WSPÓLNYCH SIŁ. Wspólna marka to filozofia, a nie reklama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓLNYCH SIŁ. Wspólna marka to filozofia, a nie reklama"

Transkrypt

1 Polak zna bank spółdzielczy, lubi i poleci innym Gwarancje de minimis na zabezpieczenie kredytów dla MŚP Banki spółdzielcze łączą siły we wspólnej promocji magazyn BANKgrupy bps WSPÓLNYCH SIŁ ISSN Nr 3/2013 marzec Wspólna marka to filozofia, a nie reklama O spółdzielczości i bankach spółdzielczych rozmawiamy ze Zbigniewem Wielgoszem, Prezesem Zarządu GBS Banku 1

2 2 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

3 magazyn BANKgrupy bps WSPÓLNYCH SIŁ spis treści Bez kredytu nie byłoby grupy s. 26 Kolejne prezenty dla małych marzycieli s. 33 Bank etyczny jest bezpieczniejszy s. 44 Temat numeru 4 Wspólna marka to filozofia, a nie reklama Wydarzenia 7 Banki spółdzielcze w ofensywie sektor łączy moce we wspólnej promocji 9 Wizerunek wspólna sprawa. O wartości marki spółdzielczość 10 Blisko 1 mld zł kredytów obrotowych dla MŚP 11 Podział kompetencji Członków Zarządu Banku BPS S.A. 12 Zysk to nie wszystko 13 Utrzymać dorobek bankowości spółdzielczej Nasza Grupa 14 Polak zna bank spółdzielczy, lubi i poleci innym 16 Spotkać nowoczesność nie odcinając korzeni 18 Szeroki wachlarz korzyści leasing w Grupie BPS Co? Gdzie? Kiedy? 21 Szkolenia realizowane przez fundację rozwoju bankowości spółdzielczej Co w prawie piszczy 23 Pełnomocnictwo do czynności prawnych i jego rodzaje Giełdowy monitor 24 Nowy system Giełdy Gospodarka pod lupą 25 Zaokrąglenie oszczędzi Sukces z Bankiem 26 Bez kredytu nie byłoby grupy Nasze Zrzeszenie Rozwijamy się 28 SK bank ruszył na Śląsk 28 Statuetki dla przyjaciół 28 Niemal w każdej dzielnicy 29 Przez Boston, Monachium, Wiedeń do Sanoka Japończycy sprawdzają biometrię 29 Pożyczka na start Bliżej ludzi 30 Projekt ze środków UE w MBS Banku 30 Zdjęcie warte Stinga 31 Ekokonkurs PBS Banku 31 W Zagnańsku jak w Muszynie 31 Spotkanie z samorządowcami 32 Trzy Banki i konkurs 32 Tatrzański Bank Spółdzielczy sponsoruje Paradę Gazdowską 33 Spełnamy marzenia 39 Apel o pomoc! Edukacja 40 Wypalenie zawodowe poważna choroba 42 Mocne strony w realizacji sprzedaży oraz obsłudze posprzedażowej Bank spółdzielczy na świecie 44 Bank etyczny jest bezpieczniejszy Kultura biznesu 46 Kto kogo wita, komu ustępuje Po godzinach 47 Kulinarne sekrety Prezesów Media o nas magazyn BANKgrupy bps WSPÓLNYCH SIŁ WYDAWCA Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ul. Płocka 9/11b Warszawa SEKRETARIAT REDAKCJI Agnieszka Barbrich Ewelina Jasińska tel Kontakt z redakcją: REDAKCJA Biuro Reklamy i PR FirstPage Publishing Magazyn bezpłatny, Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów. OPRACOWANIE GRAFICZNE I DTP FirstPage Publishing Studio Ling Brett KOREKTA Ewa Cichocka Biuro Reklamy i PR PRODUKCJA Drukarnia Db Print Polska 3

4 Temat numeru Wspólna marka to filozofia, a nie reklama O spółdzielczości i bankach spółdzielczych rozmawiamy ze Zbigniewem Wielgoszem, Prezesem Zarządu GBS Banku. Można odnieść wrażenie, że banki spółdzielcze mają jakiś kompleks wobec banków komercyjnych? Banki spółdzielcze nie powinny powiem więcej nie mogą mieć kompleksów wobec banków komercyjnych. Jeżeli chcemy konkurować na rynku usług finansowych, potrzeba nam odwagi, otwartości na zmieniające się uwarunkowania, na nowe trendy. Czy niektóre prężnie rozwijające się banki spółdzielcze rezygnują ze wspólnej identyfikacji, licząc, że same poradzą sobie w przyszłości? Wydaje mi się, że powodem rezygnacji ze wspólnej identyfikacji jest potrzeba szybszego podążania za zmianami wy nikającymi ze zmiany realiów rynkowych. Nie wszystkie banki spółdzielcze są w stanie tego tempa dotrzymać. Stąd zróżnicowanie już nie tylko w ofercie, ale także w podejmowanych działaniach wizerunkowych. Nie sądzę przy tym, by zamiarem banków było działanie poza zrzeszeniem, co jest częstym argumentem podnoszonym w rozmowach. Natomiast póki nie zostanie wypracowana spójna strategia działania, uwzględniająca rozwój zarówno banków dużych, jak i tych mniejszych, póty prężne banki spółdzielcze będą poszukiwały własnej ścieżki. KNF zwraca uwagę na zróżnicowanie emblematów banków spółdzielczych i brak spójności grupy. Czy budując w przyszłości jednolitą, silną grupę, niektóre banki nie powinny zrewidować swoich dotychczasowych działań wizerunkowych i dostosować się do wspólnego systemu proponowanego przez BPS? Jak wspomniałem wcześniej, uważam, że wszystko zależy od tego, czy wypracowana zostanie wspólna dla banków spółdzielczych wizja. Celem samym w sobie nie powinno być jedynie jednolite oznakowanie placówek banków spółdzielczych. Wspólna marka powinna być rozumiana nie jako reklama, ale filozofia i sposób prowadzenia działalności. Marka będąca obietnicą spełnienia tego, co z punktu widzenia klientów jest ważne. Wspólna marka służyłaby ukierunkowaniu działań banków spółdzielczych, które wszystkie (bez wyjątku) malują obraz bankowości spółdzielczej. Jeżeli podejmowane decyzje i realizowane na co dzień działania nie będą spójne, to naszej marce nie nadamy wyrazistości i charakteru. Co się wówczas stanie? Nasza marka będzie bezkształtna, nieatrakcyjna i taki jej obraz widzieć będą klienci o ile rzecz jasna w ogóle na obraz taki zechcą spojrzeć. Działania wizerunkowe powinny być pochodną wspólnej wizji, a co za tym idzie wspólnej, jasno określonej marki banków spółdzielczych. Jaki wpływ zmiany wizerunku mogą mieć na obecnych klientów? Wydaje mi się, że przy obecnym kształcie bankowości spółdzielczej w Pol sce, wpływ ten jest znikomy. Powód jest o tyle prosty, co smutny. Klienci mają olbrzymi kłopot z rozróżnieniem poszczególnych banków spółdzielczych, nie wspominając o zrzeszeniach. To my, bankowcy, rozumiemy te różnice, natomiast przeciętny Kowalski nie potrafi się w tym odnaleźć. Sprawa byłaby prostsza, gdyby można było mówić po prostu o bankach spółdzielczych, ale do tego potrzeba spójnej polityki i umożliwienia klientowi obsługi, choćby w podstawowym zakresie, w dowolnej placówce, dowolnego banku spółdzielczego. Powstałaby wtedy swoista sieć banków spółdzielczych. Czy jest to korzystne dla banków, które tracą swoją indywidulaność? Wspólny wizerunek oparty na jednej filozofii działania pozwoliłby na wydobycie atutów bankowości spółdzielczej i lepsze ich sygnalizowane w otoczeniu, co w obliczu nasilającej się konkurencji jest dla dalszego rozwoju naszego sektora sprawą niezwykle ważną. Wspólny wizerunek, nie musi wcale oznaczać utraty indywidualności. Niezależność decyzyjna i elastyczność stanowiące naszą przewagę konkurencyjną powinny pozostać domeną banków spółdzielczych. Naszym wielkim atutem jest szybkość podejmowania decyzji, które nie zapadają w mitycznych centralach, oddalonych od klienta o setki kilometrów, ale na miejscu, często w ciągu zaledwie kilku godzin. Trud budowy spójnej marki banków spół - dzielczych oraz zarządzania nią powinniśmy podjąć jak najszybciej, by nie dopuścić do utraty naszych atutów. Co więcej, powinno nam zależeć, by atuty te były powszechnie znane. Należy je świadomie pod kreślać, promować, a także rozwijać, gdyż tylko takie podejście gwarantuje nam zaistnienie w umysłach klientów. Bez takiego podejścia sukcesu nie odniesiemy. W Wielkiej Brytanii niektóre banki decydują się na bankowość odpowiedzialną. Np. opisywany na dalszych stronach niniejszego wydania BWS brytyjski The Co-operative poprosił organizację Christian Voice o przeniesienie swoich kont do innego banku. Powodem tej decyzji były agresywne wypowiedzi członków organizacji o prawach mniejszości seksualnych. Czy banki spółdzielcze nie powinny pójść tą drogą? Promować wizerunek bankowości odpowiedzialnej społecznie, a także ekologicznie? Nie finansować biznesów nieetycznych? Odpowiedzialność społeczna banków spółdzielczych, ich zaangażowanie w kulturalne, społeczne i gospodarcze życie lokalnych społeczności jest oczywiste i naturalne. Społeczną odpowiedzialność od początku istnienia wpisaną 4 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

5 mamy w filozofię działania i codzienną praktykę. Celem naszego funkcjonowania jest bowiem nie tylko zysk, ale również wymiar społeczny prowadzonego biznesu. Realizując cele biznesowe, szukamy rozwiązań korzystnych dla nas i otoczenia, w którym działamy. Budujemy trwałe więzi oraz efektywną współpracę z klientami, partnerami i pracownikami. Przynosimy zyski naszym członkom. Podejmujemy działania, które przyczyniają się do rozwoju bliskich nam społeczności lokalnych. Przy tym działanie w myśl społecznej odpowiedzialności przynosić może wymierne korzyści zarówno nam, jak i naszemu otoczeniu nie tylko w krótkim czasie, ale też w dłuższym okresie. Dywidenda albo zatrzymana nadwyżka ekonomiczna w funduszach banku zwiększa do b robyt członków. Wpłacany przez nasz bank podatek dochodowy powiększa w części zasobność społeczności lokalnej. D z ię k i lo kalnemu charakterowi decyzje są podejmowane tam, gdzie wywierają wpływ na życie gospodarcze i społeczne. Jesteśmy obecni w regionach o niskiej aktywności gospodarczej. Prowadząc działalność na tych terenach, staramy się przeciwdziałać wykluczeniu z rynku usług bankowych zamieszkujących tam ludzi. Bez społecznej odpowiedzialności nie byłoby banku spółdzielczego. W ostatnim czasie idea społecznej odpowiedzialności zyskuje wielu zwolenników. Banki upatrują w niej szansy na odbudowanie zaufania nadszarpniętego w okresie kryzysu gospodarczego. To dobrze, pod warunkiem że idea ta nie jest traktowana w sposób czysto instrumentalny i pod publiczkę. Konieczność uwzględniania interesów wszystkich zainteresowanych grup powoduje, że koncepcji tej nie można sprowadzać wyłącznie do działalności charytatywnej. Bankowość spółdzielcza ma złe konotacje nie tylko z powodu opóźnień technologicznych i skojarzenia z bankiem dla rolników. Polakom źle kojarzą się również spółdzielnie mieszkaniowe. Czy bankowość spółdzielcza powinna odciąć się od innych spółdzielczości? Rzeczywiście, jako banki spółdzielcze, z uwagi na swoją formę prawną, ponosimy konsekwencje nie najlepszych opi nii o spółdzielczości w ogóle. To też może być przyczyną obserwowanej os tatnio ucie czki wizerunkowej banków od swoich spółdzielczych korzeni. Nie wiem, na czym miałoby polegać owo odcięcie się, ale uważam, że byłoby to trochę czarowanie rzeczywistości. Jesteśmy spółdzielniami i nimi pozostaniemy. W tym bowiem sens naszego istnienia. Powinniśmy konsekwentnie budować pozy tywny wizerunek polskiej bankowości spółdzielczej, dążąc do wzrostu jej znaczenia w krajowym systemie finansowym. Nie wydaje się Panu, że banki spółdzielcze przespały kryzys? Zagrożenie dla banków komercyjnych można było jakoś wykorzystać? Wydaje mi się, że wykorzystaliśmy tę sytuację na tyle, na ile było to możliwe. Kryzys finansowy sprawił, że o bankach spółdzielczych zaczęto mówić jako o bezpiecznym i pewnym partnerze w biznesie, profesjonalnej i nowoczesnej alternatywie dla współczesnego klienta indywidualnego. Zaczęto o nas mówić inaczej niż w kontekście banków dla rolników. To ważne. Zabrakło tylko, a raczej aż, przełożenia tego na liczbę klientów i udział w rynku. Wiązać to można z postawą Polaków. Jesteśmy z natury dość lojalnymi klientami, stąd tak trudno namówić nas do przeniesienia rachunku. Z badań wynika, że co trzeci Polak korzysta aktywnie z rachunku, który był jego pierwszym. Nie zmienił tego nawet kryzys. Polacy pomimo spadku zaufania do systemu finansowego nie odwrócili się od swoich banków. Nie nastąpiła migracja pomiędzy bankami komercyjnymi a spółdzielczymi na skalę globalną, chociaż przypadki takie miały i wciąż mają miejsce. Nie wydaje mi się jednak, że szanse zaprzepaściliśmy. Uważam, że przy obecnym, sprzyjającym bankom społdzielczym klimacie wciąż mamy możliwość. Co wyjątkowego mogą banki spółdzielcze zaoferować swoim klientom? I co wyróżnia je spośród innych banków? Banki spółdzielcze mają to, czego banki komercyjne dopiero się uczą albo zamierzają się nauczyć (przykład nowej strategii Getin Banku). To wysoka jakość usług, elastyczne reagowanie na potrzeby klientów, bliskość, przejrzystość działania i uczciwość. To również polski kapitał, dbałość o rozwój regionu, dobra znajomość rynku, przyjazne i partnerskie stosunki z klientami. To poczucie bezpieczeństwa. Do tego oczywiście pro- 5

6 Temat numeru dukty i usługi, które są w stanie zaspokoić potrzeby naszych klientów, a które nie odbiegają znacząco od oferty banków komercyjnych. Inaczej mówiąc, myślę, że wyróżnikiem banków spółdzielczych powinna być filozofia działania oparta na tradycyjnej bankowości oraz bezpiecznej, zrównoważonej polityce zarządzania ryzykami, umiejętnie łączona z podążaniem za oczekiwaniami rynku i współczesnego klienta. Czy spółdzielczość może być modna? Od czego to zależy? Moja odpowiedź brzmi tak spółdzielczość może być modna, a nawet cool. Znaczenie ma tu umiejętne podążanie za zmianami, poszukiwanie rozwiązań na miarę dzisiejszego, nowoczesnego świata. Spółdzielczość ze swoimi tradycjami i wartościami nie może się zamknąć w historii. Wręcz przeciwnie, w nowoczesny sposób wartości te powinna promować. Jakie wartości należy podkreslić, tworząc modę na spółdzielczość? Współpraca i współdziałanie. Spółdzie lczość stworzona została przede wszystkim po to, by rozwijać swoje lokalne społeczności, żeby wspierać jej mieszkańców, podchodzić do nich ze zrozu mie niem i znajomością potrzeb. Spółdzielczy model przedsiębiorczości daje ludziom możliwość udziału w procesach gospodarowania oraz czyni ich współodpowiedzialnymi za jego efekty. Spółdzielczość stwarza szansę na aktywność społeczną i zawodową. GBS Bank jako jeden z niewielu promuje spółdzielczość. Jak do tego doszło, skąd pomysł, kogo podpatrywaliście? To nasz autorski pomysł i nasza realizacja. Zależało nam, by dobrze poczuć się we własnej skórze. Podję liśmy próbę walki ze stereotypami. To sposób na dotarcie do osób, którym nadal brakuje rzetelnej i konkretnej informacji o bankowości spółdzielczej i spółdzielczości w ogóle. To próba nawiązania komu ni kacji z młodszymi grupami odbiorców. Do tego celu wykorzystujemy nowocze sne narzędzia. Prowadzimy wła sną stronę internetową, blog modnaspoldzielczosc.pl, posiadamy swój profil na Facebook-u i You Tube, wydajemy cykliczne czasopismo Kwartalnik Bankowy. Angażujemy się w lokalne i regionalne inicjatywy pozwalające na promowanie spółdzielczości. Ambitnym przedsięwzięciem był udział w projekcie CSR4students realizowanym przez Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, którego celem było przybliżenie studentom idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Co zrobić, żeby banki chciały być spółdzielcze? Jak je zachęcić? Co w tym celu powinien zrobić bank zrzeszający, a co banki? Moim zdaniem banki chcą być spółdzielcze. Brakuje o czym wspominałem wcześniej jasno określonej drogi, którą mogłyby wspólnie podążać, zachowując szanse dalszego rozwoju. Tu olbrzymia rola banku zrzeszającego, by taką ścieżkę wskazać. Bywa Pan pytany przez innych prezesów o promowanie spółdzielczości? No, powiedzmy, tak średnio, niektórzy zauważyli jakiś artykuł, ale chęci naśladowania nie zauważyłem. Oczywiście to wynika z tego, iż działamy każdy w swoim regionie i według wypracowanych latami zasad. Czy o promowaniu spółdzielczości dyskutuje się na Zgromadzeniu Prezesów, na spotkaniach? Też średnio, ale właśnie z tych powodów, że każdy promuje samodzielnie i lokalnie. Przy okazji podpisania porozumienia między SGB i BPS odbyła się debata na temat wspólnych działań promocyjnych. Pomysły są różne, ale jaki powinien być ich efekt? Jaka powinna być polska bankowość spółdzielcza w 2020 roku? Banki zrzeszające wspólnie z Krajowym Związkiem Banków Spółdziel czych powinny zlecić opracowanie logotypu Banki Spółdzielcze z charakterystycznym zapisem (przykład Solidarności) i wypromować go, co nie powinno być trudne ponieważ nazwa Banki Spółdzielcze cały czas jest jedną z najlepiej kojarzonych marek. Czy zawsze pozyty wnie to inna sprawa, ale to można zmienić, poprzez wspólne działania promocyjne. Jeżeli chodzi o sieć, to taniej by było, gdyby istniała jedna grupa, być mo że ekonomia zrobi swoje, ale na razie na to nie liczmy. Natomiast bardzo ważna moim zdaniem jest rola i miejsce banku zrzeszającego. Chodzi o to, że bank zrzeszający powinien być primus inter pares, czyli tym, który ma bardzo duży autorytet, nie jest jednak niedostępny, a co najważniejsze jest zdecydowanym liderem, za którym podążają banki spółdzielcze. Dziś niektóre banki szukają innych rozwiązań i ścieżek, ponieważ to one wyprzedzają bank zrzeszający, bo ten nie oferuje bankom spółdzielczym rozwiązań najlepszych na rynku, najnowocześniejszych, pozwalających na konkurowanie z bankami komercyjnymi. Dziękuję za rozmowę. Igor Morye Dziennikarz 6 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

7 Wydarzenia Banki spółdzielcze w ofensywie sektor łączy moce we wspólnej promocji Banki spółdzielcze łączą siły we wspólnej promocji. Prezes banku BPS S.A. oraz Prezes SGB-Banku S.A. podpisali porozumienie o wspólnym promowaniu banków spółdzielczych w Polsce. Danuta Kowalczyk, p.o. Prezesa SGB-Banku S.A., i Tomasz Mironczuk, Prezes Banku BPS S.A. Podczas tego ważnego dla sektora banków spółdzielczych wydarzenia obecni byli także przewodniczący Rad Nadzorczych i Członkowie Rad Zrzeszeń, odpowiedzialni za nadzór nad działaniami promocyjnymi obu banków. Zawarte 28 lutego br. w Lądku-Zdroju porozumienie ma rozpocząć proces wspólnego łączenia pomysłów, aktywności i budżetów przy realizacji działań promocyjnych. W podpisanym dokumencie jest też zapis o umacnianiu pozytywnego wizerunku bankowości spółdzielczej i jej wyróżników na rynku, w środowiskach opiniotwórczych, mediach i wśród szerokiej opinii publicznej. Podanie rąk Dokument ze strony Banku BPS S.A. podpisał Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS, który podkreślił, że porozumienie to naturalna droga wzajemnego wzmacniania się w spółdzielczości. Chcemy działać zgodnie z ideą, że zgoda buduje. Tym bardziej, że Polacy dobrze rozpoznają i pozytywnie kojarzą usługi banków spółdzielczych. Wyróżnia nas całkowicie polski kapitał i to, że u nas są ludzie, a nie systemy. Ludziom przestaje odpowiadać masowość, hurtowa i zdalna obsługa. Banki spółdzielcze prowadzą wyjątkowy rodzaj działalności. Mamy bliskie, pełne zrozumienia relacje z naszymi klientami. Łącząc siły ze zrzeszeniem SGB, możemy szerzej i częściej mówić o tym Polakom. Cel jest wspólny, zadania też więc podanie rąk to oczywisty gest. Łączenie sił Danuta Kowalczyk, p.o. Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A., podpisując dokument, powiedziała: Wracamy do dobrych praktyk sprzed kilku lat, kiedy nasze zrzeszenia już ze sobą współpracowały. Po przerwie w kontaktach jesteśmy zgodni co do konieczności wspólnego wzmacniania marki, nagłaśniania dobrego imienia i prestiżu banków spółdzielczych. Zatem kierunek już znany, tyle że otoczenie rynkowe jest trudniejsze. Mimo iż nie działamy jedynie po to, by maksymalizować zysk, to jednak silna konkurencja stawia nam coraz większe wyzwania. Mamy świadomość, że bankowość spółdzielcza wymaga większej dynamiki i systematyczności w działaniach promocyjnych. Dlatego łączymy siły, by pokazać, że banki spółdzielcze są liczącym się segmentem rynku bankowości w Polsce. Redakcja 7

8 Wydarzenia Podpisanie porozumienia przez Prezesów Narada przedstawicieli obu zrzeszeń wielki potencjał Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości (Grupa BPS) Największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Tworzy je 365 Ban ków Spółdzielczych, co stanowi oko ło 62% wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Obejmuje prawie 3000 placówek. Banki Spółdzielcze obsługują klientów indywidualnych, mają bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Grupa BPS oferuje usługi finansowe w zakresie obsługi maklerskiej, faktoringu, leasingu, TFI czy zarządzania wierzytelnościami. Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB) Tworzy ją 206 banków spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Obejmuje ponad 1800 placówek. SGB świadczy us ługi dla różnych segmentów rynku, za równo klientów indywidualnych, jak i podmiotów instytucjonalnych, a jego siłą jest dobra znajomość potrzeb i oczekiwań klientów, wśród których małe i średnie firmy lokalne są głównymi partnerami biznesowymi. Umowa o współpracy 8 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

9 Wizerunek wspólna sprawa O wartości marki spółdzielczość Wizerunek bankowości spółdzielczej w Polsce to nasza wspólna sprawa to jedno z haseł roboczego spotkania obu zrzeszeń spółdzielczych w Lądku-Zdroju. Spotkanie dotyczyło wspólnych działań promocyjnych na rzecz dobrego wizerunku bankowości spółdzielczej. Nie zaczynamy jednak od zera. W ostatnich latach oba zrzeszenia przeprowadziły i razem, i samodzielnie, kilka znaczących kampanii komunikacyjnych. To procentuje! Badania, jakie prowadziliśmy kilka lat temu, pokazały nam, ile mamy do zrobienia i pozwoliły wyciągnąć mądre wnioski, wskazujące którędy trzeba pójść. Od kilku lat wzmacniamy pozytywny wizerunek bankowości spółdzielczej, jednocześnie starając się niwelować negatywne przekonania i nieaktualne już skojarzenia. Badania marketingowe banków spółdzielczych pozwalają ocenić ich dotychczasową pozycję na rynku oraz mają pomóc w stworzeniu koncepcji budowania przewagi konkurencyjnej bankowości spółdzielczej nad bankowością korporacyjną. Zarys tej koncepcji przedstawiono na wspólnym spotkaniu roboczym, dotyczącym współpracy w zakresie promowania spółdzielczości oraz obu zrzeszeń. Z badań opinii publicznej wynika, że banki spółdzielcze postrzegane są w kontekście agresywnej bankowości korporacyjnej, jako instytucje bardziej defensywne. Stereotypowo opisywany przez respondentów bank spółdzielczy to instytucja, z której usług korzystają głównie osoby dojrzałe, pochodzące z małych miejscowości, a jego atrybutami są: bliskość i skromność. Bankom spółdzielczym przypisuje się wartości takie, jak: tradycja, stabilność, ludzka twarz, dużo rzadziej wskazuje się na kontekst finansowy i produkty bankowe. Między innymi z tego powodu banki spółdzielcze przez ostatnie lata nie zyskiwały wielu nowych klientów, zwłaszcza z grup młodzieżowych czy wielkomiejskich. Przyczyniła się do tego także wzmożona aktywność promocyjna banków korporacyjnych, zwłaszcza w kontekście dużo skromniejszych i węższych akcji promocyjnych banków spółdzielczych. Banki korporacyjne coraz częściej lokują swoje placówki w rejonie działania banków spółdzielczych, prowadząc przy tym silne akcje produktowe i promocyjne w mediach oraz w placówkach, osłabiając tym samym atut bliskości banku spółdzielczego. Tym bardziej warto myśleć o połączonej kampanii promocyjnej banków spółdzielczych, która z uwagi na skumulowane budżety, pozwoli odpowiednio wybrzmieć atrybutom bankowości spółdzielczej. Dwuskładnikowy model zmian Efektywność banków spółdzielczych można wzmacniać w oparciu o równoległe tworzenie wartości i zdobywanie pozycji w rynku usług finansowych. Koncepcję tę nazywamy dwuskładnikowym modelem zmian. Tworzenie wartości to podkreślanie cech takich, jak: zaufanie, bezpieczeństwo i stabilność. Zarówno w kontekście nowoczesności, jak i wobec bieżącej kondycji bankowości w ogóle. Ważne jest przy tym wzmacnianie kompetencji szeroko rozumianej bankowości spółdzielczej w działaniach biznesowych, w odniesieniu do bogatej oferty produktów i kompetentnej obsługi oraz dostępności placówek banków spółdzielczych. Przedstawiony kierunek zmian ma za zadanie budować wizerunek banku charakteryzowanego przez doświadczenie, dostępność, uczciwość oraz stabilność, ale także renomę, popularność, zaufanie i postępowość. Jak podkreślaliśmy podczas spotkania w Lądku-Zdroju, bazując na wykonanej już przez oba zrzeszenia pracy wizerunkowej, możemy przejść do kolejnych kroków, czyli budowania znaczącej przewagi spółdzielczości nad innymi bankami. Podkreślić różnice Efektem zaproponowanych działań ma być stworzenie poczucia dumy z przynależności do spółdzielczego świata. Dobrze, by nowi klienci, nieznający dotąd banków spółdzielczych, dostrzegali w nich wartości ważne dla nich samych i czuli chęć przynależności do banku, w którym są dobrze traktowani. Ponieważ budowanie przewagi wizerunkowej banków spółdzielczych nad innymi bankami jest wspólnym interesem wszystkich banków spółdzielczych, zaproponowane podejście zakłada współdziałanie obu grup zrzeszających te banki. Działania miałyby być prowadzone w zakresie ogólnopolskiej, znaczącej i widocznej kampanii wizerunkowo-produktowej, polegającej na tworzeniu obrazu banków spółdzielczych, postępujących uczciwie wobec klienta, będących filarem polskiego sektora bankowego, nastawionych na rzetelną relację, a nie wyłącznie na zarabianie. Przed nami kolejne kroki przygotowań do wspólnej kampanii. Jak zaznaczył Ryszard Lorek, Wiceprezes Zarządu nadzorujący projekt ze strony SGB Bank S.A. niezbędne będzie teraz precyzyjne określenie mierzalnego celu kampanii, następnie zaś wypracowanie modelu komunikacji w mediach oraz dobór właściwych narzędzi komunikacji. Anna Marciniak Dyrektor Departamentu Marketingu SGB-Bank S.A. 9

10 Wydarzenia Blisko 1 mld zł kredytów obrotowych dla MŚP Bank BPS S.A. zawarł Umowę Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na jej mocy przystąpił do rządowego programu wsparcia dla małych i średnich firm. To pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce. Oprócz Banku BPS S.A. umowę o udzieleniu przez BGK gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytów obrotowych podpisały 4 inne banki. Mamy do czynienia z bezprecedensowym programem rządowym, który realizuje się już praktycznie od dzisiaj. Program jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a zatem do wszystkich, którzy takiego wsparcia potrzebują tak o przedsięwzięciu mówił Dariusz Daniluk, Prezes BGK, kiedy 4 marca br. w obecności Premiera Donalda Tuska i Wicepremiera Jacka Rostowskiego podpisywał umowy z Prezesami Banków. Gwarancje z exposé Program gwarancji de minimis zapowiedział w październiku 2012 roku w tzw. drugim exposé Premier Donald Tusk. Kilka miesięcy po tym Premier dziękował za błyskawiczne wprowadzenie projektu: Kto szybko daje, ten dwa razy daje ta prosta prawda bardzo pasuje do tego skomplikowanego przedsięwzięcia, co zawdzięczamy profesjonalizmowi bardzo wielu ludzi. Dla nas rzeczą kluczową jest, aby reagować na wydarzenia kryzysowe w Europie, które owocują spowolnieniem w Polsce mówił Premier. Gwarancje są najprostszą, dopuszczoną przepisami Unii Europejskiej, formą Od lewej: Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS S.A., Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu BRE Banku S.A., Małgorzata Kołakowska, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A., Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Danuta Kowalczyk, Prezes Zarządu SGB-Banku S.A., Jacek Rostowski, Wicepremier, Minister Finansów, Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego S.A., Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego 10 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

11 Podstawowe warunki udzielania gwarancji w ramach linii portfelowej PLD: Od lewej siedzą: Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku BPS S.A., Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS S.A., Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Istotą gwarancji jest ograniczenie ryzyka kredytowego, zachęcenie banków do kredytowania przedsiębiorców oraz impuls dla nich, by z takiego rozwiązania korzystali. Przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadający zdolność kredytową będą mogli ubiegać się o gwarancje do 60% wartości kredytu, przy minimum formalności. Pieniądze na projekt pochodzą z dokapitalizowania BGK pieniędzmi ze sprzedaży PKO BP. Poziom środków własnych BGK umożliwia udzielenie gwarancji do kwoty 30 mld zł, co z kolei pozwoli na udzielenie kredytów obrotowych w kwocie 50 mld zł. Uwolnione rezerwy Fakt, że dla banków spółdziel czych gwarancje są bardzo korzystne, podkreślał Tomasz Miron czuk, Prezes Zarządu Banku BPS S.A.: Gwarancje de minimis nie obciążą kapitału i uwolnią rezerwy banków spółdzielczych, które będą mogły gwarantować do 60% kredytu bez dodatkowego zaplecza kapitałowego i bez obciążenia ryzykiem. Te banki, które będą najaktywniej sprzedawały kredyty, mają szansę najwięcej z tego limitu gwarancyjnego skorzystać. Limit dla Banku BPS S.A. otrzymany z BGK umożliwia udzielenie kredytów w wysokości ok. 1 mld zł. Limit dystrybuowany jest wśród Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS oraz wśród jednostek Banku. Przedsiębiorcy, będący klientami Banków Spółdzielczych, uzyskają dostęp do szybszego i bezpieczniejszego kredytowania. Limitem dysponuje Departament Współpracy Instytucjonalnej Banku BPS S.A. Igor Morye gwarancja dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat; gwarancja jest nieodwołalna i płatna przez BGK na pierwsze żądanie Banku; gwarancją mogą być objęte tylko kredyty obrotowe; maksymalna kwota gwarancji wynosi 3,5 mln zł; gwarancja może być udzielana na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy; gwarancja może być udzielana maksymalnie na okres spłaty kredytu, wydłużony o 3 miesiące; gwarancja może obejmować maksymalnie 60% kwoty kredytu; dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia br. opłata prowizyjna za pierwszy okres roczny wynosi 0%, za następne okresy roczne stawka wynosi 0,5% rocznie; wartość pomocy de minimis dla jednego kredytobiorcy, wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, wynosi 13,33% kwoty udzielonej gwarancji; udzielanie gwarancji w ramach tej umowy będzie wymagało wystawienia kredytobiorcy, który uzyskał kredyt objęty tą formą zabezpieczenia, zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis; zabezpieczenie gwarancji przez klienta stanowi weksel własny in blanco. Podział kompetencji Członków Zarządu Banku BPS S.A. Prezes Zarządu Tomasz Mironczuk nadzoruje zespoły utrzymania relacji z bankami spółdzielczymi oraz zespoły: audytu, skarbu, zarządzania personelem i BHP. Odpowiada także za nadzór właścicielski nad spółkami zależnymi, zespół prawny, promocję, bezpieczeństwo i za zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Wiceprezes Krzysztof Kokot odpowiedzialny jest za obszar projektów i wdrożeń, bankowości elektronicznej, kart i bankomatów, rozliczeń krajowych i zagranicznych oraz współpracy instytucjonalnej. Do kompetencji Wiceprezesa Andrzeja Kołatkowskiego należy nadzór nad obszarem ryzyka, rachunkowości, planowania i strategii, restrukturyzacji i windykacji oraz Mi- FID. Wiceprezes Piotr Pokropek odpowiada za pion komercyjny, sprzedaż oraz sieć oddziałów. 11

12 Wydarzenia Zysk to nie wszystko To nie jest relikt poprzedniego ustroju. Spółdzielczość jest formą samorządności, która ma służyć społeczeństwu, które tę formę wytworzyło przekonywał Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS, podczas Forum Gospodarczego w Toruniu. Od lewej: dr Jarosław Janiszewski, Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, Sylwester Gajewski, rolnik, prowadzący hodowlę drobiu w Gruszczycach, Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS, Józef Mitura, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy, Wiktor Kacała, Dyrektor Handlowy firmy Radosz Nowak, Pawliccy, Mieczysław Zaremba, Prezes Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego 4 marca br. na XX Forum Gospodarczym w Toruniu Banki Spółdzielcze z Grupy BPS podkreślały swój istotny wpływ na stabilizację gospodarki, zwłaszcza w okresie kryzysu. W panelu dyskusyjnym poświęconym temu tematowi dr Jarosław Janiszewski, Przewodniczący Rady Programowej Stowa rzyszenia Integracja i Współpraca, zaprosił do wypowiedzi: Tomasza Mironczuka, Prezesa Zarządu Banku BPS, Józefa Miturę, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy, Mieczysława Zarembę, Prezesa Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego, Sylwestra Gajewskiego, polityka, rolnika, prowadzącego hodowlę drobiu w Gruszczycach, Wiktora Kacałę, Dyrektora Handlowego firmy Radosz Nowak, Pawliccy zajmującej się przetwórstwem warzywnym. Dyskutanci bronili głównych tez, że polskie banki spółdzielcze w swojej działalności realizują postanowienia ekonomii społecznej. Formy działalności spółdzielczej są bardziej odporne na kryzys i lepiej służą zrównoważonemu rozwojowi kraju i świata. Spółdzielczy pracodawca jest postrzegany jako bardziej stabilny i przewidywalny, bo zapewnia bezpieczne zatrudnienie, także w okresach spowolnienia gospodarczego. Spółdzielczość pozwala na przezwyciężanie biedy i gospodarczej stagnacji. Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS, podczas spotkania przypomniał, że choć spółdzielczość ma negatywną w Polsce konotację, jej historia sięga 150 lat. To nie jest relikt poprzedniego ustroju. Spółdzielczość stanowi formę samorządności, która ma służyć społeczeństwu, które tę formę wytworzyło. Gospodarka sterowana kapitałem, 12 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

13 która dąży do maksymalizacji zwrotu z każdej złotówki, z każdego zainwestowanego euro, prowadzi do tego, że co miesiąc, co kwartał, co rok, przed właścicielami tej złotówki trzeba dowodzić, że ta złotówka czy euro jest w stanie wygenerować coraz większy zysk. Bank spółdzielczy ma ten komfort, że nie musi ścigać się na wynik. Może promować funkcje społeczne mówił Prezes Mironczuk. Podatki płacimy w Polsce Doskonałym tego przykładem jest działalność Banku Spółdzielczego w Brodnicy, którym kieruje Józef Mitura, Prezes Zarządu. Nasz bank przetrwał bardzo trudne okresy okupacji, obydwu wojen światowych, transformacji ustrojowej tylko dzięki współdziałaniu ludzi, którzy go tworzą. I dlatego, że powstał z potrzeb ludzi, żeby przeciwdziałać lichwie. Dziś zatrudnia ponad 400 osób oraz kreuje politykę finansową i gospodarczą na terenie całej gminy mówił Prezes Mitura podczas panelu. Tworzymy drużynę, która podaje piłkę, a nie kiwa się. Jesteśmy też pierwszym etapem edukacji dla mieszkańców wsi, którym szereg usług świadczymy bezpłatnie. Służymy naszemu lokalnemu środowisku, a płacone przez nas podatki nie uciekają za granicę. Prezes Mitura zwrócił również uwagę, że banki spółdzielcze przetrwały kryzys, choć w przeciwieństwie do banków komercyjnych nie wyciągały do nikogo ręki po pieniądze. W bankach, które oglądamy w telewizji, procent nietrafionych kredytów osiąga 10 11%. W grupie banków spółdzielczych procent nietrafionych kredytów nie przekracza 3% skomentował moderator dyskusji dr Jacek Janiszewski. Nie wstydźmy się Mieczysław Zaremba, Prezes Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego, od lat równolegle prowadzący spółdzielnię rolniczą i przewodniczący rady nadzorczej banku spółdzielczego w swojej gminie, dodał: Może skala naszej działalności nie jest duża, ale bez zmian i załamań produkcji funkcjonujemy już od 60 lat. To samo dotyczy banków spółdzielczych często są małe, ale zdrowe i sprawne mówił Zaremba. Sylwester Gajewski, który prowadzi hodowlę drobiu w Gruszczycach, potwierdził, że współpraca z bankiem spółdzielczym ma kluczowy wpływ na działalność firmy. Przez chwilę byłem klientem banku komercyjnego, który obiecywał mi bardzo wiele. W pewnym momencie miałem problemy z produkcją i w tym momencie usłyszałem w banku, że ten wycofuje się z obsługi mojej branży. Wtedy szybko uciekłem do banku spółdzielczego, w którym jestem już od 15 lat. Ten bank mnie zna i będzie mnie znał tak długo, jak długo będę z nim współpracował. Jestem skazany na ten bank mówił Gajewski, który zaproponował podczas swojego wystąpienia, by banki spółdzielcze zajęły się ubezpieczeniem upraw i zwierząt hodowlanych. Pieniądze na ten cel mogłyby pochodzić z unijnych dopłat rolniczych. Jeśli tego nie zrobimy wykluczonych na wsi będzie coraz więcej. Wzajemna pomoc to jest jedyne rozwiązanie na przyszłość przekonywał przedsiębiorca. O spółdzielczości często mówimy bowiem w taki sposób, jakbyśmy się wstydzili, że jesteśmy spółdzielcami. Zupełnie niepotrzebnie, gdyż pełnimy bardzo ważną rolę w gospodarce dodał. Większe bezpieczeństwo Na koniec dyskusji o ekonomii społecznej, którą niewątpliwe realizują banki spółdzielcze, przypomniał Wiktor Kacała, Dyrektor Handlowy firmy Radosz Nowak, Pawliccy. Kacała podkreślił, że firma powinna być elementem systemu społecznego. Choć może mieć mniejszy zysk, to jednak powinna zwiększać zatrudnienie. W ten sposób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa bytowego, zwiększają się wydatki ludzi, a lokalna społeczność rozwija się tłumaczył. Ekonomia społeczna powinna być wartością dodaną do każdej firmy, bo przedsiębiorczość nie polega na pogoni za zyskiem, ale na wpasowaniu się w lokalną społeczność, tak aby dało to jak najlepsze efekty gospodarcze i społeczne. Ekonomia społeczna to nie tylko biznes. Umiejętność patrzenia na drugiego człowieka. Społeczna odpowiedzialność w biznesie to nie jest legenda podsumował Kacała. Prowadzący dyskusję dr Jacek Janiszewski był wyraźnie podbudowany słowami panelistów, które podsumował: To oznacza, że żyjemy w normalnym kraju, skoro mieszkają w nim ludzie, którzy nie chcą zysku, ale myślą także o pracownikach. Redakcja Utrzymać dorobek bankowości spółdzielczej Na zorganizowanej 14 lutego br. przez Ministerstwo Finansów konferencji z udziałem m.in. Ministra Jacka Rosowskiego, Zastępcy Przewodniczącego KNF Wojciecha Kwaśniaka, Prezesów i Przewodniczących Rad Nadzorczych Banków Zrzeszających oraz Członków Międzyzrzeszeniowego Zespołu ds. Zmian Prawnych, omówiono aktualny stan negocjacji nad regulacjami Dyrektywy CRD IV. Minister Jacek Rostowski podkreślił, że podczas implementacji Dyrektywy konieczne jest utrzymanie znacznego dorobku polskiej spółdzielczości bankowej, która reprezentuje bankowość najbliższą klientowi. Będzie to jednak wymagało wprowadzenia niezbędnych zmian, narzuconych przyszłymi regulacjami. Podczas konferencji przedstawiciele Ministerstwa Finansów zaprezentowali aktualny stan uzgodnień negocjacyjnych dotyczących Dyrektywy. W szczególności podkreślono, że w wyniku ostatnich zmian będzie możliwe w ramach wyliczania wskaźników płynności krótkoterminowej zaliczenie do aktywów płynnych środków banków spółdzielczych ulokowanych w banku zrzeszającym. Negocjowane są w dalszym ciągu kwestie dotyczące okresów przejściowych związanych z implementacją przyszłej Dyrektywy. W ramach ustaleń podjętych na kon ferencji postanowiono powołać wspólną grupę roboczą składającą się z reprezentantów środowiska spółdziel czego oraz przedstawicieli Ministerstwa Fi nansów, Narodowego Banku Polskie go i Bankowego Funduszu Gwarancyj nego. Grupa ta zajmie się przygotowaniem wstępnego projektu zmian ustawowych związanych z nowymi regulacjami. 13

14 Nasza Grupa Polak zna bank spółdzielczy, lubi i poleci innym W dwóch badaniach poznaliśmy opinie Polaków na temat bankowości spółdzielczej. Przyjazny, stabilny, uczciwy to określenia ze ścisłej czołówki skojarzeń naszych klientów. Zadowalająco jest z rozpoznawalnością. Najgorzej z właściwym wytłumaczeniem, czym spółdzielczość jest. W pierwszym badaniu (ilościowym) ankieterzy przepytali 1000 osób w wieku od 15 do 65 lat będących klientami różnych banków. W badanej grupie było pół na pół kobiet i mężczyzn. 37% stanowili mieszkańcy wsi, zaś ok. 24% mieszkańcy miast. Drugie badanie (jakościowe) odpowiedziało nam na pytanie, co o bankach spółdzielczych i Banku BPS sądzą nasi klienci z Kielc i Lublina. Badania przeprowadzono w formie grup dyskusyjnych, w podziale na klientów Banku BPS, klientów banków spółdzielczych oraz grupę byłych klientów BPS. W oczach klientów W badaniu ilościowym 12% respondentów deklarowało posiadanie konta w banku spółdzielczym. Na terenach wiejskich banki spółdzielcze zna ponad połowa ankietowanych (55%). Ale w dużych miastach rozpoznaje je zaledwie 3% Polaków. Wynik zaskakujący, zwłaszcza że w samej tylko aglomeracji warszawskiej jest 20 Banków Spółdzielczych Grupy BPS wraz z siecią ponad 140 placówek. Badania pokazują, że klienci każdej grupy wiekowej znają w podobnym stopniu banki spółdzielcze. Nawet ci w wieku lat. Może to świadczyć o tym, że opinie o banku przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Albo też wpływ na rozpoznawalność wśród młodych osób mają działania edukacyjne banków spółdzielczych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. relacje z pracownikami banku, brak anonimowości, dużą wiarygodność, bliskość klienta, niepodejmowanie ryzykownych działań oraz dobrą znajomość lokalnych potrzeb. Te wyniki świadczą o wysokiej kulturze i odpowiedzialności banków w relacjach z klientami. Polskość i uczciwość Na tle wszystkich banków banki spółdzielcze i BPS wyróżniają się polskością, tradycją, uczciwością, przestrzeganiem zasad, działaniem w interesie klienta. Ws z y s tkie te cechy są jednoznacznie pozytywne, może z wyjątkiem tradycji, która bywa kojarzona z brakiem otwartości na nowoczesność. Ankietowani podkreślali też dbanie o rozwój gminy i prowadzenie wspólnych działań banków spółdzielczych dla rozwoju regionalnego, przeciwstawiając te działania bankom komercyjnym, które zarobione w Polsce pieniądze inwestują często w innych krajach. To właśnie służenie interesowi lokalnemu wyraźnie odróżnia banki spółdzielcze od komercyjnych. Banki zagraniczne, za którymi stoi Wykres 1. Posiadanie konta w banku obcy kapitał, najbardziej troszczą się o jak największy zysk. Konto w spółdzielczym Podczas badań ankieterzy pytali również o to, co zachęca klientów do zakładania konta w banku spółdzielczym i Banku BPS. Za najistotniejsze uznano bliskość oddziału względem miejsca zamieszkania, kredyty na kolektory słoneczne, rekomendacje znajomych, miłą obsługę czy dobrą opinię. Niektórzy zwracali uwagę na brak wyboru, w sytuacji kiedy bank spółdzielczy jest jedynym bankiem w okolicy. Co ważne, dokonując wyboru, klienci nigdy nie sugerowali się reklamami, jak to ma miejsce w przypadku banków komercyjnych, a to dlatego, że banki spółdzielcze zazwyczaj nie pojawiają się w mediach. Jest to zaleta, bo nie ponoszą wydatków na reklamę, często nachalną, co zarzuca się bankom komercyjnym. Niewidzialni w mieście Pomimo przeważających pozytywnych opinii banki spółdzielcze nie są zauwa- Polecenie najlepszą referencją 53% klientów banków spółdzielczych chętnie poleci jego usługi znajomym. Tym bardziej że ponad 70% ankietowanych ma skojarzenia pozytywne i niecałe 27% badanych ma opinie neutralne. W badaniu zapytano także o atuty banków spółdzielczych. Ankietowani podkreślali bliskie Prawie 12% to klienci banków spółdzielczych 14 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

15 żane w przestrzeni komunikacyjnej, zwłaszcza w dużych miastach. Dobre informacje, które w niewielkiej liczbie zdarza się usłyszeć potencjalnym klientom, nie zachęcają wystarczająco do otwierania w nich konta czy zakładania lokat. Widać więc, że ogromny potencjał banków spółdzielczych marnuje się. Sytuację może zmienić nowa strategia, bo jak obliczono, aż 58,4% klientów innych banków jest potencjalnie zainteresowanych założeniem konta w banku spółdzielczym. Badania pokazują też, że mimo rozwoju nowych technologii i otwierania oddziałów w dużych miastach, nie zmienia się tradycyjny wizerunek banków, które nadal kojarzone są ze wspólnotą, rolnictwem i małymi miejscowościami. Czym jest ta spółdzielczość Potrzebne są pomysłowe działania promocyjne, prowadzone wspólnie przez wszystkie banki spółdzielcze. Kluczem do sukcesu może okazać się przemyślana i rozsądna polityka budowania spół dzielczej świadomości Polaków i związanej z nią tożsamości banków spółdzielczych. Sama cecha spółdzielczości banku nie jest jasna dla klientów, wywołuje skojarzenia pozytywne o zabarwieniu emocjonalnym i przynosi na myśl pojęcie wspólnego interesu. Spółdzielczość jednak bywa też łączona z przeszłością, z dawnym systemem ekonomicznym, a tym samym banki spółdzielcze z rolnikami i małymi miejscowościami. Polacy znają, dobrze kojarzą, ale nie potrafią podać definicji czym banki spółdzielcze różnią się od bankowości komercyjnej. A różnic jest wiele. Mają 100% polskiego kapitału, pieniądze Polaków zostają więc w domu. Wsparcia finansowego udziela człowiek nie systemy. Prezes i pracownicy banku spółdzielczego są sąsiadami, znają swych klientów, wiedzą o nich więcej, niż wynika z dokumentacji bankowej. Proces decyzyjny jest szybki, mniej skomplikowany, a usługi dobrane pod indywidualne potrzeby. No i liczy się różnorodność. Tyle, ile banków, tyle lokalnych strategii funkcjonowania. Chcemy o tym wszystkim powiedzieć zwłaszcza mieszkańcom dużych miast podkreśla Urszula Rożalska, Dyrektor Biura Reklamy i Public Relations Banku BPS. Redakcja Wykres 2. Spontaniczna znajomość banków Spontanicznie respondenci najczęściej wymieniali banki PKO S.A. (34,4%) oraz PKO BP (30,8%) i ING Bank Śląski (30,1%). Banki spółdzielcze okazały się także dobrze znane spontanicznie wymieniło je 21,2 % respondentów. Wykres 3. Zadowolenie klientów banków spółdzielczych Klientów banków spółdzielczych zapytano o to, na ile chętnie poleciliby swój bank znajomym, aż 54% badanych uznało za wysoce prawdopodobne, że udzielą bankowi rekomendacji. Wykres 4. Spontaniczna znajomość banku spółdzielczego, a wiek i wielkość miejscowości zamieszkania Bank spółdzielczy był zdecydowanie najczęściej spontanicznie wymieniany przez mieszkańców wsi (55%), spośród mieszkańców dużego miasta wskazało go tylko 3%. 15

16 Nasza Grupa Spotkać nowoczesność nie odcinając korzeni Banki spółdzielcze działają w cieniu banków komercyjnych. Te o większych ambicjach próbują swoich sił na ogólnopolskim rynku, ale ukrywają swoje spółdzielcze rodowody. Czy faktycznie banki spółdzielcze powinny wstydzić się swoich korzeni? W Polsce działa 570 banków spółdzielczych skupionych w dwóch zrzeszeniach. Większość z nich działa lokalnie koncentruje się na obsłudze klientów w obrębie własnych społeczności, głównie mniejszych miast i wsi. Jednak rewolucja technologiczna i coraz bardziej powszechny dostęp do internetu nie pozostają bez wpływu na sektor spółdzielczy. Przed małymi bankami działającymi lokalnie otwiera się szansa dotarcia do klientów z drugiego końca Polski. Część banków z tej szansy korzysta już teraz, podbierając klientów innym. Banki te nie eksponują jednak swoich spółdzielczych korzeni, występując pod markami, które nie kojarzą się ze spółdzielczością. Zwłaszcza gdy biorą na celownik klientów z większych miast. Wyraz spółdzielczy dyskretnie znika z ich logotypów. Nowy styl Sztandarowym przykładem jest Wielkopolski Bank Spółdzielczy, który od 2008 roku posługuje się marką neobank. Klient niezorientowany w meandrach bankowości nie wpadnie na to, że neobank jest bankiem spółdzielczym. Zarówno strona internetowa banku, jak i placówki są utrzymane w nowoczesnej stylistyce, która zrywa ze stereotypem siermiężnego wizerunku banków spółdzielczych. Dziś bank, który korzenie ma w Poznaniu, obsługuje klientów na terenie całego kraju. Nie tylko tych, którzy zaglądają do jednej z 45 placówek. Także przez internet. Konto, lokatę czy ubezpieczenie można bowiem zamówić online z dowolnego miejsca w Polsce. Przez dłuższy czas aktywnie zabiegał o to, by w rankingach produktowych publikowanych przez ogólnopolskie media uwzględniać jego ofertę. Przebił się do świadomości klientów jako nowoczesny bank spółdzielczy z korzystną ofertą depozytową. Ukryć spółdzielczość Nie jest neobank jednak wyjątkiem. W grudniu swoją nazwę zmienił Bank Spółdzielczy w Piasecznie. Teraz działa pod marką handlową PS Bank. Na razie dysponuje 21 placówkami w dwóch województwach, ale ma znacznie większe ambicje chce obsługiwać klientów na terenie całego kraju. Podejmujemy próbę zaznaczenia swojej obecności na rynku bankowym w szerszej perspektywie, otwierając się tym samym na dynamiczny rozwój Banku można przeczytać na stronie internetowej banku. Bank umożliwia już klientom składanie wniosku o założenie ROR przez stronę internetową, a to oznacza, że z oferty nie muszą korzystać jedynie mieszkańcy Piaseczna i okolic. Kilka dni temu swoje logo zmienił Podkarpacki Bank Spółdzielczy, eksponując nazwę: PBS Bank. Logo jest nowoczesne, młodzieżowe, a na głównej stronie eksponowany jest bankomat z technologią biometryczną. Inne nazwy, które nie kojarzą się ze spółdzielczością, to chociażby Hexa Bank (do 2011 roku Bank Spółdzielczy w Piątnicy), SK bank (do 2010 roku Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa) czy Esbank (do 2009 roku Bank Spółdzielczy w Radomsku). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że podobny zabieg nie jest tylko domeną banków spółdzielczych. Bank Gospodarki Żywnościowej, którego korzenie także wywodzą się z bankowości dla rolników (a głównym akcjonariuszem jest holenderska spółdzielcza grupa Rabobank), w ostatnich latach podjął wiele działań mających na celu zerwanie ze swoim rolniczym wizerunkiem i otworzył się na klientów wielkomiejskich. W 2006 roku wprowadził nowe logo ostatecznie zrywające z rolniczymi korzeniami i dokonał rebrandingu marki. Od tego czasu bank posługuje się też skrótem BGŻ, nie eksponując nigdzie wyrazów składających się na akronim. Jego oferta jest dziś w pełni uniwersalna, a od niedawna oferuje nawet bankowość osobistą dla zamożnych klientów wielkomiejskich. Marka BGŻ jest na tyle mocna, że Rabobank uruchamiając swój internetowy bank do oszczędzania, zamiast Rabo Direct nazwał go BGŻOptima. Za granicą są dumni O ile można odnieść wrażenie, że banki spółdzielcze walczące o wielkomiejski rynek ukrywają swoje korzenie, to za grani cą sytuacja jest odwrotna duże grupy kapitałowe wręcz epatują swoją spółdzielczością. Za przykład może posłużyć spółdzielczy Credit Agricole, numer jeden pod względem liczby klientów na francuskim rynku. Bank wprowadza tę markę rolniczą także na inne rynki. Od niedawna jest obecna także w Polsce i zastąpiła bardzo dobrze znaną i mocno zakorzenioną w świadomości klientów markę Lukas Banku. Głównym inwestorem Raiffeisen Polbanku, kojarzonego przede wszystkim z zamożnymi klientami wielkomiejskimi, jest austriacka Grupa Raiffeisen, której korzenie wywodzą się ze spółdzielczości. Od 2010 roku bankowość prywatna Raiffeisena kryje się pod marką Friedrich Wilhelm Raiffeisen. To nazwisko założyciela jednej z pierwszych spółdzielni kredytowych w Niemczech, prekursora bankowości spółdzielczej i kas kredytowych. Inne przykłady znanych marek wywodzących się ze spółdzielczości to chociażby wspomniana już wcześniej holenderska grupa Rabobank czy DZ Bank czwarty pod względem wielkości bank w Niemczech. Mocne korzenie Na ile banki spółdzielcze powinny wstydzić się swojej spółdzielczości i ukrywać spółdzielcze korzenie? Za granicą spółdzielczość jest czymś normalnym, a ubiegły rok został nawet proklamowany przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Być może już niedługo właśnie ta spółdzielczość w bankowości stanie się jednym z najważniejszych atutów. Globalny kryzys finansowy choć nie dotknął bezpośrednio sektora bankowego w Polsce, to rozpoczął procesy konsolidacyjne w branży. Od kilku lat możemy zaobserwować, że z rynku znikają mniejsze banki, połykane przez większych graczy. Tworzą się gigantyczne podmioty, które obsługują miliony klientów. W takiej machinie trudno o zindywidualizowane podejście do klientów. Choć bankom uniwersalnym marzy się bankowość relacyjna z prawdziwego zdarzenia, to w praktyce jest na razie tylko pusty slogan. Na zindywidualizowane relacje mogą liczyć tylko najbogatsi klienci obsługiwani w VIP-roomach. A właśnie ta relacyjność jest jednym z atutów bankowości spółdzielczej, prowadzonej na mniejszą skalę. 16 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

17 Spółdzielcza bankowość relacyjna Do niedawna problemem bankowości spółdzielczej było duże zapóźnienie technologiczne w stosunku do bankowości uniwersalnej. Dziś ta różnica zaczyna jednak zanikać. Wśród banków spółdzielczych jest już całkiem duże grono, które śmiało może konkurować produktami z niejednym bankiem uniwersalnym. Gorącym tematem w bankowości jest dziś bankowość mobilna. Takie aplikacje pojawiają się dziś już także w bankach spółdzielczych (BS Wschowa, GBS Bank, Esbank). To banki spółdzielcze jako pierwsze postawiły bankomaty biometryczne z technologią FingerVein (PBS Bank, BS Kielce). Oczywiście to na razie jaskółki, ale pokazują kierunek, w którym będzie zmierzała bankowość spółdzielcza. Część banków spółdzielczych jest już też obecna w młodzieżowych portalach społecznościowych, gdzie dba o relacje z klientami i informuje o nowościach. W mniejszych miejscowościach banki działające lokalnie biorą aktywny udział w imprezach, budując relacje. Te instytucje dumnie podkreślają swoją spółdzielczość, która tam jest ich podstawowym atutem. Hojnie nagradzają lojalność, organizując konkursy i loterie z wartościowymi nagrodami, na przykład samochodami. Takich konkursów próżno szukać w bankach o profilu uniwersalnym, gdzie klient może liczyć co najwyżej na tablet. Relacyjność więc procentuje. W Anglii odpływ do spółdzielczości W połowie ubiegłego roku doszło do ciekawego zjawiska na brytyjskim rynku. Rozgoryczeni jakością obsługi klienci największych banków komercyjnych zaczęli masowo przenosić swoje konta osobiste do mniejszych instytucji działających lokalnie. Do relokacji rachunków aktywnie nakłania działająca tam grupa Move Your Money UK, która na swojej stronie internetowej podsuwa klientom alternatywy. To m.in. banki działające etycznie, banki spółdzielcze czy kasy kredytowe. Brytyjczycy mają dość kolejnych skandali z udziałem największych banków. Tylko w ubiegłym roku wyszła na jaw afera z ustalaniem stawek LIBOR, sprzedaż firmom ryzykownych produktów swap czy rekordowe premie dla bankowców. Do tego dochodzą mniejsze problemy, takie jak tygodniowa awaria bankomatów sieci RBoS. Z szacunków organizacji Move Your Money wynika, że co miesiąc z dużych banków ogólnokrajowych w Wielkiej Brytanii do mniejszych instytucji ucieka aż 80 tys. klientów. Brytyjskim rynkiem bankowym rządzi dziś tzw. wielka czwórka (Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, The Royal Bank of Scotland Group). Choć pewnym uproszczeniem jest bezpośrednie porównywanie rynku brytyjskiego do polskiego, to warto zauważyć, że procesy konsolidacyjne zachodzące na naszym rynku prowadzą w stronę utworzenia podobnej wielkiej czwórki (PKO BP, Pekao SA, Santander i BRE Bank). Nie można wykluczyć scenariusza, w którym za kilka lat klienci banków zaczną szukać alternatywy dla wielkich korporacyjnych banków i kierować swój wzrok w stronę mniejszych instytucji. Wtedy zindywidualizowane podejście do każdego z klientów, z którego dziś słyną małe banki spółdzielcze, może stać się jednym z najważniejszych atutów. Wojciech Boczoń analityk, Bankier.pl Czesław Swacha, prezes WBS Banku Sektor bankowo ści spółdzielczej rozwija się jako jeden z nielicznych w całej spół dziel czości. Po zostałe spółdzielcze branże przez ostatnie 20 lat wyraźnie się skurczyły i dzisiaj wytwarzają zaledwie około 1% PKB przy ponad 2,5% zatrudnienia. Wy raźny regres znaczenia spółdziel czości w gospodarce narodowej odbija się na bankach spółdzielczych. Dotyczy to głównie dużych miast, gdzie rozpoznawalność banków spółdzielczych jest niewielka, a ich ocena kształtowana jest poprzez negatywny odbiór spółdzielczości mieszkaniowej. W małych miastach czy wsiach rozpoznawalność banków spółdzielczych sięga ponad 50%, bank postrzegany jest jako poważna instytucja, wrośnięta w lokalną społeczność. Nasycanie dużych miast placówkami banków spółdzielczych trwa od kilkanastu lat i jeszcze nie przebiło się do świadomości mieszkańców. Jest do zadanie trudne i kosztowne, ponieważ promując w tym środowisku pozytywny wizerunek ban ku spółdzielczego musimy niejako po drodze przezwyciężać negatywne postrzeganie spółdzielczości w ogóle. Spółdzielcze Kasy Oszczę dnościowo-kredytowe problem ten sprytnie omi nęły, skutecznie promując nazwę SKOK, i nie przypominam sobie, by w swych reklamach choć raz użyły przymiotnika spółdzielcze. My jednak tak postąpić nie możemy. Nie tworzymy sektora od nowa, on istnieje od 150 lat i to determinuje używanie w reklamie wizerunkowej marki bank spółdzielczy. Problemem w dużych miastach jest bardzo niska rozpoznawalność marki, stąd też mozolna próba porozumienia się banków spółdzielczych mających swe placówki w Warszawie, czy też szerzej w aglomeracji warszawskiej, w sprawie podjęcia wspólnej kampanii wizerunkowej. Jest jeszcze kwestia oceny zastąpienia w nazwie banku wyrazu spółdzielczy przez skrócone nazwy handlowe np. WBS Bank, PS Bank itp. Nikt nie będzie na co dzień używał nazwy, którą trudno w małych placówkach umieścić na widocznym szyldzie. Zenona Zalewska, Prezes Banku Spółdzielczego w Zambrowie Banki spółdzielcze stworzyły własną historię, zbudowały wartości, zasady i wizerunek instytucji bezpie cznej, godnej zaufania i odpo wiedzialnej społecznie. Wysiłek wielu pokoleń na szych poprzedników nie poszedł na marne i dzisiaj praca w bankowości spółdzielczej przynosi satysfakcję nam wszystkim. Jesteśmy dumni z tego, co wspólnie robimy. Bankowość spółdzielczą wy ró żnia dbanie o rozwój gospodarczy w regionie, działania non profit, duże zau fanie klientów. Tego nie mają banki komercyjne. Za granicą duże grupy kapitałowe eksponują swoją spółdzielczość, np: Credit Agricole. Spółdzielczość, jako sektor ekonomii społecznej, tworzy miejsca pracy, także tam, gdzie nie udaje się to innym rodzajom gospodarki. Obserwując wzrost liczby różnych spółdzielni w Europie, sądzę, że także w Polsce ten sektor gospodarki cały czas będzie się rozwijał. Edukacja i promowanie spółdzielczości są dzisiaj bardzo potrzebne, a my banki spółdzielcze, powinniśmy zadbać o to szczególnie. Marka banków spółdzielczych powinna z jednej stro ny uwzględniać chęć za chowania odrębności i produ któw przez poszczególne banki spółdzielcze, a z dru giej podkreślać ich spółdzielcze pochodzenie i wspó lną identyfikację. Klient musi wiedzieć, że znajdując się 50, 100 czy 500 km od swo jego banku, znajdzie znajomą placówkę banku spółdzielczego z tak samo miłą kompetentną i przyjazną obsługą. 17

18 Nasza Grupa Szeroki wachlarz korzyści leasing w Grupie BPS Działająca od 2 lat Spółka BPS Leasing S.A. oferuje bankom leasing, z którego bardzo chętnie korzystają przedsiębiorcy. Produkty leasingowe w banku stają się coraz bardziej powszechne. To dlatego, że leasing wzbogaca ofertę banku i daje jego klientom możliwość wyboru lepiej dopasowanego produktu finansowego. Zacieśnia też relacje biznesowe banku z klientami i pozwala ograniczać działania konkurencji. Korzyścią ze współpracy z BPS Leasing jest dla banku również pełne merytoryczne wsparcie w zakresie sprzedaży rozwiązań leasin gowych, strukturyzacji transakcji, szkolenia służb sprzedaży. BPS Leasing zapewnia dodatkowo dla każdego współ pracującego banku spółdzielczego spersonalizowany marketing, promujący pro dukt leasingowy w konkretnym banku poprzez druk plakatów, ulotek i innych aktywności marketingowych uzgodnionych z bankiem. Liczba klientów banków spółdzielczych, korzystających obecnie z leasingu w konkurencyjnych firmach leasingowych, pozwala określić potencjał produktu jako bardzo wysoki. Spółka BPS Leasing od początku działalności zawarła blisko 700 umów leasingu na łączną kwotę ponad 400 mln zł, przy średniej rentowności portfela Wibor 3M + 3% oraz średniej wypłaconej prowizji dystrybucyjnej w wysokości 1%, w przypadku klientów akwirowanych przez banki. Wykup wierzytelności leasingowych Wykup wierzytelności leasingowych przez bank to podstawowy model współpracy z BPS Leasing. Istotą współpracy jest obsługa klientów Grupy BPS w zakresie leasingu środków trwałych. Transakcje leasingu zawierane są przez BPS Leasing S.A. i indywidualnie refinansowane przez Bank BPS S.A. lub bank spółdzielczy, co odbywa się w formule bezregresowego wykupu wierzytelności leasingowych. Ponieważ ryzyko ze strony klienta ponosi bank finansujący, mamy do czynienia z maksymalnym transferem korzyści z tytułu transakcji leasingu do banku. Bank ma pełną kontrolę nad 18 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

19 działalnością finansową i inwestycyjną klienta i buduje z nim długofalowe relacje biznesowe, gdyż umowa leasingowa jest długoterminowym produktem finansowym. Bank refinansujący jest beneficjentem dwóch źródeł przychodów: marży, wynikającej ze stopy dyskonta wierzytelności rozpoznawanej po stronie przychodów przez cały okres trwania umowy leasingu; prowizji dystrybucyjnej, którą rozpoznaje w swoich przychodach jednorazowo. Możliwe są również inne modele współpracy oparte na współpracy konsorcjalnej lub organizowaniu finansowania transakcji leasingowej w Banku BPS lub innym banku spółdzielczym w Grupie BPS. Podczas realizacji umowy leasingu BPS Leasing ceduje cały katalog zabezpieczeń na bank refinansujący. Standardowo są to: weksel in blanco korzystającego indosowany na bank; umowa przewłaszczenia przedmiotu leasingu z warunkiem zawieszającym (właścicielem przedmiotu jest BPS Leasing S.A.) znaczne uproszczenie procedury przy windykacji = automatyzacja przekazania przedmiotu leasingu bankowi; umowa przeniesienia praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku; wpis do hipoteki w przypadku leasingu nieruchomości na rzecz banku. Dodatkowo istnieje możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego na rzecz banku refinansującego na przedmiocie leasingu oraz ewentualnych innych zabezpieczeń wymaganych przez bank, a akceptowanych przez Klienta (Korzystającego). Aspekty księgowe wykupu wierzytelności leasingowych po stronie banku Księgując wykup wierzytelności leasingowych w momencie wykupu, bank powinien: zakwalifikować wierzytelność do odpowiedniej kategorii ekspozycji kredytowej (analogicznie do kredytu); zakwalifikować dłużnika do jednej z trzech grup podmiotów (analogicznie do kredytu); wyliczyć efektywną stopę procentową, zgodnie z którą bank rozpozna przychody z tytułu dyskonta; ująć wierzytelność w księgach banku, zgodnie ze schematem księgowym. Należy przy tym pamiętać, że prowizja dystrybucyjna powinna zostać ujęta jednorazowo w przychody (prowizja jest wypłacana za akwizycję, a nie za udzielenie finansowania). Przychodem banku z tytułu nabycia wierzytelności jest dyskonto, które powinno być rozliczane w czasie, zgodnie z efektywną stopą procentową, skalkulowaną w momencie nabycia wierzytelności. Dla celów wyznaczania wymogów kapitałowych (zgodnie z uchwałą KNF nr 76/2010) wartością ekspozycji jest wykupiona wierzytelność pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia. Aspekty podatkowe wykupu wierzytelności leasingowych po stronie banku w zakresie podatku dochodowego oraz VAT W momencie nabycia wierzytelności po stronie banku nie powstaje przychód podatkowy. Bank jako wierzyciel do czasu faktycznego spełnienia zobowiązania pieniężnego przez dłużnika nie odnotowuje przychodu w nominalnej wysokości wierzytelności. Przychód powstaje w momencie pełnej lub częściowej spłaty wierzytelności, przy czym w drugim wypadku, w ujęciu ostrożnościowym do chód do opodatkowania jest obliczany jako nadwyżka przychodu nad kosztem nabycia wierzytelności w części proporcjonalnie odpowiadającej uzyskanej spłacie. Transakcja wykupu wierzytelności z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych nie stanowi jednorazowego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi. Jeśli chodzi o podatek VAT, to banki wykupują wierzytelności leasingowe, które są sprzedawane do banku za wy- 19

20 Nasza Grupa nagrodzeniem, i bank wystawia dla spółki fakturę VAT (23%) na kwotę wynagrodzenia banku. Wartość dyskonta udokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez bank na rzecz spółki, stanowi dla celów podatku od towarów i usług (podatku VAT) wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi (wykupu wierzytelności). Wyjątek stanowią banki zwolnione z VAT-u. Wystawiona przez bank faktura ma znaczenie dla rozliczeń VAT, ale nie stanowi podstawy do wskazania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych. Działania windykacyjne prowadzone są wspólnie BPS Leasing w porównaniu z agresywną praktyką rynkową, gdzie decyzja o wypowiedzeniu umowy następuje niemal natychmiastowo stara się nie zaburzać relacji pomiędzy bankiem a Klientem. To bank podejmuje decyzję o wypowiedzeniu Umowy Leasingu. W przypadku wypowiedzenia umowy przedmiot leasingu staje się własnością banku refinansującego (najlepsza i najtańsza forma zabezpieczenia na przedmiocie kredytowania w porównaniu z zastawem czy przewłaszczeniem bankowym). BPS Leasing pomaga realizować proces w zakresie: organizacji odebrania, przechowywania i ewentualnego re-leasingu przedmiotu (wskazując do współpracy Centrum Finansowe BPS S.A. oraz podwykonawców w postaci specjalistycznych firm zajmujących się windykacją i zagospodarowaniem przedmiotów), organizacji kontynuacji ubezpieczenia przedmiotu (we współpracy z brokerem/agentem BPS Leasing), organizacji wyceny przedmiotu, BPS Leasing dokonuje rozliczenia umowy leasingu wg umownej stopy dyskonta i wystawia notę obciążeniową na Korzystającego (wszystkie czynności realizuje BPS Leasing, wszelkie zobowiązania Klienta wynikające z wypowiedzianej Umowy Leasingu przechodzą automatycznie do banku). Rozwiązania leasingowe adresowane bezpośrednio do banków spółdzielczych: Szybki leasing, funkcjonujący w ramach limitu przyznanego przez Bank BPS dla Banku Spółdzielczego w kwocie do zł, przy zaangażowaniu w pojedynczą transakcję do kwoty zł. W ramach tej procedury możliwy jest również leasing zwrotny, celem uwolnienia zainwestowanych środków. BPS Leasing może zakupić w formie leasingu każdy przedmiot, który można zaklasyfikować do środków trwałych, m.in.: samochody, bankomaty, meble i wyposażenie, sprzęt IT i inne. Zarządzanie flotą samochodów, które powoduje zmniejszenie łącznych kosztów związanych z eksploatacją samochodów (optymalizacja kosztów) oraz zapewnia kontrolę i pla nowanie wszystkich kosztów eksploatacji. Dedykowany Opiekun Floty odpowiedzialny jest za jej sprawne funkcjonowanie i bezpośredni kontakt z użytkownikiem oraz pomaga w administrowaniu okresowymi przeglądami, zgodnie z procedurami serwisowymi. Każda wizyta samochodu w serwisie jest autoryzowana przez Opiekuna Floty. Usługa ta jest również nieoceniona w koordynowaniu procesu likwidacji szkód, organizacji napraw mechanicznych oraz blacharsko-lakierniczych z wykorzystaniem części i materiałów spełniających wymagania producenta Laureaci Wyróżnień i uzgodnionych Honorowych z Klientem, koordynowaniu procesu zakupu opon, ich sezonowej wymiany i przechowywania. Zapewnia również ciągłość użytkowania samochodu służbowego z wykorzystaniem samochodów zastępczych oraz 24-godzinną pomoc w nagłych przypadkach z wykorzystaniem usługi assistance. Dodatkowo proponujemy zarządzanie kartami paliwowymi (zamawianie, wydawanie, kontrola ich ważności) przygotowanie na ich podstawie raportów paliwowych zgodnie z wymaganiem Klienta ułatwia eksploatację samochodów i kontrolę codziennych kosztów. Oferta zawiera również specjalną usługę dla zarządu banku door to door usługa jest realizowana z siedziby Klienta i obejmuje m.in. dokonywanie przeglądów okresowych, sezonowej wymiany opon oraz wykonywanie napraw blacharsko-lakierniczych. 20 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r.

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Banki spółdzielcze w oczach Polaków Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Informacje o badaniu telefonicznym Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych wywiadów indywidualnych (CATI) na próbie

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek pochodzących z listopada i grudnia 2011. Liczba wzmianek.

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wizerunek polskiego sektora bankowego

Wizerunek polskiego sektora bankowego Wizerunek polskiego sektora bankowego Edycja TNS Polska dla Związku Banków Polskich TRI*M Reputation Index - Banki opinia publiczna Banki - przedsiębiorcy 1 Mikro 27 Średnie 7 Małe 0 (+2) SKOK-i 7 (+)

Bardziej szczegółowo

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2 wania. 03 ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH Powstała w 2010 roku Spółdzielnia ANG jest częścią Grupy ANG, w skład której wchodzą firmy realizujące

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie.

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. 1. Rys historyczny. 2. Dzień dzisiejszy: jubileusz 65-lecia, teren działania wyniki finansowe, GBS Bank na tle innych bs.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l WSPÓŁCZESNA Anna Szelągowska (red.) \ l Jr- 1 ^ B 383117 CED EWU.PL PLATtNltiM \ i Wprowadzenie 11 1. Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce - Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce Zaproszenie do dyskusji Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r.

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r. Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Warszawa, sierpień 2012 r. Współpraca w zakresie poręczeń i gwarancji BGK oraz PRFPK

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.30 KEYNOTE SPEAKER Jan Mroczka, Prezes Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Bądź niezależny korzystając z siły grupy

Bądź niezależny korzystając z siły grupy Bądź niezależny korzystając z siły grupy O NAS d kilkunastu lat jesteśmy obecni na rynku farmaceutycznym, w związku z tym nie są nam obce oproblemy z jakimi borykają się dziś właściciele aptek. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Wyniki BOŚ S.A. na tle konkurencji Zmiana 2009/2008 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Suma bilansowa Zysk netto -18% -26% -16% -2% -32%

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE Poręczenie najefektywniejszą formą zabezpieczenia kredytów

Wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE Poręczenie najefektywniejszą formą zabezpieczenia kredytów Wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE Poręczenie najefektywniejszą formą zabezpieczenia kredytów KONIN 24 MARZEC 2014 Informacje o FRIPWW S.A. (Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych banku. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce banku osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO Warszawa, 30.03.2015 ING Konto Funduszowe SFIO ING BANK ŚLĄSKI od lat zachęca do oszczędzania. Jeden z wiodących banków dla klienta detalicznego: W obrębie oferty oszczędnościowej z ponad 8% udziałem w

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

pozycji rynkowej napotyka na jedną

pozycji rynkowej napotyka na jedną STAN SYSTEMU POŻYCZKOWO-GWARANCYJNEGO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW szanse i wyzwania Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Warszawa 10. grudnia 2008 Sektor

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CZĘŚĆ II CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r 2 PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Ranking "Faktor 2005"

Ranking Faktor 2005 Ranking "Faktor 00" Która firma faktoringowa jest najlepszym partnerem dla Twojej firmy? Redaktorzy Portalu Finansowego IPO.pl przeanalizowali atrakcyjność faktorów działających na rynku polskim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich CEL I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA RANKINGU BANKÓW PZFD X edycja Rankingu Banków Deweloperzy zrzeszeni w PZFD oceniali banki pod kątem współpracy

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Brak zaufania i oszczędność główne motywy sprzedających W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Wszyscy mają konto, mam i ja!

Wszyscy mają konto, mam i ja! Wszyscy mają konto, mam i ja! Banki oraz ich oferty nadal pozostają często sferą znaną dla większości ludzi. Seminarium Bank Bez Tajemnic dla Ciebie było okazją do przeprowadzenia ankiety dotyczącej znajomości

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Janusz Piechociński, Minister Gospodarki (TBC) Adam Maciejewski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9.30

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Bank przedsiębiorstwo wykonujące działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wdrażania innowacji przez banki

Finansowanie wdrażania innowacji przez banki III Forum Gospodarcze InvestExpo Finansowanie wdrażania innowacji przez banki Dr inż. Jerzy Małkowski Związek Banków Polskich Chorzów, 8 kwietnia 2011 r. 1 CZYM JEST INNOWACJA? Efekty wszelkich działań

Bardziej szczegółowo

LAMPARTY ROKU 2004. Najbardziej podziwiane w środowisku bankowym kreacje marek

LAMPARTY ROKU 2004. Najbardziej podziwiane w środowisku bankowym kreacje marek LAMPARTY ROKU 2004 Najbardziej podziwiane w środowisku bankowym kreacje marek CELE, PRÓBA, METODA (1) W ocenie bankowców działające w Polsce banki przywiązują co najmniej dość duże znaczenie do promowania

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami W poszanowaniu potrzeb Klientów, Akcjonariuszy oraz osób trzecich, z uwzględnieniem Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? Uniwersytet w Białymstoku 23 kwietnia 2015 r. dr Ewa Tokajuk EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010.

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010. Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010. Data: 15-16 kwietnia 2010 Miejsce: Warszawa, Centrum Finansowe Puławska Najważniejsze zagadnienia konferencji: Perspektywy ożywienia akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 JAK TO SIĘDZIEJE? 2005 potrzeba zakupu analiza możliwości pomysł potrzeba działania

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo