Do dyspozycji Państwa oddajemy bezpłatny katalog, zawierający dane firm biorących udział w Targach oraz aktualne oferty pracy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do dyspozycji Państwa oddajemy bezpłatny katalog, zawierający dane firm biorących udział w Targach oraz aktualne oferty pracy."

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, Serdecznie witamy na Targach, których organizatorami są Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy i Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Inicjatywa adresowana jest do bezrobotnych i poszukujących pracy mieszkańców Targówka oraz innych dzielnic Warszawy, a także firm chcących dynamicznie funkcjonować na rynku jak również pozyskać wartościowych pracowników. Targi są okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy, ofertą szkoleniową, uzyskania wsparcia z zakresu prawa, promocji przedsiębiorczości i skutecznego poruszania się po rynku pracy. Udział w inicjatywie umożliwia poznanie wymagań rynku pracy i pozwala na ocenę własnych szans i możliwości, co czyni poszukiwanie pracy bardziej skutecznym. Do dyspozycji Państwa oddajemy bezpłatny katalog, zawierający dane firm biorących udział w Targach oraz aktualne oferty pracy. Wszystkim odwiedzającym Targi Pracy na Targówku życzymy satysfakcjonującej realizacji kariery zawodowej. Organizatorzy Targów

3 I. ORGANIZATORZY URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY ul. Kondratowicza 20, Warszawa WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA tel. (0-22) , (0-22) , tel./fax (0-22) Referat Świadczeń Rodzinnych, ul. Chodecka 2, tel./fax (0-22) , Samodzielne Wieloosobowe Stanowiska Pracy ds. Promocji Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi tel.(0-22) , (0-22) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Wydziału tel./fax (0-22) , Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, HIV i AIDS ul. Chodecka 2, tel.(0-22) Dyżury: poniedziałek, środa godz , wtorek, czwartek, piątek godz Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ul. Stojanowska 12/14, tel. (0-22) Dyżury: poniedziałek, środa godz , wtorek, czwartek, piątek godz Do zakresu działania Wydziału należą: - sprawy jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy - jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz żłobków przekazanych do kompetencji Dzielnicy; - realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania zakażeniom HIV i działania na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS,

4 - współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na obszarze Dzielnicy w zakresie spraw społecznych oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym, dotyczących zadań i kompetencji wykonywanych przez Dzielnicę, w tym zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej; - podejmowanie innych działań, mających na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej, w zakresie polityki społecznej i zdrowia; - kontrola realizacji Warszawskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata , w zakresie działań prowadzonych na terenie dzielnicy; - bieżąca współpraca z jednostkami służby zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów społeczności lokalnej dotyczących zdrowia; - bieżąca współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w zakresie rozwiązywania problemów społeczności lokalnej dotyczących pomocy społecznej; WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPRAW OBYWATELSKICH Pok. 423 (IV piętro) Tel.: Fax.: Do zadań Wydziału Działalności Gospodarczej i Spraw Obywatelskich należy prowadzenie spraw z zakresu: - udzielania informacji o zasadach wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej; - ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz ewidencji pól biwakowych; - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; - kontroli legalności zajmowania terenów miejskich i pasów drogowych dróg publicznych przez osoby prowadzące handel obwoźny, a także podejmowanie działań zmierzających do likwidacji handlu obwoźnego w miejscach do tego nie przeznaczonych; - przyjmowania wniosków dotyczących rejestracji pojazdów oraz praw jazdy; - przyjmowania wniosków, skarg i innej korespondencji.

5 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY ul. Chodecka 2, Warszawa tel , Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy oferuje osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej kompleksową pomoc w różnorodnych formach: - świadczenia pieniężne, - pomoc usługowa, - praca socjalna, - poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, prawne, oraz z zakresu zabezpieczenia społecznego i niepełnosprawności, - aktywizacja środowiska lokalnego, - uczestnictwo w zajęciach placówek oparcia społecznego, - pomoc rzeczowa, - kierowanie do domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo- leczniczych oraz placówek wsparcia dziennego. W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują: - Ośrodek Pomocy Społecznej Filia nr I dla mieszkańców Bródna - ul. Chodecka 2, tel , , - Ośrodek Pomocy Społecznej Filia nr II dla mieszkańców Targówka, Targówka Przemysłowego i Zacisza - ul. Stojanowska 12/14, tel , , - Dział Aktywizacji Zawodowej - Dział Pomocy Specjalistycznej - Usługi Opiekuńcze i Usługi Opiekuńcze Specjalistyczne - Środowiskowy Dom Samopomocy - Dom Dziennego Pobytu - Punkt wydawania i przyjmowania odzieży - Klub Świetlik, Klub Chatka Puchatka DZIAŁ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy Ul. Św. Wincentego 85, Warszawa Tel./fax: 22/ , ZAPRASZA wszystkich mieszkańców Targówka poszukujących pracy. W naszej Placówce mogą Państwo uzyskać bezpłatną pomoc w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy, w tym: - skorzystać z konsultacji indywidualnych (doradca zawodowy, psycholog) - wziąć udział w zajęciach grupowych (warsztaty, zajęcia aktywizacyjne) - uzyskać pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych - skorzystać z codziennej prasy (ogłoszenia w sprawie pracy) i nawiązać kontakt z pracodawcą (telefon, fax)

6 - skorzystać z urządzeń biurowych pomocnych w szukaniu pracy (komputer, internet, xero) - uzyskać pomoc w obsłudze komputera zajęcia Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy ZAPRASZAMY: poniedziałek piątek 8:30 13:00 prasa, telefon, internet, xero itp. 13:00 16:00 zajęcia grupowe, porady indywidualne.

7 II. PATRONI MEDIALNI TV BIZNES (Media-Biznes Sp. z o.o.) Telewizja Biznes powstała w 2004 roku jako pierwsza w Polsce telewizja informacyjna poświęcona tematyce gospodarczej. Oferta programowa zawiera szeroką gamę programów informacyjnych, publicystycznych i poradnikowych, których tematyka jest dostosowana zarówno do potrzeb managerów zarządzających oraz przedsiębiorców prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą jak i inwestorów. Skierowana jest do widzów zainteresowanych gospodarką, szeroko pojętą ekonomią, wynikami notowań giełdowych z kraju i ze świata, bankowością i doradztwem finansowym. TV Biznes poleca m.in. program Prosto z giełdy, w którym co godzinę przekazujemy widzom najważniejsze notowania i informacje z parkietu Giełdy Papierów Wartościowych. W programach Analizy i wnioski, Surowce, towary, rynki, Giełda Komentarzy oraz Gość TV Biznes omawiane są notowania giełdowe i szeroko rozumiane rynki oraz na bieżąco komentowane są najnowsze wiadomości gospodarcze. W ofercie znajdują się również programy adresowane do małych przedsiębiorstw. Dla widzów samodzielnie prowadzących firmy TV Biznes poleca gamę programów poradnikowych m.in.: Nie daj się fiskusowi, Doradca finansowy, Mechanizmy rynkowe, Twoje prawo, e-biznes. TV Biznes dostępna jest jako bezpłatny kanał niekodowany na satelicie Hot Bird, w większości telewizji kablowych, na platformie Cyfrowego Polsatu (na kanale 67), Cyfry + (na kanale 14), platformie n (na kanale 152) oraz jako jedyna telewizja w Polsce ma pełny streaming w internecie: Praca.pl Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa tel.: (+48) (22) (czynny 8:30-16:30) fax: (+48) (22) Praca.pl to jeden z czołowych polskich portali pracy. Każdego dnia na łamach serwisu pojawiają się setki ogłoszeń ze wszystkich branż i lokalizacji w Polsce. Oprócz tego na Praca.pl można znaleźć szereg poradników dotyczących skutecznego poszukiwania pracy. Praca.pl oferuje również usługę przygotowania indywidualnego CV oraz listu motywacyjnego, a także możliwość ich przetłumaczenia na jeden z ponad 40 języków obcych. Zapraszamy na

8 III. WYSTAWCY Agencja Służby Społecznej B. Kościelak Sp. Jawna Warszawa, ul. Kwiatowa 7a tel/fax , tel , Agencja Służby Społecznej B. Kościelak Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kwiatowej 7a od 18 lat świadczy usługi opiekuńcze dla klientów pomocy społecznej - mieszkańców Warszawy. Realizuje usługi opiekuńcze gospodarcze, opiekuńcze pielęgnacyjne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (m.in. rehabilitacyjne oraz przysługujące na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego). Wymienione usługi świadczone są w miejscu zamieszkania podopiecznego. Agencja Służby Społecznej realizuje również program żywienia zbiorowego "Twoja Kuchnia" dla klientów pomocy społecznej. Proponowana oferta w czasie Targów Pracy: Opiekunka środowiskowa - wykształcenie min. podstawowe, doświadczenie w pracy o podobnym charakterze, wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązania kontaktu z ludźmi starszymi, zrozumienie ich problemów, odpowiedzialność, poświęcenie, punktualność, zaangażowanie. Pielęgniarka i pielęgniarka o profilu psychiatrycznym - wykształcenie medyczne, wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązania kontaktu z ludźmi starszymi, zrozumienie ich problemów, odpowiedzialność, punktualność, zaangażowanie. Asystent osoby niepełnosprawnej - wykształcenie średnie, wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązania kontaktu z ludźmi starszymi, zrozumienie ich problemów, odpowiedzialność, punktualność, zaangażowanie. Terapeuta zajęciowy - wykształcenie pomaturalne, min. 2 letni staż pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązania kontaktu z ludźmi starszymi, odpowiedzialność, punktualność, zaangażowanie. Specjalista pracy socjalnej - wykształcenie średnie (np Szkoła Pracowników Służb Społecznych) lub wyższe o kierunku praca socjalna, wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązania kontaktu z ludźmi starszymi. Pomoc kuchni - wykształcenie gastronomiczne, aktualne badania lekarskie, wysoka kultura osobista, punktualność, zaangażowanie, min. 2-letni staż pracy.

9 Kierowca wykształcenie średnie, aktualne badania lekarskie, wysoka kultura osobista, punktualność, zaangażowanie, min. 2-letni staż pracy. Rehabilitant - wykształcenie wyższe, min. 2-letni staż pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązania kontaktu z ludźmi starszymi, odpowiedzialność, punktualność, zaangażowanie. Zapraszamy do współpracy studentów oraz młodzież szkolną - opieka nad osobami starszymi. AmRest Sp. z o.o. pl. Grunwaldzki 25-27, Wrocław AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1993 roku Spółka rozwija portfolio wyśmienitych marek, liderów w swoich kategoriach, takich jak KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks oraz Applebee's (Stany Zjednoczone). Obecnie AmRest zarządza ponad 400 restauracjami. Każdego dnia blisko 19 tysięcy pracowników AmRest, poprzez naszą kulturę Wszystko Jest Możliwe!, dostarcza wyśmienite smaki oraz wyjątkową obsługę po przystępnej cenie. AmRest to firma, która intensywnie się rozwija. W ciągu ostatnich czterech lat odnotowaliśmy czterokrotny wzrost! Rozwój AmRest nie byłby możliwy, gdyby nie pozytywna energia i zaangażowanie osób, które tu pracują. W większości są to osoby młode: studenci i absolwenci, a hasło: BRING FUN TO LIFE idealnie oddaje atmosferę pracy u nas. Jesteśmy szczególnie przyjaźni osobom stawiającym pierwsze kroki na rynku pracy. Studenci mają możliwość elastycznego połączenia pracy i zajęć na uczelni. Wystarczy tylko zdecydować, w której restauracji chcesz pracować (KFC, Pizza Hut, Starbucks, czy może Burger King) i przekazać swoje CV jej managerowi lub po prostu wysłać je na adres Absolwentów lub właśnie kończących studia zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony W centrali AmRest, we Wrocławiu zatrudniamy obecnie około 200 osób i wciąż poszukujemy talentów. Wiele ofert pracy skierowanych jest do osób rozpoczynających karierę zawodową. Ponadto studenci mogą odbywać również praktyki letnie w działach: finansów, IT, prawnym, rozwoju, HR oraz marketingu. Jeśli jesteś osobą po studiach lub w ich trakcie i poszukujesz idealnego miejsca pracy dla siebie, AmRest jest pracodawcą, który na pewno spełni Twoje oczekiwania!

10 AUCHAN POLSKA Hipermarket Modlińska ul. Modlińska 8, Warszawa Tel: (22) Jesteśmy firmą francuską, zajmującą czołowe miejsce wśród sieci hipermarketów na świecie. W Polsce mamy już otwartych 25 hipermarketów. W związku z dynamicznym rozwojem Firmy poszukujemy kandydatów na stanowiska pracownicze oraz kierownicze. Bank Zachodni WBK S.A. 7 Oddział w Warszawie ul. Kondratowicza 18, Warszawa Rekrutacja: Biuro Regionu Warszawa Ul. Marszałkowska 142, Warszawa Bank Zachodni WBK S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferujących szeroki zakres usług bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla osób fizycznych i prawnych. Bank Zachodni WBK S.A. należy do liderów rynku. Powstał w 2001 r. wyniku połączenia Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego, a jego siedzibą jest Wrocław. BZ WBK jest zaufanym partnerem dla Twoich inwestycji - jego kapitały przekraczają 5 miliardów złotych, a aktywa wynoszą ponad 57 miliardów złotych. Posiada również udziały w podmiotach zależnych i stowarzyszonych. Bank oferuje szeroką paletę unikalnych produktów i usług finansowych. W BZ WBK możesz liczyć na wygodne i oferowane na korzystnych warunkach konto osobiste oraz kartę kredytową, założyć konto oszczędnościowe o korzystnym oprocentowaniu, skorzystać z nisko oprocentowanych kredytów, zainwestować gotówkę w lokaty i produkty strukturyzowane. Każda z tych usług została stworzona, aby ułatwić Tobie zarządzanie codziennymi finansami na atrakcyjnych warunkach. Niezależnie od tego jaki produkt wybierzesz, zawsze możesz skorzystać z profesjonalnego wsparcia doradców BZ WBK osobiście w placówce, telefonicznie czy przez Internet. Każdego dnia nasz bank zapewnia Tobie szybką i wygodną obsługę w dużej, liczącej ponad 500 placówek, sieci placówek oraz każdym z ponad tysiąca bankomatów. Znajdziesz je przy Oddziałach i wszędzie tam, gdzie załatwiasz codzienne sprawy w marketach i centrach handlowych. BZ WBK oferuje szeroką paletę nowoczesnych produktów i usług finansowych. W BZ WBK cenimy Twój czas, dlatego swoje sprawy załatwisz tak jak lubisz - szybko i bez zbędnych formalności. Stale doskonalimy stosowane przez nas technologie usług elektronicznych BZWBK24 i dlatego jesteśmy na wyciągnięcie ręki, 24 godziny na dobę. Bez względu na to z których usług korzystasz, czy zarządzasz

11 swoim kontem przez Internet, telefon, usługi SMS, czy WAP, w BZWBK zawsze możesz liczyć na dostępność, łatwość obsługi i bezpieczeństwo. To nasze priorytety, bez przestrzegania których nie wdrażamy żadnej nowej usługi. Do Twojej dyspozycji pozostaje także duża sieć placówek oraz bankomatów. Wysoką jakośc usług BZ WBK potwierdzają uzyskane nagrody i wyróżnienia. Najnowsze z nich to: Ranking Przyjazny Bank Newsweeka Godło Firma Przyjazna Klientowi dla BZWBK Prowadzimy rekrutację na stanowiska: - Doradca Klienta, - Doradca Biznesowy. Clar System S.A. Biuro Makroregionu Centralnego Ul. Czerniakowska 73/79 lok Warszawa Tel.: , Konsorcjum Clar System S.A. istnieje na rynku od roku 1999 zatrudniając obecnie około pracowników na terenie całej Polski i cieszy się zaufaniem 250 stałych klientów z całego Kraju. Firma wielokrotnie była wyróżniana przez BCC Medalem Europejskim za Usługi Sprzątania i Ochrony Mienia. Co roku firma jest także wyróżniana w rankingu Złotych Firm Wielkopolski. Firma Clar System S.A. obsługuje obiekty bankowe, biurowe, handlowe i przemysłowe oraz placówki służby zdrowia. Inwestujemy w rozwój pracowników poprzez liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe kadry zarządzającej i pracowników liniowych. Jesteśmy zakładem Pracy Chronionej. Poszukujemy pracowników w następujących zawodach: - pracownik gospodarczy sprzątacz/ka, - pracownik gospodarczy salowa, - pracownik ochrony.

12 Delta Contact Sp. z o. o. Oddział Praga: ul. Murmańska 25, Warszawa Tel.: (22) , Oddział Ochota: ul. 17 Stycznia 52, Warszawa Tel.:(22) , Jesteśmy nowoczesna firmą Call Center, świadczącą usługi z zakresu telemarketingu i telefonicznej obsługi klienta. Dbamy o dobrą atmosferę. Elastycznie podchodzimy do czasu pracy. Ludzie bez dwóch zdań są najważniejsi! Treningi, stale doskonalimy umiejętności. Adrenalina gratis. Działamy dla Was już od 5 lat! Z myślą o Was otrzymaliśmy Srebrny Medal 2009 w ogólnopolskim konkursie Przedsiębiorstwo na medal. Wzajemny szacunek i uczciwe podejście do pracowników, współpracowników i klientów sprawia, że jesteśmy postrzegani, jako świadomy pracodawca i firma przyjazna rodzinie. Pracuj z Pasją i w miłej atmosferze u Nas! DZIAŁ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy Ul. Św. Wincentego 85, Warszawa Tel./fax: 22/ , ZAPRASZA wszystkich mieszkańców Targówka poszukujących pracy. W naszej Placówce mogą Państwo uzyskać bezpłatną pomoc w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy, w tym: - skorzystać z konsultacji indywidualnych (doradca zawodowy, psycholog) - wziąć udział w zajęciach grupowych (warsztaty, zajęcia aktywizacyjne) - uzyskać pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych - skorzystać z codziennej prasy (ogłoszenia w sprawie pracy) i nawiązać kontakt z pracodawcą (telefon, fax) - skorzystać z urządzeń biurowych pomocnych w szukaniu pracy (komputer, internet, xero) - uzyskać pomoc w obsłudze komputera zajęcia Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy ZAPRASZAMY: poniedziałek piątek 8:30 13:00 prasa, telefon, internet, xero itp. 13:00 16:00 zajęcia grupowe, porady indywidualne.

13 EVER GRUPA SP. Z O.O. Ul. Arkuszowa 39, Warszawa Tel ; ; Fax Firma działa na rynku od 1995r. W 2002 roku otrzymaliśmy globalny Certyfikat ISO 9001:2000 i Certyfikat programu,,gwarant Czystości i Higieny. Obsługujemy renomowane hotele, biurowce kl. A, obiekty użyteczności publicznej. Naszym klientom oferujemy: utrzymanie czystości, ochronę mienia, obsługę techniczną. Naszą pracę wykonujemy z wykorzystaniem sprzętu i środków renomowanych producentów i dostawców. Nasze usługi świadczymy na najwyższym poziomie. Proponowane stanowiska pracy i wymagane kwalifikacje: - pracownik serwisu sprzątającego, - pokojowa, - pracownik ochrony, - hausman, - pracownik stewardingu (zmywak) Wymagania: ks. Sanepidu. Fundacja TUS Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych Ul. J.P. Woronicza 29A, Warszawa Tel./fax Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych Fundacji TUS oferuje pomoc i bezpłatne konsultacje, a także szkolenia zawodowe i wspierające rozwój własny, osobom niepełnosprawnym, pozostającym bez zatrudnienia z terenu woj. mazowieckiego i łódzkiego. Dzięki nowatorskiemu podejściu kompleksowo pomagamy w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Nasze działania współfinansowane są ze środków Miasta St. Warszawy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych nr 4 i 5. Oferujemy: - oferty pracy (60-70): biurowej, dla informatyków, telefonicznej z obsługą klienta, fizycznej, - konsultacje doradcy zawodowego ( CV, list motywacyjny),

14 - dostęp do komputera i internetu oraz poniedziałkowe wydania Gazety Wyborczej i Oferty, - szkolenia zawodowe: Jak założyć i prowadzić Spółdzielnię Socjalną, Organizację Pozarządową lub własną firmę, - szkolenia wspierające rozwój własny. Centrum Karier działa od poniedziałku do piątku: zapraszamy w godz na ul. Woronicza 29a Warunkiem skorzystania z powyższej oferty jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Ankietę można wypełnić w siedzibie fundacji, jest dostępna na stronie lub wysyłamy na życzenie pocztą. IMPEL Cleaning Sp. z o.o. O/Warszawa ul. Marsa 56a Warszawa tel. (22) tel. kom Impel Cleaning Sp. z o.o. jest wiodącą firmą rynku usług porządkowoczystościowych w Polsce. Obsługuje m.in. placówki służby zdrowia, obiekty przemysłowe i biurowe, hotele, placówki bankowe. Firma realizując usługi, używa najnowszej technologii i działa wg najlepszych standardów. Impel Cleaning Sp. z o.o. posiada status Zakładu Pracy Chronionej. Poszukujemy osób (również z orzeczeniem o niepełnosprawności) na stanowiska SPRZĄTAJĄCA/SPRZĄTACZ. IMPEL Security Polska Sp. z o.o Warszawa, u. Marsa 56a Tel. (22) Kom IMPEL Security specjalizuje się w profesjonalnym zapewnieniu bezpieczeństwa firm i instytucji użyteczności publicznej. Prowadzimy swoją działalność na terenie całego kraju. W województwie mazowieckim posiadamy dział rekrutacji w Warszawie przy ulicy Marsa 56a. Aktualnie prowadzimy nabór na terenie Warszawy na stanowiska: - licencjonowany pracownik ochrony - pracownik ochrony ISS Facility Services Sp. z o.o. ul. Flisa 2, Warszawa Tel Fax Rekrutacja

15 ISS Facility Services Polska wchodzi w skład międzynarodowej Grupy ISS, jednego z największych na świecie usługodawców w zakresie Facility Services. W Polsce firma działa od 1995 r. i zatrudnia około 2000 pracowników. Podstawową działalnością ISS w Polsce jest kompleksowa obsługa obiektów. Dostarczamy usługi utrzymania czystości i higieny, usługi żywieniowe, office support oraz usługi "złotej rączki". Jesteśmy w obiektach biurowych, kompleksach handlowych, zakładach przemysłowych oraz w budynkach użyteczności publicznej i służby zdrowia. ISS świadczy kompleksowe utrzymanie czystości na terenie całego kraju dla obiektów: biurowych, handlowych, przemysłowych (zakłady produkcyjne), służby zdrowia, użyteczności publicznej. Zakres działalności: Utrzymanie czystości i higieny: sprzątanie bieżące, serwis dzienny, sprzątanie gruntowne, sprzątanie specjalistyczne, sprzątanie pobudowlane i poremontowe, washroom services, dust control (serwis mat wejściowych), usługa techniczna, tereny zewnętrzne, serwis techniczny, utrzymanie w ruchu instalacji, drobne prace konserwatorskie, usługa 3 D. Usługi żywieniowe: prowadzenie stołówek pracowniczych, restauracje firmowe, dostarczanie posiłków - zakupy, przygotowywanie i planowanie menu, kontrola magazynów, serwis wyposażenia, obsługa imprez okolicznościowych, współudział w żywieniu pacjentów w obiektach służby zdrowia. Usługi Office Suport: obsługa recepcji, obsługa Centrum Telefonicznego, obsługa przesyłek i wewnętrzna dystrybucja poczty, serwis kawowy, obsługa konferencji, konserwacja i aranżacja zieleni w pomieszczeniach. Kredyt Bank S.A. II Oddział w Warszawie ul. Kondratowicza 35 tel fax Kredyt Bank powstał w 1990 r. jako jeden z pierwszych prywatnych banków w Polsce. Obecnie jest dużym bankiem giełdowym, którego głównym akcjonariuszem jest belgijska grupa KBC, jedna z trzech czołowych instytucji bankowoubezpieczeniowych w Europie Centralnej i Wschodniej. Bank obsługuje małe i średnie firmy, duże korporacje, klientów private banking oraz prawie milion klientów indywidualnych, którym proponuje usługi bankowe, pośrednictwa kredytowego, leasingu, rynku pieniężnego. We współpracy z WARTĄ, jako pierwsi na polskim rynku zaoferowaliśmy usługi bancassurance. Dzięki rozbudowanej sieci placówek i bankomatów oraz systemowi bankowości elektronicznej umożliwiamy klientom wygodny i uniwersalny dostęp do swoich usług.

16 Wysoką jakość świadczonych przez nas usług odzwierciedlają liczne wyróżnienia i nagrody, w tym m.in. trzy Medale Europejskie przyznane bankowi przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club za pakiet Ekstrakonto, pakiet Ekstrabiznes i kredyt mieszkaniowy Ekstralokum, a także dwie nagrody Alicja przyznane przez miesięcznik "Twój Styl" za pakiet usług przeznaczonych dla młodzieży oraz karty z mikroprocesorem. Ponadto Kredyt Bank trzykrotnie został uhonorowany Godłem Promocyjnym "Bank przyjazny dla przedsiębiorców". Nasz ogromny potencjał to pracownicy, którzy zapewniają profesjonalną obsługę i doradzają korzystne rozwiązania w zarządzaniu finansami. Kredyt Bank i WARTA umiejętnie łączą usługi bankowe i ubezpieczeniowe, tworzą nową jakość dla klientów i więcej możliwości dla pracowników. Pracując z nami, możesz rozwijać się w dwóch dziedzinach jednocześnie oraz uczestniczyć w unikalnym programie rozwoju talentów w Polsce i za granicą. Obecnie rekrutujemy na stanowisko Doradca Klienta. Od kandydatów oczekujemy : - wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym, - wysokiego poziomu zdolności interpersonalnych, - umiejętności pracy w zespole, - silnej motywacji do pracy na stanowisku sprzedażowym zorientowanie na wyniki, - inicjatywy i samodzielności w działaniu. Wyznacz nowy kierunek swojego rozwoju!!! MarcPol S.A. ul. Aleja Wilanowska 365, Warszawa tel. (022) Marcpol S.A. jest największą siecią handlową, której fundamentem jest całkowicie polski kapitał. Istnieje na rynku od 1988 roku i niezmiennie wykazuje stały wzrost obrotów oraz zatrudnienia, nieustannie doskonali jakość i powiększa ilość placówek handlowych. Zgodnie z najlepszymi wzorcami spełnia wszelkie normy Unii Europejskiej. MarcPol to silny i stabilny pracodawca, który dba o swoich pracowników. Oferuje umowę o pracę w prężnie rozwijającej się firmie, zatrudnienie na pełny etat, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i szybkiego awansu oraz pakiet bezpłatnej opieki medycznej w renomowanej przychodni. W tej chwili poszukujemy kandydatów na stanowiska: - kierownik sklepu, - operator komputera, - kasjer, - sprzedawca, - magazynier.

17 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska Warszawa tel.: fax: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 lipca 2007 r. Na mocy przepisów statutowych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przejęła zadania dotyczące Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , dotychczas realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Jednocześnie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych realizuje zadania związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zajmuje się m.in.: - prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych oraz szkoleń dla Beneficjentów, - ogłaszaniem konkursów dotyczących ubiegania się o środki funduszy europejskich, - naborem i oceną wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, - przygotowaniem i podpisywaniem umów o dofinansowanie projektów, - przekazywaniem płatności na rzecz Beneficjentów, - monitoringiem rzeczowo-finansowym realizowanych projektów, - kontrolą projektu u Beneficjenta. Gdzie szukać informacji? - W siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (Warszawa, ul. Jagiellońska 74) każdy może uzyskać potrzebne informacje o programach wdrażanych przez MJWPU od konsultantów Centralnego Punktu Kontaktowego. Zachęcamy również do korzystania z Infolinii: oraz strony internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - Informacji udzielają też Oddziały Zamiejscowe MJWPU: w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach, gdzie również funkcjonują Punkty Kontaktowe, - Informacje przekazywane są też podczas szkoleń organizowanych przez MJWPU dla Beneficjentów. Ważne informacje! Mazowsze w ramach ZPORR na lata otrzymało środki w wysokości blisko 300 milionów euro, czyli ponad 1,2 mld zł. W kolejnej perspektywie finansowej na Mazowsze trafi znacznie więcej unijnych pieniędzy - 1,8 mld euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz ponad 900 mln euro w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. RPO WM jest największym programem regionalnym w skali kraju i regionu Europy Wschodniej. Jest jednym z 16 programów regionalnych, które realizują

18 Strategię Rozwoju Kraju na lata (SRK) oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Celem tego programu jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. PO KL największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez m.in. wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, aktywizację zawodową osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy partnerskiego państwa i przyjaznej administracji. McDonald s Centrum Pracy ul. Dzika 29, Warszawa tel./fax: tel.kom e.mail: McDonald s w Polsce: 243 restauracje w prawie 100 miastach, ponad pracowników, setki tysięcy gości każdego dnia. Pierwsza polska restauracja McDonald's rozpoczęła działalność 17 czerwca 1992 roku. Do dziś obiekt zlokalizowany w Warszawie przy skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej jest największym w kraju. Obecnie w prawie 100 miastach Polski działa 243 restauracji McDonald s. Rekordzistką pod względem liczby restauracji jest Warszawa z 38 restauracjami. Logo firmy pojawiło się nie tylko w największych miastach takich jak Kraków, Wrocław, Poznań czy Trójmiasto, ale również w tych o zdecydowanie mniejszej liczbie mieszkańców. Przykładem tego mogą być m.in. Zamość, Gniezno, Goleniów czy Siedlce. Polska sieć restauracji McDonald s zatrudnia ponad 14,5 tysiąca pracowników. W większości są to młodzi ludzie, dla których praca w McDonald s jest pierwszym doświadczeniem zawodowym. Ponad połowa pracowników sieci łączy pracę z nauką. Dzięki możliwości indywidualnego, elastycznego ustalania grafików pracy firma stwarza szerokie możliwości zarobkowania uczniom i studentom. Nie jest rzadkością, że ludzie ci po ukończeniu studiów decydują się kontynuować pracę w McDonald s. Dzięki rozbudowanemu, wewnętrznemu systemowi szkoleń firma nie wymaga od kandydatów wcześniejszego doświadczenia w gastronomii. Jeśli chcesz podjąć pracę i związać się z jedną z najlepszych światowych marek, nasza oferta jest dla Ciebie. Szukamy ludzi na stanowisko: pracownik restauracji McDonald s

19 Charakter pracy jest związany przede wszystkim z kontaktem z ludźmi gośćmi restauracji i zespołem restauracji. Do zadań pracownika na tym stanowisku należy przede wszystkim obsługa gości przy kasie, przygotowywanie dla nich posiłków na kuchni, dbanie o czystość sali jadalnej. Dlatego wymagamy komunikatywności, dyspozycyjności, chęci do pracy i umiejętności pracy w zespole. W zamian oferujemy m.in. atrakcyjne wynagrodzenie, uczciwe warunki zatrudnienia, możliwość pracy na część etatu, dla solidnie pracujących duże szanse na awans. Praca w McDonald's: MOBILIS SP. Z O.O. Ul. Posag 7 Panien nr 8, Warszawa Tel./fax: 22/ , 22/ Mobilis sp. z o.o. to firma transportowa z ponad 25 letnią tradycją w przewozach pasażerskich i towarowych krajowych i zagranicznych. Obecnie firma obsługuje warszawskie, krakowskie, bydgoskie i toruńskie autobusowe linie miejskie, podmiejskie, wykonuje przewozy okazjonalne, pracownicze, szkolne, turystyczne krajowe i międzynarodowe. W Warszawie znajduję się dwa oddziały: URSUS oraz UTRATA (Praga). Poszukujemy pracowników w następujących zawodach: kierowca autobusu, Dotyczy obsługi autobusów: Mechanik, Elektryk Elektronik, Lakiernik, osoby do naprawy i weryfikacji ogumienia. Łączna liczba oferowanych miejsc pracy: 120 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie ul. Lindleya 16, Warszawa tel fax Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad

20 bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Do działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy należy miedzy innymi popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony pracy oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu eliminowanie zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników w zakładach pracy. W czasie trwania Targów w Dzielnicy Targówek przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie będzie udzielać uczestnikom Targów porad i konsultacji prawnych z zakresu prawa pracy. Poradę prawną można również uzyskać w siedzibie Okręgu (pok. nr 501) lub telefonicznie (tel ) w godzinach pracy Urzędu. Peugeot Polska Sp z o.o. Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Radzymińska 112/114 tel. (22) , fax: Warszawa, Al. Krakowska 7 tel. (22) , fax: Warszawa, Pl. Bankowy 2 tel. (22) , fax: Jesteśmy jedynymi salonami firmowymi Peugeot Polska i częścią tzw. sieci własnej Grupy PSA, która ma w naszej firmie 100% udziałów. Nasza działalność to dystrybucja samochodów nowych, części zamiennych oraz świadczenie usług serwisowych Marki Peugeot. Prowadzimy stałą sprzedaż samochodów nowych dla Klientów indywidualnych oraz firm. Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę przy zakupie samochodu (nowego bądź używanego) począwszy od pomocy w dokonaniu właściwego wyboru, załatwieniu formalności związanych z finansowaniem zakupu aż po ubezpieczenie. Naszym Klientom zapewniamy szeroki zakres usług serwisowych na najwyższym poziomie, w tym także naprawy blacharsko-lakiernicze. Prowadzimy tez sprzedaż akcesoriów i części zamiennych, posiadamy jeden z największych magazynów części zamiennych wśród dealerów Peugeot w Polsce. Nasz obiekt przy ul. Radzymińskiej to również największa koncesja marki Peugeot w Polsce. Lista stanowisk dla których prowadzimy rekrutację: Doradca Handlowy - Samochody Nowe, Doradca Handlowy - Samochody Używane, Mechanik, Blacharz, Lakiernik,

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY

TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY XV TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY XV TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY spis treści plan stoisk...3 wystawcy...4 WEJŚCIE PLAN STOISK Adecco Poland Sp. z o.o. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Dobre praktyki wspierania rozwoju pracowników w firmach Publikacja powstała

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie "Ma-Ja" dostarcza swoim Klientom odpowiednio przygotowane miejsca na reklamę zewnętrzną. Są to przede wszystkim białe tablice umieszczone wzdłuż

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Katowice, woj. śląskie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) są praktyczną szkołą prowadzenia biznesu dla startupów. AIP umożliwiają przetestowanie pomysłów

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo