Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom

2 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment Services) sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i partnerów rynku pracy w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinie i Szwajcarii. EURES wspiera mobilność zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym EURES proponuje usługi dla poszukujących pracy, pracowników oraz pracodawców.

3 OFERTA EURES Międzynarodowe pośrednictwo pracy Doradztwo i pomoc dla pracodawców przy rekrutacjach Informacja - (warunki życia i pracy za granicą, zabezpieczenia społeczne, regulacje prawne, sytuacja na europejskich rynkach pracy) Podatki, uznawanie dyplomów i kwalifikacji, dokumenty aplikacyjne (EUROPASS) Możliwość kształcenia i szkoleń Uwaga: usługi EURES są bezpłatne!

4 EURES JAK TO DZIAŁA? Portal:

5 Polska strona EURES

6 Usługi Eures Usługi on-line (wkrótce nowa odsłona portalu) Targi pracy, rekrutacje Targi pracy w Warszawie Hotel GROMADA Plac Powstańców 2 obecność wystawców z krajów niemieckojęzycznych) Dni doradcze, spotkania informacyjne Konferencje i spotkania, wspieranie mobilności

7 Targi Pracy w Radomiu

8 Kadra Eures Doradcy i asystenci w wojewódzkich urzędach pracy Doradcy z krajów UE/EOG kontakt przez portal Eures Obecnie jest to grupa ponad 800 doradców w Europie Kontakt bezpośredni lub on-line W PUP pośrednik pracy realizujący zadania Eures

9 Otwarte europejskie rynki pracy Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, nowe państwa członkowskie (z wyjątkiem Malty) Finlandia, Grecja, Hiszpania, Islandia, Włochy, Holandia, Bułgaria, Rumunia, Luksemburg, Francja, Belgia, Dania, Portugalia

10 Francuskie Dni Kariery Warszawa

11 Ograniczenia w dostępie do rynku pracy Norwegia, Malta (do 2011, obecnie system pozwoleń) Niemcy (do 2011, obecnie częściowe ułatwienia), Austria (do 2011), Lichtenstein Szwajcaria (do 2011) do 2004 system 2+3+2

12 Koordynacja systemu zabezpieczeń społecznych E pracownicy delegowani ustalanie prawa do świadczeń chorobowych i macierzyńskich E obliczanie świadczeń emerytalnych E 300 ustalanie uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych (E 301- potwierdzenie okresu zatrudnienia i ubezpieczenia E transfer zasiłku) E ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych

13 Sytuacja na wybranych rynkach pracy Unii Europejskiej (dane za grudzień 2009 źródło EUROSTAT) 1 Holandia 4.0% 2 Austria 5.4% 3 Niemcy 7.5% 4 Wielka Brytania* (dane za październik 2009) 7.8% 5 POLSKA *(w Polsce inna metodologia niż przyjmuje EUROSTAT, obecnie 12.8%) 8.9% 6 Francja 10.0% 7 Hiszpania 19.5% 8 Łotwa 22.8% 9 Unia Europejska 9.6% 10 UE: bezrobocie osób w wieku poniżej 25 lat 21%

14 Najbardziej poszukiwane zawody źródło:

15 Agencje pośrednictwa pracy Pośrednik: spisuje i dostarcza przed wyjazdem umowę z informacjami dotyczącymi pracodawcy, warunków zatrudnienia, ubezpieczenia, świadczeń socjalnych posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym do którego kieruje poszukujących pracy nie pobiera nieuzasadnionych opłat za pośrednictwo, ewentualnie za faktycznie poniesione koszty czyli: tłumaczenie dokumentów, wizę, badanie lekarskie, dowiezienie pracownika bierze na siebie odpowiedzialność (zapis w umowie) gdy okaże się, że nie ma obiecanej pracy polski pośrednik nie ma prawa skierować Polaka do zagranicznego pośrednika

16 Uczciwy pośrednik posiada odpowiedni certyfikat uprawniający do wysyłania obywateli polskich do pracy za granicą oraz jest wpisany do rejestru agencji zatrudnienia podaje dane teleadresowe oraz informacje ułatwiające lokalizację posiada biuro nie budzące zastrzeżeń, figuruje w ewidencji działalności gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym

17 Co powinna zawierać umowa? zagranicznego pracodawcę dane okres zatrudnienia rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, przysługujące świadczenia socjalne, warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych, obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji pośrednictwa pracy

18 Co powinna zawierać umowa z pośrednikiem? zakres odpowiedzialności cywilnej stron kwoty należne agencji z tytułu faktycznie poniesionych kosztów informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie inne zobowiązania stron Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (podstawowe informacje o prywatnych podmiotach prowadzących pośrednictwo pracy)

19 Wyjazd do pracy o czym warto pamiętać? Zostaw informację dokąd i do kogo jedziesz (dane pracodawcy: adres, telefon, mail) Zostaw osobom bliskim adres zamieszkania Zabierz ważny dokument tożsamości Zabierz kopie dyplomów, CV, kursów zawodowych Zadbaj o ubezpieczenie zdrowotne: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (wydaje NFZ) Zabierz pieniądze na wyjazd, powrót, pobyt

20 Polski rynek pracy Polska: bezrobocie rejestrowane:12.8% styczeń ponad 2 mln osób Mazowsze: 9 % ponad 224 tys. osób Radom (powiat grodzki) 20.9% (ponad 19 tys. osób) 59 osób - liczba nauczycieli języków obcych poszukujących pracy (dane PUP Radom, luty 2010)

21 Usługi urzędów pracy i innych partnerów rynku pracy skierowane do studentów i absolwentów Powiatowe Urzędy Pracy Wojewódzki Urząd Pracy OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje partnerstwa i dialogu społecznego m.in. związki zawodowe, organizacje pozarządowe)

22 PUP: usługi i instrumenty rynku pracy Staże (od 3 do 12 miesięcy dla osób bezrobotnych do 25 lub 27 roku życia (absolwenci uczelni wyższych) Pośrednictwo pracy Szkolenia (grupowe, indywidualne) Możliwość finansowania studiów podyplomowych Poradnictwo zawodowe Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ok zł tys.) Udział w realizowanych projektach w tym współfinansowanych przez UE PUP Radom: ul. Łukasika 3 tel

23 WUP: usługi i instrumenty rynku pracy Pośrednictwo pracy krajowe (giełdy, targi pracy) zadania EURES, praca wakacyjna studentów w ramach umów międzyrządowych (Niemcy) Poradnictwo zawodowe (rozwój zawodowy, wybór kierunków kształcenia, zmiana kwalifikacji) Udział w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych przez UE Szkolenia Wsparcie i rozwój działalności gospodarczej (dotacje do 40 tys. zł, wsparcie szkoleniowo-doradcze, pomostowe ZUS oraz inne opłaty obligatoryjne Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu ul. Mokra 2 tel

24 Dziękuję za uwagę Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Filia WUP Radom ul. Mokra 2 Pok. 110 Prezentacja będzie dostępna na stronie NKJO w Radomiu

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY PORADNIK Co trzeba wiedzieć, żeby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę? Warszawa, marzec 2014 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2010. Znaleźć pracę w Europie. Przewodnik dla poszukujących pracy. eures.europa.eu. Komisja Europejska

Aktualizacja 2010. Znaleźć pracę w Europie. Przewodnik dla poszukujących pracy. eures.europa.eu. Komisja Europejska Aktualizacja 2010 Znaleźć pracę w Europie Przewodnik dla poszukujących pracy eures.europa.eu Komisja Europejska Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji, nie odpowiada za sposób

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 września 2010 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1193) (zm. Dz.U. 2011 Nr 279, poz. 1641)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock Do pracy w Finlandii Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią Anton Ivanov/Shutterstock te-services.fi Ministerstwo Pracy i Gospodarki, 11/2014 Składanie: Edita Publishing

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Departament Rynku Pracy Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Warszawa, luty 2013 1 Spis treści 1. Wprowadzenie s. 3 2. Agencje zatrudnienia s. 4 2.1 Obowiązki agencji zatrudnienia s.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r.

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r. Nielegalna praca w świetle obowiązujących przepisów, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów w zakresie kontroli nielegalnego zatrudnienia (opracowano na podstawie zapytań kierowanych do

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Życie i praca w Irlandii Północnej

Życie i praca w Irlandii Północnej ludzie:umiejętności:praca Życie i praca w Irlandii Północnej Pośrednictwo ludzie: umiejętności: praca w Europie Poland Europos žemėlapis Islandia Finlandia Portugalia Irelandia Polnocna Irlandia Hiszpania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ

BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA STOWARZYSZENIE POMOC BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ PORADNIK DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DROGI CZYTELNIKU, proponujemy Ci zapoznanie się krok po kroku z tym, co wiąże się z wyjazdem i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo