w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym"

Transkrypt

1 FUNDACJA NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ zaprasza osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym do skorzystania ze wsparcia BIURA POŚREDNICTWA PRACY Biuro zorganizowane jest w ramach projektu Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start III UWAŻNIE PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INFORMACJE. CEL PROJEKTU: Przygotowanie osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego lub podlaskiego do podjęcia pracy/zatrudnienia na otwartym rynku (w warunkach niechronionych). Udział w projekcie jest bezpłatny. WSPARCIE, które oferujemy polega na: Pomocy pośrednika pracy w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia Dostępie do ofert pracy skierowanych do osób z niepełnosprawnościami Konsultacjach z doradcą zawodowym, w tym określeniu predyspozycji zawodowych, pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, stworzeniu indywidualnego planu działania. Indywidualnych konsultacjach psychologicznych, w tym: pomocy w rozwiązywaniu problemów, pracy nad motywacją, stworzeniu profilu społeczno-zawodowego, określeniu swoich mocnych i słabych stron. Formy wsparcia, które są powyżej wymienione, są indywidualnie dopasowane do każdego beneficjenta.

2 PONADTO, w trakcie trwania projektu planujemy zorganizować szkolenie zawodowe. W każdym oddziale projektu (Białystok, Łódź, Radom, Warszawa) do udziału w szkoleniu zawodowym zostanie zaproszonych maksymalnie 10 osób. Osoby te będą wybrane spośród beneficjentów, którzy już korzystają ze wsparcia wyżej wymienionych specjalistów. ZAPEWNIAMY: Indywidualne podejście do potrzeb każdego beneficjenta Miłą i fachową obsługę wykwalifikowanych specjalistów WYMAGANIA, które musisz spełnić: 1. Chcesz znaleźć pracę 2. Posiadasz aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekki, umiarkowany lub znaczny) 3. Mieszkasz na terenie jednego z trzech województw (łódzkiego, mazowieckiego lub podlaskiego) 4. Masz przynajmniej 18 lat 5. Nie pracujesz A także 6. Masz dużo chęci, aby aktywnie szukać pracy! :) ZGŁOSZENIA: Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Następnie wypełniony formularz prześlij do nas na adres odpowiedniego oddziału Możesz też przyjść osobiście do jednego z oddziałów i wypełnić formularz na miejscu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY pobierz tutaj:

3 Do kiedy trwa projekt? NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Projekt Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start III trwa do roku. Czy muszę coś płacić, aby wziąć udział w projekcie? Wszystkie osoby, które zostaną włączone do projektu korzystają ze wsparcia bezpłatnie. Oznacza to, że wszystkie elementy udzielonego wsparcia nie są płatne. Jaki stopień niepełnosprawności pozwala wziąć udział w projekcie? Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z orzeczonym wszystkimi stopniami niepełnosprawności, czyli lekkim, umiarkowanym oraz znacznym. Czy muszę mieć orzeczenie koniecznie z powiatowego (miejskiego) zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności? Nie. Będziemy prosili o przedstawienie jednego z niżej wymienionych dokumentów potwierdzających Twoją niepełnosprawność: wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub komisji lekarskiej KRUS, zaświadczenie ZUS lub KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do jednej z grup inwalidzkich, legitymacja emeryta - rencisty wojskowego, legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ.

4 Czy muszę być zameldowany/-a w którymś z trzech województw, żeby móc wziąć udział w projekcie? Nie ma takiej konieczności. Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które na co dzień przebywają i funkcjonują na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego lub podlaskiego. Mówiąc najprościej wystarczy, że na co dzień mieszkasz na terenie tych województw a zameldowany/-a możesz być gdzie indziej. Konieczne jednak będzie potwierdzenie w jakiś sposób tego, że tak jest. Przykładowo może to być zaświadczenie z OPS, ksero umowy najmu, zaświadczenie z uczelni itd. Każdy dokument, który stwierdzi, że na co dzień mieszkasz na terenie województwa, w którym realizowany jest projekt. Czy muszę rejestrować się w Urzędzie Pracy, aby wziąć udział w projekcie? Nie musisz być zarejestrowany(a) w Urzędzie Pracy Wypełniając formularz zgłoszeniowy oświadczasz, że na dzień przystąpienia do projektu nie jesteś zatrudniony(a). Pod takim oświadczeniem składasz podpis, czym potwierdzasz, że przekazujesz nam informacje zgodne z prawdą. Czy zgłaszając się do projektu będę mógł/mogła wziąć udział w szkoleniu zawodowym? Niekoniecznie. Przewidujemy zorganizowanie szkolenia zawodowego, lecz tylko dla 10 osób w każdym oddziale projektu. Są 4 oddziały projektu: Białystok, Łódź, Radom i Warszawa. W każdym z tych miast do końca trwania projektu będzie zorganizowane jedno szkolenie dla maksymalnie 10 osób. Rekrutacja do szkolenia będzie dokonana spośród osób, które są już w projekcie i przeszły część konsultacji z doradcą zawodowym i psychologiem. Nasze główne wsparcie polega na konsultacjach ze specjalistami i pomocy w poszukiwaniu pracy. Jednocześnie nie przewidujemy możliwości zgłoszeń tylko do szkolenia. Dlaczego realizujecie taki projekt? Jako Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) działamy, aby realizować nasze cele statutowe. Jednym z nich jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

5 Projekt Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start III jest realizowany jako zadanie zlecone w ramach 13 konkursu PFRON z dnia r. Kto finansuje ten projekt? Projekt Wysokie kwalifikacje szansą na dobry start III jest współfinansowany przez Fundację Normalna Przyszłość oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Co znaczy otwarty rynek pracy? Prawo w Polsce stworzyło podział miejsc pracy na takie, które są w warunkach chronionych oraz nie. Praca w warunkach chronionych to praca np. w Zakładzie Pracy Chronionej (ZPCh). To także Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ). Praca w takim miejscu wiąże się ze szczególnymi obowiązkami ze strony pracodawcy względem jego pracowników z niepełnosprawnościami. Z kolei otwarty rynek pracy to każde inne miejsce pracy, które nie nakłada szczególnych obowiązków na pracodawcę. W praktyce to każda firma, która nie jest ani ZPCh ani ZAZ. Gdzie znajdują się biura oddziałów? Oddział w Białymstoku ul. Witosa 25 lok Białystok Oddział w Łodzi ul. Łagiewnicka 54/56, budynek B, lok. 401, 4 piętro Łódź Oddział w Radomiu ul. Warzywna 23, Radom Oddział w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok Warszawa NADAL MASZ PYTANIA? Wyślij mail lub zadzwoń do jednego z oddziałów. Telefon Adres

6 Białystok Łódź Radom Warszawa

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

NOWE REALIA NOWE MOŻLIWOŚCI Poradnik dla Osób Niepełnosprawnych Warszawa, styczeń 1999

NOWE REALIA NOWE MOŻLIWOŚCI Poradnik dla Osób Niepełnosprawnych Warszawa, styczeń 1999 Poradnik ON Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych NOWE REALIA NOWE MOŻLIWOŚCI Poradnik dla Osób Niepełnosprawnych Warszawa, styczeń 1999 Szanowni Państwo! Każdy z nas obawia się zmian tych drobnych, i

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

komunikacji, w której przysługuje ulga 100 100%SG ochr.s.k zwykła pospieszna przyspieszona ekspresowa

komunikacji, w której przysługuje ulga 100 100%SG ochr.s.k zwykła pospieszna przyspieszona ekspresowa Lp. Uprawnieni do ulgi Wysokość zniżki w % Skrót ulgi Rodzaj komunikacji, w której przysługuje ulga Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1 Straż Graniczna* w czasie wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI Mam swoje prawa Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia marzec 2015 r. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin BROSZURA

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki bezrobotnych

Prawa i obowiązki bezrobotnych Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Prawa i obowiązki bezrobotnych Informator Warszawa 2014 Prawa i obowiązki bezrobotnych. Informator Autorzy: Iwona Kalinowska

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR H1PL2000 BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Wyciąg z obowiązujących przepisów Stan prawny na dzień 1 grudnia 2001 r., wydanie II Ulotka ta zawiera

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny.

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Kraków Opatów, wrzesień 2006 r. 1 Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Bezrobocie w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Raport końcowy Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Autorzy: Łukasz Kutyło Adriana Niedoszewska Piotr Stronkowski Małgorzata Zub Styczeń 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo