Program Operacyjny Polska Cyfrowa idea i założenia. dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Kraków, 10 lipca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Polska Cyfrowa idea i założenia. dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Kraków, 10 lipca 2013 r."

Transkrypt

1 Program Operacyjny Polska Cyfrowa idea i założenia dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Kraków, 10 lipca 2013 r. 1

2 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2

3 JAK UŻYWAMY SMARTFONÓW? Źródło: Harvard Business Review: How do people really use mobile? 3

4 NOWA TEKTONIKA ZMIAN OD ANALOGU DO CYFRY informacja / otwarte zasoby (skala, prosumenci) cyfrowe ja /ochrona danych osobowych i prywatności swoboda ponad granicami granice / cenzura sieć / społeczności kooperacja w pracy uczestnictwo / opinia publiczna / demokracja wolność własnosć - bezpieczeństwo nowa ekonomia (share economy) masowość e-rynku prymat dostępu nad posiadaniem 4

5 TRZY FILARY CYFRYZACJI W POLSCE: Zwiększyć dostępność do Internetu Zwiększenie potrzeby używania Internetu Zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa Projekty infrastrukturalne Rozwój treści Promocja i edukacja Wzrost gęstości o każde 10% potencjał wzrostu PKB o 1%-1,5% Broadband Infrastructure and Economic Growth (2009) Wzrost sprawności państwa i rozwój e-gospodarki Udział w PKB 2,7 % Wpływ na innowacyjny rozwój Raport Boston Consulting Group i Google kompleksowe/holistyczne podejście wymiar: cywilizacyjny, ekonomiczny, społeczny 5

6 FILAR I - ZWIĘKSZYĆ DOSTĘPNOŚĆ DO INTERNETU Szerokopasmowy Internet (gęstość, ostatnia mila) Szybkość (stałe łącza, światłowody, transfer mobilny) Nowe pasma (dywidendy cyfrowe, 800Mhz + 400Mhz) Dostępność (dom, miejsca publiczne: WI-FI, praca) Dziś: 4,6mln gospodarstw domowych bez dostępu 6

7 POKRYCIE SIECIAMI Next Generation Access Sieć NGA* jest dostępna dla 54% gospodarstw domowych Unii Europejskiej, jednak zaledwie 12% obszarów wiejskich UE ma do nich dostęp. * Next Generation Access (NGA): VDSL, Cable Doc Sis 3.0 and FTTP; Source: Point Topic Źródło: Digital Agenda Scoreboard

8 ROZWÓJ MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE Internet 4. generacji (LTE) dostępny jest już dla 50% Polaków średnia dla całej UE wynosi 26,2% Źródło: Digital Agenda Scoreboard

9 DIAGNOZA SPOŁECZNA INTERNET Dlaczego? brak potrzeby 57,0% 24% nie ma dostępu do internetu brak odpowiedniego sprzętu brak odpowiednich umiejętności korzystania z sieci zbyt duże koszty dostępu do sieci 20,5% 30,4% 26,5% 76% ma dostęp do internetu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% - 40% niekorzystających z sieci ma dostęp do Internetu w domu - 30% korzystających z Internetu nie ma nawet podstawowych umiejętności obsługi komputera Źródło: Diagnoza Społeczna 2013, wstępne wyniki 9

10 Diagnoza Społeczna Internet WIEK A KORZYSTANIE Z INTERNETU 100% 96,6% 88,4% 82,3% 80% 60% 55,2% 40% 35,5% 20% 14,1% 0% lat lat lat lat lat >65 lat Źródło: Diagnoza Społeczna 2013, wstępne wyniki 10

11 WYKLUCZENIE CYFROWE W POLSCE OSOBY 50 + Głównym wymiarem wykluczenia cyfrowego w Polsce jest wiek - wśród 13,7 mln osób w wieku 50+ z Internetu nie korzysta aż 67% czyli ponad 9 mln osób. 67% OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Na wykluczenie cyfrowe w Polsce szczególnie narażone są również osoby niepełnosprawne jedynie 33,1% z nich korzysta z Internetu. 33,1% Źródło: Diagnoza Społeczna 2013, wstępne wyniki 11

12 Sieć Sieć E- E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików Orlików DOSTĘP DO INTERNETU Nasycenie dostępu do internetu w przeliczeniu na gospodarstwa domowe to 83,5% O 60% wzrosła liczba łączy szybszych niż 10Mbps. Łącza o prędkości powyżej 30Mbps to niecałe 10% Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku 12

13 Sieć Sieć E- E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików Orlików INTERNET MOBILNY Każdego roku podwaja się ilość danych przesyłanych za pomocą sieci mobilnych W 2012 roku wysyłaliśmy 4104 MB na użytkownika, a 156,9 mld MB łącznie Dynamika wzrostu wyniosła 113,2% Rozwój sieci LTE może ten wzrost jeszcze przyspieszyć Cały czas rośnie też ogólna liczba użytkowników telefonii mobilnej. Dziś na osobę przypada 1,4 karty SIM Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku 13

14 ROZWÓJ SIECI SZEROKOPASMOWYCH 14

15 KOMPLEMENTARNOŚĆ - ROZWÓJ SIECI SZEROKOPASMOWYCH Narodowy Plan Szerokopasmowy jako punkt odniesienia dla inwestycji w szybki internet podstawowy cel: realizacja celów Europejskiej Agendy Cyfrowej: 1) 100% dostępu 30Mb/s do 2020r., 2)doprowadzenie do wykorzystania dostępu o prędkości co najmniej 100 Mb/s przez 50% gospodarstw domowych do końca 2020 roku. podstawowe założenia dotyczące budowy sieci internetu do 2020r: interwencja prowadzona jedynie z poziomu krajowego (I oś w POPC) interwencja publiczna jedynie tam, gdzie nie ma zainteresowania rynku ( białe plamy ) beneficjenci operatorzy telekomunikacyjni (konkurs) ewentualne niedokończone inwestycje regionalne dot sieci internetu z nie obciążają budżetu POPC projekty komercyjne Inwestycje Polskie. 15

16 FILAR II - ZWIĘKSZYĆ POTRZEBĘ UŻYWANIA INTERNETU Wielofunkcyjność dla części tubylców w sieci Nawyki kulturowe młodej generacji Warunki dla rozwoju biznesu (e-gospodarka, e-usługi) Promocja Digital Single Market Nowy model uczestnictwa w kulturze (e-booki, e-dziedzictwo) Otwarte zasoby Rozwój portali społecznościowych (nowy typ więzi) E-państwo/ państwo 2.0 (e-edukacja, e-zdrowie, e-administracja) Nowy model państwa 2.0 (informacja- informatyzacja) Rozwój treści: podaż popyt (czynnik napędowy) Dziś: 2,4 mln (15%) gospodarstw domowych nie ma potrzeby uczestniczyć w sieci (korzystać z Internetu) Rozwój internetu rzeczy 16

17 KORZYSTANIE Z INTERNETU Wszechstronność korzystania Zastosowania związane z komunikacją i relacjami społecznymi Zastosowania zawodowe i ekonomiczne (zakupy, bankowość, administracja, etc.) Rozrywka podaż rozwój treści użytkownicy internetu (bardziej mobilni) rozwój korzystania Korzystanie z internetu wg Diagnozy Społecznej 2013; Dominik Batorski rozwój kompetencji cyfrowych 17

18 INFORMATYZACJA ZINTEGROWANA mniej wysiłku obywatela większa pomoc obywatelowi logiczny i skuteczny obieg informacji zarządzanie procesowe i perspektywa usługowa proces i usługa w centrum (nie projekt IT) właściciel procesu perspektywa użytkownika państwo niezależne obywatel niezależny neutralność technologiczna państwa efektywność kosztowa priorytetyzacja przejrzystość najlepsza relacja value for money 18

19 SYSTEMOWE ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYM PRAWIE- STOPNIOWE ODCHODZENIE OD PAPIEROWYCH DOKUMENTÓW NA RZECZ ELEKTRONICZNYCH Zmiany Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Zmiany Zmiany Zmiany Ordynacja Podatkowa Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (KPA) poprawa jakości świadczonych usług, odpowiedź na oczekiwania społeczne sprawniejsze przechodzenie z papierowej administracji w elektroniczną 19

20 PROJEKT USTAWY O INFORMATYZACJI ŁATWIEJSZE ZAŁATWIANIE SPRAW PRZEZ INTERNET obowiązek posługiwania się elektronicznymi skrzynkami podawczymi we wszystkich urzędach łatwiejsza komunikacja elektroniczna z obywatelem (wybór drogi kontaktu z administracją przez obywatela) elektroniczny wgląd w akta sprawy, możliwość posługiwania się elektronicznymi kopiami dokumentów wydanych przez administrację publiczną (skany) przesyłanie elektronicznie (a nie tylko na papierze) pełnomocnictw procesowych, składanie zeznań lub wyjaśnień, elektroniczne wezwania na rozprawy w postępowaniach administracyjnych i podatkowych umożliwienie wystawiania usług na epuap przez podmioty inne niż publiczne np. Pocztę Polską czy Krajową Izbę Rozliczeniową oraz poszerzenie sieci punktów zaufania Profili Zaufanych epuap o placówki pocztowe, bankowe To co elektroniczne, stopniowo zrówna się z papierowym! 20

21 1. Usługi- dostępność wieloma kanałami komunikacji elektronicznej i w różnych językach. 2. Procedury administracyjne i sądowe oparte o opis procesu biznesowego (definicja potrzeb, odbiorca, wejście wyjście, otoczenie) dla użytkownika. 3. Interoperacyjność systemów różnych instytucji. 4. Zwolnienie obywateli/przedsiębiorców ze składania papierów - formularze wypełniane w oparciu o rejestry i zasoby publiczne, odwzorowania elektroniczne dokumentów papierowych. 5. Ochrona danych osobowych. MAPA DROGOWA ZMIAN PRAWNYCH W INFORMATYZACJI 6. Klient przy okienku- urzędnik zelektronizowany (szybsza obsługa, bo dostęp do rejestrów, danych, wymiana danych między instytucjami). 7. Elektroniczna wymiana dokumentów i informacji- stopniowo rozwiązania elektroniczne jako jedyne 21

22 MAPA DROGOWA ZMIAN PRAWNYCH W INFORMATYZACJI C.D. 8. Eliminacja z masy prawnej określeń nierekomendowanych- na piśmie, do wglądu, poświadczona kopia, osobiście 9. Równoważność dokumentów / znaków: Papierowy / elektroniczny Forma pisemna / elektroniczna Podpis odręczny / elektroniczny 10. Narzędzia identyfikacji elektroniczne: profil zaufany, podpis kwalifikowany (adekwatnie do obszaru). 22

23 Sieć Sieć E- E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć Orlików E- Orlików POTRZEBY OBYWATELI Ważne Raczej ważne Raczej nieważne Nieważne Nie wiem Dostęp przez internet do ofert pracy, w tym do baz Urzędu Pracy 57% 32% 3% 2% 6% Dostęp w internecie do informacji, porad o prawach konsumenta 46% 42% 2% 1% 8% Możliwość wykonywania pracy z domu (przez internet czy telefon) 45% 38% 4% 2% 10% Umawianie się na wizytę do lekarza przez internet/ 47% 34% 6% 3% 10% Posiadanie jednego dokumentu z chipem zastępującego dowód osobisty, 48% 30% 5% 4% 14% Dostęp przez internet do swojej historii zdrowia/chorób 42% 35% 6% 3% 13% Dostęp przez internet do katalogów bibliotek 36% 39% 7% 3% 15% Możliwość kontaktu rodziców ze szkołą przez internet (np. wywiadówki 41% 33% 7% 6% 14% Dostęp w internecie do informacji, raportów, danych statystycznych 33% 40% 7% 3% 17% Głosowanie przez internet w wyborach do samorządów, parlamentu 35% 32% 10% 7% 15% Udział przez internet w konsultacjach społecznych ustaw, rozporządzeń i 25% 37% 11% 5% 22% Oglądanie w internecie zbiorów muzeów i galerii 18% 33% 17% 6% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ŹRÓDŁO: E-ADMINISTRACJA W OCZACH INTERNAUTÓW 2012 PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA ZLECONEGO PRZEZ MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 23

24 Sieć Sieć E- E- Orlików POTRZEBY Sieć E- Orlików Sieć OBYWATELI Orlików E- Orlików KORZYSTANIE Z USŁUG oferty pracy sprawy związane ze zdrowiem nauka, szkolnictwo ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, emerytalne, zasiłki, becikowe sprawy osobowe (np. dowód, paszport, meldunek, akty stanu podatki od osób fizycznych (np. PIT, podatki miejskie, gruntowe) prawa konsumenckie, inne informacje prawne, z sądu, KRS sprawy motoryzacyjne (np. prawo jazdy, rejestracje) dotacje, fundusze europejskie, projekty unijne projekty ustaw i innych aktów prawa, uchwał samorządu, sejmu dane statystyczne, raporty działalność gospodarcza (np. zakładanie firmy, CIT, VAT, ZUS, sprawy budowlane, ogrodnicze np. pozwolenia na budowę, wycięcie przetargi publiczne inne 10% 7% 7% 10% 5% 4% 8% 5% 3% 2% 3% 4% 13% 2% 3% 1% w ciągu 12 miesięcy 29% 47% 41% 40% 40% 36% 32% 30% 28% 22% 21% 20% 19% ostatnio 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ŹRÓDŁO: E-ADMINISTRACJA W OCZACH INTERNAUTÓW 2012 PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA ZLECONEGO PRZEZ MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 24

25 PRZYJAZNA E-ADMINISTRACJA DZIŚ Profil zaufany rejestracja online w urzędzie pracy usługa elektronicznego sprawdzenia stanu konta, usługa założenia, zawieszenia, opłacenia składki ZUS, etc. wyrejestrowania firmy przez internet (dz.gosp) usługa weryfikacji online danych z prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. rozliczanie podatków wobec państwa obsługa rekrutacji przez internet wgląd do ksiąg online, bez konieczności wizyty w sądzie S24 system rejestracji spółki z o.o. dostęp do danych statystycznych sprawdzenie online prawa do świadczeń zdrowotnych w placówce zdrowotnej dostęp online i mobilny do danych przestrzennych (np. sprawdzenie danych nt. działki) 25

26 Usługi na epuap np. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek CEIDG obsługa działalności gospodarczej ZUS MG KRS - wpisy MS ok. 150 tysięcy U W rekrutacja UJ UZP wniosek o stypendium MF zamówienia podatek US UW ZUS ecło konsulaty banki zrealizowane JST samorządy poczta planowane potencjalne np. pozwolenia na budowę, rozbiórkę, dodanie do spisu wyborców, etc. 26

27 OBSZARY DZIAŁANIA PZIP Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

28 Sieć Sieć E- E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć Orlików E- Orlików PRIORYTETY USŁUGOWE W PZIP potwierdzanie tożsamości wymiana informacji między rejestrami praca i zabezpieczenie społeczne sprawy obywatelskie (sądy, urzędy) powiadamianie ratunkowe ochrona zdrowia (EWUŚ, ZIP, KUZ) prowadzenie działalności gospodarczej zamówienia publiczne sprawy podatkowe i celne inteligentne systemy transportowe dostęp do informacji publicznej i otwartych zasobów (m.in. dane przestrzenne, statystyczne, etc.) e-usługi publiczne wdrażane na poziomie centralnymi regionalnym będą uwzględniać m.in. zdiagnozowane preferencje i potrzeby obywateli, zaawansowanie aktualnie świadczonych usług, oraz kierunki rozwoju e-usług wskazywane przez Komisję Europejską 28

29 PRZYKŁADY PROJEKTÓW PONADRESORTOWYCH Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji (MG) MG, MAiC, GUS, ZUS Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach - ZSiN Faza II (GUGiK) GUGiK, MS, MSW, GUS, MF, CPI E-Zamówienia (UZP) UZP, CPI, MG, MS, GUS, ZUS, MSW Wdrożenie i rozwój rozwiązań elektronicznego fakturowania w administracji publicznej (MG i ILiM) MG, ILiM, MF, GUS, UZP Wzmocnienie systemu informacyjnego państwa poprzez unowocześnienie procesu produkcji danych statystycznych (GUS) GUS, MG, MRR, UZP, MS, MF, MSZ, MEN,GUGIK, UKE, UOKiK, MNISW, MTiB, MŚ, MKiDN,MPiPS, MSW, MZ, MRiRW, MSiT, MSP, MON Platforma integracyjna rejestrów publicznych (MAiC) MAiC, MF, MS, MG, GUS, GUGiK, MZ System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego faza II (MAiC) MAiC, MSW, UKE, GUGiK, MZ 29

30 Sieć Sieć E- E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć Orlików E- Orlików KRYTERIA WYBORU USŁUG realizacja faktycznych potrzeb obywateli uproszczenie i skrócenie procesu załatwienia sprawy przez obywatela wspieranie realizacji celów wskazanych w Strategii Sprawne Państwo, programów krajowych i unijnych uzyskanie korzyści skali (powszechność usługi) docelowa dojrzałość usługi stopień transakcyjności (od informacji, poprzez interakcję, do transakcji i personalizacji) zapewnienie interoperacyjności (+ efektywne korzystanie z informacji zgromadzonych w rejestrach publicznych) monitorowanie efektywności usług (kosztowej i operacyjnej) oraz satysfakcji użytkowników dostępność poprzez dowolny kanał komunikacji elektronicznej 30

31 Sieć E-E-Orlików Sieć Orlików Sieć EPZIP W SAMORZĄDACH Sieć Orlików E- Orlików wykorzystanie dotychczasowego dorobku samorządów zadania realizowane przy wsparciu systemów teleinformatycznych na wszystkich poziomach administracji, w szczególności przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (gminy, powiaty i urzędy marszałkowskie) wykorzystywanie możliwości wspólnej infrastruktury obliczeniowej (shared services, cloud) dla części zintegrowanych usług na poziomie lokalnym i regionalnym (zwłaszcza świadczonych wzajemnie przez jednostki administracji w modelu A2A - administration to administration) budowa i utrzymanie regionalnych platform e-usług 31

32 KATALOG USŁUG PODSTAWOWYCH Sieć Sieć E- E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć Orlików E- Orlików REGIONALNIE (A2C, A2B) Rekomendacje do katalogu przykładowych podstawowych e-usług publicznych do wdrożenia na poziomie regionalnym, np.: Deklaracje podatków lokalnych: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; Obsługa płatności wykonywanych na rzecz urzędu; Obsługa wniosków i wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, zmiany pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę; Obsługa innych wniosków i związanych z nim decyzji wydawanych lokalnie (np. wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, podział nieruchomości oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków, udzielenie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie wydobywania złóż kopalin, etc.) Sprawy związane z obsługą wyborców; Ujednolicona usługa wnoszenia tzw. pisma ogólnego; Elektroniczne Centrum Obsługi Obywatela zintegrowane z wielokanałowym systemem typu help-desk. 32

33 KATALOG USŁUG PODSTAWOWYCH REGIONALNIE Sieć Sieć E- E- Orlików Sieć E- Orlików (A2A) Orlików Rekomendacje do katalogu przykładowych podstawowych e-usług publicznych do wdrożenia na poziomie regionalnym, np.: Hosting stron internetowych JST Użyczanie mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej do wykorzystania przez jednostki do uruchamiania własnych aplikacji Stopniowe wprowadzenie jednolitego systemu adresacji poczty elektronicznej oraz wewnętrzna książka adresowa całej administracji System wewnętrznej łączności IP, wideokonferencje, wewnętrzne fora dyskusyjne Platforma szkoleń multimedialnych pozwalająca JST udostępniać opracowane przez siebie szkolenia multimedialne wybranym grupom odbiorców (elearning) Centrum SMS administracji Dostęp do aplikacji związanych z automatyzacją pracy urzędów w szczególności z: obsługą procesów finansowo-księgowych; obsługą spraw kadrowo-płacowych; inwentaryzacją majątku trwałego; elektronicznym zarządzaniem dokumentacją umożliwiającym w szczególności obsługę umów, skarg, wniosków i interwencji i innych czynności, których dokumentowanie możliwe jest w postaci elektronicznej Usługi archiwizacji: usługa przekazywania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do archiwów państwowych, usługa wspomagania procesu przekazywania materiałów archiwalnych w postaci nieelektronicznej do archiwów państwowych, etc. 33

34 Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jako punkt odniesienia dla celu 2 i PO Polska Cyfrowa: KOMPLEMENTARNOŚĆ W OBSZARZE E-ADMINISTRACJI rekomendowany katalog e-usług dla administracji centralnej i regionalnej informatyzacja urzędów (standard cyfrowego urzędu) kompetencje cyfrowe administracji (standardowy profil szkoleniowy) kontynuacja projektów z 7 osi PO Innowacyjna Gospodarka na poziomie regionalnym głównie pod kątem: zasilenia baz danych, rejestrów państwowych danymi przestrzennymi, geodezyjnymi, adresowymi itp. i metadanymi opisującymi te zbiory podniesienia jakości danych dalszej integracji systemów i aplikacji z systemami dziedzinowymi na poziomie regionalnym i lokalnym rozwoju infrastruktury technicznej i rejestrów referencyjnych podmiotów wykorzystania chmury dla JST rozwoju e-puapu (formularze, profil zaufany, integracja platform regionalnych) 34

35 OTWARTE ZASOBY W KONTEKŚCIE NOWELIZACJI DYREKTYWY RE-USE Rozszerzenie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego o muzea, biblioteki i archiwa dziedzictwo kulturowebez opłat Dostęp do informacji sektora publicznego pełniejszy i na bardziej jasnych zasadach- CRIP Utworzenie Centrum Open Data (w oparciu o ICM-UW) Pobudzenie innowacji w gospodarce, społeczeństwie i kulturze Otwieranie zasobów wiedzy, edukacji, dziedzictwa kulturowegoz respektem dla praw autorskich i tanim dostępem (abonament, mikropłatności lub za reklamę ) 35

36 POLSKA LIDEREM DEBATY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Polska przewodzi w debacie na temat nowego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych Nowe regulacje powinny równoważyć ochronę prywatności obywateli ze swobodą prowadzenia działalności gospodarczej Konieczna jest wyraźna zgoda obywatela na przetwarzanie jego danych Konieczne jest poszerzenie definicji danych osobowych i dobre sformułowanie warunków stosowania zasady podejścia opartego na ryzyku Chcemy zachęcać inne kraje do dobrze wyważonych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Chcemy harmonizacji jednolitego rynku w Unii Europejskiej co ułatwi europejskim przedsiębiorcom prowadzenie biznesu w Europie, a globalne firmy dostosuje do wysokich standardów ochrony Debata z udziałem unijnej komisarz Viviane Reding, 13 maja, 2013, Warszawa 36

37 WIEDZA I KREOWANIE WARTOŚCI W GOSPODARCE OPARTEJ NA DANYCH Źródło: Knowledge Based Capital, OECD 37

38 RELACJA POMIĘDZY RÓŻNYMI RODZAJAMI ZASOBÓW Źródło: OECD, Ubaldi, B. (2013), Open Government Data: Towards Empirical ANlysis of Open Government Data Initiatives. 38

39 MODEL PROCESU OTWIERANIA DANYCH Przegląd posiadanych danych przez administrację Zwiększenie przejrzystości danych Otwarty dostęp do danych Współpraca pomiędzy zainteresowanymi partnerami Działania edukacyjne/ promocyjne dot. otwartości danych Źródło: OECD, Ubaldi, B. (2013), Open Government Data: Towards Empirical ANlysis of Open Government Data Initiatives. 39

40 EKOSYSTEM OPEN GOVERNMENT DATA Użytkownicy danych (media, organizacje pozarządowe, sektor prywatny. obywatele) Producenci danych (sektor publiczny, uczelnie, sektor prywatny) Pośrednicy danych (biblioteki, brokerzy danych, uczelnie) Źródło: OECD, Ubaldi, B. (2013), Open Government Data: Towards Empirical ANlysis of Open Government Data Initiatives. 40

41 MODEL OTWARTEGO RZĄDU 4 przemiany cywilizacyjne: o o o o technologia: internet, technologie mobilne, konwergencja mediów demografia: pokolenie cyfrowych tubylców, sieciowość współpracy demokracja: od reprezentacji do partycypacji administracja: w poszukiwaniu większej efektywności, dostępności, przydatności Źródło: Mapa Drogowa Otwartego Rządu w Polsce 41

42 GOSPODARKA INTERNETOWA W POLSCE 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Polska Słowacja Czechy Węgry Wielka Brytania Udział gospodarki internetowej w PKB Średni roczny wzrost gospodarki internetowej Sektor ICT jest motorem wzrostu PKB Wartość gospodarki internetowej szacowana jest od 2,1% Computerworld, 2011), 2,7% (BCG) do 4,8% (Deloitte). Optymistyczne prognozy mówią o perspektywie wzrostu 14% rocznie (BCG) Od sektora ICT do ICT w każdym sektorze 42

43 GOSPODARKA INTERNETOWA W POLSCE Według ekspertów rok 2013 ma przynieść kolejne wzrosty wartości polskiego rynku e-commerce. W tym obszarze nasz kraj odnotowuje najwyższe wzrosty w Europie ok % rocznie. Według rankingu Top 400 Europe opracowanego przez Internet Retailer, rynek e-commerce w Polsce w 2012 wzrósł do 5,85 mld USD z 4,36 mld w roku poprzednim. Źródło: Digital Agenda Scoreboard 43

44 FILAR III - ZWIĘKSZYĆ KOMPETENCJE CYFROWE SPOŁECZEŃSTWA System edukacyjny (nowe przewagi konkurencyjne kompetencje 2020/2030) Projekt CYFROWA SZKOŁA Wykluczenie cyfrowe (geografia, generacje, niepełnosprawność) Latarnicy 50+ (waga rozwiązań 10mln osób powyżej 50 roku życia nie korzysta z Internetu) Ramy dla kultury cyfrowej Rozwój: 3T Floridy (technologie, tolerancja, talenty) + tożsamość 3T: w stronę społeczeństwa smartfonowego (sieci) Demokracja on-line (dylematy: wolność własność- bezpieczeństwo) Open government otwarty rząd 44

45 NASZ POTENCJAŁ INFORMATYCZNY Każdego roku 15 tys. absolwentów kończy kierunki informatyczne. Polscy programiści są na trzecim miejscu na świecie w kategorii algorytmów (po Rosji i Chinach) - według rankingu TopCoder. Polscy studenci z Uniwersytetu Warszawskiego zajęli 2 miejsce w Mistrzostwach Świata Programowania Grupowego (zdjęcie). (Źródło: PAP/Rafał Guz) 45

46 NASZ POTENCJAŁ INFORMATYCZNY Branża gier w Polsce zanotowała wzrost o 61% w 2012 roku - przy średniej światowej wynoszącej 10%. Seria gier Wiedźmin wydana przez polską firmę sprzedała się w nakładzie 5 mln egzemplarzy na całym świecie. Polska firma Digital Core wyprodukowała najszybszy procesor przemysłowy DQ80251 wykorzystywany w kartach SIM, pamięciach przenośnych i komputerach. Wikipedia wkrótce odnotuje milion polskich wpisów wynik ten plasuje Polskę na 8. miejscu na świecie. 46

47 KOMPETENCJE XXI WIEKU 1. WNIOSKOWANIE: Umiejętność określenia głębszego sensu lub znaczenia tego co jest wyrażane 3. SPRAWNOŚĆ ADAPTACYJNA Biegłość w myśleniu i wymyślaniu rozwiązań oraz odpowiedzi niekonwencjonalnych 5. PRZETWARZANIE DANYCH: Umiejętność przetłumaczenia dużej ilości danych na abstrakcyjne pojęcia oraz do rozumowania opartego na wiedzy 7. MIĘDZYDYSCYPLINARNOŚĆ: Zdolność rozumienia pojęć i koncepcji z wielu dziedzin 9. PRACA W SZUMIE: Zdolność do rozróżniania i filtrowania informacji dla zmaksymalizowania funkcji poznawczych przy użyciu różnych technik i narzędzi 2. INTELIGENCJA EMOCJONALNA: Umiejętność łączenia się z innymi w głęboki I bezpośredni sposób do odczuwania i stymulowania reakcji i pożadanych interakcji 4. KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE: Umiejętność pracy w różnych umiejscowieniach kulturowych 6. KOMPETENCJE CYFROWE: Umiejętność krytycznej oceny i rozwijania treści opartych na nowych formach i komunikowanie ich 8. MYŚLENIE PROJEKTOWE: Zdolność do rozwijania i doprowadzania zadań i procesów do oczekiwanych wyników 10. WSPÓŁPRACA W WIRTUALU: Zdolność do efektywnej, zaangażowanej pracy w wirtualnym zespole Źródło: Future work skills 2020, Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, Palo Alto

48 CYFROWA SZKOŁA e szkoła - wyposażenie, sieć e nauczyciel coach i coachowany - nastawienie na kooperację - personalizacja uczenia). e uczeń - kompetencje sposób uczenia się, dostępność urządzeń e podręcznik - wykorzystanie treści edukacyjnych obecnych w otwartych zasobach - personalizacja nauczania i samouczenia się 48

49 50 + I INTEGRACJA CYFROWA Wykluczenie cyfrowe: Ponad 70% osób powyżej 50 roku życia nie korzysta z internetu (Eurostat, 2011) Latarnicy Polski Cyfrowej wspólny projekt z organizacją pozarządową Szkolenia dla wolontariuszy którzy uczą osoby starsze korzystania z komputera w swoich społecznościach lokalnych Latarnicy zrealizowali już 16,415 godzin szkoleń dla 61,626 tysięcy seniorów Programy edukacji cyfrowej będą finansowane z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 49

50 MOŻEMY MIEĆ WIĘKSZY WPŁYW NA KREOWANIE PRODUKTÓW FIRM... I NIE TYLKO 50

51 CYFRYZACJA DAJE NASZYM IDEOM ZASIĘG... 51

52 ... I POTRZEBNE FINANSOWANIE 52

53 NOWE ROLE W NOWYCH MEDIACH Sense maker Empower Investigator Łączący z rozdrobnioną Wzmacniający lub osłabiający konkretne źródło informacji Sprawdzający i potwierdzający informacje Forum organizer Smartaggregator Role model Organizujący debatę publiczną. porządkujący informacje w rzeczowy sposób. stanowiący punkt odniesienia, wskazujący trendy i interpretacje zdarzeń informacją, wskazujący zależności i wspólne znaczenia Witness bearer Uwiarygadniający informacje i wspierający pracę blogerów, NGO i społeczników. Źródło: Wikipedia 53

54 ROZWÓJ SIECI E-KOMPETENCJI Wspólny design, standard sprzętu, dostęp do sieci (> 30 Mb/sek.) E-kluby (sieć/gminy- animatorzy, liderzy) Latarnicy (szkolenia i lokalne oferty interaktywnego uznania się e-kompetencji przez telewizję hybrydową) E- wspólnoty (wolontariaty ad hoc) dzięki e-klubom E-biblioteki (książki, gazety, etc.- wzór uczestnictwa) E-kino (sieć, filmy europejskie on-line, tani dostęp, profilowane kolekcje: od autorskich po komedie) E-administracja (w zastępstwie- przy odległości do urzędu i braku komputera w domu) E-media i informacje (rozumienie) E-liderzy biznesu: aplikacje dla niepełnosprawnych POPYT NA WYŻSZĄ JAKOŚĆ TREŚCI INTERNETU 54

55 W ramach polityki spójności przewidywana alokacja dla celu 2: Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych to ok. 5,5% alokacji dla Polski (tj. 3,521 mld euro), a podział krajregion jest następujący: Poziom krajowy PO Polska Cyfrowa budowa i modernizacja infrastruktury szerokopasmowego internetu Poziom regionalny - RPO wsparcie budowy sieci internetu szerokopasmowego jedynie w PROW jako element innych inwestycji infrastrukturalnych rozwój e-usług publicznych rozwój cyfrowej administracji samorządowej i jej e- usług, w tym m.in. projektów z zakresu e- administracji, e-zdrowia, e-edukacji dostęp do krajowych zasobów publicznych i informacji publicznej w wersji cyfrowej działania systemowe w odniesieniu do zwiększania kompetencji cyfrowych i e-integracji A2B/B2A, potencjalnie e-lider PERSPEKTYWY ROZWOJU CYFROWEGO DO 2020 ROKU digitalizacja zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego i zapewnianie otwartego dostępu do tych zasobów zadania wynikające z uwarunkowań terytorialnych z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych i e- integracji działania dotyczące e-gospodarki zastosowanie TIK w przedsiębiorstwach 55

56 PUNKTY STYKU INTERWENCJI NA POZIOMIE KRAJOWYM I REGIONALNYM w celu osiągnięcia jak największej efektywności, działania w zakresie rozwoju cyfrowego Polski, prowadzone na poziomie krajowym i regionalnym, muszą być komplementarne. dotyczyć to będzie: e-administracji (w tym udostępniania treści publicznych) rozwoju sieci szerokopasmowych e-kompetencji i e-integracji e-gospodarki w tych obszarach konieczna jest ścisła koordynacja, planowane są standardy i rekomendacje. 56

57 E-KOMPETENCJE I E-ADMINISTRACJA kompetencje cyfrowe kluczowe dla partycypacji cyfrowej w życiu publicznym i w kulturze (otwarte zasoby), podniesienia szans na rynku pracy, ograniczenia kosztów społecznych zjawiska wykluczenia cyfrowego Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce i Lider Cyfryzacji PO Polska Cyfrowa ma adresować w sposób systemowy problem niskich kompetencji cyfrowych społeczeństwa i wykluczenia cyfrowego konieczne działania wspierające na poziomie regionalnym, w tym m.in.: kontynuacja programu Cyfrowa Szkoła, szkolenia z wysokich i podstawowych kompetencji cyfrowych w przygotowaniu rekomendacje dla regionów dot. podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa 57

58 SMART GOVERNMENT Uproszczenie usług publicznych Elektronizacja usług państwa Udostępnianie zasobów publicznych Orientacja na obywatela/użytkownika Kompleksowa cyfryzacja Stymulacja potencjału Oświadczenia zamiast zaświadczeń Aplikacje przyjazne dla użytkownika Nowe kompetencje Bezpieczna prywatność i dane osobowe Informatyzacja zintegrowana Wykorzystywanie informacji publicznej Deregulacja i przejrzystość Licznik oszczędności Otwarte zasoby Państwo optimum Państwo 2.0+ share value economy kreatywności 58

59 Dziękuję za uwagę! 59

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 4 października 2013r.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 4 października 2013r. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 4 października 2013r. 1 Sieć Sieć Sieć Sieć ROZWÓJ CYFROWY W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH 2 Sieć Sieć Sieć Sieć CYFRYZACJA W POLITYCE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2008 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2009 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące:

Redakcja: Zespół autorski: Wydawca: Zleceniodawca: Instytucje współpracujące: Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż. Rafał Kałuża, mgr Michał Koralewski, mgr Tomasz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2005

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2005 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2005 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2006 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r.

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r. Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 11 grudnia 2002 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 STRESZCZENIE...6 1 WPROWADZENIE I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ...10 1.1 KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

VIII. Kapitał społeczny

VIII. Kapitał społeczny VIII. Kapitał społeczny 270 Wersja robocza Wprowadzenie Kapitał społeczny to potencjał zgromadzony w społeczeństwie i w jednostkach w postaci instytucji, norm, wartości, zachowań, tworzący podstawę dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Modele biznesowe w internecie

RAPORT. Modele biznesowe w internecie RAPORT Modele biznesowe w internecie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE A POLITYKA REGULACYJNA Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Kwiecień Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą. Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r.

Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą. Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r. Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r. WKŁAD KOMISJI W DYSKUSJĘ NA TEMAT GOSPODARKI CYFROWEJ, KTÓRA ODBĘDZIE

Bardziej szczegółowo