Program Operacyjny Polska Cyfrowa idea i założenia. dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Kraków, 10 lipca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Polska Cyfrowa idea i założenia. dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Kraków, 10 lipca 2013 r."

Transkrypt

1 Program Operacyjny Polska Cyfrowa idea i założenia dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Kraków, 10 lipca 2013 r. 1

2 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2

3 JAK UŻYWAMY SMARTFONÓW? Źródło: Harvard Business Review: How do people really use mobile? 3

4 NOWA TEKTONIKA ZMIAN OD ANALOGU DO CYFRY informacja / otwarte zasoby (skala, prosumenci) cyfrowe ja /ochrona danych osobowych i prywatności swoboda ponad granicami granice / cenzura sieć / społeczności kooperacja w pracy uczestnictwo / opinia publiczna / demokracja wolność własnosć - bezpieczeństwo nowa ekonomia (share economy) masowość e-rynku prymat dostępu nad posiadaniem 4

5 TRZY FILARY CYFRYZACJI W POLSCE: Zwiększyć dostępność do Internetu Zwiększenie potrzeby używania Internetu Zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa Projekty infrastrukturalne Rozwój treści Promocja i edukacja Wzrost gęstości o każde 10% potencjał wzrostu PKB o 1%-1,5% Broadband Infrastructure and Economic Growth (2009) Wzrost sprawności państwa i rozwój e-gospodarki Udział w PKB 2,7 % Wpływ na innowacyjny rozwój Raport Boston Consulting Group i Google kompleksowe/holistyczne podejście wymiar: cywilizacyjny, ekonomiczny, społeczny 5

6 FILAR I - ZWIĘKSZYĆ DOSTĘPNOŚĆ DO INTERNETU Szerokopasmowy Internet (gęstość, ostatnia mila) Szybkość (stałe łącza, światłowody, transfer mobilny) Nowe pasma (dywidendy cyfrowe, 800Mhz + 400Mhz) Dostępność (dom, miejsca publiczne: WI-FI, praca) Dziś: 4,6mln gospodarstw domowych bez dostępu 6

7 POKRYCIE SIECIAMI Next Generation Access Sieć NGA* jest dostępna dla 54% gospodarstw domowych Unii Europejskiej, jednak zaledwie 12% obszarów wiejskich UE ma do nich dostęp. * Next Generation Access (NGA): VDSL, Cable Doc Sis 3.0 and FTTP; Source: Point Topic Źródło: Digital Agenda Scoreboard

8 ROZWÓJ MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE Internet 4. generacji (LTE) dostępny jest już dla 50% Polaków średnia dla całej UE wynosi 26,2% Źródło: Digital Agenda Scoreboard

9 DIAGNOZA SPOŁECZNA INTERNET Dlaczego? brak potrzeby 57,0% 24% nie ma dostępu do internetu brak odpowiedniego sprzętu brak odpowiednich umiejętności korzystania z sieci zbyt duże koszty dostępu do sieci 20,5% 30,4% 26,5% 76% ma dostęp do internetu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% - 40% niekorzystających z sieci ma dostęp do Internetu w domu - 30% korzystających z Internetu nie ma nawet podstawowych umiejętności obsługi komputera Źródło: Diagnoza Społeczna 2013, wstępne wyniki 9

10 Diagnoza Społeczna Internet WIEK A KORZYSTANIE Z INTERNETU 100% 96,6% 88,4% 82,3% 80% 60% 55,2% 40% 35,5% 20% 14,1% 0% lat lat lat lat lat >65 lat Źródło: Diagnoza Społeczna 2013, wstępne wyniki 10

11 WYKLUCZENIE CYFROWE W POLSCE OSOBY 50 + Głównym wymiarem wykluczenia cyfrowego w Polsce jest wiek - wśród 13,7 mln osób w wieku 50+ z Internetu nie korzysta aż 67% czyli ponad 9 mln osób. 67% OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Na wykluczenie cyfrowe w Polsce szczególnie narażone są również osoby niepełnosprawne jedynie 33,1% z nich korzysta z Internetu. 33,1% Źródło: Diagnoza Społeczna 2013, wstępne wyniki 11

12 Sieć Sieć E- E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików Orlików DOSTĘP DO INTERNETU Nasycenie dostępu do internetu w przeliczeniu na gospodarstwa domowe to 83,5% O 60% wzrosła liczba łączy szybszych niż 10Mbps. Łącza o prędkości powyżej 30Mbps to niecałe 10% Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku 12

13 Sieć Sieć E- E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć E- Orlików Orlików INTERNET MOBILNY Każdego roku podwaja się ilość danych przesyłanych za pomocą sieci mobilnych W 2012 roku wysyłaliśmy 4104 MB na użytkownika, a 156,9 mld MB łącznie Dynamika wzrostu wyniosła 113,2% Rozwój sieci LTE może ten wzrost jeszcze przyspieszyć Cały czas rośnie też ogólna liczba użytkowników telefonii mobilnej. Dziś na osobę przypada 1,4 karty SIM Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku 13

14 ROZWÓJ SIECI SZEROKOPASMOWYCH 14

15 KOMPLEMENTARNOŚĆ - ROZWÓJ SIECI SZEROKOPASMOWYCH Narodowy Plan Szerokopasmowy jako punkt odniesienia dla inwestycji w szybki internet podstawowy cel: realizacja celów Europejskiej Agendy Cyfrowej: 1) 100% dostępu 30Mb/s do 2020r., 2)doprowadzenie do wykorzystania dostępu o prędkości co najmniej 100 Mb/s przez 50% gospodarstw domowych do końca 2020 roku. podstawowe założenia dotyczące budowy sieci internetu do 2020r: interwencja prowadzona jedynie z poziomu krajowego (I oś w POPC) interwencja publiczna jedynie tam, gdzie nie ma zainteresowania rynku ( białe plamy ) beneficjenci operatorzy telekomunikacyjni (konkurs) ewentualne niedokończone inwestycje regionalne dot sieci internetu z nie obciążają budżetu POPC projekty komercyjne Inwestycje Polskie. 15

16 FILAR II - ZWIĘKSZYĆ POTRZEBĘ UŻYWANIA INTERNETU Wielofunkcyjność dla części tubylców w sieci Nawyki kulturowe młodej generacji Warunki dla rozwoju biznesu (e-gospodarka, e-usługi) Promocja Digital Single Market Nowy model uczestnictwa w kulturze (e-booki, e-dziedzictwo) Otwarte zasoby Rozwój portali społecznościowych (nowy typ więzi) E-państwo/ państwo 2.0 (e-edukacja, e-zdrowie, e-administracja) Nowy model państwa 2.0 (informacja- informatyzacja) Rozwój treści: podaż popyt (czynnik napędowy) Dziś: 2,4 mln (15%) gospodarstw domowych nie ma potrzeby uczestniczyć w sieci (korzystać z Internetu) Rozwój internetu rzeczy 16

17 KORZYSTANIE Z INTERNETU Wszechstronność korzystania Zastosowania związane z komunikacją i relacjami społecznymi Zastosowania zawodowe i ekonomiczne (zakupy, bankowość, administracja, etc.) Rozrywka podaż rozwój treści użytkownicy internetu (bardziej mobilni) rozwój korzystania Korzystanie z internetu wg Diagnozy Społecznej 2013; Dominik Batorski rozwój kompetencji cyfrowych 17

18 INFORMATYZACJA ZINTEGROWANA mniej wysiłku obywatela większa pomoc obywatelowi logiczny i skuteczny obieg informacji zarządzanie procesowe i perspektywa usługowa proces i usługa w centrum (nie projekt IT) właściciel procesu perspektywa użytkownika państwo niezależne obywatel niezależny neutralność technologiczna państwa efektywność kosztowa priorytetyzacja przejrzystość najlepsza relacja value for money 18

19 SYSTEMOWE ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYM PRAWIE- STOPNIOWE ODCHODZENIE OD PAPIEROWYCH DOKUMENTÓW NA RZECZ ELEKTRONICZNYCH Zmiany Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Zmiany Zmiany Zmiany Ordynacja Podatkowa Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (KPA) poprawa jakości świadczonych usług, odpowiedź na oczekiwania społeczne sprawniejsze przechodzenie z papierowej administracji w elektroniczną 19

20 PROJEKT USTAWY O INFORMATYZACJI ŁATWIEJSZE ZAŁATWIANIE SPRAW PRZEZ INTERNET obowiązek posługiwania się elektronicznymi skrzynkami podawczymi we wszystkich urzędach łatwiejsza komunikacja elektroniczna z obywatelem (wybór drogi kontaktu z administracją przez obywatela) elektroniczny wgląd w akta sprawy, możliwość posługiwania się elektronicznymi kopiami dokumentów wydanych przez administrację publiczną (skany) przesyłanie elektronicznie (a nie tylko na papierze) pełnomocnictw procesowych, składanie zeznań lub wyjaśnień, elektroniczne wezwania na rozprawy w postępowaniach administracyjnych i podatkowych umożliwienie wystawiania usług na epuap przez podmioty inne niż publiczne np. Pocztę Polską czy Krajową Izbę Rozliczeniową oraz poszerzenie sieci punktów zaufania Profili Zaufanych epuap o placówki pocztowe, bankowe To co elektroniczne, stopniowo zrówna się z papierowym! 20

21 1. Usługi- dostępność wieloma kanałami komunikacji elektronicznej i w różnych językach. 2. Procedury administracyjne i sądowe oparte o opis procesu biznesowego (definicja potrzeb, odbiorca, wejście wyjście, otoczenie) dla użytkownika. 3. Interoperacyjność systemów różnych instytucji. 4. Zwolnienie obywateli/przedsiębiorców ze składania papierów - formularze wypełniane w oparciu o rejestry i zasoby publiczne, odwzorowania elektroniczne dokumentów papierowych. 5. Ochrona danych osobowych. MAPA DROGOWA ZMIAN PRAWNYCH W INFORMATYZACJI 6. Klient przy okienku- urzędnik zelektronizowany (szybsza obsługa, bo dostęp do rejestrów, danych, wymiana danych między instytucjami). 7. Elektroniczna wymiana dokumentów i informacji- stopniowo rozwiązania elektroniczne jako jedyne 21

22 MAPA DROGOWA ZMIAN PRAWNYCH W INFORMATYZACJI C.D. 8. Eliminacja z masy prawnej określeń nierekomendowanych- na piśmie, do wglądu, poświadczona kopia, osobiście 9. Równoważność dokumentów / znaków: Papierowy / elektroniczny Forma pisemna / elektroniczna Podpis odręczny / elektroniczny 10. Narzędzia identyfikacji elektroniczne: profil zaufany, podpis kwalifikowany (adekwatnie do obszaru). 22

23 Sieć Sieć E- E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć Orlików E- Orlików POTRZEBY OBYWATELI Ważne Raczej ważne Raczej nieważne Nieważne Nie wiem Dostęp przez internet do ofert pracy, w tym do baz Urzędu Pracy 57% 32% 3% 2% 6% Dostęp w internecie do informacji, porad o prawach konsumenta 46% 42% 2% 1% 8% Możliwość wykonywania pracy z domu (przez internet czy telefon) 45% 38% 4% 2% 10% Umawianie się na wizytę do lekarza przez internet/ 47% 34% 6% 3% 10% Posiadanie jednego dokumentu z chipem zastępującego dowód osobisty, 48% 30% 5% 4% 14% Dostęp przez internet do swojej historii zdrowia/chorób 42% 35% 6% 3% 13% Dostęp przez internet do katalogów bibliotek 36% 39% 7% 3% 15% Możliwość kontaktu rodziców ze szkołą przez internet (np. wywiadówki 41% 33% 7% 6% 14% Dostęp w internecie do informacji, raportów, danych statystycznych 33% 40% 7% 3% 17% Głosowanie przez internet w wyborach do samorządów, parlamentu 35% 32% 10% 7% 15% Udział przez internet w konsultacjach społecznych ustaw, rozporządzeń i 25% 37% 11% 5% 22% Oglądanie w internecie zbiorów muzeów i galerii 18% 33% 17% 6% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ŹRÓDŁO: E-ADMINISTRACJA W OCZACH INTERNAUTÓW 2012 PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA ZLECONEGO PRZEZ MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 23

24 Sieć Sieć E- E- Orlików POTRZEBY Sieć E- Orlików Sieć OBYWATELI Orlików E- Orlików KORZYSTANIE Z USŁUG oferty pracy sprawy związane ze zdrowiem nauka, szkolnictwo ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, emerytalne, zasiłki, becikowe sprawy osobowe (np. dowód, paszport, meldunek, akty stanu podatki od osób fizycznych (np. PIT, podatki miejskie, gruntowe) prawa konsumenckie, inne informacje prawne, z sądu, KRS sprawy motoryzacyjne (np. prawo jazdy, rejestracje) dotacje, fundusze europejskie, projekty unijne projekty ustaw i innych aktów prawa, uchwał samorządu, sejmu dane statystyczne, raporty działalność gospodarcza (np. zakładanie firmy, CIT, VAT, ZUS, sprawy budowlane, ogrodnicze np. pozwolenia na budowę, wycięcie przetargi publiczne inne 10% 7% 7% 10% 5% 4% 8% 5% 3% 2% 3% 4% 13% 2% 3% 1% w ciągu 12 miesięcy 29% 47% 41% 40% 40% 36% 32% 30% 28% 22% 21% 20% 19% ostatnio 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ŹRÓDŁO: E-ADMINISTRACJA W OCZACH INTERNAUTÓW 2012 PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA ZLECONEGO PRZEZ MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 24

25 PRZYJAZNA E-ADMINISTRACJA DZIŚ Profil zaufany rejestracja online w urzędzie pracy usługa elektronicznego sprawdzenia stanu konta, usługa założenia, zawieszenia, opłacenia składki ZUS, etc. wyrejestrowania firmy przez internet (dz.gosp) usługa weryfikacji online danych z prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. rozliczanie podatków wobec państwa obsługa rekrutacji przez internet wgląd do ksiąg online, bez konieczności wizyty w sądzie S24 system rejestracji spółki z o.o. dostęp do danych statystycznych sprawdzenie online prawa do świadczeń zdrowotnych w placówce zdrowotnej dostęp online i mobilny do danych przestrzennych (np. sprawdzenie danych nt. działki) 25

26 Usługi na epuap np. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek CEIDG obsługa działalności gospodarczej ZUS MG KRS - wpisy MS ok. 150 tysięcy U W rekrutacja UJ UZP wniosek o stypendium MF zamówienia podatek US UW ZUS ecło konsulaty banki zrealizowane JST samorządy poczta planowane potencjalne np. pozwolenia na budowę, rozbiórkę, dodanie do spisu wyborców, etc. 26

27 OBSZARY DZIAŁANIA PZIP Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

28 Sieć Sieć E- E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć Orlików E- Orlików PRIORYTETY USŁUGOWE W PZIP potwierdzanie tożsamości wymiana informacji między rejestrami praca i zabezpieczenie społeczne sprawy obywatelskie (sądy, urzędy) powiadamianie ratunkowe ochrona zdrowia (EWUŚ, ZIP, KUZ) prowadzenie działalności gospodarczej zamówienia publiczne sprawy podatkowe i celne inteligentne systemy transportowe dostęp do informacji publicznej i otwartych zasobów (m.in. dane przestrzenne, statystyczne, etc.) e-usługi publiczne wdrażane na poziomie centralnymi regionalnym będą uwzględniać m.in. zdiagnozowane preferencje i potrzeby obywateli, zaawansowanie aktualnie świadczonych usług, oraz kierunki rozwoju e-usług wskazywane przez Komisję Europejską 28

29 PRZYKŁADY PROJEKTÓW PONADRESORTOWYCH Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji (MG) MG, MAiC, GUS, ZUS Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach - ZSiN Faza II (GUGiK) GUGiK, MS, MSW, GUS, MF, CPI E-Zamówienia (UZP) UZP, CPI, MG, MS, GUS, ZUS, MSW Wdrożenie i rozwój rozwiązań elektronicznego fakturowania w administracji publicznej (MG i ILiM) MG, ILiM, MF, GUS, UZP Wzmocnienie systemu informacyjnego państwa poprzez unowocześnienie procesu produkcji danych statystycznych (GUS) GUS, MG, MRR, UZP, MS, MF, MSZ, MEN,GUGIK, UKE, UOKiK, MNISW, MTiB, MŚ, MKiDN,MPiPS, MSW, MZ, MRiRW, MSiT, MSP, MON Platforma integracyjna rejestrów publicznych (MAiC) MAiC, MF, MS, MG, GUS, GUGiK, MZ System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego faza II (MAiC) MAiC, MSW, UKE, GUGiK, MZ 29

30 Sieć Sieć E- E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć Orlików E- Orlików KRYTERIA WYBORU USŁUG realizacja faktycznych potrzeb obywateli uproszczenie i skrócenie procesu załatwienia sprawy przez obywatela wspieranie realizacji celów wskazanych w Strategii Sprawne Państwo, programów krajowych i unijnych uzyskanie korzyści skali (powszechność usługi) docelowa dojrzałość usługi stopień transakcyjności (od informacji, poprzez interakcję, do transakcji i personalizacji) zapewnienie interoperacyjności (+ efektywne korzystanie z informacji zgromadzonych w rejestrach publicznych) monitorowanie efektywności usług (kosztowej i operacyjnej) oraz satysfakcji użytkowników dostępność poprzez dowolny kanał komunikacji elektronicznej 30

31 Sieć E-E-Orlików Sieć Orlików Sieć EPZIP W SAMORZĄDACH Sieć Orlików E- Orlików wykorzystanie dotychczasowego dorobku samorządów zadania realizowane przy wsparciu systemów teleinformatycznych na wszystkich poziomach administracji, w szczególności przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (gminy, powiaty i urzędy marszałkowskie) wykorzystywanie możliwości wspólnej infrastruktury obliczeniowej (shared services, cloud) dla części zintegrowanych usług na poziomie lokalnym i regionalnym (zwłaszcza świadczonych wzajemnie przez jednostki administracji w modelu A2A - administration to administration) budowa i utrzymanie regionalnych platform e-usług 31

32 KATALOG USŁUG PODSTAWOWYCH Sieć Sieć E- E- Orlików Sieć E- Orlików Sieć Orlików E- Orlików REGIONALNIE (A2C, A2B) Rekomendacje do katalogu przykładowych podstawowych e-usług publicznych do wdrożenia na poziomie regionalnym, np.: Deklaracje podatków lokalnych: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; Obsługa płatności wykonywanych na rzecz urzędu; Obsługa wniosków i wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, zmiany pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę; Obsługa innych wniosków i związanych z nim decyzji wydawanych lokalnie (np. wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, podział nieruchomości oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków, udzielenie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie wydobywania złóż kopalin, etc.) Sprawy związane z obsługą wyborców; Ujednolicona usługa wnoszenia tzw. pisma ogólnego; Elektroniczne Centrum Obsługi Obywatela zintegrowane z wielokanałowym systemem typu help-desk. 32

33 KATALOG USŁUG PODSTAWOWYCH REGIONALNIE Sieć Sieć E- E- Orlików Sieć E- Orlików (A2A) Orlików Rekomendacje do katalogu przykładowych podstawowych e-usług publicznych do wdrożenia na poziomie regionalnym, np.: Hosting stron internetowych JST Użyczanie mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej do wykorzystania przez jednostki do uruchamiania własnych aplikacji Stopniowe wprowadzenie jednolitego systemu adresacji poczty elektronicznej oraz wewnętrzna książka adresowa całej administracji System wewnętrznej łączności IP, wideokonferencje, wewnętrzne fora dyskusyjne Platforma szkoleń multimedialnych pozwalająca JST udostępniać opracowane przez siebie szkolenia multimedialne wybranym grupom odbiorców (elearning) Centrum SMS administracji Dostęp do aplikacji związanych z automatyzacją pracy urzędów w szczególności z: obsługą procesów finansowo-księgowych; obsługą spraw kadrowo-płacowych; inwentaryzacją majątku trwałego; elektronicznym zarządzaniem dokumentacją umożliwiającym w szczególności obsługę umów, skarg, wniosków i interwencji i innych czynności, których dokumentowanie możliwe jest w postaci elektronicznej Usługi archiwizacji: usługa przekazywania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do archiwów państwowych, usługa wspomagania procesu przekazywania materiałów archiwalnych w postaci nieelektronicznej do archiwów państwowych, etc. 33

34 Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jako punkt odniesienia dla celu 2 i PO Polska Cyfrowa: KOMPLEMENTARNOŚĆ W OBSZARZE E-ADMINISTRACJI rekomendowany katalog e-usług dla administracji centralnej i regionalnej informatyzacja urzędów (standard cyfrowego urzędu) kompetencje cyfrowe administracji (standardowy profil szkoleniowy) kontynuacja projektów z 7 osi PO Innowacyjna Gospodarka na poziomie regionalnym głównie pod kątem: zasilenia baz danych, rejestrów państwowych danymi przestrzennymi, geodezyjnymi, adresowymi itp. i metadanymi opisującymi te zbiory podniesienia jakości danych dalszej integracji systemów i aplikacji z systemami dziedzinowymi na poziomie regionalnym i lokalnym rozwoju infrastruktury technicznej i rejestrów referencyjnych podmiotów wykorzystania chmury dla JST rozwoju e-puapu (formularze, profil zaufany, integracja platform regionalnych) 34

35 OTWARTE ZASOBY W KONTEKŚCIE NOWELIZACJI DYREKTYWY RE-USE Rozszerzenie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego o muzea, biblioteki i archiwa dziedzictwo kulturowebez opłat Dostęp do informacji sektora publicznego pełniejszy i na bardziej jasnych zasadach- CRIP Utworzenie Centrum Open Data (w oparciu o ICM-UW) Pobudzenie innowacji w gospodarce, społeczeństwie i kulturze Otwieranie zasobów wiedzy, edukacji, dziedzictwa kulturowegoz respektem dla praw autorskich i tanim dostępem (abonament, mikropłatności lub za reklamę ) 35

36 POLSKA LIDEREM DEBATY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Polska przewodzi w debacie na temat nowego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych Nowe regulacje powinny równoważyć ochronę prywatności obywateli ze swobodą prowadzenia działalności gospodarczej Konieczna jest wyraźna zgoda obywatela na przetwarzanie jego danych Konieczne jest poszerzenie definicji danych osobowych i dobre sformułowanie warunków stosowania zasady podejścia opartego na ryzyku Chcemy zachęcać inne kraje do dobrze wyważonych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Chcemy harmonizacji jednolitego rynku w Unii Europejskiej co ułatwi europejskim przedsiębiorcom prowadzenie biznesu w Europie, a globalne firmy dostosuje do wysokich standardów ochrony Debata z udziałem unijnej komisarz Viviane Reding, 13 maja, 2013, Warszawa 36

37 WIEDZA I KREOWANIE WARTOŚCI W GOSPODARCE OPARTEJ NA DANYCH Źródło: Knowledge Based Capital, OECD 37

38 RELACJA POMIĘDZY RÓŻNYMI RODZAJAMI ZASOBÓW Źródło: OECD, Ubaldi, B. (2013), Open Government Data: Towards Empirical ANlysis of Open Government Data Initiatives. 38

39 MODEL PROCESU OTWIERANIA DANYCH Przegląd posiadanych danych przez administrację Zwiększenie przejrzystości danych Otwarty dostęp do danych Współpraca pomiędzy zainteresowanymi partnerami Działania edukacyjne/ promocyjne dot. otwartości danych Źródło: OECD, Ubaldi, B. (2013), Open Government Data: Towards Empirical ANlysis of Open Government Data Initiatives. 39

40 EKOSYSTEM OPEN GOVERNMENT DATA Użytkownicy danych (media, organizacje pozarządowe, sektor prywatny. obywatele) Producenci danych (sektor publiczny, uczelnie, sektor prywatny) Pośrednicy danych (biblioteki, brokerzy danych, uczelnie) Źródło: OECD, Ubaldi, B. (2013), Open Government Data: Towards Empirical ANlysis of Open Government Data Initiatives. 40

41 MODEL OTWARTEGO RZĄDU 4 przemiany cywilizacyjne: o o o o technologia: internet, technologie mobilne, konwergencja mediów demografia: pokolenie cyfrowych tubylców, sieciowość współpracy demokracja: od reprezentacji do partycypacji administracja: w poszukiwaniu większej efektywności, dostępności, przydatności Źródło: Mapa Drogowa Otwartego Rządu w Polsce 41

42 GOSPODARKA INTERNETOWA W POLSCE 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Polska Słowacja Czechy Węgry Wielka Brytania Udział gospodarki internetowej w PKB Średni roczny wzrost gospodarki internetowej Sektor ICT jest motorem wzrostu PKB Wartość gospodarki internetowej szacowana jest od 2,1% Computerworld, 2011), 2,7% (BCG) do 4,8% (Deloitte). Optymistyczne prognozy mówią o perspektywie wzrostu 14% rocznie (BCG) Od sektora ICT do ICT w każdym sektorze 42

43 GOSPODARKA INTERNETOWA W POLSCE Według ekspertów rok 2013 ma przynieść kolejne wzrosty wartości polskiego rynku e-commerce. W tym obszarze nasz kraj odnotowuje najwyższe wzrosty w Europie ok % rocznie. Według rankingu Top 400 Europe opracowanego przez Internet Retailer, rynek e-commerce w Polsce w 2012 wzrósł do 5,85 mld USD z 4,36 mld w roku poprzednim. Źródło: Digital Agenda Scoreboard 43

44 FILAR III - ZWIĘKSZYĆ KOMPETENCJE CYFROWE SPOŁECZEŃSTWA System edukacyjny (nowe przewagi konkurencyjne kompetencje 2020/2030) Projekt CYFROWA SZKOŁA Wykluczenie cyfrowe (geografia, generacje, niepełnosprawność) Latarnicy 50+ (waga rozwiązań 10mln osób powyżej 50 roku życia nie korzysta z Internetu) Ramy dla kultury cyfrowej Rozwój: 3T Floridy (technologie, tolerancja, talenty) + tożsamość 3T: w stronę społeczeństwa smartfonowego (sieci) Demokracja on-line (dylematy: wolność własność- bezpieczeństwo) Open government otwarty rząd 44

45 NASZ POTENCJAŁ INFORMATYCZNY Każdego roku 15 tys. absolwentów kończy kierunki informatyczne. Polscy programiści są na trzecim miejscu na świecie w kategorii algorytmów (po Rosji i Chinach) - według rankingu TopCoder. Polscy studenci z Uniwersytetu Warszawskiego zajęli 2 miejsce w Mistrzostwach Świata Programowania Grupowego (zdjęcie). (Źródło: PAP/Rafał Guz) 45

46 NASZ POTENCJAŁ INFORMATYCZNY Branża gier w Polsce zanotowała wzrost o 61% w 2012 roku - przy średniej światowej wynoszącej 10%. Seria gier Wiedźmin wydana przez polską firmę sprzedała się w nakładzie 5 mln egzemplarzy na całym świecie. Polska firma Digital Core wyprodukowała najszybszy procesor przemysłowy DQ80251 wykorzystywany w kartach SIM, pamięciach przenośnych i komputerach. Wikipedia wkrótce odnotuje milion polskich wpisów wynik ten plasuje Polskę na 8. miejscu na świecie. 46

47 KOMPETENCJE XXI WIEKU 1. WNIOSKOWANIE: Umiejętność określenia głębszego sensu lub znaczenia tego co jest wyrażane 3. SPRAWNOŚĆ ADAPTACYJNA Biegłość w myśleniu i wymyślaniu rozwiązań oraz odpowiedzi niekonwencjonalnych 5. PRZETWARZANIE DANYCH: Umiejętność przetłumaczenia dużej ilości danych na abstrakcyjne pojęcia oraz do rozumowania opartego na wiedzy 7. MIĘDZYDYSCYPLINARNOŚĆ: Zdolność rozumienia pojęć i koncepcji z wielu dziedzin 9. PRACA W SZUMIE: Zdolność do rozróżniania i filtrowania informacji dla zmaksymalizowania funkcji poznawczych przy użyciu różnych technik i narzędzi 2. INTELIGENCJA EMOCJONALNA: Umiejętność łączenia się z innymi w głęboki I bezpośredni sposób do odczuwania i stymulowania reakcji i pożadanych interakcji 4. KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE: Umiejętność pracy w różnych umiejscowieniach kulturowych 6. KOMPETENCJE CYFROWE: Umiejętność krytycznej oceny i rozwijania treści opartych na nowych formach i komunikowanie ich 8. MYŚLENIE PROJEKTOWE: Zdolność do rozwijania i doprowadzania zadań i procesów do oczekiwanych wyników 10. WSPÓŁPRACA W WIRTUALU: Zdolność do efektywnej, zaangażowanej pracy w wirtualnym zespole Źródło: Future work skills 2020, Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, Palo Alto

48 CYFROWA SZKOŁA e szkoła - wyposażenie, sieć e nauczyciel coach i coachowany - nastawienie na kooperację - personalizacja uczenia). e uczeń - kompetencje sposób uczenia się, dostępność urządzeń e podręcznik - wykorzystanie treści edukacyjnych obecnych w otwartych zasobach - personalizacja nauczania i samouczenia się 48

49 50 + I INTEGRACJA CYFROWA Wykluczenie cyfrowe: Ponad 70% osób powyżej 50 roku życia nie korzysta z internetu (Eurostat, 2011) Latarnicy Polski Cyfrowej wspólny projekt z organizacją pozarządową Szkolenia dla wolontariuszy którzy uczą osoby starsze korzystania z komputera w swoich społecznościach lokalnych Latarnicy zrealizowali już 16,415 godzin szkoleń dla 61,626 tysięcy seniorów Programy edukacji cyfrowej będą finansowane z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 49

50 MOŻEMY MIEĆ WIĘKSZY WPŁYW NA KREOWANIE PRODUKTÓW FIRM... I NIE TYLKO 50

51 CYFRYZACJA DAJE NASZYM IDEOM ZASIĘG... 51

52 ... I POTRZEBNE FINANSOWANIE 52

53 NOWE ROLE W NOWYCH MEDIACH Sense maker Empower Investigator Łączący z rozdrobnioną Wzmacniający lub osłabiający konkretne źródło informacji Sprawdzający i potwierdzający informacje Forum organizer Smartaggregator Role model Organizujący debatę publiczną. porządkujący informacje w rzeczowy sposób. stanowiący punkt odniesienia, wskazujący trendy i interpretacje zdarzeń informacją, wskazujący zależności i wspólne znaczenia Witness bearer Uwiarygadniający informacje i wspierający pracę blogerów, NGO i społeczników. Źródło: Wikipedia 53

54 ROZWÓJ SIECI E-KOMPETENCJI Wspólny design, standard sprzętu, dostęp do sieci (> 30 Mb/sek.) E-kluby (sieć/gminy- animatorzy, liderzy) Latarnicy (szkolenia i lokalne oferty interaktywnego uznania się e-kompetencji przez telewizję hybrydową) E- wspólnoty (wolontariaty ad hoc) dzięki e-klubom E-biblioteki (książki, gazety, etc.- wzór uczestnictwa) E-kino (sieć, filmy europejskie on-line, tani dostęp, profilowane kolekcje: od autorskich po komedie) E-administracja (w zastępstwie- przy odległości do urzędu i braku komputera w domu) E-media i informacje (rozumienie) E-liderzy biznesu: aplikacje dla niepełnosprawnych POPYT NA WYŻSZĄ JAKOŚĆ TREŚCI INTERNETU 54

55 W ramach polityki spójności przewidywana alokacja dla celu 2: Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych to ok. 5,5% alokacji dla Polski (tj. 3,521 mld euro), a podział krajregion jest następujący: Poziom krajowy PO Polska Cyfrowa budowa i modernizacja infrastruktury szerokopasmowego internetu Poziom regionalny - RPO wsparcie budowy sieci internetu szerokopasmowego jedynie w PROW jako element innych inwestycji infrastrukturalnych rozwój e-usług publicznych rozwój cyfrowej administracji samorządowej i jej e- usług, w tym m.in. projektów z zakresu e- administracji, e-zdrowia, e-edukacji dostęp do krajowych zasobów publicznych i informacji publicznej w wersji cyfrowej działania systemowe w odniesieniu do zwiększania kompetencji cyfrowych i e-integracji A2B/B2A, potencjalnie e-lider PERSPEKTYWY ROZWOJU CYFROWEGO DO 2020 ROKU digitalizacja zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego i zapewnianie otwartego dostępu do tych zasobów zadania wynikające z uwarunkowań terytorialnych z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych i e- integracji działania dotyczące e-gospodarki zastosowanie TIK w przedsiębiorstwach 55

56 PUNKTY STYKU INTERWENCJI NA POZIOMIE KRAJOWYM I REGIONALNYM w celu osiągnięcia jak największej efektywności, działania w zakresie rozwoju cyfrowego Polski, prowadzone na poziomie krajowym i regionalnym, muszą być komplementarne. dotyczyć to będzie: e-administracji (w tym udostępniania treści publicznych) rozwoju sieci szerokopasmowych e-kompetencji i e-integracji e-gospodarki w tych obszarach konieczna jest ścisła koordynacja, planowane są standardy i rekomendacje. 56

57 E-KOMPETENCJE I E-ADMINISTRACJA kompetencje cyfrowe kluczowe dla partycypacji cyfrowej w życiu publicznym i w kulturze (otwarte zasoby), podniesienia szans na rynku pracy, ograniczenia kosztów społecznych zjawiska wykluczenia cyfrowego Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce i Lider Cyfryzacji PO Polska Cyfrowa ma adresować w sposób systemowy problem niskich kompetencji cyfrowych społeczeństwa i wykluczenia cyfrowego konieczne działania wspierające na poziomie regionalnym, w tym m.in.: kontynuacja programu Cyfrowa Szkoła, szkolenia z wysokich i podstawowych kompetencji cyfrowych w przygotowaniu rekomendacje dla regionów dot. podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa 57

58 SMART GOVERNMENT Uproszczenie usług publicznych Elektronizacja usług państwa Udostępnianie zasobów publicznych Orientacja na obywatela/użytkownika Kompleksowa cyfryzacja Stymulacja potencjału Oświadczenia zamiast zaświadczeń Aplikacje przyjazne dla użytkownika Nowe kompetencje Bezpieczna prywatność i dane osobowe Informatyzacja zintegrowana Wykorzystywanie informacji publicznej Deregulacja i przejrzystość Licznik oszczędności Otwarte zasoby Państwo optimum Państwo 2.0+ share value economy kreatywności 58

59 Dziękuję za uwagę! 59

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2 JAK

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

SENS CYFRYZACJI- Konferencja Miasta w Internecie. Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Gdańsk, dnia 19 czerwca 2013 r.

SENS CYFRYZACJI- Konferencja Miasta w Internecie. Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Gdańsk, dnia 19 czerwca 2013 r. SENS CYFRYZACJI- Konferencja Miasta w Internecie Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Gdańsk, dnia 19 czerwca 2013 r. 1 Naszą misją jest, aby państwo lepiej służyło obywatelom. Chcemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Linia Współpracy. państwo optimum. Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji. Warszawa, 21 lutego 2013r.

Linia Współpracy. państwo optimum. Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji. Warszawa, 21 lutego 2013r. Linia Współpracy rząd samorząd państwo optimum Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, 21 lutego 2013r. 1 ZASADY KLUCZOWE DLA LINII WSPÓŁPRACY Zasada Państwa Optimum Zasada Sprawnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJACYCH ZADANIA PUBLICZNE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJACYCH ZADANIA PUBLICZNE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJACYCH ZADANIA PUBLICZNE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA, 31.07.2013

Bardziej szczegółowo

Komplementarny rozwój cyfrowy Polski do 2020r. demarkacja kraj-region

Komplementarny rozwój cyfrowy Polski do 2020r. demarkacja kraj-region Komplementarny rozwój cyfrowy Polski do 2020r. demarkacja kraj-region Monika Dołowiec Zastępca Dyrektora Departament Funduszy Strukturalnych MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Finansowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 4 października 2013r.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 4 października 2013r. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 4 października 2013r. 1 Sieć Sieć Sieć Sieć ROZWÓJ CYFROWY W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH 2 Sieć Sieć Sieć Sieć CYFRYZACJA W POLITYCE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej

Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej Jerzy Goraziński Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych jerzy.gorazinski@cpi.gov.pl Warszawa, 22 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Polska Cyfrowa przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Diagnoza dla POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wspiera: alokacja: 1 020,22 mln euro 949,6 mln euro 145

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY ZROZUMIEĆ MISJĘ NPS Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sektor 3.0

Konferencja Sektor 3.0 Konferencja Sektor 3.0 Nowe technologie w procesie budowy nowoczesnej organizacji Minister Michał Boni Nowa tektonika zmian informacja / otwarte zasoby cyfrowe ja /ochrona danych osobowych i prywatności

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Narodowy Plan Szerokopasmowy III Konwent Informatyków Warmii i Mazur - 28 listopada 2013 r. Rozwój szerokopasmowego dostęp do Internetu to wymierne korzyści dla

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, Lewiatan, dnia 20 lipca 2012 r.

Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, Lewiatan, dnia 20 lipca 2012 r. MANIFEST CYFRYZACYJNY Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, Lewiatan, dnia 20 lipca 2012 r. 1 Polska 2030 Filary rozwoju CEL: rozwój mierzony poprawą jakości życia (wzrost PKB na

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Tomasz Krzymowski Warszawa, 22 listopada 2013 r. Plan prezentacji Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap)

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Stanowiska Prezesa UKE z dnia 15 lutego 2011 r.

Modyfikacja Stanowiska Prezesa UKE z dnia 15 lutego 2011 r. Modyfikacja Stanowiska Prezesa UKE z dnia 15 lutego 2011 r. Mając na uwadze stanowiska jednostek samorządu terytorialnego (JST) przedstawiane w ramach prowadzonych przed Prezesem UKE postępowaniach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Departament Koordynacji Funduszy Europejskich Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2 Czym jest POIG? Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy

Internet szerokopasmowy Internet szerokopasmowy korzyści dla regionu i mieszkańców dobromiejska sieć gminna koncepcja projektu III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, Listopad 2013 TRZY FILARY CYFRYZACJI W POLSCE: Zwiększyć

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Warszawa, 6 października 2015 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Warszawa, 6 października 2015 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 6 października 2015 r. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, jako fundamenty te

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów teleinformatycznych w perspektywie finansowej 2007-2013. Perspektywa finansowa 2014-2020

Realizacja projektów teleinformatycznych w perspektywie finansowej 2007-2013. Perspektywa finansowa 2014-2020 Realizacja projektów teleinformatycznych w perspektywie finansowej 2007-2013 Perspektywa finansowa 2014-2020 Aleksandra Kwiatkowska Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i

Bardziej szczegółowo

Rozwój przestrzennych baz danych jako elementu cyfryzacji Państwa

Rozwój przestrzennych baz danych jako elementu cyfryzacji Państwa Nie potrafię przewidywać, ale potrafię kłaść podwaliny. Bo przyszłość jest czymś, co się buduje Antoine de Saint-Exupéry Rozwój przestrzennych baz danych jako elementu cyfryzacji Państwa Łódź, 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce Arkadiusz Piekarski Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute

Bardziej szczegółowo

założenia a rzeczywistość

założenia a rzeczywistość Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) założenia a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Państwo 2.0 Cyfrowy impet. Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Państwo 2.0 Cyfrowy impet. Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, 13 czerwca 2012 r. Państwo 2.0 Cyfrowy impet Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, 13 czerwca 2012 r. Filar innowacyjności wzmocnienie wehikuł innowacyjności TURBODOŁADOWANIE: aspiracje społeczne konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Białystok 27.06.2014 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego E-commerce E-commerce Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Promocja nauki programowania Ministerstwo Cyfryzacji promuje i wspiera naukę programowania wśród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Projekty szerokopasmowe w Polsce. JAK MAC WSPIERA PROJEKTY SZEROKOPASMOWE? Projekt

Bardziej szczegółowo

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ

OKREŚLENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ Część 4 Projekt z dnia 26.01.2007 r. OKREŚLENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ Lp. 1. Nazwa Proces zmiany zameldowania WiA Zgłoszenie Obywatela o zmianie

Bardziej szczegółowo

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego 19 marca 2015 Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r.

Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r. Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r. Czy w Polsce łatwo jest założyć biznes? Wg Rankingu Doing Business 2011, przygotowanego przez Bank Światowy

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług CEL PROJEKTU Realizacja założeń

Bardziej szczegółowo

Otwarte Dane (Open Data) podstawą rozwiązań Smart Region & City

Otwarte Dane (Open Data) podstawą rozwiązań Smart Region & City Otwarte Dane (Open Data) podstawą rozwiązań Smart Region & City Obowiązki, zadania i szanse dla JST Maciej Rossa Kierownik działu ds. badań i rozwoju maciej.rossa@iscg.pl Inicjatywa nie jest nowa, ale

Bardziej szczegółowo

Usługi nowoczesnej administracji publicznej. Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, 11 października 2012 r.

Usługi nowoczesnej administracji publicznej. Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, 11 października 2012 r. Usługi nowoczesnej administracji publicznej Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, 11 października 2012 r. 1. Od analogu do digitalu: Nowa tektonika rozwoju równoczesność zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 1 2015 2

Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 1 2015 2 Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 1 2015 2 Profil państwa We wskaźniku gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2015 uzyskała na poziomie 3 0,38 i zajęła 23 na liście 28 państw

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU

FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU Jacek Orłowski redaktor naczelny IT w Administracji Poznań, 30.09.2014 r. e-um: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach

Bardziej szczegółowo

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA 8 lipca 2010 r. E-GOSPODARKA WYKORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Rola administracji publicznej

Rola administracji publicznej Rola administracji publicznej w rozwoju SI e-usługi ugi i aplikacje doświadczenia i plany regionalne Władysław Husejko Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Inauguracyjne posiedzenie Rady Marszałków

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy region - innowacja czy rutyna?

Cyfrowy region - innowacja czy rutyna? Cyfrowy region - innowacja czy rutyna? Propozycje pomysłów na projekty VIII KONWENT INFORMATYKÓW I ADMINISTRACJI POMORZA I KUJAW Ciechocinek, 18-19 czerwca 2015, autor: Sebastian Mikołajczyk tel: 602 779

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016 Tworzymy oprogramowanie Oprogramowanie dla administracji publicznej Poznań 2016 O firmie -> najważniejsze informacje (1/2) Tworzymy oprogramowanie Sputnik Software jest producentem oprogramowania dla administracji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r.

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Cyfrowa szkoła - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Wybrane cele edukacyjne w dokumentach strategicznych państwa. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA.

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Linia Demarkacyjna, współpraca i integracja. Mariusz Madejczyk Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Priorytet II CYFROWA MAŁOPOLSKA Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Planowany termin naboru: IV kw.2015r. Orientacyjna

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie transformacji cyfrowego państwa MICHAŁ BUKOWSKI, MAC 2-07-2015

Architektura korporacyjna jako narzędzie transformacji cyfrowego państwa MICHAŁ BUKOWSKI, MAC 2-07-2015 Architektura korporacyjna jako narzędzie transformacji cyfrowego państwa MICHAŁ BUKOWSKI, MAC 2-07-2015 Wybrane problemy informatyzacji Brak całościowej wizji cyfrowego państwa i jej umocowania prawnego:

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67 Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Polska 61,1 % Europa 67,3 % Wzrost porównywalny z UE 17 pozycja w UE Polska 16,4 linii/100 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Krajowe Forum Szerokopasmowe. Budowa umiejętności informatycznych

Krajowe Forum Szerokopasmowe. Budowa umiejętności informatycznych Krajowe Forum Szerokopasmowe Budowa umiejętności informatycznych Warszawa, 10.06.2009 Agenda Analiza sytuacji usług szerokopasmowych w Polsce Najlepsze światowe praktyki w budowaniu świadomości informatycznej

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Aleksandra Kwiatkowska Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia. Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony?

Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia. Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony? Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony? Karolina Oskory Marta Wiśniewska Instytut Logistyki i Magazynowania Dyrektywa usługowa Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Dariusz Bogdan były Podsekretarz Stanu MG

Dariusz Bogdan były Podsekretarz Stanu MG Efekty wdrożenia CEIDG i szczególne znaczenie nowych technologii w procesie polepszania warunków prowadzenia działalności gospodarczej. CEIDG rejestr czy usługa?! historia centralizacji i odmiejscowienia

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo