Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY"

Transkrypt

1 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

2 ZROZUMIEĆ MISJĘ NPS Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane zmianami w sposobie komunikowania się oraz sposobie dostępu do informacji. Internet rozumiany jako platforma technologiczna sam w sobie nie powoduje powstania korzyści społecznych czy gospodarczych. Jego potencjał jest uwalniany dopiero gdy jest w najszerszym możliwym zakresie wykorzystywany przez biznes, administrację i obywateli. Życie społeczne i gospodarcze musi zaabsorbować Internet szerokopasmowy i wykorzystać go jako narzędzie dla swojego rozwoju. Co więcej odnosząc się do realiów i prognoz dla rynku telekomunikacyjnego na najbliższe lata takie podejście będzie umożliwiało tworzenie nowych rynków, wzrost zapotrzebowania na przesyłanie danych, potrzebę większych przepływności, a w efekcie rozwój samego sektora.

3 Dlaczego MAC intensywnie angażuje się we wsparcie projektów? innowacje i gospodarka społeczeństwo rozrywka i media Internet rzeczy 10% wzrostu gęstości usług szerokopasmowych przyczynia się do wzrostu PKB rzędu 0,9 do 1,5%

4 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Innowacje i gospodarka Zwiększony potencjał innowacyjności gospodarki Szeroki kanał dystrybucji treści multimedialnych Rozwój branż, w tym transportu i edukacji Elastyczność modeli biznesowych (np. outsourcing) Wzrost stopy zatrudnienia o 15,2% w miastach i 21,6% na wsi Wzrost płac o 3,8% w miastach i 7,6% na wsi

5 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Społeczeństwo Wzrost stopy zatrudnienia Wzrost kwalifikacji, płacy Zwiększenie liczby osób aktywnych zawodowo w szczególności niesprawnych fizycznie Oszczędności wynikające z redukcji kontaktu osobistego z usługami publicznymi Dostęp do towarów i usług online Wzrost liczby osób aktywnych społecznie o 13,7% wśród osób pracujących I 32,8% wśród osób niepracujących

6 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Rozrywka i media Wzrost rynku reklamowego online Utworzenie i rozwój rynku rozrywki online, w tym gier online Wzrost dostępu do innych treści rozrywkowych i kulturalnych Według raportu PricewaterhouseCoopers światowy rynek rozrywki i mediów będzie wzrastał w tempie 5% rocznie osiągając w 2014 r. poziom 1,7 bln USD

7 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet rzeczy Rozwój szerokiego spektrum rozwiązań machine-tomachine, w obszarach takich jak np.: Inteligentne miasta Ochrona środowiska Inteligentne pomiary Logistyka E-Zdrowie Brak udziału człowieka w procesach komunikacji pomiędzy urządzeniami

8 Gdzie jesteśmy? stan infrastruktury Penetracja usług według województw (linie/100 osób, 2011) Zakończenia sieci optyczne (% miejscowości z zakończeniem, 2012) Pomorskie Warminsko- Mazurskie < 13% 13-15% 16-18% >18% Zachodniopomorskie Pomorskie Zachodniopomorskie Warminsko- Mazurskie < 15% 15-25% 25-30% >30% Kujawsko- Pomorskie Podlaskie Kujawsko- Pomorskie Podlaskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie (21%) Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Dolnoslaskie Lodzkie Lublelskie Dolnoslaskie Lodzkie (8%) Lublelskie Opolskie Slaskie Swietokrzyskie Opolskie Slaskie Swietokrzyskie Malopolskie Podkarpackie (10%) Malopolskie Podkarpackie (36%) Źródło: UKE, opracowanie własne Obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej, a także poziom jej wykorzystania, jest relatywnie niski w porównaniu z większością pozostałych krajów Unii Europejskiej, a także odległy od przyjętych w ramach NPS celów. Ich mierniki na koniec 2011 roku osiągnęły następujące wartości: zapewniono możliwość dostępu do internetu dla 76,7 % ludności (w porównaniu do 95,3% dla UE 27) ; zapewniono pokrycie dostępem do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na poziomie 37,8 % populacji (w porównaniu do 50% dla UE 27); około 0,7% gospodarstw domowych korzystało z łącza o prędkości co najmniej 100Mbps (w porównaniu do 1,3% dla UE 27).

9 Główne cele jakie chcemy osiągnąć Cele NPS są zgodne z celami Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC) i obejmują: zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mbps do końca 2020 roku, doprowadzenie do wykorzystania dostępu o prędkości co najmniej 100 Mbps przez 50% gospodarstw domowych do końca 2020 roku NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY Realizacja celów przełoży się na: szybki dostęp do globalnej sieci Internet; bezpieczny i szybki dostęp do usług elektronicznych; rozwój społeczeństwa cyfrowego; rozwój nowoczesnej edukacji; rozwój badań i innowacji; tworzenie jednolitego rynku cyfrowego.

10 Czy potrzebujemy szybkiego Internetu? Jakich przepływności potrzebujemy dla nowoczesnych usług? Źródło: California Broadband Task Force 2008 r., Broadband Strategies Handbook 2012 r. Konieczność posiadania nowoczesnych sieci potwierdzają światowe trendy: Rozwój nowych form metod dostępu do Internetu: dynamiczny wzrost zapotrzebowania na pasmo poprzez: zwiększenia udziału w rynku tabletów z 250 mln obecnie do 650 mln w 2017r., a w związku z tym ponad 4-krotne zwiększenie zapotrzebowania na przepływność do poziomu 3,2 GB miesięcznie na użytkownika w 2017r. zwiększenie udziału w rynku smartphon ów z 1 mld do 3,1 mld w 2017r., a w związku z tym 3-krotne zwiększenie zapotrzebowania na przepływność do poziomu 1,1 GB miesięcznie na użytkownika w 2017r. (Traffic and market report Ericsson, czerwiec 2012r.) globalnie, segment usług mobilnych przekroczy 20 procent średniej rocznej stopy wzrostu w okresie prognozy ( ) silny rozwój usług łączonych - do 2017 r. liczba subskrypcji triple play wzrośnie do 400 mln (ok. 150 mln obecnie), a w samych Chinach będzie to wzrost pięciokrotny (Digital TV Research) ; W 2017 r. we Francji ok. 75% gospodarstw domowych będzie kupowało łączone stacjonarne i mobilne usługi szerokopasmowe (w 2009 r. było to tylko kilka procent, Analysys Mason, 2013 r.).

11 Internet jako ekosystem popytu i podaży opierający się na współpracy Rolą NPS jest pokazanie Internetu szerokopasmowego jako elementu ekosystemu obejmującego wszystkie sektory gospodarki i wszystkie grupy społeczne. Głównymi elementami tego ekosystemu, które są od siebie wzajemnie zależne, a jednocześnie mogą na siebie pozytywnie oddziaływać są podaż i popyt. Jednoczesne ujęcie tych dwóch elementów wraz ze wskazaniem wszelkich możliwych powiązań, rozumianych także jako potencjalne czynniki wzrostu sektora telekomunikacyjnego pozwoli na spójne, szybkie i efektywne wdrożenie narzędzi i osiągnięcie celów NPS. Dlatego priorytetem jest stworzenie m.in. nowoczesnej sieci cyfrowej, a jednym z celów jest rozwój i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej w szczególności na obszarach wiejskich.

12 ? Jak samorządy mogą pomóc w realizacji celów NPS Zrealizowanie w obecnej perspektywie projektów w ramach RPO, PORPW, Działania 8.3 POIG pomoc w ramach Projektu systemowego oraz SIPS. Zachęty inwestycyjne dla samodzielnych inwestycji operatorów telekomunikacyjnych (m.in. preferencyjne stawki opłat za zajecie pasa drogowego). Inwestycje z wykorzystaniem środków publicznych. Stymulacja popytu na usługi szerokopasmowe. Bez dobrej współpracy samorządów przy inwestycjach telekomunikacyjnych nic nie zdziałamy

13 Dziękuję za uwagę Małgorzata Olszewska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Narodowy Plan Szerokopasmowy III Konwent Informatyków Warmii i Mazur - 28 listopada 2013 r. Rozwój szerokopasmowego dostęp do Internetu to wymierne korzyści dla

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Listopad 2012 Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie do Narodowego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014 ABCD Rynek telekomunikacyjny po 2015 roku w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z funduszy unijnych, w ramach budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Wyciąg z koncepcji oraz aktualizacji inwentaryzacji do celów konsultacji Listopad 2010 r. Strona 1 z 240 Spis treści 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet

Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Praca nr 08.30.004.0 Gdańsk, grudzień 2010 Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Praca nr 08.30.004.0

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu. Zielona Góra, 6 marca 2014 r.

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu. Zielona Góra, 6 marca 2014 r. Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu Zielona Góra, 6 marca 2014 r. agenda Godz. 10:00 Godz. 10:10 Godz. 10:40 Cyfryzacji Godz. 11:10 Godz. 11:40 Godz. 12:00 Godz.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskimpodsumowanie. Zielona Góra, 6 marca 2014 r.

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskimpodsumowanie. Zielona Góra, 6 marca 2014 r. Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskimpodsumowanie projektu Zielona Góra, 6 marca 2014 r. Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego Śląskie mocne informacją STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA ISFORMACYJSEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO do roku 2015 Projekt Katowice, styczeń 2009r. Wszelkie uwagi do projektu Strategii

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji Internetu rzeczy

Opis koncepcji Internetu rzeczy Spis treści Opis koncepcji Internetu rzeczy... 5 Obecny stan i przyszłe kierunki rozwoju... 9 Obszary zastosowań... 9 Technologie powiązane z IoT... 14 Infrastruktura... 16 Główne kierunki rozwoju... 19

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Warszawa Maj 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce... 4 1.1. Trendy rynkowe... 4 1.2. Europejska Agenda Cyfrowa i

Bardziej szczegółowo

Autorzy. dr Dominik Batorski. dr Adam Płoszaj. Współpraca. dr Justyna Jasiewicz. Dominika Czerniawska. Klaudia Peszat

Autorzy. dr Dominik Batorski. dr Adam Płoszaj. Współpraca. dr Justyna Jasiewicz. Dominika Czerniawska. Klaudia Peszat Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020 Autorzy dr Dominik Batorski dr Adam

Bardziej szczegółowo

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

G. e-commerce - Janusz Klink

G. e-commerce - Janusz Klink G. e-commerce - Janusz Klink 1. Wprowadzenie W dokumencie pt. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020. Etap 2.: Analiza potrzeb diagnostycznych, w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2014r. XII. 2014r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2014r. XII. 2014r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2014r. XII. 2014r. KATOWICE, kwiecień 2015 Opracowanie: ul. Powstańców 34 40-954

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2010 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2012 2 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa idea i założenia. dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Kraków, 10 lipca 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa idea i założenia. dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Kraków, 10 lipca 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa idea i założenia dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Kraków, 10 lipca 2013 r. 1 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2 JAK UŻYWAMY

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. KATOWICE, luty 2014 Opracowanie: Śląskie Centrum Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 2 SPIS TREŚCI 1.Synteza diagnozy aktualnego stanu województwa

Bardziej szczegółowo