KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 KASPERSKY LAB Kaspersky Mobile Security 7.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

2 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 7. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab Data publikacji: Lipiec 2008

3 Spis treści ROZDZIAŁ 1. KASPERSKY MOBILE SECURITY Wymagania sprzętowe i programowe Pakiet dystrybucyjny... 6 ROZDZIAŁ 2. KASPERSKY MOBILE SECURITY DLA SYMBIAN OS Instalacja aplikacji Kaspersky Mobile Security Korzystanie z aplikacji Aktywacja programu Uruchamianie aplikacji Graficzny interfejs programu Ustawienia ogólne Ochrona i skanowanie antywirusowe Praca z kwarantanną Korzystanie z modułów Anti-Spam oraz Anti-Theft Aktualizacja antywirusowych baz danych Korzystanie z modułu Zapora sieciowa Przeglądanie raportu na temat działania aplikacji Usuwanie aplikacji ROZDZIAŁ 3. KASPERSKY MOBILE SECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS MOBILE Instalacja Kaspersky Mobile Security Rozpoczęcie pracy Aktywacja programu Uruchamianie aplikacji Graficzny interfejs programu Ochrona i skanowanie antywirusowe Ochrona w czasie rzeczywistym oraz skanowanie na żądanie Terminarz skanowania Praca z kwarantanną Korzystanie z modułów Anti-Spam oraz Anti-Theft Moduł Anti-Spam... 47

4 Kaspersky Mobile Security Modyfikacja czarnej i białej listy Działania podejmowane na wiadomościach Moduł Anti-Theft Aktualizacja antywirusowych baz danych Zapora sieciowa Przeglądanie raportów na temat działania aplikacji Usuwanie aplikacji DODATEK A. KASPERSKY LAB A.1. Inne produkty firmy Kaspersky Lab A.2. Kontakt z firmą Kaspersky Lab... 72

5 ROZDZIAŁ 1. KASPERSKY MOBILE SECURITY 7.0 Program Kaspersky Mobile Security 7.0 został zaprojektowany do ochrony smartfonów oraz komunikatorów działających pod kontrolą systemów Symbian OS oraz Microsoft Windows Mobile przed szkodliwymi programami oraz niechcianymi wiadomościami . Program oferuje następujące funkcje: ochrona w czasie rzeczywistym systemu plików urządzenia - przechwytywanie i skanowanie: wszystkich przychodzących obiektów przesyłanych bezprzewodowo (port podczerwieni, Bluetooth), wiadomości EMS i MMS, podczas synchronizacji z komputerem osobistym oraz pobierania plików za pomocą przeglądarki internetowej; plików otwieranych w smartfonie; programów zainstalowanych przy użyciu interfejsu smartfonu. skanowanie obiektów systemu plików znajdujących się na urządzeniach mobilnych lub wymiennych kartach pamięci na żądanie użytkownika lub zgodnie z terminarzem; bezpieczne izolowanie zainfekowanych obiektów w kwarantannie; aktualizacja antywirusowych baz danych wykorzystywanych do skanowania w poszukiwaniu szkodliwych aplikacji i usuwania niebezpiecznych obiektów. blokowanie niechcianych wiadomości SMS i MMS. blokowanie dostępu lub usuwanie danych użytkownika w przypadku nieautoryzowanych akcji (na przykład kradzieży urządzenia). ochrona urządzenia mobilnego na poziomie sieci. Użytkownik może dostosowywać ustawienia programu Kaspersky Mobile Security, monitorować bieżący stan ochrony oraz przeglądać raport programu z wynikami aktywności aplikacji. Aplikacja posiada łatwy w użyciu interfejs.

6 Kaspersky Mobile Security Uwaga Po wykryciu szkodliwej aplikacji, Kaspersky Mobile Security może wyleczyć zainfekowany obiekt (jeżeli leczenie będzie możliwe), usunąć go lub umieścić w kwarantannie. W takim przypadku nie będą zapisywane żadne kopie usuniętego obiektu Wymagania sprzętowe i programowe Kaspersky Mobile Security może zostać zainstalowany na smartfonach oraz urządzeniach działających pod kontrolą następujących systemów operacyjnych: Symbian OS 9.1, 9.2 Series 60 UI. Microsoft Windows Mobile 5.0. Microsoft Windows Mobile 6.0. Program działa tylko na smartfonach oraz urządzeniach PDA obsługujących odbieranie i wysyłanie wiadomości SMS Pakiet dystrybucyjny Aplikację Kaspersky Mobile Security można zakupić za pośrednictwem Internetu (pakiet dystrybucyjny aplikacji oraz dokumentacja dostępna jest w formie elektronicznej).

7 ROZDZIAŁ 2. KASPERSKY MOBILE SECURITY DLA SYMBIAN OS Niniejszy rozdział zawiera opis aplikacji Kaspersky Mobile Security 7.0 dla smartfonów działających pod kontrolą systemów operacyjnych Symbian wersja 9.1, 9.2 lub Series 60 UI Instalacja aplikacji Kaspersky Mobile Security W celu zainstalowania aplikacji Kaspersky Mobile Security, należy wykonać następujący czynności: 1. Pobrać pakiet instalacyjny aplikacji na smartfon. 2. Uruchomić instalację (otworzyć archiwum sis z pakietem instalacyjnym na smartfonie). 3. W celu potwierdzenia instalacji, należy wybrać Tak (Rysunek 1). Rysunek 1. Prośba o potwierdzenie instalacji 4. Jeżeli wersja językowa systemu operacyjnego różni się od wersji językowej programu Kaspersky Mobile Security, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. W celu kontynuowania instalacji w języku polskim należy nacisnąć OK.

8 8 Kaspersky Mobile Security Należy przeczytać treść umowy licencyjnej. W przypadku zaakceptowania postanowień umowy licencyjnej należy wybrać OK. Aby przerwać instalację należy wybrać Anuluj (Rysunek 2). Rysunek 2. Umowa licencyjna Uwaga! Nie ma możliwości zrobienia kopii zapasowej oprogramowania lub jego przywrócenia Korzystanie z aplikacji Niniejsza sekcja zawiera informacje na temat konfiguracji ustawień skanowania antywirusowego i ochrony w czasie rzeczywistym, filtrowania wiadomości SMS i MMS, skanowania antywirusowego smartfonów oraz aktualizacji aplikacji Aktywacja programu Podczas pierwszego uruchomienia programu, na ekranie smartfonu wyświetlone zostanie okno aktywacyjne aplikacji Kaspersky Mobile Security (Rysunek 3).

9 Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 9 Rysunek 3. Okno aktywacyjne programu W celu uzyskania pełnej funkcjonalności programu Kaspersky Mobile Security wymagana jest jego aktywacja. Kod aktywacyjny można uzyskać na stronie internetowej firmy Kaspersky Lab. Uwaga! Do przeprowadzenia aktywacji programu Kaspersky Mobile Security 7.0 na smartfonie wymagane jest połączenie GPRS lub WLAN. Kod aktywacyjny składa się z liter oraz cyfr (nie jest brana pod uwagę wielkość wpisywanych znaków). Kod należy wprowadzić w czterech polach. Po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego z menu Opcje należy wybrać polecenie Uruchom aktywację. Program wyśle żądanie HTTP na serwer aktywacyjny firmy Kaspersky Lab, a następnie pobierze i zainstaluje klucz licencyjny. Jeżeli wprowadzony kod aktywacyjny zostanie uznany za nieprawidłowy, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat Uruchamianie aplikacji W celu uruchomienia programu Kaspersky Mobile Security, należy wykonać następujące czynności: 1. Otworzyć menu główne smartfonu. 2. Wskazać ikonę KMS 7.0 oraz uruchomić aplikację wybierając Otwórz z menu Opcje.

10 10 Kaspersky Mobile Security 7.0 Uwaga Podczas pierwszego uruchamiania aplikacji, zostanie wyświetlone zapytanie o włączenie opcji automatycznego uruchamiania funkcji (patrz sekcja na stronie 12). W przypadku zaakceptowania, należy nacisnąć OK. Po uruchomieniu aplikacji na ekranie smartfonu wyświetlone zostanie okno pokazujące stan głównych składników programu Kaspersky Mobile Security (Rysunek 4). Ochrona w czasie rzeczywistym - użycie trybu ochrony w czasie rzeczywistym (patrz sekcja na stronie 13); Ostatnie pełne skanowanie data ostatniego skanowania antywirusowego smartfonu. Data baz danych data opublikowania baz danych używanych przez aplikację. Konfig. Anti-Spam Tryb działania modułu Anti-Spam (patrz sekcja na stronie 19). Poziom zapory poziom ochrony smartfonu (patrz sekcja na stronie 31). Rysunek 4. Okno stanu składników aplikacji Aby przejść do interfejsu aplikacji należy nacisnąć OK Graficzny interfejs programu Interfejs użytkownika posiada pięć zakładek: Przy użyciu zakładki Skaner możliwe jest wykonanie skanowania antywirusowego smartfonu, modyfikowanie ustawień skanowania antywiru-

11 Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 11 sowego oraz trybu ochrony w czasie rzeczywistym i konfigurowanie terminarza dla skanowania automatycznego. Przy użyciu zakładki Kwarantanna możliwe jest zarządzanie kwarantanną - miejscem przeznaczonym do przechowywania zainfekowanych i podejrzanych obiektów. Przy użyciu zakładki Aktualizuj możliwe jest uaktualnianie antywirusowych baz danych, modyfikowanie ustawień oraz konfigurowanie terminarza aktualizacji. Przy użyciu zakładki Zapora sieciowa możliwa jest konfiguracja ochrony sieciowej smartfonu. Przy użyciu zakładki Dodatkowe możliwe jest konfigurowanie filtrowania przychodzących wiadomości SMS i MMS (moduł Anti-Spam) oraz blokowanie smartfonu i usuwanie informacji w przypadku kradzieży lub zgubienia urządzenia (moduł Anti-Theft). Przy użyciu zakładki Informacje możliwe jest przeglądanie raportów aktywności modułu aplikacji, ogólnych informacji o aplikacji i używanych antywirusowych bazach danych oraz modyfikowanie ustawień ogólnych dla aktywności aplikacji. W celu poruszania się pomiędzy zakładkami, należy użyć dżojstkia lub z menu Opcje wybrać Otwórz zakładkę (Rysunek 5). Rysunek 5. Menu Opcje W celu powrócenia do okna stanu składników aplikacji, z menu Opcje należy wybrać Bieżący stan.

12 12 Kaspersky Mobile Security Ustawienia ogólne Parametry znajdujące się na zakładce Informacje okna Ustawienia (Rysunek 6) umożliwiają konfigurację następujących funkcji aplikacji: Autouruchamianie tryb automatycznego uruchamiania. Dzięki opcji automatycznego uruchamiania, podstawowe funkcje aplikacji będą uruchamiane zaraz po włączeniu smartfonu. Wyłącznie tej opcji będzie równoznaczne z zatrzymaniem tych funkcji. W celu ciągłej ochrony smartfonu przy użyciu podstawowych funkcji należy wybrać Tak. Pokaż okno stanu definiuje, czy bieżący stan będzie wyświetlany podczas uruchamiania aplikacji. Rozmiar raportu określa maksymalny rozmiar raportu. W momencie osiągnięcia zdefiniowanej wartości, stare wiadomości raportu będą nadpisywane nowymi. Podświetlanie ekranu definiuje, czy ekran urządzenia będzie podświetlany podczas skanowania antywirusowego. Domyślnie opcja jest wyłączona. Odtwarzaj dźwięk definiuje, czy aplikacja będzie odtwarzać specjalny dźwięk w przypadku niektórych zdarzeń (wykrycie zainfekowanych obiektów, wiadomość o stanie aplikacji itd.). W celu wybrania tej funkcji, należy nacisnąć Tak. Wibracje definiuje, czy smartfon będzie wibrował w momencie wykrycia zainfekowanego obiektu. Domyślnie opcja jest wyłączona. Rysunek 6. Menu Ustawienia W celu modyfikowania wartości ustawień należy użyć dżojstika smartfonu lub w menu Opcje wybrać Zmień.

13 Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS Ochrona i skanowanie antywirusowe Przy użyciu zakładki Skanuj możliwe jest wykonywanie skanowania antywirusowego całego systemu plików oraz pamięci smartfonu lub poszczególnych folderów, czy też plików. Możliwe jest także modyfikowanie ustawień skanowania i ochrony w czasie rzeczywistym, przeglądanie raportów o wynikach skanowania oraz konfigurowanie terminarza skanowania Ochrona w czasie rzeczywistym oraz skanowanie na żądanie W trybie ochrona w czasie rzeczywistym program Kaspersky Mobile Security pozostaje w pamięci smartfonu, monitorując wszystkie dane, łącznie z przychodzącymi danymi pobranymi przez smartfon. Ochrona w czasie rzeczywistym pozostaje aktywna od momentu włączenia aż do chwili wyłączenia smartfonu (oczywiście, jeżeli użycie tego trybu nie jest wyłączone). Aplikacja Kaspersky Mobile Security pozwala także na wykonywanie pełnego skanowania systemu plików smartfonu, łącznie z analizą obiektów znajdujących się na kartach pamięci. Informacje o wynikach ochrony w czasie rzeczywistej oraz skanowania na żądanie zostaną zapisane w raporcie. W celu przeglądania raportu, należy wybrać opcję Raporty znajdującą się w zakładce Skaner. W celu uruchomienia trybu ochrona w czasie rzeczywistym, należy wykonać następujące czynności: 1. Wybrać opcję Ustawienia znajdującą się na zakładce Skaner. 2. Włączyć / wyłączyć ochronę w czasie rzeczywistym. W celu zmiany ustawień skanowania na żądanie, należy wykonać następujące czynności: 1. Wybrać opcję Ustawienia znajdującą się na zakładce Skaner. 2. Na zakładce Maska skanowania zdefiniować obszar skanowania, poprzez wybranie typów plików, które mają być skanowane: Wszystkie pliki skanowanie wszystkich plików. Pliki wykonywalne skanowanie tylko plików wykonywanych programu (na przykład, *.exe, *.sis, *.mdl, *.app).

14 14 Kaspersky Mobile Security Zdefiniować akcję, która ma zostać wykonana po wykryciu zainfekowanego obiektu (ustawienie Po wykryciu wirusa określa akcję). Aby program pytał o wybór akcji w momencie wykrycia zainfekowanego obiektu, należy wybrać wartość Pytaj użytkownika. W celu automatycznego usuwania zainfekowanych obiektów bez powiadamiania użytkownika, należy wybrać wartość Usuń automatycznie. W celu automatycznego przenoszenia wykrytych obiektów do kwarantanny należy wybrać opcję Kwarantanna. Przenoszenie zainfekowanych obiektów do kwarantanny jest akcją domyślną. 4. Włączyć / wyłączyć skanowanie pamięci ROM smartfonu (parametr Skanuj ROM). W niektórych sytuacjach pamięć ROM może być podatna na szkodliwe programy. W celu dokonania skanowania pamięci ROM przez aplikację Kaspersky Mobile Security, należy wybrać wartość Tak. 5. Włączyć / wyłączyć rozpakowywanie archiwów SIS oraz ZIP (parametr Rozpakuj archiwa). Aby aplikacja Kaspersky Mobile Security rozpakowała archiwa SIS oraz ZIP podczas skanowania, należy wybrać wartość Tak. Jeżeli nie ma potrzeby rozpakowania archiwów podczas skanowania, należy wyłączyć tę funkcję poprzez wybranie wartości Nie. 6. Włączyć / wyłączyć tryb skanowania nowej karty pamięci (parametr Skanuj nową kartę). Aby aplikacja Kaspersky Mobile Security skanowała nową kartę pamięci w tle, należy wybrać opcję Skanowanie zaplanowane. W celu wyłączenia zaplanowanego skanowania kart flash, należy wybrać opcje Wyłącz. Aby aplikacja Kaspersky Mobile Security wyświetlała pytanie o skanowanie nowych kart pamięci za każdym razem, kiedy są one instalowane, należy wybrać opcję Pytaj użytkownika. 7. Włączyć / wyłączyć wyświetlanie ikony ochrony (parametr Ikona ochrony). Aby ikona aplikacji była zawsze wyświetlana na ekranie smartfonu podczas aktywności ochrony w czasie rzeczywistym, należy wybrać wartość Zawsze znajdującą się w menu. Aby ikona była wyświetlana wyłącznie w menu smartfonu, należy wybrać opcję Tylko w menu. Aby ikona nie była wyświetlana, należy wybrać opcję Wyłącz.

15 Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 15 Uwaga W celu modyfikowania wartości ustawień należy użyć dżojstika smartfonu lub w menu Opcje wybrać Zmień. Domyślnie aplikacja korzysta z ustawień zalecanych przez ekspertów firmy Kaspersky Lab. W celu powrócenia do ustawień zalecanych podczas używania aplikacji, w menu Opcje należy otworzyć zakładkę Skaner, a następnie wybrać opcję Przywróć. W celu skonfigurowania terminarza skanowania, należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić aplikację Kaspersky Mobile Security (patrz sekcja na stronie 9). 2. W przypadku przeskanowania całego systemu plików smartfonu, na zakładce Skaner (Rysunek 7) należy wybrać opcję Skanuj wszystko, natomiast w celu przeskanowania poszczególnych folderów należy wybrać opcję Skanuj folder. Rysunek 7. Zakładka Skaner W przypadku wybrania opcji Skanuj folder, użytkownik zostanie przeniesiony do okna wyświetlającego system plików smartfonu. Do poruszania się w systemie plików należy użyć dżojstika smartfonu. W celu przeskanowania danego folderu należy najechać na niego kursorem, a następnie z menu Opcje wybrać opcję Skanuj. Po uruchomieniu skanowania, w otwartym oknie procesu skanowania wyświetlony zostanie bieżący stan zadania: liczba przeskanowanych obiektów, ścieżka do skanowanego obiektu oraz procentowy wskaźnik postępu skanowania (Rysunek 8).

16 16 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 8. Okno postępu skanowania W przypadku wykrycia zainfekowanego obiektu użytkownik zostanie poproszony o usunięcie tego pliku (akcja Usuń), umieszczenie go w kwarantannie (akcja Kwarantanna) lub pozostawienie go bez zmian (akcja Pomiń). Uwaga! Aplikacja zaoferuje podjęcie kolejnej akcji tylko w przypadku, gdy parametr Po wykryciu wirusa został ustawiony na Pytaj użytkownika (patrz sekcja na stronie 13). Rysunek 9. Powiadomienie o wykryciu wirusa Po zakończeniu skanowania wyświetlone zostaną statystyki na temat zainfekowanych i usuniętych obiektów. Aby zapobiec wyłączaniu podświetlenia ekranu podczas skanowania, należy przejść na zakładkę Informacje, otworzyć menu Ustawienia oraz ustawić parametr Podświetlanie ekranu na Wł. Domyślnie, w przypadku, gdy w określonym przedziale czasu przyciski smartfonu nie zostaną wciśnięte, podświetlenie ekranu zostanie wyłączone w celu wydłużenia pracy urządzenia na baterii.

17 Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS Terminarz skanowania W programie Kaspersky Mobile Security możliwe jest zaplanowanie automatycznego skanowania smartfonu. Skanowanie przeprowadzane jest w tle. W przypadku wykrycia zainfekowanego obiektu aplikacja wykonuje akcję zdefiniowaną w ustawieniach skanowania (patrz sekcja na stronie 13). Domyślnie skanowanie zgodnie z terminarzem jest wyłączone. W celu skonfigurowania zaplanowanego skanowania, należy wykonać następujące czynności: na zakładce Skaner, wybrać element Terminarz, a następnie skonfigurować parametry Automatycznego skanowania (Rysunek 10): Codziennie - smartfon będzie skanowany codziennie. W polu poniżej należy określić Czas automatycznego skanowania. Co tydzień - smartfon będzie skanowany raz w tygodniu. W polu poniżej należy określić Dzień automatycznego skanowania oraz Czas automatycznego skanowania. Rysunek 10. Menu Terminarz Praca z kwarantanną Zainfekowane obiekty umieszczone w kwarantannie są nieszkodliwe i mogą zostać usunięte lub przywrócone w późniejszym terminie. Aplikacja może umieszczać wykryte, zainfekowane obiekty w kwarantannie automatycznie lub na prośbę użytkownika. W celu skonfigurowania automatycznego przenoszenia zainfekowanych obiektów do kwarantanny należy przejść na zakładkę Skaner, wybrać Ustawienia, a

18 18 Kaspersky Mobile Security 7.0 następnie jako wartość parametru Po wykryciu wirusa wskazać folder Kwarantanna. Jeżeli opcja Pytaj użytkownika zostanie wybrana jako wykonywana akcja, po wykryciu zainfekowanego obiektu Kaspersky Mobile Security zaoferuje usunięcie obiektu lub przeniesienie go do kwarantanny. Zakładka Kwarantanna może zostać użyta w celu uzyskania dostępu do głównych funkcji kwarantanny (Rysunek 11). Rysunek 11. Menu Kwarantanna W celu wyświetlenia listy wszystkich zainfekowanych obiektów, należy wybrać Kwarantanna (Rysunek 12). Rysunek 12. Zainfekowane obiekty umieszczone w kwarantannie Menu Opcje znajdujące się w tym oknie, umożliwia użytkownikowi: Przeglądanie szczegółowych informacji na temat każdego obiektu przechowywanego w Kwarantannie (Szczegóły). Usunięcie wskazanego obiektu (Usuń plik).

19 Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 19 Wyczyszczenie kwarantanny poprzez usunięcie wszystkich przechowywanych w niej obiektów (Usuń wszystko). Przywrócenie danego obiektu z Kwarantanny do jego oryginalnego folderu (Przywróć plik). Wyświetlenie pomocy na temat pracy z kwarantanną (Pomoc). W celu skonfigurowania parametrów kwarantanny należy użyć menu Ustawienia znajdującego się na zakładce Kwarantanna (Rysunek 13). Rysunek 13. Ustawienia kwarantanny Parametr Rozmiar kwarantanny definiuje maksymalną liczbę zainfekowanych obiektów, które mogą być przechowywane w folderze kwarantanna. Jako jego wartość można określić 20, 50 lub 100 plików Parametr Czas przechowywania definiuje długość przedziału czasu, w którym zainfekowany obiekt przechowywany jest w kwarantannie. Aplikacja automatycznie usunie zainfekowane obiekty po upływie zdefiniowanego czasu. Uwaga W celu przywrócenia ustawień Kwarantanny zalecanych przez ekspertów z firmy Kaspersky Lab, w menu Opcje należy wybrać Przywróć Korzystanie z modułów Anti-Spam oraz Anti-Theft Moduł Anti-Spam zaprojektowany został do ochrony smartfonu przed niechcianymi wiadomościami SMS oraz MMS. Filtrowanie wiadomości przeprowadzane jest w oparciu o tak zwane "czarne" i "białe" listy. Anti-Spam będzie blokował wiadomości wysyłane z numerów tele-

20 20 Kaspersky Mobile Security 7.0 fonów dodanych do "czarnej" listy. Wiadomości wysyłane z numerów dodanych do białej listy nie będą blokowane. Moduł Anti-Theft umożliwia blokowanie smartfonu oraz usuwanie informacji przechowywanych w jego pamięci w przypadku kradzieży lub zgubienia urządzenia Tryby działania modułu Anti-Spam W celu skonfigurowania modułu Anti-Spam, należy przejść na zakładkę Dodatkowe i wybrać Anti-Spam, a następnie wybrać opcję Ustawienia. Za pomocą ustawień modułu Anti-Spam, należy zdefiniować jeden z następujących trybów: Włącz. W tym trybie moduł Anti-Spam filtruje przychodzące wiadomości przy użyciu czarnej oraz białej listy. Jeżeli wiadomość zostanie wysłana z numeru, który nie znajduje się na żadnej z list, moduł Anti-Spam wyświetli powiadomienie, w którym zaoferuje zablokowanie lub zezwolenie na odebranie wiadomości oraz dodanie numeru telefonicznego do białej lub czarnej listy. Tylko C/B lista. W tym trybie moduł Anti-Spam filtruje wiadomości przychodzące jedynie w oparciu o białe i czarne listy. Dostarczanie wiadomości z numerów, które nie znajdują się na żadnej z list jest dozwolone bez pytania o to użytkownika Wyłącz. W tym trybie Anti-Spam jest wyłączony. Przychodzące wiadomości nie będą filtrowane Modyfikacja czarnej i białej listy Czarne i białe listy zawierają numery telefonów, z których otrzymywanie wiadomości SMS i/lub MMS jest blokowane lub dozwolone przez moduł Anti-Spam. Informacje o zablokowanych i usuniętych wiadomościach zostaną umieszczone w sekcji Raport. Uwaga Wiadomości wysyłane z numerów telefonów, które nie znajdują się na żadnej z list nie będą blokowane! W celu zmodyfikowania białej lub czarnej listy należy przejść na zakładkę Anti-Spam ( Rysunek 14), a następnie wybrać żądaną listę.

21 Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 21 Rysunek 14. Menu modułu Anti-Spam W celu zmodyfikowania listy należy użyć menu Opcje: Dodaj wpis dodawanie nowego wpisu do wybranej listy. Modyfikuj wpis modyfikowanie bieżącego wpisu. Usuń wpis usuwanie wpisu z listy. Usuń wszystko czyszczenie listy poprzez usunięcie wszystkich wpisów. Pomoc przeglądanie tematów pomocy dotyczących zarządzania listą. W przypadku wybrania opcji Dodaj wpis lub Modyfikuj wpis, należy określić następujące parametry wpisu: Typ wiadomości: Określenie typu przychodzących wiadomości, które mają być blokowane (dla czarnej listy) lub dozwolone (dla białej listy). Dostępne wartości: tylko SMS, tylko MMS lub Wszystkie. Numer telefonu. Określenie numeru telefonu, z którego wiadomości powinny być blokowane lub dozwolone. Podczas definiowania numeru istnieje możliwość użycia maski "?" oraz "*". W polu Tekst należy zdefiniować tekst, po wykryciu którego na otrzymanej wiadomości, aplikacja wykona następujące akcje: zezwoli na odebranie wiadomości, w przypadku gdy jej treść została uwzględniona na "białej" liście; zablokuje wiadomość, w przypadku gdy jej treść została uwzględniona na "czarnej" liście; Analiza wiadomości odbywa się w następujący sposób: sprawdzanie, czy dany numer należy do "czarnej" listy;

22 22 Kaspersky Mobile Security 7.0 sprawdzanie, czy dany numer należy do "białej" listy; sprawdzanie, czy tekst wiadomości znajduje się na "czarnej" liście; sprawdzanie czy tekst wiadomości znajduje się na "białej" liście; Jeżeli wiadomość napotka, na któryś z wyżej wymienionych warunków, dalsza analiza nie będzie wykonywana, a wiadomość zostanie dozwolona lub zablokowana w zależności czy należy do "czarnej" czy "białej" listy. Po określeniu wartości powyższych parametrów, w celu zachowania wpisu i powrotu do okna przeglądania listy należy wybrać Wróć (Rysunek 15). Rysunek 15. "Czarna" lista Ustawienia modułu Anti-Spam W celu skonfigurowania parametrów modułu Anti-Spam, należy przejść na zakładkę Anti-Spam i wybrać opcję Ustawienia (Rysunek 16). Rysunek 16. Ustawienia modułu Anti-Spam

23 Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 23 W menu ustawień można dostosować następujące parametry modułu Anti Spam będę: Akceptuj listę kontaktów. Jeżeli parametr jest ustawiony na Tak, Anti- Spam nie będzie blokował wiadomości przychodzących z numerów znajdujących się w książce telefonicznej. Jeżeli opcja jest wyłączona (parametr jest ustawiony na Nie), Anti-Spam będzie filtrował wiadomości sprawdzając obecność ich nadawców na białej lub czarnej liście. Dodaj wychodzące. Jeżeli parametr jest ustawiony na Tak, Anti-Spam będzie automatycznie dodawał do białej listy numery telefonów, do których użytkownik wyśle wiadomość SMS lub MMS. Aby wyłączyć tę opcję, należy wybrać Nie. Blokuj nienumeryczne. Jeżeli parametr jest ustawiony na Nie, Anti- Spam nie będzie blokował wiadomości przychodzących z ukrytych numerów telefonicznych. Aby włączyć tę opcję należy wybrać Tak Rozróżniaj typy. Jeżeli parametr jest ustawiony na Nie, parametr Wszystkie wiadomości zostanie użyty jako wartość dla typu wiadomości w nowym wpisie do białej lub czarnej listy (szczegółowe informacje na temat parametrów wpisów list znajdują się w sekcji na stronie 20). W przeciwnym wypadku wpisy zostaną utworzone dla specyficznych typów wiadomości (SMS lub MMS). Uwaga Ten parametr będzie miał wpływ jedynie na wpisy utworzone przez Anti-Spam w jednym z następujących przypadków: Dodawanie numerów wychodzących do białej listy (opcja Dodaj wychodzące jest wyłączona); Dodawanie do jednej z list nowych numerów telefonów, z których wiadomości napływają do smartfonu (patrz sekcja na stronie 23). W celu zmodyfikowania wartości parametrów, należy użyć dżojstika smartfonu lub w menu Opcje wybrać Zmień Działania podejmowane na wiadomościach W momencie otrzymania wiadomości SMS lub MMS z numeru, który nie znajduje się na czarnej lub białej liście, Anti-Spam przechwyci wiadomość i wyświetli na ekranie odpowiedni komunikat ( Rysunek 17).

24 24 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 17. Powiadomienie modułu Anti-Spam Za pomocą menu Opcje istnieje możliwość wybrania jednej z następujących akcji, która ma zostać podjęta na obiekcie: Dodaj do białej listy zezwolenie na odebranie wiadomości oraz dodanie numeru telefonicznego nadawcy do białej listy. Dodaj do czarnej listy zablokowanie dostarczenia wiadomości oraz dodanie numeru telefonicznego nadawcy do czarnej listy. Pomiń zezwolenie na odebranie wiadomości. W tym wypadku numer telefoniczny nadawcy nie zostanie dodany do żadnej z list. Jeżeli parametr Rozróżniaj typy w ustawieniach modułu Anti-Spam jest ustawiony na Nie, wybór akcji Dodaj do białej listy lub Dodaj do czarnej listy spowoduje utworzenie odpowiedniego wpisu dla wszystkich wiadomości z danej listy (Typ wiadomości - Wszystkie wiadomości); w przeciwnym wypadku typ zostanie określony w oparciu o typ otrzymanej wiadomości. Więcej informacji na temat parametrów wpisów listy znajduje się w sekcji na stronie 20). Informacje na temat zablokowanych wiadomości zostaną dodane do raportu aplikacji. W celu przejrzenia raportu, należy przejść na zakładkę Dodatkowe i wybrać Raporty Moduł Anti-Theft Niniejszy moduł zapewnia ochronę danych przechowywanych na urządzeniu mobilnym przed nieautoryzowanym dostępem w przypadku kradzieży lub zgubienia smartfonu. W momencie, kiedy użytkownik korzysta z modułu po raz pierwszy musi ustawić hasło. Za pomocą tego hasła istnieje możliwość uzyskania dostępu do ustawień modułu w celu ich dalszego modyfikowania. Hasło pomaga w zablokowaniu nieautoryzowanego dostępu do ustawień oraz umożliwia użytkownikowi zablokowa-

25 Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 25 nie oraz usunięcie zapisanych w smartfonie informacji w przypadku jego kradzieży lub zgubienia. SMS Block pozwala użytkownikowi na zablokowanie urządzenia. Odblokowanie urządzenia możliwe jest tylko poprzez wprowadzenie hasła używanego do korzystania z ustawień modułu Anti-Theft. Funkcję należy aktywować poprzez wysłanie na skradziony smartfon wiadomości SMS o treści: "block: kod". W celu włączenia tej funkcji wybierz Wł. SMS Clean pozwala użytkownikowi na usuwanie ważnych informacji (kontakty, wiadomości przychodzące, pliki). Funkcję należy aktywować poprzez wysłanie na skradziony smartfon wiadomości SMS o treści: "clean:kod ". W celu włączenia tej funkcji należy wybrać Wł. W przypadku zmiany karty SIM w telefonie, funkcja SIM Watch umożliwia wysłanie nowego numeru telefonu na zdefiniowany numer oraz zablokowanie skradzionego urządzenia. W celu włączenia tej funkcji należy wybrać Wł. Jeżeli konieczna jest zmiana hasła używanego do korzystania z modułu Anti- Theft należy wybrać opcję Zmień hasło. Następnie należy wprowadzić nowe hasło oraz potwierdzić klawiszem OK. Podczas każdej próby uzyskania dostępu do ustawień modułu Anti-Theft (Rysunek 18) wymagane jest podanie ustawionego wcześniej hasła. Rysunek 18. Zakładka Anti-Theft Informacje na temat działania modułu zapisywane są do raportu aplikacji. Aby zobaczyć raport należy wybrać opcję Raporty znajdującą się na zakładce Dodatkowe Parametry funkcji SMS Clean W celu skonfigurowania parametrów funkcji SMS Clean, należy przejść na zakładkę Dodatkowe oraz wybrać moduł Anti-Theft. Następnie należy wprowadzić

26 26 Kaspersky Mobile Security 7.0 hasło (patrz sekcja na stronie 24) oraz w otwartym oknie wybrać funkcję SMS Clean. Sekcja SMS Clean zawiera listę danych, wybranych do usunięcia w przypadku kradzieży lub zgubienia smartfonu (Rysunek 19). Rysunek 19. Zakładka SMS Clean W celu usunięcia książki adresowej w przypadku kradzieży lub zgubienia smartfonu, należy wybrać opcję Usuń kontakty oraz zaznacz wartość Tak. W celu usunięcia wiadomości , SMS oraz MMS (foldery poczty wychodzącej i przychodzącej) należy wybrać opcję Wyczyść odebrane oraz zaznaczyć wartość Tak. Funkcja Usuń pliki osobiste pozwala na usuwanie danych użytkownika (dane z folderu!:\data\). Domyślnie usuwanie plików osobistych jest niedostępne. Jeżeli użytkownik chce, aby jego dane były usuwane w przypadku kradzieży lub zgubienia smartfonu należy wybrać niniejszą funkcję oraz przypisać jej wartość Tak. W celu zapisania dokonanych zmian należy nacisnąć OK Parametry funkcji SIM Watch W celu skonfigurowania parametrów funkcji SIM Watch, należy przejść na zakładkę Dodatkowe oraz wybrać moduł Anti-Theft. Następnie należy wprowadzić hasło (patrz sekcja na stronie 24) oraz w oknie, które zostanie otwarte wybrać funkcję SIM Watch. Sekcja SIM Watch wykrywa zmianę karty SIM w telefonie (Rysunek 20).

27 Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 27 Rysunek 20. Zakładka SIM Watch Przy użyciu pól Numer telefonu 1 oraz Numer telefonu 2 należy wprowadzić numery, na które użytkownik chciałby otrzymać nowy numer telefonu w przypadku wykrycia zmiany karty SIM w smartfonie. Takie numery mogą rozpoczynać się od cyfry lub znaku "+" oraz muszą składać się tylko z samych cyfr. W przypadku zmiany karty SIM istnieje możliwość konfigurowania blokowania smartfonu. W tym celu należy wybrać funkcję Zablokuj urządzenie oraz przypisać jej wartość Tak. Istnieje możliwość odblokowania urządzenia poprzez wprowadzenie tego samego hasła, co do modułu Anti-Theft. Domyślnie blokowanie urządzenia jest wyłączone. W celu zapisania dokonanych zmian należy nacisnąć OK Aktualizacja antywirusowych baz danych Kaspersky Mobile Security wykrywa wirusy w oparciu o antywirusowe bazy danych zawierające opisy wszystkich znanych szkodliwych programów. Regularne uaktualnianie antywirusowych baz danych jest bardzo ważne. Procedurę aktualizacji można rozpocząć ręcznie lub zgodnie z terminarzem. Uaktualnienia pobierane są z serwerów firmy Kaspersky Lab za pośrednictwem Internetu. Możliwe jest skonfigurowanie aplikacji w celu automatycznego skanowania systemu plików smartfonu za każdym razem po zakończeniu aktualizacji. W tym celu należy przejść na zakładkę Aktualizuj oraz wybrać element Ustawienia. Następnie należy ustawić wartość Wł. dla opcji Skanuj po aktualizacji. Parametr Skanuj kwar. po aktualizacji włącza lub wyłącza skanowanie obiektów poddanych kwarantannie po każdym zaktualizowaniu antywirusowych baz

28 28 Kaspersky Mobile Security 7.0 danych. Domyślnie skanowanie jest włączone. W celu wyłączenia niniejszej funkcji należy wybrać Wyłącz. Aby nie wybierać punktu dostępowego podczas każdej aktualizacji, parametr Pytaj o punkt dostępowy, należy ustawić na Wyłącz. Program zapamięta ostatni punkt dostępowy, który został użyty do pobrania uaktualnień. Kolejne aktualizacje będą przeprowadzane przy jego użyciu. Istnieje także możliwość skonfigurowania nowego punktu dostępowego. Jeżeli konieczna jest zmiana aktywnego punku dostępowego, należy użyć parametru Punkt dostępowy. Następnie należy wybrać wymaganą wartość. Domyślnie punkt dostępowy jest domyślnym punktem urządzenia. Parametr Serwer aktualizacji określa źródło uaktualnień dla antywirusowych baz danych: serwery aktualizacji firmy Kaspersky Lab lub serwer określony przez użytkownika. Po wybraniu opcji zdefiniowany przez użytkownika, lista opcji zostanie rozszerzona o dodatkowe pole: Nazwa URL. Jeżeli będzie to konieczne użytkownik może określić adres alternatywnego serwera aktualizacji. W celu przeglądania informacji na temat obecnie używanej bazy danych, należy przejść na zakładkę Informacje i wybrać Informacje o sygnaturach. Informacje o aktualizacji zapisywane są w raporcie aplikacji. W celu przejrzenia raportów należy wybrać opcję Raporty znajdującą się na zakładce Aktualizuj Konfigurcja parametrów aktualizacji W celu skonfigurowania źródła uaktualnień dla antywirusowych baz danych należy wykonać następujące operacje: 1. Uruchomić aplikację Kaspersky Mobile Security (patrz sekcja na stronie 9). 2. Wybrać opcję Ustawienia znajdującą się na zakładce Aktualizuj (Rysunek 21).

29 Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 29 Rysunek 21. Zakładka Aktualizuj 3. Włączyć / wyłączyć żądanie punktu dostępowego (parametr Pytaj o punkt dostępowy). Uwaga Punkt dostępowy może zostać skonfigurowany przy użyciu informacji dostarczonych przez operatora sieci komórkowej. W przypadku wybrania wartości Wyłącz, połączenie zostanie nawiązane poprzez punkt dostępowy użyty do poprzedniej aktualizacji. Jeżeli żądanie jest włączone, zostanie wyświetlona lista punktów dostępowych, z której będzie można wybrać żądany punkt (Rysunek 22). Rysunek 22. Wybór punktu dostępowego 4. Jeżeli będzie to konieczne, należy wprowadzić adres serwera uaktualnień. W tym celu należy wybrać funkcję Serwer aktualizacji a następnie wartość Zdefiniowany przez użytkownika. W oknie, które zostanie otwarte należy wprowadzić adres URL źródła uaktualnień (Rysunek 23).

30 30 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 23. Adres serwera uaktualnień Domyślnie uaktualnienia są pobierane z serwera aktualizacji firmy Kaspersky Lab: Uwaga! Niezależnie od tego, czy połączenie z Internetem zostało ustanowione wcześniej, po zakończeniu aktualizacji zostanie ono zamknięte Aktualizacja ręczna W celu ręcznego zainicjowania aktualizacji antywirusowych baz danych należy, 1. Uruchomić aplikację Kaspersky Mobile Security (patrz sekcja na stronie 9). 2. Wybrać opcję Uaktualnij znajdującą się na zakładce Aktualizuj (Rysunek 21) Automatyczna aktualizacja W celu skonfigurowania automatycznej aktualizacji antywirusowych baz danych należy: 1. Uruchomić aplikację Kaspersky Mobile Security (patrz sekcja na stronie 9). 2. Wybrać opcję Terminarz znajdującą się na zakładce Aktualizuj oraz skonfigurować parametry funkcji Automatyczna aktualizacja: Wyłącz wyłączenie automatycznej aktualizacji.

31 Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 31 Codziennie - przeprowadzenie aktualizacji raz dziennie. Należy określić Czas aut. aktualizacji. Co tydzień - przeprowadzenie aktualizacji raz na tydzień. Należy określić Dzień aut. aktualizacji oraz Czas aut. aktualizacji Korzystanie z modułu Zapora sieciowa Moduł Zapora sieciowa monitoruje aktywność sieciową oraz chroni smartfon na poziome sieci (Rysunek 24). Możliwe jest wybranie poziomu ochrony przychodzącego i wychodzącego ruchu: Wysoki zabroniona jest wszelka aktywność sieciowa. Średni blokowane są wszystkie połączenia przychodzące, dozwolony jest ruch wychodzący standardowych aplikacji. Niski blokowane są tylko połączenia przychodzące. Wył. dozwolona jest wszelka aktywność sieciowa. Przy użyciu parametru Powiadomienia możliwe jest skonfigurowanie opcji otrzymywania powiadomień, w przypadku, kiedy akcje wykonywane przez użytkownika nie odpowiadają wybranemu poziomowi ochrony. W celu wyłączenia opcji otrzymywania powiadomień należy wybrać wartość Wył. Rysunek 24. Zakładka Zapora sieciowa Informacje na temat działania modułu Zapora sieciowa zostaną zapisane w raporcie aplikacji. W celu przejrzenia raportu, należy wybrać opcję Raporty znajdującą się na zakładce Zapora sieciowa.

32 32 Kaspersky Mobile Security Przeglądanie raportu na temat działania aplikacji Na zakładce Informacje możliwe jest przeglądanie dziennika zdarzeń na temat funkcjonowania aplikacji Kaspersky Mobile Security w porządku chronologicznym. W tym celu należy przejść do tej zakładki oraz wybrać opcję Raporty (Rysunek 25). Rysunek 25. Raport na temat funkcjonowania aplikacji 2.3. Usuwanie aplikacji W celu usunięcia programu Kaspersky Mobile Security ze smartfonu, należy wykonać następujące czynności: 1. Zakończyć działanie programu Kaspersky Mobile Security. W tym celu należy: Kliknąć oraz przytrzymać przycisk Menu. Z listy uruchomionych aplikacji wybrać KMS 7.0 oraz kliknąć przycisk Opcje. Z zakładki menu wybrać opcję Zakończ (Rysunek 26).

33 Kaspersky Mobile Security dla Symbian OS 33 Rysunek 26. Zamykanie aplikacji 2. Usunąć program Kaspersky Mobile Security Kliknąć przycisk Menu oraz wybrać opcje Instalacje i Menedżer aplikacji (Rysunek 27). Rysunek 27. Włączenie opcji Menedżer aplikacji Z listy zainstalowanych aplikacji wybrać KIS 7.0 oraz kliknąć Opcje (Rysunek 28).

34 34 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 28. Wybieranie programu Z zakładki menu wybrać opcję Usuń (Rysunek 29). Rysunek 29. Usuwanie programu Aby potwierdzić usunięcie programu należy kliknąć przycisk Tak.

35 ROZDZIAŁ 3. KASPERSKY MOBILE SECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS MOBILE Niniejszy rozdział zawiera opis działania aplikacji Kaspersky Mobile Security dla urządzeń mobilnych działających pod kontrolą następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows Mobile 5.0. Microsoft Windows Mobile Instalacja Kaspersky Mobile Security W celu zainstalowania aplikacji Kaspersky Mobile Security, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać pakiet instalacyjny aplikacji na smartfon. 2. Uruchomić instalację (otworzyć na smartfonie archiwum cab z pakietem instalacyjnym). Aplikacja zostanie zainstalowana w pamięci głównej smartfonu. 3. Dokładnie przeczytać umowę licencyjną. W przypadku zaakceptowania warunków umowy, należy przycisnąć OK. W celu anulowania instalacji, należy nacisnąć Anuluj (Rysunek 30).

36 36 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 30. Umowa licencyjna 3.2. Rozpoczęcie pracy Niniejsza sekcja zawiera informacje potrzebne do aktywacji i uruchomienia aplikacji po jej zainstalowaniu. Zawiera ona także informacje na temat graficznego interfejsu aplikacji Aktywacja programu Podczas pierwszego uruchomienia programu wyświetlone zostanie okno oferujące aktywację programu Kaspersky Mobile Security (Rysunek 31).

37 Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile 37 Rysunek 31. Okno aktywacji programu W celu uzyskania pełnej funkcjonalności programu Kaspersky Mobile Security wymagana jest jego aktywacja. Kod aktywacyjny można uzyskać na stronie Internetowej firmy Kaspersky Lab. Uwaga! Do przeprowadzenia aktywacji programu Kaspersky Mobile Security na smartfonie wymagane jest połączenie GPRS. Kod aktywacyjny składa się z liter oraz cyfr (wielkość liter nie ma znaczenia). Kod należy wprowadzić w czterech polach. Po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego, należy wybrać polecenie Aktywuj. Program wyśle żądanie HTTP do serwera aktywacyjnego firmy Kaspersky Lab i następnie pobierze oraz zainstaluje klucz licencyjny. Jeżeli wprowadzony kod aktywacyjny zostanie uznany za nieprawidłowy, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat Uruchamianie aplikacji W celu uruchomienia programu Kaspersky Mobile Security, należy wykonać następujące czynności: 1. Otworzyć menu Programy.

38 38 Kaspersky Mobile Security Wybrać KMSecurity7. Po uruchomieniu aplikacji, na ekranie smartfonu wyświetlone zostanie okno pokazujące stan głównych składników programu Kaspersky Mobile Security (Rysunek 32). Ochrona stan trybu ochrony w czasie rzeczywistym. Ostatnio skanowany data ostatniego skanowania smartfonu. Ostatnia aktualizacja data opublikowania baz danych używanych przez aplikację. Uwaga! Jeżeli skanowanie antywirusowe smartfonu nie zostało nigdy wykonane lub ostatnia aktualizacja antywirusowej bazy danych miała miejsce dwa tygodnie temu lub dłużej, ikona wyświetlana obok danej funkcji będzie wyglądała następująco:. Taka ikona pojawi się także, w przypadku wyłączenia ochrony w czasie rzeczywistym lub modułu Anti-Spam. Zapora sieciowa poziom ochrony smartfonu Anti-Spam stan modułu Anti-Spam używanego do filtrowania wiadomości SMS. Uwaga! Moduł Anti-Spam nie jest dostępny dla urządzeń PDA!

39 Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile 39 Rysunek 32. Okno stanu składników aplikacji Graficzny interfejs programu Graficzny interfejs programu składa się z sześciu zakładek dostępnych za poziomu Menu (Rysunek 33): Przy użyciu zakładki Skanowanie możliwe jest wykonanie skanowania antywirusowego smartfonu, modyfikowanie ustawień skanowania antywirusowego oraz trybu ochrony w czasie rzeczywistym i skonfigurowanie terminarza dla skanowania zaplanowanego (patrz sekcja 3.3 na stronie 40). Przy użyciu zakładki Zapora sieciowa możliwe jest monitorowanie aktywności sieciowej oraz chronienie smartfonu na poziomie sieci. Przy użyciu zakładki Aktualizacja możliwe jest uaktualnianie antywirusowych baz danych, modyfikowanie ustawień oraz konfigurowanie terminarza aktualizacji (patrz sekcja 3.6 na stronie 53). Przy użyciu zakładki Kwarantanna możliwe jest zarządzanie kwarantanną - miejscem przeznaczonym do przechowywania zainfekowanych i podejrzanych obiektów (patrz sekcja 3.4 na stronie 46). Przy użyciu zakładki Inne możliwe jest konfigurowanie filtrowania przychodzących wiadomości SMS oraz MMS oraz blokowanie smartfonu lub usuwanie informacji w przypadku jego kradzieży lub zgubienia (moduł Anti-Theft) (patrz sekcja 3.5 a stronie 47).

40 40 Kaspersky Mobile Security 7.0 Przy użyciu zakładki Informacje możliwe jest przeglądanie raportów z działania składników aplikacji, informacji na temat aplikacji i używanych antywirusowych baz danych oraz modyfikowanie ogólnych ustawień działania aplikacji (patrz sekcja 3.8 na stronie 56). Rysunek 33. Menu aplikacji Aby powrócić do okna stanu komponentów aplikacji, należy wybrać opcję Okno stanu. W celu zakończenia działania aplikacji, należy wybrać Zakończ Ochrona i skanowanie antywirusowe Przy użyciu zakładki Skanowanie możliwe jest wykonywanie skanowania antywirusowego całego systemu plików oraz pamięci urządzenia lub poszczególnych folderów czy też plików. Istnieje także możliwość modyfikowania ustawień skanowania i ochrony w czasie rzeczywistym, przeglądania raportów o wynikach skanowania oraz konfigurowania terminarza zaplanowanego skanowania.

41 Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile Ochrona w czasie rzeczywistym oraz skanowanie na żądanie W trybie ochrony w czasie rzeczywistym program Kaspersky Mobile Security pozostaje w pamięci smartfonu, monitorując wszystkie dane. Ochrona w czasie rzeczywistym pozostaje aktywna od momentu włączenia aż do chwili wyłączenia smartfonu (jeżeli użycie tego trybu nie zostało wyłączone w ustawieniach). Dodatkowo, Kaspersky Mobile Security umożliwia wykonywanie pełnego skanowania systemu plików urządzenia. Informacje o wynikach ochrony w czasie rzeczywistym oraz skanowania na żądanie zapisywane są w raportach. W celu przejrzenia raportu należy przejść na zakładkę Informacje oraz wybrać opcję Raporty (patrz sekcja 3.8 na stronie 56). W celu uruchomienia ochrony w czasie rzeczywistym, należy wykonać następujące czynności: 1. Na zakładce Skanowanie wybrać Ustawienia skanowania. 2. Włączyć / wyłączyć ochronę w czasie rzeczywistym poprzez zaznaczenie / usuniecie zaznaczenia z pola Włącz ochronę. W celu zmodyfikowania ustawień skanowania na żądanie, należy wykonać następujące czynności: 1. Na zakładce Skanowanie wybrać Ustawienia skanowania. 2. W opcjach modułu Skanowanie zdefiniować obszar skanowania poprzez wybranie typów plików, które maja być poddawane skanowaniu: Skanuj archiwa skanowanie plików spakowanych w archiwach. Tylko wykonywalne skanowanie tylko plików wykonywalnych. 3. Jeżeli użytkownik chce podjąć próbę leczenia zainfekowanego obiektu należy zaznaczyć opcję Spróbuj wyleczyć. W przeciwnym razie należy wybrać akcję antywirusową poprzez zaznaczenie jednej z dostępnych wartości dla parametru Podstawowa akcja: Kwarantanna przeniesienie zainfekowanych obiektów do kwarantanny. Pytaj użytkownika - wyświetlanie wiadomości o wykryciu wirusa z zapytaniem o usunięcie, przeniesienie do kwarantanny lub pominięcie zainfekowanego obiektu.

42 42 Kaspersky Mobile Security 7.0 Usuń - usunięcie wykrytych zainfekowanych obiektów. Pomiń na zainfekowanym obiekcie nie zostanie wykonana żadna akcja. Dodatkowo, możliwe jest zdefiniowanie akcji w przypadku, kiedy próba wyleczenia zainfekowanego obiektu zakończy się niepowodzeniem. W tym celu należy zaznaczyć opcję Spróbuj wyleczyć oraz z listy Jeżeli nie można wyleczyć wybrać akcję. W celu wykonania skanowania antywirusowego, należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić aplikację Kaspersky Mobile Security (patrz sekcja na stronie 36). 2. Przejść na zakładkę Ustawienia skanowania. W oknie Ustawienia skanowania należy zdefiniować obszar skanowania poprzez wybranie typów plików, które mają zostać poddane skanowaniu (więcej informacji na ten temat znajduje się powyżej). Zdefiniować akcję, która ma zostać podjęta po wykryciu zainfekowanego obiektu (więcej informacji na ten temat znajduje się powyżej). 3. W celu wykonania skanowanie całego systemu plików smartfonu, na zakładce Skanowanie (Rysunek 34) należy wybrać opcję Skanuj telefon, natomiast w celu przeskanowania poszczególnych folderów należy wybrać opcję Skanuj folder.

43 Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile 43 Rysunek 34. Zakładka Skanowanie W przypadku wybrania opcji Skanuj folder, użytkownik zostanie przeniesiony do okna wyświetlającego system plików smartfonu. W celu przeskanowania danego folderu należy najechać na niego kursorem, a następnie z menu Opcje wybrać opcję Skanuj. Po uruchomieniu skanowania, w otwartym oknie procesu skanowania wyświetlony zostanie bieżący stan zadania: liczba skanowanych obiektów, ścieżka do skanowanego obiektu oraz procentowy wskaźnik procesu (Rysunek 35).

44 44 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 35. Okno postępu skanowania Rysunek 36. Powiadomienie o wykryciu wirusa Po zakończeniu skanowania wyświetlone zostaną statystyki na temat zainfekowanych / usuniętych obiektów.

45 Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile Terminarz skanowania W programie Kaspersky Mobile Security możliwe jest skonfigurowanie terminarza zaplanowanego skanowania. Skanowanie zostanie przeprowadzone w tle. W przypadku wykrycia zainfekowanego obiektu aplikacja wykona akcję zdefiniowaną w ustawieniach skanowania. Domyślnie zaplanowane skanowanie jest wyłączone. W celu skonfigurowania automatycznego uruchamiania skanowania należy: na zakładce Skanowanie wybrać opcję Terminarz, a następnie skonfigurować terminarz skanowania (Rysunek 37): Codziennie - smartfon będzie skanowany codziennie. W ustawieniach należy zdefiniować także Czas skanowania. Co tydzień - smartfon będzie skanowany raz w tygodniu. W ustawieniach należy zdefiniować Dzień tygodnia oraz Czas skanowania. Ręcznie - proces będzie uruchamiany ręcznie przez użytkownika. Rysunek 37. Menu Terminarz

46 46 Kaspersky Mobile Security Praca z kwarantanną Zainfekowane obiekty umieszczone w kwarantannie są nieszkodliwe i mogą zostać usunięte lub przywrócone w późniejszym terminie. Aplikacja może umieszczać zainfekowane obiekty w kwarantannie automatycznie lub na prośbę użytkownika. W celu skonfigurowania aplikacji tak, aby automatycznie przenosiła zainfekowane obiekty do kwarantanny, należy przejść na zakładkę Skanowanie, wybrać Ustawienia skanowania i jako wartość parametru Podstawowa akcja wskazać Kwarantanna. Jeżeli opcja Pytaj użytkownika zostanie wybrana jako akcja wykonywana po wykryciu zainfekowanego obiektu, Kaspersky Mobile Security zaoferuje usunięcie obiektu lub przeniesienie go do kwarantanny. Zakładka Kwarantanna może zostać użyta w celu uzyskania dostępu do głównych funkcji kwarantanny (Rysunek 38). Rysunek 38. Kwarantanna Menu Menu znajdujące się w oknie Kwarantanna umożliwia użytkownikowi: Przeglądanie szczegółowych informacji na temat dowolnego obiektu przechowywanego w kwarantannie (opcja Szczegóły). Usuwanie wskazanego obiektu (opcja Usuń plik).

47 Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile 47 Przywracanie danego obiektu z kwarantanny do jego oryginalnego foldera (opcja Przywróć). Czyszczenie kwarantanny poprzez usunięcie wszystkich przechowywanych w niej obiektów (Wyczyść kwarantannę) Korzystanie z modułów Anti- Spam oraz Anti-Theft Moduł Anti-Spam zaprojektowany został do ochrony smartfonu przed niechcianymi wiadomościami SMS oraz MMS. Filtrowanie wiadomości przeprowadzane jest w oparciu o tak zwane "czarne" i "białe" listy. Anti-Spam będzie blokował wiadomości wysyłane z numerów telefonów dodanych do "czarnej" listy. Wiadomości wysyłane z numerów dodanych do białej listy nie będą blokowane. Moduł Anti-Theft umożliwia blokowanie smartfonu oraz usuwanie informacji przechowywanych w jego pamięci w przypadku kradzieży lub zgubienia urządzenia Moduł Anti-Spam Moduł Anti-Spam zaprojektowany został do ochrony smartfonu przed niechcianymi wiadomościami SMS oraz MMS. Filtrowanie wiadomości przeprowadzane jest w oparciu o tak zwane "czarne" i "białe" listy. Anti-Spam będzie blokował wiadomości wysyłane z numerów telefonów dodanych do "czarnej" listy. Wiadomości wysyłane z numerów dodanych do białej listy nie będą blokowane. W celu skonfigurowania ustawień modułu Anti-Spam należy wykonać następujące czynności: 1. Wybrać opcję Ustawienia znajdującą się na zakładce Anti-Spam. 2. Włączyć / wyłączyć moduł Anti-Spam poprzez zaznaczenie / usunięcie zaznaczenia z opcji Włącz Anti-Spam. 3. Określić, czy wiadomości SMS od nadawców, którzy nie znajdują się na żadnej z list mają być dozwolone przez zaznaczenie (lub usunięcie zaznaczenia) pola Odbieraj SMS od: Nieznani nadawcy. 4. Aby zezwolić na odbieranie wiadomości SMS od numerów znajdujących się w książce telefonicznej smartfonu, należy zaznaczyć pole Odbieraj SMS od: Nadawcy z listy kontaktów.

48 48 Kaspersky Mobile Security Modyfikacja czarnej i białej listy Czarne i białe listy zawierają numery telefonów, z których otrzymywanie wiadomości SMS i/lub MMS jest blokowane lub dozwolone przez moduł Anti-Spam. W celu zmodyfikowania białej lub czarnej listy należy przejść na zakładkę Anti-Spam (Rysunek 39) a następnie wybrać żądaną listę. W celu zmodyfikowania listy należy użyć menu Menu: Dopisz numer dodawanie nowego wpisu do wybranej listy. Usuń numer usuwanie wpisu z listy. Modyfikuj numer modyfikowanie bieżącego wpisu. W celu dodania numeru do listy należy wybrać opcję Dopisz numer oraz wprowadzić numer telefonu. Numer może rozpoczynać się od cyfry lub znaku. Podczas definiowania numeru istnieje możliwość użycia maski "?" lub "*". W polu Tekst należy zdefiniować tekst, po wykryciu którego na otrzymanej wiadomości, aplikacja wykona następujące akcje: zezwoli na odebranie wiadomości, w przypadku gdy jej treść została uwzględniona na "białej" liście; zablokuje wiadomość, w przypadku gdy jej treść została uwzględniona na "czarnej" liście; Rysunek 39. Menu modułu Anti-Spam

49 Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile 49 Analiza wiadomości odbywa się w następujący sposób: sprawdzanie, czy dany numer należy do "czarnej" listy; sprawdzanie, czy dany numer należy do "białej" listy; sprawdzanie, czy tekst wiadomości znajduje się na "czarnej" liście; sprawdzanie czy tekst wiadomości znajduje się na "białej" liście; Jeżeli wiadomość napotka, na któryś z wyżej wymienionych warunków, dalsza analiza nie będzie wykonywana, a wiadomość zostanie dozwolona lub zablokowana w zależności czy należy do "czarnej" czy "białej" listy. Aby powrócić do zakładki Anti-Spam, po zakończeniu modyfikacji należy nacisnąć Zakończ Działania podejmowane na wiadomościach W momencie otrzymania wiadomości SMS lub MMS z numeru, który nie znajduje się na czarnej lub białej liście, Anti-Spam przechwyci wiadomość (patrz sekcja na stronie 47), i wyświetli na ekranie odpowiedni komunikat (Rysunek 40). Rysunek 40. Powiadomienie modułu Anti-Spam

50 50 Kaspersky Mobile Security 7.0 Za pomocą menu Opcje istnieje możliwość wybrania jednej z następujących akcji, która ma zostać podjęta na obiekcie: Dodaj do białej listy zezwolenie na odebranie wiadomości oraz dodanie numeru telefonicznego nadawcy do białej listy. Dodaj do czarnej listy zablokowanie dostarczenia wiadomości oraz dodanie numeru telefonicznego nadawcy do czarnej listy. Informacje na temat zablokowanych wiadomości zostaną dodane do raportu aplikacji. W celu przejrzenia raportu, należy przejść na zakładkę Informacje i wybrać Raporty a następnie Raport Anti-Spam (patrz sekcja 3.8 na stronie 56) Moduł Anti-Theft Moduł Anti-Theft (zakładka Inne, moduł Anti-Theft) (Rysunek 41) zapewnia ochronę danych przechowywanych na urządzeniu mobilnym przed nieautoryzowanym dostępem w przypadku kradzieży lub zgubienia smartfonu. W momencie, kiedy użytkownik korzysta z modułu po raz pierwszy musi ustawić hasło. Za pomocą tego hasła istnieje możliwość uzyskania dostępu do ustawień modułu w celu ich dalszego zmodyfikowania. Hasło pomaga w zablokowaniu nieautoryzowanego dostępu do ustawień oraz umożliwia użytkownikowi zablokowanie oraz usunięcie zapisanych w smartfonie informacji w przypadku jego kradzieży lub zgubienia. SMS-Block pozwala użytkownikowi na zablokowanie urządzenia. Odblokowanie urządzenia możliwe jest tylko poprzez wprowadzenie hasła używanego do korzystania z ustawień modułu Anti-Theft. Funkcję należy aktywować poprzez wysłanie na skradziony smartfon wiadomości SMS o treści: "block: kod". W celu włączenia funkcji SMS-Block, należy nacisnąć SMS-Block a następnie Zakończ. SMS-Clean pozwala użytkownikowi na usuwanie ważnych informacji (kontakty, wiadomości przychodzące, piki). Funkcję należy aktywować poprzez wysłanie na skradziony smartfon wiadomości SMS o treści: "clean:kod ". W celu włączenia tej funkcji należy nacisnąć SMS-Clean, wybrać żądane akcje a następnie nacisnąć Zakończ. W przypadku zmiany karty SIM w telefonie, funkcja SIM Watch umożliwia wysłanie nowego numeru telefonu na zdefiniowany numer oraz zablokowanie skradzionego urządzenia. Istnieje możliwość odblokowania urządzenia poprzez wprowadzenie tego samego hasła, co do modułu Anti-Theft. W celu włączenia funkcji SIM Watch należy nacisnąć SIM Watch, zdefiniować powiadamiane numery telefonów a następnie nacisnąć Zakończ.

51 Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile 51 Jeżeli konieczna jest zmiana hasła używanego do korzystania z modułu Anti- Theft należy wybrać opcję Zmień kod. Następnie należy wprowadzić nowe hasło, potwierdzenie hasła i potwierdzić klawiszem Zakończ. Rysunek 41. Zakładka Anti-Theft Informacje na temat działania modułu zapisywane są do raportu aplikacji. Aby zobaczyć raport należy wybrać opcję Raport Anti-Theft znajdującą się na zakładce Inne (patrz sekcja 3.8 na stronie 56) Parametry funkcji SMS-Clean Sekcja SMS-Clean zawiera listę danych, wybranych do usunięcia w przypadku kradzieży lub zgubienia smartfonu (Rysunek 42). W celu skonfigurowania parametrów funkcji SMS-Clean, należy wykonać następujące czynności: 1. Na zakładce Inne wybrać moduł Anti-Theft. 2. W oknie, które zostanie otwarte wprowadzić hasło oraz wybrać funkcję SMS-Clean. 3. W celu usunięcia książki adresowej w przypadku kradzieży lub zgubienia smartfonu, należy wybrać opcję Kontakty. 4. W celu usunięcia wiadomości , SMS oraz MMS należy zaznaczyć pole Skrzynka pocztowa.

52 52 Kaspersky Mobile Security W celu usunięcia ważnych danych należy zaznaczyć opcję Dokumenty. 6. W celu usunięcia parametrów sieci należy znaczyć opcję Ustawienia sieciowe. 7. W celu zapisania zmian należy nacisnąć Zakończ. Rysunek 42. Zakładka SMS-Clean Parametry funkcji SIM Watch Sekcja SIM Watch wykrywa zmianę karty SIM w telefonie (Rysunek 43). W celu zmodyfikowania parametrów funkcji SIM Watch, należy wykonać następujące czynności: 1. Na zakładce Inne wybrać moduł Anti-Theft. 2. W oknie, które zostanie otwarte wprowadzić hasło oraz wybrać funkcję SIM Watch. 3. Przy użyciu pól 1) oraz 2) należy wprowadzić numery, na które użytkownik chciałby otrzymać nowy numer telefonu w przypadku wykrycia zmiany karty SIM w smartfonie. Takie numery mogą rozpoczynać się od cyfry lub znaku "+" oraz muszą składać się tylko z samych cyfr. 4. Skonfigurować blokowanie urządzeń mobilnych w przypadku zmiany karty SIM. W tym celu należy zaznaczyć opcję Blokuj.

53 Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile W celu zapisania zmian należy nacisnąć Zakończ. Rysunek 43. Zakłada SIM Watch 3.6. Aktualizacja antywirusowych baz danych Kaspersky Mobile Security wykrywa wirusy w oparciu o antywirusowe bazy danych zawierające opisy wszystkich znanych szkodliwych programów. Regularne uaktualnianie antywirusowych baz danych jest bardzo ważne. Procedurę aktualizacji można rozpocząć ręcznie lub zgodnie z terminarzem. W celu skonfigurowania oraz uruchomienia aktualizacji należy przejść na zakładkę Aktualizacja (Rysunek 44). Uaktualnienia pobierane są z serwerów firmy Kaspersky Lab za pośrednictwem Internetu.

54 54 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 44. Zakładka Aktualizacja Informacje o aktualizacji zapisywane są w raporcie aplikacji. W celu przejrzenia raportów należy wybrać opcję Raport aktualizacji znajdującą się na zakładce Aktualizacja (patrz sekcja 3.8 na stronie 56). W celu ręcznego uruchamiania aktualizacji antywirusowych baz danych aplikacji z serwerów aktualizacji firmy Kaspersky Lab, należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić aplikację Kaspersky Mobile Security (patrz sekcja na stronie 36) oraz przejść na zakładkę Aktualizacja. 2. W celu uruchomienia procesu pobierania uaktualnień należy wybrać opcję Uaktualnij. W celu skonfigurowania terminarza automatycznego uruchamiania aktualizacji antywirusowych baz danych aplikacji, należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić aplikację Kaspersky Mobile Security (patrz sekcja na stronie 36) oraz przejść na zakładkę Aktualizacja. 2. W celu przejścia na zakładkę modyfikowania parametrów terminarza automatycznej aktualizacji antywirusowych baz danych, należy wybrać opcję Terminarz. 3. Zdefiniować częstotliwość uruchamiania aktualizacji: Codziennie - przeprowadzenie aktualizacji raz dziennie. Należy określić Czas aktualizacji.

55 Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile 55 Co tydzień - przeprowadzenie aktualizacji raz na tydzień. Należy określić Dzień tygodnia oraz Czas aktualizacji. Ręcznie - proces będzie uruchamiany ręcznie przez użytkownika. Na zakładce Informacje wyświetlana jest data opublikowania antywirusowej bazy danych oraz liczba sygnatur w niej zawartych. W celu przejrzenia tych informacji należy wybrać opcję Informacje o bazach znajdująca się na zakładce Informacje Zapora sieciowa Moduł Zapora sieciowa monitoruje aktywność sieciową oraz chroni smartfon na poziome sieci (Rysunek 45). W celu zmodyfikowania parametrów modułu Zapora sieciowa, należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić aplikację Kaspersky Mobile Security (patrz sekcja na stronie 36) oraz przejść na zakładkę Zapora sieciowa. 2. Wybrać opcję Ustawienia zapory. Możliwe jest wybranie poziomu ochrony przychodzącego i wychodzącego ruchu: Blokuj wszystko zabroniona jest wszelka aktywność sieciowa. Średni blokowane są wszystkie połączenia przychodzące, dozwolony jest ruch wychodzący standardowych aplikacji. Niski blokowane są tylko połączenia przychodzące. Wyłączona dozwolona jest wszelka aktywność sieciowa. Informacje na temat działania modułu Zapora sieciowa zapisane są w raporcie aplikacji. W celu przejrzenia raportu, należy wybrać opcję Raport znajdującą się na zakładce Zapora sieciowa (patrz sekcja 3.8 na stronie 56).

56 56 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 45. Zakładka Zapora sieciowa 3.8. Przeglądanie raportów na temat działania aplikacji Raporty na temat pracy aplikacji znajdują się w sekcji Raporty na zakładce Informacje. Możliwe jest przeglądanie raportu o każdym zadaniu wykonywanym przez aplikację Kaspersky Mobile Security: skanowanie antywirusowe; aktualizacja antywirusowych baz danych aplikacji; działanie modułu Zapora sieciowa; działanie modułu Anti-Spam; działanie modułu Anti-Thef. Na przykład, w celu przejrzenia raportu na temat skanowania antywirusowego, należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić aplikację Kaspersky Mobile Security (patrz sekcja na stronie 36). 2. Na zakładce Informacje wybrać sekcję Raporty (Rysunek 46).

57 Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile W oknie, które zostanie otwarte wybrać raport na temat ochrony w czasie rzeczywistym. Rysunek 46. Zakładka Raporty 3.9. Usuwanie aplikacji W celu usunięcia programu Kaspersky Mobile Security ze smartfonu, należy wykonać następujące czynności: 1. Wyłączyć ochronę w czasie rzeczywistym (patrz sekcja 3.3 na stronie 40);

58 58 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 47. Wyłączenie ochrony w czasie rzeczywistym 2. Zakończyć działanie aplikacji Kaspersky Mobile Security. W tym celu w menu aplikacji należy wybrać opcję Zakończ (Rysunek 48). Rysunek 48. Zakończenie działania aplikacji 3. Usunąć aplikację. W tym celu należy:

59 Kaspersky Mobile Security dla Microsoft Windows Mobile 59 nacisnąć przycisk Start, wybrać opcję Ustawienia, a następnie Usuń programy (Rysunek 49): Rysunek 49. Usuwanie aplikacji Z listy zainstalowanych aplikacji wybrać aplikację Kaspersky Mobile Security oraz nacisnąć przycisk Usuń (Rysunek 50).

60 60 Kaspersky Mobile Security 7.0 Rysunek 50. Wybieranie aplikacji Aby potwierdzić usunięcie programu należy kliknąć przycisk Tak (Rysunek 51). Rysunek 51. Prośba o potwierdzenie usunięcia aplikacji

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Spis treści 1. Instalacj a programu ESET Mobile...3 Security 1.1 Minimalne...3 wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus for Mac PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 2 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu.

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4, C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S S E R V E R S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Spis treści Internet Security 2015 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...6 1.3 Instalowanie i uaktualnianie

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0, 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILE SECURITY dla systemu Microsoft Windows Server Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 2.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY ESET, spol.

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika BitDefender Business Client Podręcznik użytkownika Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może

Bardziej szczegółowo

avast! Internet Security 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Internet Security 7.0 Szybkie wprowadzenie

avast! Internet Security 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Internet Security 7.0 Szybkie wprowadzenie avast! Internet Security 7.0 Szybkie wprowadzenie 1 Witamy w programie avast! Internet Security 7.0 Nowa wersja avast! Antivirus 7.0 oferuje szereg nowych funkcji i ulepszeń, które jeszcze bardziej przyspieszają

Bardziej szczegółowo