ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa"

Transkrypt

1 ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o. o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa Str. Tekst pierwotny Tekst zmieniony 5 Celem projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa jest zapewnienie do końca 2015 roku możliwości dostępu do Internetu na terenie gmin: Kolbudy, Trąbki Wielkie i Przywidz. Celem projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa jest zapewnienie do końca 2015 roku możliwości dostępu do Internetu na terenie gmin: Kolbudy, Trąbki Wielkie i Przywidz. Projekt Wschodnio Pomorska Sieć Szerokopasmowa zakłada budowę nowych odcinków sieci światłowodowej o łącznej długości 52,5 km (w tym: 8,5 km kabla szkieletowego 144-włóknowego i 44 km szkieletowego 72-włoknowego). Liczba nowych węzłów sieci szerokopasmowej wyniesie 16 węzłów szkieletowodystrybucyjnych (węzły szkieletowe zaprojektowane na przebiegu szkieletu maja charakter również węzłów dystrybucyjnych). Wschodnio Pomorska Sieć Szerokopasmowa zostanie przyłączona do węzła Głównego znajdującego się w obiekcie firmy Biall Net Sp. z o.o. Liczba węzłów szkieletowo dystrybucyjnych zamieszczona została w tabeli. 6 Tabela 1. Wykaz lokalizacji węzłów szkieletowo dystrybucyjnych. W nowoprojektowanych studniach kablowych, zlokalizowane zostanie 16 węzłów szkieletowo- dystrybucyjnych Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych i instalacyjnych. Przedmiotem opracowania jest budowa "Wschodnio-Pomorskiej Sieci Szerokopasmowej" Projekt Wschodnio Pomorska Sieć Szerokopasmowa zakłada budowę nowych odcinków sieci światłowodowej o łącznej długości 52,5 km (w tym: 8,5 km kabla szkieletowego 144-włóknowego i 44 km szkieletowego 72-włoknowego). Liczba nowych węzłów sieci szerokopasmowej wyniesie 16 1 węzeł główny (szkieletowy) i 15 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych (węzły szkieletowe zaprojektowane na przebiegu szkieletowego maja charakter również węzłów dystrybucyjnych). Wschodnio Pomorska Sieć Szerokopasmowa zostanie przyłączona do Węzła Głównego znajdującego się w obiekcie firmy BIALL-NET Sp. z o.o. Liczba węzłów szkieletowo dystrybucyjnych zamieszczona została w tabeli. Tabela 1. Wykaz lokalizacji węzłów szkieletowo dystrybucyjnych. W nowoprojektowanych studniach kablowych, zlokalizowane zostanie 15 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych. Węzeł Główny zlokalizowany zostanie w serwerowni BIALL-NET Sp. z o.o. 1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych i instalacyjnych. Przedmiotem opracowania jest budowa "Wschodnio-Pomorskiej Sieci 1

2 na terenie gmin Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie. Kable światłowodowe tworzące warstwę fizyczną sieci szerokopasmowej zostaną doprowadzone do miejscowości: Otomin, Kolbudy, Babi Dół, Pręgowo, Zaskoczyn, Graniczna, Czerniewo, Cząstkowo, Miłowo, Błotnia, Gromadzin, Jodłowno, Huta Górna, Marszewska, Czapielsk. W miejscowościach tych zlokalizowane zostaną węzły szkieletowo-dystrybucyjne oraz wybudowane nowoprojektowane studnie kablowe. Kanalizacja teletechniczna budowana w ramach projektu "Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa" wykonana będzie w postaci zestandaryzowanych rurociągów kablowych HDPE układanych bezpośrednio w ziemi, równolegle. Rury na całej długości rurociągu kablowego nie powinny krzyżować się w żadnym miejscu lub zamieniać miejscami z rurami sąsiednimi. Przewiduje się zastosowanie ciągów kanalizacji wykorzystujących rurę HDPE 40/3,7 lub rurkę o średnicy 16mm. Dobór odpowiedniej konfiguracji (rodzaju rur) zależny jest od miejsca w strukturze sieci. W warstwie szkieletowej (główny kabel szkieletowy oraz ring szkieletowy) należy zastosować odpowiednio: dwie rury rurociągu kablowego (2 x HDPE 40/3,7 mm) i dwie rurki o średnicy 16mm, Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy swoim zakresem obejmuje prace projektowe i prace wykonawcze dotyczące budowy nowych kabli światłowodowych w rurociągach teletechnicznych oraz budowy nowoprojektowanych studni kablowych. 9 Na potrzeby utworzenia warstwy szkieletowej sieci, łączącej węzły szkieletowodystrybucyjne, przewiduje się: zaprojektowanie i wybudowanie ok. 8,5 km głównego kabla szkieletowego (rurociągu kablowego 2 x HDPE 40 wraz z kablem światłowodowym o pojemności 144-włókien jednomodowych, zgodnych ze standardem ; zaprojektowanie i wybudowanie ok. 44 km szkieletowego (rurociągu kablowego 2 x 16mm wraz z kablem światłowodowym o pojemności 72-włókien jednomodowych, zgodnych ze standardem. Szerokopasmowej" na terenie gmin Kolbudy, Przywidz, Trąbki Wielkie. Kable światłowodowe tworzące warstwę fizyczną sieci szerokopasmowej zostaną doprowadzone do miejscowości: Otomin, Kolbudy, Babi Dół, Pręgowo, Zaskoczyn, Graniczna, Czerniewo, Cząstkowo, Miłowo, Błotnia, Gromadzin, Jodłowno, Huta Górna, Marszewska, Czapielsk. W miejscowościach tych zlokalizowane zostaną węzły szkieletowo-dystrybucyjne oraz wybudowane nowoprojektowane studnie kablowe. Kanalizacja teletechniczna budowana w ramach projektu "Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa" wykonana będzie w technologii kanalizacji (w postaci zestandaryzowanych rurociągów kablowych złożonych z 2 rurek układanych bezpośrednio w ziemi, równolegle). Rury na całej długości rurociągu kablowego nie powinny krzyżować się w żadnym miejscu lub zamieniać miejscami z rurami sąsiednimi. Przewiduje się zastosowanie ciągów kanalizacji wykorzystujących rurkę o średnicy dostosowanej do zaciągnięcia kabla o zakładanej pojemności. Dobór odpowiedniej konfiguracji (średnicy rur) zależny jest od miejsca w strukturze sieci. Główny kabel szkieletowy łączący węzeł główny w Otominie z ringiem będzie kablem światłowodowym jednomodowym 144-m. Węzły szkieletowodystrybudyjne sieci szkieletowej będą połączone w strukturę kablem światłowodowym jednomodowym 72-m. Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy swoim zakresem obejmuje prace projektowe i prace wykonawcze dotyczące budowy nowych kabli światłowodowych w rurociągach teletechnicznych oraz budowy nowoprojektowanych studni kablowych. Na potrzeby utworzenia warstwy szkieletowej sieci, łączącej węzły szkieletowodystrybucyjne, przewiduje się: zaprojektowanie i wybudowanie ok. 8,5 km głównego kabla szkieletowego (rurociągu kablowego 2 x wraz z kablem światłowodowym o pojemności 144-włókien jednomodowych, zgodnych ze standardem ; zaprojektowanie i wybudowanie ok. 44 km szkieletowego (rurociągu kablowego 2 x wraz z kablem światłowodowym o pojemności 72-włókien jednomodowych, zgodnych ze standardem. 2

3 10 Tabela 3. Wykaz odcinków sieci światłowodowej do wybudowania L.p. Długość Rodzaj Profil Rodzaj kabla światłowodowego rurociągu światłowodowego [km] 144 HDPE 40/3,7 1 WG Otomin M1 Kolbudy 8,50 Główny kabel szkieletowy 2 M1 Kolbudy M2 Pręgowo 3,25 Kabel w 3 M2 Pręgowo M3 Domachowo 4,40 Kabel w 4 M3 Domachowo M4 Zaskoczyn 2,10 Kabel w 5 M4 Zaskoczyn M5 Czerniewo 2,35 Kabel w 6 M5 Czerniewo M6 Graniczna 7 M6 Graniczna 2,95 Kabel w M7 Cząstkowo 1,75 Kabel w 8 M7 Cząstkowo M8 Błotnia 4,95 Kabel w 9 M8 Błotnia M9 Miłowo 2,50 Kabel w 10 M9 Miłowo M10 Gromadzin 2,95 Kabel w 11 M10 Gromadzin M11 Huta Górna 4,80 Kabel w 12 M11 Huta Górna M12 Marszewska 13 M12 Marszewska 3,35 Kabel w M13 Jodłowno 1,80 Kabel w 14 M13 Jodłowno M14 Czapielsk 3,35 Kabel w 15 M14 Czapielsk M15 Babi Dół 1,45 Kabel w 16 M15 Babi Dół M1 Kolbudy 2,05 Kabel w Łączna długość światłowodów do wybudowania: 52,5 Tabela 3. Wykaz odcinków sieci światłowodowej do wybudowania L.p. Długość Rodzaj Profil Rodzaj kabla światłowodowego rurociągu światłowodowego [km] WG Otomin M1 Kolbudy 8,50 Główny kabel szkieletowy 2 M1 Kolbudy M2 Pręgowo 3,25 Kabel w 3 M2 Pręgowo M3 Domachowo 4,40 Kabel w 4 M3 Domachowo M4 Zaskoczyn 2,10 Kabel w 5 M4 Zaskoczyn M5 Czerniewo 2,35 Kabel w 6 M5 Czerniewo M6 Graniczna 7 M6 Graniczna 2,95 Kabel w M7 Cząstkowo 1,75 Kabel w 8 M7 Cząstkowo M8 Błotnia 4,95 Kabel w 9 M8 Błotnia M9 Miłowo 2,50 Kabel w 10 M9 Miłowo M10 Gromadzin 2,95 Kabel w 11 M10 Gromadzin M11 Huta Górna 4,80 Kabel w 12 M11 Huta Górna M12 Marszewska 13 M12 Marszewska 3,35 Kabel w M13 Jodłowno 1,80 Kabel w 14 M13 Jodłowno M14 Czapielsk 3,35 Kabel w 15 M14 Czapielsk M15 Babi Dół 1,45 Kabel w 16 M15 Babi Dół M1 Kolbudy 2,05 Kabel w 3

4 Łączna długość światłowodów do wybudowania: 52, Warstwa fizyczna sieci. W ramach realizacji projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa będą miały miejsce prace projektowe i prace wykonawcze dotyczące budowy nowych ciągów światłowodowych (kabli optotelekomunikacyjnych). Najkorzystniejszą technologią budowy sieci światłowodowej jest budowa sieci w kanalizacji teletechnicznej wybudowanej z rur HDPE o średnicy φ40 lub φ16 budowanych jako wiązki od 1 do 2 rur wraz z zastosowaniem studni kablowych tradycyjnych (betonowych) lub zasobników ziemnych (betonowych). Przewiduje się zastosowanie ciągów kanalizacji wykorzystujących rurkę o średnicy 16mm. W warstwie szkieletowej (główny kabel szkieletowy oraz ring szkieletowy) należy zastosować dwie rury rurociągu kablowego (2 x HDPE 40/3,7 mm). Podczas budowy rurociągów kablowych wszystkie przejścia przez skrzyżowania ulic należy bezwzględnie uzbrajać rurą osłonową grubościenną np. HDPE φ110/6,3. Do budowy sieci kabli światłowodowych należy zastosować kable światłowodowe z włóknami jednomodowymi, zgodnymi ze standardem o pojemności odpowiednio: Warstwa fizyczna sieci. W ramach realizacji projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa będą miały miejsce prace projektowe i prace wykonawcze dotyczące budowy nowych ciągów światłowodowych (kabli optotelekomunikacyjnych). Najkorzystniejszą technologią budowy sieci światłowodowej jest budowa sieci w kanalizacji teletechnicznej wybudowanej w technologii kanalizacji z rurek HDPE o średnicy dostosowanej do zaciągnięcia kabla światłowodowego o zakładanej pojemności budowanych jako wiązki 2 rur wraz z zastosowaniem studni kablowych tradycyjnych (betonowych) lub zasobników ziemnych (betonowych). Przewiduje się zastosowanie ciągów kanalizacji wykorzystujących rurkę o średnicy dostosowanej do zaciągnięcia kabla o zakładanej pojemności. W warstwie szkieletowej (główny kabel szkieletowy oraz ring szkieletowy) należy zastosować dwie rury rurociągu kablowego (o odpowiedniej średnicy dostosowanej do zaciągnięcia kabla o zakładanej na danym odcinku pojemności). Podczas budowy rurociągów kablowych wszystkie przejścia przez skrzyżowania ulic należy bezwzględnie uzbrajać rurą osłonową grubościenną np. HDPE φ110/6,3. Do budowy sieci kabli światłowodowych należy zastosować kable światłowodowe z włóknami jednomodowymi, zgodnymi ze standardem o pojemności odpowiednio: Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Wymagania dotyczące pasywnej sieci światłowodowej. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia w zakresie budowy światłowodowej sieci Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Wymagania dotyczące pasywnej sieci światłowodowej. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia w zakresie budowy światłowodowej sieci

5 pasywnej obejmuje prace projektowe i prace wykonawcze dotyczące budowy nowych kabli światłowodowych w rurociągach teletechnicznych. Przewiduje się zastosowanie ciągów kanalizacji wykorzystujących wykorzystujących rurkę o średnicy 16mm. W warstwie szkieletowej (główny kabel szkieletowy oraz ring szkieletowy) należy zastosować dwie rury rurociągu kablowego (2 x HDPE 40/3,7 mm). Do budowy sieci kabli światłowodowych należy zastosować tradycyjne kable światłowodowe z włóknami jednomodowymi, zgodnymi ze standardem o pojemności odpowiednio: szkieletowej główny kabel szkieletowy - oznaczono na mapie stanowiącej Załącznik Nr 1 liniami niebieskimi. szkieletowej ring szkieletowy - oznaczono na mapie stanowiącej Załącznik Nr 1 liniami czerwonymi. Na mapie w Załączniku Nr 1 zaznaczono również miejscowości, w których znajdowały się będą węzły Wschodnio-Pomorskiej Sieci Szerokopasmowej (węzły szkieletowo-dystrybucyjne). pasywnej obejmuje prace projektowe i prace wykonawcze dotyczące budowy nowych kabli światłowodowych w rurociągach teletechnicznych. Przewiduje się zastosowanie ciągów kanalizacji wykorzystujących rurkę o średnicy dostosowanej do zaciągnięcia kabla o zakładanej pojemności. W warstwie szkieletowej (główny kabel szkieletowy oraz ring szkieletowy) należy zastosować dwie rury rurociągu kablowego (o odpowiedniej średnicy dostosowanej do zaciągnięcia kabla o zakładanej na danym odcinku pojemności). Do budowy sieci kabli światłowodowych należy zastosować tradycyjne kable światłowodowe z włóknami jednomodowymi, zgodnymi ze standardem o pojemności odpowiednio: szkieletowej główny kabel szkieletowy - oznaczono na mapie stanowiącej Załącznik Nr 1 liniami niebieskimi. szkieletowej ring szkieletowy - oznaczono na mapie stanowiącej Załącznik Nr 1 liniami czerwonymi. Na mapie w Załączniku Nr 1 zaznaczono również miejscowości, w których znajdowały się będą węzły Wschodnio-Pomorskiej Sieci Szerokopasmowej (węzły szkieletowo-dystrybucyjne) Kable optotelekomunikacyjne. Zgodnie z założeniami technicznymi, zalecana linia optotelekomunikacyjna winna być: dielektryczna, zdolna do efektywnego i szybkiego zwiększenia przepustowości, Kable optotelekomunikacyjne. Zgodnie z założeniami technicznymi, zalecana linia optotelekomunikacyjna winna być: dielektryczna, zdolna do efektywnego i szybkiego zwiększenia przepustowości,

6 podziemnie-kanałowa łącząca obiekty kubaturowe (nowoprojektowane zewnętrzne studnie kablowe), w których zlokalizowane będą węzły szkieletowo-dystrybucyjne. 26 W sieci szerokopasmowej budowanej w ramach projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa rurociąg kablowy wykonany będzie w postaci zestandaryzowanych rurociągów z rur HDPE układanych bezpośrednio w ziemi. Przewiduje się zastosowanie ciągów kanalizacji wykorzystujących wykorzystujących rurkę o średnicy 16mm. W warstwie szkieletowej (główny kabel szkieletowy oraz ring szkieletowy) należy zastosować dwie rury rurociągu kablowego (2 x HDPE 40/3,7 mm). 45 1) Projektując rurociągi należy przede wszystkim zwracać uwagę na: a) Studnie kablowe powinny spełniać następujące wymagania określone normą ZN-96/TPSA-023. Studnie wykorzystane do budowy kanalizacji teletechnicznej na potrzeby sieci światłowodowej powinny mieć wymiary nie mniejsze niż studnie typu SKR-1 lud z zasobniki ziemne. b) Studnie mogą posiadać zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych w postaci zamka z układem zasuwowo-ryglowym zaś pokrywy powinny mieć wywietrznik z czytelnym logo sieci. c) Prostoliniowość przebiegu rurociągu. Rurociąg kablowy powinien na ch między sąsiednimi studniami kanalizacji deszczowej przebiegać możliwie prostoliniowo. W uzasadnionych technicznie wypadkach, rury kanalizacji mogą odchylać się od przebiegu prostoliniowego. Przebieg ten powinien być na tyle prostoliniowy, aby możliwe było przeciągnięcie przez nią kalibru wykonanego z materiału nieulegającego odkształceniu o długości 1 m i średnicy równej połowie średnicy wewnętrznej rury, o krawędziach zaokrąglonych (promień zaokrąglenia 5 mm) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych. podziemnie-kanałowa łącząca obiekty kubaturowe (nowoprojektowane zewnętrzne studnie kablowe), w których zlokalizowane będą węzły szkieletowo-dystrybucyjne oraz dostosowana do układania w kanalizacji. W sieci szerokopasmowej budowanej w ramach projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa rurociąg kablowy wykonany będzie w postaci zestandaryzowanych rurociągów z rur HDPE układanych bezpośrednio w ziemi. Przewiduje się zastosowanie ciągów kanalizacji wykorzystujących rurkę o średnicy dostosowanej do zaciągnięcia kabla światłowodowego o zakładanej dla danego pojemności. W warstwie szkieletowej (główny kabel szkieletowy oraz ring szkieletowy) należy zastosować dwie rury rurociągu kablowego (o odpowiedniej średnicy dostosowanej do zaciągnięcia kabla o zakładanej pojemności). 1) Projektując rurociągi należy przede wszystkim zwracać uwagę na: a) Studnie kablowe powinny spełniać następujące wymagania określone normą ZN-96/TPSA-023. Studnie wykorzystane do budowy kanalizacji teletechnicznej na potrzeby sieci światłowodowej powinny mieć wymiary nie mniejsze niż studnie typu SKR-1 lud z zasobniki ziemne. b) Studnie mogą posiadać zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych w postaci zamka z układem zasuwowo-ryglowym zaś pokrywy powinny mieć wywietrznik z czytelnym logo sieci. c) Prostoliniowość przebiegu rurociągu. Rurociąg kablowy powinien na ch między sąsiednimi studniami kanalizacji deszczowej przebiegać możliwie prostoliniowo. W uzasadnionych technicznie wypadkach, rury kanalizacji mogą odchylać się od przebiegu prostoliniowego. Przebieg ten powinien być na tyle prostoliniowy, aby możliwe było przeciągnięcie przez nią kalibru wykonanego z materiału nieulegającego odkształceniu o długości 0,1 m i średnicy równej połowie średnicy wewnętrznej rury, o krawędziach zaokrąglonych (promień zaokrąglenia 5 mm). 4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych. Wszystkie węzły sieci powstaną w nowoprojektowanych zewnętrznych kablowych. studniach Wszystkie węzły szkieletowo-dystrybucyjne sieci powstaną w nowoprojektowanych zewnętrznych studniach kablowych. 6

7 7

ERRATA Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: Biall-Net Sp. z o. o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa

ERRATA Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: Biall-Net Sp. z o. o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa ERRATA Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: Biall-Net Sp. z o. o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa Str. Tekst pierwotny Tekst zmieniony 2 miejscowości: Otomin,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WSCHODNIO-POMORSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA. Strona 1 z 56

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WSCHODNIO-POMORSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA. Strona 1 z 56 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WSCHODNIO-POMORSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA Strona 1 z 56 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa Adres obiektu budowlanego: miejscowości:

Bardziej szczegółowo

1. DANE OGÓLNE 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Przedmiot opracowania

1. DANE OGÓLNE 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY EKKOM Sp. z o.o. 1 Strona 1. DANE OGÓLNE... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 2.1. Uzbrojenie terenu... 4 3. BADANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ I. OPIS TECHNICZNY...25 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...25 1.1 Podstawa opracowania...25 1.2 Zakres opracowania...25 1.3 Uzgodnienia...25 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Majewski Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Suwałki, r.

Zbigniew Majewski Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Suwałki, r. Zbigniew Majewski Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Suwałki, 07.10. 2015 r. TEST INFRASTRUKTURY SSPW WP współpraca Samorządu Województwa i Przedsiębiorstw Telekomunikacyjnych Kto może być Klientem

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J na działkach ewidencyjnych numer 4073/3, 4073/4 C ZĘŚĆ I Z E S Z Y T V I I I Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM VIII

PROJEKT BUDOWLANY TOM VIII RAJMUND LIBERSKI PROJEKTOWANIE - KONSULTING 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 99a tel/fax (0-68) 3271483, e-mail RALPL@poczta.onet.pl NIP: 929-009-70-23 Konto: Raiffeisen Polska SA 68 1750 1149 5555 5555

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy telekomunikacyjnych Projekt Budowlany

Budowa przyłączy telekomunikacyjnych Projekt Budowlany Budowa przyłączy telekomunikacyjnych Projekt Budowlany Dokument: PROJEKT BUDOWLANY NA PRZYŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNE POMIEDZY BUDYNKAMI MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W PŁOŃSKU Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Projektant: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

PROJEKT WYKONAWCZY Projektant: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: Inwestor: Jednostka projektowa: Miasto Łomża 18-400 Łomża ul. Stary Rynek 14 EGZ NR... Adres obiektu: woj. podlaskie, m. Łomża Nazwa projektu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska

Bardziej szczegółowo

OPERATYWNOŚĆ SZEROKOPASMOWA ASPEKTY TECHNICZNE

OPERATYWNOŚĆ SZEROKOPASMOWA ASPEKTY TECHNICZNE OPERATYWNOŚĆ SZEROKOPASMOWA ASPEKTY TECHNICZNE Robert Tymiński Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Społeczeństwa Informacyjnego Referat Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej Białystok,

Bardziej szczegółowo

Szansa na skok cywilizacyjny

Szansa na skok cywilizacyjny Szansa na skok cywilizacyjny Aspiracje młodego pokolenia, odpowiedzialność obecnych władz za przyszłość subregionu nakazują podejmować działania, bez których nastąpi nieodwracalna utrata szans na skok

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny SK5: BUDOWA RONDA W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 774 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2260K" - branża teletechniczna TPSA

Opis techniczny SK5: BUDOWA RONDA W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 774 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2260K - branża teletechniczna TPSA OPIS TECHNICZNY EKKOM Sp. z o.o. 1 Strona 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. Przedmiot opracowania...3 1.2. Podstawa opracowania...3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...3 2.1. Uzbrojenie terenu...3 3. BADANIA TERENU BUDOWY...4

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania pn.: Budowa sieci światłowodowych na terenie Zielonej Góry w 2013 roku: 1. Sieć światłowodowa w relacji: Węzeł sieci ZielMAN, ul. Energetyków 2 studnia Orange

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Warszawa, 26.05. 2014 SKYNET Spółka Jawna Krzysztof Skorupski Filip Bacciarelli Ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W opracowaniu projektu technicznego należy uwzględnić wszystkie koszty w celu prawidłowego opracowania projektu tzn:

ZAPYTANIE OFERTOWE. W opracowaniu projektu technicznego należy uwzględnić wszystkie koszty w celu prawidłowego opracowania projektu tzn: Jasło, 10 marca 2014 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. Ul. Mickiewicza 154 38-200 Jasło ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt: Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. S P I S T R E Ś C I 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Inwestor. 1.3. Jednostka projektowa. 1.4. Podstawa opracowania. 1.5. Zakres rzeczowy. 1.6. Zatwierdzenie dokumentacji. 1.7. Wykonawca robót.

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Spis treści 1. Charakterystyka ogólna............................... str.3 2. Charakterystyka techniczna............................ str.4 3. Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej

Bardziej szczegółowo

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor Projektował:.. Opracował: Nr archiwalny projektu:. 1 UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Urząd Gminy w Dłutowie ul. Pabianicka Dłutów. Nr uprawnień LOD/0511/ZH1T/05

PROJEKT WYKONAWCZY. Urząd Gminy w Dłutowie ul. Pabianicka Dłutów. Nr uprawnień LOD/0511/ZH1T/05 Ilość egz. Egz. nr Stadium PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Adres: Przebudowa sieci telefonicznej w rejonie ulic Łąkowej, Osiedlowej, Granicznej, Krzywej, Spokojnej, Spacerowej, Rzemieślniczej w Dłutowie Dłutów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 6 BRANŻA TELETECHNICZNA INWESTOR ZAMAWIAJĄCY JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 6 BRANŻA TELETECHNICZNA INWESTOR ZAMAWIAJĄCY JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA PROJEKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Sadowej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Kamiennej do ul. Wrocławskiej) wraz ze skrzyżowaniami z ul. Wrocławską (w formie ronda) i z ul. Kamienną wraz z projektem przejazdu

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp. TOM I TOM II XI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY TOM II TOM III TOM IV TOM V TOM VI TOM

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu ( Pieczęć składającego zapytanie ofertowe ) Krępa Słupska, dnia 31.08.2013 r.. ( Nazwa oferenta ). ( Adres nazwa ulicy, numer domu ). ( Adres kod, miejscowość ) Ogłoszenie o zamówieniu Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Borowe, dnia Wręczycka 9, Borowe NIP REGON Tel

Zapytanie ofertowe. Borowe, dnia Wręczycka 9, Borowe NIP REGON Tel Zapytanie ofertowe Firma SpiderNeT S.C. zaprasza do składania ofert dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci światłowodowej w technologii FTTx realizowanego w ramach działania Działania 1.1 Wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania PROJEKT WYKONAWCZY budowy sieci teletechnicznej MSRK (MTKK) ETAP 2 w ramach projektu: Przebudowa placu Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i remontem mostów Młyńskich we Wrocławiu"

Bardziej szczegółowo

1. DANE OGÓLNE 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Przedmiot opracowania

1. DANE OGÓLNE 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY EKKOM Sp. z o.o. 1 Strona 1. DANE OGÓLNE... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 2.1. Uzbrojenie terenu... 3 3. BADANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt wykonawczy

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY Stadium Projekt wykonawczy Lokalizacja obiektu: Stary Las, Gmina Starogard Gdański Szafa dostępowa ONU-R1A Temat: Budowa przyłącza teletechnicznego od szafy dostępowej ROKOCIN/J01 do

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy SPIS TREŚCI: 1. Część ogólna 1.1 Inwestor i zleceniodawca. 1.2 Wykonawca. 1.3 Opracowujący projekt. 1.4 Przedmiot projektu. 1.5 Podstawa opracowania projektu. 1.6 Zakres rzeczowy opracowania. 2. Część

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie. Opis inwestycji. Szybki Internet dla województwa lubelskiego.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie. Opis inwestycji. Szybki Internet dla województwa lubelskiego. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie Opis inwestycji. Szybki Internet dla województwa lubelskiego. inwestor inżynier kontraktu wykonawca Krzysztof Hetman Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekom. Orange Polska S.A. kolidującej z budową ulic: Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej i Perłowej w Myszyńcu budowa telekom.

Bardziej szczegółowo

Przy skrzyŝowaniu projektowanej kanalizacji kablowej z liniami kablowymi SN i nn naleŝy kable zabezpieczyć rurami ochronnymi (oddzielne opracowanie).

Przy skrzyŝowaniu projektowanej kanalizacji kablowej z liniami kablowymi SN i nn naleŝy kable zabezpieczyć rurami ochronnymi (oddzielne opracowanie). OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ORAZ ZABEZPIECZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ KOLIDUJĄCEJ Z PROJEKTOWANĄ BUDOWĄ WJAZDU Z ul. ĆWIKLIŃSKIEJ W RZESZOWIE DO PROJEKTOWANEGO LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor. Projektował:..

PROJEKT WYKONAWCZY. Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor. Projektował:.. Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor Projektował:.. Opracował: Nr archiwalny projektu:. 1 UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY: REWITALIZACJA STARÓWKI OLKUSKIEJ NAWIERZCHNIE, OŚWIETL., MAŁA ARCH. PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY: REWITALIZACJA STARÓWKI OLKUSKIEJ NAWIERZCHNIE, OŚWIETL., MAŁA ARCH. PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ T PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ OBIEKT RYNEK W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: (REWITALIZACJA STARÓWKI OLKUSKIEJ NAWIERZCHNIE, OŚWIETLENIE, MAŁA ARCHITEKTURA) ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym w Żywcu

PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym w Żywcu LAMBERT Projekt Sp. z o.o.. 43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 74 tel. +48 606701407 PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

adres cz. dz. nr 26/1; 26/3; 28/8; 27/19; 27/37; 29/1; 58/6; 67/2; 58/10; 58/11 AM-37; Obręb Stare Miasto, Wrocław

adres cz. dz. nr 26/1; 26/3; 28/8; 27/19; 27/37; 29/1; 58/6; 67/2; 58/10; 58/11 AM-37; Obręb Stare Miasto, Wrocław Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Świdnickiej i ul. Kazimierza Wielkiego wraz z: budową konstrukcji wsporczych pod oświetlenie i trakcję tramwajową, przebudową przejścia podziemnego na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH Mikołów, kwiecień 2009 r. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH -SIEĆ TELETECHNICZNA- INWESTOR: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach 40-381 Katowice Ul. Kantorówny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Nazwa zamówienia : Realizacja inwestycji projektowo-budowlanej, Rozbudowa Sieci Optotelekomunikacyjnej na terenie OŜarowa realizowana w projekcie E-świętokrzyskie - rozbudowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Budowa sieci światłowodowej na odcinku:

Zapytanie ofertowe. Budowa sieci światłowodowej na odcinku: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6

MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Piotr Dowolski Upr. Nr 296/DIOś/06

Mgr inż. Piotr Dowolski Upr. Nr 296/DIOś/06 . 55-095 Mirków, DŁUGOŁĘKA ul. Parkowa 7 tel.kom. 504 17 70 32 tel/fax 71 315-56-03 e-mail : wodus@poczta.onet.pl Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja BUDOWA CHODNIKA W UL. KAMIEŃSKIEGO NA ODCINKU OD

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Temat: Gmina Wrocław - Zarząd

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach

Przedmiar robót. Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. Nr 106/12 w Puławach Przedmiar robót Budowa: Budowa optotelekomunikacyjnej linii kablowej dla potrzeb Urzędu Miasta Puławy w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. nr 106/12 w. Kody CPV: 45232300-5 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y odprowadzenia wód opadowych z dźwigu windy wraz z przebudową kanalizacji.

P R O J E K T B U D O W L A N Y odprowadzenia wód opadowych z dźwigu windy wraz z przebudową kanalizacji. P R O J E K T B U D O W L A N Y odprowadzenia wód opadowych z dźwigu windy wraz z przebudową kanalizacji. Temat: Inwestor: Branża: Projektant: Sprawdzający: Opracował: Data: Rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury światłowodowej dla internetu szerokopasmowego. Opis inwestycji. Szybki internet dla województwa lubelskiego

Budowa infrastruktury światłowodowej dla internetu szerokopasmowego. Opis inwestycji. Szybki internet dla województwa lubelskiego Budowa infrastruktury światłowodowej dla internetu szerokopasmowego Opis inwestycji. Szybki internet dla województwa lubelskiego inwestor inżynier kontraktu wykonawca Siec szerokopasmowa pionierska inwestycja

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1 ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / DOKUMENTACJA TECHNICZNA

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / DOKUMENTACJA TECHNICZNA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/TO/2/03/2015 CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / DOKUMENTACJA TECHNICZNA dla zamówienia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH na budowę optotelekomunikacyjnej linii kablowej w relacji: 6-go Sierpnia 5A - 6-go Sierpnia dz. nr 106/12 w Puławach. - Budowa optotelekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia prawne. NARZĘDZIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zagadnienia prawne. NARZĘDZIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH EiT TZ II semestr Narzędzia CAD w03 1/12 NARZĘDZIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH Zagadnienia prawne. Wykonany projekt sieci telekomunikacyjnej powinien być zgodny z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem Jasło, 10 marca 2014 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. Ul. Mickiewicza 154 38-200 Jasło ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt: Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny

Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny PROJEKT WYKONAWCZY 1 Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny 1.Wstęp...2 Przedmiot opracowania...2 Podstawa opracowania...2 Materiały wyjściowe...2 Podstawowe przepisy i normatywy...2 Działki,

Bardziej szczegółowo

4. Wytyczne dla wykonawcy 1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić upoważnionej jednostce robót geodezyjnych wytyczenie w terenie lokalizacji nowobudowanych urządzeń oraz zbliżeń i skrzyżowań

Bardziej szczegółowo

do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3

do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3 Załącznik nr 9c Wzór do Ramowej Oferty TP dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej Projektu wykonawczego Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich

Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich Nazwa i adres obiektu: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 12 od km 675+555

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UMOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UMOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UMOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA REALIZACJI, UTRZYMANIU I ZARZĄDZANIU SIECIĄ SZEROKOPASMOWĄ, JAK RÓWNIEŻ ŚWIADCZENIU USŁUG Z JEJ WYKORZYSTANIEM,

Bardziej szczegółowo

BRANŻA TELETECHNICZNA

BRANŻA TELETECHNICZNA MAXPROJEKT MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul.architektów 21/3, 81-528 Gdynia biuro@maxprojekt.gda.pl, tel. (0 58) 345 25 60 NIP 586-112-71-53 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA TELETECHNICZNA Temat projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NR 8/4 URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE ZEWNĘTRZNE

KOSZTORYS NR 8/4 URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE ZEWNĘTRZNE KOSZTORYS NR 8/4 ZEWNĘTRZNE P.8/1 NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM KOSZTORYS NR 8 ZEWNĘTRZNE USUNIĘCIE KOLIZJI ORANGE DZIAŁ 45 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 1 45 1-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA ul. Wierzbowa 25 tel. 0-693-264-807 e-mail: edbud7@wp.pl NIP 586-106-57-65 Nr konta: SKOK im. F. Stefczyka 12 7999 9995 0651 6876 9104 0001 TYTUŁ:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Program Funkcjonalno Użytkowy/ dla zadania pn.:

Opis Przedmiotu Zamówienia. Program Funkcjonalno Użytkowy/ dla zadania pn.: Nr sprawy: 6/RA-AI/2017 załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Program Funkcjonalno Użytkowy/ dla zadania pn.: Budowa linii światłowodowej na terenie Zielonej Góry i na terenie Nowej Soli CPV: 71000000-8

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy.

Projekt budowlano-wykonawczy. Projekt budowlano-wykonawczy. Temat opracowania: BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY,BUDOWĄ ZEWNETRZNEJINSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA,

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec SPIS TREŚCI Oświadczenie projektanta.......3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU... 4 1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 1.3 ADRES INWESTYCJI... 4 1.4 UZASADNIENIE INWESTYCJI....

Bardziej szczegółowo

I. OPIS III. RYSUNKI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU

I. OPIS III. RYSUNKI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU SPIS TREŚCI I. OPIS 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU 1.2. PODSTAWA OPRACOWNIA PROJEKTU 1.3. ZAKRES RZECZOWY 1.4. ADRES BUDOWY 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTU 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA

Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA Warszawa, 18 stycznia 2012r. Analiza prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w pasie drogi na bazie przykładów inwestycji TP SA Agenda: Uregulowania w zakresie umieszczania infrastruktury w pasach dróg

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach. 1. Inwestor 2. SP w Puławach. 3. Inwestor 4.a/a

PROJEKT WYKONAWCZY. Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach. 1. Inwestor 2. SP w Puławach. 3. Inwestor 4.a/a PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach adres: ul. Piłsudskiego 83 24-100 Puławy Tytuł opracowania: Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej do konstrukcji wsporczej kamery

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. CZĘŚĆ OPISOWA.. str CZĘŚĆ RYSUNKOWA. str. 8

Spis treści. 1. CZĘŚĆ OPISOWA.. str CZĘŚĆ RYSUNKOWA. str. 8 Spis treści 1. CZĘŚĆ OPISOWA.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... str. 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... str. 3 1.4. OCHRONA KONSERWATORSKA. str. 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU.. str.

Bardziej szczegółowo

UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE,

UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI Urząd Miasta w Głogowie 67-200 Głogów, Rynek 10 tel./fax ( 76 ) 7265-437 Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o. o. 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 15

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY.

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY. Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 Zakres do realizacji NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna TEMAT : Przebudowa ul. Senatorskiejw Legnicy ADRES : Legnica ul. SEnatorska INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2 STADIUM : Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BRANŻA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I Część opisowa

SPIS TREŚCI I Część opisowa - 1 - SPIS TREŚCI I Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Podstawa opracowania...2 1.3. Inwestor...2 1.4. Nazwa inwestycji...2 1.5. Adres Inwestycji...2 1.6. Cel inwestycji...3 1.7. Termin

Bardziej szczegółowo

Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 PROJEKT WYKONAWCZY

Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 PROJEKT WYKONAWCZY PROJ-TEL-BUD Zbigniew Rybicki 24-220 Niedrzwica Duża ul. Bazowa 10 Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY Temat : Budowa kabla światłowodowego w relacji: Szafa Optyczna Politechniki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon. ul. Piasta 4/16, Kostrzyn Wlkp.

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon. ul. Piasta 4/16, Kostrzyn Wlkp. Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp. NIP 972-061-15-87 REGON 301329715 tel. 0665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY.

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY. Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA TELETECHNIKA PW FPU/IP/53/48/08

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA TELETECHNIKA PW FPU/IP/53/48/08 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 BIIPROGEO PROJJEKT SSpp.. zz oo..oo.. 52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. do postępowania na realizację obiektu budowlanego, tj. infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej w ramach projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. do postępowania na realizację obiektu budowlanego, tj. infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej w ramach projektu Zał. Nr 1 do SIWZ Nr postępowania: OP-IV.272.62.2012.NSZ Województwo Lubelskie 20-074 Lublin, ul. Spokojna 4 tel. 081 44 16 505, faks 081 44 16 535 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do postępowania na realizację

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/2.1/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/2.1/2014 Zabrze 09 października 2014 Debacom sp. z o.o. Ul. Niedziałkowskiego 1 41-800 Zabrze OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/2.1/2014 Działając zgodnie z 16 umowy o dofinansowanie numer POPW.02.01.00-18-005/14-00,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna. Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA Rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytut Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna. Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

DROGOWA PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

DROGOWA PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU RDS MULTIPROJEKT ul. Błękitna 8, 72-00 Goleniów OPRACOWANIE: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU BRANŻA: DROGOWA OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. MOKRĄ Z UL. DWORCOWĄ W STEPNICY ul. Dworcowa, ul. Mora,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH MNI

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH MNI PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH-ITO Spółka z o.o. ul. Warszawska 70 lok. 19, 15 078 Białystok tel. (85) 740 44 68 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH MNI DOTYCZĄCEJ: 1. Przebudowy ul. Ludowej

Bardziej szczegółowo

Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej relacji: Libidza Przybyłów Kamyk Borowianka Kuźnica Kiedrzyńska Nowa Wieś Kopiec Czarny Las

Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej relacji: Libidza Przybyłów Kamyk Borowianka Kuźnica Kiedrzyńska Nowa Wieś Kopiec Czarny Las Tarnowskie Góry, 02.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10 Sitel Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskie Góry ul. Grodzka 1 zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa 44-121 Gliwice ul. Gomułki 2 Tel. : Fax: (0-32) 270 88 31 (0-32) 270 88 33 (0-32) 270 88 34 E-mail : apropol @ wp.pl Bank Spółdzielczy Gliwice 22 8457 0008 2008 0011 8792 0001 NIP 631-100-90-29 REGON 271262342

Bardziej szczegółowo

6.1 CZĘŚĆ OPISOWA 6.2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 3. OPIS TECHNICZNY 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. WARUNKI I UZGODNIENIA:

6.1 CZĘŚĆ OPISOWA 6.2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 3. OPIS TECHNICZNY 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. WARUNKI I UZGODNIENIA: 1 Rozbudowa ul. Lubelskiej 6.1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. WARUNKI I UZGODNIENIA: - warunki techniczne dla projektowanego zadania podane przez Telekomunikację Polską Pion Sieci i Platform

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie..

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1.2. Podstawa opracowania. Zlecenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Rzecznej w m. Pobiedziska usunięcie kolizji telekomunikacyjnych Przebudowa sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.

Przebudowa ul. Rzecznej w m. Pobiedziska usunięcie kolizji telekomunikacyjnych Przebudowa sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Inwestor 1.2. Zamawiający 1.3. Adres budowy 1.4. Wykonawca dokumentacji 1.5. Wykonawca robót 1.6. Uzgodnienia i projekty związane 2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY KABLOWEJ UCZELNIANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZADANIE NA 2007 R.

PROJEKT ROZBUDOWY I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY KABLOWEJ UCZELNIANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZADANIE NA 2007 R. Załącznik 5 do SIWZ-ZP/169/025/R/07 PROJEKT ROZBUDOWY I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY KABLOWEJ UCZELNIANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZADANIE NA 2007 R. INWESTOR: Politechnika Gdańska ul.

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Projekt międzywęzłowej sieci światłowodowej na terenie Warszawy. Mirosław Lament

Praca dyplomowa. Projekt międzywęzłowej sieci światłowodowej na terenie Warszawy. Mirosław Lament Praca dyplomowa Projekt międzywęzłowej sieci światłowodowej na terenie Warszawy Mirosław Lament 1 CEL Projekt bezpiecznej sieci światłowodowej łączącej wybrane budynki na terenie miasta Warszawy, które

Bardziej szczegółowo

TOM 8 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

TOM 8 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 504-373-688 tel. 501-243-736 e-mail: ampis.projekt@gmail.com KRS 0000545566 NIP: 604-016-49-69 Regon: 360873137 TOM 8 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Przebudowa Urządzeń telekomunikacyjnych przy budowie ulicy ORLEJ w Olsztynie 1. Część ogólna 1.1 Przedmiot opracowania... 3 1.2 Zakres opracowania... 3 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

1. Część opisowa. 1.1. Część ogólna. 1.2. Część budowlano-montażowa. 1.3. Uwagi końcowe, zasady BHP. 2. Zestawienie podstawowych materiałów

1. Część opisowa. 1.1. Część ogólna. 1.2. Część budowlano-montażowa. 1.3. Uwagi końcowe, zasady BHP. 2. Zestawienie podstawowych materiałów 1. Część opisowa 1.1. Część ogólna 1.1.1. Przedmiot opracowania. 1.1.2. Zakres rzeczowy. 1.1.3. Podstawy opracowania. 1.1.4. Wykonawca dokumentacji. 1.1.5. Wykonawca robót. 1.1.6. Ustalenia końcowe. 1.1.7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa zamierzenia budowlanego. województwo lubuskie powiat Międzyrzecz gminy: Bledzew, Międzyrzecz miasto Międzyrzecz.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa zamierzenia budowlanego. województwo lubuskie powiat Międzyrzecz gminy: Bledzew, Międzyrzecz miasto Międzyrzecz. PROJEKT WYKONAWCZY TOM 9 MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH TOM 9/10.3 BUDOWA PRZYŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNEGO DO OBWODU UTRZYMANIA DROGI OUD MIĘDZYRZECZ - ODCINK 3 Nazwa zamierzenia budowlanego Adres DROGA EKSPRESOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie..

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1.2. Podstawa opracowania. Zlecenie z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY EGZ.: 1 STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NAZWA INWESTYCJI: ADRES OBIEKTU: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy dla zamówienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo