Najgorszą metodą eksploatacji jest eksploatacja maszyny do awarii! Metody obsługi technicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najgorszą metodą eksploatacji jest eksploatacja maszyny do awarii! Metody obsługi technicznej"

Transkrypt

1 9 Najgorszą metodą eksploatacji jest eksploatacja maszyny do awarii! Metody obsługi technicznej Obsługa techniczna w zależności od uszkodzenia Awaria wystepuje niespodziewanie Obsługa techniczna w zależności od czasu prowadzona jest planowa gospodarka remontowa niezależnie od stanu maszyny Obsługa techniczna w zależności od stanu eksploatacja bazuje na aktualnym stanie maszyny Obsługa techniczna w zależności od uszkodzenia maszyna jest eksploatowana tak długo dopóki nie nastąpi jej uszkodzenie Zalety: - niskie koszty na sprzęt diagnostyczny i szkolenie personelu Wady: - wysokie ryzyko poważnych awarii (niebezpieczeństwo dla obsługi) - brak możliwości planowania produkcji - długie przerwy między remontowe I wysokie koszty przestoju - duży zapas części zamiennych Wiele przedsiębiorstw odeszło od tego typu eksploatacji na przełomie lat 1970 i 1980

2 Możliwości poprawy metody pomiary metody 10 Uszkodzenie Produkcja Produkcja Czas Remont Eksploatacja bez nadzoru diagnostycznego Uszkodzenia Produkcja Produkcja Pomiary okresowe Remont Czas Eksploatacja z nadzorem diagnostycznym Metoda ta może być stosowana dla: maszyn, które mogą być zastąpione przez maszyny zapasowe maszyny mało istotne, których czas eksploatacji jest krótki, lub koszty awarii niewysokie (np. maszyn w gospodarstwie domowym)

3 11 Obsługa techniczna zależna od czasu - eksploatacja maszyny jest prowadzona według ustalonego planu - remonty zapobiegawcze przeglądy, i wymiany części prowadzone są w ustalonych odstępach czasu Zalety: - ustalony jest okres między remontowy możliwość planowania produkcji, - niższe koszty ze względu na planowany zakres remontu, Wady: w trakcie okresu między remontowego może nastąpić uszkodzenie maszyny co może spowodować: niespodziewaną awarię maszyny, wzrost kosztów naprawy, wzrost strat produkcyjnych często naprawiana jest maszyna będąca w dobrym stanie technicznym co powoduje: wzrost całkowitych kosztów obsługi, możliwość uszkodzenia w trakcie demontażu maszyny Elementy najbardziej czułe na demontaż: - łożyska (ustalanie luzów), - uszczelnienia labiryntowe, - sprzęgła

4 wzrost wskaźnika awaryjności 12 Wskaźnik awaryjności Remont czas Bezpośrednio po remoncie awaryjność maszyny jest większa ze względu na jej docieranie Możliwość poprawy tego typu obsługi okresowy lub ciągły nadzór - naprawa maszyny jest prowadzona w oparciu o w wiedzę o jej stanie technicznym - zakres prac remontowych oraz zestaw części zamiennych może być określony

5 13 Metody doboru okresu międzyremontowego: eksploatacja aż do uszkodzenia metoda kosztowa metoda statystyczna Number of Breakdowns average running time between breakdowns longest recorded running time before breakdown recommended maintenance period totally safe regular time interval between preventive maintenance work % - 2 % TCR Running Time Until Breakdown Occurs Metoda remontów planowanych jest obecnie najczęściej stosowanym typem eksploatacji Metoda ta jest używana do obsługi maszyn krytycznych

6 14 Obsługa zdeterminowana stanem technicznym zapobiegawczy system eksploatacji (PDM) PDM ciągła ocean stanu maszyny i remont tylko wtedy kiedy jest to konieczne PDM do oceny stanu maszyny wykorzystywane są systemy ciągłego nadzoru Dane procesowe Dane zbierane okresowo Historia eksploatacji Testy laboratoryjne PROGRAM PDM Logbook operatora Dane konstrukcyjne Planowanie eksploatacji Prace remontowe W szczególności : PDM jest stosowany do różnych urządzeń w zakładzie ( np. turbin, generatorów, kotłów, przegrzewaczy, pomp, wentylatorów) Wymaga zrozumienia filozofii zapobiegawczego systemu eksploatacji Wymaga znajomości konstrukcji maszyny oraz monitorowania parametrów procesowych oraz diagnostycznych Wymaga połączenia różnych systemów monitorowania takich jak sprawnościowy, drganiowy, wytężeniowy w jedną spójną sieć autostradę informatyczną

7 15 Dla zwiększenia efektywności sieć diagnostyczna powinna być podłączona do sieci zakładowej Korzyści wynikające ze stworzenia autostrady informatycznej : parametry pracy maszyny mogą być dostarczane bezpośrednio do komórki diagnostycznej a dane diagnostyczne do są dostępne dla operator maszyny informacje uzyskiwane z jednego systemu diagnostycznego mogą być porównywane z informacjami z innego systemu monitorowania zmniejszona jest liczba osób do obsługi systemu, zmniejszony jest czas potrzebny do podjęcia decyzji zwiększone są możliwości diagnostyczne systemu skrócony jest czas szkolenia obsługi (operator może wykorzystywać ten sam terminal zarówno do kontroli procesu jak i do kontroli stanu technicznego urządzenia) Obszar zastosowania systemu zdeterminowanego stanem maszyny: Do eksploatacji maszyn krytycznych (głównie wirujących ) w takich zakładach jak: elektrownie elektrociepłownie, zakłady chemiczne i petrochemiczne, zakłady produkcyjne (np. papiernie), kopalnie

8 16 Etapy wprowadzenia programu PDM I okres wstępny koszty: - określenie potrzeb (jakie procesy trzeba nadzorować) - wybór systemu diagnostycznego - zakup i instalacja systemu diagnostycznego - szkolenie obsługi! rosną koszty eksploatacji oraz liczba zatrudnionych osób II wdrożenie systemu diagnostycznego koszty: - szkolenie mające na celu szerokie wykorzystanie systemu obniżenie kosztów eksploatacji poprzez zmniejszenie kosztów napraw (zyski można łatwo udokumentować) - możliwość wykrycia uszkodzenia we wczesnej fazie jego rozwoju - możliwość określenia czasu wyprzedzenia do awarii - zmniejszenie liczby niezapowiedzianych awarii III długo okresowe zastosowanie systemu diagnostycznego(kontrolowana jest duża liczba parametrów, uszkodzenia są dobrze opisane )! obniżenie kosztów eksploatacji poprzez: - unikanie przyszłych uszkodzeń (? ) - modyfikacja sposobu prowadzenia maszyny (? ) - wprowadzenie zmian konstrukcyjnych w maszynie (? ) ( korzyści są potencjalnie bardzo wysokie, lecz trudne do wyceny )

9 17 IV Wprowadzenie systemu eksploatacji opartego o stan maszyny! obniżka kosztów eksploatacji poprzez: - zwiększenie okresu między remontowego - remontowane są tylko części uszkodzone - zmniejsza się prawdopodobieństwo konieczności wydłużania remontu - unika się problemów związanych z uszkodzeniem maszyny podczas jej demontażu i montażu - wydłużenie czasu życia maszyny Wydatki Oszczędności 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I II III IV Okres

10 18 Korzyści wynikające z wprowadzenia zapobiegawczego systemu eksploatacji Podstawowy problem przy zmianie systemu obsługi?! Ile kosztuje wdrożenie? istniejącą metodą? Jakie będą oszczędności w porównaniu z Koszty Costs Korzyści Benefits Koszty: Analiza wymagań, projekt instalacji systemu (wybór symptomów, lokalizacja punktów pomiarowych) wybór i zakup systemu szkolenie operatorów szkolenie diagnostów

11 19 Korzyści: wydłużenie czasu życia maszyny (dzięki niedopuszczaniu do poważnych awarii maszyny) - zmniejszenie liczby niezaplanowanych remontów, - zmniejszenie liczby groźnych awarii oraz kosztownych uszkodzeń wtórnych zmniejszenie kosztów eksploatacji (remontowi podlegają tylko te maszyny, które tego wymagają) zmieszenie czasu i kosztu remontu - przy znanym zakresie remontu i kosztach robocizny i koszty materiałowe ulegają zmniejszeniu - zmniejszeniu ulegają koszty magazynowania części zamiennych zwiększenie bezpieczeństwa personelu (poprzez ograniczenie poważnych awarii) poprawa warunków bezpieczeństwa (dotyczy to zakładów chemicznych i nuklearnych ) zmniejszenie opłat na ubezpieczenia (Towarzystwa Ubezpieczeniowe uznają zmniejszone ryzyko i oferują zniżki dla zakładów stosujących eksploatację zdeterminowaną stanem)

12 20 Ogólne korzyści programu eksploatacji zapobiegawczej Poprawa gotowości maszyn Wydłużenie okresów międzyremontowych PDM PROGRAM Redukcja kosztów eksploatacji Poprawa jakości eksploatacji Bezpieczeństwo System eksploatacji zapobiegawczej (PDM) usprawnia działanie zakładu oraz poprawia jego dochodowość Najistotniejsze oszczędności: skrócenie czasu przestoju, zmniejszenie zakresu remontu oraz kosztów obsługi bieżącej Kompleksowość monitoringu to pierwszy niezbędny warunek efektywnego wdrożenia diagnostyki zintegrowanej

13 Przykład I 21 Eksploatacja młynów węglowych ( PECo, Eddystone, Pennsylvania) Wysokie poziomy drgań częste awarie łożysk głównych Podejście: Wprowadzenie systemu monitorowania drgań Etap II - wczesne wykrycie uszkodzenia zalecenia dotyczące eksploatacji zmniejszenie częstotliwości awarii i skrócenie czasu postoju Etap III - analiza danych diagnostycznych i ewolucji uszkodzenia w czasie określenie głównej przyczyny awarii ( złe wyważenie maszyny ) zastosowanie wyważania nie zaobserwowano dalszych awarii 35 M A I N T E N A N C E R E Q U E S T Ilość wymaganych napraw młynów

14 Example II 22 Elektrownia wodna Bemische Kraftwerke AG Szwajcaria Obiekt: Zdalnie sterowna turbina wodna Podejście: Wprowadzenie systemu monitorowania drgań Analiza kosztów zastosowania systemu nadzoru drganiowego Kryterium Opis Koszt [CHF] Uszkodzenie Czas postoju Koszty naprawy Koszty postoju Całkowity koszt awarii Awaria łożyska ślizgowego 14 dni Koszty materiałowe Koszty robocizny Straty produkcji energii Inwestycja System nadzoru drganiowego Całkowity koszt awarii Rentowność = = = 16.6 Inwestycja Wniosek: Zastosowanie systemu monitorowania (koszt CHF) zapobiegłoby poważnemu uszkodzeniu maszyny (koszt CHF)

15 23 Przykład III: Elektrownia szczytowa Ponti sul Mincio (Italy) 80 MW MW parametry:540 C/127 bar Tpowy pobór mocy: 6 a.m. 10 p. m % 10 p.m. 6 a. m. - 50% Roczny czas eksploatacji: h Roczne zużycie paliwa: m 3 gazu ton oleju napędowego Podejście: - Wprowadzenie systemu monitorowania drgań - Wprowadzenie systemu nadzoru sprawnościowego (system ANSALDO ASSE VII) Zalety: zwiększenie okresu międzyremontowego z co 2 lata do co 3 lata redukcja zatrudnienia z 200 do 48 osób 5% zmniejszenie zużycia paliwa (530 m 3 gazu, ton oleju napędowego)

16 Przykład IV: 24 PECo, Eddystone Pennsylvania, 2x300 MW Podejście: Wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Nadzoru Całkowite oszczędności wynikające z wprowadzenia różnych elementów Systemu Nadzoru Etap III IV - Oszczędności wynikające jedynie z zapobiegania awarii oraz z wydłużenia czasu życia maszyn Continuous vibration $ Turbine stress $ Boiler tube leak. $ Feedwater leak. $ Boiler stress $ Periodic vibration $ Boiler performance $ Thermorgraphy $ prezentowane oszczędności są oszczędnościami netto, gdzie koszty obsługi systemów nadzoru zostały odjęte udział oszczędności wynikających z nadzoru drganiowego - 41 %

17 25 Analiza ekonomiczna eksploatacji turbozespołu Eksploatacja turbozespołu staje się korzystna kiedy dochód ze sprzedaży energii przekracza sumę kosztów stałych i kosztów eksploatacji Dochód koszt zysk Koszty eksploatacji Zwrot nakładów koszty stałe czas eksploatacji Zastosowane uproszczenia - koszty stałe kapitałowe - koszty eksploatacji wszystkie koszty zmienne - nie uwzględniono inflacji - założono stały poziom sprzedaży energii - wygładzono zmienność kosztów napraw i zmienność produkcji wynikającą z przestojów

TPM jako forma unowocześnienia Działu Utrzymania Ruchu

TPM jako forma unowocześnienia Działu Utrzymania Ruchu TPM jako forma unowocześnienia Działu Utrzymania Ruchu Autor, koordynator Lean Mnufacturing w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym zarówno od strony teoretycznej, jak i po zderzeniu codzienną rzeczywistością

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Inteligentna technologia bezprzewodowa

Inteligentna technologia bezprzewodowa Inteligentna technologia bezprzewodowa Zobacz swój zakład w zupełnie nowym świetle PLANTWEB Inteligentna technologia i cyfrowa architektura PlantWeb pozwalają z wyprzedzeniem wykryć urządzenia zagrożone

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2 Primum non prodigere Uzupełnienie cz.2 Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Total Preventive Maintenance... 2 Niektóre stosowane narzędzia... 6 Elementy TPM... 9 SMED - Błyskawiczne Przezbrojenia... 10 Elementy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia 1. Wstęp Możliwości

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Optymalizacja wydajności obiektu (BPO) dzięki Advantage Services TM Building Technologies Państwa potrzeby naszym priorytetem Advantage Services TM

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Integracja przemysłu i edukacji szansą dla absolwentów szkół zawodowych Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Poradnik Maciej Matysek Joanna Orda Urszula Rutkowska Andrzej

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka materiałowa on-line urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni

Diagnostyka materiałowa on-line urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni nr 1/2008 Zespół redakcyjny: mgr inż. Jerzy Dobosiewicz, dr inż. Jerzy Trzeszczyński Jerzy Trzeszczyński Diagnostyka materiałowa on-line urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni Diagnozowanie, w czasie

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Transformatory wysokonapięciowe poprawa niezawodności, wydłużony okres eksploatacji

Transformatory wysokonapięciowe poprawa niezawodności, wydłużony okres eksploatacji Transformatory wysokonapięciowe poprawa niezawodności, wydłużony okres eksploatacji David Boutacoff Streszczenie Niezawodność sieci przesyłowej w znacznej mierze zależy od transformatorów wysokonapięciowych,

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU Monika RYBIŃSKA, Marek SEKIETA Streszczenie: Posiadany przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe rzeczowy majątek trwały stanowi o potencjale przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Outsourcing w służbach utrzymaniu ruchu

Outsourcing w służbach utrzymaniu ruchu Outsourcing w służbach utrzymaniu ruchu Kiedy i w jakim zakresie opłaca się wprowadzanie outsourcingu do SUR w firmie? Przemysław Popiołkiewicz Żerków, czerwiec 2011 Zmiany sposobu działania firm w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem Najlepsze wyniki ochrony środowiska osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie najlepszych technologii oraz ich wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA DIAGNOZOWANIA ORAZ ORGANIZACJA DIAGNOSTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYCZNYM

TECHNOLOGIA DIAGNOZOWANIA ORAZ ORGANIZACJA DIAGNOSTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYCZNYM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2013 (99) 55 Józef Dwojak, PGE Elektrownia Opole SA, Brzezie k/opola Sławomir Szymaniec, Politechnika Opolska, Opole TECHNOLOGIA DIAGNOZOWANIA ORAZ ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

CSI 6500 Machinery Health Monitor

CSI 6500 Machinery Health Monitor System Ciągłego Monitoringu Stanu Maszyn Karta katalogowa produktu Kwiecień 2012 CSI 6500 Machinery Health Monitor n Rozszerzenie architektury PlantWeb o funkcję zabezpieczeń maszyn zgodnie z normą API

Bardziej szczegółowo

Konsolidujemy środowisko przemysłowe

Konsolidujemy środowisko przemysłowe Od Redakcji kod rabatowy: PREMTECH2012 Więcej informacji o wykorzystaniu kuponu: premtech.pl/kupon_rabatowy Spis treści WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej 4 Wydarzenia i trendy 6 TEMAT NUMERU Przemysł oszczędza

Bardziej szczegółowo

Program AZOTY PRO jako przykład zastosowania dobrych praktyk w procesach eksploatacji majątku produkcyjnego w Spółkach Grupy Azoty

Program AZOTY PRO jako przykład zastosowania dobrych praktyk w procesach eksploatacji majątku produkcyjnego w Spółkach Grupy Azoty Program AZOTY PRO jako przykład zastosowania dobrych praktyk w procesach eksploatacji majątku produkcyjnego w Spółkach Grupy Azoty 1 Dzięki programowi Azoty PRO zapewnimy stabilną przyszłość Azoty PRO

Bardziej szczegółowo

System MRP+ powiązania

System MRP+ powiązania Aplikacje ułatwiające sterowanie informacją wewnątrz przedsiębiorstwa Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr inż. Ludwik Wicki Systemy klasy MRP (Material Requirements Planning - Planowanie

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów magazynowania, zaopatrywania oraz eksploatacji potencjału ratowniczego

Redukcja kosztów magazynowania, zaopatrywania oraz eksploatacji potencjału ratowniczego Redukcja kosztów magazynowania, zaopatrywania oraz eksploatacji potencjału ratowniczego prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik Opole 2012/2013 www.gen-prof.pl 1. Koszty logistyczne W systemach bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ 1 KONTAKT Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

Serwis transformatorów Profesjonalna obsługa Pełen zakres usług

Serwis transformatorów Profesjonalna obsługa Pełen zakres usług Serwis transformatorów Profesjonalna obsługa Pełen zakres usług Zespół Serwisu Transformatorów oferuje użytkownikom zaawansowane technologicznie usługi dotyczące transformatorów pracujących w energetyce

Bardziej szczegółowo