Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce"

Transkrypt

1 Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce dr inŝ. Szczepan Moskwa Energetyka jądrowa we współczesnej elektroenergetyce Studium podyplomowe, Jaworzno 2009/2010 Bezpieczeństwo energetyczne Definiuje je ustawa z dnia 10.kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz.348) następująco: stan gospodarki, umoŝliwiający pokrycie bieŝącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. 2 1

2 Bezpieczeństwo energetyczne Definicja w załoŝeniach Polityki energetycznej Polski do 2030 roku (Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, październik 2009) Przez bezpieczeństwo dostaw paliw i energii rozumie się zapewnienie stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb krajowych i po akceptowanych przez gospodarkę i społeczeństwo cenach, przy załoŝeniu optymalnego wykorzystania krajowych zasobów surowców energetycznych oraz poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej, paliw ciekłych i gazowych. 3 Pewność dostawy Definicja: Pewność zasilania energia elektryczna jest to zdolność systemu elektroenergetycznego zaopatrywania odbiorców w energię na określonym poziomie ciągłości i jakości w sposób ciągły zgodnie z istniejącymi standardami i umowami w punktach dostawy [Security of Electricity Supply Roles, responsibilities and experiences within the EU, Eurelectric, January 2006, Ref: ] 4 2

3 Pewność dostawy długoczasowa Warunkiem jest jednoczesny właściwy dostęp do surowców energetycznych, wytwarzania, sieci i rynku Przedsiębiorstwa wytwarzania i sieciowe mają odmienne czynniki pobudzające 5 Pewność dostawy krótkotrwała Jest to niezawodność operacyjna całego systemu wraz ze zdolnością do przezwycięŝenia krótkotrwałych awarii pojedynczych elementów systemu Pewność dostawy krótkotrwała wymaga istnienia stosowanych rezerw technicznych, odpowiednich słuŝb pomocniczych i instrumentów w celu równowaŝenia dostawy i zapotrzebowania 6 3

4 Niezawodność dostawy Wymagana ilość, wymagany czas dostawy energii, wymagana jakość energii. Niezawodność dostawy zaleŝy od niezawodności urządzeń. 7 Przyczyny zawodności dostawy Przerwanie zasilania Nieakceptowane zmniejszenie jakości energii Losowy charakter powyŝszych przyczyn wymaga opisu probabilistycznego. 8 4

5 Analiza techniczno ekonomiczna eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych Analiza techniczna gromadzenie i ocena informacji na temat obiektu. Analiza ekonomiczna porównywanie kosztów i zysków (oszczędności) danej inwestycji. niezawodność dyspozycyjność koszt realizacji koszty eksploatacyjne 9 Proces eksploatacji START EKSPLOATACJA KONIEC Ŝycia/trwałości technicznej DIAGNOSTYKA INFORMACJA DIAGNOSTYCZNA DECYZJA NAPRAWA, REGENERACJA 10 5

6 Procesy w eksploatacji systemu W stanie ustalonym: opisane układem nieliniowych równań algebraicznych W stanach przejściowych: opisane układami równań róŝniczkowych 11 NaraŜenia eksploatacyjne NaraŜenia elektryczne NaraŜenia mechaniczne NaraŜenia termiczne Urządzenie elektroenergetyczne Agresja chemiczna Działalność ludzi i zwierząt Warunki środowiskowe 12 6

7 Aspekty informacyjne konieczne do wspierania zarządzania majątkiem (AM Asset Management) Aspekty techniczne Wymagane informacje, na przykład: procesy starzenia izolacji, prawdopodobieństwo przepięć jako efekt procedur łączeniowych. Starzenie: odniesione do typu, historii eksploatacji, warunków eksploatacji. Opracowanie tzw. warunków oceny, do tego określenie odpowiednich metod i narzędzi diagnostycznych, stosownych do typów urządzeń i obiektów. Określenie prawdopodobieństwa awarii. 13 Aspekty informacyjne konieczne do wspierania zarządzania majątkiem (AM Asset Management) Aspekty ekonomiczne Koszty: utrzymania ruchu, napraw, uszkodzeń (awarii) i ich skutków, regeneracji. Aspekty społeczne Skutki społeczne: wpływ przerw i awarii na nastroje społeczne. ZaleŜą od częstotliwości awarii, czasu trwania, czasu naprawy, rodzaju obiektów ii. W rezultacie określa się akceptowalność zawodności dostawy energii. Normy określają odpowiednie wymagania. 14 7

8 Strategie obsługi Strategia korekcyjna (CM Corrective Maintenance) reakcja dopiero po awarii urządzenia Strategia czasu (TBM Time Based Maintenace) obsługa zapobiegawcza w ustalonych odstępach czasu Strategia stanu (CBM - Condition Based Maintenance) obsługa zapobiegawcza zaleŝna od ocenionego stanu urządzenia 15 Strategie obsługi Strategia niezawodności (RCM Reliability Centered Maintenance) rodzaj obsługi z grupy CBM, dąŝąca do obsługi utrzymującej system w pracy i maksymalizującej czas. Wymaga śledzenia awaryjności podobnych urządzeń i analizowania moŝliwości prognozowania stanu. Strategia ryzyka (RBM Risk Based Maintenance) rodzaj obsługi z grupy CBM, dąŝąca do maksymalizacji dochodu z uwzględnieniem kosztów kar lub innych administracyjnych 16 8

9 Algorytm decyzyjny wyboru strategii obsługi eksploatacyjnej Eksploatacja Czy (jak bardzo) NIE waŝne dla systemu? TAK NIE TAK Czy jest diagnostyka? NIE TAK CM korygująca CBM w zaleŝności od stanu urządzenia TBM okresowa RCM RCM zorientowana na niezawodność17 Stan techniczny urządzeń Badania eksploatacyjne NaraŜenia Urządzenie Analiza danych Informacja o stanie technicznym Ocena niezawodności Monitoring 18 9

10 Analiza diagnostyczna 19 MoŜliwości optymalizacji procesu eksploatacji Systematyzacja i unifikacja procesu diagnostycznego: zminimalizowanie czasu obsługi diagnostyki eksploatacyjnej i poawaryjnej Rozszerzona analiza pozyskanych danych eksploatacyjnych: uzupełnienie danych eksploatacyjnych i diagnostycznych o dane dotyczące warunków środowiskowych Rozwój strategii eksploatacyjnych: rozwój strategii obsługi typu CBM i RCM 20 10

11 Kryteria optymalizacyjne minimalizacja kosztów eksploatacji minimalny czas trwania badań i pomiarów maksymalna efektywność wykorzystania danych eksploatacyjnych wyznaczenie prawdopodobieństwa uszkodzenia przy ograniczonych kosztach obsługi diagnostycznej minimalizacja liczby obsług 21 11

PRZEGLĄD MODELI OCEN EKSPLOATACYJNYCH SYSTEMÓW TECHNICZNYCH

PRZEGLĄD MODELI OCEN EKSPLOATACYJNYCH SYSTEMÓW TECHNICZNYCH PRZEGLĄD MODELI OCEN EKSPLOATACYJNYCH SYSTEMÓW TECHNICZNYCH Andrzej LOSKA Streszczenie: Artykuł przedstawia przegląd ilościowych modeli ocen eksploatacyjnych w odniesieniu do systemów technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE W ENERGETYCE cz. I Podstawy

PODSTAWY PRAWNE W ENERGETYCE cz. I Podstawy Studia podyplomowe Gliwice listopad/grudzień 2008 PODSTAWY PRAWNE W ENERGETYCE cz. I Podstawy Wojciech Stanek Instytut Techniki Cieplnej (p. 105a) Politechnika Śląska ul. Konarskiego 22, 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie decyzji rewitalizacyjnych w bloku energetycznym elektrowni

Komputerowe wspomaganie decyzji rewitalizacyjnych w bloku energetycznym elektrowni Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Komputerowe wspomaganie decyzji rewitalizacyjnych w bloku energetycznym elektrowni autoreferat rozprawy doktorskiej autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki PROGRAM DZIAŁAŃ WYKONAWCZYCH NA LATA 2009 2012

Ministerstwo Gospodarki PROGRAM DZIAŁAŃ WYKONAWCZYCH NA LATA 2009 2012 Ministerstwo Gospodarki PROGRAM DZIAŁAŃ WYKONAWCZYCH NA LATA 2009 2012 Załącznik 3. do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Warszawa, 10 listopada 2009 r. Spis treści Priorytet I. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Serwis systemów elektroenergetycznych ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Oczekiwania Grupa ABB jest jednym z największych na świecie dostawców urządzeń służących do wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Załącznik nr 7 Informacje uzupełniające odnośnie podstaw formalnych i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACYJNY OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ

SYSTEM INFORMACYJNY OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ SYSTEM INFORMACYJNY OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ Leszek PRUSZKOWSKI Streszczenie: Jednym ze szczególnych zastosowań systemów informatycznych zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym jest utrzymanie niezawodności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki dostarczania energii elektrycznej i ciepła, przyłączania do sieci, sprzedaŝy energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki Kazimierz T. Kosmowski k.kosmowski@ely.pg.gda.pl Wyzwania dotyczące edukacji i zarządzania kompetencjami w zakresie inżynierii

Bardziej szczegółowo

Nowe narzędzia analizy sektora energii

Nowe narzędzia analizy sektora energii Andrzej Kerner, Miłosz Rojek, Sławomir Ciok Agencja Rynku Energii SA Nowe narzędzia analizy sektora energii W latach 1995 1996 ówczesne Centrum Informatyki Energetyki podpisało z Międzynarodową Agencją

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE UNIWERSYTECKIM

INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE UNIWERSYTECKIM INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE UNIWERSYTECKIM prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski Politechnika Warszawska, Instytut Podstaw Budowy Maszyn, ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. ODDZIAŁYWANIE LINII KABLOWYCH NAJWYśSZYCH NAPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO (AC) NA ŚRODOWISKO

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. ODDZIAŁYWANIE LINII KABLOWYCH NAJWYśSZYCH NAPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO (AC) NA ŚRODOWISKO Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej ODDZIAŁYWANIE LINII KABLOWYCH NAJWYśSZYCH NAPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO (AC) NA ŚRODOWISKO Kierujący: Dr inŝ. Jerzy Stiller Wykonawcy: dr hab. inŝ. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Transformatory wysokonapięciowe poprawa niezawodności, wydłużony okres eksploatacji

Transformatory wysokonapięciowe poprawa niezawodności, wydłużony okres eksploatacji Transformatory wysokonapięciowe poprawa niezawodności, wydłużony okres eksploatacji David Boutacoff Streszczenie Niezawodność sieci przesyłowej w znacznej mierze zależy od transformatorów wysokonapięciowych,

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt)

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt) WP 2 Poland Identification and collection of information and data on legislation regarding the use of RES in Poland (implementation of directives, National Action Plan etc.) for WP2 (newsletter and promotion

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH - STAN OBECNY, WYMAGANIA 1. WSTĘP

BEZPIECZEŃSTWO W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH - STAN OBECNY, WYMAGANIA 1. WSTĘP Tomasz RAWIŃSKI, Jan IWASZKIEWICZ, Jacek PERZ, Stanisław WITKOWSKI Instytut Elektrotechniki, O/G, 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka1, e-mail: switkow@iel.gda.pl Bogdan SEDLER ENERGA Gdańsk, 80-557 Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

5,7 SYSTEM UTRZYMANIA RUCHU CZYNNIKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

5,7 SYSTEM UTRZYMANIA RUCHU CZYNNIKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Maciej Walczak *1 5,7 SYSTEM UTRZYMANIA RUCHU CZYNNIKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Nowoczesne technologie wytwarzania, narastający stopień skomplikowania procesów oraz poziom

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.09.2011 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Warszawa, 2011 rok Strona 2/166

Bardziej szczegółowo

RYZYKO I BARIERY W PLANOWANIU NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

RYZYKO I BARIERY W PLANOWANIU NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ RYZYKO I BARIERY W PLANOWANIU NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ Marta GOLLINGER-TARAJKO, Konrad ZARĘBA Streszczenie: Planowanie nowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej jest zadaniem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA

Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA Model efektywności systemów eksploatacji transportu sztywnotorowego Raport

Bardziej szczegółowo

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania Zbudowanie i uzgodnienie modelu rynku opomiarowania i stosowania mechanizmów zarządzania popytem wraz z opracowaniem modeli biznesowych Opracowanie wykonane na zlecenie przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo