Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie Podstawy obsługi komputera"

Transkrypt

1 Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady pracy w sieci, obsługa poczty elektronicznej, podstawy bezpieczeństwa pracy w sieci. Szkolenie dla mieszkańców Gminy Stęszew w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym Materiały dystrybuowane bezpłatnie EDU-PASJA Katarzyna Szober-Pawletta ul. Kazimierza Kantaka 4/28b Poznań 1

2 1. PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA (SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS ) Elementy budowy komputera Główne elementy komputera (stacjonarnego i przenośnego): - monitor - jednostka centralna - klawiatura - myszka Dodatkowe elementy: - głośniki - kamera internetowa - drukarka - skaner Podzespoły komputera: - dysk twardy - płyta główna - procesor - karta graficzna - karta dźwiękowa - karta sieciowa, WiFi - pamięć RAM i ROM - porty USB Zasady pracy w systemie Windows Aby włączyć komputer, należy na jego obudowie odnaleźć przycisk: Po uruchomieniu komputera, należy sprawdzić czy monitor jest włączony. Jeżeli nie jest włączony to należy na nim odszukać tak samo wyglądający przycisk i wcisnąć go. W przypadku laptopów (komputerów przenośnych) przycisk włączania jest tylko jeden i służy do uruchomienia całego komputera. Lewy przycisk myszy służy do wykonywania większości operacji na komputerze zatwierdzanie, otwieranie, wskazywanie, itd. Prawy przycisk myszy służy głównie do wybierania menu, po to aby wykonać dodatkowe operacje na konkretnym pliku lub folderze. 2

3 Kliknięcie pojedyncze wciśnięcie lewego klawisza myszki. Aby z niego skorzystać musimy ustawić mysz na obiekcie. Podwójne kliknięcie dwukrotne kliknięcie na lewy przycisk myszy, służy do otwierania obiektów (plików, folderów) Przeciągnięcie wciśnięcie lewego przycisku myszy na obiekcie i przytrzymując przycisk przesunięcie myszą w inne miejsce (służy m.in. do kopiowania plików i zmiany ich położenia) Kursor to biała strzałka, która jest wskaźnikiem na pulpicie komputera i służy do wykonywania czynności na komputerze: Pulpit to podstawowe okno systemu Windows, tu wyświetlane są wszystkie okna i ikony Ikony to graficzna reprezentacja plików, folderów, programów, ustawień Pasek zadań to miejsce, w którym pojawiają się odsyłacze do aktualnie używanych okien 3

4 Przycisk Start to przycisk rozwijający menu Start, które pozwala dotrzeć m.in. do programów i aplikacji na komputerze. Znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu. Menu Start to lista programów i aplikacji, która ułatwia do nich dostęp. Wyświetla się po kliknięciu na przycisk Start. Wyłączanie komputera - zamykanie systemu Windows. Przed wyłączeniem komputera należy upewnić się, czy wszystkie programy są zamknięte. Następnie klikamy na przycisk Start w pasku zadań: Z menu, które się rozwinie, wybieramy poprzez kliknięcie polecenie Zamknij (Wyłącz). Wówczas na ekranie pojawi się okno: Wtedy klikamy myszką na ikonę Wyłącz. 4

5 Okno to prostokątny i ruchomy obszar ekranu, w którym wyświetlana jest zawartość plików, folderów i programów. Podczas otwierania kolejnych plików, folderów, otwiera się kolejne okno wraz z zawartością. Rozmiary okna można zmieniać za pomocą przycisków znajdujących się w prawym, górnym rogu okna: Minimalizuj, Maksymalizuj/Minimalizuj, Zamknij. Aby zmienić rozmiar okna, należy najechać kursorem na krawędź okna, w taki sposób aby zmienił się kształt kursora z dużej strzałki na strzałkę wskazującą w dwa przeciwne kierunki. Następnie trzymając lewy przycisk myszy, przesuwamy nią po ekranie dostosowując rozmiar okna do własnych potrzeb. Aby przesunąć okno na ekranie należy najechać myszką na górny, niebieski obszar okna, kliknąć lewy przycisk myszy i przytrzymując go cały czas, przesuwamy okno w docelowe miejsce. Praca na plikach, folderach Pliki to informacje zapisane na twardym dysku komputera lub innym nośniku danych (np. pen drive, płyta CD lub DVD). Na ekranie pliki widoczne są jako ikony. Wyróżniamy pliki wykonalne lub z zawartością np. treści, tabel, rysunków, pliki muzyczne, graficzne itp. Folder jest teczką ułatwiającą sortowanie plików. Pliki znajdujące się na komputerze mogą być przechowywane w folderach to pomaga uporządkować dane na komputerze. Otwieranie pliku lub folderu klikamy dwukrotnie myszką na wybrany plik lub folder. Plik zostanie otwarty w programie, w którym został utworzony np. plik tekstowy w edytorze tekstów, plik muzyczny w odtwarzaczu muzyki, plik graficzny w przeglądarce obrazów i zdjęć itd. Po dwukrotnym kliknięciu na folder, otworzy się cała jego zawartość. 5

6 Aby otworzyć plik, używając innego programu, należy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać polecenie Otwórz za pomocą. Przenoszenie plików Przeważnie przenoszenie plików pomiędzy różnymi folderami lub dyskami odbywa się przez przeciągnięcie ich za pomocą myszki lewym przyciskiem myszki. Istnieje jeszcze inny sposób. Najpierw wybieramy plik (lub pliki) do przeniesienia, zaznaczamy je i używając skrótu klawiaturowego Ctrl X (lub klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu polecenie Wytnij) wycinamy pliki z pierwotnej lokalizacji. Następnie otwieramy folder docelowy i używamy skrótu klawiaturowego Ctrl V (lub klikając prawym przyciskiem myszy na tło docelowego folderu i wybieramy polecenie Wklej) wówczas wklejamy plik (lub pliki). W ten prosty sposób pliki zostaną przeniesione. Kopiowanie plików Najpierw wybieramy plik (lub pliki) do przeniesienia, zaznaczamy je i używając skrótu klawiaturowego Ctrl C (lub klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu polecenie Kopiuj) kopiujemy pliki z pierwotnej lokalizacji. Następnie otwieramy folder docelowy i używamy skrótu klawiaturowego Ctrl V (lub klikając prawym przyciskiem myszy na tło docelowego folderu i wybieramy polecenie Wklej) wówczas wklejamy plik (lub pliki). W ten prosty sposób pliki zostaną skopiowane. Zaznaczanie obiektów 1. Aby zaznaczyć obiekt, należy kliknąć na niego lewym przyciskiem myszy. 2. Aby zaznaczyć grupę sąsiadujących obiektów bez korzystania z klawiatury, należy trzymając lewy przycisk myszy, przeciągnąć kursorem w taki sposób aby utworzyć zaznaczenie wokół wszystkich tych elementów. 3. Aby zaznaczyć kilka obiektów, należy przytrzymując klawisz Ctrl klikać lewym przyciskiem myszy wybrane obiekty. Zapisywanie plików Najczęściej w menu górnym każdego programu, w zakładce Plik, znajduje się polecenie Zapisz jako. 6

7 Wybieramy to polecenie, a następnie wskazujemy docelową lokalizację na dysku za pomocą lewego przycisku myszy. Potem w dolnej części okna wpisujemy nazwę pliku i zatwierdzamy operację klikając w prawym dolnym roku przycisk Zapisz. Co to są skróty i jakie mają zastosowania Na pulpicie znajdują się ikony, inaczej: odsyłacze lub skróty, odwołujące się do najważniejszych elementów na komputerze z których korzysta użytkownik, a także do istniejącego w systemie oprogramowania. Użytkownik może definiować na pulpicie skróty własne. W systemie plików skrót jest odzwierciedleniem stanu katalogu lub pliku znajdującego się na komputerze użytkownika, i pozwala w szybki sposób otworzyć lub edytować jego zawartość. Skrót rozpoznajemy po strzałce, która znajduje się w lewym dolnym rogu ikony. Programy, których używamy na co dzień: Notatnik a WordPad, Paint, kalkulator itp. Notatnik to prosty edytor tekstu dołączany do systemu Microsoft Windows. Notatnik nie umożliwia stosowania zaawansowanego formatowania tekstu, a pliki w nim tworzone są domyślnie zapisywane z rozszerzeniem.txt. Dzięki temu, że Notatnik nie dodaje specjalnych znaków formatujących nadaje się edycji wielu rodzajów plików. Program WordPad jest prostym edytorem tekstów, którego można używać do tworzenia i edytowania dokumentów. W odróżnieniu od programu Notatnik, w dokumencie programu WordPad można wstawiać skomplikowane formatowania i grafiki, oraz można łączyć i osadzać obiekty, takie jak obrazki i inne dokumenty. 7

8 Aby otworzyć program Notatnik lub WordPad: Kliknij przycisk Start, a potem kolejno polecenia Programy, Akcesoria, a następnie wybierz Notatnik lub WordPad. Aby utworzyć plik w WordPad: 1. W menu Plik kliknij polecenie Nowy. 2. Na liście Nowy typ dokumentu zaznacz typ dokumentu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk OK. Aby otworzyć plik w WordPad: 1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz. 2. Znajdź plik, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Klawiatura Jak pisać w edytorach tekstu? Po otwarciu programu WordPad lub Notatnik w polu tekstowym pojawia się migająca pionowa kreska. Jest to kursor, który informuje o miejscu wpisywania tekstu. Aby zmienić jego położenie w trakcie pisania, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w wybranym miejscu tekstu lub przesuwać strzałkami na klawiaturze prawo/lewo/góra/dół tak długo aż ustawimy kursor w oczekiwanym miejscu. Pisanie polskich liter ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż odbywa się za pomocą klawisza Alt (po prawej stronie klawiatury) i wciskając podstawową literę. Np. Alt+a = ą, Alt + c = ć, Alt + z = ż, Alt + x = ź. Duże litery można uzyskać poprzez wciśnięcie klawisza Shift i jednoczesnym wciśnięciu wybranej litery. Ciągłe pisanie wielkimi literami odbywa się poprzez wciśnięcie klawisza Caps Lock. Aby rozpocząć nowy akapit, należy wcisnąć przycisk Enter. Aby rozpocząć nowy akapit od wcięcia, należy wcisnąć przycisk Tab. Zaznaczanie tekstu Kliknij miejsce, w którym chcesz zacząć zaznaczenie, przytrzymaj naciśnięty lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnij wskaźnik nad tekstem, który chcesz zaznaczyć. Aby zaznaczyć poszczególny wyraz - kliknij dwukrotnie na wyraz. Aby zaznaczyć wiersz tekstu - przesuń wskaźnik na lewo od wiersza w obszar, w którym przybiera on kształt strzałki wskazującej w prawo, a następnie kliknij. Aby zaznaczyć całe zdanie - naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij gdziekolwiek w zdaniu. Aby zaznaczyć cały akapit - kliknij trzykrotnie w obrębie akapitu. Aby zaznaczyć cały tekst kliknij Ctrl + A. 8

9 Usuwanie tekstu Aby usunąć pojedynczy znak, należy skorzystać z klawisz Backspace lub Delete. Pojedyncze naciśnięcie klawisza Backspace spowoduje usunięcie znaku znajdującego się na lewo od kursora, natomiast przycisku Delete na prawo od kursora. Aby usunąć fragment tekstu, należy najpierw go zaznaczyć a następnie nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Tekst zniknie z ekranu. Aby cofnąć usunięcie, można skorzystać ze skrótu klawiaturowego Ctrl + Z, a żeby ponownie przywrócić Ctrl + Y. Do przesuwania zawartości okna, wykorzystuje się suwaki na pionowym pasku przewijania (3). Należy kliknąć na strzałki na górze (1) lub na dole suwaka a w przypadku suwaka poziomego (4) z lewej lub prawej strony. Można to zrobić także wciskając lewym przyciskiem myszy, przytrzymując i przesuwając suwak (2) tak aby żądany tekst był widoczny. Menu górne programu WordPad służy do formatowania tekstu. Zmiana wyglądu czcionki i jej rozmiaru: Klikamy lewym przyciskiem myszy na maleńkie strzałki tuż obok rodzaju lub rozmiaru czcionki i wybieramy tę, która odpowiada naszym potrzebom. 9

10 Aby pogrubić czcionkę, pochylić ją lub podkreślić, musimy najpierw zaznaczyć odpowiedni tekst a następnie wybieramy przycisk: B dla pogrubienia I dla pochylenia (kursywy) U dla podkreślenia lub korzystamy ze skrótów klawiaturowych Ctrl + B, Ctrl + I, Ctrl + U. Wyrównywanie tekstu do lewej lub prawej strony kartki, wyśrodkować lub wyrównać zarówno do lewej jak i do prawej (wyjustowanie), korzystamy z ikon: Oczywiście po wcześniejszym zaznaczeniu tekstu lub korzystamy ze skrótów klawiaturowych Ctrl + L (wyrównanie do lewej), Ctrl + E (wyśrodkowanie), Ctrl + R (wyrównanie do prawej), Ctrl + J (wyjustowanie). Co to jest panel sterowania i do czego służy Panel sterowania to aplikacja systemowa, gromadząca w jednym miejscu narzędzia do ustawiania i zmiany parametrów systemu operacyjnego Windows. Panel sterowania umożliwia zarządzanie różnymi kategoriami sprzętu, usług i programów oraz kontami użytkowników. Zmiany tu wprowadzone zwykle dotyczą całego systemu i są istotne dla jego sprawnego działania. 10

11 2. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI W KOMPUTERZE Pliki i foldery. Tworzenie i kasowanie plików, folderów i skrótów. Foldery są wygodnym sposobem przechowywania i organizowania plików na komputerze. Można również tworzyć foldery w folderach, aby ułatwić sobie zarządzanie plikami. Można tworzyć dowolną ilość folderów, a nawet przechowywać foldery wewnątrz innych folderów. Foldery znajdujące się w innych folderach są często nazywane podfolderami. Przykład: Zdjęcia/wakacje/ i tam kilka folderów z różnych wakacji. 1. Przejdź do lokalizacji (może to być folder lub pulpit), w której chcesz utworzyć nowy folder. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pusty obszar na pulpicie lub w oknie folderu, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder. 3. Wpisz nazwę nowego folderu, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Nowy folder został utworzony w podanej lokalizacji. Pliki tworzymy najczęściej poprzez menu górne danego programu Plik, następnie wybieramy polecenie Nowy - plik zostaje utworzony. Aby usunąć plik, folder lub skrót klikamy na wybrany obiekt prawym przyciskiem myszy, wybieramy z menu polecenie Usuń i wybieramy nasze żądanie. Możemy też kliknąć na niechciany plik, folder lub skrót jeden raz lewym przyciskiem myszy a następnie wcisnąć przycisk Delete. Za każdym razem, niezależnie od sposobu usuwania obiektu, pojawi się nam na środku ekranu zapytanie Czy na pewno chcesz usunąć plik?. Wówczas wybieramy Tak, Nie lub Anuluj. 1. OBSŁUGA EDYTORA TEKSTÓW WORD PODSTAWY Redagowanie dokumentu Pisownia i gramatyka (w zakładce Recenzja) umożliwia sprawdzanie pisowni i gramatyki w tekście, sprawdza na bieżąco tekst podczas pisania 11

12 Komentarz umożliwia dodanie komentarza do zaznaczonego tekstu w specjalnych okienkach. Po zaznaczeniu tekstu i wybraniu ikony Komentarz, pojawia się okienko (dymek), które jest gotowe do uzupełnienia odpowiednim tekstem. Śledź zmiany pozwala na redagowanie tekstu i prześledzenia zmian od powstania dokumentu, poprzez wszystkie naniesione poprawki Formatowanie tekstu Formatowanie i edycja dokumentu Zmiana czcionki, jej wielkości, pogrubienie, kursywa, podkreślenie i przekreślenie, zamiana małych liter na wielkie i na odwrót, wyrównywanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, wyjustowanie, punktory, numerowanie, wcięcia, odstępy pomiędzy liniami, interlinie, marginesy, orientacja kartki, podział tekstu na kolumny Aby sformatować fragment tekstu, należy zaznaczyć ten tekst a następnie wybrać opcję formatowania, którą chcemy wybrać. W zakładce Wstawianie znajdują się dodatkowe opcje, które pomagają dokończyć dokument, np. wpisanie nagłówka i stopki, wprowadzenie automatycznego numerowania stron itp. Praca z tabelami Tabela oraz wykres - Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić tabelę. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Tabela, a następnie kliknij polecenie Wstaw tabelę. 12

13 W obszarze Rozmiar tabeli wprowadź liczbę kolumn i wierszy klikając myszą lub wybierając polecenie Wstaw tabele i wówczas określenie liczbowe: ilość kolumn oraz ilość wierszy. Utworzoną tabelę, możemy poddać formatowaniu w dowolny sposób: wyśrodkowanie tekstu, pogrubienie, zmiana wielkości czcionki a nawet kolory. Wiek Kobiety Mężczyźni 20 - latkowie latkowie latkowie Wykres to graficzne przedstawienie danych zawierających się na ogół w tabeli. Aby utworzyć nowy wykres, zaznacz dane w tabeli, potem na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij na ikonę, a następnie zaprojektuj dowolny typ wykresu. 13

14 Korzystając z menu wywołanego prawym przyciskiem myszy należy korzystać z opcji formatowania wykresu i dostosować go do własnych upodobań. Ilość kobiet i mężczyzn w przedziałach wiekowych Kobiety Mężczyźni 20 - latkowie 30 - latkowie 40 - latkowie Grafika w edytorze tekstu Wstawianie i modyfikacja obiektów graficznych - Obrazy i obiekty clipart można wstawiać lub kopiować do dokumentu z wielu różnych źródeł. Dotyczy to obrazów i obiektów clipart pobranych od dostawcy witryny sieci Web obiektów cipart, skopiowanych ze strony sieci Web lub wstawionych z pliku, w którym zostały zapisane obrazy. Można także zmienić pozycję obrazu lub obiektu clipart względem tekstu w dokumencie. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obiekt clipart. W okienku zadań Clipart w polu tekstowym Wyszukaj wpisz wyraz lub frazę, które opisują żądany obiekt clipart, albo wpisz nazwę bądź część nazwy pliku obiektu clipart. Aby ograniczyć zakres wyszukiwania, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności: Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do określonej kolekcji obiektów clipart, w polu Wyszukaj w kliknij strzałkę, a następnie wybierz kolekcję, którą chcesz przeszukać. Aby ograniczyć wyszukiwanie do obiektów clipart, w polu Wyniki powinny mieć postać kliknij strzałkę i zaznacz pole wyboru obok pozycji Clipart. W okienku zadań Clipart można także wyszukiwać fotografie, filmy i dźwięki. Aby uwzględnić te typy multimediów w wyszukiwaniu, zaznacz pola wyboru znajdujące się obok nich. Kliknij przycisk Przejdź. Na liście wyników kliknij obiekt clipart, który chcesz wstawić. 14

15 Clipy i obrazy z kolekcji Microsoft Office: Rysowanie kształtów i diagramów (SmartArt) zakładka Wstawianie: 15

16 Ustawianie dokumentu do wydruku Zakładka Układ strony pozwala na zredagowanie dokumentu pod kątem jego wyglądu, np. kartka pionowa lub pozioma, format A4 lub A5, szerokość marginesów, ilość kolumn w tekście itp. W tej zakładce można również podjąć decyzję co do tła strony wybrać kolor lub obraz a nawet znak wodny jako tło kartki, zaprojektować obramowanie strony, ustalić wcięcia i akapity oraz odstępy pomiędzy liniami (wierszami). Drukowanie dokumentu Aby wydrukować dokument w programie Word należy kliknąć ikonę w lewym górnym rogu: i wybrać polecenie Drukuj. 16

17 Właściwości drukowania: 2. OBSŁUGA ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL PODSTAWY Co to jest arkusz kalkulacyjny i do czego służy Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu dużych tabel dwuwymiarowych, pozwalający na automatyczną obróbkę tych danych oraz na prezentację ich w różny sposób. Popularny program stosowany w księgowości oraz w biurze to Excel. Najważniejszym narzędziem arkusza kalkulacyjnego są funkcje (m.in. matematyczne, statystyczne, daty i czasu, finansowe, bazodanowe, logiczne), za pomocą których wprowadzone do arkusza dane są automatycznie przetwarzane. 17

18 Za pomocą arkusza kalkulacyjnego można także wizualizować dane, prezentując je w postaci wykresów (kolumnowych, słupkowych, kołowych, liniowych, warstwowych itd.), które pozwalają łatwiej zorientować się we wzajemnych zależnościach i tendencjach. Praca na arkuszu Baza danych jest narzędziem służącym do przechowywania, organizowania oraz korzystania z zawartych w niej informacji. W tabeli w której umieści się np. spis pracowników firmy, zawierającej takie informacje jak imię, nazwisko, adres, nr telefonu to tak zestawione dane można traktować jako bazę danych. Adresowanie względne to najczęściej występujący sposób adresowania komórek w arkuszu kalkulacyjnym. Adres względny komórki zależy od jej położenia w arkuszu, np. komórka znajdująca się na przecięciu kolumny D i dziesiątego wiersza posiada adres D10. Adresowanie względne umożliwia automatyczną zamianę adresów w formule przy jej kopiowaniu, dzięki możliwości zmiany wskaźników wierszy lub kolumn. Adresowanie bezwzględne ten sposób adresowania komórek jest stosowany w celu odwoływania się w formule do tego samego miejsca w arkuszu, bez względu na aktualne położenie kopii formuły. Adresowanie bezwzględne blokuje automatyczną zmianę adresów w formule przy jej kopiowaniu. Wskaźnik kolumny i wiersza komórki jest niezmienny. Przykładem adresowania bezwzględnego jest adres $D$10. O tym, że adres lub jego część nie zmieni się podczas kopiowania ustalamy wprowadzeniem znaku dolara przed oznaczeniem kolumny lub wiersza. 18

19 Formuły i funkcje Aby napisać formułę w komórce programu Excel, musimy napisać znak równości a następnie wpisać odpowiednie polecenie (np. jakąś wybraną funkcję), określić w niej zakres danych, który ma podlegać obliczeniu i zatwierdzić całość klikając Enter. Wszystkie funkcje o ile i nie chcemy znać ich na pamięć możemy wybrać z zakładki Formuły, klikając na ikonę Wstaw funkcję. Następnie z listy wszystkich możliwych funkcji wybieramy tą, którą potrzebujemy użyć. 19

20 Następnie podajemy zakres danych, na podstawie których chcemy zrobić obliczenia i Zatwierdzamy całość klikając Ok. Min zwraca najmniejszą wartość ze zbioru wartości Max zwraca największą wartość ze zbioru wartości Suma dodaje wszystkie liczby w zakresie komórek Średnia - Zwraca wartość średnią arytmetyczną podanych argumentów 20

21 Sortowanie danych W Excelu każdą bazę danych możemy sortować według różnych kluczy. Kluczem nazywamy każdą zmienną wybraną do sortowania. W listach rozwijalnych można ustawić według których zmiennych baza ma być sortowana. Obok każdego klucza znajduje się opcja sortowania w porządku rosnącym lub malejącym. Kolumnę możemy posortować od najmniejszych do największych liczb i na odwrót. Można ją również posortować alfabetycznie od A do Z i na odwrót. Można również skorzystać z sortowania niestandardowego, dodając kolejne poziomy sortowania. Tworzenie wykresów Aby wstawić wykres w programie Excel, musimy mieć ustalone dane liczbowe, które chcemy przedstawić w postaci graficznej. Następnie zaznaczamy je myszką i klikamy na zakładkę Wstawianie, następnie Wykresy i wybieramy typ wykresu (kołowy, kolumnowy, słupkowy, liniowy, itd.). Potem w zakładce Narzędzia wykresów dostosowujemy wygląd wykresu do swoich upodobań. 21

22 Przykład wykresu kołowego: Przykład wykresu kolumnowego: Ustawianie arkusza do wydruku. Aby wydrukować arkusz w programie Excel należy kliknąć ikonę w lewym górnym rogu: i wybrać polecenie Drukuj. W przypadku arkusza kalkulacyjnego warto korzystać z opcji Podgląd wydruku ze względu na możliwość przesunięcia się danych, wykresów i tabel. Reszta drukowania odbywa się podobnie jak w programie Word. 22

23 3. PODSTAWY INTERNETU Zasady obsługi przeglądarki internetowej Przeglądarka internetowa lub przeglądarka WWW program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także odtwarzania plików multimedialnych, gier i innych rozrywek. Najpopularniejsze przeglądarki Internetowe to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Opera. Aby uruchomić przeglądarkę należy na Pulpicie albo w Menu Start wybrać reprezentującą ją ikonę. W systemie operacyjnym Windows standardową przeglądarką jest Internet Explorer. Jej okno wygląda następująco: Najważniejsze przyciski i pola przeglądarki W pasku adresu wpisujemy adres strony internetowej. 23

24 Po lewej stronie paska adresu znajdują się dwie strzałki skierowane w lewo i prawo. Ta pierwsza (skierowana w lewo) powoduje przejście do poprzednio wyświetlanej strony, a druga strzałka (skierowana w prawo) powoduje przejście do następnej strony. Wstecz przejdź do poprzedniej strony Dalej przejdź do następnej strony Odśwież powoduje ponowne załadowanie wyświetlonej strony Tuż obok paska adresu znajdują się kolejne zakładki. Może być otwarta dowolna ilość zakładek a na każdej z nich może być uruchomiona inna strona WWW. Kliknięcie na puste okienko obok ostatniej zakładki ze stroną internetową powoduje otwarcie nowego okna (kolejnego). Przydatne jest to wtedy, gdy chcemy równolegle obserwować kilka stron WWW. Linki. Na stronach WWW znajdują się odnośniki do innych stron WWW, zwane linkami. Są one wyróżnione kolorem z podkreśleniem. Czasem występują w postaci obrazu lub pliku muzycznego, ale najczęściej jako tekst. Po kliknięciu na taki link myszką, kursor zmienia się w łapkę. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszki na link, przeglądarka łączy się z adresem strony WWW, z którego pochodzi ten link. Po chwili możemy odczytać treść nowego linka w nowym oknie przeglądarki. Zamknięcie wybranej karty, możliwe jest przez kliknięcie symbolu krzyżyka. 24

25 Do czego służy Internet Internet ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć. Internet to inaczej przestrzeń adresowa, działająca w oparciu o specjalistyczny sprzęt sieciowy oraz istniejącą już infrastrukturę telekomunikacyjną. Internet służy do wyszukiwania potrzebnych informacji, czytania wydarzeń z całego świata, a także do rozrywki, np. gier, oglądania filmów, słuchania muzyki, oglądania wydarzeń sportowych oraz kulturalnych. Internet służy również do porozumiewania się na odległość z innymi ludźmi na całym świecie (skype, gadu-gadu, ) oraz szybkim przesyłaniem informacji, plików, zdjęć itp. Przez Internet można robić zakupy, rezerwować bilety, sprawdzić rozkłady jazdy autobusów i pociągów, sprawdzić program telewizyjny i pogodę, można również przeczytać ulotki leków, sprawdzić opinie o lekarzach, znaleźć pracę i sprzedać niepotrzebne nam rzeczy. Poprzez portale społecznościowe można odszukać dawnych znajomych a na blogach można brać udział w różnych dyskusjach. Internet daje niegraniczone możliwości. Wyszukiwanie danych w Internecie Wyszukiwanie danych w Internecie może odbywać się poprzez wpisanie adresu WWW danej strony lub poprzez wyszukiwarki. Adres internetowy to np.: Wpisujemy go w górnym pasku przeglądarki i wciskamy klawisz Enter. Wówczas w głównej części ekranu pojawi się wyświetlana strona. Aby wpisać nowy adres strony, należy kliknąć kursorem myszki na pasek adresu. Dotychczasowy adres strony powinien podświetlić się na błękitno. Wówczas wciskamy klawisz Backspace lub nadpisujemy na starym tekście nowy adres strony WWW. Następnie wciskamy Enter i nowa strona zostanie załadowana. W tym momencie zaczną działać strzałki wstecz i dalej. Zasady wpisywania adresu internetowego 1. Nie trzeba wpisywać 2. Nie wolno używać polskich liter: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż 3. Nie stawiamy spacji w adresie internetowym 4. Na końcu adresu internetowego nie stawiamy kropki Wyszukiwarki Jeśli nie znamy adresu strony, na której znajdują się interesujące nas informacje, możemy skorzystać ze specjalnych stron internetowych nazywanych wyszukiwarkami. Wyszukiwarki służą do znajdywania informacji na podstawie zapytań szukającego i wyświetlają strony najbardziej pasujące do zapytania. 25

26 Niekwestionowanym liderem rynku jest wyszukiwarka google.pl. Aby odnaleźć stronę internetową, na której umieszczone są potrzebne nam informacje, musimy uruchomić przeglądarkę np. Internet Explorer a następnie wejść na stronę oraz wcisnąć Enter. Potem w okno wyszukiwarki wpisać tzw. słowa kluczowe, np. Internet i klikamy myszką Szukaj lub wciskamy Enter. Wyszukiwarka przeanalizuje strony internetowe zawierające poszukiwane słowo i wyświetli listę odnośników do stron www, zawierających ten wyraz. Pod każdym odnośnikiem znajduje się krótki fragment treści strony, zawierający poszukiwany wyraz, a pod nim adres strony www, w której odnalezione zostało poszukiwane słowo. Najwięcej informacji na temat wpisanego słowa powinno znaleźć się na kilku pierwszych z wyświetlonych stron. Aby otworzyć wybraną stronę, należy kliknąć na jej tytuł (tekst napisany kolorem z podkreśleniem). Im bardziej szczegółowo sprecyzujemy informacje, które chcemy wyszukać, tym szybciej znajdziemy poszukiwane strony. 26

27 W Internecie możemy wyszukiwać nie tylko teksty ale również obrazki (zdjęcia, grafiki), mapy, filmy, książki itp. Wystarczy wybrać z lewej strony okna wyszukiwarki np. Grafika i wyświetlą nam się same rysunki, zdjęcia i schematy dotyczące danego wyrazu. Co to jest wirus? Jak się przed nim chronić Wirus komputerowy to program komputerowy posiadający zdolność mnożenia się, tak jak prawdziwy wirus, stąd jego nazwa. Wirus jest wrogim wykonalnym kodem, który dołącza się, nadpisuje lub zamienia inny program w celu reprodukcji samego siebie bez zgody użytkownika. Wirusa komputerowego zalicza się do złośliwego oprogramowania. Do zwalczania i zabezpieczania się przed wirusami komputerowymi stosuje się programy antywirusowe. Wirus komputerowy przenosi się poprzez pliki, ich kopiowanie, przenoszenie i pobieranie, np. z dysku twardego, Internetu lub pendrive'a. Proces replikacji (mnożenia się) wirusa komputerowego polega na odpowiedniej modyfikacji zawartości pliku. Klasyczne wirusy to połączenie wirusa z robakiem komputerowym o niewielkim rozmiarze, który z łatwością można ukryć w dużym pliku zawierającym np. program komputerowy. Przykładowe szkody, jakie wyrządza wirus: nieupoważnione kasowanie danych, rozsyłanie spamu poprzez pocztę elektroniczną, kradzież danych: hasła, numery kart płatniczych, dane osobowe, zatrzymanie pracy komputera, w tym całkowite wyłączenie, wyświetlanie grafiki i/lub odgrywanie dźwięków, utrudnienie lub uniemożliwienie pracy użytkownikowi komputera, przejęcie przez osobę nieupoważnioną kontroli nad komputerem poprzez sieć 27

28 Niektóre rodzaje wirusów komputerowych: Robak (angielski: worm) złośliwe oprogramowanie podobne do wirusów, rozmnażające się tylko przez sieć. Często powielają się pocztą elektroniczną. Trojan nie rozmnaża się jak wirus, ale jego działanie jest równie szkodliwe. Ukrywa się pod nazwą lub w części pliku, który użytkownikowi wydaje się pomocny. Trojan wykonuje operacje w tle szkodliwe dla użytkownika, np. atak włamywacza (hakera). Programy szpiegujące oprogramowanie zbierające informacje o danej osobie bez jej zgody, jak informacje o odwiedzanych witrynach, hasła dostępowe itp. Programy szpiegujące mogą wykonywać działania bez wiedzy użytkownika - zmieniać wpisy i ustawienia użytkownika. Program szpiegujący może pobierać i uruchamiać pliki pobrane z sieci. Obrona przed szkodliwym oprogramowaniem: instalacja oprogramowania antywirusowego, włączona zapora sieciowa (firewall) aktualizacja wszelkiego oprogramowania, nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym, przy płatnościach drogą elektroniczną upewnienie się, że transmisja danych będzie szyfrowana. Programiści Internet Explorera, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Opera wprowadzili zabezpieczenie, które bezpośrednio na poziomie samej przeglądarki sprawdza, czy dana witryna nie została przypadkiem zgłoszona jako potencjalne zagrożenie. W przypadku zagrożenia dostęp do strony jest blokowany i wyświetlany jest stosowny komunikat. Ważnym elementem działań zapobiegawczych jest regularne tworzenie kopii awaryjnych dla najważniejszych plików, programów bądź dokumentów. Trzeba również regularnie tworzyć kopie zapasowe danych. W przypadku zainfekowania komputera nie należy od razu w panice formatować dysku twardego. Co więcej, wykonanie formatowania dysku wcale nie oznacza pozbycia się niektórych wirusów z systemu. 4. KATALOG STRON WWW

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ A Z KOMPUTEREM TECHNIKA KOMPUTEROWA W ZYCIU CZŁOWIEKA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry KLASA 6 KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Uczeń przestrzega regulaminu pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014 Czego uczą się dzieci w klasach I-III? W każdej klasie przypomnienie zasad pracy przy komputerze, BHP podczas pracy z komputerem. Klasa I: a) rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

ABC poczty elektronicznej

ABC poczty elektronicznej ABC poczty elektronicznej Spotkanie Agenda spotkania: o sobie jak zmienić hasło i nasze dane w poczcie elektronicznej wysyłamy pierwszą wiadomość elektroniczną odbieramy pierwszą wiadomość elektroniczną

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy podstawowy (I stopnia). 1. Ilość osób 9. 2. Ilość godzin 51 godzin dydaktycznych (w tym 1 godzina na egzamin wewnętrzny). Do łącznej liczby

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU: 1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD Optymalne ustawienia formatowania tekstu. Domyślną wielkością czcionki tekstu jest 12, nagłówki pisze się 14, a przypisy 8. Aby tekst był estetyczny i czytelny należy do

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

EDTCJA TEKSTU MS WORD

EDTCJA TEKSTU MS WORD EDTCJA TEKSTU MS WORD EDYCJA TEKSTU - MS WORD ilu.1 Program Word 2007 Zaawansowanym edytorem tekstu jest Microsoft Word 2007 (ang. Word znaczy słowo). Tak jak w MS WordPad edycję tekstu zacznijmy od zmiany

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi. uruchomić wskazany. narzędzi. poprzez wybór myszką z menu Start i kolejnych podgrup programów

Uczeń potrafi. uruchomić wskazany. narzędzi. poprzez wybór myszką z menu Start i kolejnych podgrup programów dobry dopuszczający Kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie IV (1 godzina przedmiotu tygodniowo) Podstawy obsługi systemu Windows Budowa i obsługa komputera. Podstawy obsługi systemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo