Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7"

Transkrypt

1 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach Rolnictwo i łowiectwo 7.064, Izby rolnicze 7.064, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo , Gospodarka leśna , Zakup usług pozostałych , Nadzór nad gospodarką leśną 6.000, Zakup usług pozostałych 6.000, Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój przedsiębiorczości , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4.220, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe 2.040, Podróże służbowe krajowe 2.500, Podróże służbowe zagraniczne 3.000, Różne opłaty i składki 2.500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.660, Podatek od nieruchomości , Podatek od towarów i usług (VAT) , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dopłaty w spółkach prawa handlowego , Zakup usług pozostałych , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale n , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne gminne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe 1.500,00 Strona 1 z 16

2 Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie , Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podatek od nieruchomości 5.000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4.891, Zakup usług pozostałych 4.891, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Zakup usług pozostałych , Nadzór budowlany , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4.350, Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, Zakup usług pozostałych 8.100, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 1.500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.590, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000, Cmentarze , Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Starostwa powiatowe , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące rea , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Strona 2 z 16

3 Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 3.400, Podróże służbowe zagraniczne 3.000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 8.000, Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwest , Komisje poborowe , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 6.018, Zakup usług pozostałych 5.514, Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6.000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.000, Składki na ubezpieczenia społeczne 1.551, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 2.318, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji , Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowani , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzo , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.230,00 Strona 3 z 16

4 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcj , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych o , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz na , Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres rok , Honoraria , Składki na ubezpieczenia społeczne 8.300, Składki na Fundusz Pracy 1.200, Wynagrodzenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjo , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 3.500, Zakup leków i materiałów medycznych 1.500, Zakup sprzętu i uzbrojenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe 3.000, Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 8.000, Różne opłaty i składki 8.000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.500, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu tery , Opłaty na rzecz budżetu państwa 2.000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochotnicze straże pożarne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 2.500, Zakup usług remontowych 3.000, Zakup usług zdrowotnych 1.000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2.500, Obrona cywilna , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 5.000, Straż Miejska , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 4.000, Różne opłaty i składki 7.000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, Zakup energii 4.000, Zakup usług pozostałych , Doch.od osób prawnych, od osób fiz.i od innych jedn. nieposi , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowyc , Zakup usług pozostałych ,00 Strona 4 z 16

5 757 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednoste , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartości , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 1.675, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 5.168, Opłaty za usługi internetowe , Podróże służbowe krajowe 5.800, Podróże służbowe zagraniczne 2.382, Różne opłaty i składki 7.890, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.500, Zakup energii , Zakup usług remontowych 4.100, Zakup usług zdrowotnych 4.400, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Strona 5 z 16

6 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe 2.922, Podróże służbowe krajowe 1.450, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6.760, Zakup materiałów i wyposażenia 9.458, Zakup środków żywności 5.568, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500, Zakup energii 4.350, Zakup usług remontowych 3.152, Zakup usług zdrowotnych 2.500, Zakup usług pozostałych 6.412, Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe 7.899, Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe 2.000, Różne opłaty i składki 5.100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Strona 6 z 16

7 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 2.800, Zakup usług zdrowotnych 2.150, Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe 1.950, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dowożenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw 3.500, Wynagrodzenia bezosobowe 2.265, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 2.024, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 1.300, Opłaty za usługi internetowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne 3.654, Różne opłaty i składki 4.300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Licea profilowane , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.434, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 1.100, Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkoły zawodowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 7 z 16

8 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw 4.230, Wynagrodzenia bezosobowe 8.000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 3.000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkoły zawodowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 5.000, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe 4.500, Różne opłaty i składki 3.500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 1.400, Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe 7.810, Podróże służbowe krajowe 3.500, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Jednostki pomocnicze szkolnictwa , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4.509, Zakup materiałów i wyposażenia 4.900, Zakup energii ,00 Strona 8 z 16

9 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 8.951, Opłaty za usługi internetowe 1.223, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.216, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4.020, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 3.798, Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 8.000, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , Szkolnictwo wyższe 1.455, Pomoc materialna dla studentów 1.455, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7.000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 1.500, Zakup leków i materiałów medycznych 1.500, Zakup energii , Zakup usług remontowych 4.000, Zakup usług zdrowotnych 1.000, Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe 2.800, Podróże służbowe krajowe 4.000, Różne opłaty i składki 1.000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.700, Podatek od nieruchomości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące rea , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.600, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.900, Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200, Składki na Fundusz Pracy 300 Strona 9 z 16

10 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące rea , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 8.000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków i materiałów medycznych 6.500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 7.800, Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe 3.320, Podróże służbowe krajowe 5.900, Różne opłaty i składki 7.250, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków i materiałów medycznych , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 9.500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny , Opłaty za usługi internetowe 2.769, Podróże służbowe krajowe 3.600, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4.040, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.290, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Ośrodki wsparcia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3.921,00 Strona 10 z 16

11 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii 5.600, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe 1.000, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.600, Rodziny zastępcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące rea , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2.500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytaln , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6.700, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6.000, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiera , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług pozostałych , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw 4.000, Wynagrodzenia bezosobowe 4.000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3.000, Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe 3.000, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 5.000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronion ,00 Strona 11 z 16

12 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5.700, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 7.000, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.000, Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5.000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii 3.600, Zakup usług remontowych 1.000, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe 2.100, Podróże służbowe krajowe 2.500, Różne opłaty i składki 1.000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9.421, Zakup usług pozostałych 9.421, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8.674, Zakup materiałów i wyposażenia 4.077, Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.564, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 9.300, Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Zakup usług pozostałych , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.980, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Strona 12 z 16

13 Składki na Fundusz Pracy 2.950, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6.000, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe 1.000, Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.300, Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 7.851, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii , Zakup energii Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3.000, Zakup usług zdrowotnych 2.039, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe 5.137, Podróże służbowe krajowe 7.000, Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne 3.000, Różne opłaty i składki 6.000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 6.000, Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.418, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 5.685, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.794, Zakup energii 3.100, Zakup usług zdrowotnych 520 Strona 13 z 16

14 Zakup usług pozostałych 6.045, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.500, Zakup energii , Zakup usług remontowych 2.500, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 2.100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjal , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.604, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 1.000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1.800, Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe 1.520, Podróże służbowe krajowe 1.800, Różne opłaty i składki 1.500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Placówki wychowania pozaszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw 5.000, Wynagrodzenia bezosobowe 1.500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500, Zakup energii , Zakup usług remontowych 6.000, Zakup usług zdrowotnych 3.164, Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe 4.500, Podróże służbowe krajowe 2.500, Różne opłaty i składki 5.000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Strona 14 z 16

15 85410 Internaty i bursy szkolne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.425, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.300, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2.600, Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe 2.000, Różne opłaty i składki 1.600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.603, Składki na ubezpieczenia społeczne 2.059, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 5.345, Zakup materiałów i wyposażenia 2.509, Zakup usług pozostałych 8.847, Zakup usług pozostałych 4.153, Szkolne schroniska młodzieżowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.219, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2.200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3.500, Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe 1.500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.170, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup usług pozostałych ,00 Strona 15 z 16

16 90013 Schroniska dla zwierząt , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat pro , Zakup usług pozostałych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 7.000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Honoraria , Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwest , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kul , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kul , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie , Ochrona i konserwacja zabytków , Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Dopłaty w spółkach prawa handlowego ,00 RAZEM plan wydatków w złotych ,00 Strona 16 z 16

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2004 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/ 181/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 46 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17%

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17% Strona 1 WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo 49 158,00 48 260,11 98,17% 01009 Spółki wodne 8 000,00 8 000,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu na zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom 8

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku Dział Rozdz Nazwa (w złotych) Plan O10 Rolnictwo i łowiectwo 178 002 O1021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 Wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 163/2005 z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Sieroszewice na 2004 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V II/48/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 24 kwietnia 2007r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Dz. Rozdz. Parag raf Wyszczególnienie Plan na 2006 rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zmiany do budżetu na 2007 rok

Zmiany do budżetu na 2007 rok Zmiany do budżetu na 2007 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/100/07 z dnia 30.11.2007r. Wydatki - plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 878,00 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/533/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby Rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2004 rok

Plan wydatków budżetu na 2004 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 luty 2004r. Plan wydatków budżetu na 2004 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2004r. w tym dotacje na: Struktura 010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo. zadania własne. Izby rolnicze zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo. zadania własne. Izby rolnicze zł Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/ 2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 82 zł zadania własne 82 zł Izby rolnicze 01030 82 zł Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach

Plan dochodów Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.500,00 1095 Pozostała działalność 1.500,00 1095 690 Wpływy z różnych opłat 1.500,00 20 Leśnictwo 23.000,00 2001 Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Plan wydatków budżetu na 2006 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 161/2005 z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Sieroszewice na 2005 rok

Bardziej szczegółowo

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: Plan wydatków na 2015 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Dz. Roz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH OGÓŁEM POWIATU 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 620 20

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo