Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna"

Transkrypt

1 Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna 6.1. Używanie aplikacji Praca z Prezentacjami Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia prezentacji. Otwieranie, zamykanie prezentacji. Wybranie Menu Start\Wszystkie programy\microsoft Office\Microsoft Office PowerPoint 2007, Naciśnięcie umieszczonej na Pulpicie ikony skrótu do programu, Naciśnięcie myszy na nazwie pliku PowerPointa lub ikonie skrótu do pliku Tworzenie nowej prezentacji według domyślnego wzorca (szablonu). Wybieramy Przycisk pakietu Office\Nowy. Widzimy poniższe okno. W kolumnie szablony wybieramy pomiędzy szablonami na zapisanymi na komputerze i szablonami na serwerach Microsoftu (Microsoft Office Online). Obok jest kolumna z miniaturkami pustej prezentacji i szablonów prezentacji ostatnio używanych. Trzecia kolumna zawiera podgląd wybranego szablonu Zapisywanie prezentacji w określonym miejscu na dysku. Zapisywanie prezentacji pod inną nazwą. Do zapisu prezentacji w wybranym miejscu służy polecenie Zapisz jako - wybierane z Przycisku pakietu Office Zapisywanie prezentacji, jako pliku typu: RTF, szablon, pokaz slajdów, plik obrazu, pokaz slajdów we wcześniejszych wersjach. Polecenie Zapisz jako daje również możliwość wyboru typu zapisywanego pliku. W celu wybrania pliku rozwijamy listę w oknie Zapisz jako typ i wybieramy RTF, szablon lub inny. Strona 1 z 11

2 Poruszanie się pomiędzy otwartymi prezentacjami Zwiększanie wydajności pracy Ustawienie preferencji użytkownika w aplikacji: nazwy użytkownika, domyślnego folderu do zapisywania plików. W celu określenia użytkownika/autora wybieramy przycisk pakietu Office\Przygotuj\Właściwości. Otworzy się okno widoczne poniżej. Więcej właściwości uzyskamy naciskając Właściwości dokumentu i dalej Właściwości zaawansowane. Strona 2 z 11

3 W celu wybrania domyślnego folderu zapisywania dokumentów wybieramy - Przyciska pakietu Office\Opcje programu PowerPoint\Zapisywanie. W oknie tym można również określić częstość Autozapisu Używanie dostępnych funkcji Pomoc. Okno pomocy programu PowerPoint otwieramy naciskając ikonę znajdującą się na prawym końcu menu programu, lub naciskając klawisz funkcyjny F1. W górnej części okna wpisujemy hasło, którego pomoc ma dotyczyć i naciskamy ikonę szukania (lupa) lub Enter. Z wyświetlonych tematów wybieramy najbardziej odpowiadający naszym zainteresowaniom Powiększanie i pomniejszanie widoku prezentacji. Zmianę wielkości widoku prezentacji można wykonać w menu Widok w sekcji Powiększenie lub za pomocą suwaka w prawym dolnym rogu okna programu Wyświetlanie, ukrywanie pasków narzędzi. Odtwarzanie, minimalizowanie wstążki. Składniki paska narzędzi Szybki Dostęp można wybierać w oknie Dostosuj pasek Szybki dostęp lub w Opcjach programu, w zakładce Dostosowywanie. Strona 3 z 11

4 Włączanie i wyłączanie Minimalizacji Wstążki dostępne jest W menu Dostosuj pasek Szybki dostęp lub w menu podręcznym (prawy klawisz myszy) w menu programu (nad Wstążką), lub w obszarze tytułów sekcji (pod Wstążką) Tworzenie prezentacji Widoki prezentacji Znajomość celu posługiwania się różnymi trybami wyświetlania prezentacji: wyświetlanie zwykłe, wyświetlanie z sortowaniem, widok konspekt, pokaz slajdów. widok normalny służy do prac projektowych; widok sortowania służy do wykonania operacji na slajdach; widok konspekt służy do operowania tekstem; pokaz slajdów służy do oglądania prezentacji Znajomość dobrych praktyk w dodawaniu tytułów slajdów; używanie innego tytułu dla każdego slajdu w celu rozróżnienia ich w widoku konspekcie oraz przy poruszaniu się podczas pokazu slajdów Przełączanie się między różnymi trybami wyświetlania prezentacji: normalnym trybem, trybem z sortowaniem, pokazem slajdów. Tryb wyświetlania prezentacji można zmieniać wybierają odpowiednie ikony na Wstążce w menu Widok. Miniatury ikon trybów znajdują się w prawej dolnej części okna programu Slajdy Zmiana układu slajdu. Układ slajdu zmieniamy naciskając, na Wstążce, ikonę układ w menu Narzędzia główne Zastosowanie dostępnego szablonu projektu do prezentacji. Szablon projektu wybieramy, w menu Projekty, zaznaczają odpowiedni szablon/motyw w sekcji Motywy. Część szablonów jest na dysku użytkownika, a część na serwerach Microsoft. Szablony można też wprowadzić z innego pliku z prezentacją wykorzystującą odpowiedni szablon. W tym celu, po rozwinięciu sekcji Motywy, wybieramy Przeglądaj w poszukiwaniu motywów Zmiana koloru tła określonego slajdu, wszystkich slajdów. Style tła, powiązane z wybranym motywem/szablonem, można wybrać w menu Projekt naciskając ikonę Style tła. W menu powiązanym z tą ikoną można wybrać polecenie Formatuj tło. To samo polecenie jest dostępne w menu podręcznym (prawy klawisz myszy) w obrębie tworzonego slajdu. Strona 4 z 11

5 W dolnej części okna Formatowanie tła można wybrać opcję Zastosuj do wszystkich, co spowoduje, że wybrane tło zostanie nadane wszystkim istniejącym i nowotworzonym slajdom Dodawanie do prezentacji nowego slajdu o wskazanym układzie: slajd tytułowy, wykres, tekst, lista wypunktowana, tabela/arkusz kalkulacyjny. Nowy slajd dodajemy, i wybieramy jego układ, do prezentacji naciskając ikonę Nowy slajd na Wstążce w menu Narzędzia główne Kopiowanie, przenoszenie slajdów w obrębie jednej prezentacji lub pomiędzy różnymi otwartymi prezentacjami. W celu wykonania operacji na slajdach (kopiowanie, przenoszenie, kasowanie) wykorzystujemy Widok Sortowanie slajdów lub okno Slajdy znajdujące się po lewej stronie głównego okna w widoku normalnym prezentacji. Slajd lub slajdy, na których wykonujemy operacje należy zaznaczyć na ogólnych zasadach. Następnie, używając ikon w Narzędziach głównych lub menu kontekstowego, wybieramy odpowiednie polecenia, Usuwanie slajdu, slajdów. jw Wzorzec slajdu Wstawianie obiektu graficznego (obrazu, rysunku) do wzorca slajdu. Usuwanie obiektu graficznego ze wzorca slajdu. Operacje wykonujemy w widoku Wzorzec slajdów. Operacje wstawiania wykonujemy wybierając ikony Obraz, obiekt clipart lub Album fotograficzny w menu Wstawianie. Obiekty wstawione w widoku wzorca nie mogą być edytowane w widoku normalnym. Obiekty wstawione w widoku wzorca usuwamy w tym samym widoku Wprowadzanie tekstu do stopki określonego slajdu lub stopki wszystkich slajdów prezentacji. Tekst do stopki wprowadzamy wybierając ikonę Nagłówek i stopka w menu Wstawianie. W poniższym oknie tekstem wprowadzonym do stopki jest Ala i kot w butach. Jeżeli chcemy aby tekst znalazł się w stopce wszystkich slajdów naciskamy przycisk Zastosuj do wszystkich. Jeśli tego nie zrobimy tekst zostanie wprowadzony do aktualnie edytowanego slajdu Zastosowanie automatycznej numeracji slajdów, automatycznie uaktualnianej daty, daty stałej do stopki określonego slajdu lub wszystkich slajdów. Wszystkie te elementy wprowadzamy w powyższym oknie. Okno to otworzy się również, gdy wybierzemy, z menu Wstawianie, ikony Data i godzina lub Numer slajdu. Strona 5 z 11

6 6.3. Tekst Posługiwanie Znajomość dobrych praktyk w tworzeniu zawartości slajdów: używanie krótkich, zwięzłych zwrotów, punktów, numerowanych list Wprowadzenie tekstu do odpowiedniego miejsca zarezerwowanego w wyświetleniu standardowym lub konspektowym. Pole tekstowe, przeznaczone do wprowadzania tekstu wstawiamy wybierając ikonę Pole tekstowe w menu Wstawianie. Pola tekstowe znajdują się domyślnie w niektórych układach slajdów (np. zawierających pola tytułowe). Pola tekstowe, znajdujące się na slajdach, najwygodniej jest wypełniać w standardowym widoku slajdów. Można je edytować w oknie Konspekt znajdującym się z lewej strony okna głównego. W oknie konspekt widzimy teksty w polach funkcyjnych.(tytuł, podtytuł, lista) Edycja tekstu w prezentacji. Edycję wykonujemy w menu Narzędzia główne Kopiowanie, przenoszenie tekstu w obrębie jednej prezentacji lub pomiędzy wieloma prezentacjami. Zaznaczamy tekst za pomocą myszy. Dajemy polecenie kopiowania lub przeniesienia. Wskazujemy miejsce docelowe. Dajemy polecenie Wklej Usuwanie tekstu. Po zaznaczeniu tekstu dajemy polecenie Usuń Użycie poleceń Cofnij i Ponów. Ikony obu poleceń znajdują się w pasku narzędzi Szybko dostępnych. Mają kształt zakrzywionych strzałek Formatowanie Zmiana wielkości i kroju czcionki. Rozwijamy wskazane na rysunku listy i wybieramy odpowiednie wartości. Krój czcionki Wielkość czcionki Pogrubienie Pochylenie/Kursywa Podkreślenie Cień Kolor tekstu Zmiana stylu czcionki: pogrubiona, pochylona (kursywa), podkreślona, cieniowanie. Zmianę stylu uzyskujemy przez naciśnięcie ikon wskazanych na rysunku powyżej Zastosowanie kolorów do tekstu. Wybieramy listę wskazaną na rysunku i wybieramy kolor. Więcej opcji formatowania czcionki można uzyskać w oknie czcionka. Okno to otwieramy w Narzędziach głównych. Strona 6 z 11

7 Ikona otwierania okna Czcionka Zastosowanie opcji śledzenia zmian tekstu. Program PowerPoint 2007 nie ma tej opcji. Śledzenie zmian jest możliwe we współpracy z serwerem Share Point Wyrównywanie tekstu: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie. Na poniższym rysunku ikony włączające kolejno: wyrównanie do lewej, wyśrodkowanie, wyrównanie do prawej i justowanie Listy Wcięcie tekstu wypunktowanego. Usunięcie wcięcia z tekstu wypunktowanego. W tekście, zawierającym akapity, można wprowadzić wypunktowanie lub numerowanie. Służą do tego ikony umieszczone w Narzędziach głównych. Obok tych ikon znajdują się ikony służące do zwiększania i zmniejszania wcięcia. Wypunktowanie Numerowanie Zwiększanie wcięcia Zmniejszanie wcięcia Interlinia Ustawianie interlinii przed i po akapitach listy numerowanej lub wypunktowanej. Interlinię można ustawić rozwijając listę wskazaną powyżej lub w oknie Akapit otwieranym w sekcji Akapit w Narzędziach głównych. W oknie Akapit ustawiane są również odstępy Przed i Po akapicie. Strona 7 z 11

8 Zmiana standardowego stylu wypunktowania lub numerowania w licie. Zmian dokonujemy rozwijając listy znajdujące się przy ikonach Wypunktowanie (Punktory) i Numerowanie i wybierając odpowiednie opcje Tabele Wprowadzenie, edycja tekstu w slajdzie z tabelą. Tabelę wstawiamy do slajdu wybierając ikonę Tabel w menu wstawianie. Tabelę można też wstawić wykorzystując ikonę Wstaw tabelę znajdującą się w niektórych układach slajdu, np. Tekst i zawartość Zaznaczenie wierszy, kolumn, całej tabeli. Cała tabela zostanie zaznaczona jeśli naciśniemy przycisk myszy w obrębie tabeli. Wiersz lub kolumna zostanie zaznaczona, jeśli przeciągniemy mysz z naciśniętym przyciskiem wzdłuż wiersz lub tabeli Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn. Aby wstawić lub usunąć wiersz i kolumnę ustawiamy kursor w odpowiednim wierszu lub kolumnie. Następnie z menu podręcznego wybieramy odpowiedni polecenie Wstaw lub Usuń. Operacje te można wykonać też w menu Układ, gdzie są ikony odpowiednich poleceń. Menu Układ jest dostępne gdy kursor znajduje się w obrębie tabeli Zmiana szerokości kolumn, wysokości wierszy. Odpowiednie ikony poleceń i list znajdują się w menu Układ Wykresy Praca z wykresami Tworzenie w prezentacji różnych rodzajów wykresów: kolumnowych, słupkowych, liniowych i kołowych. Wykres tworzymy wybierając ikonę Wykres w menu wstawianie. Otwiera się okno Wstawianie wykresu, w którym można wybrać typ wykresu. Jednocześnie z wstawianiem wykresu do slajdu otwiera się, w programie MS Excel, arkusz z tabelą z danymi wykresu. W tabeli tej można zmienić wartości liczbowe i opisy oś wykresu Zaznaczenie wykresu. Wykres zaznaczamy naciskają lewy przycisk myszy w obszarze wykresu Zmiana typu wykresu. Polecenie Zmień typ wykresu uruchamiamy ikoną znajdującą się w menu Projektowanie. Menu Strona 8 z 11

9 Projektowanie dostępne jest gdy wykres jest zaznaczony. Otwiera się wtedy okno Zmienianie typu wykresu Dodawanie, usuwanie, edycja tytułu wykresu. Po zaznaczeniu wykresu dostępne jest menu Układ. W menu Układ jest ikona polecenia Tytuł wykresu, której naciśnięcie powoduje wstawienie pola tytułu wykresu. Po ustawieniu kursora w obszarze pola tytułu wykresu możemy przystąpić do edycji tytułu Wprowadzanie do wykresu etykiet z danymi: wartościami/liczbami, procentami. Naciskamy ikonę Etykiety danych w menu Układ. Możemy wybrać lokalizację etykiet i inne opcje dotyczące etykiet Zmiana koloru tła wykresu. Zaznaczamy obszar kreślenia. Z menu układ lub Formatowanie wybieramy Formatuj zaznaczone, a następnie Wypełnienie. Polecenie Formatuj obszar kreślenia dostępne jest również w menu podręcznym. Obszar kreślenia Zmiana kolorów słupków, kolumn, linii i wycinków koła w wykresach. Zaznaczamy kolumnę (słupek, wycinek) odpowiadający serii danych, której kolor zmieniamy. Wybieramy jw. Polecenie Formatuj zaznaczone i wypełnienie Obiekty graficzne Schemat organizacyjny Tworzenie hierarchicznego schematu organizacyjnego (z wykorzystaniem wbudowanego narzędzia do tworzenia schematów organizacyjnych). W menu Wstawianie naciskamy ikonę SmartArt W otwartym oknie Wybieranie grafiki SmartArt zaznaczamy Hierarchia, a następnie Schemat organizacyjny. Strona 9 z 11

10 Zmiana struktury hierarchicznej schematu organizacyjnego. Po zaznaczeniu schematu organizacyjnego zmian struktury dokonujemy w menu Projektowanie w sekcji Układy Dodawanie, usuwanie współpracowników, podwładnych w strukturze schematu organizacyjnego. Po zaznaczeniu bloku, do którego dodajemy/usuwamy współpracowników/podwładnych, wybieramy Dodaj kształt w menu Projektowanie Wprowadzanie, manipulacja Wprowadzenie obiektu graficznego (obraz, rysunek) do slajdu. Wybieramy Obraz lub Obiekt clipart z menu Wstawianie, a następnie wskazujemy odpowiedni obiekt. W przypadku clipartów, z prawej strony głównego okna otwiera się okno Clipart, w którym wybieramy Organizuj klipy Zaznaczenie obiektu graficznego. Najeżdżamy kursorem na obiekt i naciskamy lewy przycisk myszy Kopiowanie, przenoszenie obiektów graficznych, wykresów w obrębie jednej prezentacji lub pomiędzy otwartymi prezentacjami. Po zaznaczeniu obiektu wybieramy Kopiuj lub Wytnij. Następnie wskazujemy miejsce docelowe i wybieramy polecenie Wklej Zmiana rozmiaru, usuwanie obiektu graficznego, wykresu w prezentacji. Zaznaczamy obiekt i ustawiamy kursor na odpowiednim uchwycie. Naciskamy przycisk myszy i przesuwamy mysz, aż do uzyskania żądanych rozmiarów. Aby dokładnie ustalić rozmiar obiektu (ustawić zadany rozmiar) wybieramy, z menu podręcznego, Rozmiar i położenie. Aby usunąć obiekt z prezentacji zaznaczamy go i wybieramy polecenie usuń (Del) Obracanie, odwracanie obiektu graficznego. Zaznaczamy obiekt. I ciągniemy myszą za zielony uchwyt. Większe możliwości daje naciśnięcie ikony Obrót w menu Formatowanie Wyrównanie obiektu graficznego na slajdzie: do lewej, prawej, góry, dołu, wyśrodkowanie obiektu w pionie i w poziomie. Po zaznaczeniu obiektu wybieramy Wyrównaj z menu Formatowanie Rysowanie Dodawanie do slajdu różnych typów obiektów graficznych: linia prosta, strzałki, strzałki blokowe, trójkąt, kwadrat, owal, koło, pole tekstowe. Z menu Wstawianie wybieramy Kształty, a następnie potrzebny obiekt. Przesuwamy kursor w obszar slajdu. Naciskamy przycisk lewy myszy i przesuwamy kursor do osiągnięcia potrzebnej wielkości obiektu. Puszczamy przycisk Wprowadzanie tekstu do pola tekstowego, strzałki blokowej, trójkąta, kwadratu, owalu, koła. Zaznaczamy obiekt i rozpoczynamy pisanie tekstu Zmiana koloru tła obiektów graficznych, koloru linii, grubości i stylu linii. Wszystkie zmiany wykonujemy w menu Formatowanie lub wybierając, z menu podręcznego polecenie Formatuj kształt Zmiana stylu początku i końca obiektu graficznego typu strzałka. Z menu podręcznego wybieramy Formatuj kształt, a następnie Styl linii Zastosowanie cieniowania do obiektów graficznych. Wybieramy Efekty kształtów z menu Formatowanie lub Formatuj kształt\cień z menu podręcznego Pogrupowanie, rozgrupowanie obiektów graficznych na slajdzie. W celu zgrupowania obiektów zaznaczamy je z jednocześnie wciśniętym klawiszem Shift i z menu podręcznego lub z menu Format wybieramy Grupuj. Strona 10 z 11

11 W celu rozgrupowania obiektów zaznaczamy grupę obiektów i wybieramy Grupuj\Rozgrupuj z menu podręcznego lub z menu Format Ustawienie położenia obiektu graficznego nad, pod, na wierzch, na spód w stosunku do innych obiektów graficznych. Zaznaczamy obiekt i z menu podręcznego lub z menu Format wybieramy Przesuń na wierzch, Przesuń pod spód, lub którąś z podopcji Przygotowanie pokazu slajdów Przygotowanie prezentacji Dodawanie, usuwanie efektów przejść pomiędzy slajdami. Przejścia slajdów wybieramy i nadajemy w menu Animacje w sekcji Przejście do tego slajdu. W menu Animacje wybieramy również sposób przełączenia (Przy kliknięciu myszą lub Automatycznie po określonym czasie). Przejście przypisywane jest do bieżącego slajdu. Jeśli ma być przypisane do wszystkich slajdów to należy wybrać Zastosuj do wszystkich w menu Animacje Dodawanie, usuwanie ustawionych uprzednio efektów animacji dla różnych elementów slajdu. Efekty animacji dla różnych obiektów slajdów nadajemy wybierając Animacje niestandardowe w menu Animacje. Po wybraniu Animacji niestandardowych otwiera się, z prawej strony okna głównego) okno Animacje niestandardowe. W tym oknie najwygodniej dodać animacje. Aby usunąć konkretny efekt animacji należy zaznaczyć go w oknie Animacje niestandardowe i nacisnąć Del Dodawanie notatek do slajdów. Aby dodać notatkę do slajdu należy kliknąć w oknie poniżej głównego okna prezentacji. W oknie tym umieszczony jest napis: Kliknij, aby dodać notatki Wybór sposobu przedstawiania prezentacji: prezentacja na rzutniku, materiał informacyjny do wręczania uczestnikom pokazu, prezentacja na monitorze. Naciskamy Przycisk pakietu Office i wybieramy Publikuj, a następnie odpowiednią opcję Wyświetlanie, ukrywanie slajdów. Aby ukryć\wyświetlić slajd naciskamy Ukryj slajd w menu Pokaz slajdów Sprawdzanie i uruchamianie prezentacji Sprawdzanie poprawności językowej i ortograficznej prezentacji: poprawa błędów ortograficznych, usuwanie powtórzonych słów. Wybieramy Pisownia z menu Recenzja i postępujemy zgodnie z wyświetlanymi komunikatami Zmiana orientacji stron slajdów: pionowa, pozioma. Zmiana rozmiaru papieru. Orientacje slajdu określamy wybierając Orientacja slajdu w menu Projekt. Rozmiar slajdu i rozmiar papieru określamy wybierając Ustawienia strony w menu Projekt Drukowanie całej prezentacji, określonych slajdów, materiałów informacyjnych, notatek, konspektu slajdów. Ustalanie liczby kopii drukowanej prezentacji. Drukowanie do pliku. Wszystkie te parametry określamy po wybraniu Przycisk pakietu Office\drukuj\Drukuj Uruchamianie pokazu slajdów od pierwszego slajdu, od bieżącego slajdu. Parametry te określamy po wybraniu Przygotuj pokaz slajdów z menu Pokaz slajdów Przechodzenie się do następnego slajdu, poprzedniego slajdu, konkretnego slajdu podczas pokazu slajdów. Zaznaczamy obiekt, którego naciśnięcie ma wywołać określoną akcję i wybieramy Hiperłącze z menu Wstawianie. Strona 11 z 11

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna. Sylabus

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Praca z widokami i nawigacja w pokazie

Praca z widokami i nawigacja w pokazie Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Możliwości programu Power Point

Możliwości programu Power Point 1 Szablon projektu Możliwości programu Power Point Zaczynamy od wybrania szablonu projektu (Format/Projekt Slajdu lub z paska narzędzi). Wybieramy szablon Szczelina. 2 Slajd tytułowy Następnie dodajemy

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word EITC/BI/MSO10 Pakiet biurowy Microsoft Office Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word Wprowadzenie Okno główne aplikacji Wstążka pasek zakładek Przycisk Microsoft Office Pasek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia - MS Power Point

Ćwiczenia - MS Power Point Wprowadzenie: PowerPoint to program graficzny, służący do przygotowania profesjonalnej prezentacji. Daje możliwość wykorzystania elementów graficznych (rysunki, tabele, wykresy, efekty wizualne itd.).

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft PowerPoint 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Znajdowanie potrzebnych informacji

Bardziej szczegółowo

Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 3.1. Praca z aplikacją 3.1.1. Praca z dokumentami 3.1.1.1 Uruchomienie edytora tekstu, zakończenie pracy z nim. Otwieranie, zamykanie dokumentów. W systemie Windows każdy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft PowerPoint 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Znajdowanie potrzebnych informacji

Bardziej szczegółowo

Program kursu komputerowego ECDL Start

Program kursu komputerowego ECDL Start . Moduł 3 Przetwarzanie tekstów (2 godzin) Program kursu komputerowego ECDL Start Lp. Nazwa bloku Skrócona treść kolejnych zajęć Praca zaplikacją Pierwsze kroki Podstawowe operacje Uzyskiwane umiejętności

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M8 Grafika Biznesowa Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

1. Ćwiczenia z programem PowerPoint

1. Ćwiczenia z programem PowerPoint 1. Ćwiczenia z programem PowerPoint Tworzenie prezentacji Ćwiczenie 1.1. 1. Uruchomić program prezentacyjny PowerPoint wyszukując w menu Start programu Windows polecenie Programy, a następnie wybrać Windows

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2010

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2010 Rozpoczynamy pracę z programem PowerPoint Program PowerPoint 2010 to najnowsza wersja wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office oprogramowania do przygotowywania i wykonywania prezentacji czy pokazu

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne w Powerpoint

Prezentacje multimedialne w Powerpoint Prezentacje multimedialne w Powerpoint Ćwiczenie 1. Tworzenie prezentacji multimedialnej. POMOC DO ĆWICZENIA Dostęp do pomocy w programie: menu Pomoc Microsoft Office PowerPoint Pomoc. Aby ustawić tło

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA Użytkowanie komputera: ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA 2.1.1. Pierwsze kroki 2.1.1.1. Włączanie komputera. 2.1. Środowisko pracy 2.1.1.2. Procedura prawidłowego wyłączania komputera. 2.1.1.3. Procedura prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych SŁAWOMIR MICHNIKIEWICZ Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych 2006 SPIS TREŚCI 1. Wskazówki dotyczące przygotowywania pokazu slajdów... 2. Podstawowe operacje związane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Technologie informacyjno-komunikacyjne

Spis treści. Technologie informacyjno-komunikacyjne Technologie informacyjno-komunikacyjne 1. Przeglądarka internetowa i wyszukiwanie informacji 19 1.1. Problemy moralne i etyczne w komunikacji wspomaganej ICT.... 19 Relacje międzyludzkie w sieci 19 Netykieta

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej.

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Cele kursu: Umieszczać tekst i obrazy na slajdach. Uzyskiwać żądane obrazy tła, kolory, czcionki i tekst. Poruszać się w oknie programu PowerPoint. Stosować

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

W okienku zadań z listy szablonów wybieramy opcję Na moim komputerze lub w starszej wersji programu Szablony ogólne.

W okienku zadań z listy szablonów wybieramy opcję Na moim komputerze lub w starszej wersji programu Szablony ogólne. 1 MS PowerPoint Uruchamianie programu i kończenie pracy Program PowerPoint jest jednym z programów aplikacji MS Office. Po zainstalowaniu programu domyślnie skrót do niego powinien znaleźć się w menu Start

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z MICROSOFT POWERPOINT

ĆWICZENIA Z MICROSOFT POWERPOINT ĆWICZENIA Z MICROSOFT POWERPOINT źródło: dr inŝ. Kamal Matouk, http://matouk.ae.wroc.pl/ 1. Wprowadzenie. PowerPoint to program graficzny, słuŝący do przygotowania profesjonalnej prezentacji. Daje moŝliwość

Bardziej szczegółowo

POWERPOINT GRAFIKA, PREZENTACJE

POWERPOINT GRAFIKA, PREZENTACJE POWERPOINT GRAFIKA, PREZENTACJE Przy tworzeniu prezentacji w programie PowerPoint 2007 należy zwrócić uwagę na: 1. Wybór stylu graficznego (aby upiększyć naszą prezentację) Aby ustalić styl wybieramy menu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Rozdział ten będzie poświęcony efektom specjalnym, które również znalazły swoje zastosowanie w programie MS PowerPoint 2007. Pierwszym typem efektów jaki zostanie poddany naszej analizie

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint 1 Rozdział 1 Podstawy pracy z aplikacją Opis: W tym rozdziale uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady pracy w programie PowerPoint.

Bardziej szczegółowo

MS PowerPoint 2010. Prezentacja multimedialna. (podstawy) Warszawa 2012

MS PowerPoint 2010. Prezentacja multimedialna. (podstawy) Warszawa 2012 Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Początek roku szkolnego skłania nas do zaplanowania zajęć na najbliższe

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Karta Plik: www.slow7.pl. www.slow7.pl. Pozwala szybko zapisać plik. Pozwala na zapisanie pliku. Otwiera nowy dokument.

Karta Plik: www.slow7.pl. www.slow7.pl. Pozwala szybko zapisać plik. Pozwala na zapisanie pliku. Otwiera nowy dokument. Karta Plik: Pozwala szybko zapisać plik Pozwala na zapisanie pliku Otwiera nowy dokument Zamyka dokument Wyświetla informacje o dokumencie umożliwia chronić prezentacje za pomocą hasła wyszukuje problemy

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word 1 Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy szkolenia poznają podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Finansowo - Księgowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009 szkolenie zespołu matematyczno-przyrodniczego W programach pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel), zamiast importować grafikę, obrazki lub wykresy sami możemy je tworzyć przy użyciu Autokształtów.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo