Technologia Informacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologia Informacyjna"

Transkrypt

1 1 Technologia Informacyjna Program prezentacyjny Technologia Informacyjna Program Prezentacyjny

2 2 Czym jest program prezentacyjny Jest to oprogramowanie służące do tworzenia grafiki prezentacyjnej, rozumianej jako zestaw kolejno wyświetlanych slajdów, służących prezentacji wybranego zagadnienia. Podobnie jak w przypadku arkuszy kalkulacyjnych istnieje wiele programów umożliwiających tworzenie prezentacji multimedialnych: Nazwa programu Pakiet Producent PowerPoint MS Office Microsoft Keynote iwork Apple Impress OpenOffice Appache Software Fundation Ease GNOME Office GNOME Fundation Program prezentacyjny Google Dokumenty Google (usługa online) Google

3 3 Wybór motywu/stylu graficznego prezentacji Po otworzeniu nowej prezentacji należy ustalić jej motyw graficzny. Można tego dokonać poprzez wybór gotowych szablonów dostępnych w programie prezentacyjnym, dostępnych we wstążce Projektowanie. Alternatywą jest podczas tworzenia nowej prezentacji wybór opcji Motywy zamiast Pusta prezentacja, lub utworzenie własnego poprzez zmodyfikowanie istniejącego szablonu.

4 4 Dodawanie i usuwanie slajdów Aby dodać nowy slajd do prezentacji można użyć skrótu klawiszowego CTRL+M, który wstawi nwowy pusty slajd o takim samym układzie elementów jak slajd go poprzedzający. Jeśli użytkownik chce wybrać inny układ elementów slajdu może rozwinąć menu wyboru pod klawiszem Nowy slajd we wstążce Narzędzia główne. Pozwala on na wybór jednego z kilku predefiniowanych układów slajdu: Ponadto można dodawać, duplikować, usuwać i zmieniać kolejność slajdów w lewej części programu, zawierającej podgląd prezentacji, poprzez rozwinięcie menu podręcznego (PKM). W przypadku zmiany kolejności, wystarczy przesunąć podgląd slajdu w odpowiednie miejsce. Jeśli zachodzi taka potrzeba użytkownik może dodać nowy obszar do wprowadzania tekstu, poprzez wstawienie Pola tekstowego z menu wstawianie.

5 5 Zmiana tła jednego lub wszystkich slajdów Aby edytować tło slajdu należy z menu podręcznego wybrać opcję Formatuj tło (jest ona dostępna tylko po kliknięciu bezpośrednio w tło slajdu nie zawierające innych elementów). Wypełnienie pełne pozwala na wybór tła o jednolitym kolorze. Wypełnienie gradientowe umożliwia zastosowanie kilku kolorów, z wykorzystaniem wybranego schematu mieszania. Podczas wypełniania tła obrazem lub teksturą zaleca się zwiększenie przezroczystości, aby obraz nie zacieniał pozostałych elementów na slajdzie. Zakończenie edycji przyciskiem Zamknij zastosuje zmiany jedynie dla aktywnego slajdu.

6 6 Polecenia Należy powtórzyć przedstawiony na rysunku po lewej rezultat: Utworzyć nową prezentację Zastosować motyw Bogaty Dodać dwa nowe slajdy: pierwszy o układzie Dwa elementy zawartości, drugi Tytuł zawartość. Zmienić tło slajdu nr 3 na wypełnienie dowolnie wybraną teksturą (boczny pasek można usunąć poprzez wybór opcji Ukryj grafiki tła) Zmienić kolejność dwóch ostatnich slajdów tak aby zawierający teksturę zajął drugą pozycję. Wypełnić pierwszy i ostatni slajd tekstem

7 7 Wstawianie dodatkowych elementów Aby uzupełnić prezentację o dodatkowe elementy graficzne należy utworzyć nowy slajd zawierający pole z poniżej przedstawionym zestawem symboli: Wybór jednego z nich dodaje reprezentowany przez ikonę element, są to: Tabele Wykres (wybranie tej opcji powoduje otwarcie arkusza kalkulacyjnego, pozwalając tym samym na edycję predefiniowanych danych, które są domyślnie wizualizowane przez program) Grafika SmartArt jest to zestaw narzędzi pozwalający na tworzenie połączonych w całość takich obiektów jak schematy procesu, cyklu, hierarchii itd. Obraz pozwala na wstawienie grafiki znajdującej się na dysku urzytkownika ClipArt pozwala na pobranie lub wstawienie obrazka udostępnionego przez twórców programu Klip multimedialny opcja umożliwiająca wstawienie animowanej treści, zapisanej w popularnych formatach filmowych. Wymienione elementy oraz wiele dodatkowych można również wstawić do arkusza poprzez wybranie odpowiedniej opcji ze wstążki Wstawianie

8 8 Wstawianie dodatkowych elementów cd Wspomniana wstążka Wstawianie posiada kilka interesujących funkcji, niedostępnych w inny sposób. Warto zwrócić uwagę na takie przyciski jak: Nagłówek i stopka umożliwia wstawienie elementów, które będą powtarzały się co slajd. Mogą one być dynamiczne jak np. numeracja stron, lub statyczne np. pomniejszony napis tytułu na każdym slajdzie. Wstawianie równań pozwala na matematyczny zapis wzorów i równań Wybranie ostatniej opcji z tego menu Wstaw nowe równanie otwiera dodatkową wstążkę Projektowanie, umożliwiającą tworzenie własnych wzorów bez konieczności wykorzystywania dostępnych schematów. Wstawianie dźwięku umożliwia wstawienie ścieżki dźwiękowej odtwarzanej na wybranym slajdzie, lub podczas całej prezentacji (można to wykorzystać by wstawić nagrany komentarz, podkład muzyczny itd.). Po wybraniu pliku dźwiękowego w prezentacji pojawia się symbol: Zaznaczenie tego symbolu wywołuje dodatkową wstążkę Odtwarzanie: Wybranie opcji Odtwórz na wielu slajdach powoduje, że odtwarzanie rozpocznie się od momentu wyświetlenia slajdu, w którym wstawiono dźwięk i będzie ono kontynuowane przez kolejne slajdy aż do zakończenia ścieżki (lub prezentacji jeśli wybrana zostanie opcja zapętlania) PRZYDATNA INFORMACJA: W przeciwieństwie do wersji PowerPoint sprzed roku 2007 nie jest wymagane przetrzymywanie wstawionych dźwięków i filmów w tym samym folderze wraz z plikiem prezentacji, gdyż multimedia są importowane bezpośrednio do pliku prezentacji.

9 9 Polecenia Utworzyć nową prezentację. W pierwszym slajdzie po tytułowym utworzyć tabelę (nie kopiować, oddtworzyć): W drugim slajdzie odtworzyć przedstawiony wykres (użyć opcji wstawiania wykresu): Dodać stopkę To jest kolejne ćwiczenie z PowerPoint a. Włączyć numerację slajdów (nr nie ma być wyświetlany na slajdzie tytułowym) Na kolejnym slajdzie zapisać wzór w formie matematycznej: f x =((x+2)^2)/x Na ostatnim slajdzie wstawić dowolny obrazek pobrany z internetu

10 10 Efekty przejścia slajdów W celu ustalenia efektu przechodzenia slajdu korzysta się ze wstążki Przejścia. Sekcja Przejście do tego slajdu pozwala na wybór jednego z wielu efektów przejścia pomiędzy slajdem poprzedzającym a obecnie aktywny. Jeśli efekt ma być zastosowany dla wszystkich slajdów można skorzystać z przycisku Zastosuj do wszystkich w sekcji Chronometraż, lub przed wyborem efektu zaznaczyć wszystkie slajdy w konie podglądu po lewej (CTRL+A). Jeśli wybrany efekt ma zostać zastosowany dla kilku wybranych slajdów należy zaznaczyć wybrane slajdy w podglądzie (łączenie zaznaczenia: przytrzymujemy klawisz CTRL a następnie kliknięciem myszy wybieramy slajdy) Sekcja Chronometraż umożliwia również wybór czy aktywny slajd ma pozostać wyświetlany do momentu kliknięcia myszą (lub klawisz spacji), czy automatycznie zmienić się po czasie. (Dla prezentacji wygłaszanych przez prezentera zaleca się pozostawienie opcji kliknięcia myszą)

11 11 Wstawianie hiperłączy Umieszczenie hiperłącza wewnątrz prezentacji pozwala na utworzenie linku pomiędzy wybranym elementem a plikiem znajdującym się na dysku stroną www, lub innym miejscem w prezentacji. Aby dodać hiperłącze do wybreanego elementu należy go zaznaczyć, a następnie z menu podręcznego wybrać opcję Hiperłącze, wywoła to następujące okno: Pierwsza z zakładek pozwala na skazanie pliku, który ma zostać otarty po kliknięciu elementu, do którego jest dołączane łącze, podczas odtwarzania prezentacji. Jeśli zaś w pasku Adres zostanie wprowadzony adres strony internetowej (zaczynający się od kliknięcie otworzy domyślną przeglądarkę z wpisanym adresem. (UWAGA: W przypadku plików, muszą one znajdować się na tym samym komputerze na którym odtwarzana jest prezentacja, a ich ścieżka dostępu musi pozostać nie zmieniona, dlatego zaleca się przechowywanie plików do których istnieją łącza w tym samym miejscu co prezentację) Druga z zakładek pozwala tworzyć łącza do slajdów istniejących już w prezentacji.

12 12 Notatki i zapis Pole robocze programu prezentacyjnego podzielone jest na trzy części: konspekt/podgląd prezentacji (po lewej), główne pole edycji zawartości (środek), pole notatek(dół). Pole komentarzy pozwala na umieszczanie przydatnych informacji dla prezentera, które nie będą widoczne dla słuchacza. (Tak, można sobie robić ściągi ) Jeśli komputer na którym będzie odtwarzana prezentacja jest podłączony do dwóch monitorów, lub monitora i projektora, we wstążce Pokaz slajdów w sekcji Monitory można zaznaczyć opcję: Użyj widoku prezentera. W takim przypadku na drugim źródle wyjścia obrazu będzie wyświetlana prezentacja jedynie w formie slajdów, natomiast na ekranie użytkownika pojawią się również jego notatki oraz podgląd przyszłych i minionych slajdów. Gotową prezentację można zapisać w wielu formatach, najczęściej stosowane to: *.pptx prezentacja programu PowerPont w formacie otwieranym jedynie jeśli na komputerze zainstalowany jest pakiet Office 2007 lub nowszy. *.ppt prezentacja zgodna z wcześniejszymi wersjami programu (zapisanie w tym formacie prezentacji, która była tworzona domyślnie dla pptx może wywołać zmiany w prezentacji) *pps, ppsx jest to prezentacja samoodtwarzająca się, po otwarciu pliku nie ma możliwości edycji jej zawartości, podobnie jak w przypadku poprzednich formatów ostatnia litera x odnosi się do wersji programu (aby prezentacje samoodtwarzające działały na komputerze również musi być zainstalowany PowerPoint, Microsoft PowerPoint Viewer, lub OpenOffice.

13 13 Polecenia Utworzyć prezentację zawierającą 5 slajdów: Załączyć numerację na slajdach. Zastosować dowolnie wybrany efekt przejścia slajdów dla całej prezentacji, a następnie dla slajdów 2 i 4 zastosować inny. Na slajdzie 3 umieścić wybraną przez siebie grafikę znalezioną w Internecie (zapisać na dysku), a następnie utworzyć łącze tak, by po kliknięciu grafiki uruchomiła się przeglądarka wraz ze stroną na której dana grafika się znajduje. Na slajdzie 4 wstawić strzałkę w prawo i strzałkę w lewo(wstążka wstawianie), a następnie utworzyć łącza, tak aby strzałka w prawo wyświetlała kolejny slajd, a strzałka w lewo slajd poprzedni. Dodać animację, aby strzałka w lewo pojawiła się na slajdzie po kliknięciu myszą, a strzałka w prawo po pięciu sekundach od wyświetlenia slajdu. Na ostatnim slajdzie w polu notatek wpisać: Wiem gdzie wpisywać notatki

14 14 Przydatne skróty klawiszowe Skrót Klawisz F5 Shift+F5 Spcja (lub) PageDown PageUp Klawisz cyfry a następnie Enter Home End Działanie Rozpoczyna odtwarzanie prezentacji od początku Rozpoczyna odtwarzanie prezentacji od aktywnego slajdu Przejście do kolejnego slajdu Przejście do poprzedniego slajdu Przejście do slajdu o wybranym numerze Przejście do początku prezentacji Przejście do końca prezentacji Wymienione skróty (poza pierwszym) działają jedynie podczas odtwarzania prezentacji

15 15 Wskazówki dotyczące tworzenia prezentacji Istnieje kilka parametrów, którymi powinna cechować się dobrze utworzona prezentacja: Jeden slajd nie powinien zawierać zbyt dużej ilości tekstu jest to dekoncentrujące i odwraca uwagę słuchacza od prezentera. Prezentacja i jej slajdy powinny zawierać tytuły. Czcionki szeryfowe ułatwiają czytanie długich tekstów, zaś czcionka bezszeryfowa uważana jest za bardziej czytelną w krótkich tekstach jak np. nagłówki. Prezentacja nie powinna zawierać zbyt wielu rodzajów czcionek równocześnie. Grafiki powinny być czytelne i dobrej jakości (powiększanie grafiki o zbyt małej rozdzielczości pogarsza jej jakość) Prezentacja powinna konsekwentnie utrzymywać jeden styl graficzny. Nadmiar efektów dźwiękowych i animacji przynosi odwrotny rezultat do zamierzonego (irytuje słuchaczy zamiast przykuwać ich uwagę). Podobnie dzieje się w przypadku kolorystyki, wybór jedynie kilku stosowanych przez całą prezentację poprawia jej estetykę. Jeśli prezentacja ma być wyświetlana przy użyciu projektora, zwłaszcza w niezacienionym pomieszczeniu należy unikać ciemnych kolorów dla elementów innych niż tekst. (czerń w niektórych projektorach jest uzyskiwana przez nie oświetlanie danej powierzchni ekranu) Uważa się, że elementy znajdujące się w prawym górnym rogu są postrzegane przez słuchacza jako ważniejsze. Stosowanie reguły KISS (keep it simple, stupid nie komplikuj, głuptasie) jest zazwyczaj dobrym podejściem podczas tworzenia prezentacji.

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Rozpoczynamy pracę z programem PowerPoint należy do programów z pakietu biurowego Microsoft Office. Jest to program do tworzenia grafiki prezentacyjnej, który pomaga w ilustrowaniu omawianych zagadnień.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

5.1. Tworzenie prezentacji multimedialnych Microsoft PowerPoint (Jacek Jędryczkowski - s.195-205)

5.1. Tworzenie prezentacji multimedialnych Microsoft PowerPoint (Jacek Jędryczkowski - s.195-205) 1. Multimedialne prezentacje i witryny internetowe 5.1. Tworzenie prezentacji multimedialnych Microsoft PowerPoint (Jacek Jędryczkowski - s.195-205) Microsoft Power Point 2003 jest programem do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej.

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Cele kursu: Umieszczać tekst i obrazy na slajdach. Uzyskiwać żądane obrazy tła, kolory, czcionki i tekst. Poruszać się w oknie programu PowerPoint. Stosować

Bardziej szczegółowo

4. Okno programu komputerowego

4. Okno programu komputerowego 4. Okno programu komputerowego Uruchomiony program pojawia się w osobnym oknie. Pulpit jest całkowicie lub częściowo przysłonięty tym oknem. Okna programów, w których tworzymy dokumenty komputerowe, są

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft PowerPoint 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Znajdowanie potrzebnych informacji

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

Zaglądamy do Internetu

Zaglądamy do Internetu Zaglądamy do Internetu 2.2. Przeglądanie Internetu 2.2.1. Uruchamiamy przeglądarkę Przeglądarka to typowy program komputerowy, który sposobem otwierania i zamykania możemy porównać z prostym edytorem

Bardziej szczegółowo

Numbers 09 Podręcznik użytkownika

Numbers 09 Podręcznik użytkownika Numbers 09 Podręcznik użytkownika KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawo autorskie zabrania kopiowania (w całości lub w części) tej instrukcji bez pisemnego zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Instrukcja metodyczna dla nauczycieli Spis treści 1. Wstęp 3 2. Pierwsze kroki z tablicą 6 3. Podstawy pracy z oprogramowaniem RM Easiteach 9 3.1. Pulpit nawigacyjny

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

iweb Pierwsze kroki Poznaj iweb i dowiedz się, jak utworzyć swoją pierwszą witrynę internetową.

iweb Pierwsze kroki Poznaj iweb i dowiedz się, jak utworzyć swoją pierwszą witrynę internetową. iweb Pierwsze kroki Poznaj iweb i dowiedz się, jak utworzyć swoją pierwszą witrynę internetową. 1 Spis treści Rozdział 1 3 Witamy w iweb 3 Czym jest iweb? 3 Czego się dowiesz? 4 Zanim zaczniesz 4 Co będzie

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

4.2 Program biurowy OpenOffice.org

4.2 Program biurowy OpenOffice.org 4-17 4.2 Program biurowy OpenOffice.org OpenOffice to najczęściej używany w Linuksie program biurowy. Za jego pomocą można: tworzyć i edytować dokumenty tekstowe, zarządzać danymi w arkuszach kalkulacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Materiały szkoleniowe na kurs: Podstaw obsługi komputera 2013 - opracowanie: dr Marcin Skuba Wersja 2.0 Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1.1. Treści

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej WSTĘP W dobie globalizacji znajomość technologii informacyjnej (TI), obsługa komputera oraz Internetu mają coraz większe znaczenie. Uznawane jest za podstawową umiejętność funkcjonowania na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo