Programowanie Microsoft SQL Server

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie Microsoft SQL Server"

Transkrypt

1 Leonard Lobel Andrew Brust Programowanie Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise, Warszawa 2012

2 Skrócony spis treści Wprowadzenie.... xv Podziękowania....xxxiii Część I: Podstawy programowania w SQL Server 1 Omówienie pakietu oprogramowania SQL Server Data Tools Rozszerzenia języka T-SQL Eksploracja środowiska SQL CLR Praca z transakcjami Zabezpieczenia serwera SQL Część II: Zastosowania nierelacyjne 6 Język XML a relacyjna baza danych Dane hierarchiczne a relacyjna baza danych Natywne strumienie plikowe Obsługa danych geoprzestrzennych Część III: Stosowany SQL 10 Technologie dostępu do danych firmy Microsoft Technologie dostępu do danych oparte na platformie WCF Przenoszenie usług do chmury SQL Azure Usługa SQL Azure Data Sync i tworzenie aplikacji dla systemu Windows Phone Szersze spojrzenie na oprogramowanie SQL Server Technologie przetwarzania w pamięci xvelocity Indeks Informacje o autorach iii

3

4 Spis treści Wprowadzenie.... xv Podziękowania....xxxiii Część I: Podstawy programowania w SQL Server 1 Omówienie pakietu oprogramowania SQL Server Data Tools....3 Omówienie pakietu oprogramowania SSDT Narzędzia bazodanowe stworzone dla programistów Programowanie deklaratywne w oparciu o model bazy danych Programowanie w trybie z połączeniem Programowanie w trybie bez połączenia Wersjonowanie i obrazy migawkowe Tworzenie kodu dla różnych platform docelowych Korzystanie z pakietu oprogramowania SSDT Łączenie sie z bazą danych za pomocą eksploratora obiektów SQL Server Object Explorer Zbieranie nowych wymagań Korzystanie z narzędzia Table Designer (w trybie z połączeniem) Praca z projektem typu SQL Server Database w trybie offline Wykonywanie obrazu migawkowego Korzystanie z narzędzia Table Designer (projekt bazy danych w trybie Offline).. 33 Omówienie instancji LocalDB Refaktoryzacja bazy danych Testowanie i debugowanie Porównywanie schematów Publikowanie w chmurze SQL Azure Przyzwyczajanie się do korzystania z pakietu oprogramowania SSDT Podsumowanie Rozszerzenia języka T-SQL Parametry o wartościach tablicowych Coś więcej niż kolejne rozwiązanie oparte na tabeli tymczasowej Wysyłanie zamówień Używanie parametrów tablicowych do masowych operacji wstawiania i aktualizowania danych Przekazywanie parametrów tablicowych przy użyciu składnika ADO.NET v

5 vi Spis treści Przekazywanie kolekcji w parametrach tablicowych przy użyciu niestandardowych iteratorów Ograniczenia parametrów tablicowych Typy danych dla dat i godzin Oddzielne typy danych dla dat i godzin Bardziej przenośne typy danych dla dat i godzin Obsługa stref czasowych Dokładność, ilość zajmowanej pamięci oraz format używany do zapisywania dat i godzin Funkcje służące do przetwarzania dat i godzin Instrukcja MERGE Definiowanie źródłowych i docelowych danych dla instrukcji MERGE Klauzula WHEN MATCHED Klauzula WHEN NOT MATCHED BY TARGET Używanie instrukcji MERGE do replikacji tabeli Klauzula WHEN NOT MATCHED BY SOURCE Klauzula OUTPUT w instrukcji MERGE Wybór metody złączenia Działanie instrukcji MERGE jako instrukcji języka DML Składnia instrukcji typu INSERT OVER DML Alternatywa wobec klauzuli OUTPUT INTO, zapewniająca możliwość filtrowania danych Konsumowanie zmian przy użyciu słowa kluczowego CHANGES Operator GROUPING SETS Zestawienia według poziomu Zestawienia według wszystkich możliwych kombinacji poziomów Zwracanie zestawień tylko dla najwyższego poziomu Mieszanie i dopasowywanie Obsługa wartości NULL Rozszerzenia funkcjonalności okna danych (klauzuli OVER) Agregacje przesuwne Porównanie klauzul RANGE i ROWS Nowe funkcje języka T-SQL wprowadzone w wersji SQL Server Nowe funkcje analityczne Nowe funkcje konwersji Nowe funkcje służące do przetwarzania dat i godzin Nowe funkcje logiczne Nowe funkcje służące do przetwarzania łańcuchów znakowych Zmienione funkcje matematyczne Instrukcja THROW Ponowne zgłaszanie wyjątków Stronicowanie po stronie serwera Używanie funkcji ROW_NUMBER...141

6 Spis treści vii Używanie składni OFFSET/FETCH NEXT Obiekt SEQUENCE Ograniczenia sekwencji Wykrywanie metadanych Podsumowanie Eksploracja środowiska SQL CLR Wprowadzenie: Włączenie integracji ze środowiskiem CLR Integracja programu Visual Studio i serwera SQL Server Projekty typu SQL Server Database Project w programie Visual Studio Automatyczne wdrażanie Atrybuty kodu SQL CLR Nasza pierwsza procedura składowana ze środowiska SQL CLR Procedury składowane CLR oraz dostęp do danych po stronie serwera Potokowe przesyłanie danych za pomocą obiektów klasy SqlDataRecord i SqlMetaData Wdrażanie Przygotowanie Wdrażanie modułu wykonywalnego Wdrażanie procedur składowanych Testowanie procedur składowanych Funkcje CLR Procedury wyzwalane CLR Agregacje CLR Typy danych SQL CLR Zabezpieczenia Badanie i zarządzanie zdefiniowanymi przez użytkownika typami danych CLR Wskazówki praktyczne dotyczące korzystania ze środowiska SQL CLR Podsumowanie Praca z transakcjami Co to jest transakcja? Omówienie właściwości ACID Obsługa transakcji lokalnych przez serwer SQL Server Tryb z automatycznym zatwierdzaniem transakcji Tryb z transakcją jawną Tryb z transakcją niejawną Tryb transakcji z zakresem ograniczonym do partii zadań Poziomy izolacji Poziom izolacji z odczytem niezatwierdzonym Poziom izolacji z odczytem zatwierdzonym Poziom izolacji z powtarzalnym odczytem Poziom izolacji z serializacją

7 viii Spis treści Poziom izolacji obrazu migawkowego Poziom izolacji obrazu migawkowego z odczytem zatwierdzonych danych Poziomy izolacji w środowisku ADO.NET Transakcje rozproszone Terminologia związana z transakcjami rozproszonymi Reguły i metody rejestrowania się Transakcje rozproszone na serwerze SQL Server Transakcje rozproszone w środowisku.net Framework Użycie menedżera zasobów w transakcji zakończonej powodzeniem Transakcje w środowisku SQL CLR (integracja ze środowiskiem CLR) Podsumowanie dotychczasowych informacji Podsumowanie Zabezpieczenia serwera SQL Cztery filary platformy Security Framework Bezpieczeństwo z założenia Bezpieczne ustawienia domyślne Bezpieczne wdrożenie Bezpieczna komunikacja Omówienie zabezpieczeń serwera SQL Server Loginy serwera SQL Server Użytkownicy bazy danych Konto użytkownika guest Uwierzytelnianie i autoryzacja Sposób nawiązywania połączeń przez klientów Zasady haseł Separacja użytkownika i schematu Kontekst wykonywania Obsługa szyfrowania Szyfrowanie danych w trakcie ich przesyłania Szyfrowanie przechowywanych danych Transparentne szyfrowanie danych Inspekcja serwera SQL Server Tworzenie obiektu inspekcji Opcje inspekcji Rejestrowanie zdarzeń inspekcji w systemie plików Rejestrowanie zdarzeń inspekcji w dzienniku zdarzeń systemu Windows Prowadzenie inspekcji zdarzeń serwera Prowadzenie inspekcji zdarzeń bazy danych Przeglądanie zarejestrowanych zdarzeń inspekcji Odpytywanie widoków katalogu inspekcji Częściowo zawarte bazy danych Tworzenie częściowo zawartej bazy danych

8 Spis treści ix Tworzenie użytkownika zawartego Inne funkcje częściowo zawartych baz danych Metody używane przez hakerów do atakowania serwerów SQL Server Bezpośrednie połączenie z siecią Internet Słabe hasła kont administratorów systemu Usługa SQL Server Browser Wstrzykiwanie kodu SQL Spostrzeżenie Podsumowanie Część II: Zastosowania nierelacyjne 6 Język XML a relacyjna baza danych Dane znakowe jako dane w formacie XML Typ danych xml Używanie zmiennych typu xml Używanie formatu XML w tabelach Definicje schematu XML (XSD) Indeksy XML Polecenia FOR XML FOR XML RAW FOR XML AUTO FOR XML EXPLICIT Dodatkowe funkcje klauzuli FOR XML Opcja TYPE FOR XML PATH Emitowanie elementu ROOT Tworzenie schematu XSD umieszczanego wewnątrz dokumentu XML Tworzenie kodu XML opartego na elementach Rozmontowywanie danych w formacie XML przy użyciu funkcji OPENXML Odpytywanie danych w formacie XML za pomocą zapytań w języku XQuery Omówienie wyrażeń w języku XQuery i XPath Działanie zapytań XQuery na serwerze SQL Server Instrukcje DML dla formatu XML Podsumowanie Dane hierarchiczne a relacyjna baza danych Typ danych hierarchyid Tworzenie tabeli hierarchicznej Metoda GetLevel Wypełnianie hierarchii danymi Metoda GetRoot Metoda GetDescendant

9 x Spis treści Metoda ToString Metoda GetAncestor Strategie indeksowania tabeli hierarchicznej Indeksowanie w głąb Indeksowanie poprzeczne Odpytywanie tabel hierarchicznych Metoda IsDescendantOf Reorganizowanie węzłów wewnątrz hierarchii Metoda GetReparentedValue Przeszczepianie gałęzi drzewa Więcej metod typu danych hierarchyid Podsumowanie Natywne strumienie plikowe Tradycyjne strategie obsługi obiektów typu BLOB Obiekty BLOB w bazie danych Obiekty BLOB w systemie plików Omówienie strumieni plikowych typu FILESTREAM Włączenie obsługi strumieni plikowych typu FILESTREAM Włączanie obsługi strumieni plikowych typu FILESTREAM na poziomie komputera Włączanie obsługi strumieni plikowych typu FILESTREAM na poziomie instancji serwera Tworzenie bazy danych z włączoną obsługą strumieni plikowych typu FILESTREAM Tworzenie tabeli z kolumnami typu FILESTREAM Przechowywanie i pobieranie danych typu FILESTREAM Usuwanie danych typu FILESTREAM Bezpośrednie przesyłanie strumieniowe w środowisku.net przy użyciu klasy SqlFileStream Omówienie klasy SqlFileStream Tworzenie aplikacji klienckiej typu Windows Forms Programowanie dostępu do danych przy użyciu klasy SqlFileStream Tworzenie strumieniowej usługi HTTP Budowanie klienta WPF Ograniczenia i uwagi dotyczące strumieni plikowych typu FILESTREAM Omówienie tabel plikowych typu FileTable Tworzenie tabeli plikowej FileTable Manipulowanie tabelami plikowymi typu FileTable Przeszukiwanie dokumentów Podsumowanie

10 Spis treści xi 9 Obsługa danych geoprzestrzennych SQL Server Spaces Out Modele przestrzenne Model planarny (płaskiej Ziemi) Model geodezyjny (elipsoida) Standardy danych przestrzennych Importowanie danych w formacie WKT (Well-Known Text) Importowanie danych w formacie WKB Importowanie danych w formacie GML (Geography Markup Language) Przestrzenne typy danych Korzystanie z typu danych geometry Korzystanie z typu danych geography Rozszerzenia przestrzenne wprowadzone w wersji SQL Server Nowe klasy danych przestrzennych Nowe metody przestrzenne Inne ulepszenia Integracja z mapami Microsoft Bing Podsumowanie Część III: Stosowany SQL 10 Technologie dostępu do danych firmy Microsoft Ewolucja dostępu do danych na platformie.net Przygotowywanie przykładowej bazy danych Monitorowanie aktywności bazy danych przy użyciu narzędzia SQL Server Profiler Konwencjonalna technologia ADO.NET Korzystanie z surowych obiektów dostępu do danych Praca ze zbiorami danych typu DataSets Zapytania LINQ (Language-Integrated Query) Technologia LINQ to DataSet Mapowanie obiektowo relacyjne (ORM) wkracza do świata.net Zróżnicowana oferta technologii ORM z Redmond LINQ to SQL: przeszłość i teraźniejszość Entity Framework: teraźniejszość i przyszłość Podsumowanie Technologie dostępu do danych oparte na platformie WCF Zdefiniowanie usług Opcje dostępu do danych na platformie WCF Usługa WCF Data Services Tworzenie usługi WCF Data Service Tworzenie modelu danych z encjami

11 xii Spis treści Testowanie działania usługi WCF Data Services przy użyciu przeglądarki Internet Explorer Tworzenie aplikacji klienckich dla usług WCF Data Services Rozszerzanie usługi WCF Data Services Usługa WCF RIA Services Ustanawianie łącza usługi WCF RIA Services Tworzenie modelu danych z encjami Tworzenie klas usługi domenowej oraz klas metadanych Budowanie klienta Silverlight Inspekcja protokołu.net Framing przy użyciu programu Fiddler Testowanie gotowego rozwiązania dla usługi WCF RIA Services Wybór właściwej technologii dostępu do danych opartej na platformie WCF Podsumowanie Przenoszenie usług do chmury SQL Azure Historia Czym właściwie jest usługa SQL Azure? Skąd wynikają ograniczenia? Ceny Początek jest bezpłatny Przygotowanie Po wstępnych przygotowaniach Przygotowanie serwera Przygotowanie bazy danych Zarządzanie bazą danych Tworzenie tabel i wprowadzanie danych Wykonywanie zapytań w oknie przeglądarki Projektowanie indeksów Zarządzanie i wizualizacje Łączenie się z ziemi Przeprowadzanie migracji i synchronizacji pomiędzy ziemią a chmurą Ratunek w plikach typu DACPAC Wyodrębnianie, wdrażanie, eksportowanie i importowanie plików aplikacji warstwy danych Scenariusze Federacje SQL Azure Leksykon federacji SQL Azure Tworzenie federacji Sfederowane tabele Używanie elementów federacji Dzielenie i usuwanie elementów federacji Tabele centralne i tabele odwołań Zapytania rozdysponowujące i scenariusze z wieloma dzierżawcami

12 Spis treści xiii Obsługa federacji w programie SSMS oraz SSDT Zastosowanie federacji w chmurze SQL Azure Reporting Przygotowanie serwera Tworzenie raportów Wdrażanie raportów Rozwiewanie wątpliwości Podsumowanie Usługa SQL Azure Data Sync i tworzenie aplikacji dla systemu Windows Phone Charakterystyka systemu z okazjonalnym połączeniem Zarządzanie danymi Poznajemy usługę SQL Azure Data Sync Możliwości i funkcje Terminologia związana z usługą Data Sync Grupy synchronizacji Agent synchronizacji klienta Uwagi dotyczące usługi SQL Azure Data Sync Tworzenie systemu z okazjonalnym połączeniem Wymagania wstępne Konfigurowanie usługi SQL Azure Data Sync Przygotowanie serwera usługi SQL Azure Data Sync Server Tworzenie grupy synchronizacji Umieszczanie usług WCF Data Services na platformie Windows Azure Informacje o platformie Windows Azure Tworzenie rozwiązania FlixPoll Dodawanie usługi danych FlixPoll Dodawanie modelu danych z encjami Tworzenie klienta FlixPoll Używanie danych w formacie OData w systemie Windows Phone Baza danych SQL Server na telefonie komórkowym Wdrożenie na platformie Windows Azure Podsumowanie Szersze spojrzenie na oprogramowanie SQL Server Stos elementów logiki biznesowej firmy Microsoft: krótkie wprowadzenie Usługi danych głównych Usługi jakości danych Usługi integracji System RDBMS i hurtownie danych Składnice danych i hurtownie danych Schemat gwiaździsty

13 xiv Spis treści Urządzenia z hurtowniami danych SQL Server Usługi analityczne Motor wielowymiarowy Dodatek PowerPivot i tryb tabelaryczny usługi SSAS Wyszukiwanie danych Power View Usługi raportujące Części raportu Wysyłanie alertów Składniki pulpitu nawigacyjnego Program Excel i usługi programu Excel Korzystanie z usług programu Excel StreamInsight Usługa PerformancePoint Services Edycje serwera SQL Server i wymagane wersje oprogramowania SharePoint Podsumowanie Technologie przetwarzania w pamięci xvelocity Bazy danych z magazynem kolumn Technologia magazynu kolumn na rynku rozwiązań logiki biznesowej Technologia xvelocity w systemach RDBMS: Indeksy kolumn Tworzenie indeksu kolumny Czego nie można zrobić Jak działają indeksy kolumn Technologia xvelocity w zastosowaniach analitycznych: PowerPivot i modele tabelaryczne SSAS Uporządkowanie słownictwa związanego z usługami analitycznymi Najważniejsze informacje na temat technologii BISM Przyjaciele, rodacy, dajcie nam swoje dane Tworzenie modelu BISM M jak Modelowanie Modelowanie, Part Deux Odpytywanie modeli danych z poziomu programu Excel Program PowerPivot dla serwera SharePoint Przejście do usługi SSAS w trybie tabelarycznym Nadchodzi program Power View Powrót do motoru VertiPaq Podsumowanie Indeks Informacje o autorach

Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Reporting Services Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Jak wykorzystać technologię ASP.NET do tworzenia profesjonalnych witryn internetowych? Jak tworzyć aplikacje

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE

CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE Spis treści O autorach Wprowadzenie CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE Rozdział 1. Istotne zagadnienia bazodanowe Bazy danych jako remedium na standardowe ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 06.07.2012r. Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 2. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2013: Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot

Microsoft Excel 2013: Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot Microsoft Excel 2013: Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot Alberto Ferrari i Marco Russo Przekład: Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie............................................................

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona1 KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny S.A. ul. Złotoryjska 194 59-220 Legnica Polska tel. (076) 74 75 440 fax. (076) 74 75 444 www.letia.pl Przedmiot zamówienia: "Dostawa i montaż Wyposażenia

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Hyper-V

Windows Server 2012 Hyper-V Aidan Finn Patrick Lownds Michel Luescher Damian Flynn Windows Server 2012 Hyper-V Przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu Przekład: Krzysztof Kapustka, Krzysztof Szkudlarek APN Promise, Warszawa

Bardziej szczegółowo