Microsoft SQL Server Reporting Services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft SQL Server Reporting Services"

Transkrypt

1 Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013

2 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego w Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services Omówienie środowiska Reporting Services Scenariusze wdrażania Instalowanie Reporting Services Omówienie podstaw Reporting Services Część II Opracowywanie raportów 6 Planowanie projektu raportu Praca z projektami serwera raportów Pobieranie danych dla raportu Projektowanie układu raportu Korzystanie z elementu tablix Opracowywanie wyrażeń Stosowanie funkcji Dodawanie interakcji Tworzenie raportów dynamicznych z parametrami Zarządzanie układem strony Stosowanie Analysis Services jako źródła danych v

3 Tom 2 Część III Wizualizacja danych 17 Tworzenie wykresów Wykorzystywanie elementów wykresów Porównywanie wartości z celami za pomocą mierników Wyświetlanie wydajności za pomocą wskaźników Prezentowanie danych na mapach Wykorzystywanie elementów map Część IV Zarządzanie serwerem raportów 23 Instalowanie raportów na serwerze Zabezpieczanie zawartości serwera raportów Wykonywanie zadań administracyjnych Część V Przeglądanie raportów 26 Dostęp do raportów w trybie online Wykorzystywanie subskrypcji Alerty danych Część VI Tworzenie raportów w trybie ad hoc 29 Ponowne wykorzystywanie składników Report Part Przygotowanie narzędzia Power View Stosowanie narzędzia Power View Część VII Używanie Reporting Services jako platformy programowania 32 Poznawanie języka definicji raportów (Report Definition Language) Programowanie składników projektu raportu Programowanie funkcji zarządzania serwerem raportów Programowanie funkcji dostępu do raportów vi

4 Spis treści tomu 1 Wprowadzenie xv O autorkach xxi Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego w Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services Nowe funkcje Power View Integracja z programem SharePoint Alerty danych Pozostałe zmiany SQL Server Data Tools Nowe rozszerzenia renderowania Pożegnanie z programem Report Builder Aktualizacja z wcześniejszych wersji Przygotowanie Aktualizacja w miejscu Migracja Omówienie środowiska Reporting Services Platforma raportowania Cykl życia raportu Opracowywanie raportu Administrowanie raportami Dostęp do raportów Architektura Reporting Services Tryb macierzysty Tryb zintegrowanego programu SharePoint Scenariusze wdrażania Wdrożenie na pojedynczym serwerze Pamięć Miejsce na dysku Aktywność na dysku Wdrożenie rozproszone Wdrożenie serwera w trybie macierzystym Wdrożenie serwera w trybie zintegrowanego programu SharePoint vii

5 viii Spis treści tomu 1 Inne komponenty Wdrożenie na szeroką skalę Równoważenie obciążenia Klaster pracy awaryjnej Rozproszone obciążenie Wdrożenie w środowisku z dostępem z Internetu Instalowanie Reporting Services Analizowanie wymagań sprzętowych oraz programowych Wybór systemu operacyjnego Wybór edycji komponentu Database Engine Przegląd wymagań trybu zintegrowanego programu SharePoint Przygotowywanie kont służących do uruchamiania Reporting Services Przeprowadzanie instalacji Instalowanie wstępnie wymaganego oprogramowania Instalowanie programu SQL Server Konfigurowanie Reporting Services w trybie macierzystym Konfigurowanie częściowej integracji z programem SharePoint Konfigurowanie programu SharePoint z myślą o raportowaniu w trybie lokalnym. 99 Konfigurowanie trybu zintegrowanego programu SharePoint Instalowanie dodatku Reporting Services Add-in for SharePoint Tworzenie aplikacji sieci Web programu SharePoint Tworzenie witryny centrum analiz biznesowych Konfigurowanie programu SharePoint z myślą o integracji z Reporting Services Instalowanie programu Report Builder Instalowanie przykładowych baz danych Omówienie podstaw Reporting Services Wprowadzenie do środowisk projektowych Porównanie środowisk projektowych Wybór narzędzia do projektowania raportów Opracowywanie raportu przy użyciu narzędzia Report Builder Uruchamianie programu Report Builder Kreator Getting Started (Wprowadzenie) Korzystanie z projektanta zestawów danych Poznawanie interfejsu programu Report Builder Dodawanie źródła danych Dodawanie zestawu danych Dodawanie tytułu raportu Korzystanie z kreatorów obszarów danych Własnoręczne dodawanie obszaru danych

6 Spis treści tomu 1 ix Dodawanie pól do tabeli Dodawanie sumy całkowitej Grupowanie danych Wstawianie podziału strony Formatowanie raportu Wyświetlanie podglądu raportu Zapisywanie raportu Zarządzanie raportem Publikowanie raportu Dodawanie opisu Przeglądanie opcji przetwarzania Wyświetlanie raportu Otwieranie raportu Korzystanie z przeglądarki HTML Część II Opracowywanie raportów 6 Planowanie projektu raportu Poznanie grupy docelowej Przegląd opcji raportu Wybór układu Zarządzanie danymi Parametry Urządzenia mobilne Raporty przeznaczone do druku Opracowywanie standardów Praca z projektami serwera raportów Rozpoczynanie pracy z projektami serwera raportów Tworzenie projektu Reporting Services Wybieranie typu projektu Poznawanie interfejsu programu Visual Studio Usuwanie projektu z rozwiązania Wykorzystywanie plików projektu raportu Typy plików w projekcie serwera raportów Korzystanie z kreatora projektu Dodawanie nowego elementu do projektu Dodawanie istniejącego elementu do projektu Usuwanie elementu z projektu Korzystanie z poleceń projektu raportu Menu Project (Projekt)

7 x Spis treści tomu 1 Menu Build (Kompiluj) Konfigurowanie właściwości projektu raportów Stosowanie konfiguracji projektu Ustawianie właściwości projektu Pobieranie danych dla raportu Przegląd typów źródeł danych Relacyjne źródła danych Wielowymiarowe źródła danych Inne źródła danych Nawiązywanie połączenia ze źródłami danych Porównanie osadzonych oraz udostępnionych źródeł danych Stosowanie osadzonych źródeł danych Stosowanie udostępnionych źródeł danych Konfigurowanie poświadczeń źródła danych Pobieranie danych przy użyciu zestawów danych Porównywanie osadzonych i udostępnionych zestawów danych Stosowanie osadzonych zestawów danych Stosowanie udostępnionych zestawów danych Korzystanie z projektantów zapytań Właściwości zestawu danych Projektowanie układu raportu Przegląd elementów raportu Ogólne elementy raportu Obszary danych tablix Graficzne obszary danych Dodawanie do raportu ogólnych elementów raportu Dodawanie pola tekstowego Dodawanie linii Dodawanie prostokąta Dodawanie obrazu Dodawanie podraportu Korzystanie z obszarów danych Dodawanie tabeli Powiązywanie danych z obszarem danych Grupowanie danych Dodawanie sumy do tabeli Dodawanie macierzy Sortowanie grup Dodawanie listy Kontrolowanie wyglądu i działania przy użyciu właściwości

8 Spis treści tomu 1 xi Konfigurowanie położenia i rozmiaru elementu raportu Zmienianie wyglądu elementu raportu Korzystanie z elementu tablix Wprowadzenie do elementu tablix Co to jest tablix? Obszary danych typu tablix Komórki elementu Tablix Transformowanie elementu tablix Tabela do macierzy Macierz do tabeli Lista z danymi szczegółowymi do listy z grupą wierszy Konfigurowanie właściwości elementu tablix Brak wierszy danych Wystąpienia grupy przed nagłówkami wierszy Sortowanie Stosowanie grup w elemencie tablix Grupy wierszy Kolumny statyczne Sąsiadujące grupy Właściwości grupy Opracowywanie wyrażeń Wprowadzenie do wyrażeń Wyrażenia proste Wyrażenia złożone Korzystanie z okna dialogowego Expression (Wyrażenie) Otwieranie okna dialogowego Expression (Wyrażenie) Zastosowanie drzewa Category (Kategoria) Korzystanie z IntelliSense Stosowanie kolekcji wbudowanych Kolekcja DataSets Kolekcja DataSources Kolekcja Fields Kolekcja Globals Kolekcja Parameters Kolekcja ReportItems Kolekcja User Kolekcja Variables Stosowanie wyrażeń Dodawanie obliczeń do raportu Stosowanie formatowania warunkowego

9 xii Spis treści tomu 1 Stosowanie zmiennych Dynamiczne konfigurowanie połączeń i zestawów danych przy użyciu wyrażeń Stosowanie funkcji Narzędzia ułatwiające stosowanie funkcji Opis i składnia funkcji Podpowiedź dotycząca funkcji Stosowanie funkcji tekstowych Funkcje znakowe Funkcje wyszukiwania Funkcje formatujące Funkcje tablicy Funkcje konwersji Funkcje manipulowania ciągami Funkcje ewaluacji ciągów Funkcje uporządkowywania Stosowanie funkcji daty i godziny Funkcje obliczania daty Funkcje manipulowania datami Funkcje konwersji dat Funkcje bieżącej daty i godziny Stosowanie funkcji matematycznych Funkcje trygonometryczne Funkcje znaku Funkcje wykładnicze Funkcje zaokrąglania Inne funkcje matematyczne Stosowanie funkcji inspekcji Stosowanie funkcji sekwencji operacji w programie Funkcja Choose Funkcja Iif Funkcja Switch Stosowanie funkcji agregacji Funkcje agregacji Argument zakresu (Scope) Funkcja RunningValue Stosowanie funkcji finansowych Stosowanie funkcji konwersji Stosowanie funkcji z kategorii Różne Funkcja InScope Funkcje wyszukiwania

10 Spis treści tomu 1 xiii Funkcje wiersza Korzystanie z danych hierarchicznych Funkcja Level Słowo kluczowe Recursive Dodawanie interakcji Interaktywny układ raportu Sortowanie interaktywne Umocowywanie nagłówków Konfigurowanie opcji widoczności Dodawanie etykietek narzędzi Dodawanie funkcji nawigacji Definiowanie planu dokumentu Stosowanie wbudowanych znaczników HTML Stosowanie akcji raportów Tworzenie raportów dynamicznych z parametrami Korzystanie z parametrów raportów Tworzenie parametru raportu Ustawianie właściwości parametru raportu Usuwanie parametru raportu Prezentowanie w raporcie wybranych wartości parametru Stosowanie filtrów Tworzenie filtru Stosowanie parametru raportu w roli filtru Zastosowania operatorów filtru Stosowanie logiki OR na wielu warunkach filtru Stosowanie parametrów w podraportach oraz raportach szczegółowych Przekazywanie parametru do podraportu Przekazywanie parametru do raportu szczegółowego Stosowanie parametrów zapytania Tworzenie parametru zapytania Wiązanie raportu z parametrami zapytania Usuwanie parametru zapytania Parametry kaskadowe Tworzenie zestawu danych dla podrzędnego parametru raportu Wiązanie nadrzędnego parametru raportu z parametrem zapytania Zmienianie kolejności parametrów Zarządzanie układem strony Możliwości renderowania Przegląd formatów renderowania według sposobu stronicowania Stosowanie zmiennej globalnej RenderFormat

11 xiv Spis treści tomu 1 Dostosowywanie rozmiaru raportu Właściwości związane ze strukturą strony Modyfikowanie właściwości strony przy użyciu informacji o urządzeniu Stosowanie nagłówka i stopki strony Dodawanie nagłówka lub stopki strony Konfigurowanie właściwości nagłówka lub stopki strony Stosowanie wyrażeń w nagłówku lub stopce strony Usuwanie nagłówka lub stopki strony Konfigurowanie podziałów stron Tworzenie podziałów stron Stosowanie właściwości KeepTogether Dodawanie podziału stron według grup Powtarzanie nagłówków Numerowanie stron Nazywanie stron Stosowanie Analysis Services jako źródła danych Tworzenie zestawu danych Analysis Services Źródło danych Analysis Services Graficzny projektant zapytań MDX Budowanie raportu Pola zestawu danych Analysis Services Rozszerzone właściwości pól Funkcja Aggregate Wartości agregacji w wierszach szczegółów Przycisk Pokaż agregacje Projektowanie parametrów Automatycznie generowane parametry zapytania i raportu Niestandardowy parametr zapytania

12 Spis treści tomu 2 Część III Wizualizacja danych 17 Tworzenie wykresów Dodawanie wykresów do raportów Wybór typu wykresu Typy wykresów Używanie okienka danych wykresu Wartości Grupy kategorii Grupy serii Formatowanie elementów wykresu Paski danych Dodawanie paska danych Konfigurowanie właściwości paska danych Wykorzystywanie wykresów przebiegu w czasie Dodawanie wykresu przebiegu w czasie Konfigurowanie właściwości wykresu przebiegu w czasie Wykorzystywanie elementów wykresów Zmiana palet kolorów Wbudowane palety kolorów Niestandardowa paleta kolorów Stosowanie właściwości osi pionowej Linia podziału skali Skala logarytmiczna Stosowanie właściwości osi poziomej Typ osi Interwały Stosowanie właściwości serii Puste punkty Wykresy bąbelkowe Serie obliczeniowe Oś pomocnicza Stosowanie różnych typów wykresu Stosowanie wielu obszarów wykresu Używanie wykresów kołowych v

13 vi Spis treści tomu 2 Łączenie wycinków Pomocniczy wykres kołowy Porównywanie wartości z celami za pomocą mierników Dodawanie miernika do raportu Typy mierników Tworzenie miernika Elementy miernika Działanie elementów miernika Wskaźnik Skala Zakres Miernik Etykieta miernika Panel miernika Grupowanie mierników Panel z wieloma miernikami Powielanie mierników Wyświetlanie wydajności za pomocą wskaźników Dodawanie wskaźnika do raportu Typy wskaźników Tworzenie wskaźnika Konfigurowanie wskaźnika Przypisywanie wartości wskaźnika Definiowanie właściwości wskaźnika Grupowanie wskaźników Dostosowywanie wskaźników Stosowanie niestandardowych obrazów Dodawanie etykiet Dostosowywanie lokalizacji i rozmiaru Dynamiczna zmiana rozmiaru Prezentowanie danych na mapach Dane przestrzenne Rodzaje danych przestrzennych Typy danych przestrzennych w systemie SQL Server Używanie narzędzia Map Wizard Wybór źródła danych przestrzennych Wybór danych przestrzennych i opcji widoku mapy Wybór wizualizacji mapy Dodawanie analitycznych zestawów danych Ustawianie motywu i opcji wizualizacji

14 Spis treści tomu 2 vii Finalizowanie mapy Podgląd mapy Dostosowania proste Wykorzystywanie elementów map Konfigurowanie elementów mapy Mapa Viewport Tytuł mapy Legenda Skale Stosowanie warstw mapy Okienko Map Layers Właściwości warstwy mapy Wspólne właściwości elementu przestrzennego Reguły kolorów Mapy punktów Mapy linii Mapy wielokątów Warstwy kafelków Wstawianie punktów niestandardowych Pierwszeństwo Część IV Zarządzanie serwerem raportów 23 Instalowanie raportów na serwerze Instalowanie zawartości Instalowanie projektu raportu Zapisywanie raportów w narzędziu Report Builder Przesyłanie raportu Stosowanie programu narzędziowego rs Instalowanie modelu raportu Zarządzanie zawartością Stosowanie folderów do organizowania zawartości Przenoszenie zawartości Tworzenie połączonego raportu Kopiowanie raportu Konfigurowanie parametrów raportu Konfigurowanie właściwości źródła danych Wybór źródła danych dla raportu Przesyłanie poświadczeń do źródła danych

15 viii Spis treści tomu 2 Konfigurowanie opcji przetwarzania raportu Wykonywanie raportu na żądanie Buforowanie raportów Konfigurowanie limitu czasu dla raportu Odświeżanie pamięci podręcznej Używanie migawek Tworzenie migawek raportów Zapisywanie migawek raportów w historii raportu Zabezpieczanie zawartości serwera raportów Konfigurowanie zasad zabezpieczeń serwera raportów Typy uwierzytelnienia Domyślne zasady autoryzacji Przypisywanie uprawnień użytkownikom Przypisywanie roli w trybie natywnym Przypisywanie poziomu uprawnień programu SharePoint Konfigurowanie zabezpieczeń na poziomie elementu Zabezpieczanie folderów i bibliotek dokumentów Zatwierdzanie źródła danych w trybie zintegrowanym z SharePoint Zabezpieczanie elementu Przypisywanie ról systemowych Zabezpieczanie modelu raportów Implementowanie zabezpieczeń danych Stosowanie parametru kwerendy i roli do zabezpieczania danych Stosowanie tabeli uprawnień do zabezpieczania danych Używanie filtru zestawu danych do zabezpieczania danych Wykonywanie zadań administracyjnych Konfigurowanie serwera raportów Aktualizowanie właściwości serwera raportów Zarządzanie zaszyfrowanymi informacjami Konfigurowanie uwierzytelniania Zarządzanie pamięcią Wyłączanie funkcji serwera raportów Wyłączanie rozszerzenia Zarządzanie serwerem raportów Anulowanie zadań Zawieszanie wykonywania raportu Wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych Monitorowanie serwera raportów Sprawdzanie rozmiaru bazy danych aplikacji Monitorowanie dziennika zdarzeń systemu Windows

16 Spis treści tomu 2 ix Korzystanie z dzienników śledzenia Dodawanie dziennika HTTP Rejestrowanie informacji diagnostycznych SharePoint Rejestrowanie wykonywania Korzystanie z widoku ExecutionLog Wykorzystywanie liczników wydajności Część V Przeglądanie raportów 26 Dostęp do raportów w trybie online Korzystanie z narzędzia Report Manager Wyszukiwanie raportu Używanie składnika HTML Viewer Używanie planu dokumentu Drukowanie raportu Wykorzystywanie folderu My Reports Dostęp do raportów na platformie SharePoint Wyszukiwanie raportu Korzystanie z SharePoint Report Viewer Tworzenie pulpitu nawigacyjnego Eksportowanie raportów Stosowanie modułu renderowania z miękkim podziałem na strony Stosowanie modułów renderowania z twardym podziałem na strony Eksportowanie raportu w celu wymiany danych Wykorzystywanie subskrypcji Tworzenie udostępnionego harmonogramu Lista harmonogramów Nowy harmonogram Tworzenie subskrypcji standardowych Nowa subskrypcja Dostawcy wiadomości Wartości parametrów raportu Opcje przetwarzania subskrypcji Tworzenie subskrypcji opartych na danych Tworzenie tabeli dostarczania subskrypcji Konfigurowanie ustawień subskrypcji opartej na danych Zarządzanie subskrypcjami Posługiwanie się stroną My Subscriptions Usuwanie subskrypcji

17 x Spis treści tomu 2 28 Alerty danych Architektura generowania alertów danych Przepływ pracy alertu danych Usługa alertowania Tworzenie alertów danych SharePoint Report Viewer Źródła danych Reguły alertów danych Ustawienia harmonogramu Ustawienia Otrzymywanie alertów danych Alert pomyślnie zakończony Alert zakończony niepowodzeniem Zarządzanie alertami Stan alertu Polecenie Edit Polecenie Delete Polecenie Run Konfigurowanie alertów danych Ustawienia pliku RsReportServer.Config Ustawienia bazy danych konfiguracji SharePoint Monitorowanie procesu przetwarzania alertów Dziennik wykonywania Procedury składowane przetwarzania alertów Liczniki wydajności Część VI Tworzenie raportów w trybie ad hoc 29 Ponowne wykorzystywanie składników Report Part Omówienie składników Report Part Składnik Report Part Korzyści stosowania składnika Report Part Instalowanie składników Report Part Instalowanie za pomocą SSDT Instalowanie za pomocą Report Builder Ponowne instalowanie składnika Report Part Zarządzanie składnikami Report Part na serwerze raportów Używanie składników Report Part Galeria składników Report Part Powiadomienie o aktualizacji

18 Spis treści tomu 2 xi Porównanie składników Report Part z podraportami Przygotowanie narzędzia Power View Używanie modeli tabelarycznych w programie Power View Modele tabelaryczne Tworzenie połączenia BISM (BI Semantic Model) Usprawnianie modeli tabelarycznych dla programu Power View Podsumowywanie wartości Formatowanie wartości Ustawianie domyślnego sortowania Oznaczanie tabeli danych Zarządzanie grupowaniem Dodawanie obrazów Poprawianie wyglądu informacji identyfikacyjnych Upraszczanie tworzenia nowej tabeli Stosowanie narzędzia Power View Zapoznanie się z programem Power View Weryfikacja wymagań przeglądarki Łączenie się ze źródłem danych Zapoznanie się ze środowiskiem projektowym Wizualizowanie danych Tabela Macierz Wykresy Karty Filtrowanie danych Wyróżnione wartości Fragmentator Kafelki Filtr widoku Wybór trybu wyświetlania Zapisywanie raportu programu Power View Opcje zapisywania pliku Export w programie PowerPoint Część VII Używanie Reporting Services jako platformy programowania 32 Poznawanie języka definicji raportów (Report Definition Language) Report Definition Language

19 xii Spis treści tomu 2 Definicja schematu języka RDL Wykorzystywanie schematu RDL Analiza elementów kluczowych Element Report Elementy DataSources i DataSource Elementy DataSets i DataSet Element Tablix Działanie schematu RDL Ręczne edytowanie schematu RDL Programowe edycje schematu RDL Generowanie pliku RDL Programowanie składników projektu raportu Wbudowywanie kodu w raport Właściwość Code Wywołanie funkcji niestandardowej Wykorzystywanie zestawów do udostępniania niestandardowego kodu Biblioteka klas Wywołanie niestandardowego zestawu Tworzenie niestandardowego rozszerzenia przetwarzania danych Omówienie rozszerzenia przetwarzania danych Projektowanie rozszerzenia przetwarzania danych Instalowanie rozszerzenia przetwarzania danych Programowanie funkcji zarządzania serwerem raportów Skrypty zadań administracyjnych Instalowanie raportów Tworzenie raportu połączonego Ustawienia konfiguracji Stosowanie dostawcy WMI Stosowanie poleceń cmdlet programu Windows PowerShell Używanie usługi sieci Web Web.config Odwołania Początkowe deklaracje zmiennych Załadowanie strony Lista adresatów Lista harmonogramów Lista raportów Tworzenie subskrypcji Wykonanie aplikacji sieci Web

20 Spis treści tomu 2 xiii 35 Programowanie funkcji dostępu do raportów Łączenie się z raportami przy użyciu adresu URL Wyświetlanie raportu Wykorzystywanie parametrów dostępu URL Stosowanie kontrolki ReportViewer Projekt Reports Application Report Wizard Kontrolka ReportViewer Właściwości kontrolki ReportViewer Aplikacja ReportViewer Uzyskiwanie dostępu za pomocą usługi sieci Web Odwołania Metoda Load Metoda Render Instalowanie rozwiązania Indeks

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Olga M. Londer Penelope Coventry Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie...ix O autorkach...xvii Podziękowania...xviii

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2013: Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot

Microsoft Excel 2013: Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot Microsoft Excel 2013: Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot Alberto Ferrari i Marco Russo Przekład: Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie............................................................

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012 Visual Basic Michael Halvorson Przekład: Joanna Zatorska APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp...................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy!

Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! Nie przegrzewaj mózgu wrzuć dane do bazy! System zarządzania bazami danych, czyli jak zorientować się, o co chodzi w Accessie Wpisywanie i wyszukiwanie informacji, czyli jak sensownie korzystać z bazy

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SQL Server. 2012 Analysis Services Model tabelaryczny BISM

SQL Server. 2012 Analysis Services Model tabelaryczny BISM Marco Russo Alberto Ferrari Chris Webb Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services Model tabelaryczny BISM Przekład: Jakub Niedźwiedź, Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2012 Skrócony spis treści Przedmowa....

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku

Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku Patrick LeBlanc Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................... xv Część

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2013 Krok po kroku

Microsoft Project 2013 Krok po kroku Carl Chatfield Timothy Johnson Microsoft Project 2013 Krok po kroku Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................

Bardziej szczegółowo

Ed Wilson. Windows PowerShell Krok po kroku 3.0. Przekład: Marek Włodarz

Ed Wilson. Windows PowerShell Krok po kroku 3.0. Przekład: Marek Włodarz Ed Wilson Windows PowerShell Krok po kroku 3.0 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Przedmowa....xi Wprowadzenie....xiii 1 Przegląd cech Windows PowerShell 3.0.... 1 Istota Windows

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek William R. Stanek Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise 2012 Spis treści Wprowadzenie................................... xiii Część I Podstawy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word 1 Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy szkolenia poznają podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł V Raportowanie dla potrzeb analizy danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł V Raportowanie dla potrzeb analizy danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł V Raportowanie dla potrzeb analizy danych 1 Wprowadzenie do technologii MS SQL Server 2012 Reporting Services. 2h Podstawowym zadaniem omawianej jednostki lekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31 Spis treści Lekcja 1: Podstawy baz danych 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Zaczynamy 2 Uruchamianie programu Access 2 Otwieranie istniejącej bazy danych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Egzamin 70-462: Administrowanie

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym. Potrzeba przygotowywania raportów, zestawień, wyliczeń znalazła swoją

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/16/5015/23696 Cena netto 570,00 zł Cena brutto 701,10 zł Cena netto za godzinę 47,50 zł Cena brutto za godzinę 58,43

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Android poradnik programisty

Android poradnik programisty Android poradnik programisty 93 PRZEPISY TWORZENIA DOBRYCH APLIKACJI Wei-Meng Lee APN Promise SA Spis treści Wprowadzenie.......................................................... xi 1 Podstawy systemu

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE

CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE Spis treści O autorach Wprowadzenie CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE Rozdział 1. Istotne zagadnienia bazodanowe Bazy danych jako remedium na standardowe ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1. Lekcja 2: Tworzenie i edytowanie skoroszytu 22. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 22

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1. Lekcja 2: Tworzenie i edytowanie skoroszytu 22. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 22 Spis treści Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Ekran otwierający programu Microsoft Excel 2 Uruchamianie programu Excel 2

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób zaawansowanych, które potrzebują narzędzi do wszechstronnej analizy danych i prezentacji w różnych formach Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne. Sylabus

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Terminy szkolenia 21-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Word 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-418 Microsoft Office Specialist: Word 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie xiii Część 1 Podstawy Microsoft SQL Server 2012 1 Zarządzanie serwerami SQL Server З Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Reporting Services. WinProg 2011/2012. Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński 1 / 11

Reporting Services. WinProg 2011/2012. Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński 1 / 11 Reporting Services WinProg 2011/2012 Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński 1 / 11 1. SSRS SQL Server Reporting Services SQL Server Reporting Services udostępnia pełen zakres gotowych do użycia narzędzi i

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx Strona 1 z 6 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług Microsoft Office 365

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Brett Hill Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego.... xiii Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28 Spis treści Lekcja 1: Podstawy projektu 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Rozpoczynanie pracy w programie Microsoft Project 3 Tworzenie planu projektu 5 Otwieranie nowego planu

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2003 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2003 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2003 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy Technik Informatycznych Komputer - Historia i zastosowanie Historia komputera Jak działa komputer? Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216 Żurek INFOBroker Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel www.excel.jzurek.com tel. 601 517 216 MS Excel szkolenie dla początkujących i laików (program ramowy): o zastosowanie i budowa programu - do czego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv Spis treści Podziękowania.................................... xiii Wstęp.......................................... xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji................ 1 Exchange Server 2010

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18)

1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18) 1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18) 3. Okno programu (19) Aktywna komórka (24) Praca w chmurze

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL ECDL zaawansowany, moduł EXCEL Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas trwania szkolenia - 20h (3 dni szkoleniowe) Grupa- 10 osób Terminy - 18-20

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

2012-05-15. Usługi raportowania. dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej. Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl

2012-05-15. Usługi raportowania. dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej. Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl Usługi raportowania 2 Raport Server Raport Procesor Scheduling and Delivery Processor Laying out Report Data

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna. Sylabus

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo