Program Ziarenko - Katalog Nagród 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Ziarenko - Katalog Nagród 2015"

Transkrypt

1 Program Ziarenko - Katalog Nagród 2015 IV EDYCJA Zbieraj punkty odbieraj nagrody......o szczegóły pytaj w sklepie Polska tradycja i nowa Jakość SPÓŁDZIELCZA GRUPA ZAKUPOWA SAMOPOMOC" SP.Z O.O PRZEWORSK, UL.STUDZIAŃSKA 1

2 Czajnik Eldom CS6 2l INOX Czajnik Eldom CS5 1,2l INOX 249 Gofrownica Eldom ST9W Młynek do kawy Invest SHG Czajnik Eldom C210 1,7L Waga kuchenna Adler

3 Prostownica Eldom RW21 Lokosuszarka Eldom LS 1M Waga kuchenna 2,2kg Robot Eldom R Waga kuchenna elektroniczna 3 kg 238 Suszarka Eldom HT 99 Sandwich Eldom ST9 750W

4 91 Garnek gładki 20cm 4,5L Patelnia Royal 22cm Czajnik emaliowany color 2,2L Garnek gładki 22cm 6L Czajnik nierdzewny 3L Garnek gładki 18cm 3,4L 71 Garnek gładki 16cm 2,4L 140 Garnek gładki 24cm 7,7L

5 Patelnia Royal 24cm Patelnia Royal 26cm Garnek ceramiczny 18cm 1,7L 119 Patelnia do naleśników ceramiczna 24 cm Garnek ceramiczny 20cm 2,5L Garnek ceramiczny 22cm 3,5L Patelnia Royal 28cm Garnek ceramiczny 24cm 5L

6 Tortownica prostokątna 34x24cm SNB Tarka czteroboczna nierdzewna Chlebak nierdzewny mały 31 Zestaw pojemników 3szt. 1,2L 43 Pojemnik płaski na ciasto 107 Kpl. salaterek z przykrywkami 5szt.

7 Chlebak nierdzewny duży 43 Dzbanek 1.3L 81 Kubek kawa 300ml 52 Wycieraczka gumowa kokos standard 60x40cm Wycieraczka kokos standard 60x40cm 9 43 Krajacz do cebuli Wycieraczka kokos półokrągła 60x40cm Szklanka z uchwytem met. 217ml

8 77 Dywaniki łazienkowe standard 3szt Waga łazienkowa Miska plastik 15L 42 Zestaw złączek ze zraszaczem 4 szt. 167 Deska do prasowania Classic 110x30cm MOP Zapas 34 Wiadro MOP

9 43 Sekator ogrodowy 21 cm Kosz na bieliznę RATTAN 60L Ziemia uniwersalna 20 L Nożyce do trawy 33cm Sekator ogrodowy 20 cm 119 Sekator do gałęzi 62 cm 38 Zestaw złączek z dyszą prostą 4 szt. 34 Nawóz ogrodniczy Florovit 1L

10 Bon towarowy zł bon towarowy 10zł Bon towarowy zł bon towarowy 20zł Bon towarowy 50 zł 200 bon towarowy 50zł

11 Spółdzielcza Grupa Zakupowa Samopomoc PROGRAM LOJALNOŚCIOWY ZIARENKO POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółdzielcza Grupa Zakupowa Samopomoc Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku ul. Studziańska 1 zwana dalej organizatorem wprowadza PROGRAM LOJALNOŚCIOWY ZIARENKO 2015 przeznaczony dla wszystkich konsumentów dokonujących zakupów w jednostkach handlowych udziałowców SGZ Samopomoc przystępujących do programu. Udziałowcami SGZ przystępującymi do programu są : Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Medyce, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Leżajsku, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Sieniawie, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Przeworsku, Jednostki handlowe biorące udział w programie są oznaczone plakatem logiem programu: ZIARENKO 2015 Zasady uczestnictwa w programie określa wyłącznie niniejszy regulamin. Przystąpienie do programu następuje poprzez wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej. Podpisanie karty zgłoszeniowej oznacza zawarcie przez Klienta umowy z organizatorem programu. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym regulaminie. Uczestnikiem programu może być osoba powyżej 18 roku życia. Osoby, inne podmioty, które korzystają już z innego rodzaju bonifikat przy zakupie towarów w placówkach organizatora nie mogą brać udziału w Programie Ziarenko. Organizator posiada wyłączne prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O każdej zmianie organizator jest zobowiązany powiadomić uczestników w placówkach za pośrednictwem ogłoszeń z 30-dniowym wypowiedzeniem. Poprzez podpis na karcie zgłoszeniowej uczestnik dobrowolnie udostępnia organizatorowi swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w programie i udziela zgody na ich gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie w celach operacyjnych i marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz.926 z późniejszymi zmianami). Uczestnik gromadzi punkty za zakupy zrealizowane w sklepach, które organizator obejmuje programem. Zgromadzone punkty Uczestnik zamienia wyłącznie na nagrody zgodnie z ofertą umieszczoną w Katalogu Nagród. 2 WARUNKI UZYSKANIA KATALOGU PUNKTÓW PROGRAMU ZIARENKO Osoba zainteresowana jest zobowiązana czytelnie wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową, podać w sposób pełny i zgodny z prawdą dane personalne. W rubryce adres jest zobowiązana wpisać swój dokładny adres zamieszkania, oraz telefon kontaktowy. Karta zgłoszenia zawierająca braki lub bez podpisu jest nieważna. Uczestnik jest zobowiązany natychmiast powiadomić organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. 2. Każdy z uczestników otrzymuje katalog punktów lub kartę, gdzie gromadzi punkty w postaci naklejek bądź w formie punktów zapisanych na karcie. Organizator posiada prawo do zakwestionowania i unieważnienia punktów budzących wątpliwości co do ich autentyczności. 3. Po całkowitym zapełnieniu Katalogu Punktów uczestnik może otrzymać kolejny Katalog Punktów. 4. Konsument otrzymuje Katalog Punktów (Kartę) bezpłatnie. 3 ZGUBIENIE, ZNISZCZENIE, KRADZIEŻ KATALOGU PUNKTÓW 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Konsumenta wynikłe z utracenia lub uszkodzenia Katalogu Punktów (Karty), lub uszkodzenia punktów już otrzymanych. 2. Punkty zebrane w Katalogu Punktów (Karcie) zagubionym, zniszczonym, skradzionym- przepadają. 4 GROMADZENIE PUNKTÓW W KATALOGU PUNKTÓW. 1. Uczestnik otrzymuje 1 /jeden/ PUNKT po przekroczeniu 25zł brutto, jednorazowego zakupu, oraz kolejny po przekroczeniu krotności kwoty 25zł, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, alkoholu powyżej 18%, towarów masowych, doładowań telefonicznych. 2. Punkty otrzymuje się po zgłoszeniu kasjerce informacji o uczestnictwie w programie, przed dokonaniem transakcji. 3. Pracownicy jednostek handlowych, organizatora w którym dokonywane są zakupy, nie mogą uczestniczyć w programie. 5 WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY, KATALOG NAGRÓD 1. Zgromadzone punkty Konsument może wymienić wyłącznie na towary lub bony towarowe zwane dalej nagrodami zamieszczone w aktualnie obowiązującym Katalogu Nagród. 2. Nie jest możliwa wymiana punktów na gotówkę. 3. Dokonanie wymiany punktów na nagrodę wiąże się ze złożeniem w jednostce w której uczestnik przystąpił do Programu Katalogu Punktów (Karty) z zebraną ilością punktów odpowiadającą wartości wskazanej nagrody. W przypadku Karty uczestnik oprócz jej złożenia wypełnia formularz w którym wskazuje wybraną nagrodę. 4. Konsument zamawia nagrodę, jej otrzymanie nastąpi do 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że z przyczyn niezależnych od organizatora programu dana nagroda jest niedostępna w sieci zaopatrującej program, wtedy termin ten może ulec przedłużeniu, lub po konsultacji z uczestnikiem może nastąpić wymiana na inną nagrodę odpowiadającą wartości wg. Katalogu Nagród. 5. Katalog Nagród jest to spis dostępnych nagród w programie wraz z podaniem ich wartości punktowej, otrzymuje go każdy uczestnik programu w dniu podpisania karty zgłoszeniowej. 6. Zamieszczony w katalogu wykaz nagród może ulec zmianie. Organizator posiada prawo do zastąpienia zamówionego produktu innym podobnym lub wycofania poszczególnych produktów z katalogu z 30-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedostępności wybranej nagrody, istnieje możliwość zamiany nagrody na inną, o tej samej wartości punktowej lub na bon towarowy odpowiadający rzeczywistej wartości nagrody. Wartość punktowa prezentów jest podana w aktualnie obowiązującym katalogu i jest niezmienna w okresie obowiązywania katalogu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wartości punktowej oraz asortymentu prezentów w przypadku wydania nowego katalogu. Ewentualny podatek lub opłaty skarbowe związane z uzyskaniem prezentów ponosi organizator. 6 ZWROTY REKLAMACYJNE W chwili wydania nagrody organizator w obecności Konsumenta jest zobowiązany sprawdzić jego jakość, a jeżeli jest to urządzenie mechaniczne jego funkcjonowanie zgodne z instrukcją. Konsument ma prawo odmówienia przyjęcia prezentu o złej jakości. Prezenty posiadające kartę gwarancyjną producenta Konsument reklamuje bezpośrednio w punktach serwisowych danego producenta podanych w karcie gwarancyjnej. 7 OKRES OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU ZIARENKO Program działa w okresie od do r. Roku. Zebrane punkty można wymieniać na nagrody najpóźniej w terminie 30dni od dnia zakończenia programu. W przypadku istotnej zmiany warunków gospodarczych w tym między innymi wystąpieniem wzmożonej inflacji wyrażonej wzrostem cen detalicznych organizator może czasowo zawiesić realizację programu informując o tym jego uczestników za pomocą ogłoszeń w sklepach z 30-dniowym wyprzedzeniem. Organizator może w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu programu przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i ogłoszeń w sklepach. Ogłoszenie o likwidacji programu musi być przez organizatora zamieszczone we wszystkich sklepach biorących udział w programie w dobrze widocznych miejscach z wyprzedzeniem 60 dniowym. Ogłoszenie musi zawierać szczegółowe zasady likwidacji i datę upływu terminu wymiany punktów na produkty. Po upływie okresu wyznaczonego w ogłoszeniu informującym o likwidacji programu zebrane punkty z Katalogu Punktów nie można wymieniać na nagrody. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielczej Grupy zakupowej Samopomoc sp. z o.o. w Przeworsku z dniem r.

12 Na udane zakupy zaprasza Spółdzielcza Grupa Zakupowa Samopomoc W programie Ziarenko 2015 biorą udział : GS SCh Leżajsk GS SCh Medyka GS SCh Przeworsk GS SCh Sieniawa

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Czas na technologię

REGULAMIN Promocji Czas na technologię REGULAMIN Promocji Czas na technologię Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Promocji Czas na technologię Promocja jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUB BELMEB II edycja

REGULAMIN PROGRAMU CLUB BELMEB II edycja REGULAMIN PROGRAMU CLUB BELMEB II edycja Niniejszy Regulamin Programu CLUB BELMEB (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady funkcjonowania Programu CLUB BELMEB, w szczególności określa prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady Programu Partnerskiego pod nazwą InPlus Agro Bakałarzewo (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego Regulamin programu lojalnościowego I. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy CLUB BON APETITO ma na celu budowanie relacji między klientami a Organizatorem Programu poprzez nagradzanie klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Ważny do 30.09.2014 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym ELECTRO.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL I. Definicje Sodexo - Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. (zwane dalej Sodexo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner

Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner 1. Definicje 1. Program Partnerski - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.neo24.pl/neopartner.html funkcjonująca pod nazwą NEOPartner. 2. Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1 1. DEFINICJE Regulamin oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów i/lub produktów

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ NA NAGRODY

ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ NA NAGRODY ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ NA NAGRODY Szanowni Państwo, Program polega na gromadzeniu punktów otrzymywanych za dokonywane zakupy. Punkty gromadzone są na indywidualnym koncie za pośrednictwem Karty Stałego

Bardziej szczegółowo

Premium KATALOG NAGRÓD

Premium KATALOG NAGRÓD Premium 1 KATALOG NAGRÓD Drogi Kliencie! Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w programie PREMIUM-PLUS. Daje on możliwość odebrania wspaniałych nagród w zamian za robienie zakupów u partnerów biorących udział

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo