Regulamin Programu Lojalnościowego Drogerix.pl ("Regulamin")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Lojalnościowego Drogerix.pl ("Regulamin")"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Lojalnościowego Drogerix.pl ("Regulamin") I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, chyba że z kontekstu, w jakim zostały użyte, wynika inaczej: 1.1. Rafał Pulchny IMASZCZAS ( Drogerix.pl ) - Organizator Programu Lojalnościowego Drogerix.pl, zgodnie z punktem 2.1. niniejszego Regulaminu Uczestnik - uczestnik Programu Lojalnościowego Drogerix.pl, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie przystąpił do Programu oraz otrzymał i podpisał Kartę Lojalnościową Drogerix.pl Extra Premia dodatkowa premia punktów, jaką może dodać do swojej karty Uczestnik, kupując wyróżniony specjalnym oznaczeniem Extra Premia produkt lub usługę Formularz Uczestnika formularz składany przez osobę przystępującą do Programu Lojalnościowego Drogerix.pl zawierający dane osobowe oraz zgodę na ich przetwarzanie przez Rafał Pulchny IMASZCZAS, która to zgoda stanowi podstawę do ich przetwarzania Karta Lojalnościowa Drogerix.pl - karta oznakowana logo Drogerix.pl wydawana Uczestnikowi Programu służąca identyfikacji oraz rejestracji Punktów zbieranych przez Uczestnika w Programie, a także do wymiany Punktów na Prezenty, Kupony i Usługi Katalog Programu Lojalnościowego Drogerix.pl ( Katalog ) - dokument określający listę Prezentów oraz Kuponów oferowanych w Programie Lojalnościowym Drogerix.pl. Katalog stanowi część Strony Internetowej Kupon kupon wydawany Uczestnikowi na zasadach określonych niniejszym Regulaminem w zamian za Punkty, uprawniający do uzyskania zniżki o określonej wartości wskazanej w treści Kuponu na towar lub grupę towarów tam określonych 1.8. Potwierdzenie Zamówienia potwierdzenie zamówienia Prezentu, którego odbiór nie następuje natychmiast po zamówieniu, jakie Uczestnik uzyska w Sklepie Stacjonarnym Drogerix.pl lub Stronie Internetowej zgłaszając zamówienie na Prezent. 1.9 Prezent każda korzyść w formie rzeczowej lub w formie usługi przewidziana w Katalogu Programu Lojalnościowego Drogerix.pl Punkty jednostki rozliczeniowe w Programie Lojalnościowym Drogerix.pl przyznawane Uczestnikom z tytułu zakupu towarów lub usług, na zasadach określonych w Regulaminie Saldo Punktowe - liczba Punktów, które Uczestnik zebrał z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Drogerix.pl, w tym za zakupu towarów lub usług, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepy Stacjonarne Drogerix.pl - sklep biorący udział w Programie Lojalnościowym Drogerix.pl, oznakowane logo Drogerix.pl. Lista sklepów objętych Programem znajduje się na Stronie Internetowej Strona Internetowa serwis internetowy znajdujący się pod adresem na którym zarejestrowani Uczestnicy mogą zostać poinformowani o liczbie zebranych punktów, zrobić zakupy, przejrzeć aktualny Katalog nagród, a także zamówić nagrody z Katalogu. II. Postanowienia ogólne 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Drogerix.pl jest Rafał Pulchny IMASZCZAS z siedzibą w Krakowie, os. Stalowe 9/30, numer NIP: , Regon Rafał Pulchny IMASZCZAS jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Program prowadzony jest od dnia 08 sierpnia 2012 r Program Lojalnościowy Drogerix.pl ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu towarów lub

2 usług na Stronie Internetowej drogerix.pl, todoor.pl, iziaja.pl i w sklepach stacjonarnych drogerix.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, które Uczestnik akceptuje, przystępując do Programu Program Lojalnościowy Drogerix.pl jest prowadzony na stronie internetowej drogerix.pl, todoor.pl, iziaja.pl i w sklepach stacjonarnych drogerix.pl. Rafał Pulchny IMASZCZAS zastrzega sobie prawo do wyłączenia w każdym czasie poszczególnych jednostek na stałe lub czasowo. Rafał Pulchny IMASZCZAS zastrzega sobie również możliwość wyłączenia poszczególnych jednostek w zakresie zamawiania lub odbierania Prezentów przez Uczestników. Lista jednostek objętych Programem Lojalnościowym Drogerix.pl jest dostępna na Stronie Internetowej. III. Warunki przystąpienia do Programu Lojalnościowego Drogerix.pl 3.1. Uczestnikami Programu Lojalnościowego Drogerix.pl mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy posiadający taki adres Warunkiem przystąpienia do Programu Lojalnościowego Drogerix.pl jest: a) dokonanie na stronie internetowej drogerix.pl, todoor.pl, iziaja.pl lub w sklepach stacjonarnych Drogerix.pl zakupu towarów lub usług, których zakup premiowany jest Punktami, oraz; b) prawidłowe wypełnienie Formularza Uczestnika. Formularz Uczestnika powinien zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres dla doręczeń (w tym doręczeń Prezentów), datę urodzenia oraz własnoręczny podpis Uczestnika W celu otrzymania Formularza Uczestnika, osoba wyrażająca chęć zostania Uczestnikiem podaje na stronie internetowej drogerix.pl, todoor.pl, iziaja.pl lub w sklepach stacjonarnych Drogerix.pl (pisemnie) swoje dane wskazane w pkt 3.2.b Regulaminu, wypełniając nimi odpowiednie rubryki Formularz Uczestnika. Po własnoręcznym podpisaniu i złożeniu Formularza Uczestnika, Uczestnik otrzymuje w terminie do 7 dni roboczych Kartę Programu Lojalnościowego z unikatowym kodem kreskowym, a także opcjonalnie Katalog Nagród do Programu Lojalnościowego Drogerix.pl W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w celu przystąpienia do Programu w Formularzu Uczestnik powinien w ciągu 14 dni od daty zmiany powiadomić o tym Rafał Pulchny IMASZCZAS w sklepie stacjonarnym lub drogą ową (za potwierdzeniem odbioru a) pod adresem Rafał Pulchny IMASZCZAS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych przez Uczestnika Rafał Pulchny IMASZCZAS nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu Rafał Pulchny IMASZCZAS zastrzega sobie możliwość ustanowienia innego sposobu przystąpienia do Programu Lojalnościowego Drogerix.pl na zasadach określonych w odrębnych regulaminach Uczestnik, przystępując do Programu Lojalnościowego Drogerix.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji Programu oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Programie Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania Administratorem danych osobowych Uczestnika zawartych w Formularzu Uczestnika jest Rafał Pulchny IMASZCZAS Rafał Pulchny IMASZCZAS będzie przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe zawarte w Formularzu Uczestnika i objęte zgodą Uczestnika na przetwarzanie danych dla celów realizacji Programu Lojalnościowego Drogerix.pl. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowych zgód, Rafał Pulchny IMASZCZAS może przetwarzać dane osobowe dla celów marketingowych dotyczących własnych produktów i usług, a także udostępniać je, podmiotom współdziałającym z Rafał Pulchny IMASZCZAS w organizowaniu akcji promocyjnych i marketingowych, a także podmiotom powiązanym kapitałowo z Rafał Pulchny IMASZCZAS, jak również przesyłać do Uczestnika informacje handlowe środkami komunikacji elektronicznej Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

3 Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych korzystając w tym celu z formularza kontaktowego mieszczącego się na Stronie Internetowej drogerix.pl lub w Sklepie Stacjonarnym Drogerix.pl oraz mogą zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej na Stronie Internetowej. IV. Karty Programu Lojalnościowego Drogerix.pl 4.1. Karta Programu Lojalnościowego Drogerix.pl służy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika. Każda Karta Programu Lojalnościowego Drogerix.pl posiada numer przypisany konkretnemu Saldu Punktowemu Uczestnika Programu. Uczestnik powinien niezwłocznie podpisać otrzymaną przy przystępowaniu do Programu Kartę. Niepodpisana Karta Programu Lojalnościowego Drogerix.pl jest nieważna Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę Programu Lojalnościowego Drogerix.pl w tym samym czasie. W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną Kartę Programu Lojalnościowego Drogerix.pl, Rafał Pulchny IMASZCZAS uprawniony jest do unieważnienia wszystkich Kart tego Uczestnika, co oznacza anulowanie Salda Punktowego przypisanego do wszystkich Kart Programu Lojalnościowego Drogerix.pl Karta Programu Lojalnościowego Drogerix.pl uprawnia Uczestnika do dokonywania wszelkich czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem, a w szczególności do gromadzenia punktów, wymiany punktów na Prezenty i Kupony, do aktualizacji danych osobowych, wyrażenia/cofnięcia zgody na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną, do składania reklamacji Wydana Uczestnikowi Karta Programu Lojalnościowego Drogerix.pl pozostaje własnością Rafał Pulchny IMASZCZAS Karta Programu Lojalnościowego Drogerix.pl nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą Karta Programu Lojalnościowego Drogerix.pl jest ważna 5 lat, jednak Organizator Programu Lojalnościowego zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu ważności karty Karta Programu Lojalnościowego Drogerix.pl może być używana wyłącznie przez Uczestnika, którego podpis widnieje na Karcie. Przyjmuje się, że osoba przedstawiająca Karta Programu Lojalnościowego Drogerix.pl jest uprawnionym do dysponowania Kartą Uczestnikiem Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości osoby, która przedstawia Kartę Programu Lojalnościowego Drogerix.pl, w tym poproszenia tej osoby o złożenie podpisu Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika Punktów ze swojego Salda Punktowego na Saldo Punktowe innego Uczestnika Organizator zachowuje prawo do zrezygnowania z Programu informując o tym fakcie Uczestnika w terminie nie krótszym, niż 60 dni przed planowaną datą zakończenia Programu. V. Karty Programu Lojalnościowego Drogerix.pl zgubione, skradzione lub uszkodzone 5.1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży Karty Programu Lojalnościowego Drogerix.pl, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt na Stronie Internetowej w Formularzu Kontaktowym lub obsłudze sklepu stacjonarnego Drogerix.pl. W takim przypadku Karta, której zgłoszenie dotyczy, zostanie niezwłocznie zablokowana. W celu otrzymania nowej Karty Uczestnik powinien zgłosić się na Stronie Internetowej w Formularzu Kontaktowym lub obsłudze sklepu Drogerix.pl i prawidłowo wypełnić i złożyć odpowiedni formularz reklamacyjny (w przypadku uszkodzenia wraz z uszkodzoną Kartą Programu Lojalnościowego Drogerix.pl potwierdzający utratę Karty i chęć otrzymania nowej. Po spełnieniu tych warunków Uczestnik w terminie do 7 dni roboczych otrzyma nową Kartę Programu Lojalnościowego Drogerix.pl bezpośrednio w danym Sklepie Stacjonarnym Drogerix.pl lub przy okazji kolejnych zakupów klienta za pośrednictwem Strony Internetowej i może rozpocząć zbieranie punktów. Nowa Karta w terminie do 30 dni będzie przypisana do Salda Punktowego z dnia i godziny zgłoszenia utraty poprzedniej Karty według zapisu momentu zgłoszenia.

4 VI. Gromadzenie Punktów w Programie 6.1. Uczestnik może zbierać Punkty oraz korzystać z Rabatów na zasadach określonych niniejszym Regulaminem od momentu przystąpienia do Programu i otrzymania Karty Programu Lojalnościowego Drogerix.pl Uczestnik otrzymuje Punkty za zakup towarów lub usług objętych Programem w proporcji 1 punkt za każde wydane 3,00 zł (trzy złote 0/100). Jednocześnie w przypadku produktów z Extra Premią Uczestnik może zebrać na Karcie dodatkową ilość punktów, która będzie podana przez Organizatora na Stronie Internetowej i w Sklepie Stacjonarnym Drogerix.pl 6.3. W przypadku rozszerzenia możliwości zbierania punktów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Rafał Pulchny IMASZCZAS poinformuje o tym Uczestników za pośrednictwem materiałów dostępnych na Stronie Internetowej i w Sklepach Stacjonarnych Rafał Pulchny IMASZCZAS ma prawo przyznawania poszczególnym Uczestnikom Programu Punktów na zasadach innych niż określone w pkt 6.2., w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, Katalogu Programu lub innych regulaminach związanych z Programem Lojalnościowym Drogerix.pl Uczestnik powinien zebrać Punkty z użyciem Kart Programu Lojalnościowego Drogerix.pl co najmniej raz w okresie kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia Karty Programu Lojalnościowego Drogerix.pl. W przypadku niespełnienia tego wymogu Karta Programu Lojalnościowego Drogerix.pl może straci status aktywny. Przypisane do niej Punkty zostają anulowane bez możliwości ich odzyskania, a Uczestnik traci możliwość wymiany anulowanych Punktów W celu otrzymania Punktów, Uczestnik powinien okazać kasjerowi Sklepu Stacjonarnego Drogerix.pl Kartę Programu Lojalnościowego Drogerix.pl przed zapłatą za towary lub usługi. Po poprawnym odczycie Karty przez system Punkty zostaną automatycznie dodane do Salda Punktowego w czasie do 24h od dokonania zapłaty. Jeśli Uczestnik nie okaże swojej Karty podczas zakupu, przed zakończeniem transakcji, czyli przed wydrukowaniem dowodu zakupu, Punkty nie zostaną przyznane. Punkty Programu Lojalnościowego Drogerix.pl nie mogą być przyznane na podstawie dowodu zakupu po jego dokonaniu (po wydrukowaniu paragonu). Podczas dokonania zakupu towarów lub usług na Stronie Internetowej drogerix.pl, todoor.pl, iziaja.pl Punkty powiększą Saldo Punktowe automatycznie bez konieczności użycia Karty O łącznej liczbie punktów uzyskanej za zakupy, Uczestnik może zostać poinformowany przez Pracownika Sklepu Stacjonarnego na życzenie Uczestnika Punkty są przyznawane tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika pełnej zapłaty za towary lub usługi, wyłącznie gotówką lub bankową kartą płatniczą. Przy wyborze innej opcji nie ma możliwości naliczenia Punktów na Kartę Punkty nie będą przyznawane, jeżeli Uczestnik przy zakupie korzysta ze zniżki innej niż przewidziana w Programie Lojalnościowym Drogerix.pl, chyba że regulamin Programu, w którym przewidziana jest ta zniżka, stanowi inaczej Pracownicy firmy Rafał Pulchny IMASZCZAS nie mogą zbierać Punktów Programu Lojalnościowego Drogerix.pl Punkty zachowują ważność przez cały okres ważności Karty W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub usług lub też osobom nieuprawnionym do ich zbierania w myśl niniejszego Regulaminu, następuje wstrzymanie możliwości wymiany Punktów na Prezenty czy Kupony, lub też wstrzymanie wydania Prezentu lub Kuponu do wyjaśnienia sprawy. Wstrzymanie możliwości wymiany Punktów lub wydania Prezentu lub Kuponu dotyczy jedynie Punktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu. Konsekwencje naruszenia Regulaminu określa pkt W przypadku zwrotu towaru lub reklamacji usługi, za które zostały przyznane Punkty w Programie Lojalnościowym Drogerix.pl. związanego ze zwrotem zapłaty za towar lub usługę, Punkty przyznane za zakup tych towarów lub usług podlegają anulowaniu i nie mogą być wymienione na Prezenty czy Kupony. W tym celu Uczestnik zobowiązany jest udostępnić Rafał Pulchny IMASZCZAS (w tym przypadku Pracownikowi Sklepu Stacjonarnego) Kartę Programu Lojalnościowego w celu skorygowania Salda Punktowego Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie lub

5 Katalogu Programu Punkty nie są przyznawane za zakup produktów tytoniowych, doładowań telefonicznych i biletów komunikacji miejskiej Kupon, który zostanie przyznany jako nagroda za zdobycie określonej w Katalogu Nagród Systemu Lojalnościowego Drogerix.pl liczby punktów, upoważnia do zakupy wszystkich produktów dostępnych w Sklepach Stacjonarnych i na Stronie Internetowej z wyłączeniem produktów tytoniowych, doładowań telefonicznych i biletów komunikacji miejskiej. VII. Wymiana Punktów na Prezenty i Kupony 7.1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestników wyłącznie na Prezenty lub Kupony wskazane w obowiązującym w czasie wymiany Katalogu lub w innych materiałach dotyczących Programu Programu Lojalnościowego Drogerix.pl, na zasadach tam określonych Punkty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na gotówkę. Punkty mogą być wymienione na Prezenty lub Kupony, które zostały wymienione w Katalogu Uczestnik może żądać wymiany Punktów jeżeli posiada ważną Kartę oraz zebrał wystarczającą liczbę Punktów, odpowiadającą co najmniej liczbie Punktów przypisanej danemu Prezentowi lub Kuponowi określonemu w Katalogu W celu wymiany nie można łączyć Punktów zgromadzonych przez różnych Uczestników na różnych Saldach Punktowych Uczestnik nie jest uprawniony do wymiany Punktów na Prezent lub Kupon o wartości punktowej przekraczającej Pkt, jeżeli wymieniane Punkty nie zostały w całości przyznane za nabycie towarów lub usług objętych Programem dla własnych potrzeb Uczestnika nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub dla potrzeb prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej Wymiana Punktów powoduje obniżenie Salda Punktowego przypisanego do Karty Programu Lojalnościowego Drogerix.pl Uczestnika o liczbę Punktów przypisanych danemu Prezentowi lub Kuponowi w Katalogu. Obniżenie Salda następuje z chwilą zamówienia Prezentu lub zgłoszenia chęci uzyskania Kuponu przez Uczestnika Kupony i Prezenty z Katalogu mogą być dostępne od ręki albo w terminie do 30 dni od momentu odjęcia od Karty Uczestnika przeznaczonych na nie Punktów Zamówienie lub bezpośredni odbiór Prezentu lub Kuponu przez Uczestnika uznawany jest za oświadczenie Uczestnika, że jest uprawniony do odbioru Prezentu lub Kuponu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Po zamówieniu Prezentu Uczestnik otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia Prezentu, które stanowić będzie wyłączny dokument uprawniający do odbioru Prezentu w sklepie Stacjonarnym Drogerix.pl, w którym zostało złożone zamówienie, oraz przesyłki przesłanej pod adres podany przez Uczestnika Przy zamówieniu przesłania Prezentu pod adres podany przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia tego adresu Przesłanie prezentu odbywa się tylko i wyłącznie przy okazji przesłania zakupów zrobionych przez użytkownika Rafał Pulchny IMASZCZAS nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówienia Prezentu, gdy nie jest możliwe doręczenie Prezentu pod adres Uczestnika wskazany zgodnie z postanowieniami pkt 3.2. niniejszego Regulaminu Raz złożone zamówienie nie może być zmienione, ani odwołane Przy odbiorze Prezentu Uczestnik składa podpis na pokwitowaniu odbioru Prezentu, zgodny z podpisem złożonym na Karcie Programu Lojalnościowego Drogerix.pl. Przy odbiorze Prezentu Uczestnik może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości, zaś pracownik Sklepu Stacjonarnego może uzależnić wydanie Prezentu od zgodności imienia i nazwiska oraz daty urodzenia zawartych w dokumencie tożsamości z powyższymi danymi Uczestnika wskazanymi zgodnie z postanowieniami pkt 3.2. niniejszego Regulaminu. Prezent może odebrać tylko Uczestnik posiadający własną Kartę Programu Lojalnościowego Drogerix.pl Przy odbiorze Prezentu zamówionego na Stronie Internetowej Uczestnik składa podpis na pokwitowaniu odbioru Prezentu i wysyła pokwitowanie faksem lub na maila w postaci zeskanowanej.

6 7.16. Przy odbiorze Prezentów zamówionych w Sklepie Stacjonarnym Uczestnik zobowiązany będzie do przekazania pracownikowi Sklepu Potwierdzenia Zamówienia, które otrzymał drogą mailową lub bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym. W przypadku dokonywania transakcji w Sklepie Stacjonarnym z udziałem Kuponu, Uczestnik zobowiązany będzie przekazać Kupon pracownikowi Sklepu Stacjonarnego. Wymienieni wyżej pracownicy będą uprawnieni do wstrzymania wydania Prezentu lub dokonania transakcji z uwzględnieniem Kuponu do czasu przedstawienia przez Uczestnika odpowiednio Potwierdzenia Zamówienia lub Kuponu W przypadku doręczenia Prezentu pod adres Uczestnika wskazany przez niego zgodnie z postanowieniami pkt 3.2. niniejszego Regulaminu lub poprzez formularz zamówienia nagrody na Stronie Internetowej, Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w chwili doręczenia. W przypadku uszkodzenia Prezentu lub niezgodności ilościowej przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny, podpisany przez dostawcę Prezentu oraz Uczestnika i zwrócić dostawcy razem z zareklamowanym Prezentem. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu i w tym czasie Uczestnik otrzyma zamówiony Prezent lub zwrot Punktów odjętych w związku z zamówieniem Prezentu, który okazał się wadliwy Rafał Pulchny IMASZCZAS zastrzega sobie prawo do zaoferowania w każdym czasie Uczestnikom za Punkty towarów lub usług nie przewidzianych w aktualnie obowiązującym Katalogu. O warunkach wymiany Punktów na towary lub usługi spoza Katalogu Rafał Pulchny IMASZCZAS powiadomi Uczestników poprzez informacje zamieszczane na Stronie Internetowej lub w Sklepach Stacjonarnych Rafał Pulchny IMASZCZAS zastrzega sobie prawo zmian wartości punktowych przypisanych do oferowanych Prezentów lub Kuponów w Programie Lojalnościowym Drogerix.pl. W okresie 30 dni od dnia publikacji nowego brzmienia Regulaminu Programu Lojalnościowego Drogerix.pl na Stronie Internetowej oraz w Sklepach Stacjonarnych Drogerix.pl, Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów na odpowiednie Prezenty lub Kupony na dotychczasowych zasadach Jeżeli zamówiony zgodnie z pkt 7.9. Prezent ma wady Uczestnik może zgłosić pisemną reklamację w Sklepie Stacjonarnym, w którym zamówił Prezent. Do reklamacji musi być dołączony wydruk odbioru nagrody. Wadliwy Prezent zostanie wymieniony w miarę możliwości (dostępności) na nowy bez wad albo na inny Prezent o tej samej lub wyższej wartości punktowej i podobnym przeznaczeniu, przy odpowiednim zastosowaniu procedury wydawania Prezentu. Uczestnik może odmówić przyjęcia nowego Prezentu będącego substytutem tego reklamowanego, w takim przypadku Punkty odjęte w związku z zamówieniem Prezentu, który okazał się wadliwy, zostają zwrócone (dodane do Salda Punktowego) W przypadku Prezentów, które zostały wydane Uczestnikowi wraz z gwarancją producenta, wady towaru powinny zostać zgłoszone bezpośrednio w punktach serwisowych producenta, wskazanych w gwarancji Rafał Pulchny IMASZCZAS zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania lub wycofania Prezentu lub Kuponu przewidzianego w Katalogu lub innych materiałach dotyczących Programu Systemu Lojalnościowego Drogerix.pl, z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie przez pracowników Sklepu Stacjonarnego lub sklepu internetowego mieszczącego się na Stronie Internetowej. W przypadku, gdyby brak zamówionego przez Uczestnika Prezentu ujawnił się dopiero po złożeniu zamówienia na dany Prezent, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie i może zdecydować, czy wybiera substytut Prezentu wobec Prezentu zamówionego, czy zwrot równowartości punktowej za zamówiony Prezent Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z wymianą Punktów na Prezent lub Kupon obciążają Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa W zakresie kwestii regulowanych w Katalogu Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem wiążąca jest treść Katalogu ogłoszonego jako obowiązujący w Sklepach Stacjonarnych i/lub na Stronie Internetowej, chyba że niniejszy Regulamin przewiduje co innego. VIII. Obsługa Klienta 8.1. Informacje dotyczące Programu Lojalnościowego Drogerix.pl można otrzymać: a) na Stronie Internetowej Drogerix.pl

7 b) w Sklepach Stacjonarnych Drogerix.pl c) pod telefonem (koszt rozmowy zgodny z taryfą operatora sieci komórkowej) W celu zabezpieczenia interesów Uczestników, Centrum Obsługi Klienta zastrzega sobie prawo do zadawania pytań w celu identyfikacji Uczestnika podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji identyfikacyjnej Rafał Pulchny IMASZCZAS nie jest zobowiązany do traktowania osoby kontaktującej się jako Uczestnika Organizator udostępnia Uczestnikom Stronę Internetową, na której publikowany jest Katalog oraz inne informacje dotyczące funkcjonowania Programu Lojalnościowego Drogerix.pl Każdy Uczestnik jest uprawniony do korzystania ze Strony Internetowej pod warunkiem założenia konta i dokonania prawidłowej rejestracji opisanej w zakładce - Polityka Prywatności na Stronie Internetowej Zarejestrowani i zalogowani Uczestnicy mogą wymieniać Punkty na Prezenty za pośrednictwem Strony Internetowej z zachowaniem zapisów Rozdziału VII niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w całości lub w części jej funkcjonalności. IX. Odpowiedzialność Organizatora 9.1. Rafał Pulchny IMASZCZAS nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia Formularza Uczestnika oraz zmiany danych osobowych podanych w Formularzu, jak również za udostępnienie przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przysługującej korzyści (Prezentu, Rabatu). X. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Programu Lojalnościowego Drogerix.pl Reklamacje, co do przebiegu Programu (w szczególności dotyczące sposobu przyznawania Punktów oraz wymiany Punktów na Prezenty, realizacji Rabatów) mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu pisemnie na adres Rafał Pulchny IMASZCZAS, za pomocą elektronicznego formularza na Stronie Internetowej oraz telefonicznie pod numerem Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres dla doręczeń, numer kreskowy Karty Systemu Lojalnościowego Drogerix.pl, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji przez telefon Uczestnik podaje powyższe dane ustnie Reklamacje rozpatrywane są przez Rafał Pulchny IMASZCZAS w terminie 28 dni od dnia ich złożenia, w sposób określony w pkt Decyzja Rafał Pulchny IMASZCZAS w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Rafał Pulchny IMASZCZAS zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub za pomocą a, w tym również komunikatu na skrzynkę odbiorczą Strony Internetowej, w terminie 28 dni od złożenia przez niego Reklamacji Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie. XI. Postanowienia końcowe Rafał Pulchny IMASZCZAS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub Katalogu Programu Lojalnościowego Drogerix.pl. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie lub Katalogu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w Sklepach Stacjonarnych Drogerix.pl oraz na Stronie Internetowej, jednakże w okresie 30 dni od zmiany Regulaminu lub Katalogu Uczestnik ma prawo skorzystać z Regulaminu lub Katalogu w poprzednim brzmieniu, jeżeli

8 w jego ocenie jest on korzystniejszy dla Uczestnika Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym Drogerix.pl w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie, które następnie powinno zostać wysłane do siedziby Rafał Pulchny IMASZCZAS (os. Stalowe 9/30, Kraków). Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie może przed zwróceniem Karty wymienić posiadane Punkty stosownie do postanowień Regulaminu, o ile pozwala mu na to stan Salda Punktowego. Uczestnik rezygnujący z Programu zobowiązany jest do zwrotu Kart oraz wszelkich nie zrealizowanych przez Uczestnika Potwierdzeń Zamówienia i Kuponów. Po zwróceniu Kart Punkty zgromadzone przez Uczestnika zostaną anulowane. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, Rafał Pulchny IMASZCZAS niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika udostępnione wyłącznie dla celów Programu Lojalnościowego Drogerix.pl W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Rafał Pulchny IMASZCZAS uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę ważności Kart oraz obowiązek zwrotu do Rafał Pulchny IMASZCZAS Kart Programu Lojalnościowego. Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów zebranych przed dniem naruszenia Regulaminu na odpowiednie Prezenty lub Kupony oraz do otrzymania niezrealizowanych do tej pory Zamówień i Kuponów, o ile prawo do ich realizacji nastąpiło przed dniem naruszenia Regulaminu przez Uczestnika Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Drogerix.pl nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny Regulamin dostępny jest dla Uczestników w Sklepach Stacjonarnych Drogerix.pl oraz na Stronie Internetowej Regulamin obowiązuje od dnia 08 sierpnia 2012r.

Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI

Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1. NAP - Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Scania Griffin

Regulamin programu lojalnościowego Scania Griffin I. Definicje REGULAMIN Regulamin programu lojalnościowego Scania Griffin Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI

Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI Regulamin Programu Stałego Klienta MUJI Ważny od 01.01.2017 Zmiany zaznaczone na czerwono I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SERVICE CARD Rzepecki - Mroczkowski

Regulamin Programu SERVICE CARD Rzepecki - Mroczkowski Regulamin Programu SERVICE CARD Rzepecki - Mroczkowski I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN programu PUNKTUJ Z NAMI w sklepach PELCOWIZNA

REGULAMIN programu PUNKTUJ Z NAMI w sklepach PELCOWIZNA REGULAMIN programu PUNKTUJ Z NAMI w sklepach PELCOWIZNA I. 1. Celem Programu PUNKTUJ Z NAMI jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupów towarów w wybranym sklepie PELCOWIZNA. 2. Program PUNKTUJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL I Słownik użytych pojęć REGULAMIN PROGRAMU MPETROL 1. Program program lojalnościowy dla klientów stacji Mpetrol. 2. Mpetrol stacja paliw w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9, należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Klubu VERVA ( Regulamin )

Regulamin Karty Klubu VERVA ( Regulamin ) Regulamin Karty Klubu VERVA ( Regulamin ) 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1. ORLEN Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Onyx Thank You

Regulamin programu lojalnościowego Onyx Thank You Regulamin programu lojalnościowego Onyx Thank You I. DEFINICJE: Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI REGULAMIN PROGRAMU MPETROL TAXI I Słownik użytych pojęć 1. Program Mpetrol TAXI program lojalnościowy dla kierowców taksówek, klientów stacji Mpetrol oraz Mpetrol LPG. 2. Mpetrol, Mpetrol LPG stacje paliw

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program

Bardziej szczegółowo

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Program lojalnościowy Scrapbooking Shop.

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Program lojalnościowy Scrapbooking Shop. Regulamin programu lojalnościowego SCRAPBOOKING SHOP 1. Postanowienia wstępne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Program lojalnościowy Scrapbooking Shop. 2. Organizatorem Programu lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE dla Uczestników Programu VITAY. Obecny Regulamin VITAY a zmiany prawa dotyczącego praw konsumenta

WAŻNE INFORMACJE dla Uczestników Programu VITAY. Obecny Regulamin VITAY a zmiany prawa dotyczącego praw konsumenta WAŻNE INFORMACJE dla Uczestników Programu VITAY Obecny Regulamin VITAY a zmiany prawa dotyczącego praw konsumenta 25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN PROGRAMU AQUALITY

1. REGULAMIN PROGRAMU AQUALITY 1. REGULAMIN PROGRAMU AQUALITY 1. Definicje 1.1. Organizator firma JAI KUDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy (62-090), przy ul. Łanowej 7. 1.2. Program AQUALITY program lojalnościowy, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Powszechna Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Programu I LOVE POLSKA WSCHODNIA

Regulamin korzystania z Programu I LOVE POLSKA WSCHODNIA Regulamin korzystania z Programu I LOVE POLSKA WSCHODNIA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału w Programie: I LOVE POLSKA WSCHODNIA (zwanego dalej Programem ILPW ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZMS SOMIANKA (obowiązuje od 1 lipca 2017 roku )

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZMS SOMIANKA (obowiązuje od 1 lipca 2017 roku ) REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZMS SOMIANKA (obowiązuje od 1 lipca 2017 roku ) 1. 1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z Karty Stałego Klienta w ramach Programu Lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu elektronicznyprzedstawiciel.pl

Regulamin Portalu elektronicznyprzedstawiciel.pl Regulamin Portalu elektronicznyprzedstawiciel.pl I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1. Hurtownia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Klubu Super VITAY

Regulamin Karty Klubu Super VITAY Regulamin Karty Klubu Super VITAY 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1. ORLEN - Polski Koncern

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO TOP OBOWIĄZUJĄCEGO W SKLEPACH SIECI TOPAZ. obowiązuje od 07 września 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO TOP OBOWIĄZUJĄCEGO W SKLEPACH SIECI TOPAZ. obowiązuje od 07 września 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO TOP OBOWIĄZUJĄCEGO W SKLEPACH SIECI TOPAZ obowiązuje od 07 września 2015 roku I. 1. Celem Programu TOP jest nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupów towarów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Premiowego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. 1 Definicje

Regulamin Programu Premiowego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. 1 Definicje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 850/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia.14.12.2015r. Regulamin Programu Premiowego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej 1 Definicje Terminy użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez F.H. Dom i Ogród Janusz Pieprzak

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym FORTUNA KLUB PLUS 2017

Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym FORTUNA KLUB PLUS 2017 Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym FORTUNA KLUB PLUS 2017 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach Przytkowice

1. Postanowienia ogólne. 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach Przytkowice REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SUPERMARKETU STOP 1. Postanowienia ogólne 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach 457 34-141 Przytkowice NIP 551-147-49-77

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY

Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu TERMO-DOM NAGRODY, organizowanego przez TERMO-DOM Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Renata

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO

ANEKS DO REGULAMINU programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO ANEKS DO REGULAMINU programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO Z dniem 1 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SŁONECZNA PROMOCJA

REGULAMIN PROGRAMU SŁONECZNA PROMOCJA REGULAMIN PROGRAMU SŁONECZNA PROMOCJA 1 DEFINICJE Użyte w dalszej części Regulaminu terminy oznaczają: 1. Regulamin oznacza regulamin Programu SŁONECZNA PROMOCJA, który definiuje warunki i zasady udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Powszechna Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKEY Club organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKEY Club organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO OKEY Club organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Polska Grupa Zakupowa Kupiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Centrum Asystentki i Asystenta

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Centrum Asystentki i Asystenta REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Centrum Asystentki i Asystenta 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego " Centrum Asystentki i Asystenta (dalej Program ) jest Aero.pl Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta Regulamin Karty Stałego Klienta Dział Karta Stałego Klienta Jean Louis David" 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Jean Louis David", zwanego dalej "Programem". 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS Niniejszy regulamin, (dalej jako: Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: KLUB SYMBIOSIS, (dalej jako: Program ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego BPoints dla Wykonawców. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Lojalnościowego BPoints dla Wykonawców. I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego BPoints dla Wykonawców I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem ) określa szczegółowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU OFERTOWEGO Ziko Klub. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRAMU OFERTOWEGO Ziko Klub. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU OFERTOWEGO Ziko Klub Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Ofertowym Ziko Klub

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego DekorPremium. Edycja świąteczna: Promocja punktowa

Regulamin programu lojalnościowego DekorPremium. Edycja świąteczna: Promocja punktowa Regulamin programu lojalnościowego DekorPremium Edycja świąteczna: 01. 12. 2011 10. 01. 2012 Promocja punktowa 1. DEFINICJE Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY ODBIERAJ NAGRODY

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY ODBIERAJ NAGRODY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY ODBIERAJ NAGRODY Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Nasze Sklepy Avita Sp z o.o. Programie Lojalnościowym pod nazwą ZBIERAJ

Bardziej szczegółowo

edukacja.action.com.pl Definicje:

edukacja.action.com.pl Definicje: Definicje: 1. Baza Danych oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich udziałem w Programie Lojalnościowym ACTION Centrum Edukacyjne, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu,

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta Regulamin Karty Stałego Klienta I Definicje: 1. Program Karta Stałego Klienta program konsumencki zwany później w skrócie Program, którego warunki określa niniejszy Regulamin. 2. Organizator P. W. Rambit

Bardziej szczegółowo

6. Katalog Nagród - katalog przygotowany przez Zarządzającego Programem, stanowiący załącznik do Regulaminu, będący jego integralną częścią, który

6. Katalog Nagród - katalog przygotowany przez Zarządzającego Programem, stanowiący załącznik do Regulaminu, będący jego integralną częścią, który Regulamin Programu z Nami w Drogę skierowanego do Klientów indywidualnych, którzy dobrowolnie przystępują do programu i korzystają z usług firmy Zimny. Regulamin określa warunki na jakich uczestniczący

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu DOM, organizowanego przez Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. W szczególności Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŁEGO KLIENTA

KARTA STAŁEGO KLIENTA KARTA STAŁEGO KLIENTA Korzystając z usług w naszym Salonie, możesz zmienić zakupy w rabaty i przywileje. Spring Garden wynagradza Twoją lojalność! Dzięki Karcie Stałego Klienta Spring Garden za swoje zakupy

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a.

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. Regulamin Programu "CITY VIP CLUB 1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. 2. Program CVC jest programem przeznaczonym dla klientów dokonujących

Bardziej szczegółowo

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10.

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10. Regulamin Klubu Norauto REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego KLUB NORAUTO organizowanego przez NORAUTO POLSKA Sp. z o.o., dalej zwanego także Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ŚWIAT Loft37 OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ŚWIAT Loft37 OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ŚWIAT Loft37 OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym świat Loft37 ( Program ) organizowanym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Klubu VERVA ( Regulamin KKV )

Regulamin Karty Klubu VERVA ( Regulamin KKV ) Regulamin Karty Klubu VERVA ( Regulamin KKV ) 1. Definicje O ile w niniejszym Regulaminie KKV nie wskazano inaczej, wyrażenia pisane w Regulaminie KKV wielką literą mają, znaczenie nadane im w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego SPOŁEM ZNACZY RAZEM

Regulamin programu lojalnościowego SPOŁEM ZNACZY RAZEM Ujednolicony tekst Regulaminu programu lojalnościowego SPOŁEM ZNACZY RAZEM z dnia 15.10.2015r. Obejmujący zmiany wprowadzone: Aneksem nr 1/2016 z dnia 30.08.2016r., uchwalonym Uchwałą Zarządu nr 8/2016,

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu BIG STAR Premium Card. (dalej zwany "Regulaminem") I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu BIG STAR Premium Card. (dalej zwany Regulaminem) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu BIG STAR Premium Card (dalej zwany "Regulaminem") I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program BIG STAR Premium Card ma na celu nagradzanie Klientów BIG STAR Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Promocyjnego Tadmar Partner I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne 1. Celem Programu Promocyjnego Tadmar Partner (zwanego dalej Programem ) jest stała aktywizacja sprzedaży produktów Dostawców, będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego DOM

Regulamin Programu Lojalnościowego DOM Regulamin Programu Lojalnościowego DOM Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu DOM, organizowanego przez Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. W szczególności Regulamin niniejszy określa prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SZARŻA PREZENTÓW

REGULAMIN PROGRAMU SZARŻA PREZENTÓW REGULAMIN PROGRAMU SZARŻA PREZENTÓW Niniejszy Regulamin, jest dokumentem zawierającym podstawowe warunki uczestnictwa w Programie SZARŻA PREZENTÓW, a użyte w regulaminie określenia oznaczają: a. SZARŻA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line

Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line 1 Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania oraz udziału w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Programu Punktowego zwanego dalej Programem Lojalnościowym lub Programem jest SimpleAV Sp. z o. o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 1 marca 2013 roku następujących zmian Regulaminu

GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 1 marca 2013 roku następujących zmian Regulaminu GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 1 marca 2013 roku następujących zmian Regulaminu PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FEELGOOD! : 1. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Program Program Partnerski dla Wykonawców Mapei, którego celem jest premiowanie zakupów produktów Mapei.

Program Program Partnerski dla Wykonawców Mapei, którego celem jest premiowanie zakupów produktów Mapei. 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, obowiązuje od dnia 1 września 2011 roku i określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim dla Wykonawców Mapei,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE 1. Organizatorem programu Uroda i Zdrowie jest firma Eco Plant Householding Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zacisze 6. 2. Program Uroda i Zdrowie jest skierowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Klubu Super VITAY ( Regulamin KKSV )

Regulamin Karty Klubu Super VITAY ( Regulamin KKSV ) Regulamin Karty Klubu Super VITAY ( Regulamin KKSV ) 1. Definicje O ile w niniejszym Regulaminie KKSV nie wskazano inaczej, wyrażenia pisane w Regulaminie KKSV wielką literą, mają znaczenie nadane im w

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty lojalnościowej GarageHotel

Regulamin karty lojalnościowej GarageHotel Regulamin karty lojalnościowej GarageHotel 1 1. Niniejszy regualmin określa zasady korzystania z Karty Lojalnościowej GarageHotel wystawionej przez firmę Elektrocenter T.M. Rajs Sp. j. We Włocławku zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Euro-Tape Rozwijamy Twoje Korzyści

Regulamin Programu Lojalnościowego Euro-Tape Rozwijamy Twoje Korzyści Regulamin Programu Lojalnościowego Euro-Tape Rozwijamy Twoje Korzyści I. Definicje. Program Lojalnościowy -promocyjne działania marketingowe ukierunkowane na motywowanie Uczestników określonych w Regulaminie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r.

Regulamin. Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r. Regulamin Programu Lojalnościowego Próchnik S.A. 21 maja 2016 r. 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki programu lojalnościowego Próchnik S.A., zwanego dalej "Programem".

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA STAŁEGO KLIENTA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA STAŁEGO KLIENTA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA STAŁEGO KLIENTA Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Adam Matura MATUR Programie lojalnościowym pod nazwą Karta Stałego Klienta, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Codzienne Korzyści i Fresh Club Przywilej Korzyści organizowanego przez Żabka Polska sp. z o.o. 1. W programie może uczestniczyć

Regulamin Programu Codzienne Korzyści i Fresh Club Przywilej Korzyści organizowanego przez Żabka Polska sp. z o.o. 1. W programie może uczestniczyć Regulamin Programu Codzienne Korzyści i Fresh Club Przywilej Korzyści organizowanego przez Żabka Polska sp. z o.o. 1. W programie może uczestniczyć każdy Klient posiadający pełną zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SPOŁEM ZNACZY RAZEM. 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SPOŁEM ZNACZY RAZEM. 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SPOŁEM ZNACZY RAZEM 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Program lojalnościowy Spółdzielni Społem jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 1.2. Organizatorem programu

Bardziej szczegółowo

Słownik użytych definicji:

Słownik użytych definicji: I Słownik użytych definicji: 1. Program olśnienie program, zwany dalej w skrócie Programem, którego zasady określa niniejszy Regulamin. 2. Organizator ELKIM LIGHTING Zofia Drat-Szymkowiak, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program)

REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program) REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania przez Klientów i Pracowników Sieci handlowej POLOmarket z tzw. polokarty. 2. Wystawcą polokarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZŁOTY INTERES

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZŁOTY INTERES REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZŁOTY INTERES I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady działania Programu lojalnościowego Złoty interes, zwanego dalej Programem. 2. Organizatorem programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy Razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy Razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy Razem 1 Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Warszawska Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz. I. Informacje podstawowe.

Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz. I. Informacje podstawowe. Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz I. Informacje podstawowe. Organizator Programu (dalej jako Organizator) Agencja 12stopni.pl Mikołaj Antoniak z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy dokument wraz z załącznikami, który definiuje zasady Programu

Regulamin niniejszy dokument wraz z załącznikami, który definiuje zasady Programu REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Klub Praktiker 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego Klub Praktiker, organizowanego

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest podmiot wskazany w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu. 2. Program lojalnościowy/program działanie mające na celu

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO. KARTY PUNKTOWEJ SAS firmy SAS Jaworscy Sp Jawna

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO. KARTY PUNKTOWEJ SAS firmy SAS Jaworscy Sp Jawna REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTY PUNKTOWEJ SAS firmy SAS Jaworscy Sp Jawna I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. SAS Jaworscy Sp. Jawna zwana dalej organizatorem wprowadza przeznaczony dla wszystkich konsumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KART STAŁEGO KLIENTA MARKI WITTCHEN

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KART STAŁEGO KLIENTA MARKI WITTCHEN REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KART STAŁEGO KLIENTA MARKI WITTCHEN Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Kart Stałego Klienta marki WITTCHEN ( Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu lojalnościowego "FARMEO"

Regulamin Programu lojalnościowego FARMEO Regulamin Programu lojalnościowego "FARMEO" 1 [Definicje] Organizator Scandagra Polska spółka z o.o., z siedzibą w Żołędowie przy ul. Dr. A. Schmidta 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity regulaminu 1.10.2012.

Tekst jednolity regulaminu 1.10.2012. Tekst jednolity regulaminu 1.10.2012. Regulamin programu lojalnościowego Karta stałego klienta sklepów Buczek 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Drinco.pl

Regulamin Akcji Drinco.pl Regulamin Akcji Drinco.pl I. Definicje i postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w akcji "DRINCO.PL", zwana dalej,,akcją lub,,programem który jest prowadzony przez spółkę ECVC7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego adrenaline.pl jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY, ODBIERAJ NAGRODY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY, ODBIERAJ NAGRODY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZBIERAJ PUNKTY, ODBIERAJ NAGRODY ORGANIZOWANEGO PRZEZ LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. I. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 1.1. Regulamin organizowanego przez Lewiatan Małopolska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SPHINX Kids Club

Regulamin Programu SPHINX Kids Club Regulamin Programu SPHINX Kids Club Obowiązujący od dnia 25.11.2014 r. Definicje: Organizator Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, która odpowiada za prawidłowy przebieg procesu obsługi Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "FEELGOOD!"

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FEELGOOD! REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "FEELGOOD!" ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa klientów w PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM "FEELGOOD!", zwanym dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTY PUNKTOWEJ SAS firmy SAS Jaworscy Sp. Jawna

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTY PUNKTOWEJ SAS firmy SAS Jaworscy Sp. Jawna REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTY PUNKTOWEJ SAS firmy SAS Jaworscy Sp. Jawna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. SAS Jaworscy Sp. Jawna zwana dalej organizatorem wprowadza przeznaczony dla wszystkich konsumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bon na nowy start. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bon na nowy start. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bon na nowy start 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Bon na nowy start (dalej: Promocja ), przeprowadzonej przez Dom

Bardziej szczegółowo