Astarta Holding NV. Raport analityczny dla spółki. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Astarta Holding NV. Raport analityczny dla spółki. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A."

Transkrypt

1 Raport analityczny dla spółki Astarta Holding NV przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 22 maja 2013 r. 1

2 Informacje o firmie Astarta Holding NV Adres: Koningslaan 17, 1075AA Amsterdam, Holandia tel fax strona internetowa: Akcjonariat Albacon Ventures Limited 36,99% Aluxes Holding Limited 25,99% Aviva Investors FIO 4,60% Pozostali 32,42% Zarząd Viktor Ivanchyk prezes Petro Rybin wiceprezes Marc van Campen dyrektor wykonawczy Valery Korotkov przewodniczący rady dyrektorów, dyrektor niewykonawczy Władysław Bartoszewski dyrektor niewykonawczy Działalność Astarta to holding rolno-przemysłowy, jeden z liderów ukraińskiego sektora cukrowniczego. Działalność spółki koncentruje się na produkcji i sprzedaży cukru produkowanego z buraka cukrowego oraz na produkcji i sprzedaży zbóż, która wynika z konieczności stosowania płodozmianu w uprawie buraków. Strategia Głównym założeniem strategii jest wzrost organiczny poprzez inwestycje w modernizację i zwiększenie mocy produkcyjnej zakładów, a także w drodze przejęć. Spółka stawia na integrację pionową, polegającą na technologicznym połączeniu produkcji, dystrybucji ze sprzedażą, przy jednoczesnym wzroście udziału surowca własnej produkcji. Korzystając z wysokiej ceny cukru na rynku światowym, Astarta rozwija eksport. Nadrzędnym celem jest osiągnięcie pozycji jednego z największych ośrodków konsolidujących wysoce rozdrobnioną branżę cukrowniczą na Ukrainie. Historia Przedsiębiorstwo powstało w marcu 1993 r. i pierwotnie zajmowało się pośrednictwem w handlu pomiędzy ukraińskimi cukrowniami a rosyjskimi dostawcami produktów naftowych. Trzy lata później zmieniło profil działalności na rolniczy i rozpoczęło inwestycje w produkcję płodów rolnych. Kolejne lata to czas rozbudowy firmy i przejmowania kolejnych cukrowni i gospodarstw rolnych. W 2006 r. spółka przeszła reorganizację na potrzeby wprowadzenia akcji do obrotu na GPW. Powstała spółka holdingowa zarejestrowana w Amsterdamie, a w połowie sierpnia 2006 r. jej akcje zadebiutowały na warszawskiej giełdzie. Plany W IV kwartale 2013 r. Astarta planuje uruchomienie zakładu przetwórstwa soi w ramach dywersyfikacji działalności. Początkowo będzie w stanie wykorzystywać 2

3 ok % mocy produkcyjnych, na 100% zacznie funkcjonować w 2014 r. Koszt projektu szacowany jest na 35 mln USD. Rozwój nowych segmentów, takich jak uprawy kukurydzy, soi, czy produkcja mleka i biopaliw, nie oznaczają że Astarta odchodzi od cukru. Przeciwnie, w ciągu najbliższych 3 lat spółka zamierza zwiększyć jego produkcję z 350 tys. ton do około 600 tys. ton. W ramach buy-backu firma planuje nabyć maksymalnie 500 tys. własnych walorów stanowiących 2% kapitału zakładowego. Na jedną akcję Astarta chce wydać nie więcej niż 125 zł. Skup akcji może więc kosztować spółkę nawet 62,5 mln zł. W związku z tym spółka nie planuje wypłaty dywidendy z zysku netto za 2011 r., który zamknął się kwotą 87,5 mln USD. Uwagi W raporcie z 6 maja Wood & Company podwyższyło rekomendację dla Astarty do "kupuj" z "trzymaj", a cenę docelową dla akcji spółki obniżono do 60,8 z 78 zł. Analitycy ING Securities podnieśli rekomendację dla akcji Astarty do "kupuj" z "trzymaj", podwyższając jednocześnie cenę docelową akcji spółki do 74,8 zł z 61,1 zł wcześniej. W raporcie z 20 lutego zaznaczają, że po dwóch latach nadprodukcji cukru na Ukrainie, w roku obrotowym 2013/2014 w wyniku obniżki cen cukru popyt przewyższy produkcję. Powinna na tym zyskać Astarta, jako największy gracz i producent charakteryzujący się niskimi kosztami. Pod koniec lipca Aviva Investors FIO poinformowało o sprzedaży części posiadanych akcji Astarty, w wyniku czego fundusz zszedł poniżej progu 5% głosów na WZA spółki. Obecnie inwestor finansowy posiada pakiet 4,6% kapitału akcyjnego emitenta. Wcześniej kontrolował równo 5% głosów na WZA. Jak podała spółka w raporcie rocznym, bank ziemi ornej na koniec 2012 r. wynosił 235 tys. hektarów. Mimo 15% wzrostu areału wobec poprzedniego roku zbiory były niższe o około 10% na skutek wyjątkowo upalnego lata. Mimo wszystko Astarta poprawiła rekord produkcji cukru do 430 tys. ton (+15% wobec 2011 r.) co umocniło ją na pozycji lidera ukraińskiego rynku z 19,3% udziałem. Podstawowe dane finansowe (na ) Cena akcji (PLN) 57,37 Zakres z 52 tygodni (PLN) 46,3-71,0 Stopa zwrotu 12 miesięcy (%) 16,4 Średni wolumen obrotów na sesję w 2012 r. (tys. szt.) Średni wolumen obrotów na sesję w I kwartale 2013 r. (tys. szt.) 11,7 12,1 Kapitalizacja rynkowa (PLN mln) 1 434,3 Wartość księgowa (PLN mln) 1 518,1 Akcje w wolnym obrocie (%) 32,4 Liczba akcji Cena/zysk 7,20 Cena/wartość księgowa 0,95 IV kwartał 2012 r. (pro forma) Przychody (tys. EUR) Wynik operacyjny (tys. EUR) Wynik netto (tys. EUR) Marża zysku brutto ze sprzedaży 22,8% Marża zysku operacyjnego 16,5% Marża zysku brutto 12,2% Marża zysku netto 12,5% 3

4 Notowania Dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (tys. EUR) zmiana % BILANS Aktywa ,7 Aktywa trwałe ,2 Aktywa obrotowe ,6 Zapasy ,9 Kapitał własny ,9 Kapitał zakładowy ,0 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,9 Zobowiązania długoterminowe ,1 Zobowiązania krótkoterminowe ,5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży ,5 Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,1 Zysk (strata) brutto ,8 Zysk (strata) netto ,4 4

5 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ,0 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,6 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ,6 Przepływy pieniężne netto ,2 Liczba akcji (tys.) ,00 Wartość księgowa na jedną akcję 12,26 13,72 11,92 Zysk (strata) na jedną akcję 3,50 1,81-48,35 Źródło: spółka Wskaźniki finansowe ZYSKOWNOŚĆ Marża zysku brutto ze sprzedaży 38,5% 23,8% Marża zysku operacyjnego 29,7% 17,2% Marża zysku brutto 28,6% 12,7% Marża zysku netto 27,9% 13,0% Stopa zwrotu z kapitału własnego 28,6% 13,2% Stopa zwrotu z aktywów 15,4% 6,9% PŁYNNOŚĆ Kapitał pracujący Wskaźnik płynności bieżącej 2,36 2,77 Wskaźnik płynności szybkiej 0,94 1,08 Wskaźnik podwyższonej płynności 0,53 0,61 AKTYWNOŚĆ Rotacja należności 62,9 68,1 Rotacja zapasów 317,4 280,0 Cykl operacyjny 380,3 348,1 Rotacja zobowiązań 223,7 166,0 Cykl konwersji gotówki 156,6 182,1 Rotacja aktywów obrotowych 364,9 398,0 Rotacja aktywów 653,0 677,4 ZADŁUŻENIE Wskaźnik pokrycia majątku 121,8% 127,2% Stopa zadłużenia 46,2% 47,5% 5

6 Wskaźnik obsługi zadłużenia 5,5 3,4 Dług/EBITDA 2,4 3,7 Analiza porównawcza konkurencji Wybrane dane za 2012 r. Agroton Agrowill Astarta IMC Kernel Przychody ze sprzedaży (tys. USD) KSG Agro Milkiland Wynik z działalności operacyjnej (tys. USD) Wynik netto (tys. USD) Wynik netto na akcję (USD) 0,42 0,02 2,39 0,60 2,59 0,54 0,54 Wartość księgowa na akcję (USD) 7,89 0,54 18,11 4,02 14,80 5,39 7,28 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (tys. USD) Aktywa (tys. PLN) Kapitał własny (tys. USD) Marża zysku operacyjnego 16,4% 16,2% 17,2% 21,9% 11,9% 30,7% 7,7% Marża zysku brutto 8,2% 8,7% 12,7% 17,2% 9,0% 19,6% 5,3% Marża zysku netto 6,8% 6,2% 13,0% 17,3% 9,6% 13,7% 4,4% Zwrot na kapitale (ROE) 5,4% 4,5% 13,2% 14,9% 17,5% 10,1% 7,4% Zwrot na aktywach (ROA) 3,6% 1,8% 6,9% 7,7% 9,8% 4,0% 3,9% Wskaźnik płynności bieżącej 5,99 0,54 2,77 1,71 2,50 1,12 1,68 Stopa zadłużenia 32,3% 58,3% 47,5% 47,6% 42,9% 47,9% 44,9% * rok obrotowy 2011/2012 kończący się Branża spożywcza ma liczną reprezentację krajową na GPW, toteż dla potrzeb analizy porównawczej wybrano tylko konkurentów Astarty o zagranicznych korzeniach. Na ich tle ukraińska spółka prezentuje się bardzo dobrze. Pod względem przychodów i wyników operacyjnych plasuje się tylko za największemu w tym gronie Kernel Holding. Jeżeli chodzi o marże operacyjne, Astartę wyprzedzają KSG Agro oraz IMC, a pod względem zwrotów na aktywach i kapitałach emitent plasuje się tylko za Kernelem i IMC. Analiza sektora cukrowego Ukraińskie ministerstwo rolnictwa szacuje, że ze względu na nadprodukcję cukru w poprzednich latach areał buraków cukrowych w 2013 r. zmniejszy się aż o 6

7 37% do 293 tys. ha. Ukraiński związek producentów cukru Ukrtsukor oczekuje zaś, że areał buraków cukrowych będzie większy i wyniesie 360 tys. ton. W 2012 r. na Ukrainie wytworzono 2,2 mln ton cukru, a rok wcześniej o 100 tys. ton więcej. Konsumpcja wynosi rocznie około 1,8 mln ton. Ze względu na wysokie koszty produkcji trudno jest eksportować ukraiński cukier i jego nadwyżka zostaje na krajowy rynku. W efekcie zmniejsza się opłacalność upraw buraków cukrowych. Komisja Europejska, w ramach prac nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej, zaproponowała zniesienie kwotowania produkcji cukru od 2015 r. Parlament Europejski oraz niektóre kraje, w tym Polska, są za utrzymaniem kwot cukrowych do 2020 r. Niemiecka firma analityczna F. O. Licht prognozuje, że w sezonie 2012/13 europejska produkcja cukru zmniejszy się o 8% z 30,7 do 28,31 mln ton w przeliczeniu na cukier surowy. Powodem redukcji są mniej korzystne warunki pogodowe. W poprzednim sezonie właśnie dzięki dobrej pogodzie produkcja była najwyższa od 6 lat. W 2011 r. Rosja stała się światowym liderem w produkcji cukru z buraków cukrowych. Zebrano 46 mln ton buraków i wyprodukowano 5 mln ton cukru. Eksport cukru wyniósł ponad 300 tys. ton, za granicę sprzedawano także melasę. Prognozuje się, że tegoroczne zbiory buraków mogą wynieść 40 mln ton. Według kubańskich źródeł produkcja cukru w 2013 r. wyniesie około 1,5-1,6 mln ton i będzie wyższa o 7-14% od wyniku z poprzedniego sezonu, kiedy wytworzono 1,4 mln ton. Kuba wpuszcza kapitał zagraniczny do przemysłu cukrowniczego. Brazylijski koncern Odebrecht podpisał z Hawaną kontrakt na przejęcie jednej z 56 czynnych kubańskich cukrowni. Brazylijczycy zainwestują w modernizację cukrowni 60 mln USD. Brazylijska agencja ds. Żywności Conab prognozuje, że w sezonie 2012/13 zbiory trzciny cukrowej zwiększą się o 5% do 602,2 mln ton. Z takiej ilości zostanie wytworzone 38,9 mln ton cukru i 23,96 mld litrów bioetanolu. Po słabszych wynikach w kampanii 2011/12, kiedy zbiory spadły w ujęciu rocznym po raz pierwszy od dekady, nowy sezon ma przynieść poprawę. Mimo tego zbiory będą niższe od rekordowego wyniku z sezonu 2010/11 (623,9 mln ton). Wieści z branży Industrial Milk Company zainwestuje mln USD w 2013 r. wobec 61 mln USD przeznaczonych na rozwój w ubiegłym roku. Kluczowym czynnikiem poprawy wyników w 2013 r. jest zwiększenie banku ziemi o 46%, do 120,7 ha, a także większy nacisk na wysokomarżowe uprawy (kukurydza i słonecznik), które w tym roku będą stanowić 80% w całej strukturze upraw. Kernel rozczarował wynikami za trzeci kwartał roku obrotowego, zakończony 31 marca. Sprzedaż oleju luzem, oleju butelkowanego oraz zboża spadła odpowiednio o 27,4; 20,9 i 21,4%. Powodem są narastające obawy inwestorów o relacje między ograniczonymi możliwościami zwiększenia produkcji słonecznika a rosnącymi mocami przerobowymi. W przypadku słabych zbiorów słonecznika może skutkować to problemami Kernela z zaopatrzeniem się w odpowiednią ilość surowca. Agroton miał w ubiegłym roku 6,76 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2,12 mln USD straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze 7

8 sprzedaży Agrotonu sięgnęły 88 mln USD w 2012 r. wobec 99,74 mln USD przed rokiem. KSG Agro obsiał 92 tys. hektarów ziemi. Na należących do holdingu polach jęczmieniem jarym obsiano ponad 2200 hektarów, lnem oleistym około 2000 hektarów, a rzepakiem jarym niemal 1000 ha. Spółka przystąpiła także do wysiewu późnych upraw jarych. Wszystkie uprawy ozime są w bardzo dobrym stanie. Tegoroczne uprawy ozime zajmują ponad hektarów, z czego hektarów przypada na pszenicę, hektarów na rzepak i 6300 hektarów na jęczmień. W połowie maja ruszyła produkcja serów twardych w przejętych przez Milkiland zakładach Ostrowia. Już 1 lipca do sklepów trafią sery pod marką Ostrowia typu gouda i edam. Docelowo w szerokiej ofercie wyrobów dostępnych na polskim rynku pod marką Ostrowia" znaleźć będzie można sery: gouda, edam, maasdamer, ementaler, tylżycki oraz sery topione. W zakładzie w Ostrowi wytwarzane będą także sery twarde marki Milkiland przeznaczone na eksport do Rosji, na Ukrainę oraz rynki unijne. Analiza makroekonomiczna Wskaźniki makro na koniec 2012 r.: Polska Ukraina PKB (mld EUR) 390,2 132,6 Dynamika PKB (%) 1,9 0,2 Deficyt budżetowy (% PKB) 3,9 3,8 Inflacja (%) 3,7 0,2 Bezrobocie (%) 13,4 8,0 Eksport towarów (mld EUR) 141,9 52,1 Import towarów (mld EUR) 151,7 64,2 Źródło: GUS, MG Polska Zgodnie z ustawą budżetową w 2013 r. polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,2% PKB. Nie wydaje się to jednak możliwe, co przyznaje sam resort finansów. Ustami wiceministra Wojciecha Kowalczyka poinformował, że skłania się ku prognozie wzrostu PKB na poziomie około 1,5%. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) szacuje, że tempo wzrostu gospodarczego spadnie poniżej 1% (do 0,9%). Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje dynamikę PKB na 1,2%, a Komisja Europejska 1,1%. Kwiecień przyniósł spadek inflacji w Polsce do 0,8% w ujęciu rocznym. Obecnie jest ona najniższa od 2006 r. Stopa bezrobocia w kwietniu była wyższa niż przed rokiem, sięgnęła 14,0%. Bez pracy pozostaje 2,25 mln osób. Większość z nich (1,872 mln) to osoby bez prawa do zasiłku. Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 2,7% r/r, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 2,3%. Nie nastąpiło natomiast spodziewane na wiosnę ożywienie w produkcji budowlano-montażowej, W budownictwie produkcja r/r w kwietniu 2013 r. spadła we wszystkich działach poinformował Główny Urząd Statystyczny. Łącznie spadek wyniósł aż 23,1% r/r. 8

9 Według wstępnych danych GUS w I kwartale 2013 r. eksport towarów z Polski osiągnął poziom 36,2 mld EUR i okazał się o 5,6% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W tym czasie wartość importu do Polski wyniosła 36,7 mld EUR (-2,1% r/r). Ukraina Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) prognozuje recesję na Ukrainie w 2013 r. Bank już po raz drugi w tym roku obniżył prognozę rozwoju ukraińskiej gospodarki w styczniu ścięto prognozę rozwoju Ukrainy do +1%, podczas gdy w październiku 2012 r. przewidywano wzrost na poziomie 2,5%. Obecnie EBOiR spodziewa się, że gospodarka skurczy się o 0,5%. W 2012 r. na Ukrainie zanotowano deflację, pierwszy raz od 2002 r. W stosunku rocznym (grudzień 2012 do grudnia 2011) nastąpiło obniżenie cen o 0,2%. Spadek cen żywności o 2,3% (najbardziej cen warzyw i cukru). skutecznie zniwelował wzrost cen alkoholu i tytoniu (o 7%), opłat komunalnych (głównie dostawy wody i kanalizacja wzrost o 6-6,5%) oraz cen paliw (o 6,9%). Ceny produkcji Podsumowanie Astarta to jedna z największych na Ukrainie firm branży cukrowniczej o solidnych fundamentach. Przez chwilę wydawało się, że będzie musiała stawić czoło dużo większemu konkurentowi, jednak Kernel poinformował, że rezygnuje z ekspansji w segmencie produkcji cukru. Pozytywnie należy ocenić decyzję zarządu Astarty o przemysłowej (PPI) wzrosły w 2012 r. o 0,3%. W 2012 r. zagraniczni inwestorzy zainwestowali na Ukrainie 6,01 mld USD (w 2011 r. blisko 6,5 mld USD). Uwzględniając odpływ inwestycji, skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie wzrosła w ciągu roku o 8,2% (o 4,13 mld USD) i wyniosła na koniec roku 54,5 mld USD. Produkcja rolna w 2012 r. spadła o 4,5%. Zebrano 46,2 mln ton zbóż (o 18,6% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), 18,3 mln ton buraków cukrowych (spadek o 3,4%), 8,4 mln ton ziarna słonecznika (spadek o 3,5%), 23,25 mln ton ziemniaków (mniej o 4,1%) oraz 10 mln ton warzyw (wzrost o 1,8%). Ponadto wyprodukowano 3,14 mln ton mięsa (wzrost o 3,4%), 11,4 mln ton mleka (wzrost o 2,7%) oraz 19,1 mld szt. jaj (więcej o 2,3%). Pogłowie bydła rogatego na koniec roku wynosiło 4,5 mln szt. (wzrost o 1,8%), pogłowie trzody chlewnej 7,5 mln szt. (wzrost o 1,9%), a pogłowie drobiu 213,9 mln szt. (wzrost o 6,5%). rozszerzeniu działalności na perspektywiczny rynek mleka, szczególnie że za partnera w tym biznesie spółka ma Danone. Inwestorzy na warszawskiej giełdzie dość poważnie interesują się akcjami ukraińskiej spółki, co nieczęsto można powiedzieć o innych firmach spoza Polski. 9

Olympic Entertainment Group AS

Olympic Entertainment Group AS Raport analityczny dla spółki Olympic Entertainment Group AS przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 23 listopada 2011 r. 1 Informacje o firmie Olympic

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc.

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc. Rekomendacja ZPC Otmuchów S.A. Kupuj - cena docelowa: 13,72 PLN Data sporządzenia: 23 lipca 2012r. Wykres 1. ZPC Otmuchów vs WIG-Spożywczy Źródło: Bloomberg Udział w indeksie WIG: Udział w WIG-PL: Udział

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1 branża spożywcza 17 października 213 rekomendacja cena cena docelowa Duda akumuluj.76.9 Tarczyński kupuj 13.3 18.5 Perspektywa spadku cen surowca Na GPW notowane są trzy spçłki zajmujące się przetwçrstwem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący:

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: Raport analityczny Oferta Polmos Białystok S.A. ul. Elewatorska 20, 15-950 Białystok Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: www.penetrator.com.pl, www.doakcji.pl Żubr w akcji Sporządzono: 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A. PKM DUDA S.A. wycena : 15,20 rekomendacja : AKUMULUJ Podsumowanie: Wartość akcji PKM DUDA wyceniliśmy metodą porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF. Średnia ważona z wycen obiema metodami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo