Astarta Holding NV. Raport analityczny dla spółki. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Astarta Holding NV. Raport analityczny dla spółki. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A."

Transkrypt

1 Raport analityczny dla spółki Astarta Holding NV przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 22 maja 2013 r. 1

2 Informacje o firmie Astarta Holding NV Adres: Koningslaan 17, 1075AA Amsterdam, Holandia tel fax strona internetowa: Akcjonariat Albacon Ventures Limited 36,99% Aluxes Holding Limited 25,99% Aviva Investors FIO 4,60% Pozostali 32,42% Zarząd Viktor Ivanchyk prezes Petro Rybin wiceprezes Marc van Campen dyrektor wykonawczy Valery Korotkov przewodniczący rady dyrektorów, dyrektor niewykonawczy Władysław Bartoszewski dyrektor niewykonawczy Działalność Astarta to holding rolno-przemysłowy, jeden z liderów ukraińskiego sektora cukrowniczego. Działalność spółki koncentruje się na produkcji i sprzedaży cukru produkowanego z buraka cukrowego oraz na produkcji i sprzedaży zbóż, która wynika z konieczności stosowania płodozmianu w uprawie buraków. Strategia Głównym założeniem strategii jest wzrost organiczny poprzez inwestycje w modernizację i zwiększenie mocy produkcyjnej zakładów, a także w drodze przejęć. Spółka stawia na integrację pionową, polegającą na technologicznym połączeniu produkcji, dystrybucji ze sprzedażą, przy jednoczesnym wzroście udziału surowca własnej produkcji. Korzystając z wysokiej ceny cukru na rynku światowym, Astarta rozwija eksport. Nadrzędnym celem jest osiągnięcie pozycji jednego z największych ośrodków konsolidujących wysoce rozdrobnioną branżę cukrowniczą na Ukrainie. Historia Przedsiębiorstwo powstało w marcu 1993 r. i pierwotnie zajmowało się pośrednictwem w handlu pomiędzy ukraińskimi cukrowniami a rosyjskimi dostawcami produktów naftowych. Trzy lata później zmieniło profil działalności na rolniczy i rozpoczęło inwestycje w produkcję płodów rolnych. Kolejne lata to czas rozbudowy firmy i przejmowania kolejnych cukrowni i gospodarstw rolnych. W 2006 r. spółka przeszła reorganizację na potrzeby wprowadzenia akcji do obrotu na GPW. Powstała spółka holdingowa zarejestrowana w Amsterdamie, a w połowie sierpnia 2006 r. jej akcje zadebiutowały na warszawskiej giełdzie. Plany W IV kwartale 2013 r. Astarta planuje uruchomienie zakładu przetwórstwa soi w ramach dywersyfikacji działalności. Początkowo będzie w stanie wykorzystywać 2

3 ok % mocy produkcyjnych, na 100% zacznie funkcjonować w 2014 r. Koszt projektu szacowany jest na 35 mln USD. Rozwój nowych segmentów, takich jak uprawy kukurydzy, soi, czy produkcja mleka i biopaliw, nie oznaczają że Astarta odchodzi od cukru. Przeciwnie, w ciągu najbliższych 3 lat spółka zamierza zwiększyć jego produkcję z 350 tys. ton do około 600 tys. ton. W ramach buy-backu firma planuje nabyć maksymalnie 500 tys. własnych walorów stanowiących 2% kapitału zakładowego. Na jedną akcję Astarta chce wydać nie więcej niż 125 zł. Skup akcji może więc kosztować spółkę nawet 62,5 mln zł. W związku z tym spółka nie planuje wypłaty dywidendy z zysku netto za 2011 r., który zamknął się kwotą 87,5 mln USD. Uwagi W raporcie z 6 maja Wood & Company podwyższyło rekomendację dla Astarty do "kupuj" z "trzymaj", a cenę docelową dla akcji spółki obniżono do 60,8 z 78 zł. Analitycy ING Securities podnieśli rekomendację dla akcji Astarty do "kupuj" z "trzymaj", podwyższając jednocześnie cenę docelową akcji spółki do 74,8 zł z 61,1 zł wcześniej. W raporcie z 20 lutego zaznaczają, że po dwóch latach nadprodukcji cukru na Ukrainie, w roku obrotowym 2013/2014 w wyniku obniżki cen cukru popyt przewyższy produkcję. Powinna na tym zyskać Astarta, jako największy gracz i producent charakteryzujący się niskimi kosztami. Pod koniec lipca Aviva Investors FIO poinformowało o sprzedaży części posiadanych akcji Astarty, w wyniku czego fundusz zszedł poniżej progu 5% głosów na WZA spółki. Obecnie inwestor finansowy posiada pakiet 4,6% kapitału akcyjnego emitenta. Wcześniej kontrolował równo 5% głosów na WZA. Jak podała spółka w raporcie rocznym, bank ziemi ornej na koniec 2012 r. wynosił 235 tys. hektarów. Mimo 15% wzrostu areału wobec poprzedniego roku zbiory były niższe o około 10% na skutek wyjątkowo upalnego lata. Mimo wszystko Astarta poprawiła rekord produkcji cukru do 430 tys. ton (+15% wobec 2011 r.) co umocniło ją na pozycji lidera ukraińskiego rynku z 19,3% udziałem. Podstawowe dane finansowe (na ) Cena akcji (PLN) 57,37 Zakres z 52 tygodni (PLN) 46,3-71,0 Stopa zwrotu 12 miesięcy (%) 16,4 Średni wolumen obrotów na sesję w 2012 r. (tys. szt.) Średni wolumen obrotów na sesję w I kwartale 2013 r. (tys. szt.) 11,7 12,1 Kapitalizacja rynkowa (PLN mln) 1 434,3 Wartość księgowa (PLN mln) 1 518,1 Akcje w wolnym obrocie (%) 32,4 Liczba akcji Cena/zysk 7,20 Cena/wartość księgowa 0,95 IV kwartał 2012 r. (pro forma) Przychody (tys. EUR) Wynik operacyjny (tys. EUR) Wynik netto (tys. EUR) Marża zysku brutto ze sprzedaży 22,8% Marża zysku operacyjnego 16,5% Marża zysku brutto 12,2% Marża zysku netto 12,5% 3

4 Notowania Dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (tys. EUR) zmiana % BILANS Aktywa ,7 Aktywa trwałe ,2 Aktywa obrotowe ,6 Zapasy ,9 Kapitał własny ,9 Kapitał zakładowy ,0 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,9 Zobowiązania długoterminowe ,1 Zobowiązania krótkoterminowe ,5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży ,5 Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,1 Zysk (strata) brutto ,8 Zysk (strata) netto ,4 4

5 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ,0 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,6 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ,6 Przepływy pieniężne netto ,2 Liczba akcji (tys.) ,00 Wartość księgowa na jedną akcję 12,26 13,72 11,92 Zysk (strata) na jedną akcję 3,50 1,81-48,35 Źródło: spółka Wskaźniki finansowe ZYSKOWNOŚĆ Marża zysku brutto ze sprzedaży 38,5% 23,8% Marża zysku operacyjnego 29,7% 17,2% Marża zysku brutto 28,6% 12,7% Marża zysku netto 27,9% 13,0% Stopa zwrotu z kapitału własnego 28,6% 13,2% Stopa zwrotu z aktywów 15,4% 6,9% PŁYNNOŚĆ Kapitał pracujący Wskaźnik płynności bieżącej 2,36 2,77 Wskaźnik płynności szybkiej 0,94 1,08 Wskaźnik podwyższonej płynności 0,53 0,61 AKTYWNOŚĆ Rotacja należności 62,9 68,1 Rotacja zapasów 317,4 280,0 Cykl operacyjny 380,3 348,1 Rotacja zobowiązań 223,7 166,0 Cykl konwersji gotówki 156,6 182,1 Rotacja aktywów obrotowych 364,9 398,0 Rotacja aktywów 653,0 677,4 ZADŁUŻENIE Wskaźnik pokrycia majątku 121,8% 127,2% Stopa zadłużenia 46,2% 47,5% 5

6 Wskaźnik obsługi zadłużenia 5,5 3,4 Dług/EBITDA 2,4 3,7 Analiza porównawcza konkurencji Wybrane dane za 2012 r. Agroton Agrowill Astarta IMC Kernel Przychody ze sprzedaży (tys. USD) KSG Agro Milkiland Wynik z działalności operacyjnej (tys. USD) Wynik netto (tys. USD) Wynik netto na akcję (USD) 0,42 0,02 2,39 0,60 2,59 0,54 0,54 Wartość księgowa na akcję (USD) 7,89 0,54 18,11 4,02 14,80 5,39 7,28 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (tys. USD) Aktywa (tys. PLN) Kapitał własny (tys. USD) Marża zysku operacyjnego 16,4% 16,2% 17,2% 21,9% 11,9% 30,7% 7,7% Marża zysku brutto 8,2% 8,7% 12,7% 17,2% 9,0% 19,6% 5,3% Marża zysku netto 6,8% 6,2% 13,0% 17,3% 9,6% 13,7% 4,4% Zwrot na kapitale (ROE) 5,4% 4,5% 13,2% 14,9% 17,5% 10,1% 7,4% Zwrot na aktywach (ROA) 3,6% 1,8% 6,9% 7,7% 9,8% 4,0% 3,9% Wskaźnik płynności bieżącej 5,99 0,54 2,77 1,71 2,50 1,12 1,68 Stopa zadłużenia 32,3% 58,3% 47,5% 47,6% 42,9% 47,9% 44,9% * rok obrotowy 2011/2012 kończący się Branża spożywcza ma liczną reprezentację krajową na GPW, toteż dla potrzeb analizy porównawczej wybrano tylko konkurentów Astarty o zagranicznych korzeniach. Na ich tle ukraińska spółka prezentuje się bardzo dobrze. Pod względem przychodów i wyników operacyjnych plasuje się tylko za największemu w tym gronie Kernel Holding. Jeżeli chodzi o marże operacyjne, Astartę wyprzedzają KSG Agro oraz IMC, a pod względem zwrotów na aktywach i kapitałach emitent plasuje się tylko za Kernelem i IMC. Analiza sektora cukrowego Ukraińskie ministerstwo rolnictwa szacuje, że ze względu na nadprodukcję cukru w poprzednich latach areał buraków cukrowych w 2013 r. zmniejszy się aż o 6

7 37% do 293 tys. ha. Ukraiński związek producentów cukru Ukrtsukor oczekuje zaś, że areał buraków cukrowych będzie większy i wyniesie 360 tys. ton. W 2012 r. na Ukrainie wytworzono 2,2 mln ton cukru, a rok wcześniej o 100 tys. ton więcej. Konsumpcja wynosi rocznie około 1,8 mln ton. Ze względu na wysokie koszty produkcji trudno jest eksportować ukraiński cukier i jego nadwyżka zostaje na krajowy rynku. W efekcie zmniejsza się opłacalność upraw buraków cukrowych. Komisja Europejska, w ramach prac nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej, zaproponowała zniesienie kwotowania produkcji cukru od 2015 r. Parlament Europejski oraz niektóre kraje, w tym Polska, są za utrzymaniem kwot cukrowych do 2020 r. Niemiecka firma analityczna F. O. Licht prognozuje, że w sezonie 2012/13 europejska produkcja cukru zmniejszy się o 8% z 30,7 do 28,31 mln ton w przeliczeniu na cukier surowy. Powodem redukcji są mniej korzystne warunki pogodowe. W poprzednim sezonie właśnie dzięki dobrej pogodzie produkcja była najwyższa od 6 lat. W 2011 r. Rosja stała się światowym liderem w produkcji cukru z buraków cukrowych. Zebrano 46 mln ton buraków i wyprodukowano 5 mln ton cukru. Eksport cukru wyniósł ponad 300 tys. ton, za granicę sprzedawano także melasę. Prognozuje się, że tegoroczne zbiory buraków mogą wynieść 40 mln ton. Według kubańskich źródeł produkcja cukru w 2013 r. wyniesie około 1,5-1,6 mln ton i będzie wyższa o 7-14% od wyniku z poprzedniego sezonu, kiedy wytworzono 1,4 mln ton. Kuba wpuszcza kapitał zagraniczny do przemysłu cukrowniczego. Brazylijski koncern Odebrecht podpisał z Hawaną kontrakt na przejęcie jednej z 56 czynnych kubańskich cukrowni. Brazylijczycy zainwestują w modernizację cukrowni 60 mln USD. Brazylijska agencja ds. Żywności Conab prognozuje, że w sezonie 2012/13 zbiory trzciny cukrowej zwiększą się o 5% do 602,2 mln ton. Z takiej ilości zostanie wytworzone 38,9 mln ton cukru i 23,96 mld litrów bioetanolu. Po słabszych wynikach w kampanii 2011/12, kiedy zbiory spadły w ujęciu rocznym po raz pierwszy od dekady, nowy sezon ma przynieść poprawę. Mimo tego zbiory będą niższe od rekordowego wyniku z sezonu 2010/11 (623,9 mln ton). Wieści z branży Industrial Milk Company zainwestuje mln USD w 2013 r. wobec 61 mln USD przeznaczonych na rozwój w ubiegłym roku. Kluczowym czynnikiem poprawy wyników w 2013 r. jest zwiększenie banku ziemi o 46%, do 120,7 ha, a także większy nacisk na wysokomarżowe uprawy (kukurydza i słonecznik), które w tym roku będą stanowić 80% w całej strukturze upraw. Kernel rozczarował wynikami za trzeci kwartał roku obrotowego, zakończony 31 marca. Sprzedaż oleju luzem, oleju butelkowanego oraz zboża spadła odpowiednio o 27,4; 20,9 i 21,4%. Powodem są narastające obawy inwestorów o relacje między ograniczonymi możliwościami zwiększenia produkcji słonecznika a rosnącymi mocami przerobowymi. W przypadku słabych zbiorów słonecznika może skutkować to problemami Kernela z zaopatrzeniem się w odpowiednią ilość surowca. Agroton miał w ubiegłym roku 6,76 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2,12 mln USD straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze 7

8 sprzedaży Agrotonu sięgnęły 88 mln USD w 2012 r. wobec 99,74 mln USD przed rokiem. KSG Agro obsiał 92 tys. hektarów ziemi. Na należących do holdingu polach jęczmieniem jarym obsiano ponad 2200 hektarów, lnem oleistym około 2000 hektarów, a rzepakiem jarym niemal 1000 ha. Spółka przystąpiła także do wysiewu późnych upraw jarych. Wszystkie uprawy ozime są w bardzo dobrym stanie. Tegoroczne uprawy ozime zajmują ponad hektarów, z czego hektarów przypada na pszenicę, hektarów na rzepak i 6300 hektarów na jęczmień. W połowie maja ruszyła produkcja serów twardych w przejętych przez Milkiland zakładach Ostrowia. Już 1 lipca do sklepów trafią sery pod marką Ostrowia typu gouda i edam. Docelowo w szerokiej ofercie wyrobów dostępnych na polskim rynku pod marką Ostrowia" znaleźć będzie można sery: gouda, edam, maasdamer, ementaler, tylżycki oraz sery topione. W zakładzie w Ostrowi wytwarzane będą także sery twarde marki Milkiland przeznaczone na eksport do Rosji, na Ukrainę oraz rynki unijne. Analiza makroekonomiczna Wskaźniki makro na koniec 2012 r.: Polska Ukraina PKB (mld EUR) 390,2 132,6 Dynamika PKB (%) 1,9 0,2 Deficyt budżetowy (% PKB) 3,9 3,8 Inflacja (%) 3,7 0,2 Bezrobocie (%) 13,4 8,0 Eksport towarów (mld EUR) 141,9 52,1 Import towarów (mld EUR) 151,7 64,2 Źródło: GUS, MG Polska Zgodnie z ustawą budżetową w 2013 r. polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,2% PKB. Nie wydaje się to jednak możliwe, co przyznaje sam resort finansów. Ustami wiceministra Wojciecha Kowalczyka poinformował, że skłania się ku prognozie wzrostu PKB na poziomie około 1,5%. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) szacuje, że tempo wzrostu gospodarczego spadnie poniżej 1% (do 0,9%). Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje dynamikę PKB na 1,2%, a Komisja Europejska 1,1%. Kwiecień przyniósł spadek inflacji w Polsce do 0,8% w ujęciu rocznym. Obecnie jest ona najniższa od 2006 r. Stopa bezrobocia w kwietniu była wyższa niż przed rokiem, sięgnęła 14,0%. Bez pracy pozostaje 2,25 mln osób. Większość z nich (1,872 mln) to osoby bez prawa do zasiłku. Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 2,7% r/r, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 2,3%. Nie nastąpiło natomiast spodziewane na wiosnę ożywienie w produkcji budowlano-montażowej, W budownictwie produkcja r/r w kwietniu 2013 r. spadła we wszystkich działach poinformował Główny Urząd Statystyczny. Łącznie spadek wyniósł aż 23,1% r/r. 8

9 Według wstępnych danych GUS w I kwartale 2013 r. eksport towarów z Polski osiągnął poziom 36,2 mld EUR i okazał się o 5,6% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W tym czasie wartość importu do Polski wyniosła 36,7 mld EUR (-2,1% r/r). Ukraina Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) prognozuje recesję na Ukrainie w 2013 r. Bank już po raz drugi w tym roku obniżył prognozę rozwoju ukraińskiej gospodarki w styczniu ścięto prognozę rozwoju Ukrainy do +1%, podczas gdy w październiku 2012 r. przewidywano wzrost na poziomie 2,5%. Obecnie EBOiR spodziewa się, że gospodarka skurczy się o 0,5%. W 2012 r. na Ukrainie zanotowano deflację, pierwszy raz od 2002 r. W stosunku rocznym (grudzień 2012 do grudnia 2011) nastąpiło obniżenie cen o 0,2%. Spadek cen żywności o 2,3% (najbardziej cen warzyw i cukru). skutecznie zniwelował wzrost cen alkoholu i tytoniu (o 7%), opłat komunalnych (głównie dostawy wody i kanalizacja wzrost o 6-6,5%) oraz cen paliw (o 6,9%). Ceny produkcji Podsumowanie Astarta to jedna z największych na Ukrainie firm branży cukrowniczej o solidnych fundamentach. Przez chwilę wydawało się, że będzie musiała stawić czoło dużo większemu konkurentowi, jednak Kernel poinformował, że rezygnuje z ekspansji w segmencie produkcji cukru. Pozytywnie należy ocenić decyzję zarządu Astarty o przemysłowej (PPI) wzrosły w 2012 r. o 0,3%. W 2012 r. zagraniczni inwestorzy zainwestowali na Ukrainie 6,01 mld USD (w 2011 r. blisko 6,5 mld USD). Uwzględniając odpływ inwestycji, skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie wzrosła w ciągu roku o 8,2% (o 4,13 mld USD) i wyniosła na koniec roku 54,5 mld USD. Produkcja rolna w 2012 r. spadła o 4,5%. Zebrano 46,2 mln ton zbóż (o 18,6% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), 18,3 mln ton buraków cukrowych (spadek o 3,4%), 8,4 mln ton ziarna słonecznika (spadek o 3,5%), 23,25 mln ton ziemniaków (mniej o 4,1%) oraz 10 mln ton warzyw (wzrost o 1,8%). Ponadto wyprodukowano 3,14 mln ton mięsa (wzrost o 3,4%), 11,4 mln ton mleka (wzrost o 2,7%) oraz 19,1 mld szt. jaj (więcej o 2,3%). Pogłowie bydła rogatego na koniec roku wynosiło 4,5 mln szt. (wzrost o 1,8%), pogłowie trzody chlewnej 7,5 mln szt. (wzrost o 1,9%), a pogłowie drobiu 213,9 mln szt. (wzrost o 6,5%). rozszerzeniu działalności na perspektywiczny rynek mleka, szczególnie że za partnera w tym biznesie spółka ma Danone. Inwestorzy na warszawskiej giełdzie dość poważnie interesują się akcjami ukraińskiej spółki, co nieczęsto można powiedzieć o innych firmach spoza Polski. 9

Milkiland NV. Raport analityczny dla spółki. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Milkiland NV. Raport analityczny dla spółki. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki Milkiland NV przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 6 czerwca 2013 r. 1 Informacje o firmie Milkiland NV Adres: Reinwardtstraat

Bardziej szczegółowo

W skład portfela indeksu WIG-Ukraine wchodzą akcje następujących spółek (wg stanu na dzień rewizji 28 lutego br.):

W skład portfela indeksu WIG-Ukraine wchodzą akcje następujących spółek (wg stanu na dzień rewizji 28 lutego br.): Od 4 maja GPW oblicza i publikuje nowy indeks WIG-Ukraine. - Od 4 maja GPW oblicza i publikuje nowy indeks WIG-Ukraine. - Szósta spółka z Ukrainy zadebiutowała na Głównym Rynku GPW. - GPW przygotowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny dla spółki. KSG Agro S.A. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Raport analityczny dla spółki. KSG Agro S.A. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki KSG Agro S.A. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 1 grudnia 2011 r. 1 Informacje o firmie KSG Agro SA Adres: 46A, Avenue

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny dla spółki. KSG Agro S.A. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Raport analityczny dla spółki. KSG Agro S.A. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki KSG Agro S.A. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 10 lipca 2012 r. 1 Informacje o firmie KSG Agro SA Adres: 46A, Avenue

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny dla spółki. Astarta Holding NV. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Raport analityczny dla spółki. Astarta Holding NV. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki Astarta Holding NV przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 30 listopada 2011 r. 1 Informacje o firmie Astarta Holding NV

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki. Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki. Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku Profil działalności Mennicy Polskiej S.A. Jest jedynym producentem monet

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny. Za okres r. Grupa PSW Holding S.A Ul. Rzymowskiego Warszawa NIP

Raport Kwartalny. Za okres r. Grupa PSW Holding S.A Ul. Rzymowskiego Warszawa NIP Raport Kwartalny Za okres 1.07.2010-30.09.2010 r Grupa PSW Holding S.A Ul. Rzymowskiego 53 02 697 Warszawa NIP 566-18-92-914 Spis Treści 1. Sprawozdanie Zarządu. Komentarz Zarządu na temat czynników i

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 r.

Prezentacja wyników za 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 r. Prezentacja wyników za 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 r. Segmenty Grupy Redan rynek modowy rynek dyskontowy Warszawa, 17 marca 2016 r. Podsumowanie wyników za 2015 r. 2 Wyniki Grupy Redan za 2015 r. Wynik

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 14 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI: I. DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A.. 3-4 II. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. 16 listopad SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-III KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Industrial Milk Company SA

Industrial Milk Company SA Raport analityczny dla spółki Industrial Milk Company SA przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 10 lipca 2012 r. 1 Informacje o firmie Industrial Milk

Bardziej szczegółowo

Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r.

Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r. 1 kwartał 2015 roku Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r. Sprzedaż nieruchomości w Lublinie istotny wpływ na wyniki Zgodne z oczekiwaniami otwarcia sklepów Rekordowy poziom deflacji Kontynuacja procesu skupu

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2010 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 lutego 2010 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2010 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 lutego 2010 roku jednostkowy ZA ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 14 lutego 2010 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny dla spółki. Kernel Holding SA. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Raport analityczny dla spółki. Kernel Holding SA. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki Kernel Holding SA przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 10 października 2011 r. 1 Informacje o firmie Kernel Holding SA

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny dla spółki. Kernel Holding SA. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Raport analityczny dla spółki. Kernel Holding SA. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki Kernel Holding SA przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 14 maja 2012 r. 1 Informacje o firmie Kernel Holding SA Adres:

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY PALIWA ENERGIA GAZ SPIS TREŚCI 3 KIM JESTEŚMY Kim jesteśmy 3 Kadra zarządzająca 4 Struktura Grupy, akcjonariat 5 Obszar działalności 6 Zakres działalności 7 Otoczenie rynkowe 8-12 Spółka w liczbach 13

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

ASTARTA monthy. Nr 1, 1 listopada 2006 r. Biuletyn korporacyjny akcjonariuszy

ASTARTA monthy. Nr 1, 1 listopada 2006 r. Biuletyn korporacyjny akcjonariuszy ASTARTA monthy Nr 1, 1 listopada 2006 r. Biuletyn korporacyjny akcjonariuszy Szanowni Państwo, Cieszę się, że mogę Państwu przedstawić pierwszą, pilotażową edycję Astarta Monthly, elektronicznego biuletynu

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ, 13 MAJA 2013 r. Raport Star Fitness S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Ceny mleka i przetworów mleczarskich w 2017 r. są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej. Eksport produktów mleczarskich z Polski też wzrasta.

Ceny mleka i przetworów mleczarskich w 2017 r. są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej. Eksport produktów mleczarskich z Polski też wzrasta. .pl https://www..pl Ceny mleka rosną Autor: Elżbieta Sulima Data: 29 maja 2017 Ceny mleka i przetworów mleczarskich w 2017 r. są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej. Eksport produktów mleczarskich z Polski

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie za okres od 1.01.2007 r. do 30.09.2007 r. oraz zakres informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I kwartał 2015 roku

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I kwartał 2015 roku Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I kwartał 215 roku Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze mięsnym PKM DUDA S.A. lider

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 12 Komentarz Zarządu jednostki dominującej na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Wrocław, 15 maja 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna Bankowość Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna 1 Zyskowność brutto sprzedaży wynik brutto ze sprzedaży 2 Zyskowność sprzedaży wynik ze sprzedaży 3 Zyskowność działalności operacyjnej wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. KRAKÓW, 31 MARCA 2017 roku SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 12 maja 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie Iq2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

I kwartał 2014 Raport jednostkowy i skonsolidowany Analiza finansowa. Analiza finansowa. 1. Wskaźniki rentowności

I kwartał 2014 Raport jednostkowy i skonsolidowany Analiza finansowa. Analiza finansowa. 1. Wskaźniki rentowności 1. Wskaźniki rentowności Wskaźniki rentowności informują ile zysku przynosi jeden złoty uzyskany z przychodów ze sprzedaży (rentowność EBIT, EBITDA, netto) lub też obrazuje wielkość zysku wygospodarowanego

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny dla spółki. Kernel Holding SA. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A.

Raport analityczny dla spółki. Kernel Holding SA. przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. Raport analityczny dla spółki Kernel Holding SA przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Notoria Serwis S.A. 1 grudnia 2011 r. 1 Informacje o firmie Kernel Holding SA Adres:

Bardziej szczegółowo

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,05% 5,82% 6,16%

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,05% 5,82% 6,16% 2 Akcjonariat Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. Konsorcjum Stali S.A. (buy back) 7,47% Altus TFI S.A. Dembowska Barbara Koclęga Janusz 5,5% 5,82% 6,16% Dembowska Katarzyna Aviva OFE 8,4% 8,59%

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za okres od do roku

RAPORT ROCZNY za okres od do roku GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku Wałbrzych, 14 czerwca 2013 Spis treści 1. List Zarządu do Akcjonariuszy. 3 2. Informacje ogólne o

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015 r. Agenda LIBET PODSTAWOWE INFORMACJE Zarząd Libet w skrócie NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SYTUACJA RYNKOWA WYNIKI FINANSOWE Q1 2015 R. PODSUMOWANIE I PLANY

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A skonsolidowany ZA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Słowicza 16, Warszawa 14 maja 2013 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Grupa Ferratum analiza fundamentalna spółki, 20 maja 2014 r. Remigiusz Iwan dla Obligacje.pl Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Kluczowe informacje z I kwartału 2014: Grupa działa

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Warszawa, 15-16 maja 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q1/2014 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB 1 600 000 1 400 000 WYNIKI ZA OKRES Q1/2014 Przychody 1 354

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo