Wybrane przykłady urządzeń odprowadzania wód opadowych z zastosowaniem infiltracji do gruntu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane przykłady urządzeń odprowadzania wód opadowych z zastosowaniem infiltracji do gruntu"

Transkrypt

1 Progi i bariery w realizacji inwestycji drogowych Kościelisko, czerwca 2008 r. Wybrane przykłady urządzeń odprowadzania wód opadowych z zastosowaniem infiltracji do gruntu mgr inż. Witold Sladkowski Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o.

2 ODPROWADZENIE WÓD W D ZE ZLEWNI DROGOWEJ Zbiorniki infiltracyjne Zbiorniki infiltracyjno-retencyjne Niecki infiltracyjne Studnie chłonne z workiem z geowłókniny Rowy infiltracyjne Infiltracyjne nawierzchnie Przykłady projektowe Ilustracje rozwiązań zagranicznych i krajowych

3 INFILTRACJA (WSIĄKANIE) W ZBIORNIKACH Zasada Wsiąkanie o charakterze powierzchniowym przez ożywioną (organiczną) warstwę gruntu w zbiorniku o dnie pokrytym humusem. Infiltracja albo poprzez wierzchnie warstwy o drobnym uziarnieniu (dodatkowa filtracja) albo bezpośrednio do warstwy przesączalnej. Sprawność oczyszczania Dobre oczyszczenie biologiczne w ożywionej warstwie gruntu Zatrzymanie substancji rozpuszczonych Podwyższona sprawność oczyszczania w wytworzonych strefach lub zbiornikach sedymentacyjnych. Konserwacja Regularne czyszczenie i kontrola (zawsze jesienią po opadnięciu liści) Zwykła pielęgnacja zieleni Zebranie i usuwanie uszczelniających powłok i warstw osadu, gdy wsiąkanie ulega zahamowaniu. Zakres zastosowania Zasadny tylko przy większych zlewniach (od 1 ha). Możliwości kombinacji i wariantowania W połączeniu z poprzedzającymi urządzeniami do oczyszczania. Dopływ poprzez niecki (wstępne oczyszczanie) Zbiornik z wydzieloną strefa osadzania (sedymentacji). Zbiornik ze stałym piętrzeniem (zbiornik mokry)

4 PRZYKŁADY URZĄDZEŃ Zalety - Dobra skuteczność oczyszczania - Dobre warunki gromadzenia wód - Niskie wymagania jakościowe w stosunku do wody - Zdolność buforowania wahań jakościowych wody - Łatwość wkomponowania w krajobraz biotopu - Dobre możliwości konserwacji Wady: Przy napełnieniu ewentualne niebezpieczeństwo dla dzieci konieczne ogrodzenie

5 WSIĄKANIE Z POJEMNOŚCIĄ RETENCYJNĄ Zasada Retencja i filtracja dzięki kombinacyjnemu połączeniu stawu lub rowu sedymentacyjnego, uszczelnionego względem podłoża (opcjonalnie z przyległymi pasmami niecek do wsiąkania). Sprawność oczyszczania Bardzo wysoka sprawność oczyszczania wskutek sedymentacji oraz rozkładu substancji rozpuszczonych i nierozpuszczalnych w stawie. Dodatkowe oczyszczenie biologiczne w ożywionej warstwie gruntowej niecki. Zakres zastosowania Niewielkie wymagania jakościowe względem wody podlegającej wsiąkaniu. Przede wszystkim przy średnio- i łatwoprzepuszczalnych podłożach. W celu poprawienia mikroklimatu poprzez stałe piętrzenie wody w stawie. Możliwości kombinacji i wariantowania Poprzedzenie urządzeniami retencyjnymi innego rodzaju. Poprzedzenie oddzielaczami lekkich płynów. Następne dołączenie innych urządzeń do oczyszczania i wsiąkania.

6 STAW Z NIECKĄ INFILTRACYJNĄ Zalety Względnie małe zapotrzebowanie powierzchni. Do kształtowania w postaci biotopu. Wady Konieczna regularna konserwacja Dobre właściwości retencjonowania. Dobre warunki konserwacji.

7 KOMBINOWANE WSIĄKANIE W NIECKACH, RURACH I ROWACH CHŁONNYCH Zasada Gromadzenie wody w nieckach i opóźnione odprowadzenie lub wsiąkanie w położonych poniżej względnie obok rowach chłonnych. Sprawność oczyszczania Bardzo dobre oczyszczanie biologiczne w ożywionej warstwie gruntu. Zatrzymanie substancji rozpuszczonych. Konserwacja Regularne czyszczenie i kontrola niecek (zawsze jesienią po opadnięciu liści) Zwykła pielęgnacja zieleni w nieckach (koszenie traw itd.) Czyszczenie studni Zakres zastosowania Niewielkie wymagania jakościowe względem wody podlegającej wsiąkaniu Jako system retencyjny przy wprowadzaniu do zbiornika (podwyższenie niskich stanów wód) Przy mało przepuszczalnym podłożu oraz przy gruntach skażonych (system niecka rów chłonny). Możliwości kombinacji i wariantowania Poprzedzenie urządzeniami retencyjnymi innego rodzaju. Poprzedzenie oddzielaczami lekkich płynów. Następne dołączenie innych urządzeń do oczyszczania i wsiąkania.

8 PRZYKŁADY URZĄDZEŃ INFILTRACJI MIESZANEJ Zalety Względnie małe zapotrzebowanie powierzchni. Dobre właściwości retencjonowania i odpływu. Wady Brak możliwości konserwacji rowów chłonnych

9 KOMBINACJA URZĄDZEŃ FILTRACYJNYCH

10 NIECKA FILTRACYJNA Zasada Zdrenowany system nieckowy o funkcji retencyjnej i oczyszczającej, uszczelniony względem podłoża. Odpływająca woda zostaje wprowadzona do studni kontrolnej. Sprawność oczyszczania Bardzo dobre oczyszczanie biologiczne w ożywionej warstwie gruntu. Zatrzymanie substancji rozpuszczonych. Konserwacja Zwykła pielęgnacja zieleni w niecce (koszenie trawy, wyrównywanie itp.). Czyszczenie studzienek. Zakres zastosowania Znajduje zastosowanie niezależnie od przepuszczalności oraz ewentualnych skażeń gruntu. Do wstępnego oczyszczenia wód bardziej obciążonych. Skuteczna przy drogach o dużym ruchu pojazdów. Możliwości kombinacji i wariantowania W połączeniu z następnymi urządzeniami do wsiąkania. W połączeniu z następnymi poletkami z roślinnością lub innymi urządzeniami do oczyszczania.

11 NIECKA FILTRACYJNA Zalety Optymalne możliwości kontroli przed procesem wsiąkania Dobre właściwości retencyjne Łatwe wkomponowanie w tereny zielone Wady Brak wsiąkania Nadużycia w użytkowaniu, np. zasypywanie śmieciami

12 NIECKA FILTRACYJNA

13 STUDNIA CHŁONNA Z WORKIEM Z GEOWŁÓKNINY Zasada Włóknina (igłowana geowłóknina specjalna) uszyta w kształcie worka, stosownie do każdorazowej wielkości studni chłonnej. Woda podlega oczyszczeniu wskutek filtracyjnego działania włókniny. Sprawność oczyszczania Wysoka zdolność zatrzymywania, nawet cząstek pyłu oraz frakcji ilastej. Ok. 70% zatrzymanych substancji zalicza się do uziarnienia mułów. Zdolność zatrzymania poprawia się wskutek nagromadzenia cząstek gruntu bez wpływu na zmniejszenie przepuszczalności. Konserwacja Pierwsze czyszczenie po upływie roku. Worek filtracyjny wyjmuje się ze studni i płucze pod strumieniem wody. Następne czyszczenie w odstępach 2-letnich. Co kwartał przegląd kontrolny, wykonany przez użytkownika. Zakres zastosowania Podczyszczanie odpływów o przeważającej zawartości substancji nierozpuszczalnych. Na obszarach w obrębie miast, przy małych możliwościach dysponowania powierzchnią. Możliwości kombinacji i wariantowania Uprzednie dołączenie urządzeń retencyjnych oraz innych obiektów do oczyszczania Jako galerii infiltracyjnych, z połączeniem rurami pomiędzy studniami

14 STUDNIA CHŁONNA Z WORKIEM Z GEOWŁÓKNINY Zalety Wielokrotne użycie włókniny po oczyszczeniu Prosty montaż i demontaż. Bardzo małe zapotrzebowanie powierzchni Bez ograniczania lub z małym ograniczeniem wykorzystania działki Zastosowanie także w przypadku przypowierzchniowych warstw nierozpuszczalnych. Wady Jako galerii infiltracyjnych, z połączeniem rurami pomiędzy studniami

15 WYMIANA WORKA ZE STUDNI CHŁONNEJ

16 Przykład nawierzchni infiltracyjnej

17 PRZYKŁADY PROJEKTOWE zbiornik infiltracyjny przy DW 747 Dopływ poprzez kanalizację

18 PRZYKŁADY PROJEKTOWE zbiornik infiltracyjny przy DW 747 Dopływ poprzez system przepustów

19 Przykład konstrukcji dna dla gruntu słaboprzepuszczalnego

20 PRZYKŁADY PROJEKTOWE zbiornik infiltracyjny w Jaworznie

21 PRZYKŁADY PROJEKTOWE rowy infiltracyjne Rowy infiltracyjne niewielka dostępność pasa drogowego

22 PRZYKŁADY ZAGRANICZNE Niemcy szeroki rów infiltracyjny

23 Niemcy przykład dużego zbiornika retencyjnoinfiltracyjnego

24 Anglia M4 River Ray - Sedimentation Tank

25 Anglia M40 Souldern Brook roślinność na wlocie do zbiornika

26 Anglia M4 Brinkworth Brook (punkt monitoringu)

27 PRZYKŁADY KRAJOWE - DK-12 (Lublin-Dorohusk)

28 Zbiornik retencyjno-odparowujący?? przy autostradzie A4

29 100% skuteczność oczyszczania - obwodnica Nowej Soli

30 ZALECENIA I SUGESTIE Preferowane powinny być urządzenia odwadniające bliskie naturze z wykorzystaniem efektu neutralizacji zanieczyszczeń. Regułą powinno być oddzielenie odprowadzenia wody ze zlewni drogowej od odprowadzenia wody ze zlewni terenowej optymalizacja sposobu podczyszczania. W przypadku braku bliskiego odbiornika naturalnego i korzystnych warunków gruntowych, należy raczej projektować zbiorniki infiltracyjne niż długie odcinki kanalizacji dla odprowadzenia wody ze zlewni drogowej. W strefach ochrony wód można ograniczać zagrożenia w sposób pośredni stosując rozwiązania najbardziej zbliżone do naturalnych, a nie tylko przez specjalne, kosztowne urządzenia podczyszczające.

dr inż. Jarosław Zwolski

dr inż. Jarosław Zwolski dr inż. Jarosław Zwolski Podtorze kolejowa budowla ziemna wraz z urządzeniami ją zabezpieczającymi, ochraniającymi i odwadniającymi, podlegająca oddziaływaniom eksploatacyjnym, wpływom klimatycznym oraz

Bardziej szczegółowo

taka oczyszczalnia Rożne oczyszczalnie, różne procesy Katarzyna Umiejewska Jaki grunt i działka,

taka oczyszczalnia Rożne oczyszczalnie, różne procesy Katarzyna Umiejewska Jaki grunt i działka, 22 Katarzyna Umiejewska Jaki grunt i działka, taka oczyszczalnia Rożne oczyszczalnie, różne procesy Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków opiera się na procesach mechanicznego, biologicznego

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HYDRAULIKI 00-653 Warszawa ul. Nowowiejska 20, tel. (0-22) 234-78-32, fax. (0-22) 625-4305, email: zbigniew.kledynski@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 51. Gospodarka odpadami w Polsce Magazynowanie odpadów w kraju i na świecie. Elżbieta Berkowska, Robert Kijak

Informacja. Nr 51. Gospodarka odpadami w Polsce Magazynowanie odpadów w kraju i na świecie. Elżbieta Berkowska, Robert Kijak KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Gospodarka odpadami w Polsce Magazynowanie odpadów w kraju i na świecie Lipiec 1992 Elżbieta Berkowska, Robert Kijak

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE ZARZĄD GMINY HACZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HACZÓW CZ.II - POLITYKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI PURE project on urban reduction of eutrophication Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU

STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk listopad grudzień 2013 STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 2 opracowanie: arch. Katarzyna Olejniczak arch.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PREZYDENT MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARSZAWA, maj 2007 WYKONAWCA: STUDIO KA DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa

Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Wymagania techniczne i ekologiczne dla stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz podstawowe metody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Wpływ osadnika wstępnego na proces zamulania zbiornika głównego Influence of pre-dams on the main reservoir silting process

Wpływ osadnika wstępnego na proces zamulania zbiornika głównego Influence of pre-dams on the main reservoir silting process Katarzyna PIKUL, Marian MOKWA Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław University of Environmental and Life Sciences Wpływ osadnika wstępnego na proces zamulania zbiornika głównego Influence of pre-dams

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁAPY CZĘŚĆ I ŁAPY 1998/99 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Studzienki kanalizacyjne DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Katalog produktów. Studzienki kanalizacyjne DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH EPIC B2134, J3412, X71 kwiecień 2011 Katalog produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Solutions for Essentials Spis treści Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo