Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 4. Formularz B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 4. Formularz B"

Transkrypt

1 Białystok, 16 maja 2014 Przygotowanie wniosku IF/MSCA Część 4. Formularz B Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 KPK PB UE IPPT PAN

2 IF struktura wniosku WNIOSEK CZĘŚĆ A (administracyjna) 1. Ogólne informacje o projekcie, w tym ABSTRAKT 2. Dane uczestników (instytucja goszcząca i naukowiec) 3. Budżet 4. Kwestie etyczne 5. Dane instytucji partnerskiej (GF) CZĘŚĆ B (merytoryczna) - Lista uczestników 1.Podsumowanie 2. Doskonałość 3. Wpływ i rezultaty 4. Realizacja - CV Naukowca - Jakość instytucji goszczących - Kwestie etyczne - List potwierdzający od instytucji partnerskiej (obowiązkowy dla GF) 2 KPK PB UE IPPT PAN

3 IF/PART B ogólne wskazówki TRZYMAMY SIĘ ŚCIŚLE OKREŚLONYCH LIMITÓW I WYTYCZNYCH: struktura tytuły i śródtytuły kolejnych części tabele, w tym dot. etyki liczba stron (punkt 1-4 to nieprzekraczalne 10 stron) czcionka: 11, Arial lub Times New Roman, załączana jako PDF wielkość strony: A4 liczba znaków ze spacjami od literatura i publikacje podawana w stopce czcionką 8/9 wliczane do limitu stron każda strona opatrzona akronimem, typem IF (np. Standard EF) z podaną liczbą strony Page X of Y dołączenie listu intencyjnego od organizacji partnerskiej z kraju trzeciego w przypadku Global Fellowship. Jego brak powoduje nie branie pod uwagę opisanego ich udziału w projekcie w tekście nie piszemy o wynikach oceny podobnego typu projektów w poprzednich konkursach KE i eksperci będą trzymali się wytycznych!! 3 KPK PB UE IPPT PAN

4 IF/PART B ogólne wskazówki dane w formularzach A muszą być zgodne z formularzem B treść wniosku, w tym proponowane działania, podane deliverables czy milestone muszą być rozważnie planowane ponieważ w H2020 nie ma negocjacji działań uwagi i zalecenia ekspertów brane pod uwagę przez KE z jednoczesnymi małymi możliwościami negocjacji pamiętać o pisaniu odnośników do Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy ich rekrutacji zapisy o stosowaniu się do zaleceń obu dokumentów stały się obowiązkowym wymogiem w całym H2020 wypełnić tabelę dot. Etyki w formularzu A. W przypadkach występowania kwestii etycznych dokładniejszy opis w części B ekspert ocenia to co dostał do przeczytania pokazać konkretny i logiczny plan projektu!! 4 KPK PB UE IPPT PAN

5 IF/PART B strona tytułowa START PAGE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS Individual Fellowships (IF) Call: H2020-MSCA-IF-2014 PART B PROPOSAL ACRONYM This proposal is to be evaluated as: [Standard EF] [CAR] [RI] [GF] [delete as appropriate] 5 KPK PB UE IPPT PAN

6 IF/PART B spis treści LIST OF PARTICIPANTS 1. SUMMARY 2. EXCELLENCE 3. IMPACT 4. IMPLEMENTATION Nie przekraczalny limit stron =10 stron Powyżej 10 stron eksperci nie będą czytać wniosku 5. CV OF THE EXPERIENCED RESEARCHER 6. CAPACITIES OF THE PARTICIPATING ORGANISATIONS 7. ETHICAL ASPECTS 8. LETTERS OF COMMITMENT OF PARTNER ORGANISATIONS Spis treści musi zostać zachowany 6 KPK PB UE IPPT PAN

7 IF/PART B Lista uczestników (1) Consortium Member Legal Entity Short Name Academic (tick) Nonacademic (tick) Country Dept./ Division / Laboratory Supervisor Role of Partner Organisation Beneficiaries Partner Organisation Hosting secondment,/ Hosting outgoing phase Zaznaczamy sektor jeśli planujemy oddelegowanie w MS/AC, a gdy wiemy gdzie wypełniamy wszystkie pola GF informacje o instytucji partnerskiej z kraju trzeciego - obowiązkowo 7 KPK PB UE IPPT PAN

8 IF/PART B dane dot. non-academic beneficiaries (1a) Name Location of research premises (city/country) Type of R&D activities No. of fulltime employees No. of employees in R&D Website Annual turnover ( ) Enterprise status (Y/N) SME status (Y/N) wyjaśnienie powiązań pomiędzy uczestniczącymi instytucjami i osobami (np. rodzinne, wspólna infrastruktura lub siedziba, zarząd) dla sektora pozaakademickiego podanie danych faktycznych podane wartości dla poszczególnych instytucji będą sprawdzane w trakcie negocjacji 8 KPK PB UE IPPT PAN

9 IF/PART B: 1. Summary początek liczenia stron 1. SUMMARY 1 opis projektu w pigułce pozytywne wrażenie o całym projekcie odniesienie się do celów i oczekiwanych rezultatów danego typu IF może być ten sam co abstrakt, ale może warto napisać coś innego? 9 KPK PB UE IPPT PAN

10 IF 2014: Pierwsze kryterium oceny 2.1 Quality, innovative aspects and credibility of the research 2.2 Quality and innovative aspects of knowledge/training 2.3 Quality of the supervision 2.4 Capacity of the researcher WAGA: 50% KOLEJNOŚĆ OCENY: 1 10 KPK PB UE IPPT PAN

11 IF/PART B: 2. Excellence (2.1) 2.1 Quality, innovative aspects and credibility of the research Introduction, state-of-the-art, objectives and overview of the action Research methodology and approach Originality and innovative aspects of the research programme - Cel i opis proponowanych badań z uwzględnieniem aspektów inter- / wielodyscyplinarnych i między sektorowych; z odniesieniem do aktualnego stanu wiedzy (literatura podana w stopce); - Proponowana metodologia badań i działania przewidziane w projekcie, z naciskiem na aspekty innowacyjne i interdyscyplinarne; - Opis wartości dodanej jaką wniesie projekt w dziedzinie wiedzy w odniesieniu do prowadzonych badań i projektów, z uwzględnieniem nowatorskiego podejścia do problematyki badawczej - Opis ewentualnego ryzyka i planów naprawczych (zaznaczenie detale 4.2) - Uwzględnienie kwestii etycznych (tu zaznaczenie detale w B8.Etyka) 11 KPK PB UE IPPT PAN

12 IF/PART B: 2.Excellence (2.1) BAZA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH przez Programy Ramowe 12 KPK PB UE IPPT PAN

13 IF/PART B: 2.Excellence (2.2) 2.2 Clarity and quality of transfer of knowledge/training for the development of the researcher Należy opisać dwukierunkowy transfer wiedzy: Szkolenia dla doświadczonego naukowca: szkolenie poprzez prowadzenie badań, szkoleń z dziedziny badawczej i dziedzin pokrewnych, tzw. szkolenia miękkie (autoprezentacja, etyka, IPR, etc.) Pod kątem rozwoju kariery w różnych sektorach Wiedzę, którą naukowiec przekaże instytucjom w trakcie trwania projektu - to, w jaki sposób ten transfer wiedzy będzie się odbywać!! Dla Global Fellowshpis należy przedstawić również w jaki sposób będzie się odbywać transfer wiedzy kraju trzeciego do instytucji w Europie. 13 KPK PB UE IPPT PAN

14 IF/PART B: 2.Excellence (2.3) 2.3 Quality of the supervision and the hosting arrangements Opis planowanej integracji naukowca w instytucjach goszczących Warunki zatrudnienia identyczne z tymi dla stałych pracowników Dostęp do niezbędnej infrastruktury badawczej Opis planowanej współpracy Pomoc przy tworzeniu strategii rozwoju dalszej kariery naukowej odniesienie do zapisów Karty i Kodeksu Odnośniki do Karty i Kodeksu Qualifications and experience of the supervisor (s) Doświadczenie naukowe, publikacje, patenty, współpraca międzynarodowa Doświadczenie w opiece nad naukowcami Nie należy powtarzać informacji zawartych w B.6 Capacity of the Participating Organisations 14 KPK PB UE IPPT PAN

15 IF/PART B: 2.Excellence (2.4) 2.4 Capacity of the researcher to reach and re-enforce a position of professional maturity in research Opis przeszłych dokonań Oryginalne pomysły badawcze Innowacyjne podejście do prowadzonych badań Udział w projektach Doświadczenie w kierowaniu zespołem!! Opis będzie oceniany w odniesieniu do etapu kariery naukowej wnioskodawcy 15 KPK PB UE IPPT PAN

16 IF 2014: Drugie kryterium oceny 3.1 Enhancing research- and innovation-related human resources, skills, and working conditions to realise the potential of individuals and to provide new career perspectives 3.2 Effectiveness of the proposed measures for communication and dissemination of results WAGA: 30% KOLEJNOŚĆ OCENY: 2 16 KPK PB UE IPPT PAN

17 IF/PART B: 3. IMPACT (3.1) 3.1 Enhancing research- and innovation-related human resources, skills, and working conditions to realise the potential of individuals and to provide new career perspectives Konkretne informacje następne planowane etapy kariery(np. habilitacja) Planowana dalsza współpraca międzynarodowa Wpływ współpracy z różnymi sektorami na dalszy rozwój kariery Transfer wiedzy Wykorzystanie wyników badań - w dalszych badaniach lub komercjalizacja Global Fellowship: wpływ pracy w kraju trzecim na dalszy rozwój kariery Career restart panel: powrót do kariery naukowej po przerwie Reintegration panel: planowana reintegracja naukowca w Europie 17 KPK PB UE IPPT PAN

18 IF/PART B: 3. IMPACT (3.2 ) 3.2 Effectiveness of the proposed measures for communication and results dissemination Communication and public engagement strategy of the action Publikacje popularnonaukowe Udział w imprezach publicznych, piknikach naukowych Marie Curie Ambassadors Media społecznościowe Dissemination of the research results Planowane publikacje naukowe Prezentacja wyników badań na konferencjach Exploitation of results and intellectual property Planowane wykorzystanie wyników badań, patenty Ochrona praw własności intelektualnej naukowca!! Planowane działania należy umieścić w wykresie Gantta w części B KPK PB UE IPPT PAN

19 IF 2014: Trzecie kryterium oceny 4.1 Overall coherence and effectiveness of the work plan 4.2 Appropriateness of the management structures and procedures 4.3 Appropriateness of the institutional environment 4.4 Competences, experience and complementarity of the participating organisations and and institutional commitment WAGA: 20% KOLEJNOŚĆ OCENY: 3 19 KPK PB UE IPPT PAN

20 IF/PART B: 4. IMPLEMENTATION (4.1 ) 4.1 Overall coherence and effectiveness of the work plan Work Packages description ograniczona liczba WP podział WP: ze względów naukowych lub ze względu na typy działań WP Project Management zawsze?? WP podzielone na poszczególne zadania tasks List of major deliverables Mierzalne rezultaty projektu: publikacje, patenty, itp.. Ograniczona liczba Deliverables trzeba je zrealizować i sprawozdać W ramach każdego WP należy przedstawić przynajmniej 1 deliverable List of major milestones krytyczne momenty realizacji projektu bardzo ograniczona liczba związane z częścią badawczą Plus oddelegowania plus wykres Gantta 20 KPK PB UE IPPT PAN

21 Work Package Number Work Package Title Lead Beneficiary Objectives Description Deliverables Start Month End Month no Deliverable Title Nature Dissemination level Konferencja R - Report PU Publikacja Consortium Agreement ADM CO 1 Delivery Month Work Package No. Description No. Milestone Title Related Work Package(s) Data collection Month Description 21 KPK PB UE IPPT PAN

22 IF/PART B: 4. IMPLEMENTATION (4.1 ) GANTT CHART W Gantt Chart można również uwzględnić: Monitorowanie postępów w projekcie Zarządzanie ryzykiem punkty kontrolne IPR np. patenty 22 KPK PB UE IPPT PAN

23 IF/PART B: 4. IMPLEMENTATION (4.2) 4.2 Appropriateness of the management structure and procedures, including quality management and risk management Project organisation and management structure Struktura zarządzania, obowiązki poszczególnych osób/działów w instytucjach Zarządzanie finansami Monitorowanie postępów w projekcie Zarządzanie prawami własności intelektualnej Plan Rozwoju Kariery Porozumienie pomiędzy partnerami (partnership agreement) Włączenie naukowca w działania (element szkoleniowy) Risks that might endanger reaching project objectives Potencjalne ryzyko w projekcie Ewentualne plany ratunkowe 23 KPK PB UE IPPT PAN

24 IF/PART B: 4. IMPLEMENTATION (4.3) 4.3 Appropriateness of the institutional environment (infrastructure) Opis poszczególnych instytucji i ich główne zadania w projekcie Opis infrastruktur w poszczególnych instytucjach niezbędnych do realizacji projektu ew. odnośniki do tabeli w B6 Opis zespołów badawczych Nie należy powtarzać informacji zawartej w tabeli w B6 4.4 Competences, experience and complementarity of the participating organisations and institutional commitment Zaangażowanie instytucji goszczącej i instytucji partnerskich w realizację projektu Komplementarność instytucji biorących udział w projekcie Opis stopnia zaangażowania instytucji z kraju trzeciego w Global Fellowship Koniec liczenia stron KPK PB UE IPPT PAN

25 IF/PART B: 5.CV 5. CV of the Experienced Researcher Maksymalnie 5 stron 1. Publications in major international peer-reviewed multi-disciplinary scientific journals and/or in the leading international peer-reviewed journals, peer-reviewed conference proceedings and/or monographs of their respective research fields, indicating also the number of citations (excluding self-citations) they have attracted. 2. Granted patent(s). 3. Research monographs, chapters in collective volumes and any translations thereof. 4. Invited presentations to peer-reviewed, internationally established conferences and/or international advanced schools. 5. Research expeditions that the Experienced Researcher has led. 6. Organisation of International conferences in the field of the applicant (membership in the steering and/or programme committee). 7. Examples of leadership in industrial innovation (w innych obszarach też). 8. Prizes and Awards. Zaangażowanie w popularyzację nauki Członkostwo w różnych organizacjach Doświadczenia w nauczaniu Udział w szkoleniach, kursach 25 KPK PB UE IPPT PAN

26 IF/PART B: 6 Capacity of organisations 6. Capacity of the Participating Organisations Beneficiary (strona na instytucję) Beneficiary X General Description Role and Commitment of key persons (supervisor) (Including names, title qualifications of the supervisor) Key Research Facilities, Infrastructure and Equipment Independent research premises? Previous Involvement in Research and Training Programmes Current involvement in Research and Training Programmes (demonstrate that the team has sufficient facilities and infrastructure to host and/or offer a suitable environment for training and transfer of knowledge to recruited Experienced Researchers) (Detail the EU and/or national research and training projects in which the partner is currently participating) Relevant Publications and/or research/innovation products (Max 5) 26 KPK PB UE IPPT PAN

27 IF/PART B: 5 Capacity of organisations 5. Capacity of the Participating Organisations Partner Organisations (pół strony na partnera) Partner Organisation Y General description Key Persons and Expertise (supervisor) Key Research facilities, infrastructure and Equipment Previous and Current Involvement in Research and Training Programmes Relevant Publications and/or research/innovation product (max 3) 27 KPK PB UE IPPT PAN

28 IF/PART B: 7. Ethics Issues wypełnienie tabeli Ethical issues jeśli jakaś kwesta nas dotyczy należy dokonać samoanalizy z uwzględnieniem krajowych regulacji w przypadku akceptacji wniosku KE może poprosić o dokumenty: (1) opinia krajowej komisji etyki; (2) dokument wymagany przez prawo krajowe wyjaśnienie w jaki sposób zasady etyczne będą brane pod uwagę przy realizowanych zadaniach badawczych!! Ethics Self-Assesment Guidelines: 28 KPK PB UE IPPT PAN

29 IF/PART B: 8. Letters of Commitment!! Zeskanowana kopia listu intencyjnego od instytucji partnerskiej z kraju trzeciego, w której odbywać się będzie faza wyjazdowa Global Fellowship Brak takiego listu spowoduje, że przy ocenie wniosku instytucja ta nie będzie brana pod uwagę, a co za tym idzie również cala faza wyjazdowa projektu Działania planowane dla takich partnerów nie będą oceniane przez ekspertów. 29 KPK PB UE IPPT PAN

30 IF/PART B strona końcowa END PAGE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS Individual Fellowships (IF) Call: H2020-MSCA-IF-2014 PART B PROPOSAL ACRONYM This proposal is to be evaluated as: [Standard EF] [CAR] [RI] [GF] [delete as appropriate] 30 KPK PB UE IPPT PAN

31 Komentarze ekspertów do grantów indywidualnych z 7PR The research objectives are not clearly identified in the proposal. Multidisciplinary and inter-sectorial aspects of the project not properly identified; Research methodology not sufficiently described; The originality of the proposed research is only briefly addressed. State of the art only very briefly presented; The project s originality and innovation is rather weak considering a number of similar studies performed so far. The proposed modeling techniques are standard tools for this kind of research. 31 KPK PB UE IPPT PAN

32 Komentarze ekspertów do grantów indywidualnych z 7PR The training objectives are only generally stated. Lacks details regarding the content of the training courses; Although the proposal presents the objectives of training, these objectives are not sufficiently detailed; The additional scientific training and complementary skills are not sufficiently described, The description of the additional novel skills to be acquired by the fellow is not convincing. The host institution experience in training researchers is not clearly demonstrated. 32 KPK PB UE IPPT PAN

33 IEF B3: WEAKNESSES The publications record is remarkable in quantitative terms, although the list of publications includes only few international publications. The publications are not visible at European or international level; The researcher s track record, although progressively improved, is not fully commensurate to the career stage. A career development plan is not explicitly presented. Clear plans for a future career development have not been provided. There is not sufficient indication to what extent and how the project could contribute to professional maturity of the applicant. The transition from the previous research field to the current one has not been clearly explained. Independent and leadership qualities only partially detailed; One of the recommendations is confusing (stating that the stage will take place in Portugal, instead of Norway, Annex 1). 33 KPK PB UE IPPT PAN

34 Komentarze ekspertów do grantów indywidualnych z 7PR The measures foreseen for the implementation of the project are generically addressed. The work plan lacks detail about milestones and deliverables. It is rather short and not sufficiently elaborated, therefore the timescale provided is not fully convincing. Quite a few months in the work plan are envisaged for direct investigations in archives, and this is not sufficiently justified. There are limited plans for presentation/evaluation/ dissemination of the partial research results. The proposal does not explain how the infrastructure will be used in the project implementation; 34 KPK PB UE IPPT PAN

35 Komentarze ekspertów do grantów indywidualnych z 7PR The potential to acquire new competencies and the contribution to career development are not clearly elaborated the proposal. The prospects for larger impact of the proposal are not adequately justified. The applicant s potential to acquire new competencies to improve their prospects of reaching a position of professional maturity, diversity and independence, in particular through exposure to transferable skills training, is not convincingly explained. The outreach activities are inadequately described. The benefit of the mobility to the European research area is poorly described. 35 KPK PB UE IPPT PAN

Działania Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020

Działania Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020 Warszawa, 28 stycznia 2013 Działania Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020 Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report Page 1 of 18 Project Title: European Virtual Environment for Work-based Learning; E-VIEW Project Number: 510483-LLP-1-2010-1-UK- ERASMUS-EVC Grant Agreement: 2010-3493 / 001-001 Sub-programme or KA: ERASMUS,

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL projekty

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1. Spotkanie NPK (12.02)

1. Spotkanie NPK (12.02) Informacja ze spotkania Narodowych Punktów Kontaktowych ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) oraz posiedzenia Grupy Wysokiego Szczebla ds. strategii makroregionalnych (HLG) 1 12-13 lutego

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish English Description Translated Term Translated Description Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final Kryteria akceptacji Ułożona według priorytetu lista kryteriów, które product(s)

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Raport z badania ewaluacyjnego pt. Ocena stopnia osiągania celów Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 poprzez realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English) The following is an explanation of common terms used in the guide. It is drawn from the OGC PPM Common Glossary and includes terms that are relevant to MSP. Document titles are not included within the

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 19011 październik 2003

PN-EN ISO 19011 październik 2003 Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA ICS 03.120.20;13.020.10 PN-EN ISO 19011 październik 2003 Wprowadza EN ISO 19011:2002, IDT ISO 19011:2002, IDT Zastępuje PN-EN ISO 14010:1998, PN-EN ISO 14011:1998,

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY EWALUACJA/ANALIZA SPRAWNOŚCI OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW WDRAŻAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

RAPORT KOOCOWY EWALUACJA/ANALIZA SPRAWNOŚCI OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW WDRAŻAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pomoc Techniczna EWALUACJA/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo