Działania Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020"

Transkrypt

1 Warszawa, 28 stycznia 2013 Działania Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020 Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

2 Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE od 1999 r. konkurs MNiSW obsługa programów ramowych UE na rzecz badań, Horyzont 2020 ( ) pomoc przy pisaniu wniosków, realizacji Działania eksperckie Centrum EURAXESS wsparcie mobilności międzynarodowej: - finansowanie - kwestie administracyjne 2 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

3 Horizon 2020 Excellent Science Budżet: 77 billion Industrial leadership Societal challenges Widening participation Science with & for Society 3 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

4 Priority 1. Excellent science Nauka na najwyższym poziomie jako podstawa jutrzejszych technologii, pracy i dobrobytu Europa musi rozwijać, przyciągać i zatrzymywać talenty naukowe Naukowcy potrzebują dostępu do najlepszej infrastruktury 4 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

5 Budżet(w mld, ) European Research Council (ERC) Frontier research by the best individual teams Future and Emerging Technologies Collaborative research to open new fields of innovation Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) Opportunities for training and career development Research infrastructures (including e-infrastructure) Ensuring access to world-class facilities Copyright KPK PB UE IPPT PAN

6 Działania Marii Skłodowskiej Curie: CEL Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju i korzystania z kapitału intelektualnego Europy celem kreowania umiejętności, wiedzy i innowacji. promowanie atrakcyjnych warunków pracy i zatrudnienia tworzenie innowacyjnych programów szkoleniowych współpraca sektorów: akademickiego pozaakademickiego Rozwój kariery indywidualnego naukowca Rozwój potencjału ludzkiego instytucji 6 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

7 MSCA: charakterystyka Dziedzina wszystkie typy badań i innowacji: od badań podstawowych do zastosowań rynkowych wszystkie dyscypliny naukowe bottom-up Lokalizacja wszystkie typy instytucji: uczelnia, instytut, przedsiębiorstwo, szpital, kraje: UE, stowarzyszone, kraje trzecie WYMÓG: mobilność międzynarodowa Adresat naukowcy każdej narodowości pracownicy instytucji wszystkie typy instytucji sektora akademickiego i pozaakademickiego 7 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

8 Działania MSC ITN Innovative Training Networks IF Individual Fellowships Researcher s Researchers NIGHT RISE Research & Innovative Staff Exchange Staff Exchange COFUND Co-funding of fellowships programmes 8 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

9 MSCA : Instytucje = Uczestnicy ACADEMIC SECTOR NON-ACADEMIC SECTOR BENEFICJENCI podpisują kontrakt z KE zaangażowani w każdy etap projektu zatrudniają naukowców PARTNERZY nie podpisują kontraktu z KE szkolą i goszczą naukowców na okresy czasowe list potwierdzający załączany do wniosku 9 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

10 Działania MSC ITN Innovative Training Networks IF Individual Fellowships Researcher s Researchers NIGHT RISE Research & Innovative Staff Exchange COFUND Co-funding of fellowships programmes 10 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

11 MSCA: Naukowcy: 2 kategorie DOŚWIADCZENIE NAUKOWE (full-time equivalent) liczone OD momentu uzyskania uprawnień do podjęcia doktoratu; np. w Polsce jest to tytuł magistra ESR EARLY-STAGE researcher < 4 lat ER EXPERIENCED researcher 4 lat lub tytuł doktora liczone DO momentu: rekrutacja: ITN, COFUND oddelegowanie: RISE zamknięcie konkursu: IF oddelegowanie: RISE rekrutacja: COFUND /rok /rok 11 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

12 MSCA : Naukowcy a mobilność ZASADA MOBILNOŚCI W momencie złożenia wniosku (IF), rekrutacji (ITN, COFUND) naukowiec nie może przebywać (praca, studia, etc.) w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat przed datą referencyjną. WYJĄTKI: IF: granty reintegracyjne i granty po przerwie w badaniach gdzie można być w kraju goszczącym nie dłużej niż 3 lata w okresie pięcioletnim; RISE: zasada nie obowiązuje. Pracownik może być oddelegowany jeśli pracował lub był związany z instytucja wysyłającą co najmniej 6 miesięcy. 12 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

13 Individual Fellowships IF CEL: rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału najlepszych lub najbardziej obiecujących doświadczonych naukowców stworzenie możliwości zdobywania nowej wiedzy, pracy nad projektami badawczymi w/poza Europą, powrót do kariery naukowej, lub powrót do Europy Charakterystyka: European Fellowships (12-24 miesięcy) i Global Fellowships (12-24 miesięcy w KT + 12 miesięczna faza powrotna w Europie) European Fellowships oferują także granty reintegracyjne i związane z powrotem do kariery naukowej badania, szkolenia oraz oddelegowania, szczególnie do sektora pozaakademickiego wpisujące się w rozwój kariery Granty są przenośne Oczekiwane rezultaty: zwiększenie potencjału najlepszych naukowców i umożliwienie im rozwoju zarówno w sektorze akademickim, jak i pozaakademickim 13 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

14 MSCA IF kryteria oceny Excellence Waga: 50% Impact Waga: 30% Implementation Waga: 20% 3 kryteria oceny: Każde kryterium będzie oceniane w skali 0 5 punktów. Wnioski, które nie uzyskają co najmniej 70% możliwych punktów nie będą rekomendowane do finansowania. 14 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

15 IF kryteria oceny Excellence in terms of (50%): Quality, innovative aspects and credibility of the research (including inter/multidisciplinary aspects) Clarity and quality of transfer of knowledge/training for the development of researcher in light of the research objectives Quality of the supervision and the hosting arrangements Capacity of the researcher to reach or re-enforce a position of professional maturity in research Impact in terms of (30%): Enhancing research- and innovation-related human resources, skills and working conditions to realise the potential of individuals and to provide new career perspectives Effectiveness of the proposed measures for communication and results dissemination 15 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

16 IF kryteria oceny (2) Implementation in terms of (20%): Overall coherence and effectiveness of the work plan, including appropriateness of the allocation of tasks and resources Appropriateness of the management structures and procedures, including quality management and risk management Appropriateness of the institutional environment (infrastructure) Competences, experience and complementarity of the participating organisations and institutional commitment 16 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

17 Innovative Training Networks - ITN CEL: wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców zwiększenie doskonałości i ustrukturyzowanie szkoleń doktorantów Charakterystyka: 3 typy ITN: European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID) lub European Joint Doctorates (EJD) sieć składa się z minimum 3 uczestników (wyjątek: EID tylko 2) 4-letni kompleksowy i komplementarny program szkoleń, organizacja warsztatów i konferencji mobilność międzynarodowa i międzysektorowa, z naciskiem na umiejętności innowacyjne; granty dla początkujących naukowców od 3 do 36 miesięcy Oczekiwane rezultaty: zwiększenie możliwości zatrudnienia dla naukowców i poprawa perspektyw rozwoju kariery naukowej 17 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

18 MSCA ITN kryteria oceny Excellence Waga: 50% Impact Waga: 30% Implementation Waga: 20% 3 kryteria oceny: Każde kryterium będzie oceniane w skali 0 5 punktów. Wnioski, które nie uzyskają co najmniej 70% możliwych punktów nie będą rekomendowane do finansowania. 18 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

19 Research & Innovation Staff Exchange - RISE CEL: promowanie międzynarodowej i/lub międzysektorowej (w tym z krajami trzecimi) współpracy poprzez wymianę pracowników naukowych, technicznych i kadry zarządzającej Charakterystyka: komplementarny projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez konsorcjum: 3 instytucje z 3 różnych krajów (min 2 kraje z UE/stowarzyszone) oddelegowanie pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy: w Europie: KE finansuje tylko wymianę międzysektorową (ale nie w obrębie tego samego kraju) oraz wymianę pracowników pomiędzy Europą i krajami trzecimi działania innowacyjne, szkoleniowe, konferencje Oczekiwane rezultaty: wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami z różnych sektorów oraz pomiędzy UE a krajami trzecimi 19 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

20 MSCA RISE kryteria oceny Excellence Waga: 50% Impact Waga: 30% Implementation Waga: 20% 3 kryteria oceny: Każde kryterium będzie oceniane w skali 0 5 punktów. Wnioski, które nie uzyskają co najmniej 70% możliwych punktów nie będąrekomendowane do finansowania. 20 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

21 Dofinansowywanie programów - COFUND CEL: wzmocnienie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych wspierających doskonałość szkoleń naukowców, mobilności i rozwoju kariery naukowej Charakterystyka: wspieranie istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne szkolenia oraz mobilność Doctoral Programmes (ESR); Fellowships Programmes (ER) projekty składane i realizowane przez jedna instytucję możliwe tworzenie synergii z Funduszami Strukturalnymi długość grantu dla naukowców to minimum 3 miesiące Oczekiwane rezultaty: wykorzystanie synergii pomiędzy działaniami UE i regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi celem zwiększenia funduszy i dostępności grantów 21 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

22 MSCA COFUND kryteria oceny Excellence Waga: 50% Impact Waga: 30% Implementation Waga: 20% 3 kryteria oceny: Każde kryterium będzie oceniane w skali 0 5 punktów. Wnioski, które nie uzyskają co najmniej 70% możliwych punktów nie będą rekomendowane do finansowania. 22 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

23 European Researchers' Night - NIGHT CEL: przybliżenie zawodu naukowców obywatelom zwiększenie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych Charakterystyka: organizacja Nocy Naukowca tego samego dnia w całej Europie; zazwyczaj jest to ostatni piątek września adresatem jest lokalna społeczność, ale szczególna uwaga poświęcona uczniom i studentom promocja europejskiego wymiaru badań oraz podejścia do równowagi płci w nauce i innowacjach angażowanie naukowców, których badania są finansowane ze środków H2020 Oczekiwane rezultaty: zwiększenie świadomości znaczenia kariery naukowej a w dalszej perspektywie zachęcenie młodych ludzi do jej podejmowania 23 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

24 MSCA: konkursy grudnia 2013: ITN ( ) RISE ( ) NIGHT ( ) : IF ( ) 10 kwietnia 2014 COFUND ( ) ITN IF RISE COFUND NIGHT NCP 24 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

25 25 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

26 Możliwości dla indywidualnych naukowców w ramach akcji Marie Curie z 7 Programu Ramowego 26 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

27 Initial Training Networks Equip doctoral candidates with innovative skills (scientific & transversal skills) Eligibility Nationality Mobility rule Duration Topic Post-graduates (ESR) < 4 years + no PhD or early Post docs (<5 years) Researchers of any nationality Stays in the host country no longer than 12 months in the last 3 years prior to the recruitment 3 36 months Applicant should apply directly to the ongoing projects 27 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

28 ITN Job offers 28 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

29 COFUND increasing the European-wide mobility possibilities for training and career development of experienced researchers Eligibility Post docs (or >4 years or doctorate) Nationality Mobility rule Duration Topic Researchers of any nationality Stays in the host country no longer than 12 months in the last 3 years prior to the recruitment 1 2 years Applicant should apply directly to the ongoing projects 29 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

30 30 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

31 Zapraszamy Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego Warszawa tel: fax: Copyright KPK PB UE IPPT PAN

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020 Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Olsztyn, 14.03.2012 7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wniosków H2020 - projektówmsca

Ewaluacja wniosków H2020 - projektówmsca Ewaluacja wniosków H2020 - projektówmsca Seminarium/sympozjum KPK PB UE, MNiSW, NCBiR Zostań profesjonalnym recenzentem projektów w krajowych i międzynarodowych programach innowacyjnych 2015-06-29, Hotel

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Horyzont 2020

Program Ramowy Horyzont 2020 Konferencja Horyzont 2020 wyzwania i szanse dla polskiej nauki Olsztyn, 6 listopada 2014 r. Program Ramowy Horyzont 2020 Prelegent: Anna Pytko W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3

PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 PROMOCJA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PROGRAMIE ERASMUS MUNDUS KOMPENDIUM PROJEKTÓW AKCJI 3 Opracowanie: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus,

Bardziej szczegółowo

Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych

Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Jak ugryźć 10 milionów cz. II - Finansowanie aplikacyjnych badań naukowych Warszawa, 28 luty 2012 Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Nauka w Polsce w obliczu nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 i nowego programu ramowego tej perspektywy Horizon 2020

Nauka w Polsce w obliczu nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 i nowego programu ramowego tej perspektywy Horizon 2020 NAUKA 2/2012 43-52 JERZY DUSZYŃSKI, MARCIN SZUMOWSKI Nauka w Polsce w obliczu nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 i nowego programu ramowego tej perspektywy Horizon 2020 Niski poziom nakładów na

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Skrócony raport po 79 konkursach

Skrócony raport po 79 konkursach Skrócony raport po 79 konkursach Opracowane przez: Zespół Analiz i Statystyk KPK PB UE Warszawa, 25. marca 205 r. Spis treści Jak interpretować przedstawione w raporcie informacje?... 3 Dane zbiorcze na

Bardziej szczegółowo

Umowa Partnerstwa 2014-2020

Umowa Partnerstwa 2014-2020 Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - katalog definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa Partnerstwa 2014-2020

Umowa Partnerstwa 2014-2020 Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - katalog definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo