UDZIAŁ BANKÓW W SYSTEMIE FINANSOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDZIAŁ BANKÓW W SYSTEMIE FINANSOWYM"

Transkrypt

1 UDZIAŁ BANKÓW W SYSTEMIE FINANSOWYM System oparty na funkcjonowaniu rynków papierów wartościowych System bankowo zorientowany duże znaczenie finansowania wewnętrznego finansowanie zewnętrzne za pośrednictwem anonimowych rynków kapitałowych nacisk na krótkookresowe, pasywne stosunki miedzy instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami brak udziału banków w kapitale przedsiębiorstw wysoki stopień specjalizacji instytucji (wyodrębnienie banków depozytowo kredytowych i inwestycyjnych) banki nastawione na krótkoterminową działalność kredytową banki wykorzystywane są przede wszystkim do realizacji funkcji płatniczych i rozliczeniowych duża skłonność do tworzenia innowacji finansowych finansowanie przedsiębiorstw duże znaczenie finansowania zewnętrznego finansowanie zewnętrzne oparte na indywidualnie negocjowanych kredytach bankowych o stałym oprocentowaniu nacisk na długookresowe, aktywne, bliskie stosunki miedzy instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami udziały banków w kapitale przedsiębiorstw Typy i rola przedsiębiorstw finansowych niski stopień specjalizacji instytucji banki uniwersalne nastawione na długoterminowa działalność kredytową mniejsza skłonność do tworzenia innowacji finansowych Rynki papierów wartościowych bardziej rozwinięte mniej rozwinięte Polityka banku centralnego operacje otwartego rynku działalność refinansowa Mechanizm płatniczy transfery debetowe (czeki) transfery kredytowe (giro) izby rozliczeniowe poczta

2 Podstawą powyższego podziału jest wyróżnienie instytucji banku uniwersalnego i banku inwestycyjnego Bank inwestycyjny bank zajmujący się bezpośrednim transferem oszczędności na rynek pieniężny i kapitałowy. Banki inwestycyjne zajmują się wszelkimi usługami finansowymi, które wykraczają poza tradycyjną działalność depozytowo-kredytową, głównie jednak są to usługi związane z operacjami papierami wartościowymi. Bank uniwersalny dokonuje wszystkich czynności bankowych. Łączy operacje depozytowo -kredytowe z transakcjami w zakresie papierów wartościowych i czynnościami emisyjnymi. Cechy modelu anglo-amerykańskiego (banki inwestycyjne) + nadanie kluczowej roli rynkom akcji i obligacji przedsiębiorstw + sprzyjanie działalności inwestorów instytucjonalnych + pobudzanie innowacji finansowych - finansowanie podmiotów oparte na anonimowych rynkach - częsta zmiana partnerów zachęca do działań krótkoterminowych - duża formalizacja transakcji ekonomicznych (wiążących się z własnością) Cechy modelu niemiecko-japońskiego (banki uniwersalne) + finansowanie na podstawie indywidualnych umów kredytowych + stabilne związki finansowe (często krzyżowanie udziałów) + stymulowanie powstawania silnych kapitałowo banków uniwersalnych - zubożenie oferty usług finansowych - spowolnienie innowacji finansowych - mniejsza odporność na konkurencję ze strony instytucji parabankowych Mówi się ponadto o:! łatwiejszym utrzymywaniu stabilności systemu bankowego w przypadku banków uniwersalnych! możliwości efektywniejszego wykorzystania rynku kapitałowego dzięki dogodniejszemu (gęsta sieć oddziałów) wykorzystaniu źródeł kapitału! łatwiejszej promocji nowych produktów i niższej (jednostkowej ich cenie) Aktualne trendy! w USA odchodzenie od sztywnego podziału! w Europie specjalizacja banków! w Polsce model bankowości uniwersalnej

3 Amerykański system bankowy System finansowy U.S.A. Pod względem liczby instytucji system bankowy Stanów Zjednoczonych jest największy na świecie-składa się on z 29 tys., w większości małych, regionalnych instytucji depozytowych, których aktywa łącznie sięgają 5 bln USD. Istnienie wielu małych, często jedno oddziałowych banków jest charakterystyczne dla amerykańskiego systemu finansowego. Liczba banków na głowę mieszkańca przekracza 10-krotnie średnią dla pozostałych 9 najbogatszych krajów świata. Struktura amerykańskiego systemu bankowego Żródło: K. F. Turck The crisis of american savings & loan associations - a comprehensive analysys doctoral thesis 1997 str.10 1 Banki komercyjne Banki komercyjne są instytucjami o charakterze depozytowo-kredytowym i są zorganizowane w formie spółek akcyjnych. Ich zasięg terytorialny jest określony zarówno przez stan, z którego pochodzą (statut stanowy) jak i przez władze federalne (statut federalny). Specjalizują się one głównie w udzielaniu kredytów komercyjnych,jak i również, w mniejszym zakresie, kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Oferują ponadto depozyty płatne na żądanie,oszczędnościowe i terminowe. W bankach komercyjnych znajduje się aż 2/3 wszystkich aktywów instytucji podejmujących depozyty. 2 Banki inwestycyjne Banki inwestycyjne są bankami oferującymi szeroki zakres usług związanych z obrotem papierami wartościowymi. Zajmują się one przede wszystkim przeprowadzaniem publicznych emisji papierów wartościowych, inwestycjami bezpośrednimi na rynku wtórnym na rachunek klienta i własny, venture capital, działalnością analityczna, administrowaniem funduszy powierniczych. Zgodnie z ustawą Glass-Steagall (1933) nie mogą one prowadzić działalności depozytowej. 3 Instytucje oszczędnościowe (Thrift Institutions) Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe ( Savings & Loan Associations) Niezmiennie od I wieku kasy oszczędnościowo-pożyczkowe (S&L) zajmują stałą pozycję w strukturze systemu bankowego - jako banki specjalizujące się w udzielaniu kredytów budowlanych. Wykształciły się one z instytucji zakładanych przez grupę zrzeszonych ludzi na ściśle określony czas, w celu realizacji konkretnego projektu budowlanego.

4 S&L są instytucjami zorganizowanymi do uzyskania środków na budownictwo mieszkaniowe. Funkcjonują one we wszystkich stanach na terenie USA; jedne na podstawie koncesji władz federalnych, inne zaś - zezwoleń władz stanowych. Mogą się one zrzeszać w formie spółek akcyjnych lub w formie wspólnej własności. W 1978 r. około 2700 S&L z 4700 było zarejestrowanych ze stanowym statutem i tylko one mogły wybierać pomiędzy dwiema wyżej wymienionymi formami zrzeszeń. W przeciwieństwie do nich, S&L posiadające koncesje władz federalnych mogły się zrzeszać jedynie w formie wspólnej własności. Zakres ich operacji tradycyjnie obejmuje zbieranie depozytów, udzielanie długoterminowych pożyczek klientom wywodzącym się z lokalnej społeczności oraz udzielanie indywidualnym kredytobiorcom kredytów hipotecznych. Kasy oszczędności (Mutual Saving Banks) Kasy oszczędności są wspólną własnością depozytariuszy; wypłacają zyski dla oszczędzających w postaci odsetek od ich oszczędności, albo zatrzymują je jako fundusz rezerwowy na pokrycie strat. Te kasy oszczędności lokują środki oszczędzających głównie w kredytach hipotecznych, zaś w niewielkiej części w obligacjach władz federalnych i innych pożyczkobiorców prywatnych lub publicznych na zorganizowanych rynkach pieniężnych i kapitałowych. Ze względu na to, że koncesje na ich działalność wydawały władze stanowe występowały one jedynie w 18 stanach. Przepisy stanowe zezwalały im jedynie na wspólną formę własności. Spółdzielcze banki kredytowe (Credit Unions) Spółdzielcze banki kredytowe są instytucjami, w których członkostwo ma pewną wspólną cechę np. zatrudnienie w tej samej firmie. Członkowie posiadający oszczędności lokują je w spółdzielczym banku kredytowym. Środki te następnie pożycza się innym członkom, którzy pragną zaciągnąć pożyczki na takie cele, jak zakup domów czy samochodów. Mogą się one zrzeszać jedynie w formie własności wspólnej oraz nie mają ograniczeń terytorialnych. W przeciwieństwie do innych instytucji finansowych, których celem jest maksymalizacja zysków, są one instytucjami typu non-profit. Spółdzielcze banki kredytowe stanowią dość niewielką grupę, bo ich aktywa to zaledwie 3% wszystkich aktywów instytucji podejmujących depozyty.

5 Poniższa tabela daje możliwość dokładniejszej i szybszej różnic i podobieństw między finansowymi instytucjami przed 1980 rokiem Obszary działalności BK BI S&L KO SK pożyczki komercyjne pożyczki hipoteczne kredyty komercyjne kredyty międzybankowe depozyty na żądanie depozyty oszczędnościowe depozyty terminowe transakcje emerytalne własne obligacje bez zabezpieczenia usługi dotyczące ogólnych płatności automaty bankowe karty kredytowe obrót papierami wartościowymi prowadzenie funduszy inwestycyjnych BI- bank inwestycyjne, BK- banki komercyjne S&L- kasy oszczędnościowopożyczkowe, KO- kasy oszczędności, SBK- spółdzielcze banki kredytowe

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne 1 System bankowy obejmuje: 1) Banki centralne powstałe na bazie banków emisyjnych 2) Banki operacyjne (komercyjne, handlowe) 3) Banki specjalne (wyspecjalizowane) 4) Spółdzielczość kredytową 5) Kasy oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Rynek. Warunki zaliczenia. Rynek funduszu inwestycyjnych i emerytalnych. Literatura: Plan zajęć 2015-03-21

Rynek. Warunki zaliczenia. Rynek funduszu inwestycyjnych i emerytalnych. Literatura: Plan zajęć 2015-03-21 Warunki zaliczenia inwestycyjnych i emerytalnych dr Jacek Rodzinka Instytut Badań i Analiz Finansowych jrodzinka@wsiz.pl (17) 866 15 29 Egzamin pisemny zgodny z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Kraków, sierpień 2004 Spis treści WSTĘP...2 1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE W POLSKIM SEKTORZE FINANSOWYM W 2003 ROKU JAKO DETERMINANTY

Bardziej szczegółowo

Polski sektor bankowy, a sytuacja na rynkach międzynarodowych.

Polski sektor bankowy, a sytuacja na rynkach międzynarodowych. Polski sektor bankowy, a sytuacja na rynkach międzynarodowych. Projekt rozszerzenia przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, celem wprowadzenia go na maturę. Materiały KNF na śniadanie prasowe 08.04.2008

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Autor, Zbigniew Dobosiewicz, przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział,

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym AGNIESZKA PARLIŃSKA Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym W niniejszym artykule autorka zaprezentowała rolę i znaczenie instytucji ubezpieczeniowych na rynku kapitałowym w Polsce. Przedstawiony został rozmiar

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr DKK - 127/2013

DECYZJA nr DKK - 127/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/33/13/MIW Warszawa, dnia 14 października 2013 r. DECYZJA nr DKK - 127/2013 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO.

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO. FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO. Konieczność konsolidacji sektora bankowego w Polsce, rozumianej jako fuzje,

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA I ROLA SYSTEMU BANKOWEGO REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC W GOSPODARCE

STRUKTURA I ROLA SYSTEMU BANKOWEGO REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC W GOSPODARCE ROCZNIKI EKONOMII I ZARZĄDZANIA Tom 6(42), numer 2 2014 STRUKTURA I ROLA SYSTEMU BANKOWEGO REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC W GOSPODARCE WSTĘP Obecna struktura systemu bankowego w Niemczech jest wynikiem jego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon...

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Autor: dr Wacław Wajda (Nafta & Gaz Biznes kwiecień 2004) Kapitał umożliwiający sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa pochodzi

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo