TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu"

Transkrypt

1 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r.

2 SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, organizacji i stowarzyszeń w walucie PLN 3 Rozdział II Efektywne konto oszczędnościowe w złotych dla osób fizycznych 4 Rozdział III Rozdział IV Rozdział V depozytów dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, organizacji i stowarzyszeń w walucie PLN zakładanych za pośrednictwem usługi ebanknet, ecorponet depozytów dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, organizacji i stowarzyszeń w walutach wymienialnych EUR i USD depozytów dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, organizacji i stowarzyszeń w walutach PLN, EUR i USD podjętych przed upływem terminu umownego Rozdział VI kredytów dla osób fizycznych 6 Rozdział VII Rozdział VIII kredytów komercyjnych dla podmiotów gospodarczych, rolników indywidualnych, jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych udzielonych w okresie do dnia r. kredytów komercyjnych dla podmiotów gospodarczych, rolników indywidualnych, jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych udzielanych w okresie od dnia r. Rozdział IX kart kredytowych VISA 10 Rozdział X Postanowienia końcowe

3 ROZDZIAŁ I depozytów dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, organizacji i stowarzyszeń w walucie PLN RACHUNKI Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy (w tym: rachunek ROR dla Studentów, rachunek ROR dla Seniorów) Rachunek a vista dla osób fizycznych będących członkami rady rodziców lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej Rachunek wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie potwierdzonych książeczką oszczędnościową dla osób fizycznych szkolnych kas oszczędnościowych oraz kas zapomogowo pożyczkowych (rachunek a vista) Rachunek bieżący i pomocniczy dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, zwanych przedsiębiorcami w stosunku rocznym, zmienne nieoprocentowany nieoprocentowany 0,00 % 0,00 % LOKATY TERMINOWE W PLN w stosunku rocznym, zmienne 1 miesięczna 3 miesięczna 6 miesięczna 12 miesięczna do ,10% od ,15% do ,25% od ,50% do ,75% od ,00% do ,25% od ,50% 24 miesięczna 1,75% 36 miesięczna 1,75% 3

4 Lokata Siódemka - okres lokowania 7 miesięcy Lokata promocyjna AGRO - okres lokowania 3 miesiące 0,90% st. red. weksli marża w wys. 0,85% (marża - stała w okresie 7 m-cy) 1,25% saldo na rachunku w stosunku rocznym Efektywna lokata terminowa do kwoty ,00 zł 0,10% - okres lokowania 12 miesięcy od kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł 0,75% powyżej ,00 zł 0,90% Indywidualne Konto Emerytalne IKE 1,70% Lokata Komfortowa - okres lokowania 12 miesięcy (wycofana z oferty Banku z dniem r.) 1,40% ROZDZIAŁ II Efektywne konto oszczędnościowe w złotych dla osób fizycznych saldo na rachunku z = stopa redyskontowa weksli m = marża Banku oprocentowanie x = z-m do kwoty ,00 zł 1,65 0,10% od kwoty ,00 zł 1,75% do kwoty ,00 zł 1,00 0,75% powyżej ,00 zł 0,85 0,90% ROZDZIAŁ III depozytów dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, organizacji i stowarzyszeń w walucie PLN zakładanych za pośrednictwem usługi ebanknet, ecorponet 4

5 LOKATY TERMINOWE W PLN w stosunku rocznym, zmienne 1 miesięczna 0,25% 3 miesięczna 0,60% 6 miesięczna 1,10% 12 miesięczna 1,60% ROZDZIAŁ IV depozytów dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, organizacji i stowarzyszeń w walutach wymienialnych EUR i USD RACHUNKI W WALUTACH WYMIENIALNYCH EUR i USD Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w walucie wymienialnej EUR Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w walucie wymienialnej USD Rachunek bieżący i pomocniczy dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, zwanych przedsiębiorcami w walucie wymienialnej EUR Rachunek bieżący i pomocniczy dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, zwanych przedsiębiorcami w walucie wymienialnej USD w stosunku rocznym, zmienne nieoprocentowany nieoprocentowany 0,00 % 0,00 % LOKATY TERMINOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH EUR i USD w stosunku rocznym, zmienne EUR USD 1 miesięczna 0,05% 0,10% 3 miesięczna 0,07% 0,15% 6 miesięczna 0,10% 0,20% 12 miesięczna 0,25% 0,25% 5

6 ROZDZIAŁ V depozytów dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, organizacji i stowarzyszeń w walutach PLN, EUR i USD podjętych przed upływem terminu umownego LOKATY TERMINOWE w stosunku rocznym, zmienne w PLN 0,00 % w EUR 0,00 % w USD 0,00 % ROZDZIAŁ VI kredytów dla osób fizycznych L.p. Rodzaj kredytu Okres spłaty w stosunku rocznym, zmienne 1/ 1. Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym do 12 m-cy z możliwością przedłużenia na kolejny okres 10,00 % oprocentowanie stałe udzielane od r. Kredyt gotówkowy BEZPIECZNA GOTÓWKA dla osób posiadających rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w Banku dla pozostałych Klientów udzielane od r. WIBOR 6M + 6,90 p.p. marży WIBOR 6M + 7,90 p.p. marży 2. Kredyt gotówkowy BEZPIECZNA GOTÓWKA dla osób posiadających rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w Banku dla pozostałych Klientów udzielane od r. do r. WIBOR 6M + 8,25 p.p. marży WIBOR 6M + 9,25 p.p. marży 6

7 Kredyt gotówkowy BEZPIECZNA GOTÓWKA dla osób posiadających rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w Banku WIBOR 6M + 9,25 p.p. marży dla pozostałych Klientów udzielane do r. WIBOR 6M + 9,29 p.p. marży Kredyt mieszkaniowy Mój Dom 3. z udokumentowanym wkładem własnym do 20% z udokumentowanym wkładem własnym pow. 20% do 25 lat WIBOR 6M + 2,80 p.p. marży WIBOR 6M + 2,60 p.p. marży Uniwersalny Kredyt Hipoteczny UKH 4. z udokumentowanym wkładem własnym do 20% z udokumentowanym wkładem własnym pow. 20% do 15 lat WIBOR 6M + 3,80 p.p. marży WIBOR 6M + 3,60 p.p. marży 5. Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych do 10 lat WIBOR 3M +marża banku w wys. od 7,00 % do 9,00 % 6. zadłużenia przeterminowanego 4 - krotność stopy kredytu lombardowego NBP tj. 10,00% 7. Produkty wycofane z oferty Banku: Kredyt gotówkowy dla osób posiadających rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w Banku dla pozostałych Klientów (wycofany z oferty z dniem r.) Kredyt mieszkaniowy ( wycofany z oferty dniem r.) Kredyt gotówkowy BEZPIECZNA GOTÓWKA 10,00 % do 25 lat 9,00 % 7.3. dla osób posiadających rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w Banku dla pozostałych Klientów 10,00 % oprocentowanie stałe ( wycofany z oferty z dniem r. ) 1/ - zgodnie z art ¹ Kodeksu cywilnego, maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości kredytu lombardowego NBP (odsetki maksymalne). Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne (art k.c.). 7

8 ROZDZIAŁ VII kredytów komercyjnych dla podmiotów gospodarczych, rolników indywidualnych, jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych udzielonych w okresie do dnia r. L.p. Rodzaj kredytu Okres spłaty w stosunku rocznym, zmienne 1/ 1. Kredyt w rachunku bieżącym do 2 lat od 8,00 % do 10,00 % Kredyt obrotowy na działalność gospodarczą Kredyt inwestycyjny na działalność gospodarczą od 8,00 % do 10,00 % od 8,00 % do 10,00 % 4. Kredyt SUPER BIZNES do 5 lat 8,50% 5. Kredyt SUPER PLON do 5 lat 8,50% 6. Kredyt nawozowy do 1 roku 9,50% Kredyty pomostowe udzielane na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału (symbol CSK) Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych 8,00 % od 5 do 10 lat od 8,50% do 10,00 % 8,00% 10. Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych do 10 lat WIBOR 3M +marża banku w wys. od 7,00 % do 9,00 % 11. Kredyty dla JST WIBOR 1M/ 3M + Marża 12. zadłużenia przeterminowanego 4 - krotność stopy kredytu lombardowego NBP tj. 10,00% 8

9 ROZDZIAŁ VIII kredytów komercyjnych dla podmiotów gospodarczych, rolników indywidualnych, jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych udzielanych w okresie od dnia r. L.p. Rodzaj kredytu Okres spłaty w stosunku rocznym, zmienne 1/ 1. Kredyt w rachunku bieżącym do 2 lat od 8,00% do 10,00% Kredyt obrotowy na działalność gospodarczą Kredyt inwestycyjny na działalność gospodarczą od 8,00% do 10,00% od 7,00% do 10,00% 4. Kredyt AGRO Inwestycja od 6,00% do 10,00% 5. Kredyt w ramach kredytowej linii hipotecznej (KLH) do 15 lat od 7,00% do 10,00% 6. Kredyt SUPER BIZNES do 5 lat 8,00% 7. Kredyt SUPER PLON do 5 lat 8,00% 8. Kredyt nawozowy do 1 roku 8,00% Kredyty pomostowe udzielane na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału (symbol CSK) Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych (udzielane do r.) Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych udział środków własnych do 20% udział środków własnych powyżej 20% (udzielane od r.) 8,00% od 5 do 10 lat od 8,00% do 10,00% 8,00% WIBOR 3M +marża 2,30 WIBOR 3M +marża 1, Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych do 10 lat WIBOR 3M +marża banku w wys. od 7,00% do 9,00% 14. Kredyty dla JST WIBOR 1M/ 3M + Marża 15. zadłużenia przeterminowanego 4 - krotność stopy kredytu lombardowego NBP tj. 10,00% 9

10 ROZDZIAŁ IX kart kredytowych VISA L.p. RODZAJ KARTY w stosunku rocznym, zmienne 1. KARTA KREDYTOWA: VISA CLASSIC CREDIT, VISA GOLD, VISA BUSINESS GOLD transakcje gotówkowe, transakcje bezgotówkowe oraz przelewy z karty kredytowej, plan ratalny Praktyczna rata 10,00 % ROZDZIAŁ X Postanowienia końcowe 1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych dla osób fizycznych w walucie PLN oraz w walutach wymienialnych EUR i USD, wkładach oszczędnościowych a vista dla osób fizycznych będących członkami rady rodziców lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej są nieoprocentowane. 2. środków pieniężnych na rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych, wkładach oszczędnościowych a vista, rachunkach bieżących, lokatach terminowych w walucie PLN oraz w walutach wymienialnych EUR i USD oraz kredytów liczone jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. 3. środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, o których mowa w ust. 2 ustalane są na podstawie Uchwały Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu. 4. Środki pieniężne deponowane na dowolny okres przez Urzędy Gmin na lokatach terminowych oprocentowane są według następującej zasady: oprocentowanie standardowe dla danego terminu obowiązujące dla kwot od 50 tys. zł powiększone o 0,25 p.p., z zastrzeżeniem pkt 6 i Stopa procentowa dla depozytów typu O/N overnight zakładanych przez klientów instytucjonalnych ustalana jest w oparciu o stawkę referencyjną rynku międzybankowego WIBID ON (publikowaną w dniu zawarcia transakcji o godzinie w systemie Reuters) pomniejszoną o 2 p.p. i wynosi nie mniej niż 0,15%, z zastrzeżeniem ust Stopa procentowa dla depozytów typu O/N overnight zakładanych przez Urzędy Gmin ustalana jest w oparciu o stawkę referencyjną rynku międzybankowego WIBID ON (publikowaną w dniu zawarcia transakcji o godzinie w systemie Reuters) pomniejszoną o 1,5 p.p. i wynosi nie mniej niż 0,15%, 7. Stopa procentowa dla depozytów zakładanych przez Urzędy Gmin na okres do 1 miesiąca, z wyłączeniem depozytów typu O/N, ustalana jest w oparciu o stawkę referencyjną rynku międzybankowego WIBID 1M (publikowaną w dniu zawarcia transakcji o godzinie w systemie Reuters) pomniejszoną o 1,5 p.p. i wynosi nie mniej niż 0,15%. stałe. 8. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem wejścia w życie Uchwały Zarządu Banku w tej sprawie, z zastrzeżeniem ust środków pieniężnych zgromadzonych na: rachunkach wkładów oszczędnościowych a vista potwierdzonych książeczką oszczędnościową, rachunkach oszczędnościowych Indywidualnych Kont Emerytalnych IKE rachunkach lokat Komfortowa, 10

11 ulega zmianie w czasie trwania Umowy, w przypadku każdorazowej zmiany wysokości stopy redyskontowej weksli przyjmowanej od banków do redyskonta przez NBP ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego, na poniższych zasadach: 1) zmiana wysokości stopy redyskontowej weksli, powoduje zmianę wysokości oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na w/w rachunkach. Nowa stawka oprocentowania obliczana jest wg wzoru określonego w pkt. 2, 2) wysokość nowej stawki oprocentowania obliczana jest według poniższego wzoru: x = y + 0,4 * ( v z) gdzie poszczególne symbole oznaczają: x nowa stawka oprocentowania, y dotychczasowa stawka oprocentowania, z stopa redyskontowa weksli przed zmianą v stopa redyskontowa weksli po zmianie, 3) zmiana wysokości oprocentowania obowiązuje od dnia wprowadzenia zmiany stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski przez Radę Polityki Pieniężnej 10. środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lokat Siódemka oraz na rachunku Efektywnego konta oszczędnościowego ulega zmianie w czasie trwania Umowy, w przypadku każdorazowej zmiany wysokości stopy redyskontowej weksli przyjmowanej od banków do redyskonta przez NBP ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego, na poniższych zasadach: 1) zmiana wysokości stopy redyskontowej weksli, powoduje zmianę wysokości oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na w/w rachunkach. Nowa stawka oprocentowania obliczana jest wg wzoru określonego w pkt. 2, 2) wysokość nowej stawki oprocentowania obliczana jest według poniższego wzoru: x = z - m gdzie poszczególne symbole oznaczają: x nowa stawka oprocentowania, z stopa redyskontowa weksli m marża banku ( wartość stała w okresie obowiązywania lokaty ) 3) zmiana wysokości oprocentowania obowiązuje od dnia wprowadzenia zmiany stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski przez Radę Polityki Pieniężnej 11. Stawki oprocentowania wyliczane są z dokładnością do jednej setnej części procenta. 12. Do obliczenia kwoty należnych odsetek od środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 13. Odsetki od wkładów zgromadzonych na rachunkach lokat obliczane są od dnia wpłaty do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu umownego włącznie. Naliczenie odsetek następuje w ostatnim dniu okresu umownego. Odsetki są naliczane i dopisywane do salda rachunku w walucie rachunku. 14. Dla wkładów oszczędnościowych a vista potwierdzonych książeczką oszczędnościową kapitalizacja dokonywana jest raz w roku. 15. Kapitalizacja środków zgromadzonych na rachunku Efektywnego konta oszczędnościowego dokonywana jest na koniec roku kalendarzowego. 16. Z rachunku lokat terminowych nie dokonuje się wypłat częściowych oraz nie przyjmuje się dopłat w trakcie trwania umowy, z wyjątkiem lokaty Zmienne saldo i lokaty Komfortowa oraz rachunku Efektywne konto oszczędnościowe. 17. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość negocjowania stóp procentowych i ustalania indywidualnych warunków cenowych dla produktów oferowanych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu, z uwzględnieniem postanowień 11

12 zawartych w wewnętrznej regulacji Banku dotyczącej negocjowania warunków oprocentowania. 18. Minimalna kwota lokaty dla danej waluty wynosi odpowiednio: 1) 50,00 PLN, 2) 100,00 PLN ( Lokata Zmienne saldo, Lokata Komfortowa ), 3) 50,00 EUR, 4) 50,00 USD. 19. kredytów preferencyjnych ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi. 20. Z dniem wprowadzenia w życie niniejszej Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie Koźlu traci moc Tabela oprocentowania produktów bankowych wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku z dnia r. 21. Niniejsza Tabela oprocentowania produktów bankowych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie-Koźlu, została wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku z dnia 05 marca 2015r. Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu 12

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 56/15 z dnia 14.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 28.05.2015

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Uchwała Zarządu Nr 6/4 /2015 z dnia 30-01-2015 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, luty 2015 Strona 1 z 10 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 19.06.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 13/15 z dnia 29.01.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.02.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE TABELA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 104/2015 Zarządu Banku oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dnia 01.08.2015r. za wyjątkiem oprocentowania kredytów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Warszawa, listopad 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 70/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25.03.2015 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 10.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr.. /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia.. kwietnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy

TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy TABELA OPROCENTOWANIA produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy obowiązująca od 14 kwietnia 2015r. Strzelce Opolskie 2015r. Spis treści: Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI... 3 KONTA OSOBISTE... 3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/V/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu z dnia 21.05.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 49./2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 09 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 09 lipca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo