L.20: Zasady prowadzenia spotkań i coachingu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L.20: Zasady prowadzenia spotkań i coachingu"

Transkrypt

1 Strona1 Nazwa Cel narzędzia Poziom L.20: Zasady prowadzenia spotkań i coachingu Lepsze wzajemne zrozumienie przez strony dialogu Poprawa umiejętności komunikacji uczestników dialogu Zwiększenie efektywności spotkań stron dialogu społecznego Lokalny /Regionalny Etapy, w których narzędzie jest stosowane Etap 5 wdrażanie zmian Zastosowanie Prowadzenie spotkań informacyjnych Prowadzenie spotkań decyzyjnych Coaching Narzędzia wspierające Sesja kreatywna Odpowiedź na problem Brak standardów komunikacji/ prowadzenia spotkań Problemy w komunikacji Trudności w przełożeniu ustaleń na działania Niewystarczająca aktywność struktur i osób 1. Jak mówić, aby nasza komunikacja okazała się skuteczna i efektywna? Wskazówki ogólne 1. Bądź zrozumiały, tzn. dostosuj treść twojego komunikatu do poziomu intelektualnego, wieku i płci twojego rozmówcy. Mów w sposób prosty i szczery, unikaj zawiłego języka i nieznanego słownictwa, a pozyskasz uwagę i sympatię twojego rozmówcy. 2. Unikaj długich zdań, używaj krótkich wyrażeń i zwrotów. Rozbudowane i złożone zdania to dla twojego rozmówcy bieg z przeszkodami, w którym każdy człon zdania staje się kolejną przeszkodą do pokonania przez słuchacza. Stosuj szkolną zasadę nowa myśl nowe zdanie. Pamiętaj, że słowa powszechnie używane i krótkie zwroty są lepiej rozumiane, łatwiej zapamiętywane i chętniej słuchane. 3. Dobieraj odpowiednio zmienne tempo mówienia oraz modulację głosu. Tempo mówienia odzwierciedla twój stosunek do wypowiadanych treści, a odpowiednio zmienna tonacja głosu, może ocieplać lub ochładzać, albo wręcz zamrażać atmosferę. Lodowaty ton głosu tworzy ponurą atmosferę, brzmi jak pouczanie, wywołuje apatię i niechęć słuchaczy nie tylko do ciebie, ale również do wypowiadanych przez ciebie treści. 4. Zarażaj partnera entuzjazmem, staraj się wzbogacać przekazywane treści. 5. Utrzymuj kontakt wzrokowy. W trakcie rozmowy nie przybieraj miny Sfinksa, staraj się być pogodny, a przebieg rozmowy w odpowiednim momencie rozjaśniaj uśmiechem.

2 Strona2 2. Spotkania informacyjne Najważniejsze zasady pomagające w organizacji skutecznego i motywującego spotkania: 1. Określ starannie i jasno cel oraz charakter zebrania (informacyjne, dyskusyjne, inne). 2. Określ, które punkty są najważniejsze i absolutnie nie można ich pominąć, które są najtrudniejsze i może przy nich wywiązać się dyskusja. Zawsze zaczynaj od spraw prostych do załatwienia. 3. Zdecyduj, kto ma wziąć udział w spotkaniu i dlaczego? Czy można się obejść bez tej osoby? 4. Przygotuj starannie plan spotkania. Oceń, ile czasu potrzeba na poszczególne jego części. 5. Wyznacz ramy czasowe całego zebrania, jeśli trwa dłużej niż 1-1,5 godziny zaplanuj również przerwy. 6. Prześlij do uczestników agendę spotkania najpóźniej 14 dni przed spotkaniem z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa oraz zgłaszanie dodatkowych punktów ważnych do omówienia 7. Możliwie dużo informacji postaraj się przygotować na piśmie i powiel je w odpowiedniej liczbie egzemplarzy. Wersję elektroniczną roześlij do uczestników na 24h przed spotkaniem. 8. Zacznij spotkanie punktualnie. 9. Na początku przedstaw plan spotkania i sprawdź, czy uczestnicy mają do niego uwagi. Upewnij się, czy wszyscy mogą zostać do końca, jeśli trzeba będzie podejmować decyzje grupowe. 10. Uzgodnij z uczestnikami i zapisz na tablicy kontrakt obowiązujący podczas spotkania (np. zobowiązujemy się do podejmowania rozmów w temacie dotyczącym spotkania, mówimy na temat, unikamy dygresji, słuchamy się wzajemnie, krytykując używamy takich zwrotów, które wskazują na rozwiązanie a nie ocenę). 11. Pilnuj przez cały czas spotkania zgodności z planem. Szczególnie zadbaj o to, aby spotkanie skończyło się nie później, niż godzina, o której zostali poinformowani uczestnicy. 12. Pilnuj dyscypliny dyskusji, jeśli jest taka potrzeba, to określ lub przypomnij delikatnie, ale stanowczo podstawowe zasady dyskusji: mówi tylko jedna osoba, czas wypowiedzi jest ograniczony (nie więcej niż 2-3 minuty), głosu udziela prowadzący zebranie, prowadzący ma prawo przerywać wypowiedzi nie na temat. 13. Zadbaj o to, by treść spotkania była notowana. 14. Wyznaczaj osoby odpowiedzialne za realizację zadań uzgodnionych podczas spotkania i określaj terminy ich wykonania oraz osoby, do których mają dotrzeć raporty z realizacji zadania. 15. Na zakończenie podsumuj spotkanie, podziękuj za przybycie, zapowiedz datę, godzinę i temat kolejnego spotkania. 16. Dopilnuj, aby notatka ze spotkania trafiła do wszystkich uczestników jak najszybciej po spotkaniu. Najpóźniej 2-3 dni.

3 Strona3 3. Spotkania konsultacyjne 1. Przekaż pracownikom użyteczne informacje dotyczące zmiany; jaki jest jej powód, jakie są konsekwencje wprowadzenia zmiany, a jakie mogą być konsekwencje nie wprowadzania jej. 2. Pokaż, że jesteś osobiście zaangażowany/a w proces zmiany; Powiedz, jakie działania już podjąłeś/aś, dawaj przykład wymaganego przez Ciebie zachowania innym. 3. Pytaj grupę o pomysły na zmiany i sposób ich wdrożenia przed podzieleniem się swoim pomysłem. Jeśli przedstawisz swój pomysł, jako pierwszy, zwiększasz ryzyko, że będzie to pomysł jedyny. 4. Zachowuj bezstronność, rozpatrując pomysły członków grupy. 5. Dziel zespół na małe zespoły, które najpierw spotykałyby się oddzielnie, a dopiero potem dyskutowałyby swoje pomysły na forum grupy. 6. Możesz korzystać z odmiany burzy mózgów, pozwalającej na zbieranie anonimowych, indywidualnych pomysłów od poszczególnych osób. 7. Możesz zarządzać tajne przegłosowywanie zgłaszanych pomysłów. 8. Korzystaj z opinii ekspertów na temat pomysłów, które się pojawiają. Zdanie osób z zewnątrz pozwala często na rzucenie nowego światła na problemy i propozycje ich rozwiązania. 9. Ekspertów zewnętrznych powołaj w sytuacjach, kiedy Twoi współpracownicy nie mają wszystkich potrzebnych zasobów wiedzy lub zaistnieje sytuacja wyboru rozwiązania z kilku równoważnych i potrzebne są konsultacje osób z zewnątrz. 10. Pamiętaj o tym, by pytać zespół o zdanie, zanim podejmiesz decyzję. Kolejność powinna być następująca: zebranie pomysłów od poszczególnych członków zespołu, ich analiza, podjęcie decyzji. Nigdy odwrotnie. Pytanie o pomysły, w momencie, gdy decyzja została już przez Ciebie podjęta, może w momencie, gdy grupa miała już negatywne doświadczenia tego typu dodatkowo zniechęcać do wyrażania swojego zdania. 11. Zbieraj i wykorzystuj informacje zwrotne w celu korygowania strategii zmian. 4. Coaching Coaching na etapie wdrażania zmian będzie się koncentrował na doskonaleniu kwalifikacji pożądanych w związku ze zmianą wymagań po wdrożeniu zmiany odnośnie kompetencji, sposobów realizacji nowych zadań lub nowych sposobów realizacji starych zadań. Będzie się on odbywał pod kierunkiem doświadczonego pracownika lub coacha z zewnątrz przez nabywanie nowych umiejętności, korygowanie nieskutecznych w nowych warunkach zachowań.

4 Strona4 Przykładowe obszary coachingu na etapie wdrażania zmian mających na celu poprawę jakości dialogu społecznego: Komunikacja interpersonalna, Komunikacja asertywna, Usprawnianie relacji między partnerami społecznymi dialogu Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań dla usprawniania dialogu Kreatywne podejście do pracy OP/ZZ Motywowanie do zmian Rozwój własny przedstawicieli partnerów społecznych Budowanie mostów zamiast murów- jak ograniczają nas stereotypy Proaktywność zamiast reaktywności Budowanie pozytywnego wizerunku związkowca/menedżera Udzielanie informacji zwrotnych, Umiejętność pracy w zespole i tworzenia zespołów, Prowadzenie spotkań, Prowadzenie trudnych rozmów, Umiejętność organizacji pracy, Argumentowanie, Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, Rozwiązywanie problemów, Radzenie sobie ze stresem, Umiejętność negocjacji, Prezentacja i wystąpienia publiczne, Autoprezentacja, Inne wynikające z diagnozy, jakości dialogu społecznego w organizacji oraz luk kompetencyjnych pracowników. Zasady coachingu 1. Wyjaśnij, czym jest coaching, 2. Wyjaśnij model coachingu (cykl Kolba), 3. Podkreśl, że odpowiedzialność za efekty coachingu ponosi osoba coachowana, że efekt zależy od jej zaangażowania i motywacji, 4. Ustal zasady współpracy (czas trwania jednej sesji 1,5 do 3 h, liczbę sesji, ich częstotliwość), 5. Uzgodnij zasady udzielania informacji zwrotnych, 6. Zapewnij poufność, 7. Poproś o własne sugestie, 8. Określ cel coachingu i po czym poznacie, że został osiągnięty, 9. Celem coachingu może być zarówno doskonalenie określonej umiejętności, jak i przygotowanie do realizacji konkretnego zadania,

5 Strona5 10. Poproś o akceptację warunków i celów współpracy (kontraktu), 11. Planuj sesje w odstępach około 1 do 2 tygodni, 12. Dbaj o to, aby sesje odbywały się zgodnie z ustaleniami, jeśli nieprzewidziane sytuacje to uniemożliwią zadbaj o to, aby przerwa miedzy sesjami nie była dłuższa niż 4 tygodnie 13. Zapewnij pomieszczenie, w którym nikt nie będzie Wam przeszkadzał, uprzedź inne osoby, że nie wolno Wam przerywać w trakcie trwania sesji coachingowej, 14. Dbaj o atmosferę spotkania sprzyjającą otwartości, 15. Zadawaj pytania zgodnie z cyklem Kolba mające za zadanie pomóc coachowanemu w jego osobistych odkryciach, pytaj o fakty, obserwacje, odczucia, refleksje, wnioski, oraz o to co zmieni w swoim zachowaniu następnym razem, 16. Słuchaj uważnie i utrzymuj kontakt wzrokowy, 17. Dbaj o precyzję i konkrety, zadawaj pytania doprecyzowujące, jeśli są potrzebne, 18. Jeśli coachowany chce jednocześnie pracować w kilku obszarach pomóż mu określić, jaki obszar jest dla niego najważniejszy i ustalcie, na czym będziecie się koncentrować, 19. Jeśli coachowany nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności, powiedz mu, że to widzisz i że to źle wpływa na Waszą pracę, 20. Jeśli nie widzisz szans na osiągnięcie celu przez coachowanego podziękuj i zakończ spotkania, 21. Dawaj wsparcie coachowanemu, pomóż mu w określeniu swoich mocnych stron, 22. Nie doradzaj, nawet, jeśli coachowany/a pytałby/łaby Cię o to, jak Ty zachowałbyś/łabyś się w danej sytuacji. Nie jesteś nim/ nią, nie masz wszystkich informacji na temat sytuacji i dotychczasowych ani nie odbierasz tak samo emocji, 23. Nie podawaj przykładów ze swojego życia, 24. Nie oceniaj postępowania coachowanego, 25. Nie oceniaj jego pomysłów na zmianę, pamiętaj to on podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność, 26. Jeśli znasz metody, narzędzia, które mogłyby być pomocne przedstaw je coachowanemu, pozostaw jemu/jej decyzję co do ich stosowania, 27. Na koniec każdej sesji uzgadniaj z coachowanym zadania domowe, może to być lektura artykułu lub książki na omawiany temat, najlepiej jednak, żeby to było zadanie praktyczne przeprowadzenie rozmowy, poprowadzenie spotkania itp., 28. Na początku każdej sesji pytaj o przebieg i efekty z realizacji zadania domowego. Poproś o wyciągnięcie wniosków. Nawet jeśli coachoany nie wykonał zadania kontynuuj rozmowę, zapytaj o trudności i wnioski z sytuacji, 29. Na ostatniej sesji omów z coachowanym cele coachingu, w jakim stopniu zostały zrealizowane, w czym dodatkowo pomogły mu sesje, jakich celów nie zrealizował, jakie nowe potrzeby pracy nad sobą odkrył/a, 30. Pomóż coachowanemu ustalić plan pracy nad doskonaleniem swoich kompetencji po zakończeniu sesji coachingowych.

6 Strona6 Cykl Kolba Twoim zadaniem jest prowadzić sesję coachingową zgodnie z cyklem Kolba, tak aby zaangażować coachowanego i aby sam/a odkrył/a w jaki sposób może w przyszłości poprawić swoje zachowanie. zmiana fakty wnioski konsekwencje

7 Strona7 Pomocne pytania: 1. Zbierz informacje na temat faktów a. Co nastąpiło? b. Co się działo? c. Opisz, co zrobiłeś/aś 2. Zapytaj o refleksje, obserwacje, jakie dane zachowanie może mieć konsekwencje a. Jak takie zachowanie może wpłynąć na..? b. Co wynika z? c. Jak zareagowałeś/aś na? Jak zareagowała druga strona? 3. Zinterpretuj a. Co w Twoim postępowaniu/zachowaniu mogło spowodować, że? b. Czy nie uważasz, że? c. Czy sądzisz, że jest to efektem? d. A tak dokładniej, to o co jeszcze może chodzić? 4. Zmień a. Co chcesz zmienić w swoim działaniu? b. Jak to zrobisz następnym razem? c. Jaki efekt chcesz osiągnąć? d. Po czym poznasz, że lepiej?

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego 1 Publikację opracowano i wydano w wyniku realizacji projektu REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny. Projekt dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI PROWADZENIA SZKOLEŃ

TECHNIKI PROWADZENIA SZKOLEŃ Materiał szkoleniowy dla instruktorów KDP CMAS TECHNIKI PROWADZENIA SZKOLEŃ Praca dyplomowa na stopień CMAS M3 Dawid Rutkowski Instruktor KDP/CMAS ** Promotor: Marcin Dąbrowski Instruktor KDP/CMAS ***

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

Skuteczna praca z młodzieżą

Skuteczna praca z młodzieżą Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Skuteczna praca Przewodnik po partycypacji młodzieży tłumaczenie: Stanisław Tekieli 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziæ seminaria i warsztaty

Jak prowadziæ seminaria i warsztaty Jak prowadziæ seminaria i warsztaty Autor: Robert L. Jolles T³umaczenie: Monika Lipiec-Szafarczyk ISBN: 83-246-0052-3 Tytu³ orygina³u: How to Run Seminars and Workshops: Presentation Skills for Consultants,

Bardziej szczegółowo

Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku

Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku Przewodnik dla bezpośredniego przełożonego/ kierownika funkcyjnego Plan wyników i rozwoju (PLP) oraz procesy oceny wyników na koniec

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

darmowy e-book Wyznaczanie

darmowy e-book Wyznaczanie darmowy e-book BRIAN TRACY INTERNATIONAL Brian tracy Wyznaczanie Celów Osobisty przewodnik Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż ludzie bez

Bardziej szczegółowo