Testy z Trend Multipro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Testy z Trend Multipro"

Transkrypt

1 Noty aplikacyjne Testy z Trend Multipro

2 Wstp Trend Multipro jest umoliwia wykonywanie testów ptli abonenckiej wykrywajc w ten sposób błdne konfiguracje urzdze DSLAM lub wykorzystywanych modemów/routerów, uszkodzonego okablownia, przesłuchów czy zewntrznych interferencji radiowych. Szumy Przesłuchy Uszkodzenia Okablowania Błdy w konfiguracji Przygotowanie do testu 1. Podłcz tester bezporednio do ptli abonenckiej za pomoc konektora WAN 2. Z menu głównego wybierz aby wywietli ustawienia trybu pomiaru. 3. Wybierz i nacinij aby zatwierdzi wybór. 4. Wybierz z ekranu aplikacji aby wywietli ustawienia danych. 5. Wybierz aby wywietli ekran testu synchronizacji ADSL, ADSL2 oraz ADSL2+ 6. Wybierz aby załadowa predefiniowan konfiguracj lub wybierz Setup aby wprowadzi własn konfiguracj. Ustawienia i uruchamianie testu ADSL2+ 1. Z ekranu testowego ADSL2 wybierz zakładk Config. 2. Sprawd czy konieczna bdzie konfiguracja protokołu przez wykonaniem testu FTP.

3 3. Wybierz zakładk ADSL2 Setup aby wywietli konfiguracj testu ADSL2 4. Dokonaj ustawie pomiarowych (wybór typu modemu lub standard) 5. Ustaw czas pomiaru (cigły lub okres pomiarowy) 6. Wybierz Auto Retraining jeeli chcesz dokona testu stabilnoci połczenia z DSLAM-em 7. Za pomoc strzałek wywietl menu Setup3 8. Wprowad wartoci maksymalne i minimalne dla parametrów: prdko transmisji, margines szumów, tłumienie oraz moc wyjciowa. 9. Aby uruchomi pomiar nacinij przycisk 10. Wybierz zakładk Status aby sprawdzi status testu połczenia. Status jest od- wieany w trybie rzeczywistym. Current Mode wywietla wybrany tryb pracy Current State obecny stan synchronizacji Drops liczba strat synchronizacji Duration czas testu bez strat połczenia z DSLAM-em Trained Rates wywietla przepływnoci uplink i downlink Moise Margin wywietla szeroko pasma dla uplink i downlink niezbdnego do minimalizacji szumów. Dostawca łcza DSL moe wybra pomidzy dwoma konfiguracjami dla ptli lokalnej: 1. Fixe data rate Pasmo transmisyjne pomidzy uytkownikiem a punktem dostpowym jest stałe. SNR moe by zmienne dla rónych uytkowników, lub zmienia si z czasem dla wskazanego uytkownika kocowego. 2. Fixe SNR Współczynnik sygnału do szumu jest stały. Pasmo transmisyjne moe by zmienne dla rónych uytkowników, lub zmienia si z czasem dla wskazanego uytkownika kocowego. Margines szumów pokazuje i klasyfikuje testowane łcze abonenckie. W normalnych warunkach minimalna warto SNR wynosi poniej 6dB. Dla trybu fixed SNR ten współczynnik wynosi około 6dB.

4 Wstp Podczas synchronizacji modem/ router uytkownika oraz DSLAM uzgadniaj szybko transmisji dla uplinku i downlinku. Mimo tego aktualna prdko transmisji danych moe by mniejsza w stosunku do gwarantowanej przez sie. Aby uzyska informacje o rzeczywistej transmisji w trybie end-to-end, naley wygenerowa ruch cigły i przez wyznaczony okres czasu dokonywa pomiaru redniej prdkoci danych. Przesłuchy QoS Protokół PFT jest wykorzystywany do wysyłania i otrzymywania plików do lub z serwera. Prdko przesyłania danych za pomoc klienta FTP zaley od ptli lokalnej, warunków transmisyjnych całej sieci oraz cieki pomidzy klientem ftp i serwerem. Test FTP dostarcza informacji o pojedynczej ciece w sieci. W celu uzyskania informacji o innych ciekach naley wybra inny serwer FTP. Przygotowanie do testu FTP Aby uruchomi test badania prdkoci transmisji dla upliku i downlinku naley: 1. Podłczy tester Trend Multipro w jednej z przedstawionych konfiguracji: a. Od strony sieci LAN klienta, konfigurujc Trend Multipro w trybie CPE i podłczajc do sieci przez styk Ethernet b. Od strony ptli lokalnej, konfigurujc Trend Multipro w trybie CPE i podłczy do sieci stykiem WAN.

5 2. Z menu głównego wybierz aby wywietli ustawienia trybu pomiaru. 3. Wybierz i nacinij aby zatwierdzi wybór. 4. Wybierz z ekranu aplikacji aby wywietli ustawienia danych. 5. Wybierz aby wywietli ekran testu FTP 6. Wybierz aby załadowa predefiniowan konfiguracj lub wybierz Setup aby wprowadzi własn konfiguracj. Ustawienia testu FTP Aby dokona ustawie testu FTP naley: 1. Z ekranu testowego FTP wybierz zakładk config 2. Nacinij zakładk FTP setup aby wywietli okno konfiguracji nr 1 (FTP Setup 1) 3. Wprowad nazw zdalnego serwera DNS lub adres IP 4. Wprowad nazw uytkownika i hasło i wybierz tryb połczenia: Active, Passive 5. Wybierz Log on aby zalogowa si do serwera. 6. Wybierz opcj GET (pobieranie plików z serwera) lub PUT (opcja wysyłania plików z serwera). 7. Wybierz plik z dysku lokalnego który ma zosta przesłany na serwer 8. Przejd do ekranu konfiguracji nr 2 (FTP Setup 2) 9. Wybierz Repetition i ustaw ile razy klient ma wysła i odebra plik z serwera 10. Aby uruchomi test naley nacisn przycisk. 11. Nacinij przycisk Status aby wywietli status testu i połczenia. Transfer time czas przesyłu pliku do lub z serwera Byte cout liczba przesłanych bitów Avg,Rate rednia prdko transmisji

6 Wstp Test połczenia (Ping) moe zosta uyty to sprawdzenia poprawnoci komunikacji dwóch urzdze sieciowych. Dodatkowo test Ping dostarcza podstawowych statystyk takich jak RTD (Round Trip Delay) czy opónienia pakietów. Wikszo hostów w sieci IP (routery, serwery, firewalle) s programowane tak aby odpowiadały na komend ping (pakiety ICMP) ze zdalnego hosta. Przygotowanie do testu Ping Aby uruchomi test badania prdkoci transmisji dla upliku i downlinku naley: 1. Podłczy tester Trend Multipro w jednej z przedstawionych konfiguracji: c. Od strony sieci LAN klienta podłczajc do sieci przez styk Ethernet d. Od strony ptli lokalnej podłczy do sieci stykiem WAN. 2. Z menu głównego wybierz aby wywietli ustawienia trybu pomiaru. 3. Wybierz i nacinij aby zatwierdzi wybór. 4. Wybierz z ekranu aplikacji aby wywietli ustawienia danych. 5. Wybierz aby wywietli ekran testu Ping

7 6. Wybierz aby załadowa predefiniowan konfiguracj lub wybierz Setup aby wprowadzi własn konfiguracj. Ustawienia testu Ping Aby dokona ustawie testu FTP naley: 12. Z ekranu testowego Ping wybierz zakładk Layer 13. Nacinij zakładk Ping setup aby wywietli okno konfiguracji 14. Wprowad docelowy adres IP (Destination IP) 15. Wybierz Continuous aby włczy cigłe wysyłanie pakietów 16. Aby uruchomi test naley nacisn przycisk. 17. Nacinij przycisk Status aby wywietli status testu i połczenia. Test Status (pass/fail) Docelowy adres IP (Destination IP adress) Wysyłane i odbierane pakiety Pakiety otrzymane po przekroczeniu czasu granicznego Procent gubionych pakietów Statystyki opónie Dodatkowe testy IP Ping Błdy transmisji Przeładowanie Błdy transmisji Błdy transmisji Gubiona pakiety Opónienia pakietów

8 Wstp Usługi IPTV mog zosta poprawnie sprawdzone poprzez testy QoE (Quality of Experience). Ten test podsumowuje róne ródła degradacji i przedstawia wyniki w formie Pass/Fail. Test QoE jest testem relatywnym do testów QoS (Quality of Sernice) w sieciach rozległych. Testy QoE daj moliwo testowania wikszoci usług internetowych. Poprzez testy QoE moliwe jest uzyskanie nastpujcych informacji o kanale TV: Opónienie kanału włczajcego (Chanel Join Latency) opónienie w przypadku podłczenia uytkownika do kanału IPTV Błdy strumienia transportowego (TS Continuity Errors) błdy lub straty pakietów Błdy Jittera (TS Interarrival Jitter and PCR Jitter). Przygotowanie do testu QoE Aby uruchomi test QoE naley: 1. Podłczy tester Trend Multipro w jednej z przedstawionych konfiguracji: e. Od strony sieci LAN klienta podłczajc do sieci przez styk Ethernet f. Od strony ptli lokalnej podłczy do sieci stykiem WAN. 2. Z menu głównego wybierz aby wywietli ustawienia trybu pomiaru. 3. Wybierz i nacinij aby zatwierdzi wybór.

9 4. Wybierz z ekranu aplikacji aby wywietli sekcj testów video 5. Wybierz aby wywietli ekran testu IPTVQoE 6. Wybierz aby załadowa predefiniowan konfiguracj lub wybierz Setup aby wprowadzi własn konfiguracj. Ustawienia testu IPTV QoE Aby dokona ustawie testu IPTV QoE naley: 18. Z ekranu testowego QoE wybierz zakładk Layers 19. Nacinij zakładk QoE setup aby wywietli okno konfiguracji 20. Z zakładki QoE Setup wybierz aby wywietli List kanałów multikastowych. 21. Wybierz kanał który ma zosta przetestowany i nacinij aby zatwierdzi wybór. 22. Wybierz aby zatwierdzi swój wybór i powróci do okna ustawie 23. Wprowad graniczne wartoci dla opónienia włczajcych si kanałów, jittera i strat pakietów. 24. Aby uruchomi test naley nacisn przycisk. 25. Nacinij przycisk Status aby wywietli status testu i połczenia. Po zakoczeniu testu uzyskuje si wynik w postaci Pass/Fail. W przypadku negatywnego wyniku testu QoE moliwe jest wykonanie dodatkowych testów: Test Video Player - badanie struktury sygnału Chanel Zap - badanie protokołu IGMP kiedy uytkownik zmienia kanał DSL Sync raportowanie uszkodze ptli abonenckiej

10 Wstp!" # SIP (Session Initiation Protocol) jest protokołem warstwy aplikacyjnej, wykorzystywanym do zestawiania i modyfikowania połcze telefonicznych w sieciach IP. Dodatkowo SIP lokalizuje i identyfikuje uytkowników URI (Uniform Resource Identifier). Weryfikacja protokołu SIP 1. Podłczy tester Trend Multipro w jednej z przedstawionych konfiguracji: g. Od strony sieci LAN klienta podłczajc do sieci przez styk Ethernet h. Od strony ptli lokalnej podłczy do sieci stykiem WAN. Tren Multipro umoliwia wykonywanie testów SIP z poziomu sieci LAN klienta. W przypadku stosowania firewalla z NAT (Network Adress Translator) konieczna bdzie zmiana konfiguracji warstwy IP.

11 2. Z menu głównego wybierz aby wywietli ustawienia trybu pomiaru. 3. Wybierz i nacinij aby zatwierdzi wybór. 4. Wybierz aby wywietli ekran testów telefonii VoIP 5. Wybierz aby załadowa predefiniowan konfiguracj lub wybierz zakładk Setup aby wprowadzi własn konfiguracj. Ustawienia testu menadera połcze 1. Z ekranu testowego Call Manager wybierz zakładk Layers 2. Wybierz VIP Call Setup aby wywietli okno ustawie nr 1 3. W oknie ustawie nr 1 wybierz Display Name i wprowad nazw DNS. 4. Wybierz User Name i wprowad poprawn nazw. 5. Wprowad nazw domeny lub adres IP serwera Proxy, który bdzie zestawiał połczenia. 6. Wprowad login i hasło dla serwera Proxy (tryb manualny, automatyczny logowania do serwera) 7. Ustal czas rejestracji w serwerze Proxy, po którym sesja próby zestawienia sesji zostan zakoczone. Wykonywanie połcze VoIP Trend Multipro umoliwia wykorzystanie dwóch linii. Zielona dioda wskazuje aktywne połczenie. Jeeli dwie linie s w stanie aktywnym, wybierz lub aby aktywowa połczenie. Szara dioda informuje, e linia jest w stanie nieaktywnym. Wybierz aby j aktywowa. Podczas wykonywania połczenia moliwe jest zestawienie drugiego połczenia poprzez nacinicie szarej diody. 26. Wybierz zakładk VoIP Call Status. 27. Aby wykona połczenie do zdalnego telefonu niezbdna jest rejestracja w sieci dostawcy VoIP. Jeeli nie jeste jeszcze zarejestrowany nacinij Wybierz lub aby aktywowa lini.

12 4. Wybierz pole <T> lub przycisk i wprowad docelowy URL. 5. Wybierz aby zestawi połczenie. 6. Aby zakoczy połczenie nacinij. Odbierania połcze VoIP 1. Wybierz zakładk VoIP Call Status. 2. Aby wykona połczenie do zdalnego telefonu niezbdna jest rejestracja w sieci dostawcy VoIP. Jeeli nie jeste jeszcze zarejestrowany nacinij. 3. Jeeli usłyszysz dwik nadchodzcego połczenia a status na ekranie LCD bdzie podwietlany nacinij aby odebra połczenie lub aby odrzuci połczenie Przegldanie historii połcze 1. Jeeli zakładka VoIP Call Status nie jest zaznaczona-zaznacz j. 2. Nacinij aby wywietli histori połcze. Historia połcze dostarcza informacji o połczeniach odebranych, przychodzcych, wychodzcych i odrzuconych.

13 Wstp!"$ % Sygnały video s transportowane w sieci za pomoc ramkowanych strumieni transportowych (TS Transport Stream). TS składa si z pakietów o pojemnoci 188 bajtów z czego 4 bajty rezerwowane s na nagłówek. Rone programy z rónych kanałów TV mog by multipleksowane w tym samych strumieniu transportowym. Kady program moe zosta skomponowany z rónych strumieni (np. video, audio w rónych jzykach i jeden strumieni na dane teletekstowe). Wszystkie z tych elementarnych strumieni (ES) s organizowane w pakietowe strumienie elementarne (PES Packetized Elementary Stream). Pakiety PES s zazwyczaj długimi pakietami o rónej długoci. Nastpnie pakiety PES s mapowane w pakiety strumieni transportowych. Kady pakiet TS jest identyfikowany poprzez programowany nagłówek (PID Programme Identifier). Pakiety TS niosce te same dane posiadaj taki sam PID. Aby wybra programy musisz wiedzie jak przybiera struktur strumie transportowy. Jest to robione poprzez wstawianie specjalnych pakietów TS, których charakterystyczn cech jest PID 0x0000 i które zawieraj programow tabele asocjacyjn (PAT - Programme Association Table). PAT jest z kolei struktur map (PMT Programme Map Tables). PMT jest zawiera znaczniki do wszystkich strumieni składajcych si na program.

14 Trend Multipro umoliwia przeprowadzanie analiz PAT i PMT w celu okrelenia struktury strumienia transportowego. Przygotowanie do testu Odtwarzacza Video 1. Aby rozpocz podgld nacinij przycisk. Na ekranie pojawi si sygnał video 2. Nacinij aby wywietli ekran struktury TS. TS jest ukazany w strukturze drzewa a zawarto kadego PID zostaje wywietlona. Te informacje s szczególnie przydatne w przypadku okrelania specyficznych problemów w przesyłanym sygnale, gdy np. nie pojawia si dwik. 3. Nacinij aby wywietli ekran błdów TS. Ilo błdów dla kadego PID zostaje wywietlona. Błdy cigłoci pojawiaj si w przypadku utraty, retransmisji pakietu lub zamiany ich kolejnoci. 4. Nacinij aby wywietli statystyki TS. Wywietlona jest szeroko pasma (maksymalna, minimalna, rednia i aktualna) dla kadego PID. Strumienie wideo bd wykorzystywa zazwyczaj wiksze pasmo ni audio a strumie audio bd wykorzystywa wiksze pasmo ni strumienie danych. Dodatkowo wywietlone zostanie pasmo skojarzone z całym TS. 5. Nacinij aby wywietli zegar referencyjny TS. Wywietlone s maksymalne i aktualne wartoci jittera dla kadego PCR. 6. Aby zatrzyma test nacinij..

15 &'( Wstp Trend Multipro umoliwia podgld transmitowanego sygnału IPTV co w łatwy i szybki sposób umoliwia dokonanie subiektywnej oceny jakoci obrazu. Jest to szczególnie przydatna funkcja podczas uruchamiania usługi. Podgld obrazu wideo 1. Podłczy tester Trend Multipro w jednej z przedstawionych konfiguracji: i. Od strony sieci LAN klienta podłczajc do sieci przez styk Ethernet j. Od strony ptli lokalnej podłczy do sieci stykiem WAN. Podłczenie do sieci WAN umoliwia wykonywanie testów sieci dostawcy usługi, ale nie sieci klienta. Podłczenie do sieci LAN daje szeroki wachlarz testów sieci dostawcy usług jak i sieci lokalnej uytkownika. Podłczajc tester do sieci LAN moliwe jest take wykonanie testów modemu/routera i sprawdzenie wpływu firewalla i funkcji NAT na dostarczan usług IPTV. 2. Z menu głównego wybierz aby wywietli ekran ustawie 3. Jeeli chcesz monitorowa dostarczany sygnał bez ingerencji wybierz tryb Monitor. W tym trybie istnieje moliwo monitorowania sygnału wideo z poziomu sieci LAN jak i sieci WAN (w zalenoci od tego jak podłczony jest tester). Aby monitorowa sygnał z poziomu sieci WAN naley podczas konfiguracji trybu pomiarowego zaznaczy w opcjach PIM.

16 Jeeli chcesz prowadzi interakcj z przesyłanym sygnałem i dla przykładu zmienia kanały, wybierz tryb emulacji (CPE Emulator Mode). W trybie emulacji (CPE) tak samo jak w trybie monitora istniej dwa sposoby podłczenia testera: poprzez sie LAN klienta lub sie WAN dostawcy usługi. Aby dokonywa testu z poziomu sieci WAN naley podczas konfiguracji trybu pomiarowego zaznaczy w opcjach PIM. 4. Wybierz z ekranu aplikacji aby wywietli sekcj testów video 5. Wybierz aby wywietli ekran odtwarzacza video 6. Wybierz aby załadowa predefiniowan konfiguracj lub wybierz Setup aby wprowadzi własn konfiguracj. Ustawienia odtwarzacza wideo 1. Z ekranu testowego odtwarzacza wideo wybierz zakładk layers. 2. Wybierz zakładk Ustawie odtwarzacza (Video Player Setup). Wywietlone zostan detale dotyczce kanałów 3. Przejd do zakładki status 4. Aby uruchomi podgld obrazu nacinij przycisk. Nacinij przycisk aby uruchomi tryb pełnoekranowy. 5. Aby zakoczy podgld obrazu nacinij przycisk.

17 Wstp!") Najprostsz metod badania poprawnoci działania dostpu do sieci Internet jest załadowanie dowolnej strony WWW. Jest to zazwyczaj pierwszy test po wykonaniu instalacji sieci dostpowej. Trend Multipro umoliwia definiowanie zapyta http, które zazwyczaj kierowane s do portów TCP (80). Przegldanie stron Internetowych 1. Podłczy tester Trend Multipro w jednej z przedstawionych konfiguracji: k. Od strony sieci LAN klienta podłczajc do sieci przez styk Ethernet l. Od strony ptli lokalnej podłczy do sieci stykiem WAN. 2. Z menu głównego wybierz aby wywietli ekran ustawie 3. Wybierz i nacinij aby zatwierdzi wybór. 4. Z menu aplikacji wybierz aby wywietli test danych 5. Wybierz aby wywietli ekran testu przegldania stron Internetowych. 6. Wybierz aby załadowa predefiniowan konfiguracj lub wybierz zakładk Setup aby wprowadzi własn konfiguracj.

18 Ustawienia przegldarki internetowej 1. Z ekranu testowego Web Browser, wybierz zakładk layers 2. Wybierz zakładk ustawie przegldarki Web Browser Setup 3. Wprowad adres URL i nacinij aby zatwierdzi konfiguracj Uruchamianie przegldarki internetowej 1. Aby uruchomi test nacinij przycisk lub z poziomu zakładki status 2. Upewnij si, e strona jest renderowana poprawnie. W przypadku pojawienia si jakichkolwiek problemów uruchom kolejno testy: a. Synchronizacji DSL b. Testu FTP c. Testu Ping

19 Wstp *& " *+% Test przełczania kanałów jest wykorzystywany do sprawdzania protokołu IGMP (Internet Group Management Protocol) odpowiadajcego za przełczanie kanałów. Za pomoc tego testu uzyskuje si informacje o opónieniach podczas przełczania kanałów. Kanały TV transmitowane s przez sie IP za pomoc strumieni multikastowych. Aby obejrze kanał IPTV widz podłcza si do grupy multikastowej i kiedy zmienia kanał opuszcza jedn grup i łczy si z now. Rozłczanie si z grup multikastow i podłczanie do nowej z IGMP moe zaj nieokrelon chwil. Trend Multipro umoliwia analiz opónie zwizanych z przełczaniem kanałów. Pomiar opónie przełczania kanałów 1. Podłczy tester Trend Multipro w jednej z przedstawionych konfiguracji: m. Od strony sieci LAN klienta podłczajc do sieci przez styk Ethernet n. Od strony ptli lokalnej podłczy do sieci stykiem WAN. 2. Z menu głównego wybierz aby wywietli ekran ustawie 3. Wybierz. 4. Wybierz z ekranu aplikacji aby wywietli ekran testów wideo

20 5. Wybierz aby uruchomi test pomiaru opónie przełczania kanałów. 6. Wybierz aby załadowa predefiniowan konfiguracj lub wybierz zakładk Setup aby wprowadzi własn konfiguracj. Ustawienia testu pomiaru opónie przełczania 1. Z ekranu testowego Chanel Zap wybierz zakładk layers 2. Wybierz zakładk ustawie testu Chanel Zap Setup 3. Wybierz sekwencj kanałów z dostpnej listy 4. Wybierz opcj automatic i wprowad jak długo ma by przeprowadzany test. Po tym czasie test zostanie zatrzymany automatycznie. Dostpna jest take opcja manual, która umoliwia uruchamianie i zatrzymywanie testu w dowolnym momencie. Uruchamianie testu 1. Przejd do zakładki Status. 2. Aby uruchomi test nacinij przycisk lub z poziomu zakładki status. Po wykonaniu testu uzyskuje si informacje zwrotn w postaci pass/fail.

Platforma testowa dla sieci konwergentnych

Platforma testowa dla sieci konwergentnych Platforma testowa dla sieci konwergentnych Wszystko na jednej platformie Interfejsy: 2x USB, Ethernet, CF, RS-232 Port USB (WiFi lub inne) Duy ekran dotykowy Wymienne baterie Li-Ion Diody LED Instalacja

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2.

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie.

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny 41 Rodzaje testów i pomiarów aktywnych ZAGADNIENIA - Jak przeprowadzać pomiary aktywne w sieci? - Jak zmierzyć jakość usług sieciowych? - Kto ustanawia standardy dotyczące jakości usług sieciowych? - Jakie

Bardziej szczegółowo

Serwery multimedialne RealNetworks

Serwery multimedialne RealNetworks 1 Serwery multimedialne RealNetworks 2 Co to jest strumieniowanie? Strumieniowanie można określić jako zdolność przesyłania danych bezpośrednio z serwera do lokalnego komputera i rozpoczęcie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski Transmisja danych multimedialnych mgr inż. Piotr Bratoszewski Wprowadzenie Czym są multimedia? Informacje przekazywane przez sieć mogą się składać z danych różnego typu: Tekst ciągi znaków sformatowane

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension.

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. SSL VPN w trybie Network Extension działa prawidłowo na komputerach wyposaŝonych w systememy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja telefonu Yealink T20P

Konfiguracja telefonu Yealink T20P Konfiguracja telefonu Yealink T20P 1 Identyfikacja telefonu Po podłączeniu telefonu do zasilania oraz do sieci Ethernet urządzenie pobierze adres IP z serwera DHCP. Poniżej zostały zaprezentowane trzy

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie.

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Zalety Współdzielenie łącza internetowego - Szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia wielu komputerom jednoczesne

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.1 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Rzeszów 2005-01-23. Paweł Janusz

Rzeszów 2005-01-23. Paweł Janusz Rzeszów 2005-01-23 Paweł Janusz ShoutCAST to technika stworzona przez firm Nullsoft. Jest to technika kompresji i dostarczania dwiku strumieniowo. Technika ta bardzo dobrze współdziała z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN SSL Web Proxy. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile SSL Web Proxy 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników

Połączenie VPN SSL Web Proxy. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile SSL Web Proxy 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile SSL Web Proxy 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN PPTP z autentykacją LDAP/AD. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. LDAP/AD 1.2. Ustawienia ogólne 1.3.

Połączenie VPN Host-LAN PPTP z autentykacją LDAP/AD. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. LDAP/AD 1.2. Ustawienia ogólne 1.3. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. LDAP/AD 1.2. Ustawienia ogólne 1.3. Konto PPTP 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została

Bardziej szczegółowo

Pomiary jakości w dostępie do Internetu

Pomiary jakości w dostępie do Internetu DEBATA 16.05.2011 Regulacje w zakresie przejrzystości umów oraz poziomu jakości świadczonych usług stymulatorem rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych Pomiary jakości w dostępie do Internetu Robert Kowalik

Bardziej szczegółowo

VPN Host-LAN L2TP over IPSec z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN

VPN Host-LAN L2TP over IPSec z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN 1. Konfiguracja serwera VPN 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status Połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie. Główne założenia: typ tunelu:

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem motp. 1. Aplikacje motp 1.1. DroidOTP 1.2. Mobile-OTP. 2. Konfiguracja serwera VPN

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem motp. 1. Aplikacje motp 1.1. DroidOTP 1.2. Mobile-OTP. 2. Konfiguracja serwera VPN 1. Aplikacje motp 1.1. DroidOTP 1.2. Mobile-OTP 2. Konfiguracja serwera VPN 3. Konfiguracja klienta VPN 4. Status połączenia 4.1. Klient VPN 4.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na poniższym

Bardziej szczegółowo

NOTKA: Rejestratory ICATCH mogą jednocześnie nagrywać kamery w systemie mieszanym tzn: AHD + Analog + IP

NOTKA: Rejestratory ICATCH mogą jednocześnie nagrywać kamery w systemie mieszanym tzn: AHD + Analog + IP Szybka instrukcja uruchomienia i konfiguracji rejestratora AHD Dziękujemy za zakup nowoczesnego rejestratora renomowanej firmy icatch który obsługuje najnowszy standard obrazu AnalogHD (AHD) lub Analog

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium podstaw telekomunikacji

Laboratorium podstaw telekomunikacji Laboratorium podstaw telekomunikacji Temat: Pomiar przepustowości łączy w sieciach komputerowych i podstawowe narzędzia sieciowe. Cel: Celem ćwiczenia jest przybliżenie studentom prostej metody pomiaru

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu.

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu. 1. Rejestracja konta 2. Książka telefoniczna 3. Problemy 3.1. Rejestracja 3.2. NAT 3.3. Kodeki 3.4. Zaawansowane Przykład bazuje na wymyślonym operatorze telefonii VoIP o nazwie XYZ. Dane techniczne usługi:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2011.05.19 Strona 1 / 9 SPIS TREŚCI 1. Komunikacja...3

Bardziej szczegółowo

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground. WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.com Podręcznik użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Producent:

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem).

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem). 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. LDAP/AD 1.2. Ustawienia ogólne 1.3. Konto SSL 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN PPTP z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN

Połączenie VPN Host-LAN PPTP z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN 1. Konfiguracja serwera VPN 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie. Główne założenia: typ tunelu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Siemens UMX2MS

Laboratorium Siemens UMX2MS Laboratorium Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX 1) Laboratorium to polega na przeprowadzeniu konfiguracji urządzenia Siemens UMX2MS. Student na koniec pracy przy urządzeniu przywraca jego ustawienia domyślne.

Bardziej szczegółowo

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne.

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Po instalacji sterownika karty ISDN dostępne są dwa dodatkowe porty komunikacyjne (wirtualne porty COM przypisane do karty ISDN). Aby zainstalować modemy wirtualne

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

VPN Host-LAN L2TP over IPSec z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client

VPN Host-LAN L2TP over IPSec z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Profil dla klienta ze zmiennym IP 1.2. Profil dla klienta ze stałym IP 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status Połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG

Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG Spis treści 1. Charakterystyka Modemu 2 1.1. Panel Przedni 2 1.2. Panel Tylni 2 2. Zawartość Opakowania 3 3. Instalacja Modemu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33)

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) Strona 1 Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) 1. Sposób podłączenia telefonu 1) Podłącz zasilanie 2) W celu połączenia telefonu z Internetem podłącz go sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek Implementacja VoIP w routerach DrayTek Serie routerów DrayTek oznaczane literą V implementują mechanizmy Voice over IP. Taki router posiada dodatkowo dwa analogowe gniazda telefoniczne w tylnym panelu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM):

Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM): Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM): http://em24din.eltron.pl/ 1 Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM): http://em24din.eltron.pl/ Nazwa użytkownika: user Hasło: user 2 Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM): Swobodny

Bardziej szczegółowo

MULTIPRON_Advance. Multiportowy tester łączy Ethernet, E1 i RS232/485. MULTIPRON_Advance. 1. Testy Ethernet

MULTIPRON_Advance. Multiportowy tester łączy Ethernet, E1 i RS232/485. MULTIPRON_Advance. 1. Testy Ethernet MULTIPRON_Advance Multiportowy tester łączy Ethernet, E1 i RS232/485 MULTIPRON_Advance Dwa interfejsy Gigabit Ethernet (2x RJ45, 2x SFP) Analiza ruchu na portach elektrycznych i optycznych (SFP) Ethernet,

Bardziej szczegółowo