Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Produkty IMGW-PIB dla zarządzania kryzysowego. 14 kwietnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Produkty IMGW-PIB dla zarządzania kryzysowego. 14 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Produkty IMGW-PIB dla zarządzania kryzysowego 14 kwietnia 2014 r.

2 Plan prezentacji Projekt Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami System informatyczny - koncepcja Użytkownicy Produkty IMGW-PIB Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego Mapy zagrożeń meteorologicznych Mapy innych zagrożeń Informacje o zagrożeniach

3 Główny cel Projektu ISOK Wykonanie systemu stanowiącego wsparcie osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, szczególnie powodziami i ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi, poprzez opracowanie elektronicznej platformy informatycznej, która stanowić będzie narzędzie do zarządzania kryzysowego oraz narzędzie dla ograniczania strat powodziowych poprzez wpływanie na planowanie przestrzenne i edukowanie społeczeństwa.

4 Korzyści związane z wdrożeniem Projektu Ograniczenie strat wynikających z występowania zagrożeń nadzwyczajnych ograniczenie ofiar i kosztów materialnych Ograniczenie strat wynikających z utraty zdrowia ludności na skutek występowania zagrożeń nadzwyczajnych Usprawnienie funkcjonowania zarządzania kryzysowego Wzrost poczucia bezpieczeństwa ludności Wzrost świadomości podejmowania decyzji inwestycyjnych odnośnie ich lokalizacji oraz w zakresie zagospodarowania przestrzennego Główną i najważniejszą korzyścią płynącą z wdrożenia Projektu będzie wzrost bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczenie strat ekonomicznych związanych z występowaniem nadzwyczajnych zagrożeń Realizacja zobowiązań wynikających z Dyrektywy Powodziowej

5 SYSTEM IT Główne komponenty systemu ISOK Mapy Zagrożenia Powodziowego Mapy Ryzyka Powodziowego Mapy Zagrożeń Meteorologicznych ISOK Mapy Innych Zagrożeń Mapa Podziału Hydrograficznego Polski Numeryczny Model Terenu Ortofotomapy

6 System ISOK ramowy harmonogram wdrożenia Plan Podprojektu Projekt Techniczny Platforma Sprzętowa Wdrożenie Pilotażowe Wdrożenie Docelowe

7 Przepływ danych projekty współpracujące interoperacyjność systemu C2.6 IT GIS OKI SEKOP Stan bezpieczeństwa i stan techniczny budowli piętrzących Pobieranie produktów IMGW dane związane z ochroną przeciwpowodziową Geoportal Udostępnianie i dystrybucja danych GUGiK Dane CMPiS wstępne oceny ryzyka powodziowego, mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego System ISOK Usługi KPOŚK SIKPOŚK epuap Obsługa wniosków Dane publikacyjne ISOK UMM Inne źródła i systemy (w trakcie identyfikacji)

8 Organizacja systemu informatycznego ISOK Istotną cechą systemu będzie udostępnianie usług sieciowych w architekturze SOA (Service Oriented Architecture) oraz usług zgodnych z dyrektywą INSPIRE Architektura systemu zakłada publikację danych przestrzennych z wykorzystaniem serwera mapowego, który będzie publikował dane w standardach WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service). Dzięki takiemu rozwiązaniu opublikowane dane będą mogły być łatwo pozyskiwane przez dowolny węzeł architektury i dostarczane do zainteresowanych użytkowników Usługi systemu ISOK, będą zgodne z wytycznymi przepisów wykonawczych INSPIRE lub w przypadku ich braku zgodne z odpowiednimi normami ISO i/lub standardami organizacji Open Geospatial Consortium (OGC)

9 Główne elementy systemu Krajowy Portal ISOK: Moduł klienta mapowego - PRZEGLĄDARKA Moduł przeglądarki metadanych Moduł wyszukiwania danych po metadanych, kontekstowe, według atrybutów kluczowych, kryteriów przestrzennych itd. Zarządzanie zawartością portalu Zarządzanie danymi w systemie E-learning Wewnętrzny Krajowy Portal ISOK - rozszerzony o platformy: Integracyjną Usług biznesowych Przetwarzania danych Magazynów danych Narzędziową

10 Funkcjonalność Krajowego Portalu ISOK Funkcjonalności portalowe Operacje na mapie Odczyt atrybutów obiektu na mapie dla usług WMS i WFS Kontekstowe wyszukiwanie danych Eksport i import kontekstu mapy (WMC) Przeglądarka metadanych Wyszukiwarka danych: po metadanych, kontekstowe, według atrybutów kluczowych, kryteriów przestrzennych itd.

11 Udostępnianie i dystrybucja danych ISOK Udostępniane przetworzonych danych przechowywanych w węzłach Systemu ISOK, głównie za pomocą usług, ewentualnie danych. Podstawowym sposobem udostępniania informacji będą portale, następnie usługi, a na końcu w uzasadnionych przypadkach wymieniane będą dane w ustalonych formatach. Udostępniane danych w postaci raportów Planowany sposób udostępniania wybranych zbiorów danych w ISOK Oznaczenie zbioru Map Services (Publikacja przez ISOK) Wstępna ocena ryzyka powodziowego Mapy zagrożenia powodziowego Mapy ryzyka powodziowego Analizy i scenariusze powodziowe Mapa punktowa budowli piętrzących Ocena stanu budowli piętrzących Ocena stanu wałów przeciwpowodziowych Dane dotyczące katastru wodnego Data Services (Udostępnianie zbiorów danych)

12 Bezpieczeństwo danych a dostęp do danych System ISOK będzie zapewniał bezpieczeństwo w następujących obszarach: bezpieczeństwo danych niezaprzeczalność (rzeczywisty nadawca komunikatu nie może się wyprzeć faktu nadania) integralność (informacja nie zostanie zmieniona bądź zniszczona w sposób nieprzewidziany) dostępność (określone informacje bądź funkcjonalności są dostępne) poufność (tylko użytkownicy upoważnieni mają dostęp do danej informacji) WRAŻLIWOŚĆ DANYCH

13 Odbiorcy ostateczni projektu Role użytkowników i ich uprawnienia

14 Informacje dostarczane przez System ISOK System dostarczy użytkownikom dwa rodzaje informacji: Informacje osłonowe > dynamiczne, generowane w trybie operacyjnym Informacje planistyczne (gospodarcze) > statyczne, historyczne Powodzie Ekstremalne zjawiska atmosferyczne WORP, MZP, MRP, scenariusze powodziowe* MZM MIZ Najpowszechniejsze, najbardziej niebezpieczne i kosztowne klęski żywiołowe

15 Wstępna ocena ryzyka powodziowego Zakres opracowania MZP i MRP 253 rzeki oraz morskie wody wewnętrzne i odcinki Przymorza

16 Mapy Zagrożenia Powodziowego Mapy Ryzyka Powodziowego ok godeł

17 Mapy Zagrożenia Powodziowego Niskie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 0,2 % = raz na 500 lat Średnie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 1 % = raz na 100 lat Wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 10 % = raz na 10 lat Zasięg powodzi Głębokość wody Prędkość przepływu (dla 2D)

18 Etapy opracowania MZP Dane wejściowe Modelowanie hydrauliczne [meter] :00:00 [m^3/s] ZWW308 ZWW302 ZWW Malczyce ZWW309 ZWW305 ZWW304 ZWW ZWW306 Scinaw ZWW307 a ZWW401 Glogow ZWW402 ZWW403 ZWW ZWW ZWW406 ZWW407 ZWW408 Now a Sol ZWW ZWW410 ZWW411 Cigacice ZWW Water Level ODRA_BD-NS ODRA_BD-NS ODRA_BD-NS ODRA_BD-NS ODRA_NS-CIGACICE [m] Opracowanie wyników modelowania w środowisku GIS Wersja kartograficzna

19 Mapy Ryzyka Powodziowego szacunkowa liczba mieszkańców rodzaje działalności gospodarczej instalacje mogące spowodować znaczne zanieczyszczenie środowiska ujęcia wody, strefy ochronne ujęć wody lub obszarów chronionych zbiorników wód śródlądowych obszary Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty przyrody potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody obiekty cenne kulturowo

20 Mapy Ryzyka Powodziowego Negatywne konsekwencje dla ludności oraz wartości potencjalnych strat powodziowych PESEL Użytkowanie terenu BDOT punkty adresowe przypisane do budynków Głębokość zalewu BDOT granice miejscowości Województwo

21 Mapy Ryzyka Powodziowego Negatywne konsekwencje dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej Obiekty i obszary o szczególnym znaczeniu dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej

22 Mapa Zagrożenia Powodziowego

23 Mapa Ryzyka Powodziowego

24 Mapa Ryzyka Powodziowego

25 Mapa Zagrożenia Powodziowego

26 Mapa Ryzyka Powodziowego

27 Mapa Ryzyka Powodziowego

28 Mapy Zagrożenia Powodziowego Mapy Ryzyka Powodziowego Przeglądarka PDF -

29 Mapy Zagrożenia Powodziowego Mapy Ryzyka Powodziowego zastosowanie Podstawa do oceny i analizy aktualnego stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Podstawa do opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym ostatniego etapu wdrażania Dyrektywy Powodziowej Podstawa do planowania zagospodarowania przestrzennego na różnych poziomach. Mapy nie prezentują zagrożenia i ryzyka związanego z: podtopieniami, powodziami miejskimi, lokalnymi powodziami typu flash flood oraz wystąpieniami zatorów lodowych

30 Mapy Zagrożeń Meteorologicznych Cel ocena zagrożenia związanego z występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych Zagrożenia termiczne Intensywne opady atmosferyczne stanowiące ryzyko powodzi Silny wiatr Opad śniegu Burze z gradem Mgła Gołoledź Sadź analiza historyczna ocena zróżnicowania przestrzennego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych analiza bieżąca/operacyjna prognozowanie zagrożeń związanych z występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych na obszarze Polski

31 Mapy Zagrożeń Meteorologicznych przykładowe mapy ciągłe interpolowane WIATR prędkość wiatru w porywie o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 2 lata), ROK WIATR prędkość wiatru w porywie o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 10 lat), ROK

32 Mapy Zagrożeń Meteorologicznych przykładowe mapy sygnaturowe ŚNIEG średnia gęstość w 1dekadzie stycznia BURZE średnia liczba dni w roku

33 Mapy Zagrożeń Meteorologicznych przykładowe mapy warunków sprzyjających BURZE częstość występowania warunków sprzyjających w roku MGŁA częstość występowania warunków sprzyjających w roku

34 Mapy Zagrożeń Meteorologicznych mapy operacyjne CEL: Przedstawienie obszarów, gdzie zjawiska są prognozowane Zagrożenia termiczne Intensywne opady atmosferyczne Zagrożenie wysokimi prędkościami wiatru Zagrożenie wystąpienia mgły Zagrożenie wystąpienia gołoledzi Zagrożenie wystąpienia burzy z gradem Zagrożenie wystąpienia szadzi Zagrożenie wysokimi opadami śniegu Mapy operacyjne powstają automatycznie w systemie i stanowią graficzną prezentację prognozy wybranych zagrożeń meteorologicznych na obszarze Polski.

35 Mapy Zagrożeń Meteorologicznych tworzenie map operacyjnych MAPY HISTORYCZNE MAPA OPERACYJNA BIEŻĄCA PROGNOZA

36 Mapy Zagrożeń Meteorologicznych mapy operacyjne max zoom 1 : Prognozowana maksymalna temperatura powietrza przekroczy wartość, która historycznie notowana była z częstością występowania 5% (raz na 20 przypadków) Prognozowana maksymalna temperatura powietrza nie przekroczy wartości, która historycznie notowana była z częstością występowania 10% (raz na 10 przypadków) Prognozowana maksymalna temperatura powietrza przekroczy wartość, która historycznie notowana była z częstością występowania 10% (raz na 10 przypadków)

37 Mapy Innych Zagrożeń Mapy realizowane przez Zespół IMGW-PIB Mapy realizowane przez Wykonawcę Zewnętrznego Mapa zagrożenia dla zdrowia i życia ludności z uwagi na warunki meteorologiczne i społeczną wrażliwość na zagrożenia Mapa zanieczyszczeń powietrza z uwagi na zagrożenia meteorologiczne Mapa poważnych awarii przemysłowych z uwagi na zagrożenia meteorologiczne Mapa ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Mapy Innych Zagrożeń Mapa zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na zagrożenia meteorologiczne prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia z uwagi na warunki meteorologiczne

38 Mapy Innych Zagrożeń Mapa zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na warunki meteorologiczne (MZSE) Mapa operacyjna Czynniki zagrożenia meteorologicznego Abstrahowanie od rzeczywistego przebiegu sieci wiatr temperatura opad śniegu szadź gołoledź synergia (5 czynników) Analiza stopnia zakłóceń

39 Mapy Innych Zagrożeń

40 Mapy Innych Zagrożeń Mapa poważnych awarii przemysłowych z uwagi na warunki meteorologiczne (MPAP) Mapy statyczne lokalizacja ZDR, ZZR i zakładów niesevesowskich lokalizacja zakładów, w których wystąpiły poważne awarie przemysłowe w ciągu ostatnich 10-ciu lat prawdopodobieństwo wystąpienia awarii z uwagi na warunki meteorologiczne Mapa operacyjna poziom zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi z uwagi na warunki meteorologiczne na najbliższe 6 h, 12h i 24h, zasięg potencjalnej awarii (strefa zagrożenia) Czynniki zagrożenia meteorologicznego temperatura opad deszczu opad śniegu burza ciśnienie atmosferyczne synergia

41 Mapy Innych Zagrożeń MPAP - operacyjna

42 Mapy Innych Zagrożeń Mapa zanieczyszczeń powietrza z uwagi na warunki meteorologiczne (MZPow) Mapy statyczne Mapa operacyjna Poziom zagrożenia stężeniem pyłu zawieszonego (PM 10 ) Poziom zagrożenia stężeniem ozonu przyziemnego (O 3 )

43 Mapy Innych Zagrożeń Mapa ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Zagrożenie związane z przerwaniem pracy ujęcia Status ujęcia - obliczany na podstawie prognozowanego poziomu wody w przekroju

44 Mapy Innych Zagrożeń Mapa zagrożeń dla życia i zdrowia ludności z uwagi na warunki meteorologiczne (mapa biometeo) Mapy historyczne Mapa operacyjna Mapy ekspozycji Mapa wrażliwości

45 Mapy Innych Zagrożeń BIOMETEO przykładowe mapy ekspozycji

46 Mapy Innych Zagrożeń BIOMETEO przykładowa mapa operacyjna Mapa operacyjna Wersja dla powiatów Mapa wrażliwości Wersja interpolowana Mapa wrażliwości Mapy historyczne Rozkład średniej wartości wskaźnika NTE z godz. 12:00 UTC w Polsce Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Średnia roczna liczba dni z przejściem temperatury powietrza przez 0 C w Polsce Średnia roczna liczba dni z pogodą parną w Polsce Maksymalna długość ciągu dni z pogodą parną w Polsce Maksymalna długość ciągu bezopadowego w Polsce Prognozowana wartość wskaźnika NTE

47 System AlertHydroMeteo Informacje o zagrożeniach System powiadamiania SMS lub Broadcast IMGW AlertGateway OPERATOR - A OPERATOR - B OPERATOR - C BS - B OPERATOR - D BS - A SMS BS - B BS - A Broadcast Obszar zagrozony SMS BS - C Broadcast BS - D BS - C Mapa obszarow zagrozonych Możliwość wykorzystania produktów ISOK w Systemie Masowego Ostrzegania o nagłych zjawiskach hydrologiczno-meteorologicznych przy użyciu technologii telefonii komórkowej 47

48 Informacje o zagrożeniach Kanały dystrybucji: SMS i sms: dla użytkowników nazwanych ISOK, m.in.: operatorzy w centrach zarządzania kryzysowego, centrach powiadamiania ratunkowego, którzy wykorzystują informację o zagrożeniu w celu jej dalszej publikacji, podjęcia działań prewencyjnych, lub ratunkowych internauci zarejestrowani w ISOK Wiadomości systemowe (Cell Broadcasting) Dla wszystkich użytkowników telefonii komórkowej w określonym terenie, wyposażonych w urządzenia umożliwiające odbieranie tego typu wiadomości

49 Informacje o zagrożeniach Ostrzeżenia IMGW-PIB wydawane przez biura prognoz meteorologicznych i biura prognoz hydrologicznych. Efekt pracy operacyjnej IMGW-PIB, opracowany, nadzorowany i weryfikowany przez dyżurnych synoptyków Powiadomienia komunikaty generowane na podstawie produktów ISOK: Operacyjnych MZM z komentarzem synoptyka (pół-automatyczne, dla obszarów objętych najwyższym stopniem zagrożenia, do konfrontacji z ostrzeżeniami) Operacyjnych danych prognostycznych dla MZM (automatyczne, wartości progowe zadawane przez użytkownika) Operacyjnych danych prognostycznych dla Mapy zanieczyszczeń powietrza ( )

50 Dziękuję za uwagę Andrzej Tiukało Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Narodowe Centrum Modelowania Powodzi i Suszy

Opis przedmiotu zamówienia na:

Opis przedmiotu zamówienia na: OPZ-Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na: "Opracowanie algorytmów tworzenia map innych zagrożeń z uwagi na zagrożenia meteorologiczne Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Załącznik nr 8 do SIWZ OPZ Specjalistyczny moduł aplikacyjny do obserwacji meteorologicznych i hydrologicznych, prowadzonych przez użytkowników telefonów komórkowych zadanie w ramach projektu MeteoRisk

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z działalności w roku 2013 Warszawa, kwiecień 2014 Wzór sprawozdania.indd 1 2014-04-01 09:15:37 Wzór sprawozdania.indd

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie eksperckie

Opracowanie eksperckie Opracowanie eksperckie pt. Zastosowanie narzędzi informatycznych, wykonanych w ramach projektu dla potrzeb optymalizacji sieci monitoringu wód powierzchniowych, prezentacji danych on-line oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2013 Spis treści WSTĘP..4 CZĘŚĆ I PLAN GŁÓWNY.6 Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej... 7 POWÓDŹ...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 Ministerstwo Środowiska Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 Warszawa, październik 2013 r. Dokument został opracowany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

[BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG

[BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG [BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG Katalog usług badawczo - rozwojowych oferowanych przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach w ramach programu Bon na Innowacje 2013. Spis treści SYSTEMY INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo