Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce"

Transkrypt

1 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Tomasz Walczykiewicz, Roman Konieczny, Paweł Madej, Małgorzata Siudak, Renata Bogdańska-Warmuz, Ilona Biedroń Workshop zu den Hochwassergefahren - und Hochwasserrisikokarten in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe am in Magdeburg

2 Wstępna ocena ryzyka powodziowego Preliminary Flood Risk Assesment Znaczące (duże) ryzyko powodziowe w Polsce stwarzają powodzie od głównych rzek i od strony morza Areas with Potential Significant Flood Risk (APSFR) Rzeki przeznaczone do modelowania w I cyklu planistycznym na tle gmin dotkniętych powodziami w 1997, 2001, 2010 roku 2

3 Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego Flood hazard maps and flood risk maps Mapy zagrożenia powodziowego granice obszarów zagrożenia powodziowego głębokość wody prędkość i kierunek przepływu wody w dużych miastach. Mapy ryzyka powodziowego 9 klas użytkowania terenu z przypisaną wartością potencjalnych strat : tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe, tereny komunikacyjne potencjalne straty obliczone z funkcji strat zależnej od głębokości zalewu lasy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki rolne - wartość strat jest stała w całym zakresie głębokości wody. liczba mieszkańców obiekty mieszkalne i obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym, kulturowym, przyrodniczym i gospodarczym Oba rodzaje map są przygotowywane dla kilku scenariuszy: dla powodzi o prawdopodobieństwie przewyższenia 10%, 1% i 0,2% oraz dla przerwania wałów. tytuł slajdu 3

4 Mapy zagrożenia powodziowego Flood hazard maps Modele hydrauliczne: 1D, 2D dla 94 miast, sprzężone (1D/2D) w miejscach szczególnych. Dane przestrzenne: 1. Lotniczy skaning laserowy: LIDAR (light detection and ranging) 4-6 p/m 2 ALS (airborn laser scanning) 12 p/m Numeryczny Model Terenu (DTM) 1.2. Numeryczny model pokrycia terenu 2. Przekroje geodezyjne koryt rzecznych oraz obiektów inżynierskich (komunikacyjnych i hydrotechnicznych). Mapa zagrożenia powodziowego - obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (0,2%) tytuł slajdu 4

5 Mapy ryzyka powodziowego Flood risk maps Mapa ryzyka powodziowego - negatywne konsekwencje dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej; obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (0,2%) tytuł slajdu 5

6 Mapy ryzyka powodziowego Flood risk maps Mapa ryzyka powodziowego - negatywne konsekwencje dla ludności oraz wartości potencjalnych strat powodziowych; obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (0,2%) tytuł slajdu 6

7 Założenia do procesu planowania ryzykiem powodziowym Principles of the planning process of flood risk Wstępna ocena ryzyka powodziowego Mapy zagrożenia powodziowego Mapy ryzyka powodziowego Analiza obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej Metodyka opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym Katalog celów Katalog działań Przebieg procesu planowania Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Schemat procesu wdrażania Dyrektywy Powodziowej tytuł slajdu 7

8 Cele zarządzania ryzykiem powodziowym Aims of flood risk management CELE PODSTAWOWE Unikanie wzrostu ryzyka powodziowego w przyszłości Ograniczanie istniejącego ryzyka powodziowego Ograniczanie skutków w czasie powodzi CEL DODATKOWY Rozwój instrumentów wspomagających wdrażanie działań Ograniczanie skutków po powodzi oraz wnioski tytuł slajdu 8

9 Cele szczegółowe zarządzania ryzykiem powodziowym i typy działań Detailed aims of flood risk management and types of measures PREWENCJA PREWENCJA PRZYGOTOWANIE REAGOWANIE ODBUDOWA UNIKANIE WZROSTU RYZYKA W PRZYSZŁOŚCI OGRANICZANIE ISTNIEJĄCEGO RYZYKA OGRANICZANIE SKUTKÓW W CZASIE POWODZI OGRANICZANIE SKUTKÓW PO POWODZI ORAZ WNIOSKI Utrzymanie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni Ograniczanie istniejącego zagrożenia powodziowego Poprawa systemów prognozowania i ostrzegania Poprawa skuteczności odbudowy po powodzi Unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach zagrożonych Ograniczanie istniejącego zagospodarowania Ograniczanie wrażliwości obiektów i społeczności Poprawa skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji Poprawa skuteczności analiz popowodziowych 9

10 Instrumenty umożliwiające realizację działań Instruments for implementation of measures WSPARCIE DZIAŁAŃ INDYWIDUALNYCH DLA ZABEZPIECZENIA PRYWATNEGO DOMU Prawne Finansowe Informacyjne Budowa obiektów na obszarach zagrożonych powodzią pod pewnymi warunkami Kredyty Dofinansowania Warunki ubezpieczenia Informacja o zagrożeniu Porady o metodach zabezpieczania Informacja o kredytach i dofinansowaniach

11 Schemat procesu planowania ryzykiem powodziowym Diagram of the planning process of flood risk Plan dla obszaru dorzecza Plan dla regionu wodnego OBSZAR DORZECZA Identyfikacja problemów Ustalenie celów Ustalenie priorytetów Utworzenie instrumentów Zestawienie działań dla regionu wodnego Zestawienie instrumentów dla obszaru dorzecza REGION WODNY Identyfikacja problemów Ustalenie celów Utworzenie instrumentów Propozycje działań Zestawienie działań dla zlewni Zestawienie instrumentów dla regionu wodnego ZLEWNIA Identyfikacja problemów Ustalenie celów Wybór działań Zestawienie wariantów Wybór najlepszego wariantu 11

12 Zarządzanie procesem planowania Management of the planning process Plan dla obszaru dorzecza Plan dla regionu wodnego Komitet Sterujący Podejmuje decyzje dot. celów, priorytetów i instrumentów Komitet Wykonawczy Propozycja: celów kluczowych i instrumentów Monitoring prac Komitet Roboczy Rozwiązuje konkretne problemy wsparcie Wykonawcy Wykonawca Ocena ryzyka Propozycje wag oceny wariantów planistycznych Propozycje instrumentów Konsultacje Problemy, cele, instrumenty Komitet Sterujący Podejmuje decyzje dot. celów i instrumentów Komitet Wykonawczy Propozycja : celów, instrumentów, zestawu działań Monitoring prac Wykonawca Analiza działania systemu ograniczania skutków powodzi Propozycje instrumentów i działań Przekazanie informacji do poziomu zlewni Konsultacje Instrumenty i działania Grupa planistyczna zlewni Identyfikacja problemów Ustalenie priorytetowych działań Wybór najlepszego rozwiązania Konsultacje instrumentów, działań i rozwiązań planistycznych Wykonawca Analiza ryzyka i działania systemu, propozycje celów szczegółowych, identyfikacja działań i instrumentów Selekcja działań Weryfikacja działań Konsultacje Problemy, proponowane rozwiązania, wybrany program 12 działań

13 Analiza wielokryterialna Multi-criteria analysis Wybór najlepszego rozwiązania Analiza wielokryterialna Analiza kosztów i korzyści Możliwość oceny dodatkowych oddziaływań na zdrowie, środowisko, czy dziedzictwo kulturowe. Transparentność wartościowań i ocen, która pozwala na zmianę ocen w trakcie procesu podejmowania decyzji w czasie procesu uczenia się. Zwiększenie szansy, że decydent utożsami się z podjętą decyzją. 13

14 Konsultacje społeczne - kampania informacyjna Public consultations - an information campaign I Kampania informacyjna dot. opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym na poziomie obszarów dorzeczy i regionów wodnych Październik listopad 2012 r. 1. PODSTAWY OPRACOWANIA PLANÓW: WORP Mapy zagrożenia powodziowego Mapy ryzyka powodziowego 2. ZAKRES PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM (CELE I DZIAŁANIA) PRZEBIEG PROCESU PLANOWANIA Przygotowania do procesu planowania i konsultacji 2013 r. Szkolenia dla wszystkich grup interesariuszy, którzy będą uczestniczyć w procesie planowania ryzykiem powodziowym 14

15 Podsumowanie Conclusion PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM Cele zarządzania ryzykiem powodziowym katalog celów szczegółowych Katalog typów działań ograniczających ryzyko powodziowe Instrumenty umożliwiające realizacje celów (prawne, finansowe, informacyjne) Przebieg procesu planowania Obszar dorzecza Ustalenie celów kluczowych, priorytetów i instrumentów Region wodny Zlewnia Ustalenie celów i instrumentów, propozycje działań Ustalenie celów, wybór działań, zestawienie wariantów, wybór najlepszego wariantu analiza wielokryterialna Konsultacje społeczne: współdecydowanie, konsultowanie, informowanie Szkolenia dla grup interesariuszy 15

16 Dziękuję za uwagę ISOK: KZGW Powódź: www. powodz.gov.pl

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) 3 WSTĘP Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) Cel projektu ISOK ma na celu optymalizację gromadzenia informacji o zagrożeniach. Będzie profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Produkty IMGW-PIB dla zarządzania kryzysowego. 14 kwietnia 2014 r.

Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Produkty IMGW-PIB dla zarządzania kryzysowego. 14 kwietnia 2014 r. Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Produkty IMGW-PIB dla zarządzania kryzysowego 14 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji Projekt Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi

Bardziej szczegółowo

Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Cechy gospodarki wodnej: Dotyka całego obszaru kraju Dotyka wszystkich sektorów gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań

Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań Agnieszka Partyka Kierownik Referatu Geodezji i Kartografii - Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Koszty i korzyści z wprowadzenia w Polsce systemu ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi

Koszty i korzyści z wprowadzenia w Polsce systemu ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Zarządzania mgr inż. Anna Łasut Koszty i korzyści z wprowadzenia w Polsce systemu ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi Promotor:

Bardziej szczegółowo

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira 5 zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira woda w mieście 5 zrównoważony rozwój zastosowania Woda w mieście Seria wydawnicza: Zrównoważony Rozwój Zastosowania Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD MANAGEMENT OF THE RISK FROM

Bardziej szczegółowo

6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią

6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią 6 OPIS GŁÓWNYCH KOMPONENTÓW 6.1 KOMPONENT OCHRONY I ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ 6.1.1 Zagadnienia merytoryczne 6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią Istniejący system ochrony

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ Wersja 5.0. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ (wstępny projekt przeznaczony do konsultacji społecznych) Unia Europejska Europejski

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Suchą stopą przez katastrofę B2B, B2C. od wydawcy. risk risk focus. Szanowni Państwo

Suchą stopą przez katastrofę B2B, B2C. od wydawcy. risk risk focus. Szanowni Państwo od wydawcy Szanowni Państwo Faraon miał sen. Z Nilu wyszło siedem pięknych i tłustych krów, które zaczęły się paść wśród sitowia. Nagle z rzeki wyłoniło się kolejnych siedem krów - tym razem brzydkich

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekooski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO SZCZECIN

GMINA MIASTO SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2008-2019 Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawca: ARCADIS Profil Sp. z o.o. Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Materia³y dydaktyczne dla nauczycieli

Materia³y dydaktyczne dla nauczycieli Materia³y dydaktyczne dla nauczycieli Pod redakcj¹ Ma³gorzaty Siudak, El biety Tyralskiej-Wojtyczy i Romana Koniecznego 2013 Wydanie V, rozszerzone IM GW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014. Strona 1 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020 Gdańsk, 2014 Spis treści 1. Spis skrótów... 5 2. Podsumowanie zarządcze... 6 3. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Środowiska we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Ekorozwój

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru SPIS TREŚCI: I. ZAKRES PRACY... 3 Zadanie 1. Metodyczne podstawy wykonania bilansu wodnogospodarczego wód powierzchniowych... 3 Zadanie 2. Analiza obowiązujących dokumentów planistycznych oraz opracowań

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo