Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego ALBERT MALINGER INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Warszawa

2 ETAPY realizacji: MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA WYKONANIE OBLICZEŃ OPRACOWANIE MODELI PRZYGOTOWANIE DANYCH OKREŚLENIE ZASOBU DANYCH DECYZJA O ZASTOSOWANIU TYPU MODELI POZYSKANIE ODPOWIEDNIEGO SPRZĘTU POZYSKANIE SPECJALISTÓW MODELARZY I GIS

3 1 KADRY CMPiS w Gdyni 12 osób CMPiS w Poznaniu 12 osób CMPiS we Wrocławiu 15 osób CMPiS w Krakowie 17 osób

4 1 KADRY CMPiS w Gdyni 12 osób CMPiS w Poznaniu 12 osób CMPiS we Wrocławiu 15 osób CMPiS w Krakowie 17 osób

5 1 SPRZĘT INFORMATYCZNY Nazwa zasobu CMPiS Kraków CMPiS Poznań CMPiS Wrocław CMPiS Gdynia ilość [szt.] ilość [szt.] ilość [szt.] ilość [szt.] Urządzenie wielofunkcyjne A3 laser kolor Ploter A0 z wbudowanym skanerem A Komputery przenośne Stacje robocze standardowe Stacje robocze GIS Stacje robocze do modelowania matematycznego FTP/CIFS min. 1 TB Macierze dyskowe TB Odbiornik GPS - RTK Łącznie [ilość szt.]

6 1 OPROGRAMOWANIE Narzędzia GIS: ArcGIS (ArcView, ArcEditor, ArcInfo) Spatial Analyst - analizy przestrzenne na danych rastrowych i wektorowych; 3D Analyst - analizy topograficzne oraz tworzenie modeli powierzchni; Geostatistical - badanie danych, modelowania oraz generowania zaawansowanych modeli powierzchni. GeoMedia Geomedia Professional - rozszerzający możliwości pozyskiwania danych wektorowych oraz zmian edycyjnych; Geomedia Grid - edycja i analizy przestrzenne w modelu gridowym; Geomedia Image - zmiana jasności i kontrastu rastrów oraz zaawansowana transformacja rastra.

7 1 OPROGRAMOWANIE Narzędzia do modelowania matematycznego: Używamy oprogramowania duńskiej organizacji naukowo-badawczej DHI. Modele jednowymiarowe Mike11 wraz z modułami: SO (structure operations); DB (dam break); RR (rainfall runoff); Modele dwuwymiarowe Mike21; Modele sprzężone Pakiet MikeFlood posiadający pełną funkcjonalność modelu Mike11 i Mike21;

8 2 PRZYGOTOWANIE DANYCH DANE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO MAP RYZYKA POWODZIOWEGO DANE PRZESTRZENNE DANE NIEPRZESTRZENNE TOPOGRAFICZNE GEODEZYJNE INNE OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE

9 Dane przestrzenne - topograficzne: Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT; Mapy topograficzne (skala 1: i 1:50 000); Ortofotomapy; Państwowy Rejestr Granic (PRG); Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG); Mapa podziału hydrograficznego Polski (MPHP 1:50 000); Baza Natura 2000; Krajowy System Obszarów Chronionych; Ujęcia wody i strefy ochronne ujęć; Kąpieliska; Biblioteki; Zabytki wg rejestru Ministerstwa Kultury; Muzea.

10 2 PRZYGOTOWANIE DANYCH DANE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO MAP RYZYKA POWODZIOWEGO DANE PRZESTRZENNE DANE NIEPRZESTRZENNE TOPOGRAFICZNE GEODEZYJNE INNE OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE

11 Dane przestrzenne - geodezyjne: Numeryczny model terenu; Numeryczny model pokrycia terenu; Przekroje geodezyjne koryt rzecznych oraz obiektów inżynierskich (komunikacyjnych i hydrotechnicznych). wykonano przekroje korytowe

12 2 PRZYGOTOWANIE DANYCH DANE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO MAP RYZYKA POWODZIOWEGO DANE PRZESTRZENNE DANE NIEPRZESTRZENNE TOPOGRAFICZNE GEODEZYJNE INNE OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE

13 Dane przestrzenne inne kartograficzne: Mapa hydrograficzna (skala 1:50 000); Mapa sozologiczna (skala 1:50 000).

14 2 PRZYGOTOWANIE DANYCH DANE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO MAP RYZYKA POWODZIOWEGO DANE PRZESTRZENNE DANE NIEPRZESTRZENNE TOPOGRAFICZNE GEODEZYJNE INNE OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE

15 Dane nieprzestrzenne: Hydrologiczne: Dane o hydrogramach codziennych stanów i przepływów do kalibracji modelu; Dane o przepływach prawdopodobnych dla przekrojów wodowskazowych; Rozkład przepływów prawdopodobnych w profilu podłużnym rzeki; Koincydencja przepływów prawdopodobnych dopływów oraz rzeki głównej; Dane o falach hipotetycznych; Hydrauliczne: Współczynniki szorstkości koryt rzecznych i terenów zalewowych; Istniejące krzywe wydatku obiektów hydrotechnicznych; Pozostałe dane: Powszechny System Ewidencji Ludności (PESEL); Lista zarejestrowanych w Ministerstwie Środowiska wniosków i pozwoleń zintegrowanych; Rejestr zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii; Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Narodowego UNESCO;

16 2 OPRACOWANIE MODELI Obliczenia prowadzone są na modelach: Jednowymiarowych (1D) Dwuwymiarowych (2D) Sprzężone (1D/2D)

17 2 OBLICZENIA MODELOWE Wyniki modelu jednowymiarowego: Maksymalny poziom zwierciadła wody w przekroju; Średnia wartość prędkości przepływu w przekroju (kierunek prostopadły do przekroju).

18 2 OBLICZENIA MODELOWE Wyniki modelu jednowymiarowego: Maksymalny poziom zwierciadła wody w przekroju; Średnia wartość prędkości przepływu w przekroju (kierunek prostopadły do przekroju).

19 2 OPRACOWANIE MODELI Obliczenia prowadzone są na modelach: Jednowymiarowych (1D) Dwuwymiarowych (2D) Sprzężone (1D/2D)

20 2 OPRACOWANIE MODELI Obliczenia prowadzone są na modelach: Jednowymiarowych (1D) Dwuwymiarowych (2D) Sprzężone (1D/2D) Model 2D

21 2 OBLICZENIA MODELOWE Wyniki modelu dwuwymiarowego: W każdym węźle siatki obliczeniowej otrzymujemy: Głębokość h (poziom zwierciadła wody); Składowe prędkości przepływu v w kierunkach x i y.

22 2 OBLICZENIA MODELOWE Wyniki modelu dwuwymiarowego: W każdym węźle siatki obliczeniowej otrzymujemy: Głębokość h (poziom zwierciadła wody); Składowe prędkości przepływu v w kierunkach x i y.

23 2 OPRACOWANIE MODELI Obliczenia prowadzone są na modelach: Jednowymiarowych (1D) Dwuwymiarowych (2D) Sprzężone (1D/2D) Model 1D Model 2D Model 1D

24 2 OPRACOWANIE MODELI Charakterystyka modeli jednowymiarowych i dwuwymiarowych: CHARAKTERYSTYKA MODEL 1D MODEL 2D Składowe wektora prędkości JEDNA Wzdłuż znanego kierunku DWIE W płaszczyźnie poziomej Lokalizacja wyników W PRZEKROJACH Brak ciągłości W WĘZŁACH SIATKI Wyniki znane w całym obszarze Czas obliczeń Do kilkunastu godzin Od kilkunastu godzin do kilkunastu dni Znajomość kierunku przepływu TAK - konieczna NIE - Kierunki są wynikiem obliczeń

25 Obliczenia za pomocą modeli dwuwymiarowych wykonane będą na 62 odcinkach rzek, których łączna długość to km.

26 3 OBLICZENIA MODELOWE Przerwania obwałowań

27 3 OBLICZENIA MODELOWE Przerwania obwałowań

28 3 OPRACOWANIE MAP ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO

29 3 MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO PRZEDSTAWIAJĄCE Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest: 1. NISKIE i wynosi raz na 500 LAT; 2. ŚREDNIE i wynosi raz na 100 LAT; 3. WYSOKIE i wynosi raz na 10 LAT. Na obszarach tych zobrazowane będą m.in. informacje o głębokościach wody, a w przypadku odcinków rzek zlokalizowanych na terenach miejskich dodatkowo zobrazowane będą informacje o prędkościach i kierunkach przepływu.

30 3 MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO PRZEDSTAWIAJĄCE Na podstawie obszarów wskazanych na mapach zagrożenia powodziowego opracowane zostaną mapy ryzyka powodziowego przedstawiające: 1. Negatywne konsekwencje dla ludności wraz z uwzględnieniem potencjalnych strat powodziowych; 2. Negatywne konsekwencje dla środowiska wraz z uwzględnieniem użytkowania terenu.

31 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) 3 WSTĘP Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) Cel projektu ISOK ma na celu optymalizację gromadzenia informacji o zagrożeniach. Będzie profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Produkty IMGW-PIB dla zarządzania kryzysowego. 14 kwietnia 2014 r.

Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Produkty IMGW-PIB dla zarządzania kryzysowego. 14 kwietnia 2014 r. Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Produkty IMGW-PIB dla zarządzania kryzysowego 14 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji Projekt Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na:

Opis przedmiotu zamówienia na: OPZ-Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na: "Opracowanie algorytmów tworzenia map innych zagrożeń z uwagi na zagrożenia meteorologiczne Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Tomasz Walczykiewicz, Roman Konieczny, Paweł Madej, Małgorzata Siudak, Renata Bogdańska-Warmuz,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Cechy gospodarki wodnej: Dotyka całego obszaru kraju Dotyka wszystkich sektorów gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań

Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań Dobre dane referencyjne oraz ich praktyczne wykorzystanie podstawą planowania i realizacji zadań Agnieszka Partyka Kierownik Referatu Geodezji i Kartografii - Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru SPIS TREŚCI: I. ZAKRES PRACY... 3 Zadanie 1. Metodyczne podstawy wykonania bilansu wodnogospodarczego wód powierzchniowych... 3 Zadanie 2. Analiza obowiązujących dokumentów planistycznych oraz opracowań

Bardziej szczegółowo

DOMENA PUBLICZNA. luty

DOMENA PUBLICZNA. luty DOMENA PUBLICZNA luty Publikacja ta jest elektroniczną wersją wydanej w 2008 roku książki pod tym samym tytułem. Mam nadzieję, że dzięki jej udostępnieniu nadal będzie przydatna, a przy okazji bardziej

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol SYNTEZA: Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki Praca została wykonana na zlecenie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia 2 Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia Zagadnienie Wprowadzenie do programu GeoMedia Charakterystyka systemu Tworzenie geoprzestrzeni Podłączanie istniejących

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią

6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią 6 OPIS GŁÓWNYCH KOMPONENTÓW 6.1 KOMPONENT OCHRONY I ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ 6.1.1 Zagadnienia merytoryczne 6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią Istniejący system ochrony

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Program Studiów 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe są adresowane

Bardziej szczegółowo

Katedra Geoinżynierii, Zakład Hydrogeologii SGGW w Warszawie Department of Geotechnical Engineering, Division of Hydrogeology WULS SGGW

Katedra Geoinżynierii, Zakład Hydrogeologii SGGW w Warszawie Department of Geotechnical Engineering, Division of Hydrogeology WULS SGGW Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 57, 2012: 151 158 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 57, 2012) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences No 57, 2012: 151 158 (Sci. Rev.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac dotyczących tworzenia Geobazy CHEMSEA (etap 2)

Sprawozdanie z prac dotyczących tworzenia Geobazy CHEMSEA (etap 2) (etap 2) Sprawozdanie 01/13 Data: 2013-03-30 Wersja: 1.00 Opracował zespół w składzie: Dariusz Grabiec kierownictwo Andrzej Bielski Emil Osika Wykonawca: Dariusz GRABIEC Hydrograf morski kat. A Nr upr.

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Sprawozdanie z działalności w roku 2012

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Sprawozdanie z działalności w roku 2012 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z działalności w roku 2012 Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1 Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna i Oceanograficzna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

Baza danych przestrzennych System Informacji Przestrzennej IETU

Baza danych przestrzennych System Informacji Przestrzennej IETU Baza danych przestrzennych System Informacji Przestrzennej IETU dr Joachim Bronder Zespół GIS Seminarium przygotowane w ramach projektu Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja modernizacji i budowy nowych obwałowań na dopływach rzeki Żabnica-Breń na terenie powiatu dąbrowskiego

Koncepcja modernizacji i budowy nowych obwałowań na dopływach rzeki Żabnica-Breń na terenie powiatu dąbrowskiego Koncepcja modernizacji i budowy nowych obwałowań na dopływach rzeki Żabnica-Breń na terenie powiatu dąbrowskiego Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie eksperckie

Opracowanie eksperckie Opracowanie eksperckie pt. Zastosowanie narzędzi informatycznych, wykonanych w ramach projektu dla potrzeb optymalizacji sieci monitoringu wód powierzchniowych, prezentacji danych on-line oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana.

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana. Instytut Geodezji i Geoinformatyki UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Założenia zadań projektu

Założenia zadań projektu Założenia zadań projektu 1. Ocena związku układu poziomego i pionowego celem parametryzacji równowagi hydrodynamicznej a) zakup sprzętu GPS RTK i łódź b) pomiar profilu podłużnego w nurcie Wisły od Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

METODA MONITORINGU HYDROMORFOLOGII RZEK (MHR)

METODA MONITORINGU HYDROMORFOLOGII RZEK (MHR) METODA MONITORINGU HYDROMORFOLOGII RZEK (MHR) Prof. dr hab. Piotr Ilnicki Uniwersytet Przyrodniczy Poznań Gepol sp. Poznań Zamawiający: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Finansuje: Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo