Optymalizacja gospodarki zakładowej oraz rachunkowości. Oszczędność czasu i kosztów. Rozwiązanie. Kompletne. I bezpieczne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja gospodarki zakładowej oraz rachunkowości. Oszczędność czasu i kosztów. Rozwiązanie. Kompletne. I bezpieczne."

Transkrypt

1 Optymalizacja gospodarki zakładowej oraz rachunkowości. Oszczędność czasu i kosztów. Rozwiązanie. Kompletne. I bezpieczne.

2 Ukierunkowane na przyszłość rozwiązania biznesowe zapewniają właściwą zdolność produkcyjną Państwa przedsiębiorstwa. Programy WINLine & Corporate WINLine stanowią kompletne rozwiązanie w zakresie rachunkowości oraz gospodarki przedsiębiorstwa. Moduły Rachunkowość finansowa, gospodarka towarowa, kosztorys, ewidencja środków trwałych, CRM, produkcja, archiwizowanie oraz transakcje elektroniczne pochodzą z jednego źródła i dlatego też mogą w optymalny sposób współpracować ze sobą. Dane wprowadzone zostają raz do ewidencji i mogą następnie być używane we wszystkich modułach. To pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Kolejnym ważnym elementem są nasze rozwiązania internetowe dotyczące handlu elektronicznego oraz obsługi klienta, które w pełni dają się zintegrować z modułami programu WINLine. Użytkownicy Użytkowników programów WINLine & Corporate WINLine znaleźć można we wszystkich branżach oraz dziedzinach gospodarki. Zakłady przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, przedsiębiorstwa usługowe, firmy produkcyjne, administracja publiczna i stowarzyszenia, banki oraz szkoły są przykładem elastyczności tych właśnie programów. Modułowy rodzaj konstrukcji umożliwia dopasowywanie jej do indywidualnych oraz specyficznych dla danej branży rozwiązań. Pomimo tych produkcji masowych stosowane są zawsze programy standardowe. To gwarantuje niezależność oraz udaną inwestycję ze strony klientów firmy MESONIC. Podstawy Już od wielu lat program WINLine funkcjonuje w oparciu o bazę MS Windows. Dzisiaj takie nowoczesne systemy operacyjne jak Windows 2000/2003 oraz Windows XP stanowią podstawę naszych rozwiązań dotyczących klientów/serwerów. Otwarte bazy danych takie, jak serwer MS SQL lub PostgreSQL oferują konkretne korzyści naszym użytkownikom. Są to: wysoki stopień bezpieczeństwa danych oraz dostęp do wszystkich danych w każdym momencie. Bezpieczeństwo Programy WINLine & Corporate WINLine opracowują wrażliwe dane. Stosownie do tego nasze wymagania odnośnie zabezpieczeń są bardzo wysokie. Zaświadczenia wydane przez biegłych rewidentów potwierdzają prawidłowość założeń programu WINLine. My z kolei gwarantujemy Państwu to, że Wasze dane będzie można wykorzystywać także przy zastosowaniu innych technologii. Nazywamy to rozwojową gwarancją firmy MESONIC. Nasze cele Najważniejszym celem prowadzonych przez nas prac projektowych jest podwyższanie efektywności działań naszych użytkowników i w ten sposób zapewnienie jasnych i dających się oszacować korzyści. Zastosowanie programu WINLine powinno zoptymalizować procesy robocze i w efekcie zaoszczędzić czas oraz pieniądze.

3 KSFI Księgowość finansowa & Księgowość dla osób fizycznych Program WINLine KSFI stanowi zasadniczą część obszernej palety produktów. Księgowość finansowa jest produktem, który musi dysponować możliwością maksymalnej integracji. Dane przejęte zostają z opracowania zleceń oraz z ewidencji środków trwałych. Inne dane przekazane zostają do rachunku kosztów. Kolejna grupa danych używana jest wspólnie przez kilka elementów programu, tak jak np. konta osobowe. Jedynie optymalnie zorganizowane współdziałanie pozwoli Państwu pracować w skuteczny sposób,kontrolując ponoszone koszty. Wymienione poniżej standardowe funkcje znajdują się w module podstawowym i umożliwiają one Państwu przeprowadzanie wyczerpujących analiz związanych z ekonomiką przedsiębiorstwa. Do dyspozycji jest tutaj obszerna ilość raportów służących do wykonywania właśnie takich wewnętrznych jak i zewnętrznych analiz jak np. bilanse, rachunek zysków i strat, czy też obliczanie podatku od wartości dodanej VAT. Przegląd funkcji standardowych programu WINLine KSFI: księgowość podmiotów i osób fizycznych księgowanie partiami/dialogowe zarządzanie pozycjami otwartymi działania upominawcze automatyczny obrót płatniczy Clearing wcześniejsze zgłoszenie podatku obrotowego operacje w obcej walucie salda i dane ruchome obliczanie podatku VAT według zasad UE okresowe zapisy księgowe dająca się dowolnie definiować analiza dot. ekonomiki przedsiębiorstwa bilansowanie Poprzez zastosowanie licznych modułów dodatkowych mogą być także w pełni spełnione oczekiwania średniozamożnego przedsiębiorstwa. Należą do tej grupy między innymi: budżetowanie waluty obce bilansowanie dialogu realizacja płatności clearingowej księga kasowa dostawcy będący klientami

4 FAKT Gospodarka towarowa & Opracowywanie zleceń Program WINLine FAKT jest obszernym system w zakresie gospodarki towarowej, który łączy w sobie trzy elementy: opracowywanie zleceń, fakturowanie oraz księgowość magazynową. Do funkcji standardowych programu WINLine FAKT należą obok opracowywania zleceń (oferta, potwierdzanie zlecenia, dowód dostawy, rachunek, faktura zbiorcza) także obszerna księgowość magazynowa, jak również obliczanie prowizji, np. dla przedstawicieli. Zintegrowana z tym wszystkim część statystyczna umożliwia dokonanie wyczerpującej oceny dotyczącej klientów, artykułów względnie świadczonych usług, a także pracy poza firmą. System kontroli wspierany zaś jest licznymi elastycznymi możliwościami analizy. Aby pracę z programem WINLine FAKT uczynić na tyle skutecznym, jak to tylko może być maksymalnie możliwe, zapewnione jest także i tutaj ze strony producenta całkowite zintegrowanie z innymi aplikacjami palety programowej WINLine. Dzięki temu w prosty sposób dane mogą zostać przeniesione do programu WINLine KSFI lub też do programu WINLine RAKO. Aby móc sprostać specjalnym wymaganiom każdego z przedsiębiorstw w programie FAKT jego użytkownik ma do dyspozycji różnorodne moduły dodatkowe: tak na przykład moduł zakupów gwarantuje gotowość wysyłki w każdym momencie. Naturalnie program FAKT pozwala także na fakturowanie w obcych walutach. Program uzupełniają ponad to takie zagadnienia, jak okresowe dowody księgowe, śledzenie zleceń, zarządzanie numerami seryjnymi, zarządzanie kontraktami, dodatkowy magazyn, zarządzanie seriami, rozmiary, kolory oraz wiele innych możliwości.

5 RAKO Rachunek kosztów Program WINLine RAKO umożliwia wykonywanie całego szeregu analiz, które z kolei stanowią podstawę do podejmowania stosowanych dla danej firmy decyzji. Poprzez przyporządkowanie kosztów do rodzaju kosztów, nośników kosztów oraz miejsc kosztów możliwym się staje udzielenie odpowiedzi na ważne pytania w zakresie kontroli, np. jaka jest wypracowana kwota do pokrycia kosztów stałych. W związku z tym dużą rolę odgrywa także kalkulacja wstępna oraz kalkulacja dodatkowa dotycząca jakiegoś artykułu lub projektu. Dla kontroli bieżących kosztów oferowany jest rejestr oraz arkusz miejsc kosztów. Za jednym zamachem może zostać przedstawiony zarówno wynik ekonomiczny firmy, jak i również rachunek wynikowy nośnika kosztów, w których wyraźnie uwidoczniony jest zysk wzgl. strata, które wypracował poszczególny nośnik kosztów. Naturalnie program WINLine RAKO zawiera także KRZ. Obszerna część statystyczna w programie WINLine RAKO pozwala na odpowiednie rozpoznanie właściwych trendów i tym samym na właściwą reakcję, kiedy wymaga tego sytuacja. Jeśli zaś tam w zbiorze podstawowych danych dane te zostaną zainstalowane w odpowiedni sposób, ewidencjonowanie kosztów nastąpi wtedy automatycznie. Program WINLine RAKO jest już elementem składowym programu Corporate WINLine KSFI i tym samym w pełni zintegrowanym z tą aplikacją. Dane wymagane dla programu WINLine RAKO przekazane zostają automatycznie z innych modułów programu WINLine, np. z programów WINLine KSFI wzgl. z programu WINLine KSST czy też WINLine PROJEKT.

6 KSST Ewidencja środków trwałych Istniejący majątek trwały musi zostać zapisany w formie ewidencji środków trwałych Program WINLine KSST ułatwia zilustrowanie takiej ewidencji środków trwałych. W prosty i szybki sposób możliwe jest przy pomocy programu WINLine KSST ustalenie, które środki trwałe w jakim okresie muszą zostać zastąpione. Do dyspozycji użytkownika są różnorodne metody amortyzacji: liniowy lub degresywny OzZ, specjalny OzZ, progresywny OzZ, kalkulacyjny OzZ. Jako dalsze funkcje należy tutaj wymienić także m.in. zapisy księgowe rozchodów, wprowadzenie i przeksięgowywanie podgrup środków trwałych. Program WINLine KSST nie służy jednak tylko i wyłącznie do przedstawiania majątku trwałego - w znacznie większym stopniu stanowi on podstawę do podejmowania całego szeregu decyzji technicznych lub operacyjnych. Chodzi tu mianowicie o planowanie inwestycyjne, rozplanowywanie płynności finansowej firmy oraz dokonywanie zakupów. Tak, jak w przypadku całej palety programu WINLine zwrócono także i tutaj istotną uwagę na jego zintegrowanie. Współgranie programu WINLine KSST z programem WINLine KSFI umożliwia automatyczne księgowanie OzZ. Równie prosto funkcjonuje przekazywanie danych KSST poprzez podanie miejsca kosztów oraz rodzaju kosztów środka trwałego do WINLine RAKO.

7 PROD Produkcja Idealne uzupełnienie palety produktów programu WINLine przedstawia PROD, system PPS, który ilustruje całkowity proces produkcji jakiegoś przedsiębiorstwa. Do istotnych jego funkcji należy dopracowane zarządzanie zasobami, kontrola terminów dostaw oraz produkcji, kalendarz przedsiębiorstwa, jak również możliwość produkcji wariantowej. Dalszymi istotnymi elementami są 22-stopniowe wykazy części produkcyjnych, przygotowanie pracy oraz raport produkcyjny. Przy pomocy programu Corporate WINLine PROD PRO zwiększa się kilkakrotnie elastyczność programu WINLine. Stanowi on podstawę oprogramowania, które w istotny sposób wspiera podejmowanie stosownych decyzji. Kierownictwo produkcji otrzymuje wszystkie istotne informacje służące temu, aby móc wydawać sensowne polecenia Odpowiednie zestawienia dostarczają Państwu w każdym momencie stosownych informacji dotyczących statusu Waszego projektu. Po wprowadzeniu wartości RZECZYWISTYCH oraz czasów RZECZYWISTYCH możecie Państwo także jeszcze przeprowadzić dodatkową kalkulację przebiegu produkcji i ustalić, gdzie tym razem zastosowane zostało np. mniej materiału lub też gdzie mógłby zostać zoptymalizowany czas. Więcej uwagi poświęcono naturalnie całkowitemu zintegrowaniu z modułami programu WINLine FAKT oraz programu WINLine RAKO. Poprzez optymalne współgranie elementów produkcji, opracowywania zleceń oraz gospodarki magazynowej udaje się uniknąć zbędnych elementów ewidencyjnych i uzyskuje w ten sposób największy z możliwych stopień zabezpieczenia.

8 PROJEKT Zarządzanie projektem Wykorzystując funkcjonalność programu WINLine PROJEKT oraz WINLine WEB PROJEKT firma MESONIC jest w stanie zaoferować szerokie możliwości zarządzania projektem - począwszy od ewidencji poprzez zarządzanie i budżetowanie aż do śledzenia jego przebiegu. W informacji bazowej projektu następuje utworzenie i zdefiniowanie projektu. W trakcie ewidencji projektu wpisany zostaje szacunkowy wzgl. skalkulowany czas jego przebiegu oraz przypuszczalne związane z nim koszty (budżet). W trakcie dalszego opracowywania ewidencjonuje się faktycznie powstające koszty oraz aktualizuje status projektu wraz z wynikającym z tego prawdopodobnym terminem jego zakończenia. W oparciu o te wartości może zostać dokonana aktualna ocena stanu bieżącego projektu. Dzięki temu udaje się odpowiednio wcześnie wychwycić procesy wykraczające poza wyznaczony czas i koszty. W momencie ewidencji projektów mogą one zostać przydzielone do różnych statystyk zarówno do fazy przed jaki i po sprzedaży. W ten sposób znacznie ułatwione jest śledzenie postępów projektu. Z kolei do poszczególnych statystyk mogą zostać dopisane dodatkowo kolejne działania, które uruchamiają automatyczny proces roboczy, np. powiadamianie kierownika zakładu. Przy pomocy tych procesów roboczych możliwe jest przestrzeganie oraz śledzenie przebiegu projektu w trakcie całego okresu jego trwania Budżetowanie projektów następuje na bazie artykułów oraz środków pracy dzięki czemu możliwe jest określenie zakresu projektu w odniesieniu do kosztów i czasu. Budżetowanie projektu oraz informacja na jego temat mogą być dokonywane przy pomocy programów WINLine, jak również WINLine Edycja WEB. Naturalnie możliwa jest tu także kontrola przeprowadzanych czynności. Koszty przypadające na dany projekt można automatycznie przekazać do programu WINLine RAKO, przy czym specyficzne dla danego projektu nośniki kosztów można zaszeregować na koniec. Wszystkie projekty mogą także zostać wyposażone we własny schemat uprawnień. Można tu określić, który współpracownik otrzyma prawo wglądu do projektu i będzie mógł dokonywać odpowiedniego wpisu danych. Wymagania programowe dotyczące zadania: WINLine PROJEKT: WL FAKT lub CWL FAKT WINLine WEB PROJEKT: WINLine PROJEKT

9 ARCHIWUMArchiwizowanie Program WINLine należy do niewielu programów ERP, które można już określić jako całkowicie zintegrowane rozwiązanie dot. archiwizowania. PPrzy pomocy programu WINLine ARCHIWUM możliwy jest w każdym momencie wgląd do informacji, które były przez lata zbierane i zostały potem zabezpieczone. W programie WINLine ARCHIWUM wszystkie rodzaje dokumentów mogą zostać zapamiętane, zarchiwizowane,i następnie ponownie odnalezione, zarówno przychodzące pisma, które zostają zeska nowane, ale również całość systemu COLD, a więc pisma, kalkulacje i wszystkie dowody księgowe, które sporządzone zostają bezpośrednio w programie WINLine, czyli oferty, rachunki, arkusze kont, upomnienia, przeglądy płatności i wiele innych pozycji. Nadawanie haseł dowodom księgowym, na podstawie których określone dokumenty zostaną ponownie odnalezione, przy pomocy programu WINLine ARCHIWUM może zostać wykonane w całkowicie automatyczny sposób. Następnie po zakończonym wyszukiwania w oparciu o wprowadzone hasła zostają zaprezentowane wszystkie dokumenty, które odpowiadają profilowi wyszukiwania. Program WINLine ARCHIWUM jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem ERP programu WINLine wzgl. Corporate WINLine firmy MESONIC. Tym samym możliwe jest zapewnienie przebiegu optymalnego procesu roboczego. Program WINLine ARCHIWUM gwarantuje dostęp do procesu archiwizowania w systemie online. Możliwe jest tutaj uzyskanie w każdym momencie dostępu do zarchiwizowanych dowodów księgowych. Oznacza to kompletną informację o każdym czasie i w każdym miejscu.

10 W E B E d i t i o n Program WINLine WEB Edition jest zintegrowanym programem WINLine, bazującym na przeglądarce rozwiązaniem dla intranetu, extranetu oraz internetu. Uzyskuje się przy tym w systemie online dostęp do tych danych, które zaewidencjonowane są w rachunkowości finansowej, w opracowywaniu zleceń, w zarządzaniu projektem, w CRM lub w archiwum. B2C - Business to Consumer Jest to klasyczne rozwiązanie WEB-Shop, przy pomocy którego artykuły mogą zostać zaprezentowane i sprzedane. W tym przypadku uzyskuje się bezpośredni dostęp do programu WINLine FAKT. B2B - Business to Business Ten moduł oferuje dodatkowo do wariantu B2C opcję śledzenia zlecenia, przegląd PO oraz archiwizację dowodów księgowych dla zarejestrowanego użytkownika. BS - Business Solution Oferuje dodatkowo do zakresu usług systemu B2C połączenie przedstawicieli oraz pracowników poza firmą z ewidencją w w systemie online w zakresie zleceń, arkuszy kont, prowizji oraz statystyk. HR Human Ressources W tym przypadku chodzi o system informacji osobistej łącznie z ewidencją czasu EDE oraz funkcje Tablica informacyjna. WEB PROJEKT Zarządzanie projektem Ten moduł uzupełnia zastosowanie programu WINLine PROJEKT oraz umożliwia ewidencję i zarządzanie danymi z projektu poprzez internet. Dodatkowo możliwe jest zainstalowanie zautomatyzowanych etapów procesów roboczych tak, że taki proces sterowany jest krok po kroku łącznie z kontrolą czynności. CRM - Constumer Relationship Management Program WINLine WEB CRM służy jako obszerny system informacyjny w internecie. Umożliwia on ponad to serwis, rozwiązania support oraz call center poprzez system intranet i internet, np. hotline support lub każdą inną formę bsługi klientów. CMS - Content Management System System autorski, przy pomocy którego mogą być wstawiane do internetu moduły tekstowe z programu WINLine jako nowa strona, informacja, Tablica informacyjna lub informacja dla prasy. ARCHIV Przy pomocy programu WINLine WEB ARCHIWUM firma może udostępniać dane w systemie online, które zaewidencjonowane zostały w programie WINLine ARCHIWUM.

11 Moduły dodatkowe Do obszernej palety produktów programu WINLine należy także cały szereg modułów dodatkowych oraz narzędzi poszerzających, które czynią pracę z tym programem jeszcze bardziej komfortową. Zakup Obszerna informacja dotycząca zamówień dostawców, przy pomocy której automatycznie zostają wygenerowane propozycje zamówień oraz utworzone i wydrukowane zamówienia dostawców. Automatyczny dowód Okresowo powtarzające się rachunki mogą być administrowane i drukowane. Wykaz części Wykaz części handlowych służy do zebrania wielu róznych artykułów i utworzenia jednsego nowego artykułu handlowego. Dodatkowy magazyn W programie WINLine jest możliwe prowadzenie ewidencji artykułu w kilku magazynach. Kontrakt Administrowanie porozumień pomiędzy klientami oraz dostawcami, aby w wyznaczonym okresie odebrać pewną zdefiniowaną ilość artykułów. Wyrównanie płatności - WEPI Pozwala na automatyczne księgowanie płatności przychodzących w oparciu o nośniki danych, które udostępnione zostały przez macierzysty bank. Bilans dialogowy Tutaj pokazane zostają w trakcie opracowywania księgowania dialogowego wszystkie wykonywane ruchy w obszarze salda, zysku i straty Dostawcy będący klientami Poprzez wpisanie korespondujących kont osobowych pozycje otwarte dostawców będących klientami wzgl. klientów będących dostawcami mogą zostać automatycznie wzajemnie rozliczone w obszarze PO. Waluta obca W programie WINLine mogą być stosowane różnorodne waluty obce. Dla jednej waluty może zostać zastosowanych do 6 kursów. Działanie Management ds. podejmowanych działań kieruje i organizuje przeprowadzaniem akcji marketingowych (np. seryjne pisma, e, listy telefonów, oceny) wykorzystując najróżniejsze dane, które mogą być zestawiane przy wykorzystaniu wszystkich obszarów programu WINLine.

12 MESONIC Österreich Datenverarbeitung GmbH Herzog Friedrich-Platz 1 A-3001 Mauerbach Tel.: (01) Fax: (01) MESONIC Deutschland Software GmbH Postfach 1563 D Scheeßel Tel.: (04263) Fax: (04263) MESONIC Italia Srl. Via Giovanni da Udine 34 I Milano Tel.: Fax: Dystrybucja w Polsce hoffmann IT CONSULTING Sachsenstraße 16 D Darmstadt Tel.: Faks:

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Navireo - Informacje podstawowe

Navireo - Informacje podstawowe Navireo - Informacje podstawowe Navireo to zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które poszukują nowoczesnego i niezawodnego narzędzia usprawniającego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

>TimeLine -Odlewnia. Odlewnia w centralnym punkcie.// www.timeline-erp.de

>TimeLine -Odlewnia. Odlewnia w centralnym punkcie.// www.timeline-erp.de >TimeLine -Odlewnia. Odlewnia w centralnym punkcie.// www.timeline-erp.de >Przegląd funkcji// TimeLine Odlewnia to rozwiązanie ERP opracowane specjalnie dla odlewni. TimeLine spełnia wszystkie ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo