INFORMATOR RYGLICKI. Marzec - kwiecien 1992 cena zl. DWUMIESIECZNIK ROK I Nr 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR RYGLICKI. Marzec - kwiecien 1992 cena 4.000 zl. DWUMIESIECZNIK ROK I Nr 4"

Transkrypt

1 INFORMATOR RYGLICKI DWUMIESIECZNIK ROK I Nr 4 Marzec - kwiecien 1992 cena zl Szanowni i wielce mili Czytelnicy. Niniejszy numer naszej gazetki odbiega od przyjetej w poprzednich numerach formy i tresci. Jezeli wydajemy "Informator" - wiec chcemy informowac o dniach zwyczajnych. tych powszednich naszego szarego zycia. Zapowiadamy wiec informacje o zamierzeniach i pracach. które tak bardzo absorbuja nas. Które sa przedmiotem goracych dyskusji. a nawet sprzeczek w domach i na. ulicy. Czy to dobrze. czy to zle? Historia jest wazna. bo to nasze korzenie. pamiec o dniach minionych i ludziach. którzy juz od nas odeszli. bo: "Narody. które traca pamiec - umieraja" - jest bardzo wazna. Uwazamy jednak. ze troche zwyczajnosci tez jest wskazane. Zatem zachecamy do przeczytania i zaznajomienia sie. co nas czeka i czego mozemy oczekiwac. Zyczymy przyjemnej lektury.

2 ZARZAD I RADA GMINY Do najwazniejszych dzialan podjetych przez Zarzad i Wójta nalez)': -rozpoczecie budowy kanalizacji i oczyszczalni scieków w Rygl1cach. Jest to inwestycja potrzebna., ale przez wiekszosc mieszkanców Ryglic traktowana jako "zlo konieczne". Widocznie niektórzy mieszkancy wychodza z zalozenia "lepszy cleply smrodek niz swiezy chlodek". Najciezsza sprawa do przeforsowania jest uzyskanie pozwolen na wejscie w teren: "Pseudopomocnicy pisza anonimy". w których okazuje sie. ze wiedza lepiej jak budowac! - Rodzi sie pytanie. czemu wczesniej sami tego nie zrobili? Czemu nie wplyneli na ówczesne wladze? W wyniku braku wspólpracy z mieszkancami Ryglic prace kanal1zacyjne beda wstrzymane. - zlecenie wykonania dokumentacji telefonizacji Gminy Ryglice. Na Zebraniach Wiejskich w poszczególnych wsiach powolano Komitety TelefoniZacji Wsi. W wiekszosci ludzie czuja potrzebe telefonizacji. Bali siejednak wziac na siebie obowiazki ZWiazane z praca w tych komitetach. Jak z kazda inwestycja. tak i tu sa problemy. np. rózne koncepcje podlaczen do Tarnowa. Zainteresowani i mogacy pomóc w tej sprawie proszeni sa o nawiazanie kontaktu z komitetami telefonizacji. - wyslanie ofert na zakup samochodu strazackiego do przedsiebiorstw. Pozarne. gdzie zlikwidowano Zakladowe Straze - uzyskanie dotacji do gazyfikacji wsi Wola Lubecka i Lubcza. Natomiast "Rygl1ce - I etap" maja uzyskac dotacje na gazyfikacje w miesiacu kwietniu.. Na sesji Rady Gminy w Ryglicach w miesiacu lutym zostaly ustalone nowe stawki: podatków i oplat na rzecz budzetu gminy. Majac na uwadzc potrzeby mieszkanców gminy Rygl1ce. oraz biorac pod uwage stawki podatków. oplat w gminach sasiednich ustalono nastepujace stawki: l. Za sporzadzenie testamentu w Urzedzie Gminy Ryglice. oplata administracyjna wynosi zl od testamentu. Za sporzadzenie testamentu u testatora. w jego miejscu zamieszkania. oplata powyzsza wynosi zl od testamentu. ' 2. Dzienna oplata targowa na terenie Gminy Ryglice wynosi zl. 3. Za uslugi swiadczone na cmentarzu komunalnym w Ryglicach oraz za korzystanie z tego cmentarza; I:J.za: a) wykopanie grobu zl z 25% podwyzka od l.xi. do 30.III. b) otworzenie grobowca zl. z 25% podwyzkaod l.xi. do c) miejsce pod grobowiec jednoosobowy zl d) miejsce pod grób ziemny zl e) miejsce pod grobowiec wieloosobowy zl Omiejsce pod grób z nagrobkiem: -jednoosobowy zl -wieloosobowy zl Ponadto ustalone zostaly oplaty za uslugi ekshumacji zwlok swiadczone na cmentarzu komunalnym w Rygl1- cach.. Poszukuje sie ajenta. dzierzawcy -cmentarza komunalnego w Ryglicach. 4. Podatek rolny od gruntów w I pólroczu 1992 r. wynosi: zl za l ha przeliczeniowy. podatek lesny w I pólroczu 1992 r. wynosi: zl. za l ha fizyczny lasu. Ponadto Rada Gminy okreslila warunki jakie musza spelnic podatnicy (rolnicy). którzy moga ubiegac sie o zwolnienie z podatku rolnego z gruntu odlogujacego nie dluzej niz 3 lata. Otóz podatnicy nabywaja prawo do zwolnienia od podatku rolnego z wiw gruntów w nastepnym roku podatkowym po roku. w któi}'ffi zlozyli oswiadczenia wg wzoru. z zastrzezeniem odpowiedzialnosci karnej oraz jezeli spelniaja lacznie nastepujace warunki: - ukonczyli 70 lat zycia. - prowadza dospodarstwo samotnie. na gruncie kl. IV b. polozonym na stoku pólnocnym nie nadajacym sie do uprawy sprzetem mechanicznym.. Poza tym. uzytki rolne. na których zaprzestano produkcji rolnej winny byc utrzymane w ugorze czarnym oraz oznaczone tabliczka Informacyjna wg wzoru. Kazde podanie rozpatrywane jest przez Zarzad Gm1i1yw Ryglicach. 5. Za dzier2awe gruntów rolnych oraz nie stanowiacych nieruchomosci rolnych: zl za l ha fizyczny gruntu rolnego -w stosunku rocznym. 500 zl za l ar nieruchomosci nierolnej - w stosunku miesiecznym zl za l m2 gruntu. na któi}'ffi prowadzona jest dzialalnosc handlowa lub uslugowa -w stosunku miesiecznym. 6. Podatku od nieruchomosci: - od budynków mieszkalnych lub Ich czesci 400 zl od l m2 pow. uzytk. (od tej oplaty zwolnieni sa rolnicy) - od budynków lub Ich czesci zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza oraz Ich czesci budynków mieszkalnych zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczcj zl od l m2 pow. uzytk. -od pozostalych budynków lub ich czesci zl od l m2 pow. uzytk. - od budowli - 2 % ich wartosci - od powierzchni gruntów: a) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej z wyjatkiem zwiazanych z budynkami mieszkalnymi 860 zl od l m2 powierzchni. b) pozostalych 50 zl od l m2 powierzchni. Ponadto Zarzad Gminy zostal upowazniony do zastosowania obnizenia do 50 % stawki podatku od nieruchomosci wobec posiadaczy nieruchomosci o lacznej powierzchni - przekraczajacej 0.60 ha.

3 7. Czynszu najmu za lokale uzytkowe: - przeznaczone na prowadzenie dzialalnosci handlowej zl za l m2 z 30 % podwyzka za WC, wode, - przeznaczone na prowadzenie dzialalnosci biurowoadministracyjnej zl za l m2 pow. uzytk. z 30 % podwyzka za WC, wode, - przeznaczone na dzialalnosc uslugowa zl za l m2. pow. uzytk. z 30 % podwyzka za WC, wode, -inne branze (Banki, Poczta) zl za l m2 pow. uzytk. z 30 % podwyzka za WC, wode. Zwolnieni zostal1 calkowicie z ponoszenia czynszu za najem 10kal1: Ochotnicza Straz Pozarna, Kolo Gospodyn Wiejskich, Polskie Stronnictwo Ludowe, RI NSZZ "Sol1darnosc", ZBOWiD, o tle nie prowadza dzialalnosci gospodarczej. Rada Gminy w Rygl1cachna sesji marcowej uchwal1la: - podatek od posiadania psów na terenie Gminy Rygl1ce, - udzielenie absolutorium Zarzadowi ~~ Gminy w Rygl1cach, - przyjela sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 1991 r. - zasady najmu 10kal1uzytkowych bedacych mieniem komunalnym Gminy Rygl1ce, - budzet gminy na 1992 r. Po zapewnieniu srodków na dzialy podstawowe,q. rolnictwo, gosp. komunalna, mieszkaniowa, szkolnictwo, kultura i sztuka, opieka spoleczna, kultura fizyczna, administracja, obsluga, podzielono pozostale srodki w wysokosci tys. zl. wg 1l0sci mieszkanców w poszczególnych wsiach w nastepujacy sposób: BISTUSZOWA - Na Zebraniu Wiejskim przeznaczyla kwote tys. na drogi: Podwale, Rola, dr. Bistuszowa-Pólnoc, Bistuszowa- Podlesie Góme, Kozlówek, Bistuszowa-Wolowa, dr. Bistuszowa kolo Ptndery, Wolowa-Bucze UNISZOWA- Na Zebraniu Wiejskim przeznaczyla kwote tys. na nastepujace drogi: Bucze Góme, Bucze Dolne, Dylówka, RYGLICE - Na Zebraniu Wiejskim przeznaczyly kwote tys. na nastepujace drogi: B~kowina-Przymiarki, Bukowina (pawl1k, Sus, Nalepka), Bukowina (G,\gola, Wójtowicz), Pozory (Duda, Kamionka), PozOly-Ksieze Podlesie, Ksieze Podlesie (Galas, Cup), Wisze (Mal1g), Brzezinki (kolo mostu), Brzezinki (Plaza Czeslaw), Gal1a Dolna (Dylówka), Gal1a Dolna (Rempala), Osiedle (Wisniowski), Osiedle (kolo SKR-u), Rygl1ce Dolne (Plaza, Bojan), Droga kolo Osrodka Zdrowia, oraz Gal1a Górna mln., Pozory mln., mosty JONlNY - i zakup przepustów. Na Zebraniu Wiejskim przeznaczyly kwote tys na nastepujace drogi: Rygl1ce-Jonlny, Joniny-Zalasowa, Wies-Lipie Male, Kowalowa-Wola Lubecka w miedzydomie, Kowalowa-Wola Lubecka, Joniny-Zalasowa, Lipie Duze w miedzydomie, Lipie Duze w miedzydomie. (Kamien), Joniny-Szkola, Pozory-Liclaz Mala, Wolowa-Liciaz, Koniowa-Liclaz, Liclaz-Kowalowa, Wies w miedzyclomie, Lipie Male w miedzydomie, w miedzydomie na p. Pikus, oraz mosty, przepusty. ZALASOWA - Na Zebraniu Wiejskim przeznaczyla kwote tys. na nastepujace drogi: Dolee, Przymiarki Szkola, Ulyca-Zalasowa, Wolowa-Zalasowa, Zalasowa-Dolee-Poprzeczka, Zalasowa-Swiniogóra, Zalasowa-Pteklo, Zalasowa-Stary Gosciniec, Zalasowa-Katy-Gebocka, Dziol-Góry, Zalasowa od Szynwaldu. LUBCZA- Na Zebraniu Wiejskim przeznaczyla kwote tys. na drogi: Lubcza-Zwiernik-Góry, Lubcza (Budyn, Stojak), Lubcza-Slotowa, Czarna Wies, objazd kolo Szkoly, dr. od Budaków do Kosciola, Nowa Wies, Pteglów, od cmentarza dó Czarnej Wsi, Nagórze (Brzeczek, Marcinek), od Budakóww strone cmentarza (Kowalski, Kal1cillski), dr. Kolo Kudronia, przepusty. oraz asfalt na most i kolo Remizy OSP, KOWALOWA- Na Zebraniu Wiejskim przeznaczyla kwote tys. na drogi: przebicie i polaczenie drogi Chybie (Liszka), Jodlowa, dr. Kaczka-Górka Wl., dr. Niemtec Tadeusz, dr. Fllar Izabela, dr. Zlotnik Jan, dr. Machota Wlodzim1erz - KmiecikTadeusz, Góry (Sikorski), Kosciól-Podlesie, dr. Liszka Katarzyna-Wolski, Lipie Male (Janiga Marek), Lazy (Kos, Sambora), Lazy (Kisiel St.), dr. KopaczJózef, dr. Chajec Michal, dr. Janiga Marian, dr. na cmentarz, Budaki- Lazy (Wolski) oraz przepusty. WOLALUBECKA- Na Zebraniu Wiejskim przeznaczyla kwote tys. na drogi: na przysiólku Cyganówka, Pusta Góra, dr. Kumtega St., Góry, dr. do Wllk Edward, dr. do p. Bradlo M., dr. od p. Marcinek H. w kierunku wsi Kowalowa. W zwiazku z tym laczna kwota, przeznaczona na remonty, asfaltowanie i zwirowanie dróg, zakup przepustów i budowe, remontymostówwynos1: tys. zl. Warunkiem na otrzymanie srodków na utwardzenie, zwirowanie, asfaltowanie dróg jest wykonanie przez mieszkanców ofosowan o obowiazujacych parametrach. Na gazownictwo przeznaczono kwote: tys. zl. w takich wsiach, jak: BISTUSZOWA tys. zl. UNISZOWA tys. zl. JONlNY tys. zl. KOWALOWA tys. zl. (Patrz rysunek na nastepnej stronie) Wykorzystanie folii perforowanej w ogrodnictwie Zastosowanie folll perforowanej do plaskiego przykrycia warzyw I truskawek pozwala na przyspieszenie ich zbioru i zwiekszenie plonu. Taka metoda uprawy daje duze efekty produkcyjne i ekonomiczne podobnie jak w tunelach fol1owych, a koszty materialowe i robocizna sa niewspólmiernie nizsze. Warzywa przykrywa sie fol1a bezposrednio po siewie lub po posadzeniu rozsady. Tcrmin siewu i sadzenia warzyw oraz przykrycia fol1a perforowana zalezy od warunków atmosferycznych i przypada na okres od polowy marca do konca maja. Warzywa siejemy zagonowo. Zagon w zaleznosci od gatunku warzyw sklada sie z kilku rzedów. Pas folll o szerokosci 2 m sluzy

4 do przykrycia pasa gruntu o szerokosci cm. Z pozostalej szerokosci pasa folli- 40 cm przeznaczone Jest na przykrycie ziemia po 20 cm z kazdego brzegu. pozostale cm sluzy do luznego rozlozenia, które rosliny wypelniaja w miare wzrostu. folia perforowana powinna byc wykorzystana do przykrycia dwu a nawet trzech gatunków warzyw w Jednym sezonie wegetacy.jnym,powoduje to znaczna obnizke kosztów w stosowaniu folu. Folie przeklada sie z JedneJ uprawy na zagony z nastepna uprawa. Oto kilka przykladów zastosowania folli: l. 20 marzec do 5 kwiecien - r.lodkiewka 5 kwiecien do 30 kwiecien -salata z rozsady l maj. do 20 maj -koperek na zielono 20 maj do 5 czerwiec -ogórek z rozsady marzec do 30 kwiecien -marchew wczesna 1 maj do 20 maj -koperek na zielono 20 maj do 5 czerwiec - ogórek z rozsady marzec do 10 kwiecien -rzodkiewka 10 kwiecien do 10 maj - kapusta wczesna 10 maj do 5 czerwiec - ogórek z rozsady s:i:

5 li "' ' Uf!:' İ.,., b,.,.,,', o i::'..,(.,,:""'"./. ::::....""'.<:bu."",.."" ""'."'~""'.. ru.""..."" 101."".,",C~ o (8) o t.. lllifmaj~ e~ ȯ '" ~~OJa O 'o':.""".. "'::: 'o'::.'..::,"':':,,':,::".:: o:': :':~::: H "' Id tsii)'..... '"... ':,:'.{.:C--:;,/..{. ':::'}.':: }'.",Q", o..... o ':':...,'o' 'o': "'~':': ':':'..,'Ii':" 'o': 'o': "':.., n..,:,:.,:',,:',.. ':",,:,,',,'o.,.;1,','.. o"....,"" O ~.~t1b~ Organem CZKR byl tygodnik oraz Poradnik dla Gospodyn Wiejskich. W Malopolsce dzialaly 3 organizacje rolnicze: - Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie we Lwowie, które zmien1lo nazwe na Towarzystwo Gospodarskie Wschodniej Malopolski zrzeszajace ludnosc chlopska: - Ziemianskie Krakowskie Towarzystwo Rolnicze, w ramach którego zgrupowane bylo 300 KR - Drobnorolne Towarzystwo Kólek Rolniczych z siedziba we Lwowie zrzeszajace przede wszystk1m KR. Towarzystwa poza dzialalnoscia oswiatowo-rolnicza i obrona interesów chlopskich prowadzily dzialalnosc handlowa inicjujac jednoczesnie powstanie róznego typu spóldzielni. W roku 1933 rozporzadzeniem RP zostaly powolane: - Wojewódzkie Izby Rolnicze - Naczelna OrganiZacja Rolnicza pod nazwa Zwiazek Izb i OrganiZaCji Rolniczych. Ostatnie lata miedzywojenne to okres zmagan dzialaczy chlopskich Kólck Rolniczych zwlaszcza w Wielkopolscc, Malopolsce i wojcwództwach srodkowych, a usamodzielnienie sie ruchu Kólek Rolniczych, w tym takze o prachlopskie ukierunkowanic dzialalnosci Izb Rolniczych. W obliczu grozby zblizajaccj sie wojny nastepuje nie tylko przyspieszony wzrost liczbowy KR i KGW, ale takze masowy udzial czlonków tych orgaaizacji w przygotowaniach obronnych niepodleglosci Ojczyzny. Najezdzca nicmiecki zdelegalizowal dzialalnosc KR, KGW a takze ich zwiazków. Mimo to czlonkowie brali czynny udzial w ruchu oporu, przejawem czego byly takie formy walki jak: - organizowanic zaopatrzenia ludnosci pozarolniczcjw zywnosc - udzielanie schronicnia przcsladowanym przez okupanta w tym takze ludnosci pochodzcnia zydowskiego (m. in. KGW - Szewce k. Sandomicrza udziclilo schronicnia 20 dzieciom zydowskim, KR-ZajCZiOrZc gm. Samborzc ukrylo przcd Nicmcami20 jeilców radzieckich. Czynny udzial ruchu Kólck Rolniczych w róznych formach walki z okupantcm spotkal sie z masowymi rcprcsjami. Wsród 817 spacyfikowanych przcz okupanta micjscowosci, bylo 400 miejscowosci, w których dzialaly KIl i KGW. Czesc bohatcrom podzicmncgo Ruchu Kólek Rolniczych w zmaganiach z hitlerowskim najczdzca w latach Opracowal L. BudzUIIski Ogloszenia drobne, ale potrzebne! l) SKRRyglice swiadczy uslugi dla ludnosci w zakresie przecierania drewna. Prowadzi sklep z kwiatami cietymi (zywymi), doniczkowymi (sztucznymi), wykonuje wience i wiqzanki okolicznosciowe. 2) Prosimy zglaszac w UG wolny lokal na "Zaklad fryzjerski".równoczesnie poszukujemy p.p. fryzjerów. :'. : N M..: o CJ ::: ) ~lli.. n nn~g?",... &1L1lillB.. n oci?...jy ~n o !;];j... E..~)J.~ -..,~ ::\::0': )nn:<\f:: i;:' \:: '::::;' :>;:i. :: i N ':::',, ~.:..:~ EI.:::ti:':'", _... o o... o.'.( Kiedy robotnicy w 1980 r. podjeli swój protest. który ogamal caly kraj. aby wzmocnic swa sile zlaczyli nosci". sie razem pod sztandarem "Solidar- Idac za przykladem robotników rolnicy chcac bronic swych gospodarstw przed upanstwowieniem zaczeli tworzyc Zwiazek Zawodowy "Solidamosc" na znak solidaryzowania sie z robotnikami. Wspólnymi silami robotnicy i rolnicy zmusili ówczesny rzad do zarejestrowania obydwu zwiazków. Powstaly dwa legalne zwiazki. Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy (NSZZ) "Solidamosc" robotników oraz Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy Rolnikónosc". Indywidualnych (NSZZ RI) "Solidar- NSZZ RI "Solidarnosc" zostal powolany do ochrony godnosci praw i interesów zawodowych rolników zgodnie z ideami "Solidamosci". Zwiazek jest samorzadny i niezalezny od organów administracji oraz innych organizacji. Terenem dzialania zwiazku jest obszar calego kraju, Zwiazek dziala na rzecz ochrony wlasnosci, praw i interesów swoich czlonków ekonimicznych i socjalnych i ich rodzin oraz na rzecz rozwoju gospodarczego twa. i spolecznego wsi i rolnic- Na terenie naszej gminy pierwsze kola zwiazku zaczely powstawac w Lubczy. Zalasowej. Ryglicach, Joninach, 1981 r. Kowalowej zima 1980 r. na 24 maja 1981 r. odbyl sie w Ryglicach zjazd Delegatów z udzialem przedstawiciela Komitetu Wojewódzkiego Pana Mariana Liszki, który poinfonnowal zebranych o roli chlopów jaka powinni odgrywac przy opracowywaniu planów gospodarczych. Nastepnie przystapiono do wyborów Zarzadu Zwiazku. W tajnym glosowaniu przewodniczacym zwiazku zostal wybrany Ob. Marian Wójcik, zastepca Ob. Edward Nocek. Dzialalnosc zwiazku przerwal stan wojenny 13 grudnia 1981 r. Wszystkie dzialajace organizacje zostaly rozwiazane. W stanie wojennym kontakty potajemne z naszego Gminnygo Kola utrzymywala tylko Pani Gniadek Maria z Zalasowej. W 1989 r. ona pierwsza poinfonnowala Urzad Gminy o istnieniu zwiazku na terenie gminy.

6 Podczas kampani wyborczej, wyborów parlamentarnych w 1989 r. czlonkowie Komitetów Obywatelskich "Solidarnosc" powstalych w okregach wyborczych (naszym okregiem byl okrag debicki) jezdzili i szukali kontaktów z czlonkami "Solidarnosci" w poszczególnych punktach glosowania. W ten sposób zostal nawiazany kontakt pomiedzy czlonkami zwiazku a województwem. Dnia 10 wrzesnia 1989 r. odbyl sie w Ryglicach Gminny Zjazd Zwiazku. Zostal wybrany Zarzad Gminny Zwiazku. W tajnym glosowaniu przewodniczacym zwiazku wybranym zostal Ob. Jan Pawlik, zastepca Ob. Marian Wójcik. Kadencja zwiazku trwa dwa lata, dlatego tez 19 stycznia 1992 r. odbyl sie kolejny Gminny Zjazd Delegatów. Przewodniczacym zwiazku zostal wybrany Ob. Pawlik Jan. Ob. Antoni Grzenia. zastepca Na Gminnym Zjezdzie Delegatów zostalo wysuniete kilka postulatów: 1. Do Komisji Rewizyjnej dzialajacej przy Radzj.e Gminy o przeprowadzenie kompleksowej kontroli wydatków za 1991 r. w Osrodku Pomocy Spolecznej. 2. Do Rady Gminy o wydzielenie z budzetu gminy na 1992 r. funduszu w wysokosci 500 milionów ników zl. na bezprocentowy kredyt dla rol- 3. Do Wójta Gminy Ryglice o stworzenie programu walki z bezrobociem. Nowy zarzad opracowuje obecnie program dzialania. Prosimy o zgloszenie na rece przewodniczacego lub jego zastepcy pomyslów. Mamy nadzieje, ze nasz zwiazek bedzie coraz liczniejszy. Czekamy na zgloszenia. Czlonkiem zwiazku moze byc kazdy indywidu - alny rolnik bez wzgledu na obszar uzytkowanej ziemi i profil produkcji oraz kazda pracujaca z nim w gospodarstwie pelnoletnia osoba bliska. Warunkiem przyjecia do Zwiazku jest akceptacja statutu. Paw lik Jan GMINNY OSRODEK KULTURY proponuje I KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI, MLODZIEZY I DOROSLYCH ORGANIZATOR: Gminny Osrodek Kultury w Ryglicach CEL KONKURSU: Upowszechnianie twórczosci plastycznej dzieci, mlodziezy i doroslych. zachecanie do indywidualnych poszukiwan, wyrazenie swojej osobowosci w materiale plastycznym. Konkurs majacy dopingowac uczestników do coraz ciekawszych form plastycznych. które pozwola im pelniej zobrazowac te zywa i ekspresyjna twórczosc. TEMAT KONKURSU: "Tam, gdzie wszystko jest mozliwe..." Temat konkursu proponujemy potraktowac dowolnie. Jego interpretacja zalezec bedzie od Waszej wyobrazni i fantazji, osobistego postrzegania oraz Waszych obserwacji WARUNKI UCZESTNIClWA: i przezyc. - prace konkursowe moga byc wykonane dowolna technika (malarstwo, rysunek, grafika. laczenie-technik itp.) - format pracy dowolny - ilosc prac ograniczona do 3 od kazdego uczestnika - na odwrocie kazdej pracy w prawym dolnym rogu nalezy podac: 1. imie i nazwisko 2. wiek 3. adres nadeslane prace beda rozpatrywane w grupach wiekowych: lat lat lat 4. mlodziez do 21 lat 5. dorosli - oceny prac. ich wyboru na wystawe oraz przyznania nagród dokona komisja konkursowa powolana przez organizatora - komisja m.in.: oceniajaca prac:e kierowac sie bedzie 1. starannoscia wykonania 2. zastosowaniem ciekawej techniki 3. indywidualnym podejsciem do wykonywanej pracy. ujawniajacym olbrzymia wyobraznie oraz bagaz emocji i przezyc - autorom najlepszych prac przyznane zostana atrakcyjne nagrody rzeczowe. GRAND PRIX we wszystkich kategoriach wiekowych - rozstrzygniecie Konkursu wraz z otwarciem wystawy nastapi w dniu... Otwarcie wystawy zostanie polaczone z wreczeniem nagród autorom nagrodzonych i wyróznionych prac - o rozstrzygnieciu Konkursu i otwarciu wystawy poinformujemy osobnym pismem autorów prac - prace prosimy dostarczyc do dnia roku cach. do Gminnego Osrodka Kultury w Rygli- Najlepsze prace wezma udzial w Konkursie

7

8 . Wola Lubecka dalej sie przedstawia Znamy juz polozenie geograficzne wsi Wola Lubecka, jej uksztaltowanie terenu i etymologie przysiólków. Ze znanych zródel mozna wnioskowac. iz wioska powstala prawdopodobnie w XVI wieku. Istnieja zapiski. ze w 1581 roku Wola Lubecka nalezala do dóbr Lubcza i miala 14 póllanów il/2lanu karczemnego. Natomiast wieloletnia kierowniczka szkoly pani Eleonora Pydychówna pisze w swojej kronice w 1942 roku. iz Wola Lubecka nalezy do parafli Lubcza od XVI wieku. Prawdopodobnie w 1581 roku wyznaczono granice nowej wioski. Pierwotna nazwa Lubczy - Lubcza Wielka stracila swoje znaczenie i skreslono drugi czlon nazwy. Za Polski Królewskiej wies nalezala do województwa sandomierskiego, od 1945 roku do woj. rzeszowskiego. W latach piecdziesiatych nasze tereny przylaczono do woj. krakowskiego. W 1827 r. wies liczyla 18 zagród i 110 mieszkanców. Osada lezaca u podnóza Góry Kokocz. w dolinie Lubeckiego Potoku. bo taka byla pierwotna nazwa Wolanki rozwija sie w drugiej polowie XIX wieku. Znalezli tutaj schronienie powstancy z Powstania Listopadowego przesladowani przez wladze carskie. Przybysze z dalekich stron ksztaltuja pózniejszy obraz wioski. Szlachcic Jan Debowski pochodzacy z Lowicza skazany wraz z cala rodzina na smierc przedostaje sie przez patrole carskie i znajduje schronienie na folwarku pana Schterna. Ozenil sie z pok~lówka. zalozyl rodzine. W r. '-: :7" ;'i" I '. '''''1'.'Ii ". 1 ","~''Y," {lf"" o.. II." I" ~.. ' 0,. '.:: 15" l!ty ;:~;,.,: ~,1F. 00' " I~ 1~1' ".1.' '~1I.rl%,.-:;;.'~.d /,\ lilt I:'>~I~\. ';..t:, ~', i~~~~i~~4"_if~~r. ';} l {}\~;..}-.,~,~~,. \1': -.~..~.' ~ "i~;'j.~",;~...~.:j~. ~.~\l ~!.'}J-"',.' ~....,. '\I..... ~~r~.." ""L!'" t:.., \1:'''' ",.." ".. ~'r.. 'JtJ.,,"" podobny sposób powstaja na naszym terenie rodziny: Llszków, Pomykaczów. Surgów. Szumarów, Slotów. Wola Lubecka nie miala dworu. byly natomiast cztery folwarki. wszystkie sasiadujace ze soba. WlascicIele tych folwarków zarzadzali wieksza czescia wioski. Majatck pana Schterna obejmowal obecna Cyganówke. Pusta Góra nalezala do posiadlosci pana Plucinskiego. Wlasciciel trzeciego folwarku - pan Przewlocki zarzadzal srodkowa czescia wsi. oraz Górami. Tereny znajdujace sie pomiedzy Cyganówka a obecna droga wojewódzka nalezaly do dóbr pana Steinhofa. W burzliwym okresie roku 1846 (powstanie chlopskie) goscil w Woli Lubeckiej msciciel krzywdy chlopskiej - Jakub Szela. Wedlug przekazów tegoz roku zamordowano na Chlaslawie siedmiu dziedziców nie wiadomo skad pr.:ybylych. Szalejaca po Europie w 1852 roku epidemia cholery nie oszczedzala tutejszych mieszkanców. Skutkiem zarazy bylo trzynascie pustych domów. z których wszyscy pomarli. Nic bylo ani jednego domu, w którym wszyscy przezyli te straszliwa chorobe. Ofiary zaczeto grzebac w lesie na Cyganówce. gdzie do niedawna stal drewniany krzyz. Ciag dalszy nastapi Piotr Marcinek Swego nie znacie Zalasowa Zalasowa siega swym istnieniem jako miejscowosc zamieszkala XIV w. Kronlk:irz Jan Dlugosz wspomina, ze I;':;;'~"~::" ;..,1."..~.~;{~~~!(':;~fo. m~'~~' I" '. ' '; l ", o,,~. "i'l':,.r,. ~"'d.' " ".., "",~:~",,'''r.;:.',. ",'. I ~f~. ""''iii,ai'','" ' ;, f:~ ' -,'ZL:~:ty;"...

9 Zalasowa (Zalyaszowa. tak sie dawniej nazywala) to wies kolo Tarnowa polozona nad potokiem. który doplywa do Bialej z prawej strony przy drodze wiodacej z Tamowa do Ryglic. Na wschód od niej znajduje sie najwyzsze wzniesienie zwane Swiniogóra 386 m.n. p.m. Kosciól parafialny zostal tu wybudowany w 1342 r. dzieki hojnosci Janusza Dzialynskiego. hetmana Ostrowskiego kasztelana krakowskiego. Poczatkowo Zalasowa nie byla samodzielna parafia, nalezala do kolegiaty tarnowskiej a ówczesnym administratorem biskupstwa krakowskiego byl kardynal Jerzy Radziwill. W roku 1536 tak opisali wies Zalasowa lustratorowie: "Zalasowa to wies nalezaca do Tamowa. Jest w niej 65 kmieci siedzacy na 32 lanach, placacy 15 grzywien. 31 korcy owsa. kury itd. Tamze soltys ma 2 lany. dwie karczmy placace 4 grzywny. mlyn placacy szósty denar czynszu panskiego". W roku 1581 po smierci Jana Tarnowskiego Zalasowa z calym majatkiem odziedziczyl ksiaze Ostrowski. Po tych kilku wstepnych wiadomosciach o Zalasowej brak danych zwlaszczaz XVIIw. i I polowy XVIIIw. W roku 1775 proboszczem parafii Zalasowa zostaje ks. Józef Blazej Boryc;:zkiewiczdoktor ftlozolli na Uniwersytecie Krakowskim a zarazem dziekan tarnowski. W tym to okresie rocznie (dane z kronik paraf.) wstepowalo w zwiazki malzenskie 20 par. rodzilo sie ponad 50 dzieci a umieralo od osób rocznie. Pierwszy kosciól parafialny byl drewniany. posiadal piekna polichromie. która pomimo tego. ze dach na tym kosciele byl czesto zrywany przez wiatry, zachowala sie bardzo dobrze. W roku 1830 w swieto sw. Szczepana burza zerwala dach zupelnie i zrzucila na cmentarz koscielny. Z kosciola pozostaly same ruiny, zostal wiec zamkniety a msze odprawiano w kapliczce pod lipami (kolo domu p. M. Mazura) stad do dzis istnieje podanie. ze tam byl kosciólek. Budowe nowego kosciola rozpoczyna w roku 1842 ks. Piotr Paszywka - ówczesny proboszcz przy duzym udziale finansowym ksiecia Wl. Sanguszki. Mury starego kosciola zostaly rozebrane i z nich wybudowano kaplice na cmentarzu koscielnym od strony pólnocnej i w niej odprawiano czynnosci liturgiczne az do ukonczenia budowy nowego kosciola, który powstal na miejscu poprzedniego. Ukonczenie budowy nowego kosciola nastepuje w 1848 r. a konsekracja odbyla sie 29 lipca 1859 r. DZiekistaraniom ks. P. Paszywki, ksiezna Elzbieta z Lubomirskich (zona Wl. Sanguszki) wynajela dom kolo kosciola i przeznaczyla na szkole. W tym okresie niewiele osób znalo sztuke pisania i czytania. o czym swiadcza ksiegi metrykalne zawierajace krzyzyki zamiast podpisu imieniem i nazwiskiem. Rabacja chlopska (1846 r.) zadala cios szkole - zostala zamknieta. Po rabacji chlopskiej na terenie Galicji powstaly "Protektoraty". których zadaniem m.in. byla troska o szkole i na tej podstawie w roku 1860 Gmina utrzymuje nauczyciela i budynek. Rozruchy rabacji chlopskiej w Zalasowej odbily sie nie tylko na tym. ze stracono szkole. ale po doznanych obrazeniach (bronil idei rewolucji narodowej) zmarl w wieku 41 lat ks. P. Paszywka. Niepomny doznanych krzywd wszystkie swoje oszczednosci zapisal w testamencie na zakup dzwonu dla parafii. Po smierci ks. P. Paszywki probostwo obejmuje ks. Fr. Zabecki. Bardzo ciekawa jest historia zakupu drugiego dzwonu dla parafii. Ks. Fr. Zabecki wysyla trzy listy -z prosba o przyslanie pieniedzy na ten cel -jeden do Na]aSniejSzej cesarzowej w Wiedniu. drugi do cesarza Ferdynanda a trzeci do cesarza Franciszka Józefa 1. Na pierwsze dwa listy nie otrzymal odpowiedzi. natomiast od cesarza Franciszka Józefa zostalo przyslane pismo do Starostwa w Tarnowie z zapytaniem "czy ille nalezy dac pieniedzy na dzwon w Zalasowej. Starostwo poparlo prosbe ksiedza i18 VI 1868 Urzad Powiatowy w Tarnowie przysyla pismo: "Na]asniejszy Pan FrancIszek Józef Cesarz Austrii ofiarowal 20 zl. r. na sprawienie dzwonu dla Zalasowej". Dzwon zostal zakupiony ale juz w 1887 r. zostal zabrany przez wladze austriackie. Przy konsekracji otrzymal imie "Józef'. Dalsze dzieje Zalasowej w nastepnych odcinkach. Opracowala na podstawie KronIk parafialnych V V I':1r::JK o. O ḃ ::: ~ ~ <9 <9 <9 g d',': I'.' ~c 'C.' '.' '"'''''''''''' ::oc..::: '0:0''::0::',' :::0.::,-:': :,:,"".::,'.,:,:',::,:.:,::,:,: ':0:'".,:,~':" ':0:',::c :0::' '::::".:::::.::. ':::. ::;:',.;:;:.:::::..;:::. ':::;:;.,-.:::;..:;:;y.:;::. ::;::.::;::,.;:;:. :::::,.;:;:.:::; ;:::.... o, "......,' n. n. H H n.',' n.. ','".. k u... ItwPy'iJIJ H.. n. n. n n' n n. H' n 'H n' 'H.,..H.. n.. a}.p... C[l" 'P. ~P.:}'\o &i);{:oa\.. 2i::;\{:::<i? ej :/. \00::\:" 6ibli' {o..::::a::\. (!."'. llira a.. Q e",. ID Druga ogólnie dostepna zbiornica informacji ze wszystkich dziedzin wiedzy na terenie Gminy Ryglice jest F1l1a BIblioteczna w Zalasowej. Zostala otwarta z dniem l stycznia 1957 roku pod kierownictwem p. henryka Rakoczego. Od 1974 roku Biblioteka zajmuje lokal w budynku godzinach:. poniedzialek wtorek sroda _ 1900 czwartek piatek 1100 _ 1900 sobota robocza "Domu Strazaka" i zaprasza w pracownikiemjest Zofia Papuga. Biblioteka uzytkuje jedno pomieszczenie o powier.lchni48 m2. WypozyczalnIa ze zbiorami literatury pieknej polskiej i zagranicznej dla doroslych, dzieci, mlodziezy oddzielona jest od czytelni scianka z metaloplastyki. W czytelni znajduje sie ksiegozbiór podreczny (encyklopedie, slowniki). z którego mozna korzystac na miejscu, oraz literatura popularnonaukowa, lektury dla szkól podstawowych I srednich, 15 tytulów czasopism. KsIegozbIór Fll11 Bibliotecznej w Zalasowej (stan na 31.XII.1991 r. liczy woluminów. w tym literatury pieknej dla dzieci i mlodziezy literatury pieknej dla doroslych literatury z innych dzialów (popularnonaukowej) woluminy. Zarejestrowano do konca grudnia 1991 roku 470 czytelników. W ciagu roku z ksiegozbioru BIblioteki skorqstalo 3185 czytelników. Wypozyczalnia (stan na 31.XII.1991 r.) woluminów w tym: literatury pieknej dla dzieci I mlodziezy literatury pieknej dla doroslych literatury z innych dzialów czasopism

10 Oprócz wypozyczania ksiazek w Bibliotece odbywaja sie konkursy. lekcje biblioteczne dla uczniów Szkoly Podstawowej. C2YfELNIKUIII Ksiazka poszerza wiedze. pomaga w nauce. uczy myslenia. sklania do refleksji. przynosi odprezenie i chwile odpoczynku. dostarcza przezyc estetycznych. wyposaza w wiele wartosci moralnych. wzbogaca zycie - Dlatego tez -gdy nie wiesz co robic? Nie wiesz gdzie pójsc? -Przyjdz do BIblioteki w Zalasowej. ZAPRASZAM III Z.P. Odcinek 3 Wiezien 4617" "Nr WybIeglam daleko ze wspomnieniami do przodu. a trzeba wrócic do lat poczatkowych. Do tych czasów. które byly najstraszniejsze l o których chcialoby sie zapomniec. a nie mozna. Stoja w oczach do dzis jak kataklizm. tkwia jak ciern gleboko w pamieci. a mysl o tych latach napawa drzeniem l lekiem. nawet we snie. W pierwszych miesiacach obozowych bylo mniej ludzi. bylo luzniej na blokach. jedzenia bylo wiecej. ale dyscyplina byla wyostrzona do perfekcji. W pózniejszych latach wielu esesmanów l esesmanek poszlo na front. a wiezniów przybywalo. NIe mozna bylo utrzymac tak ostrej dyscypliny. wiec pod tym wzgledem troche mozna bylo odetchnac. Ale zjedzeniem bylo coraz gorzej. Im wiecej ludzi tym mniej jedzenia. a praca ponad ludzka wytrzymalosc. PIerwszymI mieszkankami w obozie w 1939 r. byly wiezniarki przywiezione z Llchtenburga. Byly to prostytutki l zydówki niemieckie. Najgorsze typy pod sloncem. One to na poczatku pelnily funkcje blokowych. sztubowych. druzynowych. takze na polskich blokach. Wszyscy esesmani l esesmanki w obozie nie potrafili dokonac tyle zla. co te prostytutki jako blokowe l sztubowe. One byly na blokach dzien i noc w kazdej chwili szpiegowaly. szykanowaly. bily. kopaly l wysylaly do najciezszej pracy. Okradaly nas z tych glodowych porcji niemilosiernie, robily donosy zawsze z palca wyssane. NIkomu sie ani nie snilo o takich rzeczach. za które caly blok. byl karany. Przede wszystkim odpowiedzialnosc zbiorowa. Caly blok nie otrzymal JedzenIa i na glodnego do ciezkiej pracy. A po pracy "stójka" to znaczy stanie na bacznosc pod straza policjantek obozowych, trzy, cztery godziny. Malo kto mógl to wytrzymac. tylko padal zemdlony. Po zakonczonej karze przychodzimy do bloku ostatkiem sil l slyszymy wrzaski Grety, ze lózka byly zle poscielone rano l ze nie dostaniemy jesc az bedzie porzadek zrobiony. Patrzymy na te swoje prycze a tu wszystko powywracane, wy- mieszane do góry nogami. trzeba szukac swoich rzeczy i skladac w kostke. A te wiedzmy blokowa l sztabowe w tym czasie zazeraly sie tym. co bylo przeznaczone dla wszystkich. resztki mialy byc dla nas. co caly dzien w ciezkiej pracy utrudzone slanialy sie na nogach z glodu l upokorzenia. Dodatkowa gorycza bylo to. ze takie typy margines spoleczny. tak samo wiezniarki maja nad nami przewage l my Ich musimy sluchac. Nasz transport z Tarnowa liczyl 64 osoby. Wszystkie politycznie aresztowane przez Gestapo. Byly to przewaznie starsze panie. lekarze. profesorki. zony Inzyn1erów. dyrektorów. Ulokowano nas na bloku 16-tym. PrzydzIelono trzy "opiekunki" z tych wlasnie prostytutek: FrIda. L1zbet l Greta. Greta nazywala sie Muskeller. przeszla do historii obozowej jako krwawa Greta. Wyslala wiele kobiet na zaglade. a wiele zrobila kalekami. NIeraz zastanawialysmy sie skad w kobiecie - bo to przeciez byly kobiety -bierze sie tyle zla. tyle nienawisci, tyle podlosci. Ale tym "wiedzmom" sprawialo najwieksza satysfakcje. ze "ona" prostytutka. margines spoleczny. moze pania profesorke bic po twarzy. kopac l wymyslac jej. "ty jestes polska swinia. wygladasz jak maciora". W najgorszym polozeniu byly wlasnie te starsze panie. My mlode Oa mialam 26 lat kiedy mnie aresztowano) szlysmy do pracy na caly dzien, w pracy czlowiek zapominal o tym koszmarnym bytowaniu na bloku. Jeszcze w wiezieniu zaprzyjaznilam sie z Janka G. Byla nauczycielka. zona InzynIera z Sanoka. Starsza prawie Blat ode mnie, ale bardzo delikatna l niezaradna. Przylgnela do mnie calym sercem. Ja sie nia opiekowalam, wspieralam mocnymi nerwami l dzielilam sie z kazdym kawalkiem chleba. Trzymalysmy sie w obozie razem. Ona panicznie bala sie bicia, wiecjaja wyciagalam do pracy. zeby te czarowniceja nic bily na bloku. W pracy bylo róznie. czasem jej pomagalam. oslanialam, a ona byla mi niezmiernie wdzieczna. Ja bylam przyzwyczajona do pracy fizycznej. moglam slabszej od siebie doradzic, jak najlepiej wykonac zlecona powinnosc. zeby nie otrzymac kary. Nad brama Wjazdowa obozu koncentracyjnego Ravensbruck widnial napis "ArbeIt macht frei" (praca daje wyzwolenie). Ale to wyzwolenie dawala jedynie smierc. Kto sam nie poszukal sobie smierci Idac na druty czekala go smierc w komorze gazowej. ZalozenIem wszystkich obozów niemieckich bylo wyniszczenie wiezniów przez prace. Do pracy pedzono wszystkich starszych l mlodych. Kto oslabiony padal kwalifikowal sie do gazu. Praca byla mordercza. KobIety budowaly domy. drogi. tory kolejowe, w lesie scinaly drzewa noszac ciezkie belki na ramionach. Przy obozie byly budowane w1lle dla obslugi obozowej lich rodzin, wszystko rekami wiezniów. KopanIe fundamentów kilofami. wozenie betonu, kamieni. cementu bardzo daleko na taczkach, to byla praca nie dla slabych kobiet. Ludzie zle wyzyw1enl. zle ubrani. stloczeni po pracy w barakaclljak bydlo bez mozliwosci odpoczynku zalamywali sie psychicznie. W ciaglej depresji l strachu przed biciem l karami nie byli zdolni do pracy l do takiego tempajakiego od nas wymagano. Biegiem z ciezka taczka pelna cementubetonu. Bez wzgledu na pogode, deszcz czy snieg. Czesto przemokniete do szpiku kosci jeden dzien. drugi I dziesiaty. Kazda byla przeziebiona z goraczka. ale pod wplywem strachu szla do tej pracy goniona wyzwiskami I batem. T.W. (dalszy ciag w nastepnym odcinku)

11 lffar/jeftel~ ~ti; c/edl f ~- $~ --- \:::b"'~~m ~~~

12