INFORMATOR RYGLICKI. Marzec - kwiecien 1992 cena zl. DWUMIESIECZNIK ROK I Nr 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR RYGLICKI. Marzec - kwiecien 1992 cena 4.000 zl. DWUMIESIECZNIK ROK I Nr 4"

Transkrypt

1 INFORMATOR RYGLICKI DWUMIESIECZNIK ROK I Nr 4 Marzec - kwiecien 1992 cena zl Szanowni i wielce mili Czytelnicy. Niniejszy numer naszej gazetki odbiega od przyjetej w poprzednich numerach formy i tresci. Jezeli wydajemy "Informator" - wiec chcemy informowac o dniach zwyczajnych. tych powszednich naszego szarego zycia. Zapowiadamy wiec informacje o zamierzeniach i pracach. które tak bardzo absorbuja nas. Które sa przedmiotem goracych dyskusji. a nawet sprzeczek w domach i na. ulicy. Czy to dobrze. czy to zle? Historia jest wazna. bo to nasze korzenie. pamiec o dniach minionych i ludziach. którzy juz od nas odeszli. bo: "Narody. które traca pamiec - umieraja" - jest bardzo wazna. Uwazamy jednak. ze troche zwyczajnosci tez jest wskazane. Zatem zachecamy do przeczytania i zaznajomienia sie. co nas czeka i czego mozemy oczekiwac. Zyczymy przyjemnej lektury.

2 ZARZAD I RADA GMINY Do najwazniejszych dzialan podjetych przez Zarzad i Wójta nalez)': -rozpoczecie budowy kanalizacji i oczyszczalni scieków w Rygl1cach. Jest to inwestycja potrzebna., ale przez wiekszosc mieszkanców Ryglic traktowana jako "zlo konieczne". Widocznie niektórzy mieszkancy wychodza z zalozenia "lepszy cleply smrodek niz swiezy chlodek". Najciezsza sprawa do przeforsowania jest uzyskanie pozwolen na wejscie w teren: "Pseudopomocnicy pisza anonimy". w których okazuje sie. ze wiedza lepiej jak budowac! - Rodzi sie pytanie. czemu wczesniej sami tego nie zrobili? Czemu nie wplyneli na ówczesne wladze? W wyniku braku wspólpracy z mieszkancami Ryglic prace kanal1zacyjne beda wstrzymane. - zlecenie wykonania dokumentacji telefonizacji Gminy Ryglice. Na Zebraniach Wiejskich w poszczególnych wsiach powolano Komitety TelefoniZacji Wsi. W wiekszosci ludzie czuja potrzebe telefonizacji. Bali siejednak wziac na siebie obowiazki ZWiazane z praca w tych komitetach. Jak z kazda inwestycja. tak i tu sa problemy. np. rózne koncepcje podlaczen do Tarnowa. Zainteresowani i mogacy pomóc w tej sprawie proszeni sa o nawiazanie kontaktu z komitetami telefonizacji. - wyslanie ofert na zakup samochodu strazackiego do przedsiebiorstw. Pozarne. gdzie zlikwidowano Zakladowe Straze - uzyskanie dotacji do gazyfikacji wsi Wola Lubecka i Lubcza. Natomiast "Rygl1ce - I etap" maja uzyskac dotacje na gazyfikacje w miesiacu kwietniu.. Na sesji Rady Gminy w Ryglicach w miesiacu lutym zostaly ustalone nowe stawki: podatków i oplat na rzecz budzetu gminy. Majac na uwadzc potrzeby mieszkanców gminy Rygl1ce. oraz biorac pod uwage stawki podatków. oplat w gminach sasiednich ustalono nastepujace stawki: l. Za sporzadzenie testamentu w Urzedzie Gminy Ryglice. oplata administracyjna wynosi zl od testamentu. Za sporzadzenie testamentu u testatora. w jego miejscu zamieszkania. oplata powyzsza wynosi zl od testamentu. ' 2. Dzienna oplata targowa na terenie Gminy Ryglice wynosi zl. 3. Za uslugi swiadczone na cmentarzu komunalnym w Ryglicach oraz za korzystanie z tego cmentarza; I:J.za: a) wykopanie grobu zl z 25% podwyzka od l.xi. do 30.III. b) otworzenie grobowca zl. z 25% podwyzkaod l.xi. do c) miejsce pod grobowiec jednoosobowy zl d) miejsce pod grób ziemny zl e) miejsce pod grobowiec wieloosobowy zl Omiejsce pod grób z nagrobkiem: -jednoosobowy zl -wieloosobowy zl Ponadto ustalone zostaly oplaty za uslugi ekshumacji zwlok swiadczone na cmentarzu komunalnym w Rygl1- cach.. Poszukuje sie ajenta. dzierzawcy -cmentarza komunalnego w Ryglicach. 4. Podatek rolny od gruntów w I pólroczu 1992 r. wynosi: zl za l ha przeliczeniowy. podatek lesny w I pólroczu 1992 r. wynosi: zl. za l ha fizyczny lasu. Ponadto Rada Gminy okreslila warunki jakie musza spelnic podatnicy (rolnicy). którzy moga ubiegac sie o zwolnienie z podatku rolnego z gruntu odlogujacego nie dluzej niz 3 lata. Otóz podatnicy nabywaja prawo do zwolnienia od podatku rolnego z wiw gruntów w nastepnym roku podatkowym po roku. w któi}'ffi zlozyli oswiadczenia wg wzoru. z zastrzezeniem odpowiedzialnosci karnej oraz jezeli spelniaja lacznie nastepujace warunki: - ukonczyli 70 lat zycia. - prowadza dospodarstwo samotnie. na gruncie kl. IV b. polozonym na stoku pólnocnym nie nadajacym sie do uprawy sprzetem mechanicznym.. Poza tym. uzytki rolne. na których zaprzestano produkcji rolnej winny byc utrzymane w ugorze czarnym oraz oznaczone tabliczka Informacyjna wg wzoru. Kazde podanie rozpatrywane jest przez Zarzad Gm1i1yw Ryglicach. 5. Za dzier2awe gruntów rolnych oraz nie stanowiacych nieruchomosci rolnych: zl za l ha fizyczny gruntu rolnego -w stosunku rocznym. 500 zl za l ar nieruchomosci nierolnej - w stosunku miesiecznym zl za l m2 gruntu. na któi}'ffi prowadzona jest dzialalnosc handlowa lub uslugowa -w stosunku miesiecznym. 6. Podatku od nieruchomosci: - od budynków mieszkalnych lub Ich czesci 400 zl od l m2 pow. uzytk. (od tej oplaty zwolnieni sa rolnicy) - od budynków lub Ich czesci zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza oraz Ich czesci budynków mieszkalnych zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczcj zl od l m2 pow. uzytk. -od pozostalych budynków lub ich czesci zl od l m2 pow. uzytk. - od budowli - 2 % ich wartosci - od powierzchni gruntów: a) zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej z wyjatkiem zwiazanych z budynkami mieszkalnymi 860 zl od l m2 powierzchni. b) pozostalych 50 zl od l m2 powierzchni. Ponadto Zarzad Gminy zostal upowazniony do zastosowania obnizenia do 50 % stawki podatku od nieruchomosci wobec posiadaczy nieruchomosci o lacznej powierzchni - przekraczajacej 0.60 ha.

3 7. Czynszu najmu za lokale uzytkowe: - przeznaczone na prowadzenie dzialalnosci handlowej zl za l m2 z 30 % podwyzka za WC, wode, - przeznaczone na prowadzenie dzialalnosci biurowoadministracyjnej zl za l m2 pow. uzytk. z 30 % podwyzka za WC, wode, - przeznaczone na dzialalnosc uslugowa zl za l m2. pow. uzytk. z 30 % podwyzka za WC, wode, -inne branze (Banki, Poczta) zl za l m2 pow. uzytk. z 30 % podwyzka za WC, wode. Zwolnieni zostal1 calkowicie z ponoszenia czynszu za najem 10kal1: Ochotnicza Straz Pozarna, Kolo Gospodyn Wiejskich, Polskie Stronnictwo Ludowe, RI NSZZ "Sol1darnosc", ZBOWiD, o tle nie prowadza dzialalnosci gospodarczej. Rada Gminy w Rygl1cachna sesji marcowej uchwal1la: - podatek od posiadania psów na terenie Gminy Rygl1ce, - udzielenie absolutorium Zarzadowi ~~ Gminy w Rygl1cach, - przyjela sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 1991 r. - zasady najmu 10kal1uzytkowych bedacych mieniem komunalnym Gminy Rygl1ce, - budzet gminy na 1992 r. Po zapewnieniu srodków na dzialy podstawowe,q. rolnictwo, gosp. komunalna, mieszkaniowa, szkolnictwo, kultura i sztuka, opieka spoleczna, kultura fizyczna, administracja, obsluga, podzielono pozostale srodki w wysokosci tys. zl. wg 1l0sci mieszkanców w poszczególnych wsiach w nastepujacy sposób: BISTUSZOWA - Na Zebraniu Wiejskim przeznaczyla kwote tys. na drogi: Podwale, Rola, dr. Bistuszowa-Pólnoc, Bistuszowa- Podlesie Góme, Kozlówek, Bistuszowa-Wolowa, dr. Bistuszowa kolo Ptndery, Wolowa-Bucze UNISZOWA- Na Zebraniu Wiejskim przeznaczyla kwote tys. na nastepujace drogi: Bucze Góme, Bucze Dolne, Dylówka, RYGLICE - Na Zebraniu Wiejskim przeznaczyly kwote tys. na nastepujace drogi: B~kowina-Przymiarki, Bukowina (pawl1k, Sus, Nalepka), Bukowina (G,\gola, Wójtowicz), Pozory (Duda, Kamionka), PozOly-Ksieze Podlesie, Ksieze Podlesie (Galas, Cup), Wisze (Mal1g), Brzezinki (kolo mostu), Brzezinki (Plaza Czeslaw), Gal1a Dolna (Dylówka), Gal1a Dolna (Rempala), Osiedle (Wisniowski), Osiedle (kolo SKR-u), Rygl1ce Dolne (Plaza, Bojan), Droga kolo Osrodka Zdrowia, oraz Gal1a Górna mln., Pozory mln., mosty JONlNY - i zakup przepustów. Na Zebraniu Wiejskim przeznaczyly kwote tys na nastepujace drogi: Rygl1ce-Jonlny, Joniny-Zalasowa, Wies-Lipie Male, Kowalowa-Wola Lubecka w miedzydomie, Kowalowa-Wola Lubecka, Joniny-Zalasowa, Lipie Duze w miedzydomie, Lipie Duze w miedzydomie. (Kamien), Joniny-Szkola, Pozory-Liclaz Mala, Wolowa-Liciaz, Koniowa-Liclaz, Liclaz-Kowalowa, Wies w miedzyclomie, Lipie Male w miedzydomie, w miedzydomie na p. Pikus, oraz mosty, przepusty. ZALASOWA - Na Zebraniu Wiejskim przeznaczyla kwote tys. na nastepujace drogi: Dolee, Przymiarki Szkola, Ulyca-Zalasowa, Wolowa-Zalasowa, Zalasowa-Dolee-Poprzeczka, Zalasowa-Swiniogóra, Zalasowa-Pteklo, Zalasowa-Stary Gosciniec, Zalasowa-Katy-Gebocka, Dziol-Góry, Zalasowa od Szynwaldu. LUBCZA- Na Zebraniu Wiejskim przeznaczyla kwote tys. na drogi: Lubcza-Zwiernik-Góry, Lubcza (Budyn, Stojak), Lubcza-Slotowa, Czarna Wies, objazd kolo Szkoly, dr. od Budaków do Kosciola, Nowa Wies, Pteglów, od cmentarza dó Czarnej Wsi, Nagórze (Brzeczek, Marcinek), od Budakóww strone cmentarza (Kowalski, Kal1cillski), dr. Kolo Kudronia, przepusty. oraz asfalt na most i kolo Remizy OSP, KOWALOWA- Na Zebraniu Wiejskim przeznaczyla kwote tys. na drogi: przebicie i polaczenie drogi Chybie (Liszka), Jodlowa, dr. Kaczka-Górka Wl., dr. Niemtec Tadeusz, dr. Fllar Izabela, dr. Zlotnik Jan, dr. Machota Wlodzim1erz - KmiecikTadeusz, Góry (Sikorski), Kosciól-Podlesie, dr. Liszka Katarzyna-Wolski, Lipie Male (Janiga Marek), Lazy (Kos, Sambora), Lazy (Kisiel St.), dr. KopaczJózef, dr. Chajec Michal, dr. Janiga Marian, dr. na cmentarz, Budaki- Lazy (Wolski) oraz przepusty. WOLALUBECKA- Na Zebraniu Wiejskim przeznaczyla kwote tys. na drogi: na przysiólku Cyganówka, Pusta Góra, dr. Kumtega St., Góry, dr. do Wllk Edward, dr. do p. Bradlo M., dr. od p. Marcinek H. w kierunku wsi Kowalowa. W zwiazku z tym laczna kwota, przeznaczona na remonty, asfaltowanie i zwirowanie dróg, zakup przepustów i budowe, remontymostówwynos1: tys. zl. Warunkiem na otrzymanie srodków na utwardzenie, zwirowanie, asfaltowanie dróg jest wykonanie przez mieszkanców ofosowan o obowiazujacych parametrach. Na gazownictwo przeznaczono kwote: tys. zl. w takich wsiach, jak: BISTUSZOWA tys. zl. UNISZOWA tys. zl. JONlNY tys. zl. KOWALOWA tys. zl. (Patrz rysunek na nastepnej stronie) Wykorzystanie folii perforowanej w ogrodnictwie Zastosowanie folll perforowanej do plaskiego przykrycia warzyw I truskawek pozwala na przyspieszenie ich zbioru i zwiekszenie plonu. Taka metoda uprawy daje duze efekty produkcyjne i ekonomiczne podobnie jak w tunelach fol1owych, a koszty materialowe i robocizna sa niewspólmiernie nizsze. Warzywa przykrywa sie fol1a bezposrednio po siewie lub po posadzeniu rozsady. Tcrmin siewu i sadzenia warzyw oraz przykrycia fol1a perforowana zalezy od warunków atmosferycznych i przypada na okres od polowy marca do konca maja. Warzywa siejemy zagonowo. Zagon w zaleznosci od gatunku warzyw sklada sie z kilku rzedów. Pas folll o szerokosci 2 m sluzy

4 do przykrycia pasa gruntu o szerokosci cm. Z pozostalej szerokosci pasa folli- 40 cm przeznaczone Jest na przykrycie ziemia po 20 cm z kazdego brzegu. pozostale cm sluzy do luznego rozlozenia, które rosliny wypelniaja w miare wzrostu. folia perforowana powinna byc wykorzystana do przykrycia dwu a nawet trzech gatunków warzyw w Jednym sezonie wegetacy.jnym,powoduje to znaczna obnizke kosztów w stosowaniu folu. Folie przeklada sie z JedneJ uprawy na zagony z nastepna uprawa. Oto kilka przykladów zastosowania folli: l. 20 marzec do 5 kwiecien - r.lodkiewka 5 kwiecien do 30 kwiecien -salata z rozsady l maj. do 20 maj -koperek na zielono 20 maj do 5 czerwiec -ogórek z rozsady marzec do 30 kwiecien -marchew wczesna 1 maj do 20 maj -koperek na zielono 20 maj do 5 czerwiec - ogórek z rozsady marzec do 10 kwiecien -rzodkiewka 10 kwiecien do 10 maj - kapusta wczesna 10 maj do 5 czerwiec - ogórek z rozsady s:i:

5 li "' ' Uf!:' İ.,., b,.,.,,', o i::'..,(.,,:""'"./. ::::....""'.<:bu."",.."" ""'."'~""'.. ru.""..."" 101."".,",C~ o (8) o t.. lllifmaj~ e~ ȯ '" ~~OJa O 'o':.""".. "'::: 'o'::.'..::,"':':,,':,::".:: o:': :':~::: H "' Id tsii)'..... '"... ':,:'.{.:C--:;,/..{. ':::'}.':: }'.",Q", o..... o ':':...,'o' 'o': "'~':': ':':'..,'Ii':" 'o': 'o': "':.., n..,:,:.,:',,:',.. ':",,:,,',,'o.,.;1,','.. o"....,"" O ~.~t1b~ Organem CZKR byl tygodnik oraz Poradnik dla Gospodyn Wiejskich. W Malopolsce dzialaly 3 organizacje rolnicze: - Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie we Lwowie, które zmien1lo nazwe na Towarzystwo Gospodarskie Wschodniej Malopolski zrzeszajace ludnosc chlopska: - Ziemianskie Krakowskie Towarzystwo Rolnicze, w ramach którego zgrupowane bylo 300 KR - Drobnorolne Towarzystwo Kólek Rolniczych z siedziba we Lwowie zrzeszajace przede wszystk1m KR. Towarzystwa poza dzialalnoscia oswiatowo-rolnicza i obrona interesów chlopskich prowadzily dzialalnosc handlowa inicjujac jednoczesnie powstanie róznego typu spóldzielni. W roku 1933 rozporzadzeniem RP zostaly powolane: - Wojewódzkie Izby Rolnicze - Naczelna OrganiZacja Rolnicza pod nazwa Zwiazek Izb i OrganiZaCji Rolniczych. Ostatnie lata miedzywojenne to okres zmagan dzialaczy chlopskich Kólck Rolniczych zwlaszcza w Wielkopolscc, Malopolsce i wojcwództwach srodkowych, a usamodzielnienie sie ruchu Kólek Rolniczych, w tym takze o prachlopskie ukierunkowanic dzialalnosci Izb Rolniczych. W obliczu grozby zblizajaccj sie wojny nastepuje nie tylko przyspieszony wzrost liczbowy KR i KGW, ale takze masowy udzial czlonków tych orgaaizacji w przygotowaniach obronnych niepodleglosci Ojczyzny. Najezdzca nicmiecki zdelegalizowal dzialalnosc KR, KGW a takze ich zwiazków. Mimo to czlonkowie brali czynny udzial w ruchu oporu, przejawem czego byly takie formy walki jak: - organizowanic zaopatrzenia ludnosci pozarolniczcjw zywnosc - udzielanie schronicnia przcsladowanym przez okupanta w tym takze ludnosci pochodzcnia zydowskiego (m. in. KGW - Szewce k. Sandomicrza udziclilo schronicnia 20 dzieciom zydowskim, KR-ZajCZiOrZc gm. Samborzc ukrylo przcd Nicmcami20 jeilców radzieckich. Czynny udzial ruchu Kólck Rolniczych w róznych formach walki z okupantcm spotkal sie z masowymi rcprcsjami. Wsród 817 spacyfikowanych przcz okupanta micjscowosci, bylo 400 miejscowosci, w których dzialaly KIl i KGW. Czesc bohatcrom podzicmncgo Ruchu Kólek Rolniczych w zmaganiach z hitlerowskim najczdzca w latach Opracowal L. BudzUIIski Ogloszenia drobne, ale potrzebne! l) SKRRyglice swiadczy uslugi dla ludnosci w zakresie przecierania drewna. Prowadzi sklep z kwiatami cietymi (zywymi), doniczkowymi (sztucznymi), wykonuje wience i wiqzanki okolicznosciowe. 2) Prosimy zglaszac w UG wolny lokal na "Zaklad fryzjerski".równoczesnie poszukujemy p.p. fryzjerów. :'. : N M..: o CJ ::: ) ~lli.. n nn~g?",... &1L1lillB.. n oci?...jy ~n o !;];j... E..~)J.~ -..,~ ::\::0': )nn:<\f:: i;:' \:: '::::;' :>;:i. :: i N ':::',, ~.:..:~ EI.:::ti:':'", _... o o... o.'.( Kiedy robotnicy w 1980 r. podjeli swój protest. który ogamal caly kraj. aby wzmocnic swa sile zlaczyli nosci". sie razem pod sztandarem "Solidar- Idac za przykladem robotników rolnicy chcac bronic swych gospodarstw przed upanstwowieniem zaczeli tworzyc Zwiazek Zawodowy "Solidamosc" na znak solidaryzowania sie z robotnikami. Wspólnymi silami robotnicy i rolnicy zmusili ówczesny rzad do zarejestrowania obydwu zwiazków. Powstaly dwa legalne zwiazki. Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy (NSZZ) "Solidamosc" robotników oraz Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy Rolnikónosc". Indywidualnych (NSZZ RI) "Solidar- NSZZ RI "Solidarnosc" zostal powolany do ochrony godnosci praw i interesów zawodowych rolników zgodnie z ideami "Solidamosci". Zwiazek jest samorzadny i niezalezny od organów administracji oraz innych organizacji. Terenem dzialania zwiazku jest obszar calego kraju, Zwiazek dziala na rzecz ochrony wlasnosci, praw i interesów swoich czlonków ekonimicznych i socjalnych i ich rodzin oraz na rzecz rozwoju gospodarczego twa. i spolecznego wsi i rolnic- Na terenie naszej gminy pierwsze kola zwiazku zaczely powstawac w Lubczy. Zalasowej. Ryglicach, Joninach, 1981 r. Kowalowej zima 1980 r. na 24 maja 1981 r. odbyl sie w Ryglicach zjazd Delegatów z udzialem przedstawiciela Komitetu Wojewódzkiego Pana Mariana Liszki, który poinfonnowal zebranych o roli chlopów jaka powinni odgrywac przy opracowywaniu planów gospodarczych. Nastepnie przystapiono do wyborów Zarzadu Zwiazku. W tajnym glosowaniu przewodniczacym zwiazku zostal wybrany Ob. Marian Wójcik, zastepca Ob. Edward Nocek. Dzialalnosc zwiazku przerwal stan wojenny 13 grudnia 1981 r. Wszystkie dzialajace organizacje zostaly rozwiazane. W stanie wojennym kontakty potajemne z naszego Gminnygo Kola utrzymywala tylko Pani Gniadek Maria z Zalasowej. W 1989 r. ona pierwsza poinfonnowala Urzad Gminy o istnieniu zwiazku na terenie gminy.

6 Podczas kampani wyborczej, wyborów parlamentarnych w 1989 r. czlonkowie Komitetów Obywatelskich "Solidarnosc" powstalych w okregach wyborczych (naszym okregiem byl okrag debicki) jezdzili i szukali kontaktów z czlonkami "Solidarnosci" w poszczególnych punktach glosowania. W ten sposób zostal nawiazany kontakt pomiedzy czlonkami zwiazku a województwem. Dnia 10 wrzesnia 1989 r. odbyl sie w Ryglicach Gminny Zjazd Zwiazku. Zostal wybrany Zarzad Gminny Zwiazku. W tajnym glosowaniu przewodniczacym zwiazku wybranym zostal Ob. Jan Pawlik, zastepca Ob. Marian Wójcik. Kadencja zwiazku trwa dwa lata, dlatego tez 19 stycznia 1992 r. odbyl sie kolejny Gminny Zjazd Delegatów. Przewodniczacym zwiazku zostal wybrany Ob. Pawlik Jan. Ob. Antoni Grzenia. zastepca Na Gminnym Zjezdzie Delegatów zostalo wysuniete kilka postulatów: 1. Do Komisji Rewizyjnej dzialajacej przy Radzj.e Gminy o przeprowadzenie kompleksowej kontroli wydatków za 1991 r. w Osrodku Pomocy Spolecznej. 2. Do Rady Gminy o wydzielenie z budzetu gminy na 1992 r. funduszu w wysokosci 500 milionów ników zl. na bezprocentowy kredyt dla rol- 3. Do Wójta Gminy Ryglice o stworzenie programu walki z bezrobociem. Nowy zarzad opracowuje obecnie program dzialania. Prosimy o zgloszenie na rece przewodniczacego lub jego zastepcy pomyslów. Mamy nadzieje, ze nasz zwiazek bedzie coraz liczniejszy. Czekamy na zgloszenia. Czlonkiem zwiazku moze byc kazdy indywidu - alny rolnik bez wzgledu na obszar uzytkowanej ziemi i profil produkcji oraz kazda pracujaca z nim w gospodarstwie pelnoletnia osoba bliska. Warunkiem przyjecia do Zwiazku jest akceptacja statutu. Paw lik Jan GMINNY OSRODEK KULTURY proponuje I KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI, MLODZIEZY I DOROSLYCH ORGANIZATOR: Gminny Osrodek Kultury w Ryglicach CEL KONKURSU: Upowszechnianie twórczosci plastycznej dzieci, mlodziezy i doroslych. zachecanie do indywidualnych poszukiwan, wyrazenie swojej osobowosci w materiale plastycznym. Konkurs majacy dopingowac uczestników do coraz ciekawszych form plastycznych. które pozwola im pelniej zobrazowac te zywa i ekspresyjna twórczosc. TEMAT KONKURSU: "Tam, gdzie wszystko jest mozliwe..." Temat konkursu proponujemy potraktowac dowolnie. Jego interpretacja zalezec bedzie od Waszej wyobrazni i fantazji, osobistego postrzegania oraz Waszych obserwacji WARUNKI UCZESTNIClWA: i przezyc. - prace konkursowe moga byc wykonane dowolna technika (malarstwo, rysunek, grafika. laczenie-technik itp.) - format pracy dowolny - ilosc prac ograniczona do 3 od kazdego uczestnika - na odwrocie kazdej pracy w prawym dolnym rogu nalezy podac: 1. imie i nazwisko 2. wiek 3. adres nadeslane prace beda rozpatrywane w grupach wiekowych: lat lat lat 4. mlodziez do 21 lat 5. dorosli - oceny prac. ich wyboru na wystawe oraz przyznania nagród dokona komisja konkursowa powolana przez organizatora - komisja m.in.: oceniajaca prac:e kierowac sie bedzie 1. starannoscia wykonania 2. zastosowaniem ciekawej techniki 3. indywidualnym podejsciem do wykonywanej pracy. ujawniajacym olbrzymia wyobraznie oraz bagaz emocji i przezyc - autorom najlepszych prac przyznane zostana atrakcyjne nagrody rzeczowe. GRAND PRIX we wszystkich kategoriach wiekowych - rozstrzygniecie Konkursu wraz z otwarciem wystawy nastapi w dniu... Otwarcie wystawy zostanie polaczone z wreczeniem nagród autorom nagrodzonych i wyróznionych prac - o rozstrzygnieciu Konkursu i otwarciu wystawy poinformujemy osobnym pismem autorów prac - prace prosimy dostarczyc do dnia roku cach. do Gminnego Osrodka Kultury w Rygli- Najlepsze prace wezma udzial w Konkursie

7

8 . Wola Lubecka dalej sie przedstawia Znamy juz polozenie geograficzne wsi Wola Lubecka, jej uksztaltowanie terenu i etymologie przysiólków. Ze znanych zródel mozna wnioskowac. iz wioska powstala prawdopodobnie w XVI wieku. Istnieja zapiski. ze w 1581 roku Wola Lubecka nalezala do dóbr Lubcza i miala 14 póllanów il/2lanu karczemnego. Natomiast wieloletnia kierowniczka szkoly pani Eleonora Pydychówna pisze w swojej kronice w 1942 roku. iz Wola Lubecka nalezy do parafli Lubcza od XVI wieku. Prawdopodobnie w 1581 roku wyznaczono granice nowej wioski. Pierwotna nazwa Lubczy - Lubcza Wielka stracila swoje znaczenie i skreslono drugi czlon nazwy. Za Polski Królewskiej wies nalezala do województwa sandomierskiego, od 1945 roku do woj. rzeszowskiego. W latach piecdziesiatych nasze tereny przylaczono do woj. krakowskiego. W 1827 r. wies liczyla 18 zagród i 110 mieszkanców. Osada lezaca u podnóza Góry Kokocz. w dolinie Lubeckiego Potoku. bo taka byla pierwotna nazwa Wolanki rozwija sie w drugiej polowie XIX wieku. Znalezli tutaj schronienie powstancy z Powstania Listopadowego przesladowani przez wladze carskie. Przybysze z dalekich stron ksztaltuja pózniejszy obraz wioski. Szlachcic Jan Debowski pochodzacy z Lowicza skazany wraz z cala rodzina na smierc przedostaje sie przez patrole carskie i znajduje schronienie na folwarku pana Schterna. Ozenil sie z pok~lówka. zalozyl rodzine. W r. '-: :7" ;'i" I '. '''''1'.'Ii ". 1 ","~''Y," {lf"" o.. II." I" ~.. ' 0,. '.:: 15" l!ty ;:~;,.,: ~,1F. 00' " I~ 1~1' ".1.' '~1I.rl%,.-:;;.'~.d /,\ lilt I:'>~I~\. ';..t:, ~', i~~~~i~~4"_if~~r. ';} l {}\~;..}-.,~,~~,. \1': -.~..~.' ~ "i~;'j.~",;~...~.:j~. ~.~\l ~!.'}J-"',.' ~....,. '\I..... ~~r~.." ""L!'" t:.., \1:'''' ",.." ".. ~'r.. 'JtJ.,,"" podobny sposób powstaja na naszym terenie rodziny: Llszków, Pomykaczów. Surgów. Szumarów, Slotów. Wola Lubecka nie miala dworu. byly natomiast cztery folwarki. wszystkie sasiadujace ze soba. WlascicIele tych folwarków zarzadzali wieksza czescia wioski. Majatck pana Schterna obejmowal obecna Cyganówke. Pusta Góra nalezala do posiadlosci pana Plucinskiego. Wlasciciel trzeciego folwarku - pan Przewlocki zarzadzal srodkowa czescia wsi. oraz Górami. Tereny znajdujace sie pomiedzy Cyganówka a obecna droga wojewódzka nalezaly do dóbr pana Steinhofa. W burzliwym okresie roku 1846 (powstanie chlopskie) goscil w Woli Lubeckiej msciciel krzywdy chlopskiej - Jakub Szela. Wedlug przekazów tegoz roku zamordowano na Chlaslawie siedmiu dziedziców nie wiadomo skad pr.:ybylych. Szalejaca po Europie w 1852 roku epidemia cholery nie oszczedzala tutejszych mieszkanców. Skutkiem zarazy bylo trzynascie pustych domów. z których wszyscy pomarli. Nic bylo ani jednego domu, w którym wszyscy przezyli te straszliwa chorobe. Ofiary zaczeto grzebac w lesie na Cyganówce. gdzie do niedawna stal drewniany krzyz. Ciag dalszy nastapi Piotr Marcinek Swego nie znacie Zalasowa Zalasowa siega swym istnieniem jako miejscowosc zamieszkala XIV w. Kronlk:irz Jan Dlugosz wspomina, ze I;':;;'~"~::" ;..,1."..~.~;{~~~!(':;~fo. m~'~~' I" '. ' '; l ", o,,~. "i'l':,.r,. ~"'d.' " ".., "",~:~",,'''r.;:.',. ",'. I ~f~. ""''iii,ai'','" ' ;, f:~ ' -,'ZL:~:ty;"...

9 Zalasowa (Zalyaszowa. tak sie dawniej nazywala) to wies kolo Tarnowa polozona nad potokiem. który doplywa do Bialej z prawej strony przy drodze wiodacej z Tamowa do Ryglic. Na wschód od niej znajduje sie najwyzsze wzniesienie zwane Swiniogóra 386 m.n. p.m. Kosciól parafialny zostal tu wybudowany w 1342 r. dzieki hojnosci Janusza Dzialynskiego. hetmana Ostrowskiego kasztelana krakowskiego. Poczatkowo Zalasowa nie byla samodzielna parafia, nalezala do kolegiaty tarnowskiej a ówczesnym administratorem biskupstwa krakowskiego byl kardynal Jerzy Radziwill. W roku 1536 tak opisali wies Zalasowa lustratorowie: "Zalasowa to wies nalezaca do Tamowa. Jest w niej 65 kmieci siedzacy na 32 lanach, placacy 15 grzywien. 31 korcy owsa. kury itd. Tamze soltys ma 2 lany. dwie karczmy placace 4 grzywny. mlyn placacy szósty denar czynszu panskiego". W roku 1581 po smierci Jana Tarnowskiego Zalasowa z calym majatkiem odziedziczyl ksiaze Ostrowski. Po tych kilku wstepnych wiadomosciach o Zalasowej brak danych zwlaszczaz XVIIw. i I polowy XVIIIw. W roku 1775 proboszczem parafii Zalasowa zostaje ks. Józef Blazej Boryc;:zkiewiczdoktor ftlozolli na Uniwersytecie Krakowskim a zarazem dziekan tarnowski. W tym to okresie rocznie (dane z kronik paraf.) wstepowalo w zwiazki malzenskie 20 par. rodzilo sie ponad 50 dzieci a umieralo od osób rocznie. Pierwszy kosciól parafialny byl drewniany. posiadal piekna polichromie. która pomimo tego. ze dach na tym kosciele byl czesto zrywany przez wiatry, zachowala sie bardzo dobrze. W roku 1830 w swieto sw. Szczepana burza zerwala dach zupelnie i zrzucila na cmentarz koscielny. Z kosciola pozostaly same ruiny, zostal wiec zamkniety a msze odprawiano w kapliczce pod lipami (kolo domu p. M. Mazura) stad do dzis istnieje podanie. ze tam byl kosciólek. Budowe nowego kosciola rozpoczyna w roku 1842 ks. Piotr Paszywka - ówczesny proboszcz przy duzym udziale finansowym ksiecia Wl. Sanguszki. Mury starego kosciola zostaly rozebrane i z nich wybudowano kaplice na cmentarzu koscielnym od strony pólnocnej i w niej odprawiano czynnosci liturgiczne az do ukonczenia budowy nowego kosciola, który powstal na miejscu poprzedniego. Ukonczenie budowy nowego kosciola nastepuje w 1848 r. a konsekracja odbyla sie 29 lipca 1859 r. DZiekistaraniom ks. P. Paszywki, ksiezna Elzbieta z Lubomirskich (zona Wl. Sanguszki) wynajela dom kolo kosciola i przeznaczyla na szkole. W tym okresie niewiele osób znalo sztuke pisania i czytania. o czym swiadcza ksiegi metrykalne zawierajace krzyzyki zamiast podpisu imieniem i nazwiskiem. Rabacja chlopska (1846 r.) zadala cios szkole - zostala zamknieta. Po rabacji chlopskiej na terenie Galicji powstaly "Protektoraty". których zadaniem m.in. byla troska o szkole i na tej podstawie w roku 1860 Gmina utrzymuje nauczyciela i budynek. Rozruchy rabacji chlopskiej w Zalasowej odbily sie nie tylko na tym. ze stracono szkole. ale po doznanych obrazeniach (bronil idei rewolucji narodowej) zmarl w wieku 41 lat ks. P. Paszywka. Niepomny doznanych krzywd wszystkie swoje oszczednosci zapisal w testamencie na zakup dzwonu dla parafii. Po smierci ks. P. Paszywki probostwo obejmuje ks. Fr. Zabecki. Bardzo ciekawa jest historia zakupu drugiego dzwonu dla parafii. Ks. Fr. Zabecki wysyla trzy listy -z prosba o przyslanie pieniedzy na ten cel -jeden do Na]aSniejSzej cesarzowej w Wiedniu. drugi do cesarza Ferdynanda a trzeci do cesarza Franciszka Józefa 1. Na pierwsze dwa listy nie otrzymal odpowiedzi. natomiast od cesarza Franciszka Józefa zostalo przyslane pismo do Starostwa w Tarnowie z zapytaniem "czy ille nalezy dac pieniedzy na dzwon w Zalasowej. Starostwo poparlo prosbe ksiedza i18 VI 1868 Urzad Powiatowy w Tarnowie przysyla pismo: "Na]asniejszy Pan FrancIszek Józef Cesarz Austrii ofiarowal 20 zl. r. na sprawienie dzwonu dla Zalasowej". Dzwon zostal zakupiony ale juz w 1887 r. zostal zabrany przez wladze austriackie. Przy konsekracji otrzymal imie "Józef'. Dalsze dzieje Zalasowej w nastepnych odcinkach. Opracowala na podstawie KronIk parafialnych V V I':1r::JK o. O ḃ ::: ~ ~ <9 <9 <9 g d',': I'.' ~c 'C.' '.' '"'''''''''''' ::oc..::: '0:0''::0::',' :::0.::,-:': :,:,"".::,'.,:,:',::,:.:,::,:,: ':0:'".,:,~':" ':0:',::c :0::' '::::".:::::.::. ':::. ::;:',.;:;:.:::::..;:::. ':::;:;.,-.:::;..:;:;y.:;::. ::;::.::;::,.;:;:. :::::,.;:;:.:::; ;:::.... o, "......,' n. n. H H n.',' n.. ','".. k u... ItwPy'iJIJ H.. n. n. n n' n n. H' n 'H n' 'H.,..H.. n.. a}.p... C[l" 'P. ~P.:}'\o &i);{:oa\.. 2i::;\{:::<i? ej :/. \00::\:" 6ibli' {o..::::a::\. (!."'. llira a.. Q e",. ID Druga ogólnie dostepna zbiornica informacji ze wszystkich dziedzin wiedzy na terenie Gminy Ryglice jest F1l1a BIblioteczna w Zalasowej. Zostala otwarta z dniem l stycznia 1957 roku pod kierownictwem p. henryka Rakoczego. Od 1974 roku Biblioteka zajmuje lokal w budynku godzinach:. poniedzialek wtorek sroda _ 1900 czwartek piatek 1100 _ 1900 sobota robocza "Domu Strazaka" i zaprasza w pracownikiemjest Zofia Papuga. Biblioteka uzytkuje jedno pomieszczenie o powier.lchni48 m2. WypozyczalnIa ze zbiorami literatury pieknej polskiej i zagranicznej dla doroslych, dzieci, mlodziezy oddzielona jest od czytelni scianka z metaloplastyki. W czytelni znajduje sie ksiegozbiór podreczny (encyklopedie, slowniki). z którego mozna korzystac na miejscu, oraz literatura popularnonaukowa, lektury dla szkól podstawowych I srednich, 15 tytulów czasopism. KsIegozbIór Fll11 Bibliotecznej w Zalasowej (stan na 31.XII.1991 r. liczy woluminów. w tym literatury pieknej dla dzieci i mlodziezy literatury pieknej dla doroslych literatury z innych dzialów (popularnonaukowej) woluminy. Zarejestrowano do konca grudnia 1991 roku 470 czytelników. W ciagu roku z ksiegozbioru BIblioteki skorqstalo 3185 czytelników. Wypozyczalnia (stan na 31.XII.1991 r.) woluminów w tym: literatury pieknej dla dzieci I mlodziezy literatury pieknej dla doroslych literatury z innych dzialów czasopism

10 Oprócz wypozyczania ksiazek w Bibliotece odbywaja sie konkursy. lekcje biblioteczne dla uczniów Szkoly Podstawowej. C2YfELNIKUIII Ksiazka poszerza wiedze. pomaga w nauce. uczy myslenia. sklania do refleksji. przynosi odprezenie i chwile odpoczynku. dostarcza przezyc estetycznych. wyposaza w wiele wartosci moralnych. wzbogaca zycie - Dlatego tez -gdy nie wiesz co robic? Nie wiesz gdzie pójsc? -Przyjdz do BIblioteki w Zalasowej. ZAPRASZAM III Z.P. Odcinek 3 Wiezien 4617" "Nr WybIeglam daleko ze wspomnieniami do przodu. a trzeba wrócic do lat poczatkowych. Do tych czasów. które byly najstraszniejsze l o których chcialoby sie zapomniec. a nie mozna. Stoja w oczach do dzis jak kataklizm. tkwia jak ciern gleboko w pamieci. a mysl o tych latach napawa drzeniem l lekiem. nawet we snie. W pierwszych miesiacach obozowych bylo mniej ludzi. bylo luzniej na blokach. jedzenia bylo wiecej. ale dyscyplina byla wyostrzona do perfekcji. W pózniejszych latach wielu esesmanów l esesmanek poszlo na front. a wiezniów przybywalo. NIe mozna bylo utrzymac tak ostrej dyscypliny. wiec pod tym wzgledem troche mozna bylo odetchnac. Ale zjedzeniem bylo coraz gorzej. Im wiecej ludzi tym mniej jedzenia. a praca ponad ludzka wytrzymalosc. PIerwszymI mieszkankami w obozie w 1939 r. byly wiezniarki przywiezione z Llchtenburga. Byly to prostytutki l zydówki niemieckie. Najgorsze typy pod sloncem. One to na poczatku pelnily funkcje blokowych. sztubowych. druzynowych. takze na polskich blokach. Wszyscy esesmani l esesmanki w obozie nie potrafili dokonac tyle zla. co te prostytutki jako blokowe l sztubowe. One byly na blokach dzien i noc w kazdej chwili szpiegowaly. szykanowaly. bily. kopaly l wysylaly do najciezszej pracy. Okradaly nas z tych glodowych porcji niemilosiernie, robily donosy zawsze z palca wyssane. NIkomu sie ani nie snilo o takich rzeczach. za które caly blok. byl karany. Przede wszystkim odpowiedzialnosc zbiorowa. Caly blok nie otrzymal JedzenIa i na glodnego do ciezkiej pracy. A po pracy "stójka" to znaczy stanie na bacznosc pod straza policjantek obozowych, trzy, cztery godziny. Malo kto mógl to wytrzymac. tylko padal zemdlony. Po zakonczonej karze przychodzimy do bloku ostatkiem sil l slyszymy wrzaski Grety, ze lózka byly zle poscielone rano l ze nie dostaniemy jesc az bedzie porzadek zrobiony. Patrzymy na te swoje prycze a tu wszystko powywracane, wy- mieszane do góry nogami. trzeba szukac swoich rzeczy i skladac w kostke. A te wiedzmy blokowa l sztabowe w tym czasie zazeraly sie tym. co bylo przeznaczone dla wszystkich. resztki mialy byc dla nas. co caly dzien w ciezkiej pracy utrudzone slanialy sie na nogach z glodu l upokorzenia. Dodatkowa gorycza bylo to. ze takie typy margines spoleczny. tak samo wiezniarki maja nad nami przewage l my Ich musimy sluchac. Nasz transport z Tarnowa liczyl 64 osoby. Wszystkie politycznie aresztowane przez Gestapo. Byly to przewaznie starsze panie. lekarze. profesorki. zony Inzyn1erów. dyrektorów. Ulokowano nas na bloku 16-tym. PrzydzIelono trzy "opiekunki" z tych wlasnie prostytutek: FrIda. L1zbet l Greta. Greta nazywala sie Muskeller. przeszla do historii obozowej jako krwawa Greta. Wyslala wiele kobiet na zaglade. a wiele zrobila kalekami. NIeraz zastanawialysmy sie skad w kobiecie - bo to przeciez byly kobiety -bierze sie tyle zla. tyle nienawisci, tyle podlosci. Ale tym "wiedzmom" sprawialo najwieksza satysfakcje. ze "ona" prostytutka. margines spoleczny. moze pania profesorke bic po twarzy. kopac l wymyslac jej. "ty jestes polska swinia. wygladasz jak maciora". W najgorszym polozeniu byly wlasnie te starsze panie. My mlode Oa mialam 26 lat kiedy mnie aresztowano) szlysmy do pracy na caly dzien, w pracy czlowiek zapominal o tym koszmarnym bytowaniu na bloku. Jeszcze w wiezieniu zaprzyjaznilam sie z Janka G. Byla nauczycielka. zona InzynIera z Sanoka. Starsza prawie Blat ode mnie, ale bardzo delikatna l niezaradna. Przylgnela do mnie calym sercem. Ja sie nia opiekowalam, wspieralam mocnymi nerwami l dzielilam sie z kazdym kawalkiem chleba. Trzymalysmy sie w obozie razem. Ona panicznie bala sie bicia, wiecjaja wyciagalam do pracy. zeby te czarowniceja nic bily na bloku. W pracy bylo róznie. czasem jej pomagalam. oslanialam, a ona byla mi niezmiernie wdzieczna. Ja bylam przyzwyczajona do pracy fizycznej. moglam slabszej od siebie doradzic, jak najlepiej wykonac zlecona powinnosc. zeby nie otrzymac kary. Nad brama Wjazdowa obozu koncentracyjnego Ravensbruck widnial napis "ArbeIt macht frei" (praca daje wyzwolenie). Ale to wyzwolenie dawala jedynie smierc. Kto sam nie poszukal sobie smierci Idac na druty czekala go smierc w komorze gazowej. ZalozenIem wszystkich obozów niemieckich bylo wyniszczenie wiezniów przez prace. Do pracy pedzono wszystkich starszych l mlodych. Kto oslabiony padal kwalifikowal sie do gazu. Praca byla mordercza. KobIety budowaly domy. drogi. tory kolejowe, w lesie scinaly drzewa noszac ciezkie belki na ramionach. Przy obozie byly budowane w1lle dla obslugi obozowej lich rodzin, wszystko rekami wiezniów. KopanIe fundamentów kilofami. wozenie betonu, kamieni. cementu bardzo daleko na taczkach, to byla praca nie dla slabych kobiet. Ludzie zle wyzyw1enl. zle ubrani. stloczeni po pracy w barakaclljak bydlo bez mozliwosci odpoczynku zalamywali sie psychicznie. W ciaglej depresji l strachu przed biciem l karami nie byli zdolni do pracy l do takiego tempajakiego od nas wymagano. Biegiem z ciezka taczka pelna cementubetonu. Bez wzgledu na pogode, deszcz czy snieg. Czesto przemokniete do szpiku kosci jeden dzien. drugi I dziesiaty. Kazda byla przeziebiona z goraczka. ale pod wplywem strachu szla do tej pracy goniona wyzwiskami I batem. T.W. (dalszy ciag w nastepnym odcinku)

11 lffar/jeftel~ ~ti; c/edl f ~- $~ --- \:::b"'~~m ~~~

12

Protokól. w dniu 1 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów.

Protokól. w dniu 1 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. - Protokól z posiedzenia Komisji Samorzadowo - Spolecznej Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 1 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Ad. l. Przewodniczaca Helena Rusak

Bardziej szczegółowo

1.Celem Stowarzyszenia jest:

1.Celem Stowarzyszenia jest: ST ATUT Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespolem Downa Bardzi ej Kochani Rozdzi al pier wszy Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie dziala pod nazwa Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespolem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWO SPOLECZNO KULTURALNEGO PROKOWARY

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWO SPOLECZNO KULTURALNEGO PROKOWARY STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWO SPOLECZNO KULTURALNEGO PROKOWARY ROZDZIAL 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. STOWARZYSZENIE NOSI NAZWE STOWARZYSZENIE- SPORTOWO-SPOLECZNO-KULTURALNE PROKOWARY I JEST STOWARZYSZENIEM

Bardziej szczegółowo

POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY

POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY Warszawa, maj 1998 Osrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o. Polacy o sobie, dzieciach i mlodziezy 9 12 maja 98 Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

---2014--- K ONK URS PL ASTYCZNY O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ

---2014--- K ONK URS PL ASTYCZNY O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ ---2014--- O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ O TEMATYCE EK OL OGICZNEJ Zalozenia Organizatorzy VII PIKNIKU EKOLOGICZNEGO POWIATU STASZOWSKIEGO w swoich dzialaniach przykladaja ogromna wage do kwestii edukacji

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU. NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t. Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU. NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t. Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o Wroclaw, dnia A4maja 2012 r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCLAWIU NK/0711-186/12/MCZ/ ~3~t Urzedy Skarbowe woi. dolnoslaskiel!o Izba Skarbowa we Wroclawiu przesyla w zalaczeniu, w nawiazaniu do pisma DepartamentuAdministracji

Bardziej szczegółowo

K ONK URS PIOSENK I O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ

K ONK URS PIOSENK I O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ ---2014--- K ONK URS PIOSENK I O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ K ONK URS PIOSENK I O TEMATYCE EK OL OGICZNEJ Organizatorzy VII EKOLOGICZNEGO PIKNIKU POWIATU STASZOWSKIEGO w swoich dzialaniach przykladaja ogromna

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XI1I83/11

Uchwala Nr XI1I83/11 I Uchwala Nr XI1I83/11 Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 30 wrzesnia 2011 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolowskiego na lata 2011-2024 Na podstawie art 226, art 227, art 230

Bardziej szczegółowo

K ONK URS PL ASTYCZNO-TECHNICZNY

K ONK URS PL ASTYCZNO-TECHNICZNY EKO-RZEZBA ---2014, , Zalozenia Organizatorzy VII PIKNIKU EKOLOGICZNEGO POWIATU STASZOWSKIEGO w swoich dzialaniach przykladaja ogromna wage do kwestii edukacji ekologicznej, szczególne tej adresowanej

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian

UZASADNIENIE. I. Opis proponowanych zmian UZASADNIENIE I. Opis proponowanych zmian Projekt ustawy nowelizuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Malopolski

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Malopolski STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Malopolski Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwa ChrzescijanskaSluzba Charytatywna Oddzial Malopolskizwana dalej Fundacja, ustanowiona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Szkoly Podstawowej Nr!7 w Poznaniu

Regulamin Rady Rodziców Szkoly Podstawowej Nr!7 w Poznaniu Regulamin Rady Rodziców Szkoly Podstawowej Nr!7 w Poznaniu I. Postanowieniaogólne 1. 1. Rada Rodziców zwana dalej "Rada" reprezentuje ogól rodziców lub opiekunów prawnych uczniów uczeszczajacych do Szkoly

Bardziej szczegółowo

TLO PROTESTÓW CHLOPSKICH

TLO PROTESTÓW CHLOPSKICH TLO PROTESTÓW CHLOPSKICH Zainteresowanie protestami rolników mialo charakter powszechny - 90% badanych orientowalo sie w powodach protestów. Równie masowy charakter mialo zrozumienie dla racji protestujacych

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-RS-4032/10/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XLlII/297/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 kwietnia 2010r

Uchwala Nr XLlII/297/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 kwietnia 2010r Uchwala Nr XLlII/297/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 kwietnia 2010r w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

Chrissi Hatzi, Adwokat, N aczelnik Dzialu Jakości z ycia.

Chrissi Hatzi, Adwokat, N aczelnik Dzialu Jakości z ycia. RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH NIEZALEZNY URZAD Szefem Urzedu jest: Rzecznik Praw Obywatelskich, Giorgos Kaminis, Profesor Nadzwyczajny Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ateńskiego Rzecznik

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Slaski

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Slaski STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Slaski Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwa Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Slaski z mozliwoscia uzywania skrótu: ChSChOddzial

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Mazowiecki

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Mazowiecki STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Mazowiecki Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwa ChrzescijanskaSluzba CharytatywnaOddzial Mazowieckiz mozliwoscia uzywania skrótu: ChSChOddzial

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O RENTE SOCJALNA. 1 Nazwisko 2 Nazwiskorodowe(wg swiadectwauro~enia) 7 Data urodzenia(dzien-miesiac-rok) 8 Miejsce(miejscowosc)urodzenia

WZÓR WNIOSEK O RENTE SOCJALNA. 1 Nazwisko 2 Nazwiskorodowe(wg swiadectwauro~enia) 7 Data urodzenia(dzien-miesiac-rok) 8 Miejsce(miejscowosc)urodzenia Dziennik Ustaw Nr 170-11701 - Poz. 1656 Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 2003 r. (poz. 1656) WZÓR WNIOSEK O RENTE SOCJALNA Data sporzadzeniawniosku

Bardziej szczegółowo

~ ART. 3 UST. 3 USTA WY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

~ ART. 3 UST. 3 USTA WY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU . Urzad Miasta Szczecin Biuro dl. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1. ]0-456 Szczecin tel. +48 914245105 bop@um.szczecin.pl PARAF".ARr."MS~l()KATOUCKA PW. su. Krzysztofa 71-712Szczecin, ul

Bardziej szczegółowo

z dnia.(j...i.r:!.cj.0...to;10 r.

z dnia.(j...i.r:!.cj.0...to;10 r. Zarzadzenie Nr...11.~.l1.Q Prezydenta Mi~sta Wloclawek z dnia.(j....i.r:!.cj.0...to;10 r. w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wloclawskiego Centrum Kultury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. Sejm RP IV kadencji Nr druku: 3793 ustawa po rozpatrzeniu stanowiska Senatu Senat nie wniósl poprawek uzasadnienie projektu USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytulu pozostawienia

Bardziej szczegółowo

CZESC A. Ja, nizej podpisany(a), Maja Magdalena Syska - Zelechowska z domu Syska...

CZESC A. Ja, nizej podpisany(a), Maja Magdalena Syska - Zelechowska z domu Syska... I OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa Uslugi

Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa Uslugi Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X

Bardziej szczegółowo

Wg stanu na 31.12.2012 r., Osrodek zatrudnial 22 pracowników (20,75 etatów). MGOPS 11 pracowników (10,75 etatu),wtz 11 pracowników (10 etatów).

Wg stanu na 31.12.2012 r., Osrodek zatrudnial 22 pracowników (20,75 etatów). MGOPS 11 pracowników (10,75 etatu),wtz 11 pracowników (10 etatów). Aie~ko-Gminny Osrodek Pomocy Spoleczno 77-430 KRAJEKKA. ul. Ks. Oomansklflgo l ~I 06726390 86. tel.lfaxo 67 26380~.~ 004611479 * NIP 767-14-4St-. egon (7) Sprawozdanie z wykonania budzetu Miejsko - Gminnego

Bardziej szczegółowo

- 5. Klub moze posiadac sztandar, odznaki organizacyjne oraz uzywac pieczeci zgodnie z obowiazujacymi

- 5. Klub moze posiadac sztandar, odznaki organizacyjne oraz uzywac pieczeci zgodnie z obowiazujacymi ',' l~.1 ( ".' Statut ~Iorskiego Robotniczego Klubu Sportowego "Gdansk" RozdzialI Nazwa, teren dzialalnosci, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwe Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdansk"

Bardziej szczegółowo

8nrawozdanie Gminne20 Osrodka Kultu za 2013 rok.

8nrawozdanie Gminne20 Osrodka Kultu za 2013 rok. -H 8nrawozdanie Gminne20 Osrodka Kultu za 2013 rok. laz~~~nl3.:lo yw~ltqt"", wszelkowie l'" r Gminny Osrodek Kultury w Szelkowie w roku 2013 zatrudnial 2 pracowników merytorycznych w tym 1 instruktor i

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

Urzad Miasta Stolecz go Warszawy Biuro Gospodarki leruchomosciami Delegatura w elnicy Bemowo Ul. Powsta ' w Slaskich 70 01-381 rszawa

Urzad Miasta Stolecz go Warszawy Biuro Gospodarki leruchomosciami Delegatura w elnicy Bemowo Ul. Powsta ' w Slaskich 70 01-381 rszawa l.dz. NW 1..~.9..~../201 o Urzad Miasta Stolecz go Warszawy Biuro Gospodarki leruchomosciami Delegatura w elnicy Bemowo Ul. Powsta ' w Slaskich 70 01-381 rszawa W nawiazaniu do wczesniejszej korespondencji

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy \ OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 16 kwietnia 2008.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

NA PRACE HABILITACYJNA, DOKTORSKA, MAGISTERSKA I STUDENCKA NA TEMAT WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ

NA PRACE HABILITACYJNA, DOKTORSKA, MAGISTERSKA I STUDENCKA NA TEMAT WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ URZAD RZECZYPOSPOLITEJ PATENTOWY POLSKIEJ X EDYCJA KONKURSU PREZESA URZEDU PATENTOWEGO RP NA PRACE HABILITACYJNA, DOKTORSKA, MAGISTERSKA I STUDENCKA NA TEMAT WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ FUNDATORZY NAGRÓD:

Bardziej szczegółowo

W\e\\:J L 7-.. BOP-lO. -wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA OFERTA/0FERTA WSP8LNA1)

W\e\\:J L 7-.. BOP-lO. -wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA OFERTA/0FERTA WSP8LNA1) E1 UrzadMiastaSzczecin Jn\a Biuro ds. Organizacji Pozarzadowycl, pl. Armil Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +48 9142 45 105 bop@um.szczedn.pl. @ PomeraniO-Szczecin ul. SWietoborzyców 40 ~ l-.i( 71-665Szczecin

Bardziej szczegółowo

zamieszkaniaskladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. Mariusz KRZYZANIAK

zamieszkaniaskladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. Mariusz KRZYZANIAK \f I ~ OSWIADCZENIE MAJATKOWE Wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarzadzajacej o czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i srolecznosci lokalnych (rodzaj zadania publicznego2))

OFERTA. Dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i srolecznosci lokalnych (rodzaj zadania publicznego2)) QUISISANA StoUlilfl',Ullie 45037 Opole,ul.Sienkiewicza20ofiCYna tel. 509205063,521_333_173 KRS: 0000331872 NIP7542979099.REGON160262948 Urzad Miasta Opola Biuro Organizacji Pozarzadowych Wplynelo ~ 1 OR

Bardziej szczegółowo

u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or.

u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej ZGODA w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or. , u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or. w sprawie uchwalenia regulaminu rozliczen z czlonkami przenoszlcymi wlasnosc

Bardziej szczegółowo

Statut Parafialnego Zespolu Caritas

Statut Parafialnego Zespolu Caritas Statut Parafialnego Zespolu Caritas przy parafii pw.... utworzonego w ramach Caritas Diecezji Lomzynskiej Zgodnie z 21 pkt a Statutu Caritas Diecezji Lomzynskiej zatwierdzonego przez J. E. Ks. Bp Stanislawa

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku  REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne KONKURS FOTOGRAFICZNY,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " Zala_cznik do Zarzqdzenia Nr 32 W6jta Gminy Kotbiel z dnia 29 listopada 2012 r. REGULAMIN l. Postanowienia og6lne Konkurs,,Gmina Kotbiel w

Bardziej szczegółowo

WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE

WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE Warszawa, czerwiec 1999 Pielgrzymka Jana Pawla II do Polski zdominowala wszystkie wydarzenia przedstawiane

Bardziej szczegółowo

Zainteresowanie Polaków. powszechnymi swiadectwami udzialowymi

Zainteresowanie Polaków. powszechnymi swiadectwami udzialowymi Zainteresowanie Polaków powszechnymi swiadectwami udzialowymi * 96% spoleczenstwa, uprawnionego do zakupu, nabylo powszechne swiadectwa udzialowe. * Dwie piate Polaków sprzedalo juz swoje powszechne swiadectwa

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku ~ Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku URZAD GMlWY ~~'I1.~.~r~ ~~l. : B8rt1~ki1RU r B Przekazano...., w sprawie wydania opinii

Bardziej szczegółowo

w P Lv ~,~ ~... o Zalaczniki do rozporzadzenia

w P Lv ~,~ ~... o Zalaczniki do rozporzadzenia w P Lv ~,~ ~... o Zalaczniki do rozporzadzenia K'::"..,'-.... \) t,n ~inistra Pracy i Polityki Spolecznej UR~ :~,_, '0..fC'tlt:;.(.li

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY JAKOSCIZYCIA OD - NOWA ul. Polska 8A, 12-100 Szczytno, KRS 0000278470, NIP 5252393651 Numer w rejestrze instytucji szkoleniowych WUP: 2.28/00013/2012 Fundacja na rzecz poprawy

Bardziej szczegółowo

Wyplata swiadczenia mieszkaniowego w kontekscie uprawnien socjalno-bytowych dla zolnierzy.

Wyplata swiadczenia mieszkaniowego w kontekscie uprawnien socjalno-bytowych dla zolnierzy. .~ I Nasz znak: I PREZES ul. Chalubinskiego 3a 02-004 Warszawa adres do korespondencji: 00-928 WARSZAWA 67 BP-M-409-91/1O I Data: 6.(O.2ol0 S\UROKONWENTUOZ\EKANOW. Nr 6~~./,{Q... ~o ln1»...:~~::...1..3.

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Samorzadowo -Spolecznej - Pani Helena Rusak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Samorzadowo -Spolecznej - Pani Helena Rusak. / Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 29 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie

Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

BYDGOSZCZ CZERWIEŃSK k. ZIELONEJ GÓRY DĘBLIN DĘBLIN-LOTNISKO ELBLĄG GDAŃSK GDYNIA GŁOGÓW GORZÓW-WIELKOPOLSKI INOWROCŁAW JELENIA GÓRA KOŁOBRZEG KOSZALIN KŁODZKO KRAKÓW LEGIONOWO LEGNICA LIDZBARK WARMIŃSKI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 1. Wnioskodawca _. (imie i nazwisko, data urodzenia) 2. Adres zamieszkania _

WNIOSEK. o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 1. Wnioskodawca _. (imie i nazwisko, data urodzenia) 2. Adres zamieszkania _ WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1. Wnioskodawca _ (imie i nazwisko, data urodzenia) 2. Adres zamieszkania _ 3. Nazwa i siedziba zarzadcy domu _ 4. Tytul prawny do zajmowanego lokalu: a) najem

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE wojta, zastcpcy wojta, sckrctarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqccj i cztonka organu zarzqdzajqccgo gminnq osobq prawnq oraz

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej

Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej Ustawa z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

walnego zebrania sprawozdawcze Strazy Pozarnej w KUROWIE z dnia 18.02.2012

walnego zebrania sprawozdawcze Strazy Pozarnej w KUROWIE z dnia 18.02.2012 OCHOTNICZA STRAZ POZARNA w Kurowie ul. JanaKilinskiego2A, 24-170 Kurów NIP716-27-64-062,Regon 432280700 KRS 0000033324 Uchwala nr 2/2012 walnego zebrania sprawozdawcze Ochotniczej Strazy Pozarnej w KUROWIE

Bardziej szczegółowo

Wzory pozwów w sprawach o rozwód (cz. I)

Wzory pozwów w sprawach o rozwód (cz. I) Wzory pozwów w sprawach o rozwód (cz. I) 1. Pozew o rozwód bez orzekania o winie Gdansk, dn................... Do Sadu Okregowego Wydzial Cywilny w Gdansku ul. Nowe Ogrody 30/34 Powódka: (imie, nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr. Rady Gminy Ulan-Majorat. z dnia.. r.

Uchwala Nr. Rady Gminy Ulan-Majorat. z dnia.. r. Zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 50/2015 Wójta Gminy Ulan-Majorat z dnia 5 listopada 2015 r. /Projekt/ Uchwala Nr. Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia.. r. w sprawie Programu wspólpracy Gminy Ulan-Majorat z

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy I OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 28 kwietnia 2008.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT III. 2) po art. 17 dodaje sie art. 17a w brzmieniu:

USTAWA PROJEKT III. 2) po art. 17 dodaje sie art. 17a w brzmieniu: USTAWA PROJEKT III z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego Polskie Koleje Panstwowe, ustawy transporcie kolejowym oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

PO WIZYCIE PAPIEZA - POLACY O SOBIE I O PRZESLANIU JANA PAWLA II

PO WIZYCIE PAPIEZA - POLACY O SOBIE I O PRZESLANIU JANA PAWLA II PO WIZYCIE PAPIEZA - POLACY O SOBIE I O PRZESLANIU JANA PAWLA II Warszawa, lipiec 1999 Wyniki sondazu przeprowadzonego przez OBOP zaraz po zakonczeniu wizyty Jana Pawla II w Polsce wskazuja, ze: Bardzo

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola MIEJSKIE PRZEDSZKOLE 41-260 Slawk6w. ul. Gcn.WI.Sikorskicgo lo REGON 271513732 Zarzadzenie Nr. 9.~.f.flgo g Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Slawkowie z dnia 08.09.2008 r. w sprawie przyjecia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Testy Iq Dla Mlodziezy. Kliknij tutaj: Testy Iq Dla Mlodziezy

Testy Iq Dla Mlodziezy. Kliknij tutaj: Testy Iq Dla Mlodziezy Testy Iq Dla Mlodziezy Kliknij tutaj: Testy Iq Dla Mlodziezy Czy warto zwiekszac swoj iloraz inteligencji? -- firmowo 1 Gru 2010 Jesli wiec ktos rozwiazal test iq 1 i uzyskal niezbyt satysfakcjonujacy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Handlu Zagranicznego Podrecznik. ODDK, Gdansk, 2002. Autorzy: Dr Tadeusz T. Kaczmarek, Joanna Werwinska

Finansowanie Handlu Zagranicznego Podrecznik. ODDK, Gdansk, 2002. Autorzy: Dr Tadeusz T. Kaczmarek, Joanna Werwinska Finansowanie Handlu Zagranicznego Podrecznik ODDK, Gdansk, 2002 Autorzy: Dr Tadeusz T. Kaczmarek, Joanna Werwinska 1 Spis Tresci Wstep. Rozdzial I Znaczenie handlu zagranicznego w gospodarce rynkowej...

Bardziej szczegółowo

BOP-lO. ,., '"I -,- l,.;...1... >... - wvnehiia organ administracji publicznej) OFERTA. OFERT A/OVt7RT A UT~pnT N Al)

BOP-lO. ,., 'I -,- l,.;...1... >... - wvnehiia organ administracji publicznej) OFERTA. OFERT A/OVt7RT A UT~pnT N Al) 11 FUNDACJA NA RZECZ OSWIATY I INTEGRACJI "RÓWNAJMY SZANSE" Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armil Krajowej 1,70-456 Szczecin tel.+48914245105 bop@um.szczecin.pl. 70.781 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Zmiany techniczno -porzadkujace Zmiany w zakresie wspólpracy z gospodarka

UZASADNIENIE Zmiany techniczno -porzadkujace Zmiany w zakresie wspólpracy z gospodarka UZASADNIENIE Zasadniczym celem proponowanych zmian obowiazujacej ustawy z dnia 8 pazdziernika 2004 roku o zasadach finansowania nauki jest z jednej strony poprawa efektywnosci sytemu finansowania badan

Bardziej szczegółowo

JEDRZEJÓW MOJA MALA OJCZYZNA

JEDRZEJÓW MOJA MALA OJCZYZNA JEDRZEJÓW MOJA MALA OJCZYZNA Metoda: projekt edukacyjny Etap edukacyjny: liceum profilowane kl. II Lu Czas realizacji projektu: 05.09-28.10 2005 r. Opracowala: Anna Kaminska TEMAT PROJEKTU: I. Wstep JEDRZEJÓW

Bardziej szczegółowo

20 13 - O ~ - 2 It CZF;SC A. I. Zasoby pieniezne : srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej...nie dotyczy.

20 13 - O ~ - 2 It CZF;SC A. I. Zasoby pieniezne : srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej...nie dotyczy. .: Urzad Mia sta Marki wplynelo dnia 20 13 - O ~ - 2 It '.!...MARKI, dnia.24.04.2013 r. (miejscowosc) DCZENIE MAl1\TKOWE ----'~..:-.-~-----' radnego gminy Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Oddzialów Przedszkolnych. zasady, tryb, postepowanie, dokumentacja

Regulamin rekrutacji do Oddzialów Przedszkolnych. zasady, tryb, postepowanie, dokumentacja Regulamin rekrutacji do Oddzialów Przedszkolnych zasady, tryb, postepowanie, dokumentacja Podstawy prawne: 1. Rozdzial 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu.

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu. Pomimo, ze dzialalnosc audytu wewnetrznego powinna byc w pelni zgodna ze Standardami moga wystapic przypadki odstepstw Jesli maja one wplyw na prace audytora wewnetrznego, o kazdym takim odstepstwie powinien

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych. BOP-l0. - wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA

Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych. BOP-l0. - wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA B Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej l, 70-456 Szczecin tel. +48 91 42 4S 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl BOP-l0 "Fundacja miedzy wierszami" 71.430Szczecin,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2009 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2009 rok - Zalacznik do uchwaly Nr XX/9112008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2008 GMNNY PROGRAM PRZECWDZALANA NARKOMAN na 2009 rok Sypniewo 2009r. Wstep Narkomania, czyli uzaleznienie od narkotyków (srodków

Bardziej szczegółowo

PRACA. INFORMACJE I KONTAKTY : strona internetowa: www.campagneinlotta.org email: campagneinlotta@gmail.com telefon : 3661299942

PRACA. INFORMACJE I KONTAKTY : strona internetowa: www.campagneinlotta.org email: campagneinlotta@gmail.com telefon : 3661299942 PRACA Nalezymy do sieci Campagne in Lotta, i chcielibysmy za pomoca niniejszego przekazu rozpowszechnić wśród pracujacych cudzoziemcow wazne i przydatne informacje o ich uprawnieniach pracowniczych w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Umowa pomiedzy Federacja Zwiazkow Zawodowych (SGS) i Krajowym Stowarzyszeniem Wlascicieli malych statków o pracy akordowej przy linach i sieciach

Umowa pomiedzy Federacja Zwiazkow Zawodowych (SGS) i Krajowym Stowarzyszeniem Wlascicieli malych statków o pracy akordowej przy linach i sieciach Umowa pomiedzy Federacja Zwiazkow Zawodowych (SGS) i Krajowym Stowarzyszeniem Wlascicieli malych statków o pracy akordowej przy linach i sieciach Umowa ta obowiazuje od 1 czerwca 2011 do 31 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

SEKTY W POLSCE. Warszawa, lipiec 1999

SEKTY W POLSCE. Warszawa, lipiec 1999 SEKTY W POLSCE Warszawa, lipiec 1999 W odczuciu najwiekszej grupy badanych - 41% - na syndrom czynników sklaniajacych ludzi do przystepowania do sekt skladaja : wyalienowanie srodowiskowe i ideologiczne,

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 15 lutego 2011 r.

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 15 lutego 2011 r. RADA GMINY Fredropol UCHWALA Nr IV/24/2011 Rady Gminy w Fredropolu z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Fredropol

Bardziej szczegółowo

BOP-lO. -wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA CJ! ZADANIA PUBLICZNEGO - MALA DOTACJA OFERTA/OFJ<:RTA '\T~PÓLNAB

BOP-lO. -wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA CJ! ZADANIA PUBLICZNEGO - MALA DOTACJA OFERTA/OFJ<:RTA '\T~PÓLNAB R Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armil Krajowej l, 70-456 Sx:mdn tel. +48 9142 45105 bop@umszaecin.pl. SZCZECINSKI TElEFONZAUF~ 19288..AnonimowyPrzyjaciel- 71-&i1szczecin.ul.l.lyskowsldego18

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE CZ^SC A

OSWIADCZENIE MAJATKOWE CZ^SC A OSWIADCZENIE MAJATKOWE vqjta. zastgpcy wojta. sekretarza gminy. skarbnika gminy. kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajqcego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

Filozofia Hondy. Projektowanie z mysla o recyklingu. Rozwijamy technologie majace na celu:

Filozofia Hondy. Projektowanie z mysla o recyklingu. Rozwijamy technologie majace na celu: Filozofia Hondy Od wielu lat Honda przoduje pod wzgledem dbalosci o srodowisko naturalne. Jako globalny producent pojazdów dziala intensywnie na rzecz minimalizacji oddzialywania jej produktów na srodowisko.

Bardziej szczegółowo

EKO MODA ---2014--- K ONK URS M ODY EK OL OGICZNEJ

EKO MODA ---2014--- K ONK URS M ODY EK OL OGICZNEJ EKO MODA ---2014--- K ONK URS M ODY EK OL OGICZNEJ K ONK URS MODY EK OL OGICZNEJ Organizatorzy VII Pikniku Ekologicznego Powiatu Staszowskiego w swoich dzialaniach przykladaja ogromna wage do kwestii edukacji

Bardziej szczegółowo

System edukacyjny w Katalonii. Podstawowe aspekty

System edukacyjny w Katalonii. Podstawowe aspekty Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament System edukacyjny w Katalonii Podstawowe aspekty 1. Jak jest zorganizowany system edukacyjny w Katalonii? System edukacyjny wprowadza obowiazek nauki

Bardziej szczegółowo

Leszno: Promocja Miasta Leszna Przez Sport Numer ogloszenia: 495716-2012; data zamieszczenia: 06.12.2012 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Leszno: Promocja Miasta Leszna Przez Sport Numer ogloszenia: 495716-2012; data zamieszczenia: 06.12.2012 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Leszno: Promocja Miasta Leszna Przez Sport Numer ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Kowiesy, 29 lutego 2008 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach posiada osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJSC DLA PRACOWNIKÓW DALKIA LÓDZ SPÓLKA AKCYJNA

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJSC DLA PRACOWNIKÓW DALKIA LÓDZ SPÓLKA AKCYJNA DALKIA LÓDZ SPÓLKA AKCYJNA PROJEKT I PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJSC DLA PRACOWNIKÓW DALKIA LÓDZ SPÓLKA AKCYJNA Zarzad Dalkia Lódz Spólka Akcyjna uchwala Nr z dnia realizujac program dostosowania poziomu i

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXVIII/321/06 RADY POWIATU W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM. z dnia 08 czerwca 2006r.

UCHWALA NR XXXVIII/321/06 RADY POWIATU W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM. z dnia 08 czerwca 2006r. UCHWALA NR XXXVIII/321/06 RADY POWIATU W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM z dnia 08 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Ostrowcu Swietokrzyskim Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3

Bardziej szczegółowo

Komitet Obrony Kraju w latach 1959-1991

Komitet Obrony Kraju w latach 1959-1991 Andrzej Paczkowski Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Collegium Civitas, Warszawa Komitet Obrony Kraju w latach 1959-1991 Instytucja laczaca na najwyzszym szczeblu czynniki wojskowe

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2007 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2007 r. ., Zalacznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 37/07 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 15 listopada 2007r. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2007 r. Informacjaobejmuje: '!J. Dane dotyczace przyslugujacych gminie

Bardziej szczegółowo

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzedzie Pracy w Nidzicy w koncu 2009 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2010.

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzedzie Pracy w Nidzicy w koncu 2009 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2010. Powiatowy Urzad Pracy w Nidzicy Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzedzie Pracy w Nidzicy w koncu 2009 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2010. ( II czesc "Rankingu zawodów deficytowych i nadwyzkowych

Bardziej szczegółowo

,Jakie sq moje korzenie"

,Jakie sq moje korzenie ,Jakie sq moje korzenie" \ Autor : Jan Walniczek kl.4c Szkola Podstawowa nr 63 Wroctaw Pra-pradziadek Stanislaw Suchorowski (pradziadek mojej mamy). Nalezal do drobnej szlachty i zyl na Wilenszczyznie.

Bardziej szczegółowo

Nastroje strajkowe Polska w pierwszej polowie lutego 1999 roku

Nastroje strajkowe Polska w pierwszej polowie lutego 1999 roku Nastroje strajkowe Polska w pierwszej polowie lutego 1999 roku W pierwszej polowie lutego 82% Polaków uwazalo, ze w obecnej sytuacji grozi nam, ze poza rolnikami i lekarzami równiez i inne grupy beda podejmowac

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNI^CIE NADZORCZE Wojewody Lubuskiego

ROZSTRZYGNI^CIE NADZORCZE Wojewody Lubuskiego WOJEWODA LUBUSKI (2) NK.I.4131.143.2011.TDom Gorz6wWlkp.,dnia 1.04.2011r. Rada Miejska w Slawie ROZSTRZYGNI^CIE NADZORCZE Wojewody Lubuskiego Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Gmina Wisznia Mala Adres pocztowy: ul. Wroclawska 9. Wisznia Mala 55-114 Dolnoslaskie Województwo:

Nazwa: Gmina Wisznia Mala Adres pocztowy: ul. Wroclawska 9. Wisznia Mala 55-114 Dolnoslaskie Województwo: Nazwa: Gmina Wisznia Mala Adres pocztowy: ul. Wroclawska 9 Miejscowosc: Kod pocztowy: Wisznia Mala 55-114 olnoslaskie Województwo: Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Tel.: 071 312 70 25 wew.46 Slawomira

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. czlonka zarzadu powiatu, sokrotarza powiatu, skarbnika powiatu,

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. czlonka zarzadu powiatu, sokrotarza powiatu, skarbnika powiatu, ' OSWIADCZENIE MAJATKOWE czlonka zarzadu powiatu, sokrotarza powiatu, skarbnika powiatu, [uvriiuva jcuhumiu uryjnizji.yjncj poiviaiu, o&ouy zarzjjuzajs i czlonka organu zarzqdzajaecgo powiatowq osobq prawnq

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r.

Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. Uchwala Nr XXVIII/l 02/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Wojciechowice na lata 2009-2010. Dzialajac na

Bardziej szczegółowo

WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY

WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY Warszawa, styczen 1998 OBOP Sp. z o.o., ul. Dereniowa 11, 02-776 Warszawa, tel. (0-22) 644 99 73, 648 20 44-46, fax 644 99 47, obop@obop.com.pl, www.obop.com.pl Osrodek

Bardziej szczegółowo