Panele XV200/XV400 Pierwsze kroki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panele XV200/XV400 Pierwsze kroki"

Transkrypt

1 NA131PL Pierwsze kroki z panelami operatorskimi XV200/XV400 Panele XV200/XV400 Pierwsze kroki Notatka aplikacyjna NA131PL Pierwsze kroki z panelami operatorskimi XV200/XV400 Autor: Jacek Zarzycki opracowano na podstawie: h1581g.pdf; notatki AN27i17; MP_WinCE_eng.pdf Moeller Electric Sp. z o.o. 02/2006 Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/2006 1

2 Spis treści Spis treści Wstęp Podstawowe informacje Budowa paneli Podłączenie Pierwszy projekt w XV200/XV Wprowadzenie Aktywowanie sterownika PLC w XV200/XV400 i aktualizacja firmware Deklaracja zmiennych w programie XSoft Nawiązywanie wewnętrznego połączenia PLC HMI Tworzenie programu w środowisku XSoft z użyciem drivera CANopenHMI Wgrywanie projektu do panelu Konfigurowanie komputera PC do połączenia przez Ethernet Konfigurowanie panelu operatorskiego do połączenia przez Ethernet Testowanie połączenia Wgrywanie aplikacji wizualizacyjnej Wgrywanie aplikacji sterownikowej Tryb symulacyjny Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/2006 2

3 1. Wstęp Panele operatorskie serii XV200/XV400 są nowoczesnymi, oferującymi bogate możliwości komunikacji, zarządzania danymi i wizualizacji jednostkami HMI. Możliwość aktywacji w nich sterownika PLC dodatkowo zwiększa ich elastyczność. Celem niniejszej notatki aplikacyjnej jest dostarczenie podstawowych informacji użytkownikowi stawiającemu pierwsze kroki w ich poznawaniu. Przedstawiono budowę, metodykę tworzenia aplikacji w XSoft Professional, nawiązywanie połączeń oraz wgrywanie projektów i testowanie aplikacji. Informacje na temat programowania wizualizacji w środowisku Galileo dostępne są w notatce NA151PL. Dla uzyskania pełnej funkcjonalności zaleca się pobranie ze strony najnowszej wersji programu XSoft- Galileo oraz najnowszego uaktualnienia do XSoft-Professional. Galileo można również zainstalować ją jako wersję demonstracyjną w pełni funkcjonalną. Ograniczeniem w stosunku do wersji pełnej jest jednogodzinny czas pracy po wgraniu aplikacji do panelu operatorskiego. Celem tworzenia bardziej zaawansowanych aplikacji użytkownik może zasięgać informacji z poniższych źródeł: 1. Pomoc programu XSoft-Professional. Jest to rozbudowany HELP zawierający opis elementów programowania. Wciskając klawisz F1 uzyskujemy informacje na temat aktualnego elementu. 2. Plik MP_WinCE_eng.pdf. Dokumentacja dostępna w folderze do którego zainstalowano Galileo. Zawiera informacje na temat możliwości systemu Windows CE zainstalowanego w panelach serii XV. 3. Notatka aplikacyjna AN27i17. Notatka zawiera opis i biblioteki do połączenia PLC z panelem za pomocą protokołu CANopenHMI. Umieszczone są w niej również informacje jak uczynić markery pamiętanymi po zaniku zasilania. 4. Dokumentacje środowiska XSoft i sterowników serii XC. Szereg dokumentacji dostępnych w folderze Dok aplikacji XSoft opisujących zasady programowania i uruchamiania sterowników firmy Moeller. Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/2006 3

4 2. Podstawowe informacje 2.1. Budowa paneli. Panele operatorskie serii XV200/XV400 wymagają do pracy zasilania 24VDC oraz karty Compact Flash. Na karcie zapisywany jest system operacyjny i program aplikacyjny. Zalecane jest użycie kart dostarczanych przez Moeller Electric - mają one specjalne, przemysłowe wykonanie, które zapewnia bezproblemową pracę. Użycie innych kart zwalnia Moeller Electric z jakichkolwiek gwarancji. W panelach XV400 istnieje możliwość użycia dodatkowych kart komunikacyjnych. W panelach o przekątnej 5,7 cala można zainstalować jedną taką kartę. Większe panele posiadają 2 sloty na karty. Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/2006 4

5 2.2. Podłączenie. Zasilanie panelu podłączane jest do wtyczki zgodnie z poniższym rysunkiem (widok od strony przewodów). +24 VDC plus zasilania; 0V minus zasilania; GND uziemienie (obudowa panelu) Podłączając interfejsy sieciowe należy stosować się do poniższych rozkładów pinów. Dla sieci CAN: Nóżki 3 i 6 (0V) są wewnętrznie połączone z potencjałem odniesienia driver a CAN. Piny 4, 5 i 8 nie mogą być nigdzie podłączone. Port nie jest separowany galwanicznie. Maksymalna prędkość transmisji wynosi 1Mbit/s. Przy instalowaniu sieci CAN należy pamiętać o rezystorach terminujących na obu końcach linii. Należy je instalować poza panelem (np. we wtyczce). Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/2006 5

6 Dla sieci MPI: Pin 5 (0V) musi być podłączony. Port nie jest izolowany galwanicznie. Maksymalna prędkość transmisji wynosi 1.5Mbit/s. Rezystory terminujące powinny być umieszczone we wtyczce zgodnie ze standardem Profibus. Można ewentualnie dokonać terminacji poprzez połączenie LINE A z TERM A oraz LINE B z TERM B. Zasilania 5V nie można wykorzystywać do zasilania zewnętrznych urządzeń nie jest ono zabezpieczone przed przeciążeniem lub zwarciem. Port szeregowy RS232: Maksymalna prędkość transmisji za pośrednictwem portu szeregowego wynosi kBit/s. Nie jest on izolowany galwanicznie. Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/2006 6

7 3. Pierwszy projekt w XV200/XV Wprowadzenie W tej części notatki opisane zostaną niezbędne kroki związane z nawiązaniem połączeń, wgrywaniem aplikacji wizualizacyjnej, uruchomieniem sterownika i innymi czynnościami związanymi ze specyfiką XV200/XV400. Samo programowanie części wizualizacyjnej zostało opisane w notatce NA151PL a części sterownikowej w NA121PL. Sterowniki PLC zaimplementowane w panelach operatorskich serii XV200/XV400 programuje się za pomocą aplikacji XSoft-Professional. Przed napisaniem swojego pierwszego programu warto sprawdzić czy w lokalizacji: "http://www.moeller.net/en/support/index.jsp" dostępne są aktualizacje do obecnie posiadanej wersji oprogramowania. Po ściągnięciu i zainstalowaniu update poza nowymi możliwościami XSoft'a często dostępne są również nowe wersje systemu operacyjnego (OS) sterowników. Należy pamiętać, że sterownik w postaci XV200/XV400 nie posiada lokalnych wejść/wyjść. Połączenie z obiektem jest możliwe za pośrednictwem stacji rozproszonych wejść/wyjść (np. XI/ON). Więcej informacji na temat konfigurowania stacji podłączanych za pomocą sieci CAN dostępnych jest w notatce aplikacyjnej NA140PL_Projektowanie_CAN 3.2. Aktywowanie sterownika PLC w XV200/XV400 i aktualizacja firmware. Użycie sterownika PLC wymaga jego aktywacji. Jest to jednorazowa czynność. Należy w tym celu uruchomić program update. Przykładowa lokalizacja tego pliku (może się różnić w zależności od wersji i miejsca zainstalowania aplikacji): C:\Program Files\Moeller Software\XSoft V233\XSoft V2.3.3\Firmware_Updates\ Xsystem\XV-2XX\V2.4.0\TargetFirmwareXSoftWinCE_V2.4.0.exe Najnowsza wersja może zostać pobrana z Internetu. Po uruchomieniu programu pojawi się poniższe okno: Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/2006 7

8 W kolejnych krokach należy wybrać rodzaj instalacji: Jeżeli połączenie Ethernetowe zostało już nawiązane można użyć opcji FTP Installation. Można również nagrać firmware bezpośrednio na kartę Compact Flash. Opcja ta wymaga jednakże aby komputer wyposażony był w czytnik tego rodzaju kart. Trzecia z opcji pozwala na zgranie plików systemu operacyjnego do określonej lokalizacji na dysku twardym komputera przegrania do panelu można dokonać w późniejszym czasie dowolną metodą. Najwygodniejszym sposobem wgrania firmware jest użycie FTP. Po jego zaakceptowaniu ukaże się okno w którym należy potwierdzić rodzaj naszego panela, a następnie wybrać czy chcemy jedynie aktywować PLC, czy również dokonać aktualizacji firmware u: Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/2006 8

9 W kolejnym kroku należy wybrać adres IP XV200/XV400, upewnić się czy FTP Server został w panelu operatorskim aktywowany i zatwierdzić transmisję. Jeżeli wystąpią problemy w nawiązaniu połączenia zostanie zwrócony komunikat: Szczegółowe informacje na temat nawiązywania połączeń znajdują się w rozdziale 4. Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/2006 9

10 3.3. Deklaracja zmiennych w programie XSoft. Do komunikacji z panelem najwygodniej stworzyć oddzielną grupę zmiennych globalnych. Należy w tym celu w zakładce Resources prawym klawiszem myszy wybrać Global Variables a następnie Add Object... Pojawi się wówczas okno w którym trzeba wpisać nazwę grupy zmiennych globalnych: Po zatwierdzeniu przyciskiem OK można przystąpić do edycji zmiennych. Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/

11 Poniżej przedstawiono przykładową deklarację zmiennych: Zadeklarowane zmienne mogą zostać użyte w elementach POU (programy, bloki funkcyjne, akcje) oraz wizualizacji. Aby wstawić zmienną można posłużyć się Help Manager em klawisz F2 lub wpisując kropkę po wciśnięciu klawisza pojawi się okno podpowiadające wybór zmiennej globalnej: Po wybraniu zmiennej kropkę należy usunąć. Można też użyć Help Manager a (F2) i wybrać zakładkę Global Variables. W programie można wypisać zmienne, aby podglądać ich wartości online po nawiązaniu komunikacji można je zmieniać z poziomu panelu lub modyfikować w drugą stronę: Po zmodyfikowaniu zmiennej (zmiennych) poprzez dwukrotne jej kliknięcie trzeba wcisnąć kombinację CTRL+F7, aby wprowadzić je do pamięci. Wciśnięcie F7 spowoduje wpisanie wartości na stałe (FORCE) Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/

12 3.4. Nawiązywanie wewnętrznego połączenia PLC HMI. Aby zaimplementowany w XV200/XV400 sterownik PLC komunikował się z wizualizacją na panelu operatorskim należy odpowiednio przygotować transferowane zmienne. Jest to prosty mechanizm, którego podstawową zaletą jest fakt, że zmienne z XSoft a widziane są w Galileo (nie ma konieczności używania markerów). Przykładowa grupa zmiennych globalnych do komunikacji z Panelem może zatem przyjąć postać: W kolejnym etapie należy określić, że zmienne te będą eksportowane. W tym celu trzeba wybrać z menu Project Options a w zakładce z lewej strony wybrać Symbol configuration. Jeżeli opcja nie jest dostępna należy wyłączyć tryb symulacji! (Online Simulation Mode). W nowym oknie należy zaznaczyć Dump symbol entries oraz wybrać Configure symbol file... W kolejnym kroku należy odznaczyć (w kolejności od dołu ku górze!) wszystkie ptaszki z dołu ekranu, a następnie rozwinąć grupę Global Variables i zaznaczyć właściwą grupę zmiennych. Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/

13 Po jej podświetleniu należy ponownie zaznaczyć wszystkie opcje (od góry do dołu). Na koniec zatwierdzić OK i ponownie OK. Od tego momentu podczas kompilacji generowany będzie plik o nazwie: nazwa_programu.sym. Będzie on używany w aplikacji Galileo do importowania zmiennych. Aby komunikacja PLC-HMI była możliwa należy ponadto zaznaczyć opcję Download symbol file w zakładce General okna Target Settings. Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/

14 W aplikacji Galileo należy wybrać połączenie ze sterownikiem jako: Model: CoDeSys (local) Port: Ethernet Metodykę wyboru rodzaju połączenia ze sterownikiem przedstawiono w notatce NA151PL. Kolejnym krokiem jest importowanie zmiennych. Należy w tym celu na zakładce Tags kliknąć prawym klawiszem myszki i wybrać opcję Import. W kolejnym kroku należy podać lokalizację pliku nazwa_projektu.sym. eksportowanego uprzednio przez program XSoft. Po wybraniu Start zmienne dostępne są już w Galileo. W razie konieczności modyfikacji listy zmiennych po kolejnej kompilacji w XSoft-Professional należy ponownie wybrać import zmiennych w Galileo. Można przy tym zaznaczyć usunięcie zbytecznych zmiennych. Podobną metodą tworzy się komunikację z zewnętrznym sterownikiem (np. XC200) za pośrednictwem Ethernetu. Należy jedynie wybrać połączenie jako Model: Moeller XControl Ethernet PRG i ustawić adres IP. Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/

15 3.5. Tworzenie programu w środowisku XSoft z użyciem drivera CANopenHMI. Do komunikacji części wizualizacyjnej z zewnętrznymi sterownikami na ogół używa się protokołu CANopen. Poniższy przykład zostanie przedstawiony w języku ST. Jeżeli aplikacja została już stworzona (np. w innym języku) można dodać drugi program w języku ST zgodnie z przykładowym. Należy jedynie pamiętać o jego uruchomieniu z programu głównego. Więcej na temat nawiązywania połączenia i poruszania się po aplikacji XSoft można przeczytać w notatce aplikacyjnej NA121PL. 1) Należy przegrać pliki typu lib oraz eds do odpowiednich lokalizacji w folderze do którego zainstalowano aplikację XSoft. XS-XVnetCANopenHMI.lib Targets\Moeller\Lib_Common XS-XVnetCANopenHMI_Retain.lib Targets\Moeller\Lib_Common XV-CANopenHMI.eds Libary\PLCConf UWAGA: Od wersji XSoft'a folder bibliotek znajduje się w lokalizacji: C:\Program Files\Common Files\CAA-Targets\Moeller 2) W środowisku XSoft należy utworzyć nową aplikację, wybrać odpowiedni sterownik i język programowania. 3) W zakładce Resources należy wybrać PLC Configuration, a następnie na nazwie sterownika prawym klawiszem myszy wybrać: Append Subelement a potem CanMaster Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/

16 4) Na CanMaster prawym klawiszem ponownie wybrać Append Subelement tym razem dostępna będzie lista urządzeń CAN, które są znane w środowisku XSoft. Jeżeli na liście nie ma urządzenia Moeller XV-CANopenHMI należy zapisać zmiany zamknąć XSoft a i wykonać czynności z punktu 1) (wgrać plik eds). 5) W oknie Base parameters można teraz ustawić adresy początkowe ośmiobajtowego kanału wejściowego i wyjściowego ( Input address oraz Output address ) Uwaga: W pewnych sytuacjach zależnie od użytego sterownika i sprzętu (np. XIOC-NET-DP) może pojawić się w tym oknie adres początkowy danych diagnostycznych umieszczanych w markerach (%M...). Należy wówczas uważać aby nie używać tego obszaru do komunikacji z panelem operatorskim. 6) W zakładce CAN parameters należy ustawić adres urządzenia Node ID. Warto również ustawić parametry Guard time (np. 500ms) oraz Life time factor (np. 3) parametry te określają na jakich warunkach stacja NMT Master będzie sprawdzać czy nie została utracona komunikacja z panelem. Więcej na temat konfigurowania sieci CAN można przeczytać w notatce aplikacyjnej NA140PL Projektowanie sieci CAN/CANopen. Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/

17 7) Dodać w Library Manager bibliotekę odpowiadającą za komunikację z panelem przy pomocy protokołu CANopenHMI: W środowisku XSoft zmienne reprezentowane bezpośrednio (%M...) nie są pamiętane po zaniku zasilania sterownika. W pewnych aplikacjach może to być jednak wymagane. Dlatego też dostępne są dwie wersje bibliotek: zwykła i retain. Więcej informacji na temat użycia biblioteki retain oraz konfigurowania połączenia z wykorzystaniem CANopenHMI dostarcza notatka aplikacyjna AN27i17 (wersja niemiecko- oraz anglojęzyczna) Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/

18 8) Po skonfigurowaniu i dodaniu odpowiedniej biblioteki można przejść do pisania programu. Można w tym celu utworzyć nową aplikację. Należy pamiętać jedynie o uruchomieniu go z programu głównego. Przy wprowadzaniu bloku funkcyjnego warto posłużyć się Help Manager em należy wcisnąć klawisz F2. Następnie wybrać odpowiednią bibliotekę. W dalszej części należy zadeklarować zmienne i sparametryzować blok funkcyjny: Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/

19 Można dokonać importu napisanej aplikacji z pliku XVcom_PRG.exp. Należy w tym celu wybrać z menu Project Import... i wskazać plik (znajduje się on w folderze LIB_EDS w pliku zip) 4. Wgrywanie projektu do panelu. Zarówno wgrywanie projektu wizualizacyjnego jak i sterownikowego najwygodniej dokonać używając połączenia Ethernet owego. Należy w tym celu skonfigurować parametry sieciowe po stronie komputera i XV200/XV400 oraz połączyć oba urządzenia krosowanym kablem ethernetowym lub za pośrednictwem hub a czy switch a Konfigurowanie komputera PC do połączenia przez Ethernet. W celu skonfigurowania PC należy wybrać właściwości ustawień sieciowych. Po kliknięciu prawym klawiszem myszki ikony Moje miejsca sieciowe i wybraniu pola Właściwości ukaże się okno połączeń sieciowych. Można również skorzystać z Panelu Sterowania, gdzie należy wybrać Połączenia Sieciowe. Na ikonce Połączenia lokalne należy ponownie wybrać prawym klawiszem myszy Właściowości Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/

20 W oknie które się pojawi należy po raz trzeci wybrać Właściwości TCP/IP: W kolejnym oknie należy wybrać Użyj następującego adresu IP: i wpisać odpowiedni adres komputera oraz maskę podsieci. Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/

21 Uwaga: W pewnych sytuacjach zmiana adresu IP komputera może nie być możliwa (np. z powodu ograniczonych praw). Należy wówczas skontaktować się z administratorem komputera. Czasami konfiguracja może być poprawna ale ruch może blokować firewall. W takiej sytuacji należy również zgłosić problem administratorowi Konfigurowanie panelu operatorskiego do połączenia przez Ethernet. W pierwszym kroku należy uruchomić panel w trybie WIN CE. Jeżeli uruchomiona jest aplikacja należy wcisnąć brązowy przycisk CTRL umieszczony w tylnej, bocznej części panelu. Gdy tryb WIN CE będzie aktywny trzeba wybrać: Start -> Programs -> Control Panel, a następnie Network. W oknie należy wpisać adres IP oraz maskę podsieci, przy czym komputer oraz panel powinny mieć adresy z tej samej grupy oraz taką samą maskę, np. komputer panel maska podsieci (dla obu urządzeń) Jeżeli jest w sieci Ethernet serwer DHCP można zaznaczyć opcję: Obtain an IP address via DHCP adres zostanie nadany automatycznie. Należy upewnić się jaką przyjął wartość, gdyż jego znajomość będzie konieczna do skonfigurowania połączenia. Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/

22 Uruchomić na panelu program FTP Server. Należy wybrać: Start -> Programs -> Communication -> FTP Server. Od tego momentu program jest aktywny i komunikacja może zostać nawiązana. Przyciskiem Hide można wygasić program będzie on aktywny w tle. Po zaniku zasilania w panelu wymagane będzie ponowne uruchomienie FTP Server a. Aby uniknąć jego każdorazowego ręcznego włączania można ustawić, aby krok ten wykonywany był automatycznie przy każdym starcie panelu. Należy w tym celu wybrać w Galileo z menu Config -> CE Configuration -> zakładka Startup i w polu: REM START FtpSvr.exe h usunąć wyraz REM: W miejscu tym można dokonać ustawić automatyczne uruchamianie również innych aplikacji (np. Remote Server a aby zawsze możliwe było zdalne wejśćie na panel) Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/

23 4.3. Testowanie połączenia. Jeżeli połączenie zostanie nawiązane dioda LINK przy gniazdku Ethernetowym w tylnej części panelu powinna sygnalizować ten fakt światłem ciągłym. Dioda ACT mruga w takt wymiany pakietów. LINK ACT Poprawność połączenia można sprawdzić poleceniem ping. Należy wówczas uruchomić na komputerze tryb konsoli MS DOS (Start -> Uruchom... -> wpisać cmd) a następnie wpisać polecenie z nr IP, np.: ping Komputer powinien odpowiedzieć: Jeżeli połączenie nie zostanie nawiązane system zwróci informację: Należy wówczas sprawdzić połączenie fizyczne oraz konfigurację IP. Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/

24 4.4. Wgrywanie aplikacji wizualizacyjnej. Istnieje kilka sposobów ładowania projektu do panelu operatorskiego: - wykorzystując port USB i program Microsoft ActiveSync; - za pomocą sieci Ethernet i protokołu ftp; - wgrywając projekt bezpośrednio na kartę Compact Flash przez czytnik podłączony do komputera. Najbardziej efektywne jest skonfigurowanie połączenia sieciowego (Ethernet) i wgranie projektu protokołem ftp. Należy w tym celu skonfigurować połączenie i uruchomić FTP Server tak jak zostało to przedstawione w poprzednich punktach. Aby wgrać z Galileo stworzony projekt należy kliknąć ikonkę. Program wyświetli szereg okien jeżeli projekt nie jest zapisany lub wymaga jeszcze kompilacji zapyta czy to uczynić. Po potwierdzeniu tych czynności pojawi się okno: Należy wybrać FTP Path a następnie New Connection. W kolejnym oknie należy nadać nazwę połączeniu oraz wpisać adres IP panelu XV. Po skonfigurowaniu połączenia i uruchmieniu FTP Server a można przystąpić do wgrywania aplikacji. Należy wybrać w tym celu przycisk Download. Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/

25 W razie trudności w nawiązaniu komunikacji w pewnych sytuacjach pomaga wyłączenie i ponowne włączenie karty sieciowej. W oknie Połączenia sieciowe należy kliknąć prawym klawiszem myszki i wybrać Wyłącz, a po chwili ponownie Włącz. Można również spróbować zgasić i ponownie załączyć FTP Server na panelu. Więcej informacji na temat innych metod wgrywania projektu do panelu operatorskiego znajduje się w dokumentacji MP_WinCE_eng.pdf dostępnej w folderze do którego zainstalowano aplikację Galileo Wgrywanie aplikacji sterownikowej. Gdy program zostanie napisany można wgrać go do sterownika. Informacje na temat sprawdzania poprawności kodu oraz wgrywania aplikacji zamieszczone są w notatce NA121PL Tryb symulacyjny. Zarówno w XSoft-Professional jak i XSoft-Galileo istnieje możliwość uruchomienia tryb symulacyjnego i przetestowania aplikacji bez konieczności posiadania sprzętu. Co ciekawe w przypadku Galileo komputer może komunikować się ze sterownikiem można napisać w pełni działającą aplikację i od razu przetestować połączenie. Wymagane tylko jest aby został użyty protokół który obsługuje komputer (np. komunikacja po SymArti (Ethernet) z XC200 lub po SucomA (RS232) z XC100). Do uruchomienia trybu symulacyjnego (GPI czyli Galileo Project Inspector) służy ikonka:. Aby uruchomić sterownik w trybie symulacyjnym należy w XSoft-Professional z menu Online wybrać Simulation mode. Przy próbie zalogowania się: wejdzie w tryb działania na wirtualnym sterowniku. sterownik Moeller Electric Sp. z o.o. NA131PL 02/

Instrukcja obsługi NA131PL 01/2011. Pierwsze kroki z panelami Operatorskimi serii XV

Instrukcja obsługi NA131PL 01/2011. Pierwsze kroki z panelami Operatorskimi serii XV Instrukcja obsługi Pierwsze kroki z panelami Operatorskimi serii XV Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Podstawowe informacje... 3 2.1. Budowa paneli... 3 2.2. Podłączenie... 4 3. Pierwszy projekt w panelu z

Bardziej szczegółowo

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer)

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) www.eaton.com www.moeller.pl Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) Notatka aplikacyjna NA152PL Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wymagane oprogramowanie...

Bardziej szczegółowo

XV-102 Panele operatorskie

XV-102 Panele operatorskie Szybki start 01/2011 M003087-01--PL XV-102 Panele operatorskie 2 Producent Eaton Automation AG Spinnereistrasse 8-14 CH-9008 St. Gallen Switzerland www.eaton-automation.com/en www.eaton.com Pomoc Region

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Notatka Aplikacyjna NA 03001PL Marzec 2016

Notatka Aplikacyjna NA 03001PL Marzec 2016 Notatka Aplikacyjna NA 03001PL Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 3 2. Tworzenie nowego projektu... 4 2.1. Tworzenie nowej aplikacji... 4 2.2. Zarządzanie bibliotekami... 8 2.3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie modułu BK9050 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie modułu BK9050 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie modułu BK9050 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne z modułem BK9050 Moduł BK9050 jest urządzeniem typu Bus Coupler, umożliwiającym instalację rozproszonych grup terminali

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet.

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Przygotowanie urządzeń W prezentowanym przykładzie adresy IP sterowników

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Sprawdzanie połączenia sieciowego

Sprawdzanie połączenia sieciowego Sprawdzanie połączenia sieciowego Poniższy dokument opisuje jak sprawdzić czy komunikacja komputer router - internet działa poprawnie oraz jak ręcznie wpisać adresy serwerów DNS Petrotel w ustawieniach

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Topologia sieci Sieć punkt-punkt Cele nauczania Po zakończeniu tego ćwiczenia będziesz potrafił: Sieć przełączana poprawnie identyfikować kable

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 S7-1200 jako Profinet-IO Controller FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń..... 3 2 KONFIGURACJA S7-1200 PLC.. 4 2.1 Nowy projekt.

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Komunikacja pomiędzy panelem Astraada HMI Panel i sterownikiem Siemens S7-1200 w sieci ProfiNet

Komunikacja pomiędzy panelem Astraada HMI Panel i sterownikiem Siemens S7-1200 w sieci ProfiNet NR: 9 Informator techniczny ASTRAADA HMI Panel Komunikacja pomiędzy panelem Astraada HMI Panel i sterownikiem Siemens S7-1200 w sieci ProfiNet Panele operatorskie Astraada HMI Panel wyposażone w port Ethernet

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualizacji w środowisku GALILEO

Programowanie wizualizacji w środowisku GALILEO NA151PL Panele operatorskie serii XV środowisko Galileo www.moeller.pl Programowanie wizualizacji w środowisku GALILEO Programowanie wizualizacji w środowisku GALILEO Autor: Jacek Zarzycki opracowano na

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort:

Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort: Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort: Poniższa instrukcja dotyczy następujących modeli z rodziny serwerów portów szeregowych: -NPort DE-211 -NPort DE-311 - NPort DE-311M - NPort 5100 cała

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja panelu ASTRAADA HMI z sterownikiem ASTRADA ONE

Konfiguracja panelu ASTRAADA HMI z sterownikiem ASTRADA ONE Konfiguracja panelu ASTRAADA HMI z sterownikiem ASTRADA ONE Na przykładzie panelu ASTRAADA HMI AS43TFT1525 i Sterownika ASTRAADA ONE ECC2220 Poniższy dokument ma na celu pokazanie przykładowej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Poziom trudności: średni Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 19.05.2011 r. Beckhoff Automation Sp. z o. o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Ściągniecie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania

Instrukcja aktualizacji oprogramowania Strona 1 / 8 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA STEROWNIKA USB ORAZ OPROGRAMOWANIA FLASHER... 3 1.1. Instalacja sterownika USB... 3 1.2. Instalacja oprogramowania Flasher... 3 2. OPIS PROCEDURY AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA LABOR-ASTER AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA WSTĘP... 2 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS XP SP3... 3 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 7... 10 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 10... 15 Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja komunikacji pomiędzy oprogramowaniem Wonderware i Codesys z wykorzystaniem sieci LAN lub modułu GSM

Przykładowa konfiguracja komunikacji pomiędzy oprogramowaniem Wonderware i Codesys z wykorzystaniem sieci LAN lub modułu GSM Przykładowa konfiguracja komunikacji pomiędzy oprogramowaniem Wonderware i Codesys z wykorzystaniem sieci LAN lub modułu GSM Informator Techniczny Wonderware nr 159 07.11.2016 r. SPIS TREŚCI Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników PLC w easy Soft CoDeSys

Programowanie sterowników PLC w easy Soft CoDeSys www.eaton.com www.moeller.pl Programowanie sterowników PLC w easy Soft CoDeSys Notatka aplikacyjna NA121PL Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Tworzenie nowego projektu... 3 2.1. Tworzenie nowego programu...

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623

Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623 Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623 1. Słownik Użycie terminów interfejs i port: W tym dokumencie używane będą następujące terminy dotyczące portów modułów zabezpieczeń:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net

Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja kasy PS3000 Net...4 [45141] Ustawienia TCP/IP...4 [45142] Protokół Kasa-PC...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Wizualizacja połączenia

1. Wstęp. Wizualizacja połączenia Konfiguracja tunelu VPN na module SCALANCE S623 1. Wstęp W tym przykładzie zajmiemy się konfiguracją tunelu VPN (Virtual Private Network) w trybie standard mode. Moduły zabezpieczeń Security module 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika Warsztaty AVR Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR Dariusz Wika 1.Krótki wstęp: Eclipse to rozbudowane środowisko programistyczne, które dzięki możliwości instalowania

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BC8150 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BC8150 Sterownik BC8150 należy

Bardziej szczegółowo

NA121PL. Autor: Jacek Zarzycki. opracowano na podstawie: h1437g.pdf; AN27i17; AN2700K28G. Moeller Electric Sp. z o.o. 02/2006

NA121PL. Autor: Jacek Zarzycki. opracowano na podstawie: h1437g.pdf; AN27i17; AN2700K28G. Moeller Electric Sp. z o.o. 02/2006 NA121PL Programowanie sterowników PLC w środowisku XSoft-Professional www.moeller.pl Środowisko XSoft-Professional Notatka aplikacyjna NA121PL Programowanie sterowników PLC w środowisku XSoft-Professional

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Ćwiczenie 5.1.13a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Cele Utworzenie prostej sieci między dwoma komputerami przy użyciu koncentratora. Wybór właściwego kabla do podłączenia komputerów do koncentratora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000 Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows 2000 wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia.

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota Aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. A Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje proces instalacji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA KAMERY IP SERII LV VSS I. Podłączyć kablem internetowym UTP kamerę do sieci (przez router lub switch) aby ustawić parametry sieci lokalnej. Standardowy kabel internetowym UTP podłączyć

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj kabla Kabel szeregowy skrosowany (tzw. zero modem kabel) Kabel USB host-to-host Kabel RS232/PPI multimaster Kabel USB/PPI multimaster *

Rodzaj kabla Kabel szeregowy skrosowany (tzw. zero modem kabel) Kabel USB host-to-host Kabel RS232/PPI multimaster Kabel USB/PPI multimaster * W zaleŝności od portów dostępnych w danym panelu operatorskim (RS232, RS422 lub USB), program moŝna wgrać za pomocą czterech rodzajów kabla: Rodzaj kabla Kabel szeregowy skrosowany (tzw. zero modem kabel)

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo