XV-102 Panele operatorskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XV-102 Panele operatorskie"

Transkrypt

1 Szybki start 01/2011 M PL XV-102 Panele operatorskie

2 2 Producent Eaton Automation AG Spinnereistrasse 8-14 CH-9008 St. Gallen Switzerland Pomoc Region Ameryki Północnej: Polska: Eaton Corporation Eaton Electric Sp. z o.o. Electrical Sector Gdańsk 1111 Superior Ave. ul. Galaktyczna 30 Cleveland, OH tel. (0-58) , 10 United States fax (0-58) , ETN-CARE ( ) Oryginał Oryginalna wersja dokumentu sporządzona została w języku niemieckim. Tłumaczenie wersji oryginalnej Wszystkie inne wersje niż niemieckojęzyczna są jedynie tłumaczeniem i oryginału. W przypadku niejasności prosimy o odwołanie się do oryginału. Edycja Monika Jahn Nazewnictwo Wszystkie użyte oznaczenia i nazwy produktów są znakami towarowymi. Prawa autorskie Eton Automation AG, CH-9008 St. Gallen Wszelkie prawa zastrzeżone, także do tłumaczenia. Dokument ten nie może być zmieniany, powielany i rozprowadzany drogą elektroniczną w żadnej formie (fotografii, filmu itp.) bez pisemnej zgody Eaton Automation AG, ST. Gallen. Wszelkie zmiany zabronione.

3 Spis treści 3 Spis treści 1. Wiadomości ogólne Cel dokumentacji Dodatkowa dokumentacja Zakres dostawy Instalacja Ogólne uwagi do podłączenia Włączenie urządzenia Wyłączenie urządzenia Ethernet... 5 Konfigurowanie komputera PC do podłączenia przez Ethernet... 5 Konfigurowanie panelu operatorskiego do połączenia przez Ethernet... 7 Testowanie połączenia Pierwszy program Punkty licencyjne jednostki Instalacja PLC w panelu operatorskim Programowanie Wgrywanie programu do panelu Deklaracja zmiennych w programie XSoft-CoDeSys Nawiązanie połączenia wizualizacji z wewnętrznym PLC Pierwsze kroki z GALILEO Tworzenie nowego projektu Komunikacja wewnętrznego PLC w panelu z GALILEO Tworzenie nowej maski w programie Powiązanie zmiennych z wewnętrznym PLC Definiowanie adresów fizycznych i powiązanie zmiennych ze zmiennymi ze sterownika zewnętrznego Tworzenie elementów powiązanych z PLC Kompilacja projektu Kompilacja projektu Wgrywanie wizualizacji do panelu Praca z pamięci wewnętrznej lub karty SD Przełączanie pomiędzy ładowaniem z pamięci lub karty Zmiana wersji systemu operacyjnego...32

4 1. Wiadomości ogólne 4 1. Wiadomości ogólne 1.1. Cel dokumentacji Niniejsza instrukcja zawiera informacje wymagane do prawidłowego i bezpiecznego uruchomienia panelu operatorskiego XV-102. W celu szybkiego uruchomienia jednostki należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami. Uruchomienie jednostki, komunikacja, oprogramowanie komputerowe wymagane do tworzenia projektów i wizualizacji (XSoft-CoDeSys-2 oraz GALILEO ) opisane zostało krok po kroku. Do stworzenia niniejszej dokumentacji posługiwano się oprogramowania: GALILEO V7.0.3 XSoft-CoDeSys-2 następującymi wersjami Zawarte w dokumencie widoki okien programów mogą się różnić w zależności od posiadanej wersji oprogramowania. Do prezentacji wykorzystano panel z wyświetlaczem kolorowym, dla wariantu monochromatycznego należy postępować w taki sam sposób Dodatkowa dokumentacja Podane dokumenty mogą być użyteczne przy pracy z urządzeniem jako dodatek do tego dokumentu. Można je pobrać ze strony (www.microinnovation.com/en), sekcja: «DOWNLOADS» 1.3. Zakres dostawy Panel VX-102 jest dostępny w kilku wariantach. Obszerniejsze informacje możną uzyskać ze strony internetowej lub skontaktować się z lokalnym biurem w celu dobrania odpowiedniej wersji urządzenia.

5 2. Instalacja 5 2. Instalacja 2.1 Ogólne uwagi do podłączenia Użycie niepasujących lub niedokładnie przygotowanych kabli, jak również nieprawidłowe podłączenie, może oznaczać, że kompatybilność magnetyczna (EMC) nie będzie zapewniona. Okablowanie musi być odseparowane od przewodów niskiego napięcia lub zabezpieczone dodatkową izolacją. 2.2 Włączenie urządzenia Jeśli urządzenie nie włącza się lub/i podczas włączania wyświetlana jest informacja o błędzie zobacz Diagnostyka i naprawa usterek w instrukcji obsługi Panel operatorski XV102 MN Z-PL Panel nie posiada oprogramowania dla wizualizacji lub/i funkcji PLC. Aby wgrywanie projektów było możliwe musi być zainstalowana platforma uruchomieniowa. 2.3 Wyłączenie urządzenia Aby wyłączyć urządzenie należy odłączyć zasilanie. Długość życia wyświetlacza można zwiększyć przez zredukowanie poziomu jasności, zobacz w dokumentacji M Ethernet Interfejs ethernet owy panelu operatorskiego wykorzystuje się do wgrywania wizualizacji i projektów programów dla PLC. Należy postąpić jak wyjaśniono poniżej aby poprawnie skonfigurować połączenie urządzenia XV-102 z komputerem PC. Konfigurowanie komputera PC do podłączenia przez Ethernet W celu skonfigurowania PC należy wybrać właściwości ustawień sieciowych. Po kliknięciu prawym klawiszem myszki ikony Moje miejsca sieciowe i wybraniu pola Właściwości ukaże się okno połączeń sieciowych. Można również skorzystać z Panelu Sterowania, gdzie należy wybrać Połączenia Sieciowe. Na ikonce Połączenia lokalne należy ponownie wybrać prawym klawiszem myszy Właściwości

6 2. Instalacja 6 W oknie które się pojawi należy po raz trzeci wybrać Właściwości TCP/IP: W kolejnym oknie należy wybrać Użyj następującego adresu IP: i wpisać odpowiedni adres komputera oraz maskę podsieci. Uwaga: W pewnych sytuacjach zmiana adresu IP komputera może nie być możliwa (np. z powodu ograniczonych praw). Należy wówczas skontaktować się z administratorem komputera. Czasami konfiguracja może być poprawna ale ruch może blokować firewall. W takiej sytuacji należy również zgłosić problem administratorowi.

7 2. Instalacja 7 Konfigurowanie panelu operatorskiego do połączenia przez Ethernet W pierwszym kroku należy uruchomić panel w trybie WIN CE. Jeżeli uruchomiona jest aplikacja należy wcisnąć brązowy przycisk CTRL umieszczony w tylnej, bocznej części panelu. Gdy tryb WIN CE będzie aktywny trzeba wybrać: Start -> Programs -> Control Panel, a następnie Network. Następnie należy wybrać ONBOARD1, a w kolejnym oknie wpisać adres IP oraz maskę podsieci, przy czym komputer oraz panel powinny mieć adresy z tej samej grupy oraz taką samą maskę, np. komputer panel maska podsieci (dla obu urządzeń) Jeżeli jest w sieci Ethernet serwer DHCP można zaznaczyć opcję: Obtain an IP address via DHCP adres zostanie nadany automatycznie. Należy upewnić się jaką przyjął wartość, gdyż jego znajomość będzie konieczna do skonfigurowania połączenia. Uruchomić na panelu program FTP Server. Należy wybrać: Start -> Programs -> Communication -> FTP Server. Od tego momentu program jest aktywny i komunikacja może zostać nawiązana. Przyciskiem Hide można wygasić program będzie on aktywny w tle.

8 2. Instalacja 8 Po zaniku zasilania w panelu wymagane będzie ponowne uruchomienie FTP Server a. Aby uniknąć jego każdorazowego ręcznego włączania można ustawić, aby krok ten wykonywany był automatycznie przy każdym starcie panelu. Należy w tym celu wybrać w Galileo z menu Config -> CE Configuration -> zakładka Startup i w polu: REM START FtpSvr.exe h usunąć wyraz REM: W miejscu tym można dokonać ustawić automatyczne uruchamianie również innych aplikacji (np. Remote Server a aby zawsze możliwe było zdalne wejście na panel) Testowanie połączenia Jeżeli połączenie zostanie nawiązane dioda LINK przy gniazdku Ethernet owym w tylnej części panelu powinna sygnalizować ten fakt światłem ciągłym. Dioda ACT mruga w takt wymiany pakietów. Poprawność połączenia można sprawdzić poleceniem ping. Należy wówczas uruchomić na komputerze tryb konsoli MS DOS (Start -> Uruchom... -> wpisać cmd) a następnie wpisać polecenie z nr IP, np.: ping

9 2. Instalacja 9 Komputer powinien odpowiedzieć: Jeżeli połączenie nie zostanie nawiązane system zwróci informację: W tym przypadku należy sprawdzić konfigurację sieci po obu stronach (w panelu i komputerze).

10 3. Pierwszy program Pierwszy program Jeśli zamierzone jest użycie panelu operatorskiego bez wykorzystania wewnętrznego PLC można ominąć ten rozdział i kontynuować wprowadzenie od rozdziału 4 Pierwszy projekt w GALILEO. Ten rozdział zawiera podstawowe informacje na temat programowania PLC z programem XSoft-CoDeSys-2 oraz nawiązania komunikacji pomiędzy PLC i panelem operatorskim. 3.1 Punkty licencyjne jednostki Platforma uruchomieniowa wymaga dodatkowych punktów licencyjnych aby udostępnić funkcjonalność. Jednostki XV-102 typu XV PLC dostarczane są z licencją 240 punktów co umożliwia aktywowanie PLC w panelu. 3.2 Instalacja PLC w panelu operatorskim Użycie sterownika PLC wymaga jego aktywacji. Jest to jednorazowa czynność. Należy w tym celu uruchomić program update. Przykładowa lokalizacja tego pliku (może się różnić w zależności od wersji i miejsca zainstalowania aplikacji): C:\Program Files\Common Files\CAA-Targets\Micro Innovation\V2.3.9 SP1\TargetFirmware\TargetFirmwareWinCE_V2.4.7.exe Najnowsza wersja może zostać pobrana z Internetu. Po uruchomieniu programu pojawi się okno wyboru języka: Po wybraniu odpowiedniego języka pojawi się ekran powitalny:

11 3. Pierwszy program 11 W kolejnych krokach należy wybrać rodzaj instalacji: Jeżeli połączenie Ethernetowe zostało już nawiązane można użyć opcji FTP Installation. Można również nagrać firmware bezpośrednio na kartę Compact Flash. Opcja ta wymaga jednakże aby komputer wyposażony był w czytnik tego rodzaju kart. Trzecia z opcji pozwala na zgranie plików systemu operacyjnego do określonej lokalizacji na dysku twardym komputera przegrania do panelu można dokonać w późniejszym czasie dowolną metodą. Najwygodniejszym sposobem wgrania firmware jest użycie FTP. Po jego zaakceptowaniu ukaże się okno w którym należy potwierdzić rodzaj naszego panelu, a następnie wybrać czy chcemy jedynie aktywować PLC, czy również dokonać aktualizacji firmware u. Należy również zaznaczyć opcję WEB Server V2.4.7.

12 3. Pierwszy program 12 W kolejnym kroku należy zaznaczyć gdzie instalacja ma być przeprowadzona (dysk wewnętrzny czy karta pamięci), a następnie wybrać adres IP panelu, upewnić się czy FTP Server został w panelu operatorskim aktywowany i zatwierdzić transmisję. Jeżeli wystąpią problemy w nawiązaniu połączenia zostanie zwrócony komunikat: Jeśli instalacja zakończyła się pomyślnie, pojawi się następujące okno:

13 3. Pierwszy program Programowanie Na komputerze PC musi być poprawnie zainstalowane oprogramowanie XSoft-CoDeSys-2. W panelu operatorskim należy poprawnie zainstalować i uruchomić funkcję sterownika PLC. Po uruchomieniu XSoft-CoDeSys-2 należy wybrać z menu "File New" lub ikonkę Ukaże nam się następujące okno: Należy teraz wybrać nasz sterownik. Jeżeli nie ma go na liście należy dokonać aktualizacji oprogramowania. Przykładowo, w celu programowania panelu XV-100 należy zainstalować oprogramowanie XV-Targets V2.3.9 SP1 ze strony Dokładny opis instalacji systemów docelowych znajduje się w notatce aplikacyjnej NA121PL Aktualizacja systemów docelowych w środowisku XSoft-CoDeSys-2. Po zaznaczeniu odpowiedniej jednostki należy zatwierdzić wybierając OK. Kolejnym oknem będzie pytanie o podanie nazwy programu, rodzaju, oraz języka w jakim będzie on pisany. Należy pozostawić domyślną nazwę PLC_PRG tak za każdym razem będzie nazywał się główny program. Preferowanym językiem programowania jest język ST (Structured Text). Umożliwia on łatwe kopiowanie kodu z różnych źródeł (np. z dokumentacji w pdf), prosty wydruk, wysoką wydajność (w jednej chwili na ekranie można oglądać największą spośród wszystkich języków część programu). Możliwość użycia instrukcji warunkowych IF, pętli FOR, funkcji CASE itp. znacznie ułatwia programowanie. Poznanie języka ST nie powinno przy tym nastręczyć dużych trudności zwłaszcza osobom z doświadczeniem w innych językach wyższego poziomu Pascal, czy C++.

14 3. Pierwszy program Wgrywanie programu do panelu Po podłączeniu sterownika oraz napisaniu poprawnego programu można przystąpić do wgrania kodu. Należy w tym celu upewnić się, że odznaczono opcję Online Symulacja, oraz uruchomić Online Parametry komunikacji... Pojawi się wówczas następujące okno:

15 3. Pierwszy program 15 Należy wybrać New... W polu Name wpisać dobrze kojarzącą się nazwę, przykładowo ETH1, a z pola Device wybrać Tcp/Ip (Ethernet). Po wybraniu kanału TCP/IP należy skonfigurować połączenie przez podanie adresu IP sterownika (zamienić localhost na ustawiony w sterowniku np ). Ważne aby sterownik i komputer miały adresy z tej samej grupy (adres komputera działającego ze sterownikiem o domyślnych ustawieniach: xxx). Adresy nie mogą być oczywiście jednakowe. Oba urządzenia można połączyć przewodem krosowanym lub dołączyć do sieci np. za pomocą hub'a czy switch a. Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany IP sterownika XC200 należy połączyć się przez RS232 i w Konfiguracji Sterownika wybrać polecenie: setipconfig xxx.xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy.yyy gdzie xxx.xxx.xxx.xxx adres IP yyy.yyy.yyy.yyy maska podsieci uwaga: jeżeli część adresu jest mniejsza niż 3 znaki należy uzupełnić zerami do trzech, np.: setipconfig W oknie parametrów komunikacji należy natomiast wpisywać bez zer. Sposób ustawiania parametrów komunikacji w panelach serii XV został przedstawiony w notatce aplikacyjnej NA131PL. Sprawdzenie aktualnych ustawień sieciowych dokonuje się przez wybranie komendy getipconfig w Konfiguracji Sterownika.

16 3. Pierwszy program 16 Po zatwierdzeniu, a następnie kliknięciu ikony logowania do sterownika powinno zostać nawiązane połączenie. Jeżeli nie było programu w sterowniku XSoft-CoDeSys-2 zapyta czy wgrać nowy, jeśli był czy wgrać nową aplikację / dokonać zmian online. Większość sterowników serii XSoft-CoDeSys-2 może być również programowane za pośrednictwem sieci CAN. Funkcja ta umożliwia nawiązywanie połączeń z wszystkimi, rozproszonymi na obiekcie jednostkami z jednego, dowolnie wybranego punktu. Więcej informacji dostępnych jest w notatce aplikacyjnej NA140PL "Projektowanie sieci CAN/CANopen w automatyce Eaton Moeller". 3.5 Deklaracja zmiennych w programie XSoft-CoDeSys-2 Do komunikacji z panelem najwygodniej stworzyć oddzielną grupę zmiennych globalnych. Należy w tym celu w zakładce Zasoby prawym klawiszem myszy wybrać Zmienne globalne a następnie Wstaw obiekt... Pojawi się wówczas okno w którym trzeba wpisać nazwę grupy zmiennych globalnych:

17 3. Pierwszy program 17 Po zatwierdzeniu przyciskiem OK można przystąpić do edycji zmiennych Poniżej przedstawiono przykładową deklarację zmiennych: Zadeklarowane zmienne mogą zostać użyte w elementach POU (programy, bloki funkcyjne, akcje) oraz wizualizacji. Aby wstawić zmienną można posłużyć się Asystentem deklaracji klawisz F2 (zakładka Zmienne globalne) lub wpisując kropkę po wciśnięciu klawisza pojawi się okno podpowiadające wybór zmiennej globalnej: W programie można wypisać zmienne, aby podglądać ich wartości online po nawiązaniu komunikacji można je zmieniać z poziomu panelu lub modyfikować w drugą stronę:

18 3. Pierwszy program 18 Po zmodyfikowaniu zmiennej (zmiennych) poprzez dwukrotne jej kliknięcie trzeba wcisnąć kombinację CTRL+F7, aby wprowadzić je do pamięci. Wciśnięcie F7 spowoduje wpisanie wartości na stałe (FORCE) 3.6 Nawiązanie połączenia wizualizacji z wewnętrznym PLC Aby zaimplementowany w panelu serii XV sterownik PLC komunikował się z wizualizacją na panelu operatorskim należy odpowiednio przygotować transferowane zmienne. Jest to prosty mechanizm, którego podstawową zaletą jest fakt, że zmienne z XSoft-CoDeSys-2 widziane są w Galileo (nie ma konieczności używania markerów). Przykładowa grupa zmiennych globalnych do komunikacji z Panelem może zatem przyjąć postać: W kolejnym etapie należy określić, że zmienne te będą eksportowane. W tym celu trzeba wybrać z menu Projekt Opcje a w zakładce z lewej strony wybrać Konfiguracja symboli. Jeżeli opcja nie jest dostępna należy wyłączyć tryb symulacji! (Online Symulacja). W nowym oknie należy zaznaczyć Utwórz wpisy symboli oraz wybrać Konfiguruj plik symboli.

19 3. Pierwszy program 19 W kolejnym kroku należy odznaczyć (w kolejności od dołu ku górze!) wszystkie zaznaczenia z dołu ekranu, a następnie rozwinąć grupę Global Variables i zaznaczyć właściwą grupę zmiennych. Po jej podświetleniu należy ponownie zaznaczyć opcje pokazane na poniższym rysunku (od góry do dołu). Na koniec zatwierdzić OK i ponownie OK. Od tego momentu podczas kompilacji generowany będzie plik o nazwie: nazwa_programu.sym, zlokalizowany w folderze, w którym zapisany jest projekt. Plik symboli będzie używany w aplikacji Galileo do importowania zmiennych. Aby komunikacja PLC-HMI była możliwa należy ponadto zaznaczyć opcję Wyślij plik symboli w zakładce Ogólne okna Ustawienia systemu docelowego.

20 4. Pierwsze kroki z GALILEO Pierwsze kroki z GALILEO 4.1 Tworzenie nowego projektu Po uruchomieniu programu Galileo należy wybrać z menu Project -> New...Przy zapisywaniu aplikacji program tworzy dodatkowe foldery i pliki, warto zatem założyć uprzednio oddzielny katalog. W dalszej części ukaże się okno wyboru modelu panelu. Należy wybrać właściwą jednostkę poprzez przycisk Panel Selection, zdefiniować czy będzie zainstalowana pionowo czy poziomo i zatwierdzić.

21 4. Pierwsze kroki z GALILEO 21 Kolejnym etapem jest wybór sterownika oraz protokołu jaki będzie używany do komunikacji: 4.2 Komunikacja wewnętrznego PLC w panelu z GALILEO

22 4. Pierwsze kroki z GALILEO 22 Po wybraniu protokołu należy sparametryzować komunikację. Należy zwrócić uwagę szczególnie na adres IP urządzenia: 4.3 Tworzenie nowej maski w programie Gdy utworzono nowy projekt i skonfigurowano połączenie można przystąpić do tworzenia aplikacji. Należy w tym celu założyć nową maskę. W zakładce Masks trzeba kliknąć prawym klawiszem myszy na Masks(standard) i wybrać New a następnie wpisać nazwę, np. main

23 4. Pierwsze kroki z GALILEO Powiązanie zmiennych z wewnętrznym PLC W celu skorzystania ze zmiennych z wewnętrznego PLC, konieczne jest stworzenie pliku symboli (tworzenie pliku symboli zostało przedstawione w notatce aplikacyjnej XXXXXXXX). Jeśli został on stworzony klikamy prawym przyciskiem myszy na dowolną zmienną w zakładce Tags a następnie należy wybrać opcję Import. Ukaże się okno,w którym należy dokonać wyboru sterownika oraz należy podać ścieżkę dostępu do pliku symboli.

24 4. Pierwsze kroki z GALILEO 24 Po kliknięciu na przycisk Start wszystkie zmienne zapisane w pliku symboli są dostępne z poziomu Galileo. 4.5 Definiowanie adresów fizycznych i powiązanie zmiennych ze zmiennymi ze sterownika zewnętrznego. Zmienne w Galileo określane są jako Tagi. Ich deklaracji dokonuje się w zakładce Tags menu podręcznego Project Overview. Aby utworzyć zmienną należy prawym klawiszem myszki kliknąć na elemencie określającym rodzaj deklarowanej zmiennej.

25 4. Pierwsze kroki z GALILEO 25 Po wybraniu New Tag pojawi się okno edycyjne w którym należy wpisać nazwę pod jaka tag będzie widoczny w projekcie Galileo. Jeżeli druga zmienna będzie tego samego rodzaju można skorzystać z opcji Duplicate (Ctrl+D). Należy w zakładce Tags kliknąć prawym przyciskiem myszy na zmienną uprzednio utworzoną, np. zm1, a następnie wybrać opcję Change data type -> to bit-array W dalszej części należy ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy na tą samą

26 4. Pierwsze kroki z GALILEO 26 zmienną i wybrać opcję Change array size Powiązanie zmiennych ze sterownikiem zewnętrznym wymaga rozszerzenia zakresu zmiennej do 16, a indeksowanie należy rozpocząć od 1. Dla poszczególnych sterowników różni się minimalny zakres zmiennej wymagany ze względu na specyfikację protokołu komunikacyjnego. Po stworzeniu zmiennej będzie ona sygnowana niebieskim znakiem typu zmiennej. Gdy zostanie nadany adres fizyczny przyjmie ona kolor zielony. Aby nadać adres zmiennej należy kliknąć na nią dwukrotnie, a następnie kliknąć na... w kolumnie Address

27 4. Pierwsze kroki z GALILEO 27 W dalszej części ukaże się okno Setting address. Jak widać z poniższego rysunku dostępne są zmienne, których oznaczenia są zgodne z oznaczeniami użytymi w oprogramowaniu, w którym był programowany sterownik PLC. 4.6 Tworzenie elementów powiązanych z PLC. Element Value Entry / Display wprowadzania wartości: można wykorzystać do Należy w tym celu wybrać z pola Keyboard odpowiedni rodzaj klawiatury. Po dotknięciu tego pola na ekranie będzie możliwość wprowadzania wartości.

28 4. Pierwsze kroki z GALILEO Kompilacja projektu Przed każdorazowym wgraniem projektu do panelu należy zapisać zmiany i dokonać kompilacji. Aby zapisać wszystkie zmiany dokonane w projekcie należy wcisnąć Ctrl+Alt+S, albo z menu Project wybrać opcje Save. Można również użyć ikonki:. Po potwierdzeniu polecenia zapisu projekt może zostać skompilowany. Jeżeli nie dokonamy zapisu Galileo przypomni przed kompilacja o jego konieczności: Kompilacji dokonuje się po wciśnięciu ikonki: Build polecenia Compile... (F7)., lub wybraniu z menu Prawidłowe zakończenie procesu obrazuje okno kompilacji pokazane poniżej: W oknie kompilacji mogą pojawić się informacje o ostrzeżeniach i ewentualnych błędach. Pomimo wystąpienia błędów dojdzie do kompilacji i wgranie aplikacji będzie możliwe. Funkcjonowanie może być jednak nieprawidłowe dlatego należy zlokalizować i poprawić błędy. Do przeskakiwania pomiędzy wykrytymi błędami można użyć klawisza F4 przesuwa on w odpowiednie miejsca zawartość okna.

29 4. Pierwsze kroki z GALILEO Symulacja projektu Zarówno w XSoft-CoDeSys-2 jak i Galileo istnieje możliwość uruchomienia trybu symulacyjnego i przetestowania aplikacji bez konieczności posiadania sprzętu. Co ciekawe w przypadku Galileo komputer może komunikować się ze sterownikiem można napisać w pełni działającą aplikację i od razu przetestować połączenie. Wymagane tylko jest aby został użyty protokół który obsługuje komputer (np. komunikacja po SymArti (Ethernet) z XC200 lub po SucomA (RS232) z XC100). Do uruchomienia trybu symulacyjnego (GPI czyli Galileo Project Inspector) służy ikonka:. 4.9 Wgrywanie wizualizacji do panelu Istnieje kilka sposobów ładowania projektu do panelu operatorskiego: - za pomocą sieci Ethernet i protokołu ftp; - wykorzystując port USB i program Microsoft ActiveSync; (tylko XV200/400) - wgrywając projekt bezpośrednio na kartę Compact Flash przez czytnik podłączony do komputera. (tylko XV200/400) Najbardziej efektywne jest skonfigurowanie połączenia sieciowego (Ethernet) i wgranie projektu protokołem ftp. Należy w tym celu skonfigurować połączenie i uruchomić FTP Server tak jak zostało to przedstawione w poprzednich punktach. Aby wgrać z Galileo stworzony projekt należy kliknąć ikonkę. Program wyświetli szereg okien jeżeli projekt nie jest zapisany lub wymaga jeszcze kompilacji zapyta czy to uczynić. Po potwierdzeniu tych czynności pojawi się okno: Należy wybrać FTP Path a następnie New Connection. W kolejnym oknie należy nadać nazwę połączeniu oraz wpisać adres IP panelu XV.

30 4. Pierwsze kroki z GALILEO 30 Po skonfigurowaniu połączenia i uruchomieniu FTP Server a można przystąpić do wgrywania aplikacji. Należy wybrać w tym celu przycisk Download. W oknie pokazanym poniżej widoczny jest postęp procesu Kiedy projekt zostanie wgrany wyświetli się poniższe okno dialogowe. Należy wówczas kliknąć przycisk Start GRS (GRS = GALILEO Runtime System) w celu włączenia projektu wizualizacji na panelu. W razie trudności w nawiązaniu komunikacji w pewnych sytuacjach pomaga wyłączenie i ponowne włączenie karty sieciowej. W oknie Połączenia sieciowe należy kliknąć prawym klawiszem myszki i wybrać Wyłącz, a po chwili ponownie Włącz. Można również spróbować zgasić i ponownie załączyć FTP Server na panelu. Więcej informacji na temat innych metod wgrywania projektu do panelu operatorskiego znajduje się w dokumentacji MP_WinCE_eng.pdf dostępnej w folderze do którego zainstalowano aplikację Galileo.

31 5. Praca z pamięci wewnętrznej lub karty SD Praca z pamięci wewnętrznej lub karty SD Panele operacyjne V-102 wyposażone w slot kart SD mogą opcjonalnie pracować zarówno z użyciem pamięci wewnętrznej jak i zewnętrznej pamięci w postaci karty SD. Możliwe jest: Wgrywanie systemu operacyjnego zapisanego na karcie SD Wgrywanie platformy uruchomieniowej dla HMI lub PLC Zapisanie projektu dla HMI i/lub PLC na karcie SD 5.1 Przełączanie pomiędzy ładowaniem z pamięci lub karty Należy wyłączyć zasilanie jednostki. Jeśli po załadowaniu wyświetli się okno informacyjne należy je zamknąć. Po załadowaniu się systemu Windows CE przejdź do menu START-> Control Panel-> BootDevice.

32 5. Praca z pamięci wewnętrznej lub karty SD 32 Teraz możliwe jest wybranie ustawień: Boot from: IntrnalStorage Jednostka ładuje system operacyjny z pamięci wewnętrznej. Zaznaczenie use OS in flash pozwala na zmianę wersji systemu operacyjnego i jest aktywowane dla normalnej pracy. Boot from: StorageCard Jednostka ładuje platformę uruchomieniową z pamięci wewnętrznej, która następnie załaduje system z karty SD. W ten sposób przebiega uruchomienie systemu operacyjnego z pamięci zewnętrznej. Jeżeli nie zostanie odnaleziony system na karcie SD platforma proponuje kilka koniecznych ustawień. Praca Panelu z aplikacjami jak wizualizacja i/lub funkcjonalność PLC jest niemożliwa z poziomu samej platformy uruchomieniowej. 5.2 Zmiana wersji systemu operacyjnego System operacyjny panelu XV102 jest przechowywany w pamięci wewnętrznej i w takiej postaci jest dostarczany. Korzystanie z nowszych funkcji może wymagać zmiany wersji systemu. Odbywa się to podczas programowania w GALILEO lub XSoft-CoDeSys-2. GALILEO Od wersji V7.1.0 sprawdza podczas wgrywania projektu system operacyjny i proponuje wgranie innej/ nowszej wersji systemu operacyjnego. XSoft-CoDeSys-2od wersji V2.3.9 Patch 2 pozwala na wgranie do jednostki kolejnych wersji systemu. Ręczna zmiana systemu operacyjnego opisuje poniższa procedura: Ładowanie z pamięci wewnętrznej: System operacyjny jest przechowywany w obszarze pamięci niedostępnym użytkownikowi. Dostępna pamięć znajduje się w lokalizacji \Interal Storage\ po załadowaniu. W tym miejscu mogą być przechowywane aplikacje i pliki. Aby zmienić wersję systemu operacyjnego obraz systemu (tj. plik XV102.BIN) musi być skopiowany do \Internal Storage\OS\ w panelu. Można wówczas kontynuować zmianę systemu. Należy teraz dezaktywować ustawienie use OS in Flash w oknie <Start -> Control Panel-> BootDevice > i włączyć panel ponownie. Podczas uruchamiania jednostki zostanie skopiowany obraz z lokalizacji \Internal Storage\OS\ do niedostępnego obszaru pamięci. Ustawienie use OS in Flash będzie automatycznie aktywowane po każdej zmianie systemu. Ładowanie z karty SD: Po każdym uruchomieniu jednostki system ładowany jest z karty SD i uruchamiany automatycznie. Plik z obrazem systemu (XV102.BIN) musi znajdować się w lokalizacji \OS\ na karcie SD. Przeniesieni pliku obrazu systemu i ponowne włączenie jednostki powoduje przeniesienie zmienionego systemu. System operacyjny w pamięci wewnętrznej nie jest zmieniany w operacjach z karty SD. Życzymy wielu sukcesów i zabawy z panelami XV-102!

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

NetOp Remote Control wersja 7.65

NetOp Remote Control wersja 7.65 NetOp Remote Control wersja 7.65 Podręcznik użytkownika Jeśli musisz być w dwóch miejscach jednocześnie! 1 Gwarancja Danware Data A/S gwarantuje jakość fizycznych materiałów zawartości pakietu użytkownika,

Bardziej szczegółowo