XV-102 Panele operatorskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XV-102 Panele operatorskie"

Transkrypt

1 Szybki start 01/2011 M PL XV-102 Panele operatorskie

2 2 Producent Eaton Automation AG Spinnereistrasse 8-14 CH-9008 St. Gallen Switzerland Pomoc Region Ameryki Północnej: Polska: Eaton Corporation Eaton Electric Sp. z o.o. Electrical Sector Gdańsk 1111 Superior Ave. ul. Galaktyczna 30 Cleveland, OH tel. (0-58) , 10 United States fax (0-58) , ETN-CARE ( ) Oryginał Oryginalna wersja dokumentu sporządzona została w języku niemieckim. Tłumaczenie wersji oryginalnej Wszystkie inne wersje niż niemieckojęzyczna są jedynie tłumaczeniem i oryginału. W przypadku niejasności prosimy o odwołanie się do oryginału. Edycja Monika Jahn Nazewnictwo Wszystkie użyte oznaczenia i nazwy produktów są znakami towarowymi. Prawa autorskie Eton Automation AG, CH-9008 St. Gallen Wszelkie prawa zastrzeżone, także do tłumaczenia. Dokument ten nie może być zmieniany, powielany i rozprowadzany drogą elektroniczną w żadnej formie (fotografii, filmu itp.) bez pisemnej zgody Eaton Automation AG, ST. Gallen. Wszelkie zmiany zabronione.

3 Spis treści 3 Spis treści 1. Wiadomości ogólne Cel dokumentacji Dodatkowa dokumentacja Zakres dostawy Instalacja Ogólne uwagi do podłączenia Włączenie urządzenia Wyłączenie urządzenia Ethernet... 5 Konfigurowanie komputera PC do podłączenia przez Ethernet... 5 Konfigurowanie panelu operatorskiego do połączenia przez Ethernet... 7 Testowanie połączenia Pierwszy program Punkty licencyjne jednostki Instalacja PLC w panelu operatorskim Programowanie Wgrywanie programu do panelu Deklaracja zmiennych w programie XSoft-CoDeSys Nawiązanie połączenia wizualizacji z wewnętrznym PLC Pierwsze kroki z GALILEO Tworzenie nowego projektu Komunikacja wewnętrznego PLC w panelu z GALILEO Tworzenie nowej maski w programie Powiązanie zmiennych z wewnętrznym PLC Definiowanie adresów fizycznych i powiązanie zmiennych ze zmiennymi ze sterownika zewnętrznego Tworzenie elementów powiązanych z PLC Kompilacja projektu Kompilacja projektu Wgrywanie wizualizacji do panelu Praca z pamięci wewnętrznej lub karty SD Przełączanie pomiędzy ładowaniem z pamięci lub karty Zmiana wersji systemu operacyjnego...32

4 1. Wiadomości ogólne 4 1. Wiadomości ogólne 1.1. Cel dokumentacji Niniejsza instrukcja zawiera informacje wymagane do prawidłowego i bezpiecznego uruchomienia panelu operatorskiego XV-102. W celu szybkiego uruchomienia jednostki należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami. Uruchomienie jednostki, komunikacja, oprogramowanie komputerowe wymagane do tworzenia projektów i wizualizacji (XSoft-CoDeSys-2 oraz GALILEO ) opisane zostało krok po kroku. Do stworzenia niniejszej dokumentacji posługiwano się oprogramowania: GALILEO V7.0.3 XSoft-CoDeSys-2 następującymi wersjami Zawarte w dokumencie widoki okien programów mogą się różnić w zależności od posiadanej wersji oprogramowania. Do prezentacji wykorzystano panel z wyświetlaczem kolorowym, dla wariantu monochromatycznego należy postępować w taki sam sposób Dodatkowa dokumentacja Podane dokumenty mogą być użyteczne przy pracy z urządzeniem jako dodatek do tego dokumentu. Można je pobrać ze strony (www.microinnovation.com/en), sekcja: «DOWNLOADS» 1.3. Zakres dostawy Panel VX-102 jest dostępny w kilku wariantach. Obszerniejsze informacje możną uzyskać ze strony internetowej lub skontaktować się z lokalnym biurem w celu dobrania odpowiedniej wersji urządzenia.

5 2. Instalacja 5 2. Instalacja 2.1 Ogólne uwagi do podłączenia Użycie niepasujących lub niedokładnie przygotowanych kabli, jak również nieprawidłowe podłączenie, może oznaczać, że kompatybilność magnetyczna (EMC) nie będzie zapewniona. Okablowanie musi być odseparowane od przewodów niskiego napięcia lub zabezpieczone dodatkową izolacją. 2.2 Włączenie urządzenia Jeśli urządzenie nie włącza się lub/i podczas włączania wyświetlana jest informacja o błędzie zobacz Diagnostyka i naprawa usterek w instrukcji obsługi Panel operatorski XV102 MN Z-PL Panel nie posiada oprogramowania dla wizualizacji lub/i funkcji PLC. Aby wgrywanie projektów było możliwe musi być zainstalowana platforma uruchomieniowa. 2.3 Wyłączenie urządzenia Aby wyłączyć urządzenie należy odłączyć zasilanie. Długość życia wyświetlacza można zwiększyć przez zredukowanie poziomu jasności, zobacz w dokumentacji M Ethernet Interfejs ethernet owy panelu operatorskiego wykorzystuje się do wgrywania wizualizacji i projektów programów dla PLC. Należy postąpić jak wyjaśniono poniżej aby poprawnie skonfigurować połączenie urządzenia XV-102 z komputerem PC. Konfigurowanie komputera PC do podłączenia przez Ethernet W celu skonfigurowania PC należy wybrać właściwości ustawień sieciowych. Po kliknięciu prawym klawiszem myszki ikony Moje miejsca sieciowe i wybraniu pola Właściwości ukaże się okno połączeń sieciowych. Można również skorzystać z Panelu Sterowania, gdzie należy wybrać Połączenia Sieciowe. Na ikonce Połączenia lokalne należy ponownie wybrać prawym klawiszem myszy Właściwości

6 2. Instalacja 6 W oknie które się pojawi należy po raz trzeci wybrać Właściwości TCP/IP: W kolejnym oknie należy wybrać Użyj następującego adresu IP: i wpisać odpowiedni adres komputera oraz maskę podsieci. Uwaga: W pewnych sytuacjach zmiana adresu IP komputera może nie być możliwa (np. z powodu ograniczonych praw). Należy wówczas skontaktować się z administratorem komputera. Czasami konfiguracja może być poprawna ale ruch może blokować firewall. W takiej sytuacji należy również zgłosić problem administratorowi.

7 2. Instalacja 7 Konfigurowanie panelu operatorskiego do połączenia przez Ethernet W pierwszym kroku należy uruchomić panel w trybie WIN CE. Jeżeli uruchomiona jest aplikacja należy wcisnąć brązowy przycisk CTRL umieszczony w tylnej, bocznej części panelu. Gdy tryb WIN CE będzie aktywny trzeba wybrać: Start -> Programs -> Control Panel, a następnie Network. Następnie należy wybrać ONBOARD1, a w kolejnym oknie wpisać adres IP oraz maskę podsieci, przy czym komputer oraz panel powinny mieć adresy z tej samej grupy oraz taką samą maskę, np. komputer panel maska podsieci (dla obu urządzeń) Jeżeli jest w sieci Ethernet serwer DHCP można zaznaczyć opcję: Obtain an IP address via DHCP adres zostanie nadany automatycznie. Należy upewnić się jaką przyjął wartość, gdyż jego znajomość będzie konieczna do skonfigurowania połączenia. Uruchomić na panelu program FTP Server. Należy wybrać: Start -> Programs -> Communication -> FTP Server. Od tego momentu program jest aktywny i komunikacja może zostać nawiązana. Przyciskiem Hide można wygasić program będzie on aktywny w tle.

8 2. Instalacja 8 Po zaniku zasilania w panelu wymagane będzie ponowne uruchomienie FTP Server a. Aby uniknąć jego każdorazowego ręcznego włączania można ustawić, aby krok ten wykonywany był automatycznie przy każdym starcie panelu. Należy w tym celu wybrać w Galileo z menu Config -> CE Configuration -> zakładka Startup i w polu: REM START FtpSvr.exe h usunąć wyraz REM: W miejscu tym można dokonać ustawić automatyczne uruchamianie również innych aplikacji (np. Remote Server a aby zawsze możliwe było zdalne wejście na panel) Testowanie połączenia Jeżeli połączenie zostanie nawiązane dioda LINK przy gniazdku Ethernet owym w tylnej części panelu powinna sygnalizować ten fakt światłem ciągłym. Dioda ACT mruga w takt wymiany pakietów. Poprawność połączenia można sprawdzić poleceniem ping. Należy wówczas uruchomić na komputerze tryb konsoli MS DOS (Start -> Uruchom... -> wpisać cmd) a następnie wpisać polecenie z nr IP, np.: ping

9 2. Instalacja 9 Komputer powinien odpowiedzieć: Jeżeli połączenie nie zostanie nawiązane system zwróci informację: W tym przypadku należy sprawdzić konfigurację sieci po obu stronach (w panelu i komputerze).

10 3. Pierwszy program Pierwszy program Jeśli zamierzone jest użycie panelu operatorskiego bez wykorzystania wewnętrznego PLC można ominąć ten rozdział i kontynuować wprowadzenie od rozdziału 4 Pierwszy projekt w GALILEO. Ten rozdział zawiera podstawowe informacje na temat programowania PLC z programem XSoft-CoDeSys-2 oraz nawiązania komunikacji pomiędzy PLC i panelem operatorskim. 3.1 Punkty licencyjne jednostki Platforma uruchomieniowa wymaga dodatkowych punktów licencyjnych aby udostępnić funkcjonalność. Jednostki XV-102 typu XV PLC dostarczane są z licencją 240 punktów co umożliwia aktywowanie PLC w panelu. 3.2 Instalacja PLC w panelu operatorskim Użycie sterownika PLC wymaga jego aktywacji. Jest to jednorazowa czynność. Należy w tym celu uruchomić program update. Przykładowa lokalizacja tego pliku (może się różnić w zależności od wersji i miejsca zainstalowania aplikacji): C:\Program Files\Common Files\CAA-Targets\Micro Innovation\V2.3.9 SP1\TargetFirmware\TargetFirmwareWinCE_V2.4.7.exe Najnowsza wersja może zostać pobrana z Internetu. Po uruchomieniu programu pojawi się okno wyboru języka: Po wybraniu odpowiedniego języka pojawi się ekran powitalny:

11 3. Pierwszy program 11 W kolejnych krokach należy wybrać rodzaj instalacji: Jeżeli połączenie Ethernetowe zostało już nawiązane można użyć opcji FTP Installation. Można również nagrać firmware bezpośrednio na kartę Compact Flash. Opcja ta wymaga jednakże aby komputer wyposażony był w czytnik tego rodzaju kart. Trzecia z opcji pozwala na zgranie plików systemu operacyjnego do określonej lokalizacji na dysku twardym komputera przegrania do panelu można dokonać w późniejszym czasie dowolną metodą. Najwygodniejszym sposobem wgrania firmware jest użycie FTP. Po jego zaakceptowaniu ukaże się okno w którym należy potwierdzić rodzaj naszego panelu, a następnie wybrać czy chcemy jedynie aktywować PLC, czy również dokonać aktualizacji firmware u. Należy również zaznaczyć opcję WEB Server V2.4.7.

12 3. Pierwszy program 12 W kolejnym kroku należy zaznaczyć gdzie instalacja ma być przeprowadzona (dysk wewnętrzny czy karta pamięci), a następnie wybrać adres IP panelu, upewnić się czy FTP Server został w panelu operatorskim aktywowany i zatwierdzić transmisję. Jeżeli wystąpią problemy w nawiązaniu połączenia zostanie zwrócony komunikat: Jeśli instalacja zakończyła się pomyślnie, pojawi się następujące okno:

13 3. Pierwszy program Programowanie Na komputerze PC musi być poprawnie zainstalowane oprogramowanie XSoft-CoDeSys-2. W panelu operatorskim należy poprawnie zainstalować i uruchomić funkcję sterownika PLC. Po uruchomieniu XSoft-CoDeSys-2 należy wybrać z menu "File New" lub ikonkę Ukaże nam się następujące okno: Należy teraz wybrać nasz sterownik. Jeżeli nie ma go na liście należy dokonać aktualizacji oprogramowania. Przykładowo, w celu programowania panelu XV-100 należy zainstalować oprogramowanie XV-Targets V2.3.9 SP1 ze strony Dokładny opis instalacji systemów docelowych znajduje się w notatce aplikacyjnej NA121PL Aktualizacja systemów docelowych w środowisku XSoft-CoDeSys-2. Po zaznaczeniu odpowiedniej jednostki należy zatwierdzić wybierając OK. Kolejnym oknem będzie pytanie o podanie nazwy programu, rodzaju, oraz języka w jakim będzie on pisany. Należy pozostawić domyślną nazwę PLC_PRG tak za każdym razem będzie nazywał się główny program. Preferowanym językiem programowania jest język ST (Structured Text). Umożliwia on łatwe kopiowanie kodu z różnych źródeł (np. z dokumentacji w pdf), prosty wydruk, wysoką wydajność (w jednej chwili na ekranie można oglądać największą spośród wszystkich języków część programu). Możliwość użycia instrukcji warunkowych IF, pętli FOR, funkcji CASE itp. znacznie ułatwia programowanie. Poznanie języka ST nie powinno przy tym nastręczyć dużych trudności zwłaszcza osobom z doświadczeniem w innych językach wyższego poziomu Pascal, czy C++.

14 3. Pierwszy program Wgrywanie programu do panelu Po podłączeniu sterownika oraz napisaniu poprawnego programu można przystąpić do wgrania kodu. Należy w tym celu upewnić się, że odznaczono opcję Online Symulacja, oraz uruchomić Online Parametry komunikacji... Pojawi się wówczas następujące okno:

15 3. Pierwszy program 15 Należy wybrać New... W polu Name wpisać dobrze kojarzącą się nazwę, przykładowo ETH1, a z pola Device wybrać Tcp/Ip (Ethernet). Po wybraniu kanału TCP/IP należy skonfigurować połączenie przez podanie adresu IP sterownika (zamienić localhost na ustawiony w sterowniku np ). Ważne aby sterownik i komputer miały adresy z tej samej grupy (adres komputera działającego ze sterownikiem o domyślnych ustawieniach: xxx). Adresy nie mogą być oczywiście jednakowe. Oba urządzenia można połączyć przewodem krosowanym lub dołączyć do sieci np. za pomocą hub'a czy switch a. Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany IP sterownika XC200 należy połączyć się przez RS232 i w Konfiguracji Sterownika wybrać polecenie: setipconfig xxx.xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy.yyy gdzie xxx.xxx.xxx.xxx adres IP yyy.yyy.yyy.yyy maska podsieci uwaga: jeżeli część adresu jest mniejsza niż 3 znaki należy uzupełnić zerami do trzech, np.: setipconfig W oknie parametrów komunikacji należy natomiast wpisywać bez zer. Sposób ustawiania parametrów komunikacji w panelach serii XV został przedstawiony w notatce aplikacyjnej NA131PL. Sprawdzenie aktualnych ustawień sieciowych dokonuje się przez wybranie komendy getipconfig w Konfiguracji Sterownika.

16 3. Pierwszy program 16 Po zatwierdzeniu, a następnie kliknięciu ikony logowania do sterownika powinno zostać nawiązane połączenie. Jeżeli nie było programu w sterowniku XSoft-CoDeSys-2 zapyta czy wgrać nowy, jeśli był czy wgrać nową aplikację / dokonać zmian online. Większość sterowników serii XSoft-CoDeSys-2 może być również programowane za pośrednictwem sieci CAN. Funkcja ta umożliwia nawiązywanie połączeń z wszystkimi, rozproszonymi na obiekcie jednostkami z jednego, dowolnie wybranego punktu. Więcej informacji dostępnych jest w notatce aplikacyjnej NA140PL "Projektowanie sieci CAN/CANopen w automatyce Eaton Moeller". 3.5 Deklaracja zmiennych w programie XSoft-CoDeSys-2 Do komunikacji z panelem najwygodniej stworzyć oddzielną grupę zmiennych globalnych. Należy w tym celu w zakładce Zasoby prawym klawiszem myszy wybrać Zmienne globalne a następnie Wstaw obiekt... Pojawi się wówczas okno w którym trzeba wpisać nazwę grupy zmiennych globalnych:

17 3. Pierwszy program 17 Po zatwierdzeniu przyciskiem OK można przystąpić do edycji zmiennych Poniżej przedstawiono przykładową deklarację zmiennych: Zadeklarowane zmienne mogą zostać użyte w elementach POU (programy, bloki funkcyjne, akcje) oraz wizualizacji. Aby wstawić zmienną można posłużyć się Asystentem deklaracji klawisz F2 (zakładka Zmienne globalne) lub wpisując kropkę po wciśnięciu klawisza pojawi się okno podpowiadające wybór zmiennej globalnej: W programie można wypisać zmienne, aby podglądać ich wartości online po nawiązaniu komunikacji można je zmieniać z poziomu panelu lub modyfikować w drugą stronę:

18 3. Pierwszy program 18 Po zmodyfikowaniu zmiennej (zmiennych) poprzez dwukrotne jej kliknięcie trzeba wcisnąć kombinację CTRL+F7, aby wprowadzić je do pamięci. Wciśnięcie F7 spowoduje wpisanie wartości na stałe (FORCE) 3.6 Nawiązanie połączenia wizualizacji z wewnętrznym PLC Aby zaimplementowany w panelu serii XV sterownik PLC komunikował się z wizualizacją na panelu operatorskim należy odpowiednio przygotować transferowane zmienne. Jest to prosty mechanizm, którego podstawową zaletą jest fakt, że zmienne z XSoft-CoDeSys-2 widziane są w Galileo (nie ma konieczności używania markerów). Przykładowa grupa zmiennych globalnych do komunikacji z Panelem może zatem przyjąć postać: W kolejnym etapie należy określić, że zmienne te będą eksportowane. W tym celu trzeba wybrać z menu Projekt Opcje a w zakładce z lewej strony wybrać Konfiguracja symboli. Jeżeli opcja nie jest dostępna należy wyłączyć tryb symulacji! (Online Symulacja). W nowym oknie należy zaznaczyć Utwórz wpisy symboli oraz wybrać Konfiguruj plik symboli.

19 3. Pierwszy program 19 W kolejnym kroku należy odznaczyć (w kolejności od dołu ku górze!) wszystkie zaznaczenia z dołu ekranu, a następnie rozwinąć grupę Global Variables i zaznaczyć właściwą grupę zmiennych. Po jej podświetleniu należy ponownie zaznaczyć opcje pokazane na poniższym rysunku (od góry do dołu). Na koniec zatwierdzić OK i ponownie OK. Od tego momentu podczas kompilacji generowany będzie plik o nazwie: nazwa_programu.sym, zlokalizowany w folderze, w którym zapisany jest projekt. Plik symboli będzie używany w aplikacji Galileo do importowania zmiennych. Aby komunikacja PLC-HMI była możliwa należy ponadto zaznaczyć opcję Wyślij plik symboli w zakładce Ogólne okna Ustawienia systemu docelowego.

20 4. Pierwsze kroki z GALILEO Pierwsze kroki z GALILEO 4.1 Tworzenie nowego projektu Po uruchomieniu programu Galileo należy wybrać z menu Project -> New...Przy zapisywaniu aplikacji program tworzy dodatkowe foldery i pliki, warto zatem założyć uprzednio oddzielny katalog. W dalszej części ukaże się okno wyboru modelu panelu. Należy wybrać właściwą jednostkę poprzez przycisk Panel Selection, zdefiniować czy będzie zainstalowana pionowo czy poziomo i zatwierdzić.

21 4. Pierwsze kroki z GALILEO 21 Kolejnym etapem jest wybór sterownika oraz protokołu jaki będzie używany do komunikacji: 4.2 Komunikacja wewnętrznego PLC w panelu z GALILEO

22 4. Pierwsze kroki z GALILEO 22 Po wybraniu protokołu należy sparametryzować komunikację. Należy zwrócić uwagę szczególnie na adres IP urządzenia: 4.3 Tworzenie nowej maski w programie Gdy utworzono nowy projekt i skonfigurowano połączenie można przystąpić do tworzenia aplikacji. Należy w tym celu założyć nową maskę. W zakładce Masks trzeba kliknąć prawym klawiszem myszy na Masks(standard) i wybrać New a następnie wpisać nazwę, np. main

23 4. Pierwsze kroki z GALILEO Powiązanie zmiennych z wewnętrznym PLC W celu skorzystania ze zmiennych z wewnętrznego PLC, konieczne jest stworzenie pliku symboli (tworzenie pliku symboli zostało przedstawione w notatce aplikacyjnej XXXXXXXX). Jeśli został on stworzony klikamy prawym przyciskiem myszy na dowolną zmienną w zakładce Tags a następnie należy wybrać opcję Import. Ukaże się okno,w którym należy dokonać wyboru sterownika oraz należy podać ścieżkę dostępu do pliku symboli.

24 4. Pierwsze kroki z GALILEO 24 Po kliknięciu na przycisk Start wszystkie zmienne zapisane w pliku symboli są dostępne z poziomu Galileo. 4.5 Definiowanie adresów fizycznych i powiązanie zmiennych ze zmiennymi ze sterownika zewnętrznego. Zmienne w Galileo określane są jako Tagi. Ich deklaracji dokonuje się w zakładce Tags menu podręcznego Project Overview. Aby utworzyć zmienną należy prawym klawiszem myszki kliknąć na elemencie określającym rodzaj deklarowanej zmiennej.

25 4. Pierwsze kroki z GALILEO 25 Po wybraniu New Tag pojawi się okno edycyjne w którym należy wpisać nazwę pod jaka tag będzie widoczny w projekcie Galileo. Jeżeli druga zmienna będzie tego samego rodzaju można skorzystać z opcji Duplicate (Ctrl+D). Należy w zakładce Tags kliknąć prawym przyciskiem myszy na zmienną uprzednio utworzoną, np. zm1, a następnie wybrać opcję Change data type -> to bit-array W dalszej części należy ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy na tą samą

26 4. Pierwsze kroki z GALILEO 26 zmienną i wybrać opcję Change array size Powiązanie zmiennych ze sterownikiem zewnętrznym wymaga rozszerzenia zakresu zmiennej do 16, a indeksowanie należy rozpocząć od 1. Dla poszczególnych sterowników różni się minimalny zakres zmiennej wymagany ze względu na specyfikację protokołu komunikacyjnego. Po stworzeniu zmiennej będzie ona sygnowana niebieskim znakiem typu zmiennej. Gdy zostanie nadany adres fizyczny przyjmie ona kolor zielony. Aby nadać adres zmiennej należy kliknąć na nią dwukrotnie, a następnie kliknąć na... w kolumnie Address

27 4. Pierwsze kroki z GALILEO 27 W dalszej części ukaże się okno Setting address. Jak widać z poniższego rysunku dostępne są zmienne, których oznaczenia są zgodne z oznaczeniami użytymi w oprogramowaniu, w którym był programowany sterownik PLC. 4.6 Tworzenie elementów powiązanych z PLC. Element Value Entry / Display wprowadzania wartości: można wykorzystać do Należy w tym celu wybrać z pola Keyboard odpowiedni rodzaj klawiatury. Po dotknięciu tego pola na ekranie będzie możliwość wprowadzania wartości.

28 4. Pierwsze kroki z GALILEO Kompilacja projektu Przed każdorazowym wgraniem projektu do panelu należy zapisać zmiany i dokonać kompilacji. Aby zapisać wszystkie zmiany dokonane w projekcie należy wcisnąć Ctrl+Alt+S, albo z menu Project wybrać opcje Save. Można również użyć ikonki:. Po potwierdzeniu polecenia zapisu projekt może zostać skompilowany. Jeżeli nie dokonamy zapisu Galileo przypomni przed kompilacja o jego konieczności: Kompilacji dokonuje się po wciśnięciu ikonki: Build polecenia Compile... (F7)., lub wybraniu z menu Prawidłowe zakończenie procesu obrazuje okno kompilacji pokazane poniżej: W oknie kompilacji mogą pojawić się informacje o ostrzeżeniach i ewentualnych błędach. Pomimo wystąpienia błędów dojdzie do kompilacji i wgranie aplikacji będzie możliwe. Funkcjonowanie może być jednak nieprawidłowe dlatego należy zlokalizować i poprawić błędy. Do przeskakiwania pomiędzy wykrytymi błędami można użyć klawisza F4 przesuwa on w odpowiednie miejsca zawartość okna.

29 4. Pierwsze kroki z GALILEO Symulacja projektu Zarówno w XSoft-CoDeSys-2 jak i Galileo istnieje możliwość uruchomienia trybu symulacyjnego i przetestowania aplikacji bez konieczności posiadania sprzętu. Co ciekawe w przypadku Galileo komputer może komunikować się ze sterownikiem można napisać w pełni działającą aplikację i od razu przetestować połączenie. Wymagane tylko jest aby został użyty protokół który obsługuje komputer (np. komunikacja po SymArti (Ethernet) z XC200 lub po SucomA (RS232) z XC100). Do uruchomienia trybu symulacyjnego (GPI czyli Galileo Project Inspector) służy ikonka:. 4.9 Wgrywanie wizualizacji do panelu Istnieje kilka sposobów ładowania projektu do panelu operatorskiego: - za pomocą sieci Ethernet i protokołu ftp; - wykorzystując port USB i program Microsoft ActiveSync; (tylko XV200/400) - wgrywając projekt bezpośrednio na kartę Compact Flash przez czytnik podłączony do komputera. (tylko XV200/400) Najbardziej efektywne jest skonfigurowanie połączenia sieciowego (Ethernet) i wgranie projektu protokołem ftp. Należy w tym celu skonfigurować połączenie i uruchomić FTP Server tak jak zostało to przedstawione w poprzednich punktach. Aby wgrać z Galileo stworzony projekt należy kliknąć ikonkę. Program wyświetli szereg okien jeżeli projekt nie jest zapisany lub wymaga jeszcze kompilacji zapyta czy to uczynić. Po potwierdzeniu tych czynności pojawi się okno: Należy wybrać FTP Path a następnie New Connection. W kolejnym oknie należy nadać nazwę połączeniu oraz wpisać adres IP panelu XV.

30 4. Pierwsze kroki z GALILEO 30 Po skonfigurowaniu połączenia i uruchomieniu FTP Server a można przystąpić do wgrywania aplikacji. Należy wybrać w tym celu przycisk Download. W oknie pokazanym poniżej widoczny jest postęp procesu Kiedy projekt zostanie wgrany wyświetli się poniższe okno dialogowe. Należy wówczas kliknąć przycisk Start GRS (GRS = GALILEO Runtime System) w celu włączenia projektu wizualizacji na panelu. W razie trudności w nawiązaniu komunikacji w pewnych sytuacjach pomaga wyłączenie i ponowne włączenie karty sieciowej. W oknie Połączenia sieciowe należy kliknąć prawym klawiszem myszki i wybrać Wyłącz, a po chwili ponownie Włącz. Można również spróbować zgasić i ponownie załączyć FTP Server na panelu. Więcej informacji na temat innych metod wgrywania projektu do panelu operatorskiego znajduje się w dokumentacji MP_WinCE_eng.pdf dostępnej w folderze do którego zainstalowano aplikację Galileo.

31 5. Praca z pamięci wewnętrznej lub karty SD Praca z pamięci wewnętrznej lub karty SD Panele operacyjne V-102 wyposażone w slot kart SD mogą opcjonalnie pracować zarówno z użyciem pamięci wewnętrznej jak i zewnętrznej pamięci w postaci karty SD. Możliwe jest: Wgrywanie systemu operacyjnego zapisanego na karcie SD Wgrywanie platformy uruchomieniowej dla HMI lub PLC Zapisanie projektu dla HMI i/lub PLC na karcie SD 5.1 Przełączanie pomiędzy ładowaniem z pamięci lub karty Należy wyłączyć zasilanie jednostki. Jeśli po załadowaniu wyświetli się okno informacyjne należy je zamknąć. Po załadowaniu się systemu Windows CE przejdź do menu START-> Control Panel-> BootDevice.

32 5. Praca z pamięci wewnętrznej lub karty SD 32 Teraz możliwe jest wybranie ustawień: Boot from: IntrnalStorage Jednostka ładuje system operacyjny z pamięci wewnętrznej. Zaznaczenie use OS in flash pozwala na zmianę wersji systemu operacyjnego i jest aktywowane dla normalnej pracy. Boot from: StorageCard Jednostka ładuje platformę uruchomieniową z pamięci wewnętrznej, która następnie załaduje system z karty SD. W ten sposób przebiega uruchomienie systemu operacyjnego z pamięci zewnętrznej. Jeżeli nie zostanie odnaleziony system na karcie SD platforma proponuje kilka koniecznych ustawień. Praca Panelu z aplikacjami jak wizualizacja i/lub funkcjonalność PLC jest niemożliwa z poziomu samej platformy uruchomieniowej. 5.2 Zmiana wersji systemu operacyjnego System operacyjny panelu XV102 jest przechowywany w pamięci wewnętrznej i w takiej postaci jest dostarczany. Korzystanie z nowszych funkcji może wymagać zmiany wersji systemu. Odbywa się to podczas programowania w GALILEO lub XSoft-CoDeSys-2. GALILEO Od wersji V7.1.0 sprawdza podczas wgrywania projektu system operacyjny i proponuje wgranie innej/ nowszej wersji systemu operacyjnego. XSoft-CoDeSys-2od wersji V2.3.9 Patch 2 pozwala na wgranie do jednostki kolejnych wersji systemu. Ręczna zmiana systemu operacyjnego opisuje poniższa procedura: Ładowanie z pamięci wewnętrznej: System operacyjny jest przechowywany w obszarze pamięci niedostępnym użytkownikowi. Dostępna pamięć znajduje się w lokalizacji \Interal Storage\ po załadowaniu. W tym miejscu mogą być przechowywane aplikacje i pliki. Aby zmienić wersję systemu operacyjnego obraz systemu (tj. plik XV102.BIN) musi być skopiowany do \Internal Storage\OS\ w panelu. Można wówczas kontynuować zmianę systemu. Należy teraz dezaktywować ustawienie use OS in Flash w oknie <Start -> Control Panel-> BootDevice > i włączyć panel ponownie. Podczas uruchamiania jednostki zostanie skopiowany obraz z lokalizacji \Internal Storage\OS\ do niedostępnego obszaru pamięci. Ustawienie use OS in Flash będzie automatycznie aktywowane po każdej zmianie systemu. Ładowanie z karty SD: Po każdym uruchomieniu jednostki system ładowany jest z karty SD i uruchamiany automatycznie. Plik z obrazem systemu (XV102.BIN) musi znajdować się w lokalizacji \OS\ na karcie SD. Przeniesieni pliku obrazu systemu i ponowne włączenie jednostki powoduje przeniesienie zmienionego systemu. System operacyjny w pamięci wewnętrznej nie jest zmieniany w operacjach z karty SD. Życzymy wielu sukcesów i zabawy z panelami XV-102!

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer)

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) www.eaton.com www.moeller.pl Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) Notatka aplikacyjna NA152PL Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wymagane oprogramowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NA131PL 01/2011. Pierwsze kroki z panelami Operatorskimi serii XV

Instrukcja obsługi NA131PL 01/2011. Pierwsze kroki z panelami Operatorskimi serii XV Instrukcja obsługi Pierwsze kroki z panelami Operatorskimi serii XV Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Podstawowe informacje... 3 2.1. Budowa paneli... 3 2.2. Podłączenie... 4 3. Pierwszy projekt w panelu z

Bardziej szczegółowo

Panele XV200/XV400 Pierwsze kroki

Panele XV200/XV400 Pierwsze kroki NA131PL Pierwsze kroki z panelami operatorskimi XV200/XV400 www.moeller.pl Panele XV200/XV400 Pierwsze kroki Notatka aplikacyjna NA131PL Pierwsze kroki z panelami operatorskimi XV200/XV400 Autor: Jacek

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualizacji w środowisku GALILEO

Programowanie wizualizacji w środowisku GALILEO NA151PL Panele operatorskie serii XV środowisko Galileo www.moeller.pl Programowanie wizualizacji w środowisku GALILEO Programowanie wizualizacji w środowisku GALILEO Autor: Jacek Zarzycki opracowano na

Bardziej szczegółowo

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet.

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Przygotowanie urządzeń W prezentowanym przykładzie adresy IP sterowników

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Poziom trudności: średni Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 19.05.2011 r. Beckhoff Automation Sp. z o. o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Ściągniecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Wizualizacja połączenia

1. Wstęp. Wizualizacja połączenia Konfiguracja tunelu VPN na module SCALANCE S623 1. Wstęp W tym przykładzie zajmiemy się konfiguracją tunelu VPN (Virtual Private Network) w trybie standard mode. Moduły zabezpieczeń Security module 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net

Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja kasy PS3000 Net...4 [45141] Ustawienia TCP/IP...4 [45142] Protokół Kasa-PC...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników PLC w easy Soft CoDeSys

Programowanie sterowników PLC w easy Soft CoDeSys www.eaton.com www.moeller.pl Programowanie sterowników PLC w easy Soft CoDeSys Notatka aplikacyjna NA121PL Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Tworzenie nowego projektu... 3 2.1. Tworzenie nowego programu...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623

Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623 Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623 1. Słownik Użycie terminów interfejs i port: W tym dokumencie używane będą następujące terminy dotyczące portów modułów zabezpieczeń:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy SCALANCE S623 a SOFTNET Security Client

Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy SCALANCE S623 a SOFTNET Security Client Konfiguracja dostępu zdalnego z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy SCALANCE S623 a SOFTNET Security Client 1. Wstęp W tym przykładzie, funkcja tunelu VPN konfigurowana będzie z wykorzystaniem widoku standard

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer System wizualizacji WinCC Professional można skonfigurować w różnych strukturach dostępu dla użytkownika. Architektura, jaką zastosujemy zależy głównie od wymogów zakładowych i ma istotny wpływ na późniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN 1.Zmienna środowiskowa Instalacje rozpoczynamy od zmiany ścieżki we właściwościach mój komputer w zakładce zaawansowane, zmienne środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemach Mac OS 8.x i 9.x. Instalacja modemu podzielona jest na pięć etapów: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000 Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows 2000 wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

SWP System Wizualizacji i Pozycjonowania Dla systemu android. Instalacja. UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 2.

SWP System Wizualizacji i Pozycjonowania Dla systemu android. Instalacja. UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 2. SWP System Wizualizacji i Pozycjonowania Dla systemu android Instalacja UWAGA: Wymagana jest co najmniej wersja 2.3 systemu android Przykładowa instalacja na telefonie Samsung Galaxy S II Podłącz telefon

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/03_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instalacja serwera MS SBS 2003 R2 Premium w wersji dla polskich szkół (D1) Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników

Programowanie sterowników Programowanie sterowników Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 1 Strona 1 Ćwiczenie 1: Usuwanie projektu 1. Uruchom Windows Explorer. 2. Usuń projekt z lokalizacji na dysku: D:\Automation

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Topologia sieci Sieć punkt-punkt Cele nauczania Po zakończeniu tego ćwiczenia będziesz potrafił: Sieć przełączana poprawnie identyfikować kable

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo