Serwer internetowy WWW, FTP - IIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwer internetowy WWW, FTP - IIS"

Transkrypt

1 Str. 1 Ćwiczenie 9 Serwer internetowy WWW, FTP - IIS Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i sposobami zarządzania serwerem internetowym IIS Internet Information Services. Opublikowanie witryny Web i FTP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia, uczeń powinien umieć: - poruszać się po systemie Windows 2000, - zarządzać kontami użytkowników i grup, - zarządzać zabezpieczeniami folderów i plików, - konfigurować sieć i protokół TCP/IP w Windows 2000, - konfigurować serwer DNS. Po wykonaniu ćwiczenia uczeń będzie umiał: - zainstalować serwer internetowy - IIS, - opublikować i skonfigurować witrynę Web, - zabezpieczyć dostęp do witryny Web, - opublikować i skonfigurować witrynę FTP, - zarządzać serwerem IIS, tworzyć kopię bezpieczeństwa serwera IIS. 9.1 Konfiguracja protokołu TCP/IP i DNS pod ćwiczenie Zadanie 9.1 Konfiguracja TCP/IP pod ćwiczenie - dla serwera 1. Zmień nazwę połączenia: Połączenie lokalne na Internet i IntraNet na LAN. 2. Połączeniu Internet przypisz: - adres IP xx, gdzie xx to numer twojego serwera, - maskę , - bramę domyślną , - DNS xx, gdzie xx to numer twojego komputera, - sufiks DNS - srvxx-111.ckp.pl, gdzie xx to numer twojego komputera, np.01, - wyłącz opcję Zarejestruj adres tego połączenia w DNS, - wyłącz system NetBIOS przez TCP/IP, - wyłącz Klienta Microsoft Windows, - wyłącz Udostępnianie plików i drukarek. 3. Połączeniu LAN przypisz: - adres IP xx.1, gdzie xx to numer twojego komputera, - maskę , - DNS xx.1 - WINS xx.1 - pozostaw załączoną opcję Zarejestruj adres tego połączenia w DNS.

2 Str. 2 Zadanie 9a.2 Konfiguracja DNS i ISA pod ćwiczenie a. Skonfiguruj system DNS - usuń strefę <.> - w strefie lanxx.srvxx.ckp.pl (twoja domena lokalna) pozostaw rekord hosta sbs2k skojarzony z adresem xx.1 (twój adres lokalny), gdzie xx to numer twojego komputera, - utwórz strefę srvxx-111.ckp.pl (twoja domena internetowa), a w niej: - odpowiednio zmodyfikuj rekord SOA, - dodaj rekord hosta sbs2k, mail, ftp, www na adres xx, gdzie xx to numer twojego komputera, - dodaj rekord usługi wymiany poczty IN MX mail.srvxx-111.ckp.pl.>, gdzie xx to numer twojego komputera, - dodaj rekord serwera nazw wskazujący na twój serwer DNS IN NS xx nazwa sbs2k.srvxx-111.ckp.pl.>, gdzie xx to numer twojego komputera, - dodaj rekord serwera nazw, wskazujący na twój zapasowy serwer DNS IN NS xx nazwa sbs2k.srvxx-111.ckp.pl.>, gdzie xx to numer komputera, twojego sąsiada, - wyłącz aktualizacje dynamiczne, - załącz transfery stref. 2. Skonfiguruj ISA Firewall - w Local Address Table (LAT) pozostaw jedynie adresy twojej sieci lokalnej ( xx xx.255), gdzie xx to numer twojego komputera. - do IP Packet Filters dodaj filtr dla serwera DNS: IP Protocol: UDP i TCP Direction: Both Local Port: 53 Remote port: All - do IP Packet Filters dodaj filtr dla Ping echo-request: IP Protocol: ICMP Direction: Inbound Type: 8 Code: 0 - ustaw filtry tak, aby serwer mógł łączyć się z portami 80, 443, 20, 21 - zrestartuj usługę Firewall. 3. Zmień port serwera proxy w opcjach internetowych na Instalacja IIS Internet Information Services 9.2.a Instalacja IIS serwer internetowy WWW i FTP jest integralną częścią systemu Windows Po instalacji systemu, poszczególne składniki IIS można zainstalować lub odinstalować przez wybranie z Panelu sterowania opcji Dodaj/Usuń programu, następnie Dodaj/Usuń składniki systemu Windows -> Internetowe usługi informacyjne (IIS).

3 Str. 3 Zadanie 9.2 Instalacja serwera IIS 1. Zainstaluj IIS z poniższymi składnikami: - Common Files, - Dokumentacja, - Menadżer usług internetowych, - Przystawka internetowych usług informacyjnych, - Server FTP, - Server WWW, - Usługa NNTP, - Usługa SMTP. 9.3 Przygotowanie strony www Zadanie 9.3 Przygotowanie strony www 1. Utwórz katalog C:\myweb i ustaw uprawnienia: - Administrator Pełna kontrola, - SYSTEM Pełna kontrola, - IUSR_nazwa_serwera (anonimowy użytkownik Internetu) Zapis i wykonanie, Wyświetlanie zawartości folderu, Odczyt. 2. Utwórz podkatalog C:\myweb\www 3. Za pomocą programu FrontPage Express utwórz prostą stronę www. Zapisz ją w folderze <C:\myweb\www> pod nazwą index.htm. 9.4 Zarządzanie witryną sieci Web 9.4.a Wstęp Serwerem IIS można zarządzać za pomocą przystawki Menadżer usług internetowych, dostępnej z Narzędzi administracyjnych. Serwer IIS może obsługiwać wiele witryn WWW i FTP. Każda witryna ma unikalną tożsamość składającą się z numeru portu, adresu IP i nagłówka hosta. Podczas publikowania wielu witryn na jednym serwerze można zastosować jedną z trzech technik: Przyznawanie różnych portów metoda rzadko wykorzystywana przy udostępnianiu stron w Internecie, większość internautów łączy się z domyślnym portem (80). Przyznawanie różnych adresów IP serwer może mieć przypisanych kilka publicznych adresów IP, obecnie dostawcy Internetu udostępniają małe pule adresów. Rozróżnianie nagłówków hosta z jednym adresem IP może być skojarzonych wiele nazw, serwer IIS jest w stanie rozróżnić te nazwy. Metoda ta jest najczęściej stosowania podczas tworzenia serwerów wirtualnych. Wymaga jednak, aby klient korzystał z przeglądarki obsługującej protokół HTTP 1.1 (wszystkie nowe przeglądarki obsługują protokół HTTP 1.1).

4 Str. 4 W przystawce Menadżer usług internetowych każda witryna WWW, czy FTP posiada swoją gałąź w drzewie witryn. Rys. 9.1 Okno przystawki Menadżer usług internetowych 9.4.b Publikowanie witryny WWW Aby opublikować nową witrynę www, z menu podręcznego gałęzi serwera należy wybrać Nowy -> Witryna Web. Wywołany zostanie w ten sposób kreator, który szybko przeprowadzi proces konfiguracji. 1. Na wstępie należy podać opis witryny. 2. W kolejnym kroku wybrać adres IP, numer portu i nagłówek hosta wykorzystywanego przez publikowaną witrynę. 3. Następne okno, to podanie Ścieżki do folderu z publikowaną witryną. Aby strona dostępna była w publicznym Internecie, musi być załączona opcja Zezwalaj na anonimowy dostęp do witryny sieci Web. Dodatkowo użytkownik IUSR_nazwa_serwera musi mieć uprawnienie Odczyt do folderu z witryną. 4. Ostatnie okno, to Ustawienia dostępu do witryny sieci Web. Można zezwolić na: - Odczyt, - Uruchamianie skryptów (np. ASP), - Wykonywanie (np. aplikacje ISAPI lub CGI), - Zapis, - Przeglądanie. 9.4.c Właściwości witryny WWW Dodana witryna sieci Web pojawi się w drzewie przystawki Menadżer usług internetowych. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranej witrynie, z podręcznego menu można wybrać Właściwości. Okno właściwości zawiera wiele zakładek. Do najważniejszych opcji należą: Identyfikacja witryny sieci Web (zakładka Witryna sieci Web) opublikowanej witrynie można przypisać Opis, ułatwia on rozpoznawanie witryn w drzewie serwera. Każda opublikowana witryna ma określoną tożsamość, na którą składa się: Adres IP, Port TCP i nazwa nagłówka hosta. Jeden serwer może obsługiwać wiele witryn, ich tożsamości muszą się różnić. Zazwyczaj korzysta się z rozróżniania nagłówka hosta. Po wybraniu przycisku Zaawansowane można wybranej tożsamości przypisać nazwę nagłówka hosta przez wybranie przycisku Edytuj. Jedna witryna może mieć przypisanych kilka tożsamości, korzysta się wówczas z przycisku Dodaj.

5 Str. 5 Połączenia (zakładka Witryna sieci Web) Windows 2000 Server może obsługiwać nieograniczoną liczbę połączeń, należy jednak pamiętać, iż każde połączenie zabiera zasoby systemowe, zatem warto ograniczyć ilość połączeń. Wielkość ograniczenia zależy od popularności strony i przepustowości łącza z Internetem. Dla mało popularnych witryn można ustawić 100. W parametrach połączenia ustala się także limit czasu połączenia, zazwyczaj pozostawia się wartość domyślną 900 s. Włącz rejestrowanie (zakładka Witryna sieci Web) po zaznaczeniu tej opcji serwer IIS będzie tworzył dzienniki dostępu do witryny. Mogą zostać stworzone pliki w lokalizacji określonej po wybraniu przycisku Właściwości. Informacje mogą zostać także wysłane bezpośrednio do bazy danych, np. przez ODBC. Po wybraniu Właściwości można określić w jakich odstępach czasu serwer ma tworzyć nowe pliki dziennika i jakie informacje mają zawierać. Rys. 9.2 Właściwości witryny Web Katalog macierzysty (zakładka Katalog macierzysty) określa, skąd powinna pochodzić zawartość witryny. Można wybrać: - Katalog znajdujący się na tym komputerze po wybraniu tej opcji należy określić Ścieżkę lokalną i wybrać określone uprawnienia. - Udział znajdujący się na innym komputerze - po wybraniu tej opcji należy określić Katalog sieciowy i wybrać określone uprawnienia. - Przekierowanie do adresu URL jeżeli strona została przeniesiona można podać adres przekierowania. Włącz dokument domyślny (zakładka Dokumenty) opcja ta powinna być załączona, wówczas serwer IIS przy dostępie do katalogu udostępni stronę domyślną ze zdefiniowanej listy, według zadanego priorytetu. Włącz stopkę dokumentu (zakładka Dokumenty) serwer IIS może na końcu wszystkich wyświetlanych dokumentów dołączać wskazany plik HTML. Plik ten powinien zawierać jedynie znaczniki HTML potrzebne do formatowania wyglądu i funkcji treści stopki, bez sekcji <html>, <body>, <head>.

6 Str. 6 Rys. 9.3 Właściwości witryny Web Operatorzy sieci Web (zakładka Operatorzy) administrator może określić, którzy użytkownicy będą mogli zarządzać witryną Web. Domyślnie grupa Administratorzy ma takie uprawnienia. Dostosowanie wydajności (zakładka Wydajność) dostosowuje wydajność witryny na podstawie oczekiwanej codziennej liczby trafień. Można wybrać Mniej niż 10000, Mniej niż , Więcej niż Włącz ograniczenie przepustowości (zakładka Wydajność) jeżeli witryna zawiera duże pliki, można ograniczyć przepustowość do zadanej wielkości. Włącz ograniczenie przetwarzania (zakładka Wydajność) jeżeli na serwerze działa wiele usług, a serwer IIS znacznie pochłania zasoby procesora, można określić Maksymalne użycie CPU. Włącz wygasanie zawartości (zakładka Nagłówki HTTP) serwer IIS w nagłówku HTTP może wysłać klientowi informację o czasie przewidywanej modyfikacji strony. Informacje te przetwarzane są przez serwery cache i pamięć podręczną przeglądarki internetowej. Jeżeli strona zawiera informacje bardzo często aktualizowane, np. co kilkanaście minut należy załączyć opcję Zawartość powinna wygasnąć natychmiast, w innym przypadku podać okres lub konkretną datę. Klasyfikowanie zawartości (zakładka Nagłówki HTTP) klasyfikacje wprowadzono w celu umożliwienia rodzicom i nauczycielom ograniczenia dostępu dzieci do pewnych rodzajów zawartości internetowej. Publikując stronę Web administrator może określić klasyfikację. Wówczas w nagłówku HTTP zostanie wysłana odpowiednia informacja analizowana przez klasyfikator zawartości przeglądarki internetowej IE. Błędy niestandardowe (zakładka Błędy niestandardowe) serwer IIS w sytuacji wystąpienia błędu odsyła domyślną stronę z informacją o błędzie. Administrator może stworzyć własną stronę z odpowiednimi informacjami. Zabezpieczenia (zakładka Zabezpieczenia katalogów) dostęp do strony internetowej można ograniczyć. Więcej informacji w jednym z kolejnych punktów.

7 Str. 7 Zadanie 9.4.a Publikowanie witryny WWW 1. Zmień tożsamość strony Domyślna witryna sieci Web, np. przez skojarzenie z adresem sieci lokalnej xx Opublikuj wcześniej utworzoną stronę. W tożsamości strony wybierz: - adres IP xx, gdzie xx to numer twojego serwera, - port 80 (domyślny), - bez nagłówka hosta. 3. Dodaj do dokumentów domyślnych plik index.htm, index.htm. 4. Sprawdź, czy możesz wyświetlić stronę w przeglądarce internetowej; adres strony, to gdzie xx to numer twojego serwera. 9.4.d Katalogi wirtualne Podczas publikowania witryny internetowej, określa się katalog macierzysty, czyli miejsce kierowania przez serwer IIS żądań, które nie wyszczególniają konkretnego katalogu. W czasie tworzenia katalogu macierzystego, serwer z założenia udostępnia w sieci całe jego drzewo, czyli sam katalog wraz z wszystkimi podkatalogami. Typowe proste witryny oparte są na jednym drzewie podkatalogów. Jednak czasami trzeba wykorzystać katalogi pozostające poza katalogiem macierzystym. Można wówczas skorzystać z katalogów wirtualnych. Aby utworzyć katalog wirtualny, należy z menu podręcznego określonej witryny wybrać opcję Nowy -> Katalog wirtualny. Następnie: 1. W początkowym oknie kreatora należy podać Alias nazwę, która będzie wykorzystywana przy dostępie do katalogu. 2. Wskazać lokalizację Katalogu. Należy pamiętać o tym, że jeżeli anonimowi użytkownicy Internetu mają mieć dostęp do zasobów, wówczas użytkownik IUSR_nazwa_serwera musi mieć uprawnienie Odczyt do folderu. 3. W ostatnim kroku należy wybrać Uprawnienia dostępu. Zadanie 9.4.b Katalogi wirtualne 1. Utwórz katalog <C:\myweb\priv>, użytkownicy twojego systemu będą przechowywać w nim swoje strony www. 2. Załóż konta dla użytkowników: jasio i ola. 3. Załóż katalogi na strony użytkowników jasio i ola w folderze <C:\myweb\priv>, z podanymi uprawnieniami: - Administrator Pełna kontrola, - SYSTEM Pełna kontrola, - IUSR_nazwa_serwera Zapis i wykonanie, Wyświetlenie zwartości, Odczyt. - jasio lub ola Modyfikacja, 4. Za pomocą programu FrontPage Express utwórz prostą stronę www dla jasia. Zapisz ją w folderze <C:\myweb\priv\jasio> pod nazwą index.htm. 5. Utwórz podobną stronę dla oli. 6. Utwórz katalogi wirtualne dla stron jasia i oli. 7. Sprawdź, czy strony są dostępne, ich adres, to 111.ckp.pl/jasio i gdzie xx to numer twojego serwera.

8 Str e Domeny wirtualne Aby serwer internetowy, korzystający tylko z jednego publicznego adresu IP, mógł obsługiwać wiele domen, musi korzystać z rozpoznawania nagłówka hosta. Protokół HTTP 1.1 obsługuje dodatkowy znacznik, ułatwiający przechowywanie wielu witryn na serwerze z jednym adresem IP. Obecnie większość przeglądarek wspiera protokół HTTP 1.1. Nagłówek hosta można ustawić we właściwościach witryny na zakładce Witryna sieci Web, po wybraniu przycisku Zaawansowane. Rys. 9.4 Definicja tożsamości witryny Web Zadanie 9.4.c Domeny wirtualne 1. Dodaj tożsamość dla twojej strony głównej, skojarzonej z nagłówkiem hosta gdzie xx to numer twojego serwera. 2. Sprawdź, czy dostępna jest strona gdzie xx to numer twojego serwera. 3. Dodaj do DNS rekord hosta (A) dla twojego komputera o nazwie jasio. 4. Opublikuj stronę jasia, z nagłówkiem hosta jasio.srvxx-111.ckp.pl, gdzie xx to numer twojego serwera. 5. Sprawdź, czy dostępna jest strona jasia. 6. W DNS dodaj do strefy srvxx-111.ckp.pl poddomenę ola, gdzie xx to numer twojego serwera. 7. Do poddomeny ola dodaj rekord hosta (A), wskazujący na poddomenę ola. 8. Do poddomeny ola dodaj rekord hosta (A) www. 9. Opublikuj stronę oli skojarzoną z dwoma nagłówkami hosta - ola.srvxx-111.ckp.pl i gdzie xx to numer twojego serwera. 10. Sprawdź, czy strona oli dostępna jest pod dwoma adresami.

9 Str f Zabezpieczenia witryny Web Całe witryny Web lub tylko wybrane katalogi mogą być zabezpieczane przez uprawnienia NTFS. Anonimowy użytkownik Internetu domyślnie kojarzony jest z użytkownikiem IUSR_nazwa_serwera. Jeżeli użytkownik ten nie ma uprawnień NTFS do katalogu ze stroną Web, wówczas przeglądarka internetowa poprosi o podanie hasła. Dostęp anonimowy, nazwę użytkownika anonimowego i jego hasło można zdefiniować we Właściwościach katalogu Web, na zakładce Zabezpieczenia katalogów, po wybraniu Edytuj w sekcji Dostęp anonimowy i kontrola uwierzytelniania. Przy blokowaniu dostępu do strony ważne jest, aby opcja Uwierzytelnianie podstawowe była wyłączona, a załączona Zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows. W takim przypadku, przy autoryzacji dostępu do strony, dane będą szyfrowane. System będzie wykorzystywać uwierzytelnianie NTLM lub Kerberos. Po wyłączeniu opcji Uwierzytelnianie podstawowe,hasło przesyłane będzie zwykłym tekstem, co spowoduje ryzyko należenia na podsłuch. Rys. 9.5 Metody uwierzytelniania i ograniczenia adresów IP dla witryny Web Witryny Web można dodatkowo zabezpieczyć przez ograniczenie adresów i domen, z których będą dostępne. Na zakładce Zabezpieczenia katalogów okna Właściwości witryny, w sekcji Ograniczenia adresów IP i nazw domen można wybrać Edytuj. Potem określić, czy domyślnie wszystkim komputerom będzie Udzielony dostęp, czy Odmówiony. Następnie należy podać adresy lub domeny wykluczenia. Standardowo witryna wykorzystuje protokół HTTP, zatem transmisja nie jest szyfrowana. Jeżeli jednak firmie zależy na bezpieczeństwie, można załączyć szyfrowanie z wykorzystaniem protokołu SSL. W tym celu we właściwościach witryny, na zakładce Zabezpieczenia katalogów, trzeba przypisać do witryny Certyfikat serwera. Jeżeli firma nie dysponuje certyfikatem, może zwrócić się z prośbą do urzędu certyfikacji lub skorzystać z urzędu certyfikacji przedsiębiorstwa.

10 Str. 10 Aby zainstalować urząd certyfikacji przedsiębiorstwa, z panelu sterowania należy wybrać Dodaj/Usuń programy, następnie Dodaj/Usuń składniki systemu Windows -> Usługi certyfikatów. Po utworzeniu i rejestracji certyfikatu należy załączyć opcje Wymagaj bezpiecznego kanału SSL. Dostępna jest ona po wybraniu przycisku Edytuj, na zakładce Zabezpieczenia katalogów. Rys. 9.6 Zabezpieczenia witryny Web Zadanie 9.4.d Zabezpieczenie witryny WWW 1. W DNS utwórz rekord hosta (A) iisadmin. 2. W tożsamości witryny Administracja witryną sieci Web ustaw adres na xx, port 80 i nazwę nagłówka hosta iisadmin.srvxx-111.ckp.pl, gdzie xx to numer twojego serwera. 3. Wyłącz dostęp anonimowy do witryny. 4. Ustaw dostęp jedynie z adresów twojej sieci lokalnej i z adresu IP twojego serwera. 5. Zatrzymaj i włącz ponownie witrynę administracyjną. 6. Połącz się ze stroną administracyjną serwera IIS, sprawdź z komputera sąsiada, czy dostęp jest zablokowany. 9.4.g Zarządzanie publikowaniem WebDAV Usługa WebDAV jest rozszerzeniem protokołu HTTP 1.1, umożliwiającym zarządzanie plikami i folderami w opublikowanej witrynie sieci Web. Użytkownik z dowolnego miejsca w sieci może zmieniać zawartość witryny Web. Wystarczy, że w systemie Windows 2000 połączy się z serwerem WebDAV za pomocą Kreatora dodawania miejsc w sieci, dostępnego we Właściwościach Mojego miejsca sieciowego. Aby opublikować katalog WebDAV, wystarczy utworzyć katalog wirtualny z zaznaczonymi uprawnieniami: Odczyt, Zapis, Przeglądanie, następnie zabezpieczyć folder za pomocą uprawnień NTFS i zabezpieczeń katalogów witryny Web.

11 Str. 11 Zadanie 9.4.e Witryny WebDAV 1. Utwórz użytkowników: piotrek, ania. 2. Zmień uprawnienia na folder <C:\myweb\priv>: - Administrator - Pełna kontrola, - SYSTEM - Pełna kontrola, - IUSR_nazwa_serwera Zapis i wykonanie, Wyświetlanie zawartości, Odczyt. - IUSR_nazwa_serwera Odmów Zapis. - Użytkownicy - Wyświetlanie zawartości, Zapis. UWAGA: jedynie na ten folder. - Twórca właściciel - Modyfikacja. 3. Utwórz katalog wirtualny o nazwie priv, wskazujący na <C:\myweb\priv> w witrynie www z uprawnieniami: Odczyt, Zapis, Przeglądanie. 4. Wyłącz dostęp anonimowy do folderu wirtualnego priv. 5. Podłącz się do folderu za pomocą kreatora dodawania miejsc w sieci jako użytkownik piotrek. 6. Utwórz folder w zasobie, do którego się podłączyłeś o nazwie piotrek, umieść w nim prostą stronę internetową o nazwie index.htm. 7. W DNS do strefy srvxx-111.ckp.pl, dodaj poddomenę priv. 8. W DNS do poddomeny priv dodaj rekord hosta (A) wskazujący na poddomenę. 9. W DNS do poddomeny priv dodaj rekord hosta (A) www. 10. Opublikuj witrynę sieci Web <C:\myweb\priv> powiązaną z nagłówkami hosta priv.srvxx-111.ckp.pl i 11. Sprawdź, czy strona dostępna jest z przeglądarki internetowej. 9.5 Zarządzanie witryną FTP 9.5.a Wstęp FTP (File Transfer Protocol) to protokół umożliwiający przesyłanie plików między komputerami. Z jednej strony połączenie obsługuje usługa serwera FTP, z drugiej oprogramowanie klienta. W Windows 2000 serwer IIS obsługuje usługę FTP. W systemie Windows 2000 znajduje się tekstowy klient ftp, wywoływany z wiersza poleceń. Można także skorzystać z Eksploratora Windows, podając adres postaci UWAGA: Przy nawiązywaniu połączenia nie należy podawać hasła w adresie, system o hasło zapyta się w osobnym oknie. 9.5.b Publikowanie witryny FTP Aby opublikować witrynę FTP, w Menadżerze usług internetowych, z podręcznego menu serwera, należy wybrać Nowy -> Witryna FTP. 1. Na wstępie należy podać Opis. 2. Następnie podać adres IP do użycia przez witrynę FTP i numer portu TCP domyślny, to W kolejnym kroku podać Ścieżkę do publikowanego folderu. 4. W ostatnim oknie wybrać Uprawnienia dostępu witryny FTP. Można zezwolić na Odczyt i Zapis. Należy jednak pamiętać, iż publikowany katalog jest chroniony także uprawnieniami NTFS.

12 Str c Właściwości witryny FTP Dodana witryna sieci Web pojawi się w drzewie przystawki Menadżer usług internetowych. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranej witrynie, z podręcznego menu można wybrać Właściwości. Okno właściwości zawiera wiele zakładek. Do najważniejszych opcji należą: Identyfikacja (zakładka Witryna FTP) opublikowanej witrynie można przypisać Opis, ułatwia on rozpoznawanie witryn w drzewie serwera. Każda opublikowana witryna ma określoną tożsamość, na którą składa się: Adres IP i Port TCP. Nie mogą istnieć dwie witryny o tej samej tożsamości. Połączenie (zakładka Witryna FTP) usługa FTP może obsługiwać Nieograniczoną liczbę połączeń, jednak warto ograniczyć liczbę połączeń, gdyż klienci FTP mocno obciążają łącze. Dla mało popularnych witryn można ustawić 10. W parametrach połączenia ustala się także limit czasu połączenia, zazwyczaj pozostawia się wartość domyślną 900 s. Po zadanym czasie bezczynności klient zostanie odłączony. Włącz rejestrowanie (zakładka Witryna FTP) po zaznaczeniu tej opcji serwer IIS będzie tworzył dzienniki dostępu do witryny. Mogą zostać stworzone pliki w lokalizacji określonej po wybraniu przycisku Właściwości. Informacje mogą zostać także wysłane bezpośrednio do bazy danych np. przez ODBC. Po wybraniu Właściwości można określić w jakich odstępach czasu serwer ma tworzyć nowe pliki dziennika i jakie informacje mają zawierać. Bieżące sesje (zakładka Witryna FTP) po wybraniu tego przycisku można zobaczyć którzy użytkownicy podłączeni są do serwera. W razie potrzeby wybranego użytkownika lub wszystkich można Odłączyć. Rys. 9.7 Właściwości witryny FTP i okno aktywnych sesji Zezwalaj na połączenie anonimowe (zakładka Konta zabezpieczeń) serwer FTP wykorzystywany jest do publikowania plików w sieci Internet. Anonimowy użytkownik Internetu, aby pobrać plik musi zalogować się jako specjalny użytkownik

13 Str. 13 anonymous lub ftp. W haśle może występować dowolny ciąg znaków, jednak przyjęte jest podawanie własnego adresu . Anonimowe konto dostępu do ftp musi być skojarzone z lokalnym kontem, umożliwi to dostęp do folderów chronionych przez zabezpieczenia NTFS. Domyślnie kontem tym jest IUSR_nazwa_serwera. Jeżeli witryna FTP ma umożliwiać jedynie dostęp anonimowy, warto załączyć opcję: Zezwalaj tylko na połączenia anonimowe. Zwiększy to bezpieczeństwo systemu. UWAGA: podczas logowania hasło wysyłane jest w postaci czystego tekstu, narażone jest zatem na podsłuch. Z tego powodu nie powinno się logować do serwera FTP na konto Administrator. Operatorzy sieci FTP (zakładka Karta zabezpieczeń) administrator może określić, którzy użytkownicy będą mogli zarządzać witryną FTP. Domyślnie grupa Administratorzy ma takie uprawnienia. Rys. 9.8 Okna właściwości witryny FTP Wiadomości witryny FTP (zakładka Wiadomości) administrator witryny może zdefiniować komunikaty Powitania, Na zakończenie i występujący przy Maksymalnej liczbie połączeń. Katalog macierzysty (zakładka Katalog macierzysty) określa skąd powinna pochodzić zawartość witryny. Można wybrać: - Katalog znajdujący się na tym komputerze po wybraniu tej opcji należy określić Ścieżkę lokalną i wybrać określone uprawnienia. - Udział znajdujący się na innym komputerze - po wybraniu tej opcji należy określić Katalog sieciowy i wybrać określone uprawnienia. Styl wyświetlania katalogów (zakładka Katalog macierzysty) większość serwerów FTP działa pod systemami UNIX, w których pliki i foldery mają inne atrybuty niż w MS Windows. Aby IIS przedstawiał atrybuty plików i folderów jak w systemach UNIX, należy wybrać opcję UNIX. Ograniczenia dostępu (zakładka Zabezpieczenia) dostęp do witryny można ograniczyć przez wybranie opcji Domyślnie wszystkim komputerom będzie Udzielony lub Odmówiony dostęp Oprócz wskazanych adresów lub domen.

14 Str. 14 Rys. 9.9 Właściwości witryny FTP 9.5.d Klient ftp W systemie Windows 2000 Internet Explorer jest klientem FTP. Za jego pomocą można zarówno pobierać, jak i wysyłać pliki. Dodatkowo Windows 2000 posiada klienta ftp w wersji tekstowej, uruchamianego z wiersza poleceń. Rys Klient ftp Po uruchomieniu programu, aby połączyć się z serwerem, należy wpisać open nazwa_serwera. System poprosi o podanie nazwy użytkownika i hasła. Po poprawnym zalogowaniu, wyświetlony zostanie komunikat 230 Anonymous user logged in. Poleceniem help można wywołać spis komend. Najważniejsze, to: ls, dir wyświetlenie zawartości katalogu. cd zmiana katalogu, get nazwa_pliku pobranie pliku (możesz korzystać z maski, np. * - to wszystkie pliki), put nazwa_pliku wysłanie pliku, mkdir założenie katalogu, by - wyjście z programu. Zadanie 9.5 Publikowanie witryny FTP 1. Załóż katalog, w którym będziesz udostępniał pliki C:\myweb\ftp i ustaw uprawnienia: - Administrator Pełna kontrola, - SYSTEM Pełna kontrola, - IUSR_nazwa_serwera Zapis i wykonanie, Wyświetlanie zawartości folderu, Odczyt. - Użytkownicy Zapis i wykonanie, Wyświetlanie zawartości folderu, Odczyt.

15 Str W katalogu C:\myweb\ftp umieść kilka plików tekstowych. 3. Zmień tożsamość Domyślnej witryny ftp, np. przez powiązanie witryny z adresem IP sieci lokalnej xx.1 4. Opublikuj folder C:\myweb\ftp jako witrynę FTP, z uprawnieniami Odczytu i Zapisu. 5. Sprawdź, czy masz dostęp do witryny przez Internet Explorer. Adres, to ftp://ftp.srvxx-111.ckp.pl, gdzie xx to numer twojego serwera. 6. Utwórz katalog C:\myweb\ftp\upload i ustaw uprawnienia na: - Administrator Pełna kontrola, - SYSTEM Pełna kontrola, - IUSR_nazwa_serwera Modyfikacja, - Użytkownicy Modyfikacja. 7. Za pomocą klienta ftp wyślij pliki na swój serwer FTP. 8. Przejrzyj serwery FTP twoich sąsiadów, wyślij im pliki. 9. W twojej witrynie ftp utwórz katalog wirtualny priv odwołujący się do C:\myweb\priv z uprawnieniami Odczytu i Zapisu. 10. Umieść nową stronę www jasia. Skorzystaj z IE, w adresie podaj 11. Przez Internet Explorera zobacz nową stronę jasia. 12. Odmów dostępu do witryny FTP komputerowi, z którego korzysta twój sąsiad. Sprawdź, czy blokada zadziałała. 9.6 Zarządzanie serwera IIS 9.6.a Właściwości serwera IIS Z podręcznego menu serwera FTP można wybrać opcję Właściwości. Następnie na zakładce Internetowe usługi informacyjne zdefiniować właściwości domyślne, dziedziczone przez wszystkie tworzone witryny Web i FTP. Rys Właściwości serwera IIS

16 Str. 16 W oknie Właściwości, na zakładce Internetowe usługi informacyjne można załączyć opcję Włącz ograniczenie przepustowości. Następnie podać maksymalne użycie sieci, co ograniczy przepustowość sieci dostępną dla wszystkich witryn sieci Web i FTP. Na zakładce Rozszerzenia serwera można dostosować wydajność IIS w zależności od ilości przechowywanych stron. 9.6.b Tworzenie kopii serwera W menu podręcznym serwera, w Menadżerze usług internetowych dostępna jest opcja Konfiguracja kopii zapasowej/odtwarzania. Przy jej pomocy można stworzyć kopię serwera i w razie potrzeby powrócić do wcześniejszej konfiguracji. Rys Okno kopii zapasowej serwera IIS Zadanie 9.6 Zarządzanie serwerem IIS 1. Ustaw domyślne właściwości dla usług WWW i FTP. 2. Utwórz kopię serwera IIS. 9.7 Usługi terminalowe Windows 2000 Serwer udostępnia usługi terminalowe, dzięki którym można zdalnie pracować na serwerze. Administrator może zalogować się z dowolnego miejsca w sieci i uzyskać dostęp do pulpitu serwera. Tylko użytkownicy grupy Administratorzy mogą zalogować się zdalnie i tylko dwa połączenia mogą być obsługiwane równocześnie. Usługi terminalowe można zainstalować z Dodaj/Usuń programy -> Dodaj/ Usuń składniki Windows -> Usługi terminalowe. Aby podłączyć się do usługi terminalowej, na komputerze klienta musi zostać zainstalowane odpowiednie oprogramowanie. Można: za pomocą Kreatora usług terminalowych (dostępnego w narzędziach administracyjnych) wygenerować dyskietkę instalacyjną, zainstalować klienta bezpośrednio z sieci z \\serwer\tsclient\win32\disks\disk1, lub skorzystać z kontrolki ActiveX. Jeżeli na serwerze działa IIS, wystarczy z przeglądarki internetowej połączyć się z adresem Kontrolka ta wykorzystuje port 3389 TCP. UWAGA: standardowa kontrolka ActiveX z SBS 2000 w niektórych sytuacjach nie daje się uruchomić. Wówczas należy skorzystać z poprawki udostępnionej pod adresem windowsxp/pro/downloads/rdwebconn.asp Po uruchomieniu pliku tswebsetup.exe do domyślnej witryny web zostanie dodany folder TSWeb, zawierający stronę startową i kontrolkę. Nowy adres zdalnego pulpitu, to Standardowo folder ten jest dostępny dla anonimowych użytkowników. Aby podnieść bezpieczeństwo systemu, warto go zabezpieczyć.

17 Str. 17 Zadanie 9.7 Usługi terminalowe 1. Zainstaluj na serwerze poprawkę tswebsetup.exe 2. W DNS zarejestruj rekord hosta (A) pulpit xx, gdzie xx to numer twojego komputera. 3. Utwórz nową witrynę Web: - o tożsamości: adres IP xx, port 80, nagłówek hosta pulpit.srvxx- 111.ckp.pl, gdzie xx to numer twojego komputera, - z katalogiem macierzystym C:\Inetpub\wwwroot\TSWeb, - z wyłączonym zezwoleniem na dostęp anonimowy, - z uprawnieniami dostępu - Odczyt, Uruchamianie skryptów. 4. Zaloguj się zdalnie za pomocą IE na serwer. 9.8 Literatura [1] Windows 2000 Server Resource Kit, Microsoft Press. [2] MCSE Training Kit Windows 2000 Server, Microsoft Press. [3] 9.9 Lista zadań do wykonania i samoocena Nr zadania Temat Ocena (1 5 pt.) 9.1 Konfiguracja TCP/IP pod ćwiczenie 9.2 Przygotowanie strony WWW 9.3 Instalacja serwera IIS 9.4.a 9.4.b 9.4.c 9.4.d 9.4.e Publikowanie witryny WWW Katalogi wirtualne Domeny wirtualne Zabezpieczenia witryny WWW Witryny WebDAV 9.5 Publikowanie witryny FTP 9.6 Zarządzanie serwerem IIS 9.7 Usługi terminalowe Autor: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Wrocław

Exchange 2000 poczta elektroniczna

Exchange 2000 poczta elektroniczna Str. 1 Ćwiczenie 10 Exchange 2000 poczta elektroniczna Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem i zarządzaniem serwerem poczty elektronicznej Exchange Server 2000. Przed przystąpieniem do ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server.

Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Str. 1 Ćwiczenie 8 SBS, ISA Server (Firewall) Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem zapory ogniowej Firewall. Poznanie konfiguracji Internet Security and Acceleration Server. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. iseries FTP iseries FTP Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści FTP...................................... 1 Co nowego w wersji V5R1..............................

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/17_01/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Wprowadzenie Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) Hosting - obsługa zarejestrowanej w serwisie DNS domeny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

ISPConfig DOKUMENTACJA. Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010.

ISPConfig DOKUMENTACJA. Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010. ISPConfig DOKUMENTACJA Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010. Spis treści I. Podręcznik dla Administratora... 5 1. Informacje ogólne.... 6 1.1. Nazwa użytkownika oraz hasło.... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20121106 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WINDOWS SERVER 2003 IIS z FTP

WINDOWS SERVER 2003 IIS z FTP WINDOWS SERVER 2003 IIS z FTP Często będziemy także chcieli uruchomić własną stronę internetową, następnie upublicznić ją znajomym, albo w sposób bezpieczny udostępnić zasoby naszym pracownikom. Tutaj

Bardziej szczegółowo