Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów"

Transkrypt

1 Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie słoneczne lub w pobliżu urządzeń grzewczych. Nie używać routera bezprzewodowego 300N Sweex w otoczeniu o bardzo dużej wilgotności lub o dużym zapyleniu. Należy zabezpieczyć urządzenie przed upadkiem z wysokości i mocnymi uderzeniami mogą one spowodować uszkodzenie wewnętrznych części elektronicznych. Nie wolno próbować otwierać urządzenia, wewnątrz obudowy nie znajdują się żadne części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Otwarcie obudowy urządzenia spowoduje unieważnienie gwarancji. Zawartość opakowania Opakowanie zawiera: Router bezprzewodowy 300N Zasilacz sieciowy Kabel sieciowy Płyta CD-ROM z niniejszą instrukcją obsługi W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione. Lista terminów W niniejszej instrukcji wykorzystane zostały wyrażenia o charakterze technicznym. Należy zrozumieć ich znaczenie przed przystąpieniem do instalacji i konfiguracji routera. Router: produkt, który właśnie zakupiłeś. Router działa jako urządzenie pośredniczące pomiędzy dwiema sieciami: WAN i LAN. Kabel sieciowy. Kabel sieciowy jest wykorzystywany do łączenia urządzeń sieciowych, takich jak komputery, modemy i routery.być może posiadasz już taki kabel. Kabel dostarczony w opakowaniu służy do połączenia routera z Twoim modemem. ISP: Dostawca usługi internetowej, czyli firma, która zapewnia Ci łącze internetowe. Modem szerokopasmowy: W dalszej części niniejszej instrukcji w skrócie modem. Modem to urządzenie, które już posiadasz lub które zostało Ci dostarczone przez dostawcę ISP, obsługującego Twoje złącze internetowe. Dwa najczęściej używane typy modemów to modemy przewodowe oraz ADSL, jednak istnieją także inne rodzaje. LAN: LAN oznacza Local Area Network (czyli sieć lokalną ) w przypadku tego routera, sieć LAN składa się z czterech portów oznaczonych kolorem żółtym oraz sieci bezprzewodowej. Przy użyciu routera, wszystkie Twoje komputery będą stanowić sieć lokalną LAN. WAN: WAN oznacza Wide Area Network (czyli sieć rozległą ) w większości przypadków chodzi o sieć Internet. Zabezpieczenia sieci bezprzewodowych: Domyślnie, sieć bezprzewodowa routera nie jest zabezpieczona. Oznacza to, że każdy, kto znajduje się w zasięgu jej działania (w tym na przykład Twoi sąsiedzi) może podłączyć się do sieci i korzystać z Twojego połączenia internetowego. Zabezpieczenie sieci oznacza, że tylko uprawnione urządzenia mogą uzyskać do niej dostęp. Firma Sweex zaleca wszystkim użytkownikom przeprowadzenie zabezpieczenia sieci bezprzewodowej po zakończeniu instalacji, używając metod WPA lub WPS opisanych dokładniej w rozdziale Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej niniejszej instrukcji. 4

2 Opis produktu Przód Lampka kontrolna zasilania: Lampka oznacza, że router jest zasilany. 2. Lampka kontrolna GOTOWOŚĆ: Stale migająca lampka SYS oznacza prawidłowe funkcjonowanie routera. 3. Lampka kontrolna WPS: Migająca lampka oznacza, że do routera może zostać podłączone urządzenie zabezpieczone metodą WPS. Więcej informacji znajduje się w rozdziale: Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej. 4. Lampka kontrolna SIEĆ BEZPRZEWODOWA: Lampka sygnalizuje, że sieć bezprzewodowa jest aktywna. Migająca lampka oznacza działanie sieci. 5. Lampki kontrolne portów LAN 1-4: Lampka sygnalizuje aktywne połączenie danego portu LAN. Migająca lampka oznacza działanie sieci. 6. Lampka kontrolna portu WAN: Lampka sygnalizuje aktywne połączenie portu WAN. Migająca lampka oznacza działanie portu WAN. 7. Przycisk WPS: Przycisk umożliwia włączenie zabezpieczenia sieci WPS. Więcej informacji dotyczących zabezpieczenia WPS zostało zamieszczonych w rozdziale Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej. Przycisk działa również jako przycisk resetowania więcej informacji dotyczących procedury resetowania można znaleźć w rozdziale niniejszej instrukcji, dotyczącym rozwiązywania problemów. 5

3 Powrót 1. Gniazdo zasilania AC: Dostarczony w zestawie zasilacz sieciowy powinien zostać podłączony do tego gniazda. W przypadku utraty zasilacza można zastąpić go podobnym urządzeniem o napięciu wyjściowym 9 V AC oraz mocy znamionowej 1,2 A. 2. Przycisk ZASILANIE WŁ./WYŁ. Wciśnięcie przycisku umożliwia włączenie routera, a wciśnięcie ponowne jego wyłączenie. 3. Port WAN: Do tego portu należy podłączyć kabel sieciowy biegnący od modemu internetowego. Po prawidłowym nawiązaniu połączenia WAN zapali się lampka kontrolna WAN na przedniej ściance routera. Jest to konieczne dla uzyskania połączenia z Internetem. 4. Porty LAN 1-4: Do tych portów mogą być podłączone kable sieciowe z komputera. Gdy komputer jest włączony, odpowiadająca mu lampka kontrolna na przedniej ściance routera pali się. Instalacja routera Istnieją dwa sposoby instalacji routera: Instalacja prosta, opisana w niniejszej instrukcji Instalacja zaawansowana, która również została opisana w niniejszej instrukcji. W przypadku instalacji prostej przyjmowane są ustawienia domyślne ten sposób instalacji będzie odpowiadał większości użytkowników. Jeżeli jesteś użytkownikiem zaawansowanym lub wiesz, jakiego rodzaju konfiguracji wymaga Twój dostawca ISP, możesz przeprowadzić instalację zaawansowaną. 6

4 Instalacja prosta Instalacja prosta obejmuje 7 kroków: 1. Odłącz zasilanie modemu. Jeżeli jeden lub więcej komputerów było połączonych z Twoim modemem za pomocą kabla sieciowego, odłącz je. 2. Używając dostarczonego w zestawie kabla sieciowego, podłącz swój modem do niebieskiego portu WAN routera. Nie podłączaj jeszcze żadnych komputerów! 3. Włącz zasilanie modemu i zaczekaj, aż lampki kontrolne będą wskazywać jego normalne funkcjonowanie. 4. Włącz zasilanie routera i wciśnij przycisk ZASILANIE WŁ./WYŁ., a następnie odczekaj 1 min. na uruchomienie i skonfigurowanie routera. Jest to bardzo ważne! 5. Jeżeli posiadasz komputery lub inne urządzenia, które były już połączone za pomocą kabla sieciowego, możesz teraz podłączyć te kable do żółtych portów LAN routera. 6. Odczekaj kolejną minutę. Router jest teraz zainstalowany! Komputery połączone kablami posiadają już dostęp do Internetu; natomiast w przypadku komputerów, które mają być połączone bezprzewodowo konieczne jest wykonanie jeszcze jednej czynności w zależności od wersji Windows, z której korzystasz wykonaj działania opisane poniżej. 7

5 Łączenie z siecią bezprzewodową Windows XP: Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu ikonę adaptera bezprzewodowego i kliknij Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe ( View Available Wireless Networks ): Wyświetlone zostanie okno Wybierz sieć bezprzewodową ( Choose a wireless network ). W tym oknie wybierz pozycję Sweex LW320/321, kliknij przycisk Połącz ( Connect ) i postępuj zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi na ekranie: Windows Vista: Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu ikonę Centrum sieci i udostępniania (Network & Sharing Center), a następnie kliknij Połącz z siecią ( Connect to a network ): Wyświetlone zostanie okno Połącz z siecią ( Connect to a network ). W tym oknie wybierz pozycję Sweex LW320/321, kliknij przycisk Połącz ( Connect ) i postępuj zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi na ekranie: 8

6 Uwaga: Jeżeli w pobliżu sieci wyświetlany jest czerwony krzyżyk i tekst: Ustawienia dla sieci zapisane na tym komputerze nie są zgodne z wymaganiami sieci. ( The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network ), zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w rozdziale tej instrukcji, dotyczącym rozwiązywania problemów. Jeżeli korzystasz z systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub Feature Pack for Wireless i podłączasz router po raz pierwszy, system operacyjny Vista umożliwia prostą instalację i zabezpieczenie sieci bezprzewodowej przy użyciu metody WPS. Po podłączeniu wyświetlony zostanie ekran pokazany poniżej. Wpisz kod PIN znajdujący się na spodzie Twojego routera i kliknij Dalej ( Next ): Wyświetlony zostanie pokazany poniżej ekran wpisz nazwę dla swojej sieci bezprzewodowej, wprowadź klucz zabezpieczający i kliknij Dalej ( Next ), aby rozpocząć konfigurację routera: Uwaga: Pamiętaj, aby zapisać klucz zabezpieczający i przechowywać go w bezpiecznym miejscu, ponieważ będzie on wymagany podczas dodawania do sieci starszych urządzeń nieobsługujących funkcji WPS (np. komputer z systemem operacyjnym Windows XP). Twoja sieć jest już skonfigurowana i zabezpieczona; możesz pominąć rozdziały Konfiguracja sieci bezprzewodowej i Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej tej instrukcji. 9

7 Windows 7: Windows 7 automatycznie wskazuje dostępne sieci bezprzewodowe. Możesz przeglądać je, klikając znajdującą się w prawym dolnym roku ekranu ikonę: Uwaga: Jeżeli ikona jest przekreślona czerwonym krzyżykiem, w zasięgu komputera brak jest dostępnych sieci bezprzewodowych. W takim przypadku zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w rozdziale tej instrukcji, dotyczącym rozwiązywania problemów. Kliknij ikonę, aby wyświetlić listę sieci bezprzewodowych, wybierz sieć Sweex LW320/321, zaznacz pole wyboru Połącz automatycznie ( Connect Automatically ), kliknij Połącz ( Connect ) i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie: Kiedy wykonujesz połączenie po raz pierwszy, system operacyjny Windows 7 umożliwia prostą instalację i zabezpieczenie sieci bezprzewodowej przy użyciu metody WPS. Po połączeniu wyświetlony zostanie następujący ekran: Po kliknięciu OK zostaniesz poproszony o wpisanie kodu PIN routera. Kod ten jest nadrukowany na etykiecie znajdującej się na spodzie routera. Wpisz kod i kliknij Dalej ( Next ): 10

8 Wyświetlony zostanie pokazany poniżej ekran wpisz nazwę dla swojej sieci bezprzewodowej, wprowadź klucz zabezpieczający i kliknij Dalej ( Next ), aby rozpocząć konfigurację routera: Uwaga: W przypadku tej procedury konfiguracji, domyślnie stosowana jest metoda zabezpieczenia WPA2. Jeżeli jakiekolwiek urządzenie należące do Twojej sieci nie obsługuje funkcji WPA2, możesz zmienić metodę zabezpieczenia, klikając przycisk Zaawansowane ( Advanced ). Kiedy router zostanie skonfigurowany, wyświetlony będzie następujący ekran: Uwaga: Pamiętaj, aby zapisać klucz zabezpieczający i przechowywać go w bezpiecznym miejscu, ponieważ będzie on wymagany podczas dodawania do sieci starszych urządzeń nieobsługujących funkcji WPS (np. komputer z systemem operacyjnym Windows XP). Twoja sieć jest już skonfigurowana i zabezpieczona; możesz pominąć rozdziały Konfiguracja sieci bezprzewodowej i Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej tej instrukcji. 11

9 Instalacja zaawansowana Instalacja zaawansowana może zostać przeprowadzona, jeżeli dokładnie znasz ustawienia wymagane przez Twojego dostawcę ISP lub jeśli instalacja prosta zakończyła się niepowodzeniem. Istnieją 4 możliwe konfiguracje. Wymieniliśmy je poniżej wraz z instrukcjami określającymi sposób przeprowadzenia konfiguracji. Aby dowiedzieć się, jakie ustawienia są odpowiednie dla Twojego dostawcy ISP, sprawdź listę zamieszczoną w dalszej części tej instrukcji. Lista zawiera informacje dotyczące dostawców ISP oraz ich usług. Przy każdej z usług określone są odpowiednie ustawienia. Uwaga: Jeżeli którekolwiek z zalecanych ustawień nie zadziałają natychmiast, wyłącz modem, odczekaj kilka minut, a następnie ponownie włącz modem. Logowanie do routera: W celu przeprowadzenia instalacji zaawansowanej musisz zalogować się do routera, aby ręcznie skonfigurować połączenie z Internetem. Aby zalogować się do routera, uruchom przeglądarkę Internet Explorer, opróżnij pasek adresu i wpisz w nim: a następnie wciśnij Enter. Wyświetlone zostanie następujące okno: Wpisz sweex jako nazwę użytkownika i mysweex jako hasło, a następnie kliknij OK. Jeżeli logowanie jest niemożliwe, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w rozdziale niniejszej instrukcji, dotyczącym rozwiązywania problemów. Wyświetlony zostanie ekran pokazany poniżej. Kliknij Next, aby rozpocząć instalację zaawansowaną. Jeżeli wyświetlany jest jakikolwiek inny ekran, kliknij Quick Setup w menu po lewej stronie: 12

10 Wyświetlony zostanie ekran instalatora konfiguracji internetowej: Możesz teraz przeprowadzić instalację zaawansowaną, używając jednej z opisanych poniżej konfiguracji. Sprawdzanie, czy router jest prawidłowo połączony z Internetem Dla każdej konfiguracji, możliwe jest sprawdzenie w routerze, czy połączenie z Internetem funkcjonuje prawidłowo. Po przeprowadzeniu konfiguracji, router zastosuje wprowadzone zmiany i wyświetli stronę System Status. Jeżeli tak się nie stanie, możesz kliknąć Status w menu po lewej stronie. Strona statusu wygląda w sposób następujący: Konfiguracja 1: Wykrywanie automatyczne Opcja umożliwia automatyczne wykrywanie rodzaju połączenia internetowego wymaganego przez Twojego dostawcę ISP. Jeżeli połączenie nie może zostać wykryte automatycznie, konieczne będzie ręczne skonfigurowanie rodzaju dostępu do Internetu. 13

11 Konfiguracja 2: PPPoE Jeżeli Twój dostawca ISP wymaga połączenia typu PPPoE, kliknij przycisk PPPoE. Wyświetlony zostanie następujący ekran: W polu User Name wpisz nazwę swojego konta (user name), która została Ci przekazana przez dostawcę ISP, i odpowiednie hasło w polu Password. Następnie kliknij przycisk Next i na zakończenie Finish. Konfiguracja 3: Dynamiczny adres IP Kliknij przycisk Dynamic IP opcja ta jest zazwyczaj wykorzystywana w przypadku modemów kablowych. Router uzyska adres IP z serwera DHCP Twojego dostawcy ISP. Kliknij przycisk Clone MAC Address. Adres MAC powinien się zmienić. Następnie kliknij przycisk Next i na zakończenie Finish. Konfiguracja 4: Statyczny adres IP Aby skonfigurować port WAN routera dla statycznego adresu IP, kliknij przycisk Static IP. Wyświetlony zostanie następujący ekran: Wypełnij wszystkie pola w sposób wymagany przez Twojego dostawcę ISP i wybierz Finish. 14

12 Podczas wszystkich operacji będziesz miał możliwość skonfigurowania podstawowych ustawień bezprzewodowych routera za pomocą funkcji Basic. W czasie każdego wyboru wyświetlany jest poniższy ekran: Wypełnij wszystkie pola w odpowiedni sposób. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w rozdziale Konfiguracja sieci bezprzewodowej, aby dowiedzieć się więcej na temat dostępnych opcji. Niektórzy dostawcy ISP wymagają sklonowania adresu MAC działanie to można przeprowadzić w ustawieniach Network, wybierając opcję MAC Clone Po wybraniu opcji MAC Clone wyświetlony zostanie następujący ekran: Wybierz opcję Clone MAC Address, aby sklonować adres MAC. Uwaga: Klonowanie adresu MAC musi zostać wykonane z komputera, który był wcześniej podłączony do modemu, a komputer ten musi być połączony z routerem za pomocą kabla sieciowego. Klonowanie adresu MAC zwykle nie działa w przypadku połączeń bezprzewodowych. 15

13 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Zalecane jest, aby wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji ustawień bezprzewodowych było wykonywane za pośrednictwem komputera podłączonego do routera za pomocą kabla sieciowego; w szczególności dotyczy to zmiany ustawień zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. Zapobiega to utraceniu połączenia w przypadku niezamierzonego wprowadzenia nieprawidłowych ustawień. Aby zmienić konfigurację sieci bezprzewodowej, najpierw zaloguj się do routera w sposób opisany w rozdziale Instalacja zaawansowana, a następnie kliknij Wireless w menu po lewej stronie. Wyświetlony zostanie następujący ekran: SSID Najważniejsze ustawienie na tym ekranie to SSID, czyli nazwa Twojej sieci bezprzewodowej używana do celów jej identyfikacji. Kiedy włączona jest funkcja udostępniania SSID, wszystkie osoby znajdujące się w zasięgu Twojej sieci mogą zobaczyć jej nazwę na liście dostępnych sieci bezprzewodowych. Zalecane jest przeprowadzenie modyfikacji SSID, ponieważ domyślna nazwa SSID, czyli Sweex LW320/321 może spowodować występowanie konfliktów, jeżeli wiele routerów tego modelu byłoby używanych blisko siebie. W przypadku przeprowadzania zmiany SSID, konieczne będzie ponowne połączenie się z siecią bezprzewodową w sposób opisany w rozdziale Połączenie z siecią bezprzewodową. Region Ponieważ przepisy dotyczące konfiguracji bezprzewodowej mogą być różne w poszczególnych regionach, wybierz z rozwijanego menu region, w którym się znajdujesz. Channel Ustawienie Channel określa częstotliwość wykorzystywaną przez router podczas przesyłania sygnału w sieci bezprzewodowej. W przypadku domyślnej opcji AutoSelect, po włączeniu router przeszukuje wszystkie kanały i automatycznie wybiera ten, dla którego jakość sygnału jest najlepsza. Zmiana kanału jest zalecana jedynie, jeśli działanie sieci bezprzewodowej przy użyciu routera jest nieprawidłowe. Mode Opcja umożliwia wybranie standardu sieci bezprzewodowej, zalecane jest używanie ustawienia domyślnego. 16

14 Channel Width W tej sekcji możliwe jest ręczne wybranie pasma sygnału (20/40 MHz); zalecane jest używanie ustawienia domyślnego. Max Tx Rate W tej sekcji możliwe jest wybranie prędkości Tx; zalecane jest używanie ustawienia domyślnego. W przypadku wprowadzania zmian dotyczących tych ustawień, aby zmiany zostały zapamiętane należy po ich wprowadzeniu kliknąć przycisk Save. Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej Zabezpieczenie umożliwia ochronę sieci bezprzewodowej w taki sposób, że dostęp do niej będą posiadać jedynie uprawnione urządzenia. Firma Sweex zaleca wszystkim użytkownikom zabezpieczenie ich sieci bezprzewodowej. Zabezpieczenie sieci powinno być wykonywane dopiero po prawidłowej konfiguracji dostępu do Internetu za pośrednictwem routera. Istnieją cztery metody zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: WPA/WPA2 (firmowe/osobiste) to metoda ręcznego zabezpieczenia sieci. Użytkownik konfiguruje klucz zabezpieczający, po czym tylko urządzenia używającego tego klucza posiadają dostęp do sieci. Klucz musi zostać ręcznie wprowadzony w każdym urządzeniu, któremu użytkownik chce przyznać dostęp do sieci. Metoda WPA jest obsługiwana przez system operacyjny Windows XP z dodatkiem SP2 i jego nowsze wersje oraz większość innych urządzeń. Jest to obecnie zalecana metoda zabezpieczenia sieci bezprzewodowych. WPA2 to aktualizacja WPA, wymagająca co najmniej systemu operacyjnego Windows XP z dodatkiem SP3. Aby nawiązać połączenie WPA/WPA2 typu firmowego, konieczne jest posiadanie adresu IP serwera RADIUS oraz hasła dostępu. WPS to rozszerzenie funkcji WPA, umożliwiające automatyczne konfigurowanie i wymianę kluczy WPA poprzez wprowadzenie kodu PIN i proste wciśnięcie jednego przycisku. Funkcja WPS jest obsługiwana przez systemy operacyjne Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows 7. W systemie operacyjnym Windows XP, obsługa funkcji WPS zależy od oprogramowania dostarczanego przez producenta bezprzewodowego adaptera sieciowego. W przypadku niektórych starszych urządzeń, wyprodukowanych do roku 2005 oraz w niektórych przypadkach w systemach operacyjnych Windows 98, ME, 2000 oraz w starszych wersjach Windows XP (bez dodatku SP2), funkcja WPA może nie być obsługiwana w takim przypadku konieczne jest użycie wcześniejszej metody zabezpieczenia sieci bezprzewodowej o nazwie WEP. Stosowanie metody WEP nie jest zalecane w przypadku normalnego funkcjonowania, ponieważ zgodnie z bieżącymi standardami nie jest ona uważana za w pełni bezpieczną. Strona ustawień bezpieczeństwa może zostać wyświetlona poprzez kliknięcie Wireless Wireless Security w menu po lewej stronie. 17

15 Metoda 1: WEP Zabezpieczenie sieci przy użyciu funkcji WEP jest wykonywane w 3 krokach: 1. Wybierz następujące ustawienia: Type: Automatic (zalecane jest użycie konfiguracji domyślnej) WEP Key Format: Hexadecimal lub ASCII Key Selected: Wprowadź wybrany WEP key i określ Key type 2. Po zakończeniu kliknij przycisk Save. Jeżeli połączenie bezprzewodowe było aktywne, zauważysz, że zostało utracone. Wykonaj czynności opisane w rozdziale Łączenie z siecią bezprzewodową niniejszej instrukcji, aby na nowo nawiązać połączenie (już zabezpieczone). Metoda 2: WPA Zabezpieczenie sieci przy użyciu funkcji WPA jest wykonywane w 2 krokach: 1. Wybierz następujące ustawienia: Security Mode: Mixed WPA/WPA2 WPA Algorithms: TKIP (tylko dla opcji firmowej) i AES Pass Phrase: W tym miejscu musisz określić klucz zabezpieczający (hasło) dla sieci. Hasłem powinno być trudne do odgadnięcia słowo lub zdanie. Minimalna długość hasła wynosi 8 znaków. Zalecane jest zapisanie hasła i przechowywanie go w pobliżu routera. W przypadku utraty hasła zapoznaj się z informacjami zamieszczonym w rozdziale niniejszej instrukcji, dotyczącym rozwiązywania problemów. 2. Po zakończeniu kliknij przycisk Save. Jeżeli połączenie bezprzewodowe było aktywne, zauważysz, że zostało utracone. Wykonaj czynności opisane w rozdziale Łączenie z siecią bezprzewodową niniejszej instrukcji, aby na nowo nawiązać połączenie (już zabezpieczone). Metoda 3: WPS W przypadku tej metody nie są konieczne żadne dodatkowe ustawienia, wystarczy wcisnąć przycisk WPS na przedniej ściance routera. Po upływie kilku sekund lampka kontrolna WPS na przedniej ściance routera zacznie migać. Przez cały czas, kiedy lampka miga, do routera można podłączyć urządzenie posiadające uprawnienia WPS. Po prawidłowym nawiązaniu połączenia, lampka kontrola WPS przestanie migać. Aby podłączyć inne urządzenie obsługujące funkcję WPS, wystarczy ponownie wcisnąć przycisk przed podłączeniem. 18

16 Kiedy zabezpieczone połączenie WPS zostało nawiązane po raz pierwszy, wszystkie wcześniej podłączone urządzenia utracą połączenie. Należy na powrót nawiązać połączenie z nimi, używając tej samej metody WPS lub wpisując ręcznie klucz WPA, w sposób określony poniżej. Aby podłączyć urządzenie nieobsługujące funkcji WPS do routera zabezpieczonego WPS, kliknij WPS w menu po lewej stronie WPS Key (ASCII) oznacza klucz WPA, który należy użyć w celu podłączenia urządzeń nieobsługujących funkcji WPS. Funkcje zaawansowane W tym rozdziale opisane zostały niektóre zaawansowane funkcje routera. Prawidłowe korzystanie z tych funkcji wymaga pewnej podstawowej znajomości technologii sieci komputerowych i używanej terminologii. Statyczny DHCP Domyślnie router przyznaje adresy IP w sposób dynamiczny wszystkim urządzeniom podłączonym za pośrednictwem protokołu DHPC. Jest to najczęściej stosowana i najbardziej przyjazna użytkownikowi metoda konfiguracji sieciowej. Może jednak prowadzić do zmiany adresu IP w miarę upływu czasu lub w przypadku ponownego nawiązywania połączenia przez urządzenie. W niektórych przypadkach jest to niepożądane, na przykład gdy korzystasz z funkcji przekierowania portu, przy której konieczne jest zachowanie stałego adresu IP. Możliwym rozwiązaniem jest skonfigurowanie statycznego adresu IP w samym urządzeniu, jednak może to być kłopotliwe, jeżeli urządzenie jest wykorzystywane w innych sieciach. Innym rozwiązaniem jest polecenie routerowi, aby zawsze przyznawał urządzeniu ten sam adres IP. Rozwiązanie to jest nazywane statycznym DHCP lub rezerwacją adresu DHCP. Aby skonfigurować statyczny DHCP dla określonego urządzenia, należy zalogować się do routera w sposób opisany w rozdziale Instalacja zaawansowana i kliknąć DHCP Address Reservation w menu po lewej stronie. Wyświetlony zostanie następujący adres: 19

17 Aby skonfigurować urządzenie ze statycznym adresem DHCP, należy wpisać adres MAC urządzenia w polu MAC Address oraz pożądany adres IP w polu Reserved IP Address, a następnie kliknąć przycisk Save. Na liście DHCP Clients List można zobaczyć adresy IP i MAC wszystkich automatycznie skonfigurowanych urządzeń aktywnych w sieci. Uwaga: Nie należy przypisywać adresów DHCP należących do zakresu od do ! Zakres ten jest już wykorzystywany dla adresów przypisywanych dynamicznie. Także adresy (sam router) i (adres rozgłoszeniowy) nie mogą być wykorzystywane. Przekierowanie portu (serwer wirtualny) i konfiguracja DMZ W przypadku niektórych aplikacji, urządzeń i serwerów, może być konieczne przeprowadzenie przekierowania portów, aby urządzenia działały prawidłowo przy stosowaniu zapory sieciowej (firewall), w którą jest wyposażony router. Jest tak, ponieważ domyślnie firewall blokuje wszystkie połączenia przychodzące i zezwala jedynie na połączenia wychodzące. Ze względów technicznych, firewall jest konieczny dla zapewnienia prawidłowego działania routera i nie może zostać całkowicie wyłączony. Przekierowanie portów oznacza, że router będzie akceptował połączenie przychodzące na określonym porcie i przekierowywał je na adres IP urządzenia podłączonego do sieci lokalnej. Należy zauważyć, że używane w tym rozdziale wyrażenie port odnosi się do portów TCP lub UDP, a nie dotyczy fizycznych portów WAN i LAN na tylnej ściance routera. DMZ stanowi specjalny przypadek przekierowania portów, w którym router przekierowuje wszystkie połączenia przychodzące na określony adres. Aby skonfigurować przekierowanie portu, należy zalogować się do routera w sposób opisany w rozdziale Instalacja zaawansowana i kliknąć Forwarding Virtual Servers w menu po lewej stronie. Wyświetlony zostanie następujący ekran: 20

18 W przypadku funkcji DMZ, należy kliknąć DMZ w menu po lewej stronie, wpisać adres IP urządzenia, zaznaczyć pole Enable i kliknąć przycisk Save. Kontrola przepustowości pasma Funkcja kontroli przepustowości pasma jest również czasem nazywana zarządzaniem przepustowością pasma. Funkcja ta umożliwia ograniczenie przepustowości pasma transmisyjnego dla jednego lub większej ilości urządzeń znajdujących się w sieci. Ograniczenie takie może być użyteczne na przykład, jeżeli określona przepustowość pasma transmisyjnego ma zostac zarezerwowana dla telefonu internetowego VoIP lub ograniczyć ją dla aplikacji wymiany plików typu peer-to-peer. Aby skonfigurować kontrolę przepustowości pasma, zaloguj się do routera w sposób opisany w rozdziale Instalacja zaawansowana, kliknij Bandwidth Control Rules List w menu po lewej stronie i zaznacz pole Enable. Wyświetlony zostanie następujący ekran: Najpierw wprowadź wartość przepustowość pasma WAN dla wysyłania i odbierania w kb/s. Z zasady ogólnej, należy przyjąć prędkość transmisji określoną przez dostawcę ISP i pomniejszyć ją o 10% lub skorzystać z witryn internetowych umożliwiających pomiar prędkości połączenia i pomniejszyć uzyskany wynik o 5%. Teraz można rozpocząć tworzenie reguł zarządzania przepustowością. Wprowadź odpowiedni(e) port(y) i protokół(-oły), do których mają odnosić się reguły zarządzania lub wybierz określoną wcześniej usługę, a następnie wpisz adres IP urządzenia lub zakres adresów IP wielu urządzeń, po czym określ gwarantowaną i minimalną przepustowość transmisji. Następnie kliknij pole Save. Uwaga: Kiedy wobec określonego urządzenia stosowane są reguły zarządzania ruchem, zalecane jest wcześniejsze nadanie mu statycznego adresu DHCP IP. W przeciwnym wypadku, urządzenie może zmieniać adres IP, w związku z czym reguła nie będzie obowiązywać lub będzie stosowana w odniesieniu do innego komputera. 21

19 Rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisane zostały najczęstsze problemy oraz sposób ich rozwiązywania. Nie mogę zalogować się do mojego routera pod adresem Windows wskazuje, że posiadam pracujące połączenie sieciowe. Problem może być spowodowany nieprawidłowymi ustawieniami IP w komputerze. Należy sprawdzić i zmodyfikować te ustawienia w sposób następujący: Windows XP 1. Kliknij przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie przejdź do apletu Panel sterowania ( Control Panel ) 2. W panelu sterowania, kliknij Połączenia sieciowe i internetowe ( Network and Internet Connections ), a następnie otwórz ikonę Połączenia sieciowe ( Network Connections ). Jeżeli panel sterowania znajduje się w trybie widoku klasycznego (Classic View), można bezpośrednio kliknąć ikonę Połączenia sieciowe ( Network Connections ). 22

20 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pierwszą podłączoną sieć LAN lub szybkie połączenie internetowe, w tym przypadku Połączenie lokalne ( Local Area Connection ), a następnie kliknij Właściwości ( Properties ) w menu kontekstowym. Jeżeli użytkownik korzysta z wielu połączeń, należy powtórzyć kroki od 3 do 6 dla każdego połączenia. 4. Wyświetlone zostanie okno właściwości połączenia. W tym oknie należy wybrać Protokół internetowy ( Internet Protocol ) z listy pozycji, a następnie kliknąć przycisk Właściwości ( Properties ): 23

21 5. Wyświetlone zostanie okno właściwości protokołu internetowego. Należy upewnić się, że oba ustawienia w tym oknie są zaznaczone jako Uzyskaj automatycznie ( Obtain automatically ): 6. Potwierdź ustawienia, klikając OK. Ustawienia sieciowe systemu operacyjnego XP są teraz prawidłowe dla routera. Windows Vista 1. Kliknij przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie przejdź do apletu Panel sterowania ( Control Panel ) 24

22 2. W panelu sterowania (Control Panel), kliknij Wyświetl stan sieci i zadania ( View network status and tasks ). Jeżeli panel sterowania (Control Panel) znajduje się w trybie widoku klasycznego (Classic View), należy kliknąć ikonę Centrum sieci i udostępniania ( Network and Sharing Center ): 3. Wyświetlone zostanie okno Centrum sieci i udostępniania (Network and Sharing Center). W oknie Centrum sieci i udostępniania (Network and Sharing Center), należy kliknąć Zarządzaj połączeniami sieciowymi ( Manage network connections ) na pasku po lewej stronie: 25

23 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pierwszą podłączoną sieć LAN lub szybkie połączenie internetowe, w tym przypadku Połączenie lokalne ( Local Area Connection ), a następnie kliknij Właściwości ( Properties ) w menu kontekstowym. Jeżeli użytkownik korzysta z wielu połączeń, należy powtórzyć kroki od 4 do 7 dla każdego połączenia: 5. Wyświetlone zostanie okno właściwości połączenia. W tym oknie należy wybrać Protokół internetowy w wersji 4 ( Internet Protocol Version 4 ) na liście pozycji i kliknąć przycisk Właściwości ( Properties ): 26

24 6. Wyświetlone zostanie okno właściwości protokołu internetowego w wersji 4. Należy upewnić się, że oba ustawienia w tym oknie są zaznaczone jako Uzyskaj automatycznie ( Obtain automatically ): 7. Potwierdź ustawienia, klikając OK. Ustawienia sieciowe systemu operacyjnego Vista są teraz prawidłowe dla routera. Windows 7 1. Kliknąć przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie przejść do apletu Panel sterowania ( Control Panel ) 27