Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. Instalacja pod Windows XP. LW057V2 Karta bezprzewodowej sieci LAN PCI Sweex 54 Mbps

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. Instalacja pod Windows XP. LW057V2 Karta bezprzewodowej sieci LAN PCI Sweex 54 Mbps"

Transkrypt

1 LW057V2 Karta bezprzewodowej sieci LAN PCI Sweex 54 Mbps Wprowadzenie Nie narażać karty na działanie skrajnie niskich ani skrajnie wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym ani blisko urządzeń grzewczych. Nie używać karty w bardzo zapylonych lub wilgotnych miejscach. Chronić urządzenie przed uderzeniami i wstrząsami, ponieważ mogą one doprowadzić do uszkodzenia wewnętrznych układów elektronicznych. Nigdy nie próbować własnoręcznie otwierać lub demontować urządzenia; takie działanie powoduje unieważnienie gwarancji. Instalacja sprzętu 1. Pamiętaj by wyłączyć komputer PC i odłączyć go od zasilania. 2. Odłącz również kabel drukarki i monitora, ponieważ korzystają one z własnego zasilania. 3. Odkręć i zdejmij obudowę komputera. 4. Pamiętaj by rozładować ewentualne ładunki elektrostatyczne z własnego ciała. Można to zrobić poprzez chwycenie (gołej) rury centralnego ogrzewania lub niepomalowanej rury z wodą. Proszę nie używać wkrętaka z magnetyczną końcówką. Dotknij na chwilę metalowej ramy obudowy komputera PC. Unikaj bezpośredniego dotykania styków gniazda PCI i styków na karcie graficznej. 5. Wyszukaj wolne gniazdo PCI i usuń zabezpieczającą płytkę metalową odpowiedniego gniazda z obudowy komputera. Aby odszukać gniazdo PCI, skorzystaj z instrukcji komputera. 6. Jeśli to możliwe, przymocuj kartę śrubami, aby ją unieruchomić. 7. Po zamontowaniu karty, sprawdź czy pozostałe karty nadal znajdują się w poprawnym położeniu w złączach. Może się zdarzyć, że po dodaniu nowej karty pozostałe karty zostaną nieznacznie wysunięte, w rezultacie czego karta lub nawet cały komputer nie będą działać. 8. Załóż obudowę komputera i poprawnie podłącz z powrotem wszystkie kable. 9. Włącz komputer. Instalacja pod Windows XP Po uruchomieniu komputera pojawi się to okno. 84

2 Wybierz No not this time (Nie, nie tym razem) i kliknij Next (Dalej). Włóż płytę Sweex CD-ROM do napędu CD. Jeśli płyta CD-ROM już znajduje się w napędzie, wysuń ją i wsuń ponownie. Windows zainstaluje sterowniki automatycznie. Jeśli Windows nie może odnaleźć sterowników, wybierz Install from a list or specific location (Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji) Kiknij Browse (Przeglądaj) i eksploruj płytę Sweex CD-ROM, aby wyszukać sterowniki. Naciśnij Next (Dalej). 85

3 Możliwe, że Windows poinformuje o braku certyfikatu sterownika. Nie stanowi to przeszkody w poprawnym działaniu karty. Wszystkie produkty Sweex i ich sterowniki są dokładnie sprawdzane. Wybierz opcję Continue Anyway (Kontynuuj mimo to). Naciśnij Finish (Zakończ), aby zakończyć instalację. Instalacja pod Windows Vista Po uruchomieniu komputera pojawi się to okno. Kliknij Locate and install driver software (Zlokalizuj i zainstaluj sterowniki). Włóż płytę Sweex CD-ROM do napędu CD. Jeśli płyta CD-ROM już znajduje się w napędzie, wysuń ją i wsuń ponownie. Windows zainstaluje sterowniki automatycznie. Jeśli Windows nie może odnaleźć sterowników, wybierz I don t have a disc. Show me other options. (Nie mam dysku. Pokaż mi inne opcje) 86

4 Kliknij Browse my computer for driver software (Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania). Eksploruj płytę Sweex CD-ROM, aby wyszukać sterowniki. Możliwe, że Windows poinformuje o braku certyfikatu sterownika. Nie stanowi to przeszkody w poprawnym działaniu karty. Wszystkie produkty Sweex i ich sterowniki są dokładnie sprawdzane. Wybierz opcję Install this driver software anyway (Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć instalację. Konfiguracja sieci bezprzewodowej Jak to działa? Do stworzenia sieci bezprzewodowej potrzebny jest bezprzewodowy router, bezprzewodowy modem lub punkt dostępu WiFi. Bezprzewodowy router, modem lub punkt dostępu nadają i rozdzielają sygnał sieci bezprzewodowej. Nazwa tej sieci, zwana również SSID, zależy od bezprzewodowego routera, modemu lub punktu dostępowego i różni się w zależności od rodzaju lub marki urządzenia. Często zmiana nazwy jest możliwa, dzięki czemu można łatwo zidentyfikować swoją własną sieć bezprzewodową. 87

5 Zabezpieczenie Sieć bezprzewodową można porównać do sygnału radiowego. Przy czym domowa sieć bezprzewodowa nie ma tak dużego zasięgu, jak stacja radiowa. Zasięg domowej sieci to zwykle 20 do 30 metrów. Oznacza to, że sąsiedzi lub przechodnie również znajdują się w jej zasięgu i mogliby jej używać. Korzystając z domowej sieci mogliby swobodnie korzystać z połączenia internetowego użytkownika i uzyskiwać dostęp do współdzielonych folderów i plików w domowej sieci. Z tej przyczyny zdecydowanie zalecamy zabezpieczenie bezprzewodowej sieci. Ustawienia zabezpieczeń konfiguruje się w urządzeniu nadającym sygnał sieci. W większości przypadków takim urządzeniem jest bezprzewodowy router, modem lub punkt dostępu. Za pomocą kodu zabezpieczenia WEP lub WPA można zabezpieczyć sieć. Ten kod jest również kluczem sieciowym. Wpisz ten kod we wszystkich komputeracj, które chcesz podłączyć do zabezpieczonej sieci. Tylko wprowadzenie tego kodu pozwala na podłączenie do sieci. Jeśli użytkownik sam nie wprowadził klucza sieciowego w routerze lub punkcie dostępowym, proszę poprosić instalatora, producenta lub dostawcę internetu o podanie kodu. Podłączanie komputera do bezprzewodowej sieci Po zainstalowaniu sterowników urządzenia można podłączyć komputer do bezprzewodowej sieci. Odpowiednia procedura została opisana poniżej. Windows XP Kliknij ikonę połączenia bezprzewodowego w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz View Available Wireless Networks (Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe). W oknie, jakie się pojawi, można zobaczyć sieci bezprzewodowe wykryte przez komputer. W naszym przykładzie wyszukane zostały sieci RMA-test, Sweex and BLASTER.Oczywiście w Państwa sytuacji, wyszukane sieci będą inne. Aby umożliwić komputerowi ponowne wyszukanie dostępnych sieci, naciśnij Refresh network list (Odśwież listę sieci) w lewej kolumnie. W ten sposób można wyświetlić aktualne sieci. 88

6 Sieć o nazwie Sweex jest niezabezpieczona. Podłączenie komputera do tej sieci nie wymaga podania kodu bezpieczeństwa. Natomiast sieć BLASTER jest zabezpieczona. Podłączenie komputera do tej sieci wymaga podania kodu bezpieczeństwa. Jeśli na ekranie nie pojawi się lista dostępnych sieci, ale komunikat informujący że nie odnaleziono żadnych sieci bezprzewodowych, sprawdź czy bezprzewodowy router, modem lub punkt dostępowy jest włączony i czy komputer nie znajduje się w zbyt dużej odległości od urządzenia dostępowego. Jeśli wyświetli się komunikat informujący, że skonfigurowanie połączenia bezprzewodowego jest niemożliwe ponieważ zarządza nim inny program, wyłącz ten program i rozpocznij ponownie od poprzedniego punktu. Aby podłączyć się do jednej z odnalezionych sieci, wybierz ją i kliknij przycisk Connect (Połącz). Ten komunikat wyświetli się podczas łączenia z siecią niezabezpieczoną. Kliknij Connect Anyway (Połącz mimo to). To okno wyświetli się podczas łączenia z siecią zabezpieczoną. Należy wpisać tutaj kod bezpieczeństwa. Kod nazywany jest również kluczem sieciowym. Wpisz klucz sieciowy w obu wierszach i kliknij Connect (Połącz). Po udanym podłączeniu do sieci bezprzewodowej po chwili wyświetli się komunikat Connected (Połączono). Sieć bezprzewodowa działa. Po wprowadzeniu błędnego klucza sieciowego po chwili wyświetli się komunikat informujący o ograniczonych możliwościach połączenia lub ich braku. Oznacza to, że połączenie bezprzewodowe nie zostało nawiązane. Sprawdź klucz sieciowy. Sprawdź bezprzewodowy router, modem lub punkt dostępu przydzielający komputerowi adres IP. Adres IP to unikalny numer, który posiadać musi każdy komputer w sieci. W większości przypadków komputer uzyskuje adres IP automatycznie. Sprawdź również ustawienia komputera. 89

7 Windows Vista Kliknij Start Control Panel (Panel sterowania) w lewym dolnym rogu ekranu. Wybierz View network status and tasks (Wyświetl stan sieci i zadania) W lewej kolumnie wybierz Manage network connections (Zarządzaj połączeniami sieciowymi). Kliknij prawym przyciskiem Wireless Network connection (Połączenie sieci bezprzewodowej) i wybierz Connect/ Disconnect (Połącz/Odłącz). Wybierz swoją sieć i kliknij Connect (Połącz). Po pojawieniu się odpowiedniego monitu, wpisz kod bezpieczeństwa wymagany do podłączenia. Komputer jest podłączony do sieci. 90

8 Program Sweex Wireless Utility Powyższy program narzędziowy pozwala na konfigurację sieci bezprzewodowej. Jeśli chcesz używać programu Sweex Wireless Utility, wybierz Utility po włożeniu płyty Sweex CD-ROM do napędu.. Po instalacji ikona programu Sweex Wireless Utility pojawi się w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknij ikonę prawym przyciskiem, aby uruchomić program. Wyświetlanie ustawień komputera w Windows XP Kliknij Start - Control Panel (Panel sterowania) w lewym dolnym rogu ekranu. Następnie kliknij Network and Internet Connection (Połączenia sieciowe i internetowe). Otwórz Network Connections (Połączenia sieciowe). Kliknij dwukrotnie Wireless Network connection (Połączenie sieci bezprzewodowej). lub w przypadku używania widoku klasycznego: Start Ustawienia Network connections (Połączenia sieciowe). Kliknij dwukrotnie Wireless Network connection (Połączenie sieci bezprzewodowej). Pojawi się okno informujące o stanie połączenia bezprzewodowego. Kliknij zakładkę Support (Obsługa), aby wyświetlić adres IP. W większości przypadków komputer otrzymuje adres IP od bezprzewodowego routera lub modemu, jeśli połączenie zostało utworzone poprawnie. Jeśli wymagane jest wpisanie lub zmiana ustawień adresu IP, przejdź do zakładki General (Ogólne) i kliknij przycisk Properties (Właściwości). 91

9 Wybierz opcję automatycznego uzyskania adresu IP lub wprowadź adres IP, którego chcesz używać. Kliknij OK, aby zapisać ustawienia. Wyświetlanie ustawień komputera w Windows Vista Kliknij Start - Control Panel (Panel sterowania) w lewym dolnym rogu ekranu. Control Panel (Panel sterowania). Wybierz View network status and tasks (Wyświetl stan sieci i zadania) W lewej kolumnie wybierz Manage network connections (Zarządzaj połączeniami sieciowymi). Kliknij prawym przyciskiem Wireless Network connection (Połączenie sieci bezprzewodowej) i wybierz Status (Stan). Pojawi się okno informujące o stanie połączenia bezprzewodowego. Kliknij zakładkę Support (Obsługa), aby wyświetlić adres IP. W większości przypadków komputer otrzymuje adres IP od bezprzewodowego routera lub modemu, jeśli połączenie zostało utworzone poprawnie. Jeśli wybranie pola Status (Stan) jest niemożliwe, oznacza to, że połączenie nie zostało utworzone. W takim przypadku wybierz Connect/Disconnect (Połącz/Odłącz). Patrz rozdział Podłączanie komputera do bezprzewodowej sieci. Konfiguracja adresu IP w Windows Vista Jeśli wymagane jest wpisanie lub zmiana ustawień adresu IP, przejdź do zakładki General (Ogólne) i kliknij przycisk Properties (Właściwości). 92

10 Wybierz Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)) a następnie Properties (Właściwości). Wybierz opcję automatycznego uzyskania adresu IP automatycznie lub wprowadź adres IP, którego chcesz używać. Kliknij OK, aby zapisać ustawienia. Gwarancja Większość produktów Sweex jest objęta trzyletnią gwarancją. Karty graficzne i produkty elektroniki użytkowej są objęte dwuletnią gwarancją. Nie zapewniamy wsparcia technicznego ani gwarancji obejmującej dołączone oprogramowanie, akumulatory lub baterie. Roszczenia gwarancyjne można składać tylko w punkcie sprzedaży produktu. Wszystkie nazwy handlowe i powiązane z nimi prawa pozostają własnością odpowiednich podmiotów - właścicieli. 93

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Wstęp Dziękujemy za zakup bezprzewodowego, szerokopasmowego routera 140 Nitro XM Sweex. Z bezprzewodowym routerem,

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści (PL) Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja sterownika i programu konfiguracyjnego w systemie Windows...2 2. Program konfiguracyjny opis i sposób pracy z programem w systemie Windows...3 2.1 Automatyczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podręcznik instalacji oprogramowania 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Zgodnie z przepisami o prawie autorskim niniejszy podręcznik nie może być powielany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11 Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VPCX11 n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci NPD4947-00 PL

Przewodnik pracy w sieci NPD4947-00 PL NPD4947-00 PL Spis treści Spis treści Wprowadzenie Uwagi... 3 Informacje na temat niniejszego podręcznika... 3 Przestroga, Ważne i Uwaga... 3 Wersje systemów operacyjnych... 3 Podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Dell C1760nw/C1660w Przewodnik użytkownika Nazwa urzędowa: Dell C1760nw/Dell C1660w Spis treści Przed rozpoczęciem pracy... 11 Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia...13 1 Przewodnik użytkownika kolorowej drukarki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo