Wireless Adapter USB / PCI Card

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wireless Adapter USB / PCI Card"

Transkrypt

1 Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu firmy Sweex. Firma Sweex zwraca szczególną uwagę na kwestie związane z jakością, niezawodnością, funkcjonalnością, trwałością oraz przyjaznością swoich produktów dla klienta. Dzięki temu firma Sweex wyróżnia się spośród rynkowej konkurencji, co zapewnia, że konsumenci najchętniej wybierają produkty marki Sweex. Mamy nadzieję, że będziesz całkowicie zadowolony z zakupionego produktu Sweex. EDodatkowe korzyści możesz uzyskać, przeprowadzając rejestrację produktu. Możesz zarejestrować swój produkt w sieci pod adresem Po zarejestrowaniu produktu firma Sweex zapewnia Ci wiele dodatkowych korzyści. Na przykład, możesz być informowany o najnowszych udoskonaleniach produktów firmy Sweex, otrzymując nasz informator w postaci elektronicznej. Co więcej, możesz również automatycznie otrzymywać, jeżeli są dostępne, najnowsze sterowniki i/lub aktualizacje oprogramowania firmowego Sweex dla zakupionego produktu, aby zachować lub rozszerzyć jego kompatybilność i wydajność. Dział wsparcia firmy Sweex udziela odpowiedzi na wszelkie możliwe pytania dotyczące jej produktów. Środki ostrożności Nie należy narażać produktu na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie słoneczne lub w pobliżu urządzeń grzewczych. Nie używać produktu w miejscach o szczególnie dużej wilgotności lub zapyleniu. Należy zabezpieczyć urządzenie przed upadkiem z wysokości i mocnymi uderzeniami mogą one spowodować uszkodzenie wewnętrznych części elektronicznych. Nigdy nie otwierać samodzielnie urządzenia powoduje to utratę gwarancji. Zawartość opakowania Opakowanie zawiera: Produkt Przewodnik szybkiej instalacji Płytę CD zawierająca sterowniki, oprogramowanie i niniejszą instrukcję W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione. Lista terminów W niniejszej instrukcji wykorzystane zostały wyrażenia o charakterze technicznym. Należy zrozumieć ich znaczenie przed przystąpieniem do instalacji i konfiguracji adaptera. Adapter: produkt, który właśnie zakupiłeś. Sieć bezprzewodowa: sieci bezprzewodowe wykorzystują standard Wi-Fi. Adapter umożliwia połączenie z siecią Wi-Fi z prędkością do 300 Mb/s, pod warunkiem, że sieć obsługuje taką (lub wyższą) prędkość połączenia. (Bezprzewodowy) router, modem, punkt dostępu: Urządzenia te (między innymi) służą do przesyłania sygnału w sieciach bezprzewodowych. W niniejszej instrukcji, urządzenia te będą wspólnie określane jako router. Zabezpieczenia sieci bezprzewodowych: zabezpieczenia sieci bezprzewodowych zapewniają ich ochronę, umożliwiając dostęp do sieci jedynie uprawnionym urządzeniom i zapobiegając możliwości podsłuchiwania ich. Istnieje wiele rodzajów zabezpieczeń sieci bezprzewodowych, które zostały opisane w dalszej części tej instrukcji. Instalacja w systemach operacyjnych Windows XP, Vista i 7 Włóż płytę CD Sweex do napędu CD-ROM i odczekaj, aż wyświetlone zostanie automatycznie okno oprogramowania Connected Home, a następnie kliknij Drivers and Software i postępuj zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi na ekranie. Uwaga: Kiedy wyświetlone zostanie okno z pytaniem, jakie elementy mają zostać zainstalowane, wybierz opcję Complete. W przeciwnym wypadku, niektóre funkcje opisane w tej instrukcji mogą być niedostępne. Konfiguracja sieci bezprzewodowej Zasada działania Ten adapter może być wykorzystywany jako odbiornik, ale by stworzyć w pełni funkcjonalną sieć niezbędny jest także nadajnik. W tym znaczeniu, nadajnikiem jest bezprzewodowy router, modem lub punkt dostępowy. Element sieci funkcjonujący jako nadajnik mógł zostać zakupiony oddzielnie lub zapewniony przez dostawcę usług internetowych (ISP). Każda sieć bezprzewodowa ma także nazwę określaną jako SSID która jest wykorzystywana do jej identyfikacji. Nazwa sieci bezprzewodowej mogła zostać skonfigurowana przez użytkownika lub fabrycznie przez producenta routera, modemu lub punktu dostępowego. W niektórych przypadkach nazwa sieci jest podana na etykiecie, którą opatrzone jest urządzenie. Bezpieczeństwo Sieć bezprzewodowa wykorzystuje do transmisji danych sygnały radiowe o krótkim zakresie i niskiej mocy. Właściwości fizyczne fal radiowych pozwalają im na przenikanie przez ściany i obiekty; efektywny zakres sieci bezprzewodowej wewnątrz pomieszczeń może wynosić co najmniej 30 metrów. Oznacza to, że nie tylko użytkownik danej sieci bezprzewodowej, ale także jego sąsiedzi mogą odbierać sygnał sieci a co za tym idzie, podłączyć się do sieci, korzystać z łącza internetowego a nawet podsłuchiwać.

2 Aby temu zapobiec, stworzonych zostało kilka sposobów zabezpieczania sieci bezprzewodowych. Podstawową zasadą wszystkich sposobów zabezpieczania sieci bezprzewodowych jest zagłuszanie sygnału za pomocą klucza sieciowego, dzięki czemu tylko ci użytkownicy, którzy znają dany klucz, mogą uzyskać dostęp do sieci. Istnieje kilka różnych typów i kombinacji zabezpieczeń sieci bezprzewodowych: Otwarta Sieć otwarta jest całkowicie niezabezpieczona. Tego rodzaju otwarte sieci są dostępne w miejscach publicznych, jak restauracje, lotniska i biblioteki. WEP WEP jest najstarszą i na chwilę obecną najmniej bezpieczną i przyjazną użytkownikowi formą zabezpieczania sieci bezprzewodowych. Stosowanie standardu WEP nie jest zalecane w przypadku nowych sieci; jest on wykorzystywany wyłącznie w celu zapewnienia kompatybilności ze starszymi sieciami. Zabezpieczenie WEP nie jest obsługiwane przez sieci 150N i 300N. Klucze WEP mają określoną długość: 5 lub 16 znaków, bądź też 10 lub 26 znaków (0-9, a-f) w systemie szesnastkowym. WPA WPA to uaktualnione zabezpieczenie sieci bezprzewodowych, stworzone w celu wyeliminowania luk w zabezpieczeniach w standardzie WEP, które pozostaje kompatybilne ze starszymi modelami sprzętu. Jest ono bardziej przyjazne użytkownikowi i obsługuje różnorakie klucze (zwane także hasłami dostępu ), składające się z 8 63 znaków lub 64 znaków w systemie szesnastkowym. Zabezpieczenie WPA wykorzystuje szyfrowanie TKIP lub bardziej bezpieczne szyfrowanie AES-CCMP. Sieci 150N i 300N obsługują tylko zabezpieczenie WAP z szyfrowaniem AES-CCMP. Aby nawiązać połączenie z siecią zabezpieczoną standardem WPA, minimalna niezbędna konfiguracja systemu operacyjnego to Windows XP z dodatkiem SP2. WPA2 WPA2 to następca standardu WPA. Jest to najbezpieczniejszy standard, zalecany do stosowania w przypadku wszystkich nowych sieci. Jego funkcjonalność jest podobna do standardu WPA. Sieci 150N i 300N obsługują tylko zabezpieczenie WAP2 z szyfrowaniem AES-CCMP. Aby nawiązać połączenie z siecią zabezpieczoną standardem WPA2, minimalna niezbędna konfiguracja systemu operacyjnego to Windows XP z dodatkiem SP3. konfiguracji WPS, w komputerze wyszukiwany jest generowany automatycznie klucz sieciowy, dzięki któremu sieć jest zabezpieczana automatycznie. Upewnij się, że oprogramowanie Connected Home Utility jest zainstalowane w Twoim komputerze. Wciśnij przycisk WPS na modemie, routerze lub punkcie dostępu. Jeżeli adapter posiada przycisk WPS, wciśnij i przytrzymaj przycisk WPS przez 3 sekundy, a następnie odczekaj przez 30 sekund; połączenie zostanie nawiązane automatycznie. W przypadku adapterów, które nie posiadają przycisku WPS: Windows XP: Kliknij prawym przyciskiem myszki ikonę Connected Home Utility i wybierz Open Utility. Wyświetlone zostanie okno oprogramowania. Kliknij zakładkę WPS Setting ; wyświetlony zostanie następujący ekran: Jeżeli sieć bezprzewodowa użytkownika jest zabezpieczona, w niektórych przypadkach użytkownik sam skonfigurował klucz. Jeżeli użytkownik nie konfigurował klucza, zazwyczaj znajduje się on na etykiecie, którą opatrzony jest router, modem lub punkt dostępowy. Nawiązywanie połączenia z siecią z wykorzystaniem standardu WPS nie wymaga klucza. WPS (Wi-Fi Protected Setup) WPS to alternatywna metoda nawiązywania połączenia z siecią bezprzewodową. Zamiast ręcznego wprowadzania klucza sieciowego, jest on bezpiecznie przekazywany po wciśnięciu przycisku WPS na obudowie routera lub po wprowadzeniu poprawnego numeru PIN. Niektóre adaptery także wyposażone są w przycisk WPS. Jeżeli użytkownik wciśnie przycisk WPS na obudowie routera a następnie wciśnie i przytrzyma przez 3 sekundy ten sam przycisk na adapterze, adapter automatycznie odnajdzie właściwą sieć i nawiąże z nią zabezpieczone połączenie. Jest to niezwykle użyteczne, jeżeli użytkownik nie jest pewien, jak brzmi nazwa sieci. Należy pamiętać, że w celu uzyskania dostępu do tej funkcji, należy zainstalować dołączone oprogramowanie Connected Home Utility. Nawiązywanie połączenia sieciowego i zabezpieczenie go za pomocą funkcji WPS Po aktywacji funkcji WPS, wciskając przycisk WPS na routerze lub za pośrednictwem Aby podłączyć urządzenie do sieci zabezpieczonej za pomocą funkcji WPS, w pierwszej kolejności wciśnij przycisk WPS na routerze, a następnie przycisk PBC w oknie oprogramowania Sweet Utility. Oprogramowanie automatycznie wyszuka Twoją sieć i nawiąże z nią połączenie zabezpieczone WPS. Po nawiązaniu połączenia zabezpieczonego WPS, zobaczysz je w znajdującej się z prawej strony tabeli WPS Profile. Windows Vista i Windows 7: W przypadku systemów operacyjnych Windows Vista i Windows 7 wystarczy wykonać standardową procedurę łączenia z siecią bezprzewodową. System Windows automatycznie wyświetli komunikat z prośbą o wciśnięcie przycisku WPS na routerze lub wpisanie kodu PIN WPS.

3 Łączenie z siecią bezprzewodową Oprogramowanie Sweex Connected Home Utility : Kliknij prawym przyciskiem myszki znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu ikonę Sweex Connected Home Utility i kliknij Open Utility. Windows Vista: Kliknij prawym przyciskiem myszki znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu ikonę Centrum sieci i udostępniania (Network & Sharing Center), a następnie kliknij Połącz z siecią ( Connect to a network ): Kliknij zakładkę Site Survey, wybierz swoją sieć, kliknij przycisk Connect i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie: Wyświetlone zostanie okno Połącz z siecią ( Connect to a network ). Wybierz w tym oknie swoją sieć, kliknij przycisk Połącz ( Connect ) i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie: Uwaga: Jeżeli sieć, z którą zamierzasz się połączyć jest zabezpieczona, nie zapomnij o wpisaniu klucza zabezpieczającego w zakładce Security Setting. Windows XP: Kliknij prawym przyciskiem myszki znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu ikonę adaptera, a następnie kliknij Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe ( View available wireless networks ). Uwaga: Jeżeli w pobliżu sieci wyświetlany jest czerwony krzyżyk i tekst: Ustawienia dla sieci zapisane na tym komputerze nie są zgodne z wymaganiami sieci ( The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network ), zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w rozdziale tej instrukcji, dotyczącym rozwiązywania problemów. Windows 7: Windows 7 automatycznie wskazuje dostępne sieci bezprzewodowe. Możesz przeglądać je, klikając znajdującą się w prawym dolnym roku ekranu ikonę: Wybierz swoją sieć, kliknij Połącz ( Connect ) i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Uwaga: Jeżeli ikona jest przekreślona czerwonym krzyżykiem, w zasięgu komputera brak jest dostępnych sieci bezprzewodowych. W takim przypadku zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w rozdziale tej instrukcji, dotyczącym rozwiązywania problemów.

4 Kliknij ikonę, aby wyświetlić listę sieci bezprzewodowych, wybierz Swoją sieć, zaznacz pole wyboru Połącz automatycznie ( Connect Automatically ), kliknij Połącz ( Connect ) i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie: 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy pierwszą podłączoną Sieć LAN lub szybkie połączenie internetowe, w tym przypadku Połączenie lokalne ( Local Area Connection ), a następnie kliknij Właściwości ( Properties ) w menu kontekstowym. Jeżeli użytkownik korzysta z wielu połączeń, należy powtórzyć kroki od 3 do 6 dla każdego połączenia. Uwaga: Jeżeli obok sieci wyświetlany jest czerwony krzyżyk, a nawiązanie połączenia nie jest możliwe, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w rozdziale tej instrukcji, dotyczącym rozwiązywania problemów. Rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisane zostały najczęściej spotykane problemy oraz sposób ich rozwiązywania. Mogę nawiązać połączenie z siecią, ale nie posiadam dostępu do Internetu i innych komputerów znajdujących się w sieci Problem może być spowodowany nieprawidłowymi ustawieniami IP w Twoim komputerze. Należy sprawdzić i zmodyfikować te ustawienia w sposób następujący: Windows XP 1 Kliknij przycisk Start w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie Panel sterowania ( Control Panel ). 4 Wyświetlone zostanie okno właściwości połączenia. W tym oknie należy wybrać Protokół internetowy ( Internet Protocol ) z listy pozycji, a następnie kliknąć przycisk Właściwości ( Properties ): 2 W panelu sterowania, kliknij Połączenia sieciowe i internetowe ( Network and Internet Connections ), a następnie otwórz ikonę Połączenia sieciowe ( Network Connections ). Jeżeli panel sterowania znajduje się w trybie widoku klasycznego (Classic View), można bezpośrednio kliknąć ikonę Połączenia sieciowe ( Network Connections ).

5 5 Wyświetlone zostanie okno właściwości protokołu internetowego. Należy upewnić się, że oba ustawienia w tym oknie są zaznaczone jako Uzyskaj automatycznie ( Obtain automatically ): 2 W panelu sterowania (Control Panel), kliknij Wyświetl stan sieci i zadania ( View network status and tasks ). Jeżeli Panel sterowania (Control Panel) znajduje się w trybie widoku klasycznego (Classic View), należy kliknąć ikonę Centrum sieci i udostępniania ( Network and Sharing Center ): 6 Potwierdź ustawienia, klikając OK. Ustawienia sieciowe systemu operacyjnego XP są teraz prawidłowe dla routera. Windows Vista 1 Kliknij przycisk Start w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie Panel sterowania ( Control Panel ). 3 Wyświetlone zostanie okno Centrum sieci i udostępniania (Network and Sharing Center). W oknie Centrum sieci i udostępniania (Network and Sharing Center), należy kliknąć Zarządzaj połączeniami sieciowymi ( Manage network connections ) na pasku po lewej stronie:

6 4 Kliknij prawym przyciskiem myszy pierwszą podłączoną Sieć LAN lub szybkie połączenie internetowe, w tym przypadku Połączenie lokalne ( Local Area Connection ), a następnie kliknij Właściwości ( Properties ) w menu kontekstowym. Jeżeli użytkownik korzysta z wielu połączeń, należy powtórzyć kroki od 4 do 7 dla każdego połączenia: 6 Wyświetlone zostanie okno właściwości protokołu internetowego w wersji 4. Należy upewnić się, że oba ustawienia w tym oknie są zaznaczone jako Uzyskaj automatycznie ( Obtain automatically ): 5 Wyświetlone zostanie okno właściwości połączenia. W tym oknie należy wybrać Protokół internetowy wersja 4 ( Internet Protocol Version 4 ) na liście pozycji i kliknąć przycisk Właściwości ( Properties ): 7 Potwierdź ustawienia, klikając OK. Ustawienia sieciowe systemu operacyjnego Vista są teraz prawidłowe dla routera. Windows 7 1 Kliknij przycisk Start w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie Panel sterowania ( Control Panel ).

7 2 W panelu sterowania (Control Panel), kliknij Wyświetl stan sieci i zadania ( View network status and tasks ). Jeżeli Panel sterowania (Control Panel) znajduje się w trybie widoku klasycznego, należy kliknąć ikonę Centrum sieci i udostępniania ( Network and Sharing Center ): 5 Wyświetlone zostanie okno właściwości połączenia. W tym oknie należy wybrać Protokół internetowy wersja 4 ( Internet Protocol Version 4 ) na liście pozycji i kliknąć przycisk Właściwości ( Properties ): 3 Wyświetlone zostanie okno Centrum sieci i udostępniania (Network and Sharing Center). W oknie Centrum sieci i udostępniania (Network and Sharing Center), należy kliknąć Zmień ustawienia karty sieciowej ( Change adapter settings ) na pasku po lewej stronie: 6 Wyświetlone zostanie okno właściwości protokołu internetowego w wersji 4. Należy upewnić się, że oba ustawienia w tym oknie są zaznaczone jako Uzyskaj automatycznie ( Obtain automatically ): 4 Kliknij prawym przyciskiem myszki pierwszą podłączoną sieć, w tym przypadku Połączenie lokalne ( Local Area Connection ), a następnie kliknij Właściwości ( Properties ) w menu kontekstowym. Jeżeli użytkownik korzysta z wielu połączeń, należy powtórzyć kroki od 4 do 7 dla każdego połączenia: 7 Potwierdź ustawienia, klikając OK. Ustawienia sieciowe systemu operacyjnego Windows 7 są teraz prawidłowo skonfigurowane dla routera.

8 Wydaje się, że połączenie zostało nawiązane, ale przeglądarka Internet Explorer wciąż wyświetla komunikat błędu Program Internet Explorer nie może wyświetlić witryny sieci Web ( Internet Explorer cannot display the webpage ) lub podobny. 4 Wyświetlone zostanie okno Ustawienia sieci LAN ( LAN Settings ). Upewnij się, że żadne pole nie jest zaznaczone i potwierdzić ustawienia, klikając OK. Problem może być spowodowany nieprawidłowymi ustawieniami serwera proxy. Należy zmodyfikować je w sposób następujący: 1 W przeglądarce Internet Explorer, kliknij menu lub ikonę Narzędzia ( Tools ) i wybierz Opcje internetowe ( Internet Options ). 2 Wyświetlone zostanie okno Opcje internetowe ( Internet Options ). 3 W tym oknie należy kliknąć zakładkę Połączenia ( Connections ), a w zakładce przycisk Ustawienia sieci LAN ( LAN Settings ). W systemie operacyjnym Windows Vista wyświetlany jest komunikat Ustawienia dla sieci zapisane na tym komputerze nie są zgodne z wymaganiami sieci. ( The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network ), kiedy próbuję nawiązać połączenie bezprzewodowe. Problem może zostać rozwiązany w następujący sposób: 1 W panelu sterowania (Control Panel), kliknij Wyświetl stan sieci i zadania ( View network status and tasks ). Jeżeli Panel sterowania (Control Panel) znajduje się w trybie widoku klasycznego (Classic View), należy kliknąć ikonę Centrum sieci i udostępniania ( Network and Sharing Center ):

9 2 Wyświetlone zostanie okno Centrum sieci i udostępniania (Network and Sharing Center). W oknie Centrum sieci i udostępniania (Network and Sharing Center), należy kliknąć Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi ( Manage network connections ) na pasku po lewej stronie: 3 W Centrum sieci i udostępniania (Network and Sharing Center), kliknij Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi ( Manage wireless networks ): 3 Wyświetlone zostanie okno Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi (Manage Wireless Networks). W tym oknie, wybierz sieć, która powoduje konflikt i kliknij Usuń ( Remove ). Kiedy sieć zostanie usunięta, zamknij okno, a następnie wykonaj czynności opisane w rozdziale Łączenie z siecią bezprzewodową tej instrukcji. 4 Wyświetlone zostanie okno pokazane poniżej; kliknij prawym przyciskiem myszki sieć, która była oznaczona czerwonym krzyżykiem w kroku 2, a następnie kliknij Usuń sieć ( Remove network ): Nie mogę nawiązać połączenia z siecią bezprzewodową, korzystając z systemu operacyjnego Windows 7. Obok sieci wyświetlany jest czerwony krzyżyk. Problem może zostać rozwiązany w następujący sposób: 1 Kliknij ikonę Centrum sieci i udostępniania (Network and Sharing Center) w prawym dolnym rogu ekranu: 2 Następnie kliknij Otwórz Centrum sieci i udostępniania ( Open Network and Sharing Center ): 5 Po usunięciu sieci zamknij okno, a następnie wykonaj czynności opisane w rozdziale Łączenie z siecią bezprzewodową tej instrukcji.

10 Po nawiązaniu połączenia z siecią zabezpieczona standardem WEP wyświetlany jest komunikat błędu Ograniczenie lub brak łączności ( Limited or no connectivity ) (Windows XP) lub żółty znak zapytania na ikonie Centrum sieci i udostępniania znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu (Windows Vista lub Windows 7). Ten problem może mieć wiele przyczyn, jednakże najbardziej prawdopodobną jest nieprawidłowy klucz WEP. Aby usunąć skonfigurowany klucz i spróbować ponownie, należy usunąć sieć z listy preferowanych sieci i ponownie nawiązać połączenie. Uwaga: Powyższe nie ma zastosowania dla sieci zabezpieczonych standardem WPA i WPA2, ponieważ w przypadku sieci zabezpieczonych tymi standardami użytkownik otrzymuje komunikat błędu, gdy klucz jest niepoprawny. Należy jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach, komunikat może nie zostać wyświetlony w systemie operacyjnym Windows XP. W takich przypadkach, opis problemu i proponowane rozwiązanie będą miały zastosowanie dla sieci zabezpieczonych standardami WPA / WPA2. Jeżeli występujący problem nie został opisany w tym podręczniku, więcej informacji znajduje się na stronie internetowej sweex.com, w części poświęconej najczęściej zadawanym pytaniom dotyczącym Twojego produktu. Warunki gwarancji firmy Sweex. Standardowa gwarancja 2-letnia w krajach UE Standardowa gwarancja dwuletnia, obowiązująca począwszy od dnia zakupu, jest udzielana w odniesieniu tego produktu Sweex we wszystkich krajach UE. Aby skorzystać z praw określonych niniejszą gwarancją w terminie 2 lat, licząc od daty zakupu produktu, klient może zgłosić się bezpośrednio do punktu sprzedaży, w którym zakupił produkt. 10-letnia gwarancja producenta Niemniej jednak, jako uzupełnienie standardowej gwarancji 2-letniej, firma Sweex oferuje swoim klientom rozszerzoną gwarancję jakościową obowiązującą przez okres nie krótszy niż 10 lat, pod warunkiem, że produkt został zakupiony w krajach UE. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z warunkami i wypełnić formularz rejestracyjny, należy wejść na stronę i przeprowadzić rejestrację produktu w terminie 30 dni od daty jego nabycia - w ten sposób klient uzyska prawo do gwarancji rozszerzonej, której całkowity okres wynosi 12 lat. Wyłączenia z gwarancji Gwarancja udzielana przez firmę Sweex dotyczy jedynie wad fabrycznych. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów, takich jak baterie, akumulatorki oraz ewentualnie dostarczane oprogramowanie. Odpowiedzialność firmy Sweex jest ograniczona do kosztów naprawy i/lub wymiany produktu objętego gwarancją. Gwarancje obu rodzajów (standardowa gwarancja 2-letnia i 10-letnia gwarancja rozszerzona producenta) są uważane za nieważne, jeżeli produkt został zdemontowany, wprowadzone zostały jakiekolwiek przeróbki, produkt nosi ślady uszkodzeń fizycznych lub był wykorzystywany do celów innych niż te, do jakich jest on przeznaczony. Wszystkie nazwy marek, o których mowa w niniejszej instrukcji i związane z nimi prawa własności pozostają wyłączną własnością ich pełnoprawnych właścicieli

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. Instalacja pod Windows XP. LW057V2 Karta bezprzewodowej sieci LAN PCI Sweex 54 Mbps

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. Instalacja pod Windows XP. LW057V2 Karta bezprzewodowej sieci LAN PCI Sweex 54 Mbps LW057V2 Karta bezprzewodowej sieci LAN PCI Sweex 54 Mbps Wprowadzenie Nie narażać karty na działanie skrajnie niskich ani skrajnie wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort Mac OS X 10.5 + Windows 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Konfigurowanie bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N

Przewodnik użytkownika Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N Przewodnik użytkownika 1 Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N Oświadczenie o Prawach Autorskich jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Inne wymienione tu znaki

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne informacje dotyczące ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat.

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat. Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL www.tp.pl 9330 Twój świat. Cały świat. Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 3 Modem SpeedTouch 608 WL powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WUSB-150/WUSB-150A Karta bezprzewodowa USB Lite N / 150Mbps V1.1_20110309 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wysyłania powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6805] 2015-04-11 Ważne informacje Środki ostrożności Unikaj używania oraz przechowywania urządzenia w miejscach silnie zapylonych, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Orange Free. Wersja 8.0.7. Orange Free podręcznik użytkownika

Orange Free. Wersja 8.0.7. Orange Free podręcznik użytkownika Orange Free Wersja 8.0.7 1 spis treści podręcznik użytkownika 1 wprowadzenie... 4 2 wymagania systemowe... 5 3 uruchamianie Orange Free... 6 3.1 panel zarządzania Orange Free... 6 3.2 połączenia aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wieloprotokołowy, wielofunkcyjny serwer wydruku z wbudowaną kartą Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z bezprzewodowym dostępem do sieci Ethernet Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem THOMSON SpeedTouch 536v6 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu THOMSON SpeedTouch

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik HP Photosmart C7200 All-in-One series Podręczny przewodnik Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje sieciowe...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo