Wprowadzenie. Zawartość opakowania. Lista terminologii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie. Zawartość opakowania. Lista terminologii"

Transkrypt

1 LW150 Sweex Router bezprzewodowy 150N Wprowadzenie Uwaga! Na załączonej płycie CD-ROM znajduje się Przewodnik Szybkiej Konfiguracji. Zawiera on procedurę łatwej instalacji, umożliwiającą przeprowadzenie szybkiej konfiguracji routera. Nie należy narażać szerokopasmowego routera bezprzewodowego Sweex 150 Mbit/s na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na której bezpośrednio padają promienie słoneczne lub w pobliżu urządzeń grzewczych. Nie używać szerokopasmowego routera bezprzewodowego Sweex 150 Mbit/s w otoczeniu szczególnie wilgotnym lub zakurzonym. Należy zabezpieczyć urządzenie przed upadkiem z wysokości i mocnymi uderzeniami mogą one spowodować uszkodzenie wewnętrznych części elektronicznych. Nigdy nie otwierać urządzenia na własną rękę żadne części nie są przeznaczone do naprawy przez użytkownika. Otwarcie urządzenia powoduje unieważnienie gwarancji. Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu: Szerokopasmowy router bezprzewodowy Sweex 150 Mbit/s kabel sieciowy UTP RJ-45 Płyta CD z przewodnikiem szybkiej konfiguracji i niniejszą instrukcją obsługi W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione. Lista terminologii W niniejszej instrukcji wykorzystane zostały wyrażenia o charakterze technicznym. Należy dobrze zrozumieć ich znaczenie przed przystąpieniem do instalowania i konfiguracji routera. Router: Produkt, który użytkownik właśnie zakupił. Router działa jako interfejs pomiędzy dwiema sieciami - WAN LAN. Kabel sieciowy UTP RJ-45: W dalszej części instrukcji: kabel sieciowy. Kabel sieciowy jest wykorzystywany do podłączenia urządzeń działających w sieci, takich jak komputery, modemy oraz routery. Użytkownik może posiadać już taki kabel kabel dostarczany w zestawie jest przeznaczony do połączenia routera z modemem. ISP Dostawca usług internetowych, czyli firma, która zapewnia użytkownikowi połączenie z siecią Internet. 226

2 Modem szerokopasmowy: W dalszej części instrukcji: modem. Modem to urządzenie, które użytkownik już posiada lub zostało mu dostarczone przez dostawcę usług internetowych w celu zapewnienia połączenia z siecią Internet. Dwa najczęściej spotykane rodzaje modemów to modemy przewodowe lub ADSL, ale istnieją również inne modele. LAN: lan to skrót od angielskiego wyrażenia Local Area Network (sieć lokalna). W tym przypadku, sieć lokalna LAN obejmuje cztery porty w kolorze żółtym oraz sieć bezprzewodową. Dzięki użyciu routera, wszystkie WAN: komputery użytkownika będą tworzyć pojedynczą sieć lokalną LAN. W an to skrót od angielskiego wyrażenia Wide Area Network (sieć odległa) w większości wypadków oznacza Internet. Zabezpieczenie połączenia bezprzewodowego: Domyślnie, sieć bezprzewodowa routera nie jest zabezpieczona. Oznacza to, że ktokolwiek znajdujący się w zasięgu działania routera (na przykład sąsiedzi) może podłączyć się do sieci i korzystać z połączenia internetowego należącego do użytkownika. Zabezpieczenie połączenia bezprzewodowego chroni sieć w taki sposób, że mogą podłączyć się do niej jedynie urządzenia posiadające autoryzację. Firma Sweex zaleca wszystkim użytkownikom wykonanie zabezpieczenia sieci po zakończeniu instalacji za pośrednictwem metod WPA lub WPS, które zostały opisane w dalszej części ninie4jszej instrukcji. Opis produktu Przód 1. Lampka kontrolna zasilania: Oznacza, że router jest zasilany. 2. Lampka kontrolna SYS: Migotanie lampki kontrolnej SYS oznacza prawidłowe funkcjonowanie routera. 3. Lampka kontrolna WPS: kiedy lampka migocze, możliwe jest podłączenie routera do urządzenia WPS. Dalsze informacje zostały zamieszczone w rozdziale Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej. 4. Lampka kontrolna WLAN: lampka wskazuje, że sieć bezprzewodowa jest aktywna. Migotanie lampki oznacza działanie sieci. 5. Lampka kontrolna portów LAN 4-1: Lampka oznacza aktywne połączenie z odpowiadającym jej portem LAN. Migotanie lampki oznacza działanie sieci. 6. Lampka kontrolna portów WAN: lampka oznacza aktywne połączenie z portem WAN. Migotanie lampki oznacza działanie sieci WAN. 227

3 Tył 1. Gniazdko zasilania AC: Do tego gniazdka należy podłączyć zasilacz dostarczony w zestawie. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia zasilacza, może on zostać zastąpiony innym zasilaczem, wyposażonym w wyjście 9 V AC, o prądzie znamionowym 1 A. 2. Port WAN: Do tego portu należy podłączyć kabel sieciowy UTP prowadzący z modemu połączenia internetowego. Po prawidłowym wykonaniu połączenia z siecią WAN, lampka kontrolna WAN na przedniej ściance routera zaświeci się. Jest to konieczne w celu uzyskania dostępu do Internetu. 3. Porty LAN 1-4: te porty służą do podłączenia kabli sieciowych łączących router z komputerami. Kiedy komputer jest włączony, odpowiadająca mu lampka kontrolna na przedniej ściance routera zaświeci się. 4. Przycisk Reset: W celu wciśnięcia przycisku reset konieczne jest użycie rozwiniętego wcześniej spinacza. Szczegółowe informacje dotyczące procedury resetowania zostały zamieszczone w rozdziale niniejszej instrukcji, dotyczącym rozwiązywania problemów. 5. Przycisk WPS: Przycisk umożliwiający aktywowanie zabezpieczenia połączenia bezprzewodowego WPS. Dalsze informacje dotyczące WPS zostały zamieszczone w rozdziale Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej Instalacja routera Istnieją trzy możliwości przeprowadzenia instalacji routera: Program Szybkiej Konfiguracji zamieszczony na płycie CD konfiguracja prosta, opisana w niniejszej instrukcji konfiguracja zaawansowana, również opisana w niniejszej instrukcji W przypadku konfiguracji szybkiej oraz prostej przyjęte zostały ustawienia domyślne, które w przypadku większości użytkowników będą funkcjonować prawidłowo. Użytkownicy zaawansowani, którzy wiedzą, jakiego sposobu konfiguracji wymaga ich dostawca usług internetowych, mogą przeprowadzić bezpośrednio konfigurację zaawansowaną. 228

4 Konfiguracja prosta Konfiguracja prosta jest wykonywana w 7 krokach: 1. Wyłączyć zasilanie modemu. Jeżeli komputer lub kilka komputerów jest podłączone do modemu za pomocą kabla sieciowego, należy je odłączyć. 2. Za pomocą kabla sieciowego dostarczonego w zestawie, podłączyć modem do niebieskiego portu WAN routera. Nie należy jeszcze podłączać komputerów! 3. Podłączyć zasilanie modemu i zaczekać, aż jego lampka kontrolna będzie wskazywać normalne działanie. 4. Podłączyć zasilanie routera i odczekać 1 minutę, aż router przeprowadzi rozruch i własną konfigurację. Jest to bardzo ważne! 5. jeżeli jakiekolwiek komputery lub inne urządzenia były już podłączone za pomocą kabla sieciowego UTP, można teraz podłączyć te kable do żółtych portów LAN routera 229

5 6. Ponownie odczekać minutę. Router został zainstalowany! Komputery połączone za pomocą kabla posiadają już dostęp do Internetu, natomiast w przypadku komputerów działających w sieci bezprzewodowej konieczne jest wykonanie jeszcze jednego kroku zgodnie z poniższymi instrukcjami, dotyczącymi różnych wersji systemu operacyjnego Windows. Podłączanie do sieci bezprzewodowej Windows XP: Kliknąć prawym przyciskiem myszki ikonę połączenia bezprzewodowego w prawym dolnym rogu ekranu i kliknąć View Available Wireless Networks (Zobacz dostępne sieci bezprzewodowe): Wyświetlone zostanie okno Choose a wireless network (Wybierz sieć bezprzewodową). W tym oknie należy wybrać Sweex LW150, kliknąć przycisk Connect (Połącz) i postępować zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi na ekranie: 230

6 Windows Vista: Kliknąć prawym przyciskiem myszki ikonę Network & Sharing Center w prawym dolnym rogu ekranu, kliknąć Connect to a network (Podłącz do sieci): Wyświetlone zostanie okno Connect to a network (Podłączanie do sieci). W tym oknie należy wybrać Sweex LW150, kliknąć przycisk Connect (Połącz) i postępować zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi na ekranie: Uwaga: Jeżeli obok symbolu sieci znajduje się czerwony krzyżyk oraz tekst: The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network (Ustawienia sieci zapisane w tym komputerze nie odpowiadają parametrom sieci), należy postąpić w sposób opisany w rozdziale niniejszej instrukcji, dotyczącym rozwiązywania problemów. Konfiguracja zaawansowana Konfiguracja zaawansowana może zostać przeprowadzona, kiedy użytkownik dokładnie zna ustawienia wymagane przez dostawcę usług internetowych lub w przypadku, jeśli konfiguracja prosta zakończyła się niepowodzeniem. Istnieje 5 możliwych konfiguracji. Zostały one wymienione wraz ze szczegółowymi instrukcjami konfiguracyjnymi. Ustawienia odpowiadające poszczególnym dostawcom usług internetowych zostały wymienione na liście dostawców zamieszczonej poniżej w niniejszej instrukcji. Lista zawiera nazwy najważniejszych dostawców usług internetowych oraz ich usługi. Obok każdej usługi wymienione zostały wymagane ustawienia. 231

7 Uwaga: Jeżeli którekolwiek z wymienionych poniżej ustawień nie działają natychmiastowo, należy wyłączyć modem, odczekać kilka minut, a następnie ponownie włączyć zasilanie modemu. Logowanie do routera: W przypadku konfiguracji zaawansowanej, konieczne jest zalogowanie się do routera, aby możliwe było ręczne wprowadzenie ustawień połączenia internetowego. Aby zalogować się do routera, należy uruchomić przeglądarkę Internet Explorer, wyczyścić pasek adresu i wpisać w nim: a następnie wcisnąć Enter. Powinno zostać wyświetlone następujące okno: Wpisać sweex jako nazwę użytkownika i mysweex jako hasło, a następnie kliknąć OK. Jeżeli logowanie nie jest możliwe, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w rozdziale niniejszej instrukcji, dotyczącym rozwiązywania problemów. Powinien zostać wyświetlony następujący ekran: Kliknąć Next (Dalej), aby rozpocząć konfigurację zaawansowaną. Jeżeli wyświetlony został inny ekran, należy kliknąć Internet Configuration (Konfiguracja internetowa) w menu po lewej stronie: 232

8 Powinien zostać wyświetlony następujący ekran Przewodnika Konfiguracji internetowej: Można teraz przeprowadzić konfigurację zaawansowaną, używając jednej z opisanych poniżej dostępnych konfiguracji. Sprawdzenie, czy router został prawidłowo podłączony do sieci Internet W przypadku konfiguracji 1 4, możliwe jest sprawdzenie, czy połączenie internetowe działa prawidłowo. Po wprowadzeniu ustawień konfiguracji, router powinien przetworzyć wprowadzone zmiany i przejść do strony System Status (Status systemu). Jeżeli tak się nie stanie, użytkownik powinien kliknąć System Status (Status systemu) w menu po lewej stronie. Strona statusu wygląda w sposób następujący: Jeżeli router jest prawidłowo podłączony do Internetu, wyświetlony zostanie komunikat: Internet Connection: Connected (Połączone internetowe: podłączone) Konfiguracja 1: DHCP z funkcją MAC address clone (klon adresu) Niektórzy dostawcy usług internetowych wymagają określonego adresu MAC w celu nawiązania połączenia z ich modemem. Jeżeli jest tak w przypadku dostawcy usług internetowych obsługującego użytkownika, można przeprowadzić klonowanie adresu MAC z komputera do portu WAN routera, aby dostawca usług internetowych zaakceptował router w swojej sieci. 233

9 Uwaga: Klonowanie adresu MAC musi zostać wykonane z komputera, który był wcześniej podłączony do modemu, a komputer ten musi być połączony z routerem za pośrednictwem kabla sieciowego. Klonowanie adresu MAC zwykle nie działa w przypadku połączeń bezprzewodowych. Kliknąć Dynamic IP / DHCP (Dynamiczny adres IP / DHCP), aby wyświetlić następujący ekran: Kliknąć przycisk Clone MAC Address (Klonuj adres MAC). Powinno być widoczne, że adres MAC zostaje zmieniony. Kliknąć przycisk Next (Dalej), a następnie Apply (Zastosuj). Konfiguracja 2: PPPoE Jeżeli dostawca usług internetowych wymaga połączenia typu PPPoE, należy kliknąć przycisk PPPoE. Wyświetlony zostanie następujący ekran: Należy wpisać nazwę rachunku (nazwę użytkownika) przyznaną przez dostawcę usług internetowych w polu Account (Rachunek) oraz hasło w polu Password (Hasło). Sklonować adres MAC tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli jest to wymagane przez dostawcę usług internetowych. 234

10 Uwaga: Klonowanie adresu MAC musi zostać wykonane z komputera, który był wcześniej podłączony do modemu, a komputer ten musi być połączony z routerem za pośrednictwem kabla sieciowego. Klonowanie adresu MAC zwykle nie działa w przypadku połączeń bezprzewodowych. Po zakończeniu, kliknąć przycisk Next (Dalej), a następnie Apply (Zastosuj). Konfiguracja 3: PPTP Jeżeli dostawca usług internetowych wymaga połączenia typu PPTP, należy kliknąć przycisk PPTP. Wyświetlony zostanie następujący ekran: Wypełnić odpowiednie pola w sposób wymagany przez dostawcę usług internetowych, kliknąć przycisk Next (Dalej), a następnie Apply (Zastosuj). Konfiguracja 4: L2TP L2TP to protokół bardzo podobny do PPTP. Jeżeli dostawca usług internetowych wymaga połączenia typu L2TP, należy kliknąć przycisk L2TP. Wyświetlony zostanie następujący ekran: 235

11 Wypełnić odpowiednie pola w sposób wymagany przez dostawcę usług internetowych, kliknąć przycisk Next (Dalej), a następnie Apply (Zastosuj). Konfiguracja 5: Static IP (Statyczny adres IP) Aby skonfigurować port WAN routera dla statycznego adresu IP, należy kliknąć przycisk Static IP (Statyczny adres IP). Wyświetlony zostanie następujący ekran: Wypełnić odpowiednie pola w sposób wymagany przez dostawcę usług internetowych, sklonować adres MAC tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli jest to wymagane przez dostawcę usług internetowych. Uwaga: Klonowanie adresu MAC musi zostać wykonane z komputera, który był wcześniej podłączony do modemu, a komputer ten musi być połączony z routerem za pośrednictwem kabla sieciowego. Klonowanie adresu MAC zwykle nie działa w przypadku połączeń bezprzewodowych. Po zakończeniu, kliknąć przycisk Next (Dalej), a następnie Apply (Zastosuj). Konfiguracja sieci bezprzewodowej Zaleca się, aby ustawienia sieci bezprzewodowej były modyfikowane wyłącznie z komputera podłączonego do routera za pomocą kabla sieciowego, w szczególności jeżeli chodzi o ustawienia zabezpieczeń. Zabezpiecza to przed utratą połączenia w przypadku pomyłkowego wprowadzenia nieprawidłowych ustawień. 236

12 Aby zmodyfikować konfigurację sieci bezprzewodowej, należy najpierw zalogować się do routera w sposób opisany w rozdziale Advanced Setup (Konfiguracja zaawansowana), a następnie kliknąć Wireless Network (Sieć bezprzewodowa) w menu po lewej stronie. Wyświetlony zostanie następujący ekran: SSID Najważniejsze ustawienie na tym ekranie to SSID, czyli nazwa sieci bezprzewodowej użytkownika, wykorzystywana w celu identyfikacji. Kiedy transmisja SSID jest aktywna, użytkownik i wszystkie osoby znajdujące się w zasięgu sieci mogą widzieć tę nazwę na liście dostępnych sieci bezprzewodowych. Zaleca się, aby domyślna nazwa SSID, czyli Sweex LW150 została zmieniona, ponieważ może ona spowodować konflikt urządzeń, jeżeli wiele routerów tego samego modelu jest używane w niewielkie odległości od siebie. Aby zmienić nazwę SSID, należy ponownie połączyć się z siecią bezprzewodową w sposób opisany w rozdziale Podłączanie do sieci bezprzewodowej. Kanał Ustawienie Kanału określa częstotliwość, z jaką router przesyła swój sygnał bezprzewodowy. Po wybraniu opcji domyślnej AutoSelect (Wybór automatyczny), po włączeniu zasilania router przeprowadzi skanowanie wszystkich kanałów i automatycznie wybierze kanał, dla którego sygnał jest najlepszy. Przeprowadzenie zmiany kanału jest zalecane wyłącznie w przypadku, jeśli transmisja bezprzewodowa routera działa nieprawidłowo. Inne ustawienia Te ustawienia są przeznaczone wyłącznie dla specjalistów i w normalnych warunkach użytkowania nie powinny być zmieniane. Ustawienia domyślne zapewniają najlepsze połączenie parametrów wydajności i kompatybilności. Dotyczy to również strony ustawień zaawansowanych, dostępnej z menu po lewej stronie. Po przeprowadzeniu zmiany któregokolwiek z ustawień, należy kliknąć przycisk Apply (Zastosuj), aby modyfikacje zostały zastosowane. 237

13 Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej Funkcja zabezpiecza sieć bezprzewodową przed dostępem innych urządzeń, niż posiadające autoryzację. Firma Sweex zaleca wszystkim użytkownikom przeprowadzenie zabezpieczenia ich sieci bezprzewodowej. Zabezpieczenie sieci powinno być wykonane po ustanowieniu połączenia internetowego i przeprowadzeniu prawidłowej konfiguracji routera. Istnieją trzy metody przeprowadzenia zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: WPA to metoda umożliwiająca ręczne przeprowadzenie zabezpieczenia sieci. Użytkownik konfiguruje specjalny klucz, a następnie tylko urządzenia posiadające ten klucz mogą uzyskać dostęp do sieci. Użytkownik musi ręcznie wpisać klucz w każdym urządzeniu, które ma posiadać dostęp do sieci. Funkcja WPA jest obsługiwana przez większość urządzeń i stanowi zalecaną metodę zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. WPS to funkcja nadrzędna wobec WPA, umożliwiająca automatyczną konfigurację i przesyłanie kluczy WPA za pośrednictwem kodu PIN lub wciśnięcia przycisku. Funkcja WPS jest nowa i nie jest jeszcze obsługiwana przez wiele urządzeń. Niektóre nieco starsze urządzenia, wyprodukowane w roku 2005 lub wcześniej, a także systemy operacyjne Windows 98, ME, 2000 i starsze wersje Windows XP mogą nie obsługiwać funkcji WPA, w takim przypadku użytkownik będzie musiał zastosować starszą metodę zabezpieczenia sieci bezprzewodowej WEP. Stosowanie funkcji WEP nie jest już zalecane, ponieważ w świetle dzisiejszych standardów nie zapewnia ona pełnego zabezpieczenia sieci. Aby otworzyć stronę Security Settings (Ustawienia bezpieczeństwa), należy kliknąć Wireless Network Security Setings (Sieć bezprzewodowa ustawienia bezpieczeństwa) w menu po lewej stronie. 238

14 Metoda 1: WPA Wykonanie zabezpieczenia sieci za pomocą funkcji WPA jest przeprowadzane w 2 krokach: 1. Wybrać następujące ustawienia: Security Mode (Tryb zabezpieczenia): Mixed WPA/WPA2 Personal (Mieszane osobiste zabezpieczenie WPA/WPA2) WPA Algorithms (Algorytmy WPA): Pass Phrase (Zdanie hasła): TKIP & AES Tutaj należy wpisać klucz (hasło) dostępu do sieci bezprzewodowej użytkownika. Hasło to powinno być inne, niż zwykła nazwa gościa lub jego hasło. Minimalna długość hasła to 8 znaków. Należy zapisać hasło i zachować je w pobliżu routera. W przypadku zgubienia hasła należy postąpić w sposób opisany w rozdziale niniejszej instrukcji, dotyczącym rozwiązywania problemów. 2. Po zakończeniu, kliknąć przycisk Apply (Zastosuj). Jeżeli połączenie bezprzewodowe było nawiązane, zostanie teraz utracone. Należy postąpić w sposób opisany w rozdziale Podłączanie do sieci bezprzewodowej niniejszej instrukcji, aby ponownie nawiązać połączenie (które teraz jest już zabezpieczone). Metoda 2: WPS W przypadku tej metody nie są wymagane żadne dodatkowe ustawienia, wystarczy jedynie wcisnąć przycisk WPS na tylnej ściance routera. Po kilku sekundach, lampka kontrolna WPS na przedniej ściance routera zacznie migotać. Kiedy lampka migocze, można podłączyć urządzenie wyposażone w funkcję WPS do routera. Po prawidłowym połączeniu, lampka kontrolna WPS przestanie migotać. Aby podłączyć kolejne urządzenie wyposażone w funkcję WPS, wystarczy wcisnąć przycisk ponownie przed jego podłączeniem. Kiedy zabezpieczone połączenie WPS zostało ustanowione po raz pierwszy, wszystkie poprzednio podłączone urządzenia utracą połączenie. Należy podłączyć je, używając tej samej metody WPS lub ręcznie, wprowadzając klucz WPA w sposób opisany powyżej. 239

15 Aby podłączyć urządzenie nie wyposażone w funkcję WPS do zabezpieczonego routera WPS, należy kliknąć Wireless Network - WPS Settings (Sieć bezprzewodowa Ustawienia WPS) w menu po lewej stronie, a następnie WPS Key (ASCII) (Klucz WPS (ASCII)) to klucz WPA służący do podłączenia urządzeń nie wyposażonych w funkcję WPS. Metoda 3: WEP Przeprowadzenie zabezpieczenia sieci za pomocą funkcji WEP jest wykonywane w 2 krokach: 1. Wybrać następujące ustawienia: Security Mode (Tryb zabezpieczenia): Mixed WEP (funkcja WEP mieszana) Klucz domyślny: Key 1 (Klucz 1) Klucz 1 WEP: tutaj należy wpisać klucz (hasło) dostępu do sieci bezprzewodowej użytkownika. Powinien to być klucz składający się z 5 znaków, trudny do odgadnięcia lub po zmianie z ASCII na HEX, kod 10-cyfrowy. Zalecamy, aby zapisać klucz WEP i przechowywać go w pobliżu routera. W przypadku zgubienia klucza należy postąpić w sposób opisany w rozdziale niniejszej instrukcji, dotyczącym rozwiązywania problemów. 2. Po zakończeniu, kliknąć przycisk Apply (Zastosuj). Jeżeli połączenie bezprzewodowe było nawiązane, zostanie teraz utracone. Należy postąpić w sposób opisany w rozdziale Podłączanie do sieci bezprzewodowej niniejszej instrukcji, aby ponownie nawiązać połączenie (które teraz jest już zabezpieczone). Funkcje zaawansowane W tym rozdziale opisane zostały zaawansowane funkcje routera. Przedstawione poniżej informacje są przeznaczone dla osób posiadających podstawową wiedzę na temat technologii sieci komputerowych i używanej terminologii. DHCP statyczny Domyślnie, router dynamicznie przyznaje adresy IP wszystkim podłączonym urządzeniom za pomocą protokołu DHCP. Jest to najbardziej przyjazna dla użytkownika metoda konfiguracji sieci, może jednak powodować, że adresy IP będą się zmieniać 240

16 w miarę upływu czasu lub kiedy urządzenie będzie podłączane ponownie. W niektórych przypadkach jest to niekorzystne, na przykład kiedy użytkownik korzysta z funkcji otwierania portów, adres IP urządzenia musi pozostawać taki sam. Możliwym rozwiązaniem jest skonfigurowanie adresu IP urządzenia, może to jednak spowodować pewne problemy, kiedy urządzenie ma również być używane w innej sieci. Innym rozwiązaniem jest ustawienie routera w taki sposób, aby zawsze przyznawał urządzeniu taki sam adres IP. Metoda ta jest nazywana statyczną rezerwacją adresu DHCP lub DHCP. Aby skonfigurować statyczny adres DHCP urządzenia, należy zalogować się do routera w sposób opisany w rozdziale Advanced setup (Konfiguracja zaawansowana) i kliknąć DHCP Server DHCP List & Binding (Serwer DHXP Lista i powiązania DHCP w menu po lewej stronie. Wyświetlony zostanie następujący ekran: Aby skonfigurować urządzenie dla statycznego adresu DHCP, należy wpisać adres docelowy oraz odpowiadający mu adres MAC urządzenia w pozycji adresu statycznego IP, a następnie kliknąć przycisk Add (Dodaj) i Apply (Zastosuj). Na liście wymienione są adresy IP i MAC wszystkich automatycznie skonfigurowanych urządzeń, które są obecnie aktywne w sieci. Uwaga: Nie należy przyznawać statycznych adresów DHCP należących do zakresu od do ! Zakres ten jest wykorzystywany do dynamicznego przyznawania adresów. Adresy (adres samego routera) i (adres transmisji) również nie mogą być wykorzystywane. Otwieranie portów (serwer wirtualny) i konfiguracja DMZ W przypadku niektórych zastosowań, urządzeń i serwerów, może być konieczne skonfigurowanie funkcji otwierania portów, aby mogły one działać prawidłowo przy funkcji zabezpieczenia routera (firewall). Jest tak dlatego, że firewall domyślnie blokuje wszystkie połączenia przychodzące i dopuszcza jedynie połączenia wychodzące. Z przyczyn technicznych, wbudowany firewall zawsze uczestniczy w pracy routera i nie może zostać całkowicie wyłączony. Funkcja przekierowania portów nakazuje routerowi, aby akceptował połączenie przychodzące do określonego portu i kieruje je do adresu IP urządzenia w sieci lokalnej użytkownika. Proszę zauważyć, że kiedy w tym rozdziale mówimy o portach, oznaczają one porty TCP lub UDP, nie chodzi tutaj o porty WAN i LAN na tylnej ściance routera. Funkcja DMZ to specjalny przypadek otwierania portów, kiedy router przekierowuje wszystkie połączenia przychodzące na określony adres. 241

17 Aby skonfigurować przekierowanie portów, należy zalogować się do routera w sposób opisany w rozdziale Advanced setup (Konfiguracja zaawansowana) i kliknąć Virtual Server Port Range Forwarding (Serwer wirtualny otwieranie zakresu portów) w menu po lewej stronie. Wyświetlony zostanie następujący ekran: Aby przekierowywany był tylko pojedynczy port, należy dwukrotnie wpisać jego numer w pierwszym pustym wierszu, wpisać adres IP przekierowania, wybrać odpowiedni protokół, zaznaczyć pole Enable (Włącz) i kliknąć przycisk Apply (Zastosuj). Aby wprowadzić przekierowywanie wielu kolejnych portów, wystarczy wpisać pierwszy port w polu Port początkowy" oraz ostatni port w polu Port końcowy Nie jest możliwe przekierowanie więcej niż 10 zakresów portów. Aby skorzystać z funkcji DMZ, należy kliknąć DMZ w menu po lewej stronie, wpisać adres IP urządzenia, zaznaczyć pole "Enable" (Włącz) i kliknąć przycisk "Apply" (Zastosuj). Rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisane zostały najczęściej spotykane problemy oraz sposób ich rozwiązywania. Przewodnik Szybkiej Konfiguracji na płycie CD nie może nawiązać połączenia z routerem pod adresem System Windows informuje, że użytkownik już posiada działające połączenie sieciowe. > Problem może być związany z nieprawidłowymi ustawieniami IP komputera. Należy sprawdzić i zmodyfikować te ustawienia w sposób następujący: 242

18 Windows Vista 1. Kliknąć przycisk Start w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie Control Panel (Panel sterowania) 2. W Panelu sterowania, kliknąć View network status and tasks (Stan i zadania sieci). Jeżeli Panel sterowania znajduje się w trybie widoku klasycznego, należy kliknąć ikonę Network and Sharing Center : 243

19 3. otworzy się okno Network and Sharing Center. W oknie Network and Sharing Center, należy kliknąć Manage network connections (Zarządzanie połączeniami sieciowymi) na pasku po lewej stronie: 4. kliknąć prawym przyciskiem myszki pierwszą podłączoną sieć LAN lub szybkie połączenie internetowe, w tym przypadku Local Area Connection (Połączenie sieci lokalnej), a następnie kliknąć Properties (Właściwości) w menu kontekstowym. Jeżeli użytkownik korzysta z wielu połączeń, należy powtórzyć kroki od 4 do 7 dla każdego połączenia: 244

20 5. otwierane jest okno właściwości połączenia. W tym oknie należy wybrać Internet Protocol Version 4 (Protokół internetowy wersja 4) na liście pozycji i kliknąć przycisk Properties (Właściwości): 6. otwierane jest okno właściwości protokołu internetowego wersji 4. Należy upewnić się, że oba ustawienia w tym oknie są zaznaczone jako Obtain automatically (Pobieraj automatycznie): 7. Potwierdzić ustawienia, klikając OK. Ustawienia sieciowe systemu operacyjnego Vista są teraz prawidłowe dla routera. 245

21 Windows XP 1. Kliknąć przycisk Start w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie Control Panel (Panel sterowania) 2. W Panelu sterowania, kliknąć Network and Internet Connections (Połączenia sieciowe i internetowe), a następnie ikonę Network Connections (Połączenia sieciowe). Jeżeli Panel sterowania znajduje się w trybie widoku klasycznego, można bezpośrednio kliknąć ikonę Network Connections (Połączenia sieciowe). 246

22 3. kliknąć prawym przyciskiem myszki pierwszą podłączoną sieć LAN lub szybkie połączenie internetowe, w tym przypadku Local Area Connection (Połączenie sieci lokalnej), a następnie kliknąć Properties (Właściwości) w menu kontekstowym. Jeżeli użytkownik korzysta z wielu połączeń, należy powtórzyć kroki od 3 do 6 dla każdego połączenia. 4. otwierane jest okno właściwości połączenia. W tym oknie należy wybrać Internet Protocol (Protokół internetowy) z listy pozycji, a następnie kliknąć przycisk Properties (Właściwości): 247

23 5. otwierane jest okno właściwości Protokołu Internetowego. Należy upewnić się, że oba ustawienia w tym oknie są zaznaczone jako Obtain automatically (Pobieraj automatycznie): 6. Potwierdzić ustawienia, klikając OK. Ustawienia sieciowe systemu operacyjnego XP są teraz prawidłowe dla router. Wydaje się, że połączenie zostało nawiązane, ale przeglądarka Internet Explorer wciąż wyświetla komunikat błędu Internet Explorer cannot display the webpage (Internet Explorer nie może wyświetlić strony internetowej) lub podobny. > Problem może być wynikać z nieprawidłowych ustawień serwera proxy. Należy zmodyfikować je w sposób następujący: 1. W przeglądarce Internet Explorer, kliknąć menu lub ikonę Tools (Narzędzia) i wybrać Internet Options (Opcje internetowe). 248

24 2. Otwierane jest okno Internet Options (Opcje internetowe). 3. W tym oknie należy kliknąć zakładkę Connections (Połączenia), a w zakładce przycisk LAN Settings (Ustawienia LAN). 4. otwierane jest okno LAN Settings (Ustawienia LAN). Upewnić się, że żadne pole nie jest zaznaczone i potwierdzić ustawienia, klikając OK Komputer informuje, że nie jest podłączony do sieci. > Należy dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia kablowe i lampki kontrolne. W przypadku komputera połączonego przewodowo, sprawdzić, czy kabel sieciowy jest prawidłowy podłączony na tylnej ściance routera. Musi on być podłączony do jednego z żółtych portów LAN. Porty LAN w kolorze żółtym są ponumerowane, a każdemu z nich odpowiada lampka kontrolna na przedniej ściance routera. Kiedy połączenie jest prawidłowe, lampka kontrolna świeci się. Jeżeli lampka jest zgaszona, należy dokładniej podłączyć kabel do gniazdka lub użyć innego kabla. W przypadku komputerów podłączonych bezprzewodowo, należy sprawdzić ikonę stanu połączenia bezprzewodowego w dolnym prawym rogu ekranu, przy którym nie powinien znajdować się czerwony krzyżyk. Jeżeli wyświetlany jest czerwony krzyżyk, należy wykonać działania opisane w rozdziale Podłączanie do sieci bezprzewodowej niniejszej instrukcji. 249

25 Podczas próby nawiązania połączenia bezprzewodowego, w systemie operacyjnym Windows Vista wyświetlany jest komunikat ustawienia sieciowe tego komputera nie odpowiadają parametrom sieci. > Problem może zostać rozwiązany w następujący sposób: 1. W Panelu sterowania, kliknąć View network status and tasks (Stan i zadania sieci). Jeżeli Panel sterowania znajduje się w trybie widoku klasycznego, należy kliknąć ikonę Network and Sharing Center : 2. otwierane jest okno Network and Sharing Center. W oknie Network and Sharing Center, należy kliknąć Manage wireless networks (Zarządzanie sieciami bezprzewodowymi) na pasku po lewej stronie: 250

26 3. otwierane jest okno zarządzania sieciami bezprzewodowymi. W tym oknie należy wybrać sieć, która powoduje konflikt i kliknąć Delete (Usuń). Kiedy sieć została usunięta, należy zamknąć okno i wykonać czynności wymienione w rozdziale Podłączanie do sieci bezprzewodowej niniejszej instrukcji. Klucz WPA lub WEP dostępu do sieci bezprzewodowej użytkownika został utracony. > Istnieją dwa możliwe rozwiązania: 1. Dostęp do routera z komputera połączonego za pomocą kabla sieciowego w sposób opisany w rozdziale Konfiguracja zaawansowana niniejszej instrukcji. Kliknąć Wireless Network Security Settings (Sieć bezprzewodowa Ustawienia zabezpieczeń), gdzie wyświetlany jest klucz. 2. Zresetować router, aby przywrócić jego ustawienia początkowe, czyli sieć bez zabezpieczeń. Procedura resetowania została opisana poniżej. Router nie odpowiada lub użytkownik chce przywrócić jego ustawienia początkowe. > W takim przypadku należy zresetować router, aby zostały przywrócone jego ustawienia fabryczne. Po zresetowaniu, router będzie znajdował się w stanie ustawień fabrycznych i konieczne będzie ponowne przeprowadzenie jego instalacji w sposób opisany w tej instrukcji. Aby zresetować router, należy rozwinąć zwykły spinacz biurowy i użyć go, aby wcisnąć przycisk resetowania na tylnej ściance routera, przytrzymując go przez 15 sekund. Użytkownik chce podłączyć do routera więcej, niż 4 urządzenia przewodowe. W jaki sposób można zwiększyć liczbę portów? > jest to możliwe poprzez podłączenie rozdzielacza sieciowego Ethernet do jednego z portów LAN. Specyfikacje obsługa IEEE BASE-T i 803.3u 100BASE-TX 1 port WAN, 4 porty LAN UTP RJ-45 10/100 Mbit/s Wbudowany Firewall, NAT, UPnP i przekierowanie portów Specyfikacje dotyczące połączeń bezprzewodowych obsługa IEEE b/g, IEEE n draft 4.0 (zgodny z draft 2.0) obsługa funkcji zabezpieczenia sieci bezprzewodowych WEP/WPA/WPA2 z szyfrowaniem TKIP / AES obsługa funkcji WPS łatwego zabezpieczenia sieci bezprzewodowych (PBC & PIN) Przewodnik szybkiej konfiguracji internetowej Prędkość transmisji bezprzewodowej 150 Mbit/s częstotliwość robocza 2,4 GHz 251

27 Specyfikacje dodatkowe obsługa DHCP (dynamiczny adres IP), PPTP, Static IP (statyczny adres IP_, PPPoE, L2TP obsługa funkcji VPN pass through (przepuszczanie połączenia VPN), DDNS obsługa funkcji Wi-Fi Multimedia (WMM), Wireless Distribution System (WDS) obsługa Auto MDI / MDIX technologia Ralink Chipset Niedemontowalna, wbudowana antena wewnętrzna 2 dbi Moc transmisji: 20 dbm przy 15 Mbit/s, 15 dbm przy 150 Mbit/s, maks. 100 mw czułość odbioru: 150M: -71 dbm przy 10% PER; -54M: -78 dbm przy 10% PER; 11M: -91 dbm przy 8% PER; 6M: -94 dbm przy 10% PER; 1M: -95 dbm przy 8% PER Specyfikacje zasilacza sieciowego: Wyjście: 9 V AC, 1 A Domyślne ustawienia routera adres IP: Nazwa użytkownika: sweex Hasło: mysweex SSID: Sweex LW150 typ połączenia: DHCP Gwarancja Niniejszy produkt Sweex objęty jest trzyletnim okresem gwarancyjnym, rozpoczynającym się w dniu zakupu produktu. W przypadku wady, należy zwrócić produkt do sprzedawcy z opisem wady, dowodem zakupu oraz wszystkimi akcesoriami. gwarancja zostaje anulowany w przypadku rozłożenia produktu, uszkodzenia fizycznego, nieprawidłowego wykorzystania, modyfikacji, naprawy przez nieautoryzowane osoby oraz wykorzystanie produktu do celów innych, niż jest przeznaczony. Nie świadczymy usług dotyczących wsparcia technicznego oraz napraw w zakresie oprogramowania, baterii do ładowania oraz baterii zwykłych. Gwarancja realizowana jest jedynie w punkcie, gdzie produkt został zakupiony. Wszystkie nazwy marek oraz prawa powiązane wspomniane w niniejszej instrukcja obsługi są oraz pozostają własnością prawowitych właścicieli. 252

28 253

W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione.

W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Uwaga! Chronić Sweex Wireless 300N Adapter USB przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Lista terminologii. Powerline Adapter

Zawartość opakowania. Lista terminologii. Powerline Adapter Powerline Adapter Uwaga! chronić Powerline Adapter przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie słoneczne lub w pobliżu urządzeń

Bardziej szczegółowo

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Uwaga! Na załączonej płycie CD-ROM znajduje się Przewodnik Szybkiej Konfiguracji. Zawiera on procedurę łatwej instalacji, umożliwiającą przeprowadzenie szybkiej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Lista terminologii. Powerline Adapter

Zawartość opakowania. Lista terminologii. Powerline Adapter Powerline Adapter Uwaga! chronić Powerline Adapter przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie słoneczne lub w pobliżu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 150N Sweex LW160/LW161. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 150N Sweex LW160/LW161. Zawartość opakowania. Lista terminów 3 Router bezprzewodowy 150N Sweex LW160/LW161 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 150N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu firmy Sweex. Firma Sweex zwraca szczególną uwagę na kwestie związane z jakością, niezawodnością, funkcjonalnością,

Bardziej szczegółowo

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie).

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie). LW056V2 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 54 Mbps Sweex Wprowadzenie Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Podłącz SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS do wolnego portu USB w komputerze. Windows automatycznie wykryje urządzenie, pojawi

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows XP i Vista

Wersja polska. Instalacja w Windows XP i Vista LW311 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 300 Mbps Sweex Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Przód urządzenia Status Wył. Znaczenie Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LAN1x t/m 4x Wł. Komputer lub inne urządzenie sieciowe jest podłączone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

RO003/RO003UK Sweex Broadband Router. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie

RO003/RO003UK Sweex Broadband Router. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie Wersja polska RO003/RO003UK Sweex Broadband Router Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób instalacji routera.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

4 p O R T S 1 0 / m b p s

4 p O R T S 1 0 / m b p s b r o a d B A N d R O U T e r 4 p O R T S 1 0 / 1 0 0 m b p s I N S T R U K C J A O B S Ł U G I N I - 7 0 7 5 3 2 p o l s k i b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Na wstępie pragniemy

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Zalety Współdzielenie łącza internetowego - Szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia wielu komputerom jednoczesne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Wstęp Dziękujemy za zakup bezprzewodowego, szerokopasmowego routera 140 Nitro XM Sweex. Z bezprzewodowym routerem,

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps umożliwia współdzielenie szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

WAN Wł. Połączenie z modemem Internetowym jest prawidłowe. WAN Miga Wskazuje działanie pomiędzy ruterem i modemem.

WAN Wł. Połączenie z modemem Internetowym jest prawidłowe. WAN Miga Wskazuje działanie pomiędzy ruterem i modemem. LW300/LW300UK Sweex Wireless Broadband Router 300 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless Broadband Router 300 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-784 Dwupasmowy ruter bezprzewodowy 11a/11g 108 Mb/s 1.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Wersja polska LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503413 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK TECHNOLOGIES Co., LTD. Inne marki i

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik PRE 10/20/30

Przewodnik PRE 10/20/30 Przewodnik PRE 10/20/30 PRE10/20/30 służy do podłączenia i zarządzania urządzeniami ELEKTROBOCK (jednostka centralna PocketHome,termostat PT41 itp.) przez internet. Po podłączeniu do sieci LAN za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER Przewodnik szybkiej instalacji WAŻNA WSKAZÓWKA UŻYTKOWANIA Dla wygody użytkowania, ten produkt dopuszcza zasilanie z komputera stołowego lub

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy i 4-portowy przełącznik 10/100 firmy Sweex

Ruter szerokopasmowy i 4-portowy przełącznik 10/100 firmy Sweex Ruter szerokopasmowy i 4-portowy przełącznik 10/100 firmy Sweex Zalety Dzielenie Internetu jeśli posiadasz szerokopasmowe połączenie z Internetem, możesz udostępnić kilku komputerom PC równoczesny dostęp

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji. Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET

Instrukcja konfiguracji. Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET Łabiszyn, 2017 Niniejszy dokument przedstawia proces konfiguracji routera TP-Link pracującego

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

EM4571 Gigabitowy router 300N

EM4571 Gigabitowy router 300N EM4571 Gigabitowy router 300N EM4571 - Gigabitowy router 300N 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 3 1.1 Zawartość opakowania... 3 2.0 Konfiguracja routera bezprzewodowego... 3 2.1 Podłączenie routera...

Bardziej szczegółowo

PWR Zapalona Wskazuje, że modem jest włączony. ADSL Zapalona Połączenie z łączem ADSL jest prawidłowe.

PWR Zapalona Wskazuje, że modem jest włączony. ADSL Zapalona Połączenie z łączem ADSL jest prawidłowe. MO201 / MO201UK Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A Wstęp Nie należy wystawiać Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na działanie bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo