LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LW310V2 Sweex Wireless 300N Router"

Transkrypt

1 LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Uwaga! Na załączonej płycie CD-ROM znajduje się Przewodnik Szybkiej Konfiguracji. Zawiera on procedurę łatwej instalacji, umożliwiającą przeprowadzenie szybkiej konfiguracji routera. Chronić bezprzewodowy router Sweex 300N przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie słoneczne lub w pobliżu urządzeń grzewczych. Nie używać bezprzewodowego routera Sweex 300N w otoczeniu szczególnie wilgotnym lub zakurzonym. Należy zabezpieczyć urządzenie przed upadkiem z wysokości i mocnymi uderzeniami mogą one spowodować uszkodzenie wewnętrznych części elektronicznych. Nigdy nie otwierać urządzenia na własną rękę żadne części nie są przeznaczone do naprawy przez użytkownika. Otwarcie urządzenia powoduje unieważnienie gwarancji. Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu: Bezprzewodowy router 300N Zasilacz Kabel sieciowy Płyta CD ze sterownikiem, oprogramowaniem oraz niniejszą instrukcją obsługi W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione. Lista terminologii W niniejszej instrukcji wykorzystane zostały wyrażenia o charakterze technicznym. Należy dobrze zrozumieć ich znaczenie przed przystąpieniem do instalowania i konfiguracji routera. Router: Produkt, który użytkownik właśnie zakupił. Router działa jako interfejs pomiędzy dwiema sieciami - WAN LAN. Kabel sieciowy. Kabel sieciowy jest wykorzystywany do podłączenia urządzeń działających w sieci, takich jak komputery, modemy oraz routery. Użytkownik może posiadać już taki kabel kabel dostarczany w zestawie jest przeznaczony do połączenia routera z modemem. ISP: Dostawca usług internetowych, czyli firma, która zapewnia użytkownikowi połączenie z siecią Internet. Modem szerokopasmowy: W dalszej części instrukcji: modem. Modem to urządzenie, które użytkownik już posiada lub zostało mu dostarczone przez dostawcę usług internetowych w celu zapewnienia połączenia z siecią Internet. Dwa najczęściej spotykane rodzaje modemów to modemy przewodowe lub ADSL, ale istnieją również inne modele. LAN: LAN to skrót od angielskiego wyrażenia Local Area Network (sieć lokalna). W tym przypadku, sieć lokalna LAN obejmuje cztery porty w kolorze żółtym oraz sieć bezprzewodową. Dzięki użyciu routera, wszystkie komputery użytkownika będą tworzyć pojedynczą sieć lokalną LAN. WAN: WAN to skrót od angielskiego wyrażenia Wide Area Network (sieć odległa) w większości wypadków oznacza Internet. Zabezpieczenie połączenia bezprzewodowego: Domyślnie, sieć bezprzewodowa routera nie jest zabezpieczona. Oznacza to, że ktokolwiek znajdujący się w zasięgu działania routera (na przykład sąsiedzi) może podłączyć się do sieci i korzystać z połączenia internetowego należącego do użytkownika. Zabezpieczenie połączenia bezprzewodowego chroni sieć w taki sposób, że mogą podłączyć się do niej jedynie urządzenia posiadające autoryzację. Firma Sweex zaleca wszystkim użytkownikom zabezpieczenie sieci po instalacji za pośrednictwem standardów WPA lub WPS, które zostały opisane w rozdziale securing your wireless network ( zabezpieczenie sieci bezprzewodowej ) niniejszej instrukcji. 258

2 Opis produktu Przód 1. Lampka kontrolna zasilania: Oznacza, że router jest zasilany. 2. Lampka kontrolna SYS: Migotanie lampki kontrolnej SYS oznacza prawidłowe funkcjonowanie routera Lampka kontrolna WPS: Kiedy lampka migocze, możliwe jest podłączenie routera do urządzenia WPS. Dalsze informacje zostały zamieszczone w rozdziale: Securing your wireless network ( Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej ). 4. Lampka kontrolna WLAN: Lampka wskazuje, że sieć bezprzewodowa jest aktywna. Migotanie lampki oznacza działanie sieci. 5. Lampka kontrolna portów LAN 4-1: Lampka oznacza aktywne połączenie z odpowiadającym jej portem LAN. Migotanie lampki oznacza działanie sieci. 6. Lampka kontrolna portów WAN: Lampka oznacza aktywne połączenie z portem WAN. Migotanie lampki oznacza działanie sieci WAN. Tył 1. Gniazdko zasilania AC: Do tego gniazdka należy podłączyć zasilacz dostarczony w zestawie. W przypadku utraty zasilacza może on zostać zastąpiony innym modelem wyposażonym w wyjście AC 9 V o prądzie znamionowym 1,2 A. 2. Port WAN: Do tego portu należy podłączyć kabel sieciowy od modemu dostarczonego przez dostawcę usług internetowych. Po prawidłowym wykonaniu połączenia z siecią WAN, lampka kontrolna WAN na przedniej ściance routera zaświeci się. Jest to konieczne w celu uzyskania dostępu do Internetu. 3. Porty LAN 1-4: Te porty służą do łączenia z komputerem za pomocą kabla sieciowego. Kiedy komputer jest włączony, odpowiadająca mu lampka kontrolna na przedniej ściance routera zaświeci się. 4. Przycisk WPS: Przycisk umożliwiający aktywowanie zabezpieczenia połączenia bezprzewodowego WPS. Dalsze informacje dotyczące WPS zostały zamieszczone w rozdziale Securing your wireless network ( Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej ). Przycisk pełni również funkcję przycisku reset. Dalsze informacje dotyczące procedury resetowania zamieszczono w części poświęconej rozwiązywaniu problemów. Instalacja routera Istnieją trzy możliwości przeprowadzenia instalacji routera: Kreator instalacji zamieszczony na płycie CD Konfiguracja prosta, opisana w niniejszej instrukcji Konfiguracja zaawansowana, również opisana w niniejszej instrukcji W przypadku konfiguracji szybkiej oraz prostej przyjęte zostały ustawienia domyślne, które w przypadku większości użytkowników będą funkcjonować prawidłowo. Użytkownicy zaawansowani, którzy wiedzą, jakiego sposobu konfiguracji wymaga ich dostawca usług internetowych, mogą przeprowadzić bezpośrednio konfigurację zaawansowaną. 259

3 Konfiguracja prosta Konfiguracja prosta jest wykonywana w 7 krokach: 1. Wyłączyć zasilanie modemu. Jeżeli komputer lub kilka komputerów jest podłączone do modemu za pomocą kabla sieciowego, należy je odłączyć. 2. Za pomocą kabla sieciowego dostarczonego w zestawie, podłączyć modem do niebieskiego portu WAN routera. Nie należy jeszcze podłączać komputerów! 3. Podłączyć zasilanie modemu i zaczekać, aż jego lampka kontrolna będzie wskazywać normalne działanie. 4. Podłączyć zasilanie routera i odczekać 1 minutę, aż router przeprowadzi rozruch i własną konfigurację. Jest to bardzo ważne! 5. Jeżeli jakiekolwiek komputery lub inne urządzenia są już połączone za pomocą kabli sieciowych, można teraz podłączyć te kable do żółtych portów LAN routera. 6. Ponownie odczekać minutę. Router został zainstalowany! Komputery połączone za pomocą kabla posiadają już dostęp do Internetu, natomiast w przypadku komputerów działających w sieci bezprzewodowej konieczne jest wykonanie jeszcze jednego kroku zgodnie z poniższymi instrukcjami, dotyczącymi różnych wersji systemu operacyjnego Windows. Podłączanie do sieci bezprzewodowej Windows XP: Kliknąć prawym przyciskiem myszki ikonę połączenia bezprzewodowego w prawym dolnym rogu ekranu i kliknąć View Available Wireless Networks (Zobacz dostępne sieci bezprzewodowe): 260

4 Wyświetlone zostanie okno Choose a wireless network (Wybierz sieć bezprzewodową). W tym oknie należy wybrać Sweex LW310V2, kliknąć przycisk Connect (Połącz) i postępować zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi na ekranie: Windows Vista: Kliknąć prawym przyciskiem myszki ikonę Network & Sharing Center w prawym dolnym rogu ekranu, kliknąć Connect to a network (Podłącz do sieci): Wyświetlone zostanie okno Connect to a network (Podłączanie do sieci). W tym oknie należy wybrać Sweex LW310V2, kliknąć przycisk Connect (Połącz) i postępować zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi na ekranie: Uwaga: Jeżeli obok symbolu sieci znajduje się czerwony krzyżyk oraz tekst: The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network (Ustawienia sieci zapisane w tym komputerze nie odpowiadają parametrom sieci), należy postąpić w sposób opisany w rozdziale niniejszej instrukcji, dotyczącym rozwiązywania problemów. 261

5 Jeżeli na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 lub aktualizacją Feature Pack for Wireless, a połączenie za pośrednictwem routera jest ustanawiane po raz pierwszy, system Vista umożliwi szybką konfigurację i zabezpieczenie sieci bezprzewodowej standardem WPS. Po podłączeniu routera pojawi się następujące okno, na którym należy wprowadzić kod PIN z etykiety zamieszczonej na spodzie routera i kliknąć przycisk Next (Dalej): W kolejnym oknie należy wpisać nazwę sieci bezprzewodowej, wprowadzić klucz dostępu i kliknąć przycisk Next (Dalej), aby rozpocząć konfigurację routera: Uwaga: Wprowadzony klucz należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ będzie niezbędny w celu dodawania do sieci starszych urządzeń, które nie obsługują standardu WPS (np. komputer z systemem Windows XP). Na tym etapie sieć jest już skonfigurowana i zabezpieczona, dlatego można pominąć rozdziały Wireless network configuration ( Konfiguracja sieci bezprzewodowej ) oraz Securing your wireless network ( Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej ). 262

6 Windows 7: System Windows 7 automatycznie wykryje dostępne sieci bezprzewodowe, a w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się następująca ikona: Uwaga: Jeżeli ikona jest przekreślona czerwonym krzyżykiem, komputer znajduje się poza zasięgiem sieci bezprzewodowych. W takim przypadku należy zapoznać się z częścią instrukcji poświęconą rozwiązywaniu problemów. Po kliknięciu ikony pojawi się lista sieci bezprzewodowych. Należy wybrać sieć Sweex LW310V2, zaznaczyć pole Connect Automatically (Połącz automatycznie), kliknąć przycisk Connect (Połącz) i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie: Jeżeli połączenie za pośrednictwem routera jest ustanawiane po raz pierwszy, system Windows 7 umożliwi szybką konfigurację i zabezpieczenie sieci bezprzewodowej standardem WPS. Po ustanowieniu połączenia pojawi się następujące okno: Po kliknięciu przycisku OK pojawi się okno z polem do wprowadzenia kodu PIN routera. Kod podano na etykiecie znajdującej się na spodzie routera. Po wpisaniu kodu kliknąć Next (Dalej): 263

7 Pojawi się następujące okno, na którym należy wpisać nazwę sieci bezprzewodowej, a następnie kliknąć przycisk Next, aby rozpocząć konfigurację routera: Uwaga: Domyślnym standardem zabezpieczania w tej procedurze konfiguracyjnej jest WPA2. Jeżeli w sieci znajdują się urządzenia, które nie obsługują WPA2, standard zabezpieczania można zmienić za pomocą przycisku Advanced (Zaawansowane). Po skonfigurowaniu routera pojawi się następujące okno: Uwaga: Wprowadzony klucz należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ będzie niezbędny w celu dodawania do sieci starszych urządzeń, które nie obsługują standardu WPS (np. komputer z systemem Windows XP). Na tym etapie sieć jest już skonfigurowana i zabezpieczona, dlatego można pominąć rozdziały Konfiguracja sieci bezprzewodowej oraz Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej. 264

8 Konfiguracja zaawansowana Konfiguracja zaawansowana może zostać przeprowadzona, kiedy użytkownik dokładnie zna ustawienia wymagane przez dostawcę usług internetowych lub w przypadku, jeśli konfiguracja prosta zakończyła się niepowodzeniem. Istnieje 5 możliwych konfiguracji. Zostały one wymienione wraz ze szczegółowymi instrukcjami konfiguracyjnymi. Ustawienia odpowiadające poszczególnym dostawcom usług internetowych zostały wymienione na liście dostawców zamieszczonej poniżej w niniejszej instrukcji. Lista zawiera nazwy najważniejszych dostawców usług internetowych oraz ich usługi. Obok każdej usługi wymienione zostały wymagane ustawienia. Uwaga: Jeżeli którekolwiek z wymienionych poniżej ustawień nie działają natychmiastowo, należy wyłączyć modem, odczekać kilka minut, a następnie ponownie włączyć zasilanie modemu. Logowanie do routera: W przypadku konfiguracji zaawansowanej, konieczne jest zalogowanie się do routera, aby możliwe było ręczne wprowadzenie ustawień połączenia internetowego. Aby zalogować się do routera, należy uruchomić przeglądarkę Internet Explorer, wyczyścić pasek adresu i wpisać w nim: a następnie wcisnąć Enter. Powinno zostać wyświetlone następujące okno: Wpisać sweex jako nazwę użytkownika i mysweex jako hasło, a następnie kliknąć OK. Jeżeli logowanie nie jest możliwe, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w rozdziale niniejszej instrukcji, dotyczącym rozwiązywania problemów. Powinien zostać wyświetlony następujący ekran: Kliknąć Next (Dalej), aby rozpocząć konfigurację zaawansowaną. Jeżeli wyświetlony został inny ekran, należy kliknąć Internet Configuration (Konfiguracja internetowa) w menu po lewej stronie: Powinien zostać wyświetlony następujący ekran Przewodnika Konfiguracji internetowej: 265

9 Można teraz przeprowadzić konfigurację zaawansowaną, używając jednej z opisanych poniżej dostępnych konfiguracji. Sprawdzenie, czy router został prawidłowo podłączony do sieci Internet W przypadku konfiguracji 1 4 możliwe jest sprawdzenie za pośrednictwem routera, czy połączenie internetowe działa prawidłowo. Po wprowadzeniu ustawień konfiguracji, router powinien przetworzyć wprowadzone zmiany i przejść do strony System Status (Status systemu). Jeżeli tak się nie stanie, użytkownik powinien kliknąć System Status (Status systemu) w menu po lewej stronie. Strona statusu wygląda w sposób następujący: Jeżeli router jest prawidłowo podłączony do Internetu, wyświetlony zostanie komunikat: Internet Connection: Connected (Połączone internetowe: podłączone) Konfiguracja 1: DHCP z funkcją MAC address clone (klon adresu) Niektórzy dostawcy usług internetowych wymagają określonego adresu MAC w celu nawiązania połączenia z ich modemem. Jeżeli jest tak w przypadku dostawcy usług internetowych obsługującego użytkownika, można przeprowadzić klonowanie adresu MAC z komputera do portu WAN routera, aby dostawca usług internetowych zaakceptował router w swojej sieci. Uwaga: Klonowanie adresu MAC musi zostać wykonane z komputera, który był wcześniej podłączony do modemu, a komputer ten musi być połączony z routerem za pośrednictwem kabla sieciowego. Klonowanie adresu MAC zwykle nie działa w przypadku połączeń bezprzewodowych. 266

10 Kliknąć Dynamic IP / DHCP (Dynamiczny adres IP / DHCP), aby wyświetlić następujący ekran: Kliknąć przycisk Clone MAC Address (Klonuj adres MAC). Powinno być widoczne, że adres MAC zostaje zmieniony. Kliknąć przycisk Next (Dalej), a następnie Apply (Zastosuj). Konfiguracja 2: PPPoE Jeżeli dostawca usług internetowych wymaga połączenia typu PPPoE, należy kliknąć przycisk PPPoE. Wyświetlony zostanie następujący ekran: Należy wpisać nazwę rachunku (nazwę użytkownika) przyznaną przez dostawcę usług internetowych w polu Account (Rachunek) oraz hasło w polu Password (Hasło). Sklonować adres MAC tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli jest to wymagane przez dostawcę usług internetowych. Uwaga: Klonowanie adresu MAC musi zostać wykonane z komputera, który był wcześniej podłączony do modemu, a komputer ten musi być połączony z routerem za pośrednictwem kabla sieciowego. Klonowanie adresu MAC zwykle nie działa w przypadku połączeń bezprzewodowych. Po zakończeniu, kliknąć przycisk Next (Dalej), a następnie Apply (Zastosuj). 267

11 Konfiguracja 3: PPTP Jeżeli dostawca usług internetowych wymaga połączenia typu PPTP, należy kliknąć przycisk PPTP. Wyświetlony zostanie następujący ekran: Wypełnić odpowiednie pola w sposób wymagany przez dostawcę usług internetowych, kliknąć przycisk Next (Dalej), a następnie Apply (Zastosuj). Konfiguracja 4: L2TP L2TP to protokół bardzo podobny do PPTP. Jeżeli dostawca usług internetowych wymaga połączenia typu L2TP, należy kliknąć przycisk L2TP. Wyświetlony zostanie następujący ekran: Wypełnić odpowiednie pola w sposób wymagany przez dostawcę usług internetowych, kliknąć przycisk Next (Dalej), a następnie Apply (Zastosuj). 268

12 Konfiguracja 5: Static IP (Statyczny adres IP) Aby skonfigurować port WAN routera dla statycznego adresu IP, należy kliknąć przycisk Static IP (Statyczny adres IP). Wyświetlony zostanie następujący ekran: Wypełnić odpowiednie pola w sposób wymagany przez dostawcę usług internetowych, sklonować adres MAC tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli jest to wymagane przez dostawcę usług internetowych. Uwaga: Klonowanie adresu MAC musi zostać wykonane z komputera, który był wcześniej podłączony do modemu, a komputer ten musi być połączony z routerem za pośrednictwem kabla sieciowego. Klonowanie adresu MAC zwykle nie działa w przypadku połączeń bezprzewodowych. Po zakończeniu, kliknąć przycisk Next (Dalej), a następnie Apply (Zastosuj). Konfiguracja 6: 802.1x Aby skonfigurować port WAN routera na potrzeby połączenia uwierzytelnianego standardem 802.1x, należy kliknąć przycisk 802.1X. Wyświetlone zostanie następujące okno: Należy wypełnić wszystkie pola wymaganymi danymi. Po zakończeniu, kliknąć przycisk Next (Dalej), a następnie Apply (Zastosuj). 269

13 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Zaleca się, aby ustawienia sieci bezprzewodowej były modyfikowane wyłącznie z komputera podłączonego do routera za pomocą kabla sieciowego, w szczególności jeżeli chodzi o ustawienia zabezpieczeń. Zabezpiecza to przed utratą połączenia w przypadku pomyłkowego wprowadzenia nieprawidłowych ustawień. Aby zmodyfikować konfigurację sieci bezprzewodowej, należy najpierw zalogować się do routera w sposób opisany w rozdziale Advanced Setup (Konfiguracja zaawansowana), a następnie kliknąć Wireless Network (Sieć bezprzewodowa) w menu po lewej stronie. Wyświetlony zostanie następujący ekran: SSID Najważniejsze ustawienie na tym ekranie to SSID, czyli nazwa sieci bezprzewodowej użytkownika, wykorzystywana w celu identyfikacji. Kiedy transmisja SSID jest aktywna, użytkownik i wszystkie osoby znajdujące się w zasięgu sieci mogą widzieć tę nazwę na liście dostępnych sieci bezprzewodowych. Zaleca się, aby domyślna nazwa SSID, czyli Sweex LW310V2 została zmieniona, ponieważ może ona spowodować konflikt urządzeń, jeżeli wiele routerów tego samego modelu jest używane w niewielkie odległości od siebie. Aby zmienić nazwę SSID, należy ponownie połączyć się z siecią bezprzewodową w sposób opisany w rozdziale Podłączanie do sieci bezprzewodowej. Kanał Ustawienie Kanału określa częstotliwość, z jaką router przesyła swój sygnał bezprzewodowy. Po wybraniu opcji domyślnej AutoSelect (Wybór automatyczny), po włączeniu zasilania router przeprowadzi skanowanie wszystkich kanałów i automatycznie wybierze kanał, dla którego sygnał jest najlepszy. Przeprowadzenie zmiany kanału jest zalecane wyłącznie w przypadku, jeśli transmisja bezprzewodowa routera działa nieprawidłowo. 270

14 Inne ustawienia Te ustawienia są przeznaczone wyłącznie dla specjalistów i w normalnych warunkach użytkowania nie powinny być zmieniane. Ustawienia domyślne zapewniają najlepsze połączenie parametrów wydajności i kompatybilności. Dotyczy to również strony ustawień zaawansowanych, dostępnej z menu po lewej stronie. Po przeprowadzeniu zmiany któregokolwiek z ustawień, należy kliknąć przycisk Apply (Zastosuj), aby modyfikacje zostały zastosowane. Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej Funkcja zabezpiecza sieć bezprzewodową przed dostępem innych urządzeń, niż posiadające autoryzację. Firma Sweex zaleca wszystkim użytkownikom przeprowadzenie zabezpieczenia ich sieci bezprzewodowej. Zabezpieczenie sieci powinno być wykonane po ustanowieniu połączenia internetowego i przeprowadzeniu prawidłowej konfiguracji routera. Istnieją trzy metody przeprowadzenia zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: WPA/WPA2 to metody umożliwiające ręczne zabezpieczenie sieci. Użytkownik tworzy specjalny klucz dostępu, a następnie tylko urządzenia posiadające ten klucz mogą uzyskać dostęp do sieci. Użytkownik musi ręcznie wpisać klucz w każdym urządzeniu, które ma posiadać dostęp do sieci. Standard WPA jest obsługiwany przez system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i nowsze wersje oraz większość innych urządzeń. Obecnie standard ten jest zalecaną metodą zabezpieczania sieci bezprzewodowych. WPA2 jest rozwinięciem standardu WPA i wymaga co najmniej systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3. WPS to funkcja nadrzędna wobec WPA, umożliwiająca automatyczną konfigurację i przesyłanie kluczy WPA za pośrednictwem kodu PIN lub wciśnięcia przycisku. Standard WPS jest obsługiwany przez system Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 oraz Windows 7. W systemie Windows XP obsługa WPS zależy od oprogramowania lub narzędzi dostarczonych przez producenta bezprzewodowej karty sieciowej. Niektóre starsze urządzenia wyprodukowane w roku 2005 lub wcześniej, a także systemy operacyjne Windows 98, ME, 2000 i starsze wersje Windows XP (przed dodatkiem Service Pack 2) mogą nie obsługiwać standardu WPA. W takim przypadku należy zastosować starszą metodę zabezpieczania sieci bezprzewodowej WEP. Stosowanie standardu WEP nie jest już zalecane, ponieważ w świetle dzisiejszych standardów metoda nie zapewnia pełnego zabezpieczenia sieci. Aby otworzyć stronę Security Settings (Ustawienia bezpieczeństwa), należy kliknąć Wireless Network Security Setings (Sieć bezprzewodowa ustawienia bezpieczeństwa) w menu po lewej stronie. 271

15 Metoda 1: WPA Wykonanie zabezpieczenia sieci za pomocą funkcji WPA jest przeprowadzane w 2 krokach: 1. Wybrać następujące ustawienia: Security Mode (Tryb zabezpieczenia): Mixed WPA/WPA2 Personal (Mieszane osobiste zabezpieczenie WPA/WPA2) WPA Algorithms (Algorytmy WPA): TKIP & AES Pass Phrase (Zdanie hasła): W tym polu należy wpisać klucz (hasło) dostępu do sieci bezprzewodowej. Hasło to powinno być inne, niż zwykła nazwa gościa lub jego hasło. Minimalna długość hasła to 8 znaków. Należy zapisać hasło i zachować je w pobliżu routera. W przypadku utraty hasła należy postępować w sposób opisany w rozdziale poświęconym rozwiązywaniu problemów. 2. Po zakończeniu, kliknąć przycisk Apply (Zastosuj). Jeżeli połączenie bezprzewodowe było nawiązane, zostanie teraz utracone. Należy postąpić w sposób opisany w rozdziale Podłączanie do sieci bezprzewodowej niniejszej instrukcji, aby ponownie nawiązać połączenie (które teraz jest już zabezpieczone). Metoda 2: WPS W przypadku tej metody nie są wymagane żadne dodatkowe ustawienia, wystarczy jedynie wcisnąć przycisk WPS na tylnej ściance routera. Po kilku sekundach, lampka kontrolna WPS na przedniej ściance routera zacznie migotać. Kiedy lampka migocze, można podłączyć urządzenie wyposażone w funkcję WPS do routera. Po prawidłowym połączeniu, lampka kontrolna WPS przestanie migotać. Aby podłączyć kolejne urządzenie wyposażone w funkcję WPS, wystarczy wcisnąć przycisk ponownie przed jego podłączeniem. Kiedy zabezpieczone połączenie WPS zostało ustanowione po raz pierwszy, wszystkie poprzednio podłączone urządzenia utracą połączenie. Należy podłączyć je, używając tej samej metody WPS lub ręcznie, wprowadzając klucz WPA w sposób opisany powyżej. Aby podłączyć urządzenie nie wyposażone w funkcję WPS do zabezpieczonego routera WPS, należy kliknąć Wireless Network - WPS Settings (Sieć bezprzewodowa Ustawienia WPS) w menu po lewej stronie, a następnie WPS Key (ASCII) (Klucz WPS (ASCII)) to klucz WPA służący do podłączenia urządzeń nie wyposażonych w funkcję WPS. 272

16 Metoda 3: WEP Przeprowadzenie zabezpieczenia sieci za pomocą funkcji WEP jest wykonywane w 2 krokach: 1. Wybrać następujące ustawienia: Security Mode (Tryb zabezpieczenia): Mixed WEP (funkcja WEP mieszana) Klucz domyślny: Key 1 (Klucz 1) Klucz 1 WEP: W tym polu należy wpisać klucz (hasło) dostępu do sieci bezprzewodowej. Powinien to być klucz składający się z 5 znaków, trudny do odgadnięcia lub po zmianie z ASCII na HEX, kod 10-cyfrowy. Zalecamy, aby zapisać klucz WEP i przechowywać go w pobliżu routera. W przypadku utraty klucza należy postępować w sposób opisany w rozdziale poświęconym rozwiązywaniu problemów. 2. Po zakończeniu, kliknąć przycisk Apply (Zastosuj). Jeżeli połączenie bezprzewodowe było nawiązane, zostanie teraz utracone. Należy postąpić w sposób opisany w rozdziale Podłączanie do sieci bezprzewodowej niniejszej instrukcji, aby ponownie nawiązać połączenie (które teraz jest już zabezpieczone). Funkcje zaawansowane W tym rozdziale opisane zostały zaawansowane funkcje routera. Przedstawione poniżej informacje są przeznaczone dla osób posiadających podstawową wiedzę na temat technologii sieci komputerowych i używanej terminologii. DHCP statyczny Domyślnie, router dynamicznie przyznaje adresy IP wszystkim podłączonym urządzeniom za pomocą protokołu DHCP. Jest to najbardziej przyjazna dla użytkownika metoda konfiguracji sieci, może jednak powodować, że adresy IP będą się zmieniać w miarę upływu czasu lub kiedy urządzenie będzie podłączane ponownie. W niektórych przypadkach jest to niekorzystne, na przykład kiedy użytkownik korzysta z funkcji otwierania portów, adres IP urządzenia musi pozostawać taki sam. Możliwym rozwiązaniem jest skonfigurowanie adresu IP urządzenia, może to jednak spowodować pewne problemy, kiedy urządzenie ma również być używane w innej sieci. Innym rozwiązaniem jest ustawienie routera w taki sposób, aby zawsze przyznawał urządzeniu taki sam adres IP. Metoda ta jest nazywana statyczną rezerwacją adresu DHCP lub DHCP. Aby skonfigurować statyczny adres DHCP urządzenia, należy zalogować się do routera w sposób opisany w rozdziale Advanced setup (Konfiguracja zaawansowana) i kliknąć DHCP Server DHCP List & Binding (Serwer DHXP Lista i powiązania DHCP w menu po lewej stronie. Wyświetlony zostanie następujący ekran: 273

17 Aby skonfigurować urządzenie dla statycznego adresu DHCP, należy wpisać adres docelowy oraz odpowiadający mu adres MAC urządzenia w pozycji adresu statycznego IP, a następnie kliknąć przycisk Add (Dodaj) i Apply (Zastosuj). Na liście wymienione są adresy IP i MAC wszystkich automatycznie skonfigurowanych urządzeń, które są obecnie aktywne w sieci. Uwaga: Nie należy przyznawać statycznych adresów DHCP należących do zakresu od do ! Zakres ten jest wykorzystywany do dynamicznego przyznawania adresów. Adresy (adres samego routera) i (adres transmisji) również nie mogą być wykorzystywane. Otwieranie portów (serwer wirtualny) i konfiguracja DMZ W przypadku niektórych zastosowań, urządzeń i serwerów, może być konieczne skonfigurowanie funkcji otwierania portów, aby mogły one działać prawidłowo przy funkcji zabezpieczenia routera (firewall). Jest tak dlatego, że firewall domyślnie blokuje wszystkie połączenia przychodzące i dopuszcza jedynie połączenia wychodzące. Z przyczyn technicznych, wbudowany firewall zawsze uczestniczy w pracy routera i nie może zostać całkowicie wyłączony. Funkcja przekierowania portów nakazuje routerowi, aby akceptował połączenie przychodzące do określonego portu i kieruje je do adresu IP urządzenia w sieci lokalnej użytkownika. Proszę zauważyć, że kiedy w tym rozdziale mówimy o portach, oznaczają one porty TCP lub UDP, nie chodzi tutaj o porty WAN i LAN na tylnej ściance routera. Funkcja DMZ to specjalny przypadek otwierania portów, kiedy router przekierowuje wszystkie połączenia przychodzące na określony adres. Aby skonfigurować przekierowanie portów, należy zalogować się do routera w sposób opisany w rozdziale Advanced setup (Konfiguracja zaawansowana) i kliknąć Virtual Server Port Range Forwarding (Serwer wirtualny otwieranie zakresu portów) w menu po lewej stronie. Wyświetlony zostanie następujący ekran: Aby przekierowywany był tylko pojedynczy port, należy dwukrotnie wpisać jego numer w pierwszym pustym wierszu, wpisać adres IP przekierowania, wybrać odpowiedni protokół, zaznaczyć pole Enable (Włącz) i kliknąć przycisk Apply (Zastosuj). Aby wprowadzić przekierowywanie wielu kolejnych portów, wystarczy wpisać pierwszy port w polu Port początkowy oraz ostatni port w polu Port końcowy Nie jest możliwe przekierowanie więcej niż 10 zakresów portów. Aby skorzystać z funkcji DMZ, należy kliknąć DMZ w menu po lewej stronie, wpisać adres IP urządzenia, zaznaczyć pole Enable (Włącz) i kliknąć przycisk Apply (Zastosuj). 274

18 Traffic Control (Kontrola ruchu sieciowego) Kontrola ruchu sieciowego jest również nazywana zarządzaniem przepustowością. Funkcja umożliwia ograniczanie przepustowości jednego lub więcej urządzeń w sieci. Rozwiązanie jest przydatne na przykład w celu zarezerwowania przepustowości dla telefonu VOIP lub ograniczenia przepustowości dostępnej dla programów typu peer-to-peer. Aby ustawić kontrolę ruchu sieciowego, należy się zalogować do routera jak opisano w rozdziale Konfiguracja zaawansowana, kliknąć Traffic Control (Kontrola ruchu sieciowego) w menu z lewej strony i zaznaczyć pole Enable (Włącz). Wyświetlone zostanie następujące okno: W pierwszej kolejności należy ustawić przepustowość wysyłania i pobierania danych sieci WAN w kb/s. Zalecane jest ustawianie szybkości na poziomie o 10% mniejszym, niż wartości podane przez dostawcę usług internetowych lub ustalenie przepustowości za pośrednictwem strony internetowej do sprawdzania szybkości łącza i zmniejszenie parametrów o 5%. Dalej można rozpocząć tworzenie wyjątków. Wprowadzić adres(y) portu(ów) i wybrać protokół(y), których ma dotyczyć wyjątek lub wybrać określoną usługę z listy, następnie ustawić adres IP urządzenia lub zakres adresów IP w przypadku wielu urządzeń i wprowadzić gwarantowaną i maksymalną przepustowość. Następnie zaznaczyć pole Apply (Zastosuj) i kliknąć przycisk Add (Dodaj), aby dodać wyjątek. Po zakończeniu dodawania wyjątków kliknąć przycisk Apply (Zastosuj). Uwaga: W przypadku ustalania wyjątków dla kontroli ruchu sieciowego konkretnego urządzenia, zalecane jest nadanie urządzeniu w pierwszej kolejności statycznego adresu IP DHCP. W przeciwnym razie adres IP urządzenia może się zmienić i wyjątek przestanie go dotyczyć lub będzie stosowany do innego komputera. Client filtering (Filtrowanie klientów) Filtrowanie klientów umożliwia wyłączanie dostępu do Internetu dla poszczególnych urządzeń na podstawie harmonogramu. 275

19 Aby ustawić filtrowanie klientów, należy zalogować się do routera jak opisano w rozdziale Konfiguracja zaawansowana, wybrać opcję Security Settings (Ustawienia zabezpieczeń) w menu z lewej strony i zaznaczyć pole Enable (Włącz). Wyświetlone zostanie następujące okno: W powyższym przykładzie dostęp do Internetu jest zablokowany dla wszystkich urządzeń w godzinach 22:00-07:00. Maksymalnie można ustalić 10 reguł dostępu. Uwaga: Zalecane jest, aby w przypadku stosowania filtrowania klientów do konkretnego urządzenia nadać mu w pierwszej kolejności statyczny adres IP DHCP. W przeciwnym razie adres IP urządzenia może się zmienić i filtrowanie przestanie go dotyczyć lub będzie stosowane do innego komputera. Rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisane zostały najczęściej spotykane problemy oraz sposób ich rozwiązywania. Przewodnik Szybkiej Konfiguracji na płycie CD nie może nawiązać połączenia z routerem pod adresem System Windows informuje, że użytkownik już posiada działające połączenie sieciowe. Problem może być związany z nieprawidłowymi ustawieniami IP komputera. Należy sprawdzić i zmodyfikować te ustawienia w sposób następujący: Windows XP 1. Kliknąć przycisk Start w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie Control Panel (Panel sterowania) 276

20 2. W Panelu sterowania, kliknąć Network and Internet Connections (Połączenia sieciowe i internetowe), a następnie ikonę Network Connections (Połączenia sieciowe). Jeżeli Panel sterowania znajduje się w trybie widoku klasycznego, można bezpośrednio kliknąć ikonę Network Connections (Połączenia sieciowe). 3. Kliknąć prawym przyciskiem myszki pierwszą podłączoną sieć LAN lub szybkie połączenie internetowe, w tym przypadku Local Area Connection (Połączenie sieci lokalnej), a następnie kliknąć Properties (Właściwości) w menu kontekstowym. Jeżeli użytkownik korzysta z wielu połączeń, należy powtórzyć kroki od 3 do 6 dla każdego połączenia. 4. Otwierane jest okno właściwości połączenia. W tym oknie należy wybrać Internet Protocol (Protokół internetowy) z listy pozycji, a następnie kliknąć przycisk Properties (Właściwości): 277

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu firmy Sweex. Firma Sweex zwraca szczególną uwagę na kwestie związane z jakością, niezawodnością, funkcjonalnością,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Wersja polska LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób

Bardziej szczegółowo

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Przód urządzenia Status Wył. Znaczenie Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LAN1x t/m 4x Wł. Komputer lub inne urządzenie sieciowe jest podłączone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N

Przewodnik użytkownika Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N Przewodnik użytkownika 1 Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N Oświadczenie o Prawach Autorskich jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Inne wymienione tu znaki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Linksys X-Series Router bezprzewodowy z modemem ADSL2+ Spis treści Podręcznik użytkownika Spis treści Opis produktu X1000..................................... 1 Góra 1 Tył 2 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200

EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 3 1.1 Zawartość opakowania... 3 2.0 Konfiguracja routera bezprzewodowego... 3 2.1 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi Router bezprzewodowy G Instrukcja obsługi PM01110pd F5D7234-4 Spis treści Spis treści części 1 Wprowadzenie 1 Zalety sieci domowej 1 Zalety sieci bezprzewodowej 1 Optymalne umieszczenie routera pod względem

Bardziej szczegółowo

Wersja polska SPIS TREŚCI

Wersja polska SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Dane techniczne 236 Rozgałęźnik 237 Podłączanie modemu ADSL 2 Sweex 238 Konfiguracja komputera w celu podłączenia do modemu 238 Ustawienia przeglądarki internetowej dla Windows 98SE, 2000 i

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika Router bezprzewodowy typu N PL Podręcznik użytkownika F5D8233qs_4 Spis treści 1. Wprowadzenie...1 Zalety sieci bezprzewodowej...1 Umieszczenie bezprzewodowego routera N...3 2. Charakterystyka produktu...7

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika 2 www.tracer.eu Bezprzewodowy Router

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

WAR-54G 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54G 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54G 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika rev 1.0 9-04 R24.0780.00 Znaki handlowe: Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

My Net. Routery N600, N750 i N900. Podręcznik użytkownika

My Net. Routery N600, N750 i N900. Podręcznik użytkownika My Net Routery N600, N750 i N900 Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo