LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LW310V2 Sweex Wireless 300N Router"

Transkrypt

1 LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Uwaga! Na załączonej płycie CD-ROM znajduje się Przewodnik Szybkiej Konfiguracji. Zawiera on procedurę łatwej instalacji, umożliwiającą przeprowadzenie szybkiej konfiguracji routera. Chronić bezprzewodowy router Sweex 300N przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie słoneczne lub w pobliżu urządzeń grzewczych. Nie używać bezprzewodowego routera Sweex 300N w otoczeniu szczególnie wilgotnym lub zakurzonym. Należy zabezpieczyć urządzenie przed upadkiem z wysokości i mocnymi uderzeniami mogą one spowodować uszkodzenie wewnętrznych części elektronicznych. Nigdy nie otwierać urządzenia na własną rękę żadne części nie są przeznaczone do naprawy przez użytkownika. Otwarcie urządzenia powoduje unieważnienie gwarancji. Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu: Bezprzewodowy router 300N Zasilacz Kabel sieciowy Płyta CD ze sterownikiem, oprogramowaniem oraz niniejszą instrukcją obsługi W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione. Lista terminologii W niniejszej instrukcji wykorzystane zostały wyrażenia o charakterze technicznym. Należy dobrze zrozumieć ich znaczenie przed przystąpieniem do instalowania i konfiguracji routera. Router: Produkt, który użytkownik właśnie zakupił. Router działa jako interfejs pomiędzy dwiema sieciami - WAN LAN. Kabel sieciowy. Kabel sieciowy jest wykorzystywany do podłączenia urządzeń działających w sieci, takich jak komputery, modemy oraz routery. Użytkownik może posiadać już taki kabel kabel dostarczany w zestawie jest przeznaczony do połączenia routera z modemem. ISP: Dostawca usług internetowych, czyli firma, która zapewnia użytkownikowi połączenie z siecią Internet. Modem szerokopasmowy: W dalszej części instrukcji: modem. Modem to urządzenie, które użytkownik już posiada lub zostało mu dostarczone przez dostawcę usług internetowych w celu zapewnienia połączenia z siecią Internet. Dwa najczęściej spotykane rodzaje modemów to modemy przewodowe lub ADSL, ale istnieją również inne modele. LAN: LAN to skrót od angielskiego wyrażenia Local Area Network (sieć lokalna). W tym przypadku, sieć lokalna LAN obejmuje cztery porty w kolorze żółtym oraz sieć bezprzewodową. Dzięki użyciu routera, wszystkie komputery użytkownika będą tworzyć pojedynczą sieć lokalną LAN. WAN: WAN to skrót od angielskiego wyrażenia Wide Area Network (sieć odległa) w większości wypadków oznacza Internet. Zabezpieczenie połączenia bezprzewodowego: Domyślnie, sieć bezprzewodowa routera nie jest zabezpieczona. Oznacza to, że ktokolwiek znajdujący się w zasięgu działania routera (na przykład sąsiedzi) może podłączyć się do sieci i korzystać z połączenia internetowego należącego do użytkownika. Zabezpieczenie połączenia bezprzewodowego chroni sieć w taki sposób, że mogą podłączyć się do niej jedynie urządzenia posiadające autoryzację. Firma Sweex zaleca wszystkim użytkownikom zabezpieczenie sieci po instalacji za pośrednictwem standardów WPA lub WPS, które zostały opisane w rozdziale securing your wireless network ( zabezpieczenie sieci bezprzewodowej ) niniejszej instrukcji. 258

2 Opis produktu Przód 1. Lampka kontrolna zasilania: Oznacza, że router jest zasilany. 2. Lampka kontrolna SYS: Migotanie lampki kontrolnej SYS oznacza prawidłowe funkcjonowanie routera Lampka kontrolna WPS: Kiedy lampka migocze, możliwe jest podłączenie routera do urządzenia WPS. Dalsze informacje zostały zamieszczone w rozdziale: Securing your wireless network ( Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej ). 4. Lampka kontrolna WLAN: Lampka wskazuje, że sieć bezprzewodowa jest aktywna. Migotanie lampki oznacza działanie sieci. 5. Lampka kontrolna portów LAN 4-1: Lampka oznacza aktywne połączenie z odpowiadającym jej portem LAN. Migotanie lampki oznacza działanie sieci. 6. Lampka kontrolna portów WAN: Lampka oznacza aktywne połączenie z portem WAN. Migotanie lampki oznacza działanie sieci WAN. Tył 1. Gniazdko zasilania AC: Do tego gniazdka należy podłączyć zasilacz dostarczony w zestawie. W przypadku utraty zasilacza może on zostać zastąpiony innym modelem wyposażonym w wyjście AC 9 V o prądzie znamionowym 1,2 A. 2. Port WAN: Do tego portu należy podłączyć kabel sieciowy od modemu dostarczonego przez dostawcę usług internetowych. Po prawidłowym wykonaniu połączenia z siecią WAN, lampka kontrolna WAN na przedniej ściance routera zaświeci się. Jest to konieczne w celu uzyskania dostępu do Internetu. 3. Porty LAN 1-4: Te porty służą do łączenia z komputerem za pomocą kabla sieciowego. Kiedy komputer jest włączony, odpowiadająca mu lampka kontrolna na przedniej ściance routera zaświeci się. 4. Przycisk WPS: Przycisk umożliwiający aktywowanie zabezpieczenia połączenia bezprzewodowego WPS. Dalsze informacje dotyczące WPS zostały zamieszczone w rozdziale Securing your wireless network ( Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej ). Przycisk pełni również funkcję przycisku reset. Dalsze informacje dotyczące procedury resetowania zamieszczono w części poświęconej rozwiązywaniu problemów. Instalacja routera Istnieją trzy możliwości przeprowadzenia instalacji routera: Kreator instalacji zamieszczony na płycie CD Konfiguracja prosta, opisana w niniejszej instrukcji Konfiguracja zaawansowana, również opisana w niniejszej instrukcji W przypadku konfiguracji szybkiej oraz prostej przyjęte zostały ustawienia domyślne, które w przypadku większości użytkowników będą funkcjonować prawidłowo. Użytkownicy zaawansowani, którzy wiedzą, jakiego sposobu konfiguracji wymaga ich dostawca usług internetowych, mogą przeprowadzić bezpośrednio konfigurację zaawansowaną. 259

3 Konfiguracja prosta Konfiguracja prosta jest wykonywana w 7 krokach: 1. Wyłączyć zasilanie modemu. Jeżeli komputer lub kilka komputerów jest podłączone do modemu za pomocą kabla sieciowego, należy je odłączyć. 2. Za pomocą kabla sieciowego dostarczonego w zestawie, podłączyć modem do niebieskiego portu WAN routera. Nie należy jeszcze podłączać komputerów! 3. Podłączyć zasilanie modemu i zaczekać, aż jego lampka kontrolna będzie wskazywać normalne działanie. 4. Podłączyć zasilanie routera i odczekać 1 minutę, aż router przeprowadzi rozruch i własną konfigurację. Jest to bardzo ważne! 5. Jeżeli jakiekolwiek komputery lub inne urządzenia są już połączone za pomocą kabli sieciowych, można teraz podłączyć te kable do żółtych portów LAN routera. 6. Ponownie odczekać minutę. Router został zainstalowany! Komputery połączone za pomocą kabla posiadają już dostęp do Internetu, natomiast w przypadku komputerów działających w sieci bezprzewodowej konieczne jest wykonanie jeszcze jednego kroku zgodnie z poniższymi instrukcjami, dotyczącymi różnych wersji systemu operacyjnego Windows. Podłączanie do sieci bezprzewodowej Windows XP: Kliknąć prawym przyciskiem myszki ikonę połączenia bezprzewodowego w prawym dolnym rogu ekranu i kliknąć View Available Wireless Networks (Zobacz dostępne sieci bezprzewodowe): 260

4 Wyświetlone zostanie okno Choose a wireless network (Wybierz sieć bezprzewodową). W tym oknie należy wybrać Sweex LW310V2, kliknąć przycisk Connect (Połącz) i postępować zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi na ekranie: Windows Vista: Kliknąć prawym przyciskiem myszki ikonę Network & Sharing Center w prawym dolnym rogu ekranu, kliknąć Connect to a network (Podłącz do sieci): Wyświetlone zostanie okno Connect to a network (Podłączanie do sieci). W tym oknie należy wybrać Sweex LW310V2, kliknąć przycisk Connect (Połącz) i postępować zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi na ekranie: Uwaga: Jeżeli obok symbolu sieci znajduje się czerwony krzyżyk oraz tekst: The settings saved on this computer for the network do not match the requirements of the network (Ustawienia sieci zapisane w tym komputerze nie odpowiadają parametrom sieci), należy postąpić w sposób opisany w rozdziale niniejszej instrukcji, dotyczącym rozwiązywania problemów. 261

5 Jeżeli na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 lub aktualizacją Feature Pack for Wireless, a połączenie za pośrednictwem routera jest ustanawiane po raz pierwszy, system Vista umożliwi szybką konfigurację i zabezpieczenie sieci bezprzewodowej standardem WPS. Po podłączeniu routera pojawi się następujące okno, na którym należy wprowadzić kod PIN z etykiety zamieszczonej na spodzie routera i kliknąć przycisk Next (Dalej): W kolejnym oknie należy wpisać nazwę sieci bezprzewodowej, wprowadzić klucz dostępu i kliknąć przycisk Next (Dalej), aby rozpocząć konfigurację routera: Uwaga: Wprowadzony klucz należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ będzie niezbędny w celu dodawania do sieci starszych urządzeń, które nie obsługują standardu WPS (np. komputer z systemem Windows XP). Na tym etapie sieć jest już skonfigurowana i zabezpieczona, dlatego można pominąć rozdziały Wireless network configuration ( Konfiguracja sieci bezprzewodowej ) oraz Securing your wireless network ( Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej ). 262

6 Windows 7: System Windows 7 automatycznie wykryje dostępne sieci bezprzewodowe, a w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się następująca ikona: Uwaga: Jeżeli ikona jest przekreślona czerwonym krzyżykiem, komputer znajduje się poza zasięgiem sieci bezprzewodowych. W takim przypadku należy zapoznać się z częścią instrukcji poświęconą rozwiązywaniu problemów. Po kliknięciu ikony pojawi się lista sieci bezprzewodowych. Należy wybrać sieć Sweex LW310V2, zaznaczyć pole Connect Automatically (Połącz automatycznie), kliknąć przycisk Connect (Połącz) i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie: Jeżeli połączenie za pośrednictwem routera jest ustanawiane po raz pierwszy, system Windows 7 umożliwi szybką konfigurację i zabezpieczenie sieci bezprzewodowej standardem WPS. Po ustanowieniu połączenia pojawi się następujące okno: Po kliknięciu przycisku OK pojawi się okno z polem do wprowadzenia kodu PIN routera. Kod podano na etykiecie znajdującej się na spodzie routera. Po wpisaniu kodu kliknąć Next (Dalej): 263

7 Pojawi się następujące okno, na którym należy wpisać nazwę sieci bezprzewodowej, a następnie kliknąć przycisk Next, aby rozpocząć konfigurację routera: Uwaga: Domyślnym standardem zabezpieczania w tej procedurze konfiguracyjnej jest WPA2. Jeżeli w sieci znajdują się urządzenia, które nie obsługują WPA2, standard zabezpieczania można zmienić za pomocą przycisku Advanced (Zaawansowane). Po skonfigurowaniu routera pojawi się następujące okno: Uwaga: Wprowadzony klucz należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ będzie niezbędny w celu dodawania do sieci starszych urządzeń, które nie obsługują standardu WPS (np. komputer z systemem Windows XP). Na tym etapie sieć jest już skonfigurowana i zabezpieczona, dlatego można pominąć rozdziały Konfiguracja sieci bezprzewodowej oraz Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej. 264

8 Konfiguracja zaawansowana Konfiguracja zaawansowana może zostać przeprowadzona, kiedy użytkownik dokładnie zna ustawienia wymagane przez dostawcę usług internetowych lub w przypadku, jeśli konfiguracja prosta zakończyła się niepowodzeniem. Istnieje 5 możliwych konfiguracji. Zostały one wymienione wraz ze szczegółowymi instrukcjami konfiguracyjnymi. Ustawienia odpowiadające poszczególnym dostawcom usług internetowych zostały wymienione na liście dostawców zamieszczonej poniżej w niniejszej instrukcji. Lista zawiera nazwy najważniejszych dostawców usług internetowych oraz ich usługi. Obok każdej usługi wymienione zostały wymagane ustawienia. Uwaga: Jeżeli którekolwiek z wymienionych poniżej ustawień nie działają natychmiastowo, należy wyłączyć modem, odczekać kilka minut, a następnie ponownie włączyć zasilanie modemu. Logowanie do routera: W przypadku konfiguracji zaawansowanej, konieczne jest zalogowanie się do routera, aby możliwe było ręczne wprowadzenie ustawień połączenia internetowego. Aby zalogować się do routera, należy uruchomić przeglądarkę Internet Explorer, wyczyścić pasek adresu i wpisać w nim: a następnie wcisnąć Enter. Powinno zostać wyświetlone następujące okno: Wpisać sweex jako nazwę użytkownika i mysweex jako hasło, a następnie kliknąć OK. Jeżeli logowanie nie jest możliwe, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w rozdziale niniejszej instrukcji, dotyczącym rozwiązywania problemów. Powinien zostać wyświetlony następujący ekran: Kliknąć Next (Dalej), aby rozpocząć konfigurację zaawansowaną. Jeżeli wyświetlony został inny ekran, należy kliknąć Internet Configuration (Konfiguracja internetowa) w menu po lewej stronie: Powinien zostać wyświetlony następujący ekran Przewodnika Konfiguracji internetowej: 265

9 Można teraz przeprowadzić konfigurację zaawansowaną, używając jednej z opisanych poniżej dostępnych konfiguracji. Sprawdzenie, czy router został prawidłowo podłączony do sieci Internet W przypadku konfiguracji 1 4 możliwe jest sprawdzenie za pośrednictwem routera, czy połączenie internetowe działa prawidłowo. Po wprowadzeniu ustawień konfiguracji, router powinien przetworzyć wprowadzone zmiany i przejść do strony System Status (Status systemu). Jeżeli tak się nie stanie, użytkownik powinien kliknąć System Status (Status systemu) w menu po lewej stronie. Strona statusu wygląda w sposób następujący: Jeżeli router jest prawidłowo podłączony do Internetu, wyświetlony zostanie komunikat: Internet Connection: Connected (Połączone internetowe: podłączone) Konfiguracja 1: DHCP z funkcją MAC address clone (klon adresu) Niektórzy dostawcy usług internetowych wymagają określonego adresu MAC w celu nawiązania połączenia z ich modemem. Jeżeli jest tak w przypadku dostawcy usług internetowych obsługującego użytkownika, można przeprowadzić klonowanie adresu MAC z komputera do portu WAN routera, aby dostawca usług internetowych zaakceptował router w swojej sieci. Uwaga: Klonowanie adresu MAC musi zostać wykonane z komputera, który był wcześniej podłączony do modemu, a komputer ten musi być połączony z routerem za pośrednictwem kabla sieciowego. Klonowanie adresu MAC zwykle nie działa w przypadku połączeń bezprzewodowych. 266

10 Kliknąć Dynamic IP / DHCP (Dynamiczny adres IP / DHCP), aby wyświetlić następujący ekran: Kliknąć przycisk Clone MAC Address (Klonuj adres MAC). Powinno być widoczne, że adres MAC zostaje zmieniony. Kliknąć przycisk Next (Dalej), a następnie Apply (Zastosuj). Konfiguracja 2: PPPoE Jeżeli dostawca usług internetowych wymaga połączenia typu PPPoE, należy kliknąć przycisk PPPoE. Wyświetlony zostanie następujący ekran: Należy wpisać nazwę rachunku (nazwę użytkownika) przyznaną przez dostawcę usług internetowych w polu Account (Rachunek) oraz hasło w polu Password (Hasło). Sklonować adres MAC tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli jest to wymagane przez dostawcę usług internetowych. Uwaga: Klonowanie adresu MAC musi zostać wykonane z komputera, który był wcześniej podłączony do modemu, a komputer ten musi być połączony z routerem za pośrednictwem kabla sieciowego. Klonowanie adresu MAC zwykle nie działa w przypadku połączeń bezprzewodowych. Po zakończeniu, kliknąć przycisk Next (Dalej), a następnie Apply (Zastosuj). 267

11 Konfiguracja 3: PPTP Jeżeli dostawca usług internetowych wymaga połączenia typu PPTP, należy kliknąć przycisk PPTP. Wyświetlony zostanie następujący ekran: Wypełnić odpowiednie pola w sposób wymagany przez dostawcę usług internetowych, kliknąć przycisk Next (Dalej), a następnie Apply (Zastosuj). Konfiguracja 4: L2TP L2TP to protokół bardzo podobny do PPTP. Jeżeli dostawca usług internetowych wymaga połączenia typu L2TP, należy kliknąć przycisk L2TP. Wyświetlony zostanie następujący ekran: Wypełnić odpowiednie pola w sposób wymagany przez dostawcę usług internetowych, kliknąć przycisk Next (Dalej), a następnie Apply (Zastosuj). 268

12 Konfiguracja 5: Static IP (Statyczny adres IP) Aby skonfigurować port WAN routera dla statycznego adresu IP, należy kliknąć przycisk Static IP (Statyczny adres IP). Wyświetlony zostanie następujący ekran: Wypełnić odpowiednie pola w sposób wymagany przez dostawcę usług internetowych, sklonować adres MAC tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli jest to wymagane przez dostawcę usług internetowych. Uwaga: Klonowanie adresu MAC musi zostać wykonane z komputera, który był wcześniej podłączony do modemu, a komputer ten musi być połączony z routerem za pośrednictwem kabla sieciowego. Klonowanie adresu MAC zwykle nie działa w przypadku połączeń bezprzewodowych. Po zakończeniu, kliknąć przycisk Next (Dalej), a następnie Apply (Zastosuj). Konfiguracja 6: 802.1x Aby skonfigurować port WAN routera na potrzeby połączenia uwierzytelnianego standardem 802.1x, należy kliknąć przycisk 802.1X. Wyświetlone zostanie następujące okno: Należy wypełnić wszystkie pola wymaganymi danymi. Po zakończeniu, kliknąć przycisk Next (Dalej), a następnie Apply (Zastosuj). 269

13 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Zaleca się, aby ustawienia sieci bezprzewodowej były modyfikowane wyłącznie z komputera podłączonego do routera za pomocą kabla sieciowego, w szczególności jeżeli chodzi o ustawienia zabezpieczeń. Zabezpiecza to przed utratą połączenia w przypadku pomyłkowego wprowadzenia nieprawidłowych ustawień. Aby zmodyfikować konfigurację sieci bezprzewodowej, należy najpierw zalogować się do routera w sposób opisany w rozdziale Advanced Setup (Konfiguracja zaawansowana), a następnie kliknąć Wireless Network (Sieć bezprzewodowa) w menu po lewej stronie. Wyświetlony zostanie następujący ekran: SSID Najważniejsze ustawienie na tym ekranie to SSID, czyli nazwa sieci bezprzewodowej użytkownika, wykorzystywana w celu identyfikacji. Kiedy transmisja SSID jest aktywna, użytkownik i wszystkie osoby znajdujące się w zasięgu sieci mogą widzieć tę nazwę na liście dostępnych sieci bezprzewodowych. Zaleca się, aby domyślna nazwa SSID, czyli Sweex LW310V2 została zmieniona, ponieważ może ona spowodować konflikt urządzeń, jeżeli wiele routerów tego samego modelu jest używane w niewielkie odległości od siebie. Aby zmienić nazwę SSID, należy ponownie połączyć się z siecią bezprzewodową w sposób opisany w rozdziale Podłączanie do sieci bezprzewodowej. Kanał Ustawienie Kanału określa częstotliwość, z jaką router przesyła swój sygnał bezprzewodowy. Po wybraniu opcji domyślnej AutoSelect (Wybór automatyczny), po włączeniu zasilania router przeprowadzi skanowanie wszystkich kanałów i automatycznie wybierze kanał, dla którego sygnał jest najlepszy. Przeprowadzenie zmiany kanału jest zalecane wyłącznie w przypadku, jeśli transmisja bezprzewodowa routera działa nieprawidłowo. 270

14 Inne ustawienia Te ustawienia są przeznaczone wyłącznie dla specjalistów i w normalnych warunkach użytkowania nie powinny być zmieniane. Ustawienia domyślne zapewniają najlepsze połączenie parametrów wydajności i kompatybilności. Dotyczy to również strony ustawień zaawansowanych, dostępnej z menu po lewej stronie. Po przeprowadzeniu zmiany któregokolwiek z ustawień, należy kliknąć przycisk Apply (Zastosuj), aby modyfikacje zostały zastosowane. Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej Funkcja zabezpiecza sieć bezprzewodową przed dostępem innych urządzeń, niż posiadające autoryzację. Firma Sweex zaleca wszystkim użytkownikom przeprowadzenie zabezpieczenia ich sieci bezprzewodowej. Zabezpieczenie sieci powinno być wykonane po ustanowieniu połączenia internetowego i przeprowadzeniu prawidłowej konfiguracji routera. Istnieją trzy metody przeprowadzenia zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: WPA/WPA2 to metody umożliwiające ręczne zabezpieczenie sieci. Użytkownik tworzy specjalny klucz dostępu, a następnie tylko urządzenia posiadające ten klucz mogą uzyskać dostęp do sieci. Użytkownik musi ręcznie wpisać klucz w każdym urządzeniu, które ma posiadać dostęp do sieci. Standard WPA jest obsługiwany przez system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i nowsze wersje oraz większość innych urządzeń. Obecnie standard ten jest zalecaną metodą zabezpieczania sieci bezprzewodowych. WPA2 jest rozwinięciem standardu WPA i wymaga co najmniej systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3. WPS to funkcja nadrzędna wobec WPA, umożliwiająca automatyczną konfigurację i przesyłanie kluczy WPA za pośrednictwem kodu PIN lub wciśnięcia przycisku. Standard WPS jest obsługiwany przez system Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 oraz Windows 7. W systemie Windows XP obsługa WPS zależy od oprogramowania lub narzędzi dostarczonych przez producenta bezprzewodowej karty sieciowej. Niektóre starsze urządzenia wyprodukowane w roku 2005 lub wcześniej, a także systemy operacyjne Windows 98, ME, 2000 i starsze wersje Windows XP (przed dodatkiem Service Pack 2) mogą nie obsługiwać standardu WPA. W takim przypadku należy zastosować starszą metodę zabezpieczania sieci bezprzewodowej WEP. Stosowanie standardu WEP nie jest już zalecane, ponieważ w świetle dzisiejszych standardów metoda nie zapewnia pełnego zabezpieczenia sieci. Aby otworzyć stronę Security Settings (Ustawienia bezpieczeństwa), należy kliknąć Wireless Network Security Setings (Sieć bezprzewodowa ustawienia bezpieczeństwa) w menu po lewej stronie. 271

15 Metoda 1: WPA Wykonanie zabezpieczenia sieci za pomocą funkcji WPA jest przeprowadzane w 2 krokach: 1. Wybrać następujące ustawienia: Security Mode (Tryb zabezpieczenia): Mixed WPA/WPA2 Personal (Mieszane osobiste zabezpieczenie WPA/WPA2) WPA Algorithms (Algorytmy WPA): TKIP & AES Pass Phrase (Zdanie hasła): W tym polu należy wpisać klucz (hasło) dostępu do sieci bezprzewodowej. Hasło to powinno być inne, niż zwykła nazwa gościa lub jego hasło. Minimalna długość hasła to 8 znaków. Należy zapisać hasło i zachować je w pobliżu routera. W przypadku utraty hasła należy postępować w sposób opisany w rozdziale poświęconym rozwiązywaniu problemów. 2. Po zakończeniu, kliknąć przycisk Apply (Zastosuj). Jeżeli połączenie bezprzewodowe było nawiązane, zostanie teraz utracone. Należy postąpić w sposób opisany w rozdziale Podłączanie do sieci bezprzewodowej niniejszej instrukcji, aby ponownie nawiązać połączenie (które teraz jest już zabezpieczone). Metoda 2: WPS W przypadku tej metody nie są wymagane żadne dodatkowe ustawienia, wystarczy jedynie wcisnąć przycisk WPS na tylnej ściance routera. Po kilku sekundach, lampka kontrolna WPS na przedniej ściance routera zacznie migotać. Kiedy lampka migocze, można podłączyć urządzenie wyposażone w funkcję WPS do routera. Po prawidłowym połączeniu, lampka kontrolna WPS przestanie migotać. Aby podłączyć kolejne urządzenie wyposażone w funkcję WPS, wystarczy wcisnąć przycisk ponownie przed jego podłączeniem. Kiedy zabezpieczone połączenie WPS zostało ustanowione po raz pierwszy, wszystkie poprzednio podłączone urządzenia utracą połączenie. Należy podłączyć je, używając tej samej metody WPS lub ręcznie, wprowadzając klucz WPA w sposób opisany powyżej. Aby podłączyć urządzenie nie wyposażone w funkcję WPS do zabezpieczonego routera WPS, należy kliknąć Wireless Network - WPS Settings (Sieć bezprzewodowa Ustawienia WPS) w menu po lewej stronie, a następnie WPS Key (ASCII) (Klucz WPS (ASCII)) to klucz WPA służący do podłączenia urządzeń nie wyposażonych w funkcję WPS. 272

16 Metoda 3: WEP Przeprowadzenie zabezpieczenia sieci za pomocą funkcji WEP jest wykonywane w 2 krokach: 1. Wybrać następujące ustawienia: Security Mode (Tryb zabezpieczenia): Mixed WEP (funkcja WEP mieszana) Klucz domyślny: Key 1 (Klucz 1) Klucz 1 WEP: W tym polu należy wpisać klucz (hasło) dostępu do sieci bezprzewodowej. Powinien to być klucz składający się z 5 znaków, trudny do odgadnięcia lub po zmianie z ASCII na HEX, kod 10-cyfrowy. Zalecamy, aby zapisać klucz WEP i przechowywać go w pobliżu routera. W przypadku utraty klucza należy postępować w sposób opisany w rozdziale poświęconym rozwiązywaniu problemów. 2. Po zakończeniu, kliknąć przycisk Apply (Zastosuj). Jeżeli połączenie bezprzewodowe było nawiązane, zostanie teraz utracone. Należy postąpić w sposób opisany w rozdziale Podłączanie do sieci bezprzewodowej niniejszej instrukcji, aby ponownie nawiązać połączenie (które teraz jest już zabezpieczone). Funkcje zaawansowane W tym rozdziale opisane zostały zaawansowane funkcje routera. Przedstawione poniżej informacje są przeznaczone dla osób posiadających podstawową wiedzę na temat technologii sieci komputerowych i używanej terminologii. DHCP statyczny Domyślnie, router dynamicznie przyznaje adresy IP wszystkim podłączonym urządzeniom za pomocą protokołu DHCP. Jest to najbardziej przyjazna dla użytkownika metoda konfiguracji sieci, może jednak powodować, że adresy IP będą się zmieniać w miarę upływu czasu lub kiedy urządzenie będzie podłączane ponownie. W niektórych przypadkach jest to niekorzystne, na przykład kiedy użytkownik korzysta z funkcji otwierania portów, adres IP urządzenia musi pozostawać taki sam. Możliwym rozwiązaniem jest skonfigurowanie adresu IP urządzenia, może to jednak spowodować pewne problemy, kiedy urządzenie ma również być używane w innej sieci. Innym rozwiązaniem jest ustawienie routera w taki sposób, aby zawsze przyznawał urządzeniu taki sam adres IP. Metoda ta jest nazywana statyczną rezerwacją adresu DHCP lub DHCP. Aby skonfigurować statyczny adres DHCP urządzenia, należy zalogować się do routera w sposób opisany w rozdziale Advanced setup (Konfiguracja zaawansowana) i kliknąć DHCP Server DHCP List & Binding (Serwer DHXP Lista i powiązania DHCP w menu po lewej stronie. Wyświetlony zostanie następujący ekran: 273

17 Aby skonfigurować urządzenie dla statycznego adresu DHCP, należy wpisać adres docelowy oraz odpowiadający mu adres MAC urządzenia w pozycji adresu statycznego IP, a następnie kliknąć przycisk Add (Dodaj) i Apply (Zastosuj). Na liście wymienione są adresy IP i MAC wszystkich automatycznie skonfigurowanych urządzeń, które są obecnie aktywne w sieci. Uwaga: Nie należy przyznawać statycznych adresów DHCP należących do zakresu od do ! Zakres ten jest wykorzystywany do dynamicznego przyznawania adresów. Adresy (adres samego routera) i (adres transmisji) również nie mogą być wykorzystywane. Otwieranie portów (serwer wirtualny) i konfiguracja DMZ W przypadku niektórych zastosowań, urządzeń i serwerów, może być konieczne skonfigurowanie funkcji otwierania portów, aby mogły one działać prawidłowo przy funkcji zabezpieczenia routera (firewall). Jest tak dlatego, że firewall domyślnie blokuje wszystkie połączenia przychodzące i dopuszcza jedynie połączenia wychodzące. Z przyczyn technicznych, wbudowany firewall zawsze uczestniczy w pracy routera i nie może zostać całkowicie wyłączony. Funkcja przekierowania portów nakazuje routerowi, aby akceptował połączenie przychodzące do określonego portu i kieruje je do adresu IP urządzenia w sieci lokalnej użytkownika. Proszę zauważyć, że kiedy w tym rozdziale mówimy o portach, oznaczają one porty TCP lub UDP, nie chodzi tutaj o porty WAN i LAN na tylnej ściance routera. Funkcja DMZ to specjalny przypadek otwierania portów, kiedy router przekierowuje wszystkie połączenia przychodzące na określony adres. Aby skonfigurować przekierowanie portów, należy zalogować się do routera w sposób opisany w rozdziale Advanced setup (Konfiguracja zaawansowana) i kliknąć Virtual Server Port Range Forwarding (Serwer wirtualny otwieranie zakresu portów) w menu po lewej stronie. Wyświetlony zostanie następujący ekran: Aby przekierowywany był tylko pojedynczy port, należy dwukrotnie wpisać jego numer w pierwszym pustym wierszu, wpisać adres IP przekierowania, wybrać odpowiedni protokół, zaznaczyć pole Enable (Włącz) i kliknąć przycisk Apply (Zastosuj). Aby wprowadzić przekierowywanie wielu kolejnych portów, wystarczy wpisać pierwszy port w polu Port początkowy oraz ostatni port w polu Port końcowy Nie jest możliwe przekierowanie więcej niż 10 zakresów portów. Aby skorzystać z funkcji DMZ, należy kliknąć DMZ w menu po lewej stronie, wpisać adres IP urządzenia, zaznaczyć pole Enable (Włącz) i kliknąć przycisk Apply (Zastosuj). 274

18 Traffic Control (Kontrola ruchu sieciowego) Kontrola ruchu sieciowego jest również nazywana zarządzaniem przepustowością. Funkcja umożliwia ograniczanie przepustowości jednego lub więcej urządzeń w sieci. Rozwiązanie jest przydatne na przykład w celu zarezerwowania przepustowości dla telefonu VOIP lub ograniczenia przepustowości dostępnej dla programów typu peer-to-peer. Aby ustawić kontrolę ruchu sieciowego, należy się zalogować do routera jak opisano w rozdziale Konfiguracja zaawansowana, kliknąć Traffic Control (Kontrola ruchu sieciowego) w menu z lewej strony i zaznaczyć pole Enable (Włącz). Wyświetlone zostanie następujące okno: W pierwszej kolejności należy ustawić przepustowość wysyłania i pobierania danych sieci WAN w kb/s. Zalecane jest ustawianie szybkości na poziomie o 10% mniejszym, niż wartości podane przez dostawcę usług internetowych lub ustalenie przepustowości za pośrednictwem strony internetowej do sprawdzania szybkości łącza i zmniejszenie parametrów o 5%. Dalej można rozpocząć tworzenie wyjątków. Wprowadzić adres(y) portu(ów) i wybrać protokół(y), których ma dotyczyć wyjątek lub wybrać określoną usługę z listy, następnie ustawić adres IP urządzenia lub zakres adresów IP w przypadku wielu urządzeń i wprowadzić gwarantowaną i maksymalną przepustowość. Następnie zaznaczyć pole Apply (Zastosuj) i kliknąć przycisk Add (Dodaj), aby dodać wyjątek. Po zakończeniu dodawania wyjątków kliknąć przycisk Apply (Zastosuj). Uwaga: W przypadku ustalania wyjątków dla kontroli ruchu sieciowego konkretnego urządzenia, zalecane jest nadanie urządzeniu w pierwszej kolejności statycznego adresu IP DHCP. W przeciwnym razie adres IP urządzenia może się zmienić i wyjątek przestanie go dotyczyć lub będzie stosowany do innego komputera. Client filtering (Filtrowanie klientów) Filtrowanie klientów umożliwia wyłączanie dostępu do Internetu dla poszczególnych urządzeń na podstawie harmonogramu. 275

19 Aby ustawić filtrowanie klientów, należy zalogować się do routera jak opisano w rozdziale Konfiguracja zaawansowana, wybrać opcję Security Settings (Ustawienia zabezpieczeń) w menu z lewej strony i zaznaczyć pole Enable (Włącz). Wyświetlone zostanie następujące okno: W powyższym przykładzie dostęp do Internetu jest zablokowany dla wszystkich urządzeń w godzinach 22:00-07:00. Maksymalnie można ustalić 10 reguł dostępu. Uwaga: Zalecane jest, aby w przypadku stosowania filtrowania klientów do konkretnego urządzenia nadać mu w pierwszej kolejności statyczny adres IP DHCP. W przeciwnym razie adres IP urządzenia może się zmienić i filtrowanie przestanie go dotyczyć lub będzie stosowane do innego komputera. Rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisane zostały najczęściej spotykane problemy oraz sposób ich rozwiązywania. Przewodnik Szybkiej Konfiguracji na płycie CD nie może nawiązać połączenia z routerem pod adresem System Windows informuje, że użytkownik już posiada działające połączenie sieciowe. Problem może być związany z nieprawidłowymi ustawieniami IP komputera. Należy sprawdzić i zmodyfikować te ustawienia w sposób następujący: Windows XP 1. Kliknąć przycisk Start w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie Control Panel (Panel sterowania) 276

20 2. W Panelu sterowania, kliknąć Network and Internet Connections (Połączenia sieciowe i internetowe), a następnie ikonę Network Connections (Połączenia sieciowe). Jeżeli Panel sterowania znajduje się w trybie widoku klasycznego, można bezpośrednio kliknąć ikonę Network Connections (Połączenia sieciowe). 3. Kliknąć prawym przyciskiem myszki pierwszą podłączoną sieć LAN lub szybkie połączenie internetowe, w tym przypadku Local Area Connection (Połączenie sieci lokalnej), a następnie kliknąć Properties (Właściwości) w menu kontekstowym. Jeżeli użytkownik korzysta z wielu połączeń, należy powtórzyć kroki od 3 do 6 dla każdego połączenia. 4. Otwierane jest okno właściwości połączenia. W tym oknie należy wybrać Internet Protocol (Protokół internetowy) z listy pozycji, a następnie kliknąć przycisk Properties (Właściwości): 277

W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione.

W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Uwaga! Chronić Sweex Wireless 300N Adapter USB przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Zawartość opakowania. Lista terminologii

Wprowadzenie. Zawartość opakowania. Lista terminologii LW150 Sweex Router bezprzewodowy 150N Wprowadzenie Uwaga! Na załączonej płycie CD-ROM znajduje się Przewodnik Szybkiej Konfiguracji. Zawiera on procedurę łatwej instalacji, umożliwiającą przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Lista terminologii. Powerline Adapter

Zawartość opakowania. Lista terminologii. Powerline Adapter Powerline Adapter Uwaga! chronić Powerline Adapter przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie słoneczne lub w pobliżu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Lista terminologii. Powerline Adapter

Zawartość opakowania. Lista terminologii. Powerline Adapter Powerline Adapter Uwaga! chronić Powerline Adapter przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie słoneczne lub w pobliżu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu firmy Sweex. Firma Sweex zwraca szczególną uwagę na kwestie związane z jakością, niezawodnością, funkcjonalnością,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 150N Sweex LW160/LW161. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 150N Sweex LW160/LW161. Zawartość opakowania. Lista terminów 3 Router bezprzewodowy 150N Sweex LW160/LW161 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 150N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Podłącz SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS do wolnego portu USB w komputerze. Windows automatycznie wykryje urządzenie, pojawi

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie).

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie). LW056V2 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 54 Mbps Sweex Wprowadzenie Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows XP i Vista

Wersja polska. Instalacja w Windows XP i Vista LW311 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 300 Mbps Sweex Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Zalety Współdzielenie łącza internetowego - Szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia wielu komputerom jednoczesne

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Przód urządzenia Status Wył. Znaczenie Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LAN1x t/m 4x Wł. Komputer lub inne urządzenie sieciowe jest podłączone

Bardziej szczegółowo

RO003/RO003UK Sweex Broadband Router. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie

RO003/RO003UK Sweex Broadband Router. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie Wersja polska RO003/RO003UK Sweex Broadband Router Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób instalacji routera.

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503413 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK TECHNOLOGIES Co., LTD. Inne marki i

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

WAN Wł. Połączenie z modemem Internetowym jest prawidłowe. WAN Miga Wskazuje działanie pomiędzy ruterem i modemem.

WAN Wł. Połączenie z modemem Internetowym jest prawidłowe. WAN Miga Wskazuje działanie pomiędzy ruterem i modemem. LW300/LW300UK Sweex Wireless Broadband Router 300 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless Broadband Router 300 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps umożliwia współdzielenie szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV

NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Listopad 2007 Wydanie 2 DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Copyright 2007. All rights

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Wstęp Dziękujemy za zakup bezprzewodowego, szerokopasmowego routera 140 Nitro XM Sweex. Z bezprzewodowym routerem,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Wersja polska LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

EM4571 Gigabitowy router 300N

EM4571 Gigabitowy router 300N EM4571 Gigabitowy router 300N EM4571 - Gigabitowy router 300N 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 3 1.1 Zawartość opakowania... 3 2.0 Konfiguracja routera bezprzewodowego... 3 2.1 Podłączenie routera...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia szerokopasmowego bezprzewodowego routera WL-520GU/GC

Instrukcja szybkiego uruchomienia szerokopasmowego bezprzewodowego routera WL-520GU/GC 1. Zawartość opakowania Router bezprzewodowy WL-520GU/GC x Adapter zasilania x 1 Dysk CD z programami narzędziowymi x 1 Kabel RJ45 x 1 Instrukcja szybkiego uruchomienia x 1 2. Specyfikacje Standard sieci

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER Przewodnik szybkiej instalacji WAŻNA WSKAZÓWKA UŻYTKOWANIA Dla wygody użytkowania, ten produkt dopuszcza zasilanie z komputera stołowego lub

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Opis produktu

Zawartość opakowania. Opis produktu TA006 / TA008 Graphics Tablet USB Uwaga! Chronić Graphics Tablet USB przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie słoneczne lub

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

EM4544 Router bezprzewodowy 300N PRO

EM4544 Router bezprzewodowy 300N PRO EM4544 Router bezprzewodowy 300N PRO 2 POLSKI EM4544 - Router bezprzewodowy 300N PRO Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 3 1.1 Zawartość opakowania... 3 2.0 Konfiguracja routera Wirelessgo... 3 2.1 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo