NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: Hasło: 1234

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234"

Transkrypt

1 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 Spis treści Przegląd Połączenia sprzętowe Wskaźniki LED Dostęp do programu konfiguracyjnego Konfigurowanie połączenia za pomocą kreatora Informacje o systemie Ustawienia sieci bezprzewodowej Połączenie WAN Adres IP portu WAN Adres MAC portu WAN Zarządzanie pasmem Kończenie konfiguracji Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Konfigurowanie sieci bezprzewodowej za pomocą WPS Ręczne konfigurowanie sieci bezprzewodowej Oglądanie certyfikatów produktu...16

3 Przegląd NBG420N może pełnić funkcję bezprzewodowego routera szerokopasmowego albo punktu dostępowego IEEE b/g/n. Jako router, NBG420 przekazuje ruch między lokalną siecią bezprzewodową a inną siecią, na przykład Internetem, świadcząc usługi takie jak filtrowanie treści, zarządzanie pasmem i zapora sieciowa.. Lokalna sieć bezprzewodowa W niniejszej skróconej instrukcji obsługi wyjaśniono, jak wykonać następujące czynności z urządzeniem NBG420N działającym w trybie routera: 1. Podłączyć sprzęt. 2. Uzyskać dostęp do programu konfiguracyjnego. 3. Połączyć się z Internetem za pomocą kreatora. 4. Skonfigurować sieć bezprzewodową ręcznie albo za pomocą WPS. Informacje o pozostałych funkcjach NBG420N oraz opis konfigurowania go do pracy w charakterze punktu dostępowego można znaleźć w instrukcji użytkownika na dołączonej płycie CD. Aby przeczytać instrukcję użytkownika, należy włożyć dołączoną płytę CD do stacji w komputerze. Powinno pojawić się okno, w którym znajduje się łącze do instrukcji. Jeśli po włożeniu płyty do stacji nie pojawi się okno programu, należy otworzyć Eksploratora Windows (ikona Mój komputer), przejść do stacji CD-ROM (często jest to stacja D) i odszukać instrukcję użytkownika. 1

4 1 Połączenia sprzętowe NBG420N Wstępne połączenia sprzętowe należy wykonać w następujący sposób: 1 Anteny Podłączyć każdą antenę do gniazda antenowego. Należy przykręcić je mocno i ustawić w pozycji pionowej. 2 WAN Za pomocą kabla ethernetowego podłączyć port WAN routera NBG420N do portu Ethernet urządzenia, które zapewnia dostęp do Internetu (na przykład routera lub modemu). 3 LAN Za pomocą dołączonego kabla ethernetowego podłączyć port Ethernet komputera do portu LAN routera NBG420N. 4 POWER Podłączyć dołączony zasilacz sieciowy do gniazda POWER urządzenia oraz do odpowiedniego gniazda elektrycznego. 2

5 1.1 Wskaźniki LED Należy przyjrzeć się wskaźnikom LED (światełkom). Po podłączeniu zasilania wskaźnik ( ) miga, a kiedy urządzenie jest gotowe do pracy, zaczyna świecić w sposób ciągły. Wskaźniki LAN ( ) oraz WAN ( ) zapalają się po wykonaniu poprawnych połączeń LAN. Jeżeli wskaźniki nie zapalają się, należy sprawdzić, czy połączenia są poprawne. Jeśli to nie pomoże, należy odłączyć router NBG420N od źródła prądu, zaczekać kilka sekund i podłączyć go ponownie. 3

6 2 Dostęp do programu konfiguracyjnego Domyślne dane logowania Adres IP Hasło administratora Uruchomić przeglądarkę internetową, taką jak Internet Explorer. Wprowadzić adres jak pokazano na rysunku. 2. Pojawi się okno Password. Należy wprowadzić hasło (domyślnie 1234 ) i kliknąć przycisk Login. Jeśli ekran logowania nie pojawi się, należy sprawdzić, czy komputer jest skonfigurowany do automatycznego uzyskiwania adresu IP. Jeśli to nie pomoże, należy sprawdzić ustawienia zabezpieczeń przeglądarki (więcej informacji na temat obu tych sugestii można znaleźć w dodatku do instrukcji użytkownika). 4

7 3. Zmienić hasło na następnym ekranie i kliknąć przycisk Apply. 4. Kliknąć przycisk Go to Wizard Setup, aby przeprowadzić wstępną konfigurację routera NBG420N. 5

8 3 Konfigurowanie połączenia za pomocą kreatora 1 Wybrać język i kliknąć przycisk Next 2 Kliknąć przycisk Next, aby przejść do następnego ekranu kreatora. Informacje dotyczące dostępu do Internetu należy wprowadzać na ekranach kreatora w dokładnie takiej postaci, w jakiej podał je dostawca usług internetowych (ISP). Należy kliknąć przycisk Next, aby kontynuować, albo Back, aby wrócić do poprzedniego ekranu. W razie kliknięcia przycisku Back informacje wprowadzone na bieżącym ekranie zostaną utracone. 3.1 Informacje o systemie Ten ekran jest opcjonalny. Można po prostu kliknąć przycisk Next. 6

9 3.2 Ustawienia sieci bezprzewodowej Aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej w routerze NBG420N, należy wykonać opisane niżej czynności. 1 Wprowadzić unikatową nazwę Name (SSID), która będzie identyfikować router NBG420N w sieci bezprzewodowej. 2 Wybrać opcję Auto, aby automatycznie używać standardu WPA-PSK, który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat innych rodzajów zabezpieczeń można znaleźć w instrukcji użytkownika. Kliknąć przycisk Next. 3 Zapisać klucz bezpieczeństwa wyświetlony w oknie. Komputery w sieci bezprzewodowej będą potrzebowały tego klucza, aby uzyskać dostęp do routera NBG420N. Wielkość liter w kluczu ma znaczenie, więc ABCD to nie to samo co abcd. Zapisać klucz bezpieczeństwa oraz ustawienia Name (SSID), Security i Channel Selection do późniejszego użytku, ponieważ router NBG420N i inne urządzenia w sieci bezprzewodowej muszą używać takich samych ustawień. 4 Kliknąć OK, aby kontynuować. 7

10 3.3 Połączenie WAN Kreator spróbuje wykryć typ połączenia WAN (Ethernet, PPP over Ethernet albo PPTP). Może to potrwać kilka minut. Jeśli kreator wykryje typ połączenia, należy wykonać opisane niżej czynności w zależności od wykrytego typu. Jeśli kreator nie wykryje typu połączenia, trzeba będzie wybrać go z listy rozwijanej na pokazanym niżej ekranie. Jeśli nie wiadomo, jaki typ połączenia jest odpowiedni, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych (ISP). Jeśli ISP podał ustawienia dostępu do Internetu, należy wpisać je w pokazanych niżej polach. W przeciwnym razie należy pozostawić ustawienia domyślne i kliknąć przycisk Next. Połączenie Ethernet Wybrać Ethernet jako typ połączenia WAN i kliknąć przycisk Next, aby przejść do punktu

11 Połączenie PPP over Ethernet 1 Wybrać PPP over Ethernet jako typ połączenia WAN. 2 Wpisać nazwę usługi (Service Name jeśli została podana przez ISP), nazwę użytkownika (User Name) oraz hasło (Password). Kliknąć przycisk Next, aby przejść do punktu 3.4. Połączenie PPTP 1 Wybrać PPTP jako typ połączenia WAN. 2 Wpisać nazwę użytkownika (User Name) oraz hasło (Password). 3 Wpisać adres IP serwera PPTP (Server IP Address). 4 Wpisać identyfikator/nazwę połączenia (Connection ID/Name jeśli została podana przez ISP). 5 Jeśli ISP nie przydzielił stałego adresu PPTP IP, zaznaczyć pole Get automatically from ISP (uzyskaj automatycznie od ISP). 6 Jeśli ISP przydzielił stały adres PPTP IP, zaznaczyć pole Use fixed IP address (użyj stałego adresu IP) i wpisać unikatowy adres PPTP IP oraz maskę podsieci. 7 Kliknąć przycisk Next, aby przejść do punktu

12 3.4 Adres IP portu WAN Jeśli ISP nie przydzielił stałego adresu IP, należy zaznaczyć pole Get automatically from ISP (uzyskaj automatycznie od ISP) i kliknąć przycisk Next, aby przejść do punktu 3.5. Jeśli ISP przydzielił stały adres IP, należy: 1 Zaznaczyć opcję Use fixed address provided by your ISP (użyj stałego adresu podanego przez ISP). Kliknąć przycisk Next. 2 Na następnym ekranie wpisać adres IP portu WAN (WAN IP Address), maskę podsieci portu WAN (WAN IP Subnet Mask) oraz adres IP bramy (Gateway IP Address) podane przez ISP. Jeśli ISP podał ustawienia serwera DNS, należy wpisać je w odpowiednich polach. W przeciwnym razie należy pozostawić ustawienia domyślne kliknąć przycisk Next. i 10

13 3.5 Adres MAC portu WAN Adres MAC to numer, który jednoznacznie identyfikuje urządzenie w sieci. Można albo pozostawić fabryczny adres MAC portu WAN, albo sklonować adres MAC wybranego komputera w sieci lokalnej. Domyślnie router NBG420N jest identyfikowany w sieci WAN poprzez ustawiony fabrycznie adres MAC. Wybrać opcję Factory Default, aby użyć ustawionego fabrycznie, domyślnego adresu MAC. Wybrać opcję Clone the Computer s MAC Address, aby skopiować adres MAC jednego z komputerów w sieci LAN. Należy wpisać adres IP komputera, którego adres MAC ma zostać skopiowany. Zaleca się skopiować adres MAC jednego z komputerów w sieci LAN nawet w przypadku, gdy dostawca usług obecnie nie uwierzytelnia adresów MAC. Wybrać opcję Set WAN MAC Address, aby samodzielnie wprowadzić żądany adres MAC. 3.6 Zarządzanie pasmem Zaznaczyć opcję Enable BM for all traffic automatically, aby router NBG420N przyznawał różny priorytet różnym rodzajom ruchu. Na przykład strumieniowa transmisja wideo może mieć wyższy priorytet niż poczta . W razie wątpliwości opcję można pozostawić niezaznaczoną. Kliknąć przycisk Next. 11

14 3.7 Kończenie konfiguracji 1 Aby zapisać zmiany, należy kliknąć przycisk Apply na następnym ekranie kreatora. 2 Aby zakończyć działanie kreatora, należy kliknąć przycisk Finish na pokazanym niżej ekranie. 3 Gratulacje! Teraz można otworzyć przeglądarkę internetową, taką jak Internet Explorer i odwiedzić ulubioną witryn.. Jeśli komputer jest podłączony do jednego z portów LAN routera NBG420N, ale nie można uzyskać dostępu do Internetu, należy sprawdzić poprawność połączeń. Następnie należy wyłączyć router, odczekać kilka sekund i włączyć go ponownie. Jeśli to nie pomoże, należy ponownie uruchomić kreator i upewnić się, że wszystkie informacje zostały wpisane poprawnie. Więcej sugestii można znaleźć w rozdziale Rozwiązywanie problemów w instrukcji użytkownika. 12

15 4 Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Aby dodać urządzenia do sieci bezprzewodowej, można skorzystać z funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS). Pozostałe urządzenia bezprzewodowe również muszą obsługiwać WPS. Jeśli na urządzeniu bezprzewodowym widnieje pokazane tutaj logo, należy przejść do punktu 4.1, aby skonfigurować sieć bezprzewodową za pomocą WPS. Jeśli na urządzeniu bezprzewodowym nie ma pokazanego tutaj logo, należy przejść do punktu 4.2, aby skonfigurować sieć bezprzewodową ręcznie. 4.1 Konfigurowanie sieci bezprzewodowej za pomocą WPS Aby skonfigurować sieć bezprzewodową za pomocą WPS, należy wykonać poniższe czynności: 1 Umieścić urządzenie obsługujące WPS w zasięgu routera NBG420N. 2 Nacisnąć przyciski WPS na obu urządzeniach. Nie ma znaczenia, który przycisk zostanie naciśnięty jako pierwszy. Drugi przycisk należy nacisnąć w ciągu dwóch minut od chwili naciśnięcia pierwszego. Router NBG420N ma przycisk WPS na obudowie, a także przycisk WPS w programie konfiguracyjnym. Inne urządzenia obsługujące WPS powinny mieć przynajmniej jeden podobny przycisk. 13

16 3 Wskaźnik WPS ( ) na obudowie routera NBG420N będzie przez chwilę migał, a następnie zacznie świecić w sposób ciągły. 4 Aby sprawdzić, czy urządzenia nawiązały połączenie, należy spróbować połączyć się z Internetem za pomocą urządzenia podłączonego do routera NGB420N. Jeśli to się uda, oznacza to, że połączenie WPS zostało nawiązane pomyślnie. 5 Aby dodać inne urządzenie WPS do sieci bezprzewodowej, należy ponownie nacisnąć przyciski WPS na routerze NBG420N i na urządzeniu. Gratulacje! Teraz można bezprzewodowo łączyć się z Internetem za pośrednictwem routera NBG420N. 4.2 Ręczne konfigurowanie sieci bezprzewodowej Teraz można nawiązać bezprzewodowe połączenie między komputerem a routerem NBG420N i uzyskać dostęp do Internetu. Jeśli w routerze włączone są zabezpieczenia, będą potrzebne wartości Network Name (SSID) oraz Security Key (Pre-Shared Key) ustawione w poprzednim rozdziale. Procedurę nawiązywania połączenia opisano na przykładzie Windows XP. 1 Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę adaptera bezprzewodowego, która znajduje się w prawym dolnym rogu monitora. Wybrać polecenie Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe. 14

17 2 Wybrać nazwę SSID przypisaną routerowi NBG420N i kliknąć przycisk Połącz (A). Widoczna na rysunku nazwa SecureWirelessNetwork to przykładowy identyfikator SSID. NBG420N 3 Jeśli w routerze skonfigurowane są zabezpieczenia, pojawi się pytanie o klucz sieciowy. Należy wprowadzić wartość Pre-Shared Key skonfigurowaną w poprzednim podrozdziale i kliknąć przycisk Połącz (B). 4 Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową może zająć kilka minut. 5 Komputer powinien teraz być połączony bezprzewodowo z routerem NBG420N. Jeśli nie można połączyć się bezprzewodowo z routerem NBG420N, należy sprawdzić, czy prawidłowo wpisano nazwę SSID i wartość klucza. Jeśli to nie pomoże, należy upewnić się, że adapter sieciowy jest włączony; w tym celu należy kliknąć ikonę adaptera i wybrać polecenie Włącz. Więcej sugestii można znaleźć w instrukcji użytkownika. 15

18 5 Oglądanie certyfikatów produktu 1. Przejść pod adres 2. Na stronie głównej firmy ZyXEL wybrać z listy rozwijanej swój produkt, aby przejść do poświęconej mu strony. 3. Na stronie produktu wybrać żądany certyfikat ZyXEL Communication zapewniła, że powyższy produkt jest zgodny z normami CE. W celu uzyskania dodatkowych informacji przejdź do rozdziału: Oglądanie certyfikatów produktu. 16

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004 Prestige 334 Szerokopasmowy router z zaporą sieciową Szybki start Wersja 3.60 May 2004 1. Prestige wprowadzenie Prestige to szerokopasmowy router z wbudowanym czteroportowym przełącznikiem 10/100 Mb/s,

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

DMA-1000W Adapter mediów cyfrowych z bezprzewodową łącznością 802.11g

DMA-1000W Adapter mediów cyfrowych z bezprzewodową łącznością 802.11g DMA-1000W Adapter mediów cyfrowych z bezprzewodową łącznością 802.11g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Sierpień 2007 Wydanie 1 Adapter DMA-1000W umożliwia odtwarzanie plików audio, wideo i zdjęć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. V300 Telefon IP Szybki start Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przegląd Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skonfigurować telefon V300 i jak z niego korzystać.

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

ZyWALL 2 Plus Skrócona instrukcja obsługi

ZyWALL 2 Plus Skrócona instrukcja obsługi ZyWALL 2 Plus Skrócona instrukcja obsługi Wersja 4.00 4/2006 Edycja 1-1 - Informacje ogólne ZyWALL 2 Plus to firewall z funkcjami VPN, zarządzania pasmem, filtrowania treści i wieloma innymi. MoŜna działać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256

PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 PROJEKTOR DANYCH XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 Pl Projektor danych Instrukcja obsługi sieci bezprzewodowej Należy zapoznać się ze środkami ostrożności z zamieszczonymi w Instrukcji konfiguracji dołączonej do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje sieciowe...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo