Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne Wersja polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska"

Transkrypt

1 LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Wstęp Dziękujemy za zakup bezprzewodowego, szerokopasmowego routera 140 Nitro XM Sweex. Z bezprzewodowym routerem, można w szybki i sprawny sposób skonfigurować sieć bezprzewodową. Za pomocą wbudowanego routera można również w szybki i łatwy sposób rozdzielić połączenie internetowe. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Jeżeli mimo przestrzegania zaleceń instrukcji występują problemy w czasie instalacji lub obsługi produktu, należy skorzystać z naszej witryny w celu uzyskania dodatkowych informacji, pod nagłówkiem service & support. Zawartość opakowania Przed instalacją należy sprawdzić czy wszystkie wymagane elementy są obecne. Poniższe elementy muszą znajdować się w opakowaniu: Bezprzewodowy router szerokopasmowy 140 Nitro XM Zasilacz CD-ROM z rozszerzoną instrukcją w języku angielskim Instrukcja w 13 różnych językach Dane techniczne Obsługuje: PPTP, PPPoE, Statyczny IP i DHCP Client Obsługuje: Nitro XM, IEEE 802, IEEE b 1 x port 10Base-T/100Base-TX WAN (10/100 Mbps) 4 x porty 10Base-T/100Base-TX LAN (10/100 Mbps) Maksymalna szybkość połączenia: 140 Mbps Zabezpieczenie: 64/128-bitowe szyfrowanie WEP WPA i 802.1x Uniwersalny Plug and Play Niezależny system operacyjny Dodatkowe dane techniczne Firewall Bezprzewodowy system dystrybucji (WDS) Bezprzewodowe filtrowanie LAN MAC (ACL) Obsługuje Dynamic DNS (dydns.org) DMZ Przekazywanie portów Serwer wirtualny 82

2 Przód urządzenia Z przodu bezprzewodowego routera znajduje się sterownik diod LED, który wskazuje status urządzenia. Z lewej do prawej: Dioda LED PWR Dioda LED WAN INT Dioda LED W. LAN Dioda LED LAN 1-4 Dioda zasilania włącza się (czerwona) po włączeniu urządzenia. Zielona dioda LED wskazuje aktywne połączenie WAN. Dioda LED zaczyna migać w czasie przesyłu danych. Dioda LED (żółta) włącza się kiedy połączenie internetowe jest aktywne. Bezprzewodowa dioda LED LAN (żółta). Dioda zaczyna migać po wysłaniu lub odebraniu danych przez sieć bezprzewodową. Kiedy dioda LED pali się w sposób nieprzerwany na zielono, oznacza to, że sieć bezprzewodowa jest dostępna. Diody LED (żółte) wskazują status połączenia na każdym z 4 portów LAN. Poza tym, diody LED migają w czasie przesyłu danych. Tył urządzenia Z tyłu bezprzewodowego routera znajdują się różne połączenia sieciowe, przycisk reset i antena. Z lewej do prawej: ANTENA RESET LAN 1-4 WAN DC IN Włącznik Antena jest używana dla sieci bezprzewodowej. Można obracać antenę w celu uzyskania najlepszego możliwego odbioru. Przycisk pełni dwie różne funkcje. Po krótkim naciśnięciu przycisku, na przykład za pomocą ołówka lub spinacza, bezprzewodowy router zostanie zresetowany. Spowoduje to taki sam efekt co w przypadku chwilowego wyciągnięcia wtyczki zasilania. Jeżeli bezprzewodowy router wyświetli poważny problem, można zresetować router do ustawień producenta, naciskając przycisk reset przez 10 sekund za pomocą ołówka lub spinacza. Oznacza to, że wszystkie ustawienia zostaną skasowane. Można bezpośrednio podłączyć komputery do tego połączenia za pomocą kabla UTP. Połączenie jest odpowiednie dla połączeń 10 i 100 Mbps. ADSL lub modem kablowy jest podłączony w tym miejscu pod względem połączenia internetowego. W tym miejscu podłączane jest zewnętrzne zasilanie (napięcie stałe 5V). Jest używany do włączenia lub wyłączenia routera. Podłączanie bezprzewodowego routera szerokopasmowego Sweex Należy upewnić się, że system operacyjny został zaktualizowany przed rozpoczęciem instalacji. Można to sprawdzić w łatwy sposób przez uruchomienie przeglądarki Internet Explorer i wybranie opcji Windows Update w menu Extra. Zalecamy zainstalowanie w komputerze dobrego programu antywirusowego. Uwaga! Ustawienia zabezpieczenia dla sekcji bezprzewodowej są wyłączane domyślnie, oznacza to, że można ustawić konfigurację za pomocą połączenia bezprzewodowego. Zalecamy włączenie ustawień zabezpieczających tak szybko jak to możliwe. Zabezpieczenie w formie klucza WEP zostanie omówione dalej w niniejszej instrukcji. Można skonfigurować router bezprzewodowy na dwa sposoby. Za pomocą komputera, który jest bezpośrednio podłączony do routera kablem UTP lub za pomocą komputera, który posiada połączenie bezprzewodowe z bezprzewodowym routerem. 83

3 Podłączenie komputera za pomocą kabla UTP Należy postępować zgodnie z poniższymi etapami w celu ustawienia bezprzewodowego routera za pomocą komputera, który jest podłączony do jednego z czterech portów LAN. Upewnij się, że podłączony komputer(-y) jest wyłączony. Następnie podłącz zasilanie do bezprzewodowego routera i włącz urządzenie za pomocą przycisku położonego z tyłu. Podłącz komputer do jednego z czterech portów LAN z tyłu routera za pomocą kabla UTP. Podłącz ADSL lub modem kablowy do jednego z portów WAN z tyłu routera za pomocą kabla UTP. Włącz komputer. Po uruchomieniu, kontrolki LAN z przodu bezprzewodowego routera powinny włączyć się, wskazując nawiązanie połączenia. Kontrolka WAN powinna również włączyć się wskazując nawiązanie połączenia pomiędzy routerem i ADSL lub modemem kablowym. W przypadku nie włączenia jednej z kontrolek, należy sprawdzić czy kable UTP zostały podłączone w prawidłowy sposób. Podłączenie komputera za pomocą adaptera bezprzewodowego Należy postępować zgodnie z poniższymi etapami w celu nawiązania bezprzewodowego połączenia z routerem. Upewnij się, że wszystkie komputery są wyłączone. Następnie podłącz zasilanie do routera i włącz urządzenie za pomocą przycisku z tyłu. Podłącz ADSL lub modem kablowy do jednego z portów WAN z tyłu bezprzewodowego routera za pomocą kabla UTP. Włącz komputer(-y), które są wyposażone w bezprzewodowy adapter sieciowy. Po uruchomieniu komputera, sprawdź czy ustawienia sieci bezprzewodowej są prawidłowe. Nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) należy ustawić na My Hot Spot i należy włączyć szyfrowanie WEP. Ustawienie komputera(-ów) W ustawieniach sieciowych, musisz wybrać automatyczną alokację numeru IP dla karty sieciowej (DHCP) przez bezprzewodowy, szerokopasmowy router Sweex. Windows 98SE Kliknij Start, następnie wybierz opcję Panel sterowania. Dwa razy kliknij na Połączenia sieciowe: Wybierz Konfiguracja i wybierz protokół TCP/IP adaptera sieciowego. Następnie kliknij przycisk Właściwości. Wybierz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie. Kliknij Gateway i upewnij się, że wszystkie pola są puste. Usuń wszystkie numery IP. Na końcu, kliknij OK:. Kliknij ponownie OK. Możliwe jest, że Windows poprosi o oryginalny CD-ROM Windows w celu skopiowania liczby plików z komputera na dysk twardy. Zamiast używać oryginalnego CD-ROM, możesz spróbować wyszukać tych plików za pomocą Windows: c:\windows\options\cabs W innym przypadku, włóż oryginalny CD-ROM Windows do odtwarzacza CD-ROM i postępuj zgodnie z instrukcjami. Po skopiowaniu plików, Windows poprosi o zrestartowanie komputera w celu aktywowania ustawień. Jeżeli Windows nie poprosi o restart komputera, należy zrestartować komputer ręcznie w celu upewnienia się, że wszystkie ustawienia zostały wprowadzone w prawidłowy sposób. 84

4 Windows 2000 Kliknij Start, następnie wybierz opcję Panel sterowania. Dwa razy kliknij na Połączenia sieciowe: Wybierz wymagane połączenie LAN, klikając na nie myszą. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości w wyświetlonym menu. Wybierz opcję Protokół internetowy i kliknij Właściwości. Włącz następujące opcje: Uzyskaj adres IP automatycznie i Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. Kliknij OK w celu opuszczenia ekranu. Kliknij ponownie OK w celu opuszczenia ekranu sieciowego. Zrestartuj komputer. Windows XP Ekran konfiguracji w Windows XP można wyświetlić na dwa sposoby: nowy ekran Windows XP lub klasyczny ekran Windows. Jeżeli użytkownik chce używać klasycznego ekranu w celu wejścia do ustawień sieciowych, należy postępować zgodnie z instrukcjami Windows Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, jeżeli ekran konfiguracji wyświetla ekran Windows XP: Kliknij Start, następnie wybierz opcję Panel sterowania. Dwa razy kliknij na Połączenia sieciowe: Wybierz wymagane połączenie LAN, klikając na nie myszą. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości w wyświetlonym menu. Sprawdź czy opcja Protokół internetowy (TCP/IP) jest zaznaczony i wybierz tę linię. Następnie kliknij przycisk Właściwości. Włącz następujące opcje: Uzyskaj adres IP automatycznie i Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. Kliknij OK w celu opuszczenia ekranu TCP/IP i kliknij ponownie OK w celu opuszczenia ekranu Ustawienia sieciowe. 85

5 Ustawienie routera Po zakończeniu poprzednich etapów ustawień, system operacyjny jest gotowy do komunikowania się z bezprzewodowym routerem. Ustawienia Internetu są w wysokim stopniu zależne od dostawcy i sposobu założenia połączenia: przez kabel lub przez ADSL. Ważne jest posiadanie informacji dostawcy w pobliżu. Router wymaga jednorazowego ustawienia, ponieważ ustawienia zostaną zapisane w pamięci routera. Uruchom przeglądarkę internetową (Internet Explorer lub Netscape) i wprowadź następujący adres: Z powodów bezpieczeństwa, router jest zabezpieczony za pomocą hasła. Jeżeli kreator poprosi o hasło, wprowadź mysweex. Następnie kliknij przycisk Login. Można zmienić hasło. Najpierw, wyświetli się ekran stanu. W menu po lewej stronie, możesz wybrać opcję Basic Setup, następnie kliknij zakładkę Wan Setup. Możesz skonfigurować ustawienie internetowe za pomocą danych dostawcy internetowego. W przypadku niektórych dostawców internetowych, konfiguracja bezprzewodowego routera Sweex wymaga adresu MAC. Adres MAC jest unikalną liczbą karty sieciowej zawierającą kombinację numerów i liter (np A5-6C-11-D1). Z kopią adresu MAC możesz wysłać szybko adres do routera. Adres MAC i Windows 98SE Przejdź do Start, wybierz Uruchom i wpisz WINIPCFG. Następnie naciśnij Enter. Pojawi się okno z tytułem Konfiguracja IP. W tym miejscu musisz wybrać kartę sieciową. Teraz ostrożnie skopiuj adres zasilacza! Adres MAC i Windows 2000/Windows XP Przejdź do Start, wybierz Uruchom i wpisz CMD. Następnie naciśnij Enter, pojawi się okno poleceń. Wpisz polecenie IPCONFIG /ALL i kliknij Enter. Pojawi się lista danych technicznych; z tych danych, zapisz adres fizyczny połączenia sieci LAN. 86

6 Uwaga! W niektórych przypadkach, należy postępować zgodnie z poniższymi etapami, jeżeli nie zostanie nawiązane połączenie internetowe. Zamknij Internet Explorer. Następnie wyłącz komputer, odczekaj dziesięć sekund i wyłącz modem. Pozostaw włączony router bezprzewodowy Sweex przez cały czas. Odczekaj kolejne dziesięć sekund i włącz modem. Odczekaj dziesięć sekund i włącz komputer. Po uruchomieniu Windows, możesz korzystać z Internetu. Zaawansowane ustawienia Dodatkowo oprócz kreatora ustawień możesz wybrać również zaawansowane opcje w głównym menu Sweex Wireless Router. (Extra i Tools) Uwaga! Można zmienić zasadnicze ustawienia w Extra, jednak może to doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia. Zalecamy ostrożność w czasie zmiany ustawień zaawansowanych. Omówimy krótko różne możliwości. W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz poszerzona instrukcja w załączonym CD-ROM. Ustawienia LAN W tym miejscu można wykonać podstawowe ustawienia sieci lokalnej, takie jak numer IP, maska podsieci i ustawienia DHCP. Można skorzystać z wartości domyślnych. 87

7 Ustawienia bezprzewodowe Wybierz opcję Ustawienie bezprzewodowe w menu po lewej stronie. Wyświetli się suma wszystkich czterech zakładek ustawień bezprzewodowych. Można wykorzystać ustawienia producenta wyświetlane w zakładce Ustawienia podstawowe. Upewnij się, że cztery opcje Nitro są zaznaczone. W zakładce zabezpieczenie bezprzewodowe musisz wskazać metodę szyfrowania. Powyższy przykład używa klucza 64-bitowego z wartością Klucz będzie również potrzebny dla innych komputerów, które będą używane w komunikacji bezprzewodowej z routerem. 88

8 Uwaga! Ponieważ ustawienia sieci bezprzewodowej zmieniły się, należy przeprowadzić zmiany na komputerze, który jest podłączony do bezprzewodowego routera Sweex przez kabel sieciowy. Kliknij OK, aby zapisać zmiany. Sieć bezprzewodowa jest zabezpieczona za pomocą 64 lub 128-bitowego klucza WEP. Wszystkie stacje próbujące nawiązać połączenie bezprzewodowe z routerem bezprzewodowym muszą posiadać ten klucz do komunikowania się. NAT Translacja adresów sieciowych (NAT) jest używana w celu umożliwienia kilku użytkownikom wejścia do internetu przez jeden numer IP. Dodatkowo, NAT oferuje zabezpieczenie, ponieważ wewnętrzne numery IP są przekształcane na numery zewnętrzne. W wyniku tego, wewnętrzne numery IP mogą nie być dostępne z internetu. Ta opcja również daje możliwość wyznaczenia serwera wirtualnego i otwarcia lub zamknięcia indywidualnych portów IP. Informacje rozszerzone Dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji Sweex Wireless Router można znaleźć w rozszerzonej instrukcji w języku angielskim na CD- ROM. Znajdują się tam informacje dotyczące Przekazywania portów, szyfrowania WPA, NAT i serwera DMZ. Kod źródłowy GPL Niniejszy produkt Sweex posiada kod oprogramowania opracowany przez osoby trzecie, łącznie z kodem oprogramowania podlegającym licencji GNU - powszechnej licencji publicznej ( GPL ) lub pomniejszej ogólnej powszechnej licencji GNU ( LGPL ). Kod źródłowy GPL nie jest potrzebny większości użytkowników. Natomiast jest niezbędny do programowania w celu zmiany kodu. Kod źródłowy GPL jest dostępny na naszej stronie internetowej. Gwarancja Wszystkie produkty marki Sweex są objęte trzy letnią gwarancją. Tylko cyfrowe aparaty fotograficzne Sweex są objęte dwuletnią gwarancją. Gwarancja i wsparcie nie obejmuje załączonego oprogramowania i/lub baterii (wymiennych). Roszczenia gwarancyjne są regulowane przez sprzedawcę u którego dany produkt został zakupiony. 89

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Multiroom Standard HD. Poradnik dla Abonentów omawiający podstawowe sposoby łączenia i konfiguracji dekoderów.

Multiroom Standard HD. Poradnik dla Abonentów omawiający podstawowe sposoby łączenia i konfiguracji dekoderów. Multiroom Standard HD Poradnik dla Abonentów omawiający podstawowe sposoby łączenia i konfiguracji dekoderów. Spis treści. Multiroom Standard HD opis usługi. 3. Wstęp. 3.2 Wymagania Instalacyjne. 3.3 Aktywacja.

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Spis treści Witaj w gronie użytkowników Netia Spota! 3 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Opis Netia Spota 4 Uruchomienie Netia Spota 5 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika Thecus N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11 Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VPCX11 n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo