X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY"

Transkrypt

1 X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY REFERATY / STOLIKI EKSPERCKIE / WARSZTATY ABSTRAKTY AUTORZY REFERATY / Dzień 1 Marzena Błach Udział w programie Erasmus+ formą doskonalenia zawodowego bibliotekarzy akademickich. Wymagania stawiane przed pracownikami bibliotek ciągle rosną. Od bibliotekarzy oczekuje się komunikatywności, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Szczególnie ważne w codziennej pracy są kompetencje związane z nowymi technologiami i zdolność przystosowywania się do zmieniających się warunków pracy i otoczenia. Ukończenie studiów kierunkowych stanowi początkowy etap nieustającego procesu rozwijania kompetencji zawodowych. Rozwijać je można w trakcie specjalistycznych szkoleń zdalnych i stacjonarnych, studiów podyplomowych oraz podczas zagranicznych staży, na przykład w ramach programu Erasmus+, zaplanowanego na lata Celem wystąpienia będzie kompleksowe przedstawienie programu Erasmus+ jako formy doskonalenia zawodowego bibliotekarzy uniwersyteckich. W referacie scharakteryzowane zostaną odmienne sposoby odbywania erasmusowej praktyki indywidualny staż w bibliotece, szkolenie adresowane do szerokiego grona pracowników administracyjnych uczelni oraz specjalistyczny biblioteczny Staff Training Week. Wymienione formy szkoleń opisane zostały w oparciu o rzeczywiste doświadczenia autorki uczestniczki szkoleń w Londynie, Wiedniu, Sewilli i Liège. Szczególna uwaga zwrócona będzie na różnorodne korzyści płynące z udziału w szkoleniach organizowanych w ramach programu Erasmus, wśród nich networking. Forma wystąpienia oscylować będzie między sprawozdaniem a praktycznym przewodnikiem po programie Erasmus+. Absolwentka studiów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa. Licencjonowany przewodnik miejski po Krakowie. Od kwietnia 2009 r. pracownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, od 2010 r. odpowiada za obsługę wypożyczeń międzybibliotecznych. Uczestniczka szkoleń w ramach programu Erasmus (Newsam Libarary, University College London, Institute of Education, 2011; Universiddad de Sevilla, 2013; Pädagogische Hochschule Wien, 2014; Université de Liège, 2015), a także autorka esejów i sprawozdań publikowanych na łamach Bibliotekarza, uczelnianego pisma Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie - Konspektu oraz elektronicznego czasopisma Biblioteka i Edukacja.

2 Dorota Bocian Dzień dobry, Dorota Bocian - informator dziedzinowy. W czym mogę pomóc? Autorka prezentacji przekona, że brak wykształcenia kierunkowego nie przekreśla szansy na pracę w bibliotece akademickiej, podkreśla natomiast, że wieloletnia praktyka w bibliotece kancelarii prawniczej może stanowić solidną bazę dla bibliotekarza pełniącego funkcję informatora dziedzinowego prawa i nauk politycznych w BUW. W drugiej części referatu prelegentka zwróci uwagę na konieczność ustawicznego kształcenia. W dobie społeczeństwa informacyjnego, nowoczesnych technologii i wciąż zmieniającego się świata warto zapoznać się i rozpowszechniać ideę Uczenia się przez całe życie (LLL - Life-long Learning) Rzetelność w wykonywaniu swoich pracowniczych obowiązków to podstawa, natomiast dbałość o systematyczny, nieprzerwany rozwój zawodowy to także bardzo ważny aspekt naszego życia, o którym nie można zapominać. Pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, informator dziedzinowy w prawie i naukach politycznych. Absolwentka Policealnego Studium Informacji Archiwistyki i Księgarstwa (technik informacji naukowo technicznej) oraz studiów na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (mgr politologii w zakresie polityki społecznej). W r. akad. 2014/15 studentka Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa na UW. Anna Białanowicz-Biernat #SWOT, czyli Stwórz Właściwy Obraz Twojej biblioteki w Internecie. Prowadzenie profilu w mediach społecznościowych wymaga od pracowników bibliotek szeregu umiejętności praktycznych, technicznych, jak również wiedzy i pewnego rodzaju nowej świadomości, by bezpiecznie i sprawnie funkcjonować w globalnej sieci. Autorka, stosując znaną z nauk o zarządzaniu uproszczoną technikę analizy SWOT, naświetli mocne strony (Strengths) funkcjonowania profilu biblioteki w social media, wypunktuje słabe strony (Weaknesses), wskaże na szanse (Opportunities) i potencjalne zagrożenia (Threats) związane z jego prowadzeniem. Wskaże zalety i wady różnych rozwiązań z rozróżnieniem na popularne serwisy, a także zwróci uwagę na zasięg i konieczność kontroli nad internetowym życiem profilu instytucji. #SWOT to także wymyślony przez autorkę skrót, którego rozwinięcie Stwórz Właściwy Obraz Twojej biblioteki dało początek jej rozważaniom dotyczącym bezpieczeństwa informacji i kontroli nad wizerunkiem biblioteki w sieci. Autorka poruszy również kwestie dotyczące swobody wypowiedzi, publikacji treści i wizerunku, a także odpowiedzialności w Internecie, jako istotnego dylematu w moderowaniu kanałów komunikacji biblioteki z otoczeniem. Absolwentka Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, gdzie administruje częścią zasobów elektronicznych.

3 Od 2014 roku pełni również funkcję Informatora dziedzinowego w Naukach Społecznych. Prywatnie miłośnik mopsów, motoryzacji, fotografii cyfrowej i nowych technologii kolejność dowolna. Ewa Rozkosz Młody bibliotekoznawca jako badacz jakościowy - 5 kroków do sukcesu. Przyjęcie orientacji jakościowej w badaniach bibliotekoznawczych wiąże się ze zmianą nie tylko technik i narzędzi badawczych, ale także szerszego sposobu patrzenia na rzeczywistość społeczną. Badacz przestaje być usytuowany na zewnątrz świata społecznego, opisuje i interpretuje go niejako od środka. To uproszczone założenie implikuje dalsze pytania, a za nimi kroki jakie podjąć musi początkujący badacz np. badacz-bibliotekoznawca, włączający się w nurt badań jakościowych. Celem mojego wystąpienia jest przedstawienie uproszczonego postępowania badawczego w podejściach interpretatywnych, w oparciu o wybrane studia przypadków badań jakościowych w bibliotekoznawstwie. Nałożenie siatki 5 kroków ma na celu zredukowanie opisu badań jakościowych, tak aby ich sens czytelny był dla młodych adeptów bibliotekoznawstwa. Dyrektor Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej. Nauczyciel akademicki i szkoleniowiec. W swojej uczelni prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji naukowej, w tym wyszukiwania i organizacji informacji oraz zarządza repozytorium naukowym. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów na temat otwartych zasobów edukacyjnych, narzędzi sieciowych dla edukacji, modeli komunikacji naukowej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na problemach naukometrii oraz edukacji informacyjnej, przede wszystkim na uczeniu się kompetencji informacyjnych przez pracowników naukowych. Prowadzi bloga Edukacja Informacyjna (http://edukacjainformacyjna.pl). Marlena Gęborska Wirtualizacja przestrzeni bibliotecznej - animacja czytelnictwa, e-learning, gamifikacja, social learning. W wystąpieniu przedstawione zostaną badania przeprowadzone wśród bibliotekarzy oraz użytkowników bibliotek. Omówiony zostanie rozwój technologii e-learningowych oraz możliwości ich zastosowania w bibliotece. Podsumowane zostaną raporty z badań nad e-learningiem w Polsce, a także przedstawione przykłady wdrożeń e-edukacji w polskich bibliotekach oraz prognozy na przyszłość w kontekście nowego trendu, jakim jest social learning. Formuła social learning związana z teorią społecznego uczenia się może zostać wykorzystana w aspekcie promocji działalności bibliotecznej oraz wspomagać animację czytelniczą. Wybór treści występuje w obrębie sieci społecznościowych i polega na dzieleniu się informacjami w grupie znajomych, którzy są równocześnie osobami polecającymi treść, jak i jej odbiorcami. Warto zatem

4 przyjrzeć się współczesnym kanałom komunikacyjnym, sposobom przetwarzania informacji oraz idei kultury uczestnictwa i zbiorowej inteligencji w aspekcie konwergencji mediów w Internecie oraz animacji czytelnictwa dziecięcego w kontekście Biblioteki 3.0. Pracownik Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe: bibliotekarstwo w Polsce i na świecie, organizacja i zarządzanie bibliotekami, promocja książki i bibliotek, metody badań bibliologicznych, czytelnictwo, literatura współczesna, metodyka nauczania, komunikacja, pedagogika i edukacja medialna, konwergencja mediów, IT, e-learning. Aktywna uczestniczka ogólnopolskich konferencji i forów bibliotekarskich. Publikująca artykuły i recenzje w czasopismach, takich jak: Nowa Biblioteka, Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka czy Bibliotheca Nostra. Agnieszka Fluda-Krokos Biblioteki pedagogiczne w XXI w. - nowe wyzwania, nowe realizacje Biblioteki pedagogiczne funkcjonujące w Polsce od lat 20. XX w. powołane zostały, by służyć nauczycielom oraz przyszłym adeptom kierunków pedagogicznych. Wypełniając to zadanie przez niemalże 100 lat stały się placówkami otwartymi nie tylko na potrzeby wąskiego grona pierwotnych odbiorców, lecz także każdego uczestnika edukacji, kultury i nauki, oferując liczne działania. W 2013 r. zostały wpisane jako jeden z trzech filarów (obok szkół i poradni psychologicznopedagogicznych) procesu wspomagania, polegającego na "zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki". Od 1 stycznia 2016 r. są zobligowane do prowadzenia działań wspomagających. W wystąpieniu przedstawione zostaną praktyczne realizacje założeń Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. Doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Jagielloński, 2011), absolwentka kierunków: Filologia Polska (Uniwersytet Jagielloński, 2005), Edytorstwo (studia podyplomowe, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2007), Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2008); adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego Krakowie; Koordynator ds. Jakości Kształcenia kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo. Zainteresowania badawcze: proweniencje (w szczególności ekslibrisy), księgozbiory historyczne, biblioteki pedagogiczne, wyszukiwanie informacji, kształcenie bibliotekarzy.

5 Kacper Trzaska Dż jak gender, czyli mężczyzna (nie)pożądany w bibliotece. W trakcie wystąpienia autor podejmie próbę odpowiedzi na pytanie czy biblioteka to odpowiednie pracy dla mężczyzny. Wspólnie z uczestnikami FMB zastanowimy się czy zawód bibliotekarza faktycznie jest sfeminizowany, czy płeć ma wpływ na predyspozycje do pracy w bibliotekarstwie, czy inna jest kultura pracy kobiet i mężczyzn, jak układają się stosunki interpersonalne pomiędzy bibliotekarkami a bibliotekarzami. O autorze: Absolwent informacji naukowej i studiów bibliologicznych IINiSB UW. Jego dziewięcioletnia praktyka zawodowa obejmuje: bibliotekę fachową, szkoły wyższej, czytelnię naukową i bibliotekę naukową. Od pięciu lat pracuje w Bibliotece Narodowej, początkowo w Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN a obecnie w Pracowni Deskryptorów BN. Współtwórca i redaktor serwisów Fabryka Języka i Między_słowami. Zuza Wiorogórska I like to move it, move it. Stypendia, staże, sieci kontaktów. Myśl przewodnia mojego wystąpienia: póki jesteśmy młodzi, mamy siły, czas i chęci podróżujmy zawodowo jak najczęściej i możliwie jak najdalej! Czerpanie z zagranicznych doświadczeń i dokształcanie się na stażach poza Polską to najlepszy sposób na poszerzenie horyzontów nie tylko zawodowych czy naukowych, ale przede wszystkim na kształtowanie swojej osobowości, poznawanie ciekawych ludzi, rozwijanie kompetencji międzykulturowych, szlifowanie języków obcych czyli wszystkich tych umiejętności, które przydadzą nam się w ciągu całego życia, niezależnie od tego, czy razem z odejściem młodości odejdziemy z zawodu bibliotekarza, czy też postanowimy bibliotekarzyć aż do emerytury. Jak to zrobić? Gdzie szukać funduszy? Jak oferty nie dla bibliotekarzy dopasować do naszego profilu? W jaki sposób szukać kontaktów? Postaram się przekazać garść praktycznych wskazówek. https://pl.linkedin.com/in/zuzawiorogorska

6 REFERATY / Dzień 2 Grzegorz Koźma Bibliotekarze wszystkich bibliotek łączcie się! - czyli o kontaktach między bibliotekarzami. Zamierzam odpowiedzieć na pytanie co skłania młodych bibliotekarzy do szukania kontaktu ze sobą. Postaram się też odpowiedzieć na pytanie, jakie cechy osobowości pomagają w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów oraz jakie występują bariery w tych kontaktach. Planuję również przedstawić wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród młodych bibliotekarzy z ośrodków krakowskich, dzięki któremu możliwe będzie stwierdzenie, czy młodzi bibliotekarze szukają ze sobą kontaktu. W kolejnej części referatu opiszę programy, które w mojej opinii takie spotkania ułatwiają. O autorze: Absolwent informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, w latach pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, od 2010 pracujący w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Magdalena Gomułka ILN - sposób na rozwój zawodowy i osobisty. Program International Librarians Network (w tłum. Międzynarodowa Sieć Bibliotekarzy) został stworzony, aby pomóc bibliotekarzom w budowaniu własnej międzynarodowej sieci kontaktów zawodowych bez konieczności brania udziału w zagranicznych stażach czy konferencjach. Ważną zasadą funkcjonowania inicjatywy jest jej bezpłatność oraz otwartość na każdą osobę związaną z biblioteką. Aplikować mogą zatem bibliotekarze pracujący w różnych typach bibliotek, bez względu na staż pracy, studenci bibliotekoznawstwa oraz pracownicy ośrodków informacji naukowej. Wymaganiem uczestnictwa, posiadający wymiar czysto praktyczny, jest znajomość języka angielskiego i dostęp do Internetu. W dotychczas przeprowadzonych 4 rundach wzięło udział ponad 1500 bibliotekarzy pochodzących ze 103 krajów. Ankiety kończące każdą odsłonę inicjatywy pozwalały uzyskać organizatorom informacje o komunikacji, wrażeniach, problemach oraz korzyściach, jakie uczestnicy osiągnęli we współpracy. W niniejszym wystąpieniu zostaną scharakteryzowane powstanie, założenia i funkcjonowanie programu od 2013 roku. Wskazanie państw, z których pochodzili uczestnicy, pozwoli na stworzenie mapy krajów objętych międzynarodową siecią bibliotekarzy i zwizualizowanie jej rozwoju. Udział w tworzeniu partnerstwa owocuje rozwojem zawodowym, poznaniem innego obrazu bibliotekarstwa i funkcjonowania książnic. Regularne kontakty z osobą dzielącą te same zainteresowania oraz specyfikę pracy, wpływają także na zwiększenie pewności siebie, ogólnej wiedzy oraz znajomości języka angielskiego. Absolwentka dwóch kierunków z zakresu pedagogiki i bibliotekoznawstwa oraz doktorantka

7 w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Od 2013 r. krajowy koordynator projektu International Librarians Network. Od 2011 r. pracownik Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Aleksandra Chalińska, Ewelina Rybka Jak ogień i woda? Studenci polscy i English Division w bibliotece uniwersyteckiej. Temat międzynarodowych środowisk akademickich i funkcjonowania w nich studentów zagranicznych od niedawna pojawia się w analizach i pracach różnych grup badaczy. Również my, jako bibliotekarze GUMed, wobec rosnącej liczby obcojęzycznych czytelników, postanowiliśmy zbadać, jakie mają oni oczekiwania wobec Biblioteki i otoczenia akademickiego. Wyniki ankiety skłoniły nas także do przeprowadzenia sondażu wśród polskich studentów użytkowników Biblioteki aby i oni wypowiedzieli się o swoich kontaktach ze studentami English Division. Wyniki i analiza ankiet mają być podpowiedzią, jakich działań integrujących oczekują te dwie studenckie grupy oraz co mogą zrobić bibliotekarze, aby w tej integracji pomóc. W wystąpieniu chcemy przedstawić nasze badania i wyniki ankiet, różne pomysły na integrację, a przede wszystkim porozmawiać z innymi bibliotekarzami o ich doświadczeniach, problemach i rozwiązaniach wspomagających funkcjonowanie odmiennych grup czytelniczych. O autorkach: Aleksandra Chylińska - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, od 3 lat mieszkanka Trójmiasta. Zawodowo związana z bibliotekami akademickimi najpierw z biblioteką Główną Akademii Marynarki Wojennej, obecnie z Biblioteka Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prywatnie miłośniczka książek (a jakże!), rowerów i psów (a w szczególności własnego). Ewelina Rybka - absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawodowe pierwsze 5 lat spędziła w bibliotece publicznej, a od roku pracuje w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W wolnym czasie lubi szydełkować, oglądać dobre seriale, a ostatnio również projektować wnętrza. Michał Słupczyński Młody bibliotekarz a zjawisko mobbingu. Jak je rozpoznać? Jak sobie poradzić? Gdzie szukać pomocy? Mobbing termin obecnie bardzo modny, często nadużywany, bo pozwala wytłumaczyć zawodowe niepowodzenia. A co jeśli rzeczywiście ma miejsce? Jak go trafnie rozpoznać? I kto ma to zrobić? Lekarz, terapeuta czy sama osoba mobbingowana? Co wtedy zrobić? Zmienić pracę? Walczyć przed sądem? A młody bibliotekarz? Czy jest narażony na mobbing bardziej niż starzy wyjadacze? W referacie poruszone zostaną prawne, medyczne i psychologiczne aspekty zjawiska mobbingu. O autorze: Starszy bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kostrzynie nad Odrą, członek

8 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przewodniczący Koła Młodych Bibliotekarzy przy Oddziale Gorzowskim SBP. Ukończył studia magisterskie na kierunku filologia polska ze specjalnością nauczycielską oraz studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Kamila Kokot, Alicja Teleszyńska Dwa typy bibliotekarzy - dwa zestawy umiejętności? Celem artykułu jest ukazanie możliwości łączenia różnego typu umiejętności w codziennych czynnościach bibliotekarzy zatrudnionych na zupełnie odmiennych stanowiskach. Prelegentki przeanalizują, jakie kompetencje są potrzebne w pracy bibliotekarza. Dokonają podziału umiejętności na te, które są wykorzystywane w pracy z użytkownikiem biblioteki, oraz te używane przy pracy z księgozbiorem. Czy da się pogodzić dobro użytkownika z dobrem księgozbioru? Czy wychodzenie naprzeciw potrzebom czytelników nie odbywa się przypadkiem kosztem księgozbioru, który wystawiony w czytelniach w tzw. wolnym dostępie oraz masowo poddawany procesom digitalizacji, stale narażony jest na zniszczenie, bądź zaczytanie. Albo odwrotnie czy przesadna dbałość o zasoby materialne biblioteki nie ogranicza czytelnikowi jego potrzeb? W wystąpieniu porównana zostanie praca bibliotekarza z działu udostępniania zbiorów z działaniami pracownika zbiorów specjalnych. O autorkach: Kamila Kokot - absolwentka Instytutu Historycznego oraz Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Były pracownik Biblioteki Instytutu Historycznego. Od grudnia 2012 r. pracuje w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej na stanowisku bibliotekarza. Zajmuje się starymi drukami oraz zbiorami wydanymi do 1945 r. Alicja Teleszyńska - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Gdańskiej. Pracę w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej rozpoczęła w 2009 r. przy projekcie Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Obecnie pracuje w Regionalnej Bibliotece Nanotechnologii, gdzie aktywnie współpracuje z jej użytkownikami. Sabina Bienia Biblioterapia lekarstwem na codzienność. W referacie przedstawione zostanie pojęcie biblioterapii, a także wybrane i uniwersalne teksty terapeutyczne, które można wykorzystać do pracy z każdą grupą słuchaczy. Na przykładzie opowiadania Pęknięty dzban pokazane zostanie jak można bawić się tekstem i wykorzystać pozornie nieterapeutyczną publikację. Omówione będą możliwości jakie daje biblioterapia i jej funkcje terapeutyczne oraz odzwierciedlenie i potrzebę terapeutycznej funkcji książki w dzisiejszym świecie. Opisane zostaną grupy słuchaczy i możliwości łączenia książki z innymi formami wykorzystywanymi przez biblioterapię (muzyka, rysunek). Przekazane zostanie ostrzeżenie dotyczące pseudoterapeutycznych książek, które mogą zaszkodzić, przede wszystkim

9 w pracy z najmłodszymi odbiorcami tekstów literackich. Omówione będzie powiązanie i wykorzystanie hobby w pracy: możliwości wykorzystania biblioterapii przez bibliotekarza, takie jak: praca z dziećmi w zorganizowanych warsztatach, zajęcia dla osób starszych prowadzone na uniwersytetach trzeciego wieku, pomoc w odnajdywaniu książek dla wymagającego użytkownika, prowadzenie szkoleń w zakresie biblioterapii dla nauczycieli i bibliotekarzy, zajęcia z seniorami oraz inne aktywności bibliotek. Oprócz korzyści, omówione zostaną także trudności i potrzeba specyficznych predyspozycji osób tworzących warsztaty terapeutyczne. Trudności wynikające z różnic w każdym z tworzonych zajęć i indywidualności uczestników. Krótko scharakteryzowane zostanie Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Przekazane zostaną informacje dotyczące kursów biblioterapeutycznych i kontakt do członków PTB. Ślązaczka, absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, certyfikowany biblioterapeuta, pracownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Krakowskiej, zaangażowana czytelniczka, miłośniczka aktywnego spędzania czasu i biblioterapii. Anna Walska Książka "lekarstwem dla duszy". O biblioterapii słów kilka. Propozycją autorki jest przybliżenie informacji dotyczących terapeutycznych wartości literatury. Książki pozwalają oderwać się od codzienności, pomagają w odnalezieniu się w trudnych sytuacjach. Mogą przyczyniać się do zmiany naszego samopoczucia, postaw i sposobu akceptacji siebie i innych. Często są lekarstwem dla bardzo zranionej duszy. W warsztatach z elementami biblioterapii ważne jest nie tylko obcowanie z literaturą, ale też integracja grupy oraz wykorzystywanie innych metod i technik arteterapeutycznych. Autorka pragnie pokazać, że przyjemne da się połączyć z pożytecznym. Innymi słowy, pasję do książek, czytania, obcowania z nimi można wykorzystywać w pracy z różnymi grupami wiekowymi. Dzięki ukończeniu III-stopniowego kursu z biblioterapii autorka może prowadzić zajęcia stosując biblioterapię lub jej elementy. Ową pasję udaje się autorce przenosić na grunt miejsca pracy, o czym opowie podczas wystąpienia. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierunku: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo o specjalności nauczycielskiej. Ukończyła kurs doskonalący z zakresu biblioterapii potwierdzony certyfikatami: Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, a także Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Autorką m.in.: Dobry przyjaciel : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii dla dzieci w wieku 4-5 lat, Poradnik Bibliotekarza, 2014 nr 12, s oraz Bajkoterapia metodą pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Konspekt, 2014 nr 4 (53), s Brała udział w IX FMB w Gorzowie Wielkopolskim, prezentując referat i prowadząc warsztaty.

10 Grzegorz Woźniak Jak wykorzystać zainteresowania pracowników przy tworzeniu oferty biblioteki - krótki poradnik dla kierowników i nie tylko. W swoim wystąpieniu bazował będę na przykładach i obserwacjach, zdobytych podczas pracy na stanowisku kierownika w działającej od czerwca 2012 roku bibliotece multimedialnej Biblio (jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie). Scharakteryzuję zróżnicowany, siedmioosobowy zespół Biblio oraz przedstawię specyfikę placówki. Biblio to filia biblioteczna z wnętrzem stylizowanym na skatepark, posiadająca liczne zbiory muzyczne, filmowe, nowoczesny sprzęt elektroniczny, salę przystosowaną do pokazów filmowych, itp. Jednym z głównych założeń,którymi kierowano się podczas jej tworzenia, było przygotowanie filii nietypowej, innej niż stereotypowy obraz klasycznej biblioteki, przez co jest to miejsce atrakcyjne dla młodego czytelnika, ale również, za sprawą oferty programowej i gromadzonych zbiorów, przyciąga czytelników z innych grup wiekowych. Opowiem o początkowej fazie pracy z nowo utworzonym zespołem oraz z osobami zatrudnianymi już w trakcie funkcjonowania placówki. Przedstawię sposoby na szybkie rozpoznanie i skuteczne wykorzystanie potencjału takich osób, w zależności od tego, czy są one związane z biblioteką od początku, czy też dołączają do zespołu w trakcie jej funkcjonowania. Następnie skupię się na kwestii budowania oferty kulturalnej przy maksymalnym wykorzystaniu zainteresowań i umiejętności posiadanych przez pracowników. Omówię korzyści ale również zwrócę uwagę na zagrożenia związane z taką organizacją pracy placówki. Postaram się wskazać jak optymalnie zrównoważyć inicjatywę własną pracowników z realizacją innych aktywności kulturalnych. Istotnym elementem wystąpienia będzie skupienie się na tym, które umiejętności i zainteresowania można łatwo wykorzystać w pracy bibliotecznej, a które z nich wymagają dodatkowych nakładów. W trakcie całego wystąpienia istotną rolę będzie odgrywało zagadnienie budowania odpowiedniej motywacji oraz atmosfery w zespole. Charakteryzując konkretne zagadnienia, postaram się także podkreślić, co najlepiej sprawdza się w praktyce, a co wygląda dobrze jedynie w teorii. O autorze: Absolwent Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów przez trzy lata związany zawodowo z Biblioteką Główną UMCS (Oddział Informacji Naukowej oraz Oddział Komputeryzacji). Od 2012 r. pełni funkcję kierownika Biblioteki Multimedialnej Biblio (filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie). Prywatnie wielbiciel szeroko pojętej literatury fantastycznej, dobrej muzyki rockowej, gier komputerowych i planszowych. Agnieszka Pogorzelska Film i biblioteka. Skąd wziął się film? Co jest potrzebne do stworzenia filmu? Jak można zastosować film w edukacji i nie tylko? Jak udało mu się zrobić tak oszałamiającą karierę w moim prywatnym jak i zawodowym życiu, a także dlaczego warto korzystać z tej techniki? Na te pytanie chciałabym

11 odpowiedzieć w swoim wystąpieniu. Zainteresowanie filmem, to po części moja otwartość na nowości, poszukiwanie możliwości dla własnego osobistego rozwoju, ale również zainteresowanie, które wyniknęło z myślenia o pracy zawodowej. Po pierwsze, jestem przekonana o ważkiej roli sztuki filmowej w procesie dydaktycznowychowawczym. Po drugie, chciałam wyjść naprzeciw oczekiwaniom osobom zainteresowanych filmem. Po trzecie, wychowanie poprzez film jest jednoznaczne z przygotowaniem młodego widza do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ten sposób powstało moje zamiłowanie do filmu. Moje działania związane z filmem: - Biblioteka animacja poklatkowa - Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Koninie - fotoanimacja - Czytanie łączy pokolenia - fotoanimacja - 1 % podatku TNBSP - fotoanimacja - filmowy projekt edukacyjny (pokazy filmowe, spotkania z reżyserami, konkurs filmowy) - obecnie realizowany cykl spotkań pt. Lubię kino dla grupy Koniczynek z Przedszkola nr 32 z Oddziałami integracyjnymi w Koninie. Nauczycielka bibliotekarka od 8 lat. Pracuje w CDN Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie. Jej pasją jest prowadzenie dla dzieci i młodzieży różnorodnych zajęć związanych z filmem. Interesuje się również fotoanimacją i fotografią w ogóle. Uczestniczy w plenerach fotograficznych i spotkaniach poplenerowych. Wiedzę związaną ze swoimi zainteresowaniami pogłębia, sięgając po książki o fotografii i filmów, szczególnie animowanych. Katarzyna Poleszak Viral w bibliotece, czyli o dobroczynnym wirusie. W 2014 r. Filia nr 2 MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie stała się rozpoznawalną biblioteką dzięki dużej liczbie przeprowadzonych akcji promujących bibliotekę i czytelnictwo, które zyskały miano virali. Marketing wirusowy (zw. reklamą wirusową; ang. viral marketing) jest specyficznym rodzajem działań marketingowych, polegającym na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy produktów. Przykładem virali mogą być zabawne lub intrygujące filmiki lub zdjęcia, które użytkownicy Internetu rozsyłają między sobą. W swoim wystąpieniu opowiem o najważniejszych akcjach promocyjnych Filii nr 2 MBP, a także postaram się pokazać jak wpłynęły one na liczbę wypożyczeń czy liczbę nowo zapisanych czytelników. Złamanie stereotypu na temat biblioteki i bibliotekarza, powstanie nowego wizerunku tej instytucji, wzrost prestiżu zawodu bibliotekarza, stały kontakt z mediami lokalnymi i ogólnokrajowymi, a także promocja innych wydarzeń kulturalnych w naszej bibliotece to tylko niektóre korzyści wynikające z marketingu wirusowego. Absolwentka Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalnością Indianistyka w Krakowie. Dwukrotna stypendystka Rządu Indyjskiego, ukończyła kursy Advance Diploma in Hindi Language i Diploma in Hindi Language na University of Delhi w New Delhi w Indiach.

12 Od 2013 r. pracuje jako młodszy bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, a w lutym 2015 r. została kierownikiem Filii nr 2. Brała udział w słynnych na całą Polskę akcjach promujących bibliotekę oraz czytelnictwo, m. in. w akcji sleeveface "Wypożyczajcie książki", akcji "Dzieła sztuki w bibliotece", filmikach "Zapraszamy do biblioteki", programie "Zabookowani" i in. STOLIKI EKSPERCKIE / Dzień 1 Anna Głuszek "Noc z Przybyszewskim" w WiMBPG - pomiędzy hobby a promocją biblioteki. Noc z Przybyszewskim to wspólny projekt dwóch sąsiadujących ze sobą filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku: Biblioteki pod Żółwiem i Filii Gdańskiej. Inspiracją dla tego projektu stał się życiorys jednego z patronów pomysłodawcy akcji Biblioteki pod Żółwiem, właśnie Stanisława Przybyszewskiego. Akcja obejmuje różnorodne działania związane z kręgiem artystów młodopolskich, przybliżając w przystępny sposób ich życiorysy i twórczość. Do zaplanowanych na tę noc atrakcji należą takie wydarzenia jak: koncert muzyki okresu Młodej Polski, wykonywany na przedprożu kamienicy, w której mieści się Biblioteka pod Żółwiem, gra miejska związana z postaciami z kręgu Przybyszewskiego, przebieranie się bibliotekarzy za postaci takie jak sam Przybyszewski, Dagny Juel czy Aniela Pająkówna, a także nocne udostępnianie księgozbioru, umożliwiające znaczne rozszerzenie kręgu czytelników. Projekt Noc z Przybyszewskim pozwala również zacieśnić współpracę z innymi instytucjami kultury z Gdańska, takimi jak Teatr Wybrzeże (właściciel wypożyczonych przez bibliotekę kostiumów) czy Akademia Muzyczna (studenci odgrywający koncert). Noc z Przybyszewskim staje się zatem doskonałą formą promocji biblioteki. Na podstawie własnych doświadczeń zdobytych w czasie pracy nad Nocą z Przybyszewskim zamierzam opowiedzieć o sposobach łączenia własnych pasji z pracą i twórczym wykorzystywaniu zdobytej wcześniej wiedzy. Projekt, którego byłam współtwórczynią, a także pomysłodawczynią tematu, pozwolił mi wprowadzić w krąg swoich fascynacji inne osoby. Szczególną pokusę stanowiła dla mnie możliwość opowiedzenia o nieco zapomnianych już postaciach polskiego modernizmu, którym się fascynuję, i przybliżenia ich współczesnym czytelnikom. Noc z Przybyszewskim stanowi dowód na to, że w pracy bibliotekarza da się znaleźć zastosowanie dla każdej, nawet niezbyt popularnej pasji i przekuć ją w pomysł akcji promocyjnej, zdolnej zainteresować szersze grono czytelników. Bibliotekarka i polonistka. W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku pracuje od 2006 r. Interesuje się dziewiętnastowieczną literaturą polską i francuską oraz historią kultury. Magdalena Gomułka Wiedza o światowym bibliotekarstwie - Twoim kapitałem na przyszłość. Program International Librarians Network (w tłum. Międzynarodowa Sieć Bibliotekarzy) został

13 stworzony, aby pomóc bibliotekarzom w budowaniu własnej międzynarodowej sieci kontaktów zawodowych bez konieczności brania udziału w zagranicznych stażach czy konferencjach. Ważną zasadą funkcjonowania inicjatywy jest jej bezpłatność oraz otwartość na każdą osobę związaną z biblioteką. Aplikować mogą zatem bibliotekarze pracujący w różnych typach bibliotek, bez względu na staż pracy, studenci bibliotekoznawstwa oraz pracownicy ośrodków informacji naukowej. Wymaganiem uczestnictwa, posiadający wymiar czysto praktyczny, jest znajomość języka angielskiego i dostęp do Internetu. W dotychczas przeprowadzonych 4 rundach wzięło udział ponad 1500 bibliotekarzy pochodzących ze 103 krajów. Ankiety kończące każdą odsłonę inicjatywy pozwalały uzyskać organizatorom informacje o komunikacji, wrażeniach, problemach oraz korzyściach, jakie uczestnicy osiągnęli we współpracy. W niniejszym wystąpieniu zostaną scharakteryzowane powstanie, założenia i funkcjonowanie programu od 2013 roku. Wskazanie państw, z których pochodzili uczestnicy, pozwoli na stworzenie mapy krajów objętych międzynarodową siecią bibliotekarzy i zwizualizowanie jej rozwoju. Udział w tworzeniu partnerstwa owocuje rozwojem zawodowym, poznaniem innego obrazu bibliotekarstwa i funkcjonowania książnic. Regularne kontakty z osobą dzielącą te same zainteresowania oraz specyfikę pracy, wpływają także na zwiększenie pewności siebie, ogólnej wiedzy oraz znajomości języka angielskiego. Absolwentka dwóch kierunków z zakresu pedagogiki i bibliotekoznawstwa oraz doktorantka w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Od 2013 r. krajowy koordynator projektu International Librarians Network. Od 2011 r. pracownik Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Dagna Kruszewska-Mach, Magdalena Paul, Katarzyna Urbanowicz Labib: dziel się wiedzą, mnóż pomysły. Podejmujesz wyzwania, realizujesz nowatorskie pomysły? Szukasz inspiracji lub chcesz podzielić się własnymi pomysłami? Jak uatrakcyjnić ofertę biblioteki? Jak wykorzystać do tego technologie? Być liderem czy animatorem? Odwiedź stolik sieci LABiB i sprawdź co bibliotekarz może z LABiBem i co LABiB oferuje Bibliotekarzom! Porozmawiaj z osobami, dla których Biblioteka jest miejscem szczególnym wręcz stworzonym - by realizować w niej nietuzinkowe pomysły i innowacyjne projekty. Labibibianie to ludzie z pasją, gotowi wspierać i rozwijać potencjał bibliotekarzy. Portal społecznościowym labib.pl - miejsce, które odzwierciedla idee LABiBu: dziel się wiedzą, mnóż pomysły. Dołącz. O autorkach: Dagna Kruszewska-Mach - Kustosz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie. Interesuje się animacją i edukacją najmłodszych użytkowników, promocją i marketingiem, nowymi technologiami oraz kreowaniem przyjaznej użytkownikowi przestrzeni bibliotecznej. Członkini LABiB z pierwszego naboru, koordynatorka grupy Biblioteka Cyfrowy Świat. Czasem szkoli innych bibliotekarzy.

14 Katarzyna Urbanowicz - Fascynuje ją współpraca z osobami, dla których dzielenie się wiedzą i umiejętnościami jest wartością najwyższą, tym, co najcenniejsze i tym, co robią każdego dnia. Zawodowo związana z "Przystankiem Książka" - filią Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Realizuje się jako Animator Integracji Cyfrowej, współpracując z osobami wykluczonymi cyfrowo. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się na spotkaniach i szkoleniach jako trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Akademii e-seniora UPC-Polska oraz Koalicji Otwartej Edukacji, współpracownik w projektach Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Ambasador FIO-Mazowsze Lokalnie, Labibianka, a przede wszystkim BIBLIOTEKARZ. Magdalena Paul - Młoda bibliotekarka całym sercem, doktorantka w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członkini sieci LABiB. W bibliotekach, bardziej niż książki, fascynują ją ludzie, którzy je tworzą i którzy z nich korzystają. To na nich koncentruje się jej działalność naukowa i edukacyjna. W czasie spotkań LABiBu prowadziła warsztaty dotyczące zarządzania sobą w czasie i badań potrzeb użytkowników bibliotek, a w ramach EBP SBP webinarium poświęcone metodzie oceny jakości usług SERVQUAL. STOLIKI EKSPERCKIE / Dzień 2 Anna Plewak Hobby dobre przykłady na realizację w pracy swoich zainteresowań. W ramach stolika eksperckiego przedstawię bibliotekarzy i ich pasje realizowane w pracy w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie. Opowiem o stworzeniu wystawy Popularni angielscy pisarze książek dla dzieci i młodzieży, promującej książki: J. R. R. Tolkiena, C.S. Lewisa, J. K. Rowling, A. A. Milne'a. Przedstawię realizację projektu Noc w Bibliotece pod hasłem Sherlock Holmes na tropie dzierżoniowskich tajemnic. Moje zainteresowania turystyką wykorzystałam przy organizacji ferii dla dzieci zatytułowanych Na górskim szlaku oraz wakacji- Tajemniczy Dolny Śląsk. Zagadnienia związane ze sztuką zainspirowały mnie do założenia Klubu Książki i Ilustracji skupiającego dzieci w wieku 6-11 lat. Raz w miesiącu przygotowuję scenariusze oraz materiały potrzebne do zabaw oraz warsztatów plastycznych. W trakcie tych zajęć staram się pokazywać dzieciom, że książka może być inspiracją do zabawy, tworzenia obrazów i animacji. Przedstawiam ciekawą literaturę dziecięcą oraz różne techniki plastyczne. Zaprezentuję metody pracy z młodym czytelnikiem oraz sposoby wykorzystywania książki, jako inspiracji do tworzenia. chcę udowodnić, że to pasje napędzają do działania, są często inspiracją do realizowania ciekawych projektów a praca w bibliotece umożliwia rozwój. Absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 r. pracownik Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, obecnie bibliotekarz w Dziale

15 Dziecięco-Młodzieżowym. Od 2013 r. przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Ziemi Dzierżoniowskiej. Magdalena Bzdawka, Magdalena Rusnok Biblioteka Pomysłów bibliotekarz badaczem, architektem, rzecznikiem, animatorem. Przedstawimy doświadczenia z realizacji autorskiego projektu działu Instrukcyjno-Metodycznego Biblioteki Wojewódzkiej w Poznaniu - Biblioteka Pomysłów. Od 2012 r. corocznie organizujemy cykl szkoleń dla instruktorów, 31 warsztatów dla bibliotekarzy z województwa oraz 5 spotkań regionalnych, których celem jest wymiana doświadczeń na wybrany przez wielkopolskich bibliotekarzy temat. Kolejne edycje dotyczyły badania potrzeb mieszkańców, promocji biblioteki, aranżacji i designu oraz pracy z młodzieżą. Co roku udział w projekcie bierze ponad 400 bibliotekarzy. O autorkach: Magdalena Bzdawka od 4 lat pracuje w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz studiów podyplomowych Public Relations. Prowadzi szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu promocji biblioteki, aranżacji i designu w bibliotece, przygotowania oferty bibliotecznej dla młodzieży, opracowania dokumentów w formacie MARC 21. Współtworzyła program szkolenia e-learningowego Opracowanie książki w formacie MARC 21. Magdalena Rusnok od 4 lat pracuje w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Absolwentka filologii polskiej, studiów podyplomowych: bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz edytorstwa; realizuje projekty szkoleniowe dla bibliotekarzy oraz działania literackie dla młodzieży, zajmuje się grafiką użytkową i składem publikacji elektronicznych biblioteki, szkoli m.in. z zakresu nowych technologii, wolnych licencji i otwartych zasobów, redagowania tekstów na potrzeby Internetu i mediów społecznościowych.