X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY"

Transkrypt

1 X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY REFERATY / STOLIKI EKSPERCKIE / WARSZTATY ABSTRAKTY AUTORZY REFERATY / Dzień 1 Marzena Błach Udział w programie Erasmus+ formą doskonalenia zawodowego bibliotekarzy akademickich. Wymagania stawiane przed pracownikami bibliotek ciągle rosną. Od bibliotekarzy oczekuje się komunikatywności, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Szczególnie ważne w codziennej pracy są kompetencje związane z nowymi technologiami i zdolność przystosowywania się do zmieniających się warunków pracy i otoczenia. Ukończenie studiów kierunkowych stanowi początkowy etap nieustającego procesu rozwijania kompetencji zawodowych. Rozwijać je można w trakcie specjalistycznych szkoleń zdalnych i stacjonarnych, studiów podyplomowych oraz podczas zagranicznych staży, na przykład w ramach programu Erasmus+, zaplanowanego na lata Celem wystąpienia będzie kompleksowe przedstawienie programu Erasmus+ jako formy doskonalenia zawodowego bibliotekarzy uniwersyteckich. W referacie scharakteryzowane zostaną odmienne sposoby odbywania erasmusowej praktyki indywidualny staż w bibliotece, szkolenie adresowane do szerokiego grona pracowników administracyjnych uczelni oraz specjalistyczny biblioteczny Staff Training Week. Wymienione formy szkoleń opisane zostały w oparciu o rzeczywiste doświadczenia autorki uczestniczki szkoleń w Londynie, Wiedniu, Sewilli i Liège. Szczególna uwaga zwrócona będzie na różnorodne korzyści płynące z udziału w szkoleniach organizowanych w ramach programu Erasmus, wśród nich networking. Forma wystąpienia oscylować będzie między sprawozdaniem a praktycznym przewodnikiem po programie Erasmus+. Absolwentka studiów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa. Licencjonowany przewodnik miejski po Krakowie. Od kwietnia 2009 r. pracownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, od 2010 r. odpowiada za obsługę wypożyczeń międzybibliotecznych. Uczestniczka szkoleń w ramach programu Erasmus (Newsam Libarary, University College London, Institute of Education, 2011; Universiddad de Sevilla, 2013; Pädagogische Hochschule Wien, 2014; Université de Liège, 2015), a także autorka esejów i sprawozdań publikowanych na łamach Bibliotekarza, uczelnianego pisma Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie - Konspektu oraz elektronicznego czasopisma Biblioteka i Edukacja.

2 Dorota Bocian Dzień dobry, Dorota Bocian - informator dziedzinowy. W czym mogę pomóc? Autorka prezentacji przekona, że brak wykształcenia kierunkowego nie przekreśla szansy na pracę w bibliotece akademickiej, podkreśla natomiast, że wieloletnia praktyka w bibliotece kancelarii prawniczej może stanowić solidną bazę dla bibliotekarza pełniącego funkcję informatora dziedzinowego prawa i nauk politycznych w BUW. W drugiej części referatu prelegentka zwróci uwagę na konieczność ustawicznego kształcenia. W dobie społeczeństwa informacyjnego, nowoczesnych technologii i wciąż zmieniającego się świata warto zapoznać się i rozpowszechniać ideę Uczenia się przez całe życie (LLL - Life-long Learning) Rzetelność w wykonywaniu swoich pracowniczych obowiązków to podstawa, natomiast dbałość o systematyczny, nieprzerwany rozwój zawodowy to także bardzo ważny aspekt naszego życia, o którym nie można zapominać. Pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, informator dziedzinowy w prawie i naukach politycznych. Absolwentka Policealnego Studium Informacji Archiwistyki i Księgarstwa (technik informacji naukowo technicznej) oraz studiów na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (mgr politologii w zakresie polityki społecznej). W r. akad. 2014/15 studentka Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa na UW. Anna Białanowicz-Biernat #SWOT, czyli Stwórz Właściwy Obraz Twojej biblioteki w Internecie. Prowadzenie profilu w mediach społecznościowych wymaga od pracowników bibliotek szeregu umiejętności praktycznych, technicznych, jak również wiedzy i pewnego rodzaju nowej świadomości, by bezpiecznie i sprawnie funkcjonować w globalnej sieci. Autorka, stosując znaną z nauk o zarządzaniu uproszczoną technikę analizy SWOT, naświetli mocne strony (Strengths) funkcjonowania profilu biblioteki w social media, wypunktuje słabe strony (Weaknesses), wskaże na szanse (Opportunities) i potencjalne zagrożenia (Threats) związane z jego prowadzeniem. Wskaże zalety i wady różnych rozwiązań z rozróżnieniem na popularne serwisy, a także zwróci uwagę na zasięg i konieczność kontroli nad internetowym życiem profilu instytucji. #SWOT to także wymyślony przez autorkę skrót, którego rozwinięcie Stwórz Właściwy Obraz Twojej biblioteki dało początek jej rozważaniom dotyczącym bezpieczeństwa informacji i kontroli nad wizerunkiem biblioteki w sieci. Autorka poruszy również kwestie dotyczące swobody wypowiedzi, publikacji treści i wizerunku, a także odpowiedzialności w Internecie, jako istotnego dylematu w moderowaniu kanałów komunikacji biblioteki z otoczeniem. Absolwentka Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, gdzie administruje częścią zasobów elektronicznych.

3 Od 2014 roku pełni również funkcję Informatora dziedzinowego w Naukach Społecznych. Prywatnie miłośnik mopsów, motoryzacji, fotografii cyfrowej i nowych technologii kolejność dowolna. Ewa Rozkosz Młody bibliotekoznawca jako badacz jakościowy - 5 kroków do sukcesu. Przyjęcie orientacji jakościowej w badaniach bibliotekoznawczych wiąże się ze zmianą nie tylko technik i narzędzi badawczych, ale także szerszego sposobu patrzenia na rzeczywistość społeczną. Badacz przestaje być usytuowany na zewnątrz świata społecznego, opisuje i interpretuje go niejako od środka. To uproszczone założenie implikuje dalsze pytania, a za nimi kroki jakie podjąć musi początkujący badacz np. badacz-bibliotekoznawca, włączający się w nurt badań jakościowych. Celem mojego wystąpienia jest przedstawienie uproszczonego postępowania badawczego w podejściach interpretatywnych, w oparciu o wybrane studia przypadków badań jakościowych w bibliotekoznawstwie. Nałożenie siatki 5 kroków ma na celu zredukowanie opisu badań jakościowych, tak aby ich sens czytelny był dla młodych adeptów bibliotekoznawstwa. Dyrektor Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej. Nauczyciel akademicki i szkoleniowiec. W swojej uczelni prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji naukowej, w tym wyszukiwania i organizacji informacji oraz zarządza repozytorium naukowym. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów na temat otwartych zasobów edukacyjnych, narzędzi sieciowych dla edukacji, modeli komunikacji naukowej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na problemach naukometrii oraz edukacji informacyjnej, przede wszystkim na uczeniu się kompetencji informacyjnych przez pracowników naukowych. Prowadzi bloga Edukacja Informacyjna (http://edukacjainformacyjna.pl). Marlena Gęborska Wirtualizacja przestrzeni bibliotecznej - animacja czytelnictwa, e-learning, gamifikacja, social learning. W wystąpieniu przedstawione zostaną badania przeprowadzone wśród bibliotekarzy oraz użytkowników bibliotek. Omówiony zostanie rozwój technologii e-learningowych oraz możliwości ich zastosowania w bibliotece. Podsumowane zostaną raporty z badań nad e-learningiem w Polsce, a także przedstawione przykłady wdrożeń e-edukacji w polskich bibliotekach oraz prognozy na przyszłość w kontekście nowego trendu, jakim jest social learning. Formuła social learning związana z teorią społecznego uczenia się może zostać wykorzystana w aspekcie promocji działalności bibliotecznej oraz wspomagać animację czytelniczą. Wybór treści występuje w obrębie sieci społecznościowych i polega na dzieleniu się informacjami w grupie znajomych, którzy są równocześnie osobami polecającymi treść, jak i jej odbiorcami. Warto zatem

4 przyjrzeć się współczesnym kanałom komunikacyjnym, sposobom przetwarzania informacji oraz idei kultury uczestnictwa i zbiorowej inteligencji w aspekcie konwergencji mediów w Internecie oraz animacji czytelnictwa dziecięcego w kontekście Biblioteki 3.0. Pracownik Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe: bibliotekarstwo w Polsce i na świecie, organizacja i zarządzanie bibliotekami, promocja książki i bibliotek, metody badań bibliologicznych, czytelnictwo, literatura współczesna, metodyka nauczania, komunikacja, pedagogika i edukacja medialna, konwergencja mediów, IT, e-learning. Aktywna uczestniczka ogólnopolskich konferencji i forów bibliotekarskich. Publikująca artykuły i recenzje w czasopismach, takich jak: Nowa Biblioteka, Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka czy Bibliotheca Nostra. Agnieszka Fluda-Krokos Biblioteki pedagogiczne w XXI w. - nowe wyzwania, nowe realizacje Biblioteki pedagogiczne funkcjonujące w Polsce od lat 20. XX w. powołane zostały, by służyć nauczycielom oraz przyszłym adeptom kierunków pedagogicznych. Wypełniając to zadanie przez niemalże 100 lat stały się placówkami otwartymi nie tylko na potrzeby wąskiego grona pierwotnych odbiorców, lecz także każdego uczestnika edukacji, kultury i nauki, oferując liczne działania. W 2013 r. zostały wpisane jako jeden z trzech filarów (obok szkół i poradni psychologicznopedagogicznych) procesu wspomagania, polegającego na "zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki". Od 1 stycznia 2016 r. są zobligowane do prowadzenia działań wspomagających. W wystąpieniu przedstawione zostaną praktyczne realizacje założeń Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. Doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Jagielloński, 2011), absolwentka kierunków: Filologia Polska (Uniwersytet Jagielloński, 2005), Edytorstwo (studia podyplomowe, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2007), Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2008); adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego Krakowie; Koordynator ds. Jakości Kształcenia kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo. Zainteresowania badawcze: proweniencje (w szczególności ekslibrisy), księgozbiory historyczne, biblioteki pedagogiczne, wyszukiwanie informacji, kształcenie bibliotekarzy.

5 Kacper Trzaska Dż jak gender, czyli mężczyzna (nie)pożądany w bibliotece. W trakcie wystąpienia autor podejmie próbę odpowiedzi na pytanie czy biblioteka to odpowiednie pracy dla mężczyzny. Wspólnie z uczestnikami FMB zastanowimy się czy zawód bibliotekarza faktycznie jest sfeminizowany, czy płeć ma wpływ na predyspozycje do pracy w bibliotekarstwie, czy inna jest kultura pracy kobiet i mężczyzn, jak układają się stosunki interpersonalne pomiędzy bibliotekarkami a bibliotekarzami. O autorze: Absolwent informacji naukowej i studiów bibliologicznych IINiSB UW. Jego dziewięcioletnia praktyka zawodowa obejmuje: bibliotekę fachową, szkoły wyższej, czytelnię naukową i bibliotekę naukową. Od pięciu lat pracuje w Bibliotece Narodowej, początkowo w Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN a obecnie w Pracowni Deskryptorów BN. Współtwórca i redaktor serwisów Fabryka Języka i Między_słowami. Zuza Wiorogórska I like to move it, move it. Stypendia, staże, sieci kontaktów. Myśl przewodnia mojego wystąpienia: póki jesteśmy młodzi, mamy siły, czas i chęci podróżujmy zawodowo jak najczęściej i możliwie jak najdalej! Czerpanie z zagranicznych doświadczeń i dokształcanie się na stażach poza Polską to najlepszy sposób na poszerzenie horyzontów nie tylko zawodowych czy naukowych, ale przede wszystkim na kształtowanie swojej osobowości, poznawanie ciekawych ludzi, rozwijanie kompetencji międzykulturowych, szlifowanie języków obcych czyli wszystkich tych umiejętności, które przydadzą nam się w ciągu całego życia, niezależnie od tego, czy razem z odejściem młodości odejdziemy z zawodu bibliotekarza, czy też postanowimy bibliotekarzyć aż do emerytury. Jak to zrobić? Gdzie szukać funduszy? Jak oferty nie dla bibliotekarzy dopasować do naszego profilu? W jaki sposób szukać kontaktów? Postaram się przekazać garść praktycznych wskazówek. https://pl.linkedin.com/in/zuzawiorogorska

6 REFERATY / Dzień 2 Grzegorz Koźma Bibliotekarze wszystkich bibliotek łączcie się! - czyli o kontaktach między bibliotekarzami. Zamierzam odpowiedzieć na pytanie co skłania młodych bibliotekarzy do szukania kontaktu ze sobą. Postaram się też odpowiedzieć na pytanie, jakie cechy osobowości pomagają w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów oraz jakie występują bariery w tych kontaktach. Planuję również przedstawić wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród młodych bibliotekarzy z ośrodków krakowskich, dzięki któremu możliwe będzie stwierdzenie, czy młodzi bibliotekarze szukają ze sobą kontaktu. W kolejnej części referatu opiszę programy, które w mojej opinii takie spotkania ułatwiają. O autorze: Absolwent informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, w latach pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, od 2010 pracujący w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Magdalena Gomułka ILN - sposób na rozwój zawodowy i osobisty. Program International Librarians Network (w tłum. Międzynarodowa Sieć Bibliotekarzy) został stworzony, aby pomóc bibliotekarzom w budowaniu własnej międzynarodowej sieci kontaktów zawodowych bez konieczności brania udziału w zagranicznych stażach czy konferencjach. Ważną zasadą funkcjonowania inicjatywy jest jej bezpłatność oraz otwartość na każdą osobę związaną z biblioteką. Aplikować mogą zatem bibliotekarze pracujący w różnych typach bibliotek, bez względu na staż pracy, studenci bibliotekoznawstwa oraz pracownicy ośrodków informacji naukowej. Wymaganiem uczestnictwa, posiadający wymiar czysto praktyczny, jest znajomość języka angielskiego i dostęp do Internetu. W dotychczas przeprowadzonych 4 rundach wzięło udział ponad 1500 bibliotekarzy pochodzących ze 103 krajów. Ankiety kończące każdą odsłonę inicjatywy pozwalały uzyskać organizatorom informacje o komunikacji, wrażeniach, problemach oraz korzyściach, jakie uczestnicy osiągnęli we współpracy. W niniejszym wystąpieniu zostaną scharakteryzowane powstanie, założenia i funkcjonowanie programu od 2013 roku. Wskazanie państw, z których pochodzili uczestnicy, pozwoli na stworzenie mapy krajów objętych międzynarodową siecią bibliotekarzy i zwizualizowanie jej rozwoju. Udział w tworzeniu partnerstwa owocuje rozwojem zawodowym, poznaniem innego obrazu bibliotekarstwa i funkcjonowania książnic. Regularne kontakty z osobą dzielącą te same zainteresowania oraz specyfikę pracy, wpływają także na zwiększenie pewności siebie, ogólnej wiedzy oraz znajomości języka angielskiego. Absolwentka dwóch kierunków z zakresu pedagogiki i bibliotekoznawstwa oraz doktorantka

7 w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Od 2013 r. krajowy koordynator projektu International Librarians Network. Od 2011 r. pracownik Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Aleksandra Chalińska, Ewelina Rybka Jak ogień i woda? Studenci polscy i English Division w bibliotece uniwersyteckiej. Temat międzynarodowych środowisk akademickich i funkcjonowania w nich studentów zagranicznych od niedawna pojawia się w analizach i pracach różnych grup badaczy. Również my, jako bibliotekarze GUMed, wobec rosnącej liczby obcojęzycznych czytelników, postanowiliśmy zbadać, jakie mają oni oczekiwania wobec Biblioteki i otoczenia akademickiego. Wyniki ankiety skłoniły nas także do przeprowadzenia sondażu wśród polskich studentów użytkowników Biblioteki aby i oni wypowiedzieli się o swoich kontaktach ze studentami English Division. Wyniki i analiza ankiet mają być podpowiedzią, jakich działań integrujących oczekują te dwie studenckie grupy oraz co mogą zrobić bibliotekarze, aby w tej integracji pomóc. W wystąpieniu chcemy przedstawić nasze badania i wyniki ankiet, różne pomysły na integrację, a przede wszystkim porozmawiać z innymi bibliotekarzami o ich doświadczeniach, problemach i rozwiązaniach wspomagających funkcjonowanie odmiennych grup czytelniczych. O autorkach: Aleksandra Chylińska - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, od 3 lat mieszkanka Trójmiasta. Zawodowo związana z bibliotekami akademickimi najpierw z biblioteką Główną Akademii Marynarki Wojennej, obecnie z Biblioteka Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prywatnie miłośniczka książek (a jakże!), rowerów i psów (a w szczególności własnego). Ewelina Rybka - absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawodowe pierwsze 5 lat spędziła w bibliotece publicznej, a od roku pracuje w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W wolnym czasie lubi szydełkować, oglądać dobre seriale, a ostatnio również projektować wnętrza. Michał Słupczyński Młody bibliotekarz a zjawisko mobbingu. Jak je rozpoznać? Jak sobie poradzić? Gdzie szukać pomocy? Mobbing termin obecnie bardzo modny, często nadużywany, bo pozwala wytłumaczyć zawodowe niepowodzenia. A co jeśli rzeczywiście ma miejsce? Jak go trafnie rozpoznać? I kto ma to zrobić? Lekarz, terapeuta czy sama osoba mobbingowana? Co wtedy zrobić? Zmienić pracę? Walczyć przed sądem? A młody bibliotekarz? Czy jest narażony na mobbing bardziej niż starzy wyjadacze? W referacie poruszone zostaną prawne, medyczne i psychologiczne aspekty zjawiska mobbingu. O autorze: Starszy bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kostrzynie nad Odrą, członek

8 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przewodniczący Koła Młodych Bibliotekarzy przy Oddziale Gorzowskim SBP. Ukończył studia magisterskie na kierunku filologia polska ze specjalnością nauczycielską oraz studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Kamila Kokot, Alicja Teleszyńska Dwa typy bibliotekarzy - dwa zestawy umiejętności? Celem artykułu jest ukazanie możliwości łączenia różnego typu umiejętności w codziennych czynnościach bibliotekarzy zatrudnionych na zupełnie odmiennych stanowiskach. Prelegentki przeanalizują, jakie kompetencje są potrzebne w pracy bibliotekarza. Dokonają podziału umiejętności na te, które są wykorzystywane w pracy z użytkownikiem biblioteki, oraz te używane przy pracy z księgozbiorem. Czy da się pogodzić dobro użytkownika z dobrem księgozbioru? Czy wychodzenie naprzeciw potrzebom czytelników nie odbywa się przypadkiem kosztem księgozbioru, który wystawiony w czytelniach w tzw. wolnym dostępie oraz masowo poddawany procesom digitalizacji, stale narażony jest na zniszczenie, bądź zaczytanie. Albo odwrotnie czy przesadna dbałość o zasoby materialne biblioteki nie ogranicza czytelnikowi jego potrzeb? W wystąpieniu porównana zostanie praca bibliotekarza z działu udostępniania zbiorów z działaniami pracownika zbiorów specjalnych. O autorkach: Kamila Kokot - absolwentka Instytutu Historycznego oraz Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Były pracownik Biblioteki Instytutu Historycznego. Od grudnia 2012 r. pracuje w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej na stanowisku bibliotekarza. Zajmuje się starymi drukami oraz zbiorami wydanymi do 1945 r. Alicja Teleszyńska - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Gdańskiej. Pracę w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej rozpoczęła w 2009 r. przy projekcie Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Obecnie pracuje w Regionalnej Bibliotece Nanotechnologii, gdzie aktywnie współpracuje z jej użytkownikami. Sabina Bienia Biblioterapia lekarstwem na codzienność. W referacie przedstawione zostanie pojęcie biblioterapii, a także wybrane i uniwersalne teksty terapeutyczne, które można wykorzystać do pracy z każdą grupą słuchaczy. Na przykładzie opowiadania Pęknięty dzban pokazane zostanie jak można bawić się tekstem i wykorzystać pozornie nieterapeutyczną publikację. Omówione będą możliwości jakie daje biblioterapia i jej funkcje terapeutyczne oraz odzwierciedlenie i potrzebę terapeutycznej funkcji książki w dzisiejszym świecie. Opisane zostaną grupy słuchaczy i możliwości łączenia książki z innymi formami wykorzystywanymi przez biblioterapię (muzyka, rysunek). Przekazane zostanie ostrzeżenie dotyczące pseudoterapeutycznych książek, które mogą zaszkodzić, przede wszystkim

9 w pracy z najmłodszymi odbiorcami tekstów literackich. Omówione będzie powiązanie i wykorzystanie hobby w pracy: możliwości wykorzystania biblioterapii przez bibliotekarza, takie jak: praca z dziećmi w zorganizowanych warsztatach, zajęcia dla osób starszych prowadzone na uniwersytetach trzeciego wieku, pomoc w odnajdywaniu książek dla wymagającego użytkownika, prowadzenie szkoleń w zakresie biblioterapii dla nauczycieli i bibliotekarzy, zajęcia z seniorami oraz inne aktywności bibliotek. Oprócz korzyści, omówione zostaną także trudności i potrzeba specyficznych predyspozycji osób tworzących warsztaty terapeutyczne. Trudności wynikające z różnic w każdym z tworzonych zajęć i indywidualności uczestników. Krótko scharakteryzowane zostanie Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Przekazane zostaną informacje dotyczące kursów biblioterapeutycznych i kontakt do członków PTB. Ślązaczka, absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, certyfikowany biblioterapeuta, pracownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Krakowskiej, zaangażowana czytelniczka, miłośniczka aktywnego spędzania czasu i biblioterapii. Anna Walska Książka "lekarstwem dla duszy". O biblioterapii słów kilka. Propozycją autorki jest przybliżenie informacji dotyczących terapeutycznych wartości literatury. Książki pozwalają oderwać się od codzienności, pomagają w odnalezieniu się w trudnych sytuacjach. Mogą przyczyniać się do zmiany naszego samopoczucia, postaw i sposobu akceptacji siebie i innych. Często są lekarstwem dla bardzo zranionej duszy. W warsztatach z elementami biblioterapii ważne jest nie tylko obcowanie z literaturą, ale też integracja grupy oraz wykorzystywanie innych metod i technik arteterapeutycznych. Autorka pragnie pokazać, że przyjemne da się połączyć z pożytecznym. Innymi słowy, pasję do książek, czytania, obcowania z nimi można wykorzystywać w pracy z różnymi grupami wiekowymi. Dzięki ukończeniu III-stopniowego kursu z biblioterapii autorka może prowadzić zajęcia stosując biblioterapię lub jej elementy. Ową pasję udaje się autorce przenosić na grunt miejsca pracy, o czym opowie podczas wystąpienia. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierunku: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo o specjalności nauczycielskiej. Ukończyła kurs doskonalący z zakresu biblioterapii potwierdzony certyfikatami: Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, a także Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Autorką m.in.: Dobry przyjaciel : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii dla dzieci w wieku 4-5 lat, Poradnik Bibliotekarza, 2014 nr 12, s oraz Bajkoterapia metodą pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Konspekt, 2014 nr 4 (53), s Brała udział w IX FMB w Gorzowie Wielkopolskim, prezentując referat i prowadząc warsztaty.

10 Grzegorz Woźniak Jak wykorzystać zainteresowania pracowników przy tworzeniu oferty biblioteki - krótki poradnik dla kierowników i nie tylko. W swoim wystąpieniu bazował będę na przykładach i obserwacjach, zdobytych podczas pracy na stanowisku kierownika w działającej od czerwca 2012 roku bibliotece multimedialnej Biblio (jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie). Scharakteryzuję zróżnicowany, siedmioosobowy zespół Biblio oraz przedstawię specyfikę placówki. Biblio to filia biblioteczna z wnętrzem stylizowanym na skatepark, posiadająca liczne zbiory muzyczne, filmowe, nowoczesny sprzęt elektroniczny, salę przystosowaną do pokazów filmowych, itp. Jednym z głównych założeń,którymi kierowano się podczas jej tworzenia, było przygotowanie filii nietypowej, innej niż stereotypowy obraz klasycznej biblioteki, przez co jest to miejsce atrakcyjne dla młodego czytelnika, ale również, za sprawą oferty programowej i gromadzonych zbiorów, przyciąga czytelników z innych grup wiekowych. Opowiem o początkowej fazie pracy z nowo utworzonym zespołem oraz z osobami zatrudnianymi już w trakcie funkcjonowania placówki. Przedstawię sposoby na szybkie rozpoznanie i skuteczne wykorzystanie potencjału takich osób, w zależności od tego, czy są one związane z biblioteką od początku, czy też dołączają do zespołu w trakcie jej funkcjonowania. Następnie skupię się na kwestii budowania oferty kulturalnej przy maksymalnym wykorzystaniu zainteresowań i umiejętności posiadanych przez pracowników. Omówię korzyści ale również zwrócę uwagę na zagrożenia związane z taką organizacją pracy placówki. Postaram się wskazać jak optymalnie zrównoważyć inicjatywę własną pracowników z realizacją innych aktywności kulturalnych. Istotnym elementem wystąpienia będzie skupienie się na tym, które umiejętności i zainteresowania można łatwo wykorzystać w pracy bibliotecznej, a które z nich wymagają dodatkowych nakładów. W trakcie całego wystąpienia istotną rolę będzie odgrywało zagadnienie budowania odpowiedniej motywacji oraz atmosfery w zespole. Charakteryzując konkretne zagadnienia, postaram się także podkreślić, co najlepiej sprawdza się w praktyce, a co wygląda dobrze jedynie w teorii. O autorze: Absolwent Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów przez trzy lata związany zawodowo z Biblioteką Główną UMCS (Oddział Informacji Naukowej oraz Oddział Komputeryzacji). Od 2012 r. pełni funkcję kierownika Biblioteki Multimedialnej Biblio (filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie). Prywatnie wielbiciel szeroko pojętej literatury fantastycznej, dobrej muzyki rockowej, gier komputerowych i planszowych. Agnieszka Pogorzelska Film i biblioteka. Skąd wziął się film? Co jest potrzebne do stworzenia filmu? Jak można zastosować film w edukacji i nie tylko? Jak udało mu się zrobić tak oszałamiającą karierę w moim prywatnym jak i zawodowym życiu, a także dlaczego warto korzystać z tej techniki? Na te pytanie chciałabym

11 odpowiedzieć w swoim wystąpieniu. Zainteresowanie filmem, to po części moja otwartość na nowości, poszukiwanie możliwości dla własnego osobistego rozwoju, ale również zainteresowanie, które wyniknęło z myślenia o pracy zawodowej. Po pierwsze, jestem przekonana o ważkiej roli sztuki filmowej w procesie dydaktycznowychowawczym. Po drugie, chciałam wyjść naprzeciw oczekiwaniom osobom zainteresowanych filmem. Po trzecie, wychowanie poprzez film jest jednoznaczne z przygotowaniem młodego widza do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ten sposób powstało moje zamiłowanie do filmu. Moje działania związane z filmem: - Biblioteka animacja poklatkowa - Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Koninie - fotoanimacja - Czytanie łączy pokolenia - fotoanimacja - 1 % podatku TNBSP - fotoanimacja - filmowy projekt edukacyjny (pokazy filmowe, spotkania z reżyserami, konkurs filmowy) - obecnie realizowany cykl spotkań pt. Lubię kino dla grupy Koniczynek z Przedszkola nr 32 z Oddziałami integracyjnymi w Koninie. Nauczycielka bibliotekarka od 8 lat. Pracuje w CDN Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie. Jej pasją jest prowadzenie dla dzieci i młodzieży różnorodnych zajęć związanych z filmem. Interesuje się również fotoanimacją i fotografią w ogóle. Uczestniczy w plenerach fotograficznych i spotkaniach poplenerowych. Wiedzę związaną ze swoimi zainteresowaniami pogłębia, sięgając po książki o fotografii i filmów, szczególnie animowanych. Katarzyna Poleszak Viral w bibliotece, czyli o dobroczynnym wirusie. W 2014 r. Filia nr 2 MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie stała się rozpoznawalną biblioteką dzięki dużej liczbie przeprowadzonych akcji promujących bibliotekę i czytelnictwo, które zyskały miano virali. Marketing wirusowy (zw. reklamą wirusową; ang. viral marketing) jest specyficznym rodzajem działań marketingowych, polegającym na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy produktów. Przykładem virali mogą być zabawne lub intrygujące filmiki lub zdjęcia, które użytkownicy Internetu rozsyłają między sobą. W swoim wystąpieniu opowiem o najważniejszych akcjach promocyjnych Filii nr 2 MBP, a także postaram się pokazać jak wpłynęły one na liczbę wypożyczeń czy liczbę nowo zapisanych czytelników. Złamanie stereotypu na temat biblioteki i bibliotekarza, powstanie nowego wizerunku tej instytucji, wzrost prestiżu zawodu bibliotekarza, stały kontakt z mediami lokalnymi i ogólnokrajowymi, a także promocja innych wydarzeń kulturalnych w naszej bibliotece to tylko niektóre korzyści wynikające z marketingu wirusowego. Absolwentka Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalnością Indianistyka w Krakowie. Dwukrotna stypendystka Rządu Indyjskiego, ukończyła kursy Advance Diploma in Hindi Language i Diploma in Hindi Language na University of Delhi w New Delhi w Indiach.

12 Od 2013 r. pracuje jako młodszy bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, a w lutym 2015 r. została kierownikiem Filii nr 2. Brała udział w słynnych na całą Polskę akcjach promujących bibliotekę oraz czytelnictwo, m. in. w akcji sleeveface "Wypożyczajcie książki", akcji "Dzieła sztuki w bibliotece", filmikach "Zapraszamy do biblioteki", programie "Zabookowani" i in. STOLIKI EKSPERCKIE / Dzień 1 Anna Głuszek "Noc z Przybyszewskim" w WiMBPG - pomiędzy hobby a promocją biblioteki. Noc z Przybyszewskim to wspólny projekt dwóch sąsiadujących ze sobą filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku: Biblioteki pod Żółwiem i Filii Gdańskiej. Inspiracją dla tego projektu stał się życiorys jednego z patronów pomysłodawcy akcji Biblioteki pod Żółwiem, właśnie Stanisława Przybyszewskiego. Akcja obejmuje różnorodne działania związane z kręgiem artystów młodopolskich, przybliżając w przystępny sposób ich życiorysy i twórczość. Do zaplanowanych na tę noc atrakcji należą takie wydarzenia jak: koncert muzyki okresu Młodej Polski, wykonywany na przedprożu kamienicy, w której mieści się Biblioteka pod Żółwiem, gra miejska związana z postaciami z kręgu Przybyszewskiego, przebieranie się bibliotekarzy za postaci takie jak sam Przybyszewski, Dagny Juel czy Aniela Pająkówna, a także nocne udostępnianie księgozbioru, umożliwiające znaczne rozszerzenie kręgu czytelników. Projekt Noc z Przybyszewskim pozwala również zacieśnić współpracę z innymi instytucjami kultury z Gdańska, takimi jak Teatr Wybrzeże (właściciel wypożyczonych przez bibliotekę kostiumów) czy Akademia Muzyczna (studenci odgrywający koncert). Noc z Przybyszewskim staje się zatem doskonałą formą promocji biblioteki. Na podstawie własnych doświadczeń zdobytych w czasie pracy nad Nocą z Przybyszewskim zamierzam opowiedzieć o sposobach łączenia własnych pasji z pracą i twórczym wykorzystywaniu zdobytej wcześniej wiedzy. Projekt, którego byłam współtwórczynią, a także pomysłodawczynią tematu, pozwolił mi wprowadzić w krąg swoich fascynacji inne osoby. Szczególną pokusę stanowiła dla mnie możliwość opowiedzenia o nieco zapomnianych już postaciach polskiego modernizmu, którym się fascynuję, i przybliżenia ich współczesnym czytelnikom. Noc z Przybyszewskim stanowi dowód na to, że w pracy bibliotekarza da się znaleźć zastosowanie dla każdej, nawet niezbyt popularnej pasji i przekuć ją w pomysł akcji promocyjnej, zdolnej zainteresować szersze grono czytelników. Bibliotekarka i polonistka. W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku pracuje od 2006 r. Interesuje się dziewiętnastowieczną literaturą polską i francuską oraz historią kultury. Magdalena Gomułka Wiedza o światowym bibliotekarstwie - Twoim kapitałem na przyszłość. Program International Librarians Network (w tłum. Międzynarodowa Sieć Bibliotekarzy) został

13 stworzony, aby pomóc bibliotekarzom w budowaniu własnej międzynarodowej sieci kontaktów zawodowych bez konieczności brania udziału w zagranicznych stażach czy konferencjach. Ważną zasadą funkcjonowania inicjatywy jest jej bezpłatność oraz otwartość na każdą osobę związaną z biblioteką. Aplikować mogą zatem bibliotekarze pracujący w różnych typach bibliotek, bez względu na staż pracy, studenci bibliotekoznawstwa oraz pracownicy ośrodków informacji naukowej. Wymaganiem uczestnictwa, posiadający wymiar czysto praktyczny, jest znajomość języka angielskiego i dostęp do Internetu. W dotychczas przeprowadzonych 4 rundach wzięło udział ponad 1500 bibliotekarzy pochodzących ze 103 krajów. Ankiety kończące każdą odsłonę inicjatywy pozwalały uzyskać organizatorom informacje o komunikacji, wrażeniach, problemach oraz korzyściach, jakie uczestnicy osiągnęli we współpracy. W niniejszym wystąpieniu zostaną scharakteryzowane powstanie, założenia i funkcjonowanie programu od 2013 roku. Wskazanie państw, z których pochodzili uczestnicy, pozwoli na stworzenie mapy krajów objętych międzynarodową siecią bibliotekarzy i zwizualizowanie jej rozwoju. Udział w tworzeniu partnerstwa owocuje rozwojem zawodowym, poznaniem innego obrazu bibliotekarstwa i funkcjonowania książnic. Regularne kontakty z osobą dzielącą te same zainteresowania oraz specyfikę pracy, wpływają także na zwiększenie pewności siebie, ogólnej wiedzy oraz znajomości języka angielskiego. Absolwentka dwóch kierunków z zakresu pedagogiki i bibliotekoznawstwa oraz doktorantka w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Od 2013 r. krajowy koordynator projektu International Librarians Network. Od 2011 r. pracownik Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Dagna Kruszewska-Mach, Magdalena Paul, Katarzyna Urbanowicz Labib: dziel się wiedzą, mnóż pomysły. Podejmujesz wyzwania, realizujesz nowatorskie pomysły? Szukasz inspiracji lub chcesz podzielić się własnymi pomysłami? Jak uatrakcyjnić ofertę biblioteki? Jak wykorzystać do tego technologie? Być liderem czy animatorem? Odwiedź stolik sieci LABiB i sprawdź co bibliotekarz może z LABiBem i co LABiB oferuje Bibliotekarzom! Porozmawiaj z osobami, dla których Biblioteka jest miejscem szczególnym wręcz stworzonym - by realizować w niej nietuzinkowe pomysły i innowacyjne projekty. Labibibianie to ludzie z pasją, gotowi wspierać i rozwijać potencjał bibliotekarzy. Portal społecznościowym labib.pl - miejsce, które odzwierciedla idee LABiBu: dziel się wiedzą, mnóż pomysły. Dołącz. O autorkach: Dagna Kruszewska-Mach - Kustosz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie. Interesuje się animacją i edukacją najmłodszych użytkowników, promocją i marketingiem, nowymi technologiami oraz kreowaniem przyjaznej użytkownikowi przestrzeni bibliotecznej. Członkini LABiB z pierwszego naboru, koordynatorka grupy Biblioteka Cyfrowy Świat. Czasem szkoli innych bibliotekarzy.

14 Katarzyna Urbanowicz - Fascynuje ją współpraca z osobami, dla których dzielenie się wiedzą i umiejętnościami jest wartością najwyższą, tym, co najcenniejsze i tym, co robią każdego dnia. Zawodowo związana z "Przystankiem Książka" - filią Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Realizuje się jako Animator Integracji Cyfrowej, współpracując z osobami wykluczonymi cyfrowo. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się na spotkaniach i szkoleniach jako trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Akademii e-seniora UPC-Polska oraz Koalicji Otwartej Edukacji, współpracownik w projektach Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Ambasador FIO-Mazowsze Lokalnie, Labibianka, a przede wszystkim BIBLIOTEKARZ. Magdalena Paul - Młoda bibliotekarka całym sercem, doktorantka w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członkini sieci LABiB. W bibliotekach, bardziej niż książki, fascynują ją ludzie, którzy je tworzą i którzy z nich korzystają. To na nich koncentruje się jej działalność naukowa i edukacyjna. W czasie spotkań LABiBu prowadziła warsztaty dotyczące zarządzania sobą w czasie i badań potrzeb użytkowników bibliotek, a w ramach EBP SBP webinarium poświęcone metodzie oceny jakości usług SERVQUAL. STOLIKI EKSPERCKIE / Dzień 2 Anna Plewak Hobby dobre przykłady na realizację w pracy swoich zainteresowań. W ramach stolika eksperckiego przedstawię bibliotekarzy i ich pasje realizowane w pracy w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie. Opowiem o stworzeniu wystawy Popularni angielscy pisarze książek dla dzieci i młodzieży, promującej książki: J. R. R. Tolkiena, C.S. Lewisa, J. K. Rowling, A. A. Milne'a. Przedstawię realizację projektu Noc w Bibliotece pod hasłem Sherlock Holmes na tropie dzierżoniowskich tajemnic. Moje zainteresowania turystyką wykorzystałam przy organizacji ferii dla dzieci zatytułowanych Na górskim szlaku oraz wakacji- Tajemniczy Dolny Śląsk. Zagadnienia związane ze sztuką zainspirowały mnie do założenia Klubu Książki i Ilustracji skupiającego dzieci w wieku 6-11 lat. Raz w miesiącu przygotowuję scenariusze oraz materiały potrzebne do zabaw oraz warsztatów plastycznych. W trakcie tych zajęć staram się pokazywać dzieciom, że książka może być inspiracją do zabawy, tworzenia obrazów i animacji. Przedstawiam ciekawą literaturę dziecięcą oraz różne techniki plastyczne. Zaprezentuję metody pracy z młodym czytelnikiem oraz sposoby wykorzystywania książki, jako inspiracji do tworzenia. chcę udowodnić, że to pasje napędzają do działania, są często inspiracją do realizowania ciekawych projektów a praca w bibliotece umożliwia rozwój. Absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 r. pracownik Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, obecnie bibliotekarz w Dziale

15 Dziecięco-Młodzieżowym. Od 2013 r. przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Ziemi Dzierżoniowskiej. Magdalena Bzdawka, Magdalena Rusnok Biblioteka Pomysłów bibliotekarz badaczem, architektem, rzecznikiem, animatorem. Przedstawimy doświadczenia z realizacji autorskiego projektu działu Instrukcyjno-Metodycznego Biblioteki Wojewódzkiej w Poznaniu - Biblioteka Pomysłów. Od 2012 r. corocznie organizujemy cykl szkoleń dla instruktorów, 31 warsztatów dla bibliotekarzy z województwa oraz 5 spotkań regionalnych, których celem jest wymiana doświadczeń na wybrany przez wielkopolskich bibliotekarzy temat. Kolejne edycje dotyczyły badania potrzeb mieszkańców, promocji biblioteki, aranżacji i designu oraz pracy z młodzieżą. Co roku udział w projekcie bierze ponad 400 bibliotekarzy. O autorkach: Magdalena Bzdawka od 4 lat pracuje w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz studiów podyplomowych Public Relations. Prowadzi szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu promocji biblioteki, aranżacji i designu w bibliotece, przygotowania oferty bibliotecznej dla młodzieży, opracowania dokumentów w formacie MARC 21. Współtworzyła program szkolenia e-learningowego Opracowanie książki w formacie MARC 21. Magdalena Rusnok od 4 lat pracuje w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Absolwentka filologii polskiej, studiów podyplomowych: bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz edytorstwa; realizuje projekty szkoleniowe dla bibliotekarzy oraz działania literackie dla młodzieży, zajmuje się grafiką użytkową i składem publikacji elektronicznych biblioteki, szkoli m.in. z zakresu nowych technologii, wolnych licencji i otwartych zasobów, redagowania tekstów na potrzeby Internetu i mediów społecznościowych.

X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY

X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY REFERATY / STOLIKI EKSPERCKIE / WARSZTATY ABSTRAKTY AUTORZY REFERATY / Dzień 1 Agnieszka Fluda-Krokos Praktyki studenckie w IINiB Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie założenia

Bardziej szczegółowo

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Przeszłość Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej (1925-1939)

Bardziej szczegółowo

Sieci współpracy i samokształcenia powiat krapkowicki województwo opolskie

Sieci współpracy i samokształcenia powiat krapkowicki województwo opolskie Sieci współpracy i samokształcenia powiat krapkowicki województwo opolskie Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim 1. Rola dyrektora w promocji

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo młodzieży bibliografia adnotowana - wybór

Czytelnictwo młodzieży bibliografia adnotowana - wybór Czytelnictwo młodzieży bibliografia adnotowana - wybór 1. Andrzejewska J.: Wskaźniki czytelnictwa uczniów w szkole, Biblioteka w szkole 1991, nr 1, s.2-9. Analiza czytelnictwa każdego ucznia indywidualnie.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ PRZESŁANEJ DO UCZESTNIKÓW X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY

PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ PRZESŁANEJ DO UCZESTNIKÓW X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ PRZESŁANEJ DO UCZESTNIKÓW X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY Ankieta została rozesłana do 111 osób, uzyskano 77 odpowiedzi (69%). W związku z tym wyniki ankiety przedstawiają

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. Magdalena Gomułka. X Forum Młodych Bibliotekarzy. (Warszawa, września 2015 r.)

SPRAWOZDANIA. Magdalena Gomułka. X Forum Młodych Bibliotekarzy. (Warszawa, września 2015 r.) SPRAWOZDANIA Nowa Biblioteka nr 1 (20), 2016 Magdalena Gomułka Zakład Historii Książki Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach Biblioteka Śląska w Katowicach e-mail:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

kwietnia kwietnia 2016, 13 kwietnia 2016 : Biblioteka dobrym miejscem na programy edukacyjne i literackie z elementami biblio i bajkoterapii

kwietnia kwietnia 2016, 13 kwietnia 2016 : Biblioteka dobrym miejscem na programy edukacyjne i literackie z elementami biblio i bajkoterapii 11 kwietnia 2016 grupa I, 12 kwietnia 2016 grupa druga, 13 kwietnia 2016 grupa III bibliotekarzy wzięła udział w szkoleniu: Biblioteka dobrym miejscem na programy edukacyjne i literackie z elementami biblio

Bardziej szczegółowo

E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza warsztaty metodyczne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie

E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza warsztaty metodyczne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza warsztaty metodyczne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie Impulsem do zajęcia się zagadnieniem e-learningu była dla nas konferencja E-learning

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Obsługa użytkowników w bibliotece

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie Liderzy Akademii Nauk Społecznych Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych" SŁOWO WSTĘPU Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to najstarsza, publiczna uczelnia pedagogiczna w Polsce. APS

Bardziej szczegółowo

Działania Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku na rzecz wsparcia szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Działania Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku na rzecz wsparcia szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli Działania Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku na rzecz wsparcia szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli Oprac. Biblioteka Pedagogiczna Specyfika, odmienność Biblioteki pedagogiczne prowadzą

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Opis Wymagania Egzamin Stanowiska w służbie bibliotecznej

Opis Wymagania Egzamin Stanowiska w służbie bibliotecznej Opis Wymagania Egzamin Stanowiska w służbie bibliotecznej - Adiunkt biblioteczny - Adiunkt dokumentacji naukowej - Asystent biblioteczny - Asystent dokumentacji naukowej - Bibliotekarz - Dokumentalista

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki (studenckie) w gminnych bibliotekach publicznych. Dr Wanda Matras-Mastalerz Uniwersytet Pedagogiczny im.

Dobre praktyki (studenckie) w gminnych bibliotekach publicznych. Dr Wanda Matras-Mastalerz Uniwersytet Pedagogiczny im. Dobre praktyki (studenckie) w gminnych bibliotekach publicznych Dr Wanda Matras-Mastalerz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Dynamika zmian w przeprowadzaniu praktyk w Instytucie Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Forma współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych w różnych etapach przygotowania i prezentacji projektu edukacyjnego. Wnioski z seminarium

Forma współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych w różnych etapach przygotowania i prezentacji projektu edukacyjnego. Wnioski z seminarium Wnioski z seminarium Biblioteka pedagogiczna wspiera uczniów i nauczycieli gimnazjów w realizacji projektów edukacyjnych (Sulejówek 6-7.10.2011 r.) Przygotowanie projektu: w zakresie wyboru zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ankieta Magisterska. 2. Dla osób, które na powyższe pytanie odpowiedziały TAK. Czy była (jest) to mała biblioteka gminna?

Ankieta Magisterska. 2. Dla osób, które na powyższe pytanie odpowiedziały TAK. Czy była (jest) to mała biblioteka gminna? Ankieta Magisterska 1. Czy Pan/i pracuje lub kiedykolwiek pracował w bibliotece publicznej (oprócz praktyk zawodowych)? TAK 4 (10,5%) NIE 34 (89,5%) TAK 13 (72,2%) NIE 5 (27,8%) TAK 17 (30,4%) NIE 39 (69,6%)

Bardziej szczegółowo

Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, r.

Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, r. Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, 16.03.2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej wykonując działania zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI B e a t a Wa l c z a k C e n t r u m D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i P u b l i c z n a B i b l i o t e k a P e d a g o

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Data dodania: 2006-02-03 13:00:00 Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego w gimnazjum mgr

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE SOJUSZNIKIEM SZKOŁY W EDUKACJI CZYTELNICZEJ

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE SOJUSZNIKIEM SZKOŁY W EDUKACJI CZYTELNICZEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE SOJUSZNIKIEM SZKOŁY W EDUKACJI CZYTELNICZEJ Materiały do prezentacji przesłało 28 bibliotek (łącznie z filiami) 59,6 % funkcjonujących w Polsce bibliotek pedagogicznych Zebrane

Bardziej szczegółowo

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ Maria Wilkin, UW 2. słowa o nas Anna K. Stanisławska-Mischke: od 2006 w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2. Cel studiów: przekazanie uczestnikom współczesnej wiedzy z bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

Nowe placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu

Nowe placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu Nowe placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu 2015-2017 www. biblioteka.wroc.pl Psie Pole Nadodrze, Ołbin Psie Pole Biblioteka Grafit Centrum Biblioteczno-Kulturalne FAMA Dworzec Główny Przejście

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. wrzesień 2016

OFERTA REKLAMOWA. wrzesień 2016 OFERTA REKLAMOWA wrzesień 2016 PROFIL WYDAWCY to firma tworzona przez ludzi z pasją i wieloletnim doświadczeniem w branży edukacyjnej. Celem firmy jest świadczenie najwyższej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

13.04.2015 14.04.2015 roku Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych.

13.04.2015 14.04.2015 roku Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych. 13.04.2015 Grupa I i 14.04.2015 roku Grupa II bibliotekarzy wzięła udział w szkoleniu Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych. Szkolenia przeprowadzone przez Macieja Rynarzewskiego były

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK

ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA we Wrocławiu ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK ROK SZKOLNY 2017/2018 1 Szanowni Państwo, wspierając szkoły i placówki oświatowe

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

12 13 grudnia 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

12 13 grudnia 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 12 13 grudnia 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Szanowni Państwo Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę uczestnictwa w charakterze Patrona Medialnego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017 I. PRACA PEDAGOGICZNA NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2016-2012 1. ROZPOZNAWANIE I KIEROWANIE ZAINTERESOWANIAMI

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Misja Wydziału Filologicznego, poprzez kształcenie, badania naukowe, udział w pomnażaniu dorobku kulturalnego, unowocześnianą

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów muzykologia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

MŁODY PROGRAMISTA WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH

MŁODY PROGRAMISTA WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH MŁODY PROGRAMISTA WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH Projekt edukacyjny dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej z przedmiotu informatyka Celem projektu jest zaplanowanie, promocja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść?

Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść? Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść? Studiujesz zagadnienia związane z bibliotekarstwem lub informacją naukową i szukasz pomysłu na rozwój zawodowy? Szykujesz się do obrony pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r.

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Zadania bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz.369) 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej Szkolny Program Edukacji Kulturalnej w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Agnieszka Chomicka - Bosy koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS) przy Szkole

Bardziej szczegółowo

Przystanek Czytanie ogólnopolska sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Przystanek Czytanie ogólnopolska sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Magdalena Brewczyńska Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Przystanek Czytanie ogólnopolska sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Popularyzowanie

Bardziej szczegółowo

Program działania SBP na lata (projekt)

Program działania SBP na lata (projekt) Program działania SBP na lata 2013-2017 (projekt) 1. Wprowadzenie Program działania SBP na lata 2013-2017 jest drugim etapem wdrażania długofalowej, zaplanowanej na trzy kadencje, Strategii Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim na lata

- PROJEKT - Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim na lata - PROJEKT - Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim na lata 2016-2020 Wrzesień, 2016 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 3 2. Analiza SWOT Biblioteki... 4 3.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną. Falenty, 8 10 września 2014 r

Spotkanie informacyjne Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną. Falenty, 8 10 września 2014 r Spotkanie informacyjne Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną Falenty, 8 10 września 2014 r Uczestnicy spotkania dyrektorzy, kierownicy filii i pracownicy bibliotek pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 1,

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 1, Renata Ćmiel Warsztaty "Prawo autorskie - co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny i związane z nim problemy interpretacyjne", Warszawa, 22 stycznia 2016 r. Bibliotheca Nostra : śląski

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM Magdalena Pilińska WSPOMAGANIE Z TIK-IEM W DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ WE WROCŁAWIU DOBRE PRAKTYKI Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika KLASA IA sportowa Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum język polski, matematyka, biologia, geografia BIOLOGIA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Komisji Edukacji Narodowej W LUBLINIE FILIA W OPOLU LUBELSKIM Małgorzata Pidek nauczyciel bibliotekarz PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Cel podejmowanego stażu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 .... pieczęć uczelni WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 1. Imię i nazwisko studenta:... 2. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni:......

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info PROGRAM AMBASADORSKI biznesth228.info O PROGRAMIE Program Ambasadorski Grupy Trinity stanowi nowatorską propozycję nawiązania relacji naszej Firmy ze środowiskiem akademickim. Nie oczekujemy od Was pomocy

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.0-5/15 (projekt) UCHWAŁA Nr.../015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 015 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Bibliotekoznawstwo i

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Anita Has-Tokarz Renata Malesa

Anita Has-Tokarz Renata Malesa Projekt Aktualizacji Kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych w instytucie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UMCS w Lublinie: założenia i realizacja Anita

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE -

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE - Jarosław Kordziński BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE - NOWE WYZWANIE Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0 Polska Od 1 stycznia 2016 r. biblioteki

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. COMENIUS REGIO Regional Pedagogical Library in Lodz

BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. COMENIUS REGIO Regional Pedagogical Library in Lodz 1 BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi i jej filie w miastach woj. łódzkiego: 2 KUTNO

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Studia adresowane są do absolwentów kierunków pedagogicznych posiadających przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Agnieszka J. Strojek

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Agnieszka J. Strojek Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Agnieszka J. Strojek Czym jest MSIB? PORTAL Mazowiecki - regionalny System - od placówek do sieci Informacji - wprowadzanie i korzystanie z informacji Bibliotecznej

Bardziej szczegółowo

Wolontariusz WANTED!

Wolontariusz WANTED! Wolontariusz WANTED! Kogo szukamy: Asystenta Prowadzącego warsztaty dla dzieci i rodzin Paleta Debiutanta Opis programu: Muzealnym debiutantom niestraszna jest ani rozlana farba ani zamoczone w niej dłonie.

Bardziej szczegółowo

NOWA BIBLIOTEKA. USŁUGI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MEDIA NARZĘDZIEM POPULARYZOWANIA NAUKI (ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA CZASOPISMA)

NOWA BIBLIOTEKA. USŁUGI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MEDIA NARZĘDZIEM POPULARYZOWANIA NAUKI (ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA CZASOPISMA) mgr Marta Gawlik NOWA BIBLIOTEKA. USŁUGI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MEDIA NARZĘDZIEM POPULARYZOWANIA NAUKI (ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA CZASOPISMA) Biblioteka w Szkole Siglum In Crudo Nowa Biblioteka jest

Bardziej szczegółowo

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego r.

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego r. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego 12.05.2011r. Projekt Akcja Aktywizacja! Co? Kto? Gdzie? Kiedy? Jak? Nazwa projektu: Akcja Aktywizacja! Cel: przygotowanie uczestników do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO

OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 1 FORMY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI Temat nr 1 Czas : Biblioterapia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu i programu nauczania) OPIS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Współczesna szkoła wyższa czyli jaka?

Współczesna szkoła wyższa czyli jaka? 1 Współczesna szkoła wyższa czyli jaka? - autonomiczna - urynkowiona - posiadająca misję, strategię rozwoju, procesy, plany działania. - otwarta na świat Czyli przedsiębiorstwo konkurencyjnego biznesu?

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

OFERTA WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej OFERTA WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku w roku szkolnym 2016/2017 WSPOMAGANIE PROCESOWE SZKÓŁ I PLACÓWEK Gdańsk Chojnice Gdynia Kościerzyna Kwidzyn

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Rekrutacja 2017 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO studia pierwszego stopnia (licencjackie) Szczegółowe informacje: www.kinib.ukw.edu.pl O kierunku Studia

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. 5-7 marca 2012 r. Dębe C 34/D/12

P R O G R A M. 5-7 marca 2012 r. Dębe C 34/D/12 OSU II 1410 6/12 Lublin, dnia 20 stycznia 2012 r. P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO, GOSPODARCZEGO, RODZINNEGO I NIELETNICH ORAZ PRACY I UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ Piotr Szeligowski UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ SUKCES EDUKACJI PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie

Bardziej szczegółowo