X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY"

Transkrypt

1 X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY REFERATY / STOLIKI EKSPERCKIE / WARSZTATY ABSTRAKTY AUTORZY REFERATY / Dzień 1 Marzena Błach Udział w programie Erasmus+ formą doskonalenia zawodowego bibliotekarzy akademickich. Wymagania stawiane przed pracownikami bibliotek ciągle rosną. Od bibliotekarzy oczekuje się komunikatywności, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Szczególnie ważne w codziennej pracy są kompetencje związane z nowymi technologiami i zdolność przystosowywania się do zmieniających się warunków pracy i otoczenia. Ukończenie studiów kierunkowych stanowi początkowy etap nieustającego procesu rozwijania kompetencji zawodowych. Rozwijać je można w trakcie specjalistycznych szkoleń zdalnych i stacjonarnych, studiów podyplomowych oraz podczas zagranicznych staży, na przykład w ramach programu Erasmus+, zaplanowanego na lata Celem wystąpienia będzie kompleksowe przedstawienie programu Erasmus+ jako formy doskonalenia zawodowego bibliotekarzy uniwersyteckich. W referacie scharakteryzowane zostaną odmienne sposoby odbywania erasmusowej praktyki indywidualny staż w bibliotece, szkolenie adresowane do szerokiego grona pracowników administracyjnych uczelni oraz specjalistyczny biblioteczny Staff Training Week. Wymienione formy szkoleń opisane zostały w oparciu o rzeczywiste doświadczenia autorki uczestniczki szkoleń w Londynie, Wiedniu, Sewilli i Liège. Szczególna uwaga zwrócona będzie na różnorodne korzyści płynące z udziału w szkoleniach organizowanych w ramach programu Erasmus, wśród nich networking. Forma wystąpienia oscylować będzie między sprawozdaniem a praktycznym przewodnikiem po programie Erasmus+. Absolwentka studiów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa. Licencjonowany przewodnik miejski po Krakowie. Od kwietnia 2009 r. pracownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, od 2010 r. odpowiada za obsługę wypożyczeń międzybibliotecznych. Uczestniczka szkoleń w ramach programu Erasmus (Newsam Libarary, University College London, Institute of Education, 2011; Universiddad de Sevilla, 2013; Pädagogische Hochschule Wien, 2014; Université de Liège, 2015), a także autorka esejów i sprawozdań publikowanych na łamach Bibliotekarza, uczelnianego pisma Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie - Konspektu oraz elektronicznego czasopisma Biblioteka i Edukacja.

2 Dorota Bocian Dzień dobry, Dorota Bocian - informator dziedzinowy. W czym mogę pomóc? Autorka prezentacji przekona, że brak wykształcenia kierunkowego nie przekreśla szansy na pracę w bibliotece akademickiej, podkreśla natomiast, że wieloletnia praktyka w bibliotece kancelarii prawniczej może stanowić solidną bazę dla bibliotekarza pełniącego funkcję informatora dziedzinowego prawa i nauk politycznych w BUW. W drugiej części referatu prelegentka zwróci uwagę na konieczność ustawicznego kształcenia. W dobie społeczeństwa informacyjnego, nowoczesnych technologii i wciąż zmieniającego się świata warto zapoznać się i rozpowszechniać ideę Uczenia się przez całe życie (LLL - Life-long Learning) Rzetelność w wykonywaniu swoich pracowniczych obowiązków to podstawa, natomiast dbałość o systematyczny, nieprzerwany rozwój zawodowy to także bardzo ważny aspekt naszego życia, o którym nie można zapominać. Pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, informator dziedzinowy w prawie i naukach politycznych. Absolwentka Policealnego Studium Informacji Archiwistyki i Księgarstwa (technik informacji naukowo technicznej) oraz studiów na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (mgr politologii w zakresie polityki społecznej). W r. akad. 2014/15 studentka Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa na UW. Anna Białanowicz-Biernat #SWOT, czyli Stwórz Właściwy Obraz Twojej biblioteki w Internecie. Prowadzenie profilu w mediach społecznościowych wymaga od pracowników bibliotek szeregu umiejętności praktycznych, technicznych, jak również wiedzy i pewnego rodzaju nowej świadomości, by bezpiecznie i sprawnie funkcjonować w globalnej sieci. Autorka, stosując znaną z nauk o zarządzaniu uproszczoną technikę analizy SWOT, naświetli mocne strony (Strengths) funkcjonowania profilu biblioteki w social media, wypunktuje słabe strony (Weaknesses), wskaże na szanse (Opportunities) i potencjalne zagrożenia (Threats) związane z jego prowadzeniem. Wskaże zalety i wady różnych rozwiązań z rozróżnieniem na popularne serwisy, a także zwróci uwagę na zasięg i konieczność kontroli nad internetowym życiem profilu instytucji. #SWOT to także wymyślony przez autorkę skrót, którego rozwinięcie Stwórz Właściwy Obraz Twojej biblioteki dało początek jej rozważaniom dotyczącym bezpieczeństwa informacji i kontroli nad wizerunkiem biblioteki w sieci. Autorka poruszy również kwestie dotyczące swobody wypowiedzi, publikacji treści i wizerunku, a także odpowiedzialności w Internecie, jako istotnego dylematu w moderowaniu kanałów komunikacji biblioteki z otoczeniem. Absolwentka Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, gdzie administruje częścią zasobów elektronicznych.

3 Od 2014 roku pełni również funkcję Informatora dziedzinowego w Naukach Społecznych. Prywatnie miłośnik mopsów, motoryzacji, fotografii cyfrowej i nowych technologii kolejność dowolna. Ewa Rozkosz Młody bibliotekoznawca jako badacz jakościowy - 5 kroków do sukcesu. Przyjęcie orientacji jakościowej w badaniach bibliotekoznawczych wiąże się ze zmianą nie tylko technik i narzędzi badawczych, ale także szerszego sposobu patrzenia na rzeczywistość społeczną. Badacz przestaje być usytuowany na zewnątrz świata społecznego, opisuje i interpretuje go niejako od środka. To uproszczone założenie implikuje dalsze pytania, a za nimi kroki jakie podjąć musi początkujący badacz np. badacz-bibliotekoznawca, włączający się w nurt badań jakościowych. Celem mojego wystąpienia jest przedstawienie uproszczonego postępowania badawczego w podejściach interpretatywnych, w oparciu o wybrane studia przypadków badań jakościowych w bibliotekoznawstwie. Nałożenie siatki 5 kroków ma na celu zredukowanie opisu badań jakościowych, tak aby ich sens czytelny był dla młodych adeptów bibliotekoznawstwa. Dyrektor Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej. Nauczyciel akademicki i szkoleniowiec. W swojej uczelni prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji naukowej, w tym wyszukiwania i organizacji informacji oraz zarządza repozytorium naukowym. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów na temat otwartych zasobów edukacyjnych, narzędzi sieciowych dla edukacji, modeli komunikacji naukowej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na problemach naukometrii oraz edukacji informacyjnej, przede wszystkim na uczeniu się kompetencji informacyjnych przez pracowników naukowych. Prowadzi bloga Edukacja Informacyjna (http://edukacjainformacyjna.pl). Marlena Gęborska Wirtualizacja przestrzeni bibliotecznej - animacja czytelnictwa, e-learning, gamifikacja, social learning. W wystąpieniu przedstawione zostaną badania przeprowadzone wśród bibliotekarzy oraz użytkowników bibliotek. Omówiony zostanie rozwój technologii e-learningowych oraz możliwości ich zastosowania w bibliotece. Podsumowane zostaną raporty z badań nad e-learningiem w Polsce, a także przedstawione przykłady wdrożeń e-edukacji w polskich bibliotekach oraz prognozy na przyszłość w kontekście nowego trendu, jakim jest social learning. Formuła social learning związana z teorią społecznego uczenia się może zostać wykorzystana w aspekcie promocji działalności bibliotecznej oraz wspomagać animację czytelniczą. Wybór treści występuje w obrębie sieci społecznościowych i polega na dzieleniu się informacjami w grupie znajomych, którzy są równocześnie osobami polecającymi treść, jak i jej odbiorcami. Warto zatem

4 przyjrzeć się współczesnym kanałom komunikacyjnym, sposobom przetwarzania informacji oraz idei kultury uczestnictwa i zbiorowej inteligencji w aspekcie konwergencji mediów w Internecie oraz animacji czytelnictwa dziecięcego w kontekście Biblioteki 3.0. Pracownik Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe: bibliotekarstwo w Polsce i na świecie, organizacja i zarządzanie bibliotekami, promocja książki i bibliotek, metody badań bibliologicznych, czytelnictwo, literatura współczesna, metodyka nauczania, komunikacja, pedagogika i edukacja medialna, konwergencja mediów, IT, e-learning. Aktywna uczestniczka ogólnopolskich konferencji i forów bibliotekarskich. Publikująca artykuły i recenzje w czasopismach, takich jak: Nowa Biblioteka, Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka czy Bibliotheca Nostra. Agnieszka Fluda-Krokos Biblioteki pedagogiczne w XXI w. - nowe wyzwania, nowe realizacje Biblioteki pedagogiczne funkcjonujące w Polsce od lat 20. XX w. powołane zostały, by służyć nauczycielom oraz przyszłym adeptom kierunków pedagogicznych. Wypełniając to zadanie przez niemalże 100 lat stały się placówkami otwartymi nie tylko na potrzeby wąskiego grona pierwotnych odbiorców, lecz także każdego uczestnika edukacji, kultury i nauki, oferując liczne działania. W 2013 r. zostały wpisane jako jeden z trzech filarów (obok szkół i poradni psychologicznopedagogicznych) procesu wspomagania, polegającego na "zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki". Od 1 stycznia 2016 r. są zobligowane do prowadzenia działań wspomagających. W wystąpieniu przedstawione zostaną praktyczne realizacje założeń Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. Doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Jagielloński, 2011), absolwentka kierunków: Filologia Polska (Uniwersytet Jagielloński, 2005), Edytorstwo (studia podyplomowe, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2007), Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2008); adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego Krakowie; Koordynator ds. Jakości Kształcenia kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo. Zainteresowania badawcze: proweniencje (w szczególności ekslibrisy), księgozbiory historyczne, biblioteki pedagogiczne, wyszukiwanie informacji, kształcenie bibliotekarzy.

5 Kacper Trzaska Dż jak gender, czyli mężczyzna (nie)pożądany w bibliotece. W trakcie wystąpienia autor podejmie próbę odpowiedzi na pytanie czy biblioteka to odpowiednie pracy dla mężczyzny. Wspólnie z uczestnikami FMB zastanowimy się czy zawód bibliotekarza faktycznie jest sfeminizowany, czy płeć ma wpływ na predyspozycje do pracy w bibliotekarstwie, czy inna jest kultura pracy kobiet i mężczyzn, jak układają się stosunki interpersonalne pomiędzy bibliotekarkami a bibliotekarzami. O autorze: Absolwent informacji naukowej i studiów bibliologicznych IINiSB UW. Jego dziewięcioletnia praktyka zawodowa obejmuje: bibliotekę fachową, szkoły wyższej, czytelnię naukową i bibliotekę naukową. Od pięciu lat pracuje w Bibliotece Narodowej, początkowo w Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych BN a obecnie w Pracowni Deskryptorów BN. Współtwórca i redaktor serwisów Fabryka Języka i Między_słowami. Zuza Wiorogórska I like to move it, move it. Stypendia, staże, sieci kontaktów. Myśl przewodnia mojego wystąpienia: póki jesteśmy młodzi, mamy siły, czas i chęci podróżujmy zawodowo jak najczęściej i możliwie jak najdalej! Czerpanie z zagranicznych doświadczeń i dokształcanie się na stażach poza Polską to najlepszy sposób na poszerzenie horyzontów nie tylko zawodowych czy naukowych, ale przede wszystkim na kształtowanie swojej osobowości, poznawanie ciekawych ludzi, rozwijanie kompetencji międzykulturowych, szlifowanie języków obcych czyli wszystkich tych umiejętności, które przydadzą nam się w ciągu całego życia, niezależnie od tego, czy razem z odejściem młodości odejdziemy z zawodu bibliotekarza, czy też postanowimy bibliotekarzyć aż do emerytury. Jak to zrobić? Gdzie szukać funduszy? Jak oferty nie dla bibliotekarzy dopasować do naszego profilu? W jaki sposób szukać kontaktów? Postaram się przekazać garść praktycznych wskazówek. https://pl.linkedin.com/in/zuzawiorogorska

6 REFERATY / Dzień 2 Grzegorz Koźma Bibliotekarze wszystkich bibliotek łączcie się! - czyli o kontaktach między bibliotekarzami. Zamierzam odpowiedzieć na pytanie co skłania młodych bibliotekarzy do szukania kontaktu ze sobą. Postaram się też odpowiedzieć na pytanie, jakie cechy osobowości pomagają w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów oraz jakie występują bariery w tych kontaktach. Planuję również przedstawić wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród młodych bibliotekarzy z ośrodków krakowskich, dzięki któremu możliwe będzie stwierdzenie, czy młodzi bibliotekarze szukają ze sobą kontaktu. W kolejnej części referatu opiszę programy, które w mojej opinii takie spotkania ułatwiają. O autorze: Absolwent informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, w latach pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, od 2010 pracujący w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Magdalena Gomułka ILN - sposób na rozwój zawodowy i osobisty. Program International Librarians Network (w tłum. Międzynarodowa Sieć Bibliotekarzy) został stworzony, aby pomóc bibliotekarzom w budowaniu własnej międzynarodowej sieci kontaktów zawodowych bez konieczności brania udziału w zagranicznych stażach czy konferencjach. Ważną zasadą funkcjonowania inicjatywy jest jej bezpłatność oraz otwartość na każdą osobę związaną z biblioteką. Aplikować mogą zatem bibliotekarze pracujący w różnych typach bibliotek, bez względu na staż pracy, studenci bibliotekoznawstwa oraz pracownicy ośrodków informacji naukowej. Wymaganiem uczestnictwa, posiadający wymiar czysto praktyczny, jest znajomość języka angielskiego i dostęp do Internetu. W dotychczas przeprowadzonych 4 rundach wzięło udział ponad 1500 bibliotekarzy pochodzących ze 103 krajów. Ankiety kończące każdą odsłonę inicjatywy pozwalały uzyskać organizatorom informacje o komunikacji, wrażeniach, problemach oraz korzyściach, jakie uczestnicy osiągnęli we współpracy. W niniejszym wystąpieniu zostaną scharakteryzowane powstanie, założenia i funkcjonowanie programu od 2013 roku. Wskazanie państw, z których pochodzili uczestnicy, pozwoli na stworzenie mapy krajów objętych międzynarodową siecią bibliotekarzy i zwizualizowanie jej rozwoju. Udział w tworzeniu partnerstwa owocuje rozwojem zawodowym, poznaniem innego obrazu bibliotekarstwa i funkcjonowania książnic. Regularne kontakty z osobą dzielącą te same zainteresowania oraz specyfikę pracy, wpływają także na zwiększenie pewności siebie, ogólnej wiedzy oraz znajomości języka angielskiego. Absolwentka dwóch kierunków z zakresu pedagogiki i bibliotekoznawstwa oraz doktorantka

7 w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Od 2013 r. krajowy koordynator projektu International Librarians Network. Od 2011 r. pracownik Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Aleksandra Chalińska, Ewelina Rybka Jak ogień i woda? Studenci polscy i English Division w bibliotece uniwersyteckiej. Temat międzynarodowych środowisk akademickich i funkcjonowania w nich studentów zagranicznych od niedawna pojawia się w analizach i pracach różnych grup badaczy. Również my, jako bibliotekarze GUMed, wobec rosnącej liczby obcojęzycznych czytelników, postanowiliśmy zbadać, jakie mają oni oczekiwania wobec Biblioteki i otoczenia akademickiego. Wyniki ankiety skłoniły nas także do przeprowadzenia sondażu wśród polskich studentów użytkowników Biblioteki aby i oni wypowiedzieli się o swoich kontaktach ze studentami English Division. Wyniki i analiza ankiet mają być podpowiedzią, jakich działań integrujących oczekują te dwie studenckie grupy oraz co mogą zrobić bibliotekarze, aby w tej integracji pomóc. W wystąpieniu chcemy przedstawić nasze badania i wyniki ankiet, różne pomysły na integrację, a przede wszystkim porozmawiać z innymi bibliotekarzami o ich doświadczeniach, problemach i rozwiązaniach wspomagających funkcjonowanie odmiennych grup czytelniczych. O autorkach: Aleksandra Chylińska - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, od 3 lat mieszkanka Trójmiasta. Zawodowo związana z bibliotekami akademickimi najpierw z biblioteką Główną Akademii Marynarki Wojennej, obecnie z Biblioteka Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prywatnie miłośniczka książek (a jakże!), rowerów i psów (a w szczególności własnego). Ewelina Rybka - absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawodowe pierwsze 5 lat spędziła w bibliotece publicznej, a od roku pracuje w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W wolnym czasie lubi szydełkować, oglądać dobre seriale, a ostatnio również projektować wnętrza. Michał Słupczyński Młody bibliotekarz a zjawisko mobbingu. Jak je rozpoznać? Jak sobie poradzić? Gdzie szukać pomocy? Mobbing termin obecnie bardzo modny, często nadużywany, bo pozwala wytłumaczyć zawodowe niepowodzenia. A co jeśli rzeczywiście ma miejsce? Jak go trafnie rozpoznać? I kto ma to zrobić? Lekarz, terapeuta czy sama osoba mobbingowana? Co wtedy zrobić? Zmienić pracę? Walczyć przed sądem? A młody bibliotekarz? Czy jest narażony na mobbing bardziej niż starzy wyjadacze? W referacie poruszone zostaną prawne, medyczne i psychologiczne aspekty zjawiska mobbingu. O autorze: Starszy bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kostrzynie nad Odrą, członek

8 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przewodniczący Koła Młodych Bibliotekarzy przy Oddziale Gorzowskim SBP. Ukończył studia magisterskie na kierunku filologia polska ze specjalnością nauczycielską oraz studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Kamila Kokot, Alicja Teleszyńska Dwa typy bibliotekarzy - dwa zestawy umiejętności? Celem artykułu jest ukazanie możliwości łączenia różnego typu umiejętności w codziennych czynnościach bibliotekarzy zatrudnionych na zupełnie odmiennych stanowiskach. Prelegentki przeanalizują, jakie kompetencje są potrzebne w pracy bibliotekarza. Dokonają podziału umiejętności na te, które są wykorzystywane w pracy z użytkownikiem biblioteki, oraz te używane przy pracy z księgozbiorem. Czy da się pogodzić dobro użytkownika z dobrem księgozbioru? Czy wychodzenie naprzeciw potrzebom czytelników nie odbywa się przypadkiem kosztem księgozbioru, który wystawiony w czytelniach w tzw. wolnym dostępie oraz masowo poddawany procesom digitalizacji, stale narażony jest na zniszczenie, bądź zaczytanie. Albo odwrotnie czy przesadna dbałość o zasoby materialne biblioteki nie ogranicza czytelnikowi jego potrzeb? W wystąpieniu porównana zostanie praca bibliotekarza z działu udostępniania zbiorów z działaniami pracownika zbiorów specjalnych. O autorkach: Kamila Kokot - absolwentka Instytutu Historycznego oraz Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Były pracownik Biblioteki Instytutu Historycznego. Od grudnia 2012 r. pracuje w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej na stanowisku bibliotekarza. Zajmuje się starymi drukami oraz zbiorami wydanymi do 1945 r. Alicja Teleszyńska - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Gdańskiej. Pracę w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej rozpoczęła w 2009 r. przy projekcie Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Obecnie pracuje w Regionalnej Bibliotece Nanotechnologii, gdzie aktywnie współpracuje z jej użytkownikami. Sabina Bienia Biblioterapia lekarstwem na codzienność. W referacie przedstawione zostanie pojęcie biblioterapii, a także wybrane i uniwersalne teksty terapeutyczne, które można wykorzystać do pracy z każdą grupą słuchaczy. Na przykładzie opowiadania Pęknięty dzban pokazane zostanie jak można bawić się tekstem i wykorzystać pozornie nieterapeutyczną publikację. Omówione będą możliwości jakie daje biblioterapia i jej funkcje terapeutyczne oraz odzwierciedlenie i potrzebę terapeutycznej funkcji książki w dzisiejszym świecie. Opisane zostaną grupy słuchaczy i możliwości łączenia książki z innymi formami wykorzystywanymi przez biblioterapię (muzyka, rysunek). Przekazane zostanie ostrzeżenie dotyczące pseudoterapeutycznych książek, które mogą zaszkodzić, przede wszystkim

9 w pracy z najmłodszymi odbiorcami tekstów literackich. Omówione będzie powiązanie i wykorzystanie hobby w pracy: możliwości wykorzystania biblioterapii przez bibliotekarza, takie jak: praca z dziećmi w zorganizowanych warsztatach, zajęcia dla osób starszych prowadzone na uniwersytetach trzeciego wieku, pomoc w odnajdywaniu książek dla wymagającego użytkownika, prowadzenie szkoleń w zakresie biblioterapii dla nauczycieli i bibliotekarzy, zajęcia z seniorami oraz inne aktywności bibliotek. Oprócz korzyści, omówione zostaną także trudności i potrzeba specyficznych predyspozycji osób tworzących warsztaty terapeutyczne. Trudności wynikające z różnic w każdym z tworzonych zajęć i indywidualności uczestników. Krótko scharakteryzowane zostanie Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Przekazane zostaną informacje dotyczące kursów biblioterapeutycznych i kontakt do członków PTB. Ślązaczka, absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, certyfikowany biblioterapeuta, pracownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Krakowskiej, zaangażowana czytelniczka, miłośniczka aktywnego spędzania czasu i biblioterapii. Anna Walska Książka "lekarstwem dla duszy". O biblioterapii słów kilka. Propozycją autorki jest przybliżenie informacji dotyczących terapeutycznych wartości literatury. Książki pozwalają oderwać się od codzienności, pomagają w odnalezieniu się w trudnych sytuacjach. Mogą przyczyniać się do zmiany naszego samopoczucia, postaw i sposobu akceptacji siebie i innych. Często są lekarstwem dla bardzo zranionej duszy. W warsztatach z elementami biblioterapii ważne jest nie tylko obcowanie z literaturą, ale też integracja grupy oraz wykorzystywanie innych metod i technik arteterapeutycznych. Autorka pragnie pokazać, że przyjemne da się połączyć z pożytecznym. Innymi słowy, pasję do książek, czytania, obcowania z nimi można wykorzystywać w pracy z różnymi grupami wiekowymi. Dzięki ukończeniu III-stopniowego kursu z biblioterapii autorka może prowadzić zajęcia stosując biblioterapię lub jej elementy. Ową pasję udaje się autorce przenosić na grunt miejsca pracy, o czym opowie podczas wystąpienia. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierunku: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo o specjalności nauczycielskiej. Ukończyła kurs doskonalący z zakresu biblioterapii potwierdzony certyfikatami: Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, a także Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Autorką m.in.: Dobry przyjaciel : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii dla dzieci w wieku 4-5 lat, Poradnik Bibliotekarza, 2014 nr 12, s oraz Bajkoterapia metodą pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Konspekt, 2014 nr 4 (53), s Brała udział w IX FMB w Gorzowie Wielkopolskim, prezentując referat i prowadząc warsztaty.

10 Grzegorz Woźniak Jak wykorzystać zainteresowania pracowników przy tworzeniu oferty biblioteki - krótki poradnik dla kierowników i nie tylko. W swoim wystąpieniu bazował będę na przykładach i obserwacjach, zdobytych podczas pracy na stanowisku kierownika w działającej od czerwca 2012 roku bibliotece multimedialnej Biblio (jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie). Scharakteryzuję zróżnicowany, siedmioosobowy zespół Biblio oraz przedstawię specyfikę placówki. Biblio to filia biblioteczna z wnętrzem stylizowanym na skatepark, posiadająca liczne zbiory muzyczne, filmowe, nowoczesny sprzęt elektroniczny, salę przystosowaną do pokazów filmowych, itp. Jednym z głównych założeń,którymi kierowano się podczas jej tworzenia, było przygotowanie filii nietypowej, innej niż stereotypowy obraz klasycznej biblioteki, przez co jest to miejsce atrakcyjne dla młodego czytelnika, ale również, za sprawą oferty programowej i gromadzonych zbiorów, przyciąga czytelników z innych grup wiekowych. Opowiem o początkowej fazie pracy z nowo utworzonym zespołem oraz z osobami zatrudnianymi już w trakcie funkcjonowania placówki. Przedstawię sposoby na szybkie rozpoznanie i skuteczne wykorzystanie potencjału takich osób, w zależności od tego, czy są one związane z biblioteką od początku, czy też dołączają do zespołu w trakcie jej funkcjonowania. Następnie skupię się na kwestii budowania oferty kulturalnej przy maksymalnym wykorzystaniu zainteresowań i umiejętności posiadanych przez pracowników. Omówię korzyści ale również zwrócę uwagę na zagrożenia związane z taką organizacją pracy placówki. Postaram się wskazać jak optymalnie zrównoważyć inicjatywę własną pracowników z realizacją innych aktywności kulturalnych. Istotnym elementem wystąpienia będzie skupienie się na tym, które umiejętności i zainteresowania można łatwo wykorzystać w pracy bibliotecznej, a które z nich wymagają dodatkowych nakładów. W trakcie całego wystąpienia istotną rolę będzie odgrywało zagadnienie budowania odpowiedniej motywacji oraz atmosfery w zespole. Charakteryzując konkretne zagadnienia, postaram się także podkreślić, co najlepiej sprawdza się w praktyce, a co wygląda dobrze jedynie w teorii. O autorze: Absolwent Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów przez trzy lata związany zawodowo z Biblioteką Główną UMCS (Oddział Informacji Naukowej oraz Oddział Komputeryzacji). Od 2012 r. pełni funkcję kierownika Biblioteki Multimedialnej Biblio (filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie). Prywatnie wielbiciel szeroko pojętej literatury fantastycznej, dobrej muzyki rockowej, gier komputerowych i planszowych. Agnieszka Pogorzelska Film i biblioteka. Skąd wziął się film? Co jest potrzebne do stworzenia filmu? Jak można zastosować film w edukacji i nie tylko? Jak udało mu się zrobić tak oszałamiającą karierę w moim prywatnym jak i zawodowym życiu, a także dlaczego warto korzystać z tej techniki? Na te pytanie chciałabym

11 odpowiedzieć w swoim wystąpieniu. Zainteresowanie filmem, to po części moja otwartość na nowości, poszukiwanie możliwości dla własnego osobistego rozwoju, ale również zainteresowanie, które wyniknęło z myślenia o pracy zawodowej. Po pierwsze, jestem przekonana o ważkiej roli sztuki filmowej w procesie dydaktycznowychowawczym. Po drugie, chciałam wyjść naprzeciw oczekiwaniom osobom zainteresowanych filmem. Po trzecie, wychowanie poprzez film jest jednoznaczne z przygotowaniem młodego widza do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ten sposób powstało moje zamiłowanie do filmu. Moje działania związane z filmem: - Biblioteka animacja poklatkowa - Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Koninie - fotoanimacja - Czytanie łączy pokolenia - fotoanimacja - 1 % podatku TNBSP - fotoanimacja - filmowy projekt edukacyjny (pokazy filmowe, spotkania z reżyserami, konkurs filmowy) - obecnie realizowany cykl spotkań pt. Lubię kino dla grupy Koniczynek z Przedszkola nr 32 z Oddziałami integracyjnymi w Koninie. Nauczycielka bibliotekarka od 8 lat. Pracuje w CDN Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie. Jej pasją jest prowadzenie dla dzieci i młodzieży różnorodnych zajęć związanych z filmem. Interesuje się również fotoanimacją i fotografią w ogóle. Uczestniczy w plenerach fotograficznych i spotkaniach poplenerowych. Wiedzę związaną ze swoimi zainteresowaniami pogłębia, sięgając po książki o fotografii i filmów, szczególnie animowanych. Katarzyna Poleszak Viral w bibliotece, czyli o dobroczynnym wirusie. W 2014 r. Filia nr 2 MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie stała się rozpoznawalną biblioteką dzięki dużej liczbie przeprowadzonych akcji promujących bibliotekę i czytelnictwo, które zyskały miano virali. Marketing wirusowy (zw. reklamą wirusową; ang. viral marketing) jest specyficznym rodzajem działań marketingowych, polegającym na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy produktów. Przykładem virali mogą być zabawne lub intrygujące filmiki lub zdjęcia, które użytkownicy Internetu rozsyłają między sobą. W swoim wystąpieniu opowiem o najważniejszych akcjach promocyjnych Filii nr 2 MBP, a także postaram się pokazać jak wpłynęły one na liczbę wypożyczeń czy liczbę nowo zapisanych czytelników. Złamanie stereotypu na temat biblioteki i bibliotekarza, powstanie nowego wizerunku tej instytucji, wzrost prestiżu zawodu bibliotekarza, stały kontakt z mediami lokalnymi i ogólnokrajowymi, a także promocja innych wydarzeń kulturalnych w naszej bibliotece to tylko niektóre korzyści wynikające z marketingu wirusowego. Absolwentka Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalnością Indianistyka w Krakowie. Dwukrotna stypendystka Rządu Indyjskiego, ukończyła kursy Advance Diploma in Hindi Language i Diploma in Hindi Language na University of Delhi w New Delhi w Indiach.

12 Od 2013 r. pracuje jako młodszy bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, a w lutym 2015 r. została kierownikiem Filii nr 2. Brała udział w słynnych na całą Polskę akcjach promujących bibliotekę oraz czytelnictwo, m. in. w akcji sleeveface "Wypożyczajcie książki", akcji "Dzieła sztuki w bibliotece", filmikach "Zapraszamy do biblioteki", programie "Zabookowani" i in. STOLIKI EKSPERCKIE / Dzień 1 Anna Głuszek "Noc z Przybyszewskim" w WiMBPG - pomiędzy hobby a promocją biblioteki. Noc z Przybyszewskim to wspólny projekt dwóch sąsiadujących ze sobą filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku: Biblioteki pod Żółwiem i Filii Gdańskiej. Inspiracją dla tego projektu stał się życiorys jednego z patronów pomysłodawcy akcji Biblioteki pod Żółwiem, właśnie Stanisława Przybyszewskiego. Akcja obejmuje różnorodne działania związane z kręgiem artystów młodopolskich, przybliżając w przystępny sposób ich życiorysy i twórczość. Do zaplanowanych na tę noc atrakcji należą takie wydarzenia jak: koncert muzyki okresu Młodej Polski, wykonywany na przedprożu kamienicy, w której mieści się Biblioteka pod Żółwiem, gra miejska związana z postaciami z kręgu Przybyszewskiego, przebieranie się bibliotekarzy za postaci takie jak sam Przybyszewski, Dagny Juel czy Aniela Pająkówna, a także nocne udostępnianie księgozbioru, umożliwiające znaczne rozszerzenie kręgu czytelników. Projekt Noc z Przybyszewskim pozwala również zacieśnić współpracę z innymi instytucjami kultury z Gdańska, takimi jak Teatr Wybrzeże (właściciel wypożyczonych przez bibliotekę kostiumów) czy Akademia Muzyczna (studenci odgrywający koncert). Noc z Przybyszewskim staje się zatem doskonałą formą promocji biblioteki. Na podstawie własnych doświadczeń zdobytych w czasie pracy nad Nocą z Przybyszewskim zamierzam opowiedzieć o sposobach łączenia własnych pasji z pracą i twórczym wykorzystywaniu zdobytej wcześniej wiedzy. Projekt, którego byłam współtwórczynią, a także pomysłodawczynią tematu, pozwolił mi wprowadzić w krąg swoich fascynacji inne osoby. Szczególną pokusę stanowiła dla mnie możliwość opowiedzenia o nieco zapomnianych już postaciach polskiego modernizmu, którym się fascynuję, i przybliżenia ich współczesnym czytelnikom. Noc z Przybyszewskim stanowi dowód na to, że w pracy bibliotekarza da się znaleźć zastosowanie dla każdej, nawet niezbyt popularnej pasji i przekuć ją w pomysł akcji promocyjnej, zdolnej zainteresować szersze grono czytelników. Bibliotekarka i polonistka. W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku pracuje od 2006 r. Interesuje się dziewiętnastowieczną literaturą polską i francuską oraz historią kultury. Magdalena Gomułka Wiedza o światowym bibliotekarstwie - Twoim kapitałem na przyszłość. Program International Librarians Network (w tłum. Międzynarodowa Sieć Bibliotekarzy) został

13 stworzony, aby pomóc bibliotekarzom w budowaniu własnej międzynarodowej sieci kontaktów zawodowych bez konieczności brania udziału w zagranicznych stażach czy konferencjach. Ważną zasadą funkcjonowania inicjatywy jest jej bezpłatność oraz otwartość na każdą osobę związaną z biblioteką. Aplikować mogą zatem bibliotekarze pracujący w różnych typach bibliotek, bez względu na staż pracy, studenci bibliotekoznawstwa oraz pracownicy ośrodków informacji naukowej. Wymaganiem uczestnictwa, posiadający wymiar czysto praktyczny, jest znajomość języka angielskiego i dostęp do Internetu. W dotychczas przeprowadzonych 4 rundach wzięło udział ponad 1500 bibliotekarzy pochodzących ze 103 krajów. Ankiety kończące każdą odsłonę inicjatywy pozwalały uzyskać organizatorom informacje o komunikacji, wrażeniach, problemach oraz korzyściach, jakie uczestnicy osiągnęli we współpracy. W niniejszym wystąpieniu zostaną scharakteryzowane powstanie, założenia i funkcjonowanie programu od 2013 roku. Wskazanie państw, z których pochodzili uczestnicy, pozwoli na stworzenie mapy krajów objętych międzynarodową siecią bibliotekarzy i zwizualizowanie jej rozwoju. Udział w tworzeniu partnerstwa owocuje rozwojem zawodowym, poznaniem innego obrazu bibliotekarstwa i funkcjonowania książnic. Regularne kontakty z osobą dzielącą te same zainteresowania oraz specyfikę pracy, wpływają także na zwiększenie pewności siebie, ogólnej wiedzy oraz znajomości języka angielskiego. Absolwentka dwóch kierunków z zakresu pedagogiki i bibliotekoznawstwa oraz doktorantka w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Od 2013 r. krajowy koordynator projektu International Librarians Network. Od 2011 r. pracownik Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Dagna Kruszewska-Mach, Magdalena Paul, Katarzyna Urbanowicz Labib: dziel się wiedzą, mnóż pomysły. Podejmujesz wyzwania, realizujesz nowatorskie pomysły? Szukasz inspiracji lub chcesz podzielić się własnymi pomysłami? Jak uatrakcyjnić ofertę biblioteki? Jak wykorzystać do tego technologie? Być liderem czy animatorem? Odwiedź stolik sieci LABiB i sprawdź co bibliotekarz może z LABiBem i co LABiB oferuje Bibliotekarzom! Porozmawiaj z osobami, dla których Biblioteka jest miejscem szczególnym wręcz stworzonym - by realizować w niej nietuzinkowe pomysły i innowacyjne projekty. Labibibianie to ludzie z pasją, gotowi wspierać i rozwijać potencjał bibliotekarzy. Portal społecznościowym labib.pl - miejsce, które odzwierciedla idee LABiBu: dziel się wiedzą, mnóż pomysły. Dołącz. O autorkach: Dagna Kruszewska-Mach - Kustosz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie. Interesuje się animacją i edukacją najmłodszych użytkowników, promocją i marketingiem, nowymi technologiami oraz kreowaniem przyjaznej użytkownikowi przestrzeni bibliotecznej. Członkini LABiB z pierwszego naboru, koordynatorka grupy Biblioteka Cyfrowy Świat. Czasem szkoli innych bibliotekarzy.

14 Katarzyna Urbanowicz - Fascynuje ją współpraca z osobami, dla których dzielenie się wiedzą i umiejętnościami jest wartością najwyższą, tym, co najcenniejsze i tym, co robią każdego dnia. Zawodowo związana z "Przystankiem Książka" - filią Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Realizuje się jako Animator Integracji Cyfrowej, współpracując z osobami wykluczonymi cyfrowo. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się na spotkaniach i szkoleniach jako trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Akademii e-seniora UPC-Polska oraz Koalicji Otwartej Edukacji, współpracownik w projektach Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Ambasador FIO-Mazowsze Lokalnie, Labibianka, a przede wszystkim BIBLIOTEKARZ. Magdalena Paul - Młoda bibliotekarka całym sercem, doktorantka w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członkini sieci LABiB. W bibliotekach, bardziej niż książki, fascynują ją ludzie, którzy je tworzą i którzy z nich korzystają. To na nich koncentruje się jej działalność naukowa i edukacyjna. W czasie spotkań LABiBu prowadziła warsztaty dotyczące zarządzania sobą w czasie i badań potrzeb użytkowników bibliotek, a w ramach EBP SBP webinarium poświęcone metodzie oceny jakości usług SERVQUAL. STOLIKI EKSPERCKIE / Dzień 2 Anna Plewak Hobby dobre przykłady na realizację w pracy swoich zainteresowań. W ramach stolika eksperckiego przedstawię bibliotekarzy i ich pasje realizowane w pracy w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie. Opowiem o stworzeniu wystawy Popularni angielscy pisarze książek dla dzieci i młodzieży, promującej książki: J. R. R. Tolkiena, C.S. Lewisa, J. K. Rowling, A. A. Milne'a. Przedstawię realizację projektu Noc w Bibliotece pod hasłem Sherlock Holmes na tropie dzierżoniowskich tajemnic. Moje zainteresowania turystyką wykorzystałam przy organizacji ferii dla dzieci zatytułowanych Na górskim szlaku oraz wakacji- Tajemniczy Dolny Śląsk. Zagadnienia związane ze sztuką zainspirowały mnie do założenia Klubu Książki i Ilustracji skupiającego dzieci w wieku 6-11 lat. Raz w miesiącu przygotowuję scenariusze oraz materiały potrzebne do zabaw oraz warsztatów plastycznych. W trakcie tych zajęć staram się pokazywać dzieciom, że książka może być inspiracją do zabawy, tworzenia obrazów i animacji. Przedstawiam ciekawą literaturę dziecięcą oraz różne techniki plastyczne. Zaprezentuję metody pracy z młodym czytelnikiem oraz sposoby wykorzystywania książki, jako inspiracji do tworzenia. chcę udowodnić, że to pasje napędzają do działania, są często inspiracją do realizowania ciekawych projektów a praca w bibliotece umożliwia rozwój. Absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 r. pracownik Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, obecnie bibliotekarz w Dziale

15 Dziecięco-Młodzieżowym. Od 2013 r. przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Ziemi Dzierżoniowskiej. Magdalena Bzdawka, Magdalena Rusnok Biblioteka Pomysłów bibliotekarz badaczem, architektem, rzecznikiem, animatorem. Przedstawimy doświadczenia z realizacji autorskiego projektu działu Instrukcyjno-Metodycznego Biblioteki Wojewódzkiej w Poznaniu - Biblioteka Pomysłów. Od 2012 r. corocznie organizujemy cykl szkoleń dla instruktorów, 31 warsztatów dla bibliotekarzy z województwa oraz 5 spotkań regionalnych, których celem jest wymiana doświadczeń na wybrany przez wielkopolskich bibliotekarzy temat. Kolejne edycje dotyczyły badania potrzeb mieszkańców, promocji biblioteki, aranżacji i designu oraz pracy z młodzieżą. Co roku udział w projekcie bierze ponad 400 bibliotekarzy. O autorkach: Magdalena Bzdawka od 4 lat pracuje w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz studiów podyplomowych Public Relations. Prowadzi szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu promocji biblioteki, aranżacji i designu w bibliotece, przygotowania oferty bibliotecznej dla młodzieży, opracowania dokumentów w formacie MARC 21. Współtworzyła program szkolenia e-learningowego Opracowanie książki w formacie MARC 21. Magdalena Rusnok od 4 lat pracuje w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Absolwentka filologii polskiej, studiów podyplomowych: bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz edytorstwa; realizuje projekty szkoleniowe dla bibliotekarzy oraz działania literackie dla młodzieży, zajmuje się grafiką użytkową i składem publikacji elektronicznych biblioteki, szkoli m.in. z zakresu nowych technologii, wolnych licencji i otwartych zasobów, redagowania tekstów na potrzeby Internetu i mediów społecznościowych.

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Przeszłość Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej (1925-1939)

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki (studenckie) w gminnych bibliotekach publicznych. Dr Wanda Matras-Mastalerz Uniwersytet Pedagogiczny im.

Dobre praktyki (studenckie) w gminnych bibliotekach publicznych. Dr Wanda Matras-Mastalerz Uniwersytet Pedagogiczny im. Dobre praktyki (studenckie) w gminnych bibliotekach publicznych Dr Wanda Matras-Mastalerz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Dynamika zmian w przeprowadzaniu praktyk w Instytucie Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Ankieta Magisterska. 2. Dla osób, które na powyższe pytanie odpowiedziały TAK. Czy była (jest) to mała biblioteka gminna?

Ankieta Magisterska. 2. Dla osób, które na powyższe pytanie odpowiedziały TAK. Czy była (jest) to mała biblioteka gminna? Ankieta Magisterska 1. Czy Pan/i pracuje lub kiedykolwiek pracował w bibliotece publicznej (oprócz praktyk zawodowych)? TAK 4 (10,5%) NIE 34 (89,5%) TAK 13 (72,2%) NIE 5 (27,8%) TAK 17 (30,4%) NIE 39 (69,6%)

Bardziej szczegółowo

Sieci współpracy i samokształcenia powiat krapkowicki województwo opolskie

Sieci współpracy i samokształcenia powiat krapkowicki województwo opolskie Sieci współpracy i samokształcenia powiat krapkowicki województwo opolskie Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim 1. Rola dyrektora w promocji

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Anita Has-Tokarz Renata Malesa

Anita Has-Tokarz Renata Malesa Projekt Aktualizacji Kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych w instytucie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UMCS w Lublinie: założenia i realizacja Anita

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Biblioteki pedagogiczne jako jeden z elementów systemu wspomagania szkół Kontekst zmian 1. Nowa koncepcja wspomagania

Bardziej szczegółowo

Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść?

Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść? Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść? Studiujesz zagadnienia związane z bibliotekarstwem lub informacją naukową i szukasz pomysłu na rozwój zawodowy? Szykujesz się do obrony pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Forma współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych w różnych etapach przygotowania i prezentacji projektu edukacyjnego. Wnioski z seminarium

Forma współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych w różnych etapach przygotowania i prezentacji projektu edukacyjnego. Wnioski z seminarium Wnioski z seminarium Biblioteka pedagogiczna wspiera uczniów i nauczycieli gimnazjów w realizacji projektów edukacyjnych (Sulejówek 6-7.10.2011 r.) Przygotowanie projektu: w zakresie wyboru zagadnienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO

OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 1 FORMY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI Temat nr 1 Czas : Biblioterapia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Komisji Edukacji Narodowej W LUBLINIE FILIA W OPOLU LUBELSKIM Małgorzata Pidek nauczyciel bibliotekarz PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Cel podejmowanego stażu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta licencjacka opracowanie opisowe

Ankieta licencjacka opracowanie opisowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Ankieta licencjacka opracowanie opisowe 5. Czy Pan/i, rozważając perspektywy pracy zawodowej, zakłada możliwość podjęcia (kontynuacji)

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Obsługa użytkowników w bibliotece

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI B e a t a Wa l c z a k C e n t r u m D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i P u b l i c z n a B i b l i o t e k a P e d a g o

Bardziej szczegółowo

Działalność Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie na rzecz szkół i bibliotek szkolnych

Działalność Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie na rzecz szkół i bibliotek szkolnych Bożena Lewandowska Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Działalność Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie na rzecz szkół i bibliotek szkolnych Biblioteki pedagogiczne są placówkami służącymi kształceniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 20 października 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skwierzynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16 SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI lp. Nazwisko i imię promotora ROK AKADEMICKI 2015/16 tytuł naukowy /zakład Temat -zagadnienia Tytuł: Rodzina, szkoła i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Aplikacja z grupy konkursowej typu b : Praktyki zawodowe na studiach licencjackich

Aplikacja z grupy konkursowej typu b : Praktyki zawodowe na studiach licencjackich Aplikacja z grupy konkursowej typu b : Praktyki zawodowe na studiach licencjackich Nazwa pola Ośrodek akademicki Osoba składająca wniosek Opiekun praktyk (jeżeli inne niż powyżej) Dane kontaktowe osoby

Bardziej szczegółowo

Programy konferencji metodycznych:

Programy konferencji metodycznych: Temat przewodni konferencji sierpniowych Indywidualny rozwój ucznia a praktyka szkolna Programy konferencji metodycznych: Przedmiot: Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Język polski 1.

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności komisji, sekcji i zespołów ZG SBP w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności komisji, sekcji i zespołów ZG SBP w 2012 r. Sprawozdanie z działalności komisji, sekcji i zespołów ZG SBP w 2012 r. W roku 2012 w ZG SBP działały następujące komisje, sekcje i zespoły: Komisja ds. Edukacji Informacyjnej Komisja Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Dorota Zabielska Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 20 listopad 2013 r. Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

I Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy

I Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO JOLANTA KULAK NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zadania ogólne Zadania szczegółowe Działania Termin realizacji Sposób dokumentowania I Podejmowanie działań mających

Bardziej szczegółowo

Marketing w bibliotece

Marketing w bibliotece PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Marketing w bibliotece (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Ewelina Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego: 1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 9 Aplikacja z grupy konkursowej typu c : Praktyki zawodowe na studiach magisterskich

ZAŁĄCZNIK NR 9 Aplikacja z grupy konkursowej typu c : Praktyki zawodowe na studiach magisterskich ZAŁĄCZNIK NR 9 Aplikacja z grupy konkursowej typu c : Praktyki zawodowe na studiach magisterskich Nazwa pola Ośrodek Akademicki Osoba składająca wniosek Opiekun praktyk (jeżeli inny niż osoba składająca

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie szkoły w zakresie TIKnowe zadania bibliotek pedagogicznych

Wspomaganie szkoły w zakresie TIKnowe zadania bibliotek pedagogicznych Wspomaganie szkoły w zakresie TIKnowe zadania bibliotek pedagogicznych Elżbieta Mieczkowska Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu Falenty, 29 czerwca - 1 lipca 2015 r. Cele wystąpienia prezentacja

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu:

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info PROGRAM AMBASADORSKI biznesth228.info O PROGRAMIE Program Ambasadorski Grupy Trinity stanowi nowatorską propozycję nawiązania relacji naszej Firmy ze środowiskiem akademickim. Nie oczekujemy od Was pomocy

Bardziej szczegółowo

Biblioteka otwarta na Ciebie

Biblioteka otwarta na Ciebie Maria Czarnecka Marzenna Wojnar Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym Biblioteka otwarta na Ciebie Streszczenie: W artykule opisano działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym jedynego

Bardziej szczegółowo

Wolontariusz WANTED!

Wolontariusz WANTED! Wolontariusz WANTED! Kogo szukamy: Asystenta Prowadzącego warsztaty dla dzieci i rodzin Paleta Debiutanta Opis programu: Muzealnym debiutantom niestraszna jest ani rozlana farba ani zamoczone w niej dłonie.

Bardziej szczegółowo

Edukacja czytelniczo integracyjna

Edukacja czytelniczo integracyjna Edukacja czytelniczo integracyjna Międzyszkolny Program Czytelniczo Integracyjny Poczytaj mi, przyjacielu Autorka programu: Marzena Gołębiowska nauczyciel bibliotekarz 1 Spis treści: Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW. Rocznik 82 2014 zeszyt 2 TREŚĆ. DARIUSZ GRYGROWSKI: Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW. Rocznik 82 2014 zeszyt 2 TREŚĆ. DARIUSZ GRYGROWSKI: Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW Rocznik 82 2014 zeszyt 2 TREŚĆ ARTYKUŁY DARIUSZ GRYGROWSKI: Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę KRYSTYNA K. MATUSIAK, MARY STANSBURY, EWA BARCZYK: Kształcenie

Bardziej szczegółowo

12 13 grudnia 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

12 13 grudnia 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 12 13 grudnia 2007 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Szanowni Państwo Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę uczestnictwa w charakterze Patrona Medialnego

Bardziej szczegółowo

IX Forum Młodych Bibliotekarzy Gorzów Wielkopolski 18-19.09.2014 r. Biblioteka przystań bez granic

IX Forum Młodych Bibliotekarzy Gorzów Wielkopolski 18-19.09.2014 r. Biblioteka przystań bez granic Rozpoczęcie IX Forum Młodych Bibliotekarzy w Gorzowie Wielkopolskim - czwartek 18. 09. 2014 r. od godz. 9 00 : rejestracja uczestników, godz. 11 00-12 30 : powitane uczestników, wystąpienia gości, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy

Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy Ogłoszenie wyników konkursu Konferencja prasowa 21 listopada 2012 roku

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

XX Rozwojowy Festiwal dla Kobiet PROGRESSteron w Trójmieście

XX Rozwojowy Festiwal dla Kobiet PROGRESSteron w Trójmieście Patroni medialni lokalni Patroni XX Rozwojowy Festiwal dla Kobiet PROGRESSteron w Trójmieście Patroni medialni ogólnopolscy O PROGRESSteronie O PROGRESSteronie Festiwal Rozwojowy dla Kobiet PROGRESSteron

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Z jakimi stwierdzeniami mogą zgodzić się studenci?

Z jakimi stwierdzeniami mogą zgodzić się studenci? Opracowanie i ocena ankiety Ankieta wśród polskich studentów studiujących na BTU w Cottbus odbyła się w kwietniu 2006r. Jej celem było przede wszystkim zbadanie zadowolenia z usług bibliotecznych jak również

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Poziom

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa ogólne zasady działania bibliotek.

USTAWA. z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa ogólne zasady działania bibliotek. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 9 Aplikacja z grupy konkursowej typu c : Praktyki zawodowe na studiach magisterskich

ZAŁĄCZNIK NR 9 Aplikacja z grupy konkursowej typu c : Praktyki zawodowe na studiach magisterskich ZAŁĄCZNIK NR 9 Aplikacja z grupy konkursowej typu c : Praktyki zawodowe na studiach magisterskich Nazwa pola Ośrodek Akademicki Osoba składająca wniosek Opiekun praktyk (jeżeli inny niż osoba składająca

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną programu rządowego stanowi art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawę prawną programu rządowego stanowi art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Załącznik do uchwały nr /2015 Rady Ministrów z dnia.... 2015 r. Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w zakresie rozwijania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 419 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 419 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 419 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego 1. AUTOR Nauczyciel kontraktowy

Bardziej szczegółowo

Projekt WIEDZA PASJA WIĘŹ

Projekt WIEDZA PASJA WIĘŹ NARZĘDZIE MARKETINGOWE REKLAMA PRASOWA Projekt WIEDZA PASJA WIĘŹ www.conaslaczy.agh.edu.pl Reklama prasowa jest jednym z elementów projektu wizerunkowego WIEDZA PASJA WIĘŹ, poprzez który przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKADEMIA ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Biuro Karier AKADEMIA ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wydział Matematyki i Informatyki ul. Umultowska 87 Campus Morasko Czekają na Ciebie: Symulacje rozmów kwalifikacyjnych ds. efektywnego uczenia się ds.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE I ICH ZASOBY W

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE I ICH ZASOBY W Anna Krawczuk BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE I ICH ZASOBY W KONTEKŚCIE NOWYCH BADAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0 Polska Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

ZREFORMOWANY SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA LEKTORATACH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

ZREFORMOWANY SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA LEKTORATACH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM ZREFORMOWANY SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA LEKTORATACH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Rok akademicki 2002/2003 jest drugim rokiem reformy nauczania języków obcych na lektoratach na Uniwersytecie Warszawskim.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW WSTĘP Bardzo ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Media społecznościowe w bibliotekach.

Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Media społecznościowe w bibliotekach. Nazwa Wydziału Załącznik nr 10 do zarządzenie nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Nazwa kursu Język kursu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

ENGLISH SUMMER CAMP 2015

ENGLISH SUMMER CAMP 2015 ENGLISH SUMMER CAMP 2015 Szanowni Państwo! Właśnie rozpoczynamy organizację obozu English Summer Camp 2015. Chcielibyśmy zaprosić Państwa współpracy i prosić o wsparcie materialne naszych działań. Niestety

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie

Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie Celem jest współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym dla obopólnej korzyści. 1 Początki Od bardzo dawna

Bardziej szczegółowo

Dzieci lubią książki! Czytanie wrażeniowe w ruchu, w tańcu i w zabawie

Dzieci lubią książki! Czytanie wrażeniowe w ruchu, w tańcu i w zabawie Dzieci lubią książki! Czytanie wrażeniowe w ruchu, w tańcu i w zabawie Seminarium dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej ZCDN, 4 października 2014 r. Maria Twardowska Czy

Bardziej szczegółowo

Lokalny animator sportu

Lokalny animator sportu Lokalny animator sportu Wrocław, 2011 Lokalny animator sportu Wprowadzenie Program obejmuje szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji pozwalających na planowanie, organizację i koordynację działań

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Agnieszka J. Strojek

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Agnieszka J. Strojek Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Agnieszka J. Strojek Czym jest MSIB? PORTAL Mazowiecki - regionalny System - od placówek do sieci Informacji - wprowadzanie i korzystanie z informacji Bibliotecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku

Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku Olsztyn, 23 października 2014 r. Budynki bibliotek akademickich

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 Plan rozwoju przedszkola za lata 2015 do 2020 Przedszkole Publiczne w Osiu Wizja Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom,

Bardziej szczegółowo

JAK PORADNIA W WEJHEROWIE

JAK PORADNIA W WEJHEROWIE Jarosław Kordziński, Katarzyna Leśniewska JAK PORADNIA W WEJHEROWIE PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WSPOMAGANIA SZKÓŁ? Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

Wspieranie PDN, PPP, BP w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa plan pracy KOWEZiU na 2015/2016. Warszawa, 26 sierpnia 2015 r.

Wspieranie PDN, PPP, BP w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa plan pracy KOWEZiU na 2015/2016. Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. Wspieranie PDN, PPP, BP w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa plan pracy KOWEZiU na 2015/2016 Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. Kontekst Rozporządzenie MEN z 26 października 2012 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych INSTYTUT ANGLISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Programu Kształcenia Nauczycieli Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych studentów II i III roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Projekty doskonalenia organizacji procesu dydaktycznego na przykładzie działań zainicjowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

Projekty doskonalenia organizacji procesu dydaktycznego na przykładzie działań zainicjowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie Projekty doskonalenia organizacji procesu dydaktycznego na przykładzie działań zainicjowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie Rok 2005, tak jak poprzednie lata, obfitował w polskich uczelniach

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M *** 10.20-14.00 SESJA PLENARNA

P R O G R A M *** 10.20-14.00 SESJA PLENARNA czwartek, 27 listopada 2014 9.00-10.00 Rejestracja uczestników 10.00-10.20 Otwarcie Konferencji P R O G R A M 10.20-14.00 SESJA PLENARNA PROWADZENIE: prof. dr hab. Wiesław Babik 10.20-10.50 prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska Warsztat: PR-owiec - dziennikarzem. Rola mediów w PR Warsztat: PR - ostatnia szansa w kryzysie Opis warsztatów: Warsztaty wprowadzą słuchaczy w jedną z dziedzin PR - Media Relations Uczestnicy dowiedzą

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo