Bazy danych. Plan wykładów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy danych. Plan wykładów"

Transkrypt

1 Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski wersja ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 1 Plan wykładów Cel kursu Czym są i do czego służą bazy danych System zarządzania bazą danych (SZBD) Projektowanie systemów informatycznych Modelowanie pojęciowe: model związków encji Pojęcie relacji oraz podstawowe operacje na relacjach Związki między relacjami (1:1, 1:N, N:M), klucze główne i klucze obce, inne tzw. ograniczenia (ang. constraints) bazodanowe Normalizacja relacji Transakcje bazodanowe Optymalizacja działania bazy danych dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 2

2 Plan laboratoriów 1. Podstawy pracy z bazą danych MySQL 2. Podstawy języka SQL (Polecenia CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT) 3. Zapoznanie się z demonstracyjną strukturą relacyjną. Instalacja modelu demonstracyjnego 4. Polecenie SELECT, część 1 (klauzule ORDER BY oraz WHERE, operatory, aliasy, wyrażenia, wartości puste NULL) 5. Polecenie SELECT, część 2 (funkcje agregujące, klauzula GROUP BY, klauzula HAVING) 6. Polecenie SELECT, część 3 (złączenia tabel, iloczyn kartezjański, złączenia równościowe, złączenia nierównościowe, złączenia zewnętrzne, operatory UNION oraz UNION ALL, podzapytania) 7. Wybrane funkcje wbudowane 8. Podzapytania 9. Ograniczenia (ang. constraints) bazodanowe 10.Implementacja przykładowej struktury relacyjnej w bazie MySQL. Język definiowania danych DDL (ang. Data Definition Language) oraz języki manipulowania danymi DML (ang. Data Manipulation Language) 11. System przywilejów oraz zarządzanie użytkownikami 12. Transakcje w bazach danych 13. Import i eksport danych. Tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odzyskiwanie danych 14. Wytwarzanie aplikacji bazodanowych, szczególnie internetowych dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 3 Cel kursu dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 4

3 Cel kursu Podać niezbędne wiadomości teoretyczne na temat relacyjnych baz danych Nauczyć projektować poprawne struktury relacyjne Nauczyć podstaw pracy oraz podstaw administrowania wybranym systemem bazodanowym (np. Oracle, MySQL) Nauczyć efektywnej pracy z językiem SQL Nauczyć tworzenia aplikacji bazodanowych, w szczególności interenetowych (języki PHP, JAVA, wzorce projektowe, MVC - Model- View-Controller, inne) dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 5 Literatura Teoria relacyjnych baz danych C. J. Date: Wprowadzenie do systemów baz danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000 C. J. Date: SQL: omówienie standardu języka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000 MySQL Luke Welling, Laura Thomson: MySQL. Podstawy, Wydawnictwo HELION, 2005 Richard Stones, Neil Matthew: Bazy danych i MySQL. Od podstaw, Helion 2003 pozycja łatwiejsza pozycja trudniejsza Paul Dubios: MySQL. Podręcznik administratora, Wydawnictwo HELION, 2005 MySQL AB: MySQL 5.0 Reference Manual, (jest to najbardziej aktualne opracowanie na temat bazy MySQL stworzone i na bieżąco aktualizowane przez jej twórców. Książka dostępna w wersji elektronicznej pod adresem Lech Banachowski (tłum.): SQL. Język relacyjnych baz danych, WNT Warszawa, 1995 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 6

4 Czym są i do czego służą bazy danych dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 7 Czym są i do czego służą bazy danych Potrzeba gromadzenia i PRZETWARZANIA coraz większych ilości danych Informacje gromadzone w bazach danych są bardzo cenne Informacje gromadzone w bazach danych pomagają zarządzać przedsiębiorstwem (firmą, biznesem) Informacje gromadzone w bazach danych pomagają promować firmę Informacje zgromadzone i nie wykorzystywane są bezwartościowe Wolny i zawodny dostęp do danych jest często gorszy niż brak jakiejkolwiek bazy danych Oracle, DB2, SQL Server, Sybase, MySQL, PostgreSQL, Access, Delphi dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 8

5 System zarządzania bazami danych (SZBD) dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 9 Definicje, podstawowe informacje system zarządzania bazą danych SZBD (ang. DBMS -Database Management System) - oprogramowanie umożliwiające tworzenie oraz eksploatację bazy danych oraz jej użytkowników (np. ORACLE, MySQL) baza danych - spójny zbiór danych posiadających określone znaczenie (inaczej jest to informatyczne odwzorowanie fragmentu świata rzeczywistego baza danych = dane + schemat bazy danych (najczęściej relacyjny) system bazy danych = baza danych + system zarządzania bazą danych podstawowe funkcje SZBD to: łatwe odpytywanie bazy danych optymalizacja zapytań zapewnienie integralności danych zapewnienie wielodostępu do danych odporność na awarie ochrona i poufność danych system bazy danych system zarządzania bazą danych baza danych dane schemat dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 10

6 Własności systemu bazy danych niezależność aplikacji i danych Dane mogą być wprowadzane do bazy bez konieczności modyfikacji korzystających z nich programów czy systemów użytkowych, a z drugiej strony aplikacje mogą być modyfikowane niezależnie od stanu baz danych abstrakcyjna reprezentacja danych Programy i systemy użytkowe (aplikacje) są tworzone przy użyciu tzw. deklaratywnych języków programowania (w odróżnieniu od języków imperatywnych). Twórca aplikacji nie musi np. interesować się kolejnością danych w bazie, ani sposobem ich reprezentacji i wyszukiwania. Precyzuje jedynie warunki selekcji informacji. Inaczej mówiąc: decyduje co zrobić, a nie jak zrobić różnorodność sposobów widzenia danych Te same dane zawarte w bazie mogą być widziane w różny sposób przez różnych użytkowników. Efekt ten uzyskuje się przez stosowanie różnych filtrów (perspektyw) nakładanych na te same dane fizyczna i logiczna niezależność danych Fizyczna niezależność danych polega na tym, że rozszerzenie systemu komputerowego, na którym pracuje SZBD o nowy sprzęt nie narusza danych w bazie. Logiczna niezależność danych polega na tym, że - po pierwsze wprowadzanie nowych danych do bazy nie deaktualizuje starych, po drugie - dane, które nie są wzajemnie powiązane tzw. więzami integralności mogą być usuwane z bazy niezależnie od siebie dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 11 Projektowanie systemów informatycznych dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 12

7 Projektowanie systemów informatycznych (1/2) STRATEGIA ANALIZA PROJEKTOWANIE BUDOWA DOKUMENTACJA WDRAŻANIE EKSPLOATACJA dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski Projektowanie systemów informatycznych (2/2) STRATEGIA Ogólny model pojęciowy systemu (Analityk systemowy) ANALIZA PROJEKTOWANIE Szczegółowy model pojęciowy systemu (Analityk systemowy) Struktury logiczne i fizyczne danych i aplikacji (Projektant) 1000 BUDOWA DOKUMENTACJA Baza danych i funkcjonalne aplikacje (Programista) WDRAŻANIE Instalacja systemu u odbiorcy (Wdrożeniowiec, programista, szkoleniowiec) koszty zmian EKSPLOATACJA Użytkowanie, pielęgnacja, modyfikacje, usuwanie usterek (Administrator, programista) dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 14

8 Modelowanie pojęciowe: model związków encji dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 15 Projektowanie systemów baz danych Miniświat wyróżniony fragment rzeczywistości, który zamierzamy zamodelować w postaci bazy danych Analiza miniświata - konstrukcja modelu konceptualnego modelowanie związków encji Transformacja modelu konceptualnego do modelu relacyjnego relacje Proces normalizacji modelu relacyjnego relacje znormalizowane Implementacja modelu relacyjnego w wybranym Systemie Zarządzania Bazami Danych (SZBD) Tworzenie interfejsu użytkownika, strojenie itp. np. ORACLE, MySQL, SQL Server np. C, C++, Java, PHP, PL/SQL dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 16

9 Modelowanie związków encji (1/6) materiał w tym rozdziale podano w wielkim skrócie! Szczegóły patrz np. Richard Baker, CASE Method SM, Modelowanie związków encji, WNT, Warszawa, 1996 encja (ang. entity) jest rzeczą lub obiektem mającym dla nas znaczenie, rzeczywistym bądź wyobrażonym, o którym informacje muszą być znane lub przechowywane ENCJA 1 ENCJA 2 nazwa encji 1 nazwa encji 2 wiele opcjonalny wymagany jeden ENCJA 3 wiele wymagany SAMOCHÓW marka typ pojemność SAMOCHÓW SEAT LEON 1600 jeden opcjonalny związek rekurencyjny wystąpienie encji dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 17 encją może być: Modelowanie związków encji (2/6) obiekt fizyczny (np. samochód, bilet lotniczy) obiekt niematerialny (np. konto bankowe, zamówienie) zdarzenie (np. urlop pracownika, sprzedaż samochodu) istniejący fakt (np. znajomość języków obcych) między encjami mogą zachodzić różne związki. Każdy związek ma dwa końce i ma przypisaną nazwę, stopień (liczebność) oraz opcjonalność (opcjonalny czy wymagany) encje są charakteryzowane przez atrybuty nazwa encji powinna być podana w liczbie pojedynczej i zapisana dużymi literami nazwa encji musi dokładnie reprezentować typ lub klasę rzeczy, a nie żadne jej konkretne wystąpienie dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 18

10 Modelowanie związków encji (3/6) dla BILET LOTNICZY PASAŻER wyszczególniony na opcjonalność jednostronna obligatoryjność jednostronna Każdy BILET LOTNICZY MUSI być wystawiony dla jednego i tylko jednego PASAŻERA Każdy PASAŻER MOŻE być wyszczególniony na jednym lub więcej BILETACH PROJEKT PRACOWNIK opcjonalność obustronna jest realizowany przez bierze udział w Każdy PROJEKT MOŻE być realizowany przez jednego lub wielu PRACOWNIKÓW Każdy PRACOWNIK MOŻE brać udział w jednym lub wielu projektach SAMOCHÓW OSOBA opcjonalność jednostronna obligatoryjność jednostronna należy do jest właścicielem Każdy SAMOCHÓW MUSI być własnością jednego i tylko jednj OSOBY Każda OSOBA MOŻE być właścicielem jednego lub wielu samochodów dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 19 Modelowanie związków encji (4/6) SAMOCHÓW posiada PRZEGLĄD TECHNICZNY dotyczy obligatoryjność obustronna Każdy SAMOCHÓW MUSI posiadać jeden lub więcej PRZEGLADÓW TECHNICZNYCH Każdy PRZEGLAD TECHNICZNY MUSI dotyczyć jednego i tylko jednego samochodu PRACOWNIK jest podwładnym jest przełożonym dla Każdy PRACOWNIK MOŻE być podwładnym jednego i tylko jednego PRACOWNIKA Każdy PRACOWNIK MOŻE być przełożonym dla jednego lub wielu PRACOWNIKÓW dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 20

11 Modelowanie związków encji (5/6) jest częścią WIERSZ ZAMÓWIENIA dotyczy PRODUKT znajduje się w w praktyce encji prawie zawsze jest więcej niż dwie złożone z złożone przez składa ZAMÓWIENIE KLIENT Każdy PRODUKT MOŻE znajdować w jednym lub wielu WIERSZACH ZAMÓWIENIA Każde ZAMÓWIENIE MOŻE składać się z jednego lub wielu WIERSZY ZAMÓWIEŃ Każdy WIERSZ ZAMÓWIENIA MUSI dotyczyć jednego i tylko jednego PRODUKTU Każdy WIERSZ ZAMÓWIENIA MUSI być częścią jednego i tylko jednego ZAMÓWIENIA Każdy KLEINT MOŻE złożyć jedno lub wiele ZAMÓWIEŃ Każde ZAMÓWIENIE MUSI być złożone przez jednego i tylko jednego klienta dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 21 Modelowanie związków encji (6/6) KONTO dla OSOBA (PESEL) dla lub posiada związki wzajemnie się wykluczające FIRMA posiada (REGON) Każde KONTO MUSI być ALBO dla jednej i tylko jednej OSOBY, ALBO dla jednej i tylko jednej FIRMY Istnieje wiele narzędzi do "rysowania" diagramów encji. Jednym z nich jest PowerDesigner DataArchitect firmy Sybase. dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 22

12 Pojęcie relacji oraz podstawowe operacje na relacjach dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 23 Iloczyn kartezjański (1/2) 1 Zbiór A Zbiór B a 3 2 b Iloczyn kartezjański: A x B (a, 1) (a, 2) (a, 3) (b, 1) (b, 2) (b, 3) Relacja podzbiór iloczynu kartezjańskiego dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 24

13 Zbiór nazwisk (A) Iloczyn kartezjański (2/2) Zbiór imion (B) Zbiór płci (C) Nowak Kowalski Barska Adam Ewa M K Iloczyn kartezjański: A x B x C Nowak Adam K Barska Ewa M Kowalski Adam K Kowalski Ewa K Kowalski Ewa M Nowak Ewa M Barska Adam M Barska Adam K Barska Ewa K Kowalski Adam M Nowak Adam M Nowak Ewa K jedyne sensowne dane dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 25 Przykład relacji komórka Relacja STUDENCI stud_id imie nazwisko typ_uczel_id 1 Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P tabela (relacja) wartość wiersz (krotka) kolumna (atrybut) dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 26

14 Operacje na relacjach - SELEKCJA stud_id imie nazwisko typ_uczel_id 1 Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P SELECT stud_id, imie, nazwisko, typ_uczel FROM studenci WHERE typ_uczel_id="p"; lub po prostu: SELECT średnik jest ZAWSZE zakończeniem instrukcji SQL stud_id imie nazwisko typ_uczel_id Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 7 Marek Pawlak P dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 27 Operacje na relacjach - PROJEKCJA (RZUT) stud_id imie nazwisko typ_uczel_id 1 Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P SELECT nazwisko, typ_uczel_id FROM studenci; SELECT typ_uczel_id, nazwisko FROM studenci; różna nazwisko typ_uczel_id kolejność typ_uczel_id nazwisko kolumn Nowakowski P P Nowakowski Kowalski P P Kowalski Nowak U U Nowak Antkowiak A A Antkowiak Konieczna A A Konieczna Wojtasik A A Wojtasik Pawlak P P Pawlak dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 28

15 Operacje na relacjach - SELEKCJA oraz PROJEKCJA stud_id imie nazwisko typ_uczel_id 1 Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P SELECT nazwisko, typ_uczel_id FROM studenci WHERE typ_uczel_id="p"; nazwisko typ_uczel_id Nowakowski P Kowalski P Pawlak P dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 29 Operacje na relacjach - ZŁĄCZENIA (NATURALNE) Operacja ta polega na łączeniu rekordów dwóch lub więcej relacji z zastosowaniem określonego warunku łączenia. Wynikiem połączenia jest podzbiór iloczynu kartezjańskiego. STUDENCI stud_id imie nazwisko typ_uczel_id 1 Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P imie nazwisko nazwa Artur Nowakowski Politechnika Jan Kowalski Politechnika Roman Nowak Uniwersytet Stefan Antkowiak Akademia Ewa Konieczna Akademia Anna Wojtasik Akademia Marek Pawlak Politechnika UCZELNIE typ_uczel_id nazwa A Akademia P Politechnika U Uniwersytet SELECT studenci.imie, studenci.nazwisko, uczelnie.nazwa FROM uczelnie, studenci WHERE studenci.typ_uczel_id = uczelnie.typ_uczel_id; nazwy tabel nie są tu absolutnie niezbędne dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 30

16 Operacje na relacjach - ZŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE (1/3) STUDENCI stud_id imie nazwisko typ_uczel_id 1 Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak NULL 4 Stefan Antkowiak NULL 5 Ewa Konieczna NULL 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P UCZELNIE typ_uczel_id nazwa A Akademia P Politechnika U Uniwersytet wartość NULL: wartość nieznana w tym momencie imie nazwisko nazwa Artur Nowakowski Politechnika Jan Kowalski Politechnika Anna Wojtasik Akademia Marek Pawlak Politechnika SELECT S.imie, S.nazwisko, U.nazwa FROM uczelnie AS U, studenci AS S WHERE S.typ_uczel_id = U.typ_uczel_id; brak informacji o 3 pracownikach oraz o tym, że istnieje też Uniwersytet tu użyliśmy tzw. aliasów. Nie jest to obowiązkowe ale bardzo wygodne dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 31 Operacje na relacjach - ZŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE (2/3) SELECT S.imie, S.nazwisko, U.nazwa FROM studenci S LEFT OUTER JOIN uczelnie U ON S.typ_uczel_id = U.typ_uczel_id; SELECT S.imie, S.nazwisko, U.nazwa FROM uczelnie U LEFT OUTER JOIN studenci S ON S.typ_uczel_id = U.typ_uczel_id; SELECT LUB S.imie, S.nazwisko, U.nazwa FROM uczelnie U RIGHT OUTER JOIN studenci S ON S.typ_uczel_id = U.typ_uczel_id; imie nazwisko nazwa Artur Nowakowski Politechnika Jan Kowalski Politechnika Roman Nowak NULL Stefan Antkowiak NULL Ewa Konieczna NULL Anna Wojtasik Akademia Marek Pawlak Politechnika pojawili się studenci, którzy nie są przypisani do żadnego typu uczelni SELECT LUB S.imie, S.nazwisko, U.nazwa FROM studenci S RIGHT OUTER JOIN uczelnie U ON S.typ_uczel_id = U.typ_uczel_id; imie nazwisko nazwa Anna Wojtasik Akademia Artur Nowakowski Politechnika Jan Kowalski Politechnika Marek Pawlak Politechnika NULL NULL Uniwersytet pojawił się typ uczelni, do której nie jest przypisany żaden student dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 32

17 Operacje na relacjach - ZŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE (3/3) SELECT S.imie, S.nazwisko, U.nazwa FROM studenci S FULL OUTER JOIN uczelnie U ON S.typ_uczel_id = U.typ_uczel_id; FULL OUTER JOIN = LEFT OUTER JOIN + RIGHT OUTER JOIN imie nazwisko nazwa Artur Nowakowski Politechnika Jan Kowalski Politechnika Roman Nowak NULL Stefan Antkowiak NULL Ewa Konieczna NULL Anna Wojtasik Akademia Marek Pawlak Politechnika NULL NULL Uniwersytet pojawił się typ uczelni, do której nie jest przypisany żaden student pojawili się studenci, którzy nie są przypisani do żadnego typu uczelni dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 33 Operacje na relacjach - ILOCZYN KARTEZJAŃSKI SELECT studenci.imie, studenci.nazwisko, uczelnie.nazwa FROM uczelnie, studenci; imie nazwisko nazwa Artur Nowakowski Akademia Artur Nowakowski Politechnika Artur Nowakowski Uniwersytet Jan Kowalski Akademia Jan Kowalski Politechnika Jan Kowalski Uniwersytet UCZELNIE: 3 rekordy STUDENCI: 7 rekordów wynik: 3 x 7 = 21 rekordów stud_id imie nazwisko typ_uczel_id 1 Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P Roman Nowak Akademia Roman Nowak Politechnika Roman Nowak Uniwersytet Stefan Antkowiak Akademia Stefan Antkowiak Politechnika typ_uczel_id nazwa Stefan Antkowiak Uniwersytet Ewa Konieczna Akademia A Akademia Ewa Konieczna Politechnika P Politechnika U Uniwersytet Ewa Konieczna Uniwersytet Anna Wojtasik Akademia Anna Wojtasik Politechnika Anna Wojtasik Uniwersytet dużo zdublowanych Marek Pawlak Akademia (z reguły z reguły bez praktycznego Marek Pawlak Politechnika znaczenia!) danych Marek Pawlak Uniwersytet dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 34

18 Operacje na relacjach - GRUPOWANIE STUDENCI stud_id imie nazwisko typ_uczel_id 1 Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P SELECT COUNT(typ_uczel_id) AS ilosc, typ_uczel_id FROM studenci GROUP BY typ_uczel_id; ilosc typ_uczel_id A 3 P 1 U dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 35 Operacje mnogościowe - SUMA (UNIA) Unia pozwala na zsumowanie zbiorów rekordów dwóch lub więcej relacji. Warunkiem poprawności tej operacji jest zgodność liczby i typów atrybutów (kolumn) sumowanych relacji. Przykład przedstawiony poniżej sumuje zbiory studentów i pracowników okrojone do imienia i nazwiska (za pomocą projekcji), w celu uzyskania informacji o wszystkich osobach powiązanych z uczelnią: STUDENCI stud_id imie nazwisko typ_uczel Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P PRACOWNICY prac_id imie nazwisko data_zatr Marek Kowalski Andrzej Rychlik Wojciech Barski SELECT imie, nazwisko FROM studenci UNION SELECT imie, nazwisko FROM pracownicy; uwaga na brak średnika tu średnik obowiązkowy imie nazwisko Artur Nowakowski Jan Kowalski Roman Nowak Stefan Antkowiak Ewa Konieczna Anna Wojtasik Marek Pawlak Marek Kowalski Andrzej Rychlik Wojciech Barski dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 36

19 Operacje mnogościowe - PRZECIĘCIE (PRZEKRÓJ) Przekrój pozwala znaleźć iloczyn dwóch lub więcej zbiorów relacji tzn. takich, które występują zarówno w jednej jak i w drugiej relacji. Podobnie jak w przypadku unii, warunkiem poprawności tej operacji jest zgodność liczby i typów atrybutów relacji bazowych. STUDENCI stud_id imie nazwisko typ_uczel Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P PRACOWNICY prac_id imie nazwisko data_zatr Marek Kowalski Andrzej Rychlik Wojciech Barski SELECT nazwisko FROM studenci INTERSECT SELECT nazwisko FROM pracownicy; nazwisko Kowalski uwaga na brak średnika dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 37 Operacje mnogościowe - RÓŻNICA Operacja obliczania różnicy dwóch relacji polega na znalezieniu wszystkich rekordów, które występują w pierwszej relacji, ale nie występują w drugiej. STUDENCI stud_id imie nazwisko typ_uczel Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P PRACOWNICY prac_id imie nazwisko data_zatr Marek Kowalski Andrzej Rychlik Wojciech Barski SELECT nazwisko FROM studenci MINUS SELECT nazwisko FROM pracownicy; nazwisko Nowakowski Nowak Antkowiak Konieczna Wojtasik Pawlak uwaga na brak średnika dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 38

20 Związki między relacjami (1:1, 1:N, N:M), klucze główne i klucze obce, inne tzw. ograniczenia (ang. constraints) bazodanowe dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 39 Klucz główny (ang. primary key) KLIENCI klient_id imie nazwisko adres pesel telefon miasto klucz główny klucze kandydujące nadklucz (ang. superkey) to kolumna lub zestaw kolumn, która może być używana do jednoznacznego zidentyfikowania rekordu tabeli. Klucz główny to NAJMNIEJSZY nadklucz klucz główny zapewnia unikalność poszczególnych rekordów na danej tabeli można zdefiniować tylko jeden klucz główny (prosty lub złożony) w zdecydowanej większości przypadków powinno to być pole numeryczne całkowite klucz główny na polu znakowym może wpływać na zmniejszenie wydajności bazy klucz główny może być złożony (więcej niż jedna kolumna), jednak należy unikać zbyt wielu kolumn. Trzy kolumny wydają się być sensownym maksimum w powiązaniu z kluczami obcymi (patrz dalej) zapewniają wsparcie dla tzw. ograniczeń integralnościowych (ang. integrity constraints) w zasadzie każda tabela relacyjna powinna mieć zdefiniowany klucz główny dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 40

21 Klucz obcy (ang. foreign key), związki 1:1, 1:N (1/5) klucz główny KLIENCI klient_id ZAMÓWIENIA zam_id klucz główny imie nazwisko 1:N klient_id data_zam adres pesel opis_zam klucz obcy klucz obcy reprezentuje związki między tabelami klucz obcy gwarantuje, że bardzo trudno jest wprowadzić niespójność do bazy danych.baza danych a nie programista i jego aplikacja muszą martwić się o właściwe sprawdzanie integralności bazy poprawnie zaprojektowane reguły klucza obcego ułatwiają dokumentowanie relacji między tabelami stosowanie kluczy obcych zwiększa obciążenie serwera stosowanie kluczy obcych może utrudniać odzyskiwanie danych po awariach mimo wszystko stosowanie kluczy obcych jest bardzo zalecane! takim kolorem oznaczany będzie klucz obcy takim kolorem oznaczany będzie klucz główny dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 41 Klucz obcy (ang. foreign key), związki 1:1, 1:N (2/5) KLIENCI klient_id imie nazwisko adres pesel Artur Nowakowski NULL Jan Kowalski Zielona Gora Roman Nowak Sulechow ZAMÓWIENIA zam_id klient_id data_zam opis_zam NULL NULL NULL NULL NULL NULL w tej kolumnie NIE MOŻE pojawić się żadna wartość, która NIE WYSTĘPUJE w tabeli nadrzędnej dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 42

22 Klucz obcy (ang. foreign key), związki 1:1, 1:N (3/5) PACJENCI PACJECI_TAJNE pacjent_id imie nazwisko 1:1 pacjent_t_id pacjent_id num_stat_chor data_ur opis_chor plec 1. wymagane organicznie UNIQUE dla kolumny 2. w praktyce zwiazek 1:1 jest rzadko używany (łatwiej użyć tzw. widoków ang. views + odpowiednie uprawnienia) STUDENCI student_id imie 1:N UCZELNIE uczelnia_id nazwa nazwisko skrot uczelnia_id ilosc_stud_dzien ilosc_stud_zaocz dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 43 Klucz obcy (ang. foreign key), związki 1:1, 1:N (4/5) Interpretacja: tzw. tabela master-detail UWAGI uwaga_id student_id tekst_uwagi STUDENCI UCZELNIE student_id uczelnia_id imie nazwa nazwisko skrot uczelnia_id ilosc_stud_dzien miasto_id ilosc_stud_zaocz Interpretacja: tzw. tabela słownikowa MIASTA miasto_id nazwa dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 44

23 Klucz obcy (ang. foreign key), związki 1:1, 1:N (5/5) Modelowanie podległości imie nazwisko stanowisko Marek Kowalski Prezes ---Wojciech Barski W-ce Prezes ds. Finansowych Edyta Zurawska Ksiegowa Ewa Pytel Windykator Iwona Rutkowska Ksiegowa ---Andrzej Rychlik W-ce Prezes ds. Rozwoju Jan Kowalski Analityk Wojciech Nowakowski Projektant Andrzej Pawlak Projektant PRACOWNICY prac_id imie nazwisko data_rozp szef_id stanowisko istniejące rozszerzenia SQL pozwalają uwzględniać podległości w wynikach zapytania prac_id imie nazwisko data_zatr szef_id stanowisko Wojciech Barski W-ce Prezes ds. Finansowych 1 Marek Kowalski NULL Prezes 6 Jan Kowalski Analityk 5 Wojciech Nowakowski Projektant 4 Andrzej Pawlak Projektant 8 Ewa Pytel Windykator 9 Iwona Rutkowska Ksiegowa 2 Andrzej Rychlik W-ce Prezes ds. Rozwoju 7 Edyta Zurawska Ksiegowa dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 45 Związki N:M (1/3) ZAMÓWIENIA PRODUKTY zam_id klient_id OPISY_ZAMÓWIEŃ prod_id nazwa data_zam opis_zam 1:N op_zam_id zam_id prod_id ilosc 1:N cena rabat Zamówienie zawiera produkty N:N Produkt może być umieszczony na zamówieniach Dwie alternatywne wersje tabeli wiążącej: OPISY_ZAMÓWIEŃ OPISY_ZAMÓWIEŃ zam_id prod_id ilosc rabat klucz główny ZŁOŻONY op_zam_id zam_id prod_id ilosc rabat dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 46 klucz główny PROSTY część "informacyjna" tabeli N:N

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski ITA-101 Bazy danych 2008

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH 1. Narzędzia ETL Narzędzia ETL (ang. extraction-transformation-load, ETL) automatyzują lub ułatwiają następujące rodzaje zadań: ekstrakcja (dostęp do różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo