Bazy danych. Plan wykładów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy danych. Plan wykładów"

Transkrypt

1 Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski wersja ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 1 Plan wykładów Cel kursu Czym są i do czego służą bazy danych System zarządzania bazą danych (SZBD) Projektowanie systemów informatycznych Modelowanie pojęciowe: model związków encji Pojęcie relacji oraz podstawowe operacje na relacjach Związki między relacjami (1:1, 1:N, N:M), klucze główne i klucze obce, inne tzw. ograniczenia (ang. constraints) bazodanowe Normalizacja relacji Transakcje bazodanowe Optymalizacja działania bazy danych dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 2

2 Plan laboratoriów 1. Podstawy pracy z bazą danych MySQL 2. Podstawy języka SQL (Polecenia CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT) 3. Zapoznanie się z demonstracyjną strukturą relacyjną. Instalacja modelu demonstracyjnego 4. Polecenie SELECT, część 1 (klauzule ORDER BY oraz WHERE, operatory, aliasy, wyrażenia, wartości puste NULL) 5. Polecenie SELECT, część 2 (funkcje agregujące, klauzula GROUP BY, klauzula HAVING) 6. Polecenie SELECT, część 3 (złączenia tabel, iloczyn kartezjański, złączenia równościowe, złączenia nierównościowe, złączenia zewnętrzne, operatory UNION oraz UNION ALL, podzapytania) 7. Wybrane funkcje wbudowane 8. Podzapytania 9. Ograniczenia (ang. constraints) bazodanowe 10.Implementacja przykładowej struktury relacyjnej w bazie MySQL. Język definiowania danych DDL (ang. Data Definition Language) oraz języki manipulowania danymi DML (ang. Data Manipulation Language) 11. System przywilejów oraz zarządzanie użytkownikami 12. Transakcje w bazach danych 13. Import i eksport danych. Tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odzyskiwanie danych 14. Wytwarzanie aplikacji bazodanowych, szczególnie internetowych dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 3 Cel kursu dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 4

3 Cel kursu Podać niezbędne wiadomości teoretyczne na temat relacyjnych baz danych Nauczyć projektować poprawne struktury relacyjne Nauczyć podstaw pracy oraz podstaw administrowania wybranym systemem bazodanowym (np. Oracle, MySQL) Nauczyć efektywnej pracy z językiem SQL Nauczyć tworzenia aplikacji bazodanowych, w szczególności interenetowych (języki PHP, JAVA, wzorce projektowe, MVC - Model- View-Controller, inne) dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 5 Literatura Teoria relacyjnych baz danych C. J. Date: Wprowadzenie do systemów baz danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000 C. J. Date: SQL: omówienie standardu języka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000 MySQL Luke Welling, Laura Thomson: MySQL. Podstawy, Wydawnictwo HELION, 2005 Richard Stones, Neil Matthew: Bazy danych i MySQL. Od podstaw, Helion 2003 pozycja łatwiejsza pozycja trudniejsza Paul Dubios: MySQL. Podręcznik administratora, Wydawnictwo HELION, 2005 MySQL AB: MySQL 5.0 Reference Manual, (jest to najbardziej aktualne opracowanie na temat bazy MySQL stworzone i na bieżąco aktualizowane przez jej twórców. Książka dostępna w wersji elektronicznej pod adresem Lech Banachowski (tłum.): SQL. Język relacyjnych baz danych, WNT Warszawa, 1995 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 6

4 Czym są i do czego służą bazy danych dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 7 Czym są i do czego służą bazy danych Potrzeba gromadzenia i PRZETWARZANIA coraz większych ilości danych Informacje gromadzone w bazach danych są bardzo cenne Informacje gromadzone w bazach danych pomagają zarządzać przedsiębiorstwem (firmą, biznesem) Informacje gromadzone w bazach danych pomagają promować firmę Informacje zgromadzone i nie wykorzystywane są bezwartościowe Wolny i zawodny dostęp do danych jest często gorszy niż brak jakiejkolwiek bazy danych Oracle, DB2, SQL Server, Sybase, MySQL, PostgreSQL, Access, Delphi dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 8

5 System zarządzania bazami danych (SZBD) dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 9 Definicje, podstawowe informacje system zarządzania bazą danych SZBD (ang. DBMS -Database Management System) - oprogramowanie umożliwiające tworzenie oraz eksploatację bazy danych oraz jej użytkowników (np. ORACLE, MySQL) baza danych - spójny zbiór danych posiadających określone znaczenie (inaczej jest to informatyczne odwzorowanie fragmentu świata rzeczywistego baza danych = dane + schemat bazy danych (najczęściej relacyjny) system bazy danych = baza danych + system zarządzania bazą danych podstawowe funkcje SZBD to: łatwe odpytywanie bazy danych optymalizacja zapytań zapewnienie integralności danych zapewnienie wielodostępu do danych odporność na awarie ochrona i poufność danych system bazy danych system zarządzania bazą danych baza danych dane schemat dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 10

6 Własności systemu bazy danych niezależność aplikacji i danych Dane mogą być wprowadzane do bazy bez konieczności modyfikacji korzystających z nich programów czy systemów użytkowych, a z drugiej strony aplikacje mogą być modyfikowane niezależnie od stanu baz danych abstrakcyjna reprezentacja danych Programy i systemy użytkowe (aplikacje) są tworzone przy użyciu tzw. deklaratywnych języków programowania (w odróżnieniu od języków imperatywnych). Twórca aplikacji nie musi np. interesować się kolejnością danych w bazie, ani sposobem ich reprezentacji i wyszukiwania. Precyzuje jedynie warunki selekcji informacji. Inaczej mówiąc: decyduje co zrobić, a nie jak zrobić różnorodność sposobów widzenia danych Te same dane zawarte w bazie mogą być widziane w różny sposób przez różnych użytkowników. Efekt ten uzyskuje się przez stosowanie różnych filtrów (perspektyw) nakładanych na te same dane fizyczna i logiczna niezależność danych Fizyczna niezależność danych polega na tym, że rozszerzenie systemu komputerowego, na którym pracuje SZBD o nowy sprzęt nie narusza danych w bazie. Logiczna niezależność danych polega na tym, że - po pierwsze wprowadzanie nowych danych do bazy nie deaktualizuje starych, po drugie - dane, które nie są wzajemnie powiązane tzw. więzami integralności mogą być usuwane z bazy niezależnie od siebie dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 11 Projektowanie systemów informatycznych dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 12

7 Projektowanie systemów informatycznych (1/2) STRATEGIA ANALIZA PROJEKTOWANIE BUDOWA DOKUMENTACJA WDRAŻANIE EKSPLOATACJA dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski Projektowanie systemów informatycznych (2/2) STRATEGIA Ogólny model pojęciowy systemu (Analityk systemowy) ANALIZA PROJEKTOWANIE Szczegółowy model pojęciowy systemu (Analityk systemowy) Struktury logiczne i fizyczne danych i aplikacji (Projektant) 1000 BUDOWA DOKUMENTACJA Baza danych i funkcjonalne aplikacje (Programista) WDRAŻANIE Instalacja systemu u odbiorcy (Wdrożeniowiec, programista, szkoleniowiec) koszty zmian EKSPLOATACJA Użytkowanie, pielęgnacja, modyfikacje, usuwanie usterek (Administrator, programista) dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 14

8 Modelowanie pojęciowe: model związków encji dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 15 Projektowanie systemów baz danych Miniświat wyróżniony fragment rzeczywistości, który zamierzamy zamodelować w postaci bazy danych Analiza miniświata - konstrukcja modelu konceptualnego modelowanie związków encji Transformacja modelu konceptualnego do modelu relacyjnego relacje Proces normalizacji modelu relacyjnego relacje znormalizowane Implementacja modelu relacyjnego w wybranym Systemie Zarządzania Bazami Danych (SZBD) Tworzenie interfejsu użytkownika, strojenie itp. np. ORACLE, MySQL, SQL Server np. C, C++, Java, PHP, PL/SQL dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 16

9 Modelowanie związków encji (1/6) materiał w tym rozdziale podano w wielkim skrócie! Szczegóły patrz np. Richard Baker, CASE Method SM, Modelowanie związków encji, WNT, Warszawa, 1996 encja (ang. entity) jest rzeczą lub obiektem mającym dla nas znaczenie, rzeczywistym bądź wyobrażonym, o którym informacje muszą być znane lub przechowywane ENCJA 1 ENCJA 2 nazwa encji 1 nazwa encji 2 wiele opcjonalny wymagany jeden ENCJA 3 wiele wymagany SAMOCHÓW marka typ pojemność SAMOCHÓW SEAT LEON 1600 jeden opcjonalny związek rekurencyjny wystąpienie encji dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 17 encją może być: Modelowanie związków encji (2/6) obiekt fizyczny (np. samochód, bilet lotniczy) obiekt niematerialny (np. konto bankowe, zamówienie) zdarzenie (np. urlop pracownika, sprzedaż samochodu) istniejący fakt (np. znajomość języków obcych) między encjami mogą zachodzić różne związki. Każdy związek ma dwa końce i ma przypisaną nazwę, stopień (liczebność) oraz opcjonalność (opcjonalny czy wymagany) encje są charakteryzowane przez atrybuty nazwa encji powinna być podana w liczbie pojedynczej i zapisana dużymi literami nazwa encji musi dokładnie reprezentować typ lub klasę rzeczy, a nie żadne jej konkretne wystąpienie dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 18

10 Modelowanie związków encji (3/6) dla BILET LOTNICZY PASAŻER wyszczególniony na opcjonalność jednostronna obligatoryjność jednostronna Każdy BILET LOTNICZY MUSI być wystawiony dla jednego i tylko jednego PASAŻERA Każdy PASAŻER MOŻE być wyszczególniony na jednym lub więcej BILETACH PROJEKT PRACOWNIK opcjonalność obustronna jest realizowany przez bierze udział w Każdy PROJEKT MOŻE być realizowany przez jednego lub wielu PRACOWNIKÓW Każdy PRACOWNIK MOŻE brać udział w jednym lub wielu projektach SAMOCHÓW OSOBA opcjonalność jednostronna obligatoryjność jednostronna należy do jest właścicielem Każdy SAMOCHÓW MUSI być własnością jednego i tylko jednj OSOBY Każda OSOBA MOŻE być właścicielem jednego lub wielu samochodów dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 19 Modelowanie związków encji (4/6) SAMOCHÓW posiada PRZEGLĄD TECHNICZNY dotyczy obligatoryjność obustronna Każdy SAMOCHÓW MUSI posiadać jeden lub więcej PRZEGLADÓW TECHNICZNYCH Każdy PRZEGLAD TECHNICZNY MUSI dotyczyć jednego i tylko jednego samochodu PRACOWNIK jest podwładnym jest przełożonym dla Każdy PRACOWNIK MOŻE być podwładnym jednego i tylko jednego PRACOWNIKA Każdy PRACOWNIK MOŻE być przełożonym dla jednego lub wielu PRACOWNIKÓW dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 20

11 Modelowanie związków encji (5/6) jest częścią WIERSZ ZAMÓWIENIA dotyczy PRODUKT znajduje się w w praktyce encji prawie zawsze jest więcej niż dwie złożone z złożone przez składa ZAMÓWIENIE KLIENT Każdy PRODUKT MOŻE znajdować w jednym lub wielu WIERSZACH ZAMÓWIENIA Każde ZAMÓWIENIE MOŻE składać się z jednego lub wielu WIERSZY ZAMÓWIEŃ Każdy WIERSZ ZAMÓWIENIA MUSI dotyczyć jednego i tylko jednego PRODUKTU Każdy WIERSZ ZAMÓWIENIA MUSI być częścią jednego i tylko jednego ZAMÓWIENIA Każdy KLEINT MOŻE złożyć jedno lub wiele ZAMÓWIEŃ Każde ZAMÓWIENIE MUSI być złożone przez jednego i tylko jednego klienta dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 21 Modelowanie związków encji (6/6) KONTO dla OSOBA (PESEL) dla lub posiada związki wzajemnie się wykluczające FIRMA posiada (REGON) Każde KONTO MUSI być ALBO dla jednej i tylko jednej OSOBY, ALBO dla jednej i tylko jednej FIRMY Istnieje wiele narzędzi do "rysowania" diagramów encji. Jednym z nich jest PowerDesigner DataArchitect firmy Sybase. dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 22

12 Pojęcie relacji oraz podstawowe operacje na relacjach dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 23 Iloczyn kartezjański (1/2) 1 Zbiór A Zbiór B a 3 2 b Iloczyn kartezjański: A x B (a, 1) (a, 2) (a, 3) (b, 1) (b, 2) (b, 3) Relacja podzbiór iloczynu kartezjańskiego dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 24

13 Zbiór nazwisk (A) Iloczyn kartezjański (2/2) Zbiór imion (B) Zbiór płci (C) Nowak Kowalski Barska Adam Ewa M K Iloczyn kartezjański: A x B x C Nowak Adam K Barska Ewa M Kowalski Adam K Kowalski Ewa K Kowalski Ewa M Nowak Ewa M Barska Adam M Barska Adam K Barska Ewa K Kowalski Adam M Nowak Adam M Nowak Ewa K jedyne sensowne dane dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 25 Przykład relacji komórka Relacja STUDENCI stud_id imie nazwisko typ_uczel_id 1 Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P tabela (relacja) wartość wiersz (krotka) kolumna (atrybut) dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 26

14 Operacje na relacjach - SELEKCJA stud_id imie nazwisko typ_uczel_id 1 Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P SELECT stud_id, imie, nazwisko, typ_uczel FROM studenci WHERE typ_uczel_id="p"; lub po prostu: SELECT średnik jest ZAWSZE zakończeniem instrukcji SQL stud_id imie nazwisko typ_uczel_id Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 7 Marek Pawlak P dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 27 Operacje na relacjach - PROJEKCJA (RZUT) stud_id imie nazwisko typ_uczel_id 1 Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P SELECT nazwisko, typ_uczel_id FROM studenci; SELECT typ_uczel_id, nazwisko FROM studenci; różna nazwisko typ_uczel_id kolejność typ_uczel_id nazwisko kolumn Nowakowski P P Nowakowski Kowalski P P Kowalski Nowak U U Nowak Antkowiak A A Antkowiak Konieczna A A Konieczna Wojtasik A A Wojtasik Pawlak P P Pawlak dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 28

15 Operacje na relacjach - SELEKCJA oraz PROJEKCJA stud_id imie nazwisko typ_uczel_id 1 Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P SELECT nazwisko, typ_uczel_id FROM studenci WHERE typ_uczel_id="p"; nazwisko typ_uczel_id Nowakowski P Kowalski P Pawlak P dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 29 Operacje na relacjach - ZŁĄCZENIA (NATURALNE) Operacja ta polega na łączeniu rekordów dwóch lub więcej relacji z zastosowaniem określonego warunku łączenia. Wynikiem połączenia jest podzbiór iloczynu kartezjańskiego. STUDENCI stud_id imie nazwisko typ_uczel_id 1 Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P imie nazwisko nazwa Artur Nowakowski Politechnika Jan Kowalski Politechnika Roman Nowak Uniwersytet Stefan Antkowiak Akademia Ewa Konieczna Akademia Anna Wojtasik Akademia Marek Pawlak Politechnika UCZELNIE typ_uczel_id nazwa A Akademia P Politechnika U Uniwersytet SELECT studenci.imie, studenci.nazwisko, uczelnie.nazwa FROM uczelnie, studenci WHERE studenci.typ_uczel_id = uczelnie.typ_uczel_id; nazwy tabel nie są tu absolutnie niezbędne dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 30

16 Operacje na relacjach - ZŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE (1/3) STUDENCI stud_id imie nazwisko typ_uczel_id 1 Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak NULL 4 Stefan Antkowiak NULL 5 Ewa Konieczna NULL 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P UCZELNIE typ_uczel_id nazwa A Akademia P Politechnika U Uniwersytet wartość NULL: wartość nieznana w tym momencie imie nazwisko nazwa Artur Nowakowski Politechnika Jan Kowalski Politechnika Anna Wojtasik Akademia Marek Pawlak Politechnika SELECT S.imie, S.nazwisko, U.nazwa FROM uczelnie AS U, studenci AS S WHERE S.typ_uczel_id = U.typ_uczel_id; brak informacji o 3 pracownikach oraz o tym, że istnieje też Uniwersytet tu użyliśmy tzw. aliasów. Nie jest to obowiązkowe ale bardzo wygodne dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 31 Operacje na relacjach - ZŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE (2/3) SELECT S.imie, S.nazwisko, U.nazwa FROM studenci S LEFT OUTER JOIN uczelnie U ON S.typ_uczel_id = U.typ_uczel_id; SELECT S.imie, S.nazwisko, U.nazwa FROM uczelnie U LEFT OUTER JOIN studenci S ON S.typ_uczel_id = U.typ_uczel_id; SELECT LUB S.imie, S.nazwisko, U.nazwa FROM uczelnie U RIGHT OUTER JOIN studenci S ON S.typ_uczel_id = U.typ_uczel_id; imie nazwisko nazwa Artur Nowakowski Politechnika Jan Kowalski Politechnika Roman Nowak NULL Stefan Antkowiak NULL Ewa Konieczna NULL Anna Wojtasik Akademia Marek Pawlak Politechnika pojawili się studenci, którzy nie są przypisani do żadnego typu uczelni SELECT LUB S.imie, S.nazwisko, U.nazwa FROM studenci S RIGHT OUTER JOIN uczelnie U ON S.typ_uczel_id = U.typ_uczel_id; imie nazwisko nazwa Anna Wojtasik Akademia Artur Nowakowski Politechnika Jan Kowalski Politechnika Marek Pawlak Politechnika NULL NULL Uniwersytet pojawił się typ uczelni, do której nie jest przypisany żaden student dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 32

17 Operacje na relacjach - ZŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE (3/3) SELECT S.imie, S.nazwisko, U.nazwa FROM studenci S FULL OUTER JOIN uczelnie U ON S.typ_uczel_id = U.typ_uczel_id; FULL OUTER JOIN = LEFT OUTER JOIN + RIGHT OUTER JOIN imie nazwisko nazwa Artur Nowakowski Politechnika Jan Kowalski Politechnika Roman Nowak NULL Stefan Antkowiak NULL Ewa Konieczna NULL Anna Wojtasik Akademia Marek Pawlak Politechnika NULL NULL Uniwersytet pojawił się typ uczelni, do której nie jest przypisany żaden student pojawili się studenci, którzy nie są przypisani do żadnego typu uczelni dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 33 Operacje na relacjach - ILOCZYN KARTEZJAŃSKI SELECT studenci.imie, studenci.nazwisko, uczelnie.nazwa FROM uczelnie, studenci; imie nazwisko nazwa Artur Nowakowski Akademia Artur Nowakowski Politechnika Artur Nowakowski Uniwersytet Jan Kowalski Akademia Jan Kowalski Politechnika Jan Kowalski Uniwersytet UCZELNIE: 3 rekordy STUDENCI: 7 rekordów wynik: 3 x 7 = 21 rekordów stud_id imie nazwisko typ_uczel_id 1 Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P Roman Nowak Akademia Roman Nowak Politechnika Roman Nowak Uniwersytet Stefan Antkowiak Akademia Stefan Antkowiak Politechnika typ_uczel_id nazwa Stefan Antkowiak Uniwersytet Ewa Konieczna Akademia A Akademia Ewa Konieczna Politechnika P Politechnika U Uniwersytet Ewa Konieczna Uniwersytet Anna Wojtasik Akademia Anna Wojtasik Politechnika Anna Wojtasik Uniwersytet dużo zdublowanych Marek Pawlak Akademia (z reguły z reguły bez praktycznego Marek Pawlak Politechnika znaczenia!) danych Marek Pawlak Uniwersytet dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 34

18 Operacje na relacjach - GRUPOWANIE STUDENCI stud_id imie nazwisko typ_uczel_id 1 Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P SELECT COUNT(typ_uczel_id) AS ilosc, typ_uczel_id FROM studenci GROUP BY typ_uczel_id; ilosc typ_uczel_id A 3 P 1 U dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 35 Operacje mnogościowe - SUMA (UNIA) Unia pozwala na zsumowanie zbiorów rekordów dwóch lub więcej relacji. Warunkiem poprawności tej operacji jest zgodność liczby i typów atrybutów (kolumn) sumowanych relacji. Przykład przedstawiony poniżej sumuje zbiory studentów i pracowników okrojone do imienia i nazwiska (za pomocą projekcji), w celu uzyskania informacji o wszystkich osobach powiązanych z uczelnią: STUDENCI stud_id imie nazwisko typ_uczel Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P PRACOWNICY prac_id imie nazwisko data_zatr Marek Kowalski Andrzej Rychlik Wojciech Barski SELECT imie, nazwisko FROM studenci UNION SELECT imie, nazwisko FROM pracownicy; uwaga na brak średnika tu średnik obowiązkowy imie nazwisko Artur Nowakowski Jan Kowalski Roman Nowak Stefan Antkowiak Ewa Konieczna Anna Wojtasik Marek Pawlak Marek Kowalski Andrzej Rychlik Wojciech Barski dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 36

19 Operacje mnogościowe - PRZECIĘCIE (PRZEKRÓJ) Przekrój pozwala znaleźć iloczyn dwóch lub więcej zbiorów relacji tzn. takich, które występują zarówno w jednej jak i w drugiej relacji. Podobnie jak w przypadku unii, warunkiem poprawności tej operacji jest zgodność liczby i typów atrybutów relacji bazowych. STUDENCI stud_id imie nazwisko typ_uczel Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P PRACOWNICY prac_id imie nazwisko data_zatr Marek Kowalski Andrzej Rychlik Wojciech Barski SELECT nazwisko FROM studenci INTERSECT SELECT nazwisko FROM pracownicy; nazwisko Kowalski uwaga na brak średnika dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 37 Operacje mnogościowe - RÓŻNICA Operacja obliczania różnicy dwóch relacji polega na znalezieniu wszystkich rekordów, które występują w pierwszej relacji, ale nie występują w drugiej. STUDENCI stud_id imie nazwisko typ_uczel Artur Nowakowski P 2 Jan Kowalski P 3 Roman Nowak U 4 Stefan Antkowiak A 5 Ewa Konieczna A 6 Anna Wojtasik A 7 Marek Pawlak P PRACOWNICY prac_id imie nazwisko data_zatr Marek Kowalski Andrzej Rychlik Wojciech Barski SELECT nazwisko FROM studenci MINUS SELECT nazwisko FROM pracownicy; nazwisko Nowakowski Nowak Antkowiak Konieczna Wojtasik Pawlak uwaga na brak średnika dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 38

20 Związki między relacjami (1:1, 1:N, N:M), klucze główne i klucze obce, inne tzw. ograniczenia (ang. constraints) bazodanowe dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 39 Klucz główny (ang. primary key) KLIENCI klient_id imie nazwisko adres pesel telefon miasto klucz główny klucze kandydujące nadklucz (ang. superkey) to kolumna lub zestaw kolumn, która może być używana do jednoznacznego zidentyfikowania rekordu tabeli. Klucz główny to NAJMNIEJSZY nadklucz klucz główny zapewnia unikalność poszczególnych rekordów na danej tabeli można zdefiniować tylko jeden klucz główny (prosty lub złożony) w zdecydowanej większości przypadków powinno to być pole numeryczne całkowite klucz główny na polu znakowym może wpływać na zmniejszenie wydajności bazy klucz główny może być złożony (więcej niż jedna kolumna), jednak należy unikać zbyt wielu kolumn. Trzy kolumny wydają się być sensownym maksimum w powiązaniu z kluczami obcymi (patrz dalej) zapewniają wsparcie dla tzw. ograniczeń integralnościowych (ang. integrity constraints) w zasadzie każda tabela relacyjna powinna mieć zdefiniowany klucz główny dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 40

21 Klucz obcy (ang. foreign key), związki 1:1, 1:N (1/5) klucz główny KLIENCI klient_id ZAMÓWIENIA zam_id klucz główny imie nazwisko 1:N klient_id data_zam adres pesel opis_zam klucz obcy klucz obcy reprezentuje związki między tabelami klucz obcy gwarantuje, że bardzo trudno jest wprowadzić niespójność do bazy danych.baza danych a nie programista i jego aplikacja muszą martwić się o właściwe sprawdzanie integralności bazy poprawnie zaprojektowane reguły klucza obcego ułatwiają dokumentowanie relacji między tabelami stosowanie kluczy obcych zwiększa obciążenie serwera stosowanie kluczy obcych może utrudniać odzyskiwanie danych po awariach mimo wszystko stosowanie kluczy obcych jest bardzo zalecane! takim kolorem oznaczany będzie klucz obcy takim kolorem oznaczany będzie klucz główny dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 41 Klucz obcy (ang. foreign key), związki 1:1, 1:N (2/5) KLIENCI klient_id imie nazwisko adres pesel Artur Nowakowski NULL Jan Kowalski Zielona Gora Roman Nowak Sulechow ZAMÓWIENIA zam_id klient_id data_zam opis_zam NULL NULL NULL NULL NULL NULL w tej kolumnie NIE MOŻE pojawić się żadna wartość, która NIE WYSTĘPUJE w tabeli nadrzędnej dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 42

22 Klucz obcy (ang. foreign key), związki 1:1, 1:N (3/5) PACJENCI PACJECI_TAJNE pacjent_id imie nazwisko 1:1 pacjent_t_id pacjent_id num_stat_chor data_ur opis_chor plec 1. wymagane organicznie UNIQUE dla kolumny 2. w praktyce zwiazek 1:1 jest rzadko używany (łatwiej użyć tzw. widoków ang. views + odpowiednie uprawnienia) STUDENCI student_id imie 1:N UCZELNIE uczelnia_id nazwa nazwisko skrot uczelnia_id ilosc_stud_dzien ilosc_stud_zaocz dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 43 Klucz obcy (ang. foreign key), związki 1:1, 1:N (4/5) Interpretacja: tzw. tabela master-detail UWAGI uwaga_id student_id tekst_uwagi STUDENCI UCZELNIE student_id uczelnia_id imie nazwa nazwisko skrot uczelnia_id ilosc_stud_dzien miasto_id ilosc_stud_zaocz Interpretacja: tzw. tabela słownikowa MIASTA miasto_id nazwa dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 44

23 Klucz obcy (ang. foreign key), związki 1:1, 1:N (5/5) Modelowanie podległości imie nazwisko stanowisko Marek Kowalski Prezes ---Wojciech Barski W-ce Prezes ds. Finansowych Edyta Zurawska Ksiegowa Ewa Pytel Windykator Iwona Rutkowska Ksiegowa ---Andrzej Rychlik W-ce Prezes ds. Rozwoju Jan Kowalski Analityk Wojciech Nowakowski Projektant Andrzej Pawlak Projektant PRACOWNICY prac_id imie nazwisko data_rozp szef_id stanowisko istniejące rozszerzenia SQL pozwalają uwzględniać podległości w wynikach zapytania prac_id imie nazwisko data_zatr szef_id stanowisko Wojciech Barski W-ce Prezes ds. Finansowych 1 Marek Kowalski NULL Prezes 6 Jan Kowalski Analityk 5 Wojciech Nowakowski Projektant 4 Andrzej Pawlak Projektant 8 Ewa Pytel Windykator 9 Iwona Rutkowska Ksiegowa 2 Andrzej Rychlik W-ce Prezes ds. Rozwoju 7 Edyta Zurawska Ksiegowa dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 45 Związki N:M (1/3) ZAMÓWIENIA PRODUKTY zam_id klient_id OPISY_ZAMÓWIEŃ prod_id nazwa data_zam opis_zam 1:N op_zam_id zam_id prod_id ilosc 1:N cena rabat Zamówienie zawiera produkty N:N Produkt może być umieszczony na zamówieniach Dwie alternatywne wersje tabeli wiążącej: OPISY_ZAMÓWIEŃ OPISY_ZAMÓWIEŃ zam_id prod_id ilosc rabat klucz główny ZŁOŻONY op_zam_id zam_id prod_id ilosc rabat dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 46 klucz główny PROSTY część "informacyjna" tabeli N:N

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Nr ćwiczenia: 9 Praca z bazą danych MySQL wersja 2.0 Temat: Cel ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Program wykładu. zastosowanie w aplikacjach i PL/SQL;

Program wykładu. zastosowanie w aplikacjach i PL/SQL; Program wykładu 1 Model relacyjny (10 godz.): podstawowe pojęcia, języki zapytań (algebra relacji, relacyjny rachunek krotek, relacyjny rachunek dziedzin), zależności funkcyjne i postaci normalne (BCNF,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Zapytania SELECT Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Przykład HAVING Podaj liczebność zespołów dla których najstarszy pracownik urodził się po 1940 select idz, count(*) from prac p

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

Model relacyjny. Wykład II

Model relacyjny. Wykład II Model relacyjny został zaproponowany do strukturyzacji danych przez brytyjskiego matematyka Edgarda Franka Codda w 1970 r. Baza danych według definicji Codda to zbiór zmieniających się w czasie relacji

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Definicja bazy danych TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. System zarządzania bazą danych (SZBD) Oczekiwania wobec SZBD. Oczekiwania wobec SZBD c.d.

Definicja bazy danych TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. System zarządzania bazą danych (SZBD) Oczekiwania wobec SZBD. Oczekiwania wobec SZBD c.d. TECHNOLOGIE BAZ DANYCH WYKŁAD 1 Wprowadzenie do baz danych. Normalizacja. (Wybrane materiały) Dr inż. E. Busłowska Definicja bazy danych Uporządkowany zbiór informacji, posiadający własną strukturę i wartość.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Czym jest baza danych? Co rozumiemy przez dane? Czym jest system zarządzania bazą danych? 2 / 25 Baza danych Baza danych

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH MODEL DANYCH. Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna HISTORIA

2010-10-21 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH MODEL DANYCH. Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna HISTORIA PLAN WYKŁADU Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna BAZY DANYCH Wykład 2 dr inż. Agnieszka Bołtuć MODEL DANYCH Model danych jest zbiorem ogólnych zasad posługiwania

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia?

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L - p o d s t a w y DDL SQL (Data Definition Language) Jest to zbiór instrukcji i definicji danych, którym posługujemy się

Bardziej szczegółowo

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Ogólny plan przedmiotu BAZY DANYCH Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych Małgorzata Krętowska Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Wykład : Wprowadzenie do baz danych Normalizacja Diagramy związków

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych to:

Baza danych. Baza danych to: Baza danych Baza danych to: zbiór danych o określonej strukturze, zapisany na zewnętrznym nośniku (najczęściej dysku twardym komputera), mogący zaspokoić potrzeby wielu użytkowników korzystających z niego

Bardziej szczegółowo

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE Wykład 9 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle manipulowanie danymi (DML), tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów bazy danych: tabel i perspektyw, więzów integralności, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 1. Wykład 5 Metodologia projektowania baz danych. (projektowanie logiczne)

Bazy danych 1. Wykład 5 Metodologia projektowania baz danych. (projektowanie logiczne) Bazy danych 1 Wykład 5 Metodologia projektowania baz danych (projektowanie logiczne) Projektowanie logiczne przegląd krok po kroku 1. Usuń własności niekompatybilne z modelem relacyjnym 2. Wyznacz relacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3 Wykład 3 SQL - język operacji na bazach danych Schemat przykładowej bazy danych Uczelnia Skrypt SQL - utworzenie bazy Uczelnia Polecenia selekcji i projekcji Interakcyjny dostęp do bazy danych 2014-04-25

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o bazach danych. Technologie Informacyjne

Podstawowe informacje o bazach danych. Technologie Informacyjne Podstawowe informacje o bazach danych Technologie Informacyjne dr inż. Michna Michał, Politechnika Gdańska 2010/2011 Przykłady systemów baz danych Książka telefoniczna, książka kucharska Zarządzanie magazynem/hurtownią

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Modele danych

Baza danych. Modele danych Rola baz danych Systemy informatyczne stosowane w obsłudze działalności gospodarczej pełnią funkcję polegającą na gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Typowe operacje wykonywane na danych w systemach ewidencyjno-sprawozdawczych

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 Bazy Danych LITERATURA C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 J. D. Ullman, Systemy baz danych, WNT - W-wa, 1998 J. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego

Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 4 (1) 1 Plan wykładu Transformacja encji Transformacja związków Transformacja hierarchii encji BD wykład 4 (2)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38 Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem zajęcia 1 dr Jakub Boratyński pok. A38 Program zajęć Bazy danych jako podstawowy element systemów informatycznych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni Akademia Morska w Gdyni Gdynia 2004 1. Podstawowe definicje Baza danych to uporządkowany zbiór danych umożliwiający łatwe przeszukiwanie i aktualizację. System zarządzania bazą danych (DBMS) to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Relacyjny model baz danych, model związków encji, normalizacje

Relacyjny model baz danych, model związków encji, normalizacje Relacyjny model baz danych, model związków encji, normalizacje Wyklad 3 mgr inż. Maciej Lasota mgr inż. Karol Wieczorek Politechnika Świętokrzyska Katedra Informatyki Kielce, 2009 Definicje Operacje na

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania Przedmiot: Bazy danych Rok: III Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS: 4 C1 C2 C3 Cel przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Aspekty aktywne baz danych

Aspekty aktywne baz danych Aspekty aktywne baz danych Aktywne aspekty baz danych Baza danych powinna zapewniać pewne własności i niezmienniki; Własności te powinny mogą być zapisane do bazy danych, a baza danych powinna zapewniać

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Język SQL podstawy zapytań

Język SQL podstawy zapytań Język SQL podstawy zapytań 1 Plan prezentacji 1. Krótka historia języka SQL 2. Cechy języka SQL 3. Przykładowa baza danych 4. Podstawy zapytań - operacje na modelu relacyjnym 5. Polecenie SELECT zapytania

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT Studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Studia podyplomowe z zakresu wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Wstęp do problematyki baz danych Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. I Jesień 2014 1 / 17 Plan wykładu 1 Bazy danych 1 Motywacja

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie Język SQL używany jest do pracy z relacyjną bazą danych. Jest to język nieproceduralny, należący do grupy języków

Bardziej szczegółowo

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych Politechnika Śląska Instytut Informatyki instrukcja laboratoryjna laboratorium Bazy Danych przygotowali: mgr inż. Paweł Kasprowski (Kasprowski@zti.iinf.polsl.gliwice.pl) mgr inż. Bożena Małysiak (bozena@ivp.iinf.polsl.gliwice.pl)

Bardziej szczegółowo

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH PLAN WYKŁADU Bezpieczeństwo w języku SQL Użytkownicy Uprawnienia Role BAZY DANYCH Wykład 8 dr inż. Agnieszka Bołtuć OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH Ograniczenie danych z tabeli dla określonego użytkownika

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Techniczny Kierunek studiów: Informatyka Kod kierunku: 11.3 Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki

Bazy danych 10. SQL Widoki Bazy danych 10. SQL Widoki P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie bazy danych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie bazy danych Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Możliwości projektowe Relacyjna baza danych Obiektowa baza danych Relacyjno-obiektowa baza danych Inne rozwiązanie (np. XML)

Bardziej szczegółowo

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym. Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage Wykład 2 SQL 1 Structured Query Lenguage SQL (Structured Query Language) Język zapytań do bazy danych. IBM lata osiemdziesiąte. Stosowany w systemach zarządzania bazami danych (DBMS); Oracle, Paradox,Access,

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH LABORATORIUM. Studia niestacjonarne I stopnia

BAZY DANYCH LABORATORIUM. Studia niestacjonarne I stopnia BAZY DANYCH LABORATORIUM Studia niestacjonarne I stopnia Gdańsk, 2011 1. Cel zajęć Celem zajęć laboratoryjnych jest wyrobienie praktycznej umiejętności tworzenia modelu logicznego danych a nastepnie implementacji

Bardziej szczegółowo

SQL/MySQL. Rafał Kern

SQL/MySQL. Rafał Kern SQL/MySQL Rafał Kern 1 SQL (Structured Query Language) Deklaratywny - opisujemy warunki, jakie musi spełniać wynik Służy do zarządzania danymi w relacyjnych bazach danych Składnia/zapytania SQL DML (Data

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych SZBD (ang. DBMS -Database Management System)

System zarządzania bazą danych SZBD (ang. DBMS -Database Management System) Podstawowe pojęcia Baza danych Baza danych jest logicznie spójnym zbiorem danych posiadających określone znaczenie. Precyzyjniej będzie jednak powiedzieć, Ŝe baza danych jest informatycznym odwzorowaniem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do baz danych

Wprowadzenie do baz danych Wprowadzenie do baz danych Bazy danych stanowią obecnie jedno z ważniejszych zastosowań komputerów. Podstawowe zalety komputerowej bazy to przede wszystkim szybkość przetwarzania danych, ilość dostępnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 204/5 Nazwa Bazy danych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl) mysql relacyjna baza danych wstęp Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga () Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym konceptualnym modelem danych jest tzw. model związków encji (ERM

Bardziej szczegółowo

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Bazy danych Databases edukacja techniczno-informatyczna stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ zajęcia 1: 2. Procedury składowane

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

S y s t e m y. B a z D a n y c h

S y s t e m y. B a z D a n y c h S y s t e m y B a z D a n y c h Wykład na przedmiot: Bazy danych Studia zaoczne i podyplomowe UAM Anna Pankowska aniap@amu.edu.pl W y k ł a d I Temat: Relacyjne bazy danych Plan wykładu: - cel stosowania

Bardziej szczegółowo

Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych

Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych Wiktor Warmus (wiktorwarmus@gmail.com) Kamil Witecki (kamil@witecki.net.pl) 5 maja 2010 Motywacje Teoria relacyjnych baz danych Do czego

Bardziej szczegółowo

SQL - DDL. 1 Tabele systemowe. 2 Typy danych

SQL - DDL. 1 Tabele systemowe. 2 Typy danych SQL - DDL DDL (ang. data definition language) jest częścią języka zapytań SQL obejmująca tworzenie i zarządzanie (modyfikację, usuwanie i przydzielanie uprawnień) obiektami w bazie danych (tabelami, perspektywami,

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Nr ćwiczenia: 2 Praca z bazą danych MySQL wersja 2.0 Temat: Cel ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Co to jest Baza Danych

Co to jest Baza Danych Co to jest Baza Danych Wielki, zintegrowany, zbiór r informacji Stanowi model świata rzeczywistego jednostki Entities (e.g., studenci ci, kursy, wykładowcy adowcy) relacje Relationships (e.g., Sławski

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, regulski@metal.agh.edu.pl

Bazy Danych. Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, regulski@metal.agh.edu.pl Bazy Danych Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, regulski@metal.agh.edu.pl Literatura i inne pomoce Silberschatz A., Korth H., S. Sudarshan: Database

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH 1 Technologie informacyjne WYKŁAD IV WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH MAIL: WWW: a.dudek@pwr.edu.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/ad Bazy danych 2 Baza danych to zbiór danych o określonej strukturze. zapisany na

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Oracle SQL podstawy. Terminy. 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł!

Szkolenie Oracle SQL podstawy. Terminy. 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł! Szkolenie Oracle SQL podstawy Terminy 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł! Opis szkolenia Baza danych Oracle od dawna cieszy się zasłużona sławą wśród informatyków. Jej wydajność, szybkość działania

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Podstawowe pojęcia

BAZY DANYCH Podstawowe pojęcia BAZY DANYCH Podstawowe pojęcia Wykład 1 dr Lidia Stępień Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie L. Stępień (AJD) BD 1 / 26 Literatura 1. L. Banachowski, Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Akademicka

Bardziej szczegółowo

Tworzenie modelu logicznego i fizycznego danych.

Tworzenie modelu logicznego i fizycznego danych. Tworzenie modelu logicznego i fizycznego danych. W celu stworzenia modelu danych wykorzystamy program ata Architect wchodzący w skład pakietu narzędzi CASE Power esigner, który pozwala utworzyć tzw. logiczny

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Systemy baz danych. technik informatyk 351203

Program nauczania. Systemy baz danych. technik informatyk 351203 Program nauczania Systemy baz technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba godzin Efekty kształcenia 1. Zapoznanie z pojęciem baz 53 1. Pojęcie bazy podstawowe definicje 2 PKZ(E.b)11 2.

Bardziej szczegółowo

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592 Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Spis treści Założenia Projektowe...1 Schemat Bazy Danych...1

Bardziej szczegółowo

Relacyjny model danych

Relacyjny model danych Relacyjny model danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 2 (1) 1 Plan wykładu Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Oganiczenia integralnościowe BD wykład 2 (2) W ramach drugiego

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Michael J. Hernandez Bazy danych dla zwykłych śmiertelników

Księgarnia PWN: Michael J. Hernandez Bazy danych dla zwykłych śmiertelników Księgarnia PWN: Michael J. Hernandez Bazy danych dla zwykłych śmiertelników Słowo wstępne (13) Przedmowa i podziękowania (drugie wydanie) (15) Podziękowania (15) Przedmowa i podziękowania (pierwsze wydanie)

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA MODELU ER DO MODELU RELACYJNEGO

TRANSFORMACJA MODELU ER DO MODELU RELACYJNEGO TRANSFORMACJA MODELU ER DO MODELU RELACYJNEGO Biologiczne Aplikacje Baz Danych dr inż. Anna Leśniewska alesniewska@cs.put.poznan.pl REPETYTORIUM Schemat bazy danych zbiór schematów relacji Relacja (tabela)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Charakterystyka języka SQL. Elementy obliczeń relacyjnych.

Wykład 5 Charakterystyka języka SQL. Elementy obliczeń relacyjnych. Wrocławska WyŜsza Szkoła Informatyki Stosowanej Wykład 5 Charakterystyka języka SQL. Elementy obliczeń relacyjnych. Dr inŝ. Krzysztof Pieczarka Email: krzysztof.pieczarka@up.wroc.pl Tradycyjne bazy danych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH wprowadzenie. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH wprowadzenie. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH wprowadzenie Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Prowadzący Katedra Systemów Multimedialnych dr inż. Piotr Suchomski (e-mail: pietka@sound.eti.pg.gda.pl) (pok. 730) dr inż. Andrzej Leśnicki

Bardziej szczegółowo