Katalog usług dla organizacji 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog usług dla organizacji 2012/2013"

Transkrypt

1 Katalog usług dla organizacji 2012/2013 1

2 O Active Strategy Firma powstała, ponieważ głęboko wierzymy, że człowiek może czerpać satysfakcję ze swojego życia w pracy i poza nią. Pomagamy ludziom świadomie zarządzać swoją karierą, doskonalić umiejętności, budować odwagę i pewność siebie. Przez zwiększanie ich efektywności, odkrywanie, co daje im radość i w czym są lub mogą być dobrzy, zachowanie równowagi w życiu, budowanie głębszych relacji, spełnianie marzeń, wspieramy w zwiększaniu poziomu ich satysfakcji. Wspieramy także całe organizacje w planowaniu ścieżek rozwoju wewnątrz organizacji, doskonaleniu najlepszych menedżerów, prowadzeniu inspirujących programów szkoleniowych, prowadzeniu efektywnych spotkań. Współpracując z naszą firmę mogą Państwo oczekiwać, że: działamy aktywnie, wychodzimy z inicjatywą, szukamy rozwiązań i możliwości, przekuwamy pomysły w praktykę, pamiętamy o szczegółach, maksymalizujemy wykorzystywane zasoby (Active). szukamy szerszego kontekstu, pokazujemy cały obraz z różnych perspektyw, szukamy długofalowego sensu działań naszych i klientów (Strategy). Mają Państwo gwarancję, że projekty będą dążyły do jasnego celu i nie pozostaną one jedynie teorią lub pomysłem. Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem i kontaktu z nami! Active Strategy 2

3 Kategorie usług Active Strategy Coaching Dla kogo? Inspirujące Programy Rozwojowe Dla kogo? Efektywne Spotkania Planowanie ścieżek rozwoju Rozwój Liderów i kandydatów na Tworzenie wewnętrznych programów H L/S w organizacji Liderów szkoleniowych H Coaching Zarządzania Karierą M/L/H Opracowywanie wewnętrznych Coachingowy styl zarządzania M /S usprawnień działu/ organizacji M/H Coaching Menedżerski M Budowanie relacji w organizacji M/L/H Analizowanie opcji i podejmowanie /S decyzji M/H/Z Coaching Efektywności Osobistej M Prowadzenie efektywnych spotkań M/L/H /S Kreatywne rozwiązywanie problemów M/H/Z Superwizja/Mentoring dla Coachów C Coach Zarządzania Karierą C Rozwiązywanie konfliktu w zespole M/H/Z Metafory w coachingu obudź Definiowanie wartości organizacji C w sobie artystę i sposobu ich komunikacji M/H Aikido droga wojownika w relacji coachingowej C Metafory w uczeniu obudź w sobie artystę T/H Usługi zaznaczone ciemniejszym kolorem skierowane są bezpośrednio do organizacji. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o usługach opisanych w katalogu lub usługach indywidualnych, zapraszamy do rozmowy. Dla kogo? Obok każdej usługi określona została sugerowana grupa docelowa. (T) trener (C) coach (M) menedżer (L) lider zespołu/projektu (H) (S) (Z) HR/L&D specjalista zespół 3

4 Coaching Wierzymy, że człowiek może przejąć kontrolę nad wielką częścią swojego życia. Szczególnie nad swoimi myślami, emocjami i działaniami. Pomagamy, więc lepiej poznać siebie, popatrzeć na siebie i swoją sytuację z innej perspektywy, rozpatrzyć istniejące możliwości oraz znaleźć alternatywne opcje, nie brane wcześniej pod uwagę. Łączymy sprawdzone narzędzia z różnych szkół, dzięki czemu procesy coachingowe Active Strategy są skuteczne dla osób na różnym etapie zawodowej drogi. International Coach Federation (ICF Global, ICF Poland) Międzynarodowa organizacja rekomendująca standardy coachingowe znane i stosowane na całym świecie. Twórca kodeksu etycznego coacha. The Coaches Training Institute (CTI) Międzynarodowa szkoła coachingu koaktywnego (ang. Co-Active Coaching) i przywództwa. Coaching CTI jest oparty na partnerskiej relacji zawodowej, której celem jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dla klienta. Skupia się na rozwoju osobistym i zawodowym oraz poszukiwaniu równowagi w życiu. Sir John Whitmore (link) Twórca i promotor coachingu efektywności. Jego przełomowa książka Trening efektywności (ang. Coaching for Performance) jest jednym z najbardziej znanym podręczników coachingu na świecie. Wyjaśnia powszechnie stosowany w biznesie model GROW. Autorowi przypisuje się największy indywidualny wpływ na rozwój coachingu, jako roli zawodowej. Po ponad 30 latach działalności w branży coachingowej przyznano mu tytuł Britain s Number One Business Coach. Stephen R. Covey (link) Zaliczony do najbardziej wpływowych ludzi Ameryki przez tygodnik Time. Jeden z największych autorów i światowy autorytet w obszarze efektywności osobistej, przywództwa i rozwoju osobistego. Jego najbardziej znaną książką, jest 7 nawyków skutecznego działania (ang. Seven Habits of Highly Effective People). Przedstawia 7 zasad, które prowadzą do satysfakcjonującego życia, z uszanowaniem własnych wartości. Logiczną kontynuacją była książka Zasady działania skutecznego przywódcy (ang. Principle-Centered Leadership). Marshall Goldsmith (link) Executive coach, specjalizuje się w coachingu zachowań przywódczych. Wyróżniony przez Harvard Business School, London Business School, American Management Association, jego książki rekomendują m. in. Forbes i New York Times. 4

5 Planowanie ścieżek rozwoju w organizacji Dlaczego realizować? Rozwijające się organizacje doceniają wartość przyciągnięcia i utrzymania najlepszych pracowników. Dbają o jak najlepsze dopasowanie pracowników do pełnionej roli i wykorzystanie ich najsilniejszych talentów. Dział Human Resources Dział Learning & Development Korzyści Zwiększenie efektywności pracy Zwiększenie zaangażowania i wewnętrznej motywacji Zwiększenie efektywności wykorzystania pieniędzy i czasu na szkolenie pracowników Formy współpracy Zaprojektowanie procesu planowania ścieżek rozwoju Przygotowanie działu HR/ L&D do prowadzenia procesu planowania ścieżek rozwoju Prowadzenie procesu planowania z pracownikami organizacji Co może objąć planowanie ścieżek rozwoju? Określenie indywidualnych talentów Określenie preferowanego stylu pracy i zarządzania Zaplanowanie doskonalenia umiejętności opartych na talentach Określenie ścieżki awansu z uwzględnieniem perspektywy czasowej Uwzględnienie w planowaniu wartości firmy i kultury organizacji Określenie funkcji przełożonych przy wytyczaniu ścieżek rozwoju Ustalenie sposobu weryfikacji postępów w rozwoju i nabywania kwalifikacji Zaplanowanie działań rozwojowych dla najlepszych Tworzenie planów sukcesji Jeśli chcesz osiągnąć wartościowe rzeczy w swoim życiu osobistym i zawodowym, musisz stać się wartościową osobą we własnym samorozwoju. Brian Tracy 5

6 Coaching Menedżerski Dlaczego realizować? Wielu menedżerów uczy się na wykładach, konferencjach, szkoleniach i z literatury. Jednak wraz ze zdobytym doświadczeniem do dalszego rozwoju wymagane jest indywidualne podejście, inna perspektywa patrzenia oraz poufność wątpliwości i decyzji. Dodatkowo decydujące okazuje się wdrożenie usprawnień (ang. execute), nie tylko ich poznanie. Menedżerowie Motywowanie siebie i pracowników Rozwiązywanie konfliktów Udzielanie informacji zwrotnej Inteligencja emocjonalna Budowanie relacji w organizacji Nowy menedżer w zespole Planowanie i organizowanie pracy Ustalanie zasad, oczekiwań i standardów w zespole Prowadzenie efektywnych spotkań Korzyści Spokojniejsza praca Przygotowanie do awansu Silniejsze relacje ze współpracownikami Skuteczniejsze zarządzanie zespołem Wzmocnienie kompetencji menedżerskich Podniesienie pewności siebie Przykładowe obszary coachingu menedżerskiego Redukcja stresu w pracy Określenie indywidualnego stylu zarządzania Asertywność Komunikacja interpersonalna Delegowanie Czas trwania 6-10 miesięcy, 1-godzinne sesje 2-3 razy w miesiącu Opcje dodatkowe ocena 360, trening indywidualny, coaching/szkolenie menedżera z jego zespołem Większość z tego, co nazywamy zarządzaniem polega na utrudnianiu ludziom wykonywania ich pracy. Peter Drucker 6

7 Coaching Efektywności Osobistej (Performance Coaching) Dlaczego realizować? Przybywa nam spotkań i i, otrzymujemy więcej zadań, a terminy ich realizacji są coraz krótsze, inni oczekują naszej pomocy. Mimo, że przebywamy w biurze coraz dłużej, często brakuje nam czasu na pracę, planowanie, odpoczynek, spokojny obiad czy własny rozwój. Menedżerowie Doświadczeni specjaliści Korzyści Znalezienie sposobów rozciągnięcia doby Zadbanie o równowagę między czasem w pracy i poza nią Zwiększenie efektywności i skuteczności podejmowanych działań Rozpoznanie i zmiana nieefektywnych nawyków Przykładowe obszary coachingu efektywności Świadomość własnej efektywności Ustalanie priorytetów i planowanie Minimalizowanie straty czasu Radzenie sobie z chmurą i Efektywne wykorzystanie spotkań Ograniczenie czasu spędzanego na spotkaniach Budowanie relacji z przełożonym i kolegami z pracy Delegowanie i podział zadań Asertywne stawianie granic i wyrażanie swoich oczekiwań Kroki 1. Analiza sytuacji obecnej 2. Opracowanie listy możliwych usprawnień 3. Wybór najlepszych opcji pod względem ich kosztu i możliwych korzyści 4. Wdrażanie usprawnień w praktyce i zmiana nawyków Forma Krok 1 analiza kalendarza, listy zadań, realizowanych projektów, wywiady z osobami z otoczenia Kroki 2-4 indywidualne sesje osobiste/telefoniczne Czas trwania 3-8 miesięcy, 1-godzinne sesje 2-3 razy w miesiącu Skuteczne przywództwo jest stawianie najważniejszych rzeczy na pierwszym miejscu. Efektywne zarządzanie jest dyscyplina w ich utrzymaniu. Stephen Covey 7

8 Superwizja i mentoring dla coachów Dlaczego uczestniczyć? Każdy coach spotyka w swojej praktyce nowych klientów, trudne i nieprzewidziane sytuacje. Pojawiają się wątpliwości, czy reakcja była odpowiednia, czy pytanie trafiło w sedno, co można było zrobić lepiej. Inna perspektywa osób z różnymi doświadczeniami otwiera oczy i pozwala dostrzec to, co samemu trudno dostrzec. Aktywni coachowie chcący doskonalić swoje umiejętności i znaleźć odpowiedzi na pojawiające się pytania dot. pracy z klientem. Korzyści? Stały rozwój kompetencji coacha Systematyczny feedback od mentora i innych coachów Zaufana grupa ludzi z podobnymi potrzebami Networking z innymi coachami Zamknięta grupa dyskusyjna on-line Zaliczenie godzin mentoringu grupowego do akredytacji International Coach Federation Forma Krótkie przedstawienie tematów do superwizji Wybór głównych tematów Omówienie i przećwiczenie możliwych scenariuszy Ilość i częstotliwość spotkań 7-10 spotkań, spotkanie co 3 tygodnie, każde trwa 2-3 godziny Grupa 8-10 osób Tylko ciekawy się nauczy i tylko zdecydowany pokona przeszkody na drodze do nauki. Eugeniusz S. Wilson 8

9 Inspirujące Programy Rozwojowe Doskonal się przez kreatywność, praktykę, poszerzanie horyzontów. Metody Nauka przez doświadczanie (experiential learning) uczestnicy doskonalą wybrane umiejętności przez praktyczne ćwiczenia, symulacje, zadania w sali i terenie lub projekty społeczne. Reprezentują one sytuacje i wyzwania analogiczne do tych spotykanych w miejscu pracy uczestników. Są one omawiane, a wyciągnięte wnioski przekładane na konkretne usprawnienia możliwe do wdrożenia. Action learning uczestnicy, wspomagani przez feedback, samodzielne eksperymentują i utrwalają zdobyte umiejętności w miejscu pracy. Follow up uczestnicy utrwalają nabyte nawyki, przez ponowne dyskusje i ćwiczenia po 2-6 tygodniach po warsztatach. Metafory - korzystamy z różnorodnych porównań, środowiska naturalnego, dyscyplin sportu, sztuki i nauki, które pozwalają zrozumieć nowe teorie, posługując się dobrze już znanymi uczestnikom. Podejście coachingowe uczestnicy odpowiadają na pytania pozwalające skupić się nie tylko na poziomie wiedzy, ale także na poziomie nawyków, przekonań oraz wartości. Są także zachęcani do wyciągania własnych wniosków, dostosowywania proponowanych technik do własnego charakteru i organizacji. Zwiększa to szansę osiągnięcia trwałej zmiany. 9

10 Rozwój Liderów i kandydatów na Liderów Dlaczego realizować? Każda rozwijająca się organizacja potrzebuje przygotowanych liderów, którzy zadbają o efektywność zespołów, skuteczną komunikację i motywację pracowników. Kandydaci na liderów lub Ci, którzy pierwszy raz występują w nowej roli od niedawna powinni dostać wsparcie organizacji, po to, aby uniknąć największych błędów, a awans przyniósł korzyści dla wszystkich. Liderzy zespołów Specjaliści przygotowywani do objęcia roli lidera zespołu Korzyści Optymalnie dobrane kluczowe teorie, techniki i umiejętności Wdrażanie nabytych umiejętności od razu w praktyce Utrwalanie pożądanych nawyków, przez systematyczne ćwiczenie Wzmocnienie uczenia się liderów od siebie Utrwalanie wspólnego podejścia do kierowania Przykładowe obszary Świadomość procesów i ról zespołowych Budowanie wiarygodności lidera Podejmowanie decyzji Prowadzenie spotkań Misja i cel istnienia zespołu Słuchanie innych Feedback - docenienie i reprymenda Przywództwo sytuacyjne i rola lidera w zespole Wzbudzanie zaangażowania i odpowiedzialności Pobudzanie postaw proaktywnych i inicjatywy Organizacja czasu pracy lidera i całego zespołu Ustalanie i komunikowanie celów Delegowanie Komunikacja w zespole AAR - zespołowe uczenie się Liczba uczestników 8-12 Czas trwania 4 sesje po 2 dni lub 6 sesji po 1 dniu Nie ma żadnych tajemnic sukcesu. Jest on wynikiem przygotowania, ciężkiej pracy i uczenia się na błędach. Colin Powell 10

11 Coachingowy styl zarządzania nie myśl za innych Dlaczego realizować? Każdy menedżer spotyka w pewnym momencie swojej pracy wyzwania z rozwiązywaniem problemów, motywowaniem wieloletnich pracowników firmy, zarządzaniem ekspertami większymi od siebie. Coachingowy styl zarządzania jest jednym z odpowiedzi na te wyzwania. Menedżerowie Korzyści Efektywniejsze wykorzystanie talentów pracowników Zwiększenie efektywności doświadczonych pracowników Utrzymanie motywacji ekspertów Zwiększenie samodzielności podwładnych Przykładowe obszary Zasady coachingu i ich praktyczność w zarządzaniu Coachingowy styl zarządzania - czym różni się od innych? (D. Goleman, K. Blanchard) Kiedy styl coachingowy pomaga, kiedy może szkodzić? Kim zarządzać stylem coachingowym? Przygotowanie pracowników do stylu coachingowego Umiejętności i techniki coachingowe o Kreowanie wizji i ustalanie celu o Utrzymywanie skupienia pracowników na celu i działaniu o o o o o Aktywne słuchanie w coachingu Zadawanie pytań skłaniających do myślenia Modele rozmów coachingowych Pobudzanie kreatywności i inicjatywy Zwiększanie świadomości i odpowiedzialności Udzielanie informacji zwrotnych dot. realizacji celów Przezwyciężanie ograniczeń i barier liderskich Wykorzystanie stylu coachingowego do: o Ustalania celów o Rozwiązywania problemów pracowników o Rozwoju pracowników o Planowania ścieżki kariery Liczba uczestników 8-12 Czas trwania 2 dni + 1 dzień follow-up Gdy patrzymy przed siebie w następne stulecie, przywódcami będą ci, którzy wzmacniają innych. Bill Gates 11

12 Budowanie relacji w organizacji Dlaczego realizować? Organizacje przechodzą zmiany, zmieniają właścicieli, wdrażają nowe kultury organizacyjne, awansują najlepszych ludzi, zmieniają zespoły. Wszystkie te, i wiele innych sytuacji, powodują doskonałe okazje do niezrozumienia, domysłów, wzajemnych pretensji, a w efekcie do konfliktów i nieefektywności. Menedżerowie Liderzy zespołów Pracownicy HR Specjaliści Korzyści Zwiększenie otwartości pracowników Zwiększenie skuteczności komunikacji między pracownikami Zmniejszenie ilości niekonstruktywnych konfliktów Wzmocnienie współpracy w zespołach i/lub między działami Przykładowe obszary Aktywne słuchanie Budowanie zaufania Komunikowanie się z osobami o różnym charakterze - style komunikacji Zachowania asertywne Inteligencja Emocjonalna Rodzaje konfliktów Style i kroki rozwiązywania konfliktów Toksyny w relacjach Przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnej (feedback) Zasady skutecznej komunikacji zdalnej ( , telefon) w organizacji Liczba uczestników 8-12 Czas trwania 2 dni + 1 dzień + 1 dzień follow-up Na początku kariery pytałem się: W jaki sposób można wyleczyć or zmienić tę osobę? Teraz chciałbym wyrazić pytanie w ten sposób: Jak mogę zapewnić relację, którą ta osobą użyje dla własnego osobistego rozwoju? Carl Rogers 12

13 Prowadzenie efektywnych spotkań Dlaczego realizować? Pracownicy, w szczególności kadra zarządzająca, uczestniczą w coraz większej ilości spotkań. Spotkania zwołują przełożeni, współpracownicy, koordynatorzy projektów, kierownicy innych działów. Każde ma inny temat i innych uczestników, ale wszystkie wydają się być ważne. Czas na własną pracę znajduje się dopiero po ustalonych godzinach pracy. Menedżerowie Trenerzy/moderatorzy wewnętrzni Liderzy zespołów Specjaliści Podstawowe techniki moderowania spotkania Role na spotkaniu Jak weryfikować, w których spotkaniach brać udział? Jak delegować uczestnictwo w spotkaniach? Liczba uczestników 8-12 Czas trwania 1 dzień Korzyści Oszczędność kosztów wynagrodzeń oraz ograniczenie liczby niepotrzebnych uczestników spotkań Skrócenie czasu trwania spotkań Zmniejszenie ilości organizowanych spotkań Przykładowe obszary Przygotowanie efektywnego spotkania Jak dobierać uczestników? Różne cele i rodzaje spotkań Różne struktury prowadzenia spotkań Gdybyś miał określić, jednym słowem, powód, dlaczego ludzkość nie osiągnęła i nigdy nie osiągnie swojego pełnego potencjału, tym słowem będzie "spotkania". Dave Barry 13

14 Metafory w uczeniu obudź w sobie artystę Dlaczego realizować? Ci, którzy intensywnie się rozwijają, uczestniczą w wielu spotkaniach, warsztatach i szkoleniach. Z czasem nauka wymaga więcej wysiłku. Podobnie jest z trenerami lub osobami odpowiedzialnymi za szkolenia w firmie. Po jakimś czasie ich i uczestników dopada rutyna i nuda, zabijająca przyswajanie nowej wiedzy. Trenerzy wewnętrzni Organizatorzy szkoleń Pracownicy działu Human Resources Pracownicy działu Learning & Development Korzyści Poznanie zasad używania metafor i symboli w uczeniu Zrozumienie, jak zmieniać zwykłe ćwiczenie w ekscytujące doświadczenie Poznanie sposobu na to, aby uczestnicy na długo zapamiętali szkolenie Przykładowe obszary Opracowanie przez uczestników autorskich ćwiczeń z użyciem metafor Projektowanie procesu uczenia się przez doświadczanie Metody i zasad pracy z metaforami Używanie metafor językowych Metafory, jako rama ćwiczenia i całego szkolenia Archetypy Liczba uczestników 8-12 Czas trwania 2-3 dni Artysta to marzyciel, który akceptuje fakt, że marzy o rzeczywistym świecie. George Santayana 14

15 Efektywne Spotkania Zmień nudne spotkania w momenty przełomowe. Doradzamy działom HR, Rozwoju Pracowników i Menedżerów oraz Szkoleń, menedżerom i moderujemy kluczowe spotkania w organizacjach. Proces przygotowania spotkania 1. Poznanie organizacji i uczestników Konsultant Active Strategy zacznie od zebrania informacji o uczestnikach spotkania, relacji między nimi i zależności służbowej. Postara się jak najlepiej zrozumieć kulturę organizacji, formalne i nieformalne zasady, standardy pracy, priorytety organizacji. Może być potrzebne spotkanie z przedstawicielem działu HR lub Learning & Development, menedżerem lub organizatorem spotkania oraz udostępnienie wybranych wspólnie dokumentów firmy. 2. Ustalenie celów spotkania Wspólnie ustalimy oczekiwane rezultaty, jakie mają być efektem przygotowywanego spotkania. Do nich dobierzemy miernik, tak, aby możliwe było sprawdzenie skuteczności spotkania po jego zakończeniu. 4. Moderowanie spotkania przez Active Strategy Jeśli uzasadniona jest obecność obiektywnej osoby z zewnątrz, moderujemy spotkania. Dbamy o przestrzeganie ustalonych zasad, utrzymanie skupienia na temacie i celach spotkania, niemarnowanie czasu. Stosując różne metody pomagamy kończyć dyskusje z ustaleniami, wyjaśnić planowanie działania i przypisać odpowiedzialności. Na zakończenie podsumowujemy i rejestrujemy podjęte decyzje. Rodzaje spotkań Tworzenie wewnętrznych programów szkoleniowych Opracowywanie wewnętrznych usprawnień działu/ organizacji Analizowanie opcji i podejmowanie decyzji Kreatywne rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie konfliktu w zespole Formy współpracy Zaprojektowanie wszystkich etapów spotkania Przygotowanie działu HR/ L&D do prowadzenia spotkania Moderowanie spotkania 3. Stworzenie struktury spotkania Na podstawie ustalonych kryteriów wybieramy najlepszą formę spotkania. Projektujemy jego strukturę, role uczestników oraz sposób podejmowania decyzji. W raporcie wskazujemy także niezbędne przygotowanie prowadzącego oraz uczestników do spotkania. 15

16 Zapraszamy do współpracy Wojciech Paździor tel. kom.: Coaching Zarządzania Karierą Inspirujące Programy Rozwojowe Efektywne Spotkania 16

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Podręcznik mentora Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2013 Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe Dodatek Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o. o. JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo