Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody"

Transkrypt

1 Zespół Usług Finansowych Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody 30 października 2014 r. Związek Polskiego Leasingu Witold Adamowicz Starszy Menedżer Monika Gronowska Menedżer

2 Dobry zwyczaj nie pożyczaj! Czy rzeczywiście mamy problem? 1

3 Zmiany dotyczące niedostatecznej kapitalizacji Rozszerzenie zakresu podatników, w stosunku do których będą miały zastosowanie zasady niedostatecznej kapitalizacji grupa kwalifikowanych pożyczkodawców" zostanie poszerzona o podmioty pośrednio związane z pożyczkobiorcą. Zmiana limitu oraz bazy do wyliczania niedostatecznej kapitalizacji Teraz: Dług : Kapitał zakładowy = 3 : 1 Będzie: Dług (zadłużenie) : Kapitały własne = 1 : 1 W zależności od podmiotu możliwy efekt pozytywny lub negatywny Opłaty / prowizje / premie podlegają takim samym ograniczeniom jak odsetki Nowy, opcjonalny sposób określania limitu odliczalności podatkowej odsetek Ograniczenie kosztu odsetek wobec wszystkich podmiotów również niepowiązanych 2

4 Przepisy przejściowe Nowe przepisy nie stosują się do odsetek od pożyczek, jeżeli kwota udzielonej pożyczki została przekazana podatnikowi przed 1 stycznia 2015 r. Metodę alternatywną można wybrać zarówno do starych jak i do nowych pożyczek. Nie można wybrać tylko do nowych wybór zaraża wszystkie pożyczki, które podlegają restrykcjom cienkiej kapitalizacji wątpliwość interpretacyjna 3

5 Opcjonalna metoda czy lepsza dla branży finansowej? (1 z 2) Metoda oparta na wartości podatkowej aktywów oraz stopie referencyjnej NBP. ALE, drugi, łączny limit 50% zysku operacyjnego nie dla wszystkich. Stosuje się ją do kosztów odsetek zarówno do podmiotów powiązanych jak i niepowiązanych. KUP = odsetki od pożyczek (w tym pożyczek od jednostek niepowiązanych) w wysokości nieprzekraczającej wartości podatkowej aktywów pomnożonej przez stopę referencyjną NBP powiększoną o wskaźnik 1,25%. (R + 1,25 p.p.) x A R Stopa referencyjna NBP na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego (obecnie 2,50%) A Wartość podatkowa aktywów bez wartości niematerialnych i prawnych na ostatni dzień roku podatkowego. 4

6 Opcjonalna metoda czy lepsza dla branży finansowej? (2 z 2) Używając tej metody, w danym roku podatkowym podatnik będzie mógł rozpoznać jako koszty podatkowe jedynie koszty pożyczek nieprzekraczające 50% zysku operacyjnego. Ograniczenie to nie będzie jednak dotyczyło między innymi: banków, SKOKów, firm leasingowych oraz windykacyjnych - pod warunkiem osiągnięcia danego progu przychodów. Konieczność zgłoszenia wyboru metody (styczeń 2015 r.) lub 30 dni od zawarcia umowy pożyczki; Stosowanie przez 3 lata Nieodliczone odsetki można rozliczać przez 5 kolejnych lat. 5

7 Nowe zasady niedostatecznej kapitalizacji Temat Stare zasady Nowe zasady (metoda podstawowa) Nowe zasady (metoda alternatywna) Stosunek zadłużenia do kapitału 3:1 1:1 - Limit odsetek - - Odsetki nie mogą przekroczyć (i) zmiennego oprocentowania (obecnie 3,75%) pomnożonego przez wartość aktywów (z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych) oraz (ii) 50% zysku operacyjnego spółki. Kapitał Tylko zarejestrowany kapitał zakładowy (z pewnymi dodatkowymi wyłączeniami). Kapitał własny z pewnymi wyłączeniami (nieco innymi niż obecnie). - Kwalifikowany pożyczkodawca Bezpośredni akcjonariusze posiadający co najmniej 25% praw głosu w spółce będącej pożyczkobiorcą ; siostrzane spółki (jeżeli udziałowcy posiadają co najmniej 25% praw głosu w siostrzanej spółce i pożyczkobiorcy). W praktyce prawie wszystkie spółki powiązane (przez relację co najmniej 25% praw głosu). Wszyscy pożyczkodawcy (w tym podmioty niepowiązane) Zadłużenie Zobowiązania z tytułu pożyczek wobec pożyczkodawców i spółki pośrednio dominującej w niektórych przypadkach (wątpliwości czy ujmować również inne zobowiązania). Wszystkie zobowiązania wobec kwalifikowanych pożyczkodawców i niektóre podmioty powiązane, w tym pożyczki oraz zobowiązania handlowe pomniejszone o wartość pożyczek udzielonych przez pożyczkobiorcę kwalifikowanym pożyczkodawcom. - Zastosowanie Pożyczki udzielone przed 1 stycznia 2015 (pod warunkiem przekazania kapitału przed 1 stycznia 2015). Pożyczki udzielone po 1 stycznia 2015 (lub udzielone przed 1 stycznia 2015 roku, pod warunkiem, że kapitał nie zostanie przekazany przed tą datą). Dotyczy pożyczek udzielonych zarówno przed jak i po 1 stycznia. Metoda jest opcjonalna i musi zostać wybrana przez podatnika. 6

8 ZADŁUŻENIE Pożyczka od wspólnika - kalkulacja zadłużenia ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE Z Y X POŻYCZKA POŻYCZKA? Wartość zadłużenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, pomniejsza się o wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym, wskazanym w tych przepisach. w obu przepisach? Odpowiednio? Czy pomniejszamy o pożyczki udzielone innym podmiotom powiązanym? A B NIE WLICZAMY POŻYCZKA 7

9 ZADŁUŻENIE Pożyczka od spółki - siostry Z Czy pożyczka od spółki córki (D) podlega ograniczeniom? Y POŻYCZKA? X C A B NIE WLICZAMY POŻYCZKA D 8

10 Wartość podatkowa aktywów Ustawa o Rachunkowości Art Wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych. Jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu określonych aktywów nie powoduje pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego, to wartość podatkowa aktywów jest ich wartością księgową. Art W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. MSR Wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich korzyści ekonomicznych, które napłyną do jednostki gospodarczej, gdy zrealizuje ona wartość bilansową danego składnika aktywów. Jeśli ww. korzyści ekonomiczne spowodują pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, wartość podatkowa takiego składnika aktywów będzie równa jego wartości bilansowej. 9

11 Zagadnienia problematyczne wartość podatkowa aktywów Co to jest wartość podatkowa aktywów? Jak ją wyliczać? Czy można łatwo nią sterować? Jak określić wartość podatkową obrezerwowanej wierzytelności? Co z wartością podatkową samochodów o wartości powyżej Euro? Wartość podatkowa aktywów walutowych? Co jeśli spółka nie tworzy (w pełni) aktywa na podatek odroczony? 10

12 Zagadnienia problematyczne próg 80% dla branży leasingowej Czy przychody z umów serwisowych są przychodami z umów leasingu? Jak traktować opłaty za ubezpieczenie, w szczególności jeżeli są one fakturowane oddzielnie? Zysk operacyjny: Sposób wykazywania przychodów i kosztów odsetkowych w sprawozdaniu finansowym (przychody operacyjne a koszty finansowe => wysoki zysk operacyjny) MSR nie musi być takiej pozycji w ogóle. Czy trzeba robić osobne sprawozdanie zgodne z PAR? A może nie można stosować metody? Niektóre wydarzenia niepodatkowe (np. przeszacowanie w dół wartości nieruchomości inwestycyjnej) mogą obniżać zysk operacyjny. 11

13 Zagadnienia problematyczne przekazanie pożyczki Czy do pożyczek udzielonych poprzez potrącenie, przelew itp. stosują się stare przepisy? Kapitalizacja odsetek na starych pożyczkach: Czy mamy prawo stosować starą metodę? A może powinno się stosować inną metodę do odsetek od kwoty głównej oraz inną od skapitalizowanych odsetek? Czy takie odsetki zarażają całą pożyczkę? 12

14 Zagadnienia problematyczne interpretacje prawa podatkowego Czy interpretacje otrzymane do grudnia 2014 r. będą miały moc ochronną w 2015 r.? 13

15 Co zrobić? Pomysły na złagodzenie negatywnych skutków nowych ograniczeń Restrukturyzacja Grupy Trzymanie się dosłownej definicji terminów prawnych Zaangażowanie banku/strony trzeciej Zwiększenie wartości podatkowej aktywów 14

16 W razie pytań Witold Adamowicz Starszy Menedżer Dział prawno-podatkowy Monika Gronowska Menedżer Dział prawno-podatkowy

17 Dziękujemy za uwagę. Niniejsza prezentacja została przygotowana wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie stanowi porady podatkowej w rozumieniu polskich przepisów. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej prezentacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady. Nie gwarantujemy (w sposób wyraźny, ani dorozumiany) prawidłowości, ani dokładności informacji zawartych w naszej prezentacji. Ponadto, w zakresie przewidzianym przez prawo polskie, PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o., jej partnerzy, pracownicy, ani przedstawiciele nie podejmują wobec Państwa żadnych zobowiązań oraz nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności - ani umownej, ani z żadnego innego tytułu - za jakiejkolwiek straty, szkody ani wydatki, które mogą być pośrednim lub bezpośrednim skutkiem działania podjętego na podstawie informacji zawartych w naszej prezentacji lub decyzji podjętych na podstawie tej prezentacji.

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Propozycja zapisu: 1. w art. 1 pkt 12 ustawy, w projektowanym art. 15c: a) ust 5 otrzymuje brzmienie:

Propozycja zapisu: 1. w art. 1 pkt 12 ustawy, w projektowanym art. 15c: a) ust 5 otrzymuje brzmienie: Uwagi i propozycje poprawek do ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr 01/2014 Zarządu Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. z dnia 08 stycznia 2014 r. ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku 1. Forma prawna NFI Fundusz prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94,

Bardziej szczegółowo

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Patronat Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera porównanie MSSF z Ustawą o Rachunkowości Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera główne obszary różnic pomiędzy MSSF a Ustawą

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiadających na wymogi artykułu 44 Prawa energetycznego

Sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiadających na wymogi artykułu 44 Prawa energetycznego www.pwc.pl/pl/audyt sierpień 2014 r. Sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiadających na wymogi artykułu 44 Prawa energetycznego Proponowane podejście na bazie rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2012 do 31.12.2011 do 31.12.2012 do 31.12.2011 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NALEŻNOŚCI NA KSIĘGOWY I PODATKOWY WARIANT RACHUNKU WYNIKÓW NA PRZYKŁADZIE KOPALNI ODKRYWKOWEJ X **

WPŁYW NALEŻNOŚCI NA KSIĘGOWY I PODATKOWY WARIANT RACHUNKU WYNIKÓW NA PRZYKŁADZIE KOPALNI ODKRYWKOWEJ X ** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4 2010 Beata Trzaskuś-Żak* WPŁYW NALEŻNOŚCI NA KSIĘGOWY I PODATKOWY WARIANT RACHUNKU WYNIKÓW NA PRZYKŁADZIE KOPALNI ODKRYWKOWEJ X ** 1. Wprowadzenie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo