I TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KONTO IKS STANDARD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KONTO IKS STANDARD"

Transkrypt

1 I TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KONTO IKS STANDARD OPŁATY/ PROWIZJE Opłata za otwarcie rachunku (jednorazowo) Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za telefoniczną informację o saldzie na rachunku Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunek zewnętrzny 2,90 zł Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunek ZUS, KRUS, US 3,50 zł Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunki w innej SKOK Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunek zewnętrzny kwoty wypłaconej pożyczki (dotyczy również przelewów realizowanych na spłatę pożyczek/ kredytów/ limitów kredytowych w innych instytucjach finansowych w ramach pożyczki w SKOK PIAST) Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunek zewnętrzny całej kwoty wypłacanej lokaty terminowej lub specjalnej (dotyczy również sumy kilku zamykanych lokat terminowych lub specjalnych przelewanych na rachunek zewnętrzny) Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (aktualna lista organizacji znajduje się na stronie Opłata za odwołanie lub zmianę zlecenia przelewu krajowego (wymaga pisemnego oświadczenia) 2,50 zł

2 II TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KONTO IKS PLUS- z funkcją rozliczeniową OPŁATY/ PROWIZJE Opłata za otwarcie rachunku (jednorazowo) Opłata za zmianę Konta IKS Plus w Konto IKS Standard 6,00 zł Opłata za udostępnienie usługi eskok Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku 9,00 zł Opłata za generowanie/ wysyłanie miesięcznego zestawienia obrotów na rachunku Opłata miesięczna za telefoniczną informację o saldzie na rachunku Opłata za komunikat sms wysyłany w ramach usługi eskok- dostępne z chwilą udostępnienia/aktywacji usługi 0,25 zł Opłata za zlecenie wewnętrzne w ramach SKOK Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunki zewnętrzne: 1 Opłata za ustanowienie zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny 2 Opłata za wykonanie zlecenia stałego zewnętrznego 0,99 zł 3 Opłata za powiadomienie o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny 4,00 zł 4 Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunek zewnętrzny 1,90 zł 5 Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunek ZUS, KRUS, US (obowiązuje również w eskok) 3,50 zł 6 Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunki w innej SKOK 7 Opłata za zlecenie stałe/ jednorazowe przelewu krajowego na rachunki zewnętrzne/ wewnętrzne zlecone w eskok Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunek zewnętrzny kwoty wypłaconej pożyczki (dotyczy również przelewów realizowanych na spłatę pożyczek/ 8 kredytów/ limitów kredytowych w innych instytucjach finansowych w ramach pożyczki w SKOK PIAST) Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunek zewnętrzny całej kwoty wypłacanej lokaty terminowej lub specjalnej (dotyczy również sumy kilku 9 zamykanych lokat terminowych lub specjalnych przelewanych na rachunek zewnętrzny) 10 Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (aktualna lista organizacji znajduje się na stronie Opłata za odwołanie lub zmianę zlecenia przelewu krajowego (wymaga pisemnego oświadczenia) 2,50 zł

3 III TABELA OPŁAT I PROWIZJI- RACHUNEK BIEŻĄCY TANDEM, POŻYCZKI/ KREDYTY GOSPODARCZE, LINIE POŻYCZKOWE W RACHUNKU BIEŻĄCYM TANDEM I. RACHUNEK BIEŻĄCY TANDEM OPŁATY/ PROWIZJE Opłata za otwarcie rachunku (jednorazowo) Opłata za udostępnienie usługi eskok Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku 2 Opłata za generowanie miesięcznego zestawienia obrotów na rachunku Opłata za wysyłanie miesięcznych wyciągów z rachunku Opłata miesięczna za telefoniczną informację o saldzie na rachunku Opłata za zlecenie wewnętrzne w ramach SKOK Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunki zewnętrzne 1 Opłata za ustanowienie zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny 2 Opłata za wykonanie zlecenia stałego zewnętrznego 0,99 zł 3 Opłata za powiadomienie o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny 4,00 zł 4 Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunek zewnętrzny 3,00 zł 5 Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunek ZUS/KRUS/US (obowiązuje również w eskok) 3,50 zł 6 Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunki zewnętrzne w innej SKOK 7 Opłata za zlecenie stałe/ jednorazowe przelewu krajowego na rachunki zewnętrzne/ wewnętrzne zlecone w eskok 8 Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunek zewnętrzny całej kwoty wypłaconej w SKOK pożyczki 9 Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunki zewnętrzne całości środków z wypłaconej lokaty terminowej Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (aktualna lista organizacji znajduje się na stronie 10 Opłata za odwołanie lub zmianę zlecenia przelewu krajowego (wymaga pisemnego oświadczenia) 2,50 zł II POŻYCZKI/ KREDYTY GOSPODARCZE, LINIE POŻYCZKOWE Prowizja za przedłużenie Linii Pożyczkowej Opłata za wydanie zaświadczenia o wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką Opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego (zastaw rejestrowy, hipoteka) pożyczki w trakcie jej trwania Opłata za wezwanie do uzupełnienia dokumentów i opłat należnych z tytułu pożyczki/ kredytu gospodarczego/ linii pożyczkowej 3 + równowartość opłaty pobranej przez Notariusza* Prowizja za przedterminową częściową/ całkowitą spłatę pożyczki zabezpieczonej hipoteką Prowizja za renegocjację pożyczki/kredytu - od renegocjowanej kwoty Prowizja za wydanie promesy kredytowej Opłata za wydanie zaświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie zastawu rejestrowego Prowizja za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu/pożyczki gospodarczej Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunek zewnętrzny kwoty wypłaconej pożyczki (dotyczy również przelewów realizowanych na spłatę pożyczek/ kredytów/ limitów kredytowych w innych instytucjach finansowych w ramach pożyczki w SKOK PIAST) Za sporządzenie oceny zdolności kredytowej na życzenie klienta Za wydanie duplikatu umowy kredytowej Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tyt. kredytów, pożyczek i innych tytułów oraz, że klient nie figuruje w SKOK PIAST jako dłużnik Wydanie na życzenie klienta zaświadczenia o historii udzielonego kredytu gdy kredytu udzielono w roku bieżącym, gdy kredytu udzielono w latach poprzednich. 2,5% od kwoty przedterminowej, nie mniej niż 10 0,5% kwoty promesy, minimum % od spłacanego kapitału *na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Dz.U. z dnia r. ze zmianami

4 IV TABELA OPŁAT I PROWIZJI - POŻYCZKI/ KREDYTY, LINIE POŻYCZKOWE Prowizja za przedłużenie Linii Pożyczkowej Preferencyjnej (LPP) Prowizja za przedłużenie Standardowej Linii Pożyczkowej/Kredytowej Warunkowa opłata dodatkowa miesięczna dla LPP część nieoprocentowana 500 zł/wymóg wydania kartą 400 zł * Warunkowa opłata dodatkowa miesięczna dla LPP część nieoprocentowana 750 zł/wymóg wydania kartą 600 zł * Warunkowa opłata dodatkowa miesięczna dla LPP część nieoprocentowana zł/wymóg wydania kartą 850 zł * Warunkowa opłata dodatkowa miesięczna dla LPP część nieoprocentowana zł/wymóg wydania kartą zł * Warunkowa opłata dodatkowa miesięczna dla LPP część nieoprocentowana zł/wymóg wydania kartą zł * Warunkowa opłata dodatkowa miesięczna dla LPP część nieoprocentowana 100 zł/ wymóg wydania kartą 200 zł * Opłata za wydanie zaświadczenia o wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką Opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego (zastaw rejestrowy, hipoteka) pożyczki w trakcie jej trwania Prowizja za renegocjację pożyczki/kredytu - od renegocjowanej kwoty Prowizja za wydanie promesy kredytowej Opłata za wydanie zaświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie zastawu rejestrowego Opłata za uzyskanie odpisu z księgi wieczystej przez SKOK w przypadku nie dostarczenia go przez Członka Opłata za ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego przez SKOK w przypadku nieustanowienia go przez Członka Opłata za wezwanie do uzupełnienia dokumentów i opłat należnych z tytułu pożyczki/ kredytu/ linii pożyczkowej Prowizja za przedterminową częściową/ całkowitą spłatę pożyczki zabezpieczonej hipoteką 7,50 zł ,00 zł równowartość opłaty pobranej przez Notariusza ** 15 0,5% kwoty promesy, minimum ,5% od kwoty przedterminowej, nie mniej niż 10 * dotyczy umów zawartych od r. ** na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Dz.U. z dnia r. ze zmianami 1 Opłata pobierana jest w przypadku, gdy niespełniony zostanie warunek minimalnej miesięcznej wartości operacji bezgotówkowych wykonanych kartą VISA

5 V TABELA OPŁAT I PROWIZJI - OPŁATY WINDYKACYJNE Odsetki od debetu nieprawidłowego/salda ujemnego, Odsetki od przeterminowanego zadłużenia w SKOK Opłata za monit SMS Opłata za podjęcie czynności windykacji telefonicznej Opłata za wezwanie do zapłaty (dotyczy rachunków członkowskich i firmowych) Opłata za przedsądowe wezwanie do zapłaty (dotyczy rachunków członkowskich i firmowych) Opłata za pierwsze wezwanie Pożyczkobiorcy do zapłaty Opłata za pierwsze powiadomienie Poręczyciela o przeterminowaniu Opłata za drugie i kolejne wezwanie Pożyczkobiorcy do zapłaty Opłata za drugie i kolejne powiadomienie Poręczyciela o przeterminowaniu Opłata za przedsądowe wezwanie Pożyczkobiorcy do zapłaty Opłata za przedsądowe wezwanie Poręczyciela do zapłaty Opłata za zawarcie ugody Opłata za działania firmy windykacyjnej z tytułu wykonania przez tę firmę usług windykacyjnych należności SKOK wynikających z umowy kredytu/pożyczki Odsetki umowne od zawartej ugody przedsądowej Odsetki od przeterminowanego zadłużenia w SKOK Odsetki od debetu nieprawidłowego/salda ujemnego 4 - krotność aktualnie obowiązującej stopy kredytu lombardowego 2,00 zł 8,90 zł ,00 zł 42,00 zł 42,00 zł 42,00 zł 4 według kosztów rzeczywiście poniesionych przez SKOK, ale nie więcej niż 25% kwoty wymagalnej należności SKOK z tytułu umowy kredytu/pożyczki zleconej do windykacji firmie windykacyjnej 4 - krotność aktualnie obowiązującej stopy kredytu lombardowego 4 - krotność aktualnie obowiązującej stopy kredytu lombardowego 4 - krotność aktualnie obowiązującej stopy kredytu lombardowego

6 VI TABELA OPŁAT I PROWIZJI - POZOSTAŁE OPŁATY 1 Opłata za wezwanie do uiszczenia zaległych składek członkowskich Zapytanie do Urzędu Stanu Cywilnego Opłata za ustanowienie/ zmianę pełnomocnictwa stałego Opłata za każdorazowe wysyłanie wyciągu z kont depozytowych na pisemne żądanie członka Opłata za przelew przychodzący z zagranicy (pomniejszająca kwotę przelewu wychodzącego) Opłata za wydanie na żądanie członka/poręczyciela kserokopii dokumentu z akt członkowskich lub archiwum (za stronę) Opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie, obrotach na rachunkach (depozytowych, oszczędnościowych, pożyczkowych) oraz za wydanie opinii Wypłaty gotówkowe nieawizowane w kwocie zł i więcej (od całkowitej kwoty wypłaty) Nie podjęcie awizowanej wypłaty gotówki w wyznaczonym dniu (od kwoty niezrealizowanej) Urzędowe potwierdzenie danych osobowych i adresowych Opłata za ustanowienie dyspozycji na wypadek śmierci w innym dniu niż data przystąpienia do SKOK PIAST 1 28,00 zł 3 0,50%/ 1,00% 1 0,50%/ 1,00% 1 31,00 zł 22,00 zł 1 1 Dotyczy posiadaczy Rachunku Bieżącego Tandem

7 VII TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KARTY VISA Obowiązuje od dnia r. Opłata za wydanie karty Opłata za wznowienie karty Miesięczna opłata za obsługę karty Opłata za ponowne wydanie karty z tym samym numerem, tym samym PIN na nowy okres ważności Opłata za ponowne wydanie karty z nowym numerem, nowym PIN na nowy okres ważności Opłata za przejęcie odpowiedzialności za operacje do kwoty 150 euro Opłata za ponowne wygenerowanie PIN* Opłata miesięczna za dobrowolne Ubezpieczenie od utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub rozboju Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie SKOK24 - z wydrukiem Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie SKOK24 - bez wydruku Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie SKOK24 - z wydrukiem Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie SKOK24 - bez wydruku Prowizja za zmianę PIN w bankomacie sieci SKOK24 Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie sieci ecard oraz GlobalCash oznaczonym logo SKOK24 Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci ecard oraz GlobalCash oznaczonym logo SKOK24 - z wydrukiem Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci ecard oraz GlobalCash oznaczonym logo SKOK24 - bez wydruku Prowizja za zmianę PIN w bankomacie sieci ecard oraz GlobalCash oznaczonym logo SKOK24 Prowizja za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach na terenie Polski Prowizja za zapytanie o saldo w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub za granicą Prowizja za zmianę PIN w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub za granicą Prowizja za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą Polski Prowizja za wypłatę gotówki w ramach usługi cashback ** Prowizja za wypłatę gotówki w obcym terminalu POS inną niż w ramach usługi cashback lub 15 zł 2 lub ,90 zł 4 2,50 zł 1,00 zł 4 1,00 zł 4 1,00 zł 4 4,00 zł 2,90 zł 4 2,90 zł 4 3% min. 1 6,00 zł * dostępne z chwilą uruchomienia usługi **maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 300 zł 1 Przez pierwsze 12 m-cy użytkowania karty, po roku 2,5 zł miesięcznie 2 0 zł w przypadku, gdy ponowne wydanie karty następuje z powodu wadliwego wyprodukowania karty przez Wydawcę 3 Przez pierwsze 12 m-cy od daty wygenerowania pierwszej karty do rachunku, po roku - od każdej aktywnej karty wydanej do rachunku 1,20 zł miesięcznie (opłata jest pobierana w kolejnym/ych miesiącu/-ach jeśli w momencie pobierania opłaty nie ma wystarczających środków na rachunku) 4 Dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja Walutą rozliczeniową dla operacji dokonanych kartami debetowymi Visa jest złoty polski. W przypadku operacji wykonanych w walucie innej niż złoty polski rachunek członka SKOK obciążany jest kwotą przeliczoną z kwoty, w której dokonana została operacja na złote polskie na podstawie kursu obowiązującego, dla Wydawcy Karty, w systemie Visa International w dniu rozliczenia Operacji przez Visa International. Dodatkowo Wydawca pobiera prowizję za przewalutowanie w wysokości 5% wartości operacji. Kursy walutowe stosowane przez Visa International, dla przeliczania kwot operacji dokonanych przy użyciu Karty na walutę rozliczeniową, publikowane są na stronie internetowej:

8 VIII TABELA OPŁAT I PROWIZJI PRODUKTY WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY ROR (dotyczy rachunków założonych przed r.) A'vista (dotyczy rachunków założonych przed r.) Konto Student (dotyczy rachunków założonych przed r.) Opłata za otwarcie rachunku (jednorazowo) 5 jako minimalna kwota pierwszej wpłaty Opłata za udostępnienie usługi eskok - Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku 1 Opłata za generowanie/ wysyłanie miesięcznego zestawienia obrotów na rachunku Opłata miesięczna za telefoniczną informację o saldzie na rachunku Opłata za komunikat sms wysyłany w ramach usługi eskok- dostępne z chwilą udostępnienia/aktywacji usługi 0,25 zł - 0,25 zł Opłata za zlecenie wewnętrzne w ramach SKOK * Opłata za zlecenie przelewu krajowego: 1 Opłata za ustanowienie zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny - 2 Opłata za wykonanie zlecenia stałego zewnętrznego 0,99 zł - 3 Opłata za powiadomienie o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny 4,00 zł - 4,00 zł 4 Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunek zewnętrzny 1,90 zł - 5 Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunek ZUS, KRUS, US (obowiązuje również w eskok) 3,50 zł - 3,50 zł 6 Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunki w innej SKOK - 7 Opłata za zlecenie stałe/ jednorazowe przelewu krajowego na rachunki zewnętrzne/ wewnętrzne zlecone w eskok - Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunek zewnętrzny kwoty wypłaconej pożyczki (dotyczy również przelewów 8 realizowanych na spłatę pożyczek/ kredytów/ limitów kredytowych w innych instytucjach finansowych w ramach pożyczki w - SKOK PIAST) 9 Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rachunek zewnętrzny całej kwoty wypłacanej lokaty terminowej lub specjalnej - Opłata za zlecenie przelewu krajowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (aktualna lista organizacji znajduje się na 10 stronie - *możliwe tylko na rachunek z funkcją rozliczeniową

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty KREDYTY / POŻYCZKI / LINIE POŻYCZKOWE KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE GOSPODARCZE Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego/o renegocjację 40,00 zł

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI obowiązuje od 04.11.2013. TABELA OPŁAT I PROWIZJI rachunki i przelewy

TABELA OPŁAT I PROWIZJI obowiązuje od 04.11.2013. TABELA OPŁAT I PROWIZJI rachunki i przelewy TABELA OPŁAT I PROWIZJI obowiązuje od 04.11.2013. TABELA OPŁAT I PROWIZJI rachunki i przelewy Lp. Nazwa opłaty, prowizji IKS + 1 Miesięczne obciążenie rachunku conków SKOK z tytułu prowadzenia rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych k/toip/02/2014 Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Pakiet konta I KONTO 1 PREMIUM Prowadzenie konta opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 luty 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych. dla KLIENTÓW DETALICZNYCH

Taryfa prowizji i opłat bankowych. dla KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/B/015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 4.03.015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla KLIENTÓW DETALICZNYCH Brańsk, 015 r. Tabela prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie dla Klientów detalicznych (indywidualnych) Załącznik do Uchwały nr 11/36/OK./2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, grudzień 2014r Rozdział I Postanowienia ogólne Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo