TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r."

Transkrypt

1 TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty KREDYTY / POŻYCZKI / LINIE POŻYCZKOWE KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE GOSPODARCZE Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego/o renegocjację 40,00 zł 100,00 zł 100,00 zł Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu/pożyczki/linii 0,00 % 0,00 % 0,00 % Opłata za realizację przelewu środków z kredytu/pożyczki/linii na rachunek zewnętrzny 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł Prowizja za przedłużenie umowy linii pożyczkowej Classic (zawartej do dnia r.) na kolejny okres roczny 1,20 % limitu - - Prowizja za przedłużenie umowy linii pożyczkowej Classic oraz Preferencyjnej Linii Pożyczkowej na kolejny okres roczny 1,50 % limitu - - Prowizja za każdy okres roczny korzystania z Preferencyjnej Linii Pożyczkowej udzielonej na okres 30 lat 1,20 % limitu - - Prowizja za każdy okres roczny korzystania z Antykryzysowej Linii Pożyczkowej 1,50 % limitu 0,05 % limitu - Prowizja za przedłużenie umowy linii pożyczkowej (Tandem) na kolejny okres roczny - - 1,50 % limitu Opłata dodatkowa dla LPP na 30 lat wymóg operacji bezgotówkowych kartą 125 zł 3,45 zł - - Opłata dodatkowa dla LPP na 30 lat wymóg operacji bezgotówkowych kartą 500 zł 13,80 zl - - Opłata dodatkowa dla LPP na 30 lat wymóg operacji bezgotówkowych kartą zł 41,40 zł - - Opłata dodatkowa dla ALP i LPP wymóg operacji bezgotówkowych kartą 150 zł 4,20 zł - - Opłata dodatkowa dla ALP i LPP wymóg operacji bezgotówkowych kartą 250 zł 6,90 zł - - Opłata dodatkowa dla ALP i LPP wymóg operacji bezgotówkowych kartą 500 zł 13,80 zl - - Opłata dodatkowa dla ALP i LPP wymóg operacji bezgotówkowych kartą zł 27,50 zł - - Opłata za sporządzenie, na wniosek Klienta, aneksu do umowy kredytu/pożyczki/linii 0,00 zł 0,00 zł 50,00 zł Opłata za wydawanie zaświadczenia o saldzie, historii, itp 2) 2) Opłata za wydanie opinii dotyczącej historii kredytowej ,00 zł Opłata za wydruk z systemu dotyczący kredytu/pożyczki/linii, w tym wydanie dodatkowego planu spłaty kredytu/pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Opłata za dokonanie przez SKOK oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki/linii 0,00 zł 0,00 zł 150,00 zł Opłata z tytułu przeprowadzenia kontroli wartości zabezpieczenia kredytu/pożyczki/linii 0,00 zł 0,00 zł 150,00 zł Opłata za wydanie zaświadczenia (potwierdzonego notarialnie) o wygaśnięciu wierzytelności hipotecznej 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł Opłata za wydanie zaświadczenia (potwierdzonego notarialnie) zawierającego zgodę na wykreślenie hipoteki/ zmniejszenie sumy hipoteki w trakcie trwania umowy kredytu/pożyczki/linii 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł Opłata za wydanie odpisu (kopii) umowy lub innego dokumentu związanego z umową kredytu/pożyczki/linii (opłata za 1 egzem.) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Opłata za wezwanie do uzupełnienia dokumentów i opłat związanych z kredytem/pożyczką/linią 0,00 zł 0,00 zł Opłata za wezwanie do zapłaty wysłane do kredytobiorcy/pożyczkobiorcy/poręczyciela Opłata za powiadomienie o zaleganiu ze spłatą (przeterminowaniu) wysłane do poręczyciela 1) za wyjątkiem zaświadczenia o terminie całkowitej spłaty pożyczki, gdzie opłata wynosi 0,00 zł

2 TABELA PROWIZJI I OPŁAT kredyty mieszkaniowe KREDYTY MIESZKANIOWE (wycofane z oferty) Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu w okresie pierwszych 5 lat od dnia podpisania umowy (tylko dla kredytów niekonsumenckich) od kwoty spłaty 1% Opłata za wydanie dodatkowego planu spłaty kredytu/pożyczki 0,00 zł Opłata za inspekcję nieruchomości 50,00 zł Opłata z tytułu ustanowienia zabezpieczenia, w przypadku, gdy Klient nie ustanowił zabezpieczenia zgodnie z umową kredytową 200,00 zł Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej na życzenie Klienta 150,00 zł Opłata za wydawanie zaświadczenia o saldzie, historii, itp 1) Opłata za wydruk z systemu dotyczący kredytu/pożyczki/linii, w tym wydanie dodatkowego planu spłaty kredytu/pożyczki 0,00 zł Opłata za wydanie zaświadczenia (potwierdzonego notarialnie) o wygaśnięciu wierzytelności hipotecznej 40,00 zł Opłata za wydanie zaświadczenia (potwierdzonego notarialnie) zawierającego zgodę na wykreślenie hipoteki w trakcie trwania umowy kredytu/pożyczki 40,00 zł Opłata za sporządzenie odpisu (kopii) umowy lub innego dokumentu związanego 10,00 zł z umową kredytu/pożyczki (opłata za jeden egzemplarz) Opłata za wezwanie do zapłaty wysłane do kredytobiorcy/poręczyciela Opłata za powiadomienie o zaleganiu ze spłatą wysłane do poręczyciela 1) za wyjątkiem zaświadczenia o terminie całkowitej spłaty pożyczki, gdzie opłata wynosi 0,00 zł

3 TABELA PROWIZJI I OPŁAT - rachunki a vista IKS Standard ROR Senior ROR Classic / IKS Plus e-ror / e-iks Plus Tandem e- Tandem Opłata za otwarcie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 3,00 zł 5,00 zł 6,00 zł Przelewy internetowe w ramach usługi eskok Opłata za realizację e-przelewu wewnętrznego 0,00 zł ,00 zł - 0,00 zł Opłata za realizację e-przelewu zewnętrznego (z wyłączeniem ZUS/US) ,00 zł - 1,50 zł Opłata za realizację e-przelewu do ZUS/US ,00 zł - 3,00 zł Opłata za założenie/modyfikację/odwołanie zewnętrznego i wewnętrznego zlecenia stałego ,00 zł - 0,00 zł Opłata za realizację zlecenia stałego z rachunku ,00 zł - 0,00 zł Przelewy wykonywane w oddziałach SKOK Opłata za realizację przelewu do ZUS/US - - 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Opłata za realizację przelewu na rachunek zewnętrzny 1,50 zł - 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3,00 zł 3,00 zł Opłata za realizację przelewu na rachunek wewnętrzny 0,00 zł - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Opłata za realizację zlecenia stałego z rachunku - - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Opłata za założenie/modyfikację zewnętrznego zlecenia stałego - - 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Opłata za założenie/modyfikację wewnętrznego zlecenia stałego - - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Opłata za odwołanie zlecenia stałego z rachunku - - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Opłata za wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Opłata za przelew środków z tytułu realizacji zajęcia egzekucyjnego na rachunku 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3,00 zł 3,00 zł Inne czynności i usługi Opłata za obsługę zajęcia egzekucyjnego (za każdy tytuł egzekucyjny) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł Opłata za powiadomienie telefoniczne o niezrealizowaniu zlecenia z powodu braku środków na rachunku - - 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Opłata za powiadomienie SMS/ o niezrealizowaniu zlecenia złożonego w usłudze eskok z powodu braku środków na rachunku ,00 zł - 0,00 zł Opłata za przelew przychodzący z zagranicy (pomniejszająca kwotę przelewu wychodz.) 28,00 zł - 28,00 zł 28,00 zł 28,00 zł 28,00 zł 28,00 zł Opłata za odzyskanie przez SKOK środków pieniężnych, przekazanych na niewłaściwy numer rachunku z winy płatnika ,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł Opłata za niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu (od awizowanej kwoty) 0,20 % - 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % Opłata za wezwanie do uzupełnienia bezumownego debetu w rachunku ,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Opłata za wydruk stanu rachunku lub inny wydruk z systemu dot. rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Opłata za wydawanie zaświadczenia o saldzie, obrotach, itp. Opłata za sporządzenie odpisu (kopii) dokumentu związanego z rachunkiem nie dotyczy umowy (opłata za jeden egzemplarz) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł USŁUGA ESKOK Opłata za uruchomienie usługi eskok ,00 zł - 0,00 zł Opłata miesięczna za korzystanie z usługi eskok ,00 zł - 0,00 zł Opłata za jednorazowe hasło do autoryzacji operacji wysłane w formie SMS ,00 zł - 0,00 zł Opłata za pojedynczy komunikat SMS zdefiniowany przez użytkownika ,30 zł - 0,30 zł

4 TABELA PROWIZJI I OPŁAT lokaty LOKATY TERMINOWE LOKATY SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Opłata za wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku 0,00 zł 0,00 zł Opłata za realizację przelewu na rachunek wewnętrzny 0,00 zł 0,00 zł Opłata za realizację przelewu na rachunek zewnętrzny 1,50 zł 1,50 zł Opłata za przelew środków z tytułu realizacji zajęcia egzekucyjnego na rachunku 1,50 zł 1,50 zł Opłata za wydruk stanu salda rachunku lub inny wydruk z systemu dotyczący rachunku 0,00 zł 0,00 zł Opłata za obsługę zajęcia egzekucyjnego (za każdy tytuł egzekucyjny) 30,00 zł 30,00 zł Opłata za wydawanie zaświadczenia o saldzie, odsetkach, itp. Opłata za sporządzenie odpisu (kopii) umowy lub innego dokumentu związanego z umową rachunku (opłata za jeden egzemplarz) 10,00 zł 10,00 zł Opłata za niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu (od awizowanej kwoty) 0,20 % 0,20 % TABELA PROWIZJI I OPŁAT gotówkowe zlecenia płatnicze Opłata za realizację zlecenia płatniczego dla posiadaczy ROR Classic, e-ror, ROR-Senior, IKS Plus, e-iks Plus Opłata za realizację zlecenia płatniczego dla posiadaczy IKS Standard Opłata za realizację zlecenia płatniczego dla posiadaczy rachunku Tandem Opłata za realizację zlecenia płatniczego do ZUS/US Opłata za sporządzenie kopii dokumentu związanego ze zleceniem płatniczym (opłata za jeden egzemplarz) Opłata za wydawanie zaświadczenia dot. zlecenia płatniczego Opłata za odzyskanie przez SKOK środków pieniężnych, przekazanych na niewłaściwy numer rachunku z winy płatnika GOTÓWKOWE ZLECENIA PŁATNICZE 0,5 % od kwoty, nie mniej niż 1,50 zł i nie więcej niż 10,00 zł 1,20 % od kwoty, nie mniej niż 2,60 zł i nie więcej niż 3,00 zł 3,00 zł 10,00 zł 50,00 zł

5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI karty Visa TABELA OPŁAT I PROWIZJI KARTY VISA Opłaty serwisowe Opłata za wydanie karty Miesięczna opłata za obsługę Karty 1) Opłata za wznowienie karty Opłata za ponowne wydanie karty z tym samym numerem, tym samym PIN, na nowy okres ważności 0 lub 15 PLN 2) Opłata za ponowne wydanie karty z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres ważności 0 lub 15 PLN 2) Opłata za przejęcie odpowiedzialności za operacje do kwoty 150 euro 3) Opłata za ponowne wygenerowanie PIN-u* Opłata za dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub rozboju 2,9 Prowizje od transakcji Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie SKOK24 z wydrukiem Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie SKOK24 bez wydruku Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie SKOK24 z wydrukiem Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie SKOK24 bez wydruku Prowizja za zmianę PIN w bankomacie SKOK24 Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie ecard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci ecard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 z wydrukiem 4) Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci ecard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 bez wydruku 4) Prowizja za zmianę PIN w bankomacie sieci ecard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 Prowizja za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach na terenie Polski 4,0 Prowizja za zapytanie o saldo w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub za granicą 2,9 4) Prowizja za zmianę PIN w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub za granicą* 2,9 4) Prowizja za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą Polski 3% min. 10,0 Prowizja za wypłatę gotówki w ramach usługi cashback** Prowizja za wypłatę gotówki w obcym terminalu POS inną niż w ramach usługi cashback 6,0 * dostępne z chwilą uruchomienia usługi ** maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 300 zł. 1) przez pierwsze 12 m-cy od daty złożenia wniosku o pierwszą kartę, po tym okresie - 2,5 miesięcznie; 2) w przypadku, gdy ponowne wydanie następuje z powodu wadliwego wyprodukowania karty przez Wydawcę; 3) przez pierwsze 12 m-cy od daty złożenia wniosku o pierwszą kartę do rachunku, po tym okresie od każdej aktywnej karty wydanej do rachunku - 1,2 miesięcznie; 4) dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja; 5) walutą rozliczeniową dla operacji dokonanych kartami debetowymi Visa jest złoty polski. W przypadku operacji wykonanych w walucie innej niż złoty polski rachunek członka SKOK obciążany jest kwotą przeliczoną z kwoty, w której dokonana została operacja na złote polskie na podstawie kursu obowiązującego, dla Wydawcy Karty, w systemie Visa International w dniu rozliczenia Operacji przez Visa International. Dodatkowo Wydawca pobiera prowizję za przewalutowanie w wysokości 5% wartości operacji. Kursy walutowe stosowane przez Visa International, dla przeliczania kwot operacji dokonanych przy użyciu Karty na walutę rozliczeniową, publikowane są na stronie internetowej:

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 luty 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne 2. Część IV OPERACJE KASOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH W PKO BANKU POLSKIM SA 29

Postanowienia ogólne 2. Część IV OPERACJE KASOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH W PKO BANKU POLSKIM SA 29 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ DLA POSIADACZY KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH Spis treści Postanowienia ogólne 2 Część

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, grudzień 2014r Rozdział I Postanowienia ogólne Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo