TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla rachunków obowiązuje od r. (zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat obowiązującą od dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla rachunków obowiązuje od 01.05.2015 r. (zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat obowiązującą od dnia 01.05.2014 r."

Transkrypt

1 TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla rachunków obowiązuje od r. (zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat obowiązującą od dnia r.) RACHUNKI 1 IKS Zero IKS Senior IKS Deponent IKS Classic IKS Med Tandem IKS Zwykły SKOK- KONTO 1 miesięczna opłata z tytułu prowadzenia rachunku 2 0 4,00 2,00 8,00 15,00 15,00 5,00 0,00 2 opłata za zmianę typu rachunku 3 20,00 Nie dotyczy 20,00 3 odsetki w skali roku od debetu nieprawidłowego/salda ujemnego czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP Przelewy internetowe na rachunki zewnętrzne 4 opłata za przelew internetowy (eskok) Nie dotyczy 0,00 5 opłata za przelew internetowy (eskok) na rachunek ZUS/US Nie dotyczy 5,00 6 opłata za jednorazowe hasło wysłane w formie SMS do autoryzacji operacji eskok Nie dotyczy 0,00 7 Opłata za pojedynczy komunikat informacyjny o zdarzeniach na rachunku wysłany na żądanie w formie sms/ Nie dotyczy 0,30 0,00 5,00 0,00 0,30 1,50 Nie dotyczy 5,00 Nie dotyczy 0,00 Nie dotyczy 0,30 Nie dotyczy Przelewy na rachunki zewnętrzne (wykonywane w placówkach Kasy) do 100 5,00 do 100 5,00 8 opłata za przelew na rachunek zewnętrzny lub innej Kasy w kwocie do 1000 pow. 100 do 400-8,00 3,00 pow. 100 do 400-8,00 3,00 pow. 400 do ,00 pow. 400 do ,00 9 opłata za przelew na rachunek zewnętrzny lub innej Kasy w kwocie pow pow do % kwoty przelewu, ale nie mniej niż 11,00 0,3% kwoty pow ,5% kwoty przelewu, ale nie więcej niż 65,00 przelewu, nie więcej niż 60,00 pow do % kwoty przelewu, ale nie mniej niż 11,00 pow ,5% kwoty przelewu, ale nie więcej niż 65,00 0,3% kwoty przelewu, nie więcej niż opłata za przelew zewnętrzny na rachunek ZUS/US 5,00 11 opłata za każdy przelew zewnętrzny w ramach zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny 6,00 3,00 5,00 2,50 12 opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny 5,00 13 opłata za powiadomienie o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia stałego (telefon/list) 2,00 (telefon) / 5,00 (list) 14 opłata za przelew na rachunek w Kasie 0,00 15 opłata za odzyskanie środków w sytuacji, gdy Kasa podjęła działania w celu odzyskania środków, jeżeli unikatowy identyfikator podany przez Członka Kasy (użytkownika) jest nieprawidłowy 100,00 16 wpłata gotówkowa na rachunek nieprowadzony przez Kasę 4 100,00 Strona 1 z 9

2 Opłaty za dodatkowe czynności dotyczące rachunków i depozytów 17 Opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci 50,00 18 opłata za trzecią oraz każdą kolejną w miesiącu wypłatę gotówkową/przelew wewnętrzny z Rachunku Systematycznego Oszczędzania Książeczka 5 7,50 19 opłata za dodatkowe miesięczne zestawienie obrotów na wskazanym rachunku, w tym Rachunku Systematycznego Oszczędzania Książeczka 6,50 6 / 10, opłata za dodatkowe zestawienie obrotów na wskazanym rachunku, w tym Rachunku Systematycznego Oszczędzania Książeczka (jednorazowo maksymalnie za okres 12 miesięcy) 26,00 6 / 50, opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie/stanie rachunku 26,00 6 / 50, opłata za wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji 6,50 6 / 10, opłata za wydanie Raportu o kontach depozytowych 6,50 6 / 10, opłata za wydanie szczegółowego rozliczenia wskazanego rachunku depozytowego 8 65,00 6 / 100, opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów od odsetek 0,00 6 / 50, opłata za ustanowienie na wniosek Posiadacza rachunku blokady środków na rachunku na zabezpieczenie zobowiązań zewnętrznych 0,00 6 / 150, opłata za ustalenie przez Kasę nowego adresu Członka Kasy na skutek niewykonania przez Członka Kasy obowiązku poinformowania Kasy o zmianie danych adresowych 65,00 28 opłata za przekaz pocztowy kwoty na wskazany adres Zgodnie z tabelą opłat Poczty Polskiej S.A. + 15,00 29 opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku 0,00 1 Jeżeli dana czynność objęta jest zakresem dwóch lub więcej opłat wymienionych w niniejszej Tabeli, pobiera się tylko jedną z opłat, tą która jest wyższa. 2 Dotyczy tylko rachunków aktywnych (z wyłączeniem rachunku Tandem). Rachunek aktywny to rachunek, na którym w dniu pobrania opłaty są środki umożliwiające jej pobranie lub w ciągu miesiąca, za który naliczana jest opłata na rachunku zaksięgowano wpłatę lub wypłatę lub przelew lub transakcję dokonaną kartą VISA. 3 W miesiącu, w którym zmieniono typ rachunku nie jest naliczana opłata za prowadzenie rachunku 4 Dotyczy członków nieposiadających rachunku w Kasie. 5 Dotyczy wypłaty gotówką/przelewem na rachunek własny członka Kasy z Rachunku Systematycznego Oszczędzania Książeczka zlecanych w Placówce Kasy oraz z wykorzystaniem usługi eskok. 6 Opłata dotyczy rachunków założonych do r. (włącznie) 7 Opłata dotyczy rachunków założonych po r. 8 Nie dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz Rachunku Systematycznego Oszczędzania Książeczka. RODZAJE RACHUNKÓW CHARAKTERYSTYKA IKS ZERO 1. Rachunek przeznaczony dla członków Kasy niekorzystających z produktów Kasy, w szczególności lokat, pożyczek, kart VISA, eskok. 2. Dostępne usługi: przelewy zewnętrzne w placówkach Kasy. 3. Obsługa rachunku tylko w placówkach Kasy (brak obsługi przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok). IKS SENIOR 1. Rachunek przeznaczony dla członków Kasy posiadających status emeryta bądź rencisty (świadczenia z ZUS, KRUS, MON, MSWiA, itp.). 3. Obsługa rachunku tylko w placówkach Kasy (brak obsługi przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok). IKS DEPONENT 1 Rachunek przeznaczony dla członków Kasy, którzy posiadają jedynie depozyty. 2. Obsługa rachunku tylko w placówkach Kasy (brak obsługi przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok). 3. Brak możliwości korzystania z oferty pożyczkowej Kasy. IKS CLASSIC 1. Rachunek przeznaczony dla wszystkich członków Kasy. 3. Obsługa rachunku w placówkach Kasy (możliwość wyboru rachunku z obsługą przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok). IKS MED 1. Rachunek przeznaczony dla wszystkich członków Kasy. 3. Ubezpieczenie assistance przy regularnych wpływach na rachunek w określonej w umowie kwocie. 4. Obsługa rachunku w placówkach Kasy (możliwość wyboru rachunku z obsługą przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok. Tandem 1. Konto przeznaczone dla przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej. 2. Możliwość korzystania z produktów Kasy przeznaczonych dla przedsiębiorców. 3. Obsługa rachunku tylko w placówkach Kasy (możliwość obsługi przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok) Strona 2 z 9

3 TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla rachunków obowiązuje od r. (zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat obowiązującą od dnia r.) RACHUNKI 1 IKS Zero IKS Senior IKS Deponent IKS Classic IKS Med Tandem IKS Zwykły SKOK- KONTO 1 miesięczna opłata z tytułu prowadzenia rachunku 2 0 4,00 2,00 8,00 15,00 15,00 5,00 0,00 2 opłata za zmianę typu rachunku 3 20,00 Nie dotyczy 20,00 3 odsetki w skali roku od debetu nieprawidłowego/salda ujemnego czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP Przelewy internetowe na rachunki zewnętrzne 4 opłata za przelew internetowy (eskok) Nie dotyczy 0,00 5 opłata za przelew internetowy (eskok) na rachunek ZUS/US Nie dotyczy 5,00 6 opłata za jednorazowe hasło wysłane w formie SMS do autoryzacji operacji eskok Nie dotyczy 0,00 7 Opłata za pojedynczy komunikat informacyjny o zdarzeniach na rachunku wysłany na żądanie w formie sms/ Nie dotyczy 0,30 0,00 5,00 0,00 0,30 1,50 Nie dotyczy 5,00 Nie dotyczy 0,00 Nie dotyczy 0,30 Nie dotyczy Przelewy na rachunki zewnętrzne (wykonywane w placówkach Kasy) 8 opłata za przelew na rachunek zewnętrzny lub innej Kasy w kwocie do ,99 9 opłata za przelew na rachunek zewnętrzny lub innej Kasy w kwocie pow ,3% kwoty przelewu, nie więcej niż opłata za przelew zewnętrzny na rachunek ZUS/US 5,00 11 opłata za każdy przelew zewnętrzny w ramach zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny 1,99 12 opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny 5,00 13 opłata za powiadomienie o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia stałego (telefon/list) 2,00 (telefon) / 5,00 (list) 14 opłata za przelew na rachunek w Kasie 0,00 15 opłata za odzyskanie środków w sytuacji, gdy Kasa podjęła działania w celu odzyskania środków, jeżeli unikatowy identyfikator podany przez Członka Kasy (użytkownika) jest nieprawidłowy 100,00 16 wpłata gotówkowa na rachunek nieprowadzony przez Kasę 4 100,00 Opłaty za dodatkowe czynności dotyczące rachunków i depozytów 17 Opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci 50,00 18 opłata za trzecią oraz każdą kolejną w miesiącu wypłatę gotówkową/przelew wewnętrzny z Rachunku Systematycznego Oszczędzania Książeczka 5 7,50 19 opłata za dodatkowe miesięczne zestawienie obrotów na wskazanym rachunku, w tym Rachunku Systematycznego Oszczędzania Książeczka 6,50 6 / 10, opłata za dodatkowe zestawienie obrotów na wskazanym rachunku, w tym Rachunku Systematycznego Oszczędzania Książeczka (jednorazowo maksymalnie za okres 12 miesięcy) 26,00 6 / 50, opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie/stanie rachunku 26,00 6 / 50, opłata za wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji 6,50 6 / 10,00 7 Strona 3 z 9

4 23 opłata za wydanie Raportu o kontach depozytowych 6,50 6 / 10, opłata za wydanie szczegółowego rozliczenia wskazanego rachunku depozytowego 8 65,00 6 / 100, opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów od odsetek 0,00 6 / 50, opłata za ustanowienie na wniosek Posiadacza rachunku blokady środków na rachunku na zabezpieczenie zobowiązań zewnętrznych 0,00 6 / 150, opłata za ustalenie przez Kasę nowego adresu Członka Kasy na skutek niewykonania przez Członka Kasy obowiązku poinformowania Kasy o zmianie danych adresowych 65,00 28 opłata za przekaz pocztowy kwoty na wskazany adres Zgodnie z tabelą opłat Poczty Polskiej S.A. + 15,00 29 opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku 0,00 1 Jeżeli dana czynność objęta jest zakresem dwóch lub więcej opłat wymienionych w niniejszej Tabeli, pobiera się tylko jedną z opłat, tą która jest wyższa. 2 Dotyczy tylko rachunków aktywnych (z wyłączeniem rachunku Tandem). Rachunek aktywny to rachunek, na którym w dniu pobrania opłaty są środki umożliwiające jej pobranie lub w ciągu miesiąca, za który naliczana jest opłata na rachunku zaksięgowano wpłatę lub wypłatę lub przelew lub transakcję dokonaną kartą VISA. 3 W miesiącu, w którym zmieniono typ rachunku nie jest naliczana opłata za prowadzenie rachunku 4 Dotyczy członków nieposiadających rachunku w Kasie. 5 Dotyczy wypłaty gotówką/przelewem na rachunek własny członka Kasy z Rachunku Systematycznego Oszczędzania Książeczka zlecanych w Placówce Kasy oraz z wykorzystaniem usługi eskok. 6 Opłata dotyczy rachunków założonych do r. (włącznie) 7 Opłata dotyczy rachunków założonych po r. 8 Nie dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz Rachunku Systematycznego Oszczędzania Książeczka. RODZAJE RACHUNKÓW CHARAKTERYSTYKA IKS ZERO 1. Rachunek przeznaczony dla członków Kasy niekorzystających z produktów Kasy, w szczególności lokat, pożyczek, kart VISA, eskok. 2. Dostępne usługi: przelewy zewnętrzne w placówkach Kasy. 3. Obsługa rachunku tylko w placówkach Kasy (brak obsługi przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok). IKS SENIOR 1. Rachunek przeznaczony dla członków Kasy posiadających status emeryta bądź rencisty (świadczenia z ZUS, KRUS, MON, MSWiA, itp.). 3. Obsługa rachunku tylko w placówkach Kasy (brak obsługi przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok). IKS DEPONENT 1 Rachunek przeznaczony dla członków Kasy, którzy posiadają jedynie depozyty. 2. Obsługa rachunku tylko w placówkach Kasy (brak obsługi przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok). 3. Brak możliwości korzystania z oferty pożyczkowej Kasy. IKS CLASSIC 1. Rachunek przeznaczony dla wszystkich członków Kasy. 3. Obsługa rachunku w placówkach Kasy (możliwość wyboru rachunku z obsługą przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok). IKS MED 1. Rachunek przeznaczony dla wszystkich członków Kasy. 3. Ubezpieczenie assistance przy regularnych wpływach na rachunek w określonej w umowie kwocie. 4. Obsługa rachunku w placówkach Kasy (możliwość wyboru rachunku z obsługą przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok. Tandem 1. Konto przeznaczone dla przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej. 2. Możliwość korzystania z produktów Kasy przeznaczonych dla przedsiębiorców. 3. Obsługa rachunku tylko w placówkach Kasy (możliwość obsługi przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok) Strona 4 z 9

5 TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla pożyczek i kredytów 1 obowiązuje od r. (zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat obowiązującą od dnia r.) POŻYCZKI/KREDYTY/POŻYCZKI ODNAWIALNEJ KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE 2,3 GOSPODARCZE 1 opłata przygotowawcza / / opłata za wydanie promesy prowizja za wcześniejszą spłatę 7 przedterminowa częściowa spłata przedterminowa całościowa spłata opłata za wydanie opinii dotyczącej historii kredytowej Członka Kasy opłata za przygotowanie szczegółowego rozliczenia pożyczki / kredytu / pożyczki odnawialnej opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie / zamknięciu rachunku pożyczki / kredytu / pożyczki odnawialnej 7 opłata za wydanie zaświadczenia lub innej informacji o posiadanym kredycie /pożyczce / pożyczce odnawialnej i stanie zadłużenia opłata za zmianę harmonogramu/planu spłaty na wniosek Członka Kasy opłata za sporządzenie odpisu (kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) umowy/aneksu do umowy lub innego dokumentu związanego z umową pożyczki / kredytu /pożyczki odnawialnej (za sztukę) opłata za restrukturyzację warunków umowy (sporządzenie aneksu) opłata za wezwanie do uzupełnienia dokumentów i opłat należnych z tytułu pożyczki / kredytu /pożyczki odnawialnej 12 opłata za każdorazowe uzyskanie (na zlecenie Wnioskodawcy) przez Kasę odpisu z księgi wieczystej nieruchomości mającej lub stanowiącej zabezpieczenie pożyczki/kredytu w związku z zawarciem/udzieleniem pożyczki/kredytu: odpis zwykły odpis zupełny opłata za zbadanie treści księgi wieczystej nieruchomości przez pracownika Kasy w związku z niewypełnieniem przez pożyczkobiorcę/kredytobiorcę warunków umowy, tj. niedostarczeniem odpisu KW stwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia opłata za wystawienie oświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie hipoteki w trakcie trwania umowy opłata za wystawienie oświadczenia zawierającego zgodę na zmniejszenie sumy hipoteki na wniosek pożyczkobiorcy / kredytobiorcy / właściciela nieruchomości opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki/kredytu /pożyczki odnawialnej w trakcie trwania umowy danej pożyczki/kredytu dla salda zaangażowań do opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki/kredytu / pożyczki odnawialnej w trakcie 0,5% salda zaangażowania (nie więcej niż 500 trwania umowy danej pożyczki / kredytu / pożyczki odnawialnej dla salda zaangażowań pow do ) 0,5% salda zaangażowania (nie więcej niż 500 ) 0,5% salda zaangażowania (nie więcej niż 500 ) Strona 5 z 9

6 18 opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki/kredytu / pożyczki odnawialnej w trakcie trwania umowy danej pożyczki / kredytu / pożyczki odnawialnej dla salda zaangażowań pow opłata za zmianę poręczyciela w trakcie trwania umowy pożyczki / kredytu / pożyczki odnawialnej opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconych odsetek opłata z tytułu czynności związanych z ustanawianiem zastawu rejestrowego Opłata za czynności faktyczne zmierzające do wpisania hipoteki więcej niż 600 ) 0,3% kwoty pożyczki/kredytu (min. 300 nie 0,3% kwoty pożyczki/kredytu (min. 300 nie więcej niż 600 ) 0,3% kwoty pożyczki/kredytu (min. 300 nie więcej niż 600 ) 23 opłata za wystawienie oświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie zastawu rejestrowego w trakcie trwania umowy prowizja z tytułu podwyższonego ryzyka 17 1 % wartości pożyczki/kredytu w momencie 18 1 % wartości pożyczki/kredytu w momencie wypłaty 1 % wartości pożyczki/kredytu w momencie wypłaty wypłaty 25 opłata z tytułu udzielenia kredytu podwyższonego ryzyka za okres do ustanowienia hipoteki, za rok z góry 19 1 % wartości pożyczki/kredytu w momencie wypłaty 1 % wartości pożyczki/kredytu w momencie wypłaty 1 % wartości pożyczki/kredytu w momencie wypłaty opłata za dokonanie przez Kasę oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu / pożyczki / pożyczki odnawialnej opłata z tyt. przeprowadzenia kontroli wartości zabezpieczenia - w trakcie trwania kredytu / pożyczki / pożyczki odnawialnej prowizja za przedłużenie umowy pożyczki odnawialnej chwilówka na kolejny okres roczny liczona od kwoty przyznanego limitu prowizja za przedłużenie umowy pożyczki odnawialnej na kolejny okres roczny liczona od kwoty przyznanego limitu opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana 250 / wymóg wydania kartą 125 opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana 500 / wymóg wydania kartą 250 opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana / wymóg wydania kartą 500 opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana / wymóg wydania kartą opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana / wymóg wydania kartą opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana / wymóg wydania kartą % kwoty przyznanego limitu - - 3% kwoty przyznanego limitu - - 3, , opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana / wymóg wydania kartą Strona 6 z 9

7 37 opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana / wymóg wydania kartą OPŁATY WINDYKACYJNE 22 I RESTRUKTURYZACYJNE 1 opłata za monit SMS (maksymalnie 2 opłaty w miesiącu) 2 opłata za monit telefoniczny (maksymalnie 1 opłata w miesiącu) 3 opłata za zawiadomienie lub wezwanie do zapłaty wysłane do kredytobiorcy lub poręczyciela 4 opłata za czynności windykacji terenowej (maksymalnie 1 opłata w miesiącu) 5 opłata za restrukturyzację (sporządzenie ugody) 23 1,80 9, % kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty (nie mniej niż 100 i nie więcej niż 2500 ) 1) Jeżeli dana czynność objęta jest zakresem dwóch lub więcej opłat wymienionych w niniejszej Tabeli, pobiera się tylko jedną z opłat, tą która jest wyższa. 2) Dotyczy także umów zawartych do dnia 26 marca 2009 r. 3) Kredyty / pożyczki hipoteczne, w tym mieszkaniowe, zabezpieczone obowiązkowo hipoteką. 4) Nie dotyczy pożyczki odnawialnej LPP, LP, chwilówek. 5) Opłata przygotowawcza w wysokości 175 zł. dotyczy Pożyczki Wakacyjnej w kwocie zł. Opłata przygotowawcza w wysokości 350 zł. dotyczy Pożyczki Wakacyjnej w kwocie zł. 6) W przypadku Pożyczki Konsorcjalnej PFP bez względu na kwotę pożyczki. 7) Wcześniejsza spłata kredytu/pożyczki spłata całości kredytu/pożyczki przed terminem określonym w umowie, lub każda spłata części kredytu/pożyczki nie przewidziana w obowiązującym harmonogramie/planie spłaty, która wymaga sporządzenia nowego harmonogramu/planu spłaty, lub na podstawie aneksu do umowy kredytu/pożyczki zmieniającego wysokość rat lub okres spłaty (jeżeli spłaty kredytu/pożyczki nie odbywają się na podstawie harmonogramu/planu spłaty). OPŁATA POBIERANA JEST od spłacanej kwoty (nadpłaty) TYLKO W CIĄGU PIERWSZYCH 5 LAT okresu kredytowania. OPŁATY NIE POBIERA SIĘ: - po upływie 5 lat od daty uruchomienia pożyczki/kredytu, - jeżeli nadpłata nie przekracza 20% kwoty udzielonego pożyczki/kredytu (dotyczy przypadku częściowej spłaty w ciągu pierwszych 5 lat od je/jego uruchomienia), - w przypadku pożyczek/kredytów, do których stosuje się zapisy ustawy o kredycie konsumenckim 8) Nie dotyczy OLP oraz PFP 9) Nie dotyczy OLP oraz PFP 10) W przypadku pożyczek/kredytów konsumenckich, nie pobiera się opłaty z tytułu: - rozliczenia pożyczki/kredytu spłaconej w całości przed terminem; - zaświadczeń wydawanych w terminie 3 miesięcy od dnia spłaty pożyczki/kredytu w całości oraz od dnia zamknięcia rachunku pożyczki odnawialnej. 11) Opłata nie dot. zmiany harmonogramu spowodowanej wcześniejszą spłatą pożyczki konsumenckiej 12) Nie dotyczy aneksu pożyczki odnawialnej LPP/LP w przypadku podwyższenia limitu/zmiany części nieoprocentowanej/ wzmocnienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia. 13) Wezwanie wysyłane raz w miesiącu. 14) Termin określony w umowie. 15) Opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki/kredytu / poż. odnawialnej w trakcie trwania umowy danej pożyczki/kredytu nie obejmuje opłaty za wystawienie oświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie hipoteki/zastawu rejestrowego w trakcie trwania umowy. 16) Opłata za czynności faktyczne dokonane przed sądem przez Kasę na zlecenie pożyczkobiorcy, które zmierzają do wpisania hipoteki. 17) Prowizja z tytułu podwyższonego ryzyka występującego w okresie pierwszych trzech miesięcy od wypłaty pożyczki/kredytu, związanego z brakiem na dzień wypłaty pożyczki/kredytu docelowego zabezpieczenia ich spłaty w wysokości 1% kwoty pożyczki/kredytu. Opłata pobierana jest jednorazowo z góry w dniu wypłaty pożyczki/kredytu i nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem, że w przypadku ustanowienia docelowego zabezpieczenia spłaty pożyczki/kredytu (tj.: przedłożenia odpisu z ustanowionym zabezpieczeniem w postaci hipoteki przed upływem trzech miesięcy od dnia wypłaty, opłata podlega zwrotowi w części proporcjonalnej przypadającej za okres od ustanowienia docelowego zabezpieczenia spłaty do upływu okresu trzech miesięcy od wypłaty pożyczki/kredytu. 18) Opłata stosowana w przypadku zabezpieczenia pożyczki hipoteką. 19) Opłata stosowana w przypadku nie ustanowienia hipoteki w ciągu 12 miesięcy, pożyczkobiorca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu przedłużenia okresu podwyższonego ryzyka na kolejne 12 miesięcy w wysokości 1% kapitału pozostałego do spłaty na dzień naliczenia opłaty. Jeżeli tego nie uczyni, upoważnia Kasę do pobrania tej opłaty z jego rachunku osobistego w Kasie (zgodnie z OWU zbiorowego ubezpieczenia kredytu hipotecznego dotyczy Kredytu Mieszkaniowego w Kasie). 20) Opłata pobierana w przypadku, kiedy oszacowania wartości nieruchomości dokonuje pracownik Kasy na podstawie oględzin nieruchomości tj. w przypadku braku operatu szacunkowego lub, gdy jest on starszy niż 6 miesięcy lub mamy do czynienia z nieruchomością niemieszkalną lub w przypadku wystąpienia istotnych i uzasadnionych wątpliwości, co do wartości, czy stanu nieruchomości. 21) Opłata będzie pobierana wyłącznie w przypadku inspekcji dokonywanej z powodu zawinionego przez kredytobiorcę zmniejszenia wartości zabezpieczeń rzeczowych 22) Monit SMS może zostać wykonany do trzeciego dnia przeterminowania, monity telefoniczne wykonywane są do 39 dnia przeterminowania, wysyłka wezwań i zawiadomień następuje do 33 dnia przeterminowania i kierowana jest do Pożyczkobiorcy i każdego z Poręczycieli, czynności windykacji terenowej podejmowane są do 75 dnia przeterminowania. Działania określone w pkt. 1-4 nie są podejmowane równocześnie. Opłaty określone w pkt. 1-4 mogą być pobierane wyłącznie za działania wykonane. Łączna suma opłat za wszystkie czynności określone w pkt. 1-4 nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 300 dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego. 23) Dotyczy wypowiedzianych umów pożyczki/kredytu. Strona 7 z 9

8 TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla KART VISA w Kasie POLSKA obowiązuje od r. (zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat obowiązującą od dnia r. i obowiązuje dla umów zawartych do dnia r. włącznie) Lp. KARTA VISA PROWIZJE I OPŁATY Opłaty serwisowe 1 Opłata za wydanie karty 0 2 Miesięczna opłata za obsługę Karty 0 1) 3 Opłata za wznowienie karty po upływie jej ważności 0 4 Opłata za ponowne wydanie karty z tym samym numerem, tym samym PIN, na nowy okres ważności 0 lub 15 2) 5 Opłata za ponowne wydanie karty z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres ważności 0 lub 15 2) 6 Opłata za przejęcie odpowiedzialności za operacje do kwoty 150 euro 0 3) 7 Opłata za ponowne wygenerowanie PIN-u* 0 8 Opłata za dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub rozboju 2,90 Prowizje od transakcji 9 Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie sieci SKOK24 z wydrukiem 0 10 Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie sieci SKOK24 bez wydruku 0 11 Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci SKOK24 z wydrukiem 0 12 Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci SKOK24 bez wydruku 0 13 Prowizja za zmianę PI N w bankomacie sieci SKOK Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie ecard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 2,50 15 Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci ecard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 z wydrukiem 1 4) 16 Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci ecard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 bez wydruku 1 4) 17 Prowizja za zmianę PIN w bankomacie sieci ecard oraz GlobalCash oznaczonym logo SKOK Prowizja za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach na terenie Polski 4,00 19 Prowizja za zapytanie o saldo w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub za granicą 2,90 4) 20 Prowizja za zmianę PIN w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub zagranicą* 2,90 4) 21 Prowizja za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą Polski 3% min. 10,00 22 Prowizja za wypłatę gotówki w ramach usługi cashback** 0 23 Prowizja za wypłatę gotówki w obcym terminalu POS inną niż w ramach usługi cashback 6,00 * dostępne z chwilą uruchomienia usługi ** maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 300 zł 1) przez pierwsze 12 m-cy użytkowania karty, po roku 2,50 zł miesięcznie. 2) 0 w przypadku, gdy ponowne wydanie karty następuje z powodu wadliwego wyprodukowania karty przez Wydawcę, 3) przez pierwsze 12 m-cy od daty wygenerowania pierwszej Karty do rachunku, po roku od każdej aktywnej karty wydanej do rachunku - 1,20 zł miesięcznie. 4) dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja. Walutą rozliczeniową dla operacji dokonanych kartami debetowymi Visa jest złoty polski. W przypadku operacji wykonanych w walucie innej niż złoty polski rachunek członka SKOK obciążany jest kwotą przeliczoną z kwoty, w której dokonana została operacja na złote polski na podstawie kursu obowiązującego, dla Wydawcy Karty, w systemie VISA International w dniu rozliczenia Operacji przez Visa International. Dodatkowo Wydawca pobiera prowizję za przewalutowanie w wysokości 5% wartości operacji. Kursy walutowe stosowane przez Visa International, dla przeliczania kwot operacji dokonanych przy użyciu Karty na walutę rozliczeniową, publikowane są na stronie internetowej: Strona 8 z 9

9 TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla KART VISA w Kasie POLSKA (obowiązuje od r.) (Tabela Prowizji i Opłat obowiązuje dla umów zawartych od dnia r.) Lp. KARTA VISA PROWIZJE I OPŁATY Opłaty serwisowe 1 Opłata za wydanie karty 0 2 Miesięczna opłata za obsługę Karty 0 1) 3 Opłata za wznowienie karty po upływie terminu jej ważności 0 4 Opłata za ponowne wydanie karty z tym samym numerem, tym samym PIN, na nowy okres ważności 0 lub 15 2) 5 Opłata za ponowne wydanie karty z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres ważności 0 lub 15 2) 6 Opłata za przejęcie odpowiedzialności za operacje do kwoty 150 euro 0 3) 7 Opłata za ponowne wygenerowanie PIN-u* 0 8 Opłata za dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub rozboju 2,90 Prowizje od transakcji 10 Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie sieci SKOK24 z wydrukiem 0 11 Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie sieci SKOK24 bez wydruku 0 12 Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci SKOK24 z wydrukiem 0 13 Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci SKOK24 bez wydruku 0 14 Prowizja za zmianę PIN w bankomacie sieci SKOK Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie ecard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 2,50 15 Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci ecard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 z wydrukiem 1 4) 16 Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci ecard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 bez wydruku 1 4) 17 Prowizja za zmianę PIN w bankomacie sieci ecard oraz GlobalCash oznaczonym logo SKOK Prowizja za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach na terenie Polski 4,00 19 Prowizja za zapytanie o saldo w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub za granicą 2,90 4) 20 Prowizja za zmianę PIN w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub zagranicą* 2,90 4) 20 Prowizja za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą Polski 3% min. 10,00 21 Prowizja za wypłatę gotówki w ramach usługi cashback** 0 22 Prowizja za wypłatę gotówki w obcym terminalu POS inną niż w ramach usługi cashback 6,00 * dostępne z chwilą uruchomienia usługi ** maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 300 zł. 1) przez pierwsze 12 m-cy od daty złożenia wniosku o pierwszą kartę, po tym okresie 2,50 zł miesięcznie. 2) 0 w przypadku, gdy ponowne wydanie karty następuje z powodu wadliwego wyprodukowania karty przez Wydawcę, 3) przez pierwsze 12 m-cy od daty złożenia wniosku o pierwszą kartę do rachunku, po tym okresie od każdej aktywowanej karty wydanej do rachunku - 1,20 zł miesięcznie. 4) dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja. Walutą rozliczeniową dla operacji dokonanych kartami debetowymi Visa jest złoty polski. W przypadku operacji wykonanych w walucie innej niż złoty polski rachunek członka SKOK obciążany jest kwotą przeliczoną z kwoty, w której dokonana została operacja na złote polski na podstawie kursu obowiązującego, dla Wydawcy Karty, w systemie VISA International w dniu rozliczenia Operacji przez Visa International. Dodatkowo Wydawca pobiera prowizję za przewalutowanie w wysokości 5% wartości operacji. Kursy walutowe stosowane przez Visa International, dla przeliczania kwot operacji dokonanych przy użyciu Karty na walutę rozliczeniową, publikowane są na stronie internetowej: Strona 9 z 9

TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla rachunków obowiązuje od 01.05.2014 r. (zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat obowiązującą od dnia 01.01.2014 r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla rachunków obowiązuje od 01.05.2014 r. (zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat obowiązującą od dnia 01.01.2014 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla rachunków obowiązuje od 01.05.2014 r. (zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat obowiązującą od dnia 01.01.2014 r.) RACHUNKI 1 IKS Zero (wycofane) IKS Senior IKS Deponent IKS Classic

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT W KASIE UNII LUBELSKIEJ (obowiązuje od 01.03.2011 r.) 1

TABELA PROWIZJI I OPŁAT W KASIE UNII LUBELSKIEJ (obowiązuje od 01.03.2011 r.) 1 TABELA PROWIZJI I OPŁAT W KASIE UNII LUBELSKIEJ (obowiązuje od 01.03.2011 r.) 1 I. RACHUNKI Zwykłe Senior Depozytariusz Classic Konto e IKS Tandem e Tandem ROR, e-ror (wycofane z oferty) 1. oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI obowiązuje od 04.11.2013. TABELA OPŁAT I PROWIZJI rachunki i przelewy

TABELA OPŁAT I PROWIZJI obowiązuje od 04.11.2013. TABELA OPŁAT I PROWIZJI rachunki i przelewy TABELA OPŁAT I PROWIZJI obowiązuje od 04.11.2013. TABELA OPŁAT I PROWIZJI rachunki i przelewy Lp. Nazwa opłaty, prowizji IKS + 1 Miesięczne obciążenie rachunku conków SKOK z tytułu prowadzenia rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty KREDYTY / POŻYCZKI / LINIE POŻYCZKOWE KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE GOSPODARCZE Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego/o renegocjację 40,00 zł

Bardziej szczegółowo

I TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KONTO IKS STANDARD

I TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KONTO IKS STANDARD I TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KONTO IKS STANDARD OPŁATY/ PROWIZJE Opłata za otwarcie rachunku (jednorazowo) Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za telefoniczną informację o saldzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A. Obowiązuje od 0 maja 05 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.. Niniejsza Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w PLUS BANK S.A., zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Strona 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 40

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 40 Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 5 września 2014r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 czerwca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 luty 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych Strona 1 Tekst jednolity wg stanu na 02.03.2015 r. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych Zgierz, marzec 2015 r. Strona 2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH strona 3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I W WALUCIE WYMIENIALNEJ DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI Września, luty 2015 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

TABELA OPŁAT I PROWIZJI Załącznik do Uchwały Nr /0 Zarządu BS Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 0.0.0 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DOTYCZĄCE KREDYTÓW I POŻYCZEK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Nowy Dwór Mazowiecki, maj

Bardziej szczegółowo