Wykorzystanie programu nlite- instalacja nienadzorowana

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie programu nlite- instalacja nienadzorowana"

Transkrypt

1 Wykorzystanie programu nlite- instalacja nienadzorowana nlite jest to narzędzie umożliwiające tworzenie płyt instalacyjnych systemem Windows z dostosowaniem do własnych potrzeb. Przy pomocy nlite można usunąd składniki instalowane standardowo z Windowsem takie jak Windows Media Player, Internet Explorer, Outlook Express, MSN Explorer, Messenger itp. Po usunięciu wymienionych narzędzi aplikacja daje możliwośd tworzenia bootowalnych obrazów płyt z możliwością późniejszego ich nagrania lub przetestowania w napędzie wirtualnym. Uwaga program do poprawnej pracy wymaga zainstalowania bibliotek.net Famework. Poniższy rysunek przedstawia zrzut ekranu programu Lite. Rysunek 1 Jak widad po pokazaniu ścieżki dostępu program sam pokazuję podstawowe informacje na temat naszego systemu. Klikamy dalej aby przejśd do następnych kroków.

2 Rysunek 2 Powyższy zrzut pokazuje nam opcje jakie można dokonad za pomocą tego programu. Jak widad program jest bardzo zaawansowany i oferuje nam dużo opcji. Jeżeli chcemy skorzystad z wszystkich opcji klikamy na przycisk Wszystkie a następnie Dalej. Rysunek 3 W tym kroku wybieramy lokalizację gdzie znajduję się nasz Service Pack. Program automatycznie wykrywa jaką wersję Service Pack-a posiadamy w moim przypadku jest to Service Pack 2. Kolejnym krokiem jest dodanie poprawek, dodatków i uaktualnieo dla naszego systemu(rys.4).

3 Rysunek 4 Możemy również skorzystad z ustawieo dodatkowych.

4 Kolejnym krokiem jest dodanie sterowników(rys.5) kompatybilnych z systemem w którym zmieniamy ustawienia w moim przypadku jest to Windws Xp Home Edition. Rysunek 5 Po dodaniu sterowników przyszedł czas na usunięciu niepotrzebnych komponentów (usług/aplikacji) z których na pewno nie będziemy korzystad Rys.7

5 Po usunięciu niepotrzebnych przyszedl czas na ustawienia nienadzorowane. Oznaczenia Tryp- umożliwia ustawienie trybu instalacji nienadzorowanej Oem Preinstall- umożliwia pobieranie plików z folderu $OEM$ Ścieżka Program Files - umożliwia zmianę ścieżki i nazwę folderu Program Files Zapobieganie wykonywaniu danych ustawienia DEP Klucz produktu- klucz produktu naszego systemu Typ komputera- umożliwia zdefiniowanie typu komputera Różności- umożliwia wyłączenie firewalla i stanu wstrzymania Usługa przywracania systemu- konfiguracja przywracania systemu Następną opcją jest Jednorazowe wykonanie. Opcja ta pozwala nam na utworzenie poleceo Które będą wykonywane jednorazowo przy pierwszym uruchomieniu systemu.

6 Screen zamieszczony powyżej przedstawia nam opcje umożliwiającą dodanie lub usunięcie stylu w naszym systemie. Ponadto możemy ustawid kompozycję domyślną a także czcionkę i schemat kolorów.

7 Następną opcję jest opcja Aktualizacje automatyczne. Dzięki niej możemy wyłączyd bądź włączyd aktualizacje automatyczne. Poniższa opcja pozwala nam na ustawienie głębi kolorów, rozdzielczości ekranu oraz częstotliwości ekranu.

8 Opcja Użytkownicy pozwala nam na dodanie kont. W opcjach możemy ustawid do jakiej grupy ma należed nasz użytkownik, jakie ma mied hasło. Można też ustawid aby konto było aktywne. Po utworzeniu hasła można skorzystad z opcji która pozwala nam na ustawienia czasu wygaśnięcia konta.

9 Właściciel numer identyfikacyjny sieci - opcja ta pozwala na ustawienie przynależności do grupy roboczej bądź domeny. W tej opcji możemy także ustawid nazwę komputera. Ostanią już prawie opcją są ustawienia regionalne. Opcja ta pozwala nam na ustawienie strefy czasowej, języka czy układu klawiatury Ostatnią już opcją są ustawienia sieci. Pozwala ona na ustawienie adresu Mac, Ip, Maski Podsieci DNS oraz innych.

10 Po kliknięciu dalej znaleźliśmy się w opcji która pozwala nam na ustawienie najbardziej użytecznych opcji systemu. Pozwala ona nam na ustawienie folderu tymczasowego czy ścieżki Windows Rysunek przedstawia ustawienia podstawowe. Rysunek przedstawia ustawienia łatwe.

11 Opcja ta pozwala na ustawienie podstawowych opcji dotyczących min. Bezpieczeostwa czy Wydajności oraz usług. Dzięki tej opcji możemy usunąd z paska menu Moje dokumenty czy Moja muzyka.

12 Na koocu program pokazuje ma jakich zmian dokonaliśmy w systemie oraz tworzy nam obraz iso

13