Liryczne wtajemniczenie, czyli czytać wiersze, mówić o wierszach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liryczne wtajemniczenie, czyli czytać wiersze, mówić o wierszach"

Transkrypt

1 Liryczne wtajemniczenie, czyli czytać wiersze, mówić o wierszach

2 Teksty literackie Twórczość literacką dzieli się głównie na trzy rodzaje literackie: lirykę, epikę, dramat. O zakwalifikowaniu danego utworu do jednego z rodzajów decydują głównie trzy czynniki: postawa podmiotu literackiego wobec świata przedstawionego; sposób ukształtowania wypowiedzi, ujawniania się podmiotu literackiego w obrębie utworu; budowa świata przedstawionego (kompozycja);

3 LIRYKA Najważniejsze cechy liryki: utwory zapisane są wierszem - podzielone na wersy i strofy; osoba mówiąca w wierszu to podmiot liryczny, on tworzy świat wiersza; podmiot liryczny wyraża swoje przeżycia, doznania, emocje, myśli i przekonania, stan ducha, wrażenia; w poezji najważniejsze jest odkrywanie i budzenie uczuć; afabularność (brak fabuły - powiązanego ze sobą ciągu zdarzeń); świat wiersza jest zawsze światem wewnętrznym podmiotu lirycznego, choćby był opisem zachodu słońca czy ośnieżonych szczytów gór; ma niewielkie rozmiary; występują rymy (współbrzmienie zakończeń wyrazów); występuje rytm regularne powtarzanie się liczby sylab lub akcentów w wersach; występują liczne środki stylistyczne (poetyckie) np. epitety, porównania, przenośnie, uosobienia, ożywienia;

4 UTWÓR LIRYCZNY sytuacja wypowiedź podmiotu

5 Uwaga Autora utworu bardzo często utożsamia się z podmiotem lirycznym. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze jest to poprawne. Doskonale ukazuje to wiersz Hanny Januszewskiej Lwy Hanna Januszewska Lwy Gdy jestem taki jak dziś zły, że pięści aż zaciskam, to chciałbym, wiecie, spotkać lwy, lwy drapieżnych pyskach. Wyszedłbym z domu. Zatrzasnął drzwi, nie mówiąc ani słowa. Poszedłbym drogą, a obok lwy szłyby zielskami w rowach. Autorką wiersza jest Hanna Januszewska, ale wszystkie formy gramatyczne użyte w wierszu mają formę męską! Wiersz jest wypowiedzią zbuntowanego i rozzłoszczonego chłopca. Trudno więc sądzić, aby poetka i chłopiec byli tą samą osobą!!!

6 Klasyfikacja utworów lirycznych

7 Odmiany liryki: 1) Ze względu na sposób ujawniania się podmiotu lirycznego a) Liryka bezpośrednia podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie ( ja ). Przedstawia swoje uczucia, przeżycia, myśli. Wówczas wypowiedź podmiotu lirycznego staje się wyznaniem, np. Różewicz Tadeusz Jak dobrze Jak dobrze Mogę zbierać jagody w lesie myślałem nie ma lasu i jagód. ( ) Jak dobrze Jestem z tobą tak mi serce bije myślałem człowiek nie ma serca.

8 Rodzaje liryki bezpośredniej: * liryka osobista wypowiedź podmiotu lirycznego jest odbierana jako wypowiedź autora utworu; * liryka roli podmiot liryczny wypowiada się jako postać historyczna, mitologiczna, itp. * liryka maski - podmiot liryczny wypowiada się jako przedmiot, zwierzę, roślina, itp.

9 b) Liryka pośrednia - podmiot liryczny nie ujawnia się wprost, lecz ukrywa się za opisem, sytuacją, itp., wypowiada się w trzeciej osobie i jest mniej lub bardziej ukryty, np. Leopold Staff Deszcz jesienny O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, ( ) Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną I światła szarego blask sączy się senny... O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

10 Rodzaje liryki pośredniej: * liryka opisowa podmiot liryczny wypowiada się poprzez opis; * liryka sytuacyjna - podmiot liryczny opowiada o jakimś wydarzeniu, sytuacji, ale sam w niej nie uczestniczy; c) Liryka zwrotu do adresata - podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie, kierując swoją wypowiedź do konkretnego adresata, tzw. ty liryczne. Wiersz może mieć wówczas charakter wezwania lub apelu, np. M. Pawlikowska-Jasnorzewska Żurawie O żurawie na niebie krwawym! O kluczu lekki i złoty, który otwierasz tęsknotę za nieskończonym odlotem!

11 2) Ze względu na temat, treść wyrażanych przeżyć i postaw wobec świata: *Liryka miłosna (erotyki) tematem utworu jest refleksja nad miłością, ukazuje konkretne przeżycia miłosne, zmysłowy wymiar miłości; np. S. Grochowiak Pocałunek krajobraz. *Liryka refleksyjno-filozoficzna - wyraża poglądy na temat istoty życia, człowieka, świata, wartości, sensu życia, światopoglądu; np. W. Szymborska Cebula. *Liryka religijna tematem utworu jest: Bóg, obrzędowość religijna, rozmowa z osoba boską lub świętą; np. J. Twardowski Pan Jezus niewierzących. *Liryka patriotyczna / obywatelska / polityczna tematem utworu może być dobro kraju, los narodu, problem społeczny, walka o wolność; np. T. Różewicz ***(oblicze ojczyzny) *Liryka autotematyczna tematem utworu jest poeta, istota i funkcje poezji, itp.; np. S. Grochowiak Rozmowa o poezji.

12 O niezwykłości liryki Dzisiaj liryka jest tym samym, co trzy, a może i cztery tysiące lat temu zapisem osobistych stanów ducha, myśli, przeżyć, uczuć, wrażeń, przekonań. Zapisem krótkim, dopracowanym w szczegółach, bez słów zbędnych, niepotrzebnych. Zapisem dokonanym w specjalnym języku, który w niewielu słowach pozwala wyrazić wiele treści (dzięki środkom poetyckim). Grecy dodaliby zapisem pięknym, dającym przyjemność czytelnikowi. Dlatego liryki nie można czytać w pośpiechu. Trzeba to robić wolno, wielokrotnie, trzeba przystawać, zamyślać się, stawiać pytania, zamykać oczy, wyobrażać sobie, zastanawiać się nad słowami. I zdarza się, że jeden wiersz pojmiemy w jednym blasku, a inny pozostanie dla nas zagadką.

13 wiersz sposób organizacji tekstu, polegający na powtarzaniu się w nim odcinków o takich samych właściwościach strukturalnych (budowie); przeciwieństwo prozy; utwór o swoistej kompozycji (podzielony na strofy i wersy), w której wers (jedna linijka wiersza wyodrębniona intonacyjnie i graficznie) pełni funkcję wierszotwórczą, wykorzystuje środki stylistyczne w funkcji poetyckiej, impresywnej lub ekspresywnej.

14 Szymborska Wisława - autor Nic dwa razy - tytuł 1. wers Nic dwa razy się nie zdarza 2. wers I nie zdarzy. Z tej przyczyny 3. wers Zrodziliśmy się bez wprawy 1. zwrotka/ strofa wiersza 4. wers I pomrzemy bez rutyny. wyodrębnienie graficzne w wierszu Choćbyśmy uczniami byli Najtępszymi w szkole świata, Nie będziemy repetować Żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, Nie ma dwóch podobnych nocy, Dwóch tych samych pocałunków, Dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię Ktoś wymówił przy mnie głośno, Tak mi było, jakby róża Przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, Odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat? A może kamień? Czemu ty się, zła godzino, Z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś - a więc musisz minąć. Miniesz - a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, wpółobjęci, Spróbujemy szukać zgody, Choć różnimy się od siebie, Jak dwie krople czystej wody. 2. zwrotka/ strofa wiersza 3. zwrotka/strofa wiersza 4. zwrotka/strofa wiersza 5. zwrotka/strofa wiersza 6. zwrotka/strofa wiersza 7. zwrotka/strofa wiersza

15 Rodzaje wierszy: stroficzny zbudowany ze strof (zwrotek): - dwuwersowe, - trzywersowe tercyny, - czterowersowe, stychiczny (ciągły) zbudowany z wersów ciągłych, bez podziału na strofy, sylabiczny ma jednakową liczbę sylab w każdym wersie, stały akcent (na drugiej sylabie od końca) przed średniówką i w wyrazach kończących wers, regularne rymy żeńskie, występuje w nich średniówka w wersach dłuższych niż ośmiozgłoskowe (więcej niż osiem sylab).

16 ŚREDNIÓWKA - punkt podziału, który dzieli wers na dwie części. Zwykle występuje w wersach dłuższych niż ośmiosylabowe. Miejsce średniówki w wersie zależne jest od granicy wyrazów i zestrojów akcentowych. Dla poezji polskiej charakterystyczna jest średniówka po piątej sylabie w jedenastozgłoskowcu (5+6) i po siódmej sylabie w trzynastozgłoskowcu (7+6). Np.: "Litwo! Ojczyzno moja! + Ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, + ten tylko się dowie,( ) (A. Mickiewicz Pan Tadeusz) (13 zgłosek: 7 + 6) "Czym dłonie, które + nie zaznały trudów Przy piersiach, śpiewnych + westchnienia hałasem?" (B. Leśmian Nieznana podróż Sindbada Żeglarza) (11 zgłosek: 5 + 6)

17 Rodzaje wierszy ciąg dalszy: nieregularny utwór, który w pewnym stopniu odchodzi od jasno określonych zasad, np. jest rytmicznie rozmaity; w tego rodzaju wierszu najważniejszą cechą kompozycji jest jej nieregularność, stosowana w celu zaskoczenia odbiorcy, np.: I sny wiązane na senną nić (9 zgł.) będą opadać ku skroniom prędkim (10 zgł.) iść żal, (2 zgł.) żal iść (2 zgł.) Senne są stopy giętkie jak pręty, (10 zgł.) przebić nie mogą szeptu gałęzi (10 zgł.) źle iść, (2 zgł.) żal. (1 zgł.) Zamknij pejzaż jak okno ruchem uśpionej ręki, (14 zgł.) do szeptu nachyl się czule tak poznasz tę chwilę soczystą (17 zgł.) i rozerwiesz korali sznurek i odnajdziesz się w własnym uśmiechu (19 zgł.) podwojona przez sen jak przez lustro. (10 zgł.) (T. Gajcy, Korale)

18 wolny charakteryzuje go: - różna liczba sylab w wersach, - zróżnicowanie długości wersów, - brak rytmu, - mogą występować rymy, - układ graficzny zależny od woli autora, - zdarza się, że autor odrzuca interpunkcję, pisownię wielką literą, podział na strofy, Np.: Zbigniew Herbert Siódmy anioł Siódmy anioł jest zupełnie inny nazywa się nawet inaczej Szemkel to nie co Gabriel złocisty podpora tronu i baldachim ani to co Rafael stroiciel chórów ( )

19 biały to wiersz bez rymów. Wierszem białym może być zarówno wiersz sylabiczny, wiersz nieregularny, jak i wiersz wolny. Np.: Różewicz Tadeusz Ocalony Mam dwadzieścia cztery lata ocalałem prowadzony na rzeź. To są nazwy puste i jednoznaczne: człowiek i zwierzę miłość i nienawiść wróg i przyjaciel ciemność i światło. Człowieka tak się zabija jak zwierzę widziałem: furgony porąbanych ludzi którzy nie zostaną zbawieni. ( ) Powyższy wiersz jest wierszem wolnym białym (nie ma w nim rymów).

20 Jak wynika z poprzednich slajdów ze względu na występowanie rymów wiersze można podzielić na: rymowane i bez rymów. Rym to podobne lub takie same brzmienia zakończeń wyrazów występujących najczęściej na końcu wersów, np.: cień dzień.

21 Rodzaje rymów: a) W zależności od akcentu: - rymy żeńskie rymy półtorazgłoskowe, w których rymowaniu podlega ostatnia sylaba i część sylaby przedostatniej, np. mo-da, wrza-wa u-ro-da, ka-wa - rymy męskie to rymy jednozgłoskowe, rymują się wyrazy jednosylabowe, np. dłoń skroń łez - bez Rymy męskie nadają wierszowi zdecydowany ton, dlatego chętnie są wykorzystywane w liryce apelu, w wierszach o rytmie marsza. b) W zależności od miejsca występowania w wersie: - rymy końcowe - występujące na końcu wersu. - rymy wewnętrzne - występujące w środku wersu. - rymy inicjalne - występujące na początku wersu (bardzo rzadkie).

22 Inne rodzaje rymów: *bogate - charakteryzują się nagromadzeniem współbrzmień spółgłoskowych, np. piąstkom cząstkom, *ubogie takie, gdzie współbrzmi tylko samogłoska, np. te swe, mi śni, *dokładne rymujące się zakończenia wyrazów mają takie samo brzmienie, np.: wieniec zieleniec, *niedokładne (przybliżone) rymowane głoski nie są identyczne, ale przybliżone, brzmią podobnie, np.: światła nieodgadła, łące - słońce *gramatyczne utworzone z wyrazów, których współbrzmienie wynika z identyczności końcówek gramatycznych, np. spotkałem uściskałem, (ta sama część mowy), *niegramatyczne utworzone z wyrazów należących do różnych kategorii gramatycznych, np. świat cały bez chwały, *oklepane (częstochowskie) utworzone z wyrazów często zestawianych ze sobą w pozycjach rymowych, tworzą ciąg wyeksploatowanych skojarzeń, np. dal żal, ojczyzna blizna", kochać szlochać, *rzadkie (wyszukane, trudne) przeciwieństwo rymów oklepanych, charakteryzują się niezwykłością doboru wyrazów, np.: Rio de Janeiro oranżerią (w J. Tuwim Kwiaty polskie )

23 Układy rymów: parzyste (sąsiadujące) zakończenia dwóch kolejnych wersów rymują się ze sobą, mają tzw. układ AABB, np.: Julian Tuwim Rwanie bzu Narwali bzu, naszarpali, A Nadarli go, natargali, A Nanieśli świeżego, mokrego, B Białego i tego bzowego. B krzyżowe (przeplatane) - rymuje się co drugi wers, np. w pierwszy i w trzeci, drugi i czwarty, to tzw. układ ABAB, np.: Leopold Staff, "Wysokie drzewa" O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa, A W brązie zachodu kute wieczornym promieniem, B Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa, A Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem. B okalające rymuje się wers pierwszy z czwartym i drugi z trzecim, tzw. układ ABBA, np.: Adam Mickiewicz Stepy Akermańskie Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu; A Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi: B Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi, B Omijam koralowe ostrowy burzanu ( ) A

24 Uwaga!!!!!! Podział rymów tworzy się na podstawie różnych kryteriów. Określając rodzaj rymów w utworze, należy wziąć pod uwagę każde z kryteriów, np. w bajce Jagnię i wilcy I. Krasickiego: Zawżdy znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie. Dwóch wilków jedno w lesie nadybali jagnię; Już go mieli rozerwać, rzekło: "Jakim prawem?" "Smacznyś, słaby i w lesie!" - Zjedli niezabawem. występują rymy: żeńskie, dokładne, gramatyczne i niegramatyczne, parzyste (sąsiadujące), końcowe. W utworze Smutno mi Boże J. Słowackiego Smutno mi, Boże! - Dla mnie na zachodzie Rozlałeś tęczę blasków promienistą; Przede mną gasisz w lazurowej wodzie Gwiazdę ognistą...( ). występują rymy: żeńskie, dokładne, gramatyczne i niegramatyczne, krzyżowe, końcowe.

25 Środki stylistyczne (poetyckie): Środki stylistyczne mogą występować zarówno w tekstach poetyckich, jak i w prozie. Nie są więc typowe tylko dla wierszy. Stosuje się je głównie w celu: wywołania u odbiorcy określonych emocji, pobudzenia jego wyobraźni, urozmaicenia tekstu, wzbogacenia treści,

26 Najczęściej stosowane środki poetyckie: ANAFORA powtórzenie wyrazu lub grupy wyrazów zaczynających się od tych samych słów, na początku kolejnego wersu, strofy, np.: Jak moje oczy topią się mdleją, Jak myśli rzucają ze dna, Jak iskry sypią, jak łzami leją, Ty wiesz! lecz tylko Ty jedna. Cel stosowania: zwrócenie uwagi na cechę, osobę, zjawisko, itp. o którym mówi anafora; rytmizacja wiersza, czasem chęć zaskoczenia czytelnika. ALITERACJA (z łac. ad + litera) to identyczność głosek rozpoczynających sąsiadujące ze sobą wyrazy, np.: Czechowicz Józef elegia uśpienia godziny gorzkie bez godów czarny druk na pożółkłych stronicach jakby ze stromych schodów spływała w mroku żywica zwija się zaułek zawiły zagubiony we własnych załomach ANIMIZACJA (OŻYWIENIE) nadanie przedmiotom nieożywionym lub pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych, np. morze ryczy, chmura goni chmurę. Cel stosowania: nadanie tekstowi dynamiki, wprowadzenie elementu ruchu.

27 Najczęściej stosowane środki poetyckie: ANTYTEZA (przeciwstawienie) zestawieniu dwóch elementów znaczeniowo przeciwstawnych w celu wywołania silnych emocji u odbiorcy, podkreślenie kontrastu, sprzeczności, np.: Muzeum W. Szymborska Są talerze, ale nie ma apetytu. Są obrączki, ale nie ma wzajemności od co najmniej trzystu lat. Jest wachlarz - gdzie rumieńce? Są miecze - gdzie gniew? I lutnia ani brzęknie o szarej godzinie. APOSTROFA - bezpośredni zwrot (w formie wołacza) do adresata (osoby, bóstwa, idei, wydarzenia, pojęcia lub przedmiotu), np.: Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie (A. Mickiewicz Pan Tadeusz ), Panie! to moja praca, a zdarzenie twoje; Raczysz błogosławieństwo dać do końca swoje!... (J. Kochanowski Na dom w ) Cel stosowania: nadanie wypowiedzi podniosłości, wyznanie uczuć do podmiotu apostrofy ARCHAIZM - wyraz, konstrukcja składniowa lub związek wyrazowy, który wyszedł z użycia, np.: drzewiej dawniej, Zbliż się do mnie, Urszulo! Poglądasz, jak żywa... Zrobię dla cię, co zechcesz, byś była szczęśliwa. (B. Leśmian Urszula Kochanowska ) Cel stosowania: chęć nawiązania do wybranej epoki.

28 Najczęściej stosowane środki poetyckie: EPITET określenie rzeczownika; zwykle nazywa cechę przedmiotu albo stosunek wypowiadającego się do przedmiotu (mówi jakie coś jest); występuje najczęściej w postaci przymiotników, natomiast rzadziej w postaci imiesłowów lub innych rzeczowników, np.: szklana równina, różowy język, wilczy apetyt, wesoły kolor, itp. Cel stosowania: oddziaływanie na wyobraźnię czytelnika, tworzenie obrazu, wyrażenie stanu emocjonalnego podmiotu lir. i jego stosunku do przedmiotu opisu. EPIFORA powtórzenie wyrazu lub grupy wyrazów na końcu kolejnego wersu, strofy, np.: Nie idzie, ale skrada się przez życie, Czołga się przez życie, sunie przez życie Ślimaczym, śliskim śladem. (A. Kamieńska, Iść przez życie ) EUFEMIZM zastąpienie wyrazu lub grupy wyrazów odczuwanych jako wyrazy zbyt dosadne, zabarwione negatywnie, wyrazem o łagodniejszym brzmieniu, np.: zamiast niechlujny nieelegancki, zamiast głupi niemądry, zamiast gruby - puszysty, itp. HIPERBOLA (wyolbrzymienie) polega na powiększaniu zjawisk, ich spotęgowaniu, pokazywaniu jakiegoś zjawiska, przedmiotu w sposób przesadny, np.: potworna potęga, drobniutkie okruchy, itp.

29 Najczęściej stosowane środki poetyckie: METAFORA (przenośnia) połączenie wyrazów, które wspólnie tworzą nowe znaczenie niż dosłowny sens wy razów, metafor nie należy czytać dosłownie, np. Lato w butelki rozlane, Wchodząc z różą w ręku, z księżycem pod pachą, powódź kwiatów, itp. Cel stosowania: buduje niezwykły obraz, działa na wyobraźnie czytelnika; wpływa na uczucia, emocje; zaskakuje, zachwyca, zmusza do wysiłku intelektualnego. NEOLOGIZM (nowe słowo) nowy wyraz utworzony w danym języku, aby nazwać nieznany wcześniej przedmiot czy sytuację lub osiągnąć efekt artystyczny w utworze poetyckim, np.: Tam ukochał przestwornie mgłę-nierozeznawkę (Bolesław Leśmian, Śnigrobek ) "Ogród pana Błyszczyńskiego zielenieje na wymroczu,/ (...) / Sam go wywiódł z nicości błyszczydłami swych oczu/ I utrwalił na podśnionej drzewom trawie". (Bolesław Leśmian, "Pan Błyszczyński"). Cel stosowania: tworzenie niezwykłego obrazu, zabawa językiem. OKSYMORON zestawienie pojęć wzajemnie się wykluczających, sprzecznych, np.: ciepły lód, czarny śnieg, żywy trup, itp. Cel stosowania: zaskoczenie, zadziwienie czytelnika, zachęta do refleksji.

30 Najczęściej stosowane środki poetyckie: ONOMATOPEJA (dżwiękonaśladownictwo) wyrazy naśladujące dźwięk, np.: miau, chi chi, świst, itp. Cel stosowania: wzbogacenie, urozmaicenie warstwy brzmieniowej utworu. PERSONIFIKACJA (uosobienie) nadanie zwierzętom, roślinom, przedmiotom, zjawiskom nieożywionym cech ludzkich, np.: drzewo wierzy, kamień pomyślał; PORÓWNANIE zestawienie ze sobą dwóch zjawisk, przedmiotów, pojęć, z których jedno służy określaniu drugiego poprzez uwydatnienie podobieństwa, cechy wspólnej, poznajemy go głównie po łącznikach typu: jak, niby, jakby, niż, niczym, jako, na kształt, np.: Idzie zmierzch jak tłumy cieni, serce pracuje niczym pszczoła, itp. Cel stosowania: działa na wyobraźnię; czasem zaskakuje, zadziwia zestawieniem odległych zjawisk, np. jestem jak szampan. POWTÓRZENIE powtórzenie tego samego wyrazu, zdania, fragmentu, by nadać tekstowi rytm, podkreślenie ważności powtarzanego wypowiedzenia, np. westchnienia me, westchnienia me ;

31 Najczęściej stosowane środki poetyckie: PRZERZUTNIA - przeniesienie wyrazu lub części zdania do następnego wersu lub strofy w celu zaakcentowania wypowiedzi, zwiększenia dynamiki i pobudzenia wyobraźni osoby czytającej, np.: Rozdaję wokoło mój uśmiech, bukiety rozdaję wokoło i jestem radosną wichurą zachwytu i szczęścia poety co zamiast człowiekiem powinien być wiosną!... Cel stosowania: urozmaicenie monotonnego rytmu wiersza, zaskoczenie czytelnika, PYTANIE RETORYCZNE - pytanie zadane nie dla uzyskania odpowiedzi, lecz w celu skłonienia odbiorcy do przemyśleń na określony temat, podkreślenia wagi problemu; ewentualnie pytanie, którego odpowiedź jest oczywista, np.: Czy pamiętasz, jak z tobą tańczyłem walca, Panno, madonno, legendo tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, Świat, co w ramiona mi wpadł? Julian Tuwim Kwiaty polskie Cel stosowania: pytanie retoryczne służy wzmocnieniu uwagi odbiorcy, urozmaica styl i nadaje zwięzłość wypowiedzi, wyrażenie wątpliwości;

32 Najczęściej stosowane środki poetyckie: WYKRZYKNIENIE - zdanie lub równoważnik zdania zakończony wykrzyknikiem, np.: Nie płaczę przecież, nie szlocham! ( ) Kocham go! Kocham! Kocham!!! Cel stosowania: wyrażenie emocji, podkreślenie emocjonalnego zaangażowania nadawcy wypowiedzi, ożywienie stylu; ZDROBNIENIE - wyraz utworzony za pomocą odpowiedniego formantu oznaczający rzecz albo osobę mniejszą od nazywanej wyrazem podstawowym, np.: usta usteczka, Haftowali Ci, syneczku Cel stosowania: może podkreślać pozytywny (lub pogardliwy) stosunek do określanego obiektu; podkreśla emocje, uczucia; buduje nastrój wiersza; ZGRUBIENIE - wyraz utworzony za pomocą odpowiedniego formantu oznaczający rzecz albo osobę większą od nazywanej wyrazem podstawowym, np.: baba - babsko. Cel stosowania: może oznaczać pogardliwy stosunek do omawianego obiektu, budowanie nastroju wiersza

33 Najczęściej stosowane środki poetyckie: MAKARONIZM - pochodzący z języka obcego (głównie łacińskiego i włoskiego) zwrot wplatany do języka ojczystego, np.: Twardowski ku drzwiom się kwapił Na takie dictum acerbum, Diabeł za kontusz ułapił: A gdzie jest nobile verbum? ( ) Adam Mickiewicz Pani Twardowska

ŚRODKI STYLISTYCZNE. ŚRODKI POETYCKIE ŚRODKI ARTYSTYCZNEGO WYRAZU (z takimi określeniami możesz spotkać się w zadaniach z języka polskiego)

ŚRODKI STYLISTYCZNE. ŚRODKI POETYCKIE ŚRODKI ARTYSTYCZNEGO WYRAZU (z takimi określeniami możesz spotkać się w zadaniach z języka polskiego) ŚRODKI STYLISTYCZNE ŚRODKI POETYCKIE ŚRODKI ARTYSTYCZNEGO WYRAZU (z takimi określeniami możesz spotkać się w zadaniach z języka polskiego) ŚRODKI STYLISTYCZNE: to elementy języka, które mają na celu pobudzenie

Bardziej szczegółowo

Co to jest wersologia?

Co to jest wersologia? Wersologia Co to jest wersologia? WERSOLOGIA to budowa wiersza; ogół zasad i właściwości systemowych i strukturalnych kształtujących mowę wierszowaną i odróżniających ją od prozy. Co to jest wiersz? WIERSZ

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka polskiego TEMAT: TEN WIERSZ GRA, DŹWIĘCZY I SZELEŚCI - CZY TO MOŻLIWE?

Scenariusz lekcji języka polskiego TEMAT: TEN WIERSZ GRA, DŹWIĘCZY I SZELEŚCI - CZY TO MOŻLIWE? Przedział wiekowy: Szkoła podstawowa Czas trwania zajęć: 45 minut Scenariusz lekcji języka polskiego TEMAT: TEN WIERSZ GRA, DŹWIĘCZY I SZELEŚCI - CZY TO MOŻLIWE? CEL GŁÓWNY: Kształtowanie wrażliwej postawy

Bardziej szczegółowo

wiersz Smutno mi, Boże znany jest również jako Hymn; Słowacki zasadniczo zmienił cechy gatunkowe hymnu; hymn był utworem

wiersz Smutno mi, Boże znany jest również jako Hymn; Słowacki zasadniczo zmienił cechy gatunkowe hymnu; hymn był utworem "Testament mój" i "Smutno mi, Boże" wiersze J. Słowackiego Smutno mi, Boże i Testament mój Juliusza Słowackiego wiersz Smutno mi, Boże znany jest również jako Hymn; Słowacki zasadniczo zmienił cechy gatunkowe

Bardziej szczegółowo

Test dla ucznia kl. III gimnazjum ŚRODKI STYLISTYCZNE. Karta pracy ucznia

Test dla ucznia kl. III gimnazjum ŚRODKI STYLISTYCZNE. Karta pracy ucznia Ola Bednarska olabednarska@wp.pl nauczyciel: wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy Test dla ucznia kl. III gimnazjum ŚRODKI STYLISTYCZNE Karta pracy ucznia..

Bardziej szczegółowo

wydarzeniach w utworze epickim opowiada narrator; jego relacja ma najczęściej charakter zobiektywizowany i cechuje ją

wydarzeniach w utworze epickim opowiada narrator; jego relacja ma najczęściej charakter zobiektywizowany i cechuje ją Charakterystyka trzech rodzajów literackich Cechy charakterystyczne epiki wydarzeniach w utworze epickim opowiada narrator; jego relacja ma najczęściej charakter zobiektywizowany i cechuje ją chłodny dystans;

Bardziej szczegółowo

Temat : Jak czytać wiersze, czyli tworzymy poradnik interpretatora.

Temat : Jak czytać wiersze, czyli tworzymy poradnik interpretatora. Anna Balcerska nauczycielka języka polskiego w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Łodzi Temat : Jak czytać wiersze, czyli tworzymy poradnik interpretatora. Klasa III gimnazjum Cele ogólne Przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów humanistycznych. Odpowiedzi i punktacja zadań do zestawu egzaminacyjnego GH-A1-031 W teatrze świata

Egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów humanistycznych. Odpowiedzi i punktacja zadań do zestawu egzaminacyjnego GH-A1-031 W teatrze świata Egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów humanistycznych. Odpowiedzi i punktacja zadań do zestawu egzaminacyjnego GH-A1-031 W teatrze świata ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bardziej szczegółowo

Wisława Szymborska polska poetka, eseistka, krytyk literacki, tłumaczka, felietonistka;

Wisława Szymborska polska poetka, eseistka, krytyk literacki, tłumaczka, felietonistka; Wisława Szymborska polska poetka, eseistka, krytyk literacki, tłumaczka, felietonistka; laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996), odznaczona Orderem Orła Białego (2011). Wisława Szymborska

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI ARTYSTYCZNE. nazwa znaczenie funkcja. Funkcja poetycka, uwydatnienie. sposób instrumentacji głoskowej

ŚRODKI ARTYSTYCZNE. nazwa znaczenie funkcja. Funkcja poetycka, uwydatnienie. sposób instrumentacji głoskowej ŚRODKI ARTYSTYCZNE Podstawa programowa języka polskiego począwszy od szkoły podstawowej nakłada na nauczyciela obowiązek przygotowania ucznia do odbioru tekstu kultury z wyczuleniem na specyfikę tworzywa

Bardziej szczegółowo

1. Jaką nagrodę Nobla otrzymał Lech Wałęsa: (0-1 pkt) A) literacką B) pokojową C) w dziedzinie ekonomii D) w dziedzinie medycyny A) B ) C ) D)

1. Jaką nagrodę Nobla otrzymał Lech Wałęsa: (0-1 pkt) A) literacką B) pokojową C) w dziedzinie ekonomii D) w dziedzinie medycyny A) B ) C ) D) TEST V - NAGRODA NOBLA - Fundatorem Nagrody Nobla był Ŝyjący w latach 1833-1896 szwedzki chemik, wynalazca dynamitu, Alfred Nobel. Fundacja jego imienia, załoŝona w 1900 roku, przyznaje corocznie pięć

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Cytaty do zaproszeń ślubnych

Cytaty do zaproszeń ślubnych Cytaty do zaproszeń ślubnych Teksty można dowolnie modyfikować lub przesłać swój. 1. Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr, mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat. 2. "Trzy

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolna Liga Przedmiotowa

Międzyszkolna Liga Przedmiotowa Międzyszkolna Liga Przedmiotowa PŁOCK 2015 Zadania konkursowe z języka polskiego dla klasy VI KOD UCZNIA Witamy Cię wśród uczestników Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej. Przed Tobą zadania konkursowe z

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA II

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA II MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA II Temat 1: O poznawaniu. Zanalizuj i zinterpretuj wiersz Wisławy Szymborskiej Mała dziewczynka ściąga obrus. I. ROZWINIĘCIE TEMATU (można przyznać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Test z języka polskiego

Test z języka polskiego MAŁE OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE Test z języka polskiego Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr 17 w Koszalinie Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje [ ]. PP Zadanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Trening analizy i interpretacji wiersza na trzech poziomach edukacji

Trening analizy i interpretacji wiersza na trzech poziomach edukacji Trening analizy i interpretacji wiersza na trzech poziomach edukacji - scenariusze lekcji opracowane przez uczestników warsztatów Celem warsztatów było poszukiwanie pomysłów na lekcje analizy i interpretacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach I-III w Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Liszkach w roku szkolnym 2014/2015

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach I-III w Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Liszkach w roku szkolnym 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach I-III w Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Liszkach w roku szkolnym 2014/2015 Wymagania stawiane uczniom na lekcjach języka polskiego: 1. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej Rok szkolny 2015/2016

Kryteria oceniania z języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej Rok szkolny 2015/2016 Kryteria oceniania z języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej Rok szkolny 2015/2016 Uczący: Zuzanna Jarek Małgorzata Sacha Alicja Zych-Sacha KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Z JĘZYKA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE CZYTANIE CICHE I GŁOŚNE KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE - WYPOWIEDZI PISEMNE NAUKA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Leopold Staff urodził się w roku 1878; jego twórczość obejmuje prawie 60 lat; jej początek miał miejsce w roku 1900; poeta

Leopold Staff urodził się w roku 1878; jego twórczość obejmuje prawie 60 lat; jej początek miał miejsce w roku 1900; poeta Twórczość Leopolda Staffa Leopold Staff urodził się w roku 1878; jego twórczość obejmuje prawie 60 lat; jej początek miał miejsce w roku 1900; poeta opublikował wtedy pierwsze liryki w miesięczniku "Teka";

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa V

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa V Kryteria oceniania z języka polskiego Klasa V Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi (pisanie) Nauka o języku Jak w klasie IV oraz: SEMESTR I Jak w klasie IV oraz: Jak w klasie IV oraz: Ocena

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE LITERACKIE

KSZTAŁCENIE LITERACKIE uwagi Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną i roczną Rok szkolny 2008/2009 klasy szóste SP 9 Nowy Sącz WIEDZA UCZNIA OPANOWANE UMIEJĘTNOŚCI I OKRES- ocena śródroczna - celujący Uczeń przeczytał wszystkie

Bardziej szczegółowo

FONETYKA. Co to jest fonetyka? Język polski Klasa III Gim

FONETYKA. Co to jest fonetyka? Język polski Klasa III Gim FONETYKA Język polski Klasa III Gim Co to jest fonetyka? Fonetyka Fonetyka (z gr. phonetikos) to dział nauki o języku badający i opisujący cechy dźwięków mowy, czyli głosek. Zajmuje się ona procesami powstawania

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Skamandryci. Wiersze wybranych przedstawicieli grupy

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Skamandryci. Wiersze wybranych przedstawicieli grupy Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Skamandryci Wiersze wybranych przedstawicieli grupy Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl

Bardziej szczegółowo

Edmund Bieder. Jesienią Słońce na łąkach mgłę otęcza I bladozłote sypie skry, Jak zwiewna biała nić pajęcza, Jak białorunne zwiewne mgły,

Edmund Bieder. Jesienią Słońce na łąkach mgłę otęcza I bladozłote sypie skry, Jak zwiewna biała nić pajęcza, Jak białorunne zwiewne mgły, TEST ABSOLWENTA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ. ZADANIE Z ZAKRESU ANALIZY I INTERPRETACJI TEKSTU LIRYCZNEGO Wybór wiersza, opracowanie tematu i modelu odpowiedzi: Małgorzata Niewiadomska Temat:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA KLASY IV TECHNIKUM

KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA KLASY IV TECHNIKUM KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA KLASY IV TECHNIKUM Klasa IV TI Prowadzący: mgr Katarzyna Listwan. TEMAT: Dramat pokolenia Kolumbów w poezji Tadeusza Różewicza (na przykładzie wierszy Lament i Ocalony) CELE:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz:

Bardziej szczegółowo

Regulamin XXVI Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej

Regulamin XXVI Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej Regulamin XXVI Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej 1. Konkurs ma na celu: oddanie hołdu patronce Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie Wandzie Łyczkowskiej, rozwijanie zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: Klasa 6

Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: Klasa 6 Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: Klasa 6 TREŚCI NAUCZANIA Czytanie i słuchanie OCENA DOPUSZCZAJĄCA -uważnie czyta

Bardziej szczegółowo

Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA

Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do programu języka polskiego TERAZ POLSKI realizowanego na II etapie edukacyjnym: TREŚCI NAUCZANIA OCENA DOPUSZCZAJĄCA Klasa 4 OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA

Bardziej szczegółowo

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom.

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. W rodzinie wszystko się mieści Miłość i przyjaźń zawiera Rodzina wszystko oddaje Jak przyjaźń drzwi otwiera. Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV Ocena celująca - otrzymuje ją uczeń, który: - opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać!

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłosne Wierszyki Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłość jedyna jest Miłość nie zna końca Miłość cierpliwa jest zawsze ufająca

Bardziej szczegółowo

Test b Druga połowa XVIII wieku Test podsumowujący rozdział I... Imię i nazwisko

Test b Druga połowa XVIII wieku Test podsumowujący rozdział I... Imię i nazwisko Test b Druga połowa XVIII wieku Test podsumowujący rozdział I............................................ Imię i nazwisko.................................... Data Klasa 1. Czytaj uważnie tekst i zadania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV OCENA CELUJACY BARDZO DOBRY WYMAGANIA - Twórcze oraz samodzielne rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań. - Bezbłędne wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa VI

Kryteria oceniania z języka polskiego. Klasa VI Kryteria oceniania z języka polskiego Klasa VI Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi (pisanie) Nauka o języku Jak w klasie IVi V oraz: SEMESTR I Jak w klasie IV i V oraz: Jak w klasie IV

Bardziej szczegółowo

NADAWANIE - MOWA ROZUMIENIE

NADAWANIE - MOWA ROZUMIENIE WIEK DZIECKA SŁYSZENIE I ROZUMIENIE NADAWANIE - MOWA 0 3 miesiąc życia Reaguje na głośne Wycisza się/śmieje, gdy do niego mówimy Przerywa płacz, gdy usłyszy głos Wzmaga/osłabia ssanie, gdy usłyszy 4 6

Bardziej szczegółowo

Katharsis. Tyle bezimiennych wierszy, ilu poległych rycerzy Dariusz Okoń

Katharsis. Tyle bezimiennych wierszy, ilu poległych rycerzy Dariusz Okoń 1 Spis treści Od Autora......6 Katharsis...7 Zimowy wieczór......8 Cierpienie i rozpacz......9 Cel.... 10 Brat Niebieski.... 11 Czas.... 12 Opętana.... 14 * * * [Moja dusza słaba].... 16 * * * [Człowiek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH W OKRESIE OD 1.10.2013-30.06.

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH W OKRESIE OD 1.10.2013-30.06. PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH W OKRESIE OD 1.10.2013-30.06.2015 Opracowała mgr Agnieszka Nalepka 1. Wstęp warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum Autor: Wioletta Rafałowicz. Temat: Największa jest miłość - Hymn o miłości Św. Pawła.

Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum Autor: Wioletta Rafałowicz. Temat: Największa jest miłość - Hymn o miłości Św. Pawła. Strona1 Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum Autor: Wioletta Rafałowicz Temat: Największa jest miłość - Hymn o miłości Św. Pawła. Cele lekcji: uczeń określa postawę podmiotu lirycznego, formę wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

TEKST POETYCKI NA RÓŻNYCH POZIOMACH KSZTAŁCENIA (GIMNAZJUM LICEUM)

TEKST POETYCKI NA RÓŻNYCH POZIOMACH KSZTAŁCENIA (GIMNAZJUM LICEUM) TEKST POETYCKI NA RÓŻNYCH POZIOMACH KSZTAŁCENIA (GIMNAZJUM LICEUM) BOLESŁAW LEŚMIAN SZEWCZYK (z tomu Łąka, 1920) W mgłach daleczeje sierp księżyca, Zatkwiony ostrzem w czub komina, Latarnia się na palcach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Wymagania edukacyjne z języka polskiego KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia u zainteresowania;

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY V język polski

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY V język polski WYMAGANIA NA OENĘ SZKOLNĄ LA KLASY V język polski OSZAR OENIANIA Kategoria WYMAGANIA celu OENA KOMUNIKAJA LITERAKA UZEŃ: 1. zna układ podręczników A. sprawnie korzysta ze spisu treści. czyta głośno, poprawnie.

Bardziej szczegółowo

1. Określ uczucie osoby mówiącej wyrażone w trzeciej zwrotce wiersza. a. Smutek. b. Radość. c. Tęsknota. c. Rozczarowanie.

1. Określ uczucie osoby mówiącej wyrażone w trzeciej zwrotce wiersza. a. Smutek. b. Radość. c. Tęsknota. c. Rozczarowanie. Przykłady dobrej praktyki Poniższy materiał został wypracowany przez polonistki uczestniczące w zajęciach warsztatowych będących uzupełnieniem seminarium SPRAWZIAN od 2015 roku. Seminaria odbyły się w

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik. Teksty autorstwa Adriana Nafalskiego. Zapraszamy na stronę zespołu

Śpiewnik. Teksty autorstwa Adriana Nafalskiego. Zapraszamy na stronę zespołu Śpiewnik Teksty autorstwa Adriana Nafalskiego Zapraszamy na stronę zespołu www.thekingsoftime.manifo.com Cisza 1 Zamknięty w ciszy szukam słów By opisać czas który trawa Który trawa, który trawa. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

TEST NAUCZYCIELSKI SUMUJĄCY Z MATERIAŁU DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU

TEST NAUCZYCIELSKI SUMUJĄCY Z MATERIAŁU DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU TEST NAUCZYCIELSKI SUMUJĄCY Z MATERIAŁU DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU Mirosławy Kasprzyk i Anny Zalewskiej DKW4014-151/99 Drogi Uczniu! Już niedługo ukończysz czwartą

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Próbny sprawdzian dla szóstej klasy szkoły podstawowej

Próbny sprawdzian dla szóstej klasy szkoły podstawowej Ewa Ciastkowska, Arleta Iwańska, Ewa Jaworska, Magdalena Kłysiak, Katarzyna Krzeszewska, Joanna Połomska, Anna Szymerska Próbny sprawdzian dla szóstej klasy szkoły podstawowej PLAN TESTU Numer zadania

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM. Temat: Niebo inne dla każdego. Urszula Kochanowska Bolesława Leśmiana.

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM. Temat: Niebo inne dla każdego. Urszula Kochanowska Bolesława Leśmiana. KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM Temat: Niebo inne dla każdego. Urszula Kochanowska Bolesława Leśmiana. Czas: 45 minut Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich,

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 wych.t.krzywicka, wych.b.niedźwiadek, wych.m.jasińska, wych.m.wojtyła Drwal EDUKACJA POLONISTYCZNA Edukacja EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI opracowały: Joanna Dynaburska Katarzyna Nejman-Lis Małgorzata Rudnicka-Toczek Zasady ogólne Uczeń otrzymuje ocenę za: prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Język polski. Konspekt lekcji otwartej dla nauczycieli

Język polski. Konspekt lekcji otwartej dla nauczycieli Język polski Konspekt lekcji otwartej dla nauczycieli Prezentowana lekcja została przygotowana w celu zaprezentowania nauczycielom jednej z metod uczenia czytania ze zrozumieniem- Metoda Czytania OLPI.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA NIEDOSTATECZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych programem

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum w Werbkowicach 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum w Werbkowicach 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum w Werbkowicach 2015/2016 Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA: 1. Wypowiedzi pisemne: prace klasowe ( wypracowania,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź dopuszczalna mimo usterek Kolumny są proste w budowie. Kolumny nie mają. Odpowiedzi niedopuszczalne. Kolumny podtrzymują

Odpowiedź dopuszczalna mimo usterek Kolumny są proste w budowie. Kolumny nie mają. Odpowiedzi niedopuszczalne. Kolumny podtrzymują Próbny egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów humanistycznych Odpowiedzi i punktacja zadań do testu Podróż do źródeł Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje i

Bardziej szczegółowo

Świat naszym domem. Mała Jadwinia nr 29

Świat naszym domem. Mała Jadwinia nr 29 o mała p Mała Jadwinia nr 29 Świat naszym domem Cieszę się, Boże, z serca całego, żeś dał świat piękny dla dziecka Twego. Nie będę śmiecić, mój dobry Panie, Niech ten świat zawsze pięknym zostanie. Opracowała

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania:

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4 Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI B 28 marca 2014 r.

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI B 28 marca 2014 r. mgr Anna Borowska SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI B 28 marca 2014 r. Temat: Babcia nad przepaścią ulicy. Cel ogólny: wyrabianie nawyku krytycznego odbioru tekstu literackiego, kształtowanie systemu

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

TEST JĘZYKOWY Zaznacz poprawne odpowiedzi. Uwaga! Więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna.

TEST JĘZYKOWY Zaznacz poprawne odpowiedzi. Uwaga! Więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna. TEST JĘZYKOWY 1 1. Zaznacz poprawne odpowiedzi. Uwaga! Więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna. 1. Prawdą jest, że: a. niezbędnym narzędziem komunikacji są gesty. b. porozumiewanie się odbywa się

Bardziej szczegółowo

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca Autor wiersza: Anna Sobotka PATRON Każdy patron to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie Pani Ania. Mądra, dobra i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca uszczęśliwić mnie umiała. Myśli moje do Niej

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji otwartej z języka polskiego przeprowadzonej w dniu r w ZS nr 1 w Lublinie w klasie liceum ogólnokształcącego.

Konspekt lekcji otwartej z języka polskiego przeprowadzonej w dniu r w ZS nr 1 w Lublinie w klasie liceum ogólnokształcącego. Konspekt lekcji otwartej z języka polskiego przeprowadzonej w dniu 24. 05. 2007 r w ZS nr 1 w Lublinie w klasie liceum ogólnokształcącego. Prowadząca: B. Żurawicka-Dębska. Temat: Hymn do miłości ojczyzny

Bardziej szczegółowo

JAK ZDAĆ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO?

JAK ZDAĆ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO? JAK ZDAĆ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO? Opracowała mgr Ewa Malcher Jak zdać maturę z języka polskiego? Mini poradnik dla maturzystów. Kilka uwag o tematach matury pisemnej Wszystkie tematy proponowane przez

Bardziej szczegółowo

KONKURS " BYĆ POLAKIEM" -szczegóły na stronie szkoły

KONKURS  BYĆ POLAKIEM -szczegóły na stronie szkoły PRACE DOMOWE z dnia 7-8 marca 2015 W uwagi na fakt, iż dnia 21 marca (czyli pierwszy dzień wiosny) niektórzy nasi uczniowie wybierają się na turniej piłkarski obchody Dnia Wiosny założyli strój w trzech

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę. - znasz pojęcia: manipulacja, tragizm, komizm, topos, alegoria, symbol

NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę. - znasz pojęcia: manipulacja, tragizm, komizm, topos, alegoria, symbol Dział U źródeł Konflikt i porozumienie NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę - znasz pojęcia: manipulacja, tragizm, komizm, topos, alegoria, symbol - wskazujesz cechy gatunkowe: tren, mit, epos, hymn, tragedia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Celujący Bardzo dobry Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i ponadto: Mówienie formułuje twórcze

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający z języka polskiego dla kl. VI Data dodania: 2012-06-16 14:59:49 Autor: Agnieszka Chamara

Test sprawdzający z języka polskiego dla kl. VI Data dodania: 2012-06-16 14:59:49 Autor: Agnieszka Chamara Test sprawdzający z języka polskiego dla kl. VI Data dodania: 2012-06-16 14:59:49 Autor: Agnieszka Chamara Przedstawiam propozycję testu sprawdzającego dla kl. VI obejmującego wiadomości z zakresu: słowotwórstwo,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014- etap rejonowy

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014- etap rejonowy WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014- etap rejonowy Kod ucznia... Witaj! Przed Tobą test, który składa się z 24 zadań. Uważnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania zadań z Języka polskiego na przykładach prac uczniowskich. Analiza rozwiązań dwóch zadań otwartych z języka polskiego

Kryteria oceniania zadań z Języka polskiego na przykładach prac uczniowskich. Analiza rozwiązań dwóch zadań otwartych z języka polskiego Kryteria oceniania zadań z Języka polskiego na przykładach prac uczniowskich Analiza rozwiązań dwóch zadań otwartych z języka polskiego na przykładach prac uczniowskich ZADANIE 1. Napisz opowiadanie o

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV. Temat lekcji: Wiosna muzyką, słowami i barwami malowana.

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV. Temat lekcji: Wiosna muzyką, słowami i barwami malowana. Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV realizacja treści ponadprzedmiotowych na lekcjach j. polskiego oraz promocja twórczości własnej dzieci Temat lekcji: Wiosna muzyką, słowami i barwami malowana.

Bardziej szczegółowo

Muchomorki Maj. W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy. charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy.

Muchomorki Maj. W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy. charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy. Muchomorki Maj Bloki tematyczne: 1. Sztuka bycia mądrym 2. Łąka wiosna 3. Aktywnie, zdrowo, rodzinnie 4. Dzieci Świata W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6. Ocena celująca: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania Wypowiedzi pisemne i ustne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU Na lekcjach języka polskiego uczniowie oceniani będą w następujących obszarach samodzielne redagowanie dłuższych prac pisemnych w

Bardziej szczegółowo